Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA"

Transkrypt

1 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) przetarg nieograniczony o wartości powyżej euro na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U r. Nr 164 poz ze zm.) Podwyższenie przepustowości łączą wraz z dodatkowym Router em oraz Firewall sprzętowy na potrzeby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA nr sprawy KNC /JM- 7442/07 Zatwierdzone do użytku: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna Warszawa 15 października

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. Zamawiający Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, ul. Wspólna 30, tel , fax , zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: Podwyższenie przepustowości łączą wraz z dodatkowym Router em oraz Firewall sprzętowy na potrzeby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 2. Tryb udzielenia zamówienia Podmiotowe postępowanie odbędzie się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U r. Nr 164 poz ze zm.) zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Opis przedmiotu zamówienia Podwyższenie przepustowości łącza wraz z dodatkowym Router em oraz Firewall sprzętowy na potrzeby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA poprzez realizację następujących 4 punktów zamówienia: 3.1. Firewall sprzętowy (system ochrony informacji), kod CPV , ilość: 1 szt. 1) System musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa - w jednym urządzeniu realizując następujące funkcje : a. [FW] Zapora Ogniowa / Firewall Stateful Inspection b. [AV] Antywirus c. [IDP] System detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS) d. [VPN] Szyfracji danych: IPSec z rozbudową do SSL e. [AS] Filtrację SPAMu (Antyspam) f. [WF] Filtrację stron www (Web Filter) g. [QoS] Kontrolę pasma (Traffic Management) h. [IM/P2P] Kontrola komunikatorów (IM) i aplikacji P2P 2) Wszystkie funkcje muszą być realizowane w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta. 3) System powinien pracować bez użycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH. 4) Wydajność systemu: a. Firewall : 100 Mbps b. VPN 3DES : 40 Mbps c. Ilość konkurencyjnych sesji : d. Nowe sesje na sekunde : 4000 e. Tunele Site-Site IPSec VPN : 80 f. Antywirus : 20 Mbps 5) Dostępne interfejsy : a. LAN : 4 szt. b. WAN : 2 szt. c. DMZ : 2 szt. 6) Funkcjonalność antywirusa powinna być zaimplementowana w oparciu o sprzętowy akcelerator (ASIC). 7) Firewall powinien obsługiwać NAT Traversal dla protokołów SIP i H323. 8) Firewall powinien umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP. 9) Antywirus powinien skanować protokoły HTTP, FTP, POP3, IMAP i SMTP, IM 10) Antywirus powinien móc transferować częściowo przeskanowany plik do klienta w celu zapobieżenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout) 11) Antywirus powinien skanować zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie 12) Urządzenie powinno obsługiwać NAT Traversal dla VPN 13) Producent powinien móc dostarczyć klienta VPN dla systemu Windows 2003, własnej produkcji wyposażonego dodatkowo w moduł firewall wraz z filtrem antywirusowym, antyspamowym oraz filtracji kategorii treści WWW. 14) Zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP 15) Antyspam powinien bazować na czynnikach : a. sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail, 2

3 b. sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych, c. RBL (Realtime Blackhole List), ORDBL (Open Relay Database Lists) d. Sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych 16) Oprócz powyższego mechanizm antyspamowy powinien umożliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu 17) Moduł filtracji stron www powinien mieć możliwość filtracji: a. Na bazie białej i czarnej listy URL b. W oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z możliwością określania wag c. Javy, cookies i ActiveX 18) Oprócz powyższego moduł filtracji powinien umożliwiać kategoryzację w oparciu o gotową bazę przynajmniej 30 mln już skategoryzowanych stron www, pogrupowanych w kategorie oraz umożliwiać kategoryzację ręczną. 19) Wszystkie moduły programowe i funkcje powinny pochodzić od jednego producenta. 20) Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej. 21) Urządzenie powinno wspierać routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP, OSPF, BGP4, PIM 22) Urządzenie powinno wpierać policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface wejściowy 23) Urządzenie powinno wspierać różne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów 24) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. 25) Roczna gwarancją producenta 26) Subskrypcje oprogramowania i serwisu na okres: 36 (m-cy) 27) Serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy 28) Instalacja i konfiguracja obejmująca: a. instalacja i konfiguracja wstępna (montaż, IP, hasła) b. konfiguracja reguł filtrujących FW ( SSH, HTTP, SMTP, POP3, blokowanie sieci P2P) c. konfiguracja AV, IDP, AS, WF d. konfiguracja QoS - ( kształtowanie pasma z możliwością pożyczania pasma niewykorzystywanego od innych użytkowników) e. dokumentacja powykonawcza, opisująca konfigurację systemu f. szkolenie dla administratora g. uzgodnienia techniczne z dostawcą łącza internetowego GTS Polska 3.2. Wykonanie instalacji okablowania światłowodowego, kod CPV , ilość: 1 szt. 1) Szacowana długość łącza : 160 m 2) Światłowód 6G MM OM3 ( multimode OM3 z zakończeniami SC umożliwiająca transmisję 1Gbit) 3) Lokalizacja : budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa, połączenie pokoju 251(II piętro) i 313(III piętro, serwerownia) 4) Urządzenia współpracujące : 3Com SuperStack 3 Switch ) Instalacja obejmuje wszystkie materiały potrzebne do jej wykonania, a w szczególności : a. dwa moduły 3Com Switch x1000BaseSX b. dwie szuflady krosowe 6) Instalacja obejmuje wszystkie czynności z nią związane, a w szczególności : a. Spawanie i pomiar włókna. b. Instalacja szuflad. c. Ułożenie światłowodu. d. Demontaż i montaż ekranów na korytarzach. e. Wykonanie otworów rewizyjnych. f. Montaż rewizji. g. Wykonanie przewiertów i przepustów. h. Naprawa i malowanie ekranów po demontażu. i. Uzgodnienia techniczne z administratorem budynku MRiRW. j. Dokonanie odbioru wstępnego prac instalacyjnych przez administratora budynku. 3

4 3.3. Wykonanie instalacji okablowania UTP, kod CPV , ilość: 1 szt. 1) Szacowana długość łącza : 140 m 2) Kabel UTP cat5e 3) Okablowanie strukturalne sieci komputerowej typu UTP kategorii 5e winno być wykonane w oparciu o materiały spełniające wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń, linii sieci telekomunikacyjnych zawartych w normie PN-EN :2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Część 1, wymagania ogólne. 4) Lokalizacja : budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa, połączenie pokoju 251(II piętro) i 549(V piętro) 5) Instalacja obejmuje wszystkie materiały potrzebne do jej wykonania 6) Instalacja obejmuje wszystkie czynności z nią związane, a w szczególności : a. Ułożenie kabla w korytach kablowych. b. Demontaż i montaż ekranów na korytarzach. c. Wykonanie otworów rewizyjnych. d. Montaż rewizji. e. Wykonanie przewiertów i przepustów. f. Naprawa i malowanie ekranów po demontażu. g. Uzgodnienia techniczne z administratorem budynku MRiRW. h. Dokonanie odbioru wstępnego prac instalacyjnych przez administratora budynku Router sprzętowy, kod CPV , ilość: 1 szt. 1) Port WAN: 1x10/100BaseTX (RJ45) 2) Port LAN: 4x10/100BaseTX (RJ45) zarządzalny przełącznik 4-portowy. 3) Router powinien pracować bez użycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH. 4) Wbudowana pamięć Flash: 24 MB 5) Wbudowana pamięć SDRAM: 128 MB 6) Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja poprzez : a. Telnet b. SNMP Simple Network Management protocol c. CLI Command Line Interface d. WWW zarządzanie przez przeglądarkę 7) Obsługiwane protokoły routingu: a. RIP v1 b. RIP v2 8) Zintegrowana ściana ogniowa śledząca połączenia (ang. stateful firewall) 9) Ściana ogniowa w trybie mostu (ang. Bridging firewall ) 10) System wykrywania i zapobiegania włamaniom i intruzom (IPS) 11) Obsługiwane protokoły i standardy: a. PAT Port Address Translation b. ACL Access Control List c. IPv4, IPv6 d. NAT - Network Address Translation e. QoS Quality of Service f. L2TP Layer 2 Tunneling 12) Obsługiwane protokoły VPN : a. IPSec b. IPSec pass-trough 13) Liczba kanałów IPSec VPN : 10 14) Akcelerowane sprzętowo szyfrowanie DES, 3DES dla protokołu IPsec 15) Ochrona przed atakami DoS (Denial of Service) 16) Port USB ) Gwarancja: 12 miesięcy 4. Termin wykonania zamówienia Instalację okablowania wraz z dostawą sprzętu należy wykonać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Odbiorcą Zamówienia jest Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa. 4

5 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawcy zostaną zakwalifikowani do szczegółowego rozpatrywania ofert jeżeli: nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 Ustawy 7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7.1 Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1, który powinien zawierać Cenę za wykonanie usługi instalacyjnej oraz dostawy sprzętu (uwzględniającą wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia). Cena powinna być podana w złotych netto i brutto oraz napisana słownie. Podana cena musi być ceną ostateczną (po uwzględnieniu ewentualnych rabatów). 7.2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 SIWZ. 7.3 Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, powinien przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej musi być przedstawiony w formie oryginału albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich można żądać zamawiający od wykonawcy). Wymagane dokumenty dołączane do oferty składane są w wersji oryginalnej lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub działające z upoważnienia ogólnego lub szczególnego. 7.4 Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złożenie ich w nienależyty sposób spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 8.1 Podstawowym sposobem porozumiewania się jest forma pisemna. 8.2 Formularz ofertowy wraz z załącznikami, oświadczenia wraz z wymaganymi dokumentami poświadczającymi muszą być dostarczone na piśmie, zgodnie z zapisami pkt. 7 powyżej. 8.3 Dopuszcza się także porozumiewanie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym drogą elektroniczną, z zachowaniem pkt. 8.4 oraz z zastrzeżeniem pkt Korespondencję przekazaną drogą elektroniczną uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 5

6 8.5 Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom. Wyjaśnienia wraz z pytaniami będą udostępnione wszystkim uczestnikom biorącym udział w przetargu, jeżeli wniosek wpłynie do niego najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 9. Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami: Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Janusz Manuszak Artur Sobkowicz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30, Warszawa, pok. 27 ul. Wspólna 30, Warszawa, pok. 323A Tel , Tel , fax fax Wymagania dotyczące wadium Wadium nie pobiera się. 11. Termin związania ofertą. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna zawierać dokumenty, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane w punkcie 7 powyżej Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ Oferta powinna zawierać szczegółowy opis prac i oferowanego sprzętu Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Złożona oferta powinny być zgodna z wymaganiami SIWZ Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści a także, żeby każda strona oferty łącznie z załącznikami była ponumerowana i trwale złączona Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub działające z upoważnienia ogólnego lub szczególnego. Upoważnienie do składania podpisów winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę Oferta powinna być napisana w języku polskim trwałą techniką, pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, czytelnym pismem ręcznym. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być widocznie przekreślone, a dopisane fragmenty napisane czytelnym pismem przez osobę upoważnioną do złożenia oferty. Podpisy na ofercie i oświadczenia muszą być oryginalne. Zaleca się, aby podpisy opatrzone zostały imienną pieczątką. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Składanie ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Warszawa, ul. Wspólna 30, pok. 253 nie później niż do dnia 29 października 2007 r. do godziny 11.00, w zaklejonej kopercie. 6

7 Koperta powinna być zatytułowana: Podwyższenie przepustowości łączą wraz z dodatkowym Router em oraz Firewall sprzętowy na potrzeby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA nr sprawy KNC /JM- 7442/07 oraz nie otwierać przed 29 października 2007 r., godz Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta posiadać będzie nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia nieterminowego jej złożenia. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Wykonawca nie może wprowadzać zmian lub wycofać złożonej przez siebie oferty po upływie terminu składania ofert. Miejsce i termin otwarcia ofert Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 29 października 2007 r., o godzinie 11.30, w pok. 25 w siedzibie Zamawiającego, ul. Wspólna 30, Warszawa. Zamawiający w czasie sesji otwarcia ofert poda do wiadomości Wykonawcom jaką kwotę przewidział na wykonanie zamówienia. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w trybie art. 87 ust.1 Ustawy. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w trybie art. 87 ust. 2 i art. 88 Ustawy. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 14. Opis sposobu obliczania ceny Cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, powinna być podana w złotych netto i brutto oraz napisana słownie, wraz z podaniem stawki i kwoty VAT. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny wyłącznie w sposób podany w art. 88 Ustawy. Cena nie podlega negocjacjom w czasie obowiązywania umowy. Podana cena musi być ceną ostateczną (po uwzględnieniu ewentualnych rabatów). Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez cały okres realizacji umowy. 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Zamówienie będzie udzielone wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 7

8 16. Warunki ogólne umowy 16.1 Wykonawca zobowiązuje się zainstalować okablowanie i dostarczyć sprzęt w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający zapłaci ustalone wynagrodzenie po wykonaniu całości zamówienia w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający przekaże w formie pisemnej bezpośrednio do Wykonawcy W przypadku, gdy zwłoka w dostawie przekroczy 10 dni, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umownej danej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy w trybie natychmiastowym Zamawiający może również od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r.) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności za zgodą obu stron Spory na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 17. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Protesty i odwołania Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie, przepisach wykonawczych do Ustawy jak też w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują środki odwoławcze przewidziane ustawą. Ogłoszenie wyników przetargu Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz listownie wszystkich uczestników postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin zawarcia umowy. Załączniki SIWZ: Nr 1 Formularz ofertowy Nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 8

9 Załącznik nr 1 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna Warszawa FORMULARZ OFERTOWY Działając w imieniu i na rzecz... ( Wykonawca ) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w odpowiedzi na ogłoszenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA o przetargu nieograniczonym dotyczącym Podwyższenia przepustowości łączą wraz z dodatkowym Router em oraz Firewall sprzętowy na potrzeby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA nr sprawy KNC /JM- 7442/07 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego, akceptujemy i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z udostępnioną dokumentacją: cena brutto: zł, słownie: cena netto: zł + VAT: (stawka VAT %) słownie: W razie wyboru nas na Wykonawcę, dostawa zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od podpisania umowy. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Niniejszą Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych... stronach. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część Oferty są: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2) Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 3)... 4)... 5)......, dnia (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 9

10 Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE o spełnieniu wymagań opisanych w art. 22 i w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Podwyższenie przepustowości łączą wraz z dodatkowym Router em oraz Firewall sprzętowy na potrzeby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA nr sprawy KNC /JM- 7442/07, niniejszym oświadczam, że: 1. Spełniam wymagania wymienione w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych a mianowicie: posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych..., dnia (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 10

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD REJONOWY W TORUNIU UL. FOSA STAROMIEJSKA 12/14 87-100 TORUŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół.

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo