Kursy złożone i lektoraty językowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kursy złożone i lektoraty językowe"

Transkrypt

1 statnia aktualizacja: r. Kursy złożone i lektoraty językowe W przypadku przedmiotów realizowanych w ciągu II semestrów, które kończą się egzaminem w drugim do średniej ważonej zalicza się punkty z obu semestrów. W przypadku przedmiotów Poetyka z elementami teorii literatury, Historia literatury polskiej , Historia literatury polskiej do średniej ważonej będą wliczane punkty po zakończonym kursie. tj. po zdanym egzaminie. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 2/IX/2014/2015) przedmiot Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski została podzielona na dwa odrębne kursy: Literatura pozytywizmu ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w I ) oraz Literatura Młodej Polski ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w II ). Każdy z kursów zakończony egzaminem. Zmiany dotyczą studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 oznacza to, że po raz pierwszy kurs w nowym kształcie zostanie zrealizowany w roku akademickim 2017/2018. Wyjątek stanowić będą studenci Edytorstwa, których zmiana ta obejmie rok później, to jest w roku 2018/2019. Studia I stopnia Lektoraty na studiach I i II stopnia Język obcy - kontynuacja języka zdawanego na maturze na poziomie B2 lub wyższym. Polonistyka-Komparatystyka Język obcy 1 - Język obcy nowożytny w wymiarze 120 z egzaminem na poziomie przynajmniej B Język obcy 2 - Drugi język obcy nowożytny w wymiarze 120 z egzaminem na poziomie przynajmniej A Studia II stopnia Język obcy- zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ Uwaga!!! Egzamin licencjacki i egzamin magisterski- w systemie USS zaliczenie na po II. Egzamin licencjacki i magisterski nie jest wliczany do średniej ocen za studia. 1

2 Programy studiów obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: forma dydaktycznych * zaliczenia *** Literatura staropolska 1 Wykład + Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) egzamin po II Poetyka z elementami teorii literatury 1 Ćwiczenia zaliczenie na po II I semestr: liczba punkty Gramatyka opisowa języka polskiego 1 Wykład + Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) egzamin po II Nauki pomocnicze Ćwiczenia zaliczenie na Język łaciński 1 Lektorat zaliczenia na egzamin po II Historia Polski Wykład Egzamin 30 4 Pedagogika 1 Wykład+ Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) egzamin po II Psychologia 1 Wykład+ Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) egzamin po II Elementy diagnozy psychologicznepedagogicznej Ćwiczenia zaliczenie na Wychowanie fizyczne 1 Ćwiczenia zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 435 Łączna liczba punktów : 29 * wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 1 przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F przedmiot fakultatywny (do wyboru). *** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na /prezentacja rezultatów projektu 2

3 Forma dydaktycznych * zaliczenia *** Literatura staropolska 2 Wykład+ Ćwiczenia Egzamin ustny II semestr: liczba punkty Historia literatury polskiej Wykład+ Ćwiczenia zaliczenie (wyk) zaliczenie na (ćw.) Poetyka z elementami teorii literatury 2 Ćwiczenia zaliczenie na Gramatyka opisowa języka polskiego 2 Wykład+ Ćwiczenia Egzamin Język staro -cerkiewnosłowiański Ćwiczenia zaliczenie na Język łaciński 2 Lektorat Egzamin Kultura języka Ćwiczenia zaliczenie na Pedagogika 2 Ćwiczenia Egzamin Psychologia 2 Ćwiczenia Egzamin Emisja głosu Ćwiczenia zaliczenie na 1 Warsztaty pedagogicznopsychologiczne Warsztat zaliczenie na Wychowanie fizyczne 2 Ćwiczenia zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 420 Łączna liczba punktów : 31 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 3/IX/2012/2013) została zwiększona liczba (ćwiczeń) z przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego w II. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Kultura języka i Język staro- cerkiewno- słowiański, będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 2/X/2012/2013) przedmiot Warsztaty pedagogiczno-psychologiczne zostały przeniesione na II semestr. 3

4 II RK STUDIÓW: III semestr: Literatura oświecenia i romantyzmu 1 Historia literatury polskiej dydaktycznych * Dwa wykłady i ćwiczenia Wykład i ćwiczenia ** forma zaliczenia *** zaliczenie (wyk.)zalicze nie na (ćw.) egz. ustny po IV Egzamin ustny liczba punkty Literatura powszechna 1 Wykład F zaliczenie na egz. ustny po IV Poetyka z elementami teorii literatury 3 Ćwiczenia zaliczenie na, egzamin po IV 5. Gramatyka historyczna języka polskiego 1 Wykład i Ćwiczenia zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.), egzamin po IV Dialektologia i socjolingwistyka Ćwiczenia zaliczenie na 7. Retoryka wystąpień publicznych Ćwiczenia Egzamin 8. Język obcy 1 Lektorat F zaliczenie na 9. Podstawy dydaktyki Wykład zaliczenia na 10. Dydaktyka języka i literatury w szkole podstawowej 1 Ćwiczenia zaliczenie na po IV 1 Literatura dla dzieci i młodzieży 1 Wykład zaliczenie na po IV Łączna liczba : 450 Łączna liczba punktów : 32 4

5 IV semestr: Literatura oświecenia i romantyzmu 2 forma dydaktycznych * zaliczenia *** Wykład i ćwiczenia Egzamin ustny liczba punkty Historia literatury polskiej Wykład i ćwiczenia zaliczenie (wyk.) zaliczenie na (ćw.) Literatura powszechna 2 Wykład F Egzamin 30 5 Analiza dzieła literackiego Ćwiczenia zaliczenie razem z egz. z Poetyki Gramatyka historyczna języka polskiego 2 Wykład i ćwiczenia Egzamin Język obcy 2 Lektorat F zaliczenie na 7. Dydaktyka języka i literatury w szkole podstawowej 2 Ćwiczenia zaliczenie na 8. Literatura dla dzieci i młodzieży 2 Ćwiczenia zaliczenie na 9. Historia filozofii Wykład zaliczenie na Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazw przedmiotów: z Literatura polska do 1945 na Historia literatury polskiej z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej Łączna liczba : 430 Łączna liczba punktów : 28 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Retoryka wystąpień publicznych i Dialektologia i socjolingwistyka będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzja Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/VI/2014/2015) przedmiot Literatura dla dzieci i młodzieży (zmiana z 60h wykładu na 30h wykładu w I i 30h ćwiczeń w II ) Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze na poziomie B2 lub wyższym. 5

6 Program obowiązujący w roku 2015/2016 RK III V semestr: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski 1 Historia literatury polskiej dydaktycznych * Wykład i ćwiczenia Wykład i ćwiczenia ** forma zaliczenia *** zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. ustny po VI Egzamin ustny liczba punkty Leksykologia i leksykografia Ćwiczenia zaliczenie na 4. chrona własności intelektualnej Wykład zaliczenie na Seminarium licencjackie 1 Seminarium F zaliczenie na egz. lic.(ustny) po VI Wprowadzenie do wiedzy o kulturze Wykład zaliczenie na Historia filozofii Wykład Egzamin pcja 1 Wykład F zaliczenie na, egzamin po VI 9. Język obcy 1 Lektorat F zaliczenia na, egzamin po VI 10. Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej Praktyka F zaliczenie wraz z modułem Pragmatyka zawodu nauczyciela Ćwiczenia Egz. cały moduł metod. +3 za egzamin Łączna liczba : 395 Łączna liczba punktów : 33 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej

7 Literatura pozytywizmu i Młodej Polski 2 dydaktycznych * Wykład i ćwiczenia ** VI Semestr: forma punkty liczba zaliczenia *** Egzamin Historia języka Ćwiczenia zaliczenie na Seminarium licencjackie 2 Seminarium F Egz. lic. (ustny)* pcja 2 Wykład F Egzamin Wykład monograficzny Wykład F zaliczenie na Język obcy 2 Lektorat F Egzamin Technologia informacyjna w pracy polonisty Ćwiczenia zaliczenie na Łączna liczba : 240 Łączna liczba punktów : 27 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Leksykologia i leksykografia oraz Historia języka będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze na poziomie B2 lub wyższym. *Egzamin licencjacki w systemie USS kończy się zaliczeniem na po II, nie będzie wliczany do średniej ocen za studia. 7

8 Program obowiązujący w roku 2017/2018 RK III V semestr: Literatura pozytywizmu Historia literatury polskiej dydaktycznych * Wykład i ćwiczenia Wykład i ćwiczenia ** forma zaliczenia *** zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. ustny po V Egzamin ustny liczba punkty Leksykologia i leksykografia Ćwiczenia zaliczenie na 15. chrona własności intelektualnej Wykład zaliczenie na Seminarium licencjackie 1 Seminarium F zaliczenie na egz. lic.(ustny) po VI Wprowadzenie do wiedzy o kulturze Wykład zaliczenie na Historia filozofii Wykład Egzamin pcja 1 Wykład F zaliczenie na, egzamin po VI 20. Język obcy 1 Lektorat F zaliczenia na, egzamin po VI 2 Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej Praktyka F zaliczenie wraz z modułem Pragmatyka zawodu nauczyciela Ćwiczenia Egz. cały moduł metod. +3 za egzamin Łączna liczba : 395 Łączna liczba punktów : 33 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej

9 Literatura Młodej Polski dydaktycznych * Wykład i ćwiczenia ** forma zaliczenia *** zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. ustny po VI VI Semestr: liczba punkty Historia języka Ćwiczenia zaliczenie na Seminarium licencjackie 2 Seminarium F Egz. lic. (ustny)* pcja 2 Wykład F Egzamin Wykład monograficzny Wykład F zaliczenie na Język obcy 2 Lektorat F Egzamin Technologia informacyjna w pracy polonisty Ćwiczenia zaliczenie na Łączna liczba : 240 Łączna liczba punktów : 27 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Leksykologia i leksykografia oraz Historia języka będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze na poziomie B2 lub wyższym. *Egzamin licencjacki w systemie USS kończy się zaliczeniem na po II, nie będzie wliczany do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 2/IX/2014/2015) przedmiot Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski została podzielona na dwa odrębne kursy: Literatura pozytywizmu ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w I ) oraz Literatura Młodej Polski ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w II ).Każdy z kursów zakończony egzaminem. 9

10 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW: 3. Forma dydaktycznych * zaliczenia *** Seminarium magisterskie 1 Seminarium F zaliczenie na Teoria literatury 1 Wykład i ćwiczenia zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. po II Teoria języka 1 Wykład i ćwiczenia zaliczenie ( wyk.) zaliczenie na (ćw.) egz. po II I semestr: liczba punkty Literatura obca 1 Wykład F zaliczenie na egz. po II 5. Warsztaty krytyczne 1 Ćwiczenia zaliczenie na 6. Literatura polska po 1989 roku Wykład i ćwiczenia Egzamin ustny Język obcy 1 Lektorat F zaliczenie na, egzamin po II Podstawy dydaktyki języka i literatury w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Ćwiczenia zaliczenie na 9. Pedagogika Wykład zaliczenie na 10. Psychologia Wykład zaliczenie na Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 30 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/III/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Najnowsza polska literatura współczesna na Literatura polska po 1989 roku * wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 2 przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F przedmiot fakultatywny (do wyboru). *** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na /prezentacja rezultatów projektu 10

11 forma dydaktycznych * zaliczenia *** Seminarium magisterskie 2 Seminarium F zaliczenie na II semestr: liczba punkty Teoria literatury 2 Wykład i ćwiczenia Egzamin Teoria języka 2 Wykład i ćwiczenia Egzamin Literatura obca 2 Wykład F Egzamin Warsztaty krytyczne 2 Ćwiczenia zaliczenie na 6. Teoria kultury Wykład zaliczenie na 7. Język obcy 2 Lektorat F egzamin 8. Dydaktyka języka i literatury w gimnazjum Ćwiczenia zaliczenie na 9. Rozwijanie kompetencji społecznych nauczyciela Warsztaty zaliczenie na Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 30 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Seminarium magisterskie, Warsztaty krytyczne będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ 11

12 II RK STUDIÓW: forma dydaktycznych * zaliczenia *** Seminarium magisterskie 1 Seminarium F zaliczenie na Egzamin po IV III semestr: liczba punkty 2 pcja literacka/językoznawcza 1 Wykład F Egzamin po IV 3. pcja literacka/ językoznawcza 1 Wykład F Egzamin po IV pcja filozoficzna 1 Wykład F Egzamin po IV Wykład monograficzny Wykład F zaliczenie na Kurs w języku obcym Ćwiczenia F Egzamin Dydaktyka jęz. i lit. w szk. ponadgimnazjalnej 1 Praktyka pedagogiczna ciągła w gimnazjum Ćwiczenia zaliczenie na Praktyka F zaliczenie na 60 2 Łączna liczba : 240 Łączna liczba punktów : 30 12

13 IV semestr: forma dydaktycznych * zaliczenia *** Seminarium magisterskie 2 Seminarium F Egzamin magisterski* liczba punkty 4 3. pcja literacka/ językoznawcza 2 pcja literacka/ językoznawcza 2 Wykład F Egzamin Wykład F Egzamin 4. pcja filozoficzna 2 Wykład F Egzamin 5. Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole ponadgimnazjalnej Praktyka F zaliczenie na Pragmatyka zawodu nauczyciela Ćwiczenia Egz. z modułem met. +3 za egzamin Łączna liczba : 180 Łączna liczba punktów : 30 * opcja literacka lub językoznawcza (do wyboru po uzgodnieniu z promotorem); zamiast opcji 60-nej student może wybrać dwa warsztaty 30-ne (o wartości 3 punktów każdy) STUDIA KŃCZĄ SIĘ P ABSLUTRIUM PRZYJĘCIEM I BRNĄ PRACY MAGISTERSKIEJ Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. *Egzamin magisterski w systemie USS zaliczenie na po II. Egzamin magisterski nie jest wliczany do średniej ocen za studia 13

14 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: Program obowiązujący w roku akademickim 2015/2016 I SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej 1 wykład zaliczenie (egzamin*) Trening asertywności ćwiczenia zaliczenie na 3. Teoria retoryki wykład +ćwiczenia Gramatyka opisowa języka polskiego z elementami kultury języka Język polski w Europie i w świecie egzamin+ zaliczenie na wykład + ćwiczenia zaliczenie na wykład egzamin Komunikacja międzykulturowa wykład egzamin 7. Literatura współczesna Wykład + ćwiczenia 0 zaliczenie na Stylistyka praktyczna ćwiczenia 0 zaliczenie na 9. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze wykład egzamin 10. Język obcy nowożytny 1 lektorat F zaliczenie na 1 Wychowanie fizyczne 1 inne zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 360 Łączna liczba punktów : 29 14

15 II SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Historia filozofii wykład egzamin Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej 2 ćwiczenia egzamin 3. Semiotyka praktyczna wykład egzamin 4. Gramatyka opisowa języka polskiego z elementami kultury języka wykład +ćwiczenia 0 zaliczenie na +egzamin Warsztaty pisania 1 ćwiczenia zaliczenie na 6. Wielojęzyczność i wielokulturowość wykład egzamin 7. Literatura współczesna wykład + ćwiczenia zaliczenie na +egzamin Wstęp do neurolingwistyki / Podstawy logopedii*** chrona własności intelektualnej ćwiczenia/ ćwiczenia F zaliczenie na wykład zaliczenie na Język obcy nowożytny 2 lektorat F zaliczenia na 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład zaliczenie na Wychowanie fizyczne 2 inne zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 349 Łączna liczba punktów : 31 Decyzją Rady Wydziału z dnia r.( Uchwała nr 4/VII/2013/2014) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 3/VII/2013/2014) przedmiot Wstęp do neurolingwistyki został przekształcony z wykładu na ćwiczenia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 51/IX/2013/2014) zmiana nazwy przedmiotu z Wstęp do wiedzy o kulturze na Wprowadzenie do wiedzy o kulturze Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -przeniesienie lektoratu z j. obcego z III roku na I -zmiana nazwy przedmioty Historia retoryki (wykład) na Teoria retoryki (wykład + ćwiczenia) -wprowadzenie dodatkowych 30 h z Gramatyki opisowej języka polskiego i zmiana nazwy przedmiotu na Gramatyka opisowa języka polskiego z elementami kultury języka ( II semestr) -wprowadzenie dodatkowych 30h z przedmiotu Literatura współczesna ( I semestr) -przeniesienie przedmiotu Stylistyka praktyczna z III na I semestr -zmiana liczby z 60 na 30 z przedmiotu Historia filozofii (II semestr) 15

16 Program obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 II RK STUDIÓW: III SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty 3. Wstęp do teorii komunikacji 1 Nowoczesne technologie i media społecznościowe Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych wykład zaliczenie (egzamin*) ćwiczenia zaliczenie na 15 1 ćwiczenia zaliczenie na 4. Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie na 5. Teoria języka 1 wykład + ćwiczenia zaliczenie na Warsztat edycji tekstu e-learning 0 zaliczenie na Psychologia procesów poznawczych wykład egzamin 8. Warsztaty pisania 2 ćwiczenia 0 zaliczenie na 9. pcja**1 wykład F zaliczenie na 10. Warsztat redaktora i organizacja pracy w wydawnictwie / Budowa komunikatu reklamowego*** ćwiczenia F zaliczenie na 1 Język obcy nowożytny 1 lektorat F zaliczenie na Łączna liczba : 330 Łączna liczba punktów : 28 16

17 IV SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Wstęp do teorii komunikacji 2 wykład egzamin Komunikacja medialna wykład + ćwiczenia 3. Teoria języka 2 wykład + ćwiczenia zaliczenie na + egzamin zaliczenie na + egzamin Historia języka polskiego wykład 0 egzamin 5. Wprowadzenie do badań międzykulturowych 1 wykład zaliczenie na 6. Kultury pozaeuropejskie wykład egzamin 7. pcja** 2 wykład F egzamin 8. Dwujęzyczność twórców literatury polskiej / Kultura tekstu, kultura przekładu*** wykład F zaliczenie na 9. Język obcy nowożytny 2 lektorat F egzamin Łączna liczba : 330 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r.( Uchwała nr 4/VII/2013/2014) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -zmiana nazwy przedmiotu Retoryka wystąpień publicznych na Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych ( III semestr) -zmniejszenie liczby z 30 n a15 z przedmiotu Warsztat edycji tekstów i przeniesienie zajęć z II na III semestr -zmniejszenie liczby z przedmiotu Nowoczesne technologie i media społecznościowe (III semestr z 30h na 15h) -przeniesienie przedmiotu Warsztat pisania z I na III semestr -przeniesienie przedmiotu Historia języka polskiego z II na IV semestr 17

18 Program obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 III RK STUDIÓW: V SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty 3. Psychologia twórczego myślenia Przemiany społecznokomunikacyjne w Polsce XX i XXI wieku. Dyskurs publiczny dyskurs prywatny konwersatorium zaliczenie na wykład 0 zaliczenie na wykład egzamin 4. Językowe obrazy świata konwersatorium zaliczenie na Wprowadzenie do badań międzykulturowych 2 Wielokulturowość a współczesne literatura polska wykład 0 egzamin wykład egzamin 7. pcja**1 wykład F zaliczenie na 8. pcja** 1 wykład F zaliczenie na 9. Bariery w komunikacji interpersonalnej i publicznej / Strategie użycia języka*** konwersatorium/ ćwiczenia F zaliczenie na 10. Seminarium licencjackie 1 seminarium F zaliczenie na 30 8 Łączna liczba : 300 Łączna liczba punktów : 30 18

19 VI SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Polska z perspektywy etniczno-kulturowej wykład egzamin Trening międzykulturowy ćwiczenia 0 zaliczenie na 3. pcja** 2 wykład F egzamin 4. pcja** 2 wykład F egzamin 5. Sztuka argumentacji / Semiotyka ciała*** ćwiczenia / wykład F zaliczenie na 6. Seminarium licencjackie 2 seminarium F zaliczenie na Egzamin dyplomowy 8 *przedmioty trwające 60 godz. (cały rok), egzamin po całym kursie Łączna liczba : 180 Łączna liczba punktów : 30 ** przedmioty do wyboru spośród modułów udostępnianych corocznie do wyboru na Wydziale Polonistyki, treści poszerzające wiedzę ogólną i kierunkową *** przedmioty alternatywne, do wyboru jeden z dwóch Decyzją Rady Wydziału z dnia r.( Uchwała nr 4/VII/2013/2014) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -przeniesienie przedmiotu Trening międzykulturowy z IV na VI semestr -przeniesienie przedmiotu Wprowadzenie do badań międzykulturowych z III na V semestr Łączna liczba :1849 Łączna liczba punktów :

20 Program obowiązujący w roku akademickim 2015/2016 II RK STUDIÓW: III SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty 3. Wstęp do teorii komunikacji 1 Nowoczesne technologie i media społecznościowe Retoryka wystąpień publicznych wykład zaliczenie (egzamin*) ćwiczenia zaliczenie na ćwiczenia zaliczenie na 4. Emisja głosu ćwiczenia zaliczenie na 5. Teoria języka 1 wykład + ćwiczenia zaliczenie na Psychologia procesów poznawczych wykład egzamin 7. Wprowadzenie do badań międzykulturowych 1 wykład zaliczenie (egzamin*) 8. Stylistyka praktyczna ćwiczenia zaliczenie na 9. pcja**1 wykład F zaliczenie na 10. Warsztat redaktora i organizacja pracy w wydawnictwie / Budowa komunikatu reklamowego*** ćwiczenia F zaliczenie na 1 Język obcy nowożytny 1 lektorat F zaliczenie na Łączna liczba : 360 Łączna liczba punktów : 30 20

21 IV SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Wstęp do teorii komunikacji 2 wykład egzamin Komunikacja medialna wykład + ćwiczenia 3. Teoria języka 2 wykład + ćwiczenia zaliczenie na + egzamin zaliczenie na +egzamin Wprowadzenie do badań międzykulturowych 2 wykład egzamin 5. Trening międzykulturowy ćwiczenia zaliczenie na 6. Kultury pozaeuropejskie wykład egzamin 7. pcja** 2 wykład F egzamin 8. Dwujęzyczność twórców literatury polskiej / Kultura tekstu, kultura przekładu*** wykład F zaliczenie na 9. Język obcy nowożytny 2 lektorat F zaliczenie na Łączna liczba : 330 Łączna liczba punktów : 30 21

22 Program obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 III RK STUDIÓW: V SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty 3. Psychologia twórczego myślenia Przemiany społecznokomunikacyjne w Polsce XX i XXI wieku. Dyskurs publiczny dyskurs prywatny konwersatorium zaliczenie na wykład 0 zaliczenie na wykład egzamin 4. Językowe obrazy świata konwersatorium zaliczenie na 5. Wielokulturowość a współczesne literatura polska wykład egzamin 6. pcja**1 wykład F zaliczenie na 7 pcja** 1 wykład F zaliczenie na 8. Bariery w komunikacji interpersonalnej i publicznej / Strategie użycia języka*** konwersatorium/ ćwiczenia F zaliczenie na 9. Seminarium licencjackie 1 seminarium F zaliczenie na Język obcy nowożytny 1 lektorat F zaliczenie na Łączna liczba : 300 Łączna liczba punktów : 30 22

23 VI SEMESTR : dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Polska z perspektywy etniczno-kulturowej wykład egzamin pcja** 2 wykład F egzamin 3. pcja** 2 wykład F egzamin 4. Sztuka argumentacji / Semiotyka ciała*** ćwiczenia / wykład F zaliczenie na 5. Seminarium licencjackie 2 seminarium F zaliczenie na 6 6. Język obcy nowożytny 2 lektorat F egzamin *przedmioty trwające 60 godz. (cały rok), egzamin po całym kursie Łączna liczba : 180 Łączna liczba punktów : 30 ** przedmioty do wyboru spośród modułów udostępnianych corocznie do wyboru na Wydziale Polonistyki, treści poszerzające wiedzę ogólną i kierunkową *** przedmioty alternatywne, do wyboru jeden z dwóch 23

24 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego studia drugiego stopnia dwuletnie Program obowiązujący w roku akademickim: 2015/2016 I RK STUDIÓW I SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych forma zaliczenia liczba Punkty Seminarium magisterskie 1 seminarium F zaliczenie na Wstęp do teorii akwizycji języków wykład egzamin Wprowadzenie do glottodydaktyki polonistycznej Psychologiczne i pedagogiczne podstawy dydaktyki języków obcych Gramatyka opisowa języka polskiego jako obcego Rozwijanie kompetencji uczących się: podsystemy języka Rozwijanie kompetencji uczących się: działania językowe 1 8. BLK do wyboru 1 wykład egzamin wykład egzamin wykład zaliczenie wykład wykład wykład /konwersatorium zaliczenie na zaliczenie na F egzamin pcja językoznawcza wykład F egzamin 10. Język obcy nowożytny 1 lektorat F Łączna liczba : 330 Łączna liczba punktów: 28 zaliczenie na 24

25 II SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Forma zaliczenia liczba Punkty Seminarium magisterskie 2 seminarium F 3. Teoria języka z metodologia badań nad językiem Gramatyka opisowa języka polskiego jako obcego zaliczenie na 30 4 wykład egzamin ćwiczenia zaliczenie na + egzamin 4. Metodologia badań glottodydaktycznych konwersatorium egzamin Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego dzieci i młodzieży Wprowadzenie do glottopedagogiki międzykulturowej Rozwijanie kompetencji uczących się: podsystemy języka 2 Rozwijanie kompetencji uczących się: działania językowe 2 9. BLK do wyboru BLK do wyboru 3 konwersatorium egzamin wykład egzamin wykład i ćwiczenia ćwiczenia wykład wykład + ćwiczenia Wykład/ wykład + ćwiczenia 1 Język obcy nowożytny 2 lektorat F F F zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin egzamin / zal. na + egzamin egzamin / zal. na + egzamin egzamin Praktyki inne F zaliczenie 20 1 Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów: 32 Język obcy- zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -wprowadzenie dodatkowych 30h Gramatyki opisowej języka polskiego jako obcego w miejsce Wprowadzenie do dydaktyki języka polskiego jako drugiego (I semestr) -przeniesienie przedmiotu Wstęp do teorii aktywizacji języków z II na I semestr - przeniesienie przedmiotu Metodologia badań glottodydaktycznych z I na II semestr -wprowadzenie 30h z przedmiotu Teoria języka z metodologią badań nad językiem (II semestr) 25

26 II RK STUDIÓW Program obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 III SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Forma zaliczenia liczba Punkty Seminarium magisterskie 1 seminarium F Nauczanie kultury polskiej konwersatorium Dydaktyka wielojęzyczności i wielokulturowości cenianie i testowanie w kształceniu językowym Kształcenie literackie w glottodydaktyce Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych Mikronauczanie z planowaniem i ewaluacją 8. BLK do wyboru 4 9. BLK do wyboru 5 wykład i ćwiczenia wykład i ćwiczenia konwersatorium Wykład +ćwiczenia ćwiczenia konwersatorium wykład + ćwiczenia wykład + ćwiczenia 10. Praktyki 1 Inne F Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów : 29 F F zaliczenie na zaliczenie na zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na + egzamin zaliczenie na egzamin / zal. na + egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na

27 IV SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Seminarium magisterskie 2 seminarium F Forma zaliczenia zaliczenie na liczba Punkty +12 Kurs w języku obcym ** wykład F egzamin 3. Język polski na tle języków europejskich i pozaeuropejskich wykład egzamin 4. Problemy współczesnego języka polskiego 5. BLK do wyboru 6 6. pcja literacka* wykład egzamin konwersatorium wykład + ćwiczenia wykład F egzamin / zal. na + egzamin F egzamin 4 7. Praktyki 2 Inne F Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów : 32 zaliczenie na 20 2 Student ma obowiązek zaliczyć dwie opcje w toku studiów: opcję językoznawczą (na I roku studiów) i literacką (na II roku studiów). W ramach opcji ma do wyboru przedmioty proponowane na kierunku Język polski w komunikacji społecznej ( Wstęp do teorii komunikacji / Literatura polska w aspekcie międzykulturowym od etnocentryzmu do etnorelatywizmu ) lub inne przedmioty prowadzone na kierunku Filologia Polska, zakończone egzaminem i liczące 3 punkty ** Przedmiot w języku obcym - do wyboru (za zgodą prowadzącego) spośród przedmiotów proponowanych na Wydziale Polonistyki UJ lub Wydziale Filologicznym UJ, zakończony egzaminem i liczący 3 punkty. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VIII/2014/2015) wprowadzono następujące zmiany: -zmniejszenie liczby z 60 na 30 w przedmiocie Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych (III semestr) -zmiana rodzaju zajęć przedmiotu Kształcenie literackie w glottodydaktyce z wykładu/ćwiczeń na konwersatorium 27

28 II RK STUDIÓW Program obowiązujący w roku akademickim 2015/2016 III SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Forma zaliczenia liczba Punkty Seminarium magisterskie 1 seminarium F Nauczanie kultury polskiej konwersatorium Dydaktyka wielojęzyczności i wielokulturowości cenianie i testowanie w kształceniu językowym Kształcenie literackie w glottodydaktyce Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych Mikronauczanie z planowaniem i ewaluacją 8. BLK do wyboru 4 9. BLK do wyboru 5 wykład i ćwiczenia wykład i ćwiczenia wykład i ćwiczenia zaliczenie na zaliczenie na zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na i egzamin wykład egzamin konwersatorium konwersatorium wykład + ćwiczenia wykład + ćwiczenia 10. Praktyki 1 Inne F Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów : 28 F F zaliczenie na egzamin / zal. na + egzamin zaliczenie na i egzamin zaliczenie na

29 IV SEMESTR STUDIÓW dydaktycznych Seminarium magisterskie 2 seminarium F Forma zaliczenia zaliczenie na liczba Punkty +12 Kurs w języku obcym ** wykład F egzamin Język polski na tle języków europejskich i pozaeuropejskich Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych Problemy współczesnego języka polskiego 6. BLK do wyboru 6 7. pcja literacka* (Literatura polska w aspekcie międzykulturowym od etnocentryzmu do etnorelatywizmu) wykład egzamin ćwiczenia prezentacja rezultatów projektów wykład egzamin konwersatorium wykład + ćwiczenia wykład 8. Praktyki 2 Inne F Łączna liczba : praktyk Łączna liczba punktów : 32 F egzamin / zal. na + egzamin F egzamin zaliczenie na Student ma obowiązek zaliczyć dwie opcje w toku studiów: opcję językoznawczą (na I roku studiów) i literacką (na II roku studiów). W ramach opcji ma do wyboru przedmioty proponowane na kierunku Język polski w komunikacji społecznej ( Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej / Literatura polska w aspekcie międzykulturowym od etnocentryzmu do etnorelatywizmu ) lub inne przedmioty prowadzone na kierunku Filologia Polska, zakończone egzaminem i liczące 3 punkty ** Przedmiot w języku obcym - do wyboru (za zgodą prowadzącego) spośród przedmiotów proponowanych na Wydziale Polonistyki UJ lub Wydziale Filologicznym UJ, zakończony egzaminem i liczący 3 punkty. Rada Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 5/VII/2013/2014) zatwierdziła przedmioty wliczane do średniej za studia wg poniższego wykazu. - Seminarium magisterskie ( po II ) - Nauczanie kultury polskiej - Dydaktyka wielojęzyczności i wielokulturowości - cenianie i testowanie w kształceniu językowym - Kształcenie literackie w glottodydaktyce - Nowe technologie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych - BLK do wyboru 4 - BLK do wyboru 5 - Kurs w języku obcym - Język polski na tle języków europejskich i pozaeuropejskich - Problemy współczesnego języka polskiego - BLK do wyboru 6 - pcja literacka* (Literatura polska w aspekcie międzykulturowym od etnocentryzmu do etnorelatywizmu) - Praktyki ( po II ) 29

30 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW: I semestr: Nazwa przedmiotu forma zajęć 1 ** forma zaliczenia Seminarium magisterskie 1 seminarium F zaliczenie na liczba 30 8 punkty Historia krytyki literackiej w Polsce 1 wykład egzamin po II 3. Literatura polska po 1989 roku wykład i ćwiczenia egzamin Warsztaty krytycznoredakcyjne 1 ćwiczenia zaliczenie na po II 5. Współczesne życie literackie 1 ćwiczenia zaliczenie na po II Język obcy 1 lektorat F zaliczenie na, egzamin po II 7. Poetyka i interpretacja ćwiczenia zaliczenie na 8. pcja lit.1 wykład F zaliczenie na, egzamin po II 9. pcja wykład F egzamin Łączna liczba : 300 Łączna liczna punktów : 30 30

31 II semestr: Nazwa przedmiotu forma zajęć* ** forma zaliczenia Seminarium magisterskie 2 seminarium F zaliczenie na liczba 0 punkty Historia krytyki literackiej w Polsce 2 wykład egzamin 3. Teoria kultury wykład egzamin 4. Współczesne życie literackie 2 ćwiczenia zaliczenie na 5. Język obcy 2 lektorat F egzamin 6. pcja wykład F egzamin 7. pcja lit. 2 wykład F egzamin 8. Nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku 9. Nurty i strategie krytyczne XX i XXI w. Analiza dyskursu krytycznego 10. Warsztaty krytycznoredakcyjne 2 wykład egzamin po III ćwiczenia zaliczenie na. (koniec kursu po III ) ćwiczenia zaliczenie na. (koniec kursu po III ) Łączna liczba :300 Łączna liczba punktów : 30 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/III/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Najnowsza polska literatura współczesna na Literatura polska po 1989 roku Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 2/IX/2012/2013) zostały wprowadzone następujące zmiany: - zmiana przedmiotu Analiza dyskursu krytycznego na ćwiczenia uzupełniające/poszerzające wykład: Nurty i strategie XX i XXI wieku Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z kursu Seminarium magisterskie, Warsztaty krytyczno-redakcyjne będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 5/VI/2014/2015) -wprowadzenie przedmiotu Poetyka i interpretacja na I roku w I w miejsce przedmiotu Sztuka interpretacji w II -przeniesienie jednej opcji warsztatowej na I roku (30h) z I na II semestr Język obcy zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ 31

32 II RK STUDIÓW: III semestr: Nazwa przedmiotu forma zajęć* ** forma zaliczenia liczba Seminarium magisterskie 1 seminarium F zaliczenie na 2, egzamin magisterski po IV Punkty Nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku wykład egzamin Współczesna literatura światowa 4. Nurty i strategie krytyczne XX i XXI w. Analiza dyskursu krytycznego ćwiczenia zaliczenie na ćwiczenia zaliczenie na Warsztaty krytycznoredakcyjne ćwiczenia zaliczenie na (ocena końcowa) 6. pcja wykład F Egzamin 7. pcja wykład F Egzamin Łączna liczba : 210 Łączna liczba punktów : 34 32

33 Nazwa przedmiotu forma zajęć* ** forma zaliczenia Seminarium magisterskie 1 seminarium F Egzamin magisterski* IV semestr: liczba 4 pcja lit. wykład F Egzamin punkty 3. Retoryka mediów ćwiczenia zaliczenie na 4. pcja lit. wykład F Egzamin 5. Kurs w języku obcym ćwiczenia F Egzamin Łączna liczba : 170 Łączna liczba punktów : 26 PCJE :Na I roku i na II roku do zrealizowania po 120, w tym jedna opcja z wybranych zagadnień krytyki do zrealizowania na każdym roku: Wybrane zagadnienia krytyki muzycznej (30 ) Wybrane zagadnienia krytyki teatralnej (30 ) 3.Wybrane zagadnienia krytyki filmowej (30 ) 4.Wybrane zagadnienia krytyki plastycznej (30 ) Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 2/IX/2012/2013) do programu zostały wprowadzone Praktyki w Lokalnych Instytucjach Kultury, Wydawnictwach, Redakcjach Czasopism - (20 do zrealizowania do końca II roku studiów). Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz oceny z kursów Warsztaty krytyczno-redakcyjne oraz Retoryka mediów będą wliczane do średniej ocen za studia. *Egzamin magisterski- w systemie USS zaliczenie na po II. Egzamin magisterski nie jest wliczany do średniej ocen za studia. 1 wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne** - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F - przedmiot fakultatywny (do wyboru). 33

34 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: I semestr: dydaktycznych * 3 forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA STARPLSKA 1 GRAMATYKA PISWA JĘZYKA PLSKIEG 1 WYKŁAD/ ĆWICZENIA WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.) zaliczenie na (ćw.), egzamin po II zaliczenie (wyk.) zaliczenie na (ćw.), egzamin po II PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 4. WPRWADZENIE D WIEDZY KULTURZE WYKŁAD EGZAMIN 5. INTERPRETACJA DZIEŁA TEATRALNEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 6. LITERATURA PWSZECHNA (ANTYK/BIBLIA W KULTURZE) 1 WYKŁAD zaliczenie na, egzamin po II 7. HISTRIA FILZFII WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN WSPÓŁCZESNE ŻYCIE LITERACKIE I INSTYTUCJE KULTURY ĆWICZENIA zaliczenie na JĘZYK ŁACIŃSKI 1 LEKTRAT zaliczenie na WYCHWANIE FIZYCZNE 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 29 * wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 3 przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F przedmiot fakultatywny (do wyboru). *** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na /prezentacja rezultatów projektu 34

35 II semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA STARPLSKA 2 WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN GRAMATYKA PISWA JĘZYKA PLSKIEG 2 WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk),zalicze nie na (ćw.) PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 5. LITERATURA MNIEJSZŚCI NARDWYCH ĆWICZENIA EGZAMIN LITERATURA W PERSPEKTYWIE ANTRPLGII KULTURY ĆWICZENIA zaliczenie na 7. INTERPRETACJA DZIEŁA TEATRALNEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 8. LITERATURA PWSZECHNA (ANTYK/BIBLIA W KULTURZE) 2 WYKŁAD EGZAMIN JĘZYK ŁACIŃSKI 2 LEKTRAT EGZAMIN KULTURA JĘZYKA ĆWICZENIA zaliczenie na 1 WYCHWANIE FIZYCZNE 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 30 0 Łączna liczba : 420 Łączna liczba punktów : 31 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu: z Literatura polska do 1945 na Historia literatury polskiej Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z kursu Wprowadzenie do wiedzy o kulturze będą wliczane do średniej ocen za studia. 35

36 II RK STUDIÓW: III semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA ŚWIECENIA I RMANTYZMU 1 WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.) zaliczenie na (ćw.) egzamin po IV TERIA JEZYKA Z ELEM. HISTRII JĘZYKA 1 WYKŁAD zaliczenie na egzamin po IV 3. PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 4. HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN LITERATURA W PERSPEKTYWIE ETNLGICZNEJ 1 ĆWICZENIA zaliczenie na egzamin po IV 6. LITERATURA W PERSPEKTYWIE ANTRPLGII KULTURY ĆWICZENIA EGZAMIN 7. INTERPRETACJA DZIEŁA PLASTYCZNEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 8. LITERATURA PWSZECHNA (NWŻYTNA) 1 WYKŁAD zaliczenie na PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na egzamin po IV 10. JĘZYK BCY 1 LEKTRAT F zaliczenie na Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 28 36

37 IV semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA ŚWIECENIA I RMANTYZMU 2 WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN TERIA JEZYKA Z ELEM. HISTRII JĘZYKA 2 WYKŁAD EGZAMIN 3. GRAMATYKA HISTRYCZNA ĆWICZENIA zaliczenie na 4. PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 5. HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.),zalicze nie na (ćw.) LITERATURA W PERSPEKTYWIE ETNLGICZNEJ 2 ĆWICZENIA EGZAMIN 7. ESTETYCZNE KATEGRIE LITERATURY ĆWICZENIA zaliczenie na 8. INTERPRETACJE DZIEŁA PLASTYCZNEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 9. LITERATURA PWSZECHNA (NWŻYTNA) 2 WYKŁAD zaliczenie na PCJA 2 WYKŁAD F EGZAMIN 1 JĘZYK BCY 2 LEKTRAT F zaliczenie na * zamiast opcji 60-nej student może wybrać dwa warsztaty 30-ne (o wartości 3 punktów każdy) Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazw przedmiotów: z Literatura polska do 1945 na Historia literatury polskiej : z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej ; Łączna liczba : 390 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze, na poziomie B2 lub wyższym. 37

38 Program obowiązujący w roku 2015/2016 III RK STUDIÓW: V semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA PZYTYWIZMU I MŁDEJ PLSKI 1 WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.), zaliczenie na (ćw.) egzamin po VI HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN ESTETYCZNE KATEGRIE LITERATURY ĆWICZENIA EGZAMIN 5. INTERPRETACJA DZIEŁA MUZYCZNEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na ZARZĄDZANIE KULTURĄ 1 WYKŁAD zaliczenie na egzamin po VI SEMIANRIUM LICENCJACKIE 1 SEMINARIUM F zaliczenie na, egzamin po VI 30 4 HISTRIA PLSKI WYKŁAD EGZAMIN ZASADY SKUTECZNEJ KMUNIKACJI INTERPERSNALNEJ WYKŁAD zaliczenie na 10. JĘZYK BCY 1 LEKTRAT F zaliczenie na 1 PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na, egzamin po VI 1 CHRNA WŁASNŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD zaliczenie na 15 1 Łączna liczba : 405 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej

39 VI semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA PZYTYWIZMU I MŁDEJ PLSKI 2 WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN INTERPRETACJA DZIEŁA MUZYCZNEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na ZARZĄDZANIE KULTURĄ 2 WYKŁAD EGZAMIN SEMIANRIUM LICENCJACKIE 2 SEMINARIUM F EGZAMIN LICENCJACKI* 0 5. ZASADY SKUTECZNEJ KMUNIKACJI INTERPERSNALNEJ ĆWICZENIA zaliczenie na JĘZYK BCY 2 LEKTRAT F EGZAMIN PCJA 2 WYKŁAD F EGZAMIN 8. PRAKTYKI PRAKTYKI F zaliczenie na Łączna liczba : PRAKTYK=420 Łączna liczba punktów : 28 zamiast opcji 60-nej student może wybrać dwa warsztaty 30-ne (o wartości 3 punktów każdy) STUDIA KŃCZĄ SIĘ PRZYJĘCIEM I BRNĄ PRACY MAGISTERSKIEJ Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z kursu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 3/X/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu Wprowadzenie do teorii komunikacji na Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 5/VI/2013/2014) wykład z przedmiotu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej został przeniesiony na I semestr. Decyzja Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/VIII/2014/2015) zmiany dotyczące przedmiotu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej zostają podtrzymane. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze, na poziomie B2 lub wyższym. *Egzamin licencjacki w systemie USS kończy się zaliczeniem na po II, nie będzie wliczany do średniej ocen za studia. 39

40 Program obowiązujący w roku 2017/2018 III RK STUDIÓW: V semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA PZYTYWIZMU WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.), zaliczenie na (ćw.) egzamin po V HISTRIA LITERATURY PLSKIEJ WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN PETYKA Z ELEMENTAMI TERII LITERATURY WYKŁAD/ ĆWICZENIA EGZAMIN ESTETYCZNE KATEGRIE LITERATURY ĆWICZENIA EGZAMIN 5. INTERPRETACJA DZIEŁA MUZYCZNEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na ZARZĄDZANIE KULTURĄ 1 WYKŁAD zaliczenie na egzamin po VI SEMIANRIUM LICENCJACKIE 1 SEMINARIUM F zaliczenie na, egzamin po VI HISTRIA PLSKI WYKŁAD EGZAMIN ZASADY SKUTECZNEJ KMUNIKACJI INTERPERSNALNEJ WYKŁAD zaliczenie na 10. JĘZYK BCY 1 LEKTRAT F zaliczenie na 1 PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na, egzamin po VI 1 CHRNA WŁASNŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD zaliczenie na 15 1 Łączna liczba : 405 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 6/VII/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Literatura polska po 1945 na Historia literatury polskiej

41 VI semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba punkty LITERATURA MŁDEJ PLSKI WYKŁAD/ ĆWICZENIA zaliczenie (wyk.), zaliczenie na (ćw.) egzamin po VI INTERPRETACJA DZIEŁA MUZYCZNEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na ZARZĄDZANIE KULTURĄ 2 WYKŁAD EGZAMIN SEMIANRIUM LICENCJACKIE 2 SEMINARIUM F EGZAMIN LICENCJACKI* ZASADY SKUTECZNEJ KMUNIKACJI INTERPERSNALNEJ ĆWICZENIA zaliczenie na JĘZYK BCY 2 LEKTRAT F EGZAMIN PCJA 2 WYKŁAD F EGZAMIN 8. PRAKTYKI PRAKTYKI F zaliczenie na Łączna liczba : PRAKTYK=420 Łączna liczba punktów : 28 zamiast opcji 60-nej student może wybrać dwa warsztaty 30-ne (o wartości 3 punktów każdy) STUDIA KŃCZĄ SIĘ PRZYJĘCIEM I BRNĄ PRACY MAGISTERSKIEJ Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z kursu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, będą wliczane do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 3/X/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu Wprowadzenie do teorii komunikacji na Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 5/VI/2013/2014) wykład z przedmiotu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej został przeniesiony na I semestr. Decyzja Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/VIII/2014/2015) zmiany dotyczące przedmiotu Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej zostają podtrzymane. Język obcy- kontynuacja języka zdawanego na maturze, na poziomie B2 lub wyższym. *Egzamin licencjacki w systemie USS kończy się zaliczeniem na po II, nie będzie wliczany do średniej ocen za studia. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. ( Uchwała nr 2/IX/2014/2015) przedmiot Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski została podzielona na dwa odrębne kursy: Literatura pozytywizmu ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w I ) oraz Literatura Młodej Polski ( 30h wykładu i 30h ćwiczeń w II ).Każdy z kursów zakończony egzaminem. 41

42 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW: I semestr: dydaktycznych * 4 forma zaliczenia *** liczba punkty GRY I RYTUAŁY KMUNIKACYJNE 1 WYKŁAD zaliczenie na, egzamin po II INTERPRETACJA DZIEŁA FILMWEG 1 ĆWICZENIA zaliczenie na 3. WPRWADZENIE D STUDIÓW NAD KULTURĄ WIZUALNĄ WYKŁAD 0 zaliczenie na EGAZMIN po II 4. ANTRPLGICZNE PRBLEMY EURPEJSKIEG MDERNIZMU ĆWICZENIA Egzamin 5. GŁWNE PRBLEMY ESTETYKI WSPÓŁCZESNEJ WYKŁAD EGZAMIN 6. SEMIANRIUM MAGISTERSKIE 1 SEMINARIUM F zaliczenie na LITERATURA PWSZECHNA (ZAGADNIENIA KMPARATYSTYKI) 1 WYKŁAD zaliczenie na, egzamin po II 8. LITERATURA PLSKA P 1989 RKU WYKŁAD/ĆWICZENI A EGZAMIN JĘZYK BCY 1 LEKTRAT F zaliczenie na, egzamin po II Łączna liczba : 270 Łączna liczba punktów : 28 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/III/2012/2013) zmiana nazwy przedmiotu z Najnowsza polska literatura współczesna na Literatura polska po 1989 roku Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 8/VII/2013/2014) liczba z przedmiotu Antropologiczne problemy europejskiego modernizmu zostaje zmniejszona do 30 w I. Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 7/VIII/2014/2015) zmiany dotyczące przedmiotu Antropologiczne problemy europejskiego modernizmu zostają podtrzymane. * wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne 4 przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, F przedmiot fakultatywny (do wyboru). *** egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na /prezentacja rezultatów projektu 42

43 II semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba Punkty 3. KULTURWA TERIA LITERATURY GRY I RYTUAŁY KMUNIKACYJNE 2 WPRWADZENIE D STUDIÓW NAD KULTURĄ WIZUALNĄ WYKŁAD/ĆWICZENIA EGZAMIN ĆWICZENIA EGZAMIN ĆWICZENIA 0 EGAZMIN 4. INTERPRETACJA DZIEŁA FILMWEG 2 ĆWICZENIA zaliczenie na 5. WARSZTATY KRYTYCZNE ĆWICZENIA zaliczenie na 6. SEMIANRIUM MAGISTERSKIE 2 SEMINARIUM F zaliczenie na 0 7. LITERATURA PWSZECHNA (ZAGADNIENIA KMPARATYSTYKI) 2 WYKŁAD EGZAMIN JĘZYK BCY 2 LEKTRAT F Egzamin 8. Łączna liczba : 270 Łączna liczba punktów : 32 Decyzją Rady Wydziału z dnia r. (Uchwała nr 4/IX/2012/2013) wszystkie przedmioty zakończone egzaminami oraz ocena z przedmiotów: Seminarium magisterskie, Gry i rytuały komunikacyjne, będą wliczane do średniej ocen za studia. Język obcy zakończony egzaminem w wymiarze 60h na poziomie B2+ 43

44 II RK STUDIÓW: III semestr: dydaktycznych * ** forma zaliczenia *** liczba Punkty SEMINARIUM MAGISTERSKIE 1 SEMINARIUM F zaliczenie na, egzamin po IV 2 ANTRPLGIA SŁWA WYKŁAD zaliczenie na, egzamin po IV FILZFICZNE KNTEKSTY WIEDZY LITERATURZE WYKŁAD EGZAMIN PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na, egzamin po IV PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na egzamin po IV PCJA 1 WYKŁAD F zaliczenie na egzamin po IV Łączna liczba : 180 Łączna liczba punktów : 29 44

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 1002016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: /F Literatura

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 110.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: O/F

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 16.09.2016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 204.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 202017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: I semestr: /F 1 LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 002017 r. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Filologia polska Specjalność: antropologiczno-kulturowa studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 22.04.02016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: krytyka literacka studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych. Wykład + ćwiczenia. 2. Historia Polski Wykład F Egzamin ustny Poetyka 1 Ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2

Rodzaj zajęć dydaktycznych. Wykład + ćwiczenia. 2. Historia Polski Wykład F Egzamin ustny Poetyka 1 Ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2 ostatnia aktualizacja: 4.08.2016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW I semestr: 1. Literatura świecenia i Romantyzmu

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Teksty kultury studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: I semestr: Kultura dawna ( do XVIII w.)

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EDYTORSTWO. studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I ROK STUDIÓW. I semestr: Nazwa modułu kształcenia.

Kierunek: EDYTORSTWO. studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I ROK STUDIÓW. I semestr: Nazwa modułu kształcenia. Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I RK STUDIÓW I semestr: Literatura świecenia i Romantyzmu Wykład + ćwiczenia 60+30 2+3 2 Historia Polski Wykład F Egzamin ustny 30 4

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 109.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Teksty kultury studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: I

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 BHP 15 15 z/o 1 2 Ochrona własności intelektualnej 15 15 z/o 1 3 Literatura

Bardziej szczegółowo

Kursy złożone i lektoraty językowe

Kursy złożone i lektoraty językowe Kursy złożone i lektoraty językowe W przypadku przedmiotów realizowanych w ciągu II semestrów, które kończą się egzaminem w drugim do średniej ważonej zalicza się z obu semestrów. W przypadku przedmiotów

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

2. Poetyki dramatu 1 wykład O zaliczenie na ocenę Teatr najnowszy 1 ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2

2. Poetyki dramatu 1 wykład O zaliczenie na ocenę Teatr najnowszy 1 ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2 Kierunek: Wiedza o Teatrze studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: 1 2 3 I semestr: 1. Teatr i dramat europejski 1 Wykład, O zal., (w) 30 (w), 30 4 (w),3 2. Poetyki dramatu 1 wykład O zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 05.0017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 017/018 Kierunek: EDYTRSTW studia drugiego stopnia dwuletnie I RK STUDIÓW I semestr: /F. magisterskie 1 Literatura polska

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydakt.

Rodzaj zajęć dydakt. Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I RK STUDIÓW I semestr: Literatura świecenia i Romantyzmu Wykład + ćwiczenia 60+30 2+3 2 Historia Polski Wykład F Egzamin ustny 30 4

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 08.12016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: EDYTORSTWO studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW I semestr: O/F Forma zaliczenia Liczba

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wiedza o Teatrze Specjalność: teatrologiczna studia drugiego stopnia dwuletnie

Kierunek: Wiedza o Teatrze Specjalność: teatrologiczna studia drugiego stopnia dwuletnie ostatnia aktualizacja: 04.10.2016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Wiedza o Teatrze Specjalność: teatrologiczna studia drugiego stopnia dwuletnie I ROK STUDIÓW: I

Bardziej szczegółowo

II rok. 4 semestr 1, ,

II rok. 4 semestr 1, , Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Moduł / Przedmiot kod Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie' Specjalność publicystyczno-dziennikarska Specjalność

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 04.10.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Wiedza o teatrze studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW 1 I semestr: 2 3 1. TEATR I

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS 2. Wychowanie fizyczne 1,2 30 1 30 1 60 60 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) od naboru 2016/17 Specjalność nauczyciel języka niemieckiego I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. rok akademicki 01/01 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 17.06.02016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Wiedza o Teatrze, studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW I semestr: L.p. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

KURSY ZŁOśONE: WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

KURSY ZŁOśONE: WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 Specjalność nauczycielska: KURSY ZŁOśONE: Studia I stopnia: II rok: przedmiot Literatura oświecenia i romantyzmu obejmuje wykłady (1+1+2 = 4 ECTS) i ćwiczenia (3+3 = 6 ECTS) wartość kursu razem z egzaminem

Bardziej szczegółowo

PLANU STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

PLANU STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE PLANU STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHLGIA, SPECJALNŚĆ: PSYCHLGIA STSWANA STUDIA STACJNARNE JEDNLITE MAGISTERSKIE Zatwierdzony przez Radę Wydziału ZiKS a dniu 22.6.211 bowiązuje dla studiów

Bardziej szczegółowo

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym

Bardziej szczegółowo

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1,

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1, PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: Profil uzupełniający nauczycielska nauczanie języka polskiego

Bardziej szczegółowo

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS Kierunek studiów: LOGOPEDA Z JĘZYKEM POLSKM nauczycielska Poziom kształcenia: studia stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne A. Przedmioty podstawowe Liczba, forma zajęć,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHLGIA, SPECJALNŚĆ: PSYCHLGIA STSWANA STUDIA STACJNARNE JEDNLITE MAGISTERSKIE Zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: nauczycielska wiedza o filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW: I semestr:

I ROK STUDIÓW: I semestr: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHLGIA, SPECJALNŚĆ: PSYCHLGIA STSWANA STUDIA NIESTACJNARNE JEDNLITE MAGISTERSKIE Zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Przedmiot kod Specjalności: nauczycielska wiedza o teatrze i filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska hermeneutyczna retoryczna

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2014/2015

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2014/2015 Lp. 1... 4. 5.. 7. PLAN STUDIÓ I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 014/015 NAZA PRZEDMIOTU semestr rosyjskiego I /Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego wariant 0 I rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 30.09.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 30.09.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział Humanistyczny Filologia polska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod Razem Razem godz. ECTS 1 semestr

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ WYDZIAŁ POLONISTYKI UW ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-7 Warszawa tel. 0 55 01 5 :: fax 0 55 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl Minimum programowe dla studentów MISH na

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ Studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akad. 2016/2017 ROK I Plan studiów do programu modułowego zatwierdzonego na cykl kształcenia 2016/17 2018/19

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014 Z E - zaliczenie - egzamin u I rok wykł. ćwicz Punkty. 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (kontynuacja)

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (kontynuacja) Plan studiów na kierunku FILOLOGIA obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 19 kwietnia 2016 Rok studiów I, sem. I I O - Wymagania ogólne 1 Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Dwóm godzinom lekcyjnym odpowiadają jedne zajęcia, tj. 30 godz./semestr = 1 zajęcia/tydzień (2 x 45 min.).

Dwóm godzinom lekcyjnym odpowiadają jedne zajęcia, tj. 30 godz./semestr = 1 zajęcia/tydzień (2 x 45 min.). PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (LICENCJACKICH) W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 017/01 I NASTĘPNYCH Studia

Bardziej szczegółowo

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr.

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. ROK I Praktyczna nauka języka francuskiego 150 zaliczenie 10 PNJF Laboratorium 30

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Program studiów I stopnia

Program studiów I stopnia Program studiów I stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne I stopnia trzyletnie (6 semestrów) studia

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 2. ST. (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) rok akademicki 201/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. rok akademicki 0/05 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 Forma studiów: stacjonarne Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GERMANISTYKI Studia I stopnia (od ) I rok Lp. Przedmiot w./ćw./k.

INSTYTUT GERMANISTYKI Studia I stopnia (od ) I rok Lp. Przedmiot w./ćw./k. INSTYTUT GERMANISTYKI Studia I stopnia (od 1.10.2013) 26.03.2013 I rok Lp. Przedmiot w./ćw./k. semestr godziny egz./zal. ECTS uwagi /s./sem. Przedmioty obowiązkowe semestr I 1 BHP ćw. I 6 zal. 1 2 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia plan obowiązujący dla I i II roku I stopnia P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Specjalność:

Studia I stopnia plan obowiązujący dla I i II roku I stopnia P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Specjalność: PLANY STUDIÓW I i II stopnia OBOWIĄZUJĄCE W KATEDRZE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 013/01 W roku akademickim 013/01 studia w Katedrze Filologii Germańskiej będą odbywać się według różnych planów

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia

Program studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Rok studiów: I Nazwa przedmiotu rogram studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Forma zajęć- liczba godzin W K S Ć L Wr r

Bardziej szczegółowo

Program studiów magisterskich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, specjalność filologia klasyczna

Program studiów magisterskich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, specjalność filologia klasyczna Program studiów magisterskich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, specjalność filologia klasyczna Student musi uzyskać na studiach magisterskich pkt. za przedmioty obowiązkowe do

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Program studiów. Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program studiów Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne I stopnia trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i mi w roku akademickim 2014/2015 KIERUNEK: FILOLOGIA Rok I, semestr I 3. Wstęp do literaturoznawstwa Z 30 3 4. Historia literatury rosyjskiej 5. Gramatyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Lp. humanistyczny filologia polska Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

Bardziej szczegółowo

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2010/2011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2010/2011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 010/011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską I rok filologia rosyjska z filologią ukraińską 010/011 PROFIL OGÓLNY/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS rok akademicki 2013/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY

INFORMATOR ECTS rok akademicki 2013/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY INFORMATOR rok akademicki 01/014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ ÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ ÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ ÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) SPOSOBY EFEKTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 78/III/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ Na podstawie 3 i 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 211 g /IX/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA ROK 1

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA ROK 1 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA P rogram studiów II stopnia (magisterskich) w Instytucie Filologii Klasycznej UW na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, dostosowany do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU GERMANISTYKA Studia II stopnia (od )

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU GERMANISTYKA Studia II stopnia (od ) PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU GERMANISTYKA Studia II stopnia (od 1.10.2017) I rok Lp. Przedmiot w.//k. 1 Praktyczna nauka języka niemieckiego synonimika, stylistyka, słownictwo ekonomiczne 2 Seminarium magisterskie

Bardziej szczegółowo

Diagramy ECTS na rok akademicki 2016/2017

Diagramy ECTS na rok akademicki 2016/2017 Diagramy na rok akademicki 2016/2017 Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie Kierunek: filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja: nauczycielska Skróty: W wykład, C ćwiczenia, CP ćwiczenia praktyczne,

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W Instytucie Romanistyki UW obowiązuje rozliczenie roczne.

Uwaga! W Instytucie Romanistyki UW obowiązuje rozliczenie roczne. PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA (MAGISTERSKICH) W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 017/018 I NASTĘPNYCH Uwaga! W Instytucie Romanistyki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2012/2013

INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2012/2013 INFORMATOR ROK AKADEMICKI 2012/201 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ ÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ ÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ ÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) POSZCZEGÓLNYCH ÓW MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia stacjonarne I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia

Program studiów studia stacjonarne I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Nazwa modułu Historia współczesna dla dziennikarzy Rok studiów: I rogram studiów studia stacjonarne I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Nazwa przedmiotu Forma

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA program obowiązujący osoby rozpoczynające studia w r. akad. 2012/2013

STUDIA I STOPNIA program obowiązujący osoby rozpoczynające studia w r. akad. 2012/2013 STUDIA I STOPNIA program obowiązujący osoby rozpoczynające studia w r. akad. 2012/2013 Uwaga! moduły podlegające wyborowi zapisane są kursywą godziny kontaktowe Przedmioty kształcenia ogólnego ECTS SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Plan studiów I stopnia (zaocznych) z podziałem na etapy i punktacją ECTS obowiązujący od 1 października 2016 r. I ROK

Plan studiów I stopnia (zaocznych) z podziałem na etapy i punktacją ECTS obowiązujący od 1 października 2016 r. I ROK Plan studiów I stopnia (zaocznych) z podziałem na etapy i punktacją ECTS obowiązujący od 1 października 2016 r. I ROK semestr zimowy I semestr studiów przedmiot forma zajęć i liczba godzin sposób zaliczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia Program studiów II stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne II stopnia dwuletnie ( semestry) studia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram studiów pierwszego stopnia na kierunku FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW

Harmonogram studiów pierwszego stopnia na kierunku FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW Harmonogram studiów pierwszego stopnia na kierunku FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW L.p. Przedmiot Ogółem Wykład Ćwiczenia Seminarium Forma ECTS godzin zaliczenia Studia pierwszego stopnia 1950 - - - 11E

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

semestr godziny egz./zal. ECT S Przedmioty obowiązkowe semestr I 1 BHP ćw. I 4 zal. 0,5

semestr godziny egz./zal. ECT S Przedmioty obowiązkowe semestr I 1 BHP ćw. I 4 zal. 0,5 Program studiów I stopnia (od 1.10.2017) I rok Lp. Przedmiot w./ćw./k. /s./sem. semestr godziny egz./zal. ECT S Przedmioty obowiązkowe semestr I 1 BHP ćw. I 4 zal. 0,5 2 Podstawy ochrony w. I 4 zal. 0,5

Bardziej szczegółowo