INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER"

Transkrypt

1 INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej z paliw i biopaliw Bio-Hydrogen jest wysokosprawnym i innowacyjnym urządzeniem do produkcji energii elektrycznej z biopaliw i paliw ciekłych i/lub gazowych. Urządzenie jest dedykowane do produkcji energii elektrycznej do zasilania indywidualnych domów, firm, obiektów strategicznych i szczególnie ważnych, domków kempingowych, jachtów, zabudowań jednostek publicznych i oświaty, stacji badawczych, wszelkich budynków oddalonych od skupisk ludności oraz jako dodatkowe, gdy zabraknie zasilania. Grzegorz Wcisło 2. Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy PPU ANKO, Warszawa 3. Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 4. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 5. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 6. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa Stanowisko do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze mgłowe - GAM Nowy wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego Aktywna Inteligentna Bariera Drogowa i Mostowa AIBDiM 1. Sposób ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów węglowych z pras filtracyjnych Stanowisko badawcze do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych umożliwia znacznie szybsze przeprowadzenie badań w celu ustalenia zagrożenia wybuchem danego pyłu lub mieszaniny kilku pyłów oraz rzetelną analizę uzyskanych wyników, dbając także o bezpieczeństwo personelu przeprowadzającego testy. Stanowisko badawcze jest absolutnie przyjazne dla środowiska naturalnego i bezpieczne dla ludzi. Dwufunkcyjne mgłowe urządzenie gaśnicze GAM to urządzenie gaśnicze spełniające dwie funkcje funkcję urządzenia gaśniczego mgłowego działającego automatycznie oraz funkcję typowej gaśnicy. Dwufunkcyjne mgłowe urządzenie gaśnicze zapobiegające wystąpieniu zjawiska rozgorzenia, to gaśnica ze środkiem gaśniczym, jakim jest mgła wodna uruchamiana w trybie automatycznym (bezobsługowym) i nieautomatycznym. Maria Kędzierska Maria Kędzierska Opracowany system i urządzenia pozwalają na ciągłą rejestrację sygnałów Sylwia Jarosławskawejściowych. System wyposażony jest w czujniki przemieszczeń i wychyleń Sobór pozwala w ciągły sposób kontrolować górniczy wyciąg szybowy. Zapewnia pomiar, przesyłanie i rejestrowanie danych, sygnalizowanie stanów alarmowych. Aktywna Inteligentna Bariera Drogowa i Mostowa przeznaczona jest do powstrzymywania oraz prawidłowego ukierunkowania pojazdu z zachowaniem bezpieczeństwa osób znajdujących się w pojeździe oraz innych użytkowników dróg. Przedmiotem wynalazku jest innowacyjna technologia rozdrabniania, uszlachetniania i granulowania mułów węglowych, pozwalająca na uzyskanie produktu handlowego dla energetyki zawodowej. Proces technologiczny prowadzony jest w systemie produkcji ciągłej on-line nie powodując przestojów przy rozładunku pras filtracyjnych. Elżbieta Janiszewska Janusz Oleszczak u m.edu.pl 7. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa 2. Pneumatyczna przenośna nitownica obwiedniowa Przedmiotem wynalazku jest pneumatyczna przenośna nitownica ręczna przeznaczona do pracy w dowolnym położeniu do wykonywania połączeń nitowych konstrukcji przestrzennych takich jak stelaże, osłony, obudowy i inne. Nitownica może być zastosowana jako moduł technologiczny w półautomatycznych i automatycznych urządzeniach montażowych w postaci pojedynczej lub wielowrzecionowej głowicy nitującej. Janusz Oleszczak 8. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Legnica 9. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Gliwicach, Gliwice Technologia odzysku wolframu i miedzi z odpadowych złomów wolframowo miedziowych Wcu Programowalny, kompaktowy manipulator przedmiot narzędzie Przedmiotem wynalazku jest unikatowy w skali europejskiej sposób odzyskiwania wolframu i miedzi z odpadów złomów stopów wolframu z miedzią, zawierających 20-70% wolframu i 10-50% miedzi oraz do 10% emulsji olejowo wodnej. Programowalny, kompaktowy manipulator jest wielofunkcyjnym robotem przeznaczonym do zdalnego natryskiwania, spawania, pokrywania powierzchni lub operacji wycinania-przecinania, zależnie od narzędzia realizującego te operacje, np. palnika plazmowego, lasera, dyszy natryskowej. Arkadiusz Szpakowski Alicja Skotnicka wice.pl 10. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Gliwicach, Gliwice Metoda uzyskania rozdrobnienia mikrostruktury w płaskich wyrobach walcowanych Metoda rozdrobnienia mikrostruktury w płaskich wyrobach walcowanych charakteryzuje się tym, że walcowaną taśmę przegina się w walcarce na walcach zębatych prostopadle do kierunku walcowania, prostuje się na walcach płaskich, a następnie przegina się na walcach bruzdowych i ponownie prostuje się na walcach płaskich, tak opisany cykl powtarza się nie mniej niż dwa razy, przy czym taśmę pomiędzy cyklami każdorazowo odwraca się o 180 Alicja Skotnicka 11. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Gliwicach, Gliwice Stop srebra z dodatkiem metali ziem rzadkich Przedmiotem wynalazku jest stop srebra przeznaczony do wytwarzania styków elektrycznych zawierający dodatek 1% miszmetalu (mieszaniny metali ziem rzadkich). Stop ten cechuje się drobnoziarnistą mikrostrukturą, zwiększonymi w stosunku do czystego srebra i stabilnymi w podwyższonej temperaturze właściwościami mechanicznymi oraz wysoką konduktywnością elektryczną. Alicja Skotnicka

2 12. Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice Nowa metoda poprawy trwałości eksploatacyjnej szyn normalnotorowych Opracowana metoda polega na obróbce cieplnej główki szyny bezpośrednio po procesie walcowania. Nowe rozwiązanie polega na tym, że po walcowaniu szyny, główka zanurzana jest cyklicznie przez krótkie okresy czasu, po upływie których część roztworu jest usuwana ze zbiornika, co powoduje obniżenie jego poziomu poniżej główki, a tym samym spowolnienie chłodzenia. Zapewnia to uzyskanie jednorodnego rozkładu twardości w objętości główki, co znacząco ogranicza zużycie szyn w warunkach eksploatacji na łukach torów w porównaniu do szyn wytwarzanych z zastosowaniem dotychczasowych technologii obróbki cieplnej. Roman Kuziak 13. Instytut Odlewnictwa, Pasywny kompozyowy pancerz ochronny Skonstruowany przez Konsorcjum PANCERMET i Instytut Odlewnictwa pasywny kompozytowy pancerz ochronny prezentuje wysoką skutecznością w przypadku ochrony przed małokalibrowymi pociskami typu AP oraz odłamkami i pociskami z broni ręcznej. Unikatowe rozwiązania wprowadzone podczas tworzenia konstrukcji pancerza oraz nowoczesna metoda wytwarzania sprawia, że pancerz tego typu jest wytrzymały, a zarazem lekki, co w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i zwiększenie mobilności chronionych obiektów. Paweł Darłak, Piotr Długosz 14. Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 15. Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa Programowalny Sterownik Polowy Do Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych Smart Grid - MUPASZ 710 Plus Urządzenie Do Oznaczania Redukcyjności Rud Żelaza Wg Norm ISO 4695, 4696, 7215 Nowe urządzenie wyposażone w funkcję zabezpieczenia łukowego nie tylko zwiększa bezpieczeństwo rozdzielni, ale również przynosi duże oszczędności z powodu niestosowania kosztownych niezależnych zabezpieczeń łukowych, co ma także wpływ na prostszą implementację w systemach komputerowego nadzoru. Do ustalenia optymalnych warunków pracy niezbędna jest znajomość redukcyjności przetapianej rudy żelaza. Sposób oznaczania redukcyjności opisany jest w normach ISO 4695 oraz ISO Pomiary te są zagadnieniem stawiającym wiele trudnych wyzwań konstrukcyjnych. Polegają one na rejestracji ubytku masy badanej próbki podczas reakcji redukcji z mieszaniną azotu i tlenku węgla w wysokiej temperaturze. Ze względu na spełniane zadania urządzenie podzielone zostało na 4 części: moduł grzejny, moduł wagowy, zespół nadzoru i dystrybucji gazów procesowych, moduł transportera. Tomasz Głuszak Tomasz Głuszak 16. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa Głowica imitatora celu powietrznego Zaletą naszej głowicy jest uzyskanie widma promieniowania podczerwonego zbliżonego do widma promieniowania celu rzeczywistego dzięki odpowiedniemu doborowi składu masy smugaczy oraz konstrukcji i materiału z jakiego został wykonany ruszt. Pracująca głowica doskonale imituje promieniowanie cieplne podczerwone emitowane przez silnik odrzutowy lecącego samolotu. Poprzez odpowiedni dobór składu środka pirotechnicznego w głowicy możliwe jest również imitowanie różnych innych obiektów latających wytwarzających widmo podczerwone promieniującego ciepła. Paweł, Ziencik 17. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa Turbina wiatrowa o osi poziomej i łopatach wywołujących efekt Magnusa Istota turbiny według naszego wynalazku polega na tym, że każda jej łopata jest wirnikiem turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu, zdolnym do samoistnego rozpoczęcia i utrzymywania własnego ruchu obrotowego. Zaletą naszej turbiny wiatrowej jest uproszczenie konstrukcji i zmniejszenie jej ciężaru ponieważ wyeliminowana jest potrzeba napędu elektrycznego łopat. Dzięki temu, że obroty piasty turbiny zwiększają prędkość powietrza opływającego łopaty, możliwe jest zminimalizowanie ich długości i średnicy, co znacznie sprzyja jej zabudowie, eksploatacji i chroni środowisko. Paweł, Ziencik 18. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kompozyt na osnowie diamentu z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania Przedmiotem wynalazku jest kompozyt na osnowie diamentu z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania. Kompozyt otrzymywano w procesie spiekania wysokociśnieniowego proszku diamentu, z nowym rodzajem fazy wiążącej innej od dotychczas stosowanych, zapewniającej lepszą odporność temperaturową i wytrzymałość. Magdalena Szutkowska 19. Instytut Techniki CIĄGNIK Górniczej KOMAG, Gliwice AKUMULATOROWY GAD-1 Nie emitujący ciepła, hałasu i spalin ciągnik podwieszony GAD-1 o napędzie akumulatorowym, wyposażony w ogniwa najnowszej generacji, stanowi korzystną alternatywę dla podwieszonych urządzeń transportowych o napędzie spalinowym. Atutami rozwiązania są odzyskiwanie energii podczas hamowania i możliwość generowania siły pociągowej w systemie ciernym lub zębatkowym, zapewniając możliwość transportu materiałów po trasach nachylonych do Wacław Śledziński 20. KONKURS: Technikum Elektroniczne w Połańcu, Politechnika Krakowska (Wydział Mechaniczny), Połaniec SAFE STEP"- BEZPIECZNA LASKA DLA NIEWIDOMYCH Innowacyjne urządzenie jest odpowiedzią na potrzeby ludzi z upośledzeniem wzroku i wpływa na poprawę komfortu ich życia.urządzenie jest zrealizowane w prostej architekturze i wykorzystujące procesor programowany językiem bascom. Dzięki temu układ jest w pełni funkcjonalny i mobilny. Mariusz Zyngier pl

3 21. Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa Nowy rodzaj polioksymetylenu o poprawionych właściwościach Przedmiotem wynalazku są nowe, modyfikowane różnymi typami nanokrzemionki odmiany tworzywa konstrukcyjnego polioksymetylenu. Stosowana jest nanokrzemionka sferyczna lub krzemionka pylista, modyfikowana poprzez hydrofobizację jej powierzchni tetrametylodisilazanem lub tetrametylodisiloksanem. Jerzy Prodan 22. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź 23. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź Dzianina ażurowa antyelektrostatyczna i Sposób zwiększania zakresu maskowania płaskich materiałów włókienniczych Tkanina maskująca i Sposób zwiększania zakresu maskowania płaskich materiałów włókienniczych Lekka struktura włókiennicza dziewiarska (ok. 200g/m 2 ) do maskowania ludzi i ich osobistego wyposażenia w zakresie promieniowania VIS i IR oraz antyradiolokacyjnego. Właściwości maskujące uzyskano poprzez, odpowiedni dobór jakościowy i ilościowy przędz konduktywnych z optymalnym udziałem metalu, specyficzną strukturę, oraz zastosowanie obróbki wykończalniczej z udziałem wytypowanych kompozycji barwników zawiesinowych i środków pomocniczych. Tkanina z zastosowaniem przędz zasadniczych stanowiących tło materiału oraz przędz konduktywnych o określonym udziale sadzy i metalu. Właściwości maskujące w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni, uzyskano dzięki: odpowiedniemu dobraniu jakościowemu i ilościowemu poszczególnych grup przędz, optymalnemu splotowi, oraz zastosowaniu obróbki wykończalniczej z udziałem wytypowanych kompozycji barwników zawiesinowych i środków pomocniczych. Ewa Obersztyn Ewa Obersztyn 24. Politechnika Gdańska, MAYDAY EURO 2012 Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Oraz Wydział ETI, Katedra Systemów Multimedialnych, Gdańsk Anonimizator strumieni wizyjnych Głównym celem opracowanego wynalazku była automatyczna ochrona danych wrażliwych transmitowanych w strumieniach wizyjnych np. twarzy, tablic rejestracyjnych, sylwetek, relacji i zachowań itp. Ochrona prywatności odbywa się za pomocą algorytmów anonimizacji prostej (nieodwracalnej) i kryptoanonimizacji (odwracalnej) co umożliwia odzyskiwanie danych np. w sytuacji zagrożenia. Piotr Odya 25. Politechnika Gdańska, Katedra Systemów Multimedialnych, Gdańsk System do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych Opracowany system pozwala na określenie poziomu oraz wpływu na słuch hałasu występującego w środowisku aglomeracji miejskich. Wynik przedstawiany jest w postaci mapy hałasu oraz mapy przesunięcia progu słyszenia człowieka narażonego na hałas. W oparciu o emisyjny model źródła hałasu (drogowego, kolejowego) oraz algorytmy propagacji dźwięku w środowisku wyznaczane są immisyjne mapy hałasu dla danego obszaru. Piotr Odya 26. Katedra Systemów Multimedialnych Politechnika Gdańska, Gdańsk Stymulator uwagi słuchowej i wzrokowej Celem treningu prowadzonego z użyciem stymulatora uwagi słuchowej i wzrokowej jest pobudzenie i usprawnienie percepcji dźwięku i obrazu. Jest to szczególnie istotne w przypadku stwierdzenia zaburzeń rozwojowych związanych z nieprawidłową lateralizacją wzrokową i słuchową. Trening polega na równoczesnej stymulacji zmysłów słuchu i wzroku w celu skoncentrowania percepcji dźwięku i obrazu w określonej półkuli. Piotr Odya 27. Politechnika Krakowska - ASK, 28. Politechnika Krakowska - BT, 29. Politechnika Krakowska - Gorazda, 30. Politechnika Krakowska - ortyl, Kompozytowe biomateriały nowej generacji otrzymywane w wyniku modyfikacji matrycy polimerowej nanocząstkami Nowoczesne opatrunkowe materiały polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi Sposób otrzymywania paszowych fosforanów dwuwapniowych Innowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji kationowej monomerów Przedmiotem wynalazku jest biomateriał kompozytowy zawierający nanocząstki metaliczne i ceramiczne. W kompozytach nowej generacji do zastosowań biomedycznych zastosowano hydroksyapatyt pochodzenia zwierzęcego mający strukturę zbliżoną do kości ludzkiej, otrzymany według innowacyjnej metody. Przedmiotem wynalazku są opatrunkowe materiały polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi. Proponowana synteza matrycy polimerowej z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego jest nowoczesną i bezodpadową metodą typu prece chemistry. Technologia jest prosta, szybka i bardzo wydajna. W opracowanej metodzie wykorzystuje się energię do zainicjowania reakcji polimeryzacji oraz sterylizacji produktów biomedycznych. Przedmiotem wynalazku jest sposób termicznej utylizacji osadów z oczyszczania ścieków komunalnych umożliwiający uzyskanie ekstraktu przydatnego jako półprodukt do wytwarzania surowców paszowych w postaci fosforanów wapnia. Technologia dotyczy obróbki termicznej osadów ściekowych, powstałych po procesie oczyszczania ścieków z zastosowaniem symultanicznego strącania związków fosforu przy pomocy soli żelaza. Przedmiotem wynalazku są innowacyjne fotoinicjatory dedykowane do procesów fotopolimeryzacji kationowej, otrzymane na bazie soli jodoniowych. Doskonałe właściwości aplikacyjne prezentowanych nowych inicjatorów wynikają z bardzo dobrej rozpuszczalności w monomerach, jak i długoterminowej stabilności w warunkach składowania. Agnieszka Sobczak- Kupiec Bożena Tyliszczak Katarzyna Gorazda Joanna Ortyl Politechnika Krakowska - pabiś, Miniaturowy Wymiennik Ciepła Przedmiotem wynalazku jest miniaturowy wymiennik ciepła o całkowitej długości korpusu L=45 mm, z poprzecznie nawierconymi kanałami o średnicy 2 mm, wykonany z materiału o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła. Aleksander Pabiś edu.pl

4 32. Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów, Laboratorium EPR, Poznań Sposób lokalizacji zmian nowotworowych i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI oraz układ do stosowania tego sposobu 33. Politechniak Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Przyrząd określający urabialność węgla lub skał otaczających złoże Inżynierii Produkcji, Zabrze węglowe POU-BW/01- WAP Wynalazek przedstawia metodę detekcji sygnału umożliwiający obrazowanie zmian nowotworowych metodą EPR, poprzez monitorowanie rozkładu stężenia tlenu. Wynalazek polega na wyznaczeniu projekcji stężenia tlenu z pojedynczego pomiaru widma EPR, co umożliwia w czasie zaledwie kilku sekund wykonać wszystkie pomiary. Przyrząd jest urządzeniem mobilnym, umożliwiającym prowadzenie pomiarów tak w warunkach rzeczywistych jak i laboratoryjnych, odwzorowując rzeczywisty charakteru pracy maszyny urabiającej ścianowego kombajnu bębnowego. Przyrząd umożliwia pomiar i rejestrację dwu sił biorących udział w procesie skrawania, tzn. siły skrawania (Fs) oraz siły docisku do urabianej calizny (Fd). Tomasz Czechowski Witold Biały t.poznan.pl 34. Politechnika ska, 35. Politechnika ska, 36. Politechnika ska, Ekologiczna technologia łączenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi Biodegradowalny materiał o strukturze komórkowej Test diagnostyczny z receptorem w postaci aptameru do detekcji i identyfikacji bakterii z gatunku E. coli do detekcji bakteriurii układu moczowego Urządzenie wg wynalazku objętego patentem nr do wykonywania złączy taśm z linkami stalowymi umożliwia uzyskiwanie kleistości konfekcyjnej pomiędzy elementami złącza bez potrzeby stosowania kleju rozpuszczalnikowego. W opracowanej technologii nie stosuje się także zmywania łączonych elementów rozpuszczalnikami dzięki wprowadzeniu operacji zapobiegających zanieczyszczeniom złączy. W efekcie stosowania wynalazku, np. w kopalni Bełchatów, zmniejszono emisję rozpuszczalników o ponad 15 tys. kg w ciągu roku i ograniczono toksyczne oddziaływanie na ludzi. Innowacyjny biodegradowalny materiał o strukturze komórkowej składa się z termoplastycznego polimeru - polilaktydu (PLA) oraz napełniacza celulozowego. Połączenie korzystnych właściwości polimerów biodegradowalnych z równoczesnym wytworzeniem struktury komórkowej w kompozycie pozwala na uzyskanie w pełni biodegradowalnego materiału o zmniejszonej gęstości. Porowate kompozyty polimerowe z napełniaczami celulozowymi mają pozytywny wpływ na środowisko, ze względu mniejsze zużycie surowców kopalnych oraz niższą emisję CO2 oraz biodegradację. Prezentowany wynalazek stanowi kompletne Know How z zakresu konstrukcji testów diagnostycznych do detekcji komórek bakteryjnych. Dzięki zastosowaniu DNA specyficznie oddzaiłującego z analitem opracowane rozwiązanie stanowi tańszą alternatywę do obecnie znanych rozwiązań bazujących na przeciwciałach. Opracowana technologia dotycząca wytwarzania testów do detekcji E. coli w moczu to tylko przykładowe rozwiązanie na bazie którego możliwe jest opracowanie zupełnie nowych rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami potencjalnego klienta. Mirosław Bajda; Marek Kozłowski Kazimierz Grabas Politechnika ska, 38. Politechnika ska, Sposób wytwarzania implantu kostnego Mechatroniczny pojazd gąsienicowy nowej generacji o adaptacyjnej mobilności do serwisowania cięgien linowych i transportu Opracowana metoda umożliwia wytwarzane implantów dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów. Dzięki temu implanty nowego typu lepiej niż tradycyjne spełniają swoje funkcje i mogą zmniejszać ilość powikłań po zabiegach endoprotezo-plastyki. Istota innowacyjnego mechatronicznego pojazdu gąsienicowego polega na tym, że ma on co najmniej jeden człon jezdny pojazdu, z których każdy ma co najmniej dwie innowacyjne segmentowe, napędzane na wszystkie koła, gąsienice z gumowymi elementami o optymalnym kształcie, geometrii i specjalnych własnościach mechanicznych gumy, które zapewniają wyjątkowo dużą siłę trakcyjną, nawet na cięgnie linowym pokrytym smarem konserwującym. Piotr, Dudziński; pwr.wroc.pl pwr.wroc.pl ; 39. Politechnika ska, Połączenie koła czerpakowego z przekładnią mechanizmu urabiania Rozwiązanie usprawnia pracę w wyrobisku i obniża koszty operacyjne koparek kołowych wielonaczyniowych. Kształtowe ustalanie położenia wału napędowego względem tulei jarzma przekładni, w miejsce połączenia zaciskowego, zapobiega zatarciu się układu, umożliwia łatwy, stosunkowo szybki i wielokrotny montaż wału, a także charakteryzuje się dużą wytrzymałością na przenoszenie ekstremalnych obciążeń. Patent, któremu przyznano nagrodę Prezesa Rady Ministrów, zastosowano na koparkach KWK1200M w Kopalni Węgla Brunatnego Turów 40. Politechnika ska, 41. Politechnika ska, Skaner do kryminalistycznej analizy dokumentów Automatyczny System Pomiarowy dla śrub kostnych System składa się z urządzenia skanującego oraz oprogramowania, które pomaga w pracy eksperta począwszy od etapu zbierania danych, poprzez ich przetwarzanie, analizę i prezentację, a w konsekwencji przygotowanie dokumentacji prowadzonych badań System składa się z urządzenia skanującego oraz oprogramowania, które pomaga w pracy eksperta począwszy od etapu zbierania danych, poprzez ich przetwarzanie, analizę i prezentację, a w konsekwencji przygotowanie dokumentacji prowadzonych badań pwr.wroc.pl pwr.wroc.pl

5 42. Politechnika ska, Technologie bioremediacji środowisk gruntowowodnych skażonych węglowodorami Opracowana przez Zespół Politechniki skiej technologia opiera się na Kazimierz Grabas wykorzystaniu autochtonicznych mikroorganizmów do rozkładu węglowodorów Adam Pawełczyk stanowiących zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Innowacyjny charakter stosowanej technologii polega na stymulacji aktywności degradacyjnej drobnoustrojów przez utworzenie optymalnych warunków rozwoju mikroorganizmów w skażonym środowisku oraz zapewnienie im biodostępności substratu pokarmowego. Ponadto opracowane zostały biopreparaty do wspomagania degradacji węglowodorów otrzymywane na bazie aktywnej mikroflory autochtonicznej. Są one całkowicie bezpieczne dla człowieka i środowiska, co potwierdzają posiadane atesty Państwowego Zakładu Higieny. Możliwość wdrożenia rozwiązania: na wielu różnych zanieczyszczonych obiektach i obszarach, takich jak: bazy lotnicze, magazyny paliw, poligony wojskowe, rurociągi przesyłowe, rampy przeładunkowe, stacje benzynowe, warsztaty naprawcze, rejony uszkodzeń cystern samochodowych i kolejowych, tereny byłych gazowni itp Politechnika ska, Układ jezdny o adaptacyjnej strukturze i zwiększonej mobilności = KONKURS SIERŻPUTOWSKI Przedmiotem pracy jest układ jezdny o modułowej budowie, umożliwiający szybkie konfigurowanie pojazdów, w szczególności przeznaczonych do inspekcji wewnątrz różnego rodzaju kanałów otwartych, a przede wszystkim zamkniętych. Rozległe możliwości konfiguracyjne umożliwiają poruszanie się wynalazku wewnątrz rur o praktycznie dowolnych rozmiarach i kształtach przekroju, skrętach, rozwidleniach oraz nawet pionowym nachyleniu., Gustaw Sierżputowski 44. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Otwock ItraPol i LutaPol, prekursory 90Y i 177Lu do zastosowań w radioterapii onkologicznej ItraPol i LutaPol są preparatami zawierającymi odpowiednio izotopy promieniotwórcze 90Y i 177Lu w postaci roztworów do znakowania biologicznie czynnych cząsteczek, takich jak peptydy czy przeciwciała monoklonalne. Po połączeniu z radioizotopem cząsteczki te stosowane są w celowanej wewnętrznej radioterapii nowotworów. Oba preparaty spełniają wymagania jakościowe dla produktów leczniczych w kategorii prekursory radiofarmaceutyków. W NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM uruchomiona została nowa linia produkcyjna do wytwarzania obu tych radiofarmaceutyków wg własnych technologii. Renata Mikołajczak 45. Regionalne Centrum PFgel autologiczny Krwiodawstwa i nośnik komórek Krwiolecznictwa, Katowice PFgel - autologiczny nośnik komórek produkt inżynierii tkankowej. Zawiera fibrynogen (białko) i czynniki wzrostu pochodzące z krwi własnej chorego. PFgel umożliwia aplikację komórek bezpośrednio do miejsca urazu, utrzymuje komórki w podanym miejscu oraz przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek. Wynalazek rozwiązuje problem sposobu aplikacji komórek somatycznych lub macierzystych w medycynie regeneracyjnej. PFgel - zaawansowany żelowy nośnik komórek umożliwia rekonstrukcję i integralność uszkodzonych tkanek, imituje odbudowywaną tkankę, podtrzymuje żywotność komórek i stymuluje procesy regeneracyjne, trwały i stabilny nośnik dla komórek, zapewnia szybsze gojenie miejsca uszkodzenia. Potencjalne zastosowanie w medycynie regeneracyjnej, ortopedii i transplantologii. Henryk Bursig. 46. Zespół Szkół Nr6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju Centrum Kształcenia praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie Zdrój 47. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa ESKONzO Elektroniczny system komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem Komora badawcza 20 dm3 o kształcie kuli do oznaczania charakterystyk wybuchowych atmosfer pyłowych ESKONzO to elektroniczny system komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Posiada pozytywną opinię Fundacji Mimo Wszystko i poprzez fundacje jest instalowany u osób niepełnosprawnych. Nagrodzony w 2012r.tytułem Lider Innowacji Województwa Śląskiego, złotym medalem na targach INTARG w Katowicach oraz złotym medalem z wyróżnieniem na targach Innova w Brukseli. Komora badawcza (sferyczna) o pojemności 20-dm3 jest najważniejszym urządzeniem laboratoryjnym służącym do efektywnego prowadzenia badań własności wybuchowych w celu ustalenia zagrożenia wybuchem związanego z danym pyłem lub mieszaniną kilku pyłów. Sferyczna komora badawcza jest wynikiem realizacji ogólnoświatowego standardu badawczego i opisana jest zarówno w normach europejskich: EN jak i amerykańskich: ASTM E1226. Wprowadzenie tego rozwiązania technicznego na rynek technologii inżynierii procesowej pozwala na skuteczne dobranie zabezpieczeń istotnie zmniejszających skutki wybuchów mieszanin pyłowo-powietrznych, a tym samym poprawiających bezpieczeństwo ludzi i środowiska, powoduje że skutecznie zmniejszany jest zakres niewiedzy w obszarze określania zagrożenia wybuchem przemysłowych pyłów palnych. Krzysztof Smyczek Marzena Półka Bożena Kukfisz

6 l 48. KATEDRA ŻYWIENIA ROŚLIN, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU, 49. Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Bydgoszcz 50. Wojskowa Akademia Dąbrowskiego Wydział Cybernetyki Instytut Matematyki i Kryptologii, Warszawa SPOSÓB REWITALIZACJI SKŁADOWISK MINERALNYCH, ZWŁASZCZA GRUNTÓW BEZGLEBOWYCH Biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy zawierający substancje bioaktywne oraz nanosrebro Generator koprocesora kryptograficznego operującego na elementach z ciała GF(2n) Nasz sposób rewitalizacji składowisk odpadów poflotacyjnych polega na poprawie ich właściwości fizycznych poprzez dodatek nieszkodliwych odpadów mineralnych. Wysiew roślin motylkowych ma na celu rewitalizację skałdowiska i zainicjowanie naturalnej sukcesji roślin. Współpraca z Politechniką ską oraz CUPRUM zaowocowała opracowaniem metody, która zdaje egzamin na podłożach zawierających znaczne ilości miedzi. Istotą rozwiązania jest opatrunek hydrożelowy, którego bazą jest żel nanocelulozowy. Nanofibrylana baza opatrunku jest biofunkcjonalna i hipoalergiczna, zaś wprowadzenie do opatrunku mieszaniny naturalnych substancji bioaktywnych: polisacharydów, glikozydów irydoidowych i fenyloetanoidów w formie liofilizatu z Plantago lanceolata L. ogranicza ryzyko zakażenia rany, jak i przyspiesza zwalczanie aktywnego zakażenia poprzez nasilenie właściwości fagocytarnych granulocytów. Generator stanowi unikalne narzędzie wspomagające projektanta systemów kryptograficznych z zakresu projektowania implementacji rozwiązań klucza publicznego na krzywych eliptycznych oraz do wytwarzania implementacji systemów kryptograficznych dla struktur FPGA i ASIC wykonujących obliczenia na krzywych eliptycznych projektowanych systemów. Krzysztof GEDIGA Agnieszka Grzelakowska Krzysztof Mańk 51. Wojskowa Akademia Dąbrowskiego Wydział Cybernetyki Instytut Matematyki i Kryptologii, Warszawa 52. Wojskowa Akademia Dąbrowskiego, Warszawa Uniwersalny system ochrony kryptograficznej łączności radiowej Sposób termokatalitycznego oczyszczania powietrza z niebezpiecznych związków chemicznych, dekontaminacji czynników biologicznych i uniwersalny reaktor do realizacji tych procesów Wynalazek składa się z min. Uniwersalnych modułów kryptograficznych, bloków interfejsów radiowych, stanowiska generacji i dystrybucji kluczy kryptograficznych oraz nośników tych kluczy. Wynalazek jest przełomem w kryptografii dla KF i UKF.System pozwala na obsługę wszystkich trybów pracy radiostacji rodziny w tym transmisji danych w trybie TDMA oraz usług radiodostępu. Uniwersalny reaktor do termokatalitycznego oczyszczania powietrza z niebezpiecznych związków chemicznych (TŚP i BŚT) i dekontaminacji czynników biologicznych bazuje na elementach czynnych w postaci szczelinowych struktur przestrzennych typu plaster miodu wykonanych z aktywnych termokatalitycznie cienkich taśm ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al. Zasada działania reaktora polega na termokatalitycznym rozkładzie związków chemicznych i termicznym spalaniu czynników biologicznych. Krzysztof Mańk Joanna Kumor 53. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa Urządzenie przytrzymujące dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas uderzenia w bok pojazdu Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przytrzymujące ( fotelik samochodowy ) przeznaczone do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych, zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na przewożone dziecko podczas wypadku drogowego, w czasie którego ma miejsce uderzenie w bok pojazdu. Konstrukcja urządzenia pozwala na przemieszczanie się siedziska fotelika wraz z dzieckiem w kierunku środka pojazdu, co w połączeniu z wprowadzonymi dodatkowo elementami konstrukcji fotelika powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia obrażeń ciała dziecka w czasie wypadku. Paweł Trzaska 54. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa Urządzenie zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas zderzenia czołowego pojazdu. Przedmiotem wynalazku jest system bezpieczeństwa przeznaczony do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych, zmniejszający obciążenia dynamiczne działające na ciało przewożonego dziecka podczas wypadku drogowego, w czasie którego ma miejsce uderzenie w przód pojazdu. Połączenie elementów konstrukcji fotelika, umożliwiającej kontrolowane przemieszczanie się siedziska fotelika wraz z dzieckiem, oraz poduszki wykonanej z materiału rozpraszającego energię pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia obrażeń ciała dziecka w następstwie zderzenia czołowego. Paweł Trzaska 55. Akademia Górniczo Hutnicza, Głowica do badań cięgien linowych Prezentowany na Giełdzie Wynalazków system diagnostyczny pozwala na dokładną analizę stanu technicznego cięgien stalowo-poliuretanowych stosowanych w dźwigach osobowych, ułatwiając diagnostykom podejmowanie decyzji o ich stanie technicznym. Konstrukcja głowicy segmentowej zapewnia możliwość diagnozowania dowolnego zestawu cięgien stalowopoliuretanowych. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym istnieje możliwość usytuowania czujników segmentowych podczas badania cięgien dźwigu niezależnie od ich liczby rozstawu i szerokości. W chwili obecnej jest to jedyna metoda oceny jakościowej i ilościowej zmian ubytku przekroju zachodzących podczas eksploatacji w linkach stalowych cięgna. Na mocy stosownej umowy licencyjnej, zawartej między Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie a Urzędem Dozoru Technicznego, zostały wykonane i dostarczone zestawy diagnostyczne użytkowane obecnie z powodzeniem przez Inspektorów UDT. Szymon Molski

7 56. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź Mata włóknista do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych Negatywne zjawisko trwałego osadzania się oleistych substancji na piórach ptactwa jakie obserwuje się po katastrofach ekologicznych, autorzy wykorzystali do opracowania włóknistej maty sorpcyjnej do oczyszczania środowiska wodnego z zanieczyszczeń ropopochodnych. Mata do usuwania ropopochodnych zanieczyszczeń składa się z warstwy aktywnej w postaci piór drobiowych po obróbce wstępnej, umieszczonej między dwiema jednakowymi warstwami hydrofobowego materiału z PP, PE lub PES w postaci włókniny, dzianiny lub siatki. Mata charakteryzuje się doskonałą sorpcją szerokiej gamy hydrofobowych substancji ropopochodnych, selektywnością (sorpcja cieczy niemieszających się z wodą) oraz niezatapialnością nawet w stanie najwyższego nasycenia maty. Mata może być umieszczana w każdych warunkach pogodowych bezpośrednio na powierzchni wody, a także na innych powierzchniach, np. betonu czy asfaltu,. Mata jest lekka, łatwa w przechowywaniu i stosowaniu oraz tania. Krystyna Wrześniewska-Tosik 57. Instytut Włókiennictwa, Łódź Nowe włókiennicze materiały barierowe chroniące przed polem elektromagnetycznym (PEM) i urządzenie do ich wytwarzania Innowacyjna technologia modyfikacji powierzchni wyrobu włókienniczego, polegająca na nanoszeniu cienkich (nanometrycznych) powłok metalicznych, przy zastosowaniu proekologicznej techniki magnetronowej. Dla potrzeb ww. technologii zaprojektowano i wykonano specjalnie urządzenie. Otrzymany w Instytucie Włókiennictwa materiał, w postaci tapet, czy okładzin ściennych może służyć do tzw. ekranowania architektonicznego. Celem takiego ekranowania jest np.: - ograniczanie zakłóceń pracy urządzeń elektronicznych w centrach obliczeniowych, bankach, pomieszczeniach giełdowych, bankach danych, centralach telefonicznych, salach narad, czy też ochrona specjalistycznej aparatury diagnostycznej w szpitalach, przychodniach itp. - ochrona człowieka narażonego na działanie zewnętrznego PEM w szpitalach, szkołach, budynkach biurowych, mieszkalnych itp. Joanna Koprowska 58. Instytut Włókiennictwa, Łódź Nowej generacji barierowe wobec promieniowania UV materiały włókiennicze Innowacyjne materiały włókiennicze zawierające w swej strukturze nowo opracowane nanomodyfikatory na bazie ditlenku tytanu charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami barierowymi wobec promieniowania UV, działaniem hamującym rozwój mikroorganizmów, w szczególności bakterii obecnych w powietrzu: Micrococcus flavus, Bacillus subtilis, a także umożliwiają oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu z toksycznych związków organicznych, poprzez ich rozkład do prostych związków nieorganicznych. Dzięki temu mogą być stosowane jako elementy wyposażenia wnętrz, osłony zbiorów muzealnych, księgozbiorów w celu ochrony przed destrukcyjnym działaniem promieniowania UV, toksycznych związków organicznych oraz drobnoustrojów, a także elementy odzieży ochronnej zabezpieczającej pracowników narażonych na groźne choroby, w tym nowotworowe, przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, zarówno słonecznego, jak i emitowanego ze źródeł sztucznych. Wzory elementów wyposażenia wnętrz oraz odzieży ochronnej zostały zaprojektowane przez artystów plastyków z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jadwiga Sójka- Ledakowicz 59. Instytut Włókiennictwa, Łódź Antyelektrostatyczne dzianiny poliestrowe na elementy wykończeniowe odzieży ochronnej przeznaczonej do stref zagrożonych wybuchem. Innowacyjne materiały dziewiarskie opracowano z przeznaczeniem do praktycznego zastosowania w konstrukcji odzieży ochronnej przed elektrycznością statyczną wymaganej w strefach zagrożonych wybuchem. Istotą wynalazku są rozwiązania surowcowe i konstrukcja splotu dziewiarskiego, które zapewniają funkcje ochronne przed elektrycznością statyczną przy ograniczeniu lub wyeliminowaniu tendencji materiału poliestrowego do generowania ładunku elektrycznego podczas tarcia kontaktowego w użytkowaniu odzieży. Przeznaczenie materiałów dziewiarskich w konstrukcji odzieży ochronnej przed elektrycznością statyczną do stref zagrożonych wybuchem obejmuje np. plisy, mankiety, stójki, kołnierzyki. Materiały mogą znaleźć również zastosowanie na elastyczną lekką odzież ochronną przed elektrycznością statyczną w asortymencie bluz, koszulek, dresów, wyrobów bieliźnianych itp. oraz na antyelektrostatyczne elementy wykończeniowe w odzieży chirurgicznej. Na potrzeby odbiorców w materiałach można dodatkowo kształtować inne funkcje specjalne w procesie wykończenia (np. bakteriostatyczne, fluorescencyjne) przy zachowaniu nadanych właściwości elektrostatycznych. Anna Pinar

8 60. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Maszyny nowej generacji do zbioru pozyskiwania biomasy z wierzby krzewiastej Prezentowanym rozwiązaniem są maszyny nowej generacji do pozyskiwania biomasy z wierzby krzewiastej, zgłoszone do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP, jako wynalazki pod numerami: (P i P ), na które PIMR Poznań uzyskał Decyzję UP RP z r. o udzieleniu patentów. Prototypy maszyn zostały wykonane ramach projektu rozwojowego NR /2008 dofinansowanego przez MNiSW (NCBiR) i przeszły pozytywne próby eksploatacyjne na plantacjach wierzby krzewiastej. Aktualnie PIMR prowadzi działania marketingowe dotyczące podpisania umowy/umów licencyjnych z przedsiębiorcami na produkcje seryjną tych maszyn. Zalety maszyn nowej generacji w wyniku zastosowania wynalazków PIMR: zaprojektowane maszyny umożliwiają zbiór wierzby krzewiastej z zastosowaniem technologii jedno i dwufazowej, maszyna do zbioru dwufazowego wierzby krzewiastej w postaci całych łodyg, cechuje się niską masą i niską energochłonnością, a tym samym umożliwia agregowanie z ciągnikami o niższych mocach, maszyna do zbioru i rozdrabniania (jednofazowego) wierzby krzewiastej umożliwia znaczne obniżenie jednostkowego zużycia paliwa w przeliczeniu na tonę pozyskanej biomasy, wdrożenie maszyn nowej generacji przyczyni się do unowocześnienia zbioru wierzby krzewiastej poprzez wprowadzoną mechanizację, a tym samym przyczyni się do obniżenia kosztów produkcji wierzby krzewiastej, jako biomasy przeznaczonej na cele energetyczne. Ryszard Chmielewski 61. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Sposób monitorowania oprysku agrotechnicznego polegający na wykrywaniu w atmosferze obecności substancji chemicznych w postaci wodnych aerozoli i układ do stosowania tego sposobu Sposób monitorowania oprysku agrotechnicznego i układ do stosowania tego sposobu wg wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod nr P oraz w Europejskim Urzędzie Patentowych (EPO) pod nr PCT/PL2011/ polega na wykrywaniu w atmosferze obecności substancji chemicznych w postaci wodnych aerozoli, przy zastosowaniu nadajnika i odbiornika fal elektromagnetycznych. Rozwiązanie według wynalazku wykorzystuje układ optyczny do pomiaru transmisji, w którym zastosowano elektroniczną modulację światła oraz zastosowano liniowy przetwornik światło/napięcie, posiada stałą bazę pomiarową oraz algorytm obróbki sygnału pomiarowego co umożliwia wyznaczanie transmisji światła przy różnym oświetleniu tła. Prototyp urządzenia do szybkiego monitorowania oprysku agrotechnicznego został wykonany w ramach projektu rozwojowego nr R dofinansowanego przez MNiSW(NCBiR). Zastosowanie sposobu i urządzenia według wynalazku pozwala na: szybkie wyznaczenie niezamierzonego przenoszenia środków chemicznych, stosowanych przy opryskach roślin uprawnych, bezpośrednio przez rolnika obsługującego opryskiwacz i pozwala na bieżącą korektę parametrów oprysku, ogranicza w sposób istotny niebezpieczeństwo uszkodzenia plantacji graniczących z opryskiwanym obszarem przez stosowane agrochemikalia, a tym samych w znaczący sposób przyczynia się do ochrony naturalnego środowiska. Ryszard Chmielewski 62. Politechnika ska, Lekkie drewno polimerowe Innowacyjny materiał stanowi termoplastyczny biokompozyt o strukturze porowatej, złożony z polimeru i napełniacza celulozowego. Taki skład umożliwia oszczędność materiału i energii, zwiększenie sztywności i stabilności, a także 50% mniejszą masę niż kompozyty z włóknem szklanym, kredą lub talkiem. Biokompozyty porowate wykazują zdolność tłumienia drgań i dźwięków, oraz właściwości termoizolacyjne lepsze o 120%. Zastosowanie porowatych biokompozytów w środkach transportu umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa i zwiększa bezpieczeństwo pasażerów z uwagi na wyeliminowanie włókien szklanych. Stosowanie nowych materiałów w budownictwie zwiększa komfort mieszkańców, łatwiejsze są prace montażowe. Marek Kozłowski 63. Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Interferencyjna powłoka filtrowa do zapewnienia ochrony oczu przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania cieplnego Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja i technologia wytwarzania powłoki interferencyjnej filtrów stosowanych np. w okularach ochronnych w przemyśle hutniczym. Konstrukcja powłoki zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym występującym na stanowiskach pracy, a jednocześnie pozwala na regulowanie poziomu przepuszczania promieniowania widzialnego. Dzięki temu uzyskuje się znacznie wyższy komfort obserwacji środowiska pracy. Opracowana technologia umożliwia nanoszenie powłoki na podłoża o dużej wytrzymałości, dzięki czemu wytworzone filtry ochronne są odporne na oddziaływanie czynników mechanicznych (iskry, odpryski, itp.), co zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Opracowana dokumentacja umożliwia wdrożenie rozwiązania do produkcji. Anna Machałowska 64. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Sposób odlewania z użyciem symulacji procesu odlewania, system odlewania wykorzystujący symulację procesu odlewania i baza danych SimulationDB technologiczna baza wiedzy jest innowacyjnym, opatentowanym systemem informatycznym, którego celem jest skrócenie procesu przygotowania technologii, optymalne sterowanie procesem produkcyjnym, monitorowanie i zapewnienie jakości odlewniczych procesów produkcyjnych. Paweł Malinowski

9 65. Wojskowa Akademia Dąbrowskiego, Warszawa SAPER Sensor Amplified Perception for Explosives Recognition - system analizy sygnatur magnetycznych niewybuchów i wybranych klas ładunków improwizowanych SAPER to mobilne narzędzie identyfikujące niewybuchy z wykorzystaniem urządzeń typu smartphone. System to aplikacja mobilna (Windows Phone i Android) oraz bezprzewodowy sensor pozwalający na detekcję anomalii pola magnetycznego. Narzędzie wytwarza sygnatury magnetyczne skanowanych powierzchni i obiektów. Identyfikacja obiektu polega na porównaniu jego sygnatury magnetycznej z przygotowaną bazą wiedzy uzbrojenia i improwizowanych ładunków wybuchowych. System powiadamia o wykrytych zagrożeniach. Joanna Kumor 66. Wojskowa Akademia Dąbrowskiego, Warszawa SENSE Sensor Engineered Neurological Seizure Environment Mobilny system wykrywania i alarmowania o atakach epilepsji wykorzystujący elektromiografię powierzchniową. SENSE to teleinformatyczny system wykrywania i alarmowania o atakach epilepsji wykorzystujący akcelerometry i sensory EMG (elektromiografia) monitorujące skurcze mięśni. Wytworzona metoda dokonuje fuzji danych sensorycznych badając drgania ciała i aktywność mięśni uzyskując 95% skuteczność detekcji. Mechanizmy systemu powiadamiają o rejestrowanych zdarzeniach, alarmują otoczenie pacjenta, dodatkowo umożliwiając monitorowanie leczenia farmakologicznego, prognozuje wystąpienie ataków. Joanna Kumor 67. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Zintegrowany moduł reaktancyjny Opracowany wynalazek pt. Zintegrowany moduł reaktancyjny posłużył do budowy systemu zasilania opartego na bezstykowych bateriach, które można wymieniać pod wodą, w pyle czy też w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Baterie pozbawione połączenia mechanicznego, ze względu na indukcyjny sposób przekazu energii można zamknąć w hermetycznej obudowie, a ich wymiana i ładowanie są znacznie wygodniejsze od klasycznych rozwiązań. Wykorzystuje się przy tym metodę dwukierunkowego przekazu energii energia nie tylko jest pobierana z baterii, ale również bateria jest ładowana bezstykowo przez co znacznie zwiększa się komfort pracy i bezpieczeństwo osób pracujących w trudnych warunkach do których niewątpliwie należą górnicy, ratownicy czy też płetwonurkowie. Twórcami rozwiązania są dr inż. Cezary Worek (AGH w Krakowei) i mgr inż. Robert Maślanka. Łukasz Bogdan 68. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Sposób zmniejszenia strat w zintegrowanym elemencie indukcyjnym i zintegrowany element indukcyjny Opisany w wynalazku sposób zmniejszenia strat w zintegrowanym elemencie indukcyjnym posłużył do zwiększenia sprawności i niezawodności układów zasilający i to zarówno dużej jak i małej mocy. Jego istota polega na zmniejszeniu strat cieplnych w materiale magnetycznym zintegrowanego elementu indukcyjnego poprzez takie kształtowanie strumieni magnetycznej aby wypadkowy wektora indukcji był na możliwie małym poziomie. Integracja elementów magnetycznych wpływa również na zmniejszenie przestrzeni zajmowanej przez elementy indukcyjne i daje wymierne korzyści w postaci zwiększenia współczynnika mocy przenoszonej do objętości co umożliwia miniaturyzację rozwiązań. Twórcami rozwiązania są dr inż. Cezary Worek (AGH w Krakowie) i mgr inż. Sławomir Ligenza (Fideltronik Imel Sp. z o.o.) Łukasz Bogdan 69. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa Zastosowanie białek współwystępujących z keratyną jako nośnika naturalnych aktywnych substancji do stosowania w kosmetyce i medycynie Opracowana przez nas metoda pozwala na izolację KAPs bez naruszenia ich naturalnej formy przestrzennej. Otrzymany białkowy materiał ma strukturę sztywnego szkieletu z wolnymi przestrzeniami, w które łatwo penetrują lipofilne lub amfifilne związki. Zaproponowano preparaty KAPs do izolacji naturalnych aktywnych substancji, a wytworzony konglomerat jako nośnik tych substancji w preparatach kosmetycznych i medycznych. Andrzej Lipkowski 70. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa Nowe peptydomimetyki redukujące efekty niepożądanego działania doustnie podawanej morfiny. Przedmiotem wynalazku są peptydomimetyki, które blokują niepożądane działanie opioidów w przewodzie pokarmowym. Związki te nie wpływają na przeciwbólowe działanie leków opioidowych, ponieważ nie przechodzą one przez barierę jelitową do krwi i dalej do ośrodkowego układu nerwowego. Nowy typ związków może znaleźć zastosowanie jako dodatki do doustnie podawanych opioidowych leków przeciwbólowych. Andrzej Lipkowski

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY POZNAŃ 17.10.2014 Jarosław Stankiewicz PLAN PREZENTACJI 1.KRUSZYWA LEKKIE INFORMACJE WSTĘPNE 2.KRUSZYWA LEKKIE WG TECHNOLOGII IMBIGS 3.ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Hala technologiczna IBWCh - reaktor do syntezy polimeru. Schemat technologiczny zespołu do polimeryzacji metodą sekwencyjną w skali 30 l - IBWCh

Hala technologiczna IBWCh - reaktor do syntezy polimeru. Schemat technologiczny zespołu do polimeryzacji metodą sekwencyjną w skali 30 l - IBWCh POIG 01.01.02-10-025/09 Hala technologiczna IBWCh - reaktor do syntezy polimeru Schemat technologiczny zespołu do polimeryzacji metodą sekwencyjną w skali 30 l - IBWCh Projekt badawczy strategiczny POIG

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach 1997-2007 Konferencja Stan Środowiska w podkarpackim Rzeszów; 04.12.2008r. 13-01-2009 T.C. DĘBICA S.A. (2) Firma Oponiarska

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków

Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków 8 października 2013, POZNAŃ Zintegrowany system monitoringu stanu środowiska w procesach poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków prof. Jarosław Arabas, prof. Jarosław Mizera, dr hab. Jerzy Weremczuk

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars dr hab. inż. Jerzy Jantos, profesor PO prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk dr inż. Jan Zimon mgr inż. Andrzej Lechowicz 1 Katedra Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" etap II / 2011-2013

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy etap II / 2011-2013 Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Program wieloletni Potrzeba realizacji programu wieloletniego wynikała ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 2. Routing w sieciach komputerowych. 3. Siedmiowarstwowy model

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Markowska-Radomska

Agnieszka Markowska-Radomska Mechanizmy dyfuzji i fragmentacji w procesie uwalniania składnika z emulsji wielokrotnych promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska Plan prezentacji 1. Działalność naukowa 2. Tematyka badawcza projektu 3. Metoda

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA

TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA TRICOMED SA SUKCES INNOWACYJNOŚCI Toruń, UMK 24.02.2014 TRICOMED SA POLSKA INNOWACYJNA FIRMA Tricomed SA to firma, która od lat jest chlubą Łodzi. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1995 roku, jednak tradycją

Bardziej szczegółowo

Opis wyników projektu

Opis wyników projektu Opis wyników projektu Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowoelektrycznych Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-24-015/09 Nr umowy: UDA-POIG.01.03.01-24-015/09-01 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI Zbiorowy transport miejski = alternatywa dla transportu indywidualnego Warszawa, Trasa Łazienkowska, analiza ruchu w godzinach

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH

PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH AUTOR: Michał Folwarski PROMOTOR PRACY: Dr inż. Marcin Kot UCZELNIA: Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi Na wielu stanowiskach pracy m.in. w hutach i zakładach metalurgicznych, podczas spawania, akcji przeciwpożarowych pracownik narażony jest na działanie

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk Ryszard Dawid Olsztyn, Konferencja OZE, 23 maja 2012 Firma TEHACO Sp. z o.o. została założona w Gdańsku w 1989 roku -Gdańsk - Bielsko-Biała - Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH MATERIAŁY REGENERACYJNE Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań...

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań... Spis treści Rozdział I Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.................................. 11 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

XX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2012 ROKU

XX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2012 ROKU XX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2012 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 05 07 lutego 2013 TOM 1 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR

Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR A. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii w pojazdach wysokich prędkości oraz pojazdach kolejowych spełniających

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb.

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb. Projekty dedykowane - wykonywane w przypadkach, gdy standardowe czujniki z oferty katalogowej ZEPWN nie zapewniają spełnienia wyjątkowych wymagań odbiorcy. Każdy projekt rozpoczyna się od zebrania informacji

Bardziej szczegółowo

24.06.2015. Sprawozdanie z przedsięwzięcia "Budowa ekologicznego pojazdu zasilanego ogniwem paliwowym." WFOŚ/D/201/54/2015

24.06.2015. Sprawozdanie z przedsięwzięcia Budowa ekologicznego pojazdu zasilanego ogniwem paliwowym. WFOŚ/D/201/54/2015 24.06.2015 Sprawozdanie z przedsięwzięcia "Budowa ekologicznego pojazdu zasilanego ogniwem paliwowym." WFOŚ/D/201/54/2015 1. Opis ogólny Wszystkie osoby mające możliwość obejrzenia pojazdu zostały poinformowane

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BOEING 747 VERSUS 787: COMPOSITES BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych wniosków z konkursu BiO 6/2014. System zarządzania informacjami w transmisji elektronicznej (radio, TV)

Lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych wniosków z konkursu BiO 6/2014. System zarządzania informacjami w transmisji elektronicznej (radio, TV) Lp. Nr tematu Nr projektu 1 22 DOB-BIO6/22/133/2014 Tytuł projektu Wnioskodawca/Lider Partnerzy konsorcjum System zarządzania informacjami w transmisji elektronicznej (radio, TV) Instytut Chemii Bioorganicznej

Bardziej szczegółowo

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Grażyna Rudnicka Mariusz Wiśniewski, Dariusz Czułek, Robert Szumski, Piotr Sosinowski Główny Urząd Miar Mapy drogowe EURAMET

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Oryginalny olej silnikowy marki Mercedes Benz. Opracowany przez tych samych ekspertów, którzy zbudowali silnik: przez nas. Kto

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Co robimy? Koncentrujemy się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach Szkolimy Badamy

Bardziej szczegółowo

Wibroizolacja i redukcja drgań

Wibroizolacja i redukcja drgań Wibroizolacja i redukcja drgań Firma GERB istnieje od 1908 roku i posiada duże doświadczenie w zakresie wibroizolacji oraz jest producentem systemów dla redukcji drgań różnego rodzaju struktur, maszyn

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych Dla studentów WIMiR studia II-stopnia rok akad. 2012/2013 profil dyplomowania: inżynieria systemów wytwarzania

Wykaz tematów prac dyplomowych Dla studentów WIMiR studia II-stopnia rok akad. 2012/2013 profil dyplomowania: inżynieria systemów wytwarzania Wykaz tematów prac dyplomowych Dla studentów WIMiR studia II-stopnia rok akad. 2012/2013 profil dyplomowania: inżynieria systemów wytwarzania Lp. Promotor Temat pracy dyplomowej (PD) Temat pracy przejściowej

Bardziej szczegółowo

Samoodkażające się powierzchnie ceramiki sanitarnej. Biologicznie aktywne materiały polimerowe i ceramiczne

Samoodkażające się powierzchnie ceramiki sanitarnej. Biologicznie aktywne materiały polimerowe i ceramiczne Samoodkażające się powierzchnie ceramiki sanitarnej Biologicznie aktywne materiały polimerowe i ceramiczne Nowe standardy bezpieczeństwa, komfortu i higieny życia Innowacyjna technologia aplikacji nanosrebra,

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ. Otrzymane wyniki podzielono na kilka grup, obejmujące swym zakresem: Parametry charakteryzujące wyrób.

WYNIKI BADAŃ. Otrzymane wyniki podzielono na kilka grup, obejmujące swym zakresem: Parametry charakteryzujące wyrób. W celu oceny właściwości Materiału termoizolacyjnego THERMOHIT wykonano szereg badań. Przeprowadzone one były w : Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Lakierów w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII Kierunki zmian układów napędowych (3 litry na 100 km było by ideałem) - Bardziej efektywne przetwarzanie energii (zwiększenie sprawności cieplnej silnika z samozapłonem do 44%)

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE LABORATORIUM Ćwiczenie 5. Temat: Ocena skuteczności działania katalitycznego układu oczyszczania spalin.

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE LABORATORIUM Ćwiczenie 5. Temat: Ocena skuteczności działania katalitycznego układu oczyszczania spalin. EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE LABORATORIUM Ćwiczenie 5 Temat: Ocena skuteczności działania katalitycznego układu oczyszczania spalin. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest ocena skuteczności

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x. MATERIAŁ ELWOM 25.! ELWOM 25 jest dwufazowym materiałem kompozytowym wolfram-miedź, przeznaczonym do obróbki elektroerozyjnej węglików spiekanych. Kompozyt ten jest wykonany z drobnoziarnistego proszku

Bardziej szczegółowo

Czysta i bezpieczna? Elektrownia jądrowa w Polsce. Składowanie odpadów promieniotwórczych

Czysta i bezpieczna? Elektrownia jądrowa w Polsce. Składowanie odpadów promieniotwórczych Czysta i bezpieczna? Elektrownia jądrowa w Polsce Składowanie odpadów promieniotwórczych Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Państwowy Zakład Higieny 11 marca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK Solaris Bus & Coach Kierunek rozwoju komunikacji miejskiej Wymagania prawne Przepisy lokalne pojazdy elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66672 Y1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66672 Y1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL PL 66672 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119736 (22) Data zgłoszenia: 10.02.2011 (19) PL (11) 66672 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW] DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

Certified Data Center Professional Training

Certified Data Center Professional Training Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK258S Certified Data Center Professional Training Dni: 2 Opis: Jest to dwudniowe szkolenie poświęcone najważniejszym elementom Ośrodków Przetwarzania Danych. Omawianie

Bardziej szczegółowo

PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII

PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII MOTTO Nie poprawiamy teraźniejszości Tworzymy przyszłość MISJA SPÓŁKI Chcemy dostarczać naszym klientom innowacyjne rozwiązania z obszaru inżynierii

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach

Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016 Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach Technik usług kosmetycznych sem. I Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce: Temat: Grzybice

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo