Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Dokumentów Elektronicznych"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 1 FILOZOFIA Psychologia 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia 31 Statystyka. Demografia 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 33 Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia. Turystyka 34 Nauki prawne. Prawo 35 Administracja publiczna. Wojskowość 36 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia. Konsumeryzm 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECH- NICZNE. ROLICTWO 60 Biotechnologia 61 Medycyna 62 Technika 63 Rolnictwo. Leśnictwo. Zootechnika. Weterynaria 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu 657/658 Rachunkowość. Księgowość. Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 71/72 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura 73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791/792 Film. Teatr 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82 Historia literatury. Nauka o literaturze 82-1/-9 Literatura piękna 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Mapy 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka 94(438) Historia Polski

2 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) Inwentarz rękopisów. Z. 1 [Dokument elektroniczny] = Inventarium Codicum / oprac. Piotr Bering, Wanda Karkucińska ; kier. projektu Stanisław Sierpowski ; Biblioteka Kórnicka Polska Akademia Nauk. - Bibliograficzna baza danych. - Kórnik : Biblioteka Kórnicka PAN, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Płyta zawiera Katalog Rękopisów Biblioteki Kórnickiej PAN w programie MAK, oprac. w latach dzięki grantowi przyznanemu przez Komitet Badań Naukowych. 1. Biblioteka Kórnicka PAN - zbiory - katalog - dokument elektroniczny 2. Inwentarz biblioteczny w. - dokument elektroniczny 3. Rękopisy w. - katalog - dokument elektroniczny 4. Rękopisy - zbiory - Polska - katalog - dokument elektroniczny 5. Kórnik (woj. wielkopolskie) - bibliotekarstwo - zbiory - katalog - dokument elektroniczny b /2009 Masowe odkwaszanie arkuszy w Bibliotece Narodowej [Dokument elektroniczny] / [koncepcja Władysław Sobucki ; tekst Ewa Potrzebnicka, Władysław Sobucki]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, dysk optyczny (CD ROM) : kolor. ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Papier - ochrona i konserwacja - Polska - dokument elektroniczny 2. Kwaśny papier - ochrona i konserwacja - dokument elektroniczny 3. Zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja - Polska - dokument elektroniczny Sobucki, Władysław. b /2009 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni [Dokument elektroniczny] : bibliografia za lata / oprac. Elżbieta Bodasiuk et al. ; pod kier. Elżbiety Bodasiuk ; Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. Ośrodek Informacyjno-Bibliograficzny. - Dane tekstowe. - Gdynia : Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC, Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dostępny również w wersji drukowanej i online. 1. Miejska Biblioteka Publiczna (Gdynia) - bibliografia - dokument elektroniczny 2. Biblioteki publiczne - Polska - bibliografia - dokument elektroniczny 3. Gdynia (woj. pomorskie) - bibliotekarstwo - bibliografia - dokument elektroniczny b /2009 RUDZKI, Paweł (1971-). Szybko czytasz, więcej rozumiesz [Dokument elektroniczny] / Paweł Rudzki. - Dane tekstowe. - Nielepice : Kapitalizm.pl Paweł Rudzki, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Czytanie szybkie - podręcznik - dokument elektroniczny 2. Czytanie ze zrozumieniem - podręcznik - dokument elektroniczny 3. Mnemotechnika - podręcznik - dokument elektroniczny b /2009 BIBLIOGRAFIA ważniejszych prac o historii i działalności Głównego Urzędu Statystycznego w latach zob. poz. 273 FASHIONABLE, dandys, elegant zob. poz. 361 MINISTERSTWO Pracy i Polityki Społecznej (w zbiorach GBPiZS) zob. poz. 283 OCHOTNICZE hufce pracy zob. poz. 351 PIĘKNA niewiasta zob. poz. 362 RADWAŃSKA, Anna.: Bibliografia prac prof. dr hab. Wojciecha Muszalskiego za lata zob. poz. 317 UBEZPIECZENIA społeczne : (literatura polska w wyborze) zob. poz Informatyka BARTECZKO, Krzysztof. Podstawy programowania w języku Java [Dokument elektroniczny] / Krzysztof Barteczko. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, dysk optyczny (CD-ROM) kolor ; 12 cm. - (Podręczniki elektroniczne - Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych T. 1) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowsze; Internet Explorer; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Java (język programowania) - podręcznik akademicki - dokument elektroniczny b x 255/2009 BARTECZKO, Krzysztof. Programowanie obiektowe w języku Java [Dokument elektroniczny] / Krzysztof Barteczko. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, dysk optyczny (CD-ROM) kolor ; 12 cm. - (Podręczniki elektroniczne - Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych T. 2) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowsze; Internet Explorer; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN

3 1. Java (język programowania) - podręcznik akademicki - dokument elektroniczny 2. Programowanie obiektowe - podręcznik akademicki - dokument elektroniczny b /2009 Dinakalc CE III [Dokument elektroniczny] / [oprac. José Fernández Seara, Jaime Sieres Atienza]. - Wersja Program. - [Łódź : Dinak Polska, 2008]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows XP Service Pack 2 2; Windows Installer 3.1; Net Framework Version 2.0; Primo PDF; przeglądarka plików PDF; Office 2003; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dane o wersji programu z etykiety na dysku. Dinakalc CE III jest programem do obliczania średnicy kominów indywidualnych zgodnie z Normą Europejską EN certyfikowany przez ECA (European Chimney Association) i ESCHFOE (European Federation of Chimney Sweeps). 1. Kominy - budowa i konstrukcje - oprogramowanie - dokument elektroniczny b /2009 INTERNATIONAL IEEE WORKSHOP SIGNAL PROCESSING (11 ; 2007 ; Poznań). SPA 2007 [Dokument elektroniczny] : signal processing : algorithms, architectures, arrangements, and applications : [proceedings of international workshop / organized by Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 - Europe, Middle East and Africa. Chapter Circuits and Systems. Poland Section]. - Dane tekstowe. - Poznan : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Konwersja danych - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 INTERNATIONAL IEEE WORKSHOP SIGNAL PROCESSING (12 ; 2008 ; Poznań). NTAV/SPA 2008 [Dokument elektroniczny] : signal processing algorithms, architectures, arrangements, and applications : new trends in audio and video, 25-27th September 2008 / [organized by Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 - Europe, Middle East and Africa. Chapter Circuits and Systems. Poland Section]. - Dane tekstowe. - Poznan : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Konwersja danych - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 XVI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne [Dokument elektroniczny] : teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje / Politechnika Łódzka. Instytut Informatyki [et al.] - Multimedia interakcyjne. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; system operacyjny Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; karta graficzna; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Tekst ref. w jęz. pol., ang. ISBN Sieć komputerowa - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 2. Systemy informatyczne - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INŻYNIERII GIER KOMPUTEROWYCH (5 ; 2008 ; Siedlce). IGK-5, 2008 [Dokument elektroniczny] : [Siedlce 4-6 kwietnia 2008 : materiały konferencyjne] - Multimedia interakcyjne. - [Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; karta graficzna; karta dźwiękowa; Acrobat Reader czytnik CD-ROM; mysz; głośniki lub słuchawki. - Tyt. z etykiety na dysku. Streszcz. ang. przy ref. 1. Gry komputerowe - programowanie - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 PEZOWICZ, Justyna. Excel XP/2003 [Dokument elektroniczny] / [Justyna Pezowicz, Piotr Gliszczyński]. - Dane tekstowe. - Poznań : SuperMemo World, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Naucz się sam!) Wymagania systemowe: IBM PC; procesor klasy Pentium 400 MHz lub szybszy; 256 MB RAM; 450 MB na dysku; Windows 2000 SP3 PL, XP PL lub nowszy; napęd CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. Trzystopniowy kurs obsługi programu Excel. Obejmuje poziomy: podstawowy, średni, zaawansowany. 1. Excel - podręcznik - dokument elektroniczny Gliszczyński, Piotr. b /2009 PEZOWICZ, Justyna. Excel 2007 [Dokument elektroniczny] / [Justyna Pezowicz, Piotr Gliszczyński]. - Dane tekstowe. - Poznań : SuperMemo World, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Naucz się sam!) Wymagania systemowe: IBM PC; procesor klasy Pentium 400 MHz lub szybszy; 256 MB RAM; 450 MB na dysku; Windows 2000 SP3 PL, XP PL, Vista PL; napęd CD-ROM - Tyt. z ekranu tyt. Kurs trzystopniowy z zakresu obsługi programu Excel Obejmuje poziomy: podstawowy, średni, zaawansowany. 1. Excel - podręcznik - dokument elektroniczny 2. Excel - ćwiczenia i zadania - dokument elektroniczny Gliszczyński, Piotr. b /2009 3

4 PEZOWICZ, Justyna. PowerPoint XP/2003 [Dokument elektroniczny] / [Justyna Pezowicz, Piotr Gliszczyński]. - Dane tekstowe. - Poznań : SuperMemo World, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Naucz się sam!) Wymagania systemowe: IBM PC; procesor klasy Pentium 400 MHz lub szybszy; 256 MB RAM; 450 MB na dysku; Windows 2000 SP3 PL, XP PL lub nowszy; napęd CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. Trzystopniowy kurs obsługi programu PowerPoint. Obejmuje poziomy: podstawowy, średni, zaawansowany. 1. PowerPoint - podręcznik - dokument elektroniczny Gliszczyński, Piotr. b /2009 PEZOWICZ, Justyna. PowerPoint 2007 [Dokument elektroniczny] / [Justyna Pezowicz, Piotr Gliszczyński]. - Dane tekstowe. - Poznań : SuperMemo World, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Naucz się sam!) Wymagania systemowe: IBM PC; procesor klasy Pentium 400 MHz lub szybszy; 256 MB RAM; 450 MB na dysku; Windows 2000 SP3 PL, XP PL, Vista PL; napęd CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. Trzystopniowy kurs obsługi programu PowerPoint. Obejmuje poziomy: podstawowy, średni, zaawansowany. 1. PowerPoint - podręcznik - dokument elektroniczny Gliszczyński, Piotr. b /2009 PEZOWICZ, Justyna. Word 2007 [Dokument elektroniczny] / [Justyna Pezowicz, Piotr Gliszczyński]. - Dane tekstowe. - Poznań : SuperMemo World, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor; 12 cm. - (Naucz się sam!) Wymagania systemowe: IBM PC; procesor klasy Pentium 400 MHz lub szybszy; 256 MB RAM; 450 MB na dysku; Windows 2000 SP3 PL, XP PL, Vista PL; napęd CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. Trzystopniowy kurs obsługi programu Word. Obejmuje poziomy: podstawowy, średni, zaawansowany. 1. Word - podręcznik - dokument elektroniczny Gliszczyński, Piotr. b /2009 DZIENNIK osiągnięć ucznia zob. poz. 337 E-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ zob. poz. 409 KREATOR dokumentacji środowiskowej na CD zob. poz. 366 MIS 08 : Micromachines and Servosystems zob. poz. 400 TELEPRACA i usługi zdalne zob. poz. 292 ZARZĄDZANIE wiedzą i technologiami informatycznymi zob. poz Zarządzanie. Biurowość Kierownik projektu z Funduszy Europejskich [Dokument elektroniczny] / Studium Prawa Europejskiego. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Europejski, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Studium Prawa Europejskiego jest jednostką Kształcenia Ustawicznego Fundacji Prawo Europejskie. Audyt wewnętrzny i koordynacja kontroli finansowej w jednostkach realizujących projekty Unii Europejskiej (w kontekście zmian ustawy o finansach publicznych Studium Prawa Europejskiego. - Studium Prawa Europejskiego (Informator). - Metodyka zarządzania projektami : umiejętności i kompetencje kierownika projektu Jacek Zegarski. - Odpowiedzialność cywilna i karna Kierownika projektu za nieprawidłowości powstałe w wyniku realizacji projektu Studium Prawa Europejskiego. - Specyfika realizacji projektów finansowanych w ramach PO N N Innowacyjna Gospodarka Olga Gajda. 1. Unia Europejska - finanse - dokument elektroniczny 2. Zarządzanie projektami - kraje Unii Europejskiej - dokument elektroniczny 3. Przedsiębiorstwo - finanse - kontrola - dokument elektroniczny Zegarski, Jacek. ; Gajda, Olga. b /2009 CYBOWSKA, Daria.: Biznesplany zob. poz. 408 EUROPEJSKI Fundusz Społeczny dla Edukacji zob. poz. 339 JAKOŚĆ i bezpieczeństwo żywności warunkiem zdobycia nowych rynków zbytu zob. poz. 415 ŚLESZYŃSKA, Eugenia.: Administrowanie danymi osobowymi przez zarządców i właścicieli nieruchomości zob. poz. 320 ZARZĄDZANIE wiedzą i technologiami informatycznymi zob. poz

5 1 FILOZOFIA Psychologia LEDWOŃ, Małgorzata. Techniki zapamiętywania czyli jak radzić sobie w gąszczu informacji [Dokument elektroniczny] / [aut. szkolenia Małgorzata Ledwoń]. - Multimedia interakcyjne. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Infor, [2007]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Akademia Rozwoju 1) Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium 800 MHz; 256 MB RAM; Windows 2000 Service Pack 3 lub Windows XP Service Pack 1; Plugin Macromedia Flash Player 8; Internet Explorer 5.5; włączona możliwość wykonywania skryptów JavaScript i kaskadowych arkuszy stylów (CSS); obsługa cookies oraz możliwość instalowania i urachamiania formantów ActiveX; monitor o rodzielczości 1024x768, kolorów; karta dźwiękowa; słuchawki lub głośniki; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Inf. o aut. pochodzi ze strony internetowej: ISBN Mnemotechnika - dokument elektroniczny 2. Pamięć - dokument elektroniczny 3. Uczenie się - dokument elektroniczny b /2009 RUDZKI, Paweł: Szybko czytasz, więcej rozumiesz zob. poz. 254 SOMA i psyche zob. poz RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo DYMEK, Katarzyna. Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II podczas jego pielgrzymek do Ojczyzny [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Dymek. - Dane tekstowe. - [Sosnowiec] : Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Tryb dostępu: online. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Jan Paweł II (papież ; ) - nauczanie - dokument elektroniczny 2. Małżeństwo - katolicyzm - dokument elektroniczny 3. Rodzina - katolicyzm - dokument elektroniczny 4. Katolicyzm - a rodzina - dokument elektroniczny 5. Wychowanie - katolicyzm - dokument elektroniczny b /2009 TURKIEL, Jan (1953- ). Konkordancja do Księgi Syracha [Dokument elektroniczny] / Jan Turkiel ; Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Dane tekstowe. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dostępny również w wersji drukowanej. - Tekst częśc. grec. ISBN Biblia. ST. Mądrość Syracha - stylistyka - dokument elektroniczny 2. Biblia. ST. Mądrość Syracha - konkordancja - dokument elektroniczny b x 270/2009 BLISCY sercu Jezusa. zob. poz. 331 CIESZYMY się Bogiem. zob. poz. 332 JESTEM świadkiem Chrystusa w rodzinie zob. poz. 341 JESTEM świadkiem Chrystusa w świecie zob. poz. 342 JEZUSOWA wspólnota serc. zob. poz. 343 KOCHAMY Boga. zob. poz. 345 OBDAROWANI przez Boga zob. poz. 350 PRZEMIENIENI przez Boga zob. poz. 352 W DOMU i rodzinie Jezusa. zob. poz. 358 ZAPROSZENI przez Boga zob. poz. 360 ZAPROSZENI przez Boga. zob. poz NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH EUROREGIONU NYSA (2 ; 2008 ; Jelenia Góra). II Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa [Dokument elektroniczny] : Jelenia 5

6 Góra, maja 2008 / [red. nauk. Franciszek Adamczuk ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu ; Akademickie Centrum Koordynacyjne Szkół Wyższych Euroregionu Nysa]. - Dane tekstowe. - Wrocław : Wydawnictwo Ad Rem, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Tekst pol., ang., cze., niem. ISBN Nauki społeczne - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 2. Technika - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b / Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia KMIECIK-BARAN, Krystyna: Ankiety do mierzenia jakości dla szkół zob. poz. 344 MINISTERSTWO Pracy i Polityki Społecznej (w zbiorach GBPiZS) zob. poz Statystyka. Demografia BARĆ, Ewa. Przemiany demograficzne w województwie podkarpackim w latach [Dokument elektroniczny] / [Ewa Barć, Anna Klepacka, Jadwiga Uchman] ; Urząd Statystyczny w Rzeszowie. - Dane tekstowe. - Rzeszów : Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Analizy Statystyczne (Rzeszów)) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dostępny również w wersji drukowanej. ISBN Podkarpackie, województwo - ludność - statystyka - dokument elektroniczny Klepacka, Anna. ; Uchman, Jadwiga. b /2009 Bibliografia ważniejszych prac o historii i działalności Głównego Urzędu Statystycznego w latach [Dokument elektroniczny] / oprac. Bożena Łazowska. - Dane tekstowe. - Warszawa : Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. 1. Główny Urząd Statystyczny - bibliografia - dokument elektroniczny b /2009 CIECIORA, Iwona. Dzieci w województwie mazowieckim [Dokument elektroniczny] = Children in mazowieckie voivodship : / [publikację przygotowano w Wydziale Analiz, Rozpowszechniania i Promocji pod kier. Agnieszki Ajdyn ; aut. publikacji Iwona Cieciora, Hanna Murawska, Grzegorz Stępień] ; Urząd Statystyczny w Warszawie. - Dane tekstowe. - Warszawa : Urząd Statystyczny w Warszawie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Adobe Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dostępny również w wersji drukowanej. - Tekst pol., ang. ISBN Dziecko - Polska - od 2001 r. - statystyka - dokument elektroniczny 2. Mazowieckie, województwo (od 1999) - ludność - statystyka - dokument elektroniczny Murawska, Hanna. ; Stępień, Grzegorz. b /2009 Demografičeskaâ struktura naseleniâ Sankt-Peterburga, Kaliningrada i Gdan ska [Dokument elektroniczny] = Sytuacja demograficzna Sankt Petersburga, Kaliningradu i Gdańska / [Territorial nyj Organ Federal noj Služby Gosudarstvennoj Statistiki po g. Sankt-Peterburgu i Leningradskoj Oblasti, Territorial nyj Organ Federal noj Služby Gosudarstvennoj Statistiki po Kaliningradskoj Oblasti, Statističeskoe Upravlenie v Gdan ske]. - Dane tekstowe. - Gdańsk : Urząd Statystyczny w Gdańsku, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor. ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub wyższy, Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Równol. tekst ros. i pol. ISBN Gdańsk (woj. pomorskie) - ludność - od 1989 r. - statystyka - dokument elektroniczny 2. Kaliningrad (Rosja) - ludność - od 1991 r. - statystyka - dokument elektroniczny 3. Petersburg (Rosja) - ludność - od 1991 r. - statystyka - dokument elektroniczny b /2009 Podstawowe informacje ze spisów powszechnych [Dokument elektroniczny] : gminy województwa lubuskiego : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 : Powszechny Spis Rolny 2002 / [oprac. publikacji Wioletta Bielecka et al. ; oprac. wersji elektr. Edyta Leśniak] ; Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. - Dane tekstowe. - Zielona Góra : Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor 133 Mhz; 16 MB; Windows 9x lub NT; SVGA; Acrobat Reader 5.0; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN

7 1. Spis powszechny - Polska r. - dokument elektroniczny 2. Spis rolny - Polska r. - dokument elektroniczny 3. Lubuskie, województwo - statystyka - dokument elektroniczny b /2009 Statystyczna karta historii Poznania [Dokument elektroniczny] / pod red. Kazimierza Kruszki ; Urząd Statystyczny w Poznaniu. - Dane tekstowe. - Poznań : Urząd Statystyczny w Poznaniu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium 166 MHz; 32 MB RAM; Windows 95/98TM/MeTM/2000TM/XPTM; VGA 800x600, 256 color; Adobe Acrobat Reader 7; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dostępny również w wersji drukowanej. - Tekst pol., przedmowa i spis treści również ang. ISBN Poznań (woj. wielkopolskie) w. - statystyka - dokument elektroniczny 2. Poznań (woj. wielkopolskie) - statystyka - historia - dokument elektroniczny b /2009 MAPA rozwiązań dla zdrowia psychicznego zob. poz. 378 MIĘDZYNARODOWA Konferencja Edukacyjna: V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna zob. poz. 348 PODZIAŁ władzy w państwie demokratycznym zob. poz. 279 RYBIŃSKI, Krzysztof.: Gordian knots of the 21st century zob. poz. 290 ZASADY metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń zob. poz Socjologia Oblicza humoru. T. 2 [Dokument elektroniczny] / pod red. Wojciecha Świątkiewicza, Marii Świątkiewicz-Mośny, Weroniki Ślęzak-Tazbir. - Dane tekstowe. - Wrocław : Centrix-Tomasz Kalota, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium II; RAM 128 MB; Windows XP; Adobe Reader w wersji 6.0 lub wyższej; karta graficzna 16 bit; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Humor - socjologia - dokument elektroniczny b / Nauki polityczne. Polityka Podział władzy w państwie demokratycznym [Dokument elektroniczny] : wokół raportu : konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość : samorządność i demokracja lokalna : materiały z konferencji zorganizowanej przez wicemarszałka Senatu Marka Ziółkowskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, 27 czerwca 2008 roku / [oprac. Zuzanna Śliwa, Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. - Dane tekstowe. - Warszawa : Kancelaria Senatu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dostępny również w wersji online. ISBN Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 2. Demokracja - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 3. Samorząd terytorialny - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 4. Społeczeństwo obywatelskie - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 BORATYN, Marcin.: Nasza Solidarność Jastrzębie, rok 1988 zob. poz. 535 GRUDZIEŃ 70 w Gdańsku i Gdyni zob. poz. 536 ÜBERNATIONALE parlamentarische und interparlamentarische versammlungen in Europa des 21. Jahrhunderts zob. poz Nauki ekonomiczne Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim [Dokument elektroniczny] / [Instytut Badań i Analiz OSB ; Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie]. - Multimedia interakcyjne. - Lublin : Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; karta graficzna; karta dźwiękowa; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Tekst pol., ang., ros. ISBN Lubelskie, województwo (od 1999) - gospodarka - wydawnictwa popularne - dokument elektroniczny b x 280/2009 7

8 Funkcjonowanie lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim [Dokument elektroniczny] : wyniki z badań i analiz / red. nauk. Anna Dybała. - Dane tekstowe. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Microsoft Word; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dostępny również w wersji drukowanej. Bibliogr. s ISBN Skarżysko-Kamienna (woj. świętokrzyskie ; okręg) - rynek pracy - od 1989 r. - statystyka - dokument elektroniczny b /2009 MATYSIAK, Barbara. Rozpoznanie w skali kraju warunków i możliwości wdrożenia produktów edukacyjno-szkoleniowych wypracowanych w ramach PIW EQUAL [Dokument elektroniczny] : badanie ogólnopolskie w ramach projektu uzupełniającego PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie : raport z badania, czerwiec 2008 / Barbara Matysiak, Paweł Wakuluk, Agata Zadrożna ; Ośrodek Badania Opinii Publicznej. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Ośrodek Badania Opinii Publicznej, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - Polska - dokument elektroniczny 2. Dyskryminacja w zatrudnieniu - zapobieganie i zwalczanie - programy i fundusze wspólnotowe - Polska - dokument elektroniczny 3. Rynek pracy - badanie - metody - dokument elektroniczny 4. Kształcenie ustawiczne - programy i fundusze wspólnotowe - Polska - dokument elektroniczny Wakuluk, Paweł. ; Zadrożna, Agata. b /2009 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (w zbiorach GBPiZS) [Dokument elektroniczny] / oprac. Anna Radwańska, Ewa Wyglądała ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Dane bibliograficzne. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 112.) Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument dostępny offline w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dostępny także w wersji drukowanej. Indeks. 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - bibliografia - dokument elektroniczny 2. Polityka społeczna - Polska w. - bibliografia - dokument elektroniczny 3. Praca - Polska w. - bibliografia - dokument elektroniczny b /2009 Niestandardowe formy zatrudnienia w Polsce [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie, [2008]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor 500 MHz; pamięć 256 MB RAM; Windows Media Player 7.1; Acrobat Reader; karta dźwiękowa; głośniki lub słuchawki; czytnik CD-ROMx24. - Tyt. z ekranu tyt. Płyta zawiera raport z badania: Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, prezentację multimedialną i materiał prasowy. 1. Bezrobocie - Polska - od 2001 r. - dokument elektroniczny 2. Rynek pracy - Polska - od 2001 r. - dokument elektroniczny 3. Zatrudnienie elastyczne - Polska - od 2001 r. - dokument elektroniczny b /2009 Obsługa BHP w firmie [Dokument elektroniczny] : [profesjonalne oprogramowanie wspomagające pracę specjalisty ds. bhp / red. Agnieszka Gawrońska-Świeboda ; koordynator produkcji Mariusz Jezierski]. - Wersja 1.0 R32. - Program. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + Instrukcja użytkownika : 31 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium II 500MHz; 128 MB RAM; minimum 150 MB wolnej przestrzeni dyskowej; Windows 98/NT lub nowszy; rozdzielczości ekranu 800x600; czytnik CD-ROM lub DVD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Inf. o wersji programu z pliku Pomoc. ISBN Bhp - oprogramowanie - dokument elektroniczny 2. Bhp - poradnik - dokument elektroniczny 3. Bhp - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny b /2009 Obszar Metropolitarny Warszawy [Dokument elektroniczny] / [red. gł. Barbara Czerwińska-Jędrusiak] ; Urząd Statystyczny w Warszawie, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. - Dane tekstowe. - Warszawa : Urząd Statystyczny w Warszawie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dostępny również w formie drukowanej. - Przedm. i spis treści również w jęz. ang. ISBN Warszawa (okręg) - gospodarka - od 2001 r. - statystyka - dokument elektroniczny b /2009 Prezentacja rezultatów i produktów edukacyjno-szkoleniowych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL [Dokument elektroniczny] / [wykonanie Instytut Badań i Analiz w Olsztynie]. - Dane tekstowe. - Olsztyn: Instytut Badań i Analiz, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 95 lub nowszy; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - Polska - dokument elektroniczny 2. Rynek pracy - programy i fundusze wspólnotowe - dokument elektroniczny b /2009 8

9 Przedsiębiorca młody Europejczyk [Dokument elektroniczny] : wersja dla ucznia : wersja dla nauczyciela / [red. Małgorzata Łuszczek ; adaptacja i dostosowanie do polskich warunków Łukasz Kellermann, Małgorzata Jakubowska ; rys. i graf. Iwona Siwek Front]. - Multimedia interakcyjne. - Kraków : Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ; Warszawa : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, [2006]. - 1 dysk optyczny CD-ROM : kolor ; 8 cm. - (Szkoły dla Ekorozwoju) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Macromedia Flash Player; Microsoft Word; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Przedsiębiorca Młody Europejczyk jest adaptacją do polskich warunków hiszpańskiego Programu EJE (Empresa Joven Europea). - Projekt edukacyjny przeznaczony dla uczniów w wieku gimnazjalnym. - Dostępny również w wersji drukowanej. 1. Edukacja ekonomiczna - materiały pomocnicze dla gimnazjów - dokument elektroniczny b x 288/2009 Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych [Dokument elektroniczny] / [pod red. Andrzeja Stasiaka ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Wyższa Szkoła Turystyki Hotelarstwa w Łodzi]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo PTTK Kraj, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Niepełnosprawni - turystyka - dokument elektroniczny b /2009 RYBIŃSKI, Krzysztof. Gordian knots of the 21st century [Dokument elektroniczny] : [Regional Development Forum REDEFO / Krzysztof Rybiński, Paweł Opala, Marcin Hołda]. - Dane tekstowe. - Warsaw : Ministry of Regional Development, cop dysk otpyczny (CD-ROM) : kolor ; 12cm. - (REDEFO Regional Development Forum vol. 2) Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Microsoft Windows 95 i nowsze; Acrobat Reader; karta graficzna; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Międzynarodowe stosunki gospodarcze - od 2001 r. - dokument elektroniczny 2. Polityka ludnościowa - od 2001 r. - dokument elektroniczny Opala, Paweł. ; Hołda, Marcin. b /2009 ŚLESZYŃSKA, Eugenia. Podatek od nieruchomości [Dokument elektroniczny] : stosowanie przepisów w świetle orzecznictwa / Eugenia Śleszyńska. - [Stan prawny na 31 maja 2008 r.]. - Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo, dyski optyczne (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Książki) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Informacje o wydawnictwie wg bazy ISBN. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Podatek od nieruchomości - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny b /2009 Telepraca i usługi zdalne [Dokument elektroniczny] : e-przedsiębiorczość / [praca zbiorowa pod red. Iwony Harnik ; Joanna Chmielewska et al.]. - Dane tekstowe. - Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Publikacja powstała w ramach projektu e-przedsiębiorczość. - Dostępny offline w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Telepraca - podręcznik - dokument elektroniczny 2. Telepraca - prawo - Polska - stan na 2007 r. - dokument elektroniczny Chmielewska, Joanna. b /2009 Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie [Dokument elektroniczny] : raport podsumowujący ogólnopolskie debaty dotyczące wprowadzania stosownych zmian w legislacji, wspierających wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie kształcenia ustawicznego wypracowanych przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju w ramach PIW EQUAL / Roman Chamier-Ciemiński [et al.] ; koordynator zespołu autorskiego Stanisława Gatz. - Dane tekstowe. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - Polska - dokument elektroniczny 2. Kształcenie ustawiczne - programy i fundusze wspólnotowe - Polska - dokument elektroniczny Chamier-Ciemiński, Roman. b /2009 Wędruj z nami [Dokument elektoniczny] : edukacja dla zrównoważonego rozwoju / [zespół red. Marcin Czerwiński et al. ; koordynator projektu Jolanta Śledzińska]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo PTTK Kraj, dysk optyczny (CD-ROM) : il. ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows XP lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na płycie znajdują sie materiały powstałe w ramach programu Przyroda uczy najpiękniej. 1. Turystyka - poradnik - dokument elektroniczny b /2009 9

10 Wpływ amerykańskiego kryzysu na bezpieczeństwo i stabilność rynków finansowych w UE i Polsce [Dokument elektroniczny] : konferencja zorganizowana przez Komisję Spraw Unii Europejskiej 27 listopada 2008 r. / [oprac. Małgorzata Lipińska, Andrzej Wójtowicz ; oprac. multimedialne Jacek Pietrzak ; Komisja Spraw Unii Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej]. - Dane tekstowe. - Warszawa: Kancelaria Senatu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm+ Broszura : 17 s. ; 18 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Unia Europejska - finanse - polityka - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 2. Kryzys gospodarczy - zapobieganie - prognozy - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą [Dokument elektroniczny] = Accidents at work and work-related health problems / [oprac. publikacji GUS Departament Pracy i Warunków Życia, kier. Agnieszka Zgierska]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne (Główny Urząd Statystyczny)) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub wyższy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dostępny również w wersji drukowanej i online. - Tekst pol., ang. ISBN ISBN (etykieta dysku) 1. Choroby zawodowe - Polska - od 2001 r. - statystyka - dokument elektroniczny 2. Wypadki przy pracy - Polska - od 2001 r. - statystyka - dokument elektroniczny b /2009 WYRZYKOWSKI, Krzysztof. Ćwiczenia z marketingu [Dokument elektroniczny] / Krzysztof Wyrzykowski. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Hobby&Education, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + Instrukcja obsługi : 11 s. ; 20 cm. Wymagania systemowe: PC; Procesor 200 MHz; 64 MB RAM; Windows 98 lub nowszy; karta graficzna 8 MB; karta dźwiękowa; czytnik CD-ROMx24. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Marketing - ćwiczenia i zadania - dokument elektroniczny b /2009 WYSOKIŃSKA, Urszula (1956- ). Filozofia i warsztat pracy polskiego pośrednika w obrocie nieruchomościami [Dokument elektroniczny] / Urszula Wysokińska. - Dane tekstowe. - [Koszalin : Wydawnictwo NGA, 2009]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. ISBN Nieruchomości - handel - poradnik - dokument elektroniczny 2. Pośrednictwo - poradnik - dokument elektroniczny b /2009 Wytyczne dla wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata [Dokument elektroniczny] / [Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości]. - Dane tekstowe. - Lublin : Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Polska - dokument elektroniczny 2. Lubelskie, województwo (od 1999) - gospodarka - polityka - dokument elektroniczny b /2009 Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń [Dokument elektroniczny] / [zespół w składzie Maria Basta et al. ; oprac. wersji elektronicznej pod kier. Andrzeja Paluchowskiego ; oprac. graf. Lidia Motrenko-Makuch i Robert Chmielewski ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Warunków Życia.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, ISSN ) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dostępny również w wersji drukowanej. - Dostępny również w wersji online. ISBN Bezrobocie - statystyka - metody - dokument elektroniczny 2. Płaca - statystyka - metody - dokument elektroniczny 3. Siła robocza - statystyka - metody - dokument elektroniczny 4. Zatrudnienie - statystyka - metody - dokument elektroniczny Basta, Maria. b /2009 BOŃCZAK-KUCHARCZYK, Ewa.: Towarzystwa budownictwa społecznego w świetle obowiązujących przepisów 303 BORATYN, Marcin.: Nasza Solidarność Jastrzębie, rok 1988 zob. poz. 535 E-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ zob. poz. 409 EUROPEJSKI Fundusz Społeczny dla Edukacji zob. poz. 339 GLISZCZYŃSKI, Piotr.: Zastosowanie e-learningu w realizacji szkoleń pracowniczych zob. poz. 340 JAKOŚĆ i bezpieczeństwo żywności warunkiem zdobycia nowych rynków zbytu zob. poz. 415 KIEROWNIK projektu z Funduszy Europejskich zob. poz. 267 zob. poz. MYNC, Piotr: Zasady pozyskiwania kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przez towarzystwa budownictwa społecznego zob. poz

11 OCHOTNICZE hufce pracy zob. poz. 351 PODSTAWOWE informacje ze spisów powszechnych zob. poz. 276 PROBLEMATYKA kultury fizycznej w badaniach młodych naukowców zob. poz. 441 ROLNICZY Festiwal Nauki: V Rolniczy Festiwal Nauki zob. poz. 407 ŚLESZYŃSKA, Eugenia.: Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i w Unii Europejskiej zob. poz. 322 UNIJNA recepta dla służby zdrowia zob. poz. 388 WITKOWSKA-LEWICKA, Franciszka.: Ni pucha ni pera zob. poz Nauki prawne. Prawo AUGUSTYNIAK-OLPIŃSKA, Ewa. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie korzystania ze środowiska [Dokument elektroniczny] : [pozwolenia, opłaty, wzory sprawozdań / Ewa Augustyniak-Olpińska ; Red. odpowiedzialny Anna Domagała]. - Wersja 2.0., stan prawny maj Program. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: komputer kompatybilny z IBM 486, 33 MHz i więcej; 2 MB, najlepiej 4 MB RAM; 10 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows 3.1, Windows 95; mysz; drukarka; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Inf. o wymaganiach systemowych po wybraniu Pomoc/Indeks/Instalacja. ISBN Przedsiębiorstwo - a ochrona środowiska - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny 2. Prawo ochrony środowiska - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny b x 301/2009 BHP w firmie [Dokument elektroniczny] : wzory dokumentów dla specjalisty ds. BHP / [oprac. Andrzej Adamczyk et al.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, [2004]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub 98; Internet Explorer; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Bhp - prawo - Polska - stan na 2004 r. - poradnik - dokument elektroniczny b /2009 BOŃCZAK-KUCHARCZYK, Ewa. Towarzystwa budownictwa społecznego w świetle obowiązujących przepisów [Dokument elektroniczny] : tworzenie, zasady działania, finansowe wsparcie / Ewa Bończak-Kucharczyk. - Wyd Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Książki) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Towarzystwa budownictwa społecznego - prawo - Polska - stan na 2009 r. - dokument elektroniczny b x 303/2009 BOŃCZAK-KUCHARCZYK, Ewa. Umowa o zarządzanie nieruchomością w świetle przepisów i orzeczeń [Dokument elektroniczny] / Ewa Bończak-Kucharczyk. - Stan prawny na 15 kwietnia 2009 r. - Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Książki) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Informacje o wydawnictwie wg bazy ISBN. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Nieruchomości - zarządzanie - prawo - Polska - stan na 2009 r. - dokument elektroniczny b /2009 BOŃCZAK-KUCHARCZYK, Ewa. Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego [Dokument elektroniczny] : komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk, Paulina Wypych. - Stan prawny na styczeń 2009 r. - Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Książki) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Informacje o wydawnictwie wg bazy ISBN. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Księgi wieczyste - prawo - Polska - stan na 2009 r. - dokument elektroniczny 2. Nieruchomości - prawo - Polska - stan na 2009 r. - dokument elektroniczny 3. Skarb państwa - prawo - Polska - stan na 2009 r. - dokument elektroniczny 4. Własność - prawo - Polska - stan na 2009 r. - dokument elektroniczny Wypych, Paulina. b /2009 BOŃCZAK-KUCHARCZYK, Ewa. Zarząd nieruchomością ustanawiany przez sąd [Dokument elektroniczny] / Ewa Bończak-Kucharczyk. - [Stan prawny na 10 września 2008 r.] - Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Książki) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Informacje o wydawnictwie wg bazy ISBN. - Dostępny online w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dla prawników i osób, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami. ISBN

12 1. Nieruchomości - zarządzanie - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny b /2009 BRZEZIŃSKI, Zbigniew. Licencjonowany zarządca nieruchomości na CD [Dokument elektroniczny] : [program komputerowy przygotowujący do egzaminu] / aut. Zbigniew Brzeziński ; twórca programu Tomasz Kozłowski. - Wersja 1.0., stan prawny na maj 2006 r. - Program. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95/98/ME/NT/XP; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Stan prawny na maj 2006 r. Program przygotowujący do egzaminu na zarządcę nieruchomości. ISBN Egzaminy zawodowe - dokument elektroniczny 2. Nieruchomości - zarządzanie - prawo - Polska - stan na 2006 r. - dokument elektroniczny b /2009 Droga kariery prawnika w Polsce [Dokument elektroniczny] : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawczą we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką, 1 lipca 2008 r. / [oprac. Magdalena Narożna]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Kancelaria Senatu, dysk optyczny (CD-ROM) : 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Prawnicy - praca - Polska - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 Konferencja naukowo-szkoleniowa Aspekty prawne wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, Warszawa, 4-5 września 2008 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne / org. Instytut Problemów Ochrony Zdrowia ; współpr. Abacus Biuro Promocji Medycznej. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Internet Explorer; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Pielęgniarki i pielęgniarze - prawo - Polska - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 2. Położne - prawo - Polska - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 Konferencja naukowo-szkoleniowa Praca lekarza dentysty - choroby zawodowe i parazawodowe, wypadki oraz renty, odszkodowania, ulgi podatkowe, Warszawa, 22 listopada 2007 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne / org. Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, współpr. Abacus Biuro Promocji Medycznej. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Choroby zawodowe - prawo - Polska - stan na 2007 r. - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 2. Stomatolodzy - choroby zawodowe - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 3. Stomatolodzy - prawo - Polska - stan na 2007 r. - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 Konferencja naukowo-szkoleniowa Zbiorowe prawo pracy w zakładach opieki zdrowotnej [Dokument elektroniczny] : Warszawa, listopada 2008 / org. Instytut Problemów Ochrony Zdrowia ; współpr. Abacus Biuro Promocji Medycznej. - Dane tekstowe. - Warszawa : Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Opieka społeczna - prawo - Polska - stan na 2008 r. - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 2. Służba zdrowia - prawo - Polska - stan na 2008 r. - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 MYNC, Piotr (1956- ). Zasady pozyskiwania kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przez towarzystwa budownictwa społecznego [Dokument elektroniczny] / Piotr Mync, Grażyna Szotkowska, Jadwiga Dąbrowska. - [Stan prawny na 30 kwietnia 2008 r.] - Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Książki) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Informacje o wydawnictwie wg bazy ISBN. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Krajowy Fundusz Mieszkaniowy - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny 2. Kredyt mieszkaniowy - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny 3. Towarzystwa budownictwa społecznego - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny Szotkowska, Grażyna. ; Dąbrowska, Jadwiga. b /2009 Nieruchomości mieszkaniowe [Dokument elektroniczny] : prawo i praktyka zarządzania / [Anna Andrzejewska et al.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Zajrzyj i Znajdź) Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Microsoft World Viewer; Microsoft Exel Viewer; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Mieszkania - zarządzanie - prawo - Polska - stan na 2008 r. - poradnik - dokument elektroniczny b x 313/

13 NYCZ, Tadeusz (1952- ). Kodeks pracy z komentarzem [Dokument elektroniczny] / Tadeusz M. Nycz ; [red. Marek Gałusza]. - Stan prawny na dzień 1 listopada 2008 r. - Dane tekstowe. - Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; MS Office; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo pracy - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny b /2009 OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE (4 ; 2008 ; Zielona Góra-Drzonków). Jakość czynności kryminalistycznych [Dokument elektroniczny] : IV Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne, Zielona Góra-Drzonków, maja 2008 r. / [red. nauk. Marek Rote]. - Dane tekstowe. - Zielona Góra : Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Kryminologia - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 PODEL, Waldemar. Wzory umów i pism w działalności gospodarczej [Dokument elektroniczny] : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, przepisy / Waldemar Podel. - Wyd Dane tekstowe. - Warszawa : Difin, cop Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; system operacyjny Windows 95/98 lub nowsze; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Umowa - gospodarka - Polska - stan na 2008 r. - tablice i wzory - dokument elektroniczny b /2009 RADWAŃSKA, Anna. Bibliografia prac prof. dr hab. Wojciecha Muszalskiego za lata [Dokument elektroniczny] / oprac. Anna Radwańska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. 1. Muszalski, Wojciech (1929-) - bibliografia - dokument elektroniczny 2. Prawo pracy - Polska - bibliografia - dokument elektroniczny b /2009 RUSTECKI, Krzysztof. Dokumentacja księgowego [Dokument elektroniczny] / [Krzysztof Rustecki ; red. merytoryczny Marianna Sobolewska]. - Wersja 1.0, stan prawny 1 kwietnia 2007 r. - Program. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: komputer kompatybilny z IBM 486, 33 MHz i więcej; 2 MB, najlepiej 4 MB RAM; 10 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows 95/98/2000/NT/Me/XP; mysz; drukarka; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Stan prawny: 1 kwietnia 2007 r. ISBN Księgowość - dokumentacja - prawo - Polska - stan na 2007 r. - dokument elektroniczny 2. Rachunkowość - prawo - Polska - stan na 2007 r. - dokument elektroniczny b /2009 Spółdzielnie socjalne dla osób niepełnosprawnych [Dokument elektroniczny] : w kierunku lepszych rozwiązań prawnych : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Fundację Promocji Gmin Polskich, 16 kwietnia 2008 r. / [oprac. Magdalena Narożna]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Kancelaria Senatu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Materiały z mainstreamingowej konferencji, zorganizowanej w ramach projektu PIW EQUAL Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. ISBN Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - Polska - dokument elektroniczny 2. Przedsiębiorstwo społeczne - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny 3. Samorząd gminny - a niepełnosprawni - prawo - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny 4. Niepełnosprawni - praca - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny b /2009 ŚLESZYŃSKA, Eugenia. Administrowanie danymi osobowymi przez zarządców i właścicieli nieruchomości [Dokument elektroniczny] : [aspekty prawa i praktyki] / Eugenia Śleszyńska. - Dane tekstowe. - [Chotomów] : ]Minigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Książki) Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Dane osobowe - ochrona - dokument elektroniczny 2. Nieruchomości - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny b /2009 ŚLESZYŃSKA, Eugenia. Kaucja mieszkaniowa w sieci prawa i orzecznictwa [Dokument elektroniczny] / Eugenia Śleszyńska. - Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Książki) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Informacje o wydawnictwie wg bazy ISBN. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. 13

14 ISBN Prawo lokalowe - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny 2. Zabezpieczenie wierzytelności - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny b /2009 ŚLESZYŃSKA, Eugenia. Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i w Unii Europejskiej [Dokument elektroniczny] / Eugenia Śleszyńska. - Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo, [2008]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Zeszyty) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95/98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Nieruchomości - zarządzanie - dokument elektroniczny 2. Nieruchomości - prawo - Polska - od 2004 r. - dokument elektroniczny 3. Nieruchomości - administracja - prawo - Polska - od 2004 r. - dokument elektroniczny b /2009 ŚLESZYŃSKA, Eugenia. Procedury związane z przejęciem zarządu nieruchomością [Dokument elektroniczny] : aspekty prawa i praktyki / Eugenia Śleszyńska. - Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Zeszyty) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Stan prawny na 30 września 2008 r. (Inf. ze wstępu). - Informacje o wydawnictwie wg bazy ISBN. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Nieruchomości - gospodarka - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny 2. Nieruchomości - zarządzanie - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny b x 323/2009 ŚLESZYŃSKA, Eugenia. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w świetle przepisów i orzeczeń [Dokument elektroniczny] / Eugenia Śleszyńska. - Dane tekstowe. - [Chotomów] : Minigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Minigo Zeszyty) Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Ścieki - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny b /2009 Übernationale parlamentarische und interparlamentarische versammlungen in Europa des 21. Jahrhunderts [Dokument elektroniczny] : seminar des EZPWD, Warschau, 8./9.Mai 2006 / [bearbeitung Europaabteilung. Büro für Information und Dokumentation ; satz Jacek Pietrzak ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej]. - Dane tekstowe. - Warschau : Kanzlei des Senats, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dostępny również w wersji online. ISBN Parlament Europejski - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 WOJCIECHOWSKA, Dorota. Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej [Dokument elektroniczny] : zbiór formularzy niezbędnych w pracy dobrego kadrowca / [Dorota Wojciechowska, Patrycja Potocka-Szmoń]. - Wersja 1.1, stan prawny luty 2008 r. - Program. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: komputer kompatybilny z IBM, 486, 33 MHz i więcej; 2 MB, najlepiej 4 MB RAM; 10 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows 3.1, Windows 95; mysz; drukarka; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. ISBN Czas pracy - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny 2. Dokumentacja pracownicza - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny 3. Służba zdrowia - prawo - Polska - stan na 2008 r. - dokument elektroniczny Potocka-Szmoń, Patrycja. b /2009 AUDYT środowiskowy na CD zob. poz. 363 AUDYT środowiskowy na CD zob. poz. 364 EUROLINGASSIST zob. poz. 452 OBSŁUGA BHP w firmie zob. poz. 285 SITEK, Marek.: Wspólny słownik zamówień (CPV) zob. poz. 411 TELEPRACA i usługi zdalne zob. poz. 292 WSPÓLNY słownik zamówień (CPV) zob. poz

15 35 Administracja publiczna. Wojskowość KONFERENCJA NAUKOWA AUTOMATYZACJA DOWODZENIA NT. TRANSFORMACJA SYSTEMÓW DOWODZE- NIA (17 ; 2009 ; Gdynia / Koleczkowo). XVII Konferencja Naukowa Automatyzacja dowodzenia nt. Transformacja systemów dowodzenia, 1-3 czerwca 2009, Gdynia- -Koleczkowo [Dokument elektroniczny] / [org. Akademia Obrony Narodowej]. - Dane tekstowe. - Gdynia : Ośrodek Badawczo- -Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Power Point; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. ISBN Dowodzenie (wojsk.) - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 2. Wojsko - technika - Polska - od 1989 r. - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 MILITARY COMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE (10 ; 2008 ; Cracow). Military Communications and Information Systems Conference [Dokument elektroniczny] : [conference proceedings, September 23rd-24th, 2008, Cracow, Poland / organized by WIŁ, WAT, AFCEA]. - Dane tekstowe. - [Zegrze : Wojskowy Instytut Łączności], dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Internet Explorer; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. ISBN Systemy informatyczne - stosowanie - wojsko - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 2. Wojsko - informacja - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 3. Wojsko - łączność - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 PODSTAWOWE informacje ze spisów powszechnych zob. poz. 276 PODZIAŁ władzy w państwie demokratycznym zob. poz Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia. Konsumeryzm Ubezpieczenia społeczne : (literatura polska w wyborze) [Dokument elektroniczny] / oprac. Alina Kulesza ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 113) Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Spis treści pol., ang. 1. Ubezpieczenia społeczne - bibliografia - dokument elektroniczny 2. Ubezpieczenia społeczne - Polska - od 1989 r. - bibliografia - dokument elektroniczny b /2009 KONFERENCJA naukowo-szkoleniowa Zbiorowe prawo pracy w zakładach opieki zdrowotnej zob. poz. 311 MAPA rozwiązań dla zdrowia psychicznego zob. poz. 378 SPÓŁDZIELNIE socjalne dla osób niepełnosprawnych zob. poz Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo Biologia dla gimnazjum [Dokument elektroniczny] : materiały dydaktyczne : dla klas 1-3 : plan wynikowy : sprawdziany / [Anna Filipiuk et al.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Nowa Era, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium 133 MHz lub lepszy; 64 MB pamięci RAM; system operacyjny Windows 98/Me/NT4.0 SP3/2000/XP; karta graficzna pracująca z rozdzielczością co najmniej 800x600 w trybie High Color (16 bitów); program Microsoft Word; napęd CD/DVD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. 1. Biologia - nauczanie - gimnazja - dokument elektroniczny 2. Biologia - nauczanie - gimnazja - sprawdziany i testy - dokument elektroniczny Filipiuk, Anna. b /2009 Bliscy sercu Jezusa. CD 1 [Dokument elektroniczny] : klasa II szkoły podstawowej / [red. Małgorzata Soboń ; przygotowanie tekstów do szybkiego wydruku Marta Kostilek, Wiesław Pawłowski ; zdjęcia i opracowanie graficzne Marta Kostilek, Wiesław Pawłowski]. - Dane tekstowe. - Kraków : Studio Inigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + 2 płyty CD-audio. - (W Drodze do Wieczernika) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. Podręcznik metodyczny do nauki religii. 1. Katecheza - katolicyzm - nauczanie początkowe - dokument elektroniczny b /2009 Cieszymy się Bogiem. CD 1 [Dokument elektroniczny] : podręcznik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich / [przygotowanie tekstów do szybkiego wydruku Małgorzata Soboń, Wiesław Pawłowski ; zdjęcia i opracowanie graficzne Piotr Druciarek, Wiesław Pawłowski ; ilustracje Joanna Olesiak, Piotr Druciarek]. - Dane tekstowe. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Studio Inigo, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + 2 płyty CD-audio. - (Radość Dzieci Bożych) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Internet Explorer; Adobe Reader; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. 15

16 1. Katecheza - katolicyzm - przedszkola - scenariusze zajęć - dokument elektroniczny b /2009 Clifford na wyspie [Dokument elektroniczny] / [story and game design Nicole Seymour et al.]. - Gra. - Dąbrowa Górnicza : Nicolas Games, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Przewodnik dla rodziców : 24 s. ; 18 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium 166 MHz lub szybszy; 32 MB RAM; minimum 50 MB wolnego miejsca na dysku; system operacyjny Microsoft Windows 95, 98, 2000, Me, XP lub nowszy; 16-bitowa karta graficzna; karta dźwiękowa kompatybilna z systemem Windows; napęd CD-ROMx8; drukarka (opcjonalnie). - Tyt. z ekranu tyt. 1. Gry edukacyjne - dokument elektroniczny b x 333/2009 Clifford w mieście [Dokument elektroniczny] / [prod. Camilla Calamandrei ; prod. pol. Jolanta Sobczak ; animatorzy Piotr Giersz et al]. - Gra. - Dąbrowa Górnicza ; Nicolas Games, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Przewodnik dla rodziców: 24 s. ; 18 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium 90 MHz lub szybszy; 16 MB pamięci RAM; 35 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Microsoft Windows 95, 98, 2000; karta graficzna; rozdzielczość 640x480 przy 256 kolorach; karta dźwiękowa; czytnik CD-ROMx8. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Gry edukacyjne - dokument elektroniczny b /2009 Clifford zabawy z muzyką [Dokument elektroniczny] / [prod. Brian Huss ; fabuła i projekt gry Brian Huss et al. ; pol. wersja jęz. tł. Andrzej Wróblewski]. - Gra. - Dąbrowa Górnicza ; Nicolas Games, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Przewodnik dla rodziców : 24s. ; 18 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium 166 MHz lub szybszy; 32 MB pamięci RAM; 50 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Microsoft Windows 95, 98, 2000, Me, XP lub nowsze; karta graficzna obsługująca 16-bit kolorów; karta dźwiękowa kompatybilna z Windows; czytnik CD-ROMx8. - Tyt. z etykiety na dysku. 1. Gry edukacyjne - dokument elektroniczny 2. Muzyka - wydawnictwa dla dzieci - dokument elektroniczny b /2009 Czerwony Kapturek [Dokument elektroniczny] : [historia odrobinę matematyczna / kier. projektu Victor Kontsevich ; gł. program. Ruslan Shestopalyuk ; tł. Andrzej Wróblewski]. - Gra. - Dąbrowa Górnicza : Nicolas Games, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. + Podręcznik szkoleniowy : 15 s. ; 17 cm. - (Nicolasgames dla Dzieci) Wymagania systemowe: Intel Pentium III lub lepszy; 256 MB RAM; 1 GB wolnego miejsca na dysku; Windows Vista, XP Professional, Home Edition, Windows 2000; 125 MB karta graficzna zgodna z Direct3D oraz sterowniki zgodne z DirectX 8.0; monitor z rozdzielczością 1024x768; karta dźwiękowa zgodna z DirectX 8.0; klawiatura; mysz; czytnik CD-ROMx8. - Tyt. z etykiety na dysku. 1. Gry edukacyjne - dokument elektroniczny b /2009 Dziennik osiągnięć ucznia [Dokument elektroniczny] : kształcenie zintegrowane / [konsult. Monika Skwarczyło, Dorota Szynkaruk ; red. programu Katarzyna Gładysz, Wojciech Jędrychowski ; program. Wiesław Kolaczek ; oprac. graf. Marek Sebastian Lenarczyk, Mateusz Wrzaszcz]. - Wersja Program. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + Instrukcja. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium 466 MHz; 128 MB RAM; Windows 98 SE/2000/ME/XP/Vista w polskiej wersji z zainstalowaną czcionką Verdana; grafika High Color 800x600; drukarka, czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Oznaczenie odpowiedzialności po wybraniu Pomoc i O programie. ISBN Nauczanie początkowe - efektywność - badanie - komputeryzacja - dokument elektroniczny 2. Nauczanie zintegrowane - efektywność - badanie - komputeryzacja - dokument elektroniczny 3. Oceny opisowe - metody - komputeryzacja - dokument elektroniczny b /2009 ELSNER, Danuta. Pierwszy rok dyrektora szkoły [Dokument elektroniczny] : w kręgu wyzwań / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek. - Dane tekstowe. - Chorzów : Danuta Elsner, dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. ISBN Dyrektor - szkolnictwo - Polska - od 2001 r. - dokument elektroniczny 2. Szkolnictwo - zarządzanie - Polska - od 2001 r. - dokument elektroniczny 3. Szkolnictwo - organizacja - Polska - od 2001 r. - dokument elektroniczny Bednarek, Krzysztof. b /2009 Europejski Fundusz Społeczny dla Edukacji [Dokument elektroniczny] : podstawowe zagadnienia zarządzania projektami w obszarze edukacji - doświadczenia z wdrażania Działania 2.1 i 2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego / [publ. oprac. przez Pracowników Biura Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej: Adamski Przemysław et al. ; red. Witowski Witold]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. 1. Europejski Fundusz Społeczny - Polska - dokument elektroniczny 2. Szkolnictwo - programy i fundusze wspólnotowe - Polska - dokument elektroniczny 3. Zarządzanie projektami - programy i fundusze wspólnotowe - Polska - od 2004 r. - dokument elektroniczny Adamski, Przemysław. b /

17 GLISZCZYŃSKI, Piotr. Zastosowanie e-learningu w realizacji szkoleń pracowniczych [Dokument elektroniczny] / Piotr Gliszczyński. - Dane tekstowe. - Tarnobrzeg ; Kraków : Tarbonus, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; system operacyjny Windows 95 lub nowszy; Internet Explorer; Acrobat Reader; karta graficzna; karta dźwiękowa; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Edukacja medialna - poradnik - dokument elektroniczny 2. Nauczanie na odległość - poradnik - dokument elektroniczny 3. Zawód - szkolenie - metody - poradnik - dokument elektroniczny b /2009 Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie [Dokument elektroniczny] : III klasa liceum oraz IV klasa technikum / [red. Renata Zając ; przygotowanie tekstów do szybkiego wydruku Renata Zając, Wiesław Pawłowski ; zdjęcia i opracowanie graficzne Piotr Druciarek]. - Dane tekstowe. - Kraków : Studio Inigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Drogi Świadków Chrystusa 3) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Katecheza - katolicyzm - szkoły ponadgimnazjalne - dokument elektroniczny b /2009 Jestem świadkiem Chrystusa w świecie [Dokument elektroniczny] : II klasa liceum i technikum / [red. Małgorzata Soboń ; przygotowanie tekstów do szybkiego wydruku Monika Jachymczyk, Wiesław Pawłowski ; zdjęcia i opracowanie graficzne Piotr Druciarek, Wiesław Pawłowski]. - Dane tekstowe. - Kraków : Studio Inigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Drogi Świadków Chrystusa 2) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. Podręcznik metodyczny do religii. 1. Katecheza - katolicyzm - szkoły ponadgimnazjalne - dokument elektroniczny b /2009 Jezusowa wspólnota serc. CD 1 [Dokument elektroniczny] : klasa III szkoły podstawowej / [red. Renata Zając ; przygotowanie tekstów do szybkiego wydruku Renata Zając, Wiesław Pawłowski ; ilustracje i opracowanie graficzne Piotr Druciarek, Joanna Olesiak]. - Dane tekstowe. - Kraków : Studio Inigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + płyta CD-audio. - (W Drodze do Wieczernika) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. Podręcznik metodyczny do nauki religii. 1. Katecheza - katolicyzm - nauczanie początkowe - dokument elektroniczny b /2009 KMIECIK-BARAN, Krystyna (1948- ). Ankiety do mierzenia jakości dla szkół [Dokument elektroniczny] / Krystyna Kmiecik-Baran ; aut. programu Tomasz Kozłowski, Tomasz Śmietanka. - Wersja Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; 125 MB RAM; Windows 98/Me/NT/XP; minimalna rozdzielczość monitora 800x600; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. 1. Ankieta - stosowanie - szkolnictwo - dokument elektroniczny 2. Nauczanie - efektywność - badanie - metody - dokument elektroniczny 3. Szkolnictwo - organizacja - badanie - metody - dokument elektroniczny b /2009 Kochamy Boga. CD 1 [Dokument elektroniczny] : podręcznik metodyczny do religii dla dzieci pięcioletnich / [przygotowanie tekstów do szybkiego wydruku Małgorzata Soboń, Wiesław Pawłowski ; zdjęcia i opracowanie graficzne Piotr Druciarek, Wiesław Pawłowski]. - Dane tekstowe. - Kraków : Studio Inigo, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + 2 płyty CD-audio. - (Radość Dzieci Bożych) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Internet Explorer; Adobe Reader; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Katecheza - katolicyzm - przedszkola - scenariusze zajęć - dokument elektroniczny b x 345/2009 Kształcenie dorosłych [Dokument elektroniczny] / [oprac publikacji kier. Grażyna Marciniak ; zespół Agnieszka Zgierska et al. ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Warunków Życia]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne (Główny Urząd Statystyczny)) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Adobe Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dostępny również w wersji online. - Tekst pol., częśc. ang. ISBN ISBN (z opakowania) 1. Oświata dorosłych - Polska - od 2001 r. - statystyka - dokument elektroniczny b /2009 Małopolski protokół na rzecz kształcenia ustawicznego [Dokument elektroniczny] / [Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie]. - Dane tekstowe. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Wytyczne wypracowane w ramach projektu Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji - rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego - model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń. - Dostępny także w wersji online. 1. Kształcenie ustawiczne - Polska - od 2001 r. - dokument elektroniczny 2. Małopolska - szkolnictwo i oświata - od 2001 r. - dokument elektroniczny b /

18 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACYJNA (5 ; 2009 ; Ustroń). V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna [Dokument elektroniczny] : Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw, Ustroń IV.2009 / [Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Politechnika Śląska]. - Multimedia interakcyjne. - Gliwice : Politechnika Śląska, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dostępny także w wersji online. - Teksty pol., ang., wł. ISBN Języki - nauczanie - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny 2. Komunikacja werbalna - materiały konferencyjne - dokument elektroniczny b /2009 NOWICKA-KOŹLUK, Irena. Kompass 2 [Dokument elektroniczny] : poradnik dla nauczyciela / Irena Nowicka, Dorota Wieruszewska. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium 166 MHz; 32 MB RAM; Windows 95 lub wyższy; Acrobat Reader 6.0; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Tekst pol., niem. ISBN Język niemiecki - nauczanie - gimnazja - dokument elektroniczny Wieruszewska, Dorota. b /2009 Obdarowani przez Boga [Dokument elektroniczny] : podręcznik metodyczny do religii dla klasy V / [red. Małgorzata Soboń ; przygotowanie tekstów do szybkiego wydruku Łukasz Domański, Wiesław Pawłowski ; zdjęcia i oprac. graf. Piotr Druciarek, Wiesław Pawłowski]. - Dane tekstowe. - Kraków : Studio Inigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Drogi Przymierza) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Katecheza - katolicyzm - szkoły podstawowe - dokument elektroniczny b /2009 Ochotnicze hufce pracy [Dokument elektroniczny] : literatura polska w wyborze / oprac. Krystyna Cetera. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 110) Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 95 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. 1. Ochotnicze Hufce Pracy - bibliografia - dokument elektroniczny b x 351/2009 Przemienieni przez Boga [Dokument elektroniczny] : podręcznik metodyczny do religii dla klasy VI / [przygotowanie tekstów Małgorzata Soboń, Wiesław Pawłowski ; zdjęcia i opracowanie graficzne Piotr Druciarek, Marta Kostilek]. - Dane tekstowe. - Kraków : Studio Inigo, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Drogi Przymierza) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Katecheza - katolicyzm - szkoły podstawowe - dokument elektroniczny b /2009 Przyroda w szkole podstawowej [Dokument elektroniczny] : plany wynikowe i sprawdziany dla klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej : pomoce dydaktyczne / [oprac. red. Wanda Chrzanowska-Szwarc, Anna Palusińska, Zofia Psota ; oprac. graf. Aleksandra Maj ; projekt techn. Krzysztof P. Krawczyk]. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Nowa Era, [2007]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC z procesorem Pentium 133 MHz lub lepszym; 64 MB RAM; Windows 98/Me/NT4.0 SP3/2000/XP; Microsoft Word; karta graficzna z rozdzielczością co najmniej 800x600 w trybie High Color (16-bitów); czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Przyroda - nauczanie - szkoły podstawowe - dokument elektroniczny b /2009 RAPACKA, Sylwia. Hier und da 1 [Dokument elektroniczny] : język niemiecki : poradnik dla nauczyciela / Sylwia Rapacka, Małgorzata Lewandowska, Joanna Nawrotkiewicz. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: procesor Pentium 166 MHz; 32 MB RAM; Windows 95 lub nowszy; Adobe Reader; MS Word; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Tekst pol., niem. ISBN Język niemiecki - nauczanie - dokument elektroniczny Lewandowska, Małgorzata. (filolog). ; Nawrotkiewicz, Joanna. b x 354/2009 RAPACKA, Sylwia. Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-VI szkoły podstawowej [Dokument elektroniczny] / Sylwia Rapacka ; [red. Katarzyna Bodych]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; system operacyjny Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN

19 1. Język niemiecki - nauczanie - szkoły podstawowe - program - dokument elektroniczny b /2009 SADOWSKA, Agata. Poradnik metodyczny z pływania dla gimnazjum [Dokument elektroniczny] / Agata Sadowska. - Dane tekstowe. - Leszno : Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych. ISBN Pływanie - nauczanie i trening - gimnazja - poradnik - dokument elektroniczny 2. Wychowanie fizyczne - gimnazja - poradnik - dokument elektroniczny b /2009 SARZAŁA, Katarzyna. Jak prowadzić lekcje...i nie zwariować. Cz. 1 [Dokument elektroniczny] : [multimedialny poradnik dla nauczycieli klas 4-6 oraz gimnazjum / Katarzyna Sarzała, Joanna Gonia-Sikora ; zdjęcia i montaż Marek Hajduk]. - Multimedia interakcyjne. - [Gdynia] : JGS Media, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Superszkoła) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Macromedia Flash Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Dziecko trudne - nauczanie - poradnik - dokument elektroniczny 2. Dziecko trudne - psychologia - poradnik - dokument elektroniczny 3. Konflikt - zapobieganie i zwalczanie - poradnik - dokument elektroniczny 4. Uczniowie - wychowanie - poradnik - dokument elektroniczny Gonia-Sikora, Joanna. b /2009 W domu i rodzinie Jezusa. CD 1 [Dokument elektroniczny] : klasa I szkoły podstawowej / [red. i przygotowanie tekstów do szybkiego wydruku Łukasz Domański et al. ; zdjęcia i opracowanie graficzne Piotr Druciarek, Wiesław Pawłowski]. - Dane tekstowe. - Kraków : Studio Inigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + płyta CD-audio. - (W Drodze do Wieczernika) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. Podręcznik metodyczny do nauki religii. 1. Katecheza - katolicyzm - nauczanie początkowe - dokument elektroniczny b x 358/2009 Zaproszeni przez Boga. CD 1 [Dokument elektroniczny] : podręcznik metodyczny do religii dla klasy 0 / [redakcja Małgorzata Soboń ; przygotowanie tekstów do szybkiego wydruku Piotr Druciarek, Wiesław Pawłowski ; zdjęcia i opracowanie graficzne Piotr Druciarek, Wiesław Pawłowski]. - Dane tekstowe. - Kraków : Studio Inigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + płyta CD-audio. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Internet Explorer; Adobe Reader; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Katecheza - katolicyzm - nauczanie początkowe - dokument elektroniczny b /2009 Zaproszeni przez Boga [Dokument elektroniczny] : podręcznik metodyczny do religii dla klasy IV / [red. Andrzej Hajduk, Anna Walulik ; zespół aut. pod kier. Zbigniewa Marka ; Agnieszka Banasiak et al.]. - Dane tekstowe. - Kraków : Studio Inigo, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Drogi Przymierza) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 PL lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Katecheza - katolicyzm - szkoły podstawowe - dokument elektroniczny Banasiak, Agnieszka. b /2009 CLIFFORD uczy angielskiego zob. poz. 448 MAŁY dinozaur Gadzio bawi i uczy zob. poz. 463 MATYSIAK, Barbara.: Rozpoznanie w skali kraju warunków i możliwości wdrożenia produktów edukacyjno-szkoleniowych wypracowanych w ramach PIW EQUAL zob. poz. 282 PREZENTACJA rezultatów i produktów edukacyjno-szkoleniowych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zob. poz. 287 SZKOŁY dla ekorozwoju zob. poz. 367 UPOWSZECHNIANIE rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie zob. poz Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor Fashionable, dandys, elegant [Dokument elektroniczny] : moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : [wystawa 25 IX XI 2008 / autor wystawy Lilianna Nalewajska ; oprac. wersji elektronicznej Anna Pełka ; konsult. nauk. Anna Sieradzka]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Kolekcja Specjalna Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie CD KS 6) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Internet Explorer; rozdzielczość 1024x768; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Streszcz. ang. 1. Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa) - zbiory - katalog wystawy - dokument elektroniczny 2. Moda w. - katalog wystawy - dokument elektroniczny 3. Ubiór w. - katalog wystawy - dokument elektroniczny 4. Warszawa - wystawy - od 2001 r. - dokument elektroniczny b /

20 Piękna niewiasta [Dokument elektroniczny] : moda kobieca w polskich czasopismach XIX-wiecznych ze zbiorów BUW : wystawa prezentowana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 21 grudnia 2006 r lutego 2007 r. / [koncepcja wystawy Małgorzata Jarosławska, Marek Michalski ; oprac. tekstów Małgorzata Jarosławska ; oprac. wersji elektronicznej Małgorzata Kaczarowska, Anna Pełka ; fot. Jadwiga Antoniak, Małgorzata Jarosławska]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor. ; 12 cm. - (Kolekcja Specjalna Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie CD KS 5) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Internet Explorer; rozdzielczość 1024x768; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa) - zbiory - katalog wystawy - dokument elektroniczny 2. Czasopisma kobiece polskie - historia - 19 w. - dokument elektroniczny 3. Kobieta - estetyka - 19 w. - katalog wystawy - dokument elektroniczny 4. Moda - 19 w. - katalog wystawy - dokument elektroniczny 5. Ubiór - 19 w. - katalog wystawy - dokument elektroniczny 6. Warszawa - wystawy - od 2001 r. - dokument elektroniczny b /2009 PRZYRODA w szkole podstawowej zob. poz MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska Audyt środowiskowy na CD [Dokument elektroniczny] : [oprogramowanie dla środowiskowych audytorów wewnętrznych / red. odpowiedzialny Tomasz Łojek]. - Wersja 1.0, stan prawny styczeń Program. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: BM PC; procesor Pentium; 64 MB RAM, preferowane 128 MB RAM; 100 MB wolnej przestrzeni na twardym dysku; Windows 95/98/NT/Me/XP/Vista; karta grafiki kolorów, preferowane kolorów; rozdzielczość ekranu 800 x 600; napęd CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo ochrony środowiska - Polska - od 2001 r. - dokument elektroniczy 2. Ochrona środowiska - kontrola - Polska - od 2001 r. - dokument elektroniczy b /2009 Audyt środowiskowy na CD [Dokument elektroniczny] : [oprogramowanie dla środowiskowych audytorów wewnętrznych / red. odpowiedzialny Tomasz Łojek]. - Wersja 2.0, stan prawny kwiecień Program. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Pentium; 64 MB RAM, preferowane 128 MB RAM; 100 MB wolnej przestrzeni na twardym dysku; Windows 95/98/NT/Me/XP/Vista; karta grafiki kolorów, preferowane kolorów; rozdzielczość ekranu 800 x 600; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo ochrony środowiska - Polska - od 2001 r. - dokument elektroniczy 2. Ochrona środowiska - kontrola - Polska - od 2001 r. - dokument elektroniczy b /2009 Droga do certyfikatu [Dokument elektroniczny] : poradnik Szkoły dla ekorozwoju : [prezentacja / red. Małgorzata Łuszczek ; rys. i graf. Iwona Siwek Front]. - Multimedia interakcyjne. - [Kraków : Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 2008]. - 1 dysk optyczny CD-ROM : kolor ; 8 cm. - (Szkoły dla Ekorozwoju) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Macromedia Flash Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Poradnik został opracowany na podstawie poradnika Eco - Schools ze Szkocji. Niniejszy materiał został zaadoptowany do polskich realiów i dostosowany do potrzeb programu Szkoły dla Ekorozwoju. ISBN Certyfikacja zgodności - Polska - poradnik - dokument elektroniczny 2. Edukacja ekologiczna - materiały pomocnicze dla szkół - dokument elektroniczny b /2009 Kreator dokumentacji środowiskowej na CD [Dokument elektroniczny] : [oprogramowanie dla specjalistów ds. ochrony środowiska / red. Tomasz Łojek]. - Wersja 1.0, stan prawny listopad Program. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; 128 RAM; 30 MB wolnego miejsca na dysku; system operacyjny Windows XP, Millenium, NT, 2000, lub 98; grafika 800x600; napęd CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Stan prawny: listopad ISBN Ochrona środowiska - oprogramowanie - dokument elektroniczny 2. Ochrona środowiska - dokumentacja - dokument elektroniczny b /2009 Szkoły dla ekorozwoju [Dokument elektroniczny] : [lokalne centra aktywności ekologicznej : wprowadzenie do podnoszenia jakości / red. Krzysztof Szustka, Małgorzata Łuszczek ; rys. i graf. Iwona Siwek Front]. - Multimedia interakcyjne. - Kraków : Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, dysk optyczny CD-ROM : kolor ; 8 cm. - (Szkoły dla Ekorozwoju) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Macromedia Flash Player; czytnik CD-ROM; mysz. - Tyt. z etykiety na dysku. Zbiór studiów przypadków z programu realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w okresie od lipca 2006 r. do czerwca 2007 r. ISBN Edukacja ekologiczna - Polska - dokument elektroniczny 2. Ekorozwój - Polska - dokument elektroniczny b /

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2013 nr 1/2 styczeń-grudzień 2013 poz. 1-1390 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 Poz. 1414-2096 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a

R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a R. 71(83) Warszawa, maj 2015 r. Nr 18a Poz. 10860-11564 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a Poz. 1832-2530 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18

R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 R. 69(81) Warszawa, 28 kwietnia - 4 maja 2013 r. Nr 18 Poz. 12369-12929 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo