Środowisko Oracle Application Server w internetowej aplikacji inteligentnego systemu lingwistycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środowisko Oracle Application Server w internetowej aplikacji inteligentnego systemu lingwistycznego"

Transkrypt

1 Rozdział 46 Środowisko Oracle Application Server w internetowej aplikacji inteligentnego systemu lingwistycznego Streszczenie. W rozdziale przedstawiono sposób tworzenia aplikacji w architekturze trójwarstwowej z wykorzystaniem środowiska Oracle Application Server jako alternatywy do innych oferowanych metod obsługi bazy inteligentnego lingwistycznego systemu. Autorzy niniejszego rozdziału odwołują się do zasad budowy algorytmów przeznaczonych do analizy tekstu na podstawie reguł gramatyki strukturalnej i komunikacyjnej z elementami modelu logicznego języka, które zostały one przedstawione w artykule: Intelligent Linguistic Database Systems i zaprezentowane na konferencji FCCS 2005 w Bronisławowie. Prezentowany system w wymienionym środowisku jest w stanie, na podstawie przekazanego zdania, wyszukać i jednoznacznie określić wyrazy lub grupy wyrazów pod względem gramatyki komunikatywnej. Artykuł ten obejmuje zakres tworzenia systemu internetowego wykorzystującego moduł serwera HTTP Oracle - mod_plsql.wtyczka ta odwzorowuje żądania przeglądarki do określonej ścieżki wirtualnej na wywołania procedur składowanych. Prezentowana aplikacja obejmuje moduły wprowadzania, analizy i prezentacji danych. 1 Wstęp Aplikacja bazodanowa stanowi warstwę pośrednią między systemem zarządzania bazą danych a użytkownikiem. Aby skorzystać z bazy danych trzeba posłużyć się jakąś aplikacją. Tworzeniem aplikacji zajmują się programiści wykorzystując do tego celu różnorodne narzędzia i technologie. 2 Metody tworzenia aplikacji w środowisku Oracle Oracle dostarcza zbioru narzędzi i środowisk umożliwiających wykorzystanie najpopularniejszych języków programowania do tworzenia aplikacji łączących się z bazą danych. Interfejsem najniższego poziomu jest interfejs OCI (Oracle Call Interface), który Sławomir Wiak, Paweł Drzymała, Henryk Welfle, Maria Dems: Politechnika Łódzka, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź, Polska (wiakslaw, pdrzymal, welfle,

2 S. Wiak, P. Drzymała, H. Welfle, M. Dems przeznaczono do wykorzystania z poziomu C/C++. OCI wymaga od programisty stosunkowo dużych umiejętności oraz poświęcenia niemałej dawki czasu na programowanie i usuwanie błędów. Dostępne są również aplikacje tzw. prekompilatorów dla różnych języków programowania. Prekompilator tłumaczy program z zanurzonymi instrukcjami SQL na program zrozumiały dla kompilatora C. Obecnie Oracle kładzie największy nacisk na obsługę języka Java. Dostęp do baz danych realizowany jest w tym języku poprzez wykorzystanie interfejsu JDBC (Java DataBase Connectivity). Alternatywnym sposobem programowania dostępu do baz danych w aplikacjach Javy jest wykorzystanie prekompilatora o nazwie SQLJ. Prekompilator ten działa podobnie jak prekompilatory z grupy Pro* - program w Javie z zanurzonymi instrukcjami SQL tłumaczony jest na kod z odwołaniami do JDBC, a następnie kompilowany. Obok Javy podstawowym językiem proceduralnym jest PL/SQL. Na przestrzeni lat firma ORACLE znacząco rozszerzyła możliwości tego języka, umożliwiając wykorzystanie go również do tworzenia aplikacji pracujących po stronie klienta. Proste aplikacje WWW mogą być tworzone na bazie oprogramowania serwera baz danych. Oracle 9i Database zawiera serwer http oparty na Apache, kontroler serwletów i JSP oraz umożliwia tworzenie procedur składowanych generujących kod HTML. 3 Konfiguracja środowiska OAS i serwera http Komunikacja klienta możliwa jest dzięki modułowi serwera HTTP Oracle - mod_plsql. Wtyczka ta odwzorowuje żądania przeglądarki do określonej ścieżki wirtualnej (domyślnie /pls) na wywołania procedur składowanych. Procedury składowane generują kod HTML, przekazywany następnie do modułu PL/SQL, który zwraca go przeglądarce. Modul PL/SQL łączy się z bazą danych wykorzystując parametry konfiguracyjne zapisane w tzw. deskryptorze dostępu do baz danych DAD (rys. 1). Rys. 1. Strona konfiguracji ustawień serwera http Menu konfiguracyjne Mod_plsql (rys. 2, 3) wykorzystywane jest do przeprowadzenia konfiguracji bramki deskryptora dostępu do baz danych (gdzie ustawia się m.in. informacje o połączeniu Oracle, tryb identyfikacji, parametry wysyłania plików). 440

3 Środowisko Oracle Application Server w internetowej aplikacji inteligentnego systemu lingwistycznego Rys. 2. Zdefiniowane przykładowe deskryptory dostępu do baz danych Rys. 3. Konfiguracja przykładowego deskryptora dostępu do baz danych Konfiguracja zapisywana jest do pliku tekstowego wdbsrv.app w katalogu serwera http który dostępny jest w podanej lokalizacji : ORACLE_HOME/Apache/modplsql/cfg/ Przy właściwie ustawionym deskryptorze dostępu procedury można wywołać przez podanie ich nazwy w przeglądarce według opisu: lub 4 Wbudowane pakiety Web Toolkit języka PL/SQL Oracle zawiera grupę wbudowanych pakietów PL/SQL zwanych PL/SQL Web Toolkit. Głównym zadaniem tych pakietów jest generowanie kodu HTML i przesyłanie go do przeglądarki na komputerze klienta za pośrednictwem modułu serwera Apache o nazwie mod_plsql. PL/SQL Web Toolkit składa się z wybranych pakietów: htp i htf, owa_cache, owa_cookie, owa_image, owa_opt_lock, owa_pattern, owa_sec, owa_text, owa_util. Podstawowym i najczęściej wykorzystywanym systemowym pakietem jest pakiet Hyper Text Procedures (htp) generujący znaczniki HTML natomiast pakiet Hyper Text Functions (htf) zawiera funkcje. 441

4 S. Wiak, P. Drzymała, H. Welfle, M. Dems Pakiet owa_cookie służy do przechowywania po stronie klienta użytecznych informacji. Ze względu na wydajność aplikacji powinno stosować się cookie a nie ukryte pola formularza. W pakiecie owa_cookie znajdują się procedury i funkcje, pozwalające wysyłać cookies do przeglądarki i je z niej odczytywać. Pokazane są w tabeli 1. Tabela 1. Procedury i funkcje pakietu owa_cookie Nazwa funkcji lub procedury Owa_cookie.send Owa_cookie.get_all Owa_cookie.get Owa_cookie.remove Przeznaczenie procedura wysyłająca ciasteczka do komputera klienta procedura czytająca zawartość wszystkich ciasteczek funkcja odpowiadająca za przeczytanie zawartości ciasteczka procedura usuwająca ciasteczko 5 Opis i charakterystyka aplikacji Należy zaznaczyć, że system inteligentnej lingwistycznej bazy danych form językowych był projektowany i powstawał w środowisku rozproszonym tzn. algorytmy implementowane były w systemie z równoległym wprowadzaniem słowników funkcji językowych przez wiele osób. Do realizacji tego celu zaistniała potrzeba wykorzystania globalnego medium transmisji informacji i sieci komunikacyjnych - Internetu. Autorzy musieli zatem zadbać o bezpieczeństwo architektury na wielu płaszczyznach dostępu i zabezpieczeń projektu. Do realizacji wymienionego celu budowy procedur przetwarzania zadań lingwistycznych na podstawie sprecyzowanych algorytmów autorzy zdecydowali się wykorzystać: Kompletne rozwiązanie bazodanowe i analityczne Oracle Application Server OAS (Rys. 4), przeznaczone do szybkiego tworzenia nowej generacji aplikacji ukierunkowanych dla Internetu, w tym środowisko serwera WWW - Apache z implementacją protokołu kryptografii transmisji danych SSL przeznaczonego do zadań komercyjnych w tzw. e-businnessie tzn. zadań dla których stawia się najwyższe wymagania co do bezpieczeństwa. Rozwijający się obecnie język PL/SQL w pakiecie Web Toolkit. PL/SQL jest proceduralnym rozszerzeniem języka SQL, umożliwiającym wykonanie rozkazów warunkowych, pętli itp. w połączeniu z zapytaniami do bazy. Procedury napisane w PL/SQL mogą składać się z bloków, które z kolei mogą posiadać własne lokalne zmienne pętle oraz obsługę błędów w tym mogą generować strony w oparciu o znaczniki HTML. 442

5 Środowisko Oracle Application Server w internetowej aplikacji inteligentnego systemu lingwistycznego 1. The Oracle HTTP Server receives a PL/SQL Server Page request from a client browser. 2. The Oracle HTTP Server routes the request to the PL/SQL Gateway. 3. The request is forwarded by the PL/SQL Gateway to the Oracle Database. 4. The PL/SQL Gateway prepares the call parameters, and invokes the PL/SQL procedure in the application. 5. The PL/SQL procedure generates an HTML page using data and the PL/SQL Web Toolkit accessed from the database. 6. The response is returned to the PL/SQL Gateway. 7. The Oracle HTTP Server sends the response to the client browser. Rys. 4. Schemat wymiany informacji w architekturze trójwarstwowej [1] Oracle Application Server wspiera internetowe standardy XML oraz HTTP. Wykorzystanie środowiska wydatnie obniży czas potrzebny do uruchomienia aplikacji funkcji komunikacyjnych, czy hurtowni danych form językowych, przy równoczesnym zapewnieniu skalowalności potrzebnej w najbardziej wymagających scenariuszach lingwistycznych. Przykład zawartości tabeli wybranych czasowników z parametrami przedstawiony został na rys. 5. Pozostałe kategorie gramatyczne: rzeczowników, przymiotników, przyimków przedstawione zostały w artykule [2]. Analiza zdań prostych oparta jest na funkcjach, których zasada działania wykorzystuje rozbudowane bloki wyszukiwania podmiotu - na zasadzie śledzenia składni budowy zdania a dokładniej określonego rzeczownika w stosunku do wyznaczonego metapredykatu. Procedury i funkcje przeznaczone do obsługi Inteligentnej Lingwistycznej Bazy Danych przechowywane są w pakietach z wykorzystaniem PL/SQL. Przykładowy pakiet z procedurą wprowadzania danych przedstawiony został na rys. 6. Komputerowy słownik operatorów wykonany został na platformie Oracle 9i Database i zawiera kilka tysięcy elementów funkcji językowych zgromadzonych w postaci tabelarycznej. 443

6 S. Wiak, P. Drzymała, H. Welfle, M. Dems Rys. 5. Wybrane czasowniki z parametrami przedstawione w środowisku Enterprise Manager Oracle 9i Rys. 6. Przykładowy pakiet zawierający procedurę przechowywaną odpowiedzialną za wprowadzanie danych do analizatora tekstu. Przykład początkowej strony aplikacji obsługującej dla zdań prostych system słownika lingwistycznej bazy danych przedstawiony został na rys

7 Środowisko Oracle Application Server w internetowej aplikacji inteligentnego systemu lingwistycznego Rys. 7. Początkowa strona aplikacji Inteligentnej lingwistycznej bazy danych 6 Podsumowanie Oracle Application Serwer oraz system Oralce9i Database potrafi sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie stawia przed nią rynek, a zwłaszcza rynek rozwiązań biznesowych. Posiada on pełen pakiet narzędzi i usług, które mogą wspierać rozwój firm i pomagać przy zwiększaniu ich rentowności. Oracle 9i to wszechstronny produkt, będący uniwersalnym serwerem danych, zaprojektowany z uwzględnieniem możliwości prowadzenia działalności w Internecie. Jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsięwzięć w których stosowane są najnowsze techniki zarządzania danymi. Literatura 1. Oracle9i Application Server Oracle, Using the PL/SQL Gateway, Release 1 (v ), May 2001,Part No. A Drzymała P.,Welfle H.,Wiak S., Habrajska G., Łazarow E., Awdiejew A.: Intelligent Linguistic Database Systems. FCCS 2005 Bronisławowo. 3. Adjejew A.: Gramatyka komunikacyjna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Habrajska G.: Presupozycja - kondensacja implikatura. Język w komunikacji, t.1, Łódź Habrajska G.: Kondensacja i skrótowość w komunikacji przez komputer. Słowo w tekście, przekładzie i słowniku, ed. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenchaften, Sonderdruck

8

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK SKRYPTOWY WEDŁUG MACROMEDII

JĘZYK SKRYPTOWY WEDŁUG MACROMEDII Nowa wersja produktu firmy Macromedia dla systemu Linux: ColdFusion MX 7 Server JĘZYK SKRYPTOWY WEDŁUG MACROMEDII Nowy produkt firmy Macromedia, ColdFusion MX 7 Server, pomaga w tworzeniu dostępnych i

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Mgr inż. Paweł Buchwald Symulacja informacyjno decyzyjnych systemów zarządzania Autoreferat rozprawy doktorskiej Promotor Dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

przewodnik technologii VXTEN

przewodnik technologii VXTEN Co w przewodniku... przewodnik technologii VXTEN Niniejszy przewodnik został przygotowany z myślą o partnerach i firmach współpracujących z TENVIRK Sp. z o.o. Przewodnik zawiera podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 32, 2012 Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych Paulina TURLEWICZ Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ

Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII WODNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Gogacz WYKORZYSTANIE GOOGLE WEB TOOLKIT DO BUDOWY SYSTEMU DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ DLA POTRZEB INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo