Cennik 2012 Bram Garażowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik 2012 Bram Garażowych"

Transkrypt

1 Cennik 2012 Bram Garażowych Bramy segmentowe Bramy uchylne Automatyka Bramy roletowe Bramy rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Drzwi stalowe DST Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Obowiązuje od r.

2

3 "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. PL Wielogłowy 153 Tel Fax o N = 49 40' 10" o E = 20 41' 12" Informacje NIP: REGON: KRS: Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rysunki oraz zdjęcia zamieszczone w cenniku są rysunkami poglądowymi. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez powiadomienia zmian spowodowanych postępem technicznym i technologicznym, co najmniej nie obniżających walorów estetycznych i funkcjonalnych produktów. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ceny w polskich złotych netto. Poprzedni cennik 2009 z dnia traci ważność. Podane ceny obowiązują w sieci sprzedaży na terenie Polski. EXW/loco magazyn "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. Posiadane dokumenty Certyfikat Jakości ISO 9001 Uwaga! 1. Producent informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie "Garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodnej obsługi samochodów osobowych (...) powinien mieć: ( ) wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 miwysokości2mwświetle" (Dz. U. Nr. 75; Roz. 10; 102.; Pkt 2). Dopuszcza się zastosowanie bram o mniejszych wymiarach, niż podane w Rozporządzeniu, do pomieszczeń technicznych lub gospodarczych, jak również do renowacji istniejących obiektów budowlanych. 2. Zróżnicowane techniki produkcji oraz pigmentacji lakierów i farb, jak również stosowanie lakierów i farb na różnych powierzchniach (m.in. stal, aluminium, tworzywo sztuczne), a także na przykładowych próbkach produktu, nie wykluczają wystąpienia różnic kolorystycznych w stosunku do oryginalnego skalownika RAL 840-HR (połysk jedwabisty) i RAL 841-GL (połysk wysoki). W związku z powyższym kolory oraz stopnie połysku nie powinny być traktowane zobowiązująco. Wzornik RAL służy jedynie do orientacji w palecie barw RAL. 3. Podstawą do naliczania wartości za opcje dodatkowe jest cena podstawowa produktu. Ceny opcji dodatkowych dotyczą wykonania ich podczas produkcji. W innych przypadkach wyceniane są indywidualnie. 4. Każde wykonanie inne niż podane w cenniku podnosi cenę wyrobu. 5. Niestandardowe zamówienia wymagają każdorazowo indywidualnej kalkulacji. Zamówienie towaru w wersji niestandardowej (innej niż opisana w cenniku) wymaga wpłacenia zadatku w wysokości minimum 30% wartości produktu. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie. HYGIENIC CERTIFICATE PZH TECHNICAL APPROVAL Atest Higieniczny PZH Aprobata Techniczna ITB Zgodność produktów z Dyrektywami Unii Europejskiej 6. Produkty wykonane są zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i obowiązującymi Normami Bezpieczeństwa. 7. Z uwagi na ograniczenia transportowe w bramach dwuskrzydłowych szerokość i wysokość transportowanego elementu nie może przekraczać 2900 [mm]. Po przekroczeniu w/w wymiaru brama dostarczana jest w stanie rozkręconym. 8. Samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub modyfikacji jest niedopuszczalne i powoduje utratę praw gwarancyjnych, nie dopuszcza się również stosowania części zamiennych innych producentów. 9. Wszelkie uzgodnienia związane z niestandardowym wykonaniem lub zastosowaniem opcji, która nie jest opisana w cenniku, muszą być ustalane w formie pisemnej. 10. Parametry bramy, które są podane w cenniku obowiązują wyłącznie przy bramach w wykonaniu standardowym. W przypadku bramy w wersji niestandardowej parametry bramy mogą ulec zmianie. 11. Przyjmuje się tolerancję wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji - wg PN-EN Rysunki na zamówieniach powinny być wykonane w widoku od wewnątrz, w innym przypadku należy to wyraźnie zaznaczyć. 13. Folię ochronną należy zerwać niezwłocznie po zamontowaniu bramy, nie później jednak niż 6 tygodni od dostawy do Punktu Sprzedaży. Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie oraz w serwisie online 1

4 Warunki gwarancji "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MARKI WIŚNIOWSKI Przypominamy Państwu, że tylko prawidłowy montaż, właściwa obsługa oraz konserwacja produktu zapewniają pełną satysfakcję oraz bezpieczne i długoletnie użytkowanie. I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. sp.k.- zwaną dalej Producentem - zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski. 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie, wyrobów składowanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, zamontowanych w normalnych warunkach środowiskowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu wykonywanego przez Punkt Sprzedaży, Klienta lub osoby trzecie. 3. Podstawą wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu oraz prawidłowo i kompletnie wypełniona karta gwarancyjna (kartę gwarancyjną wystawia Punkt Sprzedaży). Dodatkowo w przypadku bram z napędem, pod warunkiem okazania prawidłowo wypełnionej Książki Raportowej Bramy z potwierdzeniem wykonania przez Producenta lub wskazanego przez Producenta punktu serwisowego- okresowych płatnych przeglądów techniczno-konserwacyjnych. 4. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt został zakupiony lub w przypadkach szczególnych (np. likwidacja punktu sprzedaży) Producent. 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie (nie później niż 14 dni) po stwierdzeniu wady lub usterki nią wywołanej w formie pisemnej. Wady jawne muszą być zgłoszone przed zamontowaniem Produktu. Użytkowanie wadliwego wyrobu jest zabronione, ponieważ może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkownika iwnieuzasadniony sposób zwiększyć zakres kosztów naprawy. Za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyrobu Producent nie ponosi odpowiedzialności. 6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstaną w składnikach majątku klienta innych niż przedmiot, którego dotyczy udzielona gwarancja. II. OKRES GWARANCJI WYROBU Gwarancję na prawidłowe funkcjonowanie produktu Producent udziela na okres 2 lat od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 2 latai6miesięcyoddatyprodukcji podanej na tabliczce znamionowej produktu pod warunkiem zamontowania i użytkowania produktu zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi oraz przeznaczeniem. OKRES GWARANCJI WYROBU - POSTANOWIENIA DODATKOWE - W bramach MakroPro i MakroPro Alu w wykonaniu standardowym, gwarancja na liny i sprężyny oraz rolki obejmuje wykonanie cykli jednak nie dłużej niż 2 latai6miesięcyoddatyprodukcji. - W bramach MakroPro INVEST i MakroPro AIu INVEST w wykonaniu standardowym, gwarancja na liny i sprężyny obejmuje wykonanie cykli, jednak nie dłużej niż 2 latai6miesięcyoddatyprodukcji. - W bramach MakroPro 100 i MakroPro Alu 100 w wykonaniu standardowym gwarancja udzielana jest na wykonanie przez bramę cykli, w tym na liny cykli, jednak nie dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty produkcji. - Z ochrony gwarancyjnej wyłączone jest roszenie się szyb w okienkach, przeszkleniach aluminiowych, profili aluminiowych oraz wyłączone są elementy, które podlegają przyspieszonemu zużyciu eksploatacyjnemu z uwagi na swoją funkcję lub właściwości materiału (np. baterie, uszczelki, itp.). - Gwarancja na szyby stosowane w stolarce aluminiowej i stalowej udzielana jest na okres 5 lat i dotyczy szczelności szyb zespolonych, utrzymania adhezji szyb wielowarstwowych (poza pasem brzeżnym o szerokości 100 mm od krawędzi szyby i krawędzi otworów). Gwarancja nie dotyczy pęknięć szkła, które powodowane są zewnętrznym, mechanicznym lub termicznym wpływem. - Gwarancja na drzwi stalowe profilowe udzielana jest na okres 5 lat z wyłączeniem akcesorii (klamki, uchwyty, zamki, wkładki, samozamykacze) na które gwarancja wynosi 2 lata. - Okres gwarancji na automaty do aluminiowych drzwi automatycznych wynosi 12 miesięcy i jest udzielany przez producenta tych automatów. Przedłużenie gwarancji tylko po podpisaniu umowy serwisowej z producentem automatów. III. OKRES GWARANCJI ANTYKOROZYJNEJ WYNOSI: a) 10 lat na stolarkę aluminiową malowaną proszkowo farbami poliestrowymi- licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 10 lat i 6 miesięcy od daty produkcji): Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku silnie agresywnym: - Dla elementów zamontowanych wewnątrz lub na zewnątrz w odkrytych terenach wiejskich w głębi lądu (C2* zagrożenie korozyjne niskie) 9 lat. - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach miejskich w głębi lądu albo łagodnym wybrzeżu (C3* zagrożenie korozyjne średnie) 8 lat. - Dla elementów zamontowanych wewnątrz (baseny pływackie, urządzenia chemiczne) lub na zewnątrz w terenach przemysłowych w głębi lądu albo miejskich na wybrzeżu (C4* zagrożenie korozyjne wysokie) 5 lat. - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości chlorków (wybrzeże) (C5* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 3 lata. - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych (C6* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 12 miesięcy. - Wyroby eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej. b) 10 lat na elementy ogrodzeń posesyjnych (bramy, furtki, segmenty, słupy) oraz przemysłowych (bramy przesuwne PI 95, bramy dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, panele kratowe, słupy) ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi - licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 10 lat i 6 miesięcy od daty produkcji), 5 lat na bramy przemysłowe przesuwne PI130, PI200 ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, lub ocynkowane i malowane metodą klasyczną - licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 5 lat i 6 miesięcy od daty produkcji). - Gwarancja obejmuje odporność antykorozyjną wyrobów. - Ogrodzenie musi być w całości wykonane z produktów Producenta. - Zmiany koloru powłok, elementy napędowe i akcesoria zamkowo-zawiasowe bram i furtek, a także elementy wykonane z tworzyw sztucznych nie są objęte wydłużoną gwarancją antykorozyjną i okres gwarancji wynosi 2 lata. - Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że montaż odbywał się zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi oraz zasadami sztuki budowlanej, a produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem. - Gwarancja udzielona jest na wszystkie błędy produkcyjne oraz na zabezpieczenie antykorozyjne pod warunkiem, że wyroby nie są wystawione na działanie temperatury poniżej -20 o C i powyżej +50 o C oraz montowane będą w temperaturze nie niższej niż -10 o C. - Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że eksploatacja wyrobów będzie odbywała się w normalnych warunkach środowiskowych bez kontaktu z substancjami agresywnymi. - Wyroby eksploatowane w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności (kategoria C5 wg PN-EN ISO ) są wyłączone z gwarancji. - Niezabezpieczone fabrycznie krawędzie cięcia lub wykonane w trakcie montażu (końcówki drutów, krawędzie otworów itp.) w odległości do 10 [mm] od linii cięcia są wyłączone z gwarancji. 2 - Wyroby eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej. c) 5 lat na drzwi stalowe profilowe malowane proszkowo farbami poliestrowymilicząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 5 lat i 6 miesięcy od daty produkcji). Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku silnie agresywnym: - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości chlorków (wybrzeże) (C5* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 3 lata. - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych (C6* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 12 miesięcy. - Wyroby eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej. d) 2 lata na elementy ogrodzeń posesyjnych (bramy, furtki, segmenty, słupy) i ogrodzeń przemysłowych (bramy, furtki, segmenty, panele kratowe, słupy) ocynkowanych ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 2 latai6miesięcyoddatyprodukcji). Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku silnie agresywnym: - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych w głębi lądu albo miejskich na wybrzeżu (C4* zagrożenie korozyjne wysokie)15 miesięcy. - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości chlorków (wybrzeże) (C5* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 12 miesięcy. - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych (C6* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 6 miesięcy. IV. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE 1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami w produkcji. 2. Producent zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu lub do obniżenia ceny zakupu produktu lub wymiany produktu na nowy- o sposobie decyduje Producent. 3. Okres naprawy Produktu może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wymiany podzespołów, które Producent musi sprowadzić od poddostawców. 4. W sytuacji, gdy naprawa produktu wymaga pracy na wysokości powyżej 2 m od poziomu gruntu, zgłaszającyreklamacjęzapewniekipieserwisowejbezpiecznydostępdoproduktu. 5. Wymienione części przechodzą na własność Producenta lub firmy świadczącej usługi serwisowe, uprawnionejprzezproducenta. Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku: 1. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie magazynowania, instalowania oraz użytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem. 2. Montażu dokonanego przez osobę niekompetentną** i niezgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi lub też zaniechania konserwacji produktu opisanego w Instrukcji Instalowania i Obsługi. 3. Obsługi nieodpowiedniej i niezgodnej z Instrukcją Instalowania i Obsługi produktu lub użytkowania niesprawnego produktu. 4. Działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz inne agresywnie działające substancje chemiczne (np. cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy) lub anormalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych. 5. Zakłóceń w pracy urządzenia sterującego spowodowanych silnym polem elektromagnetycznym pochodzącym od zlokalizowanych w pobliżu urządzeń energetycznych lub radiowych. 6. Przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie nieupoważnione do takich zmian przez Producenta. 7. Napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne** lub nieupoważnione przez Producenta. 8. Zastosowania części zamiennych lub dodatkowych urządzeń innych producentów niż części oryginalne Producenta, bez pisemnej zgody Producenta. 9. Niewykonania czynności przewidzianych w Instrukcji Instalowania i Obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik produktu we własnym zakresie i na własny ko 10.Zastosowania bramy otworowej w środowisku o kategorii korozyjności innej niż C1, C2, C3 (wg PN-EN ISO oraz PN-EN ISO 14713). 11. Deformacji paneli bramy segmentowej na skutek ich ugięcia pod wpływem różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. 12.Wykonania montażu niezgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej. 13.Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego składowania lub magazynowania wyrobu. V. UWAGI KOŃCOWE 1. Załącznikiem do produktu jest Instrukcja Instalowania i Obsługi, Karta Gwarancyjna, a w przypadku bram z napędem dodatkowo Książka Raportowa Bramy. 2. Koszty naprawy usterek i wad nie podlegających naprawie gwarancyjnej ponosi wzywający serwis Producenta. 3. W przypadku konieczności przekazania podzespołu do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. 4. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową. 5. Inne parametry produktów, które nie są opisane w Warunkach Gwarancji są określone w Cennikach dla właściwej grupy produktowej w opisie standardowego wykonania. * stopień korozyjności środowiska wg PN-EN ISO 14713, ** osoba kompetentna osoba zaopatrzona w niezbędne instrukcje, odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia, zapewniająca wykonanie montażu w sposób prawidłowy i bezpieczny. Warunki gwarancji "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.

5 Spis treści Strona Bramy garażowe segmentowe UniPro Opis techniczny Bramy segmentowe UniPro Plus A /SNN-Plus A, SNK-Plus A/ - wymiary typowe Bramy segmentowe UniPro Multi /SSpN-Multi i SSpK-Multi/- wymiary typowe Bramy segmentowe UniPro - wymiary typowe Bramy segmentowe UniPro - wymiary specjalne Bramy garażowe uchylne Opis techniczny Bramy uchylne Novum, Progress - wymiary typowe 31 Bramy uchylne Komfort - wymiary typowe 32 Bramy uchylne Select /nieocieplone i ocieplone/ - wymiary typowe Bramy uchylne City - wymiary typowe 35 Bramy uchylne Komfort /nieocieplone i ocieplone/ - wymiary specjalne 36 Bramy uchylne Select /nieocieplone i ocieplone/ - wymiary specjalne Automatyka do bram garażowych Napęd Optimum Napęd MIDO Bramy garażowe roletowe Opis techniczny Bramy roletowe BR-77E, BR-100E - wymiary typowe 50 Bramy roletowe BR-77E, BR-100E - wymiary specjalne 51 Bramy roletowe BR-77s - wymiary specjalne Bramy garażowe rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Opis techniczny Bramy rozwierne jednoskrzydłowe /nieocieplone i ocieplone/ - wymiary specjalne Bramy rozwierne dwuskrzydłowe /nieocieplone i ocieplone/ - wymiary specjalne Drzwi stalowe DST Opis techniczny Drzwi stalowe DST /nieocieplone i ocieplone/ - wymiary specjalne Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Opis techniczny Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe bez przegrody termicznej (wypełnienie skrzydła: profil aluminiowy) - wymiary specjalne 89 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe bez przegrody termicznej (wypełnienie skrzydła: panel stalowy) - wymiary specjalne Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z przegrodą termiczną (wypełnienie skrzydła: panel stalowy) - wymiary specjalne Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną (wypełnienie skrzydła: panel stalowy) - wymiary specjalne

6 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

7 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Informacje ogólne Brama garażowa segmentowa przeznaczona jest do użytku w zabudowie jednorodzinnej. Zbudowana jest z prowadnic pionowych, poziomych podsufitowych i skrzydła wykonanego z paneli stalowych. Konstrukcja wykonana jest z elementów ocynkowanych. Brama uszczelniona jest na całym obwodzie. Bramy segmentowe dostępne są w wersji ręcznej (przystosowane do zamontowania napędu WIŚNIOWSKI typu Optimum, Optimum-T oraz MIDO 600) iwwersji automatycznej. Brama UniPro Plus A standardowo dostępna jest w wersji ręcznej i automatycznej, wyposażona jest w bezpieczny układ sprężyn naciągowych, brama nie posiada zamka. Brama automatyczna wyposażona jest w odpowiednio dobrany napęd typu MIDO 600 i szynę jezdną o długości 3000 [mm]. Brama UniPro Multi standardowo dostępna jest w wersji ręcznej i automatycznej, wyposażona jest w bezpieczny układ sprężyn skrętnych, brama nie posiada zamka. Brama automatyczna wyposażona jest w odpowiednio dobrany napęd typu MIDO 600 i szynę jezdną o długości 3000 [mm]. Brama UniPro w wymiarach typowych standardowo dostępna jest w wersji ręcznej i automatycznej, wyposażona jest w bezpieczny układ sprężyn skrętnych, brama ręczna wyposażona jest w zamek, brama automatyczna nie posiada zamka. Brama automatyczna wyposażona jest w napęd Optimum 600 lub Optimum 800 dopasowany do gabarytów bramy. Brama UniPro w wymiarach specjalnych standardowo dostępna jest w wersji ręcznej z zamkiem, wyposażona jest w bezpieczny układ sprężyn skrętnych. Dobór napędu do bramy - patrz str. 44. Struktura panela Woodgrain - struktura imitująca słoje drewna. Smoothgrain - struktura gładka z mikrotłoczeniami. Sandgrain - struktura drobnoziarnistego piasku. Silkline - struktura gładka. Ogólne zasady oznaczeń S N... - Pierwszy symbol skrótu oznacza rodzaj bramy: - brama segmentowa - Drugi symbol skrótu oznacza rodzaj sprężyn i typ prowadnic: Sp St Sj... "N" - sprężyny naciągowe, brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi, "Sp" - sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu, brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi, "St" - sprężyny skrętne montowane na końcu prowadnic poziomych, brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi, "Sj" - sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu, brama z pojedynczymi prowadnicami poziomymi N - przetłoczenia niskie Trzeci symbol skrótu oznacza typ przetłoczenia: N V... W - przetłoczenia wysokie... V - przetłoczenia V K - przetłoczenia kasetonowe Rys. 1. Skrzydło bramy serii UniPro - przetłoczenie: niskie, wysokie, bez przetłoczeń, przetłoczenie V oraz kasetonowe. CBG/2012/ Opis techniczny W K G G - bez przetłoczeń Skrzydło bramy Skrzydło wykonywane jest z paneli o wysokościach: 500, 518, 555, 625 [mm]. Stosowana wysokość paneli uzależniona jest od wysokości bramy (w bramie mogą wystąpić panele o różnych wysokościach) lub w niektórych przypadkach zastosowany w bramie panel górny i dolny, może być niższy od pozostałych. Panele o grubości 40 [mm] wypełnione są bezfreonową pianką poliuretanową, wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, z zewnętrzną strukturą "woodgrain", "smoothgrain", "sandgrain", "silkline" od wewnątrz struktura "woodgrain". Panele powlekane są Pianka poliuretanowa 40 [mm] Blacha stalowa Uwaga! Kolory RAL (1) - Tylko panel bez przetłoczeń farbami poliestrowymi lub okleinowane, zabezpieczone okuciami z blachy stalowej ocynkowanej. W dolnym panelu zamontowana jest uszczelka przylegająca do podłoża. Uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do górnego panela lub mocowana do nadproża. Panele posiadają zabezpieczenia kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli. Współczynnik przenikania ciepła bramy Uk = 1,07 [W/m2 x K] (podana wartość dla bramy o wymiarach 3500 x [mm]). Rys. 2. Przekrój pionowy panela stalowego w bramach UniPro. W zależności od wysokości bramy zastosowane są panele o różnych wysokościach. W bramach serii UniPro panele stalowe malowane są tylko z zewnątrz. Od wewnątrz kolor RAL 9016 lub zbliżony do RAL 9002 (z wyjątkiem miejsc łączenia paneli). Ślady pozostawione na panelach podczas użytkowania są wynikiem naturalnego zużycia wynikającego z eksploatacji i nie stanowią podstawy do reklamacji. W zależności od struktury panela, skrzydło bram UniPro z zewnątrz wykonane jest w kolorach wg poniższych tabel. Od wewnątrz skrzydło wykonane jest w strukturze "woodgrain" w kolorze 9016 lub zbliżonym do RAL Wykonanie bram UniPro Plus A oraz UniPro Multi w odpowiednim kolorze i strukturze patrz str struktura kolor Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline RAL 8014 (brązowy) RAL 9016 (biały) inny RAL antracyt anthracite grey cream white dark green metbrush silver F silbergrau F "weiss" biały AnTEAK ciemny dąb dąb antyczny dąb bagienny letnia wiśnia macore oregon sapeli siena noce PN siena PL siena rosso PR tabasco winchester XA mahoń (black cherry ) złoty dąb orzech (1) mahoń Tab. 1. Struktury i kolory w panelu bez przetłoczeń oraz przetłoczeniu wysokim dla bram serii UniPro. specjalny drewnopodobny Opcja dostępna Opcja niedostępna G Bez przetłoczeń G Przetłoczenie wysokie W 5

8 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Szczegół "A" Przetłoczenie niskie N Szczegół "A" struktura kolor Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline RAL 9016 (biały) RAL 8014 (brązowy) RAL 9006 (srebrny) inny RAL drewno-podobny specjalny RAL RAL 7016 (grafitowy) złoty dąb Rys. 3. Sprężyny skrętne montowane przy nadprożu S Sp.... orzech Szczegół "B" Tab. 2. Struktury i kolory w przetłoczeniu niskim w bramach UniPro. Opcja dostępna Opcja niedostępna Szczegół "B" Przetłoczenie V struktura RAL kolor Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline RAL 9006 (srebrny) Rys. 4. Sprężyny skrętne montowane przy nadprożu (opcja) Tab. 3. Struktury i kolory panela w przetłoczeniu V dla bram UniPro. Opcja dostępna Opcja niedostępna S Sj.... P sprężyny naciągowe S N - bramy wyposażone są w sprężyny naciągowe (od 2 do 8 sztuk). Ilość sprężyn dobierana jest w zależności od gabarytów bramy. Sprężyny montowane są wzdłuż prowadnic poziomych w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej.... Przetłoczenie kasetonowe kolor K struktura Woodgrain Smoothgrain Szczegół "C" Sandgrain Silkline Szczegół "C" RAL RAL 9016 (biały) RAL 8014 (brązowy) specjalny drewnopodobny inny RAL złoty dąb orzech mahoń Tab. 4. Struktury i kolory w przetłoczeniu kasetonowym w bramach UniPro. Opcja dostępna Rys. 5. Sprężyny naciągowe (opcja) Opcja niedostępna Wszystkie bramy malowane są lakierem z efektem półmatowym. Jako opcja dodatkowa istnieje możliwość malowania skrzydła bramy z zewnątrz na dowolny kolor z palety RAL, tylko bramy w strukturze woodgrain (z wyjątkiem kolorów: z efektem perłowym, refleksyjnym, metalicznym oraz kolorów specjalnych str. 5 tab.1). Patrz "UWAGA" str. 1, pkt. 2. Uwaga! Od strony nasłonecznionej należy montować bramy (drzwi) w kolorach jasnych. Nie należy montować bram (drzwi) w kolorach ciemnych, w szczególności RAL: 3007, 4006, 4007, 5004, 5008, 5010, 5011, 5020, 5022, 6008, 6009, 6015, 6022, 7015, 7016, 7021, 7024, 7026, 7043, 8014, 8019, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017, 9021, antracyt, mahoń, orzech, macore, ciemny dąb, dąb bagienny, siena noce, siena rosso, tabasco, letnia wiśnia, sapeli, dark green. Zastosowanie ciemnego koloru w bramie (drzwiach) zamontowanej od nasłonecznionej strony, powoduje nagrzanie paneli, co w efekcie może doprowadzić do ich deformacji. Nie ma możliwości malowania skrzydła bramy od wewnątrz. W przypadku zamówienia bram (drzwi) o takich samych kolorach, w różnych zamówieniach (partiach dostaw) kolory mogą różnić się od siebie odcieniami. S N.... Szczegół "D" Szczegół "D" Rys. 6. Sprężyny naciągowe - SNN-Plus A i SNK-Plus A. P sprężyny skrętne montowane na końcu prowadnic poziomych S St (opcje za dopłatą) - bramy wyposażone są w sprężyny skrętne (1 lub 2 sztuki), montowane na końcu prowadnic poziomych bramy, na stalowym ocynkowanym wale. Ich wielkość dobierana jest w zależności od gabarytów bramy.... Szczegół "E" Szczegół "E" Równoważenie ciężaru skrzydła Układ sprężyn obliczonych na cykli wspomagający podnoszenie / opuszczanie skrzydła bramy: P sprężyny skrętne montowane przy nadprożu S Sp, S Sj - bramy wyposażone są w sprężyny skrętne (1 lub 2 sztuki), montowane nad skrzydłem przy nadprożu otworu, na stalowym ocynkowanym wale. Ich wielkość dobierana jest w zależności od gabarytów bramy - Rys. 3 i Rys. 7. Sprężyny skrętne montowane na końcu prowadnic poziomych (opcja) S St.... Opis techniczny P CBG/2012/

9 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Układ sprężyn Standardowo dostępny jest układ sprężyn S Sp... dla So 5500 [mm]. Układ sprężyn S N..., S Sj... dostępny jest bez dopłaty dla So 5000 [mm]. Sprężyny skrętne z tyłu S St... dostępne są za dopłatą dla So 5000 [mm]. Napęd Bramy UniPro Multi oraz UniPro Plus A w wersji automatycznej dostępne są tylko z napędem typu MIDO 600 i szyną jezdną o długości 3000 [mm]. Bramy UniPro w wersji automatycznej dostępne są tylko z napędem typu Optimum 600, Optimum 800 (z szyną o długości 3000 [mm]) oraz Optimum T 600, Optimum T 800 (z szyną o długości 3300 [mm]). Pozostałe bramy wg zasad doboru napędu, patrz str.: Konstrukcja nośna / prowadnice Konstrukcja nośna oraz prowadnice wykonane są z elementów stalowych, ocynkowanych. Prowadnice profilowane są na kształt uniemożliwiający wysunięcie poruszających się w nich rolek łożyskowanych. Boczne ościeżnice wyposażono w uszczelki, do których przylega skrzydło bramy, gdy jest ona w pozycji zamkniętej. Brama standardowo wyposażona jest w podwieszki, które umożliwiają montaż prowadnic do wysokości 470 [mm] od sufitu, w przypadku bram S Sj... do 570 [mm]. Okucia / zawiasy Okucia na końcach paneli wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Zawiasy środkowe i boczne (łączące panele) są stalowe, ocynkowane i mocowane wkrętami do paneli. W zawiasach osadzono suwliwe rolki łożyskowane, prowadzące skrzydło bramy w prowadnicach. Bramy o S o > 2600 [mm] posiadają zawiasy środkowe. Zamek / klamka Zamek wyposażony jest w jednostronną wkładkę patentową, wkładka posiada dostęp z zewnątrz (trzy klucze), a od wewnątrz zamek obsługiwany jest za pomocą zasuwki. Zamek standardowo montowany jest po prawej stronie patrząc od wewnątrz (ryglowany na jedną stronę). W bramach N ręcznych o So 4000 [mm] zamek rygluje bramę na dwie strony (standard). Zamek w bramach UniPro Plus A, UniPro Multi w wersji ręcznej i automatycznej oraz UniPro w wersji automatycznej jest dostępny jako opcja dodatkowa. Na zewnątrz skrzydła bramy montowana jest klamka z szyldem wykonana z tworzywa sztucznego PVC-1 lub KL-2. Od wewnątrz montowana jest klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Klamka PVC-1 dostępna w kolorze czarnym. Klamka KL-2 dostępna jest w kolorach: MAT - RAL 9005 (czarny), RAL 9016 (biały), RAL 8014 (brązowy). POŁYSK - RAL 9006 (srebrny), RAL 1036 (złoty), RAL 1035 (oliwkowe złoto), RAL 7048 (popielate złoto). Standard Opcja UniPro Plus A PVC-1 (czarny) UniPro Multi KL-2 (RAL 9005) PVC-1 (czarny) Tab. 5. Dobór klamek dla bram UniPro. UniPro RAL 9016 (biały) RAL 8014 (brązowy) KL-2 (RAL 9005) KL-2 (RAL 9016, RAL 8014,RAL 9006 RAL 1036,RAL 1035 RAL 7048) PVC-1 (czarny) UniPro inny RAL lub specjalny KL-2 (RAL 9005 RAL 9016, RAL 8014 RAL 9006, RAL 1036, RAL 1035, RAL 7048) * PVC-1(czarny) (*) - do wyboru przez klienta, w przypadku nie określenia koloru klamki KL-2, kolorem standardowym jest kolor RAL Zmiana koloru klamki Istnieje możliwość zamiany klamki KL-2 w kolorze czarnym na klamkę KL-2 w innym kolorze - patrz tab. 5. Inny kolor RAL z zewnątrz Istnieje możliwość malowania skrzydła bramy na kolor (inny niż standardowy) z palety RAL - tylko bramy w strukturze woodgrain (z wyjątkiem kolorów z efektem perłowym, refleksyjnym, metalicznym i kolorów specjalnych) - półmat. Patrz "UWAGA" str. 1, pkt. 2. Możliwość wykonania wymaga uzgodnień z Działem Handlowym. Dodatkowa podwieszka Jeżeli nadproże w pomieszczeniu, w którym montowana jest brama jest większe niż 470 [mm], awprzypadku bram S Sj... większe niż 570 [mm], konieczne jest zastosowanie dodatkowych podwieszek. Do pomieszczeń, w których nadproże jest większe niż 900 [mm] zachodzi konieczność zastosowania specjalnej konstrukcji usztywniającej. Każda podwieszka dostępna jest w komplecie 4 sztuk. Zabezpieczenia 530 [mm] 530 [mm] Rys. 11. Podwieszka typ "L" (nr. kat ). Rys. 13. Łącznik podwieszki typ "I" (nr. kat ). Specjalnie wyprofilowane panele w miejscu ich łączenia uniemożliwiają przytrzaśnięcie palców. Zabezpieczenie w przypadku pęknięcia linki - bramy o So xh o 9 [m 2] posiadają hamulec bezpieczeństwa uniemożliwiający opadnięcie skrzydła w przypadku uszkodzenia linki podtrzymującej. W bramach o So xh o 9 [m 2] zabezpieczenie jest dostępne jako opcja dodatkowa. Zabezpieczenie przed opadnięciem skrzydła w przypadku pęknięcia sprężyny skrętnej w bramach S Sp... S Sj... S St [mm] Rys. 12. Wspornik podwieszki typ "C" (nr. kat ). Czujnik otwarcia drzwi przejściowych - patrz "Napęd" str. 43. Wkładka antywłamaniowa Zamiana wkładki zwykłej w bramie lub/i drzwiach przejściowych na antywłamaniową w klasie odporności na włamanie C. Wkładka wyposażona jest w 4 klucze. Zasuwa ręczna Umożliwia zamknięcie i otwarcie bramy od wewnątrz pomieszczenia. Zamiana zamka na zasuwę nie powoduje obniżenia ceny. Dwustronne ryglowanie Umożliwia obustronne ryglowanie bramy. W komplecie: zamek, dwa rygle. Nie dotyczy bram z drzwiami przejściowymi. Przygotowanie pod automatyczne ryglowanie W komplecie: linka stalowa i uchwyt panela. Dotyczy tylko bram wyposażonych w zamek. Współpracuje tylko z napędem serii Optimum lub MIDO 600. Nie dotyczy bram z drzwiami przejściowymi. Rys. 8. Klamka KL-2. WIŚNIOWSKI Rys. 9. Klamka PVC-1. Rys. 10. Zamek z układem ryglującym - widok od wewnątrz. Automatyczne ryglowanie z zamkiem W komplecie: zamek, linka stalowa, uchwyt panela. Zamek z układem ryglującym przystosowany jest do sprzężenia z napędem, który podczas zamykania bramy automatycznie ją rygluje. Dotyczy tylko bram automatycznych. Nie dotyczy bram z drzwiami przejściowymi. Uwaga! Istnieje możliwość zamówienia bramy bez zamka i zewn. klamki, jednak nie powoduje to obniżenia ceny. Jeżeli brama jest zamawiana z zamkiem, zawsze są wykonane otwory do jego montażu. Jeżeli brama montowana jest w pomieszczeniu, do którego nie ma dodatkowego wejścia (innego oprócz bramy), to musi ona posiadać zamek z zewnętrzną klamką. CBG/2012/ Opis techniczny 7

10 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Blenda blendy od 60 [mm] do 400 [mm]. Jest ona sztucznym nadprożem. Nie jest elementem konstrukcyjnym. W bramach z przetłoczeniem kasetonowym blenda wykonana jest z panela bez przetłoczeń. W bramach z przetłoczeniem niskim, wysokim, bez przetłoczeń oraz przetłoczeniem V blenda wykonana jest z tego samego panela co brama (nie można dopasować przetłoczeń blendy do przetłoczeń bramy). Okucie blendy wykonane jest z blachy w kolorze czarnym. Blenda jest jedynie przesłoną maskującą, nie może służyć do mocowania podzespołów bramy oraz napędu. Jest ona mocowana w otworze. Po zamknięciu bramy jest wysunięta przed płaszczyznę skrzydła rys. 14. W przypadku braku nadproża dla bram S Sp... i S Sj... wymagane jest wykonanie konstrukcji do mocowania elementów napędu oraz przesłony mocującej uszczelkę. Blenda może być zastosowana wyłącznie jako element maskujący konstrukcję. Kratka wentylacyjna "K-1": 426 x 89 [mm] (w świetle) - standardowo położona jest w pierwszym panelu od dołu, przy dolnej krawędzi bramy, dostępna jest w kolorze białym, brązowym, czarnym, nie można zamontować w bramach z przetłoczeniem kasetonowym. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna około 0,02 [m 2]. Blenda Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna "K-2": 525 x 195 [mm] (w świetle) - standardowo położona jest w pierwszym panelu od dołu, dostępna jest w kolorach wg poniższej tabeli, zalecana do bram z przetłoczeniem kasetonowym. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna około 0,05 [m 2]. Kratka wentylacyjna "K-3": 308 x 103 [mm] (w świetle) - standardowo położona jest w pierwszym panelu od dołu, przy dolnej krawędzi bramy, dostępna jest w kolorze białym lub czarnym, nie można zamontować w bramach z przetłoczeniem kasetonowym. Kratka z podwójną moskitierą oraz z możliwością regulacji przepływu natężenia powietrza. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna około 0,015 [m 2]. Możliwość zamontowania danej ilości kratek w panelu określa zasada jak dla okienek A-1 - patrz tab. 8, [mm] 89 [mm] Rys. 15. Kratka wentylacyjna "K-1". 525 [mm] Rys. 16. Kratka wentylacyjna "K-2". 308 [mm] 103 [mm] Rys. 17. Kratka wentylacyjna "K-3". Kolor bramy RAL lub specjalny Skrzydło bramy Rys. 14. Blenda wykonana z panela stalowego wypełnionego pianką. Tab. 6. Tabela doboru kolorów kratek. 195 [mm] Rys. 18. Brama UniPro z kratką wentylacyjną "K-1". Kolor kratki K-1 (1) Kolor kratki K-2 (1) Kolor kratki K-3 (1) ramka/wkładka RAL 7016 / czarny RAL 8014 RAL 8003 / brązowy RAL 8011 / brązowy RAL 8017 RAL 8014 / brązowy RAL 9005 RAL 9005 RAL 8017 / czarny RAL 9016 RAL 9016 RAL 9005 / czarny RAL 9016 / biały (1) - Do wyboru przez klienta, w przypadku nie określenia koloru kratki lub/i okienka, kolorem standardowym jest kolor RAL (2) -I lość kasetonów należy przyjmować jak przeszklenie typ A-1. (3) - Dotyczy liczby motywów. Przeszklenie - okienka Typ A-1, C-1, E-1, W3-1, W4-1, W5-1, W6-1 - wykonany jest z podwójnej przeźroczystej szyby akrylowej, powierzchnia ramki jest chropowata. Wkładki tworzą jednolitą całość z zewnętrzną ramką. Zewnętrzna ramka i wkładka dostępna jest w kolorach - patrz tab. 7. Wewnętrzna ramka dostępna jest tylko w kolorze białym. Typ A-2 - wykonany jest z podwójnej przeźroczystej szyby akrylowej, powierzchnia ramki jest gładka. Zewnętrzna i wewnętrzna ramka dostępna tylko w kolorze czarnym. Ramka zew/wew PCV. Okienka nie można zastosować do bram z przetłoczeniem kasetonowym. TypO-wykonany jest z podwójnej nieprzeźroczystej szyby akrylowej, powierzchnia ramki jest gładka. Nie można zastosować w bramach z przetłoczeniem kasetonowym. Zewnętrzna ramka dostępna jest w kolorach - patrz tab. 7. Wewnętrzna ramka dostępna jest tylko w kolorze białym. Typ O-1, O-2 - wykonany jest z przeźroczystej szyby (szkło) bezpiecznej klejonej, o grubości ok. 7 [mm], ramka (zewn. / wew.). Ramka wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej. Brak możliwości malowania ramki. Okienka nie można zastosować do bram z przetłoczeniem kasetonowym. Przy zamawianiu przeszklenia należy określić, w którym panelu od dołu ma być zamontowane. położenia przeszklenia jest uzależniona od wysokości zastosowanych paneli, nie jest ono zawsze na środku wysokości paneli. Przeszklenia rozmieszczone są symetrycznie na szerokości panela. W panelu kasetonowym nie jest możliwe dowolne rozmieszczenie przeszkleń, jest ono zbliżone do rozmieszczenia przetłoczeń. Nie można zamontować przeszklenia w skrajnym dolnym panelu. Roszenie się przeszkleń jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym. 160 [mm] 242 [mm] Rys. 19. Okienko typ O [mm] 525 [mm] 195 [mm] 270 [mm] Rys. 22. Przeszklenie (okienko) - typ A-1 o wymiarach światła 525 x 195 [mm]. Okienko Kolor bramy RAL lub specjalny Inny RAL (brama malowana) Tab. 7. Tabela doboru kolorów ramek okienek. 230 [mm] 320 [mm] Rys. 20. Okienko typ O. RAL 7016, RAL 8003, RAL 8011, RAL 8014, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9016 RAL 9005 lub w kolorze bramy - opcja 250 [mm] 330 [mm] Rys. 21. Okienko typ O-1. A-1, C-1, E-1, W3-1, W4-1, W5-1, W6-1, O A-2 So [mm] od od od 3010 od 3870 od 4510 Typ do 2290 do 3000 do 3860 do 4500 do 5500 A-1, C-1, E-1, Ilość kasetonów (2) O, O-1, O-2 lub maksymalna W3-1 ilość przeszkleń (3) 1 2 w jednym W4-1 (3) 1 panelu dla danej W5-1 (3) 1 szerokości bramy W6-1 (3) 1 Tab. 8. Liczba przeszkleń w bramie bez drzwi przejściowych. So [mm] od Typ do 2390 Maksymalna ilość przeszkleń A-1, C-1, E-1, 1 w jednym panelu dla danej O, O-1, O-2 szerokości bramy W3-1 (3) Tab. 10. Liczba przeszkleń w bramie z drzwiami przejściowymi. 635 [mm] 552 [mm] Maksymalna ilość od od 2700 So [mm] przeszkleń w jednym do 2690 do 3540 panelu dla danej szerokości bramy A Tab. 9. Liczba przeszkleń w bramie bez drzwi przejściowych. Maksymalna ilość przeszkleń w jednym panelu dla danej szerokości bramy So [mm] od do [mm] RAL 9005 od 2800 do [mm] Rys. 23. Przeszklenie (okienko) - typ A-2 o wymiarach światła 552 x 247 [mm]. od 3550 do 4440 od 4450 do 5290 od 5300 do od do 2390 Tab. 11. Liczba przeszkleń w bramie z drzwiami przejściowymi. od do 2850 od 2860 do 3000 A Opis techniczny CBG/2012/

11 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Rys. 24. Przeszklenie (okienko) zastosowane w bramie UniPro bez przetłoczeń. Rys. 25. Przeszklenie (okienko) zastosowane w bramie UniPro z przetłoczeniami niskimi. Rys. 26. Przeszklenie (okienko) zastosowane w bramie UniPro z przetłoczeniami kasetonowymi. Rys. 27. Przeszklenie (okienko) zastosowane w bramie UniPro z przetłoczeniami wysokimi. Rys. 28. Typ A-1 Rys. 29. Typ C-1 Rys. 31. Typ O-2 Rys. 32. Typ O Rys. 33. Typ O-1 Rys. 30. Typ E-1 Rys. 34. Motyw W3-1 Rys. 35. Motyw W4-1 Rys. 36. Motyw W5-1 Rys. 37. Motyw W6-1 Ujednolicenie usytuowania przeszkleń lub poziomów przetłoczeń Istnieje możliwość ujednolicenia usytuowania przeszkleń lub przetłoczeń w bramach zamontowanych obok siebie. Bramy o tych samych wymiarach mogą być wykonane z paneli o różnej wysokości. Chwytak rolki Umożliwia zwiększenie wysokości światła wjazdu po otwarciu bramy. Montowany jest na końcu prowadnic poziomych w miejscu ostatnich podwieszek. W bramach oh o < [mm] chwytak rolki jest wyposażeniem standardowym. Kątownik mocujący ościeżnice Element montowany jest z boku ościeżnicy (na zewnątrz) co ok. 500 [mm]. Powyżej wysokości otworu H o, ościeżnice bramy należy mocować bezpośrednio do nadproża (bez użycia kątowników). Kątownik mocujący dostępny jest w komplecie (12 sztuk). Rys. 39. Chwytak rolki. Rys. 38. Kątownik mocujący (nr kat ). Rysunek poglądowy Na życzenie klienta przesyłamy rysunek poglądowy przedstawiający widok zamontowanej bramy od strony zewnętrznej pomieszczenia - opcja. Dobór paneli w bramach z przetłoczeniem kasetonowym Bramy S Sp K, S St K i S Sj K nie są dostępne w wysokościach: 2260 i 2810 [mm]. Panele w bramach S N K o wysokościach otworu:, 2150, 2180, , 2700, 2780, 2810 są nie obcinane; panele w bramach S Sp K, S St K i S Sj K o wysokościach otworu:, 2140, 2250, 2620, 2660 są nie obcinane. W skrzydłach z paneli, które są obcinane odległości przetłoczenia kasetonowego od krawędzi obciętego panela lub/i od linii Ho jest mniejsza niż w panelach nie obcinanych. Na życzenie klienta przesyłamy rysunek poglądowy przedstawiający widok zamontowanej bramy od strony wjazdu - opcja. CBG/2012/ Opis techniczny 9

12 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Szyba No-SCRATCH (podwójna szyba z tworzywa sztucznego - pakiet 21 [mm]) Szyba wykonana z tworzywa sztucznego pokryta specjalną powłoką podwyższającą jej wytrzymałość, bardzo dobrą odporność na zarysowania oraz działanie promieni słonecznych w porównaniu do przeszklenia standardowego. Zastosowanie: do przeszklenia paneli aluminiowych przeszklonych oraz przeszklenia panela aluminiowego VISUAL. Przeszklenie panelem aluminiowym (podwójna szyba akrylowa - pakiet 21 [mm]) W bramie UniPro można zastosować przeszklenie panelem aluminiowym bez przegrody termicznej. Brama może być wyposażona tylko w jeden panel aluminiowy. Panel malowany jest obustronnie w kolorze zewnętrznym bramy. W przypadku kolorów specjalnych - patrz: str. 8. tab. 7 - dobór kolorów jak dla okienka A-1. W przypadku bram w kolorze złoty dąb, orzech istnieje możliwość zastosowania panela aluminiowego w tych kolorach (od wewnątrz RAL 9016 lub zbliżony do RAL 9002). Niedostępny w bramach z przetłoczeniem kasetonowym. Przeszklenia panelem aluminiowym nie można stosować w drugim panelu licząc od dołu (brama ręczna), nie jest dostępny razem z panelem wentylowanym lub VISUAL. Roszenie się przeszklenia, profili aluminiowych jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym. Rys. 44. Brama UniPro z panelem wentylowanym - widok z zewnątrz. Aplikacje ozdobne Dostępne w bramach typowych UniPro z panelem bez przetłoczeń G w strukturze smoothgrain, sandgrain i silkline. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej. Brak możliwości malowania. Usytuowanie na bramie - pionowe. W bramie bez klamki - do wyboru strona lewa lub prawa, w bramie z klamką - po przeciwnej stronie klamki. W bramie z klamką po środku - do wyboru strona lewa lub prawa. Usytuowanie elementu na panelu: ~ 150 [mm] od krawędzi otworu. ~ 150 [mm] Rama segmentu aluminiowego 40 [mm] Zespolone szyby akrylowe - pakiet 21 [mm] Rys. 40. Brama UniPro z panelem aluminiowym przeszklonym - widok z zewnątrz. Rys. 41. Panel aluminiowy przeszklony - przekrój. Rys. 45. Aplikacje ozdobne AP-1 w bramie z klamką po środku - widok z zewnątrz. Rys. 46. Aplikacje ozdobne AP-2 w bramie z klamką po środku - widok z zewnątrz. Przeszklenie VISUAL (podwójna szyba akrylowa - pakiet 21[mm]) Panel aluminiowy bez przegrody termicznej z szybą akrylową przeźroczystą bez szprosów. W bramie można zastosować maksymalnie jedno przeszklenie panelem VISUAL. Panel VISUAL dostępny w bramie do szerokości So 3000 [mm]. Panel malowany jest obustronnie w kolorze zewnętrznym bramy. W przypadku kolorów specjalnych - patrz str. 8, tab dobór kolorów jak dla okienka A-1. W przypadku bram w kolorze złoty dąb, orzech istnieje możliwość zastosowania panela aluminiowego w tych kolorach (od wewnątrz RAL 9016 lub zbliżony do RAL 9002). Roszenie się przeszklenia, profili aluminiowych jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym. Nie może być stosowany w drugim panelu od dołu (brama ręczna). Brak możliwości zastosowania przeszklenia VISUAL z drzwiami przejściowymi. Nie jest dostępny razem z panelem aluminiowym przeszklonym lub wentylowanym. Rys. 47. Aplikacje ozdobne AP-3 w bramie z klamką po lewej stronie - widok z zewnątrz. Rys. 48. Aplikacje ozdobne AP-4 w bramie z klamką po lewej stronie - widok z zewnątrz. 40 [mm] Rama segmentu aluminiowego Zespolone szyby akrylowe - pakiet 21 [mm] Rys. 49. Aplikacje ozdobne AP-5 w bramie z klamką po prawej stronie - widok z zewnątrz. 260 [mm] Rys. 50. Aplikacje ozdobne AP-6 w bramie z klamką po prawej stronie - widok z zewnątrz. 360 [mm] Rys. 42. Brama serii UniPro z panelem aluminiowym VISUAL - widok z zewnątrz. Rys. 43. Panel aluminiowy przeszklony - przekrój. 60 [mm] 330 [mm] 220 [mm] Panel wentylowany Panel aluminiowy bez przegrody termicznej wypełniony siatką cięto-ciągnioną. Brama może być wyposażona tylko w jeden panel wentylowany. Panel malowany jest obustronnie w kolorze zewnętrznym bramy. W przypadku kolorów specjalnych - patrz str. 8, tab. 7 - dobór kolorów jak dla okienka A-1. W przypadku bram w kolorze złoty dąb, orzech istnieje możliwość zastosowania panela wentylowanego w kolorze zewnętrznym złoty dąb (z siatką malowaną obustronnie RAL 8003), od wewnątrz RAL 9016 lub zbliżony do RAL 9002 oraz orzech (z siatką malowaną obustronnie RAL 8011), od wewnątrz RAL 9016 lub zbliżony do RAL Niedostępny w bramach z przetłoczeniem kasetonowym. Panel wentylowany nie może być stosowany w drugim panelu licząc od dołu (brama ręczna), nie jest dostępny razem z panelem aluminiowym przeszklonym lub VISUAL. Rys. 51. Typ AP [mm] 220 [mm] Rys. 54. Typ AP [mm] Rys. 52. Typ AP [mm] 220 [mm] Rys. 55. Typ AP-5. Rys. 53. Typ AP [mm] Rys. 56. Typ AP [mm] 10 Opis techniczny CBG/2012/

13 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Drzwi przejściowe (1) 800 [mm] Rys. 57. Brama UniPro z drzwiami przejściowymi - widok z zewnątrz [mm] Rys. 58. Brama UniPro z drzwiami przejściowymi i przeszkleniami - widok z zewnątrz. Standardowa szerokość światła przejścia wynosi 800 [mm], wysokość światła przejścia może wynosić od 1800 [mm] do 1980 [mm] w zależności od wysokości bramy i zastosowanych paneli. Minimalne wymiary bramy, w której można zastosować drzwi przejściowe wynoszą x [mm] (So xh o ). Możliwość zastosowania drzwi przejściowych w bramie z panelem aluminiowym przeszklonym lub wentylowanym przy So [mm]. Listwa okapnikowa (standard). Próg o wysokości ~ 100 [mm] (w tym uszczelka bramy o wysokości ~ 40 [mm]). Dolna krawędź drzwi wyposażona w uszczelnienie szczotkowe. Drzwi mogą być wykonane w bramie o minimalnym nadprożu 160 [mm]. Drzwi standardowo montowane są na środku szerokości skrzydła bramy, kierunek otwierania: prawe na zewnątrz, wyposażone są w obustronną klamkę z szyldem i zamek z wkładką patentową (trzy klucze). System jednego klucza ( standard) - zamek w drzwiach przejściowych oraz zamek w bramie wyposażone są w jednakową wkładkę patentową (nie dotyczy bram wyposażonych w zamek z wkładką antywłamaniową lub dodatkowy zamek otworu Ho [mm] Szrokość otworu So [mm] Tab. 12. Możliwość wykonania drzwi przejściowych w bramie z paneli stalowych. - możliwość zastosowania drzwi przejściowych w drzwiach przejściowych). Okucie drzwi jak również okucie górne i dolne bramy wykonane są z aluminium. Wersje wykonania - patrz tab. 13 i 14. Bramy z drzwiami przejściowymi współpracują tylko z napędem serii Optimum. Drzwi przejściowe dodatkowo obniżają "Hj" o około 50 [mm]. Drzwi nie można zastosować w bramie S N... lub K Drzwi przejściowe z niskim progiem W bramach oso 3500 [mm] istnieje możliwość zastosowania niskiego progu w drzwiach przejściowych, pod warunkiem, że pierwszy panel od dołu jest panelem stalowym. Próg wykonany jest z profilu aluminiowego. progu wraz z uszczelką do 30 [mm]. Dostępny z prowadzeniem S Sp S St S Sj...,, Samozamykacz szynowy Samozamykacz może być stosowany do drzwi przejściowych zamontowanych w bramie ręcznej lub automatycznej. Montowany jest do górnego okucia drzwi przejściowych od strony wewnętrznej bramy. Samozamykacz łańcuchowy Samozamykacz można zastosować do drzwi przejściowych o standardowym świetle przejścia 800 [mm] zamontowanych w bramie ręcznej, zalecany w bramie automatycznej. Montowany pomiędzy skrzydłem drzwi przejściowych, a panelem bramy. Brak możliwości zastosowania, jeżeli drugi panel od dołu jest aluminiowy. R Kolor okuć drzwi przejściowych Kolor bramy złoty dąb RAL 8014 RAL 9016 inny RAL Kolor okucia drzwi przejściowych Naturalne aluminium pozostałe kolory specjalne Tab. 13. Kolor okuć drzwi przejściowych. Kolor bramy Kolor okucia drzwi przejściowych oraz okucia bramy (górne i dolne) Standard Kolor okucia bramy (górne i dolne) RAL 9005 Opcja Aretka RAL 8003 RAL 8014 RAL 9016 RAL 9005 RAL Inny RAL (2) Aretka antracyt RAL 7016 RAL 9005 złoty dąb RAL 8003 orzech RAL 8011 RAL 9005 mahoń RAL 8017 RAL 9005 inny RAL RAL 9005 RAL 8014 RAL 8014 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9005 RAL 7016 RAL 7016 RAL 9005 tabasco RAL 8017 RAL 9005 "weiss" biały RAL 9016 winchester letnia wiśnia RAL 8003 siena rosso macore RAL 8011 RAL 9005 mahoń (black cherry) RAL 8017 RAL 9005 siena noce ciemny dąb RAL 8014 dąb bagienny dąb antyczny oregon cream white dark green anthracite grey metbrush silver silbergrau RAL 9005 sapeli siena PL AnTEAK Tab. 14. Kolor okuć drzwi przejściowych. Kolor okucia drzwi przejściowych oraz okucia bramy (górne i dolne) Inny RAL Aretka RAL 8003 RAL 8014 RAL 9005 RAL 9016 Ogranicznik otwarcia drzwi przejściowych Klamka drzwi przejściowych Dodatkowy zamek w drzwiach przejściowych Srebrna Klamka drzwi przejściowych Srebrna, lub Czarna Ogranicza kąt otwarcia drzwi przejściowych chroniąc skrzydło bramy przed uszkodzeniem w czasie niekontrolowanego pełnego otwarcia drzwi. Umożliwia otwarcie drzwi przejściowych o kąt 105 o. Montowany w górnym panelu drzwi, nie zaniża deklarowanego światła otworu. W drzwiach przejściowych można zastosować dodatkowy zamek wpuszczany z wkładką patentową lub wkładką antywłamaniową. Brak możliwości zastosowania w bramach, w których trzeci panel od dołu jest panelem aluminiowym. Ujednolicenie wykonania bramy z drzwiami przejściowymi Dwie bramy o takich samych wymiarach, z których jedna posiada drzwi przejściowe, mogą różnić się od siebie wykonaniem (różnica poziomów przetłoczeń, inne okucie dolne). Możliwość wykonania wymaga uzgodnień z Działem Handlowym. Rys. 59. Samozamykacz łańcuchowy do drzwi przejściowych. (1) -Drzwi przejściowe we wszystkich kolorach z przetłoczeniem G, W, V oraz w kolorach "złoty dąb ", "orzech" z przetłoczeniem N nie są dostępne w bramach o Ho= ( ; ). (2) -Kolor zbliżony do koloru zewnętrznego skrzydła bramy, wydłużony termin realizacji. Możliwość wykonania wymaga uzgodnień z Działem Handlowym. CBG/2012/ Opis techniczny 11

14 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Wymiary montażowe Minimalne wymiary bram: S o = 1500 [mm] i H o = 1700 [mm] - bramy N S o = 1500 [mm] i H o = 1900 [mm] - bramy,, H o W 1 W 2 S o N E G W V Rys. 60. Wymiary montażowe i ich oznaczenia potrzebne do prawidłowego doboru oraz montażu bramy garażowej segmentowej WIŚNIOWSKI. So - szerokość otworu, wymiar zamówieniowy, Sj - szerokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy, Ho - wysokość otworu, wymiar zamówieniowy, Hj - wysokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy, N - minimalne wymagane nadproże, W1 - minimalna wymagana przestrzeń boczna, W2 - minimalna wymagana przestrzeń boczna, E - minimalna głębokość garażu z wolną przestrzenią pod sufitem, Ls - długość szyny napędu (patrz str. 44). UniPro Plus A UniPro Multi S j So - 40 [mm] So - 40 [mm] H j Ręczna Ho [mm] Ho [mm] Z napędem Ho [mm] Ho - 50 [mm] N min patrz str. 13 patrz str. 14 W 1min, W 2min 110 [mm] 110 [mm] Ręczna Z napędem MIDO [mm] Ls [mm] Ho [mm] Ls [mm] E min Wymiary typowe bram UniPro S N... S Sp... S Sj... S St... So 5000 [mm] So 5500 [mm] So 5000 [mm] So 5000 [mm] SNG, SNW, SSpG, SSpW, SNN SNN SSpN, SSpK SSpN SSjN, SSjK SNV,SNK SSpV, SSpK SSjN SSjG, SSjW, SSjV, SSjK SStN, SStG, SStW, SStK, SStV kolory RAL złoty dąb, orzech kolory RAL kolory specjalne kolory RAL złoty dąb, orzech kolory RAL kolory specjalne kolory RAL złoty dąb, orzech kolory RAL kolory specjalne kolory RAL, kolory specjalne N min H j (2) Ręczna Z napędem S j Ręczna Ręczna (1) Z napędem = 220 [mm] dla Ho = [mm] Ho = 2125 [mm] Ho = [mm] Ho = 2250 [mm] = 250 [mm] dla Ho = [mm] Ho = [mm] = 220 [mm] dla Ho = [mm] Ho = 2250 [mm] = 240 [mm] dla Ho = 2125 [mm] Ho = [mm] So - 40 [mm] Ho [mm] Ho - 80 [mm] = 200 [mm] dla Ho = [mm] Ho = [mm] Ho = 2250 [mm] = 220 [mm] dla Ho = 2125 [mm] = 230 [mm] dla Ho = [mm] Ho = [mm] = 200 [mm] dla Ho = [mm] Ho = 2250 [mm] = 220 [mm] dla Ho = 2125 [mm] Ho = [mm] So - 40 [mm] Ho [mm] Ho - 80 [mm] Ho - 50 [mm] =400[mm] dla Ho = [mm] Ho = [mm] Ho = 2250 [mm] =420[mm] dla Ho = 2125 [mm] =430[mm] dla Ho = [mm] Ho = [mm] =400[mm] dla Ho = [mm] Ho = 2250 [mm] =420[mm] dla Ho = 2125 [mm] Ho = [mm] So - 40 [mm] Ho 100 [mm] 160 [mm] So - 40 [mm] Ho [mm] Ho - 90 [mm] W 1min, W 2min 110 [mm] 110 [mm] 110 [mm] 110 [mm] E min Ręczna Z napędem Ho [mm] Ls + 50 [mm] Ho [mm] Ls + 50 [mm] Ho [mm] Ls + 50 [mm] Ho [mm] Ls + 50 [mm] Wymiary specjalne bram UniPro N min H j (2) E min S N... S Sp... So 5000 [mm] So 5500 [mm] So 5000 [mm] Ręczna Z napędem 220 [mm] 200 [mm] S j So - 40 [mm] So - 40 [mm] Ręczna Ho [mm] Ho [mm] Ręczna (1) Ho - 80 [mm] Ho - 80 [mm] Z napędem Ho - 50 [mm] W 1min, W 2min Ręczna Z napędem 110 [mm] Ho [mm] Ls + 50 [mm] S Sj [mm] So - 40 [mm] Ho S St... So 5000 [mm] 100 [mm] 160 [mm] So - 40 [mm] Ho [mm] Ho - 90 [mm] 110 [mm] 110 [mm] 110 [mm] Ho [mm] Ho [mm] Ho [mm] Ls + 50 [mm] Ls + 50 [mm] Ls + 50 [mm] (1) - Tylko bramy wyposażone w chwytak rolki. (2) - W bramach o So > 5000 [mm] oraz w bramach z drzwiami przejściowymi światło wjazdu Hj jest dodatkowo obniżone o 50 [mm]. 12 Opis techniczny CBG/2012/

15 Bramy segmentowe Wymiary typowe UniPro Plus A /SNN-Plus A i SNK-Plus A/ Struktura: woodgrain. Kolory: RAL 8014 (brązowy), RAL 9016 (biały). Druk wytłuszczony - ceny bram ręcznych. Druk zwykły - ceny bram z napędem MIDO 600. S N... Wymiar otworu (1) (So x Ho) szer. x wys. x x x 2125 x x x 2125 N min N Woodgrain: RAL 9016, RAL 8014 Woodgrain: RAL 9016, RAL / / / 2590 /2760 K OPCJE DODATKOWE Zamek Dodatkowy nadajnik czterokanałowy (4M433) do napędu MIDO (1) - Wymiar zamówieniowy. CBG/2012/ Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów Ceny w polskich złotych AUTOMATYKA patrz str

16 Bramy segmentowe Wymiary typowe UniPro Multi /SSpN-Multi i SSpK-Multi/ Struktura: woodgrain. Kolory: RAL 8014 (brązowy), RAL 9016 (biały), złoty dąb, orzech, mahoń. S Sp N Woodgrain K Woodgrain Wymiar otworu (1) RAL 8014, RAL 9016 złoty dąb, orzech RAL 8014, RAL 9016 złoty dąb, orzech, mahoń N (So x Ho) szer. x wys. min Ręczna Automatyczna (2) Ręczna Automatyczna (2) Ręczna Automatyczna (2) Ręczna Automatyczna (2) 2250 x x 2375 x x 2250 x x x 2125 x x 2250 x x x 2125 x x 2250 x 2600 x 2600 x x x 2750 x 2750 x x x 3000 x 3000 x x x 3250 x 3250 x x x 3500 x x x 3750 x x x 4000 x x x 4250 x x x 4500 x x x 4750 x x x 5000 x x (3) (3) OPCJE DODATKOWE z wkładką patentową Zamek z wkładką antywłamaniową Zasuwa ręczna Fotokomórki Dodatkowy nadajnik czterokanałowy (4M433) do napędu MIDO 600 Rozblokowanie napędu z zewnątrz (dodatkowy zamek) (1) - Wymiar zamówieniowy. (2) - Brama z napędem MIDO 600. (3) - Dla bram w kolorze "złoty dąb" i "orzech" N min = 220 [mm] kpl. AUTOMATYKA patrz str Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów Ceny w polskich złotych CBG/2012/

17 Bramy segmentowe UniPro Wymiary typowe Struktura: woodgrain, silkline. Kolory: RAL 8014 (brązowy), RAL 9016 (biały). S Sp N... Sp G... Sp W... Sp G... Sp W... Sp K Wymiar otworu (1) (So x Ho) szer. x wys x x 2375 x x 2250 x x x 2125 x x 2250 x x x 2125 x x 2250 x 2600 x 2600 x x x 2750 x 2750 x x x 3000 x 3000 x x x 3250 x 3250 x x x 3500 x x x 3750 x x x 4000 x x x 4250 x x x 4500 x x x 4750 x x x 5000 x x x (3) 5500 x 2125 (3) 5500 x 2250 (3) Woodgrain: RAL 8014, RAL 9016 Silkline: RAL 9016 Ręczna Automatyczna (2) Ręczna Automatyczna (2) Ręczna Automatyczna (2) Ręczna Automatyczna (2) (1) (2) (3) - Wymiar zamówieniowy. - Brama z napędem Optimum Brama z napędem Optimum Woodgrain: RAL 8014, RAL 9016 Woodgrain: RAL 8014, RAL OPCJE DODATKOWE patrz str. 23 AUTOMATYKA patrz str. 43 CBG/2012/ Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów Ceny w polskich złotych 15

18 Bramy segmentowe UniPro Wymiary typowe Struktura: woodgrain, silkline. Kolory: RAL 9006 (srebrny) S Wymiar otworu (1) (So x Ho) szer. x wys.... Sp N Woodgrain: RAL Sp V Silkline: RAL x x 2375 x x 2250 x x x 2125 x x 2250 x x x 2125 x x 2250 x 2600 x 2600 x x x 2750 x 2750 x x x 3000 x 3000 x x x 3250 x 3250 x x x 3500 x x x 3750 x x x 4000 x x x 4250 x x x 4500 x x x 4750 x x x 5000 x x x (3) 5500 x 2125 (3) 5500 x 2250 (3) Ręczna Automatyczna (2) Ręczna Automatyczna (2) (1) (2) - Wymiar zamówieniowy. - Brama z napędem Optimum 600. (3) - Brama z napędem Optimum 800. OPCJE DODATKOWE patrz str. 23 AUTOMATYKA patrz str Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów Ceny w polskich złotych CBG/2012/

19 Bramy segmentowe UniPro Wymiary typowe Struktura: woodgrain, smoothgrain, sandgrain. Kolory: złoty dąb, orzech, mahoń, antracyt. S Sp N... Sp G... Sp W... Sp K Wymiar otworu (1) (So x Ho) szer. x wys x x 2375 x x 2250 x x x 2125 x x 2250 x x x 2125 x x 2250 x 2600 x 2600 x x x 2750 x 2750 x x x 3000 x 3000 x x x 3250 x 3250 x x x 3500 x x x 3750 x x x 4000 x x x 4250 x x x 4500 x x x 4750 x x x 5000 x x x (3) 5500 x 2125 (3) 5500 x 2250 (3) Woodgrain: złoty dąb, orzech Woodgrain: złoty dąb, orzech, mahoń (1) (2) - Wymiar zamówieniowy. - Brama z napędem Optimum 600. (3) - Brama z napędem Optimum 800. Woodgrain: złoty dąb, orzech Smoothgrain: złoty dąb, orzech Sandgrain: antracyt Woodgrain: złoty dąb, orzech, mahoń Ręczna Automatyczna (2) Ręczna Automatyczna (2) Ręczna Automatyczna (2) CBG/2012/ Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów Ceny w polskich złotych OPCJE DODATKOWE patrz str. 23 AUTOMATYKA patrz str

20 Bramy segmentowe UniPro Wymiary typowe Struktura: smoothgrain Kolory specjalne dąb antyczny ( ), macore ( ), ciemny dąb ( ), dąb bagienny ( ), tabasco ( ), letnia wiśnia ( ), oregon ( ), siena noce (49237 PN), siena rosso (49233 PR), winchester (49240 XA), "weiss" biały ( ), anthracite grey ( ), cream white ( ), dark green ( ), metbrush silver (F ), silbergrau (F ), AnTEAK ( ), sapeli ( ), siena PL ( ), mahoń (black cherry ) S Wymiar otworu (1) (So x Ho) szer. x wys x x 2375 x x 2250 x x x 2125 x x 2250 x x x 2125 x x 2250 x 2600 x 2600 x x x 2750 x 2750 x x x 3000 x 3000 x x x 3250 x 3250 x x x 3500 x x x 3750 x x x 4000 x x x 4250 x x x 4500 x x x 4750 x x x 5000 x x x (3) 5500 x 2125 (3) 5500 x 2250 (3)... Sp G... Sp W Smoothgrain Smoothgrain Ręczna Automatyczna (2) (1) - Wymiar zamówieniowy. (2) - Brama z napędem Optimum 600. (3) - Brama z napędem Optimum 800. OPCJE DODATKOWE patrz str. 23 AUTOMATYKA patrz str Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów Ceny w polskich złotych CBG/2012/

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE Bramy segmentowe UniPro Szczegół "D" Wszystkie bramy malowane są lakierem z efektem półmatowym Jako opcja dodatkowa istnieje możliwość pomalowania skrzydła bramy z zewnątrz na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Strona 1 z 5 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Trzebnica 22.10.2018 PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica tel. +48/71/312-07-93;

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE BAMY GAAŻOWE UCHYLE Bramy uchylne ovum, Progress, Komfort Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy,

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe CENNIK 2017 Bramy segmentowe przemysłowe Opis produktu Bramy przemysłowe zostały zaprojektowane do użytku w miejscach intensywnej eksploatacji - budynkach przemysłowych oraz budynkach wielorodzinnych.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Egzemplarz nr 1 Malbork, dnia 26.02.2016 r. Wszyscy Zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/17/II/2015/MS. Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012 Bramy Garażowe

Cennik 2012 Bramy Garażowe Cennik 2012 Bramy Garażowe Bramy segmentowe Bramy uchylne Automatyka Bramy roletowe Bramy rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Drzwi stalowe DST Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe uchylne Opis techniczny

Bramy garażowe uchylne Opis techniczny Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy, skrzydła i prowadnic poziomych. Standardowo brama

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE BAMY GAAŻOWE OZWIENE Informacje ogólne Bramy garażowe rozwierne jedno i dwuskrzydłowe przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica i skrzydło wykonane są

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe Typ: UniPro Informacje techniczne

Bramy garażowe segmentowe Typ: UniPro Informacje techniczne Informacje ogólne Brama garażowa segmentowa przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, garażach i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z prowadnic pionowych, poziomych podsufitowych i

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Bramy harmonijkowe Opis techniczny www.migas-door.pl Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny Typ: BGDS/P Informacje ogólne Brama dwuskrzydłowa typu: BGDS/P przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych itp. Ościeżnica wykonana

Bardziej szczegółowo

CENNIK Nr10/2009 BRAMY GARAŻOWE OBOWIĄZUJE OD 08.06.2009

CENNIK Nr10/2009 BRAMY GARAŻOWE OBOWIĄZUJE OD 08.06.2009 CENNIK Nr10/2009 OBOWIĄZUJE OD 08.06.2009 BRAMY GARAŻOWE BRAMY SEGMENTOWE BRAMY UCHYLNE AUTOMATYKA BRAMY ROLETOWE BRAMY ROZWIERNE JEDNOSKRZYDŁOWE i DWUSKRZYDŁOWE DRZWI STALOWE DST DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE

Bardziej szczegółowo

Bramy podwieszane przesuwne

Bramy podwieszane przesuwne Informacje ogólne Brama przesuwna wisząca przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach samochodowych

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny Typ: BGDS/T Informacje ogólne Brama garażowa dwuskrzydłowa przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica wykonana jest z profili zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Cennik Bramy Garażowe

Cennik Bramy Garażowe Cennik Bramy Garażowe Bramy segmentowe Bramy uchylne Automatyka Bramy roletowe Bramy rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Drzwi stalowe Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Zawiera bramy

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE Konstrukcja bramy segmentowej przemysłowej sprawia, że brama ta może być stosowana do otworów o dużych wymiarach oraz gdzie występuję duża częstotliwość jej używania. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 Spis treści Modele R40 - Przetłoczenia niskie, Bez przetłoczeń 3 Modele R40 - Przetłoczenia wysokie, Mikroprzetłoczenia 4 Modele R40 - Makroprzetłoczenia, Kasetonowe 5

Bardziej szczegółowo

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Nazwa segmentowa UniPro uchylna Select roletowa BR-77s Rodzaj : garażowe garażowe garażowe Sposób otwierania : segmentowe uchylne rolowane 5500 4000 4300 3000 2700 4150 Materiał ramy : stal ocynkowana

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE STALOWE DRZWI PŁASZCZOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE DRZWI TYPOWE DOSTĘPNE ZE STANÓW MAGAZYNOWYCH

DRZWI STALOWE STALOWE DRZWI PŁASZCZOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE DRZWI TYPOWE DOSTĘPNE ZE STANÓW MAGAZYNOWYCH DRZWI STALOWE BRAMY DRZWI OGRODZENIA DRZWI TYPOWE DOSTĘPNE ZE STANÓW MAGAZYNOWYCH STALOWE DRZWI PŁASZCZOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE Zastosowanie: Stalowe drzwi płaszczowe to doskonałe rozwiązanie w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą

Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą 2 Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą firmy DK-prof. Producent zastrzega sobie prawo do

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny Opis techniczny Informacje ogólne Brama segmentowa przeznaczona jest zarówno do użytku w garażach prywatnych jak też magazynach, halach przemysłowych czy warsztatach. Zbudowana jest z prowadnic pionowych,

Bardziej szczegółowo

BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE

BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE Bramy podwieszane przesuwne WIŚNIOWSKI proste i ekonomiczne rozwiązanie 32 ZALETY EKSPERT W TRUDNYCH SYTUACJACH Bramy podwieszane przesuwne WIŚNIOWSKI nie stanowią dodatkowego

Bardziej szczegółowo

DRZWI CREO PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI ALUMINIOWE CREO. Cechy charakterystyczne:

DRZWI CREO PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI ALUMINIOWE CREO. Cechy charakterystyczne: DRZWI ALUMINIOWE CREO DRZWI CREO Cechy charakterystyczne: współczynnik U na poziomie 0.8 W/m 2 K termoizolowane kształtowniki aluminiowe (w tym ciepły próg) profil podprogowy tworzywowy do "ciepłego montażu"

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. wersja 14.02

Cennik 2014. wersja 14.02 wersja 14.02 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe [skrzydło drzwi, jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy,

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. Dane techniczne

Opis produktu. Dane techniczne Opis produktu Ogólny opis produktu Brama i furtka GARDIA to systemowe rozwiązanie przeznaczone dla domu i przemysłu. W zestawie z bramą lub furtką słupy nośne oraz komplet zawiasowo-zamkowy LOCINOX. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2011 BRAMY PRZEMYSŁOWE. Aktualizacja 31/2011 z dnia 26.06.2014r.

CENNIK 2011 BRAMY PRZEMYSŁOWE. Aktualizacja 31/2011 z dnia 26.06.2014r. CENNIK 2011 Aktualizacja 31/2011 z dnia 26.06.2014r. BRAMY PRZEMYSŁOWE BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA SYSTEMY PRZEŁADUNKOWE BRAMY HARMONIJKOWE Karta zmian Nr Data

Bardziej szczegółowo

GARDIA BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA

GARDIA BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA BRAMY DRZWI OGRODZENIA BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01 Cennik tel +48 614442503 (782), fax +48 614442050 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 Cennik met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2014 edycja 1 Segmentowe BRAMY GARAŻOWE Bramy STANDARD Sprężyny naciągowe, Kolekcja RAL-PODSTAWOWE: Mikrofala, S-Panel (9 kolorów), M-Panel (RAL 9016, RAL 8014), L-Panel (RAL 9016, RAL 8014, ADS703

Bardziej szczegółowo

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS Centrala Torsystem Butzbach Sp. z o.o. 57-240 Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 44 tel. +48 074 816 37 00 Faks +48 074 816 37 03 e-mail: biuro@torsystem.com.pl Biuro handlowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE ZAMÓWIENIE NR DATA DO: BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIG TOR: +48 52 345 28 82; FAX: +48 52 345 28 81; e-mail: handel@bigtor.pl FIRMA: PROJEKT:

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) KARTA KATALOGOWA DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) Informacje Techniczne Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Delta wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Blacha łączona jest bez

Bardziej szczegółowo

Cennik Bramy Garażowe

Cennik Bramy Garażowe Cennik Bramy Garażowe Bramy segmentowe Bramy uchylne Automatyka Bramy roletowe Bramy rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Drzwi stalowe Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Zawiera prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DRZWI WEJŚCIOWE DRZWI PRZYGARAŻOWE I BRAMY DWUSKRZYDŁOWE

DRZWI WEJŚCIOWE DRZWI PRZYGARAŻOWE I BRAMY DWUSKRZYDŁOWE DRZWI WEJŚCIOWE DRZWI PRZYGARAŻOWE I BRAMY DWUSKRZYDŁOWE ECO Line TERMO Line od 1995 r. NOWOCZESNE WZORNICTWO. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE. NOWOŚĆ! DRZWI WEJŚCIOWE I PRZYGARAŻOWE TERMO 60 i TERMO 70 Naturalne

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 CENNIK BRAM GARAŻOWYCH TYPOWYCH AUTOMATYCZNYCH Przetłoczenie poziome niskie, kolory widoczne od zewnątrz Nadproże min. 250mm Kolor Wymiar Brąz (RAL8014) Orzech

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO

ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO y typowe Drzwi jednoskrzydłowe nieocieplane - wykonanie typowe Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8014, RAL 8017. Wyposażenie: dwa zawiasy w tym

Bardziej szczegółowo

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Nazwa Brama garażowa segmentowa UniPro Brama garażowa uchylna Select Brama garażowa roletowa BR-77s Rodzaj : garażowe garażowe garażowe Sposób otwierania : segmentowe uchylne rolowane 5500 4000 4300 3000

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr 01/2014 (do DoP EN 1H 00)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr 01/2014 (do DoP EN 1H 00) KARTA KATALOGOWA ENSAMBLADA DRZWI WIELOFUNKCYJNE 1 ORAZ 2 SKRZYDŁOWE Informacje Techniczne Skrzydło drzwi ENSAMBLADA wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,5 mm. Blacha łączona

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Informacje ogólne Brama segmentowa przeznaczona jest zarówno do użytku w garażach prywatnych jak też magazynach, halach przemysłowych czy warsztatach. Zbudowana

Bardziej szczegółowo

MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST

MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA BRAMY DRZWI OGRODZENIA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane

Bardziej szczegółowo

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality 7.1 Wyjątkowa izolacja termiczna Bramy są przeznaczone do pomieszczeń, gdzie wymagane są wysokie właściwości izolacyjne. Sekcja bramy ma 80 mm grubości. IZOLACYJNOŚĆ jest bardzo użyteczna w środowiskach,

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015. producent drzwi stalowych

Cennik 2015. producent drzwi stalowych producent drzwi stalowych ważny od dnia 01.03.2015 Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma on charakter jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

IDEALNE ZAMKNIĘCIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH DRZWI STALOWE PROFILOWE

IDEALNE ZAMKNIĘCIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH DRZWI STALOWE PROFILOWE IDEALNE ZAMKNIĘCIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH DRZWI STALOWE PROFILOWE PL WYPOSAŻENIE DRZWI 5gwalraanctji* zyjnej antykoro 1 samozamykacz 2 bolec antywyważeniowy 3 wkładka antywłamaniowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ. Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r.

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ. Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. Fabryka Okien i Drzwi DZIADEK Sp. z o.o. Bielice, 13-330 Krotoszyny Telefony: informacja (056) 47

Bardziej szczegółowo

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 1. Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI - 2 szt wymiar 2690 x 2490, KOLOR: AW ANTRACYT struktura piasku sandrgine, panel bez przetłoczeń gładki, Typ:Sp sprężyny z przodu,

Bardziej szczegółowo

Cennik NOWO r.

Cennik NOWO r. Cennik Bramy Garażowe Bramy segmentowe Bramy uchylne Automatyka Bramy roletowe Bramy rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Drzwi stalowe Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe NOWOŚĆ Napęd

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy uchylne

CENNIK Bramy uchylne CENNIK 2017 Bramy uchylne Opis produktu Bramy garażowe uchylne stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących taniej metody zabezpieczenia swojego garażu, przy zachowaniu trwałości i niezawodności

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE

DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE Spis treści 4 Prowadzenia 5...R30 6...R40 - SM 7...R40 - UM 8...R40 - TM 9...TL LHR - FM 10...TL LHR - RM 11...TL STD 12...Opcje uzyskania dodatkowego światła przejścia

Bardziej szczegółowo

Karta Gwarancyjna Ważna tylko wypełniona i podpisana przez Klienta

Karta Gwarancyjna Ważna tylko wypełniona i podpisana przez Klienta PL Karta Gwarancyjna Ważna tylko wypełniona i podpisana przez Klienta NAZWA WYROBU: NR SERYJNY: PRODUCENT: WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. PL 33-311 Wielogłowy 153 TEL. 18 44 77 111; FAX 18 44 77 110 NIP:

Bardziej szczegółowo

GARDIA. BRAMA i FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA NOWOŚĆ 2014

GARDIA. BRAMA i FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA NOWOŚĆ 2014 NOWOŚĆ 2014 BRAMA i FURTKA OGRODZENIOWA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane są wokół

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE AJ 2013 YCJA M ED Ciepła ościeżnica TERMO

DRZWI ZEWNĘTRZNE AJ 2013 YCJA M ED Ciepła ościeżnica TERMO DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA MAJ 2013 Ciepła ościeżnica TERMO Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania.

Bardziej szczegółowo

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2013 edycja 1 Segmentowe BRAMY GARAŻOWE Bramy STANDARD Bramy STANDARD Sprężyny naciągowe, Kolekcja RAL-PODSTAWOWE: Mikrofala, S-Panel (9 kolorów), M-Panel (RAL 9016, RAL 8014), L-Panel (RAL 9016,

Bardziej szczegółowo

Katalog ekspozycji i materiałów reklamowych.

Katalog ekspozycji i materiałów reklamowych. Katalog ekspozycji i materiałów reklamowych 2013 www.wisniowski.pl spis treści Przykład ekspozycji WIŚNIOWSKI 04 24 29 34 58 Materiały reklamowe WIŚNIOWSKI Wzorniki kolorów WIŚNIOWSKI Ekspozycje Bram

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe

Garażowe bramy segmentowe Garażowe bramy segmentowe Dane montażowe Stan na 04.2018 r. Spis treści Spis treści Strona Typ bramy / płyta bramy 3 4 Typ drzwi / płyta drzwiowa 4 LTE 42, przetłoczenia S, Woodgrain 5 LTE 42, przetłoczenia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. 150zł WIŚNIOWSKI. Kupując jeden lub kilka produktów promocyjnych, możesz otrzymać za każdy z nich premię pieniężną 150 zł

PROMOCJA. 150zł WIŚNIOWSKI. Kupując jeden lub kilka produktów promocyjnych, możesz otrzymać za każdy z nich premię pieniężną 150 zł PROMOCJA WIŚNIOWSKI CASHBACK Kupując jeden lub kilka produktów promocyjnych, możesz otrzymać za każdy z nich premię pieniężną 150 zł 150zł cashback Bramy Drzwi ogrodzenia Formularz rejestracyjny i Regulamin

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68. Edycja 6/2013 obowiązuje od r.

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68. Edycja 6/2013 obowiązuje od r. CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Edycja 6/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. Fabryka Okien i Drzwi DZIADEK Sp. z o.o. Bielice, 13-330 Krotoszyny Telefony: informacja (056) 47 47 670; dział handlowy

Bardziej szczegółowo

ARGALI. od 3000/3690,00 cena drzwi netto/brutto (VAT 23%) Ud=0,78 * W/m 2 K

ARGALI. od 3000/3690,00 cena drzwi netto/brutto (VAT 23%) Ud=0,78 * W/m 2 K SYSTEM przylgowy 80-100 ARGALI od 3000/3690,00 cena drzwi netto/brutto (VAT 23%) współczynnik przenikania ciepła: Ud=0,78 W/m 2 K* klasa antywłamaniowości RC2 Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcja skrzydła

Bardziej szczegółowo

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Segmentowe bramy przemysłowe OSP42A OSF42A Sekcyjna Ramowa 2 SOHD Portfolio OSP42A OSF42A Połączenie OSP42A & OSF42A Design 3 Normstahl OSP42A 4 OSP42A Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB"

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB Dane aktualne na dzień: 31-08-2019 03:00 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-segmentowa-4500x2250-zloty-dab-orzech-antracyt-p-92.html Brama segmentowa 4500x2250 Złoty Dąb,Orzech Antracyt

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE STALOWE DRZWI PROFILOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

DRZWI STALOWE STALOWE DRZWI PROFILOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE BRAMY DRZWI OGRODZENIA STALOWE DRZWI PROFILOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE Zastosowanie: Stalowe drzwi profilowe świetnie nadają się jako zamknięcie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r.

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis bramy i opcje...strona 4 Powierzchnie i kolory...strona 5

Bardziej szczegółowo

Furtki ogrodzeniowe posesyjne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne

Furtki ogrodzeniowe posesyjne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne Wymiary montażowe Warunki zabudowy 20 [mm] H Lx Rys.. Furtka wraz ze słupami ogrodzenia. Informacje ogólne Furtka nie jest wyposażona w słupy. Należy je zamówić osobno (za dopłatą). Dobór przekroju słupów

Bardziej szczegółowo

Cennik wybranych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ważny od 31.03.2014. Zastrzega się zmiany cen.

Cennik wybranych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ważny od 31.03.2014. Zastrzega się zmiany cen. SPECJALISTCZNE CENTRUM OGRODZEŃ, BRAM, GARAŻY Stu-Re P.W. 42-680 Tarnowskie Góry,ul.Zagórska 38 ( przy drodze nr 11- dawniej 43 z Katowic do Poznania ) e-mail:sture@poczta.onet.pl, www.zagorska38.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja

Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja 2013 www.normstahl.pl Nowości produktowe 2013 Secura NOWOŚĆ! Secura z drzwiami NOWOŚĆ! Optymalna izolacyjność cieplna dzięki panelom grubości 42 mm 10 oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe

Garażowe bramy segmentowe Garażowe bramy segmentowe Dane montażowe: stan na dzień 01.07.2014 Spis treści Spis treści Strona Typ bramy / płyta bramy 3 4 Typ drzwi / płyta drzwiowa 4 LTE 40, przetłoczenia S, Woodgrain 5 LTE 40, przetłoczenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

KATALOG DRZWI ZEWNĘTRZNYCH P R O D UC E NT STO L A R K I A L UM INIO W E J i KATALOG DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - 2 - Katalog wypełnień Produkty firmy NITUS to gwarancja nowoczesnego wyglądu oraz wysoki stopień bezpieczeństwa dla domu.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Obowiązuje od dnia ceny PLN.

NOWOŚCI Obowiązuje od dnia ceny PLN. NOWOŚCI 2019 Obowiązuje od dnia 06.03.2019 ceny PLN www.pol-skone.eu bez ESTATO od 959/1179,57 cena skrzydła netto/brutto (PLN, VAT 23%) NOWY KOLOR SZYBY 60-100 120-180 II klasa Drzwi zbudowane z ramiaka

Bardziej szczegółowo

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa Brama do wszystkich zastosowań Klasyczna, izolowana termicznie brama segmentowa zapewnia solidne zamknięcie budynku. Duża liczba wariantów paneli i przeszkleń oraz

Bardziej szczegółowo

U d CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI

U d CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS WYPOSAŻENIE DRZWI OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych modeli. Parametry użytkowe

Bardziej szczegółowo

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1 M a j 2 0 1 2 w w w. j u w e n t. p l 1 drzwi stalowe wzmocnione odporność na włamanie kl. -1- zamek o odporności na włamanie kl.-5- Drzwi typu Juwent są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

DRZWI NORMAL (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe)

DRZWI NORMAL (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe) Drzwi stalowe DRZWI (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe) Drzwi występują tylko w wersji Komplet drzwi Normal obejmuje w standardzie: Ościeżnica Ościeżnica 9 lub 11 laminowana 3 bolce antywyważeniowe Skrzydło

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Drzwi stalowe. Ciepła ościeżnica TERMO EDYCJA LISTOPAD 2012

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Drzwi stalowe. Ciepła ościeżnica TERMO EDYCJA LISTOPAD 2012 DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA LISTOPAD 2012 Ciepła ościeżnica TERMO Drzwi stalowe Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Edycja 4/2010 obowiązuje od 19.07.2010r. Bielice 13-330 Krotoszyny Telefony: informacja (056) 47 47 670; dział handlowy (056) 47 47 666, 47 47 671, 47 47 675,

Bardziej szczegółowo

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2017 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Obowiązuje od 01.03.2017 Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi techniczne typu DT50... 4 2. Drzwi przeciwpożarowe (normatywne)...

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE. Pełen profesjonalizm

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE. Pełen profesjonalizm BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE Pełen profesjonalizm Bramy przemysłowe DAKO WYSOKA JAKOŚĆ gwarancja bezpieczeństwa oraz szeroki wybór możliwości. PAKIET ROZWIĄZAŃ dedykowanych szczególnie do hal produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Brama garażowa segmentowa. nowocześnie...

Brama garażowa segmentowa. nowocześnie... Brama garażowa segmentowa nowocześnie... Brama szyta na miarę Brama garażowa powinna spełniać zarówno wymagania estetyczne jak i funkcjonalne. Ważnymi cechami każdej bramy są wygląd, trwałość czy bezpieczeństwo.

Bardziej szczegółowo

Cennik DRZWI ALUMINIOWE CREO

Cennik DRZWI ALUMINIOWE CREO Cennik DRZWI ALUMINIOWE CREO Obowiązuje od 10.10.2014r. "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. PL 33-311 Wielogłowy 153 TEL. +48 18 44 77 111 FAX +48 18 44 77 110 www.wisniowski.pl N = 49 o 40 10 E = 20 o 41

Bardziej szczegółowo

BRAMY ROLETOWE BR-100

BRAMY ROLETOWE BR-100 BRAMY ROLETOWE BR-100 W bramach roletowych WIŚNIOWSKI komfort staje się standardem 26 ZALETY KOMFORT W STANDARDZIE W pełni zintegrowana automatyka ułatwia obsługę oraz usprawnia pracę personelu. Wyposażone

Bardziej szczegółowo

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r.

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. Przetłoczenia poziome wąskie Izoline Dostępne wszystkie wymiary Ponadczasowe wzornictwo Bramy z wąskim

Bardziej szczegółowo

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA Dane aktualne na dzień: 24-07-2019 12:41 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-przemyslowa-3000x3000-p-95.html BRAMA PRZEMYSŁOWA 3000x3000 Cena Dostępność 3 360,00 zł Na zamówienie Opis produktu

Bardziej szczegółowo

CENNIK STOLARKI ALUMINIOWEJ

CENNIK STOLARKI ALUMINIOWEJ CENNIK STOLARKI ALUMINIOWEJ ZASADY WYKONYWANIA WYCEN DLA STOLARKI ALUMINIOWEJ 1. Podane w części tabelarycznej cennika ceny, dotyczą okien i drzwi w kolorze standardowym, tzn. białym RAL 9016 lub brązowym

Bardziej szczegółowo

Drzwi stalowe. Szanowni klienci

Drzwi stalowe. Szanowni klienci Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji naszych drzwi używamy tylko sprawdzonych technologii

Bardziej szczegółowo

Boczna garażowa brama segmentowa HST

Boczna garażowa brama segmentowa HST Boczna garażowa brama segmentowa HST z segmentami stalowymi Spis treści Boczna garażowa brama segmentowa HST Strona Opis produktu Opis produktu HST 215 Typy prowadzeń i dane montażowe oraz rodzaje montażu

Bardziej szczegółowo

Fabryka drzwi DRZWI TECHNICZNE. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,62 [W/m 2 K]

Fabryka drzwi DRZWI TECHNICZNE. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,62 [W/m 2 K] Fabryka drzwi SPECYFIKACJA DRZWI TECHNICZNE WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,62 [W/m 2 K] Wyposażenie standardowe: - Skrzydło o grubości 42 mm wypełnione sztywną pianką poliuretanową powlekane farbą

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych. Ścisła

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe PRESTIGE

Bramy garażowe dwuskrzydłowe PRESTIGE Bramy garażowe dwuskrzydłowe PRESTIGE Tradycyjne TRADYCYJNE - klasyczna konstrukcja bram dwuskrzydłowych. Lepiej zmienić bramę ale nie styl! Przeszklenie z podwójnymi szybami przeźroczyste, matowe, zmrożone

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ 1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa W celu poprawnego

Bardziej szczegółowo

cytryna C słoneczko C lotos C szarotka C kryształ C antisol F czarne diamenty F stokrotki F

cytryna C słoneczko C lotos C szarotka C kryształ C antisol F czarne diamenty F stokrotki F cytryna C słoneczko C lotos C szarotka C kryształ C antisol F czarne diamenty F stokrotki F 2 zawias antywyważeniowy 2 ościeżnica drewniana winylowana SOFT oraz listwa wykończeniowa antisol A czarne diamenty

Bardziej szczegółowo

DLA DOMU BRAMY GARAŻOWE

DLA DOMU BRAMY GARAŻOWE DLA DOMU BRAMY GARAŻOWE Produkujemy bramy garażowe z pasją od 1991 roku. Dbamy o relacje z naszymi partnerami. Stawiamy na precyzję, solidność wykonania i standardy bezpieczeństwa. O FIRMIE Olypms group

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

SUPER CENY! KOLEKCJE patrz strona 4 model pełne. Kolekcje drzwi do mieszkań marki

SUPER CENY! KOLEKCJE patrz strona 4 model pełne. Kolekcje drzwi do mieszkań marki już od 106 PLN patrz strona 4 model pełne SUPER CENY! KOLEKCJE 2013 Kolekcje drzwi do mieszkań marki nowość VERTE BASIC PLUS MODEL DUŻA I MAŁA RAMKA, DĄB MONACO 3 PEŁNE MAŁA RAMKA DUŻA RAMKA TRIO 122 150,06

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH

CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH CENNIK DRZWI ALUMINIOWYCH OPIS Drzwi zewnętrzne DAKO to zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Segmentowe bramy garażowe

Segmentowe bramy garażowe Segmentowe bramy garażowe Dane montażowe: stan na 1.6.2008 Spis treści Spis treści strona LTE 0, przetłoczenia S, Woodgrain 3 LTE 0, przetłoczenia M, Woodgrain LTE 0, kasetony S, Woodgrain 5 LTE 0, kasetony

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2019/1. na wizualizacji drzwi Botes w kolorze antracyt

KATALOG 2019/1. na wizualizacji drzwi Botes w kolorze antracyt KATALOG 2019/1 na wizualizacji drzwi Botes w kolorze antracyt WAŻNY OD 11.02.2019 łezka łezka KROKUS MAŁY PŁOMYK PŁOMYK diament 1 diament 1 cena: 999,00 zł * / 1228,77 zł ** 1 do wyboru przeszklenie diament

Bardziej szczegółowo