Węgiel i jego związki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Węgiel i jego związki"

Transkrypt

1 203 - Węgiel i jego związki - koło chemiczne dla klasy III Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_203 Osoby Uczestnicy Tematyka Najświeższe wiadomości Certificates Fora dyskusyjne Głosowania Quizy Zadania Szukaj w forum Zaawansowane Administracja Oceny Profil Moje kursy Węgiel i jego związki Podczas tego kursu poznasz: odmiany pierwiastkowego węgla ważne związki organiczne charakterystyczne właściwości tych związków ich znaczenia dla człowieka koło chemiczne dla uczniów klas III autor kursu Jadwiga Dyba W tym kursie wykorzystano zasoby z portalu Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych 28 cze, 14:48 Jadwiga Dyba Życzenia Więcej gru, 22:02 Jadwiga Dyba Święta Więcej... Starsze tematy... Nadchodzące terminy Brak nadchodzących spotkań Przejdź do kalendarza... Nowy termin... Co się ostatnio działo? Aktywność od piątek, 10 sierpień 2012, 13:58 Raport ostatniej aktywności Brak zmian od ostatniego zalogowania Witam "Organizacja pracy on-line" Tablica ogłoszeń Forum problemowe Opis zajęć pozalekcyjnych Quiz próbny. Sprawdź co już Wiesz? Quiz na wejście. Przedstaw się. Korzystanie z "Sieci" 1 LEKCJA 1. Wszechobecny węgiel. Wyjaśnienie pojęcia alotropia. Odmiany alotropowe węgla. Poznanie obiegu węgla w przyrodzie. Wykrywanie węgla w substancjach pochodzenia organicznego. Co to jest alotropia Alotropowe odmiany węgla Właściwości alotropowych odmian węgla Obieg węgla w przyrodzie Wykrywanie węgla w związkach organicznych Jaki to pierwiastek? nadobowiązkowe

2 Karat - jednostka jubilerska 2 LEKCJA 2. Metan - główny składnik gazu ziemnego. Wyjaśnienie pojęcia chemia organiczna. Poznanie wartościowości węgla w związkach organicznych. Zapisanie wzoru sumarycznego metanu. Narysowanie wzoru strukturalnego i rozpoznanie modelu cząsteczki metanu. Zapoznanie z właściwościami metanu. Zapisanie równania reakcji spalania metanu w warunkach różnego dostępu powietrza. Określenie niebezpieczeństwa płynącego z gromadzenia się metanu w kopalniach węgla kamiennego oraz niecałkowitego spalania metanu. Kopalnie należące do JSW są najbardziej metanowymi w kraju ( fot. Karina Trojok) Chemia organiczna według Wikipedii Metan - właściwości Gaz kopalniany Czy możliwe jest wykorzystanie gazu kopalnianego? 3 LEKCJA 3. Rodzina metanu - węglowodory nasycone Określenie, jakiego typu związki to węglowodory nasycone. Wyjaśnienie pojęcia szereg homologiczny. Poznanie zasad nazewnictwa węglowodorów nasyconych. Zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych półstrukturalnych węglowodorów nasyconych zawierających do 10 atomów węgla w cząsteczce. Węglowodory nasycone prezentacja (1,2 MB) Szereg homologiczny alkanów Właściwości węglowodorów nasyconych Modele różnych węglowodorów Rozpoznaj model węglowodoru nadobowiązkowe Izomeria alkanów Nazewnictwo alkanów o rozgałęzionych łańcuchach 4 LEKCJA 4. Węglowodory nienasycone. Podanie kryterium podziału węglowodorów na nasycone i nienasycone oraz alkeny i alkiny. Poznanie zasad nazewnictwa węglowodorów nienasyconych.

3 Zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych półstrukturalnych węglowodorów nienasyconych zawierających do 10 atomów węgla w cząsteczce. Podanie wzorów ogólnych alkenów i alkinów Rozróżnianie na podstawie nazwy, wzoru sumarycznego, strukturalnego, półstrukturalnego alkanu, alkenu alkinu. Podział węglowodorów Klasyfikacja węglowodorów łańcuchowych Szeregi homologiczne: alkenów i alkinów Alkeny - prezentacja (107,7 KB) Alkiny - prezentacja (111,3 KB) Nazwy węglowodorów nienasyconych i ich wzory 5 LEKCJA 5. Etylen - przedstawiciel alkenów. Zapisywanie wzoru sumarycznego, półstrukturalnego, strukturalnego etenu. Rozpoznawanie modelu etenu. Zapisanie reakcji depolimeryzacji. Wnioskowanie przez analogię, jak może przebiegać proces spalania w zależności od dostępu powietrza. Wyjaśnienie przebiegu reakcji przyłączania (addycji). Zapisanie reakcji etenu z bromem, wodorem, nazywanie produktów reakcji. Opisywanie przebiegu reakcji charakterystycznej dla węglowodorów nienasyconych z wodą bromową oraz roztworem KMnO 4. Wyjaśnienie na czym polega reakcja polimeryzacji, zapisanie równania reakcji. Etylen - właściwości Otrzymywanie etylenu - depolimeryzacja polietylenu Reakcje etylenu Stosunek wagowy pierwiastków 6 LEKCJA 6. Acetylen - przedstawiciel alkinów. Zapisywanie wzoru sumarycznego, półstrukturalnego, strukturalnego etynu. Rozpoznawanie modelu etynu. Wyjaśnienie w jaki sposób można otrzymać etyn. Wnioskowanie przez analogię, jak może przebiegać proces spalania w zależności od dostępu powietrza. Opisywanie przebiegu reakcji przyłączania (addycji). Zapisanie reakcji etynu z bromem, wodorem, nazywanie produktów reakcji. Acetylen - prezentacja (497,3 kb) RECYKLING wyrobów z PCW Zawartość % pierwiastków w acetylenie. Quiz końcowy - węglowodory 7 LEKCJA 7. Szereg homologiczny alkoholi.

4 Określenie, jakiego typu związki to alkohole jednowodorotlenowe. Przypomnienie pojęcia szereg homologiczny. Poznanie zasad nazewnictwa alkoholi jednowodorotlenowych. Zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych półstrukturalnych alkoholi jednowodorotlenowych zawierających do 6 atomów węgla w cząsteczce. Co to jest alkohol jednowodorotlenowy Szereg homologiczny alkoholi jednowodorotlenowych Nazewnictwo alkoholi monohydroksylowych Wzory alkoholi monohydroksylowych Modele alkoholi 8 LEKCJA 8. Etanol - budowa, właściwości i zastosowanie. Zapisywanie wzoru sumarycznego, półstrukturalnego, strukturalnego etanolu. Rozpoznawanie modelu etanolu. Zapisywanie reakcji otrzymywania etanolu. Określenie właściwości etanolu. Zapisywanie reakcji spalania etanolu. Opisanie skutków działania etanolu na organizm ludzki. Poznanie zastosowań etanolu. obrazek pochodzi ze strony adres Model etanolu Właściwości etanolu Zastosowanie etanolu Szkodliwość alkoholu etylowego Działanie alkoholu na organizm Przydatność etanolu nadobowiązkowe Alkohol zamiast benzyny Kominki na etanol 9 Lekcja 9: Alkohole wielowodorotlenowe. Określenie, jakiego typu związki to alkohole wielowodorotlenowe. Poznanie zasad nazewnictwa alkoholi wielowodorotlenowych. Zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych półstrukturalnych alkoholi wielowodorotlenowych. Alkohole wielowodorotlenowe - polihydroksylowe Nazwy alkoholi Glikol Gliceryna Nazwy alkoholi polihydroksylowych

5 nadobowiązkowe Diole Glikol propylenowy 10 Lekcja 10. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych. Określenie, jakiego typu związki to kwasy karboksylowe. Poznanie grupy karboksylowej. Poznanie zasad nazewnictwa kwasów karboksylowych. Zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych półstrukturalnych kwasów karboksylowych zawierających do 6 atomów węgla w cząsteczce. Podanie wzoru ogólnego kwasów karboksylowych. Kwasy karboksylowe Grupa karboksylowa Wzory kwasów karboksylowych Nazewnictwo kwasów karboksylowych Kwasy karboksylowe 11 Lekcja 11. Kwas octowy - właściwości i zastosowanie. Określanie właściwości fizycznych kwasu octowego. Określanie właściwości chemicznych kwasu octowego. Zapisywanie reakcji dysocjacji kwasu octowego, nazywanie powstałych jonów. Zapisywanie reakcji spalania kwasu octowego. Zapisywanie reakcji kwasu octowego z metalem, tlenkiem metalu, wodorotlenkiem metalu. obrazek pobrano ze strony adres Poznanie zastosowań kwasu octowego. Kwas octowy - właściwości Zastosowanie kwasu octowego Ocet Reakcje kwsu octowego 12 Lekcja 12. Wyższe kwasy karboksylowe. Wyjaśnienie sformułowania: wyższe kwasy karboksylowe, kwasy tłuszczowe. Określenie właściwości fizycznych kwasów: palmitynowego, stearynowego i oleinowego. Zapisywanie wzorów sumarycznych, półstrukturalnych kwasów: palmitynowego, stearynowego i oleinowego. Potwierdzenie nienasyconego charakteru kwasu oleinowego. Wyższe kwasy karboksylowe według Wikipedii Kwasy tłuszczowe według Wikipedii Właściwości ważniejszych kwasów tłuszczowych.

6 Uzupełnij reakcje. 13 Lekcja 13. Mechanizm prania, detergenty. Określanie właściwości mydła. Wyjaśnienie pojęcia detergent. Określanie właściwości detergentu. Opisywanie mechanizmu mycia i prania. Poznanie zalet i skutków stosowania detergentów. źródło grafiki adres Co to jest mydło? Detergent wg Wikipedii Mydło budowa i działanie Detergenty, a środowisko. Zalety i skutki stosowania detergentów. 14 Lekcja 14. Świat zapachów - estry. Wyjaśnienie przebiegu reakcji estryfikacji. Wskazanie wiązania estrowego. Zapisywanie równania reakcji estryfikacji prostych kwasów karboksylowych z prostymi alkoholami. Nazywanie produktów reakcji estryfikacji. Opisywanie właściwości i zastosowania estrów. źródło grafiki: adres Prezentacja o estrach Estry Zastosowanie estrów Nazwy i wzory estrów 15 Lekcja 15. Inne pochodne węglowodorów - aminy i aminokwasy. Określenie, jakiego typu związki to aminy oraz aminokwasy. Poznanie grupy aminowej. Poznanie zasad nazewnictwa amin oraz aminokwasów. Zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych półstrukturalnych kilku amin oraz aminokwasów. Podanie wzorów ogólnych amin oraz aminokwasów. Aminy

7 Aminokwasy Wzory amin i aminokwasów nadobowiązkowe Rola wybranych aminokwasów 16 Lekcja 16. Co wiemy o pochodnych węglowodorów. Porządkowanie wzorów pochodnych węglowodorów wg. wybranego przez siebie kryterium. Określenie kryterium klasyfikacji pochodnych węglowodorów. Wskazanie cech wspólnych związków chemicznych. Nazywanie odpowiednich grup funkcyjnych. Kojarzenie wzorów i nazw związków chemicznych. Pochodne węglowodorów Pochodne węglowodorów o 2 atomach węgla Podział pochodnych węglowodorów 17 Lekcja 17. Otrzymywanie i rodzaje tłuszczów. Określenie roli tłuszczu, jako składnika pokarmowego. Poznanie naturalnych źródeł tłuszczów. Wskazanie kryteriów podziału tłuszczów. Wyjaśnianie do jakiej grupy związków należą tłuszcze. Zapisywanie równania reakcji powstawania tłuszczu. Planowanie identyfikacji tłuszczów nienasyconych. Tłuszcze - budowa i ich rola Źródła tłuszczów Podział tłuszczów Podział tłuszczów 18 Lekcja 18. Właściwości tłuszczów. Opisanie zachowania się tłuszczu w różnych rozpuszczalnikach. Poznanie sposobu czyszczenia odzieży z tłustych plam. Wyjaśnienie, czy każda substancja pozostawiająca tłuste plamy jest łuszczem. Opisanie sposobu odróżniania olejów mineralnych od tłuszczów. Podanie nazwy próby pozwalającej na identyfikację tłuszczu. Tłuszcze inaczej lipidy Utwardzanie tłuszczów Reakcje tłuszczów Właściwości tłuszczów

8 Właściwości tłuszczów -prawda, fałsz 19 Lekcja 19. Występowanie i budowa białek. Wskazanie produktów spożywczych będących źródłem białka Określenie roli białka, jako składnika pokarmowego. Poznanie pierwiastków wchodzących w skład białek. Wyjaśnianie dlaczego w przyrodzie istnieje olbrzymia ilość różnorodnych białek. Wyjaśnianie, zjawiska rozproszenia promieni świetlnych przez roztwór białka. grafikę pobrano ze strony: adres Funkcja białek w organizmie człowieka Produkty dostarczające białek Budowa białek Pierwiastki w białku Struktura białek Koloidy, efekt Tyndalla Siarka w hemoglobinie 20 Lekcja 20. Właściwości białek. Opisanie wpływu różnorodnych czynników na białko. Poznanie czynników wywołujących denaturację białka. Wyjaśnienie, na czym polega denaturacja białka. Opisanie przebiegu reakcji chemicznych pozwalających wykryć białko. Właściwości białek Wykrywanie białek Wytwarzanie sera 21 Lekcja 21. Cukry proste - glukoza i fruktoza. źródło grafiki adres Poznanie cukrów prostych i ich występowania. Poznanie wzorów sumarycznych glukozy i fruktozy. Opisanie właściwości fizycznych glukozy i fruktozy. Opisanie przebiegu reakcji charakterystycznych dla cukrów prostych. Wyjaśnianie na czym polegają właściwości redukujące cukrów prostych. Zapisywanie równań reakcji fotosyntezy, biologicznego utleniania cukrów, próby Tollensa i Trommera. Omówienie zastosowań glukozy. źródło grafiki adres

9 Podział cukrów Właściwości glukozy i fruktozy Próba Trommera Próba Tollensa Stosunek masowy pierwiastków w glukozie. Zawrtość węgla w fruktozie. 22 Lekcja 22. Dwucukry. Poznanie przykładów dwucukrów oraz naturalnych źródeł ich występowania. Poznanie wzoru sumarycznego sacharozy. Opisanie właściwości fizycznych sacharozy. Wyjaśnianie na czym polega rozpad sacharozy na cukry proste. Zapisywanie równania reakcji hydrolizy sacharozy. Omówienie zastosowań sacharozy. źródło grafiki adres źródło grafiki adres źródło grafiki adres źródło grafiki adres Dwucukry - disacharydy wg. Wikipedii Przykłady disacharydów Sacharoza ważny disacharyd Jeszcze o sacharozie Reakcje sacharozy Jaki to sacharyd? 23 Lekcja 23. Wielocukry. Poznanie przykładów wielocukrów oraz naturalnych źródeł ich występowania. Poznanie wzoru sumarycznego skrobi. Opisanie właściwości skrobi. Opisanie sposobu wykrywania skrobi. Zapisywanie równania reakcji hydrolizy skrobi. Omówienie zastosowań skrobi. Wykazanie, że proces fotosyntezy dostarcza niezbędnych składników pożywienia roślinom. źródło grafiki adres1 adres2 adres3 Polisacharydy -inaczej wiekocukry wg. Wikipedii Skrobia Więcej o skrobi Glikogen Odróżnianie glukozy od skrobi

10 24 Lekcja 24. Celuloza - inaczej błonnik. Poznanie naturalnych źródeł występowania celulozy. Poznanie budowy celulozy. Poznanie wzoru sumarycznego celulozy. Opisanie właściwości celulozy. Zapisywanie równania reakcji hydrolizy celulozy. Opisanie znaczenia błonnika dla organizmu ludzkiego. Omówienie zastosowań celulozy. źródła grafiki: adres1 adres2 adres3 adres4 Celuloza Rola błonnika w żywieniu człowieka Jeszcze o zastosowaniu celulozy Co dla celulozy? 25 Lekcja 25. Co wiemy o związkach zawartych w żywności. Uporządkowanie wiedzy dotyczącej składników pokarmowych: ich roli budowy właściwości reakcji charakterystycznych Zapisywanie odpowiednich równań reakcji. Związki w żywności Składniki pokarmowe Hydroliza 26 Lekcja 26. Rodzaje i zastosowanie włókien. Poznanie kryterium podziału włókien. Podanie przykładów włókien naturalnych i wytworzonych przez człowieka. Poznanie właściwości włókien naturalnych. Opisanie sposobu wykrywania włókien naturalnych. Opisanie wad i zalet różnych włókien. Podział i zastosowanie włókien. Prezentacja o właściwościach włókien

11 Właściwości włókien naturalnych Rozpoznawanie, wykrywanie włókien Rozróżnianie włókien 27 Lekcja 27. Odpady. Poznanie zagrożeń płynących z niekontrolowanego gromadzenia różnego rodzaju śmieci. Poznanie sposobów utylizacji śmieci. Wyjaśnienie pojęcia TEMBO. Opisanie, co "na własnym podwórku" można zrobić, aby ograniczyć odpady oraz odpowiednio je sortować. Wskazanie symboli stosowanych przez producentów: przyjazny dla środowiska, ulega biodegradacji, wyprodukowany z produktów recyklingu. źródło grafiki adres Odpady i śmieci Co oznacza skrót "TEMBO" Składowanie i utylizacja śmieci Recykling Ekoznaki i ich znaczenie Moja segregacja 28 Lekcja 28. Leki, lekomania. Poznanie znaczenia badań nad nowymi lekami. Zapamiętanie, że leki należy stosować ściśle według wskazań lekarza. Podanie przykładów konsekwencji nadużywania leków. Opisanie skutków lekomani. Ważne leki - prezentacja Odkrywca penicyliny Lekomania Lekomania-skutki Ulotki leków 29 Lekcja 29. Czy alkohol to wróg człowieka? Poznanie toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka. Opisanie skutków alkoholizmu. Podanie sposobu niesienia pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. Mity i fakty o alkoholu

12 Alkohol a młodzież Skutki nadmiernego picia alkoholu Fazy choroby alkoholowej i objawy z nimi związane Fazy choroby alkoholowej Alkohol szkodzi zdrowiu. 30 Lekcja 30. Narkotyki, narkomania. Poznanie substancji toksycznych, niebezpiecznych dla człowieka, z którymi można zetknąć w życiu codziennym. Poznanie oddziaływania narkotyków na organizm człowieka. Opisanie skutków narkomani. Podanie sposobu niesienia pomocy osobom uzależnionym od narkotyków. źródło grafiki adres Narkotyki i ich działanie Skutki używania narkotyków Fazy uzależnienia od narkotyków Mity o narkotykach Powody sięgania po narkotyki Narkotyki a nasze życie - film Leczenie narkomani Dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki? 31 Lekcja 31. Tlenki węgla. Poznanie sposobów otrzymywania tlenków węgla. Opisanie właściwości tlenków węgla. Wyjaśnianie przyczyn zaczadzenia. Omówienie sposobu postępowania w celu uniknięcia zaczadzenia. Poznanie sposobu postępowania w przypadku zaczadzenia. Opisanie obiegu tlenku węgla(iv) w przyrodzie. Właściwości tlenków węgla Tlenek węgla(ii) - czad - cichy zabójca Niebezpieczny czad - film Obieg tlenku węgla(iv) w przyrodzie Jak zapobiegać zaczadzeniu? 32 Lekcja 32. Ważne węglany. Poznanie właściwości niektórych węglanów. Opisanie zastosowań niektórych węglanów. Wyjaśnienie, czym jest kamień kotłowy. Opisanie sposobu usuwania twardości wody.

13 Podanie reakcji prowadzących do powstawania zjawisk kresowych. Węglany w naszym życiu Jak usunąć twardość wody Usuwanie kamienia z czajnika. 33 Lekcja 33. Obliczenia z zastosowaniem prawa stałości składu. Podanie treści prawa stałości składu. Podanie nazwiska uczonego, którzy sformułował to prawo. Opisanie sposobu wyznaczania stosunku masowego pierwiastków w związku chemicznym. Wyjaśnienie, co oznacza stosunek masowy pierwiastków w związku chemicznym. Opisanie sposobu wyznaczania zawartości procentowej pierwiastków w związku chemicznym. Ustalanie wzoru związku chemicznego o znanej masie cząsteczkowej i danym składzie procentowym pierwiastków w tym związku. Prawo stałości składu w zadaniach Zawartość procentowa węgla Stosunek wagowy pierwiastków. 34 Lekcja 34. Obliczenia z zastosowaniem prawa zachowania masy. Podanie treści prawa zachowania masy. Podanie nazwisk uczonych, którzy sformułowali to prawo. Wyjaśnienie, na podstawie równania reakcji treści prawa zachowania masy. Opisanie sposobu wyznaczania masy substratu lub masy produktu reakcji chemicznej. Dokonywanie obliczeń stechiometrycznych. Prawo zachowania masy w zadaniach Masa sadzy Zobojętnianie kwasu 35 Lekcja 35. Węgiel to ważny pierwiastek - podsumowanie. Zna znaczenie i zastosowanie węgla. Podaje uzasadnienie stwierdzenia - węgiel to ważny pierwiastek. Węgiel to ważny pierwiastek Uzasadnienie twierdzenia: węgiel to jeden z ważniejszych pierwiastków. Certyfikat na zakończenie kursu! Quiz na zakończenie kursu.

14 Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Strona główna

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń:

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń: WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie: szereg homologiczny; zna ogólny

Bardziej szczegółowo

I. Węgiel i jego związki z wodorem

I. Węgiel i jego związki z wodorem NaCoBeZU z chemii dla klasy 3 I. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów wymieniam kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśniam, czym zajmuje się

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z chemii do klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 1.

Plan wynikowy z chemii do klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 1. 1 Plan wynikowy z chemii do klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 1. Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji podstawowe Węgiel i jego związki z wodorem 1.Omówienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -określa, co to są

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Węgiel i jego związki z wodorem definiuje pojęcia: chemia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Dział 9. Węglowodory Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III.

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych Dział 9. Węglowodory rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III I. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: IIIa, IIIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną

Bardziej szczegółowo

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Potrafią wykryć obecność węgla i wodoru w związkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Stopień dopuszczający: podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III:

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Chemia Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Dopuszczający: Ocenę otrzymuje uczeń/ uczennica, który: rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne chemia klasa 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

Wymagania edukacyjne chemia klasa 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Wymagania edukacyjne chemia klasa 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze Ocena dopuszczająca (1) podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 KLASA TRZECIA Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła 2.1. Szereg

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. z chemii

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. z chemii Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa III,,Program nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery Teresa Kulawik, Maria

Bardziej szczegółowo

Węgiel i jego związki z wodorem

Węgiel i jego związki z wodorem Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum CHEMIA: Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM Dział 9. WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Wrocław,01.09.2015r. Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum Dział 1. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania CHEMIA KLASA 8

Program nauczania CHEMIA KLASA 8 Program nauczania CHEMIA KLASA 8 DZIAŁ VII. Kwasy (12 godzin lekcyjnych) Wzory i nazwy kwasów Kwasy beztlenowe Kwas siarkowy(vi), kwas siarkowy(iv) tlenowe kwasy siarki Przykłady innych kwasów tlenowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] podaje kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII. klasa III G. rok szkolny 2017/2018. zgodne z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII. klasa III G. rok szkolny 2017/2018. zgodne z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII klasa III G rok szkolny 2017/2018 zgodne z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012r. I. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 +

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z chemii dla klasy 3A i 3B Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Semestr: pierwszy Opracowała: mgr Krystyna Milkowska, mgr inż. Malwina Beyga Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowanych

Bardziej szczegółowo

Ewa Trybel Kompała rok szkolny 2018/2019

Ewa Trybel Kompała rok szkolny 2018/2019 Ewa Trybel Kompała rok szkolny 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 5 klasa 3a, 3b, 3c, 3d w Chorzowie nauczyciel chemii i matematyki Wymagania programowej na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w kl. III

Wymagania edukacyjne z chemii w kl. III Wymagania edukacyjne z chemii w kl. III Dział /tematyka Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca (1) (1+2) (1+2+3) (1+2+3+4) (1+2+3+4+5) Kwasy

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia naturalne źródła stosuje zasady BHP

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VIII

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VIII Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VIII Temat 1.Wzory i nazwy kwasów. dopuszczająca - zna zasady bezpiecznego posługiwania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3- chemia

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3- chemia VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Publiczne Gimzjum Wadowice Górne PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Nowa Podstawa Programowa Graży Bieniek Plan uczania chemii w klasie III NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Plan wynikowy uczania

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia,

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia, Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Umiejętności ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra. Temat. Ocena celująca. Ocena dobra. Ocena dopuszczająca. Ocena dostateczna KWASY

Umiejętności ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra. Temat. Ocena celująca. Ocena dobra. Ocena dopuszczająca. Ocena dostateczna KWASY Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VIII, opracowane na podstawie programu nauczania chemii w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie III GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy 3 gimnazjum Chemia Nowej Ery Wyróżnione wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności

Wymagania edukacyjne z chemii oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Wymagania edukacyjne z chemii oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Kwasy Wymagania edukacyjne z podstawy programowej - klasa VIII Uczeń: definiuje pojęcie kwasy zgodnie z teorią Arrheniusa opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. III 2014/2015

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. III 2014/2015 Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. III 2014/2015 VI. Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, arczków) tworzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY

Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą wymienia odmiany pierwiastkowe wyjaśnia pochodzenie węgli węgla; kopalnych; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna/chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech pierwszych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie szereg homologiczny zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów zna pojęcie: szereg

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści Anna Kulaszewicz Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy lp. Dział Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z

Bardziej szczegółowo

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra - podaje kryteria podziału chemii na

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3. podręcznik: Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum część 3 autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin ( do nowej podstawy programowej) przybory/pomoce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej gimnazjum Lucyna Krupa Rok szkolny 2018/2019 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej gimnazjum Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe)

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) o VI. Sole Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) opracowane w oparciu o program nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery opisuje budowę soli wskazuje metal i

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii dla klasy trzeciej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Kryteria oceniania z chemii dla klasy trzeciej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Kryteria oceniania z chemii dla klasy trzeciej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH (na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania

Bardziej szczegółowo

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania 14 Wymagania programowe Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A rok szkolny 2015/2016 mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy trzeciej

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy trzeciej Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy trzeciej Dział programu: Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków,

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny dla uczniów klasy III gimnazjum opracowane przez Małgorzatę Mańską do Programu nauczania chemii autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, podręcznika Chemia

Bardziej szczegółowo

Chem_3. VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Chem_3. VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania programowe z chemii dla klasy trzeciej (na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy trzeciej gimnazjum Chemia Nowej Ery). Wyróżnione

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ Agata Ołownia-Sarna 1. Chemia organiczna to chemia związków: a) Węgla, b) Tlenu, c) Azotu. 2. Do związków organicznych zaliczamy: a) Metan, b) Kwas węglowy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne chemia kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016. Sole

Wymagania edukacyjne chemia kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016. Sole Wymagania edukacyjne chemia kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Sole Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Dopuszczający (K) Dostateczny (P) Dobry (R) Bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń : opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Rok Szkolny 2016/2017 Czarny Dunajec Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Nauczyciel: Agata Klimowska Podręcznik: Chemia 3 M. B.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska Temat i numer kolejny lekcji Zagadnienia programowe Wymagania: podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: Przykłady

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska Temat i numer kolejny lekcji Zagadnienia programowe Wymagania: podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: Przykłady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii klasa III gimnazjum. AUTORZY: Hanna Gulińska, Janina Smolińska

Przedmiotowy system oceniania z chemii klasa III gimnazjum. AUTORZY: Hanna Gulińska, Janina Smolińska Chemia Ciekawa chemia Część 2 Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z chemii klasa III gimnazjum AUTORZY: Hanna Gulińska, Janina Smolińska 1 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania z chemii w kl. VII i VIII oraz w klasie III gimnazjum.

Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania z chemii w kl. VII i VIII oraz w klasie III gimnazjum. Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania z chemii w kl. VII i VIII oraz w klasie III gimnazjum. Przedmiotowemu systemowi oceniania podlegać będą: Sprawdziany pisemne Kartkówki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum I. Ogólne kryteria (poziomy) wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne Poziom wymagań konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) Treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - chemia klasa VIII

Wymagania edukacyjne - chemia klasa VIII Wymagania edukacyjne - chemia klasa VIII OCENA DOPUSZCZAJĄCA [1] OCENA ŚRÓDROCZNA Tlenki i wodorotlenki podaje podział tlenków na tlenki metali i tlenki niemetali zapisuje równania reakcji otrzymywania

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa III gimnazjum

Chemia klasa III gimnazjum Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sprawdziany pisemne kartkówki Odpowiedzi ustne, Praca domowa aktywność na lekcji Projekty edukacyjne Referat Praca w grupach Prezentacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole definiuje sól; podaje budowę soli; wie, jak tworzy się nazwy soli; wie, że sole występują w postaci kryształów; wie, co to jest reakcja zobojętniania;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie 8 Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

KWASY. Dopuszczający:

KWASY. Dopuszczający: KWASY Dopuszczający: wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami, zalicza kwasy do elektrolitów, opisuje budowę kwasów, opisuje różnice w budowie kwasów beztlenowych i kwasów tlenowych, zapisuje

Bardziej szczegółowo

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VI. Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, arczków) tworzy nazwy soli na podstawie

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KL. III GIMNAZJUM. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

CHEMIA KL. III GIMNAZJUM. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: CHEMIA KL. III GIMNAZJUM Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: Ocenę celującą na semestr/koniec roku otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum 1. Co 2. miesiące (w terminach ogłoszonych przez dyrektora szkoły) przeprowadzane są egzaminy badające przyrost wiedzy uczniów. Egzamin ten przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny ROK SZKOLNY 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie ósmej 1 VII. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami zalicza kwasy do elektrolitów definiuje pojęcie kwasy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa III GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa III GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa III GIMNAZJUM 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - oceniane formy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU CHEMIA DLA KLAS III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU CHEMIA DLA KLAS III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU CHEMIA DLA KLAS III GIMNAZJUM Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu ROK SZKOLNY 2018/2019 Nauczyciel uczący: lic. Adam Adamski Zakres wymagań

Bardziej szczegółowo

l. Węgiel i jego związki z wodorem

l. Węgiel i jego związki z wodorem CHEMIA klasa 3 gimnazjum Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie l. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą definiuje pojęcia: chemia organiczna, chemia

Bardziej szczegółowo

Umiejętności wymagania szczegółowe. KLASA VIII (64 godziny 2 godziny tygodniowo)

Umiejętności wymagania szczegółowe. KLASA VIII (64 godziny 2 godziny tygodniowo) Propozycja rozkładu materiału nauczania dla klasy ósmej szkoły podstawowej do serii Chemia Nowej Ery opracowanego przez Teresę Kulawik i Marię Litwin na podstawie Programu nauczania chemii w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co dzień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III KONIECZNE KONIECZNE + PODSTAWOWE

PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III KONIECZNE KONIECZNE + PODSTAWOWE PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III TEMAT LEKCJI 1. Jak są zbudowane sole i jak się tworzy ich nazwy? 2. Co się dzieje z solami w wodzie? 3. Czy kwasy można zobojętnić? 4.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ VI. Sole ( I półrocze) opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli - zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków,

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą

Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, stosuje wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie III gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: CHEMIA Treści nauczania- wymagania szczegółowe Substancje i ich właściwości. Uczeń: Podaje przykłady zastosować chemii w życiu codziennym Nazywa wybrane szkło i sprzęt laboratoryjny oraz określa jego przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM 1 Cele oceniania: 1.1 Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych. 1.2 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VIII

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VIII Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VIII Wymagania na ocenę celującą obejmuje umiejętności o najwyższym stopniu trudności zawarte w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim stopniu

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena bardzo dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena bardzo dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręcznika dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wyróżnione

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Kwasy-powtórzenie definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady wskaźników opisuje zastosowania

Bardziej szczegółowo