się na listę wysyłkową specjalnego serwisu - newslettera, który otrzymują regularnie na swoją skrzynkę pocztową(6). Także Urząd Miasta Łęczna na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "się na listę wysyłkową specjalnego serwisu - newslettera, który otrzymują regularnie na swoją skrzynkę pocztową(6). Także Urząd Miasta Łęczna na"

Transkrypt

1 Dr Lidia Pokrzycka Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny Public relations najczęściej jest definiowane jako promocja wizerunku poszczególnych firm, kreowanie pozytywnych kontaktów i stosunków poszczególnych przedsiębiorstw z otoczeniem oraz kształtowanie korzystnego obrazu medialnego i wzbudzanie zainteresowania firmą. Definicji można sformułować jednak o wiele więcej (1). Obejmują one swoim zakresem różne dyscypliny: marketing i zarządzanie, socjologię, psychologię. Jednak ich wspólną cechą jest podkreślanie prawidłowego procesu komunikacji przedsiębiorstwa, czy urzędu z otoczeniem. W przypadku samorządu terytorialnego praktyczne działania public relations polegają przede wszystkim na tworzeniu i podtrzymywaniu dwukierunkowej komunikacji tak z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Wydaje się, że jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego jest informowanie o działaniach władz, a także walorach turystycznych, gospodarczych, kulturalnych gminy, miasta, czy powiatu. Zbierając materiały niezbędne do napisania referatu wysłałam 200 próśb o udzielenie informacji dotyczących form promocji urzędów miast, gmin, a także powiatów w regionie lubelskim. Otrzymałam 20% odpowiedzi, co nie najlepiej świadczy o umiejętnościach promocyjnych większości jednostek samorządowych Lubelszczyzny. W artykule opisuję najczęstsze, a także wyróżniające się sposoby promocji wybranych (ankietowanych) urzędów. Bardziej szczegółowa charakterystyka public relations prowadzonego w jednostkach samorządowych Lubelszczyzny wymaga dłuższych badań. Częstym elementem public relations wykorzystywanym przez urzędy miast i gmin czy starostwa powiatowe jest wydawanie folderów informacyjnych, przewodników(2), informatorów(3) specjalnych gadżetów (np. ceramicznych kubków z herbem gminy i adresem internetowym(4) przeznaczonych dla turystów, czy potencjalnych inwestorów, a także promocja poprzez strony internetowe. Urzędnicy deklarują, że prowadzenie witryn internetowych jest podstawą PR. Jednak często informacje zamieszczane na ich stronach są nieaktualne. Bardzo popularne wiadomości znajdujące się w poszczególnych witrynach to informacje gospodarcze, turystyczne i kulturalne(5). Czasami w witrynie internetowej obok stałych rubryk znajdują się działy wiadomości, które np. w Urzędzie Miasta Kraśnik codziennie są aktualizowane. To informacje opracowane na podstawie publikacji prasowych dotyczących miasta bądź własne newsy, które często stanowią inspirację dla dziennikarzy piszących o Kraśniku. Użytkownicy strony mogą zapisać

2 się na listę wysyłkową specjalnego serwisu - newslettera, który otrzymują regularnie na swoją skrzynkę pocztową(6). Także Urząd Miasta Łęczna na bieżąco uaktualnia dane na stronie internetowej prowadzi forum dyskusyjne, internetowe ankiety i sondy(7). Również dla Urzędu Miasta Chełm ważne jest prowadzenie strony internetowej, a także umieszczanie reklam w innych portalach(8). Internetowa forma promocji popularna jest także w Urzędzie Miasta Zamość. Na stronie - na bieżąco uaktualniane są informacje o ważnych wydarzeniach z życia miasta (9). Do sukcesów promocyjnych urzędy zaliczają publikowanie w lokalnej prasie artykułów i ogłoszeń informujących o ważnych wydarzeniach czy działaniach. Tego typu formy promocji powinny być jednak obowiązkiem. Kilka urzędów gmin (np. Urząd Gminy Firlej, a także Starostwo Powiatowe w Lublinie)- w ramach działań PR- realizuje filmy promocyjne na CD, przedstawiające turystyczne atrakcje na lokalnym terenie. W przypadku Urzędu Miasta Kraśnik programy informacyjnopromocyjne oraz edukacyjne zamawiane są w stacji telewizyjnej, która wygra przetarg ogłaszany na ich realizację. Miasto finansuje produkcję i emisję. Programy te nie dotyczą wyłącznie spraw samorządowych. Poświęcone są m.in. problematyce społecznej, kulturalnej, sportowej i oświatowej (10). Natomiast w łukowskim programie telewizyjnym Master TV wyświetlane są komunikaty, ogłoszenia i informacje dotyczące prac burmistrza, rady i Urzędu Miasta Łuków (11). Public relations Urzędu Miasta Kazimierz Dolny to nie tylko publikacje, wydawnictwa, informatory, albumy, przewodniki, ale także cykliczny program Jana Wołka pt. Szept prowincjonalny nadawany przez TVP1(12). Także na terenie gminy Drelów realizowano odcinek programu ogólnopolskiego Para w Polskę dla TVP1 oraz Gotowanie na ekranie (13). Również na zlecenie Urzędu Gminy Wola Uhruska został nagrany materiał filmowy, prezentujący lokalne atrakcje turystyczne, który wyemitowano na antenie TVP3 Lublin w cyklu Z tobołkiem i plecakiem (14). Z kolei Urząd Miejski w Zamościu w zakresie współpracy z mediami zrealizował m.in. film promocyjny o walorach turystycznych miasta, zamieszczał artykuły o Zamościu w branżowej prasie turystycznej i innych czasopismach, brał udział w kampanii promocyjnej regionu lubelskiego poprzez sponsorowane artykuły prasowe. W Urzędzie Miasta Kraśnik uruchomiono natomiast serwis informacyjny dla stacji radiowych i prasy, który jest bezpłatny, a współpracującym z urzędem dziennikarzom przekazywany drogą elektroniczną lub faksem. Urząd Miasta zamawia także płatne sponsorowane artykuły

3 w pismach branżowych poświęconych np. tematyce samorządowej, inwestycjom lub turystyce. Mają one służyć promocji miasta na forum ogólnopolskim(15). W ramach działań promocyjnych urzędy współpracują z gospodarstwami agroturystycznymi (np. w Firleju i w Woli Uhruskiej). We współpracy z Gminą Nadburzańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne z siedzibą w Woli Uhruskiej wydaje co roku foldery promujące walory turystyczne i przyrodnicze gminy. Wydawnictwa promocyjne są dostępne podczas odbywających się targów turystycznych(16). W kilku przypadkach powołano do życia specjalne Gminne Centra Informacji będące formą wewnętrznego public relations. Od 2003 roku w Strzyżewicach działa Gminne Centrum Informacji, które zajmuje się m.in. szeroko pojętą pomocą dla mieszkańców gminy poszukujących pracy(17). Centrum Informacji powołano także w Terespolu. Pomaga ono bezrobotnym oraz dzieciom i młodzieży, mając na celu ich aktywizację. W placówce zapewniono bezpłatny dostęp do Internetu, specjalistyczne szkolenia i kursy, a także dostęp do biblioteki(18). Również w Białej Podlaskiej istotnym przedsięwzięciem było uruchomienie Bialskiego Centrum Informacji, które w przeciągu roku odwiedziło ponad 6000 bezrobotnych mieszkańców miasta, korzystając ze szkoleń i porad (19). Niestety, często działalność promocyjna poszczególnych gmin, a także miast jest podejmowana okazyjnie przy organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych na ich terenie. Podstawową formą kontaktów z mieszkańcami nadal pozostają spotkania np. w poszczególnych sołectwach. Na tym tle szczególnie wyróżnia się kilka urzędów. Urząd Gminy w Strzyżewicach organizuje Gminną Olimpiadę Ekologiczną, a od 4 lat Festyn Ekologiczny. Mają one na celu popularyzację wiedzy ekologicznej, podnoszenie świadomości oddziaływania człowieka na środowisko oraz kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla natury. Gmina Strzyżewice jako pierwsza w regionie otrzymała certyfikat Gminy Przyjaznej Środowisku, a także tytuł Promotora Ekologii. Bardzo skutecznie działania promocyjne podejmuje Urząd Gminy Wola Uhruska. Oprócz biuletynu informacyjnego wydano we współpracy z Zakładem Ochrony Środowiska KUL bogato ilustrowaną książkę Ekorozwój gminy Wola Uhruska, prezentującą historię, położenie geograficzne, uwarunkowania przyrodnicze i ochronę przyrody, uwarunkowania społeczno-gospodarcze i turystyczne oraz strategiczne działania samorządu na rzecz ekorozwoju. We współpracy z Zakładem Filologii Słowiańskiej UMCS wydano także ilustrowaną publikację książkową Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i Kultura, prezentującą m.in. zagadnienia kultury ludowej gminy w powiązaniu jej tradycji z dziedzictwem kulturowym pogranicza polsko-ukraińskiego(20).

4 W działaniach public relations aktywny jest także Urząd Miasta Biłgoraj, gdzie organizowano m.in. Dni Europejskie, zbierano informacje o biłgorajskich firmach oraz ich opinie na temat możliwości współpracy z urzędem miasta. Urząd opracował także materiały promocyjne - w tym mapy miasta na planszach, które mają być zawieszone w głównych punktach Biłgoraja(21). W 2004 roku Urząd Miasta Biała Podlaska wydał dwujęzyczną publikację oraz opracował stronę w ramach projektu Sztuka nie zna granic. Międzynarodowy plener malarsko-fotograficzny. Miasto organizowało także wspólnie z Bialską Izbą Gospodarczą Misje Gospodarcze na Ukrainie i Białorusi (22). Ewenementem jest działalność Urzędu Gminy Hrubieszów. W ramach promocji organizowane są wycieczki po terenie gminy dla mieszkańców Aleksandrowa i Jastkowa. Zwiedzanie zazwyczaj kończy się wspólnym ogniskiem. Tego typu działania są podejmowane także dla mieszkańców Hrubieszowa i okolic. Dla niektórych jest to jedyna okazja do zapoznania się z dziedzictwem kulturowym i osobliwościami przyrodniczo-krajobrazowymi gminy(23). Jednak najbardziej aktywnym w regionie pod względem kształtowanego public relations jest Urząd Miasta Kraśnik. Serwis smsowy to najnowszy kanał informacyjny, którym od niedawna posługuje się urząd miasta. W tym celu wykorzystywany jest program komputerowy umożliwiający wysyłanie smsów do większej grupy użytkowników telefonii komórkowej. W marcu 2005 r. w bazie danych urzędu znajdowało się kilkaset numerów telefonicznych. Posiadacze komórek otrzymują krótkie wiadomości tekstowe o najważniejszych wydarzeniach w mieście, zapowiedzi imprez i spotkań. Na smsowy newsletter można zapisać się wchodząc przez stronę internetową lub dzwoniąc do urzędu. Burmistrz Kraśnika kieruje także do mieszkańców okolicznościowe listy informujące o budżecie uchwalonym przez radę miasta i planowanych inwestycjach (24). *** Podsumowując, pomimo aktywności niektórych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promowania własnego wizerunku, profesjonalne działania public relations należą jeszcze do rzadkości. Podstawowymi formami promocji gmin pozostają, według deklaracji przedstawicieli ankietowanych urzędów, bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, utrzymywane przez sołtysów, czy zebrania wiejskie (ze względu na brak środków finansowych). Większość urzędów miast i gmin Lubelszczyzny posiada własne strony internetowe, jednak dość rzadko uaktualniane.

5 Do rzadkości także należą systematycznie ukazujące się samorządowe biuletyny informacyjne. Przykładowo w Kamionce wydawane są Wieści Gminne, w Woli Uhruskiej Biuletyn Informacyjny Gminy Wokół Woli Uhruskiej, w Drelowie Kwartalnik Drelowski, w Terespolu, w Wisznicach i w Łęcznej Biuletyn Informacyjny, w Hrubieszowie miesięcznik Jedność, w Strzyżewicach gminna gazeta Kompres, a w Powiecie Lubelskim Panorama Powiatu. Urzędnicy informują jednak o zawieszaniu wydawania biuletynów informacyjnych, z uwagi na kłopoty finansowe. Bardzo rzadko dołączane są do lokalnych tygodników samorządowe dodatki informacyjne. Coraz częściej jednak urzędy miast i gmin wykorzystują swoje osiągnięcia np. w ogólnopolskich konkursach przy działalności public relations (25). Powstają centra informacyjne, służące pomocą mieszkańcom, urzędy czynnie uczestniczą ze swoją ofertą i wydawnictwami promocyjnymi w targach turystycznych. Zaczynają również myśleć o potencjalnych inwestorach szczególnie zagranicznych (część wydawnictw promocyjnych jest dwujęzyczna). Bardziej aktywne w promowaniu swoich działań są urzędy miast. Chociaż już także kilka gmin utworzyło specjalne jednostki, które w zakresie swoich obowiązków mają promocję urzędu i samego regionu. Pamiętać jednak należy, że wszelkiego typu inicjatywy public relations będą skuteczne tylko wtedy, gdy zarządzanie będzie bardzo sprawne. Ważna jest możliwość wykorzystania promocji w Internecie, stała aktualizacja danych, a także dobra współpraca z lokalnymi mediami. Wszystkie działania, które podejmuje jednostka samorządowa na rzecz promowania własnego wizerunku, powinny znaleźć się także na łamach lokalnej prasy. Niezbędne więc jest stworzenie stanowiska ds. współpracy z mediami. Wydelegowany pracownik powinien na bieżąco przekazywać informacje dotyczące np. gminy. Cenne może być także stworzenie internetowego forum dla mieszkańców, a także potencjalnych inwestorów. Skuteczne byłoby podejmowanie przez jednostki samorządowe nietypowych inicjatyw, które prasa lokalna zazwyczaj chętnie wspiera patronatami, a telewizja regionalna prezentuje, również na antenie ogólnopolskiej. Niecodzienne pomysły (np. konkursy) pomagają także zwiększać kreatywność samych mieszkańców. Nieliczne, systematycznie wydawane, biuletyny informacyjne powinny również zmienić swój profil i umożliwić wymianę informacji pomiędzy urzędem, a społeczeństwem według schematu dwukierunkowego. To także mieszkańcy powinni mieć możliwość publikowania swoich refleksji dotyczących funkcjonowania jednostek samorządowych. Najczęściej redakcje biuletynów informacyjnych drukują sprawozdania z zebrań, opisy sukcesów pracowników urzędów, co sugeruje, że takie pisma posiadają formę biuletynu

6 wewnętrznego public relations (dla bardzo wąskich, urzędowych grup odbiorców). A PR polega także na tym by podejmować sprawy trudne, interwencyjne i je rozwiązywać. To najlepszy sposób kształtowania bardzo dobrego wizerunku urzędu. Najczęstszym tłumaczeniem władz samorządowych, dlaczego brakuje dobrego public relations, jest ograniczony budżet. Wydaje się jednak, że największym wrogiem jednostek samorządu terytorialnego jest stagnacja. Pomysłowość i dobry przekaz informacji nie wymagają bowiem dużych nakładów finansowych. Lidia Pokrzycka Tekst wygłoszony podczas konferencji Polityka informacyjna i media a zarządzanie w samorządzie terytorialnym na Wydziale Politologii UMCS Przypisy 1. Zob. np. S. Black, Public relations, Warszawa 1999; E. M. Cenker, Public relations, Poznań 2000; W. Budzyński, Public relations, Warszawa 1998; J. Szyfter, Public relations w Internecie, Gliwice 2005; Public relatons w teorii i praktyce, pod red. B. Ociepki, Wrocław Np. przewodnik Ziemia Lubelska wydany przez Starostwo Powiatowe w Lublinie, folder Powiat Lubelski, czy seria materiałów promocyjnych gmin: Strzyżewice, Puchaczów i Firlej. 3. Np. Informator Powiatu Puławskiego z wykazem adresów i telefonów wszystkich jednostek powiatowych, w tym jednostek oświatowych i schronisk młodzieżowych. Dołączono do niego kalendarz imprez kulturalnych oraz informacje charakteryzujące poszczególne gminy w Powiecie Puławskim (informacje uzyskane od M. Müller, zastępcy kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Puławach, r.). 4. Np. gmina Wąwolnica (informacje uzyskane od K. Wasilewskiego, pracownika Urzędu Gminy Wąwolnica, r). 5. Np. 6. Na podstawie informacji otrzymanych od J. Czerwa, sekretarza miasta Kraśnik, r. 7. Na podstawie informacji otrzymanych od M. Świrka, pracownika Urzędu Miejskiego w Łęcznej, r. 8. Na podstawie informacji otrzymanych od K. Grabczuka, prezydenta Miasta Chełma, r.

7 9. Na podstawie informacji otrzymanych od A. Grabskiej z Wydziału Promocji, Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość, r. 10. Na podstawie informacji otrzymanych od J. Czerwa Na podstawie informacji otrzymanych od W. Siurka, sekretarza Miasta Łuków, r. 12. Na podstawie informacji otrzymanych od A. Szczypy, burmistrza miasta Kazimierz Dolny, r. 13. Na podstawie informacji otrzymanych od W. Zaremby, dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Drelowie, r. 14. Na podstawie informacji otrzymanych od M. Jachimczuka, sekretarza gminy Wola Uhruska, r 15. Na podstawie informacji otrzymanych od J. Czerwa Na podstawie informacji otrzymanych od M. Jachimczuka Na podstawie informacji otrzymanych od K. Cisińskiej, zastępcy wójta gminy Strzyżewice, r. 18. Na podstawie informacji otrzymanych od D. Wowczeniuk, kierownika referatu organizacyjnego i spraw społecznych Urzędu Gminy Terespol, r. 19. Na podstawie informacji otrzymanych od M. Buczyńskiego, naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, r. 20. Na podstawie informacji otrzymanych od M. Jachimczuka Na podstawie informacji otrzymanych od B. Kowalika, sekretarza miasta Biłgoraj, r. 22. Na podstawie informacji otrzymanych od M. Buczyńskiego Na podstawie informacji otrzymanych z Gminnego Centrum Informacji w Hrubieszowie, r. 24. Na podstawie informacji otrzymanych od J. Czerwa, sekretarza miasta Kraśnik, r. 25. Przykładowo Urząd Gminy Strzyżewice we wszystkich materiałach promocyjnych akcentuje uzyskanie certyfikatów poświadczających działalność proekologiczną.

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Dokument przygotowany przez Federację Mazowia, Fundację Civis Polonus oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach ścieŝki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Program organizacyjno marketingowy Opracowanie: Małgorzata Lubieniecka Siadaczka Jadwiga Matuszczak

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wydawca: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE 1. ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE Funkcjonowanie organizacji sportowych i znanych sportowców w dobie rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów

Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów Raport desk research przygotowany w ramach projektu TECHNOLOGIE DLA TRZECIEGO SEKTORA I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Pszczyny

Strategia promocji Pszczyny Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014 Opracowanie: Mieszkańcy Pszczyny mówią o swoim mieście, że jest perłą województwa śląskiego, że wystarczy minąć rogatki miejskie, by wkroczyć w inną, magiczną

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo