Cze B cennika po czenia mi dzynarodowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cze B cennika po czenia mi dzynarodowe"

Transkrypt

1 1 Cennik us ug telekomunikacyjnych wiadczonych przez IPcall Sp. z o.o., jako podmiot wiadcz cy us ugi telekomunikacyjne, z siedzib w Warszawie (00-663), przy Alej Niepodleg ci 222 klatka A lokal 2, zarejestrowan w rejestrze przedsi biorców prowadzonym przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod nr KRS , wpisanym do rejestru operatorów telekomunikacyjnych pod numerem 9069, wiadcz cym us ugi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych w ramach platformy IPcall.pl. Us ug wiadczone s na mocy porozumienia z 4 Global Networks Service LLC w cicielem w/w platformy. Adres korespondencyjny: IPcall Sp. z o.o. Aleja Niepodleg ci 222/ Warszawa Cennik obowi zuje od 15 stycznia 2013r. do odwo ania. Wszystkie ceny podane w niniejszym Cenniku podane s w z otych polskich ( PLN ) i zawieraj podatek VAT. Cennik us ug telekomunikacyjnych sk ada si z 2 cz ci: a - po czenia krajowe i inne op aty b - po czenia mi dzynarodowe Cze B cennika po czenia mi dzynarodowe W celu zapewnienia atrakcyjnych stawek za po czenia, cennik po cze mi dzynarodowych mo e zosta zmieniony z 1 dniem ka dego miesi ca bez pisemnego informowania abonentów. Zmiany umo liwiaj przeliczanie stawek za po czenia wed ug aktualnego kursu walut oraz ewentualne zmiany w prefiksach ( numerach kierunkowych ). Wszystkie zmiany w cenniku publikowane b na stronie www operatora minimum 7 dni przed ich wprowadzeniem. Tabela nr 7 op aty za po czenia mi dzynarodowe Kierunek Kraj po czenia Cena brutto United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, Canada - Npa 204 Manitoba 0, Canada - Directory Assistance 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - New York 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, Canada - Npa 226 London Overlay, 0,0186 Ontario Canada - Directory Assistance 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, Canada - Npa 249 North Bay, 0,0186 Ontario Canada - Npa 250 Victoria B,C, 0, Canada - Directory Assistance 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Northwestel 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0,0372

2 United States 0, United States 0, United States 0, ANGUILLA All 1, United States - On Net 0, ANTIGUA AND BARBUDA All 1, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, BRITISH VIRGIN ISLANDS All 1, Canada - Npa 289 Hamilton Overlay, 0,0186 Ontario Canada - Directory Assistance 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, Canada - Npa 306 Saskatchewan 0, Canada - Directory Assistance 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, Canada - Npa 343 Kingston, Ontario 0, CAYMAN ISLANDS All 1, United States - New York 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, Canada - Npa 403 Southern Alberta 0, Canada - Directory Assistance 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, Canada - Npa 416 Toronto, Ontario 0, Canada - Directory Assistance 0, United States 0, Canada - Npa 418 Quebec City, 0,0186 Quebec Canada - Directory Assistance 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, Canada - Npa 438 Montreal Overlay, 0,0186 Quebec Canada - Directory Assistance 0, United States - On Net 0, BERMUDA All 1, United States 0, United States - On Net 0, Canada - Npa 450 Suburban 0,0186 Montreal, Quebec Canada - Directory Assistance 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, GRENADA All 1, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, Canada - Npa 506 New Brunswick 0, Canada - Directory Assistance 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, Canada - Npa 514 Montreal, Quebec 0, Canada - Directory Assistance 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0,0372

3 United States - On Net 0, Canada - Npa 519 London, Ontario 0, Canada - Directory Assistance 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, Canada - Other 0, United States 0, Canada - Npa 581 Quebec City, 0,0186 Quebec United States 0, United States 0, Canada - Npa 587 Southern Alberta 0,0186 Overlay Canada - Other 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, Canada - Npa 604 Vancouver, B,C, 0, Canada - Directory Assistance 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, Canada - Npa 613 Kingston, Ontario 0, Canada - Directory Assistance 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - New York 0, Canada - Npa 647 Toronto Overlay, 0,0186 Ontario Canada - Directory Assistance 0, TURKS AND CAICOS ISLANDS All 2, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, MONTSERRAT All 1, United States 0, United States 0, NORTHERN MARIANA ISLANDS All 0, GUAM All 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, Canada - Npa 705 North Bay, 0,0186 Ontario Canada - Directory Assistance 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, Canada - Npa 709 Newfoundland 0, Canada - Directory Assistance 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - New York 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, SAINT LUCIA All 1, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, DOMINICA All 1, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0,0372

4 United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, Canada - Npa 778 Vancouver 0,0186 Overlay, B,C, Canada - Directory Assistance 0, United States - On Net 0, Canada - Npa 780 Northern Alberta 0, Canada - Directory Assistance 0, United States - On Net 0, SAINT VINCENT AND GRENADINES 1,8461 All United States 0, United States - On Net 0, United States - Toll Free 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, Canada - Npa 807 Thunder Bay, 0,0186 Ontario Canada - Directory Assistance 0, United States - Hawaii 0, DOMINICAN REPUBLIC All , United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, Canada - Npa 819 Sherbrooke, 0,0186 Quebec Canada - Directory Assistance 0, United States 0, DOMINICAN REPUBLIC All , United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, DOMINICAN REPUBLIC All , United States 0, United States - Toll Free 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - Toll Free 0, Canada - Northwestel 0, Canada - Directory Assistance 0, TRYNIDAD AND TOBAGO All 1, SAINT KITTS AND NEVIS All 1, United States 0, United States - On Net 0, JAMAICA All 1, United States - Toll Free 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - Toll Free 0, United States 0, Canada - Npa 902 Nova Scotia 0, Canada - Directory Assistance 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, Canada - Npa 905 Hamilton, Ontario 0, Canada - Directory Assistance 0, United States 0, United States - Alaska 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - New York 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - New York 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States - On Net 0, United States - On Net 0, United States 0, United States 0, United States 0, United States 0, EGYPT Fixed 0, EGYPT Mobile EGYPT Mobile EGYPT Mobile EGYPT Mobile

5 EGYPT Mobile EGYPT Mobile EGYPT Mobile EGYPT Mobile EGYPT Mobile EGYPT Mobile EGYPT Mobile EGYPT Mobile EGYPT Fixed Cairo 0, EGYPT Fixed Alexandria 0, EGYPT Fixed 0, SOUTH SUDAN Fixed 2, SOUTH SUDAN Mobile 2, MOROCCO Fixed 1, MOROCCO Fixed Wana 1, MOROCCO Fixed Wana 1, MOROCCO Fixed Wana 1, MOROCCO Fixed Wana 1, MOROCCO Fixed Wana 1, MOROCCO Fixed Wana 1, MOROCCO Fixed Wana 1, MOROCCO Fixed Wana 1, MOROCCO Fixed Wana 1, MOROCCO Fixed Wana 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile IAM Maroc 1,7324 Telecom MOROCCO Mobile Meditel 1, MOROCCO Mobile Wana 1, MOROCCO Mobile Globalstar 0, Algeria 0, Algeria - Fixed Cat 0, Algeria - Algiers 0, Algeria - Mobile Wataniya 1, Algeria - Mobile Wataniya 1, Algeria - Mobile Wataniya 1, Algeria - Mobile Telecom 1, Algeria - Mobile Telecom 1, Algeria - Mobile Telecom 1, Algeria - Mobile Telecom 1, Algeria - Mobile Orascom 1, Algeria - Mobile Orascom 1,5244

6 Algeria - Mobile Orascom 1, TUNISIA Fixed 1, TUNISIA Mobile Orascom 1, TUNISIA Mobile Tunisie Telecom 1, TUNISIA Mobile Tunisie Telecom 1, TUNISIA Mobile Orange 1, TUNISIA Mobile Tunisie Telecom 1, LIBYA Fixed 1, LIBYA Mobile 2, LIBYA Mobile 2, LIBYA Mobile 2, LIBYA Mobile 2, LIBYA Mobile 2, LIBYA Mobile 2, GAMBIA Fixed 2, GAMBIA Mobile 2, GAMBIA Mobile 2, GAMBIA Mobile 2, GAMBIA Mobile 2, SENEGAL Fixed 2, SENEGAL Mobile 3, SENEGAL Mobile Orange 2, MAURITANIA All 2, MALI Fixed 1, MALI Mobile 1, MALI Mobile Orange 1, GUINEA All 5, COTE DIVOIRE Fixed 2, COTE DIVOIRE Mobile 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile 2, COTE DIVOIRE Mobile 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile Orange 2, COTE DIVOIRE Mobile 2, BURKINA FASO Fixed 2, BURKINA FASO Mobile 2, NIGER All 1, TOGOLESE REPUBLIC Fixed 2, TOGOLESE REPUBLIC Mobile 2, BENIN All 1, MAURITIUS Fixed 1, MAURITIUS Mobile 1, MAURITIUS Mobile 1, MAURITIUS Mobile 1, MAURITIUS Mobile 1, MAURITIUS Mobile 1, MAURITIUS Mobile 1, MAURITIUS Mobile 1, MAURITIUS Mobile 1, MAURITIUS Mobile 1, MAURITIUS Mobile 1, LIBERIA All 2, SIERRA LEONE Fixed 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, SIERRA LEONE Mobile 2, GHANA Fixed 1, GHANA Mobile 1, GHANA Mobile 1, GHANA Mobile 1, GHANA Mobile 1, GHANA Mobile 1, GHANA Mobile 1, GHANA Mobile 1, GHANA Mobile 1, GHANA Mobile 1, NIGERIA All 1, CHAD All 2, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Fixed 1, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Mobile 2, CAMEROON Fixed 1, CAMEROON Mobile 1, CAMEROON Mobile 1, CAMEROON Mobile Orange 1, CAPE VERDE Fixed 2, CAPE VERDE Mobile 2, CAPE VERDE Mobile 2, SAO TOME AND PRINCIPE All 5, EQUATORIAL GUINEA All 1, GABONESE REPUBLIC Fixed 2, GABONESE REPUBLIC Mobile 2, GABONESE REPUBLIC Mobile 2, GABONESE REPUBLIC Mobile 2, GABONESE REPUBLIC Mobile 2, GABONESE REPUBLIC Mobile 2, GABONESE REPUBLIC Mobile 2, GABONESE REPUBLIC Mobile 2, GABONESE REPUBLIC Mobile 2, CONGO Fixed 2, CONGO Mobile 3, CONGO Mobile 3, CONGO Mobile 3, CONGO Mobile 3, CONGO Mobile 3, CONGO Mobile 3, CONGO Mobile 3, CONGO Mobile 3, CONGO Mobile 3, DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,569 Fixed DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO - 7,0942

7 7 Premium Rate Services DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO - 7,0942 Premium Rate Services DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO - 7,0942 Premium Rate Services DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO - 7,0942 Premium Rate Services DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO - 7,0942 Premium Rate Services DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO - 7,0942 Premium Rate Services DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO - 7,0942 Premium Rate Services DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO - 7,0942 Premium Rate Services DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO - 7,0942 Premium Rate Services DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile DEMOCRATIC REP, OF THE CONGO 2,7528 Mobile ANGOLA Fixed 0, ANGOLA Mobile 0, GUINEA BISSAU All 3, Diego Garcia 4, ASCENSION All 9, SEYCHELLES All 2, SUDAN Fixed 1, SUDAN Mobile 1, SUDAN Mobile 1, SUDAN Mobile 1, RWANDESE REPUBLIC All 1, ETHIOPIA Fixed 1, ETHIOPIA Mobile 1, SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC All 3, DJIBOUTI All 2, KENYA Fixed 0, KENYA Mobile 0, TANZANIA Fixed 1, TANZANIA Mobile 1, TANZANIA Mobile 1, UGANDA Fixed 1, UGANDA Mobile 1, UGANDA Mobile 1, UGANDA Mobile 1, UGANDA Mobile 1, UGANDA Mobile 1, BURUNDI Fixed 1, BURUNDI Mobile 1, BURUNDI Mobile 1, MOZAMBIQUE Fixed 0, MOZAMBIQUE Mobile 0, MOZAMBIQUE Mobile Vodacom 1, ZAMBIA Fixed 1, ZAMBIA Mobile 1, MADAGASCAR Fixed 2, MADAGASCAR Mobile Madamobil 3, MADAGASCAR Mobile Orange 2, MADAGASCAR Mobile Celtel 2, MADAGASCAR Mobile Telma 2, REUNION Fixed 0, REUNION Fixed Mayotte 1, REUNION Mobile Mayotte 1, REUNION Mobile 1, REUNION Mobile 1, Zimbabwe 0, Zimbabwe - Mobile NetOne 0, Zimbabwe - Mobile Telecel 1, Zimbabwe - Mobile NetOne 0, Zimbabwe - Mobile Telecel 1, Zimbabwe - Mobile Econet 1, Zimbabwe - Mobile Econet 1, Zimbabwe - Premium 1, NAMIBIA Fixed 1, NAMIBIA Mobile 1, NAMIBIA Mobile 1, NAMIBIA Mobile 1, MALAWI All 1, LESOTHO All 1, BOTSWANA Fixed 0, BOTSWANA Mobile 1, SWAZILAND Fixed 1, SWAZILAND Mobile 1, SWAZILAND Mobile 1, SWAZILAND Mobile 1, COMOROS Fixed 2, COMOROS Mobile 5, South Africa 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0,4247

8 South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0,4247

9 South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - Mobile Vodacom 0, South Africa - Mobile MTN 0, South Africa - Mobile MTN 0, South Africa - Mobile MTN 0, South Africa - Mobile MTN 0, South Africa - Mobile Vodacom 0, South Africa - Mobile MTN 0, South Africa - Mobile Cell C 0, South Africa - Mobile Vodacom 0, South Africa - Mobile Vodacom 0, South Africa - Mobile MTN 0, South Africa - Mobile Vodacom 0, South Africa - Mobile Telkom 0, South Africa - Mobile Telkom 0, South Africa - Mobile Telkom 0, South Africa - Mobile Telkom 0, South Africa - Mobile Telkom 0, South Africa - Mobile Vodacom 0, South Africa - Mobile MTN 0, South Africa - Mobile Cell C 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0,4247

10 South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, South Africa - VNG1 0, SAINT HELENA All 6, ERITREA All 1, ARUBA All 1, FAROE ISLANDS Fixed 1, FAROE ISLANDS Mobile 1, FAROE ISLANDS Mobile 1, FAROE ISLANDS Mobile 1, GREENLAND All 3, GREECE Fixed 0, GREECE Fixed Athens 0, GREECE Mobile 0, GREECE Mobile 0, GREECE Mobile Cosmote 0, GREECE Mobile Telestet 0, GREECE Mobile Vodafone 0, GREECE Mobile Vodafone 0, GREECE Mobile 0, GREECE Mobile Cosmote 0, GREECE Mobile Cosmote 0, GREECE Mobile Infoquest 0, Netherlands 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile T-Mobile 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile T-Mobile 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile T-Mobile 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile T-Mobile 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile Others 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile T-Mobile 0, Netherlands - Mobile Tele2 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile T-Mobile 0, Netherlands - Mobile T-Mobile 0, Netherlands - Mobile Tele2 0, Netherlands - Mobile T-Mobile 0, Netherlands - Mobile T-Mobile 0, Netherlands - Mobile T-Mobile 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile T-Mobile 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile Others 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile Others 0, Netherlands - Mobile Others 0, Netherlands - Mobile Vodafone 0, Netherlands - Mobile T-Mobile 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile KPN Mobile 0, Netherlands - Mobile Lycamobile 0, Netherlands - Mobile Lycamobile 0, Netherlands - Mobile Lycamobile 0, Netherlands - Mobile Lycamobile 0, Netherlands - Mobile Lycamobile 0, Netherlands - Mobile Lycamobile 0, Netherlands - Mobile Lycamobile 0, Belgium - Other 0, Belgium - Proximus Mobile 0, Belgium - Mobile 0, Belgium - Mobile 0, Belgium - Mobile 0, Belgium - Mobile 0, Belgium - Proximus Mobile 0,3382

11 Belgium - Base Mobile 0, Belgium - Mobistar Mobile 0, Belgium - Special 0, Belgium - Special 0, France - Other 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Clec 0, France - Mobile 2, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Sfr Mobile 0,2016

12 France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Free Mobile 2, France - Free Mobile 2, France - Bouygues Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Free Mobile 2, France - Free Mobile 2, France - Free Mobile 2, France - Free Mobile 2, France - Free Mobile 2, France - Orange Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Sfr Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0, France - Bouygues Mobile 0,2016

Tabela 1. Opłaty za przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej. Umowa na czas nieokreślony Umowa na 12 miesięcy Umowa na 24 miesiące Rodzaj opłaty

Tabela 1. Opłaty za przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej. Umowa na czas nieokreślony Umowa na 12 miesięcy Umowa na 24 miesiące Rodzaj opłaty Cennik Obowiązuje od 01.08.2015 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 sierpnia 2015 roku. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN). Do każdej podanej ceny należy doliczyć podatek

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP Strona 1 z 33 Spis treści: 1. Platan SIP trunk............... 3 2. Wirtualna Centrala VPBX Platan Claudia............... 4 3. Usługi dodane.................. 5 4.

Bardziej szczegółowo

Cennik. Obowiązuje od czerwca 2011 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 czerwca 2011 roku. Zagraniczne (I strefa) Komórkowe po rabacie

Cennik. Obowiązuje od czerwca 2011 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 czerwca 2011 roku. Zagraniczne (I strefa) Komórkowe po rabacie Cennik Obowiązuje od czerwca 2011 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 czerwca 2011 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Opłata 1,22 zł brutto 200,00 zł brutto 2. Opłaty za usługi objęte

Bardziej szczegółowo

Cennik telefonia internetowa VoIP

Cennik telefonia internetowa VoIP Cennik telefonia internetowa VoIP OPŁATY ZA POŁACZENIA I USŁUGI DODATKOWE Opłaty za połączenia w ruchu krajowym Kwota netto 1 Połączenia w sieci oferowanego operatora 0,00 2 Połączenia lokalne, międzystrefowe,

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony Cennik TV podstawowy TV podstawowy plus "TV rozszerzony" Pakietu Usług: Internet z Usługą TV i Obowiązuje od 01.02.2014 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 lutego 2014 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe

Bardziej szczegółowo

WIOF African Performance Fund

WIOF African Performance Fund WIOF African Performance Fund Afryka Cape Verde Morocco Tunisia Western Algeria Sahara Libya Egypt Senegal Gambia Guinea Bissau Sierra Leone Mauritania Liberia Ivory Coast Mali Burkina Faso Niger Chad

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony Cennik TV podstawowy TV podstawowy plus "TV rozszerzony" "TV rozszerzony plus" Pakietu Usług: Internet z Usługą TV i Obowiązuje od 01.02.2014 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 lutego 2014 roku. 1. Opłaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG SMARTO PRE-PAID

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG SMARTO PRE-PAID OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG SMARTO PRE-PAID 1. 1. Niniejsza Oferta została wydana w oparciu o postanowienia Regulaminu świadczenia Usług SMARTO PRE-PAID. W razie wątpliwości Ofertę poczytuje się jako cennik

Bardziej szczegółowo

The Biological Weapons Convention

The Biological Weapons Convention The Biological Weapons Convention Afghanistan signed 10-04-72 Albania signed 03-06-92 Algeria signed 22-07-01 Argentina signed 01-08-72 Armenia signed 07-06-94 Australia signed 10-04-72 Austria signed

Bardziej szczegółowo

Country Names - Polish

Country Names - Polish Country Names - Polish English Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Ascension Island Australia Austria Azerbaijan

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE OPIS NETTO BRUTTO. MINIMUM Wymiary strony adresowej nie moga być mniejsze niż 80 mm x 90 mm, wysokości 5 mm.

USŁUGI DODATKOWE OPIS NETTO BRUTTO. MINIMUM Wymiary strony adresowej nie moga być mniejsze niż 80 mm x 90 mm, wysokości 5 mm. KRAJ NIEMCY HOLANDIA BELGIA FRANCJA AUSTRIA WIELKA BRYTANIA CZECHY IRLANDIA IRLANDIA PÓŁNOCNA Waga - kg netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń dla planu taryfowego IST35-240. Abonament telefoniczny Pakiet bezpłatnych minut 240. 086 Łomża 0.10 0864798 Łomża - IST 0.

Cennik połączeń dla planu taryfowego IST35-240. Abonament telefoniczny Pakiet bezpłatnych minut 240. 086 Łomża 0.10 0864798 Łomża - IST 0. Cennik połączeń dla planu taryfowego IST35-240 Abonament telefoniczny 35.00 zł Pakiet bezpłatnych minut 240 Połączenia lokalne zł/minutę 086 Łomża 0.10 0864798 Łomża - IST 0.00 Połączenia międzymiastowe

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn

Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn Kraj Rodzaj Cena netto za minutę połączenia w zł Cena brutto za minutę połączenia w zł Afganistan 0,77 0,94 Albania Komórki 0,70 0,85 Albania Stacjonarne 0,28 0,34 Algieria

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w sieci IPFON

Cennik usług w sieci IPFON Cennik usług w sieci IPFON Ważny od: 01 stycznia 2011 1. Opłaty za doładowania konta bilingowego 1 Doładowanie konta 10 (Okres Ważności:3 miesiące) 8,13 10,00 2 Doładowanie konta 25 (Okres Ważności: 6

Bardziej szczegółowo

A cena netto cena brutto

A cena netto cena brutto Belize 1,16 zł 1,43 zł A cena netto cena brutto Afganistan 1,31 zł 1,61 zł Afganistan- 1,41 zł 1,73 zł Albania 0,53 zł 0,65 zł Albania- 1,16 zł 1,43 zł Algieria 0,68 zł 0,84 zł Algieria- 1,00 zł 1,23 zł

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Lp Kraj Cena brutto 1 Afganistan 1,95 zł 2 Afganistan - GSM 2,37 zł 3 Albania 1,37 zł 4 Albania - GSM 2,37 zł 5 Albania - Usługi specjalne 1,37 zł 6 Algieria 1,11

Bardziej szczegółowo

Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne

Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za każdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli L.p. Kierunek ( j.ang.

Bardziej szczegółowo

3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne prefiks 80x

3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne prefiks 80x Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP taryfa Start 1. Opłaty miesięczne l.p. Nazwa kwota netto kwota brutto 1 Opłata za jedno konto VoIP i jeden tradycyjny numer publiczny 1,00 1,23 2 Poczta

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XI WZROST GOSPODARCZY cd. Perspektywa historyczna Wzrost teraz Dekompozycja wzrostu Produktywność Reszta Solowa Polska PKB W MILIARDACH DOLARÓW (W CENACH Z

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Cennik Międzynarodowy

Cennik Międzynarodowy Kraj Klasa Netto Brutto Afganistan Stacjonarne 0.84 1.03 Afganistan Komórkowe 0.87 1.07 Albania Stacjonarne 0.52 0.64 Albania Komórkowe 0.99 1.22 Algieria Stacjonarne 0.29 0.36 Algieria Komórkowe 1.41

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ E-FAX

CENNIK POŁĄCZEŃ E-FAX CENNIK POŁĄCZEŃ E-FAX Taryfy Opis Okres cena za minutę Połączenia pomiędzy numerami Abonenta dowolny bez opłat Połączenia lokalne, międzystrefowe, do numerów skróconych (AUS) Ta 0,10 zł Tb Tc 0,10 zł 0,09

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Opłaty za minutę połączenia (połączenia krajowe, wszystkie dni tygodnia przez całą dobę) Plan taryfowy Rodzaj połączenia

Opłaty za minutę połączenia (połączenia krajowe, wszystkie dni tygodnia przez całą dobę) Plan taryfowy Rodzaj połączenia Cennik usług telefonii K2 Media Plan taryfowy K2 Mini, K2 Midi, K2 Maxi Cennik jest integralną częścią Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez K2 Media Janusz Kaczmarczyk ul. 3 Maja 74 32-100

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 01.11.2016 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne:

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne: 1. AKTYWACJA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ (opłaty jednorazowe) a) łącza kablowe (gpon) w zabudowie wielorodzinnej 1 000,00 PLN w zabudowie jednorodzinnej 2 500,00 PLN b) łącza kablowe (eth) w zabudowie

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik telefonia cyfrowa Solisnet : (Obowiązuje od )

Cennik telefonia cyfrowa Solisnet : (Obowiązuje od ) Cennik telefonia cyfrowa Solisnet : (Obowiązuje od 01.01.2016) Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 1. Strefa 1 : 0,12 zł / min 2. Strefa 2 : 0,23 zł / min 3. Strefa 3 : 0,37 zł / min 4. Strefa

Bardziej szczegółowo

PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy

PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy 1 Afganistan 2 Afryka Południowa Republika Patrz: Republika Południowej Afryki (RPA) 3 Albania 10 A2 4 Algieria

Bardziej szczegółowo

Kraj Cena netto Cena brutto

Kraj Cena netto Cena brutto Cennik ważny od 01.08.2017 Kraj Cena netto Cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,9430 zł 2,39 zł Albania - Usługi specjalne

Bardziej szczegółowo

8. Opłaty za połączenia międzynarodowe za minutę połączenia. za minutę połączenia. l.p. Kierunek

8. Opłaty za połączenia międzynarodowe za minutę połączenia. za minutę połączenia. l.p. Kierunek Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP taryfy sofa 1. Opłaty jednorazowe l.p. Nazwa kwota netto kwota brutto 1 Aktywacja jednego konta VoIP 400,00 492,00 2 Przeniesienie numeru z innej sieci

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL TRAINNIG ICISA NOIDA - INDIE

INTERNATIONAL TRAINNIG ICISA NOIDA - INDIE INTERNATIONAL TRAINNIG 2008-2009 ICISA NOIDA - INDIE Audit of Social Sector Programmes DURATION : ONE MONTH DATES: 17th february to 18th march 2009 Elżbieta Paliga Audytor wewnętrzny Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFONII VOIP

CENNIK TELEFONII VOIP JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, obowiązuje od 01.01.2014 r. CENNIK TELEFONII VOIP I. OPŁATY PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę 1. Urzędem wymiany dla wszystkich paczek priorytetowych jest WER w Warszawie, zwany dalej. 2. Urzędami wymiany dla paczek

Bardziej szczegółowo

AdnexFON PROSTA I TANIA TELEFONIA

AdnexFON PROSTA I TANIA TELEFONIA AdnexFON PROSTA I TANIA TELEFONIA Lp. Nazwa Cena netto PLN Cena brutto PLN 1 Opłata aktywacyjna standard 99 121,77 2 Opłata aktywacyjna prom1* 19,90 24,47 3 Opłata aktywacyjna prom2* 1 1,23 4 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru 0,00 zł Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej 1. Miesięczne opłaty abonamentowe Usługa Sposób rozliczania Opłata abonamentowa za konto Użytkownika Opłata za pojedyncze konto UM Opłata abonamentowa za jeden Opłata za pojedynczy Linksys Linksys Opłata

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych. Kraj Operator Prefix Cena brutto/min

Cennik połączeń międzynarodowych. Kraj Operator Prefix Cena brutto/min Cennik połączeń międzynarodowych Cennik obowiązuje od 20.04.2015 r. Kraj Operator Prefix Cena brutto/min A Afganistan Other 0093 1,50 Afganistan Awcc Mobile 009370 1,20 Afganistan Awcc Mobile 009371 1,20

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych (kwoty brutto)

Cennik usług telekomunikacyjnych (kwoty brutto) Cennik usug telekomunikacyjnych (kwoty brutto) Internet (ącza kablowe): Instalacja (umowa czas nieokreślony) - 49 z Instalacja (umowa na rok) 1 z Abonament Mini (do 1 Mb/s) 30 z miesięcznie Abonament Eko

Bardziej szczegółowo

Informacja o krajach realizujących usługę żądania zwrotu paczki, zmiany lub korekty adresu. TAK usługa realizowana NIE usługa nie realizowana 1 2 3

Informacja o krajach realizujących usługę żądania zwrotu paczki, zmiany lub korekty adresu. TAK usługa realizowana NIE usługa nie realizowana 1 2 3 Poz. Informacja o krajach realizujących usługę żądania zwrotu paczki, zmiany lub korekty adresu Nazwa kraju lub terytorium usługa realizowana usługa nie realizowana 1 2 3 1 Afganistan 2 Afryka Południowa

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

1200,00 (1476,00) 4000,00 (4920,00) 0,00 (0,0) 79,00 (97,17) 0,00 (0,0) 79,00 (97,17) 20,00 (21,60) (21,60)

1200,00 (1476,00) 4000,00 (4920,00) 0,00 (0,0) 79,00 (97,17) 0,00 (0,0) 79,00 (97,17) 20,00 (21,60) (21,60) plany taryfowe cennik: opłaty stałe aktywacyjne i abonamentowe Aktywacja abonenta standardowa Aktywacja abonenta promocyjna 1 Abonament Pakiet telefon i Internet Pakiet TV kablowej dla jednego mieszkania

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych LOGITUS Obowiązuje od 01.10.2010 r. aktualizacja 03.12.2014

Cennik Usług Telekomunikacyjnych LOGITUS Obowiązuje od 01.10.2010 r. aktualizacja 03.12.2014 Instalacja Usługi Cennik Usług Telekomunikacyjnych LOGITUS Obowiązuje od 01.10.2010 r. aktualizacja 03.12.2014 Opłaty instalacyjne i aktywacyjne Internet 49 Telewizja Cyfrowa 49 Telefon 49 Aktywacja usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

Przedłużenie ważności konta i rozmów wychodzących 30 dni 60 dni 90 dni 120 dni 180 dni

Przedłużenie ważności konta i rozmów wychodzących 30 dni 60 dni 90 dni 120 dni 180 dni Kwoty doładowań konta VoIP użytkownika Kwota brutto doładowania 10,00zł 25,00 zł 50,00 zł 200,00 zł 500,00 zł Przedłużenie ważności konta i rozmów wychodzących 30 dni 60 dni 90 dni 120 dni 180 dni Przedłużenie

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń Telefonicznych

Cennik Połączeń Telefonicznych Cennik Połączeń Telefonicznych Stacjonarny numer telefonu 30zł / rok Kierunek Cena netto Cena brutto Krajowe - lokalne Połączenia wewnątrz sieci 0zł 0 zł Polska od 8:00 do 18:00 0.08 zł 0.10 zł Polska

Bardziej szczegółowo

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę 1. Urzędem wymiany dla wszystkich paczek priorytetowych jest Region Dystrybucji PLO w Warszawie, Wydział Ekspedycyjno-Rozdzielczy

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 369/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 11 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr 369/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 11 grudnia 2012 roku Uchwała Nr 369/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 227/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie Cennika usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH FAITH-NET S.C. (obowiązujący od dnia )

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH FAITH-NET S.C. (obowiązujący od dnia ) CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH FAITH-NET S.C. (obowiązujący od dnia 01.07.2014) Tabela 1. Standardowy Cennik Usług Telefonicznych - opłaty instalacyjne oraz aktywacyjne (umowa na czas nieokreślony) Plan taryfowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KONWERGENTNYCH

CENNIK USŁUG KONWERGENTNYCH CENNIK USŁUG KONWERGENTNYCH NAZWA TARYFY: TARYFA KONWERGENTNA VII ISDN Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 1. Opłaty aktywacyjne Opłata aktywacyjna za jeden ISDN PRA 2 990 zł (3677,70 zł z VAT) Opłata

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych wszystkie kwoty brutto 21.08.2008 Opis Prefix 8:00-18:00 18:00-8:00 Inicjacja połączenia 487089 0,0000 0,0000 8,12 488011 0,0000 0,0000 0,29 488012 0,0000 0,0000 0,29 488018

Bardziej szczegółowo

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan 11 5-9 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 3-5 Brak serwisu - Albania 7 3-4 Brak serwisu - Algieria 13 3-5 Brak serwisu - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

Rozdział II PACZKI POCZTOWE

Rozdział II PACZKI POCZTOWE Rozdział II PACZKI POCZTOWE O B J A Ś N I E N I A 1. "Ww" - oznacza, iż żaden z wymiarów paczki pocztowej nie może przekraczać 1,5 metra, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia przez Puławską Spółdzielnię Mieszkaniowa w Puławach usługi telefonicznej w sieci telekomunikacyjnej PULNET.

Cennik świadczenia przez Puławską Spółdzielnię Mieszkaniowa w Puławach usługi telefonicznej w sieci telekomunikacyjnej PULNET. Cennik świadczenia przez Puławską Spółdzielnię Mieszkaniowa w Puławach usługi telefonicznej w sieci telekomunikacyjnej PULNET (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. ) TARYFA PODSTAWOWA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

Bardziej szczegółowo

C e n n i k. usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych (telefon VoIP)

C e n n i k. usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych (telefon VoIP) C e n n i k usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych (telefon VoIP) Wszystkie ceny podane w Cenniku są wartościami brutto i zawierają 23% VAT. Aktywacja usługi Aktywacja usługi jest bezpłatna,

Bardziej szczegółowo

polskie centrum studiów a f r y k a n i s t y c z n y c h Państwa afrykańskie w Indeksie Państw Upadłych

polskie centrum studiów a f r y k a n i s t y c z n y c h Państwa afrykańskie w Indeksie Państw Upadłych Państwa afrykańskie w Indeksie Państw Upadłych Autor: Michał Tul E-mail: michal.tul@wp.pl Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych www.pcsa.org.pl Szanowni państwo, oto kolejne opracowanie dotyczące Afryki

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Cennik us ug telepin prepaid

Cennik us ug telepin prepaid CENNIK US UG Z DNIA 01.02.2008 1 Us uga Telepin to mo liwo prowadzenia tanich rozmów mi dzynarodowych i krajowych. Oferujemy nast puj ce typy po cze telefonicznych: Po czenia krajowe: - lokalne i strefowe

Bardziej szczegółowo

Cennik usług oraz połączeń

Cennik usług oraz połączeń Warszawa, dnia 8 lipca 2011 roku Cennik usług oraz połączeń Podane ceny są netto. Do cen należy doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę VAT. Na dzień 8 lipca 2011 roku stawka ta wynosi 23 %. Tabelę pierwszą

Bardziej szczegółowo

Oferta ATM S.A. dla Enterprise Investors Sp. z o.o. Warszawa, 10 lutego 2011 roku

Oferta ATM S.A. dla Enterprise Investors Sp. z o.o. Warszawa, 10 lutego 2011 roku Oferta ATM S.A. dla Enterprise Investors Sp. z o.o. Warszawa, 10 lutego 2011 roku Zastrzeżenie Niniejszy dokument stanowi tajemnicę handlową ATM S.A. i podlega następującym zastrzeżeniom: jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

szczegółowy cennik usług telefonicznych w sieci Rybnet

szczegółowy cennik usług telefonicznych w sieci Rybnet szczegółowy cennik usług telefonicznych w sieci Rybnet obowiązuje od dnia 1 marzec 2013 r. dotyczy nowych planów taryfowych Telefon: Oszczędny+, Dopasowany+, Optymalny + i Komfortowy+ 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Promocja "Przyjazny Prefiks " w sieci Plus GSM Regulamin Promocji "Przyjazny Prefiks " w sieci Plus GSM:

GSMONLINE.PL. Promocja Przyjazny Prefiks  w sieci Plus GSM Regulamin Promocji Przyjazny Prefiks  w sieci Plus GSM: GSMONLINE.PL Promocja "Przyjazny Prefiks 1069 2" w sieci Plus GSM 2006-01-03 Regulamin Promocji "Przyjazny Prefiks 1069 2" w sieci Plus GSM: 1. Promocja "Przyjazny Prefiks 1069 2 " skierowana jest do Abonentów

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik ważny od 04.12.2012. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo

Eksport: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Eksport: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Eksport: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan Brak serwisu - 11 4-8 Brak serwisu - Afryka Centralna, Republika Brak serwisu - 13 2-4 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 1-3

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Abonament oraz instalacja Instalacja Jednorazowo Miesięcznie Aktywacja 1,22 PLN - Aktywacja (przy rozwiązaniu umowy z innym operatorem) - Abonament Ilość minut w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Cennik krajowych usług łączności ruchomej mbank mobile Taryfa biznes. Obowiązuje od 1.07.2014 r.

Cennik krajowych usług łączności ruchomej mbank mobile Taryfa biznes. Obowiązuje od 1.07.2014 r. Cennik krajowych usług łączności ruchomej mbank mobile Taryfa biznes Obowiązuje od 1.07.2014 r. 783 399 000 Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Krajowe połączenia, SMS i wiadomości MMS Cena Minuta

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA OPŁATY ABONAMENTOWE Nazwa planu telefonicznego 50 100 250 BEZ LIMITU Miesięczna Opłata Abonamentowa brutto 40 zł 45 zł 50 zł 60 zł Pakiet minut w ramach Opłaty Abonamentowej

Bardziej szczegółowo

Cennik Podstawowy Mobilny Dom 15/0001

Cennik Podstawowy Mobilny Dom 15/0001 /000 Niniejszy cennik stanowi załącznik do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cennik obowiązuje od dnia września 0 roku. Stawki w PLN, w przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia.

Bardziej szczegółowo

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU)

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU) Załącznik nr 2 do Części II RIO Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik ważny od 01.07.2015. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik ważny od 01.07.2015. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo

NOMADIC NA KARTĘ CENNIK USŁUG I PRODUKTÓW. Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2012 roku. w sieci SFERIA S.A.

NOMADIC NA KARTĘ CENNIK USŁUG I PRODUKTÓW. Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2012 roku. w sieci SFERIA S.A. CENNIK USŁUG I PRODUKTÓW NOMADIC NA KARTĘ w sieci SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2012 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa CENNIK USŁUG NOMADIC NA KARTĘ ROZDZIAŁ I Usługi podstawowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy domowy * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 01.11.2011 r.

Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy domowy * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 01.11.2011 r. Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy domowy * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 0..20 r. Ceny wyrażone są w zł. Podatek VAT dla usług wynosi 23 %. Tabela. Opłaty jednorazowe Poz Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH POŁĄCZEŃ Z NUMERAMI SPECJALNYMI, USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH I ROAMINGOWYCH

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH POŁĄCZEŃ Z NUMERAMI SPECJALNYMI, USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH I ROAMINGOWYCH 1. Niniejszy Cennik obowiązuje dla klienta indywidualnego oraz klienta biznesowego, który podpisze umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam

Bardziej szczegółowo

Cennik - rozmowy telefoniczne

Cennik - rozmowy telefoniczne Cennik - rozmowy telefoniczne "Koszt połączenia" to opłata za minutę połączenia "Koszt inicjacji" to opłata jednorazowa naliczana w momencie nawiązania połączenia Podane w cenniku ceny są cenami brutto,

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Obowiązuje od 1 marca 2016 r. POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K USŁUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Warszawa 2016 ROZDZIAŁ XVI. PACZKI POCZTOWE PRIORYTETOWE Poz. Masa S T R E F A A1 A2 A3

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych w sieci Rybnet

Cennik usług telefonicznych w sieci Rybnet Cennik usług telefonicznych w sieci Rybnet z dnia 1 października 2016 r. dotyczy planów taryfowych Telefon: Mini, Standard, Ekstra i Komfort 1. Informacje ogólne 1.1. Wszystkie podane poniżej ceny są cenami

Bardziej szczegółowo

CENNIK 0 801 130 160* (022) 497 45 36 TELEFON, INTERNET, TELEWIZJA KABLOWA (022) 497 45 38. Babka Tower

CENNIK 0 801 130 160* (022) 497 45 36 TELEFON, INTERNET, TELEWIZJA KABLOWA (022) 497 45 38. Babka Tower TELEFON, INTERNET, TELEWIZJA KABLOWA CENNIK Babka Tower Informacja Handlowa 0 801 130 160* (022) 497 45 36 czynne 24h/dob CENNIK OP AT ZA US UGI Êwiadczone przez SFERIA S.A. (dawniej O.S.P. POLPAGER Sp.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH POŁĄCZEŃ Z NUMERAMI SPECJALNYMI, USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH I ROAMINGOWYCH

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH POŁĄCZEŃ Z NUMERAMI SPECJALNYMI, USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH I ROAMINGOWYCH 1. Niniejszy Cennik obowiązuje dla klienta indywidualnego oraz klienta biznesowego, który podpisze umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Telestrada S.A. 2. Opłaty za wysłanie

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Oto cennik, którego szukasz!

Oto cennik, którego szukasz! Oto cennik, którego szukasz! Jak widać, państw, w których można cieszyć się bielizną Obsessive jest wiele, ale... jeśli obok nazwy kraju, do którego chcesz wysłać przesyłkę, nie ma podanej ceny, oznacza

Bardziej szczegółowo

Cennik. Usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od Dotyczy umów podpisanych po 15 marca 2009 roku. Zagraniczne (I strefa) Komórkowe (do PLAY)

Cennik. Usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od Dotyczy umów podpisanych po 15 marca 2009 roku. Zagraniczne (I strefa) Komórkowe (do PLAY) Cennik Usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 15.03.2009. Dotyczy umów podpisanych po 15 marca 2009 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Opłata Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo