CENNIK Nr10/2009 BRAMY GARAŻOWE OBOWIĄZUJE OD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK Nr10/2009 BRAMY GARAŻOWE OBOWIĄZUJE OD 08.06.2009"

Transkrypt

1 CENNIK Nr10/2009 OBOWIĄZUJE OD BRAMY GARAŻOWE BRAMY SEGMENTOWE BRAMY UCHYLNE AUTOMATYKA BRAMY ROLETOWE BRAMY ROZWIERNE JEDNOSKRZYDŁOWE i DWUSKRZYDŁOWE DRZWI STALOWE DST DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE i DWUSKRZYDŁOWE

2

3 Grupa WIŚNIOWSKI PL / Wielogłowy 153 Tel. (018) Fa (018) wisniowski.pl o N = 49 40' 10" o E = 20 41' 12" Informacje Posiadane dokumenty REGON: P NIP: Wpis do EDzG Wójt Gminy Chełmiec 279 Nr konta bankowego: Kredyt Bank S.A. O/Nowy Sącz Nr Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rysunki oraz zdjęcia zamieszczone w cenniku są rysunkami poglądowymi. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez powiadomienia zmian spowodowanych postępem technicznym i technologicznym, co najmniej nie obniżających walorów estetycznych i funkcjonalnych produktów. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ceny w polskich złotych netto. Poprzedni cennik 10/2008 z dnia traci ważność. Podane ceny obowiązują w sieci sprzedaży na terenie Polski. EXW / loco magazyn WIŚNIOWSKI. Certyfikat Jako?ci ISO 9001 HYGIENIC CERTIFICATE PZH Atest Higieniczny PZH TECHNICAL APPROVAL Aprobata Techniczna ITB Zgodno?ć produktów ze znakiem CE 1. Producent informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie "Garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodnej obsługi samochodów osobowych (...) powinien mieć: ( ) wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle" (Dz. U. Nr. 75; Roz. 10; 102.; Pkt 2). Dopuszcza się zastosowanie bram o mniejszych wymiarach, niż podane w Rozporządzeniu, do pomieszczeń technicznych lub gospodarczych, jak również do renowacji istniejących obiektów budowlanych. 2. Zróżnicowane techniki produkcji oraz pigmentacji lakierów i farb nie wykluczają wystąpienia różnic kolorystycznych w stosunku do oryginalnego skalownika RAL 840-HR (połysk jedwabisty) i RAL 841-GL (połysk wysoki). W związku z powyższym kolory oraz stopnie połysku nie powinny być traktowane zobowiązująco. Wzornik RAL służy jedynie do orientacji w palecie barw RAL. 3. Podstawą do naliczania wartości za opcje dodatkowe jest cena podstawowa produktu. Ceny opcji dodatkowych dotyczą wykonania ich podczas produkcji. W innych przypadkach wyceniane są indywidualnie. 4. Każde wykonanie inne niż podane w cenniku podnosi cenę wyrobu. 5. Niestandardowe zamówienia wymagają każdorazowo indywidualnej kalkulacji. Zamówienie towaru w wersji niestandardowej (innej niż opisana w cenniku) wymaga wpłacenia zadatku w wysokości minimum 30% wartości produktu. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie. 6. Produkty wykonane są zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 7. Z uwagi na ograniczenia transportowe w bramach dwuskrzydłowych szerokość i wysokość transportowanego elementu nie może przekraczać 3000 [mm]. Po przekroczeniu w/w wymiaru brama dostarczana jest w stanie rozkręconym. 8. Samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub modyfikacji jest niedopuszczalne i powoduje utratę praw gwarancyjnych, nie dopuszcza się również stosowania części zamiennych innych producentów. 9. Wszelkie uzgodnienia związane z niestandardowym wykonaniem lub zastosowaniem opcji, która nie jest opisana w cenniku, muszą być ustalane w formie pisemnej. 10. Parametry bramy, które są podane w cenniku obowiązują wyłącznie przy bramach w wykonaniu standardowym. W przypadku bramy w wersji niestandardowej parametry bramy mogą ulec zmianie. 11. Przyjmuje się tolerancję wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji - wg PN-EN Rysunki na zamówieniach powinny być wykonane w widoku od wewnątrz, w innym przypadku należy to wyraźnie zaznaczyć. 13. Folię zabezpieczającą skrzydło bramy, należy zerwać najpóźniej 2 tygodnie po zamontowaniu bramy, nie później jednak niż 6 tygodni od dostawy do Punktu Sprzedaży. Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie oraz w serwisie online 1

4 Warunki gwarancji Firmy WIŚNIOWSKI DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU FIRMY WIŚNIOWSKI Przypominamy Państwu, że tylko prawidłowy montaż, właściwa obsługa oraz konserwacja produktu zapewniają bezpieczne i długoletnie użytkowanie OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski. 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie, wyrobów składowanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, zamontowanych w normalnych warunkach środowiskowych. 3. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt został zakupiony lub w przypadkach szczególnych (np. likwidacja punktu sprzedaży) Producent. 4. Podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu reklamacji jest dowód zakupu. 5. Podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest karta gwarancji. 6. Kartę gwarancji wystawia Punkt Sprzedaży. OKRES GWARANCJI 1. Gwarancja na prawidłowe funkcjonowanie produktu, Firma WIŚNIOWSKI udziela na okres 2 lat od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty produkcji podanej na tabliczce znamionowej produktu, pod warunkiem zamontowania i użytkowania produktu zgodnie z Instrukcją Obsługi i Montażu oraz przeznaczeniem. 2. Firma WIŚNIOWSKI gwarantuje odporność antykorozyjną wyrobów przez okres: - 2 lata na elementy ogrodzeń przemysłowych (bramy, furtki, segmenty, panele kratowe, słupy) ocynkowane ogniowo, - 5 lat na bramy przemysłowe przesuwne PI 130 oraz PI 200 ocynkowane i powleczone poliestrowo, - 10 lat na elementy ogrodzeń przemysłowych (bramy przesuwne PI 95, bramy dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, panele kratowe, słupy) ocynkowane i powleczone poliestrowo. WARUNKI 2-LETNIEJ GWARANCJI FIRMY WIŚNIOWSKI Firma WIŚNIOWSKI udziela gwarancji na okres 2 lat na elementy ogrodzeń (bramy, furtki, segmenty, panele kratowe, słupy) ocynkowane ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku silnie agresywnym: dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych w głębi lądu albo miejskich na wybrzeżu (C4* zagrożenie korozją wysokie) 15 miesięcy, dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości chlorków (wybrzeże) (C5* zagrożenie korozją bardzo wysokie) 12 miesięcy, dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych (C6* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 6 miesięcy. WARUNKI 5-LETNIEJ I 10-LETNIEJ GWARANCJI FIRMY WIŚNIOWSKI Firma WIŚNIOWSKI gwarantuje odporność antykorozyjną wyrobów przez okres 5 i 10 lat licząc od daty sprzedaży. Gwarancja obejmuje odporność antykorozyjną wyrobów. Zmiany koloru powłok, elementy napędowe i akcesoria zamkowo-zawiasowe bram i furtek, a także elementy wykonane z tworzyw sztucznych nie są objęte niniejszą gwarancją. Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że montaż odbywał się zgodnie z Instrukcją Obsługi i Montażu oraz zasadami sztuki budowlanej. Gwarancja udzielona jest na wszystkie błędy produkcyjne oraz na zabezpieczenie antykorozyjne pod warunkiem, że wyroby nie są wystawione na O O działanie temperatury poniżej -20 C i powyżej +50 C oraz montowane będą O w temperaturze nie niższej niż 0 C. Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, magazynowania, instalowania oraz w skutek użytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że eksploatacja wyrobów będzie odbywała się w normalnych warunkach środowiskowych bez kontaktu z substancjami agresywnymi. Wyroby eksploatowane w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności (kategoria C5 wg PN-EN 12500) są wyłączone z gwarancji. Wyroby eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji. Niezabezpieczone fabrycznie krawędzie cięcia lub wykonane w trakcie montażu (końcówki drutów, krawędzie otworów itp.) w odległości do 10 [mm] od linii cięcia są wyłączone z gwarancji. 3. Dodatkowo na przyczepność powłoki malowanej proszkowo na podłożu aluminiowym Producent udziela gwarancji do 10 lat. Gwarancja na przyczepność powłoki malarskiej ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku silnie agresywnym: - dla elementów zamontowanych wewnątrz lub na zewnątrz w odkrytych terenach wiejskich w głębi lądu (C2* zagrożenie korozyjne niskie) 9 lat, - dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach miejskich w głębi lądu albo łagodnym wybrzeżu (C3* zagrożenie korozyjne średnie) 8 lat, - dla elementów zamontowanych wewnątrz (baseny pływackie, urządzenia chemiczne) lub na zewnątrz w terenach przemysłowych w głębi lądu albo miejskich na wybrzeżu (C4* zagrożenie korozją wysokie) 5 lat, - dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości chlorków (wybrzeże) (C5* zagrożenie korozją bardzo wysokie) 3 lata, - dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych (C6* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 12 miesięcy. Wydłużona gwarancja nie obejmuje wyrobów malowanych farbami proszkowymi metalicznymi, perłowymi oraz z efektem specjalnym. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE 1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami w produkcji. 2. Producent zobowiązuje się do naprawy produktu wadliwego lub wymiany produktu na nowy lub do obniżenia ceny zakupu produktu. 3. Wymienione części przechodzą na własność Producenta lub firmy świadczącej usługi serwisowe, uprawnionej przez Producenta. Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku: 1. Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wyrobu. 2. Montażu dokonanego przez osobę niekompetentną** i niezgodnie z Instrukcją Obsługi i Montażu lub też zaniechania konserwacji produktu opisanego w Instrukcji Obsługi i Montażu. 3. Nieodpowiedniej i niezgodnej z Instrukcją Obsługi i Montażu obsługi produktu lub użytkowania niesprawnego produktu. 4. Działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz inne agresywnie działające substancje chemiczne (np.: cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy) lub anormalnych warunków pogodowych oraz klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych. 5. Zakłóceń w pracy urządzenia sterującego spowodowanych silnym polem magnetycznym pochodzącym od zlokalizowanych w pobliżu urządzeń energetycznych lub radiowych. 6. Przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie nieupoważnione do takich zmian przez Producenta. 7. Napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne** lub nieupoważnione przez Producenta. 8. Zastosowania części zamiennych innych producentów niż części oryginalne Producenta, bez pisemnej zgody Producenta. 9. Czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi i Montażu, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik produktu we własnym zakresie i na własny koszt. UWAGI KOŃCOWE 1. Załącznikiem do produktu jest Instrukcja Obsługi i Montażu. 2. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający reklamację. 3. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową * stopień korozyjności środowiska wg PN-EN ISO 14713, ** osoba kompetentna osoba odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia i zaopatrzona w niezbędne instrukcje, tak aby umożliwić prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie wymaganego instalowania. 2 Warunki gwarancji Firmy WIŚNIOWSKI

5 Spis treści Strona Bramy garażowe segmentowe UniPro Opis techniczny Bramy segmentowe UniPro Plus A /SNN-Plus A, SNK-Plus A/ - wymiary typowe Bramy segmentowe UniPro Multi /SSpN-Multi i SSpK-Multi/- wymiary typowe Bramy segmentowe UniPro - wymiary typowe Bramy segmentowe UniPro - wymiary specjalne Bramy garażowe uchylne Opis techniczny Bramy uchylne Novum, Progress - wymiary typowe 25 Bramy uchylne Komfort - wymiary typowe Bramy uchylne Komfort /nieocieplone i ocieplone/ - wymiary specjalne Automatyka do bram garażowych Opis techniczny 30 Napęd Optimum 31 Napęd Optimum Eko 31 Bramy garażowe roletowe Opis techniczny Bramy roletowe BR-77E, BR-100E - wymiary typowe 36 Bramy roletowe BR-77E, BR-77s - wymiary specjalne 37 Bramy roletowe BR-100E - wymiary specjalne Bramy garażowe rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Opis techniczny Bramy rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe /nieocieplone/ - wymiary specjalne Bramy rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe /ocieplone/ - wymiary specjalne Drzwi stalowe DST Opis techniczny Drzwi stalowe DST /nieocieplone i ocieplone/ - wymiary specjalne Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Opis techniczny Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe bez przegrody termicznej (wypełnienie skrzydła: profil aluminiowy) - wymiary specjalne 63 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z przegrodą termiczną (wypełnienie skrzydła: panel stalowy) - wymiary specjalne Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną (wypełnienie skrzydła: panel stalowy) - wymiary specjalne Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe bez przegrody termicznej (wypełnienie skrzydła: panel stalowy) - wymiary specjalne

6 BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

7 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Informacje ogólne Brama garażowa segmentowa przeznaczona jest do użytku w zabudowie jednorodzinnej. Zbudowana jest z prowadnic pionowych, poziomych podsufitowych i skrzydła wykonanego z paneli stalowych. Konstrukcja wykonana jest z elementów ocynkowanych. Brama uszczelniona jest na całym obwodzie. Brama wyposażona jest w kompletny zestaw montażowy. Bramy segmentowe dostępne są w wersji ręcznej (przystosowane do zamontowania napędu WIŚNIOWSKI typu Optimum lub Optimum Eko) i wersji automatycznej. Brama UniPro Plus A standardowo dostępna jest w wersji ręcznej, wyposażona jest w bezpieczny układ sprężyn naciągowych, brama nie posiada zamka. Brama UniPro Mluti standardowo dostępna jest w wersji ręcznej i automatycznej, wyposażona jest w bezpieczny układ sprężyn skrętnych montowanych z przodu przy nadprożu, brama nie posiada zamka. Brama automatyczna wyposażona jest w odpowiednio dobramy napęd typu Optimum Eko i szynę jezdną o długości 3000 [mm]. Brama UniPro w wymiarach typowych standardowo dostępna jest w wersji ręcznej i automatycznej, wyposażona jest w bezpieczny układ sprężyn skrętnych montowanych z przodu przy nadprożu, brama ręczna wyposażona jest w zamek, brama automatyczna nie posiada zamka. Brama automatyczna wyposażona jest w napęd Optimum Eko dopasowany do gabarytów bramy. Brama UniPro w wymiarach specjalnych standardowo dostępna jest w wersji ręcznej, wyposażona jest w bezpieczny układ sprężyn skrętnych montowanych z przodu przy nadprożu, brama wyposażona jest w zamek. Ogólne zasady oznaczeń - Pierwszy symbol skrótu oznacza rodzaj bramy: W zależności od struktury panela, skrzydło bram UniPro z zewnątrz standardowo wykonane jest w kolorach wg poniższych tabel. Od wewnątrz skrzydło wykonane jest tylko w kolorze RAL 9016 (biały) w strukturze "woodgrain". Znak określa możliwość wykonania. Wykonanie bram UniPro Plus A oraz UniPro Multi w odpowiednim kolorze i strukturze patrz str N kolor RAL 9016 RAL 8014 inny RAL złoty dąb orzech mahoń antracyt Z uwagi na wysokość bramy jest konieczność zastosowania paneli o różnych wysokościach. Ślady pozostawione na panelach podczas użytkowania są wynikiem naturalnego zużycia wynikającego z eksploatacji i nie stanowią podstawy do reklamacji. woodgrain struktura smoothgrain sandgrain S - brama segmentowa W N - Drugi symbol skrótu oznacza rodzaj sprężyn i typ prowadnic: Sp St Sj "N" - sprężyny naciągowe, brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi, "Sp" - sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu, brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi, "St" - sprężyny skrętne montowane na końcu prowadnic poziomych, brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi, "Sj" - sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu, brama z pojedynczymi prowadnicami poziomymi, N - przetłoczenia niskie - Trzeci symbol skrótu oznacza typ przetłoczenia: N W G K W - przetłoczenia wysokie G - bez przetłoczeń K - przetłoczenia kasetonowe kolor RAL 9016 RAL 8014 inny RAL złoty dąb orzech mahoń antracyt kolor RAL 9016 RAL 8014 inny RAL złoty dąb orzech mahoń antracyt woodgrain woodgrain struktura smoothgrain struktura smoothgrain G sandgrain sandgrain Skrzydło bramy/kolory Skrzydło wykonywane jest z paneli o wysokościach: 500, 518, 555, 625 [mm]. Stosowana wysokość paneli uzależniona jest od wysokości bramy. Panele o grubości 40 [mm] wypełnione są bezfreonową pianką poliuretanową, wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, z zewnętrzną strukturą "woodgrain", "smoothgrain" lub "sandgrain", od wewnątrz struktura "woodgrain". Panele powlekane są farbami poliestrowymi i zabezpieczone okuciami z blachy stalowej ocynkowanej. W dolnym panelu zamontowana jest uszczelka przylegająca do podłoża. Uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do górnego panela lub mocowana do nadproża. Panele posiadają zabezpieczenia kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli. Współczynnik przenikania ciepła bramy: U = 1,07 [W/m K] (przykładowa wartość dla bramy o wymiarach [mm]) ḳ 2 kolor RAL 9016 RAL 8014 inny RAL złoty dąb orzech mahoń antracyt woodgrain struktura smoothgrain K sandgrain Opis techniczny CBG/10/2009/

8 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Szczegół "D" Wszystkie bramy malowane są lakierem z efektem półmatowym. Jako opcja dodatkowa istnieje możliwość pomalowania skrzydła bramy z zewnątrz na dowolny kolor z palety RAL, tylko bramy w strukturze "woodgrain" (z wyjątkiem kolorów: z efektem perłowym, refleksyjnym, metalicznym, "złoty dąb", "mahoń", "orzech", "antracyt"). Patrz "UWAGA" str. 1, pkt. 2. Od strony nasłonecznionej należy montować bramy (drzwi) w kolorach jasnych. Nie należy montować bram (drzwi) w kolorach ciemnych, w szczególności RAL: 3007, 4006, 4007, 5004, 5008, 5010, 5011, 5020, 5022, 6008, 6009, 6015, 6022, 7015, 7016, 7021, 7024, 7026, 7043, 8014, 8019, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017, 9021 jak również "mahoń", "orzech", "antracyt". Zastosowanie ciemnego koloru w bramie (drzwiach) zamontowanej od nasłonecznionej strony, powoduje nagrzanie paneli, co w efekcie może doprowadzić do ich deformacji. Nie ma możliwości pomalowania skrzydła bramy od wewnątrz. W przypadku zamówienia bram(drzwi) o takich samych kolorach, w różnych zamówieniach (partiach dostaw) kolory mogą różnić się od siebie odcieniami. Szczegół "D" Rys. 4. Sprężyny naciągowe - SNN-Plus A i SNK-Plus A. P sprężyny skrętne montowane na końcu prowadnic poziomych S St (opcje za dopłatą) - bramy wyposażone są w sprężyny skrętne (1 lub 2 sztuki), montowane na końcu prowadnic poziomych bramy, na stalowym ocynkowanym wale. Ich wielkość dobierana jest w zależności od gabarytów bramy. Równoważenie ciężaru skrzydła Szczegół "E" Układ sprężyn obliczonych na cykli wspomagający podnoszenie / opuszczanie skrzydła bramy: S Sj P sprężyny skrętne montowane przy nadprożu S Sp - bramy wyposażone są w sprężyny skrętne (1 lub 2 sztuki), montowane nad skrzydłem przy nadprożu otworu, na stalowym ocynkowanym wale. Ich wielkość dobierana jest w zależności od gabarytów bramy - Rys. 1 i 2. Szczegół "E" Szczegół "A" Szczegół "A" Rys. 5. Sprężyny skrętne montowane na końcu prowadnic poziomych (opcja) S St. Układ sprężyn Standardowo dostępny jest układ sprężyn S Sp. Układ sprężyn S N oraz S Sj dostepny jest bez dopłaty. Sprężyny skrętne z tyłu S St dostępne są za dopłatą. Konstrukcja nośna/prowadnice Rys. 1. Sprężyny skrętne montowane przy nadprożu S Sp. Szczegół "B" Szczegół "B" Konstrukcja nośna oraz prowadnice wykonywane są z elementów stalowych, ocynkowanych. Prowadnice profilowane są na kształt uniemożliwiający wysunięcie poruszających się w nich rolek tocznych. Boczne ościeżnice wyposażono w uszczelki, do których przylega skrzydło bramy, gdy jest ona w pozycji zamkniętej. Brama standardowo wyposażona jest w podwieszki, które umożliwiają montaż prowadnic do wysokości 470 [mm] od sufitu, w przypadku bram S Sj do 570 [mm]. Okucia/zawiasy Okucia na końcach paneli wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Zawiasy środkowe i boczne (łączące panele) są stalowe, ocynkowane i mocowane wkrętami do paneli. W zawiasach osadzono suwliwe rolki łożyskowane, prowadzące skrzydło bramy w prowadnicach. Bramy o So > 2600 [mm] posiadają zawiasy środkowe. Zabezpieczenia Rys. 2. Sprężyny skrętne montowane przy nadprożu (opcja) S Sj. P sprężyny naciągowe S N - bramy wyposażone są w s prężyny naciągowe (od 4 do 8 sztuk). Ilość sprężyn dobierana jest w zależności od gabarytów bramy. Sprężyny montowane są wzdłuż prowadnic poziomych w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej. Szczegół "C" P Specjalnie wyprofilowane panele uniemożliwiają przytrzaśnięcie palców w miejscu ich łączenia P Zabezpieczenie w przypadku pęknięcia linki - bramy o So Ho ³ 9[m2] posiadają hamulece bezpieczeństwa uniemożliwiający opadnięcie skrzydła w przypadku uszkodzenia linki podtrzymującej. W bramach o So Ho < 9 [m2] zabezpieczenie jest dostępne jako opcja dodatkowa. P Zabezpieczenie przed opadnięciem skrzydła w przypadku pęknięcia sprężyny S Sj S St skrętnej S Sp. P Czujnik otwarcia drzwi przejściowych - patrz "Napęd" str.30. Szczegół "C" Rys. 3. Sprężyny naciągowe (opcja) 6 S N. Opis techniczny P CBG/10/2009/

9 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Zamek/klamka Zamek wyposażony jest w jednostronną wkładkę patentową, wkładka posiada dostęp z zewnątrz (trzy klucze), a od wewnątrz zamek obsługiwany jest za pomocą zasuwki. Zamek standardowo montowany jest po prawej stronie (patrząc od wewnątrz), nie jest przystosowany do sprzężenia z napędem. W bramach S N ręcznych o So 4000 [mm] zamek rygluje bramę na dwie strony. Zamek w bramach UniPro Plus A, UniPro Multi w wersji ręcznej i automatycznej oraz UniPro w wersji automatycznej jest dostępny jako opcja dodatkowa. Na zewnątrz skrzydła bramy montowana jest klamka z szyldem wykonana z tworzywa sztucznego "PVC-1" lub klamka z szyldem wykonana z odlewu aluminiowego "AL-1", od wewnątrz montowana jest klamka z tworzywa sztuczego w kolorze czarnym. Standardowe wykonanie klamek (kolorów) w poszczególnych typach bram przedstawia tabela poniżej. Typ bramy Kolor bramy RAL 9016 RAL 8014 "złoty dąb" "orzech" "mahoń" "antracyt" inny RAL UniPro Plus A PVC-1 ( czarny) UniPro Multi PVC-1(czarny) UniPro (brama ręczna) PVC-1 ( czarny) AL-1 (RAL 8003) AL-1 (RAL 8011) AL-1 (RAL 8016) AL-1 (RAL 7016) PVC-1 ( czarny) Automatyczne ryglowanie z zamkiem Zamek z układem ryglującym przystosowany jest do sprzężenia z napędem, który podczas zamykania bramy automatycznie rygluje zamek. Zamek wyposażony jest w jednostronną wkładkę patentową, wkładka posiada dostęp z zewnątrz (trzy klucze), a od wewnątrz zamek obsługiwany jest za pomocą zasuwki. Stosowane jest tylko do bram automatycznych wyposażonych w napęd Optimum Eko. Przygotowanie pod automatyczne ryglowanie Dotyczy tylko bram wyposażonych w zamek. Brama z zamkiem przystosowana jest do automatycznego ryglowania. Współpracuje tylko z napędem Optimum lub Optimum Eko. Panel wentylowany (ALU siatka) Panel wentylowany wypełniony jest siatką cięto-ciągnioną. Brama może być wyposażona tylko w jeden panel wentylowany. Panel malowany jest obustronnie w kolorze zewnętrznym bramy (bramy w kolorze drewnopodobnym i "antracyt", patrz: Przeszklenia-okienka/kolory-str.8). Stosowany w bramach z przetłoczeniem niskim, wysokim i bez przetłoczeń. Dostępny tylko w bramach w wymiarach specjalnych do So 5000 [mm]. Panel wentylowany nie może być stosowany w drugim panelu licząc od dołu, nie jest dostępny razem z panelem aluminiowym przeszklonym. WIŚNIOWSKI Rys. 6. Zamek z układem ryglującym - widok od wewnątrz. Istnieje możliwość zamówienia bramy bez zamka, jednak nie powoduje to obniżenia ceny. Jeżeli brama jest zamawiana z zamkiem, zawsze są wykonane otwory do jego montażu. Jeżeli brama montowana jest w pomieszczeniu, do którego nie ma dodatkowego wejścia (innego oprócz bramy), to musi ona posiadać zamek z zewnętrzną klamką. Opis techniczny CBG/10/2009/ Rys. 7. Klamka AL-1. Rys. 8. Klamka PVC-1. Zamek do bramy automatycznej Bramy UniPro w wersji automatycznej można wyposażyć w zamek z klamką PVC-1 lub z klamką AL-1 (wykonanie patrz str. 7: Zamek/klamka - UniPro). Bramy UniPro Multi w wersji automatycznej można wyposażyć tylko w zamek z klamką PVC-1 w kolorze czarnym (wykonanie patrz str. 7: Zamek/klamka - UniPro). Wkładka klasy C W zamku montowanym w bramie istnieje możliwość zamiany jednostronnej wkładki patentowej z trzema kluczami na jednostronna wkładkę klasy C z trzema kluczami. Zamiana klamek Istnieje możliwość zamiany klamki PVC-1 w kolorze czarnym na klamkę AL-1 w kolorze czarnym (zamiana klamki AL-1na klamkę PVC-1 w kolorze czarnym, nie powoduje obniżenia ceny). Rygiel (zasuwa ręczna) Umożliwia zamknięcie i otwarcie bramy od wewnątrz pomieszczenia. Zalecany montaż po lewej stronie bramy patrząc od wewnątrz, w drugim panelu od dołu. Zamiana zamka na rygiel jednak nie powoduje obniżenia ceny. Rys. 9. Rygiel (zasuwa ręczna). Dwustronne ryglowanie Umożliwia obustronne ryglowanie bramy. W bramach S N ręcznych o So 4000 [mm] zamek standardowo ryglyje bramę na dwie strony. Rys. 10. Brama UniPro z panelem wentylowanym - widok z zewnątrz. Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna "K-1": [mm] (w świetle) - standardowo położona jest w pierwszym panelu od dołu, przy dolnej krawędzi bramy, dostępna jest w kolorze białym, brązowym, czarnym, nie można zamontować w bramach z przetłoczeniem kasetonowym. Kratka wentylacyjna "K-2": [mm] (w świetle) - standardowo montowana jest w taki sam sposób jak przeszklenia, dostępna jest w kolorach wg poniższej tabeli, możliwość zastosowania w bramach z przetłoczeniem kasetonowym. Możliwość zamontowania danej ilości kratek w panelu określa zasada jak dla okienek (patrz: Przeszklenie - okienka / tabela doboru przeszkleń/typ A-1, str. 8). Rys. 11. Brama UniPro z kratką wentylacyjną "K-1". Kolor bramy RAL 9016 RAL 8014 "złoty dąb" "orzech" "mahoń" "antracyt" inny RAL Kolor kratki K-2 (ramka/wkładka) RAL 9016/biały RAL 8014/brązowy RAL 8003/brązowy RAL 8011/brązowy RAL 8016/czarny RAL 7016/czarny RAL 9005 (w kolorze bramy - opcja) / czarny 426 [mm] 89 [mm] Rys. 12. Kratka wentylacyjna "K-1". 525 [mm] 190 [mm] Rys. 13. Kratka wentylacyjna "K-2". Kolor kratki K-1 biały brązowy brązowy brązowy czarny czarny czarny 7

10 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Przeszklenie - okienka Typ A-1, C-1, E-1, W3-1, W4-1, W5-1, W6-1- wykonany jest z podwójnej przezroczystej szyby akrylowej, powierzchnia ramki jest chropowata. Wkładki tworzą jednolitą całość z zewnętrzną ramką. Zewnętrzna ramka i wkładka dostępna jest w kolorach wg poniższej tabeli. Wewnętrzna ramka dostępna jest tylko w kolorze białym. Typ O - wykonany jest z podwójnej nieprzezroczystej szyby akrylowej, powierzchnia ramki jest gładka. Brak możliwości zastosowania wkładek, nie można zastosować w bramach z przetłoczeniem kasetonowym. Zewnętrzna ramka dostępna jest w kolorach wg poniższej tabeli. Wewnetrzna ramka dostępna jest tylko w kolorze białym. Przy zamawianiu przeszklenia należy określić, w którym panelu od dołu ma być zamontowane. Wysokość położenia przeszklenia jest uzależniona od wysokości zastosowanych paneli, nie jest ono zawsze na środku wysokości paneli. Przeszklenia rozmieszczone są symetrycznie na szerokości panela. W panelu kasetonowym nie jest możliwe dowolne rozmieszczenie przeszkleń jest ono zbliżone do rozmieszczenia przetłoczeń. Nie można zamontować przeszklenia w skrajnym dolnym panelu. Roszenie się przeszkleń jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym Rys. 14. Przeszklenie (okienko) zastosowane w bramie UniPro bez przetłoczeń [mm] 320 [mm] Rys. 15. Przeszklenie (okienko) - typ O o wymiarze średnnicy wew. 230 [mm]. 525 [mm] 195 [mm] Rys. 16. Przeszklenie (okienko) - typ A-1 o wymiarach światła [mm]. Tabela doboru kolorów ilość kasetonów* lub maksymalna ilość przeszkleń w jednym panelu dla danej szerokości bramy maksymalna ilość przeszkleń w jednym panelu dla danej szerokości bramy Kolor bramy RAL 9016 RAL 8014 "złoty dąb" "orzech" "mahoń" "antracyt" inny RAL Tabela doboru przeszkleń So [mm] Typ A-1, C-1, E-1, O W3-1 W4-1 W5-1 W6-1 * - Ilość kasetonów należy przyjmować jak przeszklenie typ A-1. So [mm] Typ A-1, C-1, E-1, O W brama bez drzwi przejściowych od 1600 od 2230 do 2220 do 3000 brama z drzwiami przejściowymi od 2000 do Kolor przeszklenia (ramka i wkładka) RAL 9016 RAL 8014 RAL 8003 RAL 8011 RAL 8016 RAL 7016 RAL 9005 (w kolorze bramy - opcja) od 3010 od 3870 od 4510 do 3860 do 4500 do od 2400 do od 2900 do Rys. 17. Przeszklenie (okienko) zastosowane w bramie UniPro z przetłoczeniami niskimi. Rys. 18. Przeszklenie (okienko) zastosowane w bramie UniPro z przetłoczeniami kasetonowymi. Rys. 19. Przeszklenie (okienko) zastosowane w bramie UniPro z przetłoczeniami wysokimi. Rys. 20. Typ A-1 Rys. 21. Typ C-1 Rys. 22. Typ E-1 Rys. 23. Typ O Rys. 24. Motyw W3-1 Rys. 25. Motyw W4-1 Rys. 26. Motyw W5-1 Rys. 27. Motyw W6-1 8 Opis techniczny CBG/10/2009/

11 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Przeszklenie panelem aluminiowym (SZ2 podwójna szyba akrylowa - pakiet 21 [mm]) W bramie UniPro można zastosować przeszklenie panelem aluminiowym. Brama może być wyposażona tylko w jeden panel aluminiowy. Panel malowany jest obustronnie w kolorze zewnętrznym bramy (bramy w kolorze drewnopodobnym i "antracyt", patrz: Przeszklenia-okienka/kolory-str.8). Stosowany w bramach z przetłoczeniem niskim, wysokim i bez przetłoczeń. Dostępny tylko w bramach w wymiarach specjalnych do So 5000 [mm]. Przeszklenie panelem aluminiowym nie można stosować w pierwszym i drugim panelu licząc od dołu, nie jest dostępny razem z panelem wentylowanym. Roszenie się przeszklenia jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym Dodatkowa podwieszka Jeżeli nadproże w pomieszczeniu w którym montowana jest brama jest większe niż 470 [mm], awprzypadku bram S Sj większe niż 570 [mm], konieczne jest zastosowanie dodatkowych podwieszek. Do pomieszczeń w których nadproże jest większe niż 900 [mm] zachodzi konieczność zastosowania specjalnej konstrukcji usztywniającej. Każda podwieszka dostępna jest w komplecie 4 sztuk. 417 [mm] Rys. 33. Podwieszka typ "L" (nr. kat ). 390 [mm] Rys. 34. Wspornik podwieszki typ "C" (nr. kat ). Rama segmentu aluminiowego 530 [mm] 40 [mm] Zespolone szyby akrylowe - pakiet 21 [mm] Rys. 35. Łącznik podwieszki typ "I" (nr. kat ). Kątownik mocujący Kątownik mocujący ościeżnice. Element montowany jest z boku ościeżnicy (na zewnątrz) co ok 500 [mm]. Powyżej wysokości otworu H o, ościeżnice bramy należy mocować bezpośrednio do nadproża (bez użycia kątowników). Kątownik mocujący dostępny w komplecie 12 sztuk. Rys. 29. Brama UniPro z panelem aluminiowym przeszklonym - widok z zewnątrz. Rys. 30. Panel aluminiowy przeszklony - przekrój. Drzwi przejściowe (1) Rys. 36. Kątownik mocujący (nr kat ). 800 [mm] 1950 [mm] R Chwytak rolki Umożliwia zwiększenie wysokości światła wjazdu po otwarciu bramy. Montowany jest na końcu prowadnic poziomych w miejscu ostatnich podwieszek. Przeznaczony tylko do bram ręcznych o H o 2100 [mm]. W bramach o H o < 2100 [mm] chwytak rolki jest wyposażeniem standardowym. Rys. 31. Brama UniPro z drzwiami przejściowymi - widok z zewnątrz. Rys. 32. Brama UniPro z drzwiami przejściowymi i przeszkleniami - widok z zewnątrz. (2) Wymiary światła przejścia wynoszą [mm] Minimalne wymiary bramy, w której można zastosować drzwi przejściowe wynoszą [mm] (So H o ). Maksymalne wymiary bramy, w której mogą być zastosowane drzwi przejściowe wynoszą [mm] (So H o ). Drzwi w bramach o H o 2500 [mm] można zastosować tylko w bramach do So 3000 [mm]. Możliwość zastosowania drzwi przejściowych w bramie z panelem aluminiowym przeszklonym lub wentylowanym przy So 2400 [mm]. Drzwi posiadają próg o wysokości ~ 100 [mm]. Drzwi mogą być wykonane w bramie o minimalnym nadprożu 160 [mm]. Drzwi standardowo montowane są na środku szerokości skrzydła bramy, kierunek otwierania: prawe na zewnątrz, wyposażone są w obustronną klamkę z szyldem i zamek z wkładką (trzy klucze). Okucie drzwi standardowo wykonane jest w kolorze naturalnego aluminium Jako opcja dodatkowa okucia mogą być wykonane w kolorze bramy (patrz str.8, Przeszklenie - okienka/kolory), do bram w kolorze "inny RAL" okucie drzwi może być wykonane tylko w kolorze czarnym, do okuć wykonywanych wkolorze bramy klamka z szyldem zawsze w kolorze czarnym. W bramie z drzwiami przejściowymi, okucie górne i dolne skrzydła bramy jest wykonane z aluminium malowanego na kolor bramy. Bramy z drzwiami przejściowymi współpracują tylko z napędem Optimum, Optimum Eko. Drzwi przejściowe dodatkowo obniżają "Hj" o ok. 50 [mm]. Drzwi nie można zastosować w bramie S N lub K. Samozamykacz do drzwi przejściowych Samozamykacz może być stosowany do drzwi przejściowych zamontowanych w bramie ręcznej lub automatycznej. Montowany jest od strony wewnętrznej bramy. Rys. 37. Chwytak rolki. Blenda Wysokość blendy od 60 [mm] do 400 [mm]. Jest ona sztucznym nadprożem. Nie jest elementem konstrukcyjnym. W bramach z przetłoczeniem kasetonowym blenda wykonana jest z panela bez przetłoczeń. W bramach z przetłoczeniem niskim, wysokim oraz bez przetłoczeń, blenda wykonana jest z tego samego panela co brama (nie można dopasować przetłoczeń blendy do przetłoczeń bramy). Okucie blendy wykonane jest w kolorze zewnetrznym blendy, z blachy stalowej ocynkowanej. Blenda jest jedynie przesłoną maskującą, nie może służyć do mocowania podzespołów bramy oraz napędu. Jest ona mocowana w otworze, po zamknięciu bramy jest wysunięta przed płaszczyznę skrzydła. W bramach S Sp i S Sj w przypadku braku nadproża wymagane jest wykonanie konstrukcji do mocowania elementów napędu oraz przesłony mocującej uszczelkę. Blenda może być zastosowana wyłącznie jako element maskujący konstrukcję. Blenda Rys. 38. Blenda wykonana z panela stalowego wypełnionego pianką. (1) - Drzwi przejściowe w bramie z przetłoczeniem lub nie są dostępne w bramach o (2).. G.. W Ho = ( ; ) [mm]. - Wysokość drzwi przejściowych może zmieniać się w granicach [mm] w zależności zastosowanych paneli w bramie. Opis techniczny CBG/10/2009/

12 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Napęd Bramy UniPro Plus A dostępne są tylko z napędem Integrum. Bramy UniPro Multi i UniPro w wersji automatycznej dostępne są tylko z napędem typu Optimum Eko i szyną jezdną o długości 3000 [mm]. Pozostałe bramy wg zasad doboru napędu, patrz str.: Ujednolicenie wykonania bram z drzwiami przejściowymi Dwie bramy o takich samych wymiarach, z których jedna posiada drzwi przejściowe, mogą różnić się od siebie wykonaniem (różnica poziomów przetłoczeń, inne okucia, itp). Możliwość wykonania wymaga uzgodnień z Działem Sprzedaży. Ujednolicenie usytuowania przeszkleń lub poziomów przetłoczeń Dwie bramy o różnych wymiarach wyposażone w taką samą ilość przeszkleń mogą mieć zamontowane przeszklenia na innych wysokościach (przeszklenia mogą nie być w jednej linii) lub dwie bramy o różnych wymiarach mogą nie posiadać przetłoczeń w jednej linii. Możliwość wykonania wymaga uzgodnień z Działem Sprzedaży. Rysunek poglądowy Na życzenie klienta przesyłamy rysunek poglądowy przedstawiający widok zamontowanej bramy od strony zewnętrznej pomieszczenia. Wyposażenie Brama przygotowana jest do montażu, wyposażona jest w kompletny zestaw montażowy dostosowany do standardowych warunków zabudowy. 10 Opis techniczny CBG/10/2009/

13 Bramy segmentowe UniPro Opis techniczny Wymiary montażowe Minimalne wymiary bram: S o = 1500 [mm] i H o = 1700 [mm] - bramy. N S o = 1500 [mm] i H o = 1900 [mm] - bramy i. G W H o N W 1 W 2 S o Rys. 39. Wymiary montażowe i ich oznaczenia potrzebne do prawidłowego doboru oraz montażu bramy garażowej segmentowej WIŚNIOWSKI. E So - szerokość otworu, wymiar zamówieniowy, Sj - szerokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy, Ho - wysokość otworu, wymiar zamówieniowy, Hj - wysokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy, N - minimalne wymagane nadproże, W1 - minimalna wymagana przestrzeń boczna, W2 - minimalna wymagana przestrzeń boczna, E - minimalna głębokość garażu z wolną przestrzenią pod sufitem, Ls - długość szyny napędu (patrz str. 31). H j UniPro Plus A UniPro Multi S j Ręczna So - 40 [mm] Ho [mm] So - 40 [mm] Ho [mm] Z napędem Ho [mm] Ho - 50 [mm] N min patrz str. 12 patrz str. 13 W 1min, W 2min Ręczna Z napędem E min 110 [mm] 2550 [mm] Ls + 50 [mm] 110 [mm] Ho [mm] Ls + 50 [mm] Wymiary typowe bram UniPro SNN, SNK SNG, SNW SNK SSpN, SSpK SSpG, SSpW SSpK SSjN, SSjK SSjG, SSjW SSjK SStN, SStG, SStW, SStK kolory RAL S N S Sp S Sj S St "złoty dąb", "orzech" "mahoń", "antracyt" kolory RAL kolory RAL "złoty dąb", "orzech" "mahoń", "antracyt" kolory RAL kolory RAL "złoty dąb", "orzech" "mahoń", "antracyt" kolory RAL kolory RAL,"złoty dąb", "orzech", "mahoń", "antracyt" N min Ręczna Z napędem = 220 [mm] dla Ho = 2100 [mm] Ho = 2125 [mm] Ho = 2200 [mm] Ho = 2250 [mm] = 250 [mm] dla Ho = 2000 [mm] Ho = 2500 [mm] = 220 [mm] dla Ho = 2100 [mm] Ho = 2250 [mm] = 240 [mm] dla Ho = 2125 [mm] Ho = 2200 [mm] = 200 [mm] dla Ho = 2100 [mm] Ho = 2200 [mm] Ho = 2250 [mm] = 220 [mm] dla Ho = 2125 [mm] = 230 [mm] dla Ho = 2000 [mm] Ho = 2500 [mm] = 200 [mm] dla Ho = 2100 [mm] Ho = 2250 [mm] = 220 [mm] dla Ho = 2125 [mm] Ho = 2200 [mm] =400[mm] dla Ho = 2100 [mm] Ho = 2200 [mm] Ho = 2250 [mm] =420[mm] dla Ho = 2125 [mm] =430[mm] dla Ho = 2000 [mm] Ho = 2500 [mm] =400[mm] dla Ho = 2100 [mm] Ho = 2250 [mm] =420[mm] dla Ho = 2125 [mm] Ho = 2200 [mm] 100 [mm] 160 [mm] H j S j Ręczna Ręczna (1) Z napędem So - 40 [mm] Ho [mm] Ho - 80 [mm] So - 40 [mm] Ho [mm] Ho - 80 [mm] Ho - 50 [mm] So - 40 [mm] Ho So - 40 [mm] Ho [mm] Ho - 90 [mm] W 1min, W 2min 110 [mm] 110 [mm] 110 [mm] 110 [mm] E min Ręczna Z napędem Ho [mm] Ls + 50 [mm] Ho [mm] Ls + 50 [mm] Ho [mm] Ls + 50 [mm] Ho [mm] Ls + 50 [mm] Wymiary specjalne bram UniPro S N S Sp S Sj S St N min H j Ręczna Z napędem S j Ręczna Ręczna (1) Z napędem W 1min, W 2min Ręczna E min Z napędem 220 [mm] So - 40 [mm] Ho [mm] Ho - 80 [mm] 110 [mm] Ho [mm] Ls + 50 [mm] 200 [mm] 400 [mm] 100 [mm] 160 [mm] So - 40 [mm] So - 40 [mm] So - 40 [mm] Ho [mm] Ho [mm] Ho - 80 [mm] Ho Ho - 50 [mm] Ho - 90 [mm] 110 [mm] 110 [mm] 110 [mm] Ho [mm] Ho [mm] Ho [mm] Ls + 50 [mm] Ls + 50 [mm] Ls + 50 [mm] (1) - Tylko bramy wyposażone w chwytak rolki. Opis techniczny CBG/10/2009/

14 Bramy segmentowe Wymiary typowe UniPro Plus A /SNN-Plus A i SNK-Plus A/ Struktura panela: woodgrain. Kolory standardowe: RAL 9016 (biały), RAL 8014 (brązowy) Drukiem wytłuszczonym - ceny bram ręcznych; Drukiem zwykłym - ceny bram z napędem Integrum (2) S N.. N UniPro Plus A.. K UniPro Plus A Wymiar otworu (1) (So Ho) szer. wys N min Woodgrain Woodgrain RAL 9016, RAL 8014 RAL 9016, RAL / 2500 (2) 1880 /2540 (2) 2000 / 2660 (2) 2050 /2710 (2) OPCJE DODATKOWE Zamek + 99 za kpl. (1) (2) - Wymiar zamówieniowy. - Brama z napędem Integrum (napęd dostępny do wyczerpania stanów magazynowych). 12 Opis techniczny CBG/10/2009/

15 Bramy segmentowe Wymiary typowe UniPro Multi /SSpN-Multi i SSpK-Multi/ Struktura panela: woodgrain. Kolory standardowe: RAL 9016 (biały), RAL 8014 (brązowy), "złoty dąb", "orzech". S Sp Wymiar otworu (1) (So Ho) szer. wys OPCJE DODATKOWE Zamek N min RAL 9016, RAL 8014 złoty dąb, orzech RAL 9016, RAL 8014 Ręczna Automatyczna (2) Ręczna Automatyczna (2) Ręczna Automatyczna (2) (3) (3) NAPĘD patrz str. 31 Wkładka klasy C (4) Rygiel (zasuwa ręczna) Komplet fotokomórek: "NICE (BT)" / "ZOOM-180" Dodatkowy nadajnik dwukanałowy AW / Nadajnik czterokanałowy AW Rozblokowanie napędu z zewnątrz (dodatkowy zamek) Zasilacz awaryjny.. N.. N Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów Ceny w polskich złotych CBG/10/2009/ Woodgrain Woodgrain Woodgrain (1) (2) (3) (4) - Wymiar zamówieniowy. - Brama z napędem Optimum Eko. - Dla bram w kolorze "złoty dąb" i "orzech" N min =220 [mm]. - Tylko bramy wyposażone w zamek... K / / za kpl. 13

16 Bramy segmentowe UniPro Wymiary typowe Struktura: woodgrain, smoothgrain, sandgrain. Kolory standardowe: RAL 9016 (biały), 8014 (brązowy), "złoty dąb", "mahoń", "orzech", "antracyt". S... Sp N Sp G Sp W Sp G Sp W Woodgrain: złoty dąb, mahoń, orzech Woodgrain: złoty dąb, orzech Woodgrain Woodgrain Smoothgrain: złoty dąb, orzech Wymiar otworu (1) (So Ho) szer. wys. RAL 9016, RAL 8014 Ręczna Automatyczna (2) RAL 9016, RAL 8014 Ręczna Automatyczna (2) Sandgrain: antracyt Ręczna Automatyczna (2) (1) (2) - Wymiar zamówieniowy. - Brama z napędem Optimum Eko. OPCJE DODATKOWE patrz str. 19 NAPĘD patrz str Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów Ceny w polskich złotych CBG/10/2009/

17 Bramy segmentowe UniPro Wymiary typowe Struktura: woodgrain. Kolory standardowe: RAL 9016 (biały), 8014 (brązowy), "złoty dąb", "mahoń", "orzech". S.. Sp K Sp K Wymiar otworu (1) (So Ho) szer. wys Woodgrain RAL 9016, RAL 8014 Woodgrain złoty dąb, mahoń, orzech Ręczna Automatyczna (2) Ręczna Automatyczna (2) (1) (2) - Wymiar zamówieniowy. - Brama z napędem Optimum Eko. OPCJE DODATKOWE patrz str. 19 NAPĘD patrz str. 31 Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów Ceny w polskich złotych CBG/10/2009/

18 Bramy segmentowe UniPro Wymiary specjalne Struktura panela: woodgrain. Kolory standardowe: RAL 9016 (biały), 8014 (brązowy). S... Sp N Woodgrain: RAL 9016, RAL 8014 Wysokość otworu (1) (Ho) w [mm] do Szerokość otworu (1) (So) w [mm] do OPCJE DODATKOWE patrz str. 19 NAPĘD patrz str. 31 W niektórych przypadkach zastosowany w bramie panel górny i dolny, może być dużo niższy od pozostałych, dlatego na życzenie klienta przesyłamy rysunek poglądowy przedstawiający widok zamontowanej bramy od strony wjazdu. Struktura panela: woodgrain. Kolory standardowe: "złoty dąb", "orzech". S... Sp N Woodgrain: złoty dąb, orzech Wysokość otworu (1) (Ho) w [mm] do Szerokość otworu (1) (So) w [mm] do OPCJE DODATKOWE patrz str. 19 NAPĘD patrz str. 31 (1) - Wymiar zamówieniowy. 16 Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów Ceny w polskich złotych CBG/10/2009/

19 Bramy segmentowe UniPro Wymiary specjalne Struktura panela: woodgrain. Kolory standardowe: RAL 9016 (biały), 8014 (brązowy). S.. Sp G Sp W Woodgrain: RAL 9016, RAL 8014 Woodgrain: RAL 9016, RAL 8014 Wysokość otworu (1) (Ho) w [mm] do Szerokość otworu (1) (So) w [mm] do OPCJE DODATKOWE patrz str. 19 NAPĘD patrz str. 31 W niektórych przypadkach zastosowany w bramie panel górny i dolny, może być dużo niższy od pozostałych, dlatego na życzenie klienta przesyłamy rysunek poglądowy przedstawiający widok zamontowanej bramy od strony wjazdu. Struktura: woodgrain, smoothgrain, sandgrain. Kolory standardowe: "złoty dąb", "mahoń", "orzech", "antracyt". Sp G Sp W S.. Woodgrain: złoty dąb, mahoń, orzech Smoothgrain: złoty dąb, orzech Sandgrain: antracyt Woodgrain: złoty dąb, orzech Smoothgrain: złoty dąb, orzech Sandgrain: antracyt Wysokość otworu (1) (Ho) w [mm] do Szerokość otworu (1) (So) w [mm] do OPCJE DODATKOWE patrz str. 19 NAPĘD patrz str. 31 (1) - Wymiar zamówieniowy. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów Ceny w polskich złotych CBG/10/2009/

20 Bramy segmentowe UniPro Wymiary specjalne Struktura panela: woodgrain. Kolory standardowe: RAL 9016 (biały), 8014 (brązowy). S.. Sp K Woodgrain: RAL 9016, RAL 8014 Wysokoś otworu (Ho) w [mm] dla Szerokość otworu (1) (So) w [mm] do Nmin - patrz str OPCJE DODATKOWE patrz str. 19 NAPĘD patrz str. 31 Bramy SSpK i SStK nie są dostępne w wysokościach: 2260 i 2810 [mm]. Panele w bramach SNK o wysokościach otworu: 2040, 2050, 2070, 2090, 2110, 2130, , 2200, 2220, 2240, 2260, 2540, 2550, 2570,2590, 2610, 2630, 2650, 2680, 2700, , 2760, 2780, są nieobcinane; panele w bramach SSpK i SStK o wysokościach otworu: 2030, 2100, 2140, 2160, 2190, 2250, 2530, 2550, 2620, 2640, 2750, 2770, 2800 są nieobcinane, panele w bramach SSjK o wysokościach otworu: 2030, 2050, 2080, 2100, 2125, 2140, 2155, 2160, 2210, 2250, 2260, 2530, 2550, 2570, 2590, 2600, 2620, 2640, 2650, 2660, 2680, 2700, 2730, 2750, 2810 są nieobcinane. W skrzydłach z paneli, które są obcinane odległości przetłoczenia kasetonowego od krawędzi obciętego panela lub/i od linii H o jest mniejsza niż w panelach nieobcinanych. Na życzenie klienta przesyłamy rysunek poglądowy przedstawiający widok zamontowanej bramy od strony wjazdu. Struktura panela: woodgrain. Kolory standardowe: "złoty dąb", "mahoń", "orzech" S.. Sp K Woodgrain: złoty dąb, mahoń, orzech Wysokość otworu (1) (Ho) w [mm] dla Nmin - patrz str Szerokość otworu (1) (So) w [mm] do OPCJE DODATKOWE patrz str. 19 NAPĘD patrz str. 31 Bramy SSpK i SStK nie są dostępne w wysokościach: 2260 i 2810 [mm]. Panele w bramach SNK o wysokościach otworu: 2110, 2150, 2180, , 2630, 2700, 2740, 2780, 2810 są nieobcinane; panele w bramachsspk i SStK o wysokościach otworu: 2100, 2140, 2250, 2620 są nieobcinane, panele w bramach SSjK o wysokościach otworu: 2100, 2110, 2135, 2180, 2215, 2220, 2260, 2630, 2660, 2700, 2740, 2810 są nieobcinane. W skrzydłach z paneli, które są obcinane odległości przetłoczenia kasetonowego od krawędzi obciętego panela lub/i od linii Ho jest mniejsza niż w panelach nieobcinanych. Na życzenie klienta przesyłamy rysunek poglądowy przedstawiający widok zamontowanej bramy od strony wjazdu. (1) - Wymiar zamówieniowy. 18 Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów Ceny w polskich złotych CBG/10/2009/

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE Bramy segmentowe UniPro Szczegół "D" Wszystkie bramy malowane są lakierem z efektem półmatowym Jako opcja dodatkowa istnieje możliwość pomalowania skrzydła bramy z zewnątrz na

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE BAMY GAAŻOWE UCHYLE Bramy uchylne ovum, Progress, Komfort Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy,

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe Typ: UniPro Informacje techniczne

Bramy garażowe segmentowe Typ: UniPro Informacje techniczne Informacje ogólne Brama garażowa segmentowa przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, garażach i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z prowadnic pionowych, poziomych podsufitowych i

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe uchylne Opis techniczny

Bramy garażowe uchylne Opis techniczny Informacje ogólne Brama garażowa uchylna przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Zbudowana jest z ościeżnicy, skrzydła i prowadnic poziomych. Standardowo brama

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe

CENNIK Bramy segmentowe przemysłowe CENNIK 2017 Bramy segmentowe przemysłowe Opis produktu Bramy przemysłowe zostały zaprojektowane do użytku w miejscach intensywnej eksploatacji - budynkach przemysłowych oraz budynkach wielorodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Bramy harmonijkowe Opis techniczny www.migas-door.pl Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE

BRAMY GARAŻOWE ROZWIERNE BAMY GAAŻOWE OZWIENE Informacje ogólne Bramy garażowe rozwierne jedno i dwuskrzydłowe przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica i skrzydło wykonane są

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Egzemplarz nr 1 Malbork, dnia 26.02.2016 r. Wszyscy Zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/17/II/2015/MS. Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Strona 1 z 5 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Trzebnica 22.10.2018 PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica tel. +48/71/312-07-93;

Bardziej szczegółowo

Bramy podwieszane przesuwne

Bramy podwieszane przesuwne Informacje ogólne Brama przesuwna wisząca przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach samochodowych

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE

BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE Konstrukcja bramy segmentowej przemysłowej sprawia, że brama ta może być stosowana do otworów o dużych wymiarach oraz gdzie występuję duża częstotliwość jej używania. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012 Bram Garażowych

Cennik 2012 Bram Garażowych Cennik 2012 Bram Garażowych Bramy segmentowe Bramy uchylne Automatyka Bramy roletowe Bramy rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Drzwi stalowe DST Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bramy harmonijkowe Opis techniczny

Bramy harmonijkowe Opis techniczny Informacje ogólne Brama harmonijkowa (składana) przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych i produkcyjnych, warsztatach samochodowych, myjniach

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny Typ: BGDS/P Informacje ogólne Brama dwuskrzydłowa typu: BGDS/P przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych, halach magazynowych itp. Ościeżnica wykonana

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe dwuskrzydłowe

Bramy garażowe dwuskrzydłowe Opis techniczny Typ: BGDS/T Informacje ogólne Brama garażowa dwuskrzydłowa przeznaczona jest do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych. Ościeżnica wykonana jest z profili zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012 Bramy Garażowe

Cennik 2012 Bramy Garażowe Cennik 2012 Bramy Garażowe Bramy segmentowe Bramy uchylne Automatyka Bramy roletowe Bramy rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Drzwi stalowe DST Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 Spis treści Modele R40 - Przetłoczenia niskie, Bez przetłoczeń 3 Modele R40 - Przetłoczenia wysokie, Mikroprzetłoczenia 4 Modele R40 - Makroprzetłoczenia, Kasetonowe 5

Bardziej szczegółowo

Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą

Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą 2 Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu mogą różnić się wyglądem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą firmy DK-prof. Producent zastrzega sobie prawo do

Bardziej szczegółowo

Cennik Bramy Garażowe

Cennik Bramy Garażowe Cennik Bramy Garażowe Bramy segmentowe Bramy uchylne Automatyka Bramy roletowe Bramy rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Drzwi stalowe Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Zawiera bramy

Bardziej szczegółowo

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2014 edycja 1 Segmentowe BRAMY GARAŻOWE Bramy STANDARD Sprężyny naciągowe, Kolekcja RAL-PODSTAWOWE: Mikrofala, S-Panel (9 kolorów), M-Panel (RAL 9016, RAL 8014), L-Panel (RAL 9016, RAL 8014, ADS703

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE STALOWE DRZWI PŁASZCZOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE DRZWI TYPOWE DOSTĘPNE ZE STANÓW MAGAZYNOWYCH

DRZWI STALOWE STALOWE DRZWI PŁASZCZOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE DRZWI TYPOWE DOSTĘPNE ZE STANÓW MAGAZYNOWYCH DRZWI STALOWE BRAMY DRZWI OGRODZENIA DRZWI TYPOWE DOSTĘPNE ZE STANÓW MAGAZYNOWYCH STALOWE DRZWI PŁASZCZOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE Zastosowanie: Stalowe drzwi płaszczowe to doskonałe rozwiązanie w budownictwie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 CENNIK BRAM GARAŻOWYCH TYPOWYCH AUTOMATYCZNYCH Przetłoczenie poziome niskie, kolory widoczne od zewnątrz Nadproże min. 250mm Kolor Wymiar Brąz (RAL8014) Orzech

Bardziej szczegółowo

BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE

BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE Bramy podwieszane przesuwne WIŚNIOWSKI proste i ekonomiczne rozwiązanie 32 ZALETY EKSPERT W TRUDNYCH SYTUACJACH Bramy podwieszane przesuwne WIŚNIOWSKI nie stanowią dodatkowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE CENNIK 1/2014 Formularze Zamowieniowe BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE ZAMÓWIENIE NR DATA DO: BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIG TOR: +48 52 345 28 82; FAX: +48 52 345 28 81; e-mail: handel@bigtor.pl FIRMA: PROJEKT:

Bardziej szczegółowo

DRZWI CREO PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI ALUMINIOWE CREO. Cechy charakterystyczne:

DRZWI CREO PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI ALUMINIOWE CREO. Cechy charakterystyczne: DRZWI ALUMINIOWE CREO DRZWI CREO Cechy charakterystyczne: współczynnik U na poziomie 0.8 W/m 2 K termoizolowane kształtowniki aluminiowe (w tym ciepły próg) profil podprogowy tworzywowy do "ciepłego montażu"

Bardziej szczegółowo

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Nazwa segmentowa UniPro uchylna Select roletowa BR-77s Rodzaj : garażowe garażowe garażowe Sposób otwierania : segmentowe uchylne rolowane 5500 4000 4300 3000 2700 4150 Materiał ramy : stal ocynkowana

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r.

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 11.05.2015 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis bramy i opcje...strona 4 Powierzchnie i kolory...strona 5

Bardziej szczegółowo

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS Centrala Torsystem Butzbach Sp. z o.o. 57-240 Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 44 tel. +48 074 816 37 00 Faks +48 074 816 37 03 e-mail: biuro@torsystem.com.pl Biuro handlowe

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Informacje ogólne Brama segmentowa przeznaczona jest zarówno do użytku w garażach prywatnych jak też magazynach, halach przemysłowych czy warsztatach. Zbudowana

Bardziej szczegółowo

CENNIK Bramy uchylne

CENNIK Bramy uchylne CENNIK 2017 Bramy uchylne Opis produktu Bramy garażowe uchylne stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących taniej metody zabezpieczenia swojego garażu, przy zachowaniu trwałości i niezawodności

Bardziej szczegółowo

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE

CENNIK edycja 1. Segmentowe BRAMY GARAŻOWE CENNIK 2013 edycja 1 Segmentowe BRAMY GARAŻOWE Bramy STANDARD Bramy STANDARD Sprężyny naciągowe, Kolekcja RAL-PODSTAWOWE: Mikrofala, S-Panel (9 kolorów), M-Panel (RAL 9016, RAL 8014), L-Panel (RAL 9016,

Bardziej szczegółowo

MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST

MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA BRAMY DRZWI OGRODZENIA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny

Bramy segmentowe garażowe i przemysłowe Opis techniczny Opis techniczny Informacje ogólne Brama segmentowa przeznaczona jest zarówno do użytku w garażach prywatnych jak też magazynach, halach przemysłowych czy warsztatach. Zbudowana jest z prowadnic pionowych,

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. Dane techniczne

Opis produktu. Dane techniczne Opis produktu Ogólny opis produktu Brama i furtka GARDIA to systemowe rozwiązanie przeznaczone dla domu i przemysłu. W zestawie z bramą lub furtką słupy nośne oraz komplet zawiasowo-zamkowy LOCINOX. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

GARDIA BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA

GARDIA BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA BRAMY DRZWI OGRODZENIA BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane

Bardziej szczegółowo

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB"

Link do produktu: ,00 zł BRAMA SEGMENTOWA DĄB Dane aktualne na dzień: 31-08-2019 03:00 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-segmentowa-4500x2250-zloty-dab-orzech-antracyt-p-92.html Brama segmentowa 4500x2250 Złoty Dąb,Orzech Antracyt

Bardziej szczegółowo

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality 7.1 Wyjątkowa izolacja termiczna Bramy są przeznaczone do pomieszczeń, gdzie wymagane są wysokie właściwości izolacyjne. Sekcja bramy ma 80 mm grubości. IZOLACYJNOŚĆ jest bardzo użyteczna w środowiskach,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) KARTA KATALOGOWA DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) Informacje Techniczne Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Delta wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Blacha łączona jest bez

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. wersja 14.02

Cennik 2014. wersja 14.02 wersja 14.02 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe [skrzydło drzwi, jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy,

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja

Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja Cennik detaliczny 2013 Ważny od 6 maja 2013 www.normstahl.pl Nowości produktowe 2013 Secura NOWOŚĆ! Secura z drzwiami NOWOŚĆ! Optymalna izolacyjność cieplna dzięki panelom grubości 42 mm 10 oryginalnych

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych. Ścisła

Bardziej szczegółowo

Segmentowe bramy garażowe

Segmentowe bramy garażowe Segmentowe bramy garażowe Dane montażowe: stan na 1.6.2008 Spis treści Spis treści strona LTE 0, przetłoczenia S, Woodgrain 3 LTE 0, przetłoczenia M, Woodgrain LTE 0, kasetony S, Woodgrain 5 LTE 0, kasetony

Bardziej szczegółowo

GARDIA. BRAMA i FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA NOWOŚĆ 2014

GARDIA. BRAMA i FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA NOWOŚĆ 2014 NOWOŚĆ 2014 BRAMA i FURTKA OGRODZENIOWA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane są wokół

Bardziej szczegółowo

DRZWI WEJŚCIOWE DRZWI PRZYGARAŻOWE I BRAMY DWUSKRZYDŁOWE

DRZWI WEJŚCIOWE DRZWI PRZYGARAŻOWE I BRAMY DWUSKRZYDŁOWE DRZWI WEJŚCIOWE DRZWI PRZYGARAŻOWE I BRAMY DWUSKRZYDŁOWE ECO Line TERMO Line od 1995 r. NOWOCZESNE WZORNICTWO. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE. NOWOŚĆ! DRZWI WEJŚCIOWE I PRZYGARAŻOWE TERMO 60 i TERMO 70 Naturalne

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe

Garażowe bramy segmentowe Garażowe bramy segmentowe Dane montażowe Stan na 04.2018 r. Spis treści Spis treści Strona Typ bramy / płyta bramy 3 4 Typ drzwi / płyta drzwiowa 4 LTE 42, przetłoczenia S, Woodgrain 5 LTE 42, przetłoczenia

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO

ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO ZEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO y typowe Drzwi jednoskrzydłowe nieocieplane - wykonanie typowe Malowanie: kolor RAL 7035, RAL 9016, RAL 9010, RAL 8014, RAL 8017. Wyposażenie: dwa zawiasy w tym

Bardziej szczegółowo

Bramy przemysłowe segmentowe roletowe

Bramy przemysłowe segmentowe roletowe Bramy przemysłowe segmentowe roletowe Bramy segmentowe MakroPro i MakroPro Alu to nowoczesne rozwiązania dla obiektów przemysłowych, hal magazynowych, warsztatów i pomieszczeń gospodarczych. Solidna, trwała

Bardziej szczegółowo

Cennik wybranych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ważny od 31.03.2014. Zastrzega się zmiany cen.

Cennik wybranych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ważny od 31.03.2014. Zastrzega się zmiany cen. SPECJALISTCZNE CENTRUM OGRODZEŃ, BRAM, GARAŻY Stu-Re P.W. 42-680 Tarnowskie Góry,ul.Zagórska 38 ( przy drodze nr 11- dawniej 43 z Katowic do Poznania ) e-mail:sture@poczta.onet.pl, www.zagorska38.pl tel.

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE. Pełen profesjonalizm

BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE. Pełen profesjonalizm BRAMY GARAŻOWE PRZEMYSŁOWE Pełen profesjonalizm Bramy przemysłowe DAKO WYSOKA JAKOŚĆ gwarancja bezpieczeństwa oraz szeroki wybór możliwości. PAKIET ROZWIĄZAŃ dedykowanych szczególnie do hal produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Bramy przemysłowe segmentowe roletowe

Bramy przemysłowe segmentowe roletowe Bramy przemysłowe segmentowe roletowe Bramy segmentowe MakroPro i MakroPro Alu to nowoczesne rozwiązania dla obiektów przemysłowych, hal magazynowych, warsztatów i pomieszczeń gospodarczych. Solidna, trwała

Bardziej szczegółowo

Boczna garażowa brama segmentowa HST

Boczna garażowa brama segmentowa HST Boczna garażowa brama segmentowa HST z segmentami stalowymi Spis treści Boczna garażowa brama segmentowa HST Strona Opis produktu Opis produktu HST 215 Typy prowadzeń i dane montażowe oraz rodzaje montażu

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe

Garażowe bramy segmentowe Garażowe bramy segmentowe Dane montażowe: stan na dzień 01.07.2014 Spis treści Spis treści Strona Typ bramy / płyta bramy 3 4 Typ drzwi / płyta drzwiowa 4 LTE 40, przetłoczenia S, Woodgrain 5 LTE 40, przetłoczenia

Bardziej szczegółowo

Garażowa boczna brama segmentowa HST 42

Garażowa boczna brama segmentowa HST 42 Boczna brama segmentowa z segmentami stalowymi Spis treści Garażowa boczna brama segmentowa Strona Opis produktu Opis bramy 324 Typy prowadzeń i wymiary montażowe oraz rodzaje montażu dla napędu 326 Zestawienie

Bardziej szczegółowo

IDEALNE ZAMKNIĘCIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH DRZWI STALOWE PROFILOWE

IDEALNE ZAMKNIĘCIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH DRZWI STALOWE PROFILOWE IDEALNE ZAMKNIĘCIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH DRZWI STALOWE PROFILOWE PL WYPOSAŻENIE DRZWI 5gwalraanctji* zyjnej antykoro 1 samozamykacz 2 bolec antywyważeniowy 3 wkładka antywłamaniowa

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01

Cennik 2013. Cennik. wersja 13.01 Cennik tel +48 614442503 (782), fax +48 614442050 e-mail: biuro@metalpol.com.pl, www.metalpol.com.pl Strona 1 Cennik met STAL 1. Drzwi stalowe ogólnego zastosowania 1.1 Drzwi jednoskrzydłowe standardowe

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻE OGRODZENIA 2010 KATALOG PRODUKTÓW

BRAMY GARAŻE OGRODZENIA 2010 KATALOG PRODUKTÓW BRAMY GARAŻE OGRODZENIA 2010 KATALOG PRODUKTÓW www.legbud.pl Bramy garażowe Uchylne 4-7 Bramy garażowe Segmentowe 8-11 Bramy garażowe Roletowe 12-13 Bramy garażowe Rozwierne 10-13 Garaże przydomowe 14-15

Bardziej szczegółowo

Furtki ogrodzeniowe posesyjne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne

Furtki ogrodzeniowe posesyjne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne Wymiary montażowe Warunki zabudowy 20 [mm] H Lx Rys.. Furtka wraz ze słupami ogrodzenia. Informacje ogólne Furtka nie jest wyposażona w słupy. Należy je zamówić osobno (za dopłatą). Dobór przekroju słupów

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZESUWNE SAMONOŚNE

BRAMY PRZESUWNE SAMONOŚNE BRAMY PRZESUWNE SAMONOŚNE Bramy przesuwne samonośne WIŚNIOWSKI to gwarancja bezawaryjnej i sprawnej pracy 10 www.wisniowski.pl ZALETY JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Wszystkie elementy bram wykonywane są z dużą

Bardziej szczegółowo

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016

LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 LISTA produktów przecenionych BGM 08-02-2016 1. Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI - 2 szt wymiar 2690 x 2490, KOLOR: AW ANTRACYT struktura piasku sandrgine, panel bez przetłoczeń gładki, Typ:Sp sprężyny z przodu,

Bardziej szczegółowo

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań

RapidTech 110. Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa. Brama do wszystkich zastosowań Specyfikacja techniczna Brama Segmentowa Brama do wszystkich zastosowań Klasyczna, izolowana termicznie brama segmentowa zapewnia solidne zamknięcie budynku. Duża liczba wariantów paneli i przeszkleń oraz

Bardziej szczegółowo

Garażowe bramy segmentowe LPU 67 Thermo z segmentami stalowymi

Garażowe bramy segmentowe LPU 67 Thermo z segmentami stalowymi Garażowe bramy segmentowe LPU 67 Thermo z segmentami stalowymi Opis produktu Wygląd Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami bramie o wym. 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić możliwe odchylenia dla innych

Bardziej szczegółowo

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA

3 360,00 zł BRAMA PRZEMYSŁOWA BRAMA SEGMENTOWA Dane aktualne na dzień: 24-07-2019 12:41 Link do produktu: https://www.napedy-bram.pl/brama-przemyslowa-3000x3000-p-95.html BRAMA PRZEMYSŁOWA 3000x3000 Cena Dostępność 3 360,00 zł Na zamówienie Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Segmentowe bramy przemysłowe

Segmentowe bramy przemysłowe DURATEC - przeszklenie z tworzywa sztucznego wyjątkowo odporne na zarysowania Segmentowe bramy przemysłowe Dane montażowe: stan na dzień 01.07.011 Spis treści Spis treści Strona Opisy produktów 4 5 Zestawienie

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr 01/2014 (do DoP EN 1H 00)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr 01/2014 (do DoP EN 1H 00) KARTA KATALOGOWA ENSAMBLADA DRZWI WIELOFUNKCYJNE 1 ORAZ 2 SKRZYDŁOWE Informacje Techniczne Skrzydło drzwi ENSAMBLADA wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,5 mm. Blacha łączona

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN ul. Aleksandra Puszkina 25a NIP. 599-203-31-97 Tel./Fax.: 95 738 00 63 kom. 669 664 337 Ogrodzenia Standard Opis produktu Ogrodzenia w wersji standard są najtańszą

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015. producent drzwi stalowych

Cennik 2015. producent drzwi stalowych producent drzwi stalowych ważny od dnia 01.03.2015 Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma on charakter jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2011 BRAMY PRZEMYSŁOWE. Aktualizacja 31/2011 z dnia 26.06.2014r.

CENNIK 2011 BRAMY PRZEMYSŁOWE. Aktualizacja 31/2011 z dnia 26.06.2014r. CENNIK 2011 Aktualizacja 31/2011 z dnia 26.06.2014r. BRAMY PRZEMYSŁOWE BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA SYSTEMY PRZEŁADUNKOWE BRAMY HARMONIJKOWE Karta zmian Nr Data

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2019/1. na wizualizacji drzwi Botes w kolorze antracyt

KATALOG 2019/1. na wizualizacji drzwi Botes w kolorze antracyt KATALOG 2019/1 na wizualizacji drzwi Botes w kolorze antracyt WAŻNY OD 11.02.2019 łezka łezka KROKUS MAŁY PŁOMYK PŁOMYK diament 1 diament 1 cena: 999,00 zł * / 1228,77 zł ** 1 do wyboru przeszklenie diament

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ. Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r.

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ. Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Z APLIKACJĄ STALOWĄ Edycja 3/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. Fabryka Okien i Drzwi DZIADEK Sp. z o.o. Bielice, 13-330 Krotoszyny Telefony: informacja (056) 47

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy segmentowe Grubość konstrukcji 67 mm

Przemysłowe bramy segmentowe Grubość konstrukcji 67 mm Drzwi boczne NT 80 Thermo Przemysłowe bramy segmentowe Grubość konstrukcji 67 mm Dane montażowe: stan na dzień 01.04.2015 Spis treści Strona Opis produktu 4 Wypełnienie w ramach aluminiowych 4 Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Brama garażowa uchylna Select. Brama garażowa segmentowa UniPro. Brama garażowa roletowa BR-77s. Nazwa. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Nazwa Brama garażowa segmentowa UniPro Brama garażowa uchylna Select Brama garażowa roletowa BR-77s Rodzaj : garażowe garażowe garażowe Sposób otwierania : segmentowe uchylne rolowane 5500 4000 4300 3000

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny produktu. Bramy garażowe.

Katalog techniczny produktu. Bramy garażowe. Katalog techniczny produktu Bramy garażowe Wymiarowanie D HR lewa H prawa LS W RS ostateczna wysokość podłogi W razie wątpliwości prosimy o przesłanie niniejszego rysunku wraz z podanymi wymiarami. Planując

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy segmentowe

Przemysłowe bramy segmentowe // Drzwi przejściowe bez progu Przemysłowe bramy segmentowe Dane montażowe: Stan na dzień..00 Spis treści Spis treści - STE 0 płyta bramy z segmentów stalowych, nieocieplana TPU 0 płyta z segmentów stalowych,

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 1.08.2014 r.

Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 1.08.2014 r. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 1.08.2014 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis bramy i opcje...strona 5 Rozmiary standardowe...strona 6 Wymiary

Bardziej szczegółowo

Cennik Bramy Garażowe

Cennik Bramy Garażowe Cennik Bramy Garażowe Bramy segmentowe Bramy uchylne Automatyka Bramy roletowe Bramy rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Drzwi stalowe Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Zawiera prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Brama garażowa segmentowa. nowocześnie...

Brama garażowa segmentowa. nowocześnie... Brama garażowa segmentowa nowocześnie... Brama szyta na miarę Brama garażowa powinna spełniać zarówno wymagania estetyczne jak i funkcjonalne. Ważnymi cechami każdej bramy są wygląd, trwałość czy bezpieczeństwo.

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68. Edycja 6/2013 obowiązuje od r.

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68. Edycja 6/2013 obowiązuje od r. CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Edycja 6/2013 obowiązuje od 01.02.2013r. Fabryka Okien i Drzwi DZIADEK Sp. z o.o. Bielice, 13-330 Krotoszyny Telefony: informacja (056) 47 47 670; dział handlowy

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. 150zł WIŚNIOWSKI. Kupując jeden lub kilka produktów promocyjnych, możesz otrzymać za każdy z nich premię pieniężną 150 zł

PROMOCJA. 150zł WIŚNIOWSKI. Kupując jeden lub kilka produktów promocyjnych, możesz otrzymać za każdy z nich premię pieniężną 150 zł PROMOCJA WIŚNIOWSKI CASHBACK Kupując jeden lub kilka produktów promocyjnych, możesz otrzymać za każdy z nich premię pieniężną 150 zł 150zł cashback Bramy Drzwi ogrodzenia Formularz rejestracyjny i Regulamin

Bardziej szczegółowo

ARGALI. od 3000/3690,00 cena drzwi netto/brutto (VAT 23%) Ud=0,78 * W/m 2 K

ARGALI. od 3000/3690,00 cena drzwi netto/brutto (VAT 23%) Ud=0,78 * W/m 2 K SYSTEM przylgowy 80-100 ARGALI od 3000/3690,00 cena drzwi netto/brutto (VAT 23%) współczynnik przenikania ciepła: Ud=0,78 W/m 2 K* klasa antywłamaniowości RC2 Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcja skrzydła

Bardziej szczegółowo

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ aluplast - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ www.aluplast.com.pl SOLIDNA KONSTRUKCJA bezpieczny dom Ciepło i spokój w Twoim garażu Bramy segmentowe

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE STALOWE DRZWI PROFILOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

DRZWI STALOWE STALOWE DRZWI PROFILOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE DRZWI STALOWE BRAMY DRZWI OGRODZENIA STALOWE DRZWI PROFILOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE Zastosowanie: Stalowe drzwi profilowe świetnie nadają się jako zamknięcie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

// Drzwi przejściowe bez wystającego progu do LZ = 7000 mm

// Drzwi przejściowe bez wystającego progu do LZ = 7000 mm // Drzwi przejściowe bez wystającego progu do LZ = mm Przemysłowe bramy segmentowe Dane montażowe: Stan na dzień 1..00 Spis treści Spis treści - Typy prowadzeń - przegląd - STE 0 płyta bramy z segmentów

Bardziej szczegółowo

Fabryka drzwi DRZWI TECHNICZNE. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,62 [W/m 2 K]

Fabryka drzwi DRZWI TECHNICZNE. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,62 [W/m 2 K] Fabryka drzwi SPECYFIKACJA DRZWI TECHNICZNE WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,62 [W/m 2 K] Wyposażenie standardowe: - Skrzydło o grubości 42 mm wypełnione sztywną pianką poliuretanową powlekane farbą

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ 1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa W celu poprawnego

Bardziej szczegółowo

KATALOG na wizualizacji drzwi Lynx w kolorze antracyt KATALOG METALOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

KATALOG na wizualizacji drzwi Lynx w kolorze antracyt KATALOG METALOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KATALOG 2017 na wizualizacji drzwi Lynx w kolorze antracyt KATALOG METALOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH EDYCJA I łezka łezka KROKUS MAŁY PŁOMYK diament 1 PŁOMYK diament 1 cena: 929 zł * / 1142,67 zł ** 1 do wyboru

Bardziej szczegółowo

Normstahl BRAMY GARAŻOWE. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od r.

Normstahl BRAMY GARAŻOWE. Cennik detaliczny Normstahl Ważny od r. 70LAT Normstahl BRAMY GARAŻOWE Markowy europejski producent Cennik detaliczny Normstahl Ważny od 01.09.2016 r. www.normstahl.pl Cennik detaliczny Spis treści Brama sekcyjna górna Normstahl Smart 42 Opis

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE AJ 2013 YCJA M ED Ciepła ościeżnica TERMO

DRZWI ZEWNĘTRZNE AJ 2013 YCJA M ED Ciepła ościeżnica TERMO DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA MAJ 2013 Ciepła ościeżnica TERMO Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania.

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻE OGRODZENIA 2010 KATALOG PRODUKTÓW

BRAMY GARAŻE OGRODZENIA 2010 KATALOG PRODUKTÓW BRAMY GARAŻE OGRODZENIA 2010 KATALOG PRODUKTÓW www.legbudgargula.com 2 Bramy garażowe Uchylne 4-7 Bramy garażowe Segmentowe 8-11 Bramy garażowe Roletowe 12-13 Bramy garażowe Rozwierne 10-13 Garaże przydomowe

Bardziej szczegółowo

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Segmentowe bramy przemysłowe OSP42A OSF42A Sekcyjna Ramowa 2 SOHD Portfolio OSP42A OSF42A Połączenie OSP42A & OSF42A Design 3 Normstahl OSP42A 4 OSP42A Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE

DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE DANE TECHNICZNE BRAMY GARAŻOWE PRESTIGE Spis treści 4 Prowadzenia 5...R30 6...R40 - SM 7...R40 - UM 8...R40 - TM 9...TL LHR - FM 10...TL LHR - RM 11...TL STD 12...Opcje uzyskania dodatkowego światła przejścia

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Edycja 4/2010 obowiązuje od 19.07.2010r. Bielice 13-330 Krotoszyny Telefony: informacja (056) 47 47 670; dział handlowy (056) 47 47 666, 47 47 671, 47 47 675,

Bardziej szczegółowo

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1 M a j 2 0 1 2 w w w. j u w e n t. p l 1 drzwi stalowe wzmocnione odporność na włamanie kl. -1- zamek o odporności na włamanie kl.-5- Drzwi typu Juwent są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Cennik NOWO r.

Cennik NOWO r. Cennik Bramy Garażowe Bramy segmentowe Bramy uchylne Automatyka Bramy roletowe Bramy rozwierne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe Drzwi stalowe Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe NOWOŚĆ Napęd

Bardziej szczegółowo

CENNIK STOLARKI ALUMINIOWEJ

CENNIK STOLARKI ALUMINIOWEJ CENNIK STOLARKI ALUMINIOWEJ ZASADY WYKONYWANIA WYCEN DLA STOLARKI ALUMINIOWEJ 1. Podane w części tabelarycznej cennika ceny, dotyczą okien i drzwi w kolorze standardowym, tzn. białym RAL 9016 lub brązowym

Bardziej szczegółowo