Spis treści. Wstęp...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp..."

Transkrypt

1 Wstęp... Dokument listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na temat wymiany terytorium z Rumunią. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 2812, s Dokument listopad 20, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedziami naczelników w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego, Kajetana Dzierżykraj-Morawskiego i Czerskiego na temat transportowania zboża do Polski przez terytorium Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 2812, s Dokument listopad 23, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedziami naczelników w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego i Kajetana Dzierżykraj-Morawskiego na temat utworzenia Małej Ententy. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 2812, s Dokument listopad 28, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ na temat stosunków Rumunii z państwami sąsiednimi i sprzymierzonymi oraz projektu zorganizowania Małej Ententy. Maszynopisy powielane. AAN, Konsulat Generalny RP w Monachium, sygn. 96, s Dokument grudzień 8, Warszawa Fragment tygodniowego raportu informacyjnego Wydziału Środkowo-Europejskiego MSZ za okres 1 8 grudnia na temat polityki Rumunii i innych państw naddunajskich. Kopia, maszynopis. AAN, Poselstwo RP w Atenach, sygn. 323, s

2 6 Spis treści Dokument grudzień 9, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika Wydziału Środkowo-Europejskiego Jerzego Dzieduszyckiego na temat stosunków Rumunii z Rosją i Polską. Maszynopis powielany. AAN, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 2812, s Dokument grudzień 11, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika Romana Knolla na temat zagrożenia Rumunii przez Rosję. Maszynopis powielany. AAN, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 2812, s Dokument grudzień 16, Warszawa Fragment tygodniowego raportu informacyjnego Wydziału Ekonomicznego MSZ za okres 9 16 grudnia 1920 r. w sprawie tranzytu polskiego przez Czechosłowację i Rumunię. Kopia, maszynopis. AAN, Poselstwo RP w Atenach, sygn. 329, s Dokument maj 30, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika Wydziału Środkowo-Europejskiego Jerzego Dzieduszyckiego na temat rokowań polsko-rumuńskich. Maszynopis powielany. AAN, Poselstwo RP w Atenach, sygn. 324, s Dokument czerwiec, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią Jerzego Dzieduszyckiego na temat konwencji rumuńsko-jugosłowiańskiej. Maszynopisy powielane. AAN, Poselstwo RP w Atenach, sygn. 324, s Dokument wrzesień 6, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią Wacława Olszewicza, naczelnika Wydziału Ekonomicznego, na temat wykorzystania przez Polskę portów rumuńskich. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 324, s Dokument grudzień 1, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica z tekstem rozmowy rumuńskiego premiera Ionela Brătianu z posłem RP w Bukareszcie Aleksandrem Skrzyńskim dotyczącej Rosji i spraw wschodnich. Maszynopisy powielane. AAN, Konsulat Generalny RP w Berlinie, sygn.166, s Dokument styczeń 19, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca reakcji państw Europy Środkowej i Bałkanów na okupację Nadrenii przez wojska francuskie (jako sposobu na wymuszenie spłaty reparacji

3 wojennych przez Niemcy). Maszynopisy powielane. AAN, Konsulat Generalny RP w Berlinie, sygn. 165, s Dokument marzec 23, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca tranzytu wojskowego przez Saloniki. Maszynopisy powielane. AAN, Konsulat Generalny w Berlinie, sygn. 165, s Dokument marzec 23, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca polskiej inicjatywy przekształcenia Małej Ententy w czwór porozumienie z udziałem Polski. Maszynopisy powielane. AAN, Konsulat Generalny w Berlinie, sygn. 165, s Dokument styczeń 18, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca konferencji państw Malej Ententy w Belgradzie. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 1485, s Dokument kwiecień, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca rokowań rumuńsko-sowieckich w Wiedniu. Maszynopis powielany. AAN, MSZ, sygn. 1486, s Dokument kwiecień, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca stosunków Rumunii z ZSRR, Włochami i Francją. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 1486, s Dokument kwiecień, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca polityki zagranicznej Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 1486, s Dokument czerwiec 23, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca przygotowań do konferencji Małej Ententy i sytuacji na Bałkanach. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 1487, s Dokument nr styczeń 8, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Wyniki wyborów do parlamentu rumuńskiego. AAN, Mikrofilmy z akt Ambasady RP w Waszyngtonie, sygn. HI/III, Dokument lipiec 22, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Akcja Polski w sprawie porozumienia państw rolnych. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 112, s

4 8 Spis treści Dokument lipiec 22, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca konferencji Małej Ententy i wstąpienia na tron króla Rumunii Karola II. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument lipiec 29, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Echo akcji polskiej w sprawie porozumienia państw rolnych. Maszynopis powielany. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument lipiec 29, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Konferencja rolna Rumunii, Jugosławii i Węgier. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument sierpień 5, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat jugosłowiańsko-rumuńskiej konferencji ekonomicznej w Sinaia. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument sierpień 12, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat rezultatów jugosłowiańsko-rumuńskiej konferencji ekonomicznej w Sinaia. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument sierpień 12, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat pozycji i poglądów króla Rumunii Karola II. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument sierpień 19, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Stosunki wewnętrzne w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument sierpień 26, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca opinii Czechosłowacji o jugosłowiańsko-rumuńskiej konferencji ekonomicznej w Sinaia. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument wrzesień 2, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca konferencji państw rolniczych w Warszawie. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument wrzesień 2, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Stosunki handlowe rumuńsko-węgierskie. Maszynopis powielany AAN, MSZ, sygn. 112, s

5 Dokument wrzesień 9, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat głosów prasy zagranicznej o Międzynarodowej Konferencji Rolniczej w Warszawie. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument wrzesień 9, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca wizyty okrętów brytyjskich w Konstancy. Maszynopis powielany. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument wrzesień 9, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca opinii Turcji o wizycie okrętów brytyjskich w Konstancy. Maszynopis powielany. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument wrzesień 22, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat żeglugi na Dunaju. Maszynopis powielany. AAN, MSZ, sygn. 112, s. 301 Dokument wrzesień 22, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca sytuacji wewnętrznej w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 112, s Dokument październik 7, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Rumunia a zagadnienie rosyjskie. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 113, s Dokument październik 21, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca sytuacji wewnętrznej w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 113, s Dokument październik 28, Warszawa Notatki z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat obaw Rumunii co do możliwości działań wojennych ZSRR w Besarabii oraz starań o zakup uzbrojenia we Francji. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 113, s Dokument grudzień 23, Warszawa Notatki z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotyczące sytuacji wewnętrznej w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, MSZ, sygn. 113, s Dokument styczeń 20, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat odnowienia traktatu gwarancyjnego polsko-rumuńskiego. Mikrofilmy z akt Ambasady RP w Waszyngtonie. AAN, sygn. HI/III,

6 10 Spis treści Dokument lipiec 12, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Sytuacja wewnętrzna w Rumunii. Mikrofilmy z akt Ambasady RP w Waszyngtonie. AAN, sygn. HI/III Dokument sierpnień 18, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Sytuacja wewnętrzna w Rumunii. Mikrofilmy z akt Ambasady RP w Waszyngtonie. AAN, sygn. HI/III Dokument styczeń 12, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca sytuacji wewnętrznej w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1169, s Dokument kwiecień 5, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat projektu federacji pięciu państw naddunajskich, zgłoszonego przez premiera Francji André Tardieu. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1169, s Dokument październik 18, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Sytuacja finansowa Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1170, s Dokument listopad 8, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Przesilenie rządowe w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1170, s Dokument listopad 16, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat przebiegu trzeciej konferencji bałkańskiej. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1170, s Dokument kwiecień 17, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat afery związanej z zakupem przez Rumunię broni z Czechosłowacji. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1171, s Dokument maj 2, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Uznanie Sowietów przez Małą Ententę. Maszynopis powielany. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1171, s

7 Dokument maj 9, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat zaostrzenia tonu prasy rumuńskiej wobec hitlerowskich Niemiec i mniejszości niemieckiej w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1171, s Dokument czerwiec 6, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Sytuacja wewnętrzna w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1171, s Dokument czerwiec 13, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat konferencji Małej Ententy w Pradze. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1171, s Dokument lipiec 11, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Układ handlowy rumuńsko-turecki. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s Dokument lipiec 22, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca opinii premiera Bułgarii Muszanowa o zbliżającej się wizycie premiera Rumunii Nicolae Titulescu w Sofii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s Dokument sierpień 1, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Stosunki włosko-rumuńskie. Maszynopis powielany. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s Dokument sierpień 23, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat sytuacji wewnętrznej w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s Dokument sierpień 23, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat stosunków rumuńsko-bułgarskich. Maszynopis powielany. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s Dokument wrzesień 19, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat sytuacji wewnętrznej w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s

8 12 Spis treści Dokument październik 10, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat zorganizowanych w Sinaia uroczystości ku czci rumuńskiej dynastii królewskiej oraz konferencji Stałej Rady Małej Ententy. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s Dokument październik 30, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat wizyty ministra spraw zagranicznych Rumunii Nicolae Titulescu w Bułgarii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s Dokument listopad 6, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat wizyty ministra spraw zagranicznych Rumunii Nicolae Titulescu w Grecji. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s Dokument listopad 13, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat stosunków rumuńsko-bułgarskich i propozycji przystąpienia Bułgarii do paktu bałkańskiego. Maszynopis powielany. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s Dokument listopad 20, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat kryzysu rządowego w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s Dokument listopad 27, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat spodziewanego odrzucenia przez Bułgarię propozycji wstąpienia do paktu bałkańskiego. Maszynopis powielany. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s Dokument grudzień 11, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat kampanii wyborczej w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1172, s Dokument styczeń 8, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca rozmów w Paryżu ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji Edvarda Beneša na temat współpracy państw naddunajskich. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument styczeń 22, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Sprawa paktu bałkańskiego. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s. 27a 29a

9 Dokument styczeń 29, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca konferencji ekonomicznej Małej Ententy w Pradze oraz opinii o niej w Austrii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument styczeń 29, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Sprawa paktu bałkańskiego. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument styczeń 29, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat sytuacji wewnętrznej w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument luty 5, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat zjazdu stałej Rady Małej Ententy w Zagrzebiu. Maszynopis powielany. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument luty 5, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat wizyty bułgarskiej pary królewskiej w Bukareszcie. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument luty 5, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Sprawa paktu bałkańskiego. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument luty 5, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica w sprawie podpisanego w Atenach paktu bałkańskiego. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument luty 26, Warszawa Notatki z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotyczące politycznej oceny paktu bałkańskiego i stanowiska Bułgarii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument marzec 5, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat sytuacji wewnętrznej w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s

10 14 Spis treści Dokument marzec 5, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Rumunia a problem austriacko-węgierski. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument marzec 5, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Opinia rumuńskich sfer politycznych o pakcie polsko-niemieckim. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument marzec 12, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Rekonstrukcja gabinetu rumuńskiego. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument kwiecień 9, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Próby konsolidacji obozu demokratycznego w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument kwiecień 16, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica w sprawie procesu w Rumunii przeciw Żelaznej Gwardii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument maj 28, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca wizyty tureckiego ministra spraw zagranicznych Tewfika Rushdiego Beya w Bukareszcie. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument czerwiec 9, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca sytuacji wewnętrznej w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument czerwiec 30, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica dotycząca konferencji Małej Ententy w Bukareszcie z udziałem Louisa Barthou, ministra spraw zagranicznych Francji. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1173, s Dokument lipiec 7, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica w sprawie opinii jugosłowiańskiej na temat konferencji Małej Ententy w Bukareszcie. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1174, s

11 Dokument lipiec 7, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica w sprawie wizyty Louisa Barthou, ministra spraw zagranicznych Francji, w Bukareszcie i Belgradzie. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1174, s Dokument lipiec 21, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Stosunki sowiecko-rumuńskie. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1174, s Dokument sierpień 18, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Rezultaty wizyty premiera Tătărescu w Paryżu. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1174, s Dokument wrzesień 1, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Mniejszość niemiecka w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1174, s Dokument wrzesień 15, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Położenie wewnętrzne w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1174, s Dokument wrzesień 15, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Stosunki sowiecko-rumuńskie. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn., 1174, s Dokument listopad 10, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat sytuacji rządu rumuńskiego premiera Tătărescu. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1174, s Dokument listopad 24, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Statut Ententy Bałkańskiej. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1174, s Dokument grudzień 7, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Alarmy wojenne w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1174, s

12 16 Spis treści Dokument grudzień 7, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica, pt. Wizyta ministra Titulescu w Sofii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1174, s Dokument grudzień 21, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica na temat otwarcia Poselstwa ZSRR w Bukareszcie. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1174, s Dokument styczeń 19, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Porozumienie rzymskie a opinia jugosłowiańska. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1174, s Dokument styczeń 19, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Mowa noworoczna króla rumuńskiego. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1175, s Dokument styczeń 19, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Sytuacja wewnętrzna w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1175, s Dokument luty 1, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Polityka zagraniczna Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1175, s Dokument marzec 15, Warszawa Artykuł w biuletynie gospodarczym Polska a Zagranica pt. Obroty handlowe polsko-rumuńskie. Maszynopisy powielane. AAN, Poselstwo RP w Buenos Aires, sygn. 25, s Dokument marzec 29, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Wizyta ministra Nicolae Titulescu w Belgradzie. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1175, s Dokument lipiec 20, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Konsolidacja prawicy w Rumunii. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1176, s Dokument wrzesień 21, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Sesja stałej rady państw Małej Ententy w Bled. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1176, s

13 Dokument luty 13, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica pt. Stosunki polsko-rumuńskie na tle polityki rumuńsko-sowieckiej. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1177, s Dokument kwiecień 9, Warszawa Biuletyn informacyjny Polska a Zagranica z opracowaniem pt. Projekty paktu naddunajskiego. Stosunki polsko-rumuńskie na tle polityki rumuńsko-sowieckiej. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1177, s Dokument październik 26, Warszawa Notatka z biuletynu informacyjnego Polska a Zagranica, poświęconego sprawie odzyskania Śląska Zaolziańskiego, z ofertą mediacji króla Rumunii w sporze polsko-czechosłowackim. Maszynopisy powielane. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1179, s

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA 2017 r. STOPA BEZROBOCIA GUS dokonał korekty stopy bezrobocia za okres od grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r., wynikającej na podstawie badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa według stanu na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie 598 3 grudnia 2010r. - 239 597 2 grudzień 2010r. - 236 596 1 grudzień 2010r. - 238 595 30 listopad 2010r. - 242 594 29 listopad 2010t. - 265 593 28 listopad 2010r. - 256 592 27 listopad 2010r. - 251 591

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kastory. Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku

Agnieszka Kastory. Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku Agnieszka Kastory Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku Kraków 2011 Studia z historii XX wieku, pod redakcją Jakuba Polita T. XI Recenzja: prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka Redakcja: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Wolumen - część II Budynki Urzędu Gminy Kulesze Kościelne i Ochotniczej Straży Pożarnej Grodzkie Nowe w grupie taryfowej G

Wolumen - część II Budynki Urzędu Gminy Kulesze Kościelne i Ochotniczej Straży Pożarnej Grodzkie Nowe w grupie taryfowej G Wolumen opracowany na podstawie faktur z ostatnich 12 miesięcy Tabela nr 1 Styczeń 2016 G11 2 całodobowo 1,661 2 Zużycie energii 1,661 Tabela nr 2 Luty 2016 G11 2 całodobowo 1,459 2 Zużycie energii 1,459

Bardziej szczegółowo

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - -

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - - ROK Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń - - - - - - - - - - - ukończenia / lat - powyżej roku życia - powyżej roku życia - powyżej roku życia - - - - - - - - - - Luty - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK STYCZEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Żydowce 14 Śmierdnica,Zdunowo 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Żydowce 28 Śmierdnica,Zdunowo 29 30 31 LUTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Żydowce 11 Śmierdnica,Zdunowo

Bardziej szczegółowo

OD STAROŻYTNOŚCI DO R.

OD STAROŻYTNOŚCI DO R. Spis treści WSTĘP 13 Rozdział 1 Dzieje CYPRU OD STAROŻYTNOŚCI DO 1878 R. 1.1. Historia Cypru do podboju tureckiego w 1571 r. 21 1.2. Cypr pod rządami Turków w latach 1571-1878 27 1.3. Sytuacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc]

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc] Szczęśliwe numerki 2014/2015 Wybierz miesiąc: Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień 10 wrzesień 2014 Środa 16 11 wrzesień 2014 Czwartek 17 12 wrzesień

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM Imię i nazwisko PLAN ZADAŃ NA MIESIĄC styczeń 2015 1. Zorganizowanie imprez (podać planowany termin, miejsce, liczbę osób) 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 Powiadomienia przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (2010/C

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. Oferty pracy

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. Oferty pracy Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. 3 4 5 6 Ogółem 01 111 2 14 0 dla niepełnosprawnych 02 dla absolwentów 03 4 0 zatrudnione przy robotach odbywające szkolenie

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. Oferty pracy

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. Oferty pracy Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. 3 4 5 6 Ogółem 01 146 24 15 1 1 0 dla niepełnosprawnych 02 2 2 dla absolwentów 03 6 1 1 0 zatrudnione przy pracach zatrudnione

Bardziej szczegółowo

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2004 - - - - - - - - - -

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2004 - - - - - - - - - - ROK 2 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2 - - - - - - - - - - 22 2 2 2 (w tym): - ukończenia / lat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bezrobotni w wieku -2 lata ogółem 2 222 2 2 Bezrobotni w

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 377201 BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH MATERIAŁY DO STUDIOWANIA Wyboru dokonali: Andrzej Ciupiński Henryk Binkowski Agnieszka Legucka Warszawa 2003 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. z późn. zm.) Rynek cukru NR 10/2012

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ NOTOWANIA INSTRUMENTÓW TERMINOWYCH BASE I WYKONANIA UMÓW DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ROK 2016

KALENDARZ NOTOWANIA INSTRUMENTÓW TERMINOWYCH BASE I WYKONANIA UMÓW DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 306/63/15 z dnia 11 grudnia 2015r. KALENDARZ NOTOWANIA INSTRUMENTÓW TERMINOWYCH BASE I WYKONANIA UMÓW DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ROK 2016 Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zob. H. Wereszycki, Historia Austrii, Wrocław 1972, s. 311, 313 316.

Wstęp. Zob. H. Wereszycki, Historia Austrii, Wrocław 1972, s. 311, 313 316. Wstęp 16 października 1918 r. ostatni cesarz Austro-Węgier Karol I ogłosił manifest zapowiadający przekształcenie monarchii w federację. Jednak poszczególne narody nie były zainteresowane takim rozwiązaniem;

Bardziej szczegółowo

Świat po wielkiej wojnie

Świat po wielkiej wojnie Świat po wielkiej wojnie 1. Konferencja pokojowa w Paryżu Początek to styczeń 1919r. Obradami kierowała Rada Najwyższa; złożona z przedstawicieli 5 zwycięskich mocarstw: 1. USA (prez. Wilson), 2. Wielka

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (15-21.04.2011) 1 010 a p 2004506302 150 a Politycy z Austria y 19 w. 2 010 a p 2004508648 150 a Bibliofilstwo x w literaturze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Wstęp... 11

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Wstęp... 11 SPIS TREŚCI Wstęp... 11 Rozdział I Wyborcze zwycięstwo demokratów w USA na tle sytuacji europejskiej: rewizjonizm versus status quo. Związek Sowiecki w Lidze Narodów jako nowy element stabilizujący porządek

Bardziej szczegółowo

W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach [1918 1926], Warszawa 1998, s. 94 i nast. 3

W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach [1918 1926], Warszawa 1998, s. 94 i nast. 3 Wstęp W wyniku wojen bałkańskich, a zwłaszcza I wojny światowej, na mapie politycznej Europy Środkowej nastąpiły wielkie zmiany. Klęski Rosji, Niemiec i Turcji oraz rozpad Austro-Węgier spowodowały powstanie

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2017 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Droga Polski do NATO - kalendarium

Droga Polski do NATO - kalendarium Droga Polski do NATO - kalendarium 31 III 1991 r. Rozwiązane zostały struktury wojskowe Układu Warszawskiego. W lipcu 1991r. oficjalnie rozwiązano te organizacje. 11-12 III 1992 r. Podczas wizyty w Polsce,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminów w SPNJO w roku akademickim 2016/2017

Harmonogram egzaminów w SPNJO w roku akademickim 2016/2017 Harmonogram egzaminów w SPNJO w roku akademickim 2016/2017 SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 PAŹDZIERNIK 2016 Format 12.10.2016 B2- na studiach S1 Dodatkowy egzamin na studiach S1. Do części ustnej dopuszczeni

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r.

Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r. Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r.! Poniższe statystyki przedstawiają liczbę zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski pojazdów w 2014 r. Dane zawarte w tabelach z poszczególnych miesięcy

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU

KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU STYCZEŃ 2014 1 2 3 4 5 Trwa rekrutacja do XIII edycji MPSP na Litwie, w Niemczech, w Rumunii i na Węgrzech. Łącznie zgłosiło się

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ LUTY. Dyżury aptek w Grójcu 2014

STYCZEŃ LUTY. Dyżury aptek w Grójcu 2014 STYCZEŃ LUTY Dyżury aptek w Grójcu 2014 01.01.2014 śr 02.01.2014 czw 03.01.2014 pt 04.01.2014 so 05.01.2014 nd 06.01.2014 pn 07.01.2014 wt 08.01.2014 śr 09.01.2014 czw 10.01.2014 pt 11.01.2014 so 12.01.2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic: Staropolska, Małopolska, Szkolna, Kozuba, Boczna, Krakowska, Zachodnia, Wschodnia, Środkowa, Zamłynie, Nadbrzeżna

Wykaz ulic: Staropolska, Małopolska, Szkolna, Kozuba, Boczna, Krakowska, Zachodnia, Wschodnia, Środkowa, Zamłynie, Nadbrzeżna odpadów z worków dla wsi Jadowniki Strefa I - na 2014 rok Wykaz ulic: Staropolska, Małopolska, Szkolna, Kozuba, Boczna, Krakowska, Zachodnia, Wschodnia, Środkowa, Zamłynie, Nadbrzeżna komunalnych zielonych

Bardziej szczegółowo

Raport oglądalności Krośnieńskiego Portalu Internetowego Październik 2010

Raport oglądalności Krośnieńskiego Portalu Internetowego Październik 2010 Raport oglądalności Krośnieńskiego Portalu Internetowego Październik 2010 Na podstawie audytu Gemius S.A. oraz danych z programu statystycznego Stat4U 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest prezentacja

Bardziej szczegółowo

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów SPIS TREŚCI Bogusław Polak Michał Polak OD WYDAWCÓW... 11 Nr 1 1943 kwiecień 14, Londyn. Telegram gen. Mariana Kukiela, Ministra Obrony Narodowej do gen. Władysława Andersa z poleceniem przesłania opinii

Bardziej szczegółowo

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY...

9 Wprowadzenie i podziękowania... Wykaz wybranych skrótów... Wysoki Sejm raczy uchwalić - Wstęp... DOKUMENTY... Spis treści Wykaz wybranych skrótów............................... 9 Wprowadzenie i podziękowania........................... 11 DOKUMENTY....................................... 27 Wysoki Sejm raczy uchwalić

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ J. ANGIELSKI I SEMESTR rok akademicki 2015/2016 zimowy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ J. ANGIELSKI I SEMESTR rok akademicki 2015/2016 zimowy 24 październik 2015r. sobota 25 październik 2015r. niedziela 8 listopad 2015r. niedziela Wykład 3h 14 listopad 2015r. sobota 15 listopad 2015r. niedziela 05 grudzień 2015r. sobota sala 7 Wykłady 2h sala

Bardziej szczegółowo

Na frontach Wielkiej Wojny

Na frontach Wielkiej Wojny Na frontach Wielkiej Wojny 1. Zamach w Sarajewie i wybuch wojny Od kiedy w 1908 r. Austria wcieliła Bośnię i Hercegowinę jest stałe napięcie między Austrią a Serbią, która też chce kawałek 1911 r. w Serbii

Bardziej szczegółowo

Terminy odbioru odpadów GMINA KOŹMIN WLKP. 2015r.

Terminy odbioru odpadów GMINA KOŹMIN WLKP. 2015r. Szymanów (pozostałe numery) Wałków (pozostałe numery) Stara Obra Borzęcice (pozostałe numery) STYCZEŃ 7,21 15 LUTY 4,18 12 MARZEC 4,18 12 KWIECIEŃ 1,15,29 9 MAJ 13,27 21 21 CZERWIEC 10,24 18 18 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Wstęp Sławomir Dębski... 5

Wstęp Sławomir Dębski... 5 SPIS TREŚCI Wstęp Sławomir Dębski............................. 5 I. Wybrane zagadnienia z zakresu ewolucji struktur organizacyjnych polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w latach 1944 1989 Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Środkowoeuropejskie debaty o rozszerzeniu UE o Turcję i Ukrainę. Piotr Kaźmierkiewicz 5 grudnia 2005

Środkowoeuropejskie debaty o rozszerzeniu UE o Turcję i Ukrainę. Piotr Kaźmierkiewicz 5 grudnia 2005 Środkowoeuropejskie debaty o rozszerzeniu UE o Turcję i Ukrainę Piotr Kaźmierkiewicz 5 grudnia 2005 Nowi członkowie bardziej gotowi poprzeć dalsze rozszerzenie Za dalszym rozszerzeniem Za wstąpieniem Turcji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminów w SPNJO w roku akademickim 2017/2018

Harmonogram egzaminów w SPNJO w roku akademickim 2017/2018 Harmonogram egzaminów w SPNJO w roku akademickim 2017/2018 SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 PAŹDZIERNIK 2017 11.10.2017 B2- na studiach S1 Pisemny Dodatkowy egzamin na studiach S1. Do części ustnej dopuszczeni

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST

CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 27 Praca kontrolna nr 1 semestr I HISTORIA Międzywojnie i II wojna światowa TEST... 1. Na poniższej mapie zaznacz państwa, które utworzyły:

Bardziej szczegółowo

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w załączniku nr 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Tu proszę nakleić zdjęcie WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH.

Lista uczelni w załączniku nr 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Tu proszę nakleić zdjęcie WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH. 1 WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI TERMIN SKŁADANIA: do 13 lutego 2007r UNIWERSYTET WARSZAWSKI Tu proszę nakleić zdjęcie WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Imię i nazwisko: INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia. a) Zamaluj kolorem zielonym państwa należące do Trójprzymierza. b) Zamaluj kolorem niebieskim państwa należące do Trójporozumienia. c)

Bardziej szczegółowo

Reels 1-6 40062-40071-31.00 1949-1953 (40068) Materiały do stosunków pomiędzy Polską a ZSRR: deleg. aparatu part., notatki i inform.

Reels 1-6 40062-40071-31.00 1949-1953 (40068) Materiały do stosunków pomiędzy Polską a ZSRR: deleg. aparatu part., notatki i inform. KC PZPR (MICROFILM INVENTORY) 99038-16.379 AND 99038-16.464 Box No. Microfilm No. Year Description Signature (40062) Materiały do współpracy pomiędzy Polską i ZSRR: spr. umowy handlowej, pisma do Stalina

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

lindab simplified construction Rozwiązania dla przemysłu Lindab Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja wszystko w jednym systemie

lindab simplified construction Rozwiązania dla przemysłu Lindab Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja wszystko w jednym systemie lindab simplified construction Rozwiązania dla przemysłu Lindab Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja wszystko w jednym systemie Hale przemysłowe wymagają ogrzewania W rozwiązaniach Lindab dla przemysłu oferujemy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI KIERUNKÓW MISJI GOSPODARCZYCH W RAMACH INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO DAWG

WYNIKI KONSULTACJI KIERUNKÓW MISJI GOSPODARCZYCH W RAMACH INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO DAWG WYNIKI KONSULTACJI KIERUNKÓW MISJI GOSPODARCZYCH W RAMACH INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO DAWG Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w TORUNIU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2014

PLAN WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w TORUNIU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2014 "Z A T W I E R D Z A M" SZEF WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO w BYDGOSZCZY /-/ cz.p.o. ppłk Juliusz NOWAK Dnia 04.11.2013 r. PLAN WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w TORUNIU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: TRAKTAT PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SĄSIEDZI POLSKI ABY URUCHOMIĆ PREZENTACJĘ PRZYCIŚNIJ F5 (PREZENTACJA SLAJDÓW AUTOMATYCZNA) AUTOR: mgr Danuta Rozmarynowska

PREZENTACJA SĄSIEDZI POLSKI ABY URUCHOMIĆ PREZENTACJĘ PRZYCIŚNIJ F5 (PREZENTACJA SLAJDÓW AUTOMATYCZNA) AUTOR: mgr Danuta Rozmarynowska PREZENTACJA SĄSIEDZI POLSKI ABY URUCHOMIĆ PREZENTACJĘ PRZYCIŚNIJ F5 (PREZENTACJA SLAJDÓW AUTOMATYCZNA) AUTOR: mgr Danuta Rozmarynowska SĄSIEDZI POLSKI Niemcy 1. Stolica: Berlin 2. Siedziba rządu: Berlin

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji dochodów budŝetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Harmonogram realizacji dochodów budŝetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok Harmonogram realizacji dochodów budŝetu Powiatu Gryfińskiego na 00 rok Załącznik Nr do Uchwały Nr 6/00 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia.0.00 r. Plan na.0.00 styczeń luty. 7 6,00 7 6,00 66 0,00 7 7 7,00

Bardziej szczegółowo

Dla czego 17 września 1939 Wojska ZSRR weszły do Polski?

Dla czego 17 września 1939 Wojska ZSRR weszły do Polski? Dla czego 17 września 1939 Wojska ZSRR weszły do Polski? Fischer, 18.09.2017 00:09 Dla tego, że nas nie lubili, dlatego, że minister Beck odrzucił ustalenia graniczne Traktatu Wersalskiego. Dla tego, że

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/257/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/257/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/257/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Ramowego planu sesji Rady Miasta Kraśnik oraz posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Kraśnik w 2017r." Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 09/2007 01 marca 2007 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA W FORMACIE KIESZONKOWYM

UNIA EUROPEJSKA W FORMACIE KIESZONKOWYM UNIA EUROPEJSKA W FORMACIE KIESZONKOWYM Wiele informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w Internecie w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu publikacji. Luksemburg:

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ Aleksandra Brzozowska KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ "Helena Więckowska - kobieta polska w nauce Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 10.IV.2014 Poszerzało to nasze horyzonty Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec Zjednoczenie Niemiec 1. Drugie Cesarstwo we Francji lipiec 1851 - Ludwik Napoleon żąda od Zgromadzenia rewizji konstytucji, gdyż chce być wybrany po raz drugi (konstytucja nie przewidywała reelekcji prezydenta);

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

7 pytań O Unię Europejską!

7 pytań O Unię Europejską! 7 pytań O Unię Europejską! Co to jest Unia Europejska? Unia Europejska (skrótowo UE) gospodarczo-polityczny polityczny związek zek dwudziestu siedmiu krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej PIERWSZA POLSKA PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ UWARUNKOWANIA PROCESY DECYZYJNE OSIĄGNIĘCIA I NIEPOWODZENIA Janusz Józef Węc Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej Uwarunkowania Procesy decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

2016.02.05-07 Mistrzostwa Europy EKF Kadetów, Juniorów i U21, Limasol (Cypr)

2016.02.05-07 Mistrzostwa Europy EKF Kadetów, Juniorów i U21, Limasol (Cypr) KALENDARZ IMPREZ PZK NA ROK 2016 -propozycja Styczeń 2016.01.15-17 Zgrupowanie KN PZK, Spała 2016.01.16-17 Grand Prix Chorwacji, Samobor (Chorwacja) 2016.01.23-24 Premier Leaque Karate 1, Paryż (Francja)

Bardziej szczegółowo

Polityka państwa wobec paliwa CNG do pojazdów w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach

Polityka państwa wobec paliwa CNG do pojazdów w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach Polityka państwa wobec paliwa CNG do pojazdów w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach Adam Szurlej Ministerstwo Gospodarki Kraków, 22 września 2011r. Tezy prezentacji Historia CNG, Rynek CNG; świat

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia Klasa Data

Imię i nazwisko ucznia Klasa Data ID Testu: 857A3X6 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Polska wstapiła do Unii Europejskiej wraz z innymi państwami. Były to m.in.: A. Malta, Słowenia, Słowacja oraz Chorwacja. B. Słowacja, Czechy, Serbia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2017 13 lipca

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r.

Obwieszczenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r. Obwieszczenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Lp. Zdarzenie Data Dzień tygodnia Wrzesień 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014, godz. 9.00 2. Rocznica napaści Niemiec na Polskę w

Bardziej szczegółowo

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych Rosja i Niemcy zawsze należały do sąsiadów, z którymi Polacy wiązali największe obawy. Wojna rosyjsko-gruzińska

Bardziej szczegółowo

I Wojna Światowa. Koniec epoki

I Wojna Światowa. Koniec epoki I Wojna Światowa Koniec epoki Europa w 1914 roku Czerwony państwa centralne Niebieski państwa Ententy Zielony państwa neutralne Osoby dramatu Cesarz Austriacki i Król Węgierski Franciszek Józef I Osoby

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Biogramy członków Komitetu Sterującego

Biogramy członków Komitetu Sterującego Biogramy członków Komitetu Sterującego Prof. István Kovács, Węgry Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk Dyplomata, historyk, pisarz i poeta, pracownik Instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Protokoll in polnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en)

Bardziej szczegółowo

Niemcy Austro-Węgry Bułgaria Turcja. Francja Rosja Wielka Brytania

Niemcy Austro-Węgry Bułgaria Turcja. Francja Rosja Wielka Brytania I wojna światowa 1914-1918, do 1939 zwana wielką wojną 1914-1918, pierwszy konflikt zbrojny w skali światowej, burzący układ stosunków politycznych po kongresie wiedeńskim 1814-1815. Była to tzw. Wojna

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe statystyki zdarzeń

Szczegółowe statystyki zdarzeń 2014 Szczegółowe statystyki zdarzeń Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach Rozdział: Error! No text of specified style in document. 0 STYCZEŃ 4 10 2 16 4 0 0 0 1 9 0 0 0 0 2 0 4 9 2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 10/2009 25 listopada

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE "OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM

STUDIA PODYPLOMOWE OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM 3 4 5 6 7 Unia Europejska i prawo unijne po Traktacie z Lizbony -zagadnienia wprowadzające Prof. dr hab. Stanisław Biernat 7 listopada 05 r. Droga Polski do Unii Europejskiej 99 Podpisanie Układu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 9/2009 22 października

Bardziej szczegółowo

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1

AKT KOŃCOWY. AF/EEE/BG/RO/pl 1 AKT KOŃCOWY AF/EEE/BG/RO/pl 1 AF/EEE/BG/RO/pl 2 Pełnomocnicy WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, zwanej dalej Wspólnotą, oraz KRÓLESTWA BELGII, REPUBLIKI CZESKIEJ, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści Politologia studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk... 3 Prof. UAM dr hab. Edward Jeliński... 4 Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach... 5 1. Ni 28 Sty

Bardziej szczegółowo