Kursy złożone i lektoraty językowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kursy złożone i lektoraty językowe"

Transkrypt

1 statnia aktualizacja: r. Kursy złożone i lektoraty językowe W przypadku przedmiotów realizowanych w ciągu II semestrów, które kończą się egzaminem w drugim do średniej ważonej zalicza się punkty z obu semestrów. W przypadku przedmiotów Poetyka z elementami teorii literatury, Historia literatury polskiej , Historia literatury polskiej do średniej ważonej będą wliczane punkty po zakończonym kursie. tj. po zdanym egzaminie. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 2/IX/2014/2015) przedmiot Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski została podzielona na dwa odrębne kursy: Literatura pozytywizmu ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w I ) oraz Literatura Młodej Polski ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w II ). Każdy z kursów zakończony egzaminem. Zmiany dotyczą studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 oznacza to, że po raz pierwszy kurs w nowym kształcie zostanie zrealizowany w roku akademickim 2017/2018. Wyjątek stanowić będą studenci Edytorstwa, których zmiana ta obejmie rok później, to jest w roku 2018/2019. Studia I stopnia Lektoraty na studiach I i II stopnia Język obcy - kontynuacja języka zdawanego na maturze na poziomie B2 lub wyższym. Polonistyka-Komparatystyka Język obcy 1 - Język obcy nowożytny w wymiarze 120 z egzaminem na poziomie przynajmniej B Język obcy 2 - Drugi język obcy nowożytny w wymiarze 120 z egzaminem na poziomie przynajmniej A Studia II stopnia Język obcy- zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ Uwaga!!! Egzamin licencjacki i egzamin magisterski- w systemie USS zaliczenie na po II. Egzamin licencjacki i magisterski nie jest wliczany do średniej ocen za studia. 1

2 Programy studiów obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: forma dydaktycznych * zaliczenia *** Literatura staropolska 1 Wykład + Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) egzamin po II Poetyka z elementami teorii literatury 1 Ćwiczenia zaliczenie na po II I semestr: liczba punkty Gramatyka opisowa języka polskiego 1 Wykład + Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) egzamin po II Nauki pomocnicze Ćwiczenia zaliczenie na Język łaciński 1 Lektorat zaliczenia na egzamin po II Historia Polski Wykład Egzamin 30 4 Pedagogika 1 Wykład+ Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) egzamin po II Psychologia 1 Wykład+ Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) egzamin po II Elementy diagnozy psychologicznepedagogicznej Ćwiczenia zaliczenie na Wychowanie fizyczne 1 Ćwiczenia zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 435 Łączna liczba punktów : 29 * wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 1 przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F przedmiot fakultatywny (do wyboru). *** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na /prezentacja rezultatów projektu 2

3 Forma dydaktycznych * zaliczenia *** Literatura staropolska 2 Wykład+ Ćwiczenia Egzamin ustny II semestr: liczba punkty Historia literatury polskiej Wykład+ Ćwiczenia zaliczenie (wyk) zaliczenie na (ćw.) Poetyka z elementami teorii literatury 2 Ćwiczenia zaliczenie na Gramatyka opisowa języka polskiego 2 Wykład+ Ćwiczenia Egzamin Język staro -cerkiewnosłowiański Ćwiczenia zaliczenie na Język łaciński 2 Lektorat Egzamin Kultura języka Ćwiczenia zaliczenie na Pedagogika 2 Ćwiczenia Egzamin Psychologia 2 Ćwiczenia Egzamin Emisja głosu Ćwiczenia zaliczenie na 1 Warsztaty pedagogicznopsychologiczne Warsztat zaliczenie na Wychowanie fizyczne 2 Ćwiczenia zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 420 Łączna liczba punktów : 31 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 3/IX/2012/2013) została zwiększona liczba (ćwiczeń) z przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego w II. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Kultura języka i Język staro- cerkiewno- słowiański, będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 2/X/2012/2013) przedmiot Warsztaty pedagogiczno-psychologiczne zostały przeniesione na II semestr. 3

4 II RK STUDIÓW: III semestr: Literatura oświecenia i romantyzmu 1 Historia literatury polskiej dydaktycznych * Dwa wykłady i ćwiczenia Wykład i ćwiczenia ** forma zaliczenia *** zaliczenie (wyk.)zalicze nie na (ćw.) egz. ustny po IV Egzamin ustny liczba punkty Literatura powszechna 1 Wykład F zaliczenie na egz. ustny po IV Poetyka z elementami teorii literatury 3 Ćwiczenia zaliczenie na, egzamin po IV 5. Gramatyka historyczna języka polskiego 1 Wykład i Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.), egzamin po IV Dialektologia i socjolingwistyka Ćwiczenia zaliczenie na 7. Retoryka wystąpień publicznych Ćwiczenia Egzamin 8. Język obcy 1 Lektorat F zaliczenie na 9. Podstawy dydaktyki Wykład zaliczenia na 10. Dydaktyka języka i literatury w szkole podstawowej 1 Ćwiczenia zaliczenie na po IV 1 Literatura dla dzieci i młodzieży 1 Wykład zaliczenie na po IV Łączna liczba : 450 Łączna liczba punktów : 32 4

5 IV semestr: Literatura oświecenia i romantyzmu 2 forma dydaktycznych * zaliczenia *** Wykład i ćwiczenia Egzamin ustny liczba punkty Historia literatury polskiej Wykład i ćwiczenia zaliczenie (wyk.) zaliczenie na (ćw.) Literatura powszechna 2 Wykład F Egzamin 30 5 Analiza dzieła literackiego Ćwiczenia zaliczenie razem z egz. z Poetyki Gramatyka historyczna języka polskiego 2 Wykład i ćwiczenia Egzamin Język obcy 2 Lektorat F zaliczenie na 7. Dydaktyka języka i literatury w szkole podstawowej 2 Ćwiczenia zaliczenie na 8. Literatura dla dzieci i młodzieży 2 Ćwiczenia zaliczenie na 9. Historia filozofii Wykład zaliczenie na Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazw przedmiotów: z Literatura polska do 1945 na Historia literatury polskiej z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej Łączna liczba : 430 Łączna liczba punktów : 28 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Retoryka wystąpień publicznych i Dialektologia i socjolingwistyka będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzja Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/VI/2014/2015) przedmiot Literatura dla dzieci i młodzieży (zmiana z 60h wykładu na 30h wykładu w I i 30h ćwiczeń w II ) Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze na poziomie B2 lub wyższym. 5

6 Program obowiązujący w roku 2015/2016 RK III V semestr: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski 1 Historia literatury polskiej dydaktycznych * Wykład i ćwiczenia Wykład i ćwiczenia ** forma zaliczenia *** zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. ustny po VI Egzamin ustny liczba punkty Leksykologia i leksykografia Ćwiczenia zaliczenie na 4. chrona własności intelektualnej Wykład zaliczenie na Seminarium licencjackie 1 Seminarium F zaliczenie na egz. lic.(ustny) po VI Wprowadzenie do wiedzy o kulturze Wykład zaliczenie na Historia filozofii Wykład Egzamin pcja 1 Wykład F zaliczenie na, egzamin po VI 9. Język obcy 1 Lektorat F zaliczenia na, egzamin po VI 10. Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej Praktyka F zaliczenie wraz z modułem Pragmatyka zawodu nauczyciela Ćwiczenia Egz. cały moduł metod. +3 za egzamin Łączna liczba : 395 Łączna liczba punktów : 33 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej

7 Literatura pozytywizmu i Młodej Polski 2 dydaktycznych * Wykład i ćwiczenia ** VI Semestr: forma punkty liczba zaliczenia *** Egzamin Historia języka Ćwiczenia zaliczenie na Seminarium licencjackie 2 Seminarium F Egz. lic. (ustny)* pcja 2 Wykład F Egzamin Wykład monograficzny Wykład F zaliczenie na Język obcy 2 Lektorat F Egzamin Technologia informacyjna w pracy polonisty Ćwiczenia zaliczenie na Łączna liczba : 240 Łączna liczba punktów : 27 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Leksykologia i leksykografia oraz Historia języka będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze na poziomie B2 lub wyższym. *Egzamin licencjacki w systemie USS kończy się zaliczeniem na po II, nie będzie wliczany do średniej ocen za studia. 7

8 Program obowiązujący w roku 2017/2018 RK III V semestr: Literatura pozytywizmu Historia literatury polskiej dydaktycznych * Wykład i ćwiczenia Wykład i ćwiczenia ** forma zaliczenia *** zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. ustny po V Egzamin ustny liczba punkty Leksykologia i leksykografia Ćwiczenia zaliczenie na 15. chrona własności intelektualnej Wykład zaliczenie na Seminarium licencjackie 1 Seminarium F zaliczenie na egz. lic.(ustny) po VI Wprowadzenie do wiedzy o kulturze Wykład zaliczenie na Historia filozofii Wykład Egzamin pcja 1 Wykład F zaliczenie na, egzamin po VI 20. Język obcy 1 Lektorat F zaliczenia na, egzamin po VI 2 Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej Praktyka F zaliczenie wraz z modułem Pragmatyka zawodu nauczyciela Ćwiczenia Egz. cały moduł metod. +3 za egzamin Łączna liczba : 395 Łączna liczba punktów : 33 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej

9 Literatura Młodej Polski dydaktycznych * Wykład i ćwiczenia ** forma zaliczenia *** zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. ustny po VI VI Semestr: liczba punkty Historia języka Ćwiczenia zaliczenie na Seminarium licencjackie 2 Seminarium F Egz. lic. (ustny)* pcja 2 Wykład F Egzamin Wykład monograficzny Wykład F zaliczenie na Język obcy 2 Lektorat F Egzamin Technologia informacyjna w pracy polonisty Ćwiczenia zaliczenie na Łączna liczba : 240 Łączna liczba punktów : 27 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Leksykologia i leksykografia oraz Historia języka będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze na poziomie B2 lub wyższym. *Egzamin licencjacki w systemie USS kończy się zaliczeniem na po II, nie będzie wliczany do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 2/IX/2014/2015) przedmiot Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski została podzielona na dwa odrębne kursy: Literatura pozytywizmu ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w I ) oraz Literatura Młodej Polski ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w II ).Każdy z kursów zakończony egzaminem. 9

10 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW: 3. Forma dydaktycznych * zaliczenia *** Seminarium magisterskie 1 Seminarium F zaliczenie na Teoria literatury 1 Wykład i ćwiczenia zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. po II Teoria języka 1 Wykład i ćwiczenia zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. po II I semestr: liczba punkty Literatura obca 1 Wykład F zaliczenie na egz. po II 5. Warsztaty krytyczne 1 Ćwiczenia zaliczenie na 6. Literatura polska po 1989 roku Wykład i ćwiczenia Egzamin ustny Język obcy 1 Lektorat F zaliczenie na, egzamin po II Podstawy dydaktyki języka i literatury w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Ćwiczenia zaliczenie na 9. Pedagogika Wykład zaliczenie na 10. Psychologia Wykład zaliczenie na Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 30 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/III/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Najnowsza polska literatura współczesna na Literatura polska po 1989 roku * wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 2 przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F przedmiot fakultatywny (do wyboru). *** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na /prezentacja rezultatów projektu 10

11 forma dydaktycznych * zaliczenia *** Seminarium magisterskie 2 Seminarium F zaliczenie na II semestr: liczba punkty Teoria literatury 2 Wykład i ćwiczenia Egzamin Teoria języka 2 Wykład i ćwiczenia Egzamin Literatura obca 2 Wykład F Egzamin Warsztaty krytyczne 2 Ćwiczenia zaliczenie na 6. Teoria kultury Wykład zaliczenie na 7. Język obcy 2 Lektorat F egzamin 8. Dydaktyka języka i literatury w gimnazjum Ćwiczenia zaliczenie na 9. Rozwijanie kompetencji społecznych nauczyciela Warsztaty zaliczenie na Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 30 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Seminarium magisterskie, Warsztaty krytyczne będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ 11

12 II RK STUDIÓW: forma dydaktycznych * zaliczenia *** Seminarium magisterskie 1 Seminarium F zaliczenie na Egzamin po IV III semestr: liczba punkty 2 pcja literacka/językoznawcza 1 Wykład F Egzamin po IV 3. pcja literacka/ językoznawcza 1 Wykład F Egzamin po IV pcja filozoficzna 1 Wykład F Egzamin po IV Wykład monograficzny Wykład F zaliczenie na Kurs w języku obcym Ćwiczenia F Egzamin Dydaktyka jęz. i lit. w szk. ponadgimnazjalnej 1 Praktyka pedagogiczna ciągła w gimnazjum Ćwiczenia zaliczenie na Praktyka F zaliczenie na 60 2 Łączna liczba : 240 Łączna liczba punktów : 30 12

13 IV semestr: forma dydaktycznych * zaliczenia *** Seminarium magisterskie 2 Seminarium F Egzamin magisterski* liczba punkty 4 3. pcja literacka/ językoznawcza 2 pcja literacka/ językoznawcza 2 Wykład F Egzamin Wykład F Egzamin 4. pcja filozoficzna 2 Wykład F Egzamin 5. Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole ponadgimnazjalnej Praktyka F zaliczenie na Pragmatyka zawodu nauczyciela Ćwiczenia Egz. z modułem met. +3 za egzamin Łączna liczba : 180 Łączna liczba punktów : 30 * opcja literacka lub językoznawcza (do wyboru po uzgodnieniu z promotorem); zamiast opcji 60-nej student może wybrać dwa warsztaty 30-ne (o wartości 3 punktów każdy) STUDIA KŃCZĄ SIĘ P ABSLUTRIUM PRZYJĘCIEM I BRNĄ PRACY MAGISTERSKIEJ Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. *Egzamin magisterski w systemie USS zaliczenie na po II. Egzamin magisterski nie jest wliczany do średniej ocen za studia 13

14 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: Program obowiązujący w roku akademickim 2015/2016 I SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej 1 wykład zaliczenie (egzamin*) Trening asertywności ćwiczenia zaliczenie na 3. Teoria retoryki wykład +ćwiczenia Gramatyka opisowa języka polskiego z elementami kultury języka Język polski w Europie i w świecie egzamin+ zaliczenie na wykład + ćwiczenia zaliczenie na wykład egzamin Komunikacja międzykulturowa wykład egzamin 7. Literatura współczesna Wykład + ćwiczenia 0 zaliczenie na Stylistyka praktyczna ćwiczenia 0 zaliczenie na 9. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze wykład egzamin 10. Język obcy nowożytny 1 lektorat F zaliczenie na 1 Wychowanie fizyczne 1 inne zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 360 Łączna liczba punktów : 29 14

15 II SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Historia filozofii wykład egzamin Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej 2 ćwiczenia egzamin 3. Semiotyka praktyczna wykład egzamin 4. Gramatyka opisowa języka polskiego z elementami kultury języka wykład +ćwiczenia 0 zaliczenie na +egzamin Warsztaty pisania 1 ćwiczenia zaliczenie na 6. Wielojęzyczność i wielokulturowość wykład egzamin 7. Literatura współczesna wykład + ćwiczenia zaliczenie na +egzamin Wstęp do neurolingwistyki / Podstawy logopedii*** chrona własności intelektualnej ćwiczenia/ ćwiczenia F zaliczenie na wykład zaliczenie na Język obcy nowożytny 2 lektorat F zaliczenia na 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład zaliczenie na Wychowanie fizyczne 2 inne zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 349 Łączna liczba punktów : 31 Decyzją Rady Wydziału z dnia r.( Uchwała nr 4/VII/2013/2014) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 3/VII/2013/2014) przedmiot Wstęp do neurolingwistyki został przekształcony z wykładu na ćwiczenia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 51/IX/2013/2014) zmiana nazwy przedmiotu z Wstęp do wiedzy o kulturze na Wprowadzenie do wiedzy o kulturze Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -przeniesienie lektoratu z j. obcego z III roku na I -zmiana nazwy przedmioty Historia retoryki (wykład) na Teoria retoryki (wykład + ćwiczenia) -wprowadzenie dodatkowych 30 h z Gramatyki opisowej języka polskiego i zmiana nazwy przedmiotu na Gramatyka opisowa języka polskiego z elementami kultury języka ( II semestr) -wprowadzenie dodatkowych 30h z przedmiotu Literatura współczesna ( I semestr) -przeniesienie przedmiotu Stylistyka praktyczna z III na I semestr -zmiana liczby z 60 na 30 z przedmiotu Historia filozofii (II semestr) 15

16 Program obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 II RK STUDIÓW: III SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty 3. Wstęp do teorii komunikacji 1 Nowoczesne technologie i media społecznościowe Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych wykład zaliczenie (egzamin*) ćwiczenia zaliczenie na 15 1 ćwiczenia zaliczenie na 4. Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie na 5. Teoria języka 1 wykład + ćwiczenia zaliczenie na Warsztat edycji tekstu e-learning 0 zaliczenie na Psychologia procesów poznawczych wykład egzamin 8. Warsztaty pisania 2 ćwiczenia 0 zaliczenie na 9. pcja**1 wykład F zaliczenie na 10. Warsztat redaktora i organizacja pracy w wydawnictwie / Budowa komunikatu reklamowego*** ćwiczenia F zaliczenie na 1 Język obcy nowożytny 1 lektorat F zaliczenie na Łączna liczba : 330 Łączna liczba punktów : 28 16

17 IV SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Wstęp do teorii komunikacji 2 wykład egzamin Komunikacja medialna wykład + ćwiczenia 3. Teoria języka 2 wykład + ćwiczenia zaliczenie na + egzamin zaliczenie na + egzamin Historia języka polskiego wykład 0 egzamin 5. Wprowadzenie do badań międzykulturowych 1 wykład zaliczenie na 6. Kultury pozaeuropejskie wykład egzamin 7. pcja** 2 wykład F egzamin 8. Dwujęzyczność twórców literatury polskiej / Kultura tekstu, kultura przekładu*** wykład F zaliczenie na 9. Język obcy nowożytny 2 lektorat F egzamin Łączna liczba : 330 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r.( Uchwała nr 4/VII/2013/2014) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -zmiana nazwy przedmiotu Retoryka wystąpień publicznych na Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych ( III semestr) -zmniejszenie liczby z 30 n a15 z przedmiotu Warsztat edycji tekstów i przeniesienie zajęć z II na III semestr -zmniejszenie liczby z przedmiotu Nowoczesne technologie i media społecznościowe (III semestr z 30h na 15h) -przeniesienie przedmiotu Warsztat pisania z I na III semestr -przeniesienie przedmiotu Historia języka polskiego z II na IV semestr 17

18 Program obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 III RK STUDIÓW: V SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty 3. Psychologia twórczego myślenia Przemiany społecznokomunikacyjne w Polsce XX i XXI wieku. Dyskurs publiczny dyskurs prywatny konwersatorium zaliczenie na wykład 0 zaliczenie na wykład egzamin 4. Językowe obrazy świata konwersatorium zaliczenie na Wprowadzenie do badań międzykulturowych 2 Wielokulturowość a współczesne literatura polska wykład 0 egzamin wykład egzamin 7. pcja**1 wykład F zaliczenie na 8. pcja** 1 wykład F zaliczenie na 9. Bariery w komunikacji interpersonalnej i publicznej / Strategie użycia języka*** konwersatorium/ ćwiczenia F zaliczenie na 10. Seminarium licencjackie 1 seminarium F zaliczenie na 30 8 Łączna liczba : 300 Łączna liczba punktów : 30 18

19 VI SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Polska z perspektywy etniczno-kulturowej wykład egzamin Trening międzykulturowy ćwiczenia 0 zaliczenie na 3. pcja** 2 wykład F egzamin 4. pcja** 2 wykład F egzamin 5. Sztuka argumentacji / Semiotyka ciała*** ćwiczenia / wykład F zaliczenie na 6. Seminarium licencjackie 2 seminarium F zaliczenie na Egzamin dyplomowy 8 *przedmioty trwające 60 godz. (cały rok), egzamin po całym kursie Łączna liczba : 180 Łączna liczba punktów : 30 ** przedmioty do wyboru spośród modułów udostępnianych corocznie do wyboru na Wydziale Polonistyki, treści poszerzające wiedzę ogólną i kierunkową *** przedmioty alternatywne, do wyboru jeden z dwóch Decyzją Rady Wydziału z dnia r.( Uchwała nr 4/VII/2013/2014) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -przeniesienie przedmiotu Trening międzykulturowy z IV na VI semestr -przeniesienie przedmiotu Wprowadzenie do badań międzykulturowych z III na V semestr Łączna liczba :1849 Łączna liczba punktów :

20 Program obowiązujący w roku akademickim 2015/2016 II RK STUDIÓW: III SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty 3. Wstęp do teorii komunikacji 1 Nowoczesne technologie i media społecznościowe Retoryka wystąpień publicznych wykład zaliczenie (egzamin*) ćwiczenia zaliczenie na ćwiczenia zaliczenie na 4. Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie na 5. Teoria języka 1 wykład + ćwiczenia zaliczenie na Psychologia procesów poznawczych wykład egzamin 7. Wprowadzenie do badań międzykulturowych 1 wykład zaliczenie (egzamin*) 8. Stylistyka praktyczna ćwiczenia zaliczenie na 9. pcja**1 wykład F zaliczenie na 10. Warsztat redaktora i organizacja pracy w wydawnictwie / Budowa komunikatu reklamowego*** ćwiczenia F zaliczenie na 1 Język obcy nowożytny 1 lektorat F zaliczenie na Łączna liczba : 360 Łączna liczba punktów : 30 20

21 IV SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Wstęp do teorii komunikacji 2 wykład egzamin Komunikacja medialna wykład + ćwiczenia 3. Teoria języka 2 wykład + ćwiczenia zaliczenie na + egzamin zaliczenie na +egzamin Wprowadzenie do badań międzykulturowych 2 wykład egzamin 5. Trening międzykulturowy ćwiczenia zaliczenie na 6. Kultury pozaeuropejskie wykład egzamin 7. pcja** 2 wykład F egzamin 8. Dwujęzyczność twórców literatury polskiej / Kultura tekstu, kultura przekładu*** wykład F zaliczenie na 9. Język obcy nowożytny 2 lektorat F zaliczenie na Łączna liczba : 330 Łączna liczba punktów : 30 21

22 Program obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 III RK STUDIÓW: V SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty 3. Psychologia twórczego myślenia Przemiany społecznokomunikacyjne w Polsce XX i XXI wieku. Dyskurs publiczny dyskurs prywatny konwersatorium zaliczenie na wykład 0 zaliczenie na wykład egzamin 4. Językowe obrazy świata konwersatorium zaliczenie na 5. Wielokulturowość a współczesne literatura polska wykład egzamin 6. pcja**1 wykład F zaliczenie na 7 pcja** 1 wykład F zaliczenie na 8. Bariery w komunikacji interpersonalnej i publicznej / Strategie użycia języka*** konwersatorium/ ćwiczenia F zaliczenie na 9. Seminarium licencjackie 1 seminarium F zaliczenie na Język obcy nowożytny 1 lektorat F zaliczenie na Łączna liczba : 300 Łączna liczba punktów : 30 22

23 VI SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Polska z perspektywy etniczno-kulturowej wykład egzamin pcja** 2 wykład F egzamin 3. pcja** 2 wykład F egzamin 4. Sztuka argumentacji / Semiotyka ciała*** ćwiczenia / wykład F zaliczenie na 5. Seminarium licencjackie 2 seminarium F zaliczenie na 6 6. Język obcy nowożytny 2 lektorat F egzamin *przedmioty trwające 60 godz. (cały rok), egzamin po całym kursie Łączna liczba : 180 Łączna liczba punktów : 30 ** przedmioty do wyboru spośród modułów udostępnianych corocznie do wyboru na Wydziale Polonistyki, treści poszerzające wiedzę ogólną i kierunkową *** przedmioty alternatywne, do wyboru jeden z dwóch 23

24 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego studia drugiego stopnia dwuletnie Program obowiązujący w roku akademickim: 2015/2016 I RK STUDIÓW I SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Seminarium magisterskie 1 seminarium F zaliczenie na Wstęp do teorii akwizycji języków wykład egzamin Wprowadzenie do glottodydaktyki polonistycznej Psychologiczne i pedagogiczne podstawy dydaktyki języków obcych Gramatyka opisowa języka polskiego jako obcego Rozwijanie kompetencji uczących się: podsystemy języka Rozwijanie kompetencji uczących się: działania językowe 1 8. BLK do wyboru 1 wykład egzamin wykład egzamin wykład zaliczenie wykład wykład wykład /konwersatorium zaliczenie na zaliczenie na F egzamin pcja językoznawcza wykład F egzamin 10. Język obcy nowożytny 1 lektorat F Łączna liczba : 330 Łączna liczba punktów: 28 zaliczenie na 24

25 II SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Forma zaliczenia liczba Punkty Seminarium magisterskie 2 seminarium F 3. Teoria języka z metodologia badań nad językiem Gramatyka opisowa języka polskiego jako obcego zaliczenie na 30 4 wykład egzamin ćwiczenia zaliczenie na + egzamin 4. Metodologia badań glottodydaktycznych konwersatorium egzamin Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego dzieci i młodzieży Wprowadzenie do glottopedagogiki międzykulturowej Rozwijanie kompetencji uczących się: podsystemy języka 2 Rozwijanie kompetencji uczących się: działania językowe 2 9. BLK do wyboru BLK do wyboru 3 konwersatorium egzamin wykład egzamin wykład i ćwiczenia ćwiczenia wykład wykład + ćwiczenia Wykład/ wykład + ćwiczenia 1 Język obcy nowożytny 2 lektorat F F F zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin egzamin / zal. na + egzamin egzamin / zal. na + egzamin egzamin Praktyki inne F zaliczenie 20 1 Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów: 32 Język obcy- zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -wprowadzenie dodatkowych 30h Gramatyki opisowej języka polskiego jako obcego w miejsce Wprowadzenie do dydaktyki języka polskiego jako drugiego (I semestr) -przeniesienie przedmiotu Wstęp do teorii aktywizacji języków z II na I semestr - przeniesienie przedmiotu Metodologia badań glottodydaktycznych z I na II semestr -wprowadzenie 30h z przedmiotu Teoria języka z metodologią badań nad językiem (II semestr) 25

26 II RK STUDIÓW Program obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 III SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Forma zaliczenia liczba Punkty Seminarium magisterskie 1 seminarium F Nauczanie kultury polskiej konwersatorium Dydaktyka wielojęzyczności i wielokulturowości cenianie i testowanie w kształceniu językowym Kształcenie literackie w glottodydaktyce Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych Mikronauczanie z planowaniem i ewaluacją 8. BLK do wyboru 4 9. BLK do wyboru 5 wykład i ćwiczenia wykład i ćwiczenia konwersatorium Wykład +ćwiczenia ćwiczenia konwersatorium wykład + ćwiczenia wykład + ćwiczenia 10. Praktyki 1 Inne F Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów : 29 F F zaliczenie na zaliczenie na zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na + egzamin zaliczenie na egzamin / zal. na + egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na

27 IV SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Seminarium magisterskie 2 seminarium F Forma zaliczenia zaliczenie na liczba Punkty +12 Kurs w języku obcym ** wykład F egzamin 3. Język polski na tle języków europejskich i pozaeuropejskich wykład egzamin 4. Problemy współczesnego języka polskiego 5. BLK do wyboru 6 6. pcja literacka* wykład egzamin konwersatorium wykład + ćwiczenia wykład F egzamin / zal. na + egzamin F egzamin 4 7. Praktyki 2 Inne F Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów : 32 zaliczenie na 20 2 Student ma obowiązek zaliczyć dwie opcje w toku studiów: opcję językoznawczą (na I roku studiów) i literacką (na II roku studiów). W ramach opcji ma do wyboru przedmioty proponowane na kierunku Język polski w komunikacji społecznej ( Wstęp do teorii komunikacji / Literatura polska w aspekcie międzykulturowym od etnocentryzmu do etnorelatywizmu ) lub inne przedmioty prowadzone na kierunku Filologia Polska, zakończone egzaminem i liczące 3 punkty ** Przedmiot w języku obcym - do wyboru (za zgodą prowadzącego) spośród przedmiotów proponowanych na Wydziale Polonistyki UJ lub Wydziale Filologicznym UJ, zakończony egzaminem i liczący 3 punkty. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -zmniejszenie liczby z 60 na 30 w przedmiocie Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych (III semestr) -zmiana rodzaju zajęć przedmiotu Kształcenie literackie w glottodydaktyce z wykładu/ćwiczeń na konwersatorium 27

28 II RK STUDIÓW Program obowiązujący w roku akademickim 2015/2016 III SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Forma zaliczenia liczba Punkty Seminarium magisterskie 1 seminarium F Nauczanie kultury polskiej konwersatorium Dydaktyka wielojęzyczności i wielokulturowości cenianie i testowanie w kształceniu językowym Kształcenie literackie w glottodydaktyce Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych Mikronauczanie z planowaniem i ewaluacją 8. BLK do wyboru 4 9. BLK do wyboru 5 wykład i ćwiczenia wykład i ćwiczenia wykład i ćwiczenia zaliczenie na zaliczenie na zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin wykład egzamin konwersatorium konwersatorium wykład + ćwiczenia wykład + ćwiczenia 10. Praktyki 1 Inne F Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów : 28 F F zaliczenie na egzamin / zal. na + egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na

29 IV SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Seminarium magisterskie 2 seminarium F Forma zaliczenia zaliczenie na liczba Punkty +12 Kurs w języku obcym ** wykład F egzamin Język polski na tle języków europejskich i pozaeuropejskich Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych Problemy współczesnego języka polskiego 6. BLK do wyboru 6 7. pcja literacka* (Literatura polska w aspekcie międzykulturowym od etnocentryzmu do etnorelatywizmu) wykład egzamin ćwiczenia prezentacja rezultatów projektów wykład egzamin konwersatorium wykład + ćwiczenia wykład 8. Praktyki 2 Inne F Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów : 32 F egzamin / zal. na + egzamin F egzamin zaliczenie na Student ma obowiązek zaliczyć dwie opcje w toku studiów: opcję językoznawczą (na I roku studiów) i literacką (na II roku studiów). W ramach opcji ma do wyboru przedmioty proponowane na kierunku Język polski w komunikacji społecznej ( Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej / Literatura polska w aspekcie międzykulturowym od etnocentryzmu do etnorelatywizmu ) lub inne przedmioty prowadzone na kierunku Filologia Polska, zakończone egzaminem i liczące 3 punkty ** Przedmiot w języku obcym - do wyboru (za zgodą prowadzącego) spośród przedmiotów proponowanych na Wydziale Polonistyki UJ lub Wydziale Filologicznym UJ, zakończony egzaminem i liczący 3 punkty. Rada Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 5/VII/2013/2014) zatwierdziła przedmioty wliczane do średniej za studia wg poniższego wykazu. - Seminarium magisterskie ( po II ) - Nauczanie kultury polskiej - Dydaktyka wielojęzyczności i wielokulturowości - cenianie i testowanie w kształceniu językowym - Kształcenie literackie w glottodydaktyce - Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych - BLK do wyboru 4 - BLK do wyboru 5 - Kurs w języku obcym - Język polski na tle języków europejskich i pozaeuropejskich - Problemy współczesnego języka polskiego - BLK do wyboru 6 - pcja literacka* (Literatura polska w aspekcie międzykulturowym od etnocentryzmu do etnorelatywizmu) - Praktyki ( po II ) 29

30 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW: I semestr: Nazwa przedmiotu forma zajęć 1 ** forma zaliczenia Seminarium magisterskie 1 seminarium F zaliczenie na liczba 30 8 punkty Historia krytyki literackiej w Polsce 1 wykład egzamin po II 3. Literatura polska po 1989 roku wykład i ćwiczenia egzamin Warsztaty krytycznoredakcyjne 1 ćwiczenia zaliczenie na po II 5. Współczesne życie literackie 1 ćwiczenia zaliczenie na po II Język obcy 1 lektorat F zaliczenie na, egzamin po II 7. Poetyka i interpretacja ćwiczenia zaliczenie na 8. pcja lit.1 wykład F zaliczenie na, egzamin po II 9. pcja wykład F egzamin Łączna liczba : 300 Łączna liczna punktów : 30 30

31 II semestr: Nazwa przedmiotu forma zajęć* ** forma zaliczenia Seminarium magisterskie 2 seminarium F zaliczenie na liczba 0 punkty Historia krytyki literackiej w Polsce 2 wykład egzamin 3. Teoria kultury wykład egzamin 4. Współczesne życie literackie 2 ćwiczenia zaliczenie na 5. Język obcy 2 lektorat F egzamin 6. pcja wykład F egzamin 7. pcja lit. 2 wykład F egzamin 8. Nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku 9. Nurty i strategie krytyczne XX i XXI w. Analiza dyskursu krytycznego 10. Warsztaty krytycznoredakcyjne 2 wykład egzamin po III ćwiczenia zaliczenie na. (koniec kursu po III ) ćwiczenia zaliczenie na. (koniec kursu po III ) Łączna liczba :300 Łączna liczba punktów : 30 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/III/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Najnowsza polska literatura współczesna na Literatura polska po 1989 roku Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 2/IX/2012/2013) zostały wprowadzone następujące zmiany: - zmiana przedmiotu Analiza dyskursu krytycznego na ćwiczenia uzupełniające/poszerzające wykład: Nurty i strategie XX i XXI wieku Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z kursu Seminarium magisterskie, Warsztaty krytyczno-redakcyjne będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 5/VI/2014/2015) -wprowadzenie przedmiotu Poetyka i interpretacja na I roku w I w miejsce przedmiotu Sztuka interpretacji w II -przeniesienie jednej opcji warsztatowej na I roku (30h) z I na II semestr Język obcy zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ 31

32 II RK STUDIÓW: III semestr: Nazwa przedmiotu forma zajęć* ** forma zaliczenia liczba Seminarium magisterskie 1 seminarium F zaliczenie na 2, egzamin magisterski po IV Punkty Nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku wykład egzamin Współczesna literatura światowa 4. Nurty i strategie krytyczne XX i XXI w. Analiza dyskursu krytycznego ćwiczenia zaliczenie na ćwiczenia zaliczenie na Warsztaty krytycznoredakcyjne ćwiczenia zaliczenie na (ocena końcowa) 6. pcja wykład F Egzamin 7. pcja wykład F Egzamin Łączna liczba : 210 Łączna liczba punktów : 34 32

33 Nazwa przedmiotu forma zajęć* ** forma zaliczenia Seminarium magisterskie 1 seminarium F Egzamin magisterski* IV semestr: liczba 4 pcja lit. wykład F Egzamin punkty 3. Retoryka mediów ćwiczenia zaliczenie na 4. pcja lit. wykład F Egzamin 5. Kurs w języku obcym ćwiczenia F Egzamin Łączna liczba : 170 Łączna liczba punktów : 26 PCJE :Na I roku i na II roku do zrealizowania po 120, w tym jedna opcja z wybranych zagadnień krytyki do zrealizowania na każdym roku: Wybrane zagadnienia krytyki muzycznej (30 ) Wybrane zagadnienia krytyki teatralnej (30 ) 3.Wybrane zagadnienia krytyki filmowej (30 ) 4.Wybrane zagadnienia krytyki plastycznej (30 ) Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 2/IX/2012/2013) do programu zostały wprowadzone Praktyki w Lokalnych Instytucjach Kultury, Wydawnictwach, Redakcjach Czasopism - (20 do zrealizowania do końca II roku studiów). Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Warsztaty krytyczno-redakcyjne oraz Retoryka mediów będą wliczane do średniej ocen za studia. *Egzamin magisterski- w systemie USS zaliczenie na po II. Egzamin magisterski nie jest wliczany do średniej ocen za studia. 1 wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne** - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F - przedmiot fakultatywny (do wyboru). 33

34 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: I semestr: dydaktycznych * 3 forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA STARPLSKA 1 GRAMATYKA PISWA JĘZYKA PLSKIEG 1 WYKŁAD/ ĆWICZENIA WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.) zaliczenie na (ćw.), egzamin po II zaliczenie (wyk.) zaliczenie na (ćw.), egzamin po II PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 4. WPRWADZENIE D WIEDZY KULTURZE WYKŁAD EGZAMIN 5. INTERPRETACJA DZIEŁA TEATRALNEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 6. LITERATURA PWSZECHNA (ANTYK/BIBLIA W KULTURZE) 1 WYKŁAD zaliczenie na, egzamin po II 7. HISTRIA FILZFII WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN WSPÓŁCZESNE ŻYCIE LITERACKIE I INSTYTUCJE KULTURY ĆWICZENIA zaliczenie na JĘZYK ŁACIŃSKI 1 LEKTRAT zaliczenie na WYCHWANIE FIZYCZNE 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 29 * wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 3 przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F przedmiot fakultatywny (do wyboru). *** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na /prezentacja rezultatów projektu 34

35 II semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA STARPLSKA 2 WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN GRAMATYKA PISWA JĘZYKA PLSKIEG 2 WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk),zalicze nie na (ćw.) PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 5. LITERATURA MNIEJSZŚCI NARDWYCH ĆWICZENIA EGZAMIN LITERATURA W PERSPEKTYWIE ANTRPLGII KULTURY ĆWICZENIA zaliczenie na 7. INTERPRETACJA DZIEŁA TEATRALNEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 8. LITERATURA PWSZECHNA (ANTYK/BIBLIA W KULTURZE) 2 WYKŁAD EGZAMIN JĘZYK ŁACIŃSKI 2 LEKTRAT EGZAMIN KULTURA JĘZYKA ĆWICZENIA zaliczenie na 1 WYCHWANIE FIZYCZNE 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 420 Łączna liczba punktów : 31 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu: z Literatura polska do 1945 na Historia literatury polskiej Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z kursu Wprowadzenie do wiedzy o kulturze będą wliczane do średniej ocen za studia. 35

36 II RK STUDIÓW: III semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA ŚWIECENIA I RMANTYZMU 1 WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.) zaliczenie na (ćw.) egzamin po IV TERIA JEZYKA Z ELEM. HISTRII JĘZYKA 1 WYKŁAD zaliczenie na egzamin po IV 3. PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 4. HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN LITERATURA W PERSPEKTYWIE ETNLGICZNEJ 1 ĆWICZENIA zaliczenie na egzamin po IV 6. LITERATURA W PERSPEKTYWIE ANTRPLGII KULTURY ĆWICZENIA EGZAMIN 7. INTERPRETACJA DZIEŁA PLASTYCZNEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 8. LITERATURA PWSZECHNA (NWŻYTNA) 1 WYKŁAD zaliczenie na PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na egzamin po IV 10. JĘZYK BCY 1 LEKTRAT F zaliczenie na Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 28 36

37 IV semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA ŚWIECENIA I RMANTYZMU 2 WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN TERIA JEZYKA Z ELEM. HISTRII JĘZYKA 2 WYKŁAD EGZAMIN 3. GRAMATYKA HISTRYCZNA ĆWICZENIA zaliczenie na 4. PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 5. HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) LITERATURA W PERSPEKTYWIE ETNLGICZNEJ 2 ĆWICZENIA EGZAMIN 7. ESTETYCZNE KATEGRIE LITERATURY ĆWICZENIA zaliczenie na 8. INTERPRETACJE DZIEŁA PLASTYCZNEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 9. LITERATURA PWSZECHNA (NWŻYTNA) 2 WYKŁAD zaliczenie na PCJA 2 WYKŁAD F EGZAMIN 1 JĘZYK BCY 2 LEKTRAT F zaliczenie na * zamiast opcji 60-nej student może wybrać dwa warsztaty 30-ne (o wartości 3 punktów każdy) Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazw przedmiotów: z Literatura polska do 1945 na Historia literatury polskiej : z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej ; Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze, na poziomie B2 lub wyższym. 37

38 Program obowiązujący w roku 2015/2016 III RK STUDIÓW: V semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA PZYTYWIZMU I MŁDEJ PLSKI 1 WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.), zaliczenie na (ćw.) egzamin po VI HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN ESTETYCZNE KATEGRIE LITERATURY ĆWICZENIA EGZAMIN 5. INTERPRETACJA DZIEŁA MUZYCZNEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na ZARZĄDZANIE KULTURĄ 1 WYKŁAD zaliczenie na egzamin po VI SEMIANRIUM LICENCJACKIE 1 SEMINARIUM F zaliczenie na, egzamin po VI 30 4 HISTRIA PLSKI WYKŁAD EGZAMIN ZASADY SKUTECZNEJ KMUNIKACJI INTERPERSNALNEJ WYKŁAD zaliczenie na 10. JĘZYK BCY 1 LEKTRAT F zaliczenie na 1 PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na, egzamin po VI 1 CHRNA WŁASNŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD zaliczenie na 15 1 Łączna liczba : 405 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej

39 VI semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA PZYTYWIZMU I MŁDEJ PLSKI 2 WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN INTERPRETACJA DZIEŁA MUZYCZNEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na ZARZĄDZANIE KULTURĄ 2 WYKŁAD EGZAMIN SEMIANRIUM LICENCJACKIE 2 SEMINARIUM F EGZAMIN LICENCJACKI* 0 5. ZASADY SKUTECZNEJ KMUNIKACJI INTERPERSNALNEJ ĆWICZENIA zaliczenie na JĘZYK BCY 2 LEKTRAT F EGZAMIN PCJA 2 WYKŁAD F EGZAMIN 8. PRAKTYKI PRAKTYKI F zaliczenie na Łączna liczba : PRAKTYK=420 Łączna liczba punktów : 28 zamiast opcji 60-nej student może wybrać dwa warsztaty 30-ne (o wartości 3 punktów każdy) STUDIA KŃCZĄ SIĘ PRZYJĘCIEM I BRNĄ PRACY MAGISTERSKIEJ Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z kursu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 3/X/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu Wprowadzenie do teorii komunikacji na Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 5/VI/2013/2014) wykład z przedmiotu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej został przeniesiony na I semestr. Decyzja Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/VIII/2014/2015) zmiany dotyczące przedmiotu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej zostają podtrzymane. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze, na poziomie B2 lub wyższym. *Egzamin licencjacki w systemie USS kończy się zaliczeniem na po II, nie będzie wliczany do średniej ocen za studia. 39

40 Program obowiązujący w roku 2017/2018 III RK STUDIÓW: V semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA PZYTYWIZMU WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.), zaliczenie na (ćw.) egzamin po V HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN ESTETYCZNE KATEGRIE LITERATURY ĆWICZENIA EGZAMIN 5. INTERPRETACJA DZIEŁA MUZYCZNEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na ZARZĄDZANIE KULTURĄ 1 WYKŁAD zaliczenie na egzamin po VI SEMIANRIUM LICENCJACKIE 1 SEMINARIUM F zaliczenie na, egzamin po VI HISTRIA PLSKI WYKŁAD EGZAMIN ZASADY SKUTECZNEJ KMUNIKACJI INTERPERSNALNEJ WYKŁAD zaliczenie na 10. JĘZYK BCY 1 LEKTRAT F zaliczenie na 1 PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na, egzamin po VI 1 CHRNA WŁASNŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD zaliczenie na 15 1 Łączna liczba : 405 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej

41 VI semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA MŁDEJ PLSKI WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.), zaliczenie na (ćw.) egzamin po VI INTERPRETACJA DZIEŁA MUZYCZNEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na ZARZĄDZANIE KULTURĄ 2 WYKŁAD EGZAMIN SEMIANRIUM LICENCJACKIE 2 SEMINARIUM F EGZAMIN LICENCJACKI* ZASADY SKUTECZNEJ KMUNIKACJI INTERPERSNALNEJ ĆWICZENIA zaliczenie na JĘZYK BCY 2 LEKTRAT F EGZAMIN PCJA 2 WYKŁAD F EGZAMIN 8. PRAKTYKI PRAKTYKI F zaliczenie na Łączna liczba : PRAKTYK=420 Łączna liczba punktów : 28 zamiast opcji 60-nej student może wybrać dwa warsztaty 30-ne (o wartości 3 punktów każdy) STUDIA KŃCZĄ SIĘ PRZYJĘCIEM I BRNĄ PRACY MAGISTERSKIEJ Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z kursu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 3/X/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu Wprowadzenie do teorii komunikacji na Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 5/VI/2013/2014) wykład z przedmiotu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej został przeniesiony na I semestr. Decyzja Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/VIII/2014/2015) zmiany dotyczące przedmiotu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej zostają podtrzymane. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze, na poziomie B2 lub wyższym. *Egzamin licencjacki w systemie USS kończy się zaliczeniem na po II, nie będzie wliczany do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 2/IX/2014/2015) przedmiot Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski została podzielona na dwa odrębne kursy: Literatura pozytywizmu ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w I ) oraz Literatura Młodej Polski ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w II ).Każdy z kursów zakończony egzaminem. 41

42 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW: I semestr: dydaktycznych * 4 forma zaliczenia *** liczba punkty GRY I RYTUAŁY KMUNIKACYJNE 1 WYKŁAD zaliczenie na, egzamin po II INTERPRETACJA DZIEŁA FILMWEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 3. WPRWADZENIE D STUDIÓW NAD KULTURĄ WIZUALNĄ WYKŁAD 0 zaliczenie na EGAZMIN po II 4. ANTRPLGICZNE PRBLEMY EURPEJSKIEG MDERNIZMU ĆWICZENIA Egzamin 5. GŁWNE PRBLEMY ESTETYKI WSPÓŁCZESNEJ WYKŁAD EGZAMIN 6. SEMIANRIUM MAGISTERSKIE 1 SEMINARIUM F zaliczenie na LITERATURA PWSZECHNA (ZAGADNIENIA KMPARATYSTYKI) 1 WYKŁAD zaliczenie na, egzamin po II 8. LITERATURA PLSKA P 1989 RKU WYKŁAD/ĆWICZENI A EGZAMIN JĘZYK BCY 1 LEKTRAT F zaliczenie na, egzamin po II Łączna liczba : 270 Łączna liczba punktów : 28 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/III/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Najnowsza polska literatura współczesna na Literatura polska po 1989 roku Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 8/VII/2013/2014) liczba z przedmiotu Antropologiczne problemy europejskiego modernizmu zostaje zmniejszona do 30 w I. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/VIII/2014/2015) zmiany dotyczące przedmiotu Antropologiczne problemy europejskiego modernizmu zostają podtrzymane. * wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 4 przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F przedmiot fakultatywny (do wyboru). *** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na /prezentacja rezultatów projektu 42

43 II semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba Punkty 3. KULTURWA TERIA LITERATURY GRY I RYTUAŁY KMUNIKACYJNE 2 WPRWADZENIE D STUDIÓW NAD KULTURĄ WIZUALNĄ WYKŁAD/ĆWICZENIA EGZAMIN ĆWICZENIA EGZAMIN ĆWICZENIA 0 EGAZMIN 4. INTERPRETACJA DZIEŁA FILMWEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 5. WARSZTATY KRYTYCZNE ĆWICZENIA zaliczenie na 6. SEMIANRIUM MAGISTERSKIE 2 SEMINARIUM F zaliczenie na 0 7. LITERATURA PWSZECHNA (ZAGADNIENIA KMPARATYSTYKI) 2 WYKŁAD EGZAMIN JĘZYK BCY 2 LEKTRAT F Egzamin 8. Łączna liczba : 270 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z przedmiotów: Seminarium magisterskie, Gry i rytuały komunikacyjne, będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ 43

44 II RK STUDIÓW: III semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba Punkty SEMINARIUM MAGISTERSKIE 1 SEMINARIUM F zaliczenie na, egzamin po IV 2 ANTRPLGIA SŁWA WYKŁAD zaliczenie na, egzamin po IV FILZFICZNE KNTEKSTY WIEDZY LITERATURZE WYKŁAD EGZAMIN PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na, egzamin po IV PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na egzamin po IV PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na egzamin po IV Łączna liczba : 180 Łączna liczba punktów : 29 44

Kursy złożone i lektoraty językowe

Kursy złożone i lektoraty językowe Kursy złożone i lektoraty językowe W przypadku przedmiotów realizowanych w ciągu II semestrów, które kończą się egzaminem w drugim do średniej ważonej zalicza się z obu semestrów. W przypadku przedmiotów

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ WYDZIAŁ POLONISTYKI UW ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-7 Warszawa tel. 0 55 01 5 :: fax 0 55 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl Minimum programowe dla studentów MISH na

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 30.09.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 30.09.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr.

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. ROK I Praktyczna nauka języka francuskiego 150 zaliczenie 10 PNJF Laboratorium 30

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA ROK 1

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA ROK 1 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA P rogram studiów II stopnia (magisterskich) w Instytucie Filologii Klasycznej UW na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, dostosowany do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2010/2011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2010/2011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 010/011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską I rok filologia rosyjska z filologią ukraińską 010/011 PROFIL OGÓLNY/

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 9. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 9. RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Rok I 1. Wprowadzenie do nauki o języku - 30 zal. / ocena 3 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2009/2010 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2009/2010 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 009/010 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią angielską I rok filologii rosyjskiej z filologią angielską 009/010 15w I I II.

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują: przedmioty specjalności nauczycielskiej głównej: fizyka, przedmioty specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA Specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym profil ogólnoakademicki KOD Kod przedmiotu/ grupy przedmiotów FZ forma

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 8. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 8. RAMOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.04.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.04.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.02013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 16.05.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC. ćw. 30 x 30 2 Narzędzia informatyczne dla filozofów Ochrona własności intelektualnej on-line Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia stacjonarne II stopnia, trwające 4 semestry, uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia I ROK II ROK III ROK I SEM. II SEM. III SEM. IV SEM. V SEM VI SEM. Lp. Nazwa przedmiotu RAZEM w. konw. sem. ćw. Lab. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Załącznik 3a I rok III rok II rok 15 tyg. 15 tyg.

studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 Załącznik 3a I rok III rok II rok 15 tyg. 15 tyg. Wydział FILOLOGICZNY Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA Specjalność Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU LITERATUROZNAWCZEGO KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU LITERATUROZNAWCZEGO KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA przedmiotów modułu praktycznej nauki języka rosyjskiego (studia stacjonarne/niestacjonarne drugiego stopnia) SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU LITERATUROZNAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016)

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

Opis programu studiów dla kierunku Muzykologia". Studia II stopnia. Plan studiów II stopnia na kierunku Muzykologia I ROK STUDIÓW:

Opis programu studiów dla kierunku Muzykologia. Studia II stopnia. Plan studiów II stopnia na kierunku Muzykologia I ROK STUDIÓW: 1 Opis programu studiów dla kierunku Muzykologia". Studia II stop. Plan studiów II stop na kierunku Muzykologia I semestr: I ROK STUDIÓW: L.p. Nazwa modułu kształce Rodzaj 1. Metodologia badań muzykologi

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 88/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I PLAN STUDIÓW

PROGRAM I PLAN STUDIÓW PROGRAM I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów Specjalność Specjalizacja Tryb studiów Stopień studiów filologia kultura śródziemnomorska grecka stacjonarny licencjackie Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ Studia stacjonarne drugiego stopnia ROK I Rok akad. 2016/17 [cykl kształcenia 2016/17-2018/19] Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. w sem. I Forma zal./

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017. Rok I - Semestr 2

KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017. Rok I - Semestr 2 KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017 Kulturoznawstwo studia stacjonarne II stopień Teoria i historia kultury Lp. Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ Seminaria Laboratorium/

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Konwersatoria. wykład Ćwicz.\kon ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Konwersatoria. wykład Ćwicz.\kon ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; rok akademicki

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE)

STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE) PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM STUDIA NIESTACJONARNE (DAWNE ZAOCZNE) I ROK STUDIÓW I semestr 1 praktyczna nauka języka angielskiego ćwiczenia O zaliczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: filologia angielska, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW. Kierunek: filologia angielska, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny PLAN TUDIÓW Kierunek: filologia angielska, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny Lp emestr I 1 PNJA (Praktyczna nauka języka angielskiego) - Reading and vocabulary 1 25 25 z/o 2 2 PNJA - Listening

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESE STUK MUYCNEJ PLAN STUDÓW STOPNA (stacjonarne) 0/0 PREDMOTY OBOWĄKOWE Forma sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS W ĆW Historia i literatura 8 90 90 muzyczna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Ramowy program studiów doktoranckich z zakresu bibliologii i informatologii (obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

Ramowy program studiów doktoranckich z zakresu bibliologii i informatologii (obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 Ramowy program studiów doktoranckich z zakresu bibliologii i (obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 Wydział prowadzący studia Wydział Nauk Historycznych Nazwa studiów doktoranckich Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia

PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia PROGRAM STUDIÓW Lingwistyka stosowana - studia stacjonarne I stopnia ROK I [rok akad. 2014/2015] konw. godzin Moduł podstawowy zal. ECTS Filozofia w. I 30 zal./o 3 09-FILO-ILS-12 W-F I 30 zal./o 1 32-WF

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA. Specjalność: filologia germańska, profil ogólnoakademicki

SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA. Specjalność: filologia germańska, profil ogólnoakademicki SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA Specjalność: filologia germańska, profil ogólnoakademicki Obowiązuje od roku ak. 2015/16 Kod przedmiotu/ grupy przedmiotów FZ forma

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z Studia licencjackie (I stopnia) od 2010/11 I ROK STUDIÓW I semestr Lp. Nazwa przedmiotu O/F * 1 Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

Trzyletnie Studia Śródziemnomorskie pierwszego stopnia

Trzyletnie Studia Śródziemnomorskie pierwszego stopnia Minimum programowe dla studentów MISH od roku akad. 2009/10 Trzyletnie Studia Śródziemnomorskie pierwszego stopnia Kierunek: kulturoznawstwo Specjalność: cywilizacja śródziemnomorska ROK I - Kursy obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza lub językoznawcza 2015/2016 dla I roku

filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza lub językoznawcza 2015/2016 dla I roku PLAN STUDIÓW kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: stacjonarne specjalność: specjalizacja od roku: Filologia ogólnoakademicki I (licencjat) filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

MODUŁ SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH

MODUŁ SPECJALNOŚCI PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESIE STUKI MUYCNEJ PLAN STUDIÓW II STOPNIA (stacjonarne) 0/0 PREDMIOTY OBOWIĄKOWE I sem. sem. sem. sem. W ĆW Język obcy B+* E Komunikacja społeczna E arządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Filologia klasyczna, studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie. II (A) INFORMACJE O PROGRAMACH Studiów opis ogólny

Filologia klasyczna, studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie. II (A) INFORMACJE O PROGRAMACH Studiów opis ogólny Filologia klasyczna, studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie II (A) INFORMACJE O PROGRAMACH Studiów opis ogólny II A 1. Przyznawane kwalifikacje dyplomy, tytuły zawodowe,

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW KOLEGIUM MISH OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2005/06

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW KOLEGIUM MISH OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2005/06 STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE MINIMUM PROGRAMOWE DLA STUDENTÓW KOLEGIUM MISH OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2005/06 Trzyletnie Licencjackie Studia Śródziemnomorskie w systemie stacjonarnym OBTA UW - Studia

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ĆW. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ĆW. 30 30 x 1 1 x P S Y C H O L O G I A j e d n o l i t e m a g i s t e r s k i e 1 Lektorat języka nowożytnego 1 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 2 x 2 Ochrona własności intelektualnej on line Wstęp do psychologii ZAL.

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA

PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zielona Góra, dnia 10.03.2015 r. Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

ROK I, SEMESTR I (zimowy)

ROK I, SEMESTR I (zimowy) ROK I, SEMESTR I (zimowy) Semestr wspólny dla obu specjalności (nauczycielskiej i nauczycielskiej) Studia stacjonarne w systemie Rok akademicki 0/01 Objaśnia: Wszystkie kończą się wystawiem oceny W wykład

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Filologia SPECJALIZACJA: tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Filologia SPECJALIZACJA: tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego SPECJALNOŚĆ: filologia angielska ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 0/06 SPECJALIZACJA: tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego Ilość godzin w semestrze: I Ilość godzin w semestrze: II. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I. Forma zajęć W Ć L I. 1. 11.302AI_02 Technologia informatyczna 25 ZO 25 5 30 50 2

SEMESTR I. Forma zajęć W Ć L I. 1. 11.302AI_02 Technologia informatyczna 25 ZO 25 5 30 50 2 SMSTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA NA KIRUNKU FILOLOGIA Specjalność: filologia germańska, profil ogólnoakademicki Obowiązuje od roku ak. 2015/16 Kod przedmiotu/ grupy FZ forma zaliczenia z

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WARIANTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO

WARIANTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO WARIANTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO BKN Blok Kształcenia Nauczycielskiego bkn.us.edu.pl WARIANT 1 KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA RÓŻNE

Bardziej szczegółowo

Plany studiów na rok akademicki Etnolingwistyka

Plany studiów na rok akademicki Etnolingwistyka Plany studiów na rok akademicki 2015 2016 Etnolingwistyka I ROK etnolingwistyka 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (ang./niem.*) k. I-II 240 egz. 18 2. Praktyczna nauka II języka specjalności k.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH SPOŁECZNEJ NAUKI SPOŁECZNE

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH SPOŁECZNEJ NAUKI SPOŁECZNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH Polityka społeczna Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi Studia stacjonarne II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i bibliologia studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny

Zarządzanie informacją i bibliologia studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych Program studiów: Zarządzanie informacją i bibliologia

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo