INSTRUKCJA OBSŁUGI JONIZATOR WODY. Model: BTM -105D Typ: do montażu pod zlewozmywakiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI JONIZATOR WODY. Model: BTM -105D Typ: do montażu pod zlewozmywakiem"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: BTM -105D Typ: do montażu pod zlewozmywakiem JONIZATOR WODY Dedykowany do wody bieżającej - Przed użyciem należy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję obsługi. Podręcznik instrukcji obsługi należy zachować do późniejszego użycia. - Producent nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub wypadki spowodowane nieprawidłowym montażem lub obsługą.

2 Środki ostrożności Środki ostrożności mają na celu zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia. Poniżej przedstawiono opis użytych w niniejszej instrukcji symboli ostrzegających o środkach ostrożności zależnie od stopnia zagrożenia na skutek nieprawidłowego użycia produktu i nie zapewnienia wymaganych środków ostrożności. OSTRZEŻENIE! Symbol ten oznacza, że nieprzestrzeganie środków ostrożności może być przyczyną wypadku śmiertelnego lub poważnych obrażeń. UWAGA! Symbol ten oznacza, że nieprzestrzeganie wytycznych może być przyczyną obrażeń lub utraty mienia. Instrukcje i wytyczne ważne dla użytkownika oznaczono za pomocą następujących symboli: Symbol oznacza konieczność zachowania ostrożności. Symbol oznacza instrukcje i wytyczne dotyczące zakazu wykonywania pewnych czynności. Symbol oznacza instrukcje i wytyczne, których przestrzeganie jest obowiązkowe. OSTRZEŻENIE! Używać można wyłącznie wodę pitną taką, jak wodę z wodociągu Produkt należy zamontować prawidłowo zgodnie z wytycznymi w instrukcji obsługi: Spożywanie wody zawierającej szkodliwe substancje może być szkodliwe dla zdrowia Montaż gniazdka należy wykonać przy zapewnieniu bezpieczeństwa zgodnie z przepisami elektrycznymi oraz przepisami o instalacjach elektrycznych. Nieprawidłowy montaż może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Niedozwolona jest zmiana parametrów gniazdka lub innych urządzeń zasilających. Parametry napięcia winny być zgodne z parametrami określonymi przez producenta. Nieprawidłowo wykonane prace elektryczne mogą być przyczyną porażenia elektrycznego. Przekraczanie zakresu parametrów dla urządzeń elektrycznych za pomocą dodatkowych połączeń elektrycznych uzwojenia może - Montaż gniazda winien być wykonany spowodować nadmiernie wysoką. przez elektryka z uprawnieniami. temperaturę oraz pożar.

3 UWAGA Urządzenie główne należy użytkować w zestawie z kranikami wylotowymi (kurkami wody) oraz akcesoriami montażowymi Urządzenie nie należy podłączać do kranu naściennego. Wyciek wody może spowodować poważne szkody. Przyłącze takie może spowodować poważne szkody. Podłączanie innych urządzeń do kranów wylotowych jest niedozwolone. Montaż należy wykonać na płaskiej Podłodze. Nieprawidłowe ciśnienie po stronie wtórnej głównego urządzenia może spowodować wyciek wody. Należy sprawdzić, czy wąż nie jest zgięty, skręcony lub ściągnięty. Montaż na niestabilnej podłodze może spowodować nieprawidłowości podczas pracy urządzenia. Przewody powinny być wykonane precyzyjnie w sposób zapewniający szczelność, aby wyeliminować wycieki. W szczególności należy odpowiednio zamontować części metalowe. Uwaga! Niebezpieczeństwo wycieku. Nieprawidłowe zamocowanie może spowodować luźne węże oraz wyciek wody a tym samym zalanie kuchni. Niedozwolona jest zmiana stopni zaworu elektrycznego produktu. Niedozwolone jest stosowanie z produktem nieprawidłowego ciśnienia wody. Modyfikacje i przeróbki przewodu wylotowego mogą być przyczyną wycieków wody oraz spowodować poważne szkody. Podczas odbioru należy sprawdzić całą instalację oraz wszystkie przyłącza i kraniki pod kątem wycieków wody. UWAGA! Wycieki wody mogą spowodować poważne szkody.

4 UWAGA Przewodu zasilania nie należy mocować za pomocą zszywek itp. Przewód zasilania oraz wtyczkę należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami. UWAGA! Uszkodzony przewód elektryczny może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Niedozwolony jest demontaż, naprawy oraz modyfikacje części innych niż złączki przewodów. - Przewodu nie należy pozostawiać w pobliżu powierzchni o wys. temp. oraz nie należy zginać z nadmierną siłą. - Ustawianie ciężkich przedmiotów na urządzeniu jest niedozwolone. Modyfikacje urządzenia są niedozwolone. - Niedozwolone jest ciągnięcie cie lub związywanie przewodu zasilania. Demontaż jest niedozwolony. UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym Wtyczkę przewodu należy prawidłowo podłączyć do źródła zasilania. Uszkodzony przewód zasilania może być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia. Podłączanie wtyczki mokrymi rękoma jest zabronione. Nieprawidłowo lub częściowo podłączona wtyczka może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. - Użycie uszkodzonej wtyczki lub uszkodzonego (obluzowanego) gniazdka jest zabronione. Obsługa wtyczki mokrymi rękoma jest zabronione. OSTRZEŻENIE Otwór w zlewie należy wykonywać za pomocą W przypadku zlewu o grubości powyżej odpowiednich narzędzi. 30 mm otworu nie należy wykonywać. (W przypadku naturalnego granitu lub innego podobnego materiału należy skontaktować się z producentem zlewu w celu uzyskania stosowanych instrukcji) Nieprawidłowe wykonanie otworu może być przyczyną uszkodzenia zlewu. Podczas wiercenia otworu w zlewie należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów w budynku. Niemożliwość wykonania montażu po wykonaniu otworu może spowodować poważne szkody. Należy zachować szczególną ostrożność, aby zapewnić szczelne przyłącza i zapobiec wyciekom z przewodu dopływowego. Wyciek z instalacji wody w budynku może spowodować poważne szkody. Wyciek wody może spowodować poważne szkody.

5 Montaż produktu należy wykonać zgodnie z wytycznymi w instrukcji. Wykonanie instalacji przewodów powinno uwzględniać konstrukcję budynku oraz obowiązujące normy i przepisy. Należy pamiętać, że przyłącze przewodów może być uzależnione od rodzaju zlewu oraz szafki. Podczas odbioru należy sprawdzić całą instalację pod kątem wycieków oraz przepływu. Po zakończeniu montażu użytkownik winien otrzymać podręcznik instrukcji, kartę gwarancyjną oraz odczynnik do pomiaru współczynnika ph. Zakres współczynnika ph jest uzależniony od jakości wody. Współczynnik ph należy sprawdzić szczególnie w tam, gdzie woda wodociągowa pochodzi z wód podziemnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości lub wypadki powstałe na skutek nieprawidłowego montażu lub obsługi. Przed rozpoczęciem eksploatacji użytkownik winien przeprowadzić szczegółowa kontrolę. Spis treści Części i akcesoria 6 1. Informacje dotyczące montażu 7 Środki ostrożności 8 2. Rysunek montażowy 12 Rysunek przyłącza wody (wodociągu) Wybór miejsca montażu kranów Mocowanie kranów wody Montaż systemu do jonizacji wody za pomocą elektrolizy Lista kontrola czynności do wykonania po zakończeniu montażu 16 Tabela - lista kontrolna środków ostrożności Nomenklatura i opisy 19 Przygotowanie oraz środki ostrożności 21 Awaria zasilania i dopływ wody Metoda produkcji alkalicznej wody jonizowanej Zastosowanie alkalicznej wody jonizowanej Czyszczenie (produkcja alkalicznej wody jonizowanej) 24 Czyszczenie automatyczne Pomiar współczynnika ph (stężenie jonów wodorowych) Częstotliwość i metoda wymiany filtra 27 Filtr oczyszczający Użycie jonizowanej wody Użycie alkalicznej wody jonizowanej 30 Użycie kwasowej wody jonizowanej Dodatkowe wskazówki Rozwiązywanie problemów 34 Dane techniczne 37 Odpowiedzialność 38 Karta gwarancyjna 39

6 Części i akcesoria Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się poniższe części i akcesoria Dwa kraniki wylotowe Nakrętka mocująca Pokrywa złącza węży (z 2 śrubami) Panel mocujący wąż Adapter przyłącza przewodu wody (mały) Złączki Wąż Bezpiecznik Naklejka na przód Wąż standardowy 1/4 Wąż standardowy Ø 8 Obejmy mocująco wąż Odczynnik ph (butelka w opakowaniu) Sitko filtra Zawleczka zabezp. Gumowy pakunek Części wymagane do montażu przewodów do zlewu Płytka wzmacniająca Instrukcja obsługi ( z karta gwarancyjną), tabela porównawcza kolorów Do montażu wymagane są następujące narzędzia Wiertarka elektryczna Wycinak otworu o średnicy 1,37 Klucz imbusowy 4 mm 2,5 mm Klucz do rur Śrubokręt Frez Pilnik Kombinerki Linijka

7 Informacje dotyczące montażu Urządzenia nie należy instalować w następujących warunkach (z uwagi na możliwe nieprawidłowości podczas jego eksploatacji): - W pobliżu źródeł wysokiej temperatury (40 o C lub wyższej) - W łazienkach lub miejscach o dużej wilgotności, - Na zewnątrz lub w miejscach nie zapewniających ochrony przed deszczem i Śniegiem, - W miejscach zanieczyszczonych substancjami petrochemicznymi, lub - W miejscach, gdzie produkt będzie narażony na zamarzanie lub uszkodzenie. * Produkt nie nadaje się do eksploatacji w warunkach niskiej temperatury (poniżej zera). Instalacja przewodów winna uwzględniać konstrukcję budynku oraz obowiązujące przepisy i normy dotyczące wody. Metoda wykonania przyłącza przewodów jest uzależniona od rodzaju zlewu oraz szafki. Produkt ten uzyskał atest potwierdzający zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wody. Użytkownik winien używać wyłącznie oryginalnego urządzenia głównego, kranów oraz dodatkowych materiałów montażowych. Przed rozpoczęciem montażu głównego urządzenia należy zainstalować gniazdko zasilania w szafce. (a jeśli montaż gniazdka w szafce jest niemożliwy, należy sprawdzić, czy) - w danym miejscu, utrudnione jest włączanie/ odłączanie wtyczki zasilania, lub - w danym miejscu możliwy jest wyciek wody lub przenikanie do gniazdka wody skondensowanej. Wylot alkaliów Wylot kwasu Produkt można zainstalować, jako część armatury sanitarnej (np. w szafce) w zależności od aktualnych warunków, ale w każdym przypadku należy zapewnić możliwość wymiany filtra (należy zapewnić dostęp do filtra). Nakrętki mocujące kraniki wylotowe węża alkalicznej wody jonizowanej oraz węża kwasowej wody jonizowanej należy dokręcać ręcznie nie używając narzędzi (aby nie spowodować uszkodzenia lub wycieku). Przed rozpoczęciem montażu, należy skontaktować się z producentem zlewu w celu otrzymania dodatkowych informacji o konstrukcji zlewu lub zastosowanych materiałach. Wylot alkalicznej jonizowanej wady Wylot kwasowej jonizowanej wady Na przewodzie dopływowym do urządzenia należy zainstalować filtry zabezpieczające zawór elektromagnetyczny. W przypadku braku filtra zanieczyszczenia będą dostawać się do zaworu, co może spowodować nieprawidłowości podczas pracy zaworu oraz wycieki. Gromadzenie się zanieczyszczeń w filtrach może spowodować zmniejszenie ilości pobieranej wody. Aby temu zapobiec należy filtr regularnie sprawdzać oraz czyścić. Nakrętki

8 Środki ostrożności podczas obsługi Środki ostrożności mają na celu zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia. Poniżej przedstawiono opis użytych w niniejszej instrukcji symboli ostrzegających o środkach ostrożności zależnie od stopnia zagrożenia na skutek nieprawidłowego użycia produktu i nie zapewnienia wymaganych środków ostrożności. OSTRZEŻENIE! Symbol ten oznacza, że nieprzestrzeganie środków ostrożności może być przyczyną wypadku śmiertelnego lub poważnych obrażeń. UWAGA! Symbol ten oznacza, że nieprzestrzeganie wytycznych może być przyczyną obrażeń lub utraty mienia. Instrukcje i wytyczne ważne dla użytkownika oznaczono za pomocą następujących symboli: Symbol oznacza wytyczne dotyczące zakazu wykonywania pewnych czynności. Symbol oznacza instrukcje i wytyczne, których przestrzeganie jest obowiązkowe. OSTRZEŻENIE! W przypadku pierwszego lub kolejnego montażu należy uzyskać dodatkowe informacje od sprzedawcy produktu. Alkalicznej jonizowanej wody nie mogą spożywać: - Nieprawidłowy montaż może być - Osoby w trakcie leczenia przyczyną pożaru, porażenia prą- - Osoby cierpiące na bezkwaśność treści em elektrycznym lub wycieku wody. żołądkowej Konsultacja z lekarzem jest wymagana przed W przypadku zaburzeń zdrowia po spożyspożyciem alkalicznej wody jonizowanej w ciu alkalicznej wody jonizowanej lub braku przypadku: poprawy należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą - Osób chronicznie chorych lub o słabym zdrowiu - Osób cierpiących na zaburzenia żołądka lub wątroby - Osób w trakcie leczenia ogólnego lub stomatologicznego. W przypadku wystąpienia zaburzeń skórnych po użyciu wody o małej kwasowości (środka ściągającego) należy zaprzestać spożywania wody i skonsultować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem spożywania wody o o małej kwasowości (środka ściągającego) wymagana jest konsultacja z lekarzem: - w przypadku osób o wrażliwej skórze - osób cierpiących na alergię

9 OSTRZEŻENIA Należy używać wyłącznie wody pitnej (wody wodociągowej) Niedozwolone jest demontaż, naprawy lub modyfikacje produktu. - UWAGA! Spożycie wody nieo- Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji czyszczonej lub zawierającej szko- może być przyczyną pożaru, porażenia dliwe substancje może być szkodl- prądem elektrycznym lub wycieków iwe dla zdrowia. wody. *Naprawy może wykonywać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Podłączanie lub odłączanie wtyczki mokrymi rękoma jest zabronione. Wtyczkę należy prawidłowo podłączyć do gniazdka - UWAGA! Obsługa mokrymi rękoma może spowodować porażenie prądem! Wyciągając wtyczkę z gniazdka zawsze ciągnij za wtyczkę (odłączanie podczas wymiany filtra lub gdy dopływa woda) UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym Należy regularnie czyścić wtyczkę i usuwać nagromadzony kurz. - Nieprawidłowo podłączona wtyczka może spowodować porażenie prądem lub pożar. * Użycie uszkodzonej wtyczki lub gniazdka jest zabronione. Uszkodzenie przewodu lub wtyczki mogą: spowodować: - zarysowania - źródła wysokiej temperatury - przeróbki - zginanie - ciągnięcie - ustawienie ciężkich przedmiotów - Użycie w przypadku zarysowań może być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia. *Naprawy może wykonywać jedynie autoryzowany punkt serwisowy Niedozwolone jest przekraczanie zakresu parametrów technicznych gniazdka lub innych urządzeń elektrycznych. Gromadzący się kurz może uniemożliwić izolację i spowodować pożar. Przekraczanie dozwolonego zakresu * Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka oraz parametrów może być przyczyną nadoczyścić suchą szmatką. miernej temperatury oraz pożaru.

10 OSTRZEŻENIA Ostrzeżenie Ostrzeżenie Niedozwolone jest spożywanie: Niedozwolone jest spożywanie wody o - Jonizowanej kwaśnej wody ph 10,0 (etap 4) lub wyższym - Wody wypływającej, gdy załączona jest lampa Zalecany poziom ph wody pitnej - Po zakończeniu czyszczenia należy wypuścić wynosi ok. 8,5 (Etap 2 lub 3) wodę. Przed spożyciem wody o ph UWAGA! Niebezpieczeństwo dla zdrowia 10,0 (Etap 4) lub wyższym należy skonsultować się z lekarzem Czyszczenie za pomocą spryskiwania Ustawianie przedmiotów na produkcie jest niedozwolone jest niedozwolone - Może spowodować upływ prądu oraz - Z uwagi na ryzyko ich upadku i porażenie prądem elektrycznym uszkodzenie armatury Nie używać nadmiernej siły oraz chronić Kranu, kurki i akcesoria należy stosować przewody przed naprężeniami razem, jako kompletne urządzenie - Z uwagi na ryzyko poluzowania złączy Wyciek wody może spowodować poważprzewodów oraz wycieków ne szkody Niedozwolone jest użycie głównego komponentu oraz kranów oddzielnie Niedozwolone jest podłączanie innych Aby odłączyć urządzenie od urządzeń za kranem wylotu jonizowanej zasilania należy wtyczkę wyciągnąć wody z gniazdka ręką - Z uwagi na nadmierne ciśnienie po drugiej - Wyciąganie wtyczki ciągnąc za przewód stronie instalacji jonizowania wody oraz może spowodować uszkodzenie możliwe wycieki wody. przewodu i pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

11 Oczyszczoną alkaliczną jonizowaną wodę można przechowywać w niskiej temp. w czystym i szczelnym pojemniku i nadaje się ona do spożycia w ciągu 2 dni. UWAGA Niedozwolone jest wlewanie alkalicznej jonizowanej lub oczyszczonej wody do akwarium. - Woda pozbawiona chloru nadaje się do użycia - Użycie takiej wody może spowodować tylko przez krótki okres czasu pomór rybek z uwagi na jej wpływ na środowisko wodne. Zbytnie zginanie węża jest Przed użyciem wody Niedozwolone jest użycie niedozwolone. jonizowanej alkalicznie, wody pojemnika z aluminium jonizowanej kwasami lub lub miedzi. Pierwszy pojeoczyszczonej wody w innym mnik jest wrażliwy na środurządzeniu należy skontaktować ki alkaliczne a drugi na się z producentem urządzenia. środki kwasowe. - Możliwy wyciek wody - Możliwa nieprawidłowa praca - Możliwe zmiana koloru lub awaria maszyny korozja pojemnika. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji przed użyciem produktu należy odpuścić wodę przez parę sekund. - Codziennie przed użyciem produktu należy wypuścić ok. 1 l wody (przez ok. 30 sek.). - Jeśli produkt nie był użytkowany przez dwa dni lub dłużej przed użyciem produktu należy wypuścić ok. 10 l wody (przez ok. 5 minut) Niedozwolone jest spożywanie odczynnika ph lub wody z odczynnikiem. Należy chronić oczy przed kontaktem z takimi odczynnikami. (takie środki należy przechowywać z dala od dzieci aby zapobiec przypadkowemu spożyciu). - Produkt może być szkodliwy dla zdrowia * W razie przypadkowego spożycia należy podać dużą ilość wody do picia. W przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać dużą ilością wody. W obu przypadkach należy natychmiast wezwać lekarza. * Odczynnik do pomiaru ph należy odpowiednio zabezpieczyć i przechowywać z dala od dzieci.

12 2. Rysunek montażowy Kran wylotowy Przewód przyłącza panelu sterowania (długości ok. 90 cm) Panel mocujący wąż Wąż zasady (Ø8) (długości ok. 90 cm) Wąż kwasu (1/4 ) Złączka Zawleczka Złączka zasady Złączka wylotowa kwasu Pokrywa złącza rurki Przewód zasilania (47*) Szybkozłączka (1/4 x M10) Adapter przyłączy przewodu wody (mały) Śruba regulacji ciśnienia wody Wąż standardowy 1/4 Wbudowany zawór elektromagnetyczny Sitko filtra Patrz także rysunek na stronie 13.

13 Przyłącze wody wodociągowej Wąż wlotowy wody Zawle czka Zawle czka Adapter Wąż Filtr pyłu Kolanko na wlocie wody Kolanko na wlocie wody Sitko filtra Szybkozłączka (1/4 x M10) Wąż Wąż Filtr pyłu (Rys. 1) Zawl. (Rys. 2) Przyciąć Wąż (Rys. 3) Procedura montażu 1. Podłączyć adapter do rurki wody pitnej. 2. Podłączyć szybkozłączkę adaptera do węża oraz podłączyć szybkozłączkę złączki do Węża. 3. Podczas podłączania szybkozłącz ki do węża, sprawdzić, czy cały wąż został wsunięty do szybkozłączki (patrz rys. 2), aby zapobiec wyciekom. 4. Podłączyć wąż i zamontować zawleczki zabezpieczające. Na koniec sprawdzić czy nie ma wycieków. 5. Dociąć uszkodzony koniec węża, przed jego wsunięciem, jeśli był on odłączany w związku z zabiegami konserwacyjnymi (rys. 3). 5. Po każdych 2 latach należy wymienić złączkę oraz wąż. (oryginalne części zamienne można zamówić w dziale obsługi serwisowej). 6. Sprawdzić, czy filtr pyłu został cały wsunięty do kolanka na wlocie wody (rys. 1). Podczas pracy jonizatora niemożliwe jest załączenie zasilania przez dopływ wody oraz przepływ zanieczyszczeń nagromadzonych w filtrze pyłu i sitku. W tym momencie należy umyć sitko filtra oraz filtr pyłu po ich wyjęciu z kolanka na dopływie wody. Adapter Sitko Filtr pyłu Waż Po 2 lub 3 latach użytkowania jonizatora wody zalecana jest wymiana wszystkich złączek na nowe (patrz części wymienione na rys. po lewo). Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może być przyczyną nieprawidłowości podczas pracy produktu

14 3. Wybór miejsca montażu kranów Miejsce montażu kranu wylotowego Kieruj się rozsądkiem i rozwagą podczas wyboru miejsca montażu kranu wylotowego. - Krany powinny znajdować się w odległości ok. 40 do 120 mm od zlewu. Miejsce odpowiednie do Montażu (ok. 300 mm). Produkt należy zamontować zgodnie z wytycznymi w instrukcji producenta szafki. Produkt nie powinien stykać się z dnem zlewozmywaka. UWAGA Otwór w zlewie należy wykonać za Otworu nie należy wykonywać w pomocą odpowiednich narzędzi. przypadku zlewu o grubości powyżej 30 mm. (W przypadku naturalnego granitu lub innego Niemożliwość wykonania montażu po wykopodobnego materiału należy skontaktować się naniu otworu może spowodować poważne z producentem zlewu w celu uzyskania szkody. stosowanych instrukcji) * Nieprawidłowe wykonanie otworu może być przyczyną uszkodzenia zlewu. Otwór należy wykonać w miejscu montażu. Wiercenie otworu w zlewie Średnica otworu powinna wynosić 35 mm. Otwór należy przeszlifować pilnikiem. W przypadku produktu ze stali nierdzewnej bez płytki wzmacniającej lub o grubości poniżej 5 mm należy zapewnić dodatkową płytkę wzmacniającą. Otwór o średnicy 35 mm należy wywiercić w zlewie oraz w płytce wzmacniającej o grubości 10 do 15 mm, po czym należy zamocować płytkę za pomocą dwustronnej taśmy montażowej. Otwór Ø 35 (Płyta wzmacniająca)

15 4. Mocowanie kranów wody Krany wylotowe należy zamocować w wywierconym otworze w zlewie za pomocą metalowych mocujących elementów. * Przed zamocowaniem kranów należy oczyścić otwór i usunąć wszelki brud. Wsuń kranik sterujący do otworu w zlewie. Następnie wsuń płytkę wzmacniającą do końca kolumny kranu sterującego. Płytka wzmacniająca Dokręć kran za pomocą nakrętki mocującej. Sprawdź, czy pokrywa się środek nakrętki mocującej z otworem w zlewie. (nieprawidłowe ustawienie może być przyczyną wycieku wody). Sprawdzić, czy kranik sterujący znajduje się dokładnie w wyznaczonym miejscu.

16 5. Montaż systemu do jonizacji wody za pomocą elektrolizy alkalicznej * Zamknij zawór wody znajdujący się przy wodomierzu. Pozostaw kran otwarty aż wypłynie cała woda. Zamontuj jonizator w szafce pod zlewem i podłącz urządzenie z zaworem pośrednim oraz z baterią z dwoma kranikami. * Należy zapewnić miejsce umożliwiające łatwą wymianę filtrów. * Sprawdź czy wąż zjonizowanej wody alkalicznej, wąż zjonizowanej wody kwaśnej oraz wąż wody dopływowej nie są zgięte (mogłoby to doprowadzić do wycieków lub nieprawidłowego poziomu ph) * UWAGA: Sprawdź, czy wężyk jonizowanej wody alkalicznej oraz wody kwaśnej nie są zgięte w kształcie litery U. Dotnij wężyk (900 mm) na odpowiednią długość. (nieodpowiednia długość wężyka może spowodować nieprawidłowe ph) * Po zakończeniu podłączania zamocować każdy z węży za pomocą uchwytu mocującego. * Po zakończeniu podłączenia przewodów nie należy przechylać urządzenia. Podłączyć wąż zasilający (¼ cala) do urządzenia. (Użycie miękkiego białego węża może spowodować wyciek. Należy użyć niebieskiego węża.) 1. Po zakończeniu montażu sprawdź, czy nie ma żadnych wycieków. 2. Podczas podłączania węża doprowadzającego wodę, sprawdź czy końcówka węża nie jest ustawiona prosto, co może spowodować wyciek. 3. Sprawdź wąż doprowadzający wodę podłączając szybkozłączkę. 4. Sprawdź czy, kolanko na dopływie wody jest wsunięte aż do samej krawędzi. Podłączyć wąż doprowadzający wodę i zamocowany do urządzenia do nakrętki zaworu pośredniego. W przypadku konieczności przedłużenia przewodów: - Wężyki odprowadzające należy zamontować (wąż zjonizowanej wody alkalicznej oraz wąż zjonizowanej wody kwaśnej) tak, aby nie były one zgięte ani skręcone. - Jeżeli produkt jest umieszczony daleko od zaworu wody, należy dokupić dodatkowy wąż, żeby przedłużyć wąż doprowadzający. Podłącz przewód panelu sterowania do urządzenia. (1) Starannie podłącz wtyczkę przewodu panelu sterowania. (2) Przewód ze złączką powinien być tak ułożony, aby można go było przeciągnąć przez rowek w obudowie. - Wyjście przewodu znajduje się w części obudowy. - Nie używać nadmiernej siły podczas obchodzenia się ze złączką. (3) Zamknij obudowę złączki. Sprawdź, czy obudowa złączki jest zamknięta. (UWAGA! Przez obudowę wtyczki do urządzenia głównego mogą dostać się owady).

17 6. Postępowanie po montażu - Przed doprowadzeniem wody do urządzenia, należy spuścić bieżącą wodę poprzez otworzenie zaworu przy wodomierzu oraz otwarcie jednego z kranów w budynku. Nie należy w tym momencie otwierać kranika wylotowego urządzenia. (Postępowanie to ma na celu usunięcie wszelkich obcych substancji z instalacji przewodów domu w celu uniknięcia nieprawidłowości podczas pracy wbudowanego zaworu elektromagnetycznego.) - Sprawdzić połączenia przewodów pod kątem wycieków naciskając główny przycisk zasilania ( POWER ). (Nie wciskać tego przełącznika przez 3 sekundy po tym jak woda zacznie płynąć.) Pozostaw zawór wodomierza otwarty. (Otwórz zawór, który został zamknięty podczas podłączania zaworu pośredniego) Otwórz jeden z kranów wody w celu usunięcia wszelkich obcych substancji. Pozostaw (małą) śrubę regulacyjną adaptera na zaworze pośrednim. Produkt dostarczany jest ze śrubą w pozycji otwartej.) Włóż wtyczkę do gniazdka. (emitowany zostanie sygnał tonowy) Sprawdź działanie panelu sterowania poprzez wciśnięcie przycisku POWER. (Sprawdź, czy kontrolki na panelu załączają się odpowiednio podczas wykonywania poszczególnych kroków.) Włącz urządzenie naciskając przycisk POWER, wybierz funkcję czyszczenia i spuść około 10 litrów wody (przez około 5 minut). - Ma to na celu usunięcie pęcherzyków powietrza i drobnych cząstek z filtra z węgla aktywnego. * Sprawdź, czy woda wypływa z kranika wylotowego (kranik wylotowy zjonizowanej wody kwaśnej). (Jeżeli woda nie wypływa, sprawdzić czy nie jest zagięta jakakolwiek część węża) Kranik wylotowy wody alkalicznej Kranik spustowy (Zjonizowana woda kwaśna ) Sprawdź, czy nie występują wycieki na połączeniach jak również z filtra. - Aby sprawdzić szczelność filtra, należy otworzyć pokrywę filtra. Wyreguluj wydajność. Wyreguluj wydajność zgodnie z poniższymi instrukcjami:

18 Naciśnij przycisk POWER, aby załączyć dopływ wody. Wyreguluj wydajność przekręcając śrubę regulacyjną zaworu (wyreguluj wydajność tak, aby kubek 200 ml napełniony został w ciągu 3 do 5 sek.) Zadać normalne parametry pracy. Jeśli ciśnienie wody jest zbyt niskie, niemożliwe będzie uzyskanie odpowiedniej wydajności (W przypadku niskiego ciśnienia wody poniżej 1 kg f/cm 2 ) W przypadkach, gdy żywotność filtra jest mniejsza należy powiadomić o powyższym sprzedawcę lub dystrybutora. Jeśli wydajność będzie mała na skutek niskiego ciśnienia wody, nie należy rozpoczynać procesu elektrolizy. Rozwiązywanie problemów Problem Rozwiązanie (lista kontrolna) Niepodświetlony wskaźnik na panelu sterowania po podłączeniu produktu do zasilania Czy złączka przewodu panelu sterowania jest całkowicie podłączona? Niewłaściwa reakcja na naciśnięcia przycisków lub brak reakcji Czy złączka przewodu panelu sterowania jest całkowicie podłączona? Woda nie wypływa z kranu wylotowego wody kwaśnej Sprawdź, czy nie jest zgięty wąż wody kwaśnej? Sprawdź, czy wydajność nie jest zbyt niska? Wycieki wody Sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo podłączone? Woda nie wypływa po naciśnięciu przycisku POWER Czy złączka przewodu panelu sterowania jest całkowicie podłączona? Woda wypływa chociaż naciśnięty został przycisk POWER Czy złączka przewodu panelu sterowania jest całkowicie podłączona? Kilka kropel alkalicznej lub kwaśnej jonizowanej wody z kranu nie musi być oznaką nieprawidłowości. Obce substancje blokujące wbudowany zawór mogą uniemożliwić zamknięcie wody.

19 7. Terminy i opis Urządzenie główne należy zamontować wewnątrz zlewu na podłodze a baterię z kranikami na zlewie (dokładne wytyczne podano w instrukcji montażu). Gniazdko należy zamontować z tyłu zlewu, aby było niewidoczne. Kran wody (nie objęty zakresem dostawcy) Kranik alkalicznej jonizowanej wody Bateria z kranikami Panel sterowania Kranik kwaśnej wody Przewód zasilania Tył zlewu Adapter zaworu pośredniego zlewu Strona wody zimnej Złączka wylotu wody alkalicznej (po lewej stronie Ø8) Złączka wylotu wody kwaśnej (po prawej stronie 1/4 ) Urządzenie główne jonizowania wody Wąż 1/4 zlewu Szczegóły metody podłączenia podano na rysunku na stornie 1, rysunku na stronie 13 oraz w opisie procedury montażu złączki na stronie 16. Podłącz do przewodu dopływowego wody i wyreguluj dopływ wody

20 Wyświetlane dane - przycisk praca (POWER) włącza/wyłącza dopływ wody do urządzenia głównego Kranik wylotowy alkalicznej jonizowanej wody -przycisk wyboru alkalicznej jonizowanej wodysłuży do wyboru preferowanej opcji Lampka zasilania - przycisk czyszczenia wody - przycisk filtracji bez elektrolizy - przycisk wyboru czyszczenia elektrod służy do czyszczenia urządzenia głównego i zapobiegania zanieczyszczeniu elektrod jonizujących wskazanie zużycia filtra poziom zużycia filtra podawany jest Kranik w wylotowy postaci kwaśnej liczbowej w zakresie od 000 do 999 (np. 999 wskazuje, jonizowanej wody że filtr jest zużyty. Wybierz poziom dostosowany do twoich potrzeb Wybór właściwego poziomu Poziom ph Zużycie wody alkalicznej Zużycie wody kwaśnej Krok 4 Poziom ph Usuwa gorzki posmak warzyw Mycie warzyw Przed spożywaniem wody należy skonsultować się z lekarzem Poziom ph Woda do mycia Krok 3 Poziom ph Zalecane do celów medycznych i gotowania Krok 2 Poziom ph Zalecane do picia i gotowania Poziom ph Krok 1 Poziom ph Zalecane do sporadycznego lub codziennego spożywania woda do celów kosmetycznych 1. Wybór Kroku 4 kwaśnej wody jonizowanej i wyregulowanie przepływu wody pozwala uzyskać ph na poziomie 3.5 do 4.0 odpowiednie do czyszczenia i sterylizacji. 2. Współczynnik ph kwaśnej i alkalicznej wody jonizowanej może się różnić od wskazanej wartości w zależności od jakości doprowadzanej wody i przepływu. 3. Woda do spożycia, alkaliczną wodę jonizowaną należy przechowywać w chłodnym miejscu w pojemniku szklanym lub z tworzywa sztucznego.

21 Jak przechowywać i postępować z jonizatorem po użyciu. Środki ostrożności zalecane podczas użycia. 1. Jak przechowywać i postępować z jonizatorem po użyciu. 1 Wyłączyć zasilanie przed przeniesieniem urządzenia. 2 Nie dopuścić do dostania się wody pod obudowę. 3 Nie blokować końcówki wylotowej ani wężyka spustowego. Nie zginać ani skręcać wężyka. 4 W przypadku nie korzystania z jonizatora przez dłuższy czas, zakręcić zawór zasilania wodą. 5 W przypadku nie korzystania z jonizatora przez dłuższy czas, odłączyć kabel elektryczny z gniazda. 6 Powierzchnię urządzenia należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z mydłem. 2. Środki bezpieczeństwa. (1) Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania jonizatora wody. * W przypadku spożywania alkalicznej jonizowanej wody pochodzącej z procesu elektrolizy, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. 1 Przed spożyciem mocnej wody alkalicznej wytworzonej podczas kroku 4 należy skonsultować się z lekarzem. 2 Osoby z achlorhydrią winny skonsultować się z lekarzem przed spożywaniem wody uzdatnionej. 3 Nie używać jakiegokolwiek typu wody, która nie spełnia wymagań jakościowych wody pitnej. 4 Produkt został zaprojektowany wyłącznie do wody o normalnej temperaturze. Nie należy używać zbyt ciepłej wody. 5 Jonizowanej wody alkalicznej nie należy spożywać wraz z lekarstwami. 6 Osoby rozpoczynające spożywanie takiej wody, winny rozpocząć od spożywania małych dawek o zbliżonym do neutralnego współczynniku ph 7,5. W kwestii picia mocnej wody alkalicznej należy skonsultować się z lekarzem. 7 W przypadku nieprawidłowości po spożyciu wody lub jeśli nie nastąpi odczuwalne złagodzenie symptomów odczuwanych w żołądku pomimo ciągłego spożywania wody należy zaprzestać spożywania wody i skonsultować się z lekarzem. 8 Osoby, które obecnie przechodzą leczenie medyczne, w szczególności w związku z problemami z nerkami lub innymi organami winny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem spożywania wody. 9 Osoby z chorobami nerek takimi, jak niewydolność nerek lub wydalania wapnia, nie powinny spożywać wody alkalicznej. 10 Osoby spożywające alkaliczną jonizowaną wodę winny poczynając od pierwszego spożycia sprawdzać raz w miesiącu za pomocą ph-metru palcowego lub roztworu kolorymetrycznego sprawdzać, czy wartość ph znajduje się w zakresie umożliwiającym jej spożycie. 11 Przed spożyciem wody należy spuścić alkaliczna jonizowaną wodę. 12 Unikać metalowych pojemników a wodę należy spożyć w ciągu jednego dnia przechowując ją w chłodnym miejscu. (2) Zalecenia dotyczące warunków otoczenia. 1 Należy utrzymywać ciśnienie wody na odpowiednim poziomie, aby zapobiec sytuacji, w której alkaliczna woda jonizowana zostanie wytworzona o wartości ph innej, niż ustawiona na skutek innego ciśnienia wody. 2 Jonizatora nie należy używać w pomieszczeniach takich, jak łazienka, gdzie występuje wysoka temperatura i wilgotność. 3 Urządzenia nie należy używać na pochyłych miejscach. Nasadka Włóknina Zbiornik wapnia (opcja) Węgiel aktywny Wylot wody Nasadka Włóknina Filtr membranowy Węgiel aktywny Wylot wody Włóknina Osady Włóknina Węgiel aktywny Siarczan wapnia Poduszka z włókien Filtr pierwszy Filtr drugi

22 8. Metoda wytwarzania alkalicznej jonizowanej wody Naciśnij przycisk POWER, aby załączyć dopływ wody. * Podświetlony zostanie wskaźnik sygnalizujący dopływ wody. * Gdy otwarty zostanie zawór elektromagnetyczny oraz dostępna będzie jonizowana woda, podświetlony zostanie wskaźnik wybranego poziomu (natężenia alkalicznego). Sprawdź, czy podświetlony jest odpowiedni wskaźnik. Alkaiczna jonizowana woda Ustaw poziom stężenia za pomocą przycisku wyboru ph. * Każde naciśnięcie przycisku powoduj zwiększenie poziomu. Wskaźnik POWER Użyj alkalicznej jonizowanej wody (Sprawdź, czy z kranu dolnego wypływa kwaśna woda jonizowana) Kwaśna jonizowana woda- Nie spożywać Na koniec wyłącz urządzenia naciskając przycisk POWER. (Aby nie spowodować uszkodzenia maszyny nie wyłączaj urządzenia w ciągu 2 sek. od momentu wypływania wody). * Zasilanie zostanie odcięte automatycznie w momencie, gdy przestanie wypływać strumień wody. * Sygnał audio Wytwarzanie alkalicznej jonizowanej wody. Gdy maszyna będzie uruchomiona oraz zacznie wypływać strumień wody zgodnie z wybraną opcją (krokiem) słyszalny będzie sygnał dźwiękowy. W przypadku wyboru kroku 4 (woda silnie alkaliczna), jeśli urządzenie zostało wyłączone oraz włączone ponownie, zostanie załączony automatycznie tryb pracy (krok) wykonywany zanim wybrany został krok 4. Urządzenia nie należy uruchamiać, na długi okres czasu, gdy ustawiono Krok 4. W zależności od jakości wypływającej wody, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone przez zabezpieczenie, i nie oznacza to żadnej nieprawidłowości lub usterki. Zapobiega to przegrzaniu elektrod.

23 9. Oczyszczanie wody (filtracja) Naciśnij przycisk POWER, aby załączyć dopływ wody. * Podświetlony zostanie wskaźnik sygnalizujący dopływ wody. * Gdy nastąpi dopływ wody, urządzenie zostanie automatycznie przełączone na poziom wybrany wcześniej i możliwe będzie uzyskanie wody. Sprawdź, czy podświetlony jest odpowiedni wskaźnik. Woda oczyszczona wypływająca z kranu wody alkalicznej Naciśnij przycisk PURIFY (OCZYSZCZANIE WODY). (Dostępna będzie woda, która nie została poddana elektrolizie). Wskaźnik POWER Użyj oczyszczonej wody Woda oczyszczona wypływająca z kranu wody kwaśnej Na koniec wyłącz urządzenia naciskając przycisk POWER. (Aby nie spowodować uszkodzenia maszyny nie wyłączaj urządzenia w ciągu 2 sek. od momentu dopływu wody). * Sygnał audio Proces oczyszczania wody. Gdy maszyna będzie uruchomiona oraz zacznie dopływać strumień wody zgodnie z wybraną opcją (krokiem) słyszalny będzie sygnał dźwiękowy. Gdy w tym momencie naciśniety zostanie przycisk OCZYSZCZANIE WODY, słyszalny będzie sygnał dźwiękowy. Jeśli przycisk FILTROWANIE naciśnięty zostanie w jakimkolwiek innym trybie, urządzenie zostanie automatycznie załączone tryb oczyszczania. W przypadku wyłączanie podczas pracy w trybie oczyszczania oraz ponownego włączenia, załączony automatycznie zostanie tryb pracy (krok) wykonywany poprzednio.

24 10. Wymuszone oczyszczanie wody (Produkcja kwaśnej jonizowanej wody) W trybie wymuszonego oczyszczania, kwaśna jonizowana woda wypływa z kranu alkalicznej jonizowanej wody. Funkcja ta jest wykorzystywana, gdy jest zapotrzebowanie na dużą ilość kwaśnej jonizowanej wody, lub aby zapobiec zanieczyszczeniu wężyka wylotowego. Naciśnij przycisk POWER, aby załączyć dopływ wody. * Podświetlony zostanie wskaźnik sygnalizujący dopływ wody. Sprawdź, czy podświetlony jest odpowiedni wskaźnik. Wybierz tryb oczyszczania naciskając przycisk CLEAN (CZYSZCZENIE). * Naciśnięcie tego przycisku będzie sygnalizowane melodyjką. - Woda nie nadaje się do spożycia. Kwaśna jonizowana woda wypływająca z kranu wody alkalicznej Wskaźnik POWER Kwaśna woda jonizowana wypływać będzie z kranu alkalicznej jonizowanej wody. - Tryb ten umożliwia uzyskanie dużej ilości kwaśnej wody Jonizowanej. Woda oczyszczona wypływająca z kranu wody kwaśnej Po użyciu wody wyłącz urządzenia naciskając przycisk POWER. (Aby nie spowodować uszkodzenia maszyny nie wyłączaj urządzenia w ciągu 2 sek. od momentu dopływu wody). * Sygnał audio Przeróbka kwaśnej jonizowanej wody. Gdy maszyna zostanie uruchomiona oraz zacznie dopływać strumień wody zgodnie z wybraną opcją (krokiem) słyszalny będzie sygnał dźwiękowy. Gdy w tym momencie naciśniety zostanie przycisk OCZYSZCZANIE, słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, tak jak w przypadku kwaśnej jonizowanej wody. W przypadku wyłączenia podczas pracy w trybie oczyszczania oraz ponownego włączenia, załączony automatycznie zostanie tryb pracy (krok) wykonywany poprzednio. Podczas pracy w trybie oczyszczania wymuszonego maszynę powinna pracować w trym trybie przez min. 5 minut oraz należy spuszczać wodę przez ok. 2 minuty, aby zapobiec zanieczyszczeniu przewodów.

25 Wskazówki dotyczące trybu czyszczenia automatycznego Aby wykonać czyszczenie płyt jonizujących oraz utrzymać produkcję, urządzenie wykonywać będzie czyszczenie kąpieli elektrolitycznej w następujący sposób: Wytworzenie ok. 10 l kwaśnej lub alkalicznej jonizowanej wody Po zamknięciu zaworu dopływowego wykonane będzie przez ok. 30 sek. zostanie automatyczne czyszczenie Po otwarciu zaworu dopływowego po zakończeniu automatycznego czyszczenia, wypuszczone zostanie z maszyny ok. 0,2 l wody użytej do czyszczenia Podczas pracy maszyny w trybie automatycznego czyszczenia nie należy wyłączać dopływu wody. Podczas pracy maszyny w trybie automatycznego czyszczenia, migać będzie lampa sygnalizująca czyszczenie (koloru żółtego) oraz słyszalna będzie melodyjka. Jeśli wyłączony został dopływ wody podczas pracy maszyny w trybie automatycznego czyszczenia, maszyna powtórzy cały proces, aby zapewnić pełne czyszczenie. Jeśli wyprodukowane zostało ponad 10 l wody, maszyna nie zostanie przełączona na tryb czyszczenia, jeśli nadal jest ona uruchomiona. FYI Podczas pracy maszyny w trybie automatycznego czyszczenia możliwe jest kapanie wody z kraników, co nie jest oznaką nieprawidłowości. Czyszczenie zostanie zakończone automatycznie, po czym zgaśnie lampa sygnalizująca czyszczenie. Automatyczna sygnalizacja Auto czyszczenie. Sygnalizacja spuszczania po czyszczeniu Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk POWER. Następnie maszyna zasygnalizuje za pomocą sygnału dźwiękowego oraz wypuść ok. 0,2 l wody użytej do czyszczenia, co będzie sygnalizowane wskaźnikiem zasilania. Następnie maszyna zostanie automatycznie przełączona do trybu obróbki alkalicznej (Niedozwolone jest spożywanie wody po zakończeniu czyszczenia). Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym: UWAGA! Poczekaj aż ukończone zostanie spuszczanie. Po zakończeniu spuszczania emitowany będzie sygnał sygnalizujący Wytwarzanie alkalicznej wody jonizującej. UWAGA Niedozwolone jest spożywanie wody spuszczonej lub kwaśnej jonizowanej wody.

26 11. Pomiar współczynnika ph (stężenia jonów wodoru) Pomiar poziomu ph alkalicznej lub kwaśnej wody jonizowanej Przygotowanie: pomiar odczynnika ph Kolejność podczas pomiaru Umieść dwie lub trzy krople odczynnika ph w kubku pomiarowym. (trudno określić dokładnie ilość odczynnika dlatego użyto terminu dwie lub trzy krople.) Zadaj Krok 4 oraz wypuszczaj przez ok. 10 sek. wodę alkaliczną zanim pobierzesz próbkę. Zalecana jest próbka na poziomie 50 ml. Umieść próbkę w kubku pomiarowym oraz wstrząśnij. Porównaj kolor kubka pomiarowego z kolorem w tabeli w dobrze oświetlonym miejscu. Rozcieńcz wodę zawierającą odczynnik przed jej wylaniem. Dostępne na rynku inne odczynniki pomiarowe mogą być niedokładne. Sprawdź, czy używany jest odczynnik dostarczany przez producenta urządzenia. Odczynnik pomiaru ph może utracić właściwości zapewniające precyzyjny pomiar w przypadku jego składowania przez długi okres czasu. Kolor może się różnić od kolorów w tabeli, gdyż jest on uzależniony od dwutlenku węgla oraz innych związków zawartych w wodzie. Przez około tydzień od wymiany filtra, pomiar ph może wskazywać wyższy poziom (i nie oznacza to nieprawidłowości). Odczynnik do pomiaru poziomu ph należy do materiałów eksploatacyjnych, i można go zakupić na oddzielne zamówienie. UWAGA Środki ostrożności dotyczące odczynnika ph - Spożywanie odczynnika do pomiaru ph jest zabronione. Należy chronić oczy przed kontaktem z odczynnikiem ph. - W przypadku przypadkowego połknięcia należy podać dużą ilość wody do picia. W przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać oczy dużą ilością wody. W obu przypadkach należy skonsultować się bezzwłocznie z lekarzem. - Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła z uwagi na ryzyko zapłonu lub pożaru. - Należy przechowywać z dala od dzieci. - Należy unikać wysokiej lub niskiej temperatury. Należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Odczynnik do pomiaru ph jest dostępny na oddzielne zamówienie.

27 Wymiana filtra Nie odłączać wtyczki zasilania elektrycznego. (Gdy wtyczka jest podłączona, możliwe jest przywrócenie pracy systemu po naciśnięciu przycisku RESET). Pokrywa filtra Rys. 1 Rys. 2 Rys.3 Rys. 4 Rys. 5 Rys Otwórz pokrywę i wyjmij filtr (Rys. 1-3). Należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość wypływania wody z filtra (choć nie jest wyciek) 2. Wymień filtr (Rys. 4) Usuń naklejkę znajdującą się na filtrze. W pierwszej kolejności sprawdź, czy O -ring jest dobrze zamocowany na dnie nowego filtra. Następnie umieść filtr w otworze oraz przekręcić go w prawo, aby wsunąć go do części zapewniającej podłączenie. W przypadku filtra bez otuliny wyemitowany zostanie komunikat Filtr nieprawidłowy, zamontuj prawidłowy filtr oraz na 20 sek. odłącz zasilanie. 3. Uruchom przepływ wody po wybraniu funkcji czyszczenie. Zapewnij przepływ wody przez ok. 2-3 min. (po wymianie filtra w początkowej fazie wypływu może nastąpić z wodą pyłu aktywnego węgla, będącego czynnikiem filtrującym). Sprawdź, czy nie ma wycieków wody w miejscu zamocowania filtra. 4. Naciśnij przycisk RESET (Rys. 5). Sprawdź, czy wyświetlany jest status pracy filtra [000]. 5. Zamknij pokrywę (Rys. 6) Dodatkowe wskazówki Podczas wypuszczania alkalicznej wody jonizowanej w kubku mogą pojawić się pęcherze białego koloru, i nie oznacza to nieprawidłowości. W przypadku wykonanej wymiany filtra stężenie jonów (wartość ph) może być nieco wyższe (przez ok. 1 tydzień), i nie oznacza to nieprawidłowości. W przypadku wymiany filtra wcześniej niż to wskazano należy w postępować zgodnie z powyższą procedurą. *Filtr nieposiadający logo producenta nie jest oryginalną częścią. Użycie filtra innego niż oryginalny nie gwarantuje jakości oraz nie jest objęte pogwarancyjnym przeglądem

28 serwisowym. Filtr oczyszczający Osady kamienia na elektrodach mogą spowodować mniejszą wydajność jonizatora. Osady kamienia po stronie alkalicznej wody powstają na skutek wysokiego ph wody powodującego wytrącenia z wody minerałów. Osady kamienia na elektrodach powodują zmniejszenie wyniku pomiaru ph jonizowanej wody, ponieważ woda dopływająca nie ma styczności z elektrodami. W przypadku czyszczenia jonizatora za pomocą tej metody, poziom ph wody jonizowanej będzie wyższy z uwagi na bezpośredni kontakt wody z oczyszczonymi elektrodami. Symptomy wystąpienia kamienia - wapnia - Białe substancje unoszące się na powierzchni alkalicznej wody - Znaczące zmniejszenie ilości produkowanej wody - Znaczący spadek poziomu ph alkalicznej wody Filtr oczyszczający eliminuje większość osadów kamienia na płytkach oraz w komorze jonizatora, co zapewnia dłuższą żywotność i wysokie parametry pracy urządzenia. Filtr oczyszczający wydłuża żywotność i niezawodność jonizatora wody oraz zapewnia czyste pozbawione osadów wapnia płytki tytanowe/platynowe.

29 Użycie filtra oczyszczającego 1. Co 2 lub 3 miesiące należy oczyścić jonizator. 2. Nie odłączaj urządzenia od gniazdka zasilania. UWAGA 3. Wymień filtry oczyszczające 1 i 2 filtra wody zgodnie z powyższą procedurą. Filtra czyszczącego nie należy używać jednocześnie z głównym filtrem wody. 1. Nie odłączaj urządzenia z gniazdka. 6. Naciśnij przycisk ON/OFF oraz przycisk 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby następny czyszczenia oraz pozwól, aby wyłączyć urządzenie woda wypływała przez 30 sek. 3. Otwórz pokrywę filtra oraz przekręć Następnie naciśnij przycisk ponownie i filtry wody w prawo po czym je wyjmij. odczekaj 3-5 h. Pokrywa filtra 4. Wymień filtr oczyszczający (procedura 7. Wyjmij nasadkę i odblokuj wylot wody odwrotna do procedura montażu) kwaśnej. 8. Naciśnij przycisk ON/OFF oraz przycisk oraz pozwól, aby woda wypływała przez 5-10 min. Pierwszy filtr Montaż pustego filtra Drugi filtr Montaż pustego filtra UWAGA W przypadku 2 filtrów należy wymienić oba filtry przed wykonaniem oczyszczania. Filtra czyszczącego nie należy używać jednocześnie z głównym filtrem wody 9. Naciśnij przycisk ON/OFF ponownie, aby go wyłączyć oraz wymień na poprzedni filtr 5. Zablokuj odpływ kwaśnej wody zgodnie z procedurą w punkcie 2, 3 wody jonizowanej za oraz 8. pomocą nasadki (dostar- Następnie pozwól, aby woda wypływała czanej w zestawie) dłużej niż przez 1-3 minuty. 10. Zamknij pokrywę filtra. Czyszczenie zostało wykonane. n a s t ę p n y 11. Osady wapnia widoczne będą po wymianie filtra. Przed uruchomieniem zapewnij przepływ dużej ilości wody. c z y s z c z e n i a o

30 Użycie jonizowanej wody alkalicznej 13. Zastosowanie wody jonizowanej Ogólne instrukcje dotyczące stosowania jonizowanej wody alkalicznej - Dla poprawy zdrowia zaleca się pić 1 lub 2 filiżanki przed śniadaniem i kolejne 1 lub 2 filiżanki przed snem. - Początkowo zaleca się pić 1 lub 2 filiżanki jonizowanej wody alkalicznej o ph 7,5 do 8,5 codziennie przez około tydzień. Jeśli po tygodniu czujesz się dobrze, można dostosować poziom ph i zwiększyć ilość wody. Jest to najlepsza praktyka zapewniająca poprawę zdrowia. Specjalne zastosowania jonizowanej wody alkalicznej - Gotowanie ryżu Przed gotowaniem namocz ryż w jonizowanej wodzie alkalicznej przez 30 do 60 minut. Ryż ugotowany w jonizowanej wodzie alkalicznej będzie wyglądał bardziej gładko i smakował lepiej oraz zachowaj świeżość przez dłuższy okres czasu. - Kawa i czarna herbata Woda alkaliczna usuwa gorzki smak kawy i garbnikowy smak czarnej herbaty, podkreślając ich oryginalny smak i aromat. - Kac Wypij 1 lub 2 filiżanki przed snem lub przed śniadaniem następnego ranka, aby przyspieszyć ulgę. - Przepisy kuchenne Gotowanie kiełków bambusa, kiełków drzew, taro lub morskich wodorostów w wodzie alkalicznej pozwala usunąć ich oryginalny cierpki smak. W szczególności, zastosowanie alkalicznej wody do gotowania ryby pozwala usunąć przykry zapach i zapewnia lepszy smak. - Likiery, koktajle Woda alkaliczna sprawia, że likiery i koktajle są delikatne i lekkie. Spróbuj wybornego koktajlu alkoholowego z dodatkiem wody alkalicznej. - Rośliny Moczenie nasion przed sianiem zwiększa zdolność kiełkowania. Woda alkaliczna zwiększa także przeżywalność roślin po ścięciu. Stosowania wody alkalicznej do roślin ozdobnych stymuluje wzrost ich korzeni i zneutralizuje kwaśność gleby, polepszając w ten sposób wzrost rośliny. - Warzywa i owoce (ph 10.0) Mycie warzyw i owoców przed przechowywaniem pozwala wydłużyć ich świeżość. - Wątróbka, świeże mięso i warzywa o nieprzyjemnym zapachu Moczenie w wodzie alkalicznej przez 20 do 30 minut przed ugotowaniem sprawia, że będą one smaczniejsze i delikatniejsze a ich zapach będzie mniej intensywny.

31 Stosowanie kwaśnej wody jonizowanej - Kąpiel, mycie twarzy i włosów Kwaśnej wody jonizowanej można używać do kąpieli i jako toniku do pielęgnacji cery. Kwaśna woda jonizowana sprawi, że skóra będzie miękka i elastyczna dzięki efektowi ściągającemu (skóra ma odczyn lekko kwaśny). Kwaśnej wody jonizowanej można używać po myciu szamponem zamiast płynu do płukania włosów. Zneutralizuje ona odczyn zasadowy mydła, a włosy nabiorą połysku. Kwaśna woda jonizowana sterylizuje skórę twarzy i działa ściągająco. - Układanie kwiatów Kwiaty zanurzone w wodzie kwaśnej rozcieńczonej z wodą w stosunku 1:2 zachowują świeżość przez dłuższy czas. - Makarony Podgotowywanie makaronu i naengmyeon (koreański makaron spożywany na zimno) z dodatkiem kwaśnej wody jonizowanej sprawi, że makaron będzie twardszy i smaczniejszy. (Gruby makaron, jak np. japoński udong i spaghetti może nie dać się dobrze podgotować w kwaśnej wodzie jonizowanej. W takiej sytuacji należy używać alkalicznej wody jonizowanej.) - Mycie i przetwórstwo owoców i warzyw zawierających antocyjany Stosowanie kwaśnej wody jonizowanej do mycia i w przetwórstwie brzoskwiń, truskawek, czerwonej kapusty, fasoli i szparagów pozwala zachować ich naturalny kolor. - Żywność smażona Stosowanie kwaśnej wody jonizowanej podczas ugniatania mąki przed smażeniem sprawi, że jedzenie będzie smaczniejsze po usmażeniu. - Gotowanie jaj Gotowanie jaj w kwaśnej wodzie jonizowanej ułatwia łuskanie skorupek i nadaje im lepszy smak. - Sprzątanie Kwaśną wodą jonizowaną można używać do mycia płytek podłogowych i ściennych. Ułatwia ona usuwanie kurzu z każdego zakamarka oraz zapewnia szybkie schnięcie. - Czyszczenie szkła Kwaśną wodą jonizowaną można czyścić szkło, lustra i okulary. Ułatwia ona usuwanie kurzu i zabrudzeń, pozostawiając szkło bardziej czyste i przezroczyste. Można ją także stosować do czyszczenia umywalek i mebli, np. krzeseł, a uzyskane efekty będą dla Państwa miłą niespodzianką. - Czajniki z osadem i przypalone garnki Czajniki z osadem i przypalone garnki można pozostawić w kwaśnej jonizowanej wodzie na noc. Osad i ślady po przypaleniu znikną. - Woda do kąpieli i wanny Dodać kwaśnej jonizowanej wody do kąpieli podczas regulacji temperatury. Woda nagrzeje się szybko, ponieważ kwaśna woda ma większy współczynnik przewodzenia ciepła. Dodatkowo pozwala ona utrzymać wannę w czystości. - Deski do krojenia Stare deski do krojenia są pokryte żłobieniami po nożu, które wypełnione są osadzającymi się w nich pozostałościami żywności. Kwaśna woda jonizowana łatwo usuwa takie zanieczyszczenia. - Mycie naczyń Kwaśna woda jonizowana sterylizuje i łatwo usuwa zanieczyszczenia oraz bakterie. Dzięki niej naczynia będą wyjątkowo czyste i błyszczące.

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Model: BTM -505N Typ: Ultimate 7+

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Model: BTM -505N Typ: Ultimate 7+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: BTM -505N Typ: Ultimate 7+ Przeznaczony do podłączenia wody bieżącej - Przed użyciem należy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję obsługi. Podręcznik instrukcji obsługi należy

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU WSTĘP OSTRZEŻENIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

OPIS PRODUKTU WSTĘP OSTRZEŻENIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE OPIS PRODUKTU WSTĘP Produkt ten jest wysokiej klasy sprzętem prasującym o estetycznym designie, urządzenie łatwe w obsłudze, ekonomiczne bezpieczne. Urządzenie znajdzie zastosowanie w wielu sytuacjach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji 1/11 1. Charakterystyka produktu (1) Odkurzacz na sucho i mokro. (2) Wciśnij i czyść, pół automatyczny system czyszczenia filtra, zapewnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

DLA KLUBOWICZÓW ORAZ OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ CENA KLUBOWA ZA AQUARION TO 5600 ZŁ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMÓWIENIA ZA 5320 ZŁ.

DLA KLUBOWICZÓW ORAZ OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ CENA KLUBOWA ZA AQUARION TO 5600 ZŁ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMÓWIENIA ZA 5320 ZŁ. Informacje o produkcie Aquarion Utworzono 12-06-2016 Cena : 5.900,00 zł Nr katalogowy : CE0003 Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Cena produktu podana na stronie jest ceną klubową!!!

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA PS-100

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA PS-100 Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA PS-100 UWAGA! PRZETWORNIKI NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI. NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ CIECZY SPOWODUJE TO USZKODZENIE PRZETWORNIKÓW ZBYT DŁUGI CIĄGŁY CZAS PRACY ORAZ ZBYT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

OGRZEWACZ WODY HWA 20

OGRZEWACZ WODY HWA 20 Instrukcja obsługi OGRZEWACZ WODY HWA 20 Rys. 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby korzystać z urządzenia prawidłowo i bezpiecznie, przeczytaj uważnie poniższe instrukcje. WSTĘP Ogrzewacz do wody, model HWA

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed montażem urządzenia i pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Należy sprawdzić czy w dostarczonym opakowaniu znajdują

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL 04308086) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZ DO KAWY / HERBATY MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZ DO KAWY / HERBATY MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZ DO KAWY / HERBATY MODEL: 753060, 753150 v1.0-12.2016 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed włączeniem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W czasie używania

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Kuchenka indukcyjna MODEL:

Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-08.2008 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

MixRite POMPA DOZUJĄCA

MixRite POMPA DOZUJĄCA MixRite POMPA DOZUJĄCA MODELE: 2502-2504-2505-12502-12504-12505 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Montaż pompy MixRite 1. Przygotuj miejsce, gdzie ma zostać zamontowana pompa MixRite. Wlot i wylot pompy musi sięgać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO. Baterie Senso.indd :41

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO. Baterie Senso.indd :41 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO Baterie Senso.indd 1 14-11-06 10:41 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu baterii prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4820

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4820 Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4820 Dokładnie przeczytaj tę instrukcję przed montażem, instalacją i uruchomieniem urządzenia! Jak przy wszystkich urządzeniach technicznych. prawidłowe i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Generator aktywnego wodoru Ellaim (EL 1406) Instrukcja obsługi i gwarancja

Generator aktywnego wodoru Ellaim (EL 1406) Instrukcja obsługi i gwarancja Generator aktywnego wodoru Ellaim (EL 1406) Instrukcja obsługi i gwarancja Specyfikacja produktu może się zmienić w przyszłości, by poprawić jakość produktu. 1 Szanowni klienci firmy Arui Witamy, nasza

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU.

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU. PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRES DO KAWY CAFE DIRETTO Elementy: 1. Podstawa 2. Obudowa 3. Zbiornik na wodę 4. Pokrywa 5. Przycisk zamykający pokrywę 6. Płytka rozprowadzająca wodę 7. Gumowy pierścień uszczelniający

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI.  Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampki zewnętrzne Polarlite Net Light Ciepłe białe LED 200 PNL-01-001 Zimne białe LED 200 PNL-01-002 Ciepłe białe LED 96 PNL-01-003 Zimne białe LED 96 PNL-01-004 Strona 1 z 6 Szanowni

Bardziej szczegółowo