Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy"

Transkrypt

1 PROGRAM I DZIEŃ 22 KWIETNIA :00 14:00 SESJA INAUGURACJA Ukraina, nowe moŝliwości. BIZNES BEZ GRANIC! 10:00 10:30 OFICJALNE OTWARCIE Jacek Piechota Oleg Dubich Robert Kwiatkowski Witold Jabłoński Janusz śmurkiewicz Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (Polska). Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Ukrainie Wiceprezes, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Prezydent Świnoujścia 10:30 11:00 WYSTĄPIENIA GOŚCI Olexandr Shlapak Olexander Motsyk Marcin Korolec Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy Ambasador Ukrainy w Polsce Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 11:00 11:15 WYKŁAD INAUGURACYJNY prof. dr hab. Wiesław CzyŜowicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 11:15 14:00 DEBATA OKRĄGŁY STÓŁ Konkurencyjność gospodarcza UE i Europy Wschodniej Ambicje wspólnotowe Ukrainy i wyzwania gospodarcze Ukraińska gospodarka wobec kryzysu. Perspektywy reformy i modernizacji Państwa Partnerstwo Wschodnie. Jacek Piechota Lidia Adamska Alicja Adamczak Max Alier Andrzej Arendarski Danuta Hübner Wiktor Janowski Leonid Jefimenko Marcin Korolec Krzysztof Kwapisz Bogusław Liberadzki Tomasz Mirończuk Sergij Moskwin Olexandr Shlapak Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych Prezes Urzędu Patentowego RP Stały Przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Ukrainie Wiceprezes Euro Chamber of Commerce, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Pierwszy Wiceprezes Izby Przemysłowo Handlowej Ukrainy Zastępca Ministra Sprawiedliwości Ukrainy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Dyrektor Generalny Grupy Barlinek S.A., Cersanit S.A. Poseł do Parlamentu Europejskiego Wiceprezes Zarządu Banku, PKO BP Zastępca Przewodniczącego Państwowej Agencji Inwestycji i Innowacji Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy 14:00 15:30 Przerwa 14:15 15:00 KONFERENCJA PRASOWA 15:30 17:30 I SESJA BRANśOWA Bezpieczeństwo energetyczne Europy, a polityki krajowe. Kryzys ekonomiczny z perspektywy spółek energetycznych. Wspólny Europejski rynek energii. Liberalizacja rynku energii stanowisko UE.

2 Bezpieczeństwo dostaw: Rosja vs Ukraina vs Bliski Wschód vs Niemcy. Gospodarka oparta na atomie czy węglu: ograniczenia, inwestycje. Pakiet klimatyczny. Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej. Źródła dostaw ropy naftowej perspektywa realnej dywersyfikacji. Proces konsolidacji w branŝy paliwowej na świecie i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Polityka energetyczna UE i jej wpływ na strukturę rynku gazu. Gazoport w Świnoujściu realne moŝliwości, a marzenia polityków. LNG jako sposób na rozwój rynku gazu poprzez budowę sieci lokalnych. Zmiany w otoczeniu biznesowym firm paliwowych rynek pracy, wymagania regulacyjne i środowiskowe. Marek Kossowski Andrzej Szczęśniak Jerzy Andruszkiewicz Jan Bogolubow Jan Chadam Wojciech DróŜdŜ Paweł Grzejszczak Adam Hochuł Marcin Korolec Władysław Majka Paweł Olechnowicz Roman Stolarski Wojciech Szuba Adam Szurlej Wojciech Teszner PSE Operator Zarządca Rozliczeń S.A. Gaz - System S.A. DLA Piper Katowicki Holding Giełdowy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Lotos S.A. Marketing Management TPA Horwath Ministerstwo Gospodarki Polska Izba Paliw Płynnych 15:30 17:30 II SESJA BRANśOWA Polskie samorządy i regiony Ukrainy potrzeby i moŝliwości inwestycyjne, a polityka państw. Prezentacja regionów UA i polskich samorządów Współpraca polskich i ukraińskich regionów drogą do realizacji wspólnych przedsięwzięć promocyjnych i gospodarczych. Aktywność samorządów w kreowaniu parków inwestycyjnych i specjalnych sterf ekonomicznych. Propozycje UE wobec Ukrainy w czasie prezydencji czeskiej. Priorytety polityki polskiej wynikające z programu Partnerstwo Wschodnie Krzysztof Janik Witold Jabłoński Andrzej Jakubowski Wacław Pawlak Dariusz Więcaszek Andrzej Wojciechowski Janusz śmurkiewicz Wiceprezydent Koszalina Dyrektor Generalny Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej Prezes Północnej Izby Gospodarczej Burmistrz Goleniowa Prezydent Świnoujścia 17:30 18:00 Przerwa kawowa 18:00 19:30 DEBATA: RING Podpowiedzi dla Europy, Ukrainy i Polski. Andrzej Arendarski Aktualni i byli Ministrowie Gospodarki Polski i Ukrainy, Europarlamentarzyści, Szefowie Izb Gospodarczych 20:00 20:30 Przejazd do Hotelu Martin (Heringsdorf) Przejazd na bankiet (autokary odjadą z parkingu przy URZĘDZIE MIASTA SPRZED SALI TEATRALNEJ) 20:30 23:00 BANKIET: Niemcy + Polska + Ukraina Most Zjednoczonej Europy 2

3 Hotel Martin Kaiserhof Strandpromomenade, Seebad Heringsdorf 23:00 KLUB BBF JAZZ KLUB CENTRALA ul. Armii Krajowej 3, Świnoujście II DZIEŃ 23 KWIETNIA :00 12:00 SESJA PLENARNA Potencjał międzynarodowy gospodarki Ukrainy Aktywność inwestycyjna Ukrainy w krajach Unii Europejskiej sektory, branŝe, szanse i trudności. Wspólne działania na rynkach krajów trzecich partnerzy, kierunki geograficzne i branŝowe, dotychczasowe doświadczenia i szanse biznesowe. Ukraińskie inwestycje w Polsce ekonomiczny aspekt strategicznego partnerstwa. Doświadczenia, projekty i potencjał inwestycyjny Niemiec, Polski, Rosji alternatywa dla ukraińskiego kapitału. Zatrudnianie pracowników spoza Ukrainy wymogi prawne, profil i doświadczenia zagranicznych koncernów. InŜynierowie i technologie kluczowy kapitał Ukrainy jego wykorzystanie w działalności zagranicznych przedsiębiorców na Ukrainie i terenie UE. Przemysł hutniczy i metalurgiczny upadek, przetrwanie czy rozwój? Kierunki strategicznych zmian polityki przemysłowej, zamówienia państwowe szansą na rozwój hutnictwa, metalurgii, zbrojeniówki, przemysłu stoczniowego. Mechanizmy finansowe pobudzające innowacje w przemyśle. Robert Kwiatkowski Sergij Moskwin Rafał Baniak Dmytro Dontes Oleg Dubich Andrzej Grabowski Anna Górska Konstanty Litwinow Olexander Motsyk Illya Muchnyk Jan Syrnyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP DLA Piper Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej na Ukrainie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kijowie Ośrodek Studiów Wschodnich Prezes ISD Polska Ambasador Ukrainy w Polsce DLA Piper Związek Ukraińców w Polsce 12:00 14:00 Przerwa 12:00 14:00 Posiedzenie Rady Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej 14:00 17:00 GIEŁDA KOOPERACYJNA HALA NAMIOTOWA Indywidualne spotkania biznesowe pomiędzy partnerami z kraju i zagranicy BIZNES BEZ GRANIC! 14:00 17:00 I SESJA BRANśOWA Infrastruktura Transport drogowy szanse i bariery rozwoju, moŝliwości inwestycyjne w dobie kryzysu, innowacje na rynku budowy dróg Modele finansowania projektów związanych z infrastrukturą drogową bliŝsze projekty i planowane rozwiązania. Transport kolejowy jako alternatywa dla transportu samochodowego, jako potencjał transportu masowego i intermodalnego, szanse na rozwój i konieczne inwestycje. Fuzje i przejęcia. Dostęp strony trzeciej do infrastruktury. Źródła finansowania taboru. Transport morski Morze Bałtyckie bramą dla Ukrainy. Koncepcja rozwoju szlaków morskich wokół Europy autostrady morskie. Programy pomocowe UE dla sektora transportu morskiego. Czym przypłynie gaz do Świnoujścia? Czy polskie stocznie zbudują gazowce? 3

4 Transport lotniczy czy mają szansę? Propozycje sektora dla biznesu. Czy będziemy latać powietrznymi taksówkami? Jak nauczyć latania? Fuzje i przejęcia. Infrastruktura graniczna koordynacja decyzji administracyjnych i inwestycyjnych. Usługi pocztowo-kurierskie, stan przygotowań do liberalizacji rynku. Konkurencyjność firm pocztowo-kurierskich. Telekomunikacja czy połączy wszystkich wyzwania dla rynku telekomunikacyjnego Bogusław Liberadzki Ryszard Domagalski Wojciech DróŜdŜ Tadeusz Jarmuziewicz Konrad Jaskóła Krzysztof Krystowski Zbigniew Mączka Janina Mentrak Śródlądowej Bogdan Ołdakowski Natalia Owdijenko Krzysztof Sędzikowski Roman Symonenko Zbigniew Szafrański Andrzej Wach Mirosław Wierzbowski Tadeusz Wilk Piotr Zakrzewski Port Lotniczy Szczecin Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury Polimex-Mostostal S.A. AVIO Polska Urząd Lotnictwa Cywilnego Ministerstwo Infrastruktury Departament Transportu Morskiego i śeglugi Baltic Ports Organization Państwowa SłuŜba Celna Ukrainy CTL Logistics Ministerstwo Transportu i Łączności Ukrainy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A PKP S.A. Urząd Lotnictwa Cywilnego Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 14:00 17:00 II SESJA BRANśOWA Otoczenie działalności biznesowej Jak Ukraina wspiera przedsiębiorców? Programy prywatyzacyjne, a lokowanie inwestycji na Ukrainie. Zachęty inwestycyjne i programy wsparcia. Instrumenty, produkty i montaŝe finansowe dedykowane dla sektora MSP inwestującego lub prowadzącego swoją działalność na Ukrainie. Organizacyjno - prawne formy inwestycji zagranicznych, Prawne gwarancje ochrony inwestycji zagranicznych, Funkcjonowanie instytucji państwowych (administracji i wymiaru sprawiedliwości) jako element gwarancji i barier inwestowania, GraŜyna Dzwonkowska Rafał Baniak Bogdan Benczak Władysław Bieńkowski Jarosław Chałas Leonid Jefimenko Robert Kwiatkowski Tomasz Lubas Roman Stolarski Philipp Wahl Krzysztof Watała Podsekretarz Ministerstwa Gospodarki Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu, PZU Ukraina Kancelaria Ślusarek i Wspólnicy Kancelaria Chałas i Wspólnicy Zastępca Ministra Sprawiedliwości Ukrainy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Instytut Integracji Europejskiej w Rzeszowie Marketing Management Allen & Overy Kredobank S.A. 17:00 17:30 Przerwa kawowa 17:30 19:30 III SESJA BRANśOWA Wspólna polityka rolna 4

5 Nieruchomości rolne na Ukrainie modele korzystania, procedury ich realizacji, ograniczenia i postulaty. Doświadczenia Polski w eksporcie rolno-spoŝywczym do UE. Produkcja rolna na Ukrainie konkurencyjność i jej ograniczenia w handlu z krajami UE. Planowane zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej UE. Doświadczenia Polsko Ukraińskie w doradztwie rolniczym. Wparcie szkoleniowe, doradcze i logistyczne kadr pracujących w rolnictwie i na wsi Ukraińskiej. Arkadiusz Artyszak Andrzej Dycha Antoni Hajdaczuk Stanisława Aldona Łoś Iwan Piweń Agnieszka Rębisz Waldemar Sochaczewski Myron Turczyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dyrektor oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Prezes Zarządu Firmy Провесінь S.A. Dyrektor Biura Współpracy Europejskiej w Agencji Rynku Rolnego Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego Dyrektor Generalny ПП Боровик 17:30 19:30 IV Sesja BranŜowa FINANSE Działalność rynków i instytucji finansowych na Ukrainie w dobie kryzysu finansowego (bezpieczeństwo inwestycji finansowych, stabilność systemu, alternatywne źródła pozyskania kapitału, harmonizacja standardów). Sektor bankowy, jako źródło finansowania inwestycji stabilność banków i dostępność kredytów. Czy kryzys moŝe być atrakcyjny? Szanse inwestycyjne w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym dotychczasowe doświadczenia, perspektywy konkurencyjne. Rynek kapitałowy miejscem pozyskiwania środków inwestycyjnych i budowania wiarygodności firm. prof. dr hab. Witold M. Orłowski Lidia Adamska Jacek Austen Maciej DzierŜawski Iwan Feskiw Marcin Kaszuba Tomasz Mirończuk Zbigniew Mrowiec Zbigniew Sokal Piotr Soroczyński Giełda Papierów Wartościowych PZU Ukraina Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Zarządu KREDOBANK S.A Ernst & Young PKO BP Allen & Overy Narodowy Bank Polski Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 19:30 20:00 Przerwa 20:00 20:30 Przejazd na bankiet (autokary odjadą z parkingu przy URZĘDZIE MIASTA SPRZED SALI TEATRALNEJ) 20:30 BANKIET MARSZAŁKA Prezentacja Samorządów Regionu RESTAURACJA KONSTELACJA, FORTY ZACHODNIE, ul. Jachtowa 1, Świnoujście 23:00 KLUB BBF JAZZ KLUB CENTRALA, ul. Armii Krajowej 3, Świnoujście III DZIEŃ 24 KWIETNIA :00 13:00 I SESJA BRANśOWA Rola mediów i instytucji proeuropejskich w przezwycięŝeniu kryzysu i promowaniu prorozwojowych programów. 5

6 Media partnerem w przezwycięŝaniu kryzysu. Odpowiedzialność za nastroje społeczne. Ambicje eurointegracyjne Ukrainy, a aktywność mediów w budowaniu pozytywnego wizerunku. Media uczestnikiem Europejskiej polityki. Społeczeństwo Ukraińskie a kryzys. Weronika Marczuk Pazura Jurij Banachewycz Robert Głowacki Witold Jabłoński Norbert Obrycki Zbigniew Plesner Jurij Zajcew korespondent Ukraińskiej Agencji Informacyjnej UKRINFORM Dyrektor TVP Info niezaleŝny ekspert Polskie Radio Szczecin Doradca Prezesa IPHU w sprawach kontaktów z mediami 10:00 13:00 II SESJA BRANśOWA Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Adaptacja ustawodawstwa Unii Europejskiej elementem tworzenia wspólnego rynku kapitałowego i towarowego, Regulacje prawa miejscowego jako instrument kształtowania transgranicznej współpracy gospodarczej, Organizacje pozarządowe (izby gospodarcze i arbitraŝ) elementem tworzenia bezpieczeństwa prawnego transgranicznej współpracy gospodarczej. Subiektywne bariery tworzenia proinwestycyjnego ładu prawnego. Praktyczne problemy związane z inwestowaniem na Ukrainie. Niebezpieczeństwa zagraŝające inwestorom zagranicznym i metody ich uniknięcia Zapobieganie trudnościom w rozliczeniach transakcji transgranicznych dokonywanych z partnerami ukraińskimi. GraŜyna Dzwonkowska Władysław Bieńkowski Jarosław Chałas Andrzej Grabowski Adam Jaworski Leonid Lepetiuk Mykoła Jaroszczuk Sergij Naumenko Norbert Obrycki Wacław Pawlak Jurij Pukalski Roman Stolarski Walentyna SurŜykowa Kancelaria Ślusarek i Wspólnicy Kancelaria Chałas i Wspólnicy Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kijowie Dyrektor Departamentu Małego Biznesu i Mikroprzedsiębiorstw, Kredobank S.A. Naczelnik Departamentu Wsparcia oraz Rozwoju Przedsiębiorczości UIHP Wiceprezydent Izby Handlowej w Riwnie Prezes Wołyńskiej Izby Handlowo- Przemysłowej Ekspert CIM w Narodowej Administracji Publicznej w Kijowie przy Kancelarii Prezydenta Ukrainy Polsko Ukraińsko Izba Handlowa Wiceprezes Lwowskiej Izby Handlowo Przemysłowej Marketing Management stały przedstawiciel IPHU w Republice Federalnej Niemiec 13:00 13:30 Przerwa kawowa 13:30 15:00 KOŃCOWA SESJA PLENARNA CZY PROGRAM UE PARTNERSTWO WSCHODNIE DAJE SZANSE NA LEPSZY ROZWÓJ EUROPY? Marcin Koczor Andrzej Kremer Jacek Piechota Małgorzata Ostrowska Adam Szejnfeld Jurij Zajcew Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Prezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dyrektor Programowy Baltic Business Forum Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Doradca Prezesa UIHP w sprawach kontaktów z mediami 6

7 LOKALIZACJA: 1, - DOM KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ul. Wojska Polskiego 1/1, Świnoujście 2 HOTEL MARITIN KAISERHOF Strandpromomenade, Seebad Heringsdorf 3 KLUB BBF - JAZZ KLUB CENTRALA ul. Armii Krajowej 3, Świnoujście 4 RESTAURACJA KONSTELACJA FORTY ZACHODNIE, ul. Jachtowa 1, Świnoujście BIURO ORGANIZACYJNE KOORDYNACJA Izabela Stępniewska Marta Wróblewska PRODUKCJA ElŜbieta Jurska ORGANIZACJA TRANSPORTU Maciej Radzik Katarzyna Werner ORGANIZACJA ZAKWATEROWANIA Daria Marczak PREZENTACJE MULTIMEDIALNE Łukasz Andruszkiewicz Baltic Business Forum ul. Szpitalna 1/22, Warszawa, tel.: fax:

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 12:00 18:00 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 11:45 15:30 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton Energetyka Parter, Salon Grand Ballroom (B) Energetyka Ciepłownictwo Parter, Salon Grand Ballroom (CDE) Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton Agenda Forum: 9.00-11.30

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja

Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Europejska, Jan Chadam, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XX KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EuroPOWER. Dzień 1, 19 listopada 2014r.

PROGRAM XX KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EuroPOWER. Dzień 1, 19 listopada 2014r. PROGRAM XX KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EuroPOWER Dzień 1, 19 listopada 2014r. 9:00 Rozpoczęcie I dnia Konferencji 9:30 Uroczyste otwarcie konferencji 9:45 10:00 Wprowadzenie: Założenia i kierunki polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

VII Europejski Kongres Gospodarczy Panele z udziałem ekspertów Deloitte

VII Europejski Kongres Gospodarczy Panele z udziałem ekspertów Deloitte VII Europejski Kongres Gospodarczy Panele z udziałem ekspertów Deloitte 21 kwietnia 2015 r. 21 kwietnia 2015 r. 13.30-15.00 sala konferencyjna 1 sala konferencyjna 1 Finanse, oszczędności, kapitał Zasoby,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy

Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy Sesja główna (1) Unia Europejska nowe rozdanie Stany zjednoczone Europy czy wypadkowa narodowych

Bardziej szczegółowo

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot

E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot E U R O P E J S K I K O N G R E S F I N A N S O W Y 22-24 czerwca 2015, Sopot Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres Finansowy jest debatą o przyszłości bezpieczeństwa i stabilności Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

VII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego DZIEŃ 1. WYKŁAD INAUGURACYJNY- Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Polska

VII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego DZIEŃ 1. WYKŁAD INAUGURACYJNY- Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Polska VII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego Termin: 1-2 września 2014r. Miejsce: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 13:00 Otwarcie obrad 13:10:14:30 DZIEŃ 1 WYKŁAD INAUGURACYJNY- Włodzimierz Karpiński,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490)

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) PONIEDZIAŁEK, 28 WRZEŚNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA WALNYM ZGROMADZENIU ZWIĄZKU BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Wicepremier, minister

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015

PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015 PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015 DZIEŃ 1 14 kwietnia 2015 (wtorek) 09:00 10:00 Rejestracja uczestników i otwarcie miasteczka konferencyjnego,

Bardziej szczegółowo

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES Spółek Giełdowych SEG 15 października 2009 Warszawa - Zamek Królewski Partnerzy Kongresu Partner merytoryczny Spółki giełdowe po kryzysie finansowym Szanowni

Bardziej szczegółowo

10-11 kwietnia 2013, Warszawa

10-11 kwietnia 2013, Warszawa Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku bankowości i finansów 10-11 kwietnia 2013, Warszawa Hotel Radisson Blu, Warszawa NAJWIĘKSZE SPOTKANIE RYNKU BANKOWOŚCI I FINANSÓW SKUPIAJĄCE JEGO LIDERÓW 1000 UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

WĘGIEL MA PRZYSZŁOŚĆ. Jak ekologię połączono z ekonomią. czytaj str. 14. i 15. Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej.

WĘGIEL MA PRZYSZŁOŚĆ. Jak ekologię połączono z ekonomią. czytaj str. 14. i 15. Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej. nr 93 styczeń/luty 2014 rok X Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 WĘGIEL MA PRZYSZŁOŚĆ Nowoczesna hala Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych Uroczyste otwarcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo