SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher 2015. Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI W NUMERZE 24 Spełniamy marzenia DOZOWNIK 16 Nowości Z BRANŻY Polska Izba Gospodarcza Czystości czego o Nas nie wiesz? Polish Cleaning Chamber of Commerce What do you not know about us? Rozporządzenie CLP kolejny argument na rzecz zielonej chemii Spełniamy marzenia Współodpowiedzialność firm outsourcingowych za jakośćproduktów wytwarzanych przez Klientów w sektorze spożywczym Nowe inicjatywy dla poprawy branży czystości i rozwijania swojego biznesu 26 Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY Promocje Kärcher 2015 VOIGT Feel the innovation 18 Promocje Kärcher 2015 Redaktor naczelny Katarzyna Złotnicka Reklama oraz prenumerata Aneta Wilbrandt tel. (52) Druk Drukarnia IMPULS Skład Poligraficzny Studio Kreacji Wydawca Polska Izba Gospodarcza Czystości ul. Chodkiewicza Bydgoszcz tel. /fax Nakład 2000 egz. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz nie odpowiada za treść reklam i tekstów promocyjnych.

2 WSTĘP Szanowni Państwo, Zacznę od Międzynarodowych Targów Czystości ISSA INTERCLEAN, na organizacji których mocno koncentrowała się praca Polskiej Izby Gospodarczej Czystości w ostatnim czasie. Razem z naszymi partnerami Amsterdam RAI i ISSA, udało nam się zebrać na Expo XXI w Warszawie kluczowe firmy i marki z branży czystości. Targi cyklicznie, co dwa lata, przyciągają międzynarodowe grono profesjonalistów z sektora utrzymania czystości z Europy Centralnej, Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. Nie zabraknie również branżowych potentatów z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych czy Chin. ISSA/INTERCLEAN to nie tylko prezentacja nowych produktów i urządzeń. Dla wszystkich zainteresowanych którzy chcieliby dowiedzieć się jeszcze więcej przygotowaliśmy atrakcyjny blok konferencji targowych, poświęconych szeregowi zagadnień związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości. Polska Izba Gospodarcza Czystości mając świadomość w jakiej sytuacji znajdą się firmy po oskładkowaniu umów przygotowała specjalnie dla Państwa konferencję Podnoszenie wydajności pracy elementem poprawienia konkurencyjności firm w usługach utrzymania czystości. Prelegentem jest Cor van der Velden absolwent studiów MBA w dziedzinie ekonomii. Kierował firmą sprzątającą w Królewskich Holenderskich Liniach Lotniczych KLM. Prelegent wykładów i seminariów związanych z tematem kosztorysowania usług profesjonalnego utrzymania czystości. Redaktor naczelny i wydawca różnorodnych publikacji na temat czystości. Zachęcam do udziału. Mamy nadzieję, że nasze starania spowodują, że będziecie Państwo zadowoleni z odwiedzin tego wydarzenia i z przyjemnością wrócicie na Expo XXI za dwa lata. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo informacje branżowe o różnorodnej tematyce. W szczególności zapraszam Państwa na stronę 18 gdzie dowiecie się więcej na temat dobrych praktyk dla branży usług utrzymania czystości w zamówieniach publicznych. Rekomendacje te opracowała Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan wraz z aktywnym udziałem jej członków tj. Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Związku Pracodawców Branżowych PSC. Kolejny numer Forum Czystości ukaże się w czerwcu. Tematem przewodnim będą obiekty wielkopowierzchniowe. Zachęcam do współpracy! A w związku z tym, iż jest to pierwszy numer w tym roku życzę Państwu wielu sukcesów oraz wytrwałości w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom. Podczas targów ISSA INTERCLEAN 2015 w Warszawie zapraszam na stoisko nr w hali 2 wszystkich tych, którzy są zainteresowani współpracą z redakcją Forum Czystości oraz członkostwem w Polskiej Izbie Gospodarczej Czystości. Do zobaczenia Miłej lektury Katarzyna Złotnicka 4

3 POLSKA IZBA GOSPODARCZA CZYSTOŚCI czego o Nas nie wiesz? Polska Izba Gospodarcza Czystosci jest organizacją pozarządową która zrzerza przedsiębiorców branżowych z całej Polski reprezentując ich interesy przed organami władzy publicznej. Nasze sukcesy legislacyjne: Zmiany zasad podlegania i obliczania składek na ubezpieczenia społeczne: 12 miesięczny okres vacatio legis w osładkowaniu umów zleceń; Współpraca przy przygotowaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych zakładającego m.in.: dobre praktyki w zamówieniach publicznych; klauzule waloryzacje w zamówieniach publicznych (umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 m-cy zawiera postanowienie o zmianie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne); obowiązek zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli charakter pracy tego wymaga; eliminacja kryterium 100% cena przy wyborze najkorzystniejszej oferty; Prezes PIGC Marek Kowalski uczestniczył we wszystkich posiedzeniach podkomisji i komisji sejmowych oraz spotkaniach z Prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej podczas procedowania nowelizacji prawa zamówień publicznych; Zmiany w prawie podatkowym: zablokowanie dodatkowego opodatkowania spółek komandytowych; INNE: uporządkowanie systemu zamówień w grupie PKP; przygotowanie zmiany art. 22 ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; opracowanie księgi standardów dla PKP SA i PKP PLK. Członkowie PIGC i ZPB PSC którzy współfinansowali przeprowadzenie celowej kampanii medialnej dot. oskładkowania umów zleceń oraz zamówień publicznych w 2014 oraz w którzy współfinansują przeprowadzenie celowej kampanii w 2015 r: Zmiana kodeksu pracy: wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy; uelastycznienie czasu pracy; 5

4 Rekomendacje dobrych praktyk w zamówieniach publicznych w branży usług utrzymania czystości i współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych Polska Izba Gospodarcza Czystosci wraz ze Związkiem Pracodawców Branżowych PSC w ramach prac Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan wypracowała REKOMENDACJE DOBRYCH PRAKTYK W ZAMÓWIENIACH PU- BLICZNYCH w branży usług utrzymania czystosci, w których uwzględniono takie aspekty jak: badanie rażąco niskiej ceny, pozacenowe kryteria oceny ofert, klauzule społeczne, walidację usługi oraz klauzule waloryzacyjne. Rekomendacje zostały przedstawione Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie Trwają uzgodnienia mające na celu ich przyjęcie przez Urząd. Ponadto rozpoczęto współpracę mającą na celu przygotowanie wzorcowej umowy w zamówieniach publicznych na usługi sprzątania. Dbamy o pozytywny wizerunek branży i propagowanie profesjonalnych środków czystosci Pracodawcy Branży Usługowej zrzeszonej w Polskiej Izbie Gospodarczej Czystosci, Związku Pracodawców Branżowych PSC oraz pracodawcy niezrzeszeni wypracowali wspólne stanowisko wobec rynku pracy i sektora zamówień w których zobowiązali się do wypracowania KSIĘGI DOBRYCH PRAKTYK, ograniczenia ryzyka wadliwego wykonania kontraktów oraz eliminację SZAREJ STREFY i UMÓW O DZIEŁO. Księga standardów dla PKP SA i PKP PLK PIGC stworzyła księgę standardów utrzymania czystości na dworcach kolejowych, która składa się z 3 elementów: technologii wykonywania usługi, metody walidacji wykonania usługi i wzorcowych dokumentów w zamówieniach publicznych tj. SIWZ i umowy o zamówienie publiczne. PIGC wraz z ZPB PSC organizuje spotkania i konferencje prasowe w których uczestniczą przedstawiciele władzy GWARANT CZYSTOSCI I HIGIENY- branżowy program certyfikacji jakościowej Program ma na celu weryfikację jakości świadczonych przez uczestnika programu usług profesjonalnego utrzymania czystości. Udział w programie certyfikacji jakościowej i uzyskanie certyfikatu poprawia pozycję firmy na rynku usług, wzmacnia jej wizerunek (co z kolei przekłada się na możliwość uzyskania korzystniejszych kontraktów handlowych), powoduje wzrost zaufania ze strony klientów i silniejszą pozycję w procedurach przetargowych. Ponad to firma otrzymuje możliwość szerokiej promocji na stronach internetowych podmiotów realizujących program, w ich materiałach reklamowych oraz czasopismach takich jak Biuletyn Jakości TÜV Rheinland i Forum Czystości PIGC a także możliwość legitymowania się elektronicznym znakiem, zestawem etykiet (stwierdzających, że dana firm posiada certyfikat GCiH) do umieszczania na budynkach sprzątanych przez tą firmę. Otrzymuje również wpis do międzynarodowej bazy certyfikatów (platforma internetowa, która dokumentuje wszystkie właściwości produktów, usługi, przedsiębiorstwa i systemy testowane oraz osobiste certyfikacje dostarczone przez TÜV Rheinland Group), indywidualny numer ID (sugeruje się umieszczanie numeru ID na papierze firmowym i innych materiałach marketingowych co pozwoli partnerom biznesowym w szybki i łatwy sposób uzyskać wiarygodne informacje na temat certyfikowanej firmy poprzez wpisanie numer ID w bazie www. tuvdotcom.com lub w bazach na stronach internetowych TÜV i PIGC). SYSTEM AKREDYTACJI FIRM SZKO- LENIOWYCH I KURS NA TRENERÓW AKREDYTOWANYCH Polska Izba Gospodarcza Czystości opracowała jednolity system szkoleń dla pracowników branży czystościowej. Jako NIEZALEŻNA INSTY- TUCJA po pomyślnym zaliczeniu kursu z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości wystawia certyfikaty potwierdzające zdobycie obiektywnej wiedzy i nowych umiejętności. Certyfikaty potwierdzające ww. umiejętności coraz częściej wymagane są przez Zamawiających przygotowujących i przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. PIGC organizuje kurs dla trenerów akredytowanych, który jest odpowiedzią na sygnalizowane przez członków Izby problemy związane ze zgłaszaniem pracowników na szkolenia, odbywające się często w innym, znacznie oddalonym 6

5 mieście, wraz z nieodłącznymi kosztami zakwaterowania, wyżywienia czy dojazdu oraz kwestią obciążeń wynikających z potrzeby zastąpienia pracownika w miejscu pracy pod jego nieobecność. Przeszkolenie własnego trenera pozwoli szkolić pracowników na miejscu, w siedzibie firmy. Ponadto, trenerzy będą mogli prowadzić szkolenia zewnętrzne, umożliwiające uzyskanie certyfikatów sygnowanych przez PIGC. KODEKS ETYKI Funkcjonowanie w ramach nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Polska Izba Gospodarcza Czystości i Związek Pracodawców Branżowych PSC dostrzegają dążenie do uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej wśród rosnącej grupy przedsiębiorców, dla których przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań staje się faktem. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników i urzędników świadczą o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i są jednym ze źródeł sukcesu. W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych. PIGC i ZPB PSC zachęcają przedsiębiorców do przyjmowania Kodeksów Etyki i informowania o tym klientów i kontrahentów. PIGC i ZPB PSC stoją na stanowisku, że we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości firmy. Przyjęcie Kodeksu powinno oznaczać uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm. Jesteśmy członkiem: Konfederacji Lewiatan Prezes PIGC Marek Kowalski jest przedstawicielem Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Przewodniczącym Rady Zamówień Publicznych oraz ekspertem Konfederacji ds. zamówień publicznych. Rada Zamówień Publicznych- opracowała rekomendacje dot. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, o których mowa w art. 154 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U ). Podejmuje również działania w związku z koniecznością implementacji nowej dyrektywy 2014/24/EU z dnia 26 lutego 2014 r. Krajowej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej Polska Izba Gospodarcza Czystości uczestniczy w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Na mocy powołania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak -Kamysz z dniem 15 marca 2012 r. na V kadencję obowiązującą do 30 września 2015 roku, Prezes PIGC Pan Marek Kowalski reprezentuje organizacje pracodawców jako członek Rady. Do zadań Rady należy m.in.: Zgłaszanie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych propozycji przedsięwzięć mających na celu integrację osób niepełnosprawnych, zaspokajanie potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; Przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opinii do projektów aktów prawnych odnoszących się do sytuacji osób niepełnosprawnych; Sygnalizowanie konieczności zmian w regulacjach prawnych w związku z niekorzystną sytuacją osób niepełnosprawnych. Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych, jest formą Dialogu Społecznego powołaną do rozwiązywania społecznych i ekonomicznych problemów. Komisja została powołana w 1994 r. uchwałą rządu. Składa się z przedstawicieli 1) związków zawodowych, którzy reprezentują interesy pracowników, 2) strony rządowej 3) strony przedsiębiorców łącznie 35 osób. Do zadań Komisji należy m.in.: opiniowanie projektów aktów prawnych zanim zostaną przekazane do Sejmu; branie udziału w pracach nad projektem ustawy budżetowej (przy głosowaniu obowiązuje zasada konsensusu) 7

6 zawieranie wspólnych porozumień, których przedmiotem są wzajemne zobowiązania stron mających na celu godzenie interesów pracodawców, pracowników i dobra publicznego Prezes PIGC Marek Kowalski uczestniczy w pracach Komisji Trójstronnej jako przedstawiciel przedsiębiorców. THE WORLDWIDE CLEANING CLEAN- ING INDUSTRY ASSOCIATION ISSA ISSA jest największym na świecie stowarzyszeniem zrzeszającym podmioty działające w branży czystościowo-porządkowej. Organizacja działa od przeszło 90 lat i obecnie posiada ponad członków m.in. dystrybutorów, producentów i podmiotów świadczących usługi sprzątające. ISSA skupia również około 75 stowarzyszeń branżowych, organizacji klienckich, urzędów, a nawet organizacji społecznych z całego świata. Podstawową rolą ISSA jest stała wymiana dobrych praktyk między członkami organizacji. Stowarzyszenie jest również platformą współpracy, dzięki której wdrażane są innowacyjne technologie, korzystnie wpływające na efektywność pracy firm z sektora czystościowo-porządkowego. Prezes PIGC p. Marek Kowalski jest Członkiem Zarządu Europejskiego ISSA World dzięki temu na spotkaniach roboczych Zarządu Europejskiego ISSA, PIGC przez swojego przedstawiciela posiada wpływ na kształtowanie polityki i działań podejmowanych przez ISSA. WSPÓŁORGANIZATOR TARGÓW ISSA INTERCLEAN Europa środkowa i wschodnia Wydarzenie przyciąga największe branżowe przedsiębiorstwa, które mają okazję szeroko zaprezentować swoją ofertę i nowe rozwiązania obecnym i potencjalnym klientom z branż przemysłowych, handlowych, medycznych, instytucjonalnych i hotelarsko-gastronomicznych. Promocji nowych, innowacyjnych produktów służy specjalny konkurs targowy o nagrodę Golden Broom, w którym rywalizacja rozgrywa się w trzech kategoriach: innowacyjny produkt chemiczny, innowacyjna maszyna/urządzenie, innowacyjna technologia. ISSA INTERCLEAN to międzynarodowe targi poświęcone branży czystościowej, które odbywają się cyklicznie od 11 lat w różnych regionach świata. W lutym 2015 roku impreza zagościła już w Meksyku, następnie w październiku będzie miała miejsce w Las Vegas, a w przyszłym roku odbędzie się w Amsterdamie i Stambule. CZŁONKOWIE PIGC OTRZYMUJĄ ZNIŻKI NA POWIERZCHNIĘ TARGOWĄ PODCZAS TAR- GÓW ORAZ KORZYSTAJĄ Z PREFERENCVYJ- NYCH CEN NA ORGANIZOWANYCH PRZEZ PIGC KONFERENCJACH PROJEKT LEONARDO DA VINCI- Najlepsze praktyki usług utrzymania czystości w Europie Polska Izba Gospodarcza Czystości bierze udział w międzynarodowym partnerskim projekcie Leonardo da Vinci. W ramach współpracy instytucje z Włoch, Estonii, Finlandii, Węgier i Polski opracowują sprawozdanie dot. różnic i podobieństw w standardach i metodach utrzymania czystości w krajach europejskich. Wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu pozwoli wyłonić najlepsze metody i praktyki dla usług utrzymania czystości w zakresie prowadzonych szkoleń, badań i standardów. PUBLIKACJE Targi ISSA Interclean Europa Środkowa i Wschodnia organizowane są od 2003 roku. ISSA INTERCLEAN CEE to największe w Europie Centralnej i Wschodniej targi sektora usług porządkowo-czystościowych, oferujące kompleksowy przegląd najnowszych produktów, usług i rozwiązań. FORUM CZYSTOŚCI profesjonalny magazyn dla branży utrzymania czystości, wydawany nieprzerwanie od 2002 roku przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości. Najświeższe informacje z zakresu kompleksowego utrzymania czystości oraz rozwiązań w sektorze czystościowym i pralniczym. 8

7 Tworzony z pasją i doświadczeniem. Głównymi odbiorcami są zrzeszeni członkowie Izby, firmy sprzątające oraz związane z branżą, docelowe grupy tematyczne. Nakład 2000 egzemplarzy. FORUM CZYSTOŚCI GAZETA CZARNO-BIAŁAjest efektem intensywnej działalności lobbingowej Polskiej Izby Gospodarczej Czystości zmierzającej do poprawy sytuacji przedsiębiorców na rynku pracy. To specjalny dodatek dla przedsiębiorców z sektora profesjonalnego utrzymania czystości, poświęcony bieżącym zmianom w systemie prawno-gospodarczym, mających wpływ na działalność w naszej branży. PROFESJONALNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI autorstwa Jolanty Sergot Kowalskiej dwadzieścia lat doświadczenia jednej z najbardziej cenionych trenerek związanej z rynkiem usług czystościowych w Polsce. Książka kierowana jest do wszystkich, którzy chcieliby podnosić i rozwijać kwalifikacje zawodowe, zarówno tych stawiających pierwsze kroki w branży, jak i właścicieli, pracowników małych oraz średnich firm sprzątających. Jolanta Sergot Kowalska jest prekursorem profesjonalnych szkoleń z zakresu kompleksowych usług utrzymania czystości, z ponad 4000 wyszkolonych pracowników. Jest również pierwszym biegłym sądowym reprezentującym interesy branży przed polską temidą. STANDARDY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZOZ - opracowanie jest wynikiem współpracy trzech środowisk: Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Czystości, dla których problematyka utrzymania czystości w placówkach służby zdrowia jest niezwykle ważna. W publikacji autorzy pracujący pod redakcją dr. n. med. Pawła Grzesiowskiego omówili większość problemów, z jakimi borykają się zarówno firmy sprzątające w szpitalach, jak i służby odpowiedzialne za utrzymanie czystości w tych jednostkach. NORMY CZASU PRACY - opracowany przez ISSA zbiór 447 norm czasowych związanych z utrzymaniem czystości. CZEKAMY NA CIEBIE: tel. (52)

8 POLISH CLEANING CHAMBER OF COMMERCE What do you not know about us? Polish Cleaning Chamber of Commerce (PIGC) is an organisation associating Polish cleaning industry services representing their interest in front of authorities. Our legislative successes: Changes in the regulations on liability and calculation of social insurance fees: - 12 month vacatio legis in fee payment relative to commission agreements; Co-operation in an MP legislation amendment project to the law on public procurement recommending among others: - good practice in public procurement; - indexation clauses in public procurement (a contract signed for more than 12 months includes a stipulation of payment change in case any of the following are modified: goods and service tax, the minimum wages regulations and social or health insurance fees); - the obligation of hiring contractors or subcontractors based on employment contract if required by the type of work; - 100% price criterion elimination while selecting the best offer; - PIGC President, Marek Kowalski participated in all parliamentary committee and subcommittee sessions and meetings with the Civic Platform Parliamentary Club Board during the public procurement legislation amendment process; Changes to the Labour Laws: - introduction of longer fiscal periods of up to 12 months; - introduction of flex time; Changes to the tax legislation: - locking the double taxation on limited partnerships; OTHERS: - tidying the procurement system at PKP group; - Art. 22 (the legislation on rehabilitation and employment of the handicapped) amendment preparatory work; - development of the book of standards for PKP S.A. and PKP PLK. Recommendation of good practice in public procurement in cleaning industry and co-operation with Public Procurement Authority Polish Cleaning Chamber of Commerce together with PSC Industry Employers Association within the scope of work of Public Procurement Board of the Leviathan Confederation developed GOOD PRACTICE IN PUBLIC PROCUREMENT RECOM- MENDATION in cleaning industry services, where the following aspects were taken into consideration: investigating cases of abnormally low price, non-price related bidding selection criteria, social clauses, service validation and indexation clauses. The recommendations have been presented to the Head of Public Procurement Authority. Currently negotiations are under way to make them approved by the Authority. Moreover, a co-operation was started to develop a template for a perfect public procurement contract for cleaning services. We take care for a good image of the industry and promote professional cleaning solutions Service Industry Employers associated in Polish Cleaning Chamber of Commerce, PSC Industry Employers Association and others worked out a common position towards the labour market and the services sector in order to develop a BOOK OF GOOD PRACTICE, limit the risk of faulty contract completion and elimination of SHADOW ECONOMY and TASK-SPECIFIC CONTRACTS. A book of standards for PKP S.A. and PKP PLK PIGC has developed a book of cleaning standards for railway stations which consists of 3 elements: service technology, service completion validation method and document templates for public procurements, the so-called SIWZ, and public procurement contracts. PIGC together with ZPB PSC organizes meetings and press conferences with the participation of authorities 10

9 CLEANLINESS AND HYGIENE CER- TIFICATE (GCiH) CLEANING INDU- STRY QUALITY CERTIFICATION PRO- GRAMME The programme aims at verifying the quality of the services provided by a professional cleaning industry programme participant. Participation in the quality certification programme and being awarded the certificate improves company s market position, enhances its image (which in turn results in the possibility of clenching beneficial business deals), builds on customers trust and provides for a more powerful position in public procurements. Moreover, such a company gains an opportunity to advertise itself on programme organisers web pages, in their advertising materials and periodicals such as Quality Bulletin by TÜV Rheinland and Forum Czystości by PIGC as well as the possibility to use the digital brand of the Triangle of Cleanliness, a set of labels (confirming the company is a holder of GCiH certificate) to display on buildings serviced by the company. The company is also registered in an international certificate database at (a web site documenting all characteristics of products, services, companies and systems tested or certified by TÜV Rheinland Group), an individual ID (to be placed on company stationery and other advertising materials to let business partners quickly obtain reliable information on the certified company by only typing the ID at database or TÜV and PIGC web pages). TRAINING SERVICES CERTIFICATION SYSTEM AND A CERTIFIED TRAINER COURSE Polish Cleaning Chamber of Commerce has developed a unified training system for cleaning service employees. As an INDEPENDENT INSTITU- TION it issues certificates in the field of professional cleaning industry confirming acquisition of the relevant knowledge and new skills upon completion of the course. The certificates confirming the above skills are more and more often required by Principals preparing and conducting public procurement procedures. PIGC organises courses for accredited trainers in response to the problems signalled by Chamber members. They are related to employee training registration, as the courses often take place in faraway places, the inherent accommodation, boarding and travel costs as well as the burdens relative to the necessity of finding a substitute for an employee participating in training. Educating your own trainer will let you train your employees on the premises, at their work place. Besides, the trainers will be able to conduct external training sessions which will allow for gaining PIGC signed certificates. CODE OF BUSINESS ETHICS The modern market economy framework activity in Poland is related to the necessity of following the entrepreneurship rules of ethics and culture. Polish Cleaning Chamber of Commerce and the Cleaning Industry Employers Association PSC notice the drive towards being fair and reliable in business activity among a growing number of business people, for whom following the ethical norms and commonly accepted behaviour is becoming a reality. Activities aimed at providing high quality products and services, contractor, employee and office worker reliability confirm the responsible approach to run a company and are the source of their success. In contemporary highly competitive world a company cannot exist for a long time if it does not enjoy their environment s positive assessment or follow the ethical norms. PIGC and the Cleaning Industry Employers Association PSC encourage businesses to adopt Codes of Business Ethics and inform their customers of the fact. PIGC and the Cleaning Industry Employers Association PSC are of the opinion that in all business activity it is necessary to keep the basic ethical values and feel responsible to everybody interested in the company business. Honesty is the indispensable condition for the company to be stable and successful. Company s reputation and trustworthiness are some of their most valuable assets. Adopting the Code should mean acknowledgement of the above mentioned values and an obligation to regularly monitor of the adopted norms. We are a member of: Leviathan Confederation the PIGC President, Marek Kowalski is a representative of the Supreme Board of the Confederation, the Public Procurement Council Chairman and an expert on public procurements on behalf of he Confederation. The Public Procurement Council developed a recommendation on good practices in public procurement mentioned in Art. 154 Paragraph 10 of the Act of January 29, 2004 on Public Procurement Legislation (Dz.U ). It also takes action relative to the necessity of implementation of the new Directive 2014/24/EU of February 26, The National Consulting Council on the Handicapped with the Minister of Labour and Social Policy Polish Cleaning Chamber of Commerce participates in the work of the National Consulting Council 11

10 on the Handicapped with the Minister of Labour and Social Policy. Authorised by the Minister of Labour and Social Policy, Władysław Kosiniak-Kamysz on March 15, 2012, the PIGC President, Mr Marek Kowalski represents employers organisations as the 5 th Term Council Member until September 30, The Council, among others: notifies the government Plenipotentiary on the handicapped the proposals of activities aimed at integration of the handicapped and fulfilling their needs resulting from their disability; presents the government Plenipotentiary on the handicapped the opinions relative to legislation projects on the handicapped status; signals the necessity for legislative changes relative to the disadvantageous status of the handicapped. The Tri-Lateral Committee on Social and Economic Matters The Tri-Lateral Committee on Social and Economic Matters is a form of a Social Dialogue established to resolve social and economic problems. The Committee was summoned in 1994 by the government resolution. It consists of representatives of 1) trade unions, who represent employees interest, 2) the government and 3) the employers - 35 people altogether. The tasks of the Committee are among others: issuing opinions on the legislation before their submission to the Sejm; taking part in the works on a budget legislation project (consensus driven) concluding common agreements, whose subject are the mutual obligations of parties to reconcile the interest of the employers, employees and the public good. The PIGC President, Marek Kowalski participates in the works of the Tri-Lateral Committee as the representative of the Employers. THE WORLDWIDE CLEANING INDU- STRY ASSOCIATION ISSA ISSA is the world biggest association of cleaning industry services. The organisation has been active for over 90 years and associates members such as distributors, producers and cleaning services. ISSA encompasses also ca. 75 industry associations, customer organisations, institutions and even social organisations from all over the world. ISSA prime role is permanent exchange of good practices between the organisation members. The Association is also a co-operation platform to implement innovative technologies which enhance effectiveness of cleaning industry services. PIGC President, Marek Kowalski a member of the European Board of ISSA World due to which, PIGC through its representative, influences the shape of ISSA policy and activities at working sessions of ISSA Europe Board. CO-ORGANISER OF ISSA INTERCLE- AN Central and Eastern Europe ISSA Interclean Central and Eastern Europe Trade Fair has been organised since ISSA INTERCLEAN CEE is the biggest cleaning industry services trade fair in Central and Eastern Europe offering a comprehensive overview of the latest products, services and solutions. The event attracts the biggest cleaning industry companies which can widely present their offers and new solutions to current and prospective industrial, commercial, medical, institutional, hotel and catering customers. A special competition for the Golden Broom award is organised in its course to promote new, innovative products. Companies compete in three categories: innovative cleaning product, innovative machine/device, innovative technology. ISSA INTERCLEAN is an international cleaning industry trade fair which has been organised regularly in various parts of the world for the last 11 years. In February 2015 the event took place in Mexico. Another one is going to be organised in Las Vegas in October, while next year there will be trade fairs in Amsterdam and Istanbul. PIGC MEMBERS ARE ELIGIBLE FOR DISCO- UNTS ON THE TRADE FAIR AREA AND THE PIGC ORGANISED CONFERENCES LEONARDO DA VINCI PROJECT Best Practice in cleaning industry in Europe Polish Cleaning Chamber of Commerce is taking part in an international partner programme - Leonardo da Vinci co-operating with Italian, Estonian, Finnish, Hungarian and Polish institutions to develop a report on similarities and differences in standards and methods of cleanliness maintenance in European countries. The exchange of experience among the programme participants shall elicit the best methods and practices for cleaning services at training, research and standards. PUBLICATIONS 12

11 FORUM CZYSTOŚCI (Cleanliness Forum) a professional cleaning industry magazine published continually by PIGC since It is a quarterly with the most important information on the comprehensive cleanliness maintenance as well as on cleaning/ washing services. Created with passion and experience it promotes novelty in the cleaning industry business. Each issue follows a different theme making the content reach an ever expanding scope of readers. Its main targets are: the Chamber members, cleaning services and cleaning industry related companies. The current circulation is 2000 copies. FORUM CZYSTOŚCI GAZETA CZARNO-BIAŁA (Cleanliness Forum Black and White) resulted from intense lobbying by Polish Cleaning Chamber of Commerce aimed at improving entrepreneurs position on the labour market. It is a special appendix for professional cleaning industry employers, devoted to current legal and economic changes effecting the industry services. PROFESJONALNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI (Professional Cleanliness Maintenance) by Jolanta Sergot-Kowalska is twenty year of experience from one of the most appreciated cleaning industry trainers in Poland. The book is aimed at those who would like to upgrade their professional qualifications that is, those who are just beginners in the services as well as owners and employees of small and medium cleaning businesses. Jolanta Sergot- Kowalska is a pioneer of professional comprehensive cleaning service training, with over 4000 trained course participants. She is also a court expert representing Polish cleaning industry in front of Polish courts of law. STANDARDY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZOZ (Health Care Facility Cleanliness Maintenance Regulations) the elaboration is the result of co-operation of three environments: Treatment Hygiene Association, Polish Association of Epidemic Nurses and Polish Cleanliness Association, for whom the problem of maintaining cleanliness at health facilities is extremely important. In the publication, the authors under the leadership of the editor, med. Doctor Paweł Grzesiowski, covered most of the problems facing both hospital cleaning businesses as well as the services responsible for cleanliness maintenance in those facilities. NORMY CZASU PRACY (Cleaning Time Standards) - the ISSA developed compilation of 447 cleaning industry related time standards. PUBLIC BENEFIT ACTIVITY Polish Cleaning Chamber of Commerce has been associated with the Foundation for the Handicapped based in Stróże for a long time. The Foundation takes care of the physically and mentally handicapped. Looks after children and Jesteś zainteresowany adults who współpracą? need support and care. Its activities comprise running w handlu a hospice, an integrative kindergarten, Masz doświadczenie profesjonalnymi rehabilitation, środkami czystości? hippotherapy and canine-therapy, organising dystrybutorem. activity therapy workshops. Soon, under its Zostań naszym Odwiedź nasze auspice stoisko a lub rehabilitation centre is going to be set up napisz na adres: where sclerosis multiplex patients as well as injured and handicapped sports-people will be helped. Do zobaczenia! GLOBAL DAY OF CLEAN HANDS in its celebration, Polish Cleaning Chamber of Commerce, the Museum of Soap and Dirt History together with the Municipal Water and Sewage Company in Bydgoszcz Bydgoszcz water supplier, supported by professional cleaning industry services: DAUNPOL, CWS -boco Polska, Buzil Polska and Werner Mertz Polska/ Tana, organised an awareness building campaign to promote sanitary-hygienic safety for the youngest kindergarten and grammar school pupils. WE ARE WAITING FOR YOU: tel. (52) Wapolchem to firma produkująca i dystrybuująca środki chemiczne do zastosowań profesjonalnych. Nasi specjaliści doświadczenie w branży środków czyszczących zdobywają od 1989 roku. Produkty Wapolchem cechuje nie tylko niemiecka jakość, ale także najwyższej klasy serwis i dbałość o zaspokajanie potrzeb klienta. Już 22, 23, i 24 kwietnia będziemy mogli poznać się lepiej podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Czystości i Konserwacji ISSA Interclean! Będziemy czekać na Państwa na stoisku nr ! Jesteś zainteresowany współpracą? Masz doświadczenie w handlu profesjonalnymi środkami czystości? Zostań naszym dystrybutorem. Odwiedź nasze stoisko lub napisz na adres: Do zobaczenia! Wapolchem Sp. z o.o.; ul. Podskarbińska 32/34, Warszawa; tel , WAPOLCHEM 13

12 NOWE FIRMY w Polskiej Izbie Gospodarczej Czystości. Nano-Tech Polska to innowacyjna firma, która od dziesięciu lat działa w dziedzinie nanotechnologii, produkując niejonowe nanocząstki metali axonnite. Bazując na wiedzy i dotychczasowych doświadczeniach stworzyła linię profesjonalnej chemii czyszczącej Nanoclean innowacyjnych produktów zapewniających najwyższy poziom czystości bakteriologicznej czyszczonych powierzchni. Dzięki nanotechnologii axonnite powierzchnie te są wolne od drobnoustrojów, nie tylko zaraz po umyciu, ale również przez cały okres pomiędzy cyklami sprzątania, co pozwala na znaczące zmniejszenie kosztów dezynfekcji. Dzięki zawartości nanocząstek srebra axonnite Silver i miedzi axonnite Copper, preparaty niszczą zarówno bakterie, wirusy jak i grzyby. Nanoclean jest głównie przeznaczony do miejsc, gdzie ze względów technologicznych czy wymogów higienicznych czystość bakteriologiczna powinna być na najwyższym poziomie. Przykładem takich miejsc są laboratoria, placówki służby zdrowia, placówki oświatowe, produkcja spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna, miejsca przechowywania żywności, ale również biura (zmniejszenie absencji chorobowej) czy domy prywatne (obecność małych dzieci czy zwierząt). Portfolio produktów z serii Nanoclean obejmuje: preparat do antybakteryjnego zabezpieczania powierzchni Nanoclean N1, antybakteryjna powłoka polimerowa odporna na środki dezynfekujące Nanoclean N2, antybakteryjny środek do codziennego mycia podłóg Nanoclean N3, alkoholowy preparat dezynfekcyjny do sprzętów i powierzchni Nanoclean N4, antybakteryjny preparat do czyszczenia sanitariatów Nanoclean N5, antybakteryjny preparat do mycia powierzchni z tworzyw sztucznych i szkła Nanoclean N6, antybakteryjny preparat do pielęgnacji mebli Nanoclean N7 mydło w płynie Silver Soap Aby dowiedzieć się więcej na temat firmy Nano-Tech Polska oraz skuteczności i zastosowaniu preparatów Nanoclean zapraszamy na strony: albo Firma Nilfisk-Advance Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę koncernu Nilfisk-Advance mającego swoją centralę w Danii. Nilfisk-Advance to jednej z wiodących na świecie producentów profesjonalnych urządzeń czyszczących, który w tej branży działa już od 105 lat. Posiada w 38 krajach oddziały handlowe, zajmujące się dystrybucją oraz produkcją. Zatrudnia ponad 5000 pracowników, którzy wspólnie z wyłącznymi partnerami handlowymi są odpowiedzialni za dystrybucję i serwis w ponad 100 krajach na świecie. Główny zakres działalności Nilfisk-Advance stanowi produkcja oraz dystrybucja przemysłowych i profesjonalnych maszyn czyszczących oraz wysokiej jakości odkurzaczy przeznaczonych dla klientów indywidualnych. Głównymi grupami produktowymi w ofercie Nilfisk-Advance są odkurzacze profesjonalne, automaty szorująco-zbierające, zamiatarki i urządzenia do mycia wysokociśnieniowego oraz sprzęt komunalny (zamiatarki drogowe). W obecnej formie w Polsce Nilfisk działa od 1991 roku. Siedziba i centralny magazyn części zamiennych i akcesoriów zlokalizowane są w Pruszkowie. Od kwietna 2014 roku Prezesem firmy jest Pani Ewa Klimont. Obsługa Klientów odbywa się, zależnie od marki, poprzez sieć autoryzowanych punktów dilerskich lub poprzez zespół Regionalnych Kierowników Sprzedaży. Obsługa serwisowa realizowana jest również dwutorowo: poprzez nasz własny personel lub poprzez punkty serwisowe firm zewnętrznych będących naszymi Dilerami. Najważniejsze marki w naszym portfolio to: Nilfisk maszyny czyszczące i odkurzacze przemysłowe, Nilfisk-ALTO głównie myjki wysokociśnieniowe oraz VIPER sprzęt klasy ekonomicznej. Od niedawna zajmujemy się też bezpośrednio sprzętem domowym Nilfisk CONSUMER. Nilfisk-Advance Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 8, Pruszków; 14

13 ARTYKUŁ SPONSOROWANY GWARANT CZYSTOŚCI I HIGIENY PROGRAM CERTYFIKACJI JAKOŚCIOWEJ DLA FIRM USŁUGOWYCH Wśród firm posiadających obecnie Gwaranta Czystości i Higieny są: ABC-Service Sp. z o.o. R. Brząkała, R. Gawron,M. Nazaruk ul. Bolesławiecka Wrocław tel fax ABC-Service Spółka Jawna R. Brząkała, R. Gawron,M. Nazaruk ul. Bolesławiecka Wrocław tel fax S&A Service Sp. z o.o. ul. Głubczycka 8, Wrocław Biuro: Ul. Tyniecka Wrocław tel fax Zakład Sprzątania Wnętrz Adam Nowik ul. 5 lipca 4/ Szczecin tel / P.H.U. Darmar, M. Gruba, D. Kupiec, Sp.j. Stojadła, ul. Kołbielska 39A Mińsk Mazowiecki tel fax DOMPOL P.W. Sp. z o.o. ul. Hallera 17/ Grudziądz tel./fax EVER GRUPA Sp. z o.o. ul. Arkuszowa warszawa tel fax Zakłady Usługowe EZT S.A. ul. Modrzewiowa Sosnowiec tel /57 tel MRO-SYSTEM Ryszard Mrowiński ul. Marcelińska 90, Poznań ul. Sierpowa 39a, Poznań Tel HOJO Sp. z o.o. ul. Mokotowska Warszawa tel fax Impel Cleaning Sp. z o.o. ul. Ślężna Wrocław tel fax IMPEL Rental Sp. z o.o. ul. Ślężna Wrocław tel./ fax: fax Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. ul. Kolejowa Poznań tel./fax ISS FACILITY SERVICES Sp. z o.o. ul. Flisa Warszawa tel./fax , J.K.PUCUŚ Biuro w Warszawie: ul. Odkryta 39/ Warszawa tel./fax Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko ul. Hauke Bosaka 1, Kielce tel tel./fax HTS MEDIJ Sp. z o.o. ul. Kobylińska Pępowo Tel Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie ul. Żabiniec Kraków tel fax Mr Clean Sp. z o.o. ul. Torowa Skawina tel fax ZU Sagitta ul. Oboźna 11/1-2 tel./fax Zgłoś swój udział i zagwarantuj najwyższą jakość usług Więcej informacji na Polska Izba Gospodarcza Czystości ul. Chodkiewicza 17, Bydgoszcz tel. (52) Aspen Sp. z o.o. ul. Bularnia Kraków Tel fax

14 Dozownik Akumulatorowy AutoVac nareszcie dostępny! Po wprowadzeniu systemów No-Touch Cleaning i OmniFlex Kaivac wprowadza na rynek nowatorską technologię OmniFlex AutoVac z akumulatorem litowo-jonowym. Ten bezprzewodowy system jest szybszy, bardziej ekonomiczny i atrakcyjniejszy cenowo niż większość tradycyjnych automatów szorujących. Czyści do 1800m 2 na godzinę. Prostota budowy i zastosowanie niewielu części ruchomych zapewniają niewielką ilość przestojów i napraw. Szybkie, ekonomiczne i efektywne urządzenie pozostawia powierzchnie higienicznie czyste. Brak konieczności odkurzania podłóg przed czyszczeniem znacząco podnosi produktywność. Podstawą systemu OmniFlex AutoVac jest zbiornik z zaworem, dozujący zawsze czysty roztwór roboczy. W czasie pracy urządzenie rozprowadza środek, którego zadaniem jest oderwać brud, a następnie odsysa czynnik wraz z zabrudzeniami, całkowicie usuwając zanieczyszczenia z podłogi. Opcja szybkiej zmiany z zasilania przewodowego na akumulatorowy (bezprzewodowy), zapewnia ciągłość pracy i daje możliwość wykorzystania we wszystkich pomieszczeniach sprzątanego obiektu. Kaivac Polska Al. Jerozolimskie 313 Reguły, Michałowice tel Zapraszamy na pokazy pojazdów wielofunkcyjnych Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na pokazy pojazdów wielofunkcyjnych klasy Citymaster, które odbędą się 12 i 14 maja, we Wrocławiu i Warszawie. Wszystkie informacje oraz zaproszenia na pokazy znajdą Państwo u naszych handlowców HAKO lub bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta: tel.: Prosimy o jak najszybszą rezerwację, ilość miejsc jest ograniczona. HAKO POLSKA Sp. z o.o Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Tel: Fax:

15 DOZOWNIK Kärcher Center ERPIX i BH BHUCIŃSKA już otwarte! W dniach 21 stycznia i 11 lutego 2015 odbyło się uroczyste otwarcie Kärcher Center BH Hucińska w Gdańsku i Kärcher Center Erpix w Rzeszowie kolejnych salonów Kärcher Center w Polsce. Ceremonię otwarcia salonu poprowadził Dyrektor Pan Jacek Olko. Kärcher Center to urzeczywistnianie idei jaką jest zapewnienie w miejscu sprzedaży najlepszej obsługi klienta gwarantującej optymalny dobór technologii Kärcher odpowiadającej konkretnym potrzebom kupującego. Na dowód wysokiej jakości usług, od 2012 roku Alfred Kärcher GmbxH za najlepiej prowadzone projekty i rozwój idei sklepów Kärcher Center na świecie, przyznaje specjalne nagrody swoim przedstawicielstwom. Firma Kärcher Sp. z o.o. i kierownik projektu Kärcher Center w Polsce p. Maciej Dahlke, już w 2012 roku uzyskała w konkursie I miejsce i nagrodę za najlepiej prowadzony projekt Kärcher Center na świecie! Dalsze rozszerzanie się idei Kärcher Center w latach zbiega się z poszerzeniem formuły konkursu, czego efektem jest przyznawanie większej ilości nagród obecnie w 5 kategoriach: Współpraca, Rzetelność, Solidność, Organizacja, Niezależność, Spełnianie wymogów Corporate Identity Kärcher. W 2013 roku Kärcher Sp. z o.o. otrzymała nagrodę w kategorii Niezależność. Natomiast w 2014 w kategorii Organizacja. To kolejne nagrody w kolejnych latach! To ogromne wyróżnienie, ponieważ w projekcie biorą udział 63 kraje z całego świata. To również dowód zaangażowania wszystkich Kärcher Center w Polsce w podnoszeniu standardów sprzedaży i obsługi klienta. Szczegóły dotyczące salonów Kärcher Center znajdą Państwo na stronie internetowej KIEHL-APP to klucz do sukcesu! W ciągu ostatnich lat mobilność stała się jedną z najbardziej pożądanych cech na rynku czystości oraz nowym trendem podnoszącym konkurencyjność usługodawców, także w Polsce. Spełniając oczekiwania firm cleaningowych KIEHL & ŻEGAR- SKI opracował dla Odbiorców produktów JOHAN- NES KIEHL KG nowy, innowacyjny KIEHL- APP, który zastąpi dotychczasową wersję doradczego programu komputerowego Kiresys on Web. Za pomocą aplikacji KIEHL-APP na smartfony i tablety każdy użytkownik będzie mógł szybko, wszędzie i o każdej porze pobrać najaktualniejszą dokumentację produktów KIEHLA tj. ulotki produktów, instrukcje użytkowania, karty charakterystyki, informacje transportowe oraz informacje dodatkowe również w języku polskim. Program dysponuje czytnikiem kodu kreskowego, który zapewnia ekspresowy dostęp do wszystkich produktów KIEHLA i ich dokumentacji. Wystarczy zeskanować kod kreskowy gotowe! KIEHL-APP posiada także zintegrowany kalkulator zużycia- w błyskawiczny i prosty sposób następuje kalkulacja zużycia dla różnych rodzajów zastosowań tego samego produktu. Funkcja doradcza KIEHL-APP zawiera rekomendacje dotyczące metod czyszczenia wraz z profesjonalną instrukcją krok po kroku. Dla KIEHL-APP nie ma trudnych pytań. Każdy użytkownik ma możliwość zrobienia zdjęcia sytuacyjnego i przesłania go do serwisu technologicznego. Korzystając z KIEHL-APP nie ujdą naszej uwadze terminy i informacje na temat szkoleń branżowych. Z wielką przyjemnością informujemy, że nowy KIEHL-APP zademonstrujemy Państwu po raz pierwszy na targach INTERCLEAN w Warszawie kwietnia Serdecznie zapraszamy! Mgr Robert Żegarski, Dyr. ds. Marketingu KIEHL & ŻEGARSKI czyste rozwiązania Sp. z o.o. ul. Wolnej Wszechnicy 3, Warszawa Tel.: +48 (22)

16 KÄRCHER PROMOCJE Kärcher 2015 W okresie wiosenno-letnim 2015, Kärcher przygotował specjalną rozbudowaną ofertę profesjonalnych urządzeń czyszczących w promocyjnych cenach. Urządzenia wysokociśnieniowe W sezonie wiosennym od do 31.05, potencjalni nabywcy urządzeń wysokociśnieniowych mogą się cieszyć. Szereg urządzeń jest oferowanych w atrakcyjnych cenach. Nic nie zastąpi skuteczności czyszczenia uciążliwych zabrudzeń (takich jak zaschnięte błoto, glina, beton, smoła czy zabrudzenia emisyjne) z maszyn i pojazdów budoľwlanych, samochodów, terenów wjazdowych, magazynów, hal oraz fasad budynków, jaka charakteryzuje technologię mycia wysokim ciśnieniem strumienia wody z użyciem wytrzymałych urządzeń czyszczących. Tę technologię od ponad pół wieku rozwija firma KÄRCHER, która jako pierwsza w Europie opatentowała wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące. Aby zrozumieć istotę działania wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących KÄRCHER, trzeba przyjąć, iż ważne dla procesu czyszczenia są: DZIAŁANIE MECHANICZNE (strumień wody pod wysokim ciśnieniem) TEMPERATURA (modele HD mogą pracować z wodą o temperaturze do 60 o C, a modele HDS osiągać stopień parowy) DZIAŁANIE CHEMICZNE (przy użyciu wspomagających czyszczących środków chemicznych) CZAS (działania strumienia wody na czyszczoną powierzchnię) Skuteczność czyszczenia wysokim ciśnieniem wody, gwarantują optymalnie dostosowane do zadania czyszczącego: wydajność tłoczenia (ilość litrów wody podawana w jednostce czasu l/h), ciśnienie robocze (w barach, efekt zależny od kąta natarcia i odległości od dyszy) oraz geometria strumienia wody (strumień punktowy, płaski, obrotowy), wszystkie składające się na tzw. ciśnienie natarcia, decydujące w działaniu mechanicznym. Stosowanie rotacyjnej dyszy spryskującej, łączącej siłę strumienia punktowego i szerokość roboczą strumienia płaskiego, zwiększa 10-krotnie ciśnienie natarcia, stąd też jest niezbędne w czyszczeniu bardzo mocnych zabrudzeń, np. w produkcji rolnej czy budownictwie. 18

17 KÄRCHER W niemal wszystkich zadaniach czyszczenia, stosowanie ciepłej wody skraca jego czas o 40 60%. A optymalne działanie gwarantuje już temperatura do 60 o C. Środki czyszczące RM firmy KÄRCHER opracowywane są wg receptur ułatwiających oddzielanie olejów mineralnych, co prowadzi do redukcji zanieczyszczeń ściekowych (produkty ASF patent EP ).W efekcie wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące zużywają nawet 9 razy mniej wody niż to jest konieczne przy tradycyjnych metodach czyszczenia, minimalizując problemy z zagospodarowaniem zużytej, brudnej wody. Dlatego do zachowania czystości w pracach remontowo-budowlanych KÄRCHER szczególnie poleca przede wszystkim wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące bez podgrzewania wody, np. HD 5/15 C, HD 7/18 4 M Plus, HD 10/23 4 S. Maszyna HD 5/15 C to urządzenie w klasie kompakt, które charakteryzuje się wysoką mobilnością oraz pionową, zwartą konstrukcją. Urządzenia ze względu na swój niewielki rozmiar oraz wagę mogą pracować wszędzie tam gdzie trudno dotrzeć, lub często trzeba pracować w różnych miejscach dlatego idealnie nadają się dla małych firm remontowo-budowlanych. Wśród urządzeń promocyjnych o silniejszych parametrach do usuwania uporczywych zabrudzeń i długotrwałych, ciężkich prac, Kärcher poleca m.in.: urządzenie bez podgrzewania wody HD 7/18 4 M Plus w zestawie z 20 l zasadowego środka do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego, usuwającego olej, smar, smołę, sadzę i żywicę dymową RM 31 ASF eco!efficiency oraz 20 l kwaśnego środka czyszczącego przeznaczonego do mycia zasadniczego pomieszczeń sanitarnych z osadów i złogów wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlekowego oraz tłuszczy i białka RM 25 ASF oraz urządzenie HD 10/23 4 S. Doskonałe parametry pracy (ciśnienie robocze regulowane w przedziale od 30 do 180 bar i odpowiednio dla drugiego modelu: do 230 bar, wydatek wody na poziomie od 240 do 700 l/h oraz do 1000 l/h oraz maks. temperatura podawania wody wynosząca 60 C) gwarantują skuteczne usuwanie nawet szczególnie uporczywych zabrudzeń. Do zalet tych maszyn należy również zaliczyć mocny, wolnoobrotowy, czterobiegunowy silnik trójfazowy, trójtłokową pompę z mosiężną głowicą z tłokami ze stali szlachetnej (HD 7/18 4 M Plus) i z tłokami ceramicznymi (HD 10/23 4 S), system precyzyjnego dozowania środków czyszczących (oba modele) oraz system Switch-Chem umożliwiający naprzemienną pracę z różnymi środkami czyszczącymi bez potrzeby płukania zbiorników (tylko HD 7/18 4 M Plus). Pokrętło Servo Controll pozwala na czasową regulację przepływu wody na pistolecie (tylko model HD 7/18 4 M plus), a opatentowany system AVS zapobiega skręcaniu się węża ciśnieniowego podczas pracy w obu modelach urządzenia. W miejscach, gdzie przydatne są urządzenia z możliwością podgrzewania wody najlepiej zastosować modele: HDS 8/18 4 C Classic, HDS 9/18 4 M Classic. Modele te mają doskonałe parametry pracy (odpowiednio ciśnienie robocze regulowane w przedziale do 180 bar, wydatek wody na poziomie do 800l/h i do 900 l/h oraz maks. temperatura podgrzewania wody wynosząca do 80 C i 155 C w trybie pracy z parą). Zarówno strumień gorącej wody pod ciśnieniem, jak i pary, mają bardzo dobre właściwości myjące, dezynfekujące i spłukujące. Obydwa modele wyposażone są w 4-biegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą oraz w trójtłokową pompę osiową z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami, które są gwarancja żywotności urządzenia. Bezpieczeństwo eksploatacji gwarantują takie systemy jak czujnik, który automatycznie wyłącza kocioł w przypadku braku paliwa, czujnik temperatury spalin, który wyłącza silnik gdy ich temperatura przekroczy 300 C, zabezpieczenie przed pracą na sucho, oraz system tłumienia drgań SDS redukujący pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. 19

18 KÄRCHER Odkurzacze Kärcher Na maj i czerwiec 2015, Kärcher przygotował specjalną promocję na odkurzacze z systemem TACT i urządzenia do czyszczenia ekstrakcyjnego. Specjalnością firmy Kärcher są innowacyjne odkurzacze uniwersalne wyposażone w opatentowany system TACT 2. Dedykowane są do branży remontowo-budowlanej oraz motoryzacji i przemysłu. Ich głównym przeznaczeniem jest usuwanie bardzo dużych ilości drobnego pyłu klasy M. Wyposażone są w dwie turbiny, które gwarantują wysoką siłę ssania nawet przy zastosowaniu rur o średnicy 60 mm. Jej spadkom zapobiega natomiast system TACT 2, złożony z dwóch systemów TACT, z których każdy oczyszcza połowę filtra co 7 s. wydłużając równocześnie jego żywotność. Dzięki temu odkurzacze są w stanie zebrać nawet 1000 kg drobnego pyłu (klasy A) z wykorzystaniem jednego filtra. Wszystkie modele wyposażone są w płaskie filtry faliste przystosowane także do zbierania wody. Odkurzacze posiadają system antystatyczny oraz spełniają najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa. Przystosowane są do pracy z wężami ssącymi o trzech różnych średnicach: 21, 27 i 35 mm. Wygodną obsługę ułatwiają węże spustowe oraz duże koła transportowe i wózki (modele Tc). Praktyczne uchwyty na wyposażenie umożliwiają przechowywanie wszystkich akcesoriów pod ręką. Doskonałą ofertę dla branży remontowo-budowlanej stanowią też odkurzacze uniwersalne standardowo wyposażone w aktywne gniazdo do podłączenia elektronarzędzi: NT 35/1 Tact Te, NT 45/1 Tact Te i NT 55/1 Tact Te. Są to nieduże urządzenia o wysokiej sile ssania wyposażone w system automatycznego oczyszczania filtra TACT zapobiegający jej spadkom. Aktywne gniazdo umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez narzędzie, a po jego wyłączeniu działa jeszcze przez kilka sekund odsysając pył znajdujący się w rurze odkurzacza. Wszystkie wymienione wyżej modele wyposażone są w płaskie faliste filtry Eco przystosowane także do odsysania wody. Na głowicy odkurzacza znajduje się poręczna półka umożliwiająca wygodne trzymanie narzędzi pod ręką, a uchwyty na wyposażenie i hak na kabel zasilający ułatwiają przechowywanie wszystkich akcesoriów w porządku. Do codziennego doraźnego i zasadniczego czyszczenia wykładzin dywanowych, Kärcher poleca z kolei urządzenia spryskująco-odsysające Puzzi. Metoda ekstrakcji polega na spryskaniu roztworem wody i środka czyszczącego powierzchni oraz odessanie go wraz z rozpuszczonym brudem w jednym przejściu roboczym. Po zakończeniu pracy na powierzchni pozostaje jedynie niewielka wilgoć resztkowa. Jeżeli czyszczona powierzchnia jest silnie zabrudzona należy stosować metodę ekstrakcji w dwóch 20

19 KÄRCHER przejściach roboczych. Najpierw należy nanieść roztwór środka czyszczącego na powierzchnię i odczekać by mógł on zadziałać. Następnie wykładzinę należy wypłukać czystą wodą z jednoczesnym użyciem funkcji odsysania. Urządzenia do czyszczenia ekstrakcyjnego szczególnie polecane są do branży BSC, ReCa, hotelarstwa i biur. Urządzenia pracują wyjątkowo cicho (generują zaledwie 66 db(a).. Dzięki temu urządzenia mogą użytkować w obszarach wrażliwych na hałas: hotelach, czy biurach w godzinach otwarcia. Na lato modele Puzzi 10/1 i Puzzi 10/2 w nowych atrakcyjnych cenach. Szorowarki W promocji tegorocznej 2015, Kärcher ma w planach nowość; program długoterminowego wynajmu szorowarek B40. Biorąc w nim udział każdy klient otrzymuje najnowsze rozwiązania technologiczne bez kosztów zakupu. Firma Kärcher służy fachowym doradztwem i opieką techniczną przy doborze urządzeń oraz przez cały okres wynajmu. Szorowarki spełniają wszelkie obowiązujące normy i posiadają wymagane atesty. Kärcher zapewnia pełny serwis, a w razie awarii urządzenie zastępcze. Koszty logistyczne związane z dostarczeniem i odbiorem urządzenia również pokrywa firma Kärcher. Szorowarki B 40 to kompaktowe, ręcznie prowadzone urządzenia dostępne w wersji z trakcją (W) lub bez (C). Ich wprowadzeniu na rynek przyświecała idea uproszczenia i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi oraz optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta. Maszyny są w pełni konfigurowalne począwszy od wymiennych głowic szorujących przez listwy ssące aż po dobór specjalistycznych rozwiązań takich jak System Inteligentnych Kluczy KIK oraz system dozowania środków czyszczących DOSE, który umożliwia precyzyjne dozowanie środków podczas czyszczenia. Dodatkowo brak obecności chemii w zbiorniku wody czystej, zapobiega narastaniu osadów i powstawaniu złogów gwarantując najwyższy poziom higieny. B 40 mogą pracować w trybie eco!efficiency, który wpływa na obniżenie poziomu głośności pracy nawet o 4 db umożliwiając pracę w miejscach wrażliwych na hałas. Czyszczenie w trybie eco pociąga za sobą zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a w przypadku modeli zasilanych bateryjnie wydłużenie maksymalnego czasu pracy. Jednym z powodów, dla których szorowarka B 40 została wytypowana jako urządzenie do wynajmu jest prostota i wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi. Gwarantują one najwyższą efektywność czyszczenia oraz minimalizują ryzyko powstawania usterek. Szorowarki dostępne są w wersji zasilanej sieciowo bądź bateryjnie. Kärcher Sp. z o.o. Stawowa , Kraków Biuro obsługi klienta: lub Fax: Więcej o promocji wiosennej na stronie 21

20 ROZPORZĄDZENIE CLP kolejny argument na rzecz zielonej chemii Potrzeba zdefiniowania i wdrożenia systemu ujednolicającego zasady klasyfikacji i oznakowania chemikaliów na świecie została dostrzeżona przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która w trakcie Szczytu Narodów Zjednoczonych dedykowanemu Zrównoważonemu Rozwoju, jaki odbył się w 2002 roku w Johannesburgu, przyjęła System GHS (Global Harmonised System). System GHS, czyli Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania, zawiera kryteria, według jakich klasyfikowane są substancje i mieszaniny, biorąc pod uwagę stwarzane przez nie zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska. GHS opisuje także wymagania, jakie muszą zostać spełnione, pod względem sposobu informowania o zagrożeniach na etykietach i w kartach charakterystyki 1. Przyjęcie Systemu GHS przez ONZ było jednoznaczne z koniecznością harmonizacji przepisów i kryteriów dotyczących klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin obowiązującymi dotychczas na obszarze Unii Europejskiej z zasadami wprowadzanymi globalnie. W związku z powyższym w dniu 16 grudnia 2008 roku przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, które w skrócie nazywane jest rozporządzeniem CLP (Classification, Labelling and Packaging klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin chemicznych) zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/ Jaki jest cel wprowadzonego rozporządzenia CLP? Rozporządzenie CLP ma na celu po pierwsze zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska, co jest zgodne z innymi celami strategicznymi Unii Europejskiej, jakie zostały wytyczone w dokumencie określającym Strategię Unii Europejskiej Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 3. Wdrażane regulacje, poprzez swoją kompatybilność ze światowym systemem GHS, wpisują się w zasady obowiązujące na rynku globalnym, a zatem jako cel rozporządzenia wskazane jest także ułatwienie swobodnego przepływu substancji i mieszanin, poprzez spójność międzynarodowych przepisów w zakresie klasyfikacji i oznakowania. Co się zmienia wraz z wprowadzeniem rozporządzenia CLP? Zanim wprowadzone zostało rozporządzenie CLP prawodawstwo unijne opierało się na dyrektywach 67/548/EWG (DSD) oraz 1999/45/WE (DPD). Dyrektywy te zostaną ostatecznie uchylone z dniem 1 czerwca 2015 r. Różnice pomiędzy powyższymi dokumentami dotyczą m.in. kryteriów i metod klasyfikacji substancji oraz podziału na kategorie i podgrupy: właściwości substancji i mieszanin, które mogą stwarzać zagrożenie, zostały podzielone na trzy kategorie: zagrożenia fizyczne, zagrożenia dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska, zmiany nazewnictwa: pojawiają się mieszaniny zamiast preparatów, stwarzający zagrożenie zamiast niebezpieczny, piktogramy zamiast symbole, zwroty określające zagrożenie (np. H300: Połknięcie grozi śmiercią) zamiast zwroty R określające rodzaj ryzyka (np. R28: Działa bardzo toksycznie po połknięciu), zwroty określające środki ostrożności (np. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu) zamiast zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania (np. S20/21 Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu), hasła ostrzegawcze (np. niebezpieczeństwo, uwaga) zastąpiły wskazania zagrożenia, zmianie uległy kryteria mające ustalić, czy dana substancja lub mieszanina powinna zostać sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie, na etykietach produktów obowiązują nowe, patrzone czerwoną ramką piktogramy, które stopniowo zastąpią rozpoznawalne pomarańczowe symbole zagrożenia 4. W wyniku wprowadzonych zmian niektóre mieszaniny mogą uzyskać odmienne klasyfikacje niż dotychczas, a mieszaniny dotychczas nie- 1 GHS a CLP, Biuro Do Spraw Substancji Chemicznych, dostępny pod adresem: https://www.chemikalia.gov.pl; data pobrania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r., Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, str. 1., dostępny pod adresem: data pobrania: Renewed EU Sustainable Development, Council of the European Union, Brussels, 26 June 2006, dostępny pod adresem: srv?l=en&f=st% %202006%20init; data pobrania: Jakie są główne zauważalne zmiany wynikające z rozporządzenia CLP?, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, dostępny pod adresem: https://osha.europa.eu/ pl; data pobrania:

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Stanowisko wobec rynku pracy i sektora zamówień

Stanowisko wobec rynku pracy i sektora zamówień Warszawa, 18 marca 2015 r. Deklaracja Pracodawców Branż Usługowych Zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Czystości, w Związku Pracodawców Branżowych PSC Oraz Niezrzeszonych Stanowisko wobec rynku pracy

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

The Baltic Sea Labour Forum

The Baltic Sea Labour Forum The Baltic Sea Labour Forum information Information Gdańsk, 28th October 2014 BSLF ma na celu promowanie dialogu społecznego, struktur trójstronnych i współpracę jako kluczowych elementów zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA!!! Profesjonalne urządzenia dla rzemiosła i przemysłu

PROMOCJA!!! Profesjonalne urządzenia dla rzemiosła i przemysłu Profesjonalne urządzenia dla rzemiosła i przemysłu!!! ATRAKCYJNA OFERTA PROMOCYJNA URZĄDZEŃ MYJĄCYCH I SPRZĄTAJĄCYCH DLA PROFESJONALISTÓW MYJKI ZIMNO I GORĄCO WODNE ORAZ ODKURZACZE Oferta ważna od 2013.01.28

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Łatwe utrzymanie porządku w domu i ogrodzie

Łatwe utrzymanie porządku w domu i ogrodzie Pora na działanie. Pora na zabawę. Łatwe utrzymanie porządku w domu i ogrodzie Make it your home. Mieszkaj tak, jak lubisz dzięki nowej linii myjek wysokociśnieniowych AQT! Myjki umożliwiają wykonanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Klasa super HDS 11/18-4 S Basic

Klasa super HDS 11/18-4 S Basic Klasa super HDS 11/18-4 S Basic Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA WARTOŚCI JAKOŚĆ OPTYMALIZACJA PROCESÓW DORADZTWO TECHNOLOGICZNE WYKŁADY SZKOLENIA

WIEDZA WARTOŚCI JAKOŚĆ OPTYMALIZACJA PROCESÓW DORADZTWO TECHNOLOGICZNE WYKŁADY SZKOLENIA WIEDZA WYKŁADY JAKOŚĆ WARTOŚCI SZKOLENIA DORADZTWO TECHNOLOGICZNE OPTYMALIZACJA PROCESÓW Program szkoleń 2014 2014 szkoleń Program przegląd informacyjny produkty marketing systemy dozujące badania & rozwój

Bardziej szczegółowo

Green Cleaning. Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków

Green Cleaning. Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków Green Cleaning Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków Dlaczego green? Green znaczy więcej niż ekologiczny green to zrównoważony rozwój. HECTAS jest jedną z wiodących firm - ruchomości w całej Europie.

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ

JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ PROFESJONALNY SERWIS POCZUJ RÓŻNICĘ Aby czyszczenie odznaczało się najwyższą jakością, musi spełniać dwa istotne wymogi.

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants Dzień dobry! Patrycja Rokicka Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland Twoja przyszłość zaczyna się teraz! Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas studiów? Chcesz wyróżnić

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA GOSPODARCZA CZYSTOŚCI

POLSKA IZBA GOSPODARCZA CZYSTOŚCI POLSKA IZBA GOSPODARCZA CZYSTOŚCI 1. SPIS TREŚCI: 1. Spis treści s. 2 2. Geneza s. 3 3. Korzyści wynikające z członkostwa s. 9 4. Warto wiedzieć, że s. 10 5. Nasi partnerzy s. 11 6. Partnerzy medialni

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Hotel, restaurant and retail trade services

Hotel, restaurant and retail trade services Hotel, restaurant and retail trade services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31985142.aspx External tender id 161047-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna

PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna Dane techniczne Zasilanie Moc znamionowa PAROWNICA CONTRACTOR profesjonalna 230V-50/60Hz Bojler - materiał RVS AISI 304 Bojler - ilość 3600 W + 1200 W Odkurzacz 1 szt. Bojler - pojemność 3 l. Pojemność

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Pakiet rozwiązań na cały rok

Katalog produktów. Pakiet rozwiązań na cały rok Katalog produktów Pakiet rozwiązań na cały rok DIN EN ISO 9001:2008 DIN EN ISO 14001:2009 Najwyższa jakość Hako zapewnia rozwiązania techniczne najwyższej jakości w branży czystościowej i komunalnej H

Bardziej szczegółowo