ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Efeveln SR, 37,5 mg, kapsułki przedłużnym uwalnianiu, twarde Efeveln SR, 75 mg, kapsułki przedłużnym uwalnianiu, twarde Efeveln SR, 150 mg, kapsułki przedłużnym uwalnianiu, twarde Venlafaxinum Należy zapznać się z treścią ultki przed zastswaniem leku. Należy zachwać tę ultkę, aby w razie ptrzeby móc ją pnwnie przeczytać. Należy zwrócić się d lekarza lub farmaceuty w razie jakichklwiek dalszych wątpliwści. Lek ten zstał przepisany ściśle kreślnej sbie. Nie należy g przekazywać innym. Lek mże zaszkdzić innej sbie, nawet jeśli bjawy jej chrby są takie same. Jeżeli nasili się któryklwiek z bjawów niepżądanych lub wystąpią jakieklwiek bjawy niepżądane niewymienine w tej ultce, należy pwiedzieć tym lekarzwi lub farmaceucie. Spis treści ultki: 1. C t jest lek Efeveln SR i w jakim celu się g stsuje 2. Infrmacje ważne przed zastswaniem leku Efeveln SR 3. Jak stswać lek Efeveln SR 4. Mżliwe działania niepżądane 5. Jak przechwywać lek Efeveln SR 6. Inne infrmacje 1. CO TO JEST LEK EFEVELON SR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Lek Efeveln SR jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy d grupy leków zwanych inhibitrami zwrtneg wychwytu sertniny i nradrenaliny (ang. SNRI). Ta grupa leków jest stswana w leczeniu depresji raz innych chrób, takich jak zaburzenia lękwe. Uważa się, że u ludzi w stanie depresji i (lub) lęku występuje mniejsze stężenie sertniny i nradrenaliny w mózgu. Mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych nie jest d kńca pznany, ale mgą ne pmóc przez zwiększenie stężenia sertniny i nradrenaliny w mózgu. Lek Efeveln SR stsuje się w leczeniu depresji u sób drsłych. Lek Efeveln SR wskazany jest również w leczeniu następujących zaburzeń lękwych u sób drsłych: ugólninych zaburzeń lękwych, fbii spłecznej (lęk lub unikanie sytuacji spłecznych) raz napadów lęku (ataki paniki). Dla uzyskania lepszeg sampczucia pacjenta ważne jest, żeby leczenie depresji raz zaburzeń lękwych przebiegał we właściwy spsób. W przypadku nie pdjęcia leczenia stan pacjenta mże nie pprawić się, ulec pgrszeniu i będzie znacznie trudniejszy d leczenia. 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU EFEVELON SR Kiedy nie stswać leku Efeveln SR: Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwść) na wenlafaksynę lub któryklwiek z pzstałych składników leku Efeveln SR. Jeśli pacjent jedncześnie przyjmuje lub przyjmwał w ciągu statnich 14 dni niektóre leki należące d grupy inhibitrów niedwracalnych inhibitrów mnaminksydazy (IMAO), stswane w leczeniu depresji lub chrby Parkinsna. Przyjmwanie niedwracalnych IMAO równcześnie z innymi lekami, w tym z lekiem Efeveln SR, mże spwdwać ciężkie lub nawet zagrażające życiu działania niepżądane. Również przed rzpczęciem przyjmwania jakiegklwiek leku z grupy IMAO pacjent pwinien dczekać c najmniej 7 dni d zaprzestania przyjmwania leku Efeveln SR (patrz także punkt Zespół sertninwy raz Stswanie z innymi lekami ). 1

2 Kiedy zachwać szczególną strżnść stsując lek Efeveln SR: Jeżeli pacjent stsuje inne leki, które przyjmwane jedncześnie z lekiem Efeveln SR mgą zwiększyć ryzyk wystąpienia zespłu sertninweg (patrz punkt Stswanie z innymi lekami ). Jeżeli u pacjenta występują chrby czu, takie jak niektóre rdzaje jaskry (pdwyższne ciśnienie w gałce cznej). Jeżeli u pacjenta wystąpił w przeszłści wyskie ciśnienie krwi. Jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłści chrby serca. Jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłści napady drgawek (padaczka). Jeżeli u pacjenta wystąpił w przeszłści zmniejszne stężenie sdu we krwi (hipnatremia). Jeżeli pacjent ma skłnnść d pwstawania siniaków lub d krwawień (zaburzenia krwawienia w przeszłści) lub jeżeli przyjmuje inne leki, które mgą zwiększyć ryzyk krwawień. W przypadku wyskieg stężenia chlesterlu. Jeżeli u pacjenta lub kgklwiek z jeg rdziny wystąpiła w przeszłści mania lub zaburzenia dwubiegunwe (uczucie nadmierneg pbudzenia lub eufrii). Jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłści zachwania agresywne. Jeśli pacjent ma cukrzycę. Leczenie cukrzycy mże wymagać dstswania. Lek Efeveln SR mże wywłać uczucie niepkju lub niezdlnści d usiedzenia lub ustania w miejscu. W razie wystąpienia takich bjawów, należy pinfrmwać tym lekarza prwadząceg. Należy sknsultwać się z lekarzem przed rzpczęciem stswania leku Efeveln SR, jeśli któryklwiek z pwyższych przypadków dtyczy pacjenta. Myśli sambójcze i pgłębienie depresji lub zaburzeń lękwych Pacjenci, u których występuje depresja i (lub) zaburzenia lękwe, mgą czasami mieć myśli samkaleczeniu lub ppełnieniu sambójstwa. Takie bjawy czy zachwanie mże nasilać się na pczątku stswania leków przeciwdepresyjnych, pnieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj p upływie 2 tygdni, czasami później. Wystąpienie myśli sambójczych, myśli samkaleczeniu lub ppełnieniu sambójstwa jest bardziej prawdpdbne, jeżeli: U pacjenta w przeszłści występwały myśli sambójcze lub chęć samkaleczenia. Pacjent jest młdym drsłym; dane z badań klinicznych wskazują na zwiększne ryzyk wystąpienia zachwań sambójczych u sób w wieku pniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi. Jeśli u pacjenta występują myśli sambójcze lub myśli samkaleczeniu, należy niezwłcznie skntaktwać się z lekarzem lub zgłsić się d szpitala. Pmcne mże kazać się pinfrmwanie krewnych lub przyjaciół depresji lub zaburzeniach lękwych raz pprszenie ich przeczytanie tej ultki. Pacjent mże zwrócić się z prśbą pmc d krewnych lub przyjaciół i prsić infrmwanie g, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepkjące zmiany w zachwaniu. Suchść w ustach Suchść w ustach zgłasza 10% pacjentów lecznych wenlafaksyną. Mże t zwiększać ryzyk wystąpienia próchnicy. Dlateg należy szczególnie zadbać higienę jamy ustnej. 2

3 Stswanie u dzieci i młdzieży w wieku pniżej 18 rku życia Lek Efeveln SR zazwyczaj nie pwinien być stswany u dzieci i młdzieży pniżej 18 rku życia. Należy pdkreślić, że w przypadku przyjmwania leków tej klasy pacjenci pniżej 18 rku życia narażeni są na zwiększne ryzyk wystąpienia działań niepżądanych, takich jak próby sambójcze, myśli sambójcze i wrgść (szczególnie agresja, zachwania buntwnicze i przejawy gniewu). Mim t lekarz mże przepisać lek Efeveln SR pacjentm pniżej 18 rku życia, stwierdzając, że leży t w ich najlepiej pjętym interesie. Jeżeli lekarz przepisał lek Efeveln SR pacjentwi pniżej 18 rku życia i nasuwają się jakieklwiek wątpliwści, prszę sknsultwać się z lekarzem prwadzącym. Pnadt, jak d tej pry brak danych dtyczących długterminweg bezpieczeństwa stswania leku Efeveln SR w tej grupie wiekwej dtyczących wzrstu, djrzewania raz rzwju pznawczeg i rzwju zachwania. Stswanie innych leków Należy pinfrmwać lekarza lub farmaceutę wszystkich przyjmwanych becnie lub statni lekach, także tych, które wydawane są bez recepty. Lekarz prwadzący pdejmie decyzję ewentualnym stswaniu leku Efeveln SR z innymi lekami. Nie należy zaczynać ani przerywać stswania innych leków, w tym leków dstępnych bez recepty, leków pchdzenia naturalneg lub ziłweg, bez wcześniejszej knsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Inhibitry mnaminksydazy (IMAO; patrz punkt Infrmacje ważne przed zastswaniem leku Efeveln SR ) Zespół sertninwy: Zespół sertninwy, stan ptencjalneg zagrżenia życia (patrz punkt Mżliwe działania niepżądane ), mże wystąpić pdczas leczenia wenlafaksyną, zwłaszcza w przypadku jednczesneg stswania innych leków. Przykłady takich leków t: tryptany (stswane w migrenwych bólach głwy) leki stswane w leczeniu depresji np. selektywne inhibitry wychwytu zwrtneg sertniny (ang. SSRI), inhibitry wychwytu zwrtneg nradrenaliny i sertniny (ang. SNRI), trójpierścieniwe leki przeciwdepresyjne lub leki zawierające lit leki zawierające antybityk linezlid (stswany w leczeniu zakażeń) leki zawierające mklbemid, dwracalny IMAO (stswany w leczeniu depresji) leki zawierające sybutraminę (stswaną w dchudzaniu) leki zawierające tramadl (działającą przeciwbólw) leki zawierające ziele dziurawca zwyczajneg (Hypericum perfratum, leki pchdzenia naturalneg lub ziłweg stswane w leczeniu łagdnej depresji) leki zawierające tryptfan (stswany w prblemach ze spaniem i w depresji). Objawy pdmitwe i przedmitwe zespłu sertninweg mgą bejmwać kmbinację następujących symptmów: niepkój ruchwy, halucynacje, utratę krdynacji ruchwej, przyspieszne tętn, pdwyższną temperatura ciała, szybkie zmiany ciśnienia krwi, nadreaktywnść, biegunkę, śpiączkę, nudnści, wymity. W przypadku pdejrzenia wystąpienia zespłu sertninweg należy bezzwłcznie zwrócić się d lekarza. Następujące leki mgą również wchdzić w interakcje z lekiem Efeveln SR i dlateg należy stswać je z strżnścią. Szczególnie ważne jest pwiadmienie lekarza, jeżeli pacjent zażywa leki zawierające: - ketknazl (lek przeciwgrzybiczy) - halperydl lub rysperydn (leki stswane w leczeniu zaburzeń psychicznych) - metprll (beta-adrenlityk stswany w leczeniu nadciśnienia i chrób serca). 3

4 Stswanie leku Efeveln SR z jedzeniem i piciem Lek Efeveln SR należy przyjmwać z jedzeniem (patrz punkt 3 JAK STOSOWAĆ LEK EFEVELON SR ) W trakcie leczenia lekiem Efeveln SR nie wln pić alkhlu. Ciąża i karmienie piersią Pacjentki, będące w ciąży lub planujące zajście w ciążę pwinny sknsultwać się z lekarzem. Lek Efeveln SR należy stswać tylk p przedyskutwaniu z lekarzem ptencjalnych krzyści i ptencjalneg ryzyka dla nienardzneg dziecka. Jeżeli pacjentka przyjmuje lek Efeveln SR pdczas ciąży, należy pinfrmwać tym lekarza i (lub) płżną, gdyż p urdzeniu u dziecka mgą wystąpić pewne bjawy. Objawy te, zazwyczaj występują w ciągu 24 gdzin p prdzie. Obejmują drażliwść, drżenie, zwitczenie mięśni (hiptnia), nieustający płacz, trudnści ze snem, nieprawidłwe pbieranie pkarmu raz trudnści w ddychaniu. Jeśli pacjentka jest zaniepkjna z pwdu wystąpienia takich bjawów u nwrdka, pwinna skntaktwać się z lekarzem i (lub) płżną, którzy będą w stanie udzielić właściwej rady. Należy pinfrmwać lekarza i (lub) płżną stswaniu leku Efeveln SR. Przyjmwanie pdczas ciąży leków takich jak Efeveln SR mże zwiększać ryzyk wystąpienia u nwrdka ciężkich pwikłań, zwanych zespłem przetrwałeg nadciśnienia płucneg nwrdka (PPHN), c bjawia się przyspiesznym ddechem i sinicą. Objawy te pjawiają się zwykle w pierwszej dbie p prdzie. Jeśli takie bjawy wystąpią u nwrdka, należy natychmiast skntaktwać się z lekarzem i (lub) płżną Lek Efeveln SR przenika d mleka kbiet karmiących piersią. Istnieje ryzyk wpływu na dzieck. Dlateg należy przedyskutwać tę kwestię z lekarzem i lekarz pdejmie decyzję, czy zaprzestać karmienia piersią, czy przerwać terapię lekiem Efeveln SR. Prwadzenie pjazdów i bsługiwanie maszyn Nie należy prwadzić pjazdów, nie psługiwać się żadnymi narzędziami ani bsługiwać żadnych maszyn, d czasu pznania wpływu leku na rganizm pacjenta. Ważne infrmacje niektórych składnikach leku Efeveln SR Dla mcy 37,5 mg Substancja pmcnicza czerwień kszenilwa (E124) zawarta w tczce kapsułki mże być przyczyną reakcji alergicznej. Dla mcy 75 mg Substancja pmcnicza żółcień pmarańczwa (E110) zawarta w tczce kapsułki mże być przyczyną reakcji alergicznej. Dla mcy 150 mg Substancja pmcnicza żółcień pmarańczwa (E110) zawarta w tczce kapsułki mże być przyczyną reakcji alergicznej. Kapsułki zawierają też sacharzę. Jeśli pacjent zstał pinfrmwany przez lekarza, że nie tleruje niektórych cukrów, należy skntaktwać się z lekarzem przed rzpczęciem przyjmwania teg leku. 3. JAK STOSOWAĆ LEK EFEVELON SR Lek Efeveln SR zawsze należy stswać ściśle według zaleceń lekarza. W przypadku wątpliwści związanych z przyjmwaniem leku należy pnwnie skntaktwać się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj zalecana pczątkwa dawka w leczeniu depresji, ugólninych zaburzeń lękwych, fbii spłecznej wynsi 75 mg na dbę. Dawka ta mże zstać zwiększna stpniw przez lekarza, jeśli 4

5 jest t knieczne nawet d dawki maksymalnej, tj. 375 mg na dbę w przypadku depresji. W przypadku napadów lęku leczenie należy rzpcząć d dawki mniejszej (37,5 mg) i następnie stpniw ją zwiększać. Maksymalna dawka w leczeniu ugólninych zaburzeń lękwych, fbii spłecznej i lęku napadweg wynsi 225 mg na dbę. Lek Efeveln SR należy przyjmwać cdziennie mniej więcej tej samej prze, niezależnie d teg, czy lek przyjmwany jest ran czy wieczrem. Kapsułki należy płykać w całści, ppijając płynem, nie należy ich dzielić, kruszyć, żuć ani rzpuszczać. Lek Efeveln SR należy przyjmwać z pkarmem. Jeśli pacjent ma prblemy z wątrbą lub nerkami, należy pinfrmwać tym lekarza, pnieważ mże zaistnieć ptrzeba zmiany dawki leku Efeveln SR. Nie należy przerywać leczenia Efeveln SR bez knsultacji z lekarzem (patrz punkt Przerwanie stswania leku Efeveln SR ). Przyjęcie większej dawki leku Efeveln SR niż zalecana Jeśli pacjent przyjął zbyt duż leku Efeveln SR, pwinien niezwłcznie skntaktwać się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy mżliweg przedawkwania mgą bejmwać przyspieszną akcję serca, zaburzenia świadmści (d sennści d śpiączki), zaburzenia widzenia, drgawki raz wymity. Pminięcie przyjęcia dawki leku Efeveln SR Jeżeli pacjent zapmniał przyjąć lek, klejną kapsułkę pwinien przyjąć mżliwie jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pra zażycia następnej dawki, należy puścić pminiętą dawkę i przyjąć tylk jedną dawkę zwykłej prze. Nie należy stswać większej dawki w ciągu jedneg dnia, niż dzienna dawka leku Efeveln SR przepisana przez lekarza. Przerwanie stswania leku Efeveln SR Nie należy przerywać leczenia, ani zmniejszać dawki leku, bez knsultacji z lekarzem, nawet w przypadku pprawy sampczucia. Jeżeli lekarz uzna, że mżna dstawić lek Efeveln SR, t pinfrmuje pacjenta, w jaki spsób należy stpniw zmniejszać dawkę, przed całkwitym zaprzestaniem leczenia. U pacjentów dstawiających lek Efeveln SR, zwłaszcza w przypadku nagłeg przerwania leczenia lub zbyt szybkieg zmniejszania dawki, mgą wystąpić działania niepżądane. Niektórzy pacjenci mgą dświadczyć takich bjawów jak uczucie zmęczenia, zawrty głwy, uczucie pustki w głwie, uczucie wirwania, ból głwy, bezsennść, kszmary senne, suchść w ustach, utrata apetytu, nudnści, biegunka, nerwwść, pbudzenie, dezrientacja, dzwnienie w uszach, mrwienie lub drętwienie, słabienie, pcenie się, drgawki lub bjawy gryppdbne. Lekarz udzieli prady, w jaki spsób należy stpniw dstawić lek Efeveln SR. Jeżeli wystąpi któryklwiek z wymieninych bjawów lub inne bjawy, które są uciążliwe dla pacjenta, należy sknsultwać się z lekarzem. W razie jakichklwiek dalszych wątpliwści związanych ze stswaniem leku należy zwrócić się d lekarza lub farmaceuty. 4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Jak każdy lek, lek Efeveln SR, mże pwdwać działania niepżądane, chciaż nie u każdeg ne wystąpią. Pdczas stswania leku Efeveln SR pacjent mże zauważyć małe, białe granulki lub kulki w kale. Wewnątrz kapsułek leku Efeveln SR znajdują się granulki lub małe, białe kulki, które 5

6 zawierają substancję czynną, wenlafaksynę. Granulki te są uwalniane z kapsułki d przewdu pkarmweg. Pdczas przemieszczania się granulek przez całą długść przewdu pkarmweg, pwli uwalnia się z nich wenlafaksyna, a szkielet granulki jest nierzpuszczalny i jest wydalany razem z kałem. Dlateg, jeżeli nawet pacjent zauważy granulki w kale, t dawka wenlafaksyny zstała wchłnięta. Reakcje alergiczne W przypadku wystąpienia któregklwiek z pniższych działań niepżądanych, należy dstawić lek Efeveln SR raz skntaktwać się bezzwłcznie z lekarzem lub zgłsić się d najbliższeg szpitala na Izbę Przyjęć. - ucisk w klatce piersiwej, sapanie, trudnści w przełykaniu lub ddychaniu. - brzęk twarzy, gardła, rąk lub stóp. - uczucie nerwwści lub niepkju, zawrty głwy, uczucie pulswania, nagłe czerwienienie skóry i (lub) uczucie ciepła. - ciężka wysypka, swędzenie, pkrzywka (brzęk czerwnym lub bladym zabarwieniu, któremu częst twarzyszy świąd). Ciężkie działania niepżądane W przypadku wystąpienia któregklwiek z pniższych działań niepżądanych, knieczna mże być natychmiastwa pmc lekarska: - zaburzenia pracy serca, takie jak przyspieszne lub nieregularne tętn, pdwyższne ciśnienie krwi. - zaburzenia czu, takie jak niewyraźne widzenie, rzszerzne źrenice. - zaburzenia układu nerwweg, takie jak zawrty głwy, uczucie mrwienia, zaburzenia krdynacji ruchów, napady padaczkwe lub drgawki. - zaburzenia psychiczne, takie jak nadmierna ruchliwść i eufria. - bjawy dstawienia leku, (patrz punkty Jak zażywać lek Efeveln SR, Przerwanie stswania leku Efeveln SR ). Pełny wykaz działań niepżądanych Pniżej wymienin częstść (prawdpdbieństw) występwania działań niepżądanych: W cenie działań niepżądanych zastswan następujący pdział częstści występwania: Bardz częst mgące wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów Częst mgące wystąpić częściej niż u 1 na 100, lecz rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów Niezbyt częst mgące wystąpić częściej niż u 1 na 1 000, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów Rzadk mgące wystąpić częściej niż u 1 na , lecz rzadziej niż u 1 na pacjentów Częstść nieznana częstść nie mże być kreślna na pdstawie dstępnych danych Zaburzenia krwi i układu chłnneg Niezbyt częst: siniaki; czarne smłwate stlce (kał) lub krew w stlcu, które mgą być znaką wewnętrzneg krwawienia Częstść nieznana: zmniejszna liczba płytek krwi prwadząca d zwiększneg ryzyka siniaków lub krwawień; zaburzenia krwi, które mgą prwadzić d zwiększneg ryzyka zakażenia. Zaburzenia metablizmu i dżywiania Częst: zmniejszenie masy ciała; zwiększenie stężenia chlesterlu we krwi Niezbyt częst: zwiększenie masy ciała Częstść nieznana: niewielkie zmiany aktywnści enzymów wątrbwych we krwi; zmniejszenie stężenia sdu we krwi; swędzenie, żółty klr skóry lub czu; ciemny klr mczu, bjawy gryppdbne są t bjawy zapalenia wątrby; dezrientacja, nadmierne zatrzymanie wdy (ang. SIADH); nieprawidłwe wydzielanie mleka u kbiet 6

7 Zaburzenia układu nerwweg Bardz częst: suchść w ustach; ból głwy Częst: niezwykłe sny; zmniejszenie ppędu płciweg; zawrty głwy; zwiększenie napięcia mięśniweg; bezsennść; nerwwść; mrwienie; uspkjenie; drżenie; dezrientacja; uczucie dseparwania (lub braku zaangażwania) d sameg siebie i d rzeczywistści Niezbyt częst: apatia; mamy; mimwlne skurcze mięśni; pbudzenie; zaburzenia krdynacji i równwagi Rzadk: uczucie niepkju lub niezdlnść d usiedzenia lub ustania w miejscu; drgawki; uczucie nadmierneg pbudzenia lub eufrii Częstść nieznana: wyska grączka ze sztywnścią mięśni, dezrientacja lub pbudzenie i pcenie się lub urywane ruchy mięśni, których nie mżna kntrlwać - mgą być bjawami pważneg stanu zwaneg złśliwym zespłem neurleptycznym; uczucie eufrii, spałść, utrzymujące się szybkie ruch gałki cznej, niezgrabnść, niepkój, uczucie bycia pijanym, pcenie się lub sztywnść mięśni, które są bjawami zespłu sertninweg; dezrientacja z częst występującymi mamami (majaczenie); sztywnść, skurcze i niekntrlwane ruchy mięśni; myśli samkaleczeniu lub ppełnieniu sambójstwa, uczucie wirwania (zawrty głwy pchdzenia błędnikweg), agresja. Zaburzenia ka, zaburzenia ucha i błędnika Częst: zamazane widzenie Niezbyt częst: zaburzenia smaku; dzwnienie w uszach (szum uszny) Częstść nieznana: ciężki ból ka raz zaburzenia widzenia lub niewyraźne widzenie. Zaburzenia serca, zaburzenia naczyniwe Częst: zwiększenie ciśnienia krwi; nagłe zaczerwienienie; kłatanie serca Niezbyt częst: zawrty głwy (zwłaszcza przy zbyt szybkim wstawaniu); mdlenie; przyspieszenie czynnści serca Częstść nieznana: bniżenie ciśnienia krwi; nieprawidłwa, przyspieszna lub nieregularna akcja serca, która mże spwdwać mdlenie. Zaburzenia ddychania Częst: ziewanie Częstść nieznana: kaszel, sapanie, skrócenie ddechu i wyska temperatura, które są bjawami zapalenia płuc związaneg ze zwiększeniem liczby białych krwinek we krwi (ezynfilia płucna). Zaburzenia żłądka i jelit Bardz częst: nudnści Częst: zmniejszenie łaknienia; zaparcia; wymity Niezbyt częst: zgrzytanie zębami; biegunka Częstść nieznana: ciężkie bóle brzucha lub pleców (które mgą wskazywać na pważne prblemy jelit, wątrby lub trzustki). Zaburzenia skóry i tkanki pdskórnej Częst: pcenie się (w tym pty ncne) Niezbyt częst: wysypka, nadmierna utrata włsów Częstść nieznana: wysypka skórna mgąca prwadzić d pwstawania pryszczy i złuszczania skóry; swędzenie; łagdna wysypka. Zaburzenia mięśniwe Częstść nieznana: niewyjaśnine bóle mięśni, tkliwść lub słabienie (rabdmiliza). Zaburzenia nerek i dróg mczwych Częst: prblemy z ddawaniem mczu; zwiększna częstść ddawania mczu Niezbyt częst: zatrzymanie mczu Rzadk: mimwlne ddawanie mczu 7

8 Zaburzenia układu rzrdczeg i piersi Częst: zaburzenia wytrysku /rgazmu (mężczyźni); brak rgazmu; imptencja; nieregularnści w Miesiączkwaniu, takie jak nasilne krwawienie lub częstsze nieregularne krwawienie Niezbyt częst: zaburzenia rgazmu (kbiety). Zaburzenia gólne i stany w miejscu pdania Częst: słabienie (astenia); dreszcze Niezbyt częst: brzęk spwdwany grmadzeniem się płynów, nadwrażliwść na światł Częstść nie znana: brzęk twarzy lub języka, dusznść lub trudnści z ddychaniem, częst z wysypką skórną (mgą wskazywać na ciężką reakcję alergiczną) Lek Efeveln SR mże czasami pwdwać działania niepżądane, z których pacjent nie będzie zdawał sbie sprawy, takie jak wzrst ciśnienia krwi lub nieprawidłwa czynnść serca; niewielkie zmiany stężenia sdu, chlesterlu lub enzymów wątrbwych we krwi. Jeszcze rzadziej lek Efeveln SR mże zaburzać czynnść płytek krwi, c prwadzi d zwiększneg ryzyka pwstawania wybrczyn lub krwawień. Dlateg lekarz mże zalecić badanie krwi c pewien czas, zwłaszcza w przypadku długtrwałeg leczenia lekiem Efeveln SR. Jeśli nasili się któryklwiek z bjawów niepżądanych lub wystąpią jakieklwiek bjawy niepżądane niewymienine w ultce, należy pwiedzieć tym lekarzwi lub farmaceucie. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK EFEVELON SR Lek należy przechwywać w miejscu niedstępnym i niewidcznym dla dzieci. Nie należy stswać leku Efeveln SR p upływie terminu ważnści zamieszczneg na tekturwym pudełku i blistrze p EXP. Termin ważnści znacza statni dzień daneg miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dtyczących przechwywania. Leków nie należy wyrzucać d kanalizacji ani dmwych pjemników na dpadki. Należy zapytać farmaceutę, c zrbić z lekami, które nie są już ptrzebne. Takie pstępwanie pmże chrnić śrdwisk. 6. INNE INFORMACJE C zawiera lek Efeveln SR Substancją czynną leku jest wenlafaksyna. Dla mcy 37,5 mg: Jedna kapsułka zawiera chlrwdrek wenlafaksyny, c dpwiada 37,5 mg wenlafaksyny. Pnadt lek zawiera: Zawartść kapsułki: Sacharza ziarenka Hydrksyprpylcelulza (HPC-LM) Hyprmelza (6 cps) Talk Hyprmelza (E-15) Surelease E : Dibutylu sebacynian Kwas leinwy Krzeminka klidalna bezwdna Etylcelulza (20 cp) 8

9 Otczka kapsułki: żelatyna sdu laurylsiarczan barwniki: czerwień kszenilwa (E124) żółcień chinlinwa (E104) tytanu dwutlenek (E171) Dla mcy 75 mg Jedna kapsułka zawiera chlrwdrek wenlafaksyny, c dpwiada 75 mg wenlafaksyny. Pnadt lek zawiera: Zawartść kapsułki: Sacharza ziarenka Hydrksyprpylcelulza (HPC-LM) Hyprmelza (6 cps) Talk Hyprmelza (E-15) Surelease E : Dibutylu sebacynian, Kwas leinwy Krzeminka klidalna bezwdna Etylcelulza (20 cp) Otczka kapsułki: żelatyna sdu laurylsiarczan barwniki: żółcień pmarańczwa (E110) żółcień chinlinwa (E104) tytanu dwutlenek (E171) Dla mcy 150 mg Jedna kapsułka zawiera chlrwdrek wenlafaksyny, c dpwiada 150 mg wenlafaksyny. Pnadt lek zawiera: Zawartść kapsułki: Sacharza ziarenka Hydrksyprpylcelulza (HPC-LM) Hyprmelza (6 cps) Talk Hyprmelza (E-15) Surelease E : Dibutylu sebacynian, Kwas leinwy Krzeminka klidalna bezwdna Etylcelulza (20 cp) Otczka kapsułki: żelatyna sdu laurylsiarczan barwniki: żółcień pmarańczwa (E110) żółcień chinlinwa (E l04) błękit patentwy (E131) tytanu dwutlenek (E171) 9

10 Jak wygląda lek Efeveln SR i c zawiera pakwanie Efeveln SR 37,5 mg, kapsułki przedłużnym uwalnianiu, twarde: białe d prawie białych peletki w kapsułce rzmiar 3 z pmarańczwym wieczkiem i przezrczystym krpusem. Efeveln SR 75 mg, kapsułki przedłużnym uwalnianiu, twarde: białe d prawie białych peletki w kapsułce rzmiar 1 z żółtym wieczkiem i przezrczystym krpusem. Efeveln SR 150 mg, kapsułki przedłużnym uwalnianiu, twarde: białe d prawie białych peletki w kapsułce rzmiar 0 z płwżółtym wieczkiem i przezrczystym krpusem. Kapsułki przedłużnym uwalnianiu, twarde są dstępne w pakwaniach zawierających blistry PVC/Aluminium. Wielkści pakwań: 28 kapsułek pakwanych w blistry (PVC/Aluminium) p 14 sztuk. 30 kapsułek pakwanych w blistry (PVC/Aluminium) p 10 sztuk. Pdmit dpwiedzialny: Actavis Grup PTC ehf. Reykjavíkurvegi Hafnarfjörður Islandia Wytwórca: FARMA-APS Prduts Farmacêutics, SA Rua Ja de Deus, 19, Venda Nvá Amadra Prtugalia Actavis Nrdic A/S Ørnegårdsvej Gentfte Dania BALKANPHARMA Dupnitsa AD 3 Samkvsk Shsse Str. Dupnitsa 2600 Bułgaria Data zatwierdzenia ultki:

PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanwny Panie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Naraya Plus, 0,02 mg +3 mg, tabletki powlekane

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Naraya Plus, 0,02 mg +3 mg, tabletki powlekane Ultka dłączna d pakwania: infrmacja dla użytkwnika Naraya Plus, 0,02 mg +3 mg, tabletki pwlekane Ethinylestradilum + Drspirennum Ważne infrmacje dtyczące złżnych śrdków antykncepcyjnych Jeśli są stswane

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum)

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) ULOTKA DLA PACJENTA PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alventa, 37,5 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Alventa, 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Alventa, 150 mg, kapsułki o przedłużonym

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA SYMELON, 1,5 mg, kapsułki, twarde SYMELON, 3 mg, kapsułki, twarde SYMELON, 4,5 mg, kapsułki, twarde SYMELON, 6 mg, kapsułki, twarde Rivastigminum Należy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Venlafaxinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Venlafaxinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Olwexya, 37,5 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Olwexya, 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Olwexya, 150 mg, kapsułki o przedłużonym

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Atinepte, 12,5 mg, tabletki powlekane Tianeptinum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Atinepte, 12,5 mg, tabletki powlekane Tianeptinum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Atinepte, 12,5 mg, tabletki powlekane Tianeptinum natricum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Tribux Forte 200 mg, tabletki

Tribux Forte 200 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Forte 200 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Karbis, 4 mg, tabletki Karbis, 8 mg, tabletki Karbis, 16 mg, tabletki Karbis, 32 mg, tabletki Candesartanum cilexetilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Irprestan, 75 mg, tabletki powlekane Irprestan, 150 mg, tabletki powlekane Irprestan, 300 mg, tabletki powlekane (Irbesartanum) Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zyx, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Irprestan, 75 mg, tabletki powlekane Irprestan, 150 mg, tabletki powlekane Irprestan, 300 mg, tabletki powlekane Irbesartanum Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Rivastigmine Teva Pharma, 1,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine Teva Pharma, 3 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine Teva Pharma, 4,5 mg, kapsułki, twarde

Bardziej szczegółowo

Tribux Bio 100 mg, tabletki

Tribux Bio 100 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Bio 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Physiotens 0,4 0,4 mg, tabletki powlekane Moxonidinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Physiotens 0,4 0,4 mg, tabletki powlekane Moxonidinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Physiotens 0,4 0,4 mg, tabletki powlekane Moxonidinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Vertix, 24 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Vertix, 24 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Vertix, 24 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tlen medyczny skrplny AIR PRODUCTS, 100% v/v, gaz medyczny, skrplny Substancja czynna: Tlen 1 Należy uważnie zapznać się

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Miacalcic, 50 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Miacalcic, 100 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Calcitoninum salmonis Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA Alventa, 37,5 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Alventa, 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Alventa, 150 mg, kapsułki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX Bio 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Zoladex LA, 10,8 mg, implant podskórny. Goserelinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Zoladex LA, 10,8 mg, implant podskórny. Goserelinum ULOTKA DLA PACJENTA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Zoladex LA, 10,8 mg, implant podskórny Goserelinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL, 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Lafactin, 37,5mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Lafactin, 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Lafactin, 150 mg, kapsułki o przedłużonym

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Viregyt-K, 100 mg, kapsułki Amantadini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Viregyt-K, 100 mg, kapsułki Amantadini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Viregyt-K, 100 mg, kapsułki Amantadini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

CHOROBY PRZEWLEKLE: Anemia Angina Apetyt - brak Artretyzm Arytmia Astma

CHOROBY PRZEWLEKLE: Anemia Angina Apetyt - brak Artretyzm Arytmia Astma CHOROBY PRZEWLEKLE: A Anemia Angina Apetyt - brak Artretyzm Arytmia Astma B Bezpłdnść Bezgłs Bezsennść Biegunka Brak czucia palców Brak miesiączki Brak pkarmu w piersi Brzuch wzmcnienie mięśni C Chlesterl

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

1. CO TO JEST LEK AMBROTAXER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

1. CO TO JEST LEK AMBROTAXER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ambrotaxer, 15 mg/5 ml syrop Ambroxoli hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Donecept 10 mg, tabletki powlekane. Donepezili hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Donecept 10 mg, tabletki powlekane. Donepezili hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Donecept 10 mg, tabletki powlekane Donepezili hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla Pacjenta: Informacja dla Użytkownika

Ulotka dla Pacjenta: Informacja dla Użytkownika Ulotka dla Pacjenta: Informacja dla Użytkownika PABAL, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Carbetocinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. COAXIL 12,5 mg tabletki powlekane Tianeptinum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. COAXIL 12,5 mg tabletki powlekane Tianeptinum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta COAXIL 12,5 mg tabletki powlekane Tianeptinum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 13 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CLARITINE ALLERGY, 1 mg/ml, syrop Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Eliptus, 250 mg, tabletki powlekane Eliptus, 500 mg, tabletki powlekane Eliptus, 750 mg, tabletki powlekane Eliptus, 1000 mg, tabletki powlekane

Bardziej szczegółowo

Informacja wyłącznie dla pacjentów przyjmujących lek Xeloda

Informacja wyłącznie dla pacjentów przyjmujących lek Xeloda Podmiot odpowiedzialny: Roche Registration Limited Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL TW Wielka Brytania Wytwórca: Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. D-99 Grenzach-Wyhlen Niemcy W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Luttagen, 100 mg, kapsułki miękkie Luttagen, 200 mg, kapsułki miękkie Progesteronum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Luttagen, 100 mg, kapsułki miękkie Luttagen, 200 mg, kapsułki miękkie Progesteronum 1 Ultka dłączna d pakwania: infrmacja dla pacjenta Luttagen, 100 mg, kapsułki miękkie Luttagen, 200 mg, kapsułki miękkie Prgesternum Należy uważnie zapznać sie z treścią ultki przed zastswaniem leku, pnieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DHC Continus 60 mg, 90 mg, 120 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Dihydrocodeini tartras Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Betaserc ODT 24 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Betahistini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Atinepte, 12,5 mg, tabletki powlekane Tianeptinum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Atinepte, 12,5 mg, tabletki powlekane Tianeptinum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Atinepte, 12,5 mg, tabletki powlekane Tianeptinum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Ropivacaini hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Protevasc SR, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Trimetazidini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Protevasc SR, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Trimetazidini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Protevasc SR, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Trimetazidini dihydrochloridum Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetigran,10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetigran,10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetigran,10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Amertil 10 mg, tabletki powlekane

Amertil 10 mg, tabletki powlekane Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Amertil 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alermed, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA NABUMETONE POLFARMEX 500 mg tabletki powlekane (Nabumetonum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA NABUMETONE POLFARMEX 500 mg tabletki powlekane (Nabumetonum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA NABUMETONE POLFARMEX 500 mg tabletki powlekane (Nabumetonum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. TRYMIGA 2,5 mg, tabletki powlekane. Naratriptanum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. TRYMIGA 2,5 mg, tabletki powlekane. Naratriptanum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta TRYMIGA 2,5 mg, tabletki powlekane Naratriptanum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Betaserc 8 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Betaserc 8 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Betaserc 8 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Katadolon, 100 mg, kapsułki twarde Flupirtini maleas

Katadolon, 100 mg, kapsułki twarde Flupirtini maleas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Niniejszy lek będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Pacjent też może w tym

Bardziej szczegółowo

Biofibrat 267 mg, kapsułki twarde

Biofibrat 267 mg, kapsułki twarde Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Biofibrat 267 mg, kapsułki twarde Fenofibratum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Fenardin, 267 mg, kapsułki, twarde. Fenofibratum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Fenardin, 267 mg, kapsułki, twarde. Fenofibratum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Fenardin, 267 mg, kapsułki, twarde Fenofibratum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla

Bardziej szczegółowo

Notyfikacja nr EMA/CHMP/188871/2015 z dnia 27.03.2015 zmiana EMEA/H/C/002221/IB/0019/G Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Notyfikacja nr EMA/CHMP/188871/2015 z dnia 27.03.2015 zmiana EMEA/H/C/002221/IB/0019/G Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Dacogen 50 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Decytabina Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi

Bardziej szczegółowo

Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum

Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum wiera ona - - - - lub farmaceucie. Patrz punkt 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Lek Elicea zawiera

Bardziej szczegółowo

Lavistina, 8 mg, tabletki Lavistina, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum

Lavistina, 8 mg, tabletki Lavistina, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lavistina, 8 mg, tabletki Lavistina, 16 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amertil, 10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amertil, 10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amertil, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Decyzja URPL UR/ZD/6355/12 z dnia 12.12.2012 r.

Decyzja URPL UR/ZD/6355/12 z dnia 12.12.2012 r. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ORUNGAL, 100 mg, kapsułki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 100 mg itraknazlu (Itracnazlum) w pstaci granulatu. Substancje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CLEMASTINUM HASCO (Clemastinum) 1 mg, tabletki

CLEMASTINUM HASCO (Clemastinum) 1 mg, tabletki Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. VICEBROL 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. VICEBROL 5 mg, tabletki. Vinpocetinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA SYLIMAROL 35 mg Produkt przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych. Wielkość opakowania: 30 lub 60 sztuk Należy przeczytać uważnie całą

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Symletrol, 2,5 mg, tabletki powlekane. Letrozol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Symletrol, 2,5 mg, tabletki powlekane. Letrozol Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Symletrol, 2,5 mg, tabletki powlekane Letrozol Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ETOPRO, 25 mg, 50 mg, 100 mg i 200 mg, tabletki powlekane Topiramatum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ETOPRO, 25 mg, 50 mg, 100 mg i 200 mg, tabletki powlekane Topiramatum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ETOPRO, 25 mg, 50 mg, 100 mg i 200 mg, tabletki powlekane Topiramatum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. MINIRIN Melt (Desmopressinum) 60 mikrogramów 120 mikrogramów 240 mikrogramów Liofilizat doustny

ULOTKA DLA PACJENTA. MINIRIN Melt (Desmopressinum) 60 mikrogramów 120 mikrogramów 240 mikrogramów Liofilizat doustny ULOTKA DLA PACJENTA Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Levetiracetam Apotex, 250 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Apotex, 500 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Apotex, 750 mg, tabletki powlekane

Bardziej szczegółowo

ULOTKA: INFORMACJA DLA PACJENTA. Leuzek, 100 mg, kapsułki twarde (Imatynib)

ULOTKA: INFORMACJA DLA PACJENTA. Leuzek, 100 mg, kapsułki twarde (Imatynib) Ulotka dla pacjenta ULOTKA: INFORMACJA DLA PACJENTA Leuzek, 100 mg, kapsułki twarde (Imatynib) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Salofalk 1 g, czopki Mesalazinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Salofalk 1 g, czopki Mesalazinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Salofalk 1 g, czopki Mesalazinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. KETOTIFEN WZF, 1 mg, tabletki Ketotifenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. KETOTIFEN WZF, 1 mg, tabletki Ketotifenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta KETOTIFEN WZF, 1 mg, tabletki Ketotifenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Septolete plus, (10 mg + 2 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. Benzocainum + Cetylpyridinii chloridum

Septolete plus, (10 mg + 2 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. Benzocainum + Cetylpyridinii chloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Septolete plus, (10 mg + 2 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej Benzocainum + Cetylpyridinii chloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki Vinpocetinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Pulmoterol jest dostarczany w postaci proszku do inhalacji w kapsułkach twardych. Lek wdycha się bezpośrednio do płuc.

Pulmoterol jest dostarczany w postaci proszku do inhalacji w kapsułkach twardych. Lek wdycha się bezpośrednio do płuc. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Pulmoterol 50 µg/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych Salmeterolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alerzina, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Alermed, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum

Alermed, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Alermed, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Olmesartan Polpharma, 10 mg, tabletki powlekane Olmesartan Polpharma, 20 mg, tabletki powlekane Olmesartan Polpharma, 40 mg, tabletki powlekane Olmesartanum

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Apo-Fina, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Apo-Fina, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Apo-Fina, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Adamon SR 50, 50 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Adamon SR 100, 100 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu Adamon SR 150, 150 mg, kapsułki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Apo-Nastrol, 1 mg, tabletki powlekane. Anastrozol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Apo-Nastrol, 1 mg, tabletki powlekane. Anastrozol Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Apo-Nastrol, 1 mg, tabletki powlekane Anastrozol Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Decyzja URPL UR/ZD/2091/11 z dnia 05.09.2011 r.

Decyzja URPL UR/ZD/2091/11 z dnia 05.09.2011 r. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ORUNGAL, 100 mg, kapsułki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 100 mg itraknazlu (Itracnazlum) w pstaci granulatu. Substancje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Alventa, 37,5 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Alventa, 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Alventa, 150 mg, kapsułki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. CLEMASTINUM WZF, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Clemastinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. CLEMASTINUM WZF, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Clemastinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CLEMASTINUM WZF, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Clemastinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki Tramadoli hydrochloridum

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki Tramadoli hydrochloridum Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki Tramadoli hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. CetAlergin Ten, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. CetAlergin Ten, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA CetAlergin Ten, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Viburcol compositum czopki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Viburcol compositum czopki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Viburcol compositum czopki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Apo-Letro, 2,5 mg, tabletki powlekane Letrozol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Apo-Letro, 2,5 mg, tabletki powlekane Letrozol Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Apo-Letro, 2,5 mg, tabletki powlekane Letrozol Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Itrax, 100 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna kapsułka zawiera 100 mg itraknazlu (Itracnazlum). Substancje pmcnicze

Bardziej szczegółowo

STODAL syrop Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

STODAL syrop Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi Ulotka dla pacjenta Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ASTMODIL, 10 mg, tabletki powlekane (Montelukastum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ASTMODIL, 10 mg, tabletki powlekane (Montelukastum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ASTMODIL, 10 mg, tabletki powlekane (Montelukastum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

Szeroka gama stosowanych przez nas zabiegów pozwala dopasować je do stanu skóry tak, by uzyskać jak najlepszy efekt. Polecamy:

Szeroka gama stosowanych przez nas zabiegów pozwala dopasować je do stanu skóry tak, by uzyskać jak najlepszy efekt. Polecamy: Usuwanie zmarszczek: Zabiegi usuwania zmarszczek przynszą najlepsze efekty, gdy stanwią element kmplekswej pielęgnacji skóry. Pdczas knsultacji z lekarzem wybierana jest najlepsza metda krekcji zmarszczek

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Tianesal, 12,5 mg, tabletki powlekane Tianeptinum natricum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Tianesal, 12,5 mg, tabletki powlekane Tianeptinum natricum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tianesal, 12,5 mg, tabletki powlekane Tianeptinum natricum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Myconafine 250 mg, tabletki (Terbinafinum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Myconafine 250 mg, tabletki (Terbinafinum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Myconafine 250 mg, tabletki (Terbinafinum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 16 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lucetam, 400 mg, tabletki powlekane Lucetam, 800 mg, tabletki powlekane Lucetam, 1200 mg, tabletki powlekane Piracetamum Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wstrząsu i płyny stosowane w leczeniu wstrząsu

Rodzaje wstrząsu i płyny stosowane w leczeniu wstrząsu Rdzaje wstrząsu i płyny stswane w leczeniu wstrząsu 30.01.2013 Liliana Czukwska-Milanva, Jarsław Gucwa, Tmasz Madej, Grzegrz Cebula, Elżbieta Byrska-Maciejasz, Krzysztf Łabuz, Przemysław Guła Wstrząs Wstrząs

Bardziej szczegółowo