INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER"

Transkrypt

1 INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej z paliw i biopaliw Bio-Hydrogen jest wysokosprawnym i innowacyjnym urządzeniem do produkcji energii elektrycznej z biopaliw i paliw ciekłych i/lub gazowych. Urządzenie jest dedykowane do produkcji energii elektrycznej do zasilania indywidualnych domów, firm, obiektów strategicznych i szczególnie ważnych, domków kempingowych, jachtów, zabudowań jednostek publicznych i oświaty, stacji badawczych, wszelkich budynków oddalonych od skupisk ludności oraz jako dodatkowe, gdy zabraknie zasilania. Grzegorz Wcisło 2. Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy PPU ANKO, Warszawa 3. Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 4. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 5. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 6. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa Stanowisko do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze mgłowe - GAM Nowy wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego Aktywna Inteligentna Bariera Drogowa i Mostowa AIBDiM 1. Sposób ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów węglowych z pras filtracyjnych Stanowisko badawcze do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych umożliwia znacznie szybsze przeprowadzenie badań w celu ustalenia zagrożenia wybuchem danego pyłu lub mieszaniny kilku pyłów oraz rzetelną analizę uzyskanych wyników, dbając także o bezpieczeństwo personelu przeprowadzającego testy. Stanowisko badawcze jest absolutnie przyjazne dla środowiska naturalnego i bezpieczne dla ludzi. Dwufunkcyjne mgłowe urządzenie gaśnicze GAM to urządzenie gaśnicze spełniające dwie funkcje funkcję urządzenia gaśniczego mgłowego działającego automatycznie oraz funkcję typowej gaśnicy. Dwufunkcyjne mgłowe urządzenie gaśnicze zapobiegające wystąpieniu zjawiska rozgorzenia, to gaśnica ze środkiem gaśniczym, jakim jest mgła wodna uruchamiana w trybie automatycznym (bezobsługowym) i nieautomatycznym. Maria Kędzierska Maria Kędzierska Opracowany system i urządzenia pozwalają na ciągłą rejestrację sygnałów Sylwia Jarosławskawejściowych. System wyposażony jest w czujniki przemieszczeń i wychyleń Sobór pozwala w ciągły sposób kontrolować górniczy wyciąg szybowy. Zapewnia pomiar, przesyłanie i rejestrowanie danych, sygnalizowanie stanów alarmowych. Aktywna Inteligentna Bariera Drogowa i Mostowa przeznaczona jest do powstrzymywania oraz prawidłowego ukierunkowania pojazdu z zachowaniem bezpieczeństwa osób znajdujących się w pojeździe oraz innych użytkowników dróg. Przedmiotem wynalazku jest innowacyjna technologia rozdrabniania, uszlachetniania i granulowania mułów węglowych, pozwalająca na uzyskanie produktu handlowego dla energetyki zawodowej. Proces technologiczny prowadzony jest w systemie produkcji ciągłej on-line nie powodując przestojów przy rozładunku pras filtracyjnych. Elżbieta Janiszewska Janusz Oleszczak u m.edu.pl 7. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa 2. Pneumatyczna przenośna nitownica obwiedniowa Przedmiotem wynalazku jest pneumatyczna przenośna nitownica ręczna przeznaczona do pracy w dowolnym położeniu do wykonywania połączeń nitowych konstrukcji przestrzennych takich jak stelaże, osłony, obudowy i inne. Nitownica może być zastosowana jako moduł technologiczny w półautomatycznych i automatycznych urządzeniach montażowych w postaci pojedynczej lub wielowrzecionowej głowicy nitującej. Janusz Oleszczak 8. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Legnica 9. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Gliwicach, Gliwice Technologia odzysku wolframu i miedzi z odpadowych złomów wolframowo miedziowych Wcu Programowalny, kompaktowy manipulator przedmiot narzędzie Przedmiotem wynalazku jest unikatowy w skali europejskiej sposób odzyskiwania wolframu i miedzi z odpadów złomów stopów wolframu z miedzią, zawierających 20-70% wolframu i 10-50% miedzi oraz do 10% emulsji olejowo wodnej. Programowalny, kompaktowy manipulator jest wielofunkcyjnym robotem przeznaczonym do zdalnego natryskiwania, spawania, pokrywania powierzchni lub operacji wycinania-przecinania, zależnie od narzędzia realizującego te operacje, np. palnika plazmowego, lasera, dyszy natryskowej. Arkadiusz Szpakowski Alicja Skotnicka wice.pl 10. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Gliwicach, Gliwice Metoda uzyskania rozdrobnienia mikrostruktury w płaskich wyrobach walcowanych Metoda rozdrobnienia mikrostruktury w płaskich wyrobach walcowanych charakteryzuje się tym, że walcowaną taśmę przegina się w walcarce na walcach zębatych prostopadle do kierunku walcowania, prostuje się na walcach płaskich, a następnie przegina się na walcach bruzdowych i ponownie prostuje się na walcach płaskich, tak opisany cykl powtarza się nie mniej niż dwa razy, przy czym taśmę pomiędzy cyklami każdorazowo odwraca się o 180 Alicja Skotnicka 11. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Gliwicach, Gliwice Stop srebra z dodatkiem metali ziem rzadkich Przedmiotem wynalazku jest stop srebra przeznaczony do wytwarzania styków elektrycznych zawierający dodatek 1% miszmetalu (mieszaniny metali ziem rzadkich). Stop ten cechuje się drobnoziarnistą mikrostrukturą, zwiększonymi w stosunku do czystego srebra i stabilnymi w podwyższonej temperaturze właściwościami mechanicznymi oraz wysoką konduktywnością elektryczną. Alicja Skotnicka

2 12. Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice Nowa metoda poprawy trwałości eksploatacyjnej szyn normalnotorowych Opracowana metoda polega na obróbce cieplnej główki szyny bezpośrednio po procesie walcowania. Nowe rozwiązanie polega na tym, że po walcowaniu szyny, główka zanurzana jest cyklicznie przez krótkie okresy czasu, po upływie których część roztworu jest usuwana ze zbiornika, co powoduje obniżenie jego poziomu poniżej główki, a tym samym spowolnienie chłodzenia. Zapewnia to uzyskanie jednorodnego rozkładu twardości w objętości główki, co znacząco ogranicza zużycie szyn w warunkach eksploatacji na łukach torów w porównaniu do szyn wytwarzanych z zastosowaniem dotychczasowych technologii obróbki cieplnej. Roman Kuziak 13. Instytut Odlewnictwa, Pasywny kompozyowy pancerz ochronny Skonstruowany przez Konsorcjum PANCERMET i Instytut Odlewnictwa pasywny kompozytowy pancerz ochronny prezentuje wysoką skutecznością w przypadku ochrony przed małokalibrowymi pociskami typu AP oraz odłamkami i pociskami z broni ręcznej. Unikatowe rozwiązania wprowadzone podczas tworzenia konstrukcji pancerza oraz nowoczesna metoda wytwarzania sprawia, że pancerz tego typu jest wytrzymały, a zarazem lekki, co w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i zwiększenie mobilności chronionych obiektów. Paweł Darłak, Piotr Długosz 14. Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 15. Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa Programowalny Sterownik Polowy Do Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych Smart Grid - MUPASZ 710 Plus Urządzenie Do Oznaczania Redukcyjności Rud Żelaza Wg Norm ISO 4695, 4696, 7215 Nowe urządzenie wyposażone w funkcję zabezpieczenia łukowego nie tylko zwiększa bezpieczeństwo rozdzielni, ale również przynosi duże oszczędności z powodu niestosowania kosztownych niezależnych zabezpieczeń łukowych, co ma także wpływ na prostszą implementację w systemach komputerowego nadzoru. Do ustalenia optymalnych warunków pracy niezbędna jest znajomość redukcyjności przetapianej rudy żelaza. Sposób oznaczania redukcyjności opisany jest w normach ISO 4695 oraz ISO Pomiary te są zagadnieniem stawiającym wiele trudnych wyzwań konstrukcyjnych. Polegają one na rejestracji ubytku masy badanej próbki podczas reakcji redukcji z mieszaniną azotu i tlenku węgla w wysokiej temperaturze. Ze względu na spełniane zadania urządzenie podzielone zostało na 4 części: moduł grzejny, moduł wagowy, zespół nadzoru i dystrybucji gazów procesowych, moduł transportera. Tomasz Głuszak Tomasz Głuszak 16. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa Głowica imitatora celu powietrznego Zaletą naszej głowicy jest uzyskanie widma promieniowania podczerwonego zbliżonego do widma promieniowania celu rzeczywistego dzięki odpowiedniemu doborowi składu masy smugaczy oraz konstrukcji i materiału z jakiego został wykonany ruszt. Pracująca głowica doskonale imituje promieniowanie cieplne podczerwone emitowane przez silnik odrzutowy lecącego samolotu. Poprzez odpowiedni dobór składu środka pirotechnicznego w głowicy możliwe jest również imitowanie różnych innych obiektów latających wytwarzających widmo podczerwone promieniującego ciepła. Paweł, Ziencik 17. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa Turbina wiatrowa o osi poziomej i łopatach wywołujących efekt Magnusa Istota turbiny według naszego wynalazku polega na tym, że każda jej łopata jest wirnikiem turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu, zdolnym do samoistnego rozpoczęcia i utrzymywania własnego ruchu obrotowego. Zaletą naszej turbiny wiatrowej jest uproszczenie konstrukcji i zmniejszenie jej ciężaru ponieważ wyeliminowana jest potrzeba napędu elektrycznego łopat. Dzięki temu, że obroty piasty turbiny zwiększają prędkość powietrza opływającego łopaty, możliwe jest zminimalizowanie ich długości i średnicy, co znacznie sprzyja jej zabudowie, eksploatacji i chroni środowisko. Paweł, Ziencik 18. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kompozyt na osnowie diamentu z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania Przedmiotem wynalazku jest kompozyt na osnowie diamentu z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania. Kompozyt otrzymywano w procesie spiekania wysokociśnieniowego proszku diamentu, z nowym rodzajem fazy wiążącej innej od dotychczas stosowanych, zapewniającej lepszą odporność temperaturową i wytrzymałość. Magdalena Szutkowska 19. Instytut Techniki CIĄGNIK Górniczej KOMAG, Gliwice AKUMULATOROWY GAD-1 Nie emitujący ciepła, hałasu i spalin ciągnik podwieszony GAD-1 o napędzie akumulatorowym, wyposażony w ogniwa najnowszej generacji, stanowi korzystną alternatywę dla podwieszonych urządzeń transportowych o napędzie spalinowym. Atutami rozwiązania są odzyskiwanie energii podczas hamowania i możliwość generowania siły pociągowej w systemie ciernym lub zębatkowym, zapewniając możliwość transportu materiałów po trasach nachylonych do Wacław Śledziński 20. KONKURS: Technikum Elektroniczne w Połańcu, Politechnika Krakowska (Wydział Mechaniczny), Połaniec SAFE STEP"- BEZPIECZNA LASKA DLA NIEWIDOMYCH Innowacyjne urządzenie jest odpowiedzią na potrzeby ludzi z upośledzeniem wzroku i wpływa na poprawę komfortu ich życia.urządzenie jest zrealizowane w prostej architekturze i wykorzystujące procesor programowany językiem bascom. Dzięki temu układ jest w pełni funkcjonalny i mobilny. Mariusz Zyngier pl

3 21. Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa Nowy rodzaj polioksymetylenu o poprawionych właściwościach Przedmiotem wynalazku są nowe, modyfikowane różnymi typami nanokrzemionki odmiany tworzywa konstrukcyjnego polioksymetylenu. Stosowana jest nanokrzemionka sferyczna lub krzemionka pylista, modyfikowana poprzez hydrofobizację jej powierzchni tetrametylodisilazanem lub tetrametylodisiloksanem. Jerzy Prodan 22. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź 23. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź Dzianina ażurowa antyelektrostatyczna i Sposób zwiększania zakresu maskowania płaskich materiałów włókienniczych Tkanina maskująca i Sposób zwiększania zakresu maskowania płaskich materiałów włókienniczych Lekka struktura włókiennicza dziewiarska (ok. 200g/m 2 ) do maskowania ludzi i ich osobistego wyposażenia w zakresie promieniowania VIS i IR oraz antyradiolokacyjnego. Właściwości maskujące uzyskano poprzez, odpowiedni dobór jakościowy i ilościowy przędz konduktywnych z optymalnym udziałem metalu, specyficzną strukturę, oraz zastosowanie obróbki wykończalniczej z udziałem wytypowanych kompozycji barwników zawiesinowych i środków pomocniczych. Tkanina z zastosowaniem przędz zasadniczych stanowiących tło materiału oraz przędz konduktywnych o określonym udziale sadzy i metalu. Właściwości maskujące w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni, uzyskano dzięki: odpowiedniemu dobraniu jakościowemu i ilościowemu poszczególnych grup przędz, optymalnemu splotowi, oraz zastosowaniu obróbki wykończalniczej z udziałem wytypowanych kompozycji barwników zawiesinowych i środków pomocniczych. Ewa Obersztyn Ewa Obersztyn 24. Politechnika Gdańska, MAYDAY EURO 2012 Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Oraz Wydział ETI, Katedra Systemów Multimedialnych, Gdańsk Anonimizator strumieni wizyjnych Głównym celem opracowanego wynalazku była automatyczna ochrona danych wrażliwych transmitowanych w strumieniach wizyjnych np. twarzy, tablic rejestracyjnych, sylwetek, relacji i zachowań itp. Ochrona prywatności odbywa się za pomocą algorytmów anonimizacji prostej (nieodwracalnej) i kryptoanonimizacji (odwracalnej) co umożliwia odzyskiwanie danych np. w sytuacji zagrożenia. Piotr Odya 25. Politechnika Gdańska, Katedra Systemów Multimedialnych, Gdańsk System do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych Opracowany system pozwala na określenie poziomu oraz wpływu na słuch hałasu występującego w środowisku aglomeracji miejskich. Wynik przedstawiany jest w postaci mapy hałasu oraz mapy przesunięcia progu słyszenia człowieka narażonego na hałas. W oparciu o emisyjny model źródła hałasu (drogowego, kolejowego) oraz algorytmy propagacji dźwięku w środowisku wyznaczane są immisyjne mapy hałasu dla danego obszaru. Piotr Odya 26. Katedra Systemów Multimedialnych Politechnika Gdańska, Gdańsk Stymulator uwagi słuchowej i wzrokowej Celem treningu prowadzonego z użyciem stymulatora uwagi słuchowej i wzrokowej jest pobudzenie i usprawnienie percepcji dźwięku i obrazu. Jest to szczególnie istotne w przypadku stwierdzenia zaburzeń rozwojowych związanych z nieprawidłową lateralizacją wzrokową i słuchową. Trening polega na równoczesnej stymulacji zmysłów słuchu i wzroku w celu skoncentrowania percepcji dźwięku i obrazu w określonej półkuli. Piotr Odya 27. Politechnika Krakowska - ASK, 28. Politechnika Krakowska - BT, 29. Politechnika Krakowska - Gorazda, 30. Politechnika Krakowska - ortyl, Kompozytowe biomateriały nowej generacji otrzymywane w wyniku modyfikacji matrycy polimerowej nanocząstkami Nowoczesne opatrunkowe materiały polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi Sposób otrzymywania paszowych fosforanów dwuwapniowych Innowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji kationowej monomerów Przedmiotem wynalazku jest biomateriał kompozytowy zawierający nanocząstki metaliczne i ceramiczne. W kompozytach nowej generacji do zastosowań biomedycznych zastosowano hydroksyapatyt pochodzenia zwierzęcego mający strukturę zbliżoną do kości ludzkiej, otrzymany według innowacyjnej metody. Przedmiotem wynalazku są opatrunkowe materiały polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi. Proponowana synteza matrycy polimerowej z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego jest nowoczesną i bezodpadową metodą typu prece chemistry. Technologia jest prosta, szybka i bardzo wydajna. W opracowanej metodzie wykorzystuje się energię do zainicjowania reakcji polimeryzacji oraz sterylizacji produktów biomedycznych. Przedmiotem wynalazku jest sposób termicznej utylizacji osadów z oczyszczania ścieków komunalnych umożliwiający uzyskanie ekstraktu przydatnego jako półprodukt do wytwarzania surowców paszowych w postaci fosforanów wapnia. Technologia dotyczy obróbki termicznej osadów ściekowych, powstałych po procesie oczyszczania ścieków z zastosowaniem symultanicznego strącania związków fosforu przy pomocy soli żelaza. Przedmiotem wynalazku są innowacyjne fotoinicjatory dedykowane do procesów fotopolimeryzacji kationowej, otrzymane na bazie soli jodoniowych. Doskonałe właściwości aplikacyjne prezentowanych nowych inicjatorów wynikają z bardzo dobrej rozpuszczalności w monomerach, jak i długoterminowej stabilności w warunkach składowania. Agnieszka Sobczak- Kupiec Bożena Tyliszczak Katarzyna Gorazda Joanna Ortyl Politechnika Krakowska - pabiś, Miniaturowy Wymiennik Ciepła Przedmiotem wynalazku jest miniaturowy wymiennik ciepła o całkowitej długości korpusu L=45 mm, z poprzecznie nawierconymi kanałami o średnicy 2 mm, wykonany z materiału o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła. Aleksander Pabiś edu.pl

4 32. Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów, Laboratorium EPR, Poznań Sposób lokalizacji zmian nowotworowych i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI oraz układ do stosowania tego sposobu 33. Politechniak Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Przyrząd określający urabialność węgla lub skał otaczających złoże Inżynierii Produkcji, Zabrze węglowe POU-BW/01- WAP Wynalazek przedstawia metodę detekcji sygnału umożliwiający obrazowanie zmian nowotworowych metodą EPR, poprzez monitorowanie rozkładu stężenia tlenu. Wynalazek polega na wyznaczeniu projekcji stężenia tlenu z pojedynczego pomiaru widma EPR, co umożliwia w czasie zaledwie kilku sekund wykonać wszystkie pomiary. Przyrząd jest urządzeniem mobilnym, umożliwiającym prowadzenie pomiarów tak w warunkach rzeczywistych jak i laboratoryjnych, odwzorowując rzeczywisty charakteru pracy maszyny urabiającej ścianowego kombajnu bębnowego. Przyrząd umożliwia pomiar i rejestrację dwu sił biorących udział w procesie skrawania, tzn. siły skrawania (Fs) oraz siły docisku do urabianej calizny (Fd). Tomasz Czechowski Witold Biały t.poznan.pl 34. Politechnika ska, 35. Politechnika ska, 36. Politechnika ska, Ekologiczna technologia łączenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi Biodegradowalny materiał o strukturze komórkowej Test diagnostyczny z receptorem w postaci aptameru do detekcji i identyfikacji bakterii z gatunku E. coli do detekcji bakteriurii układu moczowego Urządzenie wg wynalazku objętego patentem nr do wykonywania złączy taśm z linkami stalowymi umożliwia uzyskiwanie kleistości konfekcyjnej pomiędzy elementami złącza bez potrzeby stosowania kleju rozpuszczalnikowego. W opracowanej technologii nie stosuje się także zmywania łączonych elementów rozpuszczalnikami dzięki wprowadzeniu operacji zapobiegających zanieczyszczeniom złączy. W efekcie stosowania wynalazku, np. w kopalni Bełchatów, zmniejszono emisję rozpuszczalników o ponad 15 tys. kg w ciągu roku i ograniczono toksyczne oddziaływanie na ludzi. Innowacyjny biodegradowalny materiał o strukturze komórkowej składa się z termoplastycznego polimeru - polilaktydu (PLA) oraz napełniacza celulozowego. Połączenie korzystnych właściwości polimerów biodegradowalnych z równoczesnym wytworzeniem struktury komórkowej w kompozycie pozwala na uzyskanie w pełni biodegradowalnego materiału o zmniejszonej gęstości. Porowate kompozyty polimerowe z napełniaczami celulozowymi mają pozytywny wpływ na środowisko, ze względu mniejsze zużycie surowców kopalnych oraz niższą emisję CO2 oraz biodegradację. Prezentowany wynalazek stanowi kompletne Know How z zakresu konstrukcji testów diagnostycznych do detekcji komórek bakteryjnych. Dzięki zastosowaniu DNA specyficznie oddzaiłującego z analitem opracowane rozwiązanie stanowi tańszą alternatywę do obecnie znanych rozwiązań bazujących na przeciwciałach. Opracowana technologia dotycząca wytwarzania testów do detekcji E. coli w moczu to tylko przykładowe rozwiązanie na bazie którego możliwe jest opracowanie zupełnie nowych rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami potencjalnego klienta. Mirosław Bajda; Marek Kozłowski Kazimierz Grabas Politechnika ska, 38. Politechnika ska, Sposób wytwarzania implantu kostnego Mechatroniczny pojazd gąsienicowy nowej generacji o adaptacyjnej mobilności do serwisowania cięgien linowych i transportu Opracowana metoda umożliwia wytwarzane implantów dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów. Dzięki temu implanty nowego typu lepiej niż tradycyjne spełniają swoje funkcje i mogą zmniejszać ilość powikłań po zabiegach endoprotezo-plastyki. Istota innowacyjnego mechatronicznego pojazdu gąsienicowego polega na tym, że ma on co najmniej jeden człon jezdny pojazdu, z których każdy ma co najmniej dwie innowacyjne segmentowe, napędzane na wszystkie koła, gąsienice z gumowymi elementami o optymalnym kształcie, geometrii i specjalnych własnościach mechanicznych gumy, które zapewniają wyjątkowo dużą siłę trakcyjną, nawet na cięgnie linowym pokrytym smarem konserwującym. Piotr, Dudziński; pwr.wroc.pl pwr.wroc.pl ; 39. Politechnika ska, Połączenie koła czerpakowego z przekładnią mechanizmu urabiania Rozwiązanie usprawnia pracę w wyrobisku i obniża koszty operacyjne koparek kołowych wielonaczyniowych. Kształtowe ustalanie położenia wału napędowego względem tulei jarzma przekładni, w miejsce połączenia zaciskowego, zapobiega zatarciu się układu, umożliwia łatwy, stosunkowo szybki i wielokrotny montaż wału, a także charakteryzuje się dużą wytrzymałością na przenoszenie ekstremalnych obciążeń. Patent, któremu przyznano nagrodę Prezesa Rady Ministrów, zastosowano na koparkach KWK1200M w Kopalni Węgla Brunatnego Turów 40. Politechnika ska, 41. Politechnika ska, Skaner do kryminalistycznej analizy dokumentów Automatyczny System Pomiarowy dla śrub kostnych System składa się z urządzenia skanującego oraz oprogramowania, które pomaga w pracy eksperta począwszy od etapu zbierania danych, poprzez ich przetwarzanie, analizę i prezentację, a w konsekwencji przygotowanie dokumentacji prowadzonych badań System składa się z urządzenia skanującego oraz oprogramowania, które pomaga w pracy eksperta począwszy od etapu zbierania danych, poprzez ich przetwarzanie, analizę i prezentację, a w konsekwencji przygotowanie dokumentacji prowadzonych badań pwr.wroc.pl pwr.wroc.pl

5 42. Politechnika ska, Technologie bioremediacji środowisk gruntowowodnych skażonych węglowodorami Opracowana przez Zespół Politechniki skiej technologia opiera się na Kazimierz Grabas wykorzystaniu autochtonicznych mikroorganizmów do rozkładu węglowodorów Adam Pawełczyk stanowiących zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Innowacyjny charakter stosowanej technologii polega na stymulacji aktywności degradacyjnej drobnoustrojów przez utworzenie optymalnych warunków rozwoju mikroorganizmów w skażonym środowisku oraz zapewnienie im biodostępności substratu pokarmowego. Ponadto opracowane zostały biopreparaty do wspomagania degradacji węglowodorów otrzymywane na bazie aktywnej mikroflory autochtonicznej. Są one całkowicie bezpieczne dla człowieka i środowiska, co potwierdzają posiadane atesty Państwowego Zakładu Higieny. Możliwość wdrożenia rozwiązania: na wielu różnych zanieczyszczonych obiektach i obszarach, takich jak: bazy lotnicze, magazyny paliw, poligony wojskowe, rurociągi przesyłowe, rampy przeładunkowe, stacje benzynowe, warsztaty naprawcze, rejony uszkodzeń cystern samochodowych i kolejowych, tereny byłych gazowni itp Politechnika ska, Układ jezdny o adaptacyjnej strukturze i zwiększonej mobilności = KONKURS SIERŻPUTOWSKI Przedmiotem pracy jest układ jezdny o modułowej budowie, umożliwiający szybkie konfigurowanie pojazdów, w szczególności przeznaczonych do inspekcji wewnątrz różnego rodzaju kanałów otwartych, a przede wszystkim zamkniętych. Rozległe możliwości konfiguracyjne umożliwiają poruszanie się wynalazku wewnątrz rur o praktycznie dowolnych rozmiarach i kształtach przekroju, skrętach, rozwidleniach oraz nawet pionowym nachyleniu., Gustaw Sierżputowski 44. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Otwock ItraPol i LutaPol, prekursory 90Y i 177Lu do zastosowań w radioterapii onkologicznej ItraPol i LutaPol są preparatami zawierającymi odpowiednio izotopy promieniotwórcze 90Y i 177Lu w postaci roztworów do znakowania biologicznie czynnych cząsteczek, takich jak peptydy czy przeciwciała monoklonalne. Po połączeniu z radioizotopem cząsteczki te stosowane są w celowanej wewnętrznej radioterapii nowotworów. Oba preparaty spełniają wymagania jakościowe dla produktów leczniczych w kategorii prekursory radiofarmaceutyków. W NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM uruchomiona została nowa linia produkcyjna do wytwarzania obu tych radiofarmaceutyków wg własnych technologii. Renata Mikołajczak 45. Regionalne Centrum PFgel autologiczny Krwiodawstwa i nośnik komórek Krwiolecznictwa, Katowice PFgel - autologiczny nośnik komórek produkt inżynierii tkankowej. Zawiera fibrynogen (białko) i czynniki wzrostu pochodzące z krwi własnej chorego. PFgel umożliwia aplikację komórek bezpośrednio do miejsca urazu, utrzymuje komórki w podanym miejscu oraz przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek. Wynalazek rozwiązuje problem sposobu aplikacji komórek somatycznych lub macierzystych w medycynie regeneracyjnej. PFgel - zaawansowany żelowy nośnik komórek umożliwia rekonstrukcję i integralność uszkodzonych tkanek, imituje odbudowywaną tkankę, podtrzymuje żywotność komórek i stymuluje procesy regeneracyjne, trwały i stabilny nośnik dla komórek, zapewnia szybsze gojenie miejsca uszkodzenia. Potencjalne zastosowanie w medycynie regeneracyjnej, ortopedii i transplantologii. Henryk Bursig. 46. Zespół Szkół Nr6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju Centrum Kształcenia praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie Zdrój 47. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa ESKONzO Elektroniczny system komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem Komora badawcza 20 dm3 o kształcie kuli do oznaczania charakterystyk wybuchowych atmosfer pyłowych ESKONzO to elektroniczny system komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Posiada pozytywną opinię Fundacji Mimo Wszystko i poprzez fundacje jest instalowany u osób niepełnosprawnych. Nagrodzony w 2012r.tytułem Lider Innowacji Województwa Śląskiego, złotym medalem na targach INTARG w Katowicach oraz złotym medalem z wyróżnieniem na targach Innova w Brukseli. Komora badawcza (sferyczna) o pojemności 20-dm3 jest najważniejszym urządzeniem laboratoryjnym służącym do efektywnego prowadzenia badań własności wybuchowych w celu ustalenia zagrożenia wybuchem związanego z danym pyłem lub mieszaniną kilku pyłów. Sferyczna komora badawcza jest wynikiem realizacji ogólnoświatowego standardu badawczego i opisana jest zarówno w normach europejskich: EN jak i amerykańskich: ASTM E1226. Wprowadzenie tego rozwiązania technicznego na rynek technologii inżynierii procesowej pozwala na skuteczne dobranie zabezpieczeń istotnie zmniejszających skutki wybuchów mieszanin pyłowo-powietrznych, a tym samym poprawiających bezpieczeństwo ludzi i środowiska, powoduje że skutecznie zmniejszany jest zakres niewiedzy w obszarze określania zagrożenia wybuchem przemysłowych pyłów palnych. Krzysztof Smyczek Marzena Półka Bożena Kukfisz

6 l 48. KATEDRA ŻYWIENIA ROŚLIN, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU, 49. Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Bydgoszcz 50. Wojskowa Akademia Dąbrowskiego Wydział Cybernetyki Instytut Matematyki i Kryptologii, Warszawa SPOSÓB REWITALIZACJI SKŁADOWISK MINERALNYCH, ZWŁASZCZA GRUNTÓW BEZGLEBOWYCH Biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy zawierający substancje bioaktywne oraz nanosrebro Generator koprocesora kryptograficznego operującego na elementach z ciała GF(2n) Nasz sposób rewitalizacji składowisk odpadów poflotacyjnych polega na poprawie ich właściwości fizycznych poprzez dodatek nieszkodliwych odpadów mineralnych. Wysiew roślin motylkowych ma na celu rewitalizację skałdowiska i zainicjowanie naturalnej sukcesji roślin. Współpraca z Politechniką ską oraz CUPRUM zaowocowała opracowaniem metody, która zdaje egzamin na podłożach zawierających znaczne ilości miedzi. Istotą rozwiązania jest opatrunek hydrożelowy, którego bazą jest żel nanocelulozowy. Nanofibrylana baza opatrunku jest biofunkcjonalna i hipoalergiczna, zaś wprowadzenie do opatrunku mieszaniny naturalnych substancji bioaktywnych: polisacharydów, glikozydów irydoidowych i fenyloetanoidów w formie liofilizatu z Plantago lanceolata L. ogranicza ryzyko zakażenia rany, jak i przyspiesza zwalczanie aktywnego zakażenia poprzez nasilenie właściwości fagocytarnych granulocytów. Generator stanowi unikalne narzędzie wspomagające projektanta systemów kryptograficznych z zakresu projektowania implementacji rozwiązań klucza publicznego na krzywych eliptycznych oraz do wytwarzania implementacji systemów kryptograficznych dla struktur FPGA i ASIC wykonujących obliczenia na krzywych eliptycznych projektowanych systemów. Krzysztof GEDIGA Agnieszka Grzelakowska Krzysztof Mańk 51. Wojskowa Akademia Dąbrowskiego Wydział Cybernetyki Instytut Matematyki i Kryptologii, Warszawa 52. Wojskowa Akademia Dąbrowskiego, Warszawa Uniwersalny system ochrony kryptograficznej łączności radiowej Sposób termokatalitycznego oczyszczania powietrza z niebezpiecznych związków chemicznych, dekontaminacji czynników biologicznych i uniwersalny reaktor do realizacji tych procesów Wynalazek składa się z min. Uniwersalnych modułów kryptograficznych, bloków interfejsów radiowych, stanowiska generacji i dystrybucji kluczy kryptograficznych oraz nośników tych kluczy. Wynalazek jest przełomem w kryptografii dla KF i UKF.System pozwala na obsługę wszystkich trybów pracy radiostacji rodziny w tym transmisji danych w trybie TDMA oraz usług radiodostępu. Uniwersalny reaktor do termokatalitycznego oczyszczania powietrza z niebezpiecznych związków chemicznych (TŚP i BŚT) i dekontaminacji czynników biologicznych bazuje na elementach czynnych w postaci szczelinowych struktur przestrzennych typu plaster miodu wykonanych z aktywnych termokatalitycznie cienkich taśm ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al. Zasada działania reaktora polega na termokatalitycznym rozkładzie związków chemicznych i termicznym spalaniu czynników biologicznych. Krzysztof Mańk Joanna Kumor 53. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa Urządzenie przytrzymujące dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas uderzenia w bok pojazdu Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przytrzymujące ( fotelik samochodowy ) przeznaczone do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych, zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na przewożone dziecko podczas wypadku drogowego, w czasie którego ma miejsce uderzenie w bok pojazdu. Konstrukcja urządzenia pozwala na przemieszczanie się siedziska fotelika wraz z dzieckiem w kierunku środka pojazdu, co w połączeniu z wprowadzonymi dodatkowo elementami konstrukcji fotelika powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia obrażeń ciała dziecka w czasie wypadku. Paweł Trzaska 54. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa Urządzenie zmniejszające obciążenia dynamiczne działające na dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas zderzenia czołowego pojazdu. Przedmiotem wynalazku jest system bezpieczeństwa przeznaczony do przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych, zmniejszający obciążenia dynamiczne działające na ciało przewożonego dziecka podczas wypadku drogowego, w czasie którego ma miejsce uderzenie w przód pojazdu. Połączenie elementów konstrukcji fotelika, umożliwiającej kontrolowane przemieszczanie się siedziska fotelika wraz z dzieckiem, oraz poduszki wykonanej z materiału rozpraszającego energię pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia obrażeń ciała dziecka w następstwie zderzenia czołowego. Paweł Trzaska 55. Akademia Górniczo Hutnicza, Głowica do badań cięgien linowych Prezentowany na Giełdzie Wynalazków system diagnostyczny pozwala na dokładną analizę stanu technicznego cięgien stalowo-poliuretanowych stosowanych w dźwigach osobowych, ułatwiając diagnostykom podejmowanie decyzji o ich stanie technicznym. Konstrukcja głowicy segmentowej zapewnia możliwość diagnozowania dowolnego zestawu cięgien stalowopoliuretanowych. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym istnieje możliwość usytuowania czujników segmentowych podczas badania cięgien dźwigu niezależnie od ich liczby rozstawu i szerokości. W chwili obecnej jest to jedyna metoda oceny jakościowej i ilościowej zmian ubytku przekroju zachodzących podczas eksploatacji w linkach stalowych cięgna. Na mocy stosownej umowy licencyjnej, zawartej między Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie a Urzędem Dozoru Technicznego, zostały wykonane i dostarczone zestawy diagnostyczne użytkowane obecnie z powodzeniem przez Inspektorów UDT. Szymon Molski

7 56. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź Mata włóknista do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych Negatywne zjawisko trwałego osadzania się oleistych substancji na piórach ptactwa jakie obserwuje się po katastrofach ekologicznych, autorzy wykorzystali do opracowania włóknistej maty sorpcyjnej do oczyszczania środowiska wodnego z zanieczyszczeń ropopochodnych. Mata do usuwania ropopochodnych zanieczyszczeń składa się z warstwy aktywnej w postaci piór drobiowych po obróbce wstępnej, umieszczonej między dwiema jednakowymi warstwami hydrofobowego materiału z PP, PE lub PES w postaci włókniny, dzianiny lub siatki. Mata charakteryzuje się doskonałą sorpcją szerokiej gamy hydrofobowych substancji ropopochodnych, selektywnością (sorpcja cieczy niemieszających się z wodą) oraz niezatapialnością nawet w stanie najwyższego nasycenia maty. Mata może być umieszczana w każdych warunkach pogodowych bezpośrednio na powierzchni wody, a także na innych powierzchniach, np. betonu czy asfaltu,. Mata jest lekka, łatwa w przechowywaniu i stosowaniu oraz tania. Krystyna Wrześniewska-Tosik 57. Instytut Włókiennictwa, Łódź Nowe włókiennicze materiały barierowe chroniące przed polem elektromagnetycznym (PEM) i urządzenie do ich wytwarzania Innowacyjna technologia modyfikacji powierzchni wyrobu włókienniczego, polegająca na nanoszeniu cienkich (nanometrycznych) powłok metalicznych, przy zastosowaniu proekologicznej techniki magnetronowej. Dla potrzeb ww. technologii zaprojektowano i wykonano specjalnie urządzenie. Otrzymany w Instytucie Włókiennictwa materiał, w postaci tapet, czy okładzin ściennych może służyć do tzw. ekranowania architektonicznego. Celem takiego ekranowania jest np.: - ograniczanie zakłóceń pracy urządzeń elektronicznych w centrach obliczeniowych, bankach, pomieszczeniach giełdowych, bankach danych, centralach telefonicznych, salach narad, czy też ochrona specjalistycznej aparatury diagnostycznej w szpitalach, przychodniach itp. - ochrona człowieka narażonego na działanie zewnętrznego PEM w szpitalach, szkołach, budynkach biurowych, mieszkalnych itp. Joanna Koprowska 58. Instytut Włókiennictwa, Łódź Nowej generacji barierowe wobec promieniowania UV materiały włókiennicze Innowacyjne materiały włókiennicze zawierające w swej strukturze nowo opracowane nanomodyfikatory na bazie ditlenku tytanu charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami barierowymi wobec promieniowania UV, działaniem hamującym rozwój mikroorganizmów, w szczególności bakterii obecnych w powietrzu: Micrococcus flavus, Bacillus subtilis, a także umożliwiają oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu z toksycznych związków organicznych, poprzez ich rozkład do prostych związków nieorganicznych. Dzięki temu mogą być stosowane jako elementy wyposażenia wnętrz, osłony zbiorów muzealnych, księgozbiorów w celu ochrony przed destrukcyjnym działaniem promieniowania UV, toksycznych związków organicznych oraz drobnoustrojów, a także elementy odzieży ochronnej zabezpieczającej pracowników narażonych na groźne choroby, w tym nowotworowe, przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, zarówno słonecznego, jak i emitowanego ze źródeł sztucznych. Wzory elementów wyposażenia wnętrz oraz odzieży ochronnej zostały zaprojektowane przez artystów plastyków z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jadwiga Sójka- Ledakowicz 59. Instytut Włókiennictwa, Łódź Antyelektrostatyczne dzianiny poliestrowe na elementy wykończeniowe odzieży ochronnej przeznaczonej do stref zagrożonych wybuchem. Innowacyjne materiały dziewiarskie opracowano z przeznaczeniem do praktycznego zastosowania w konstrukcji odzieży ochronnej przed elektrycznością statyczną wymaganej w strefach zagrożonych wybuchem. Istotą wynalazku są rozwiązania surowcowe i konstrukcja splotu dziewiarskiego, które zapewniają funkcje ochronne przed elektrycznością statyczną przy ograniczeniu lub wyeliminowaniu tendencji materiału poliestrowego do generowania ładunku elektrycznego podczas tarcia kontaktowego w użytkowaniu odzieży. Przeznaczenie materiałów dziewiarskich w konstrukcji odzieży ochronnej przed elektrycznością statyczną do stref zagrożonych wybuchem obejmuje np. plisy, mankiety, stójki, kołnierzyki. Materiały mogą znaleźć również zastosowanie na elastyczną lekką odzież ochronną przed elektrycznością statyczną w asortymencie bluz, koszulek, dresów, wyrobów bieliźnianych itp. oraz na antyelektrostatyczne elementy wykończeniowe w odzieży chirurgicznej. Na potrzeby odbiorców w materiałach można dodatkowo kształtować inne funkcje specjalne w procesie wykończenia (np. bakteriostatyczne, fluorescencyjne) przy zachowaniu nadanych właściwości elektrostatycznych. Anna Pinar

8 60. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Maszyny nowej generacji do zbioru pozyskiwania biomasy z wierzby krzewiastej Prezentowanym rozwiązaniem są maszyny nowej generacji do pozyskiwania biomasy z wierzby krzewiastej, zgłoszone do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP, jako wynalazki pod numerami: (P i P ), na które PIMR Poznań uzyskał Decyzję UP RP z r. o udzieleniu patentów. Prototypy maszyn zostały wykonane ramach projektu rozwojowego NR /2008 dofinansowanego przez MNiSW (NCBiR) i przeszły pozytywne próby eksploatacyjne na plantacjach wierzby krzewiastej. Aktualnie PIMR prowadzi działania marketingowe dotyczące podpisania umowy/umów licencyjnych z przedsiębiorcami na produkcje seryjną tych maszyn. Zalety maszyn nowej generacji w wyniku zastosowania wynalazków PIMR: zaprojektowane maszyny umożliwiają zbiór wierzby krzewiastej z zastosowaniem technologii jedno i dwufazowej, maszyna do zbioru dwufazowego wierzby krzewiastej w postaci całych łodyg, cechuje się niską masą i niską energochłonnością, a tym samym umożliwia agregowanie z ciągnikami o niższych mocach, maszyna do zbioru i rozdrabniania (jednofazowego) wierzby krzewiastej umożliwia znaczne obniżenie jednostkowego zużycia paliwa w przeliczeniu na tonę pozyskanej biomasy, wdrożenie maszyn nowej generacji przyczyni się do unowocześnienia zbioru wierzby krzewiastej poprzez wprowadzoną mechanizację, a tym samym przyczyni się do obniżenia kosztów produkcji wierzby krzewiastej, jako biomasy przeznaczonej na cele energetyczne. Ryszard Chmielewski 61. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Sposób monitorowania oprysku agrotechnicznego polegający na wykrywaniu w atmosferze obecności substancji chemicznych w postaci wodnych aerozoli i układ do stosowania tego sposobu Sposób monitorowania oprysku agrotechnicznego i układ do stosowania tego sposobu wg wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod nr P oraz w Europejskim Urzędzie Patentowych (EPO) pod nr PCT/PL2011/ polega na wykrywaniu w atmosferze obecności substancji chemicznych w postaci wodnych aerozoli, przy zastosowaniu nadajnika i odbiornika fal elektromagnetycznych. Rozwiązanie według wynalazku wykorzystuje układ optyczny do pomiaru transmisji, w którym zastosowano elektroniczną modulację światła oraz zastosowano liniowy przetwornik światło/napięcie, posiada stałą bazę pomiarową oraz algorytm obróbki sygnału pomiarowego co umożliwia wyznaczanie transmisji światła przy różnym oświetleniu tła. Prototyp urządzenia do szybkiego monitorowania oprysku agrotechnicznego został wykonany w ramach projektu rozwojowego nr R dofinansowanego przez MNiSW(NCBiR). Zastosowanie sposobu i urządzenia według wynalazku pozwala na: szybkie wyznaczenie niezamierzonego przenoszenia środków chemicznych, stosowanych przy opryskach roślin uprawnych, bezpośrednio przez rolnika obsługującego opryskiwacz i pozwala na bieżącą korektę parametrów oprysku, ogranicza w sposób istotny niebezpieczeństwo uszkodzenia plantacji graniczących z opryskiwanym obszarem przez stosowane agrochemikalia, a tym samych w znaczący sposób przyczynia się do ochrony naturalnego środowiska. Ryszard Chmielewski 62. Politechnika ska, Lekkie drewno polimerowe Innowacyjny materiał stanowi termoplastyczny biokompozyt o strukturze porowatej, złożony z polimeru i napełniacza celulozowego. Taki skład umożliwia oszczędność materiału i energii, zwiększenie sztywności i stabilności, a także 50% mniejszą masę niż kompozyty z włóknem szklanym, kredą lub talkiem. Biokompozyty porowate wykazują zdolność tłumienia drgań i dźwięków, oraz właściwości termoizolacyjne lepsze o 120%. Zastosowanie porowatych biokompozytów w środkach transportu umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa i zwiększa bezpieczeństwo pasażerów z uwagi na wyeliminowanie włókien szklanych. Stosowanie nowych materiałów w budownictwie zwiększa komfort mieszkańców, łatwiejsze są prace montażowe. Marek Kozłowski 63. Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Interferencyjna powłoka filtrowa do zapewnienia ochrony oczu przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania cieplnego Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja i technologia wytwarzania powłoki interferencyjnej filtrów stosowanych np. w okularach ochronnych w przemyśle hutniczym. Konstrukcja powłoki zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym występującym na stanowiskach pracy, a jednocześnie pozwala na regulowanie poziomu przepuszczania promieniowania widzialnego. Dzięki temu uzyskuje się znacznie wyższy komfort obserwacji środowiska pracy. Opracowana technologia umożliwia nanoszenie powłoki na podłoża o dużej wytrzymałości, dzięki czemu wytworzone filtry ochronne są odporne na oddziaływanie czynników mechanicznych (iskry, odpryski, itp.), co zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Opracowana dokumentacja umożliwia wdrożenie rozwiązania do produkcji. Anna Machałowska 64. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Sposób odlewania z użyciem symulacji procesu odlewania, system odlewania wykorzystujący symulację procesu odlewania i baza danych SimulationDB technologiczna baza wiedzy jest innowacyjnym, opatentowanym systemem informatycznym, którego celem jest skrócenie procesu przygotowania technologii, optymalne sterowanie procesem produkcyjnym, monitorowanie i zapewnienie jakości odlewniczych procesów produkcyjnych. Paweł Malinowski

9 65. Wojskowa Akademia Dąbrowskiego, Warszawa SAPER Sensor Amplified Perception for Explosives Recognition - system analizy sygnatur magnetycznych niewybuchów i wybranych klas ładunków improwizowanych SAPER to mobilne narzędzie identyfikujące niewybuchy z wykorzystaniem urządzeń typu smartphone. System to aplikacja mobilna (Windows Phone i Android) oraz bezprzewodowy sensor pozwalający na detekcję anomalii pola magnetycznego. Narzędzie wytwarza sygnatury magnetyczne skanowanych powierzchni i obiektów. Identyfikacja obiektu polega na porównaniu jego sygnatury magnetycznej z przygotowaną bazą wiedzy uzbrojenia i improwizowanych ładunków wybuchowych. System powiadamia o wykrytych zagrożeniach. Joanna Kumor 66. Wojskowa Akademia Dąbrowskiego, Warszawa SENSE Sensor Engineered Neurological Seizure Environment Mobilny system wykrywania i alarmowania o atakach epilepsji wykorzystujący elektromiografię powierzchniową. SENSE to teleinformatyczny system wykrywania i alarmowania o atakach epilepsji wykorzystujący akcelerometry i sensory EMG (elektromiografia) monitorujące skurcze mięśni. Wytworzona metoda dokonuje fuzji danych sensorycznych badając drgania ciała i aktywność mięśni uzyskując 95% skuteczność detekcji. Mechanizmy systemu powiadamiają o rejestrowanych zdarzeniach, alarmują otoczenie pacjenta, dodatkowo umożliwiając monitorowanie leczenia farmakologicznego, prognozuje wystąpienie ataków. Joanna Kumor 67. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Zintegrowany moduł reaktancyjny Opracowany wynalazek pt. Zintegrowany moduł reaktancyjny posłużył do budowy systemu zasilania opartego na bezstykowych bateriach, które można wymieniać pod wodą, w pyle czy też w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Baterie pozbawione połączenia mechanicznego, ze względu na indukcyjny sposób przekazu energii można zamknąć w hermetycznej obudowie, a ich wymiana i ładowanie są znacznie wygodniejsze od klasycznych rozwiązań. Wykorzystuje się przy tym metodę dwukierunkowego przekazu energii energia nie tylko jest pobierana z baterii, ale również bateria jest ładowana bezstykowo przez co znacznie zwiększa się komfort pracy i bezpieczeństwo osób pracujących w trudnych warunkach do których niewątpliwie należą górnicy, ratownicy czy też płetwonurkowie. Twórcami rozwiązania są dr inż. Cezary Worek (AGH w Krakowei) i mgr inż. Robert Maślanka. Łukasz Bogdan 68. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Sposób zmniejszenia strat w zintegrowanym elemencie indukcyjnym i zintegrowany element indukcyjny Opisany w wynalazku sposób zmniejszenia strat w zintegrowanym elemencie indukcyjnym posłużył do zwiększenia sprawności i niezawodności układów zasilający i to zarówno dużej jak i małej mocy. Jego istota polega na zmniejszeniu strat cieplnych w materiale magnetycznym zintegrowanego elementu indukcyjnego poprzez takie kształtowanie strumieni magnetycznej aby wypadkowy wektora indukcji był na możliwie małym poziomie. Integracja elementów magnetycznych wpływa również na zmniejszenie przestrzeni zajmowanej przez elementy indukcyjne i daje wymierne korzyści w postaci zwiększenia współczynnika mocy przenoszonej do objętości co umożliwia miniaturyzację rozwiązań. Twórcami rozwiązania są dr inż. Cezary Worek (AGH w Krakowie) i mgr inż. Sławomir Ligenza (Fideltronik Imel Sp. z o.o.) Łukasz Bogdan 69. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa Zastosowanie białek współwystępujących z keratyną jako nośnika naturalnych aktywnych substancji do stosowania w kosmetyce i medycynie Opracowana przez nas metoda pozwala na izolację KAPs bez naruszenia ich naturalnej formy przestrzennej. Otrzymany białkowy materiał ma strukturę sztywnego szkieletu z wolnymi przestrzeniami, w które łatwo penetrują lipofilne lub amfifilne związki. Zaproponowano preparaty KAPs do izolacji naturalnych aktywnych substancji, a wytworzony konglomerat jako nośnik tych substancji w preparatach kosmetycznych i medycznych. Andrzej Lipkowski 70. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa Nowe peptydomimetyki redukujące efekty niepożądanego działania doustnie podawanej morfiny. Przedmiotem wynalazku są peptydomimetyki, które blokują niepożądane działanie opioidów w przewodzie pokarmowym. Związki te nie wpływają na przeciwbólowe działanie leków opioidowych, ponieważ nie przechodzą one przez barierę jelitową do krwi i dalej do ośrodkowego układu nerwowego. Nowy typ związków może znaleźć zastosowanie jako dodatki do doustnie podawanych opioidowych leków przeciwbólowych. Andrzej Lipkowski

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku

XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku Centrum Nauki Kopernik XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku wspierana finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14 dzisiaj 2 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Europejska walka z tlenkami azotu 14 Angela Merkel gościem na stoisku targowym ABB 12 Obudowa na miarę patentu 20 Złote Tarasy, F-16, kurza ferma i o wiele

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym Spis treści 2/2009 Wydarzenia, Informacje...6 Porady Nocne oświetlanie obiektów monitorowanych przez systemy telewizji dozorowej Andrzej Walczyk... 22 Publicystyka Metodyka SABSA biznesowe ujęcie kwestii

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWE TARGI INNOWACJI

SEKTOROWE TARGI INNOWACJI SEKTOROWE TARGI INNOWACJI Szanowni Państwo, Niezmiernie miło mi powitać Państwa na Targach Innowacji organizowanych w ramach projektu B+R=Przyszłość. Projekt ten, realizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG [BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG Katalog usług badawczo - rozwojowych oferowanych przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach w ramach programu Bon na Innowacje 2013. Spis treści SYSTEMY INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski INNOWACJE DLA MAŁOPOLSKI nr 1 (36) 2015 KWIECIEŃ ISSN 1898-5009 Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Inteligentne miasta SMART CITY Tarnów miasto pilotaży Klaster Inteligentnego

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo