Opracowanie raportu: Anna Rozkosz. Projekt finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie raportu: Anna Rozkosz. Projekt finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANIA PILOTAŻOWEGO PROWADZONEGO W RAMACH MONITORINGU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZYZNAWANEJ NA DRODZE SĄDOWEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIACH OD ROKU W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE ZACHÓD Opracowanie raportu: Anna Rozkosz Projekt finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego 1

2 Podziękowania: Bardzo dziękuję Prezesowi Sądu Rejonowego Katowice Zachód, Sędziemu Krzysztofowi Hejoszowi, za zgodę na przeprowadzenie niniejszego badania oraz wszystkim przedstawicielom tego sądu, z którymi miałam możliwość i zaszczyt przeprowadzenia wywiadów. Dziękuję za poświęcony czas oraz podzielenie się wiedzą, doświadczeniem, przemyśleniami oraz inspirującymi rekomendacjami do dalszych działań. Dziękuję przedstawicielom fundacji Inpris, Grzegorzowi Wiaderkowi i Łukaszowi Bojarskiemu, Grzegorzowi Wójkowskiemu (Bona Fides) za pomoc w stworzeniu narzędzia badawczego oraz Annie Zetelman (Bona Fides) za pomoc w przeprowadzeniu badań, a także wszystkim, z którymi miałam możliwość pracować na każdym etapie działań monitoringowych. 2

3 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP 4 II. OPIS METODOLOGII BADAŃ..5 III. ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO 3.1. Sprawdzenie procedury przyznawania pomocy prawnej przydzielonej na drodze sądowej Standardy pracy sędziów oraz pełnomocników prowadzących sprawy z urzędu IV. PODSUMOWANIE..13 V. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ...14 VI. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr

4 I. WSTĘP Raport został sporządzony w oparciu o materiał zebrany podczas badania pilotażowego przeprowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowice Zachód. Badanie wykonano, wykorzystując wersję roboczą narzędzia badawczego 1 oraz dokument roboczy Analiza prawa sporządzona na potrzeby monitoringu nieodpłatnej pomocy prawnej ustanawianej na drodze sądowej oraz zwalniania z kosztów postępowania w sprawach cywilnych 2. Celem tej analizy było przetestowanie narzędzia badawczego, dokonanie w nim niezbędnych zmian oraz zaobserwowanie, czy narzędzie można rozbudować o nowe problemy badawcze oraz czy należy uszczegółowić pytania. Narzędzia monitoringu były konsultowane z przedstawicielami Instytutu Prawa i Społeczeństwa (www.inpris.pl), organizacji eksperckiej zajmującej się, m. in. badaniem dostępności pomocy prawnej, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, innowacyjnej edukacji prawnej. Monitoring nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej na drodze sądowej w postępowaniu cywilnym został sfinansowany z programu dotacyjnego Demokracja w działaniu Fundacji im. S. Batorego. Przedmiotem badania były kwestie związane z działaniem sędziów oraz pracowników administracji sądowej, czyli osób bezpośrednio związanych z rozpatrywaniem wniosków o zwolnienie z kosztów i przyznanie pełnomocnika z urzędu oraz osób, które gromadzą dane na ten temat i udzielają informacji klientom. 1 2 Patrz Załącznik nr 1 Patrz Załącznik nr 2 4

5 II. OPIS METODOLOGII BADAŃ W ramach narzędzia badawczego zaplanowano następujące czynności: badania jakościowe polegające na przeprowadzeniu wywiadów, badania metodą tajemniczy klient, obserwację, przegląd stron internetowych i publikatorów elektronicznych BIP (Biuletynów Informacji Publicznej) oraz wysłanie drogą elektroniczną wniosków o informację publiczną. Ostateczna wersja narzędzia, wzbogacona o wnioski powstałe podczas diagnozy, została dołączona do raportu. Monitoring nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej na drodze sądowej w postępowaniu cywilnym został przeprowadzony w sądzie rejonowym Katowice Zachód. Zrealizowano następujące działania: wywiad z przewodniczącym Wydziału I Cywilnego, z Referendarz Sądową, wywiad z Kierownik Sekcji Egzekucyjnej Wydziału I Cywilnego, wywiad z koordynatorką Punktu Obsługi Klienta, badanie metodą tajemniczy klient zrealizowane drogą kontaktu bezpośredniego, drogą elektroniczną oraz drogą telefoniczną, analiza strony internetowej sądu pod kątem zamieszczonych na niej informacji na temat pomocy prawnej i zwolnienia z kosztów postępowania sądowego w sprawach cywilnych. 5

6 III. ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO 3.1. SPRAWDZENIE PROCEDURY PRZYZNAWANIA POMOCY PRAWNEJ PRZYDZIELONEJ NA DRODZE SĄDOWEJ. W jaki sposób sądy na stronie internetowej zamieszczają informacje o możliwościach uzyskania zwolnienia z kosztów postępowania sądowego oraz przyznania pełnomocnika profesjonalnego z urzędu? Strona internetowa sądu rejonowego Katowice Zachód (http://katowice-zachod.sr.gov.pl) nie jest stroną BIP (Biuletyn Informacji Publicznej), publikator elektroniczny BIP jest utworzony osobno. Na stronie nie ma zakładki, która bezpośrednio dotyczyłaby możliwości i sposobu ubiegania się o pełnomocnika z urzędu oraz o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego. Te informacje zamieszczono w zakładce Punkt Obsługi Interesanta (http://katowicezachod.sr.gov.pluktura/poi.html), z której można również pobrać wszystkie niezbędne formularze, m. in. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Na stronie sądu znajduje się także zakładka Wzory i formularze, w której został umieszczony link do strony BIP Ministerstwa Sprawiedliwości (http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/), skąd można pobrać potrzebne dokumenty. Na stronie sądu, w POI i na tablicach informacyjnych została również zamieszczona informacja, że Punkt Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych. Ponadto w zakładce Pomoc prawna można znaleźć niezbędną wiedzę na temat możliwości uzyskania pozasądowej bezpłatnej porady czy informacji prawnej (http://www.katowice-zachod.sr.gov.pl/info/pomoc_pprawna.html). Wiele cennych danych zamieszczono w zakładce Opłaty sądowe. Znajdują się tam odnośniki do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, pod którymi możemy zapoznać się z kosztami sądowymi. (http://www.katowice-zachod.sr.gov.pl/info/oplaty_sadowe.html). Zamieszczono tam także informację, że na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dostępny jest kalkulator naliczania opłat i odsetek ustawowych. Z kolei w zakładce Instytucje znajduje się wykaz jednostek nadrzędnych dla sądu rejonowego, kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz samorządów prawniczych (http://www.katowice-zachod.sr.gov.pl/info/instytucje.html). Na stronie www sądu Katowice Zachód możemy także znaleźć zakładkę z formularzem kontaktowym do szybkiej komunikacji z sądem: (http://www.katowice-zachod.sr.gov.pl/formularz/index.html). W jaki sposób sąd, w ramach funkcjonowania Punktu Obsługi Klienta, udziela informacji o możliwościach uzyskania zwolnienia z kosztów postępowania sądowego oraz przyznania pełnomocnika profesjonalnego z urzędu? 6

7 W Sądzie Rejonowym Katowice Zachód Punkt Obsługi Interesanta funkcjonuje od 2010 roku 3. Jego pracę normalizuje regulamin 4, który został zamieszczony na stronie internetowej sądu w zakładce dotyczącej funkcjonowania Punktu Obsługi Interesanta. Pracownicy POI są regularnie szkoleni zarówno z zakresu merytorycznego jak również z kompetencji miękkich oraz sposobu skutecznego i efektywnego komunikowania się z klientami sądu. Koordynatorka POI posiada wykształcenie wyższe administracyjne. Punkt jest dobrze oznaczony, ponadto stojący przy wejściu pracownik ochrony kieruje interesantów do właściwego pomieszczenia. Na potrzeby POI wydzielono oddzielny pokój z kilkoma stanowiskami do obsługi klientów, oddzielonymi od siebie ściankami. W Punkcie Obsługi Interesanta nie udziela się porad prawnych, o czym informuje stosowny komunikat. Pracownicy starają się konkretyzować pytania klientów, aby udzielać jak najlepszych odpowiedzi. Osoby, które nie są wstanie same sobie poradzić, bądź mają większy i złożony problem, są odsyłane do Kliniki Prawa działającej na Wydziale Prawa i Administracji przy Uniwersytecie Śląskim lub do lokalnej delegatury Inspekcji Pracy, gdzie mogą uzyskać pomoc. Założeniem i wypracowanym standardem pracowników jest niepozostawianie klientów bez odpowiedzi. W badanym POI brak jednakże procedury stwarzającej możliwość monitorowania czy ewaluowania pracy zatrudnionych tam osób, procedury, która brałaby pod uwagę specyfikę tej pracy. W wywiadzie z koordynatorką POI z dnia 3 grudnia 2012 r. otrzymano informację, że kierownictwo zwraca uwagę na sugestie pracowników, dzięki którym praca przebiega sprawniej. Jednakże z punktu widzenia nowoczesnych metod zarządzania tego typu komórkami organizacyjnymi w sądach, warto pomyśleć nad sposobami ewaluowania ich pracy. Dobrze by było również postarać się o informacje zwrotne od klientów sądu, np. w formie ankiet. Warto dodać, że Punkt Obsługi Interesanta (oprócz strony internetowej) to zazwyczaj miejsce pierwszego kontaktu obywatela z instytucją sądu. Dlatego powinno się zwrócić uwagę na możliwości usprawniania jego pracy poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi. Badanie metodą tajemniczy klient zostało wykonane przez pracowniczkę Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Bona Fides 6 grudnia 2012 roku o godz Zwrócono się do pracowników POI z następującym problemem: ojciec podpisał umowę z wykonawcą na wstawienie stolarki okiennej w domu, wykonawca nie wywiązał się z usługi, ojciec chce dochodzić swoich praw od nierzetelnego przedsiębiorcy (przedmiot dochodzenia sporu zł) Załącznik nr 3 7

8 Pracowniczka POI dopytywała o kilka szczegółów. Na uwagę zasługuje to, że poinformowała osobę pytającą, że sąd zadecyduje o tym, czy wyda nakaz zapłaty, czy też wyznaczy rozprawę. Pani z POI, zapytana, czy w razie jakichkolwiek wątpliwości pomoże uzupełnić dokumenty, poradziła, aby ściśle trzymać się wzorów pism. Ponadto poinformowała, że dokumenty należy złożyć w sądzie wówczas, kiedy podejmie się decyzję o złożeniu sprawy. Osoba, która przeprowadzała monitoring, otrzymała następujące formularze: oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, wzór wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz wzór pozwu o zapłatę. Są to dokumenty, które pozwalają na skuteczne złożenie pozwu oraz wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych i ubieganie się o pełnomocnika z urzędu. Osoba przeprowadzająca monitoring oceniła pracę POI na 4, i uzasadniła to w następujący sposób: obsługa była bardzo miła, jednakże było widać, iż Pani nie posiada wystarczającej wiedzy do wyczerpującego udzielenia informacji. Gdyby nie skonsultowała się z koleżanką, otrzymałabym błędne wnioski do wypełnienia. Odniosłam wrażenie, że Pani nie do końca była pewna udzielanych mi informacji 6. Kolejną formą badania metodą tajemniczy klient było zadanie pytania pracownikowi POI drogą telefoniczną. Badanie wykonano 19 listopada 2012 r. Warto nadmienić, że numery telefonów 7 POI bez problemu można znaleźć na stronie internetowej sądu. Jednak osobie, która wcieliła się w rolę tajemniczego klienta, nie udało się skontaktować z punktem, ponieważ wszystkie linie były zajęte. Ostatnią formą badania metodą tajemniczy klient było przesłanie pytania drogą elektroniczną na adres Punktu Obsługi Interesanta: Zostało ono wysłane 18 grudnia 2012 r. o godz Odpowiedź nadeszła tego samego dnia o godz Do sądu wysłano następującego a: Szanowni Państwo, chciałbym dochodzić swoich praw do nieruchomości poprzez zasiedzenie, wiem, że koszt sądowy takiego procesu jest wysoki, jestem emerytem, nie stać mnie na to. Wiem, że mogę się starać o zwolnienie z kosztów sądowych oraz o adwokata z urzędu, czy możecie Państwo napisać co muszę zrobić aby się o to starać, jakie dokumenty mam przedstawić w sądzie. 6 7 Załącznik nr 4 8

9 za udzielenie odpowiedzi serdecznie dziękuję Eugeniusz Wójt Pracownik POI nadesłał taką odpowiedź: Dzień Dobry W odpowiedzi na Pana zapytanie, uprzejmie informuję, iż zarówno w celu uzyskania zwolnienia z kosztów sądowych, jak również w celu przyznania pełnomocnika z urzędu należy złożyć do każdej z tych spraw wnioski wraz z oświadczeniami majątkowymi. Do każdego wniosku należy dołączyć inne oświadczenie. Formularze są dostępne na stronie: Natomiast na stronie: dostępny jest wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt. Z poważaniem, Odpowiedź, która nadeszła, była dość szczegółowa i zawierała wiadomości przydatne osobie posługującej się narzędziami elektronicznymi. Zabrakło jedynie informacji, gdzie można złożyć taki dokument. Jednak dobrą praktyką sądu jest otwartość na kontakt wyrażona w sformułowaniu: W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt. Takie zakończenie otwiera pytającemu drogę do dalszego kontaktu oraz zapewnia, że pracownik chętnie odpowie na kolejne pytania. W związku z powyższym za tę odpowiedź przyznano STANDARDY PRACY SĘDZIÓW ORAZ PEŁNOMOCNIKÓW PROWADZĄCYCH SPRAWY Z TZW. URZĘDU Jakie są obowiązki sędziego wobec strony wnioskującej o nieodpłatną pomoc prawną? Wywiad z Sędzią Sądu Rejonowego Katowice Zachód Wydziału I Cywilnego Michałem Kwiatkowskim został przeprowadzony 15 listopada 2012 r. Na wstępie został on zapytany o słabe strony obecnego systemu prawnego. Zdaniem sędziego, obecny stan prawny nie stwarza osobie 9

10 pełniącej tę funkcję żadnych problemów. Jedynym utrudnieniem, jakie widzi w tej pracy, jest wynagradzanie pełnomocników wyznaczanych z urzędu, określone przez Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu -Dz. U nr 163, poz z późn. zm., 8 oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia prze Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu, Dz. U. 2002, nr 163, poz z późn. zm. 9 ]. Stawki w nim wyznaczone nie są satysfakcjonujące dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Na pytanie, czy Sędzia dostrzega różnicę w prowadzeniu sprawy przez pełnomocnika wyznaczonego z urzędu i w pracy tego samego radcy prawnego lub adwokata pracującego jako pełnomocnik z wyboru, padła odpowiedź twierdząca na niekorzyść tego pierwszego sposobu wykonywania pracy. Przepisy regulujące pomoc prawną w sprawach cywilnych świadczoną z urzędu zostały zawarte w art k.p.c. (Kodeks Postępowania Cywilnego, Tytuł V, Dział II Pomoc prawna z urzędu (Dz. U nr 43, poz ze zm.) 10. W zakresie przyznania pomocy prawnej sąd działa jedynie na wniosek strony złożony pisemnie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy (art k.p.c.). Oznacza to, ze strona powinna sama dbać o swoją sprawę na każdym etapie toczącego się postępowania. Jednak prawo dopuszcza kilka możliwości działania sędziego w toczącym się postępowaniu. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 16 września 2011 r. wprowadziła istotną zmianę i udzielenie pouczeń co do czynności procesowych nie stanowi już obowiązku sądu, lecz pozostało do swobodnego uznania sądu. Jest to wyrazem zasady równego traktowania stron uczestniczących w obrocie cywilnoprawnym i procesie cywilnym. W związku z tym pouczenie może być stosowane wyłącznie, gdy istnieje ku temu uzasadniona potrzeba, na przykład gdy strona jest nieporadna. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom postępowania, występującym bez profesjonalnego pełnomocnika, niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych (art. 5 k.p.c.). W wyroku z 16 września 1998 r. sygn. akt II UKN 214/98, LexPolonica nr , OSNAPiUS 1999/18 poz. 593, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż sąd ma obowiązek poinformowania strony o możliwości złożenia wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu wówczas, gdy sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym lub prawnym, w stopniu isap.sejm.gov.pl/download?id=wdu &type=3 10

11 przekraczającym umiejętności i możliwości obrony swych praw przez stronę (art. 5 k.p.c. w związku z art k.p.c.) [patrz Załącznik nr 2 Analiza Prawa]. Michał Kwiatkowski zapytany, jak wygląda to w praktyce, powiedział, że proponuje stronie bez pełnomocnika profesjonalnego złożenie wniosku o pomoc prawnika z urzędu wówczas, gdy występuje uzasadniona i widoczna nieporadność strony oraz skomplikowanie sporu. Często proponuje to w sprawach dotyczących sporów z firmami ubezpieczeniowymi. Ciekawą praktyką sędziego, o której warto wspomnieć, jest wyznaczanie w sprawach cywilnych jako pełnomocnika z urzędu radcy prawnego. Ułatwia to prowadzenie procesu oraz wpływa na szybkość rozpatrzenie sprawy, ponieważ osoba pełniąca tę funkcję charakteryzuje się doskonałą znajomością problematyki z zakresu sporów cywilnych. Sędziego zapytano także o osoby rezygnujące z przysługującego im prawa w postaci wsparcia pełnomocnika profesjonalnego. W odpowiedzi poinformował on, że niekiedy strona nie decyduje się na skorzystanie z instytucji pełnomocnika z urzędu, ponieważ jest przekonana o swojej wygranej w procesie oraz wierzy, że sprawiedliwość jest po jej stronie. Jednak takie osoby często przegrywają z powodu nieumiejętności przedstawiania dowodów czy braku umiejętności prowadzenia sporu. Problemem, z którym musi się zmierzyć sędzia podczas rozpatrywania wniosku o zwolnienie z kosztów postępowania cywilnego i przyznanie pełnomocnika z urzędu, jest brak narzędzi do skutecznej weryfikacji danych przedstawionych we wniosku. Bywały sprawy, w których pytany SRR M. Kwiatkowski nakładał grzywnę za podawanie nieprawdziwych danych. Często strona przeciwna ujawnia majątek drugiej strony, co jest wykorzystywane w procesie jako argument. Sędzia Michał Kwiatkowski został również zapytany, czy ma jakieś propozycje zmian, które należałoby wprowadzić do obecnego porządku prawnego związanego z przedmiotem badania. Wymienił cztery problemy: kwestia wynagradzania pełnomocników prowadzących sprawę z urzędu ; wyznaczanie przez samorządy prawnicze na pełnomocników z urzędu osób młodych i mało doświadczonych; konieczność poddania debacie kwestii, czy to na pewno sędziowie powinni rozstrzygać kwestie zwolnienia z kosztów postępowania sądowego i wyznaczania pełnomocnika; może tymi działaniami powinny zajmować się wyspecjalizowane instytucje publiczne (np. ośrodki pomocy społecznej); do spraw w postępowaniu cywilnym warto byłoby wyznaczać radców prawnych, którzy są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia spraw cywilnych. 11

12 Kolejny wywiad przeprowadzony został z Referendarz Sądową Panią Katarzyną Marczewską. Rozmowa miała miejsce 3 grudnia 2012 r. Referendarz w Sądzie rejonowym Katowice Zachód rozpatruje sprawy oznaczone w repertorium jako Co (oznaczenie sprawy na podstawie Zarządzenia nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej [Dz. Urz. MS z dnia 31 grudnia 2003 r.] 11 ). Spraw związanych z wyznaczeniem pełnomocnika z urzędu lub o zwolnienie z kosztów sądowych trafia do Pani Referendarz ok. 1 miesięcznie, nie czuje więc obciążenia pracą z powodu rozpatrywania tych spraw. Referendarze sądowi dysponują w orzekaniu tymi samymi narzędziami co sędziowie. W sądzie Katowice Zachód stosuje się racjonalne podejście uwzględniające trudne położenie klientów. W rekomendacjach Pani Referendarz pojawiło się stwierdzenie, aby bardziej zadbać o możliwość równej reprezentacji prawnej w sądzie dla osób ubogich, aby orzeczenia nie były krzywdzące. Referendarz zwróciła również uwagę na konieczność zwiększenia dostępu do informacji prawnej przed sądowej, która pozwoli uniknąć wielu komplikacji osobom, które już są w trudnym położeniu. Czy i jaki sposób na poziomie sądu rejonowego dokonywana jest kontrola przyznawanej pomocy prawnej z urzędu? W celu operacyjnym nr 3 uwaga została skierowana na możliwość dokonywania kontroli przyznawania pomocy prawnej z urzędu. Obszarem badań nie jest w tym wypadku tylko sąd rejonowy, ale również samorządy prawnicze oraz instytucje nadrzędne wobec sądu. W ramach badania pilotażowego został przeprowadzony wywiad z przedstawicielką administracji w sądzie Katowice Zachód, Kierownik Sekretariatu Sekcji Egzekucyjnej Wydziału I Cywilnego, panią Joanną Pacan-Ociepką. Rozmowa miała miejsce 15 listopada 2012 r. Poruszono w niej kwestię gromadzenia informacji przy pomocy programu komputerowego Currenda-Sawa. Dzięki niemu sędziowie oraz pozostali pracownicy sądu mają wgląd do prowadzonych spraw i mogą je na bieżąco monitorować. Ponadto kierownik może sprawdzić, czy jakaś sprawa nie utknęła w martwym punkcie i w razie konieczności może interweniować. W związku z tym, zdaniem pani kierownik, w sprawach oznaczonych symbolem Co nie ma przewlekłości. Ponadto wszystkie sprawozdania w postaci danych statystycznych są kierowane do jednostki nadrzędnej dla sądu okręgowego. Bez wątpienia

13 jest to bardzo dobra praktyka. Zdaniem Kierownik Sekcji Egzekucyjnej Wydziału I Cywilnego, należy przede wszystkim położyć nacisk na edukację prawną oraz lepszy dostęp do pomocy prawnej, co pozwoli zaoszczędzić czas i skróci postępowanie sądowe. IV. PODSUMOWANIE W Sądzie Rejonowym Katowice Zachód można zaobserwować wiele dobrych praktyk, które są warte tego, aby proponować ich wprowadzenie innym instytucjom. Rozwiązanie, aby wnioski o zwolnienie z kosztów postępowania cywilnego były kierowane do specjalnie utworzonej sekcji, pozwoliłoby na uniknięcie przewlekłości postępowania. Godną polecenia jest propozycja SSR Michała Kwiatkowskiego, żeby jako pełnomocników w sprawach cywilnych wyznaczać radców prawnych. Ważną częścią sądu jest sprawnie działający Punkt Obsługi Interesanta. Jest to miejsce pierwszego kontaktu klienta z wymiarem sprawiedliwości oraz z wszystkimi procedurami, dlatego warto pracować nad tym, aby w sposób najpełniejszy usprawniać wszystkie jego działania. Należy także podkreślić, że strona internetowa Sądu Rejonowego Katowice Zachód została bardzo dobrze opracowana i potencjalny klient lub strona postępowania bez większych problemów znajdzie na niej właściwe informacje. Badanie pilotażowe miało również na celu sprawdzenie możliwości, jakie dają utworzone narzędzia badawcze. Przeprowadzona diagnoza potwierdziła, że narzędzia te dają możliwość sprawdzenia, w jaki sposób działa określona w prawie nieodpłatna sądowa pomoc prawna w postaci przyznawania pełnomocnika z urzędu lub w postaci zwolnienia z kosztów postępowania sądowego. Narzędzie pozwala także zweryfikować, jak działają wszystkie strony zaangażowane w proces przyznania tej pomocy. Używając go, można ponadto sprawdzić, jak zarządza się informacją na temat nieodpłatnej sądowej pomocy prawnej, dowiedzieć się, czy istnieją dobre rozwiązania przeciwdziałające zjawisku przewlekłości postępowania w sądzie oraz zaobserwować, czy dany sąd skutecznie komunikuje się z klientami, czy usprawnia sposób obsługi klienta i w jaki sposób to robi. Narzędzie daje też możliwość sprawdzenia sposobu pracy sędziów w postępowaniu cywilnym, czy mają wypracowane skuteczne ścieżki działania w rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z kosztów i przyznanie pełnomocnika z urzędu, w jaki sposób współpracują z klientami, którzy nie mają reprezentacji w sądzie oraz z wyznaczonymi pełnomocnikami reprezentującymi klientów z urzędu. Dodatkowo pozwala ono sprawdzić, w jaki sposób samorządy prawnicze oraz instytucje nadrzędne nadzorują pracę pełnomocników z urzędu. 13

14 Przy jego pomocy nie sposób jednak ocenić, czy pełnomocnictwo z urzędu jest prowadzone w sposób rzetelny i skuteczny oraz czy w działaniach wyznaczonych pełnomocników zostały zastosowane wszelkie środki prawne w ramach postępowania cywilnego. Taką analizę prowadzonych spraw może dać badanie akt sprawy. Kolejną rzeczą, którą warto sporządzić w ramach badania, jest przygotowanie rejestru przesłanek zachowań sędziego w czasie procesu cywilnego wypracowanych w toku orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących pełnomocnictwa z urzędu w postępowaniach cywilnych. Pozwoliłby on poszerzyć narzędzia badawcze o możliwość sprawdzenia formy występowania takich praktyk u sędziów. V. PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ Stworzenie strony internetowej w oparciu o rekomendacje informatyków i specjalistów marketingu internetowego, zgodnie z założeniami tzw. usability (prezentowanie informacji w formie infografik, sprawna nawigacja, intuicyjne odnajdywanie informacji, łatwość poruszania się na stronie, dobre pozycjonowanie strony). Opracowanie modelu skutecznej ewaluacji pracy Punktu Obsługi Interesanta. 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 1 NARZĘDZIE BADAWCZE MONITORING DOSTĘPU DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZYZNAWANEJ NA DRODZE SĄDOWEJ W SĄDACH REJONOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO CEL OPERACYJNY NR 1: Zwiększenie przejrzystości procedury przyznawania nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej na drodze sądowej. ZADANIE BADAWCZE NR 1.1 Sprawdzenie procedury przyznawania pomocy prawnej przyznawanej na drodze sądowej. Problem badawczy 1.1.1: Jak sądy na swoich stronach internetowych informują o możliwościach uzyskania zwolnienia z kosztów postępowania sądowego oraz przyznania pełnomocnika profesjonalnego z urzędu? Pytanie badawcze Gdzie szukać Narzędzie Komentarz Czy sąd umieścił na stronie internetowej 1.Strona BIP sądu rejonowego. Analiza treści strony BIP oraz strony www Patrzymy, czy informacja jest szczegółowe informacje 2.Strona www sądu sądu rejonowego. umieszczona w sposób na temat nieodpłatnej pomocy prawnej? rejonowego. czytelny, czy jest odpowiednio oznaczona w publikatorze, czy łatwo ją znaleźć, jakie są to informacje, czy są szczegółowe (czy są dołączone formularze, opisane procedury)? Czy na stronie internetowej jest utworzona specjalna zakładka informująca o j. w. j. w. 15

16 możliwościach uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w postaci zwolnienia z kosztów postępowania sądowego oraz przyznania pełnomocnika z urzędu? Czy na stronie j. w. j. w. internetowej znajdują się dodatkowe informacje związane z uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych (np.: dotyczące specjalnych wydarzeń organizowanych przez sąd lub przez samorządy prawnicze)? Czy na stronie j. w. j. w. internetowej znajdują się inne informacje związane z uzyskaniem bezpłatnej pomocy prawnej w postaci porad obywatelskich świadczonych przez organizacje pozarządowe (Biura Porad Obywatelskich, Klinika Prawa) Czy wszystkie te informacje łatwo znaleźć na stronie j. w. j. w. 16

17 internetowej? Czy informacje na j. w. j. w. stronie są umieszczone w sposób przejrzysty i logiczny? Czy wiadomo, jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną? Czy na stronie j. w. j. w. internetowej są zamieszczone formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania zwolnienia z kosztów postępowania sądowego oraz przyznania pełnomocnika z urzędu? Czy na stronie j. w. j. w. Sprawdzamy, czy są internetowej znajdują się niezbędne akty prawne, które regulują sposób i procedurę przyznawania pomocy sądowej? zamieszczone akty prawne dotyczące pomocy prawnej z urzędu i zwalniania z kosztów sądowych Czy na stronie j. w. j. w. Sprawdzamy, czy są internetowej znajdują się oznaczenia aktów prawnych regulujących kwestię przyznawania nieodpłatnej pomocy umieszczone odnośniki lub linki do stosownych stron, na których można odnaleźć niezbędne akty prawne. sądowej? 17

18 Czy na stornie internetowej są zamieszczone bazy linków do innych instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak właściwy sąd okręgowy, Ministerstwo Sprawiedliwości, inne (jakie)? Czy informacje zamieszczone na stronie internetowej są aktualne i odnoszą się do najnowszych regulacji prawnych? Czy na stronie internetowej są zamieszczone inne dodatkowe informacje związane z uzyskaniem pomocy prawnej? Jakiego rodzaju są to informacje? Co jaki czas są dokonywane aktualizacje na stronie internetowej? Czy na stronie internetowej są zamieszczone bazy profesjonalnych pełnomocników? j. w. j. w. j. w. J. w. Sprawdzamy, czy są j. w. j. w. j. w. j. w. zamieszczone nowelizacje ustaw, czy są aktualne rozporządzenia MS. j. w. j. w. Sprawdzamy pod kątem zamieszczania aktualności, nowych rozwiązań prawnych, ogłoszeń. 18

19 Problem badawczy 1.1.2: W jaki sposób sądy, w ramach funkcjonowania Punktu Obsługi Klienta, udzielają informacji o możliwościach uzyskania zwolnienia z kosztów postępowania sądowego oraz przyznania pełnomocnika profesjonalnego z urzędu? Pytanie badawcze Gdzie szukać Narzędzie Komentarz Czy w badanym sądzie Obserwacja tablic, Analiza pozyskanych Patrzymy, czy jest umieszczona gablot, miejsc obsługi danych. informacje są czytelne i szczegółowa i widoczna interesanta. informacja na ten temat Dokonanie oceny widoczne dla klientów, czy łatwo uzyskać taką w miejsca obsługi klientów? materiałów udostępnianych klientom: poradniki, ulotki, wzory pism. informację w sądzie. Oceniamy, jak wyglądają te materiały, czy są zrozumiałe dla klienta (dokonujemy oceny pod względem przejrzystości i merytoryczności zamieszczonych treści), zabieramy je ze sobą. Czy pracownicy POI Punktów Obsługi Interesantów (zwany dalej POI) udzielają szczegółowych informacji w wymienionym zakresie? Czy pracownicy POI udzielają informacji na temat możliwości Obserwacja POI, metoda tajemniczy klient, wywiad z przedstawicielem POI, analiza pozyskanego materiału Patrz: kwestionariusz badania oraz kwestionariusz wywiadu. Metoda tajemniczy klient Patrz: kwestionariusz Jak się zachowują wobec klientów, czy udzielają szczegółowej informacji w sposób zrozumiały i dostosowany do potrzeb klienta? 19

20 uzyskania pełnomocnika z urzędu bez wcześniejszego wnioskowania o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego, zgodnie z nowelizacją KPC? Czy w sądzie są Administracja sądu. wdrażane inne rozwiązania mające na celu przybliżenie możliwości, jakie daje sąd klientom oraz podnoszące świadomość prawną wśród mieszkańców (informacja prawna, drzwi otwarte, spotkania z prawnikami)? Jakie zostały wdrożone Administracja sądu. procedury / standardy związane z udzielaniem informacji prawnej w zakresie zwolnienia z kosztów postępowania sądowego oraz uzyskania pełnomocnika z urzędu Czy pracownicy POI POI oferują pomoc klientowi w wypełnieniu formularzy, w uzupełnianiu badania. Wywiad z rzecznikiem prasowym sądu, z pracownikiem odpowiedzialnym w danym sądzie za komunikację zewnętrzną Patrz: kwestionariusz wywiadu. Wywiad z przedstawicielem sądu. Metoda tajemniczy klient. 20

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOMENTARZ Edyta Gapska Warszawa 2013 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Rozdział 1. Pojęcie kosztów postępowania w sprawach cywilnych 13 Rozdział 2. Koszty sądowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A 1 Struktura organizacyjna 1. Biuro Obsługi Interesantów (BOI) wchodzi w skład I,

Bardziej szczegółowo

Art. 118 ust. 2 ustawy o PSP przewiduje, że od kary upomnienia wymierzonej przez

Art. 118 ust. 2 ustawy o PSP przewiduje, że od kary upomnienia wymierzonej przez RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI Warszawa, dnia 11/09/2006 r. RPO-510021-IX-905/05/WK 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827

Bardziej szczegółowo

29/3/A/2011. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Zbigniew Cieślak sprawozdawca Maria Gintowt-Jankowicz Adam Jamróz Marek Kotlinowski,

29/3/A/2011. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Zbigniew Cieślak sprawozdawca Maria Gintowt-Jankowicz Adam Jamróz Marek Kotlinowski, 29/3/A/2011 POSTANOWIENIE z dnia 6 kwietnia 2011 r. Sygn. akt SK 13/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Zbigniew Cieślak sprawozdawca Maria Gintowt-Jankowicz

Bardziej szczegółowo

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Rodzaj postępowania: skarga konstytucyjna Inicjator: osoba fizyczna Skład orzekający: 5 sędziów Zdania odrębne: 0 Przedmiot kontroli Wzorce kontroli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 19 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 19 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 19 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Informacje ogólne Zwolnienie w całości i częściowe W konsekwencji zwolnienia od kosztów sądowych nie trzeba wnosić opłat sądowych i ponosić wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt III CZ 81/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 listopada 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-712911-IV/12/JP. Pan. Jarosław Gowin. Minister Sprawiedliwości. Warszawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-712911-IV/12/JP. Pan. Jarosław Gowin. Minister Sprawiedliwości. Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-712911-IV/12/JP 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniami prawnymi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny:

W związku z pytaniami prawnymi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. PG VIII TK 41/15 P 65/15 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniami prawnymi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie II

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Roman Dmowski DSI-WPIPSI.070.1.2014 DSI-WPIPSI.070.1.2014 Pan Stanisław Duda Sekretarz Stanu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. udzielania bezpłatnych porad prawnych w KLINICE PRAWA TENEO

REGULAMIN. udzielania bezpłatnych porad prawnych w KLINICE PRAWA TENEO REGULAMIN udzielania bezpłatnych porad prawnych w KLINICE PRAWA TENEO 1 Regulamin udzielania bezpłatnych Porad prawnych, zwany dalej Regulaminem, określa procedurę, zakres, formy i zasady udzielania Porad

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 KPC 1. Komornik wystąpił do Kancelarii

Bardziej szczegółowo

wywiadu środowiskowego. 1

wywiadu środowiskowego. 1 1. DANE OSOBY Z KTÓRĄ PRZEPROWADZONO WYWIAD 1 Narzędzie pracy socjalnej nr 1 Wywiad Rozpoznanie sytuacji Przeznaczenie narzędzia: Etap 1 Diagnoza / Ocena Podetap 1a Rozeznanie sytuacji związanej z problemem

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Anna Błaszczak Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: utworzenia Biura Obsługi Interesanta Działając na podstawie art. 22 1 pkt 1 lit. a

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI

WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI dr Marta Janina Skrodzka WERYFIKACJA ZAWARTEJ UGODY ORAZ POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU MEDIACJI Wprowadzenie Najbardziej pożądanym rezultatem prowadzenia postępowania mediacyjnego jest zawarcie przez strony

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. PG VIII TK 58/14 P 24/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniami prawnymi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Błąd rozumowania Sądu Rejonowego polega na tym, że:

Błąd rozumowania Sądu Rejonowego polega na tym, że: Do Sądu Rejonowego w Częstochowie Zażalenie W oparciu art. 482 2 kpk składam zażalenie od postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 27 września, w którym to postanowieniu Sąd Rejonowy nie uwzględnił sprzeciwu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CZ 41/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 81/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 grudnia 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski SSA Barbara Trębska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk Sygn. akt KSP 12/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 listopada 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej

Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej Pytania z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego. 2. Na

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Informacji Sądowej

2. Wydział Informacji Sądowej 2. Wydział Informacji Sądowej Problematyka i zagadnienia związane z pracą Wydziału Informacji Sądowej wskazują, że realizacja jego zadań przebiega wielopłaszczyznowo, a zasadnicza funkcja Wydziału, jaką

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II BP 11/13. Dnia 20 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II BP 11/13. Dnia 20 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar Sygn. akt II BP 11/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar w sprawie z powództwa E. W. i R. G. przeciwko Przedsiębiorstwu Budowy Kopalń Pe Be Ka S.A. w L.

Bardziej szczegółowo

NAJPIERW PORADZĘ SIĘ PRAWNIKA

NAJPIERW PORADZĘ SIĘ PRAWNIKA 1 1. Placówka Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich (dalej Placówka) utworzona zostaje w powiecie pszczyńskim od 11 września 2014 r. do 21 listopada 2014 r. 2. Placówka działa w ramach projektu Najpierw

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 27/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 maja 2007 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka i systemy ich ochrony

Prawa człowieka i systemy ich ochrony Prawa człowieka i systemy ich ochrony Środki ochrony praw i wolności w Konstytucji RP Prawa człowieka i systemy ich ochrony SNP(Z) IV rok, semestr zimowy 2015/2016 Ochrona praw i wolności jednostki ogół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5.

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5. Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych na terenie miasta Poznania z dnia 26 lipca 2012r. 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS 035 1419/10 Pan Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Rodzaje świadczonych usług. A. Pytanie do specjalisty, konsultacje telefoniczne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Rodzaje świadczonych usług. A. Pytanie do specjalisty, konsultacje telefoniczne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Rodzaje świadczonych usług. A. Pytanie do specjalisty, konsultacje telefoniczne. 1. Specjalista udzieli użytkownikowi odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie, w ramach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 686/14. Dnia 24 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 686/14. Dnia 24 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V CSK 686/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 września 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 64/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity)

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Załącznik do uchwały nr 24/2014 Rady Programowej KSSiP REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Rozdział 1 Sposób

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 296/14. Dnia 9 października 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 296/14. Dnia 9 października 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 296/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2014 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Elżbieta Fijałkowska w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt II CSK 550/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 kwietnia 2009 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Marian Kocon w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny Załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16 marca 2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Bardziej szczegółowo

103/3B/2005. POSTANOWIENIE z dnia 21 lutego 2005 r. Sygn. akt Tw 51/04. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski,

103/3B/2005. POSTANOWIENIE z dnia 21 lutego 2005 r. Sygn. akt Tw 51/04. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski, 103/3B/2005 POSTANOWIENIE z dnia 21 lutego 2005 r. Sygn. akt Tw 51/04 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Krajowej Rady Radców

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Załącznik Nr 1 Regulamin Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie tekst jednolity. 1 Struktura organizacyjna 1. BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Punktu Informacji Obywatelskiej

REGULAMIN. Punktu Informacji Obywatelskiej REGULAMIN Punktu Informacji Obywatelskiej Postanowienie ogólne 1 Regulamin niniejszy określa zasady działania oraz udzielania bezpłatnych poradinformacji przez Punkt Informacji Obywatelskiej, działający

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. wniosku. sędziego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania,

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. wniosku. sędziego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania, Sygn. akt SNO 16/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 27 sierpnia 2014 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk SSN Rafał Malarski w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

Marek Biernacki. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Minister Sprawiedliwości

Marek Biernacki. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Minister Sprawiedliwości Marek Michalak Pan ZSRI5OO42O 14/KW Praw Dziecka brakiem realizacji prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców, proszę działań legislacyjnych. mających na celu zabezpieczenie praw i dobra dzieci w tym

Bardziej szczegółowo

Pan. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi obywateli dotyczące doręczania

Pan. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi obywateli dotyczące doręczania RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-694163-V/ll/JK/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości Do Biura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KOLEGIUM MEDIACYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kolegium Mediacyjne działające przy Śląskim Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 33/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E Sygn. akt: II Cz 77/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Tomasza M. przeciwko pozwanym Janowi Ś. przy udziale interwenienta ubocznego Haliny T. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 września 2000 r. I PKN 48/00

Wyrok z dnia 26 września 2000 r. I PKN 48/00 Wyrok z dnia 26 września 2000 r. I PKN 48/00 Sąd nie ma obowiązku pouczania o bezzasadności powództwa i możliwości skutecznego dochodzenia innych roszczeń, jeżeli powód jednoznacznie formułuje żądanie.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Kancelarię Prawniczą Radca Prawny Gabriela Jędrys

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Kancelarię Prawniczą Radca Prawny Gabriela Jędrys REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Kancelarię Prawniczą Radca Prawny Gabriela Jędrys 1. Rodzaje świadczonych usług. A. Pytanie do specjalisty, konsultacje

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 10 listopada 2014 r. Opinia Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji w przedmiocie ustalenia czy: 1. obowiązek realizacji praktyk doktoranckich, w formie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-662364-II-10/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015. Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. z dnia 12 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015. Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. z dnia 12 sierpnia 2015 roku PREZES Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 30 lipca 1998 r. I PZ 32/98

Postanowienie z dnia 30 lipca 1998 r. I PZ 32/98 Postanowienie z dnia 30 lipca 1998 r. I PZ 32/98 1. Sąd może sprawdzić spełnianie przez radcę prawnego warunku pozwalającego na zastępowanie osób fizycznych, polegającego na wykonywaniu zawodu w kancelarii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Punktu Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Mielcu

Regulamin Punktu Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Mielcu Załącznik Nr 1 do zarządzenia A 013 0130 25/11 Regulamin Punktu Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Mielcu 1 Punkt Obsługi Interesantów (POI) to stanowisko obsługi interesantów, w którym

Bardziej szczegółowo

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych 1 Cele dokumentu Do podstawowych zasad polityki Prezesa UOKiK należą m.in. otwartość na kontakty z otoczeniem oraz przejrzystość podejmowanych działań. Niniejsze Wyjaśnienia oparte są na założeniu, że

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 16 grudnia 2011 r. STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 16 grudnia 2011 r. w przedmiocie wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Do Krajowej Rady Sądownictwa zwrócił się Pełnomocnik Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 1. Zakres zastosowania 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 5/07/2007r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-544990-IV/06/BB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0 22 827 64 53 Pan Zbigniew Ziobro Minister

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

Monitoring dla organizacji trzeciego sektora

Monitoring dla organizacji trzeciego sektora Monitoring dla organizacji trzeciego sektora 1. Zakładka dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej JST 1.1 Czy na stronie JST przewidziano miejsce na ogłoszenia i informacje dla i o organizacjach

Bardziej szczegółowo

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii Wśród spraw z zakresu geodezji i kartografii dominowały sprawy oznaczone podsymbolem 6120, dotyczące ewidencji gruntów i budynków. Głównym zagadnieniem, poruszanym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SILESIA W KATOWICACH

POLITYKA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SILESIA W KATOWICACH POLITYKA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SILESIA W KATOWICACH KATOWICE, GRUDZIEŃ 2014 ROKU 1 Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 2. ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI... 3 ROZDZIAŁ 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 10 OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA

WZÓR NR 10 OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA WZÓR NR 10 OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. (poz. 200) OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM,

Bardziej szczegółowo

Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty Konkurs Ofert Otwarty Konkurs Ofert Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 109 /2015 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 12 listopada 2015 r. na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca).

Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00 Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2001

Bardziej szczegółowo

Za porzucenie pracy pracownik zapłaci karę

Za porzucenie pracy pracownik zapłaci karę Za porzucenie pracy pracownik zapłaci karę Pracodawcy, którzy nie chcą płacić odszkodowań cywilnych, muszą starannie przestrzegać procedur zwolnienia. Przed sądem pracy pracownik musi udowodnić, że nie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 57/12 POSTANOWIENIE Dnia 20 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 123/14. Dnia 22 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 123/14. Dnia 22 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 123/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 lipca 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sąd Najwyższy Izba Karna

Sąd Najwyższy Izba Karna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO - 648389 - II/10/MK 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Sąd Najwyższy Izba Karna Wniosek Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo