Cennik DRZWI ALUMINIOWE CREO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik DRZWI ALUMINIOWE CREO"

Transkrypt

1 Cennik DRZWI ALUMINIOWE CREO Obowiązuje od r.

2

3 "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. PL Wielogłowy 153 TEL FAX N = 49 o E = 20 o INFORMACJE NIP: REGON: KRS: Niniejsze ceny stanowią podstawę do obliczania ceny za wyroby Producenta i są dedykowane wyłącznie Partnerom Handlowym na terenie Polski. Ceny mają charakter sugerowanych cen odsprzedaży w punktach sprzedaży na terenie Polski. Ceny podane w niniejszym cenniku są wyrażone w polskich złotych. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Rysunki i zdjęcia zamieszczone w cenniku mają charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania - bez powiadomienia - zmian spowodowanych postępem technicznym i technologicznym, co najmniej nie obniżających walorów estetycznych i funkcjonalnych produktów. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadne fragmenty niniejszej publikacji (takie jak teksty, grafika, logotyp, ikony, tabele, obrazy, zdjęcia, rysunki itp.) nie mogą zostać powielane lub rozpowszechnianie w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Producenta. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotyp i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do Producenta. POSIADANE DOKUMENTY Zgodność produktów z Dyrektywami Unii Europejskiej UWAGA! 1. Zróżnicowane techniki produkcji oraz pigmentacji lakierów i farb nie wykluczają wystąpienia różnic kolorystycznych w stosunku do oryginalnego skalownika RAL 840-HR (połysk jedwabisty) i RAL 841-GL (połysk wysoki). W Związku z powyższym kolory oraz stopnie połysku nie powinny być traktowane zobowiązująco. Wzornik RAL służy jedynie do orientacji w palecie barw RAL. 2. W drzwiach dwukolorowych (BIKOLOR) mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy profilami aluminiowymi a wypełnieniem. 3. Podstawą do naliczania wartości za opcje dodatkowe jest cena podstawowa produktu. Ceny opcji dodatkowych dotyczą wykonania ich podczas produkcji. W innych przypadkach wyceniane są indywidualnie. 4. Z uwagi na ograniczenia transportowe jeden z wymiarów (szer. lub/i wys.) nie może przekraczać 3000 [mm]. 5. Każde wykonanie inne niż podane w cenniku podnosi cenę wyrobu. 6. Niestandardowe zamówienia wymagają każdorazowo indywidualnej kalkulacji. Zamówienie towaru w wersji niestandardowej (innej niż opisana w cenniku) wymaga wpłacenia zadatku w wysokości do 49% wartości produktu. Termin realizacji jest ustalany indywidualnie. 7. Produkty wykonane są zgodnie z dokumentacją techniczną sporządzoną zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 8. Samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub modyfikacji jest niedopuszczalne i powoduje utratę praw gwarancyjnych, nie dopuszcza się również stosowania części zamiennych innych producentów. 9. Podane ceny za opcje dodatkowe obowiązują tylko przy zamówieniu danej opcji wraz z wyrobem. W przypadku zakupu osobno któregoś z elementów będących opcją dodatkową obowiązują ceny podane w Cenniku części zamiennych. Certyfikat Jakości ISO Wszelkie uzgodnienia związane z niestandardowym wykonaniem lub zastosowaniem opcji, która nie jest opisana w cenniku muszą być ustalane w formie pisemnej. 11. Taśmę zabezpieczającą profile aluminiowe należy zerwać najpóźniej 2 tygodnie po zamontowaniu stolarki, nie później jednak niż 6 tygodni od dostawy do punktu sprzedaży. Atest Higieniczny PZH Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie oraz w serwisie Online. 3

4 Warunki gwarancji WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MARKI WIŚNIOWSKI Przypominamy Państwu, że tylko prawidłowy montaż, właściwa obsługa oraz konserwacja produktu zapewniają pełną satysfakcję oraz bezpieczne i długoletnie użytkowanie. I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.- zwaną dalej Producentem - zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski. 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie, wyrobów składowanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, zamontowanych w normalnych warunkach środowiskowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu wykonywanego przez Punkt Sprzedaży, Klienta lub osoby trzecie. 3. Podstawą wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu oraz prawidłowo i kompletnie wypełniona karta gwarancyjna (kartę gwarancyjną wystawia Punkt Sprzedaży). Dodatkowo w przypadku bram z napędem, pod warunkiem okazania prawidłowo wypełnionej Książki Raportowej Bramy z potwierdzeniem wykonania przez Producenta lub wskazanego przez Producenta punktu serwisowego- okresowych płatnych przeglądów techniczno-konserwacyjnych. 4. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt został zakupiony lub w przypadkach szczególnych (np. likwidacja punktu sprzedaży) Producent. 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie (nie później niż 14 dni) po stwierdzeniu wady lub usterki nią wywołanej w formie pisemnej. Wady jawne muszą być zgłoszone przed zamontowaniem Produktu. Użytkowanie wadliwego wyrobu jest zabronione, ponieważ może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkownika i w nieuzasadniony sposób zwiększyć zakres kosztów naprawy. Za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyrobu Producent nie ponosi odpowiedzialności. 6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstaną w składnikach majątku klienta innych niż przedmiot, którego dotyczy udzielona gwarancja. II. OKRES GWARANCJI WYROBU Gwarancję na prawidłowe funkcjonowanie produktu Producent udziela na okres 2 lat od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty produkcji podanej na tabliczce znamionowej produktu pod warunkiem zamontowania i użytkowania produktu zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi oraz przeznaczeniem. OKRES GWARANCJI WYROBU - POSTANOWIENIA DODATKOWE - W bramach MakroPro i MakroPro Alu w wykonaniu standardowym, gwarancja na liny i sprężyny obejmuje wykonanie cykli jednak nie dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty produkcji. - W bramach MakroPro INVEST i MakroPro Alu INVEST w wykonaniu standardowym, gwarancja na liny i sprężyny obejmuje wykonanie cykli, jednak nie dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty produkcji. - W bramach MakroPro 100 i MakroPro Alu 100 w wykonaniu standardowym gwarancja udzielana jest na wykonanie przez bramę cykli, w tym na liny cykli, jednak nie dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty produkcji. - Z ochrony gwarancyjnej wyłączone jest roszenie się szyb w okienkach, przeszkleniach aluminiowych, profili aluminiowych oraz wyłączone są elementy, które podlegają przyspieszonemu zużyciu eksploatacyjnemu z uwagi na swoją funkcję lub właściwości materiału (np. baterie, uszczelki, itp.). - Gwarancja na szyby stosowane w stolarce aluminiowej i stalowej udzielana jest na okres 5 lat i dotyczy szczelności szyb zespolonych, utrzymania adhezji szyb wielowarstwowych (poza pasem brzeżnym o szerokości 100 mm od krawędzi szyby i krawędzi otworów). Gwarancja nie dotyczy pęknięć szkła, które powodowane są zewnętrznym, mechanicznym lub termicznym wpływem. - Gwarancja na drzwi stalowe profilowe udzielana jest na okres 5 lat z wyłączeniem akcesorii (klamki, uchwyty, zamki, wkładki, samozamykacze) na które gwarancja wynosi 2 lata. - Okres gwarancji na automaty do aluminiowych drzwi automatycznych wynosi 12 miesięcy i jest udzielany przez producenta tych automatów. Przedłużenie gwarancji tylko po podpisaniu umowy serwisowej z producentem automatów. III. OKRES GWARANCJI ANTYKOROZYJNEJ WYNOSI: a) 10 lat na stolarkę aluminiową malowaną proszkowo farbami poliestrowymi- licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 10 lat i 6 miesięcy od daty produkcji): Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku silnie agresywnym: - Dla elementów zamontowanych wewnątrz lub na zewnątrz w odkrytych terenach wiejskich w głębi lądu (C2* zagrożenie korozyjne niskie) 9 lat. - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach miejskich w głębi lądu albo łagodnym wybrzeżu (C3* zagrożenie korozyjne średnie) 8 lat. - Dla elementów zamontowanych wewnątrz (baseny pływackie, urządzenia chemiczne) lub na zewnątrz w terenach przemysłowych w głębi lądu albo miejskich na wybrzeżu (C4* zagrożenie korozyjne wysokie) 5 lat. - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości chlorków (wybrzeże) (C5* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 3 lata. - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych (C6* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 12 miesięcy. - Wyroby eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej. b) 10 lat na elementy ogrodzeń posesyjnych (bramy, furtki, segmenty, słupy) oraz przemysłowych (bramy przesuwne PI 95, bramy dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, panele kratowe, słupy) ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi - licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 10 lat i 6 miesięcy od daty produkcji), 5 lat na bramy przemysłowe przesuwne PI130, PI200 ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, lub ocynkowane i malowane metodą klasyczną - licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 5 lat i 6 miesięcy od daty produkcji). - Gwarancja obejmuje odporność antykorozyjną wyrobów. - Ogrodzenie musi być w całości wykonane z produktów Producenta. - Zmiany koloru powłok, elementy napędowe i akcesoria zamkowo-zawiasowe bram i furtek, a także elementy wykonane z tworzyw sztucznych nie są objęte wydłużoną gwarancją antykorozyjną i okres gwarancji wynosi 2 lata. - Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że montaż odbywał się zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi oraz zasadami sztuki budowlanej, a produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem. - Gwarancja udzielona jest na wszystkie błędy produkcyjne oraz na zabezpieczenie antykorozyjne pod warunkiem, że wyroby nie są wystawione na działanie temperatury poniżej -20 o C i powyżej +50 o C oraz montowane będą w temperaturze nie niższej niż -10 o C. - Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że eksploatacja wyrobów będzie odbywała się w normalnych warunkach środowiskowych bez kontaktu z substancjami agresywnymi. - Wyroby eksploatowane w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności (kategoria C5 wg PN-EN ISO ) są wyłączone z gwarancji. - Niezabezpieczone fabrycznie krawędzie cięcia lub wykonane w trakcie montażu (końcówki drutów, krawędzie otworów itp.) w odległości do 10 [mm] od linii cięcia są wyłączone z gwarancji. - Wyroby eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej. c) 5 lat na drzwi stalowe profilowe malowane proszkowo farbami poliestrowymi - licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 5 lat i 6 miesięcy od daty produkcji). Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku silnie agresywnym: - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości chlorków (wybrzeże) (C5* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 3 lata. - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych (C6* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 12 miesięcy. - Wyroby eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej. d) 2 lata na elementy ogrodzeń posesyjnych (bramy, furtki, segmenty, słupy) i ogrodzeń przemysłowych (bramy, furtki, segmenty, panele kratowe, słupy) ocynkowanych ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO licząc od daty sprzedaży (jednak nie dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty produkcji). Gwarancja ulega skróceniu, gdy wyrób został zainstalowany w środowisku silnie agresywnym: - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych w głębi lądu albo miejskich na wybrzeżu (C4* zagrożenie korozyjne wysokie)15 miesięcy. - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności lub o dużej zawartości chlorków (wybrzeże) (C5* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 12 miesięcy. - Dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu morza w rejonach umiarkowanych (C6* zagrożenie korozyjne bardzo wysokie) 6 miesięcy. IV. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE 1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami w produkcji. 2. Producent zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu lub do obniżenia ceny zakupu produktu lub wymiany produktu na nowy- o sposobie decyduje Producent. 3. Okres naprawy Produktu może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wymiany podzespołów, które Producent musi sprowadzić od poddostawców. 4. W sytuacji, gdy naprawa produktu wymaga pracy na wysokości powyżej 2 m od poziomu gruntu, zgłaszający reklamację zapewni ekipie serwisowej bezpieczny dostęp do Produktu. 5. Wymienione części przechodzą na własność Producenta lub firmy świadczącej usługi serwisowe, uprawnionej przez Producenta. Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku: 1. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie magazynowania, instalowania oraz użytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem. 2. Montażu dokonanego przez osobę niekompetentną** i niezgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi lub też zaniechania konserwacji produktu opisanego w Instrukcji Instalowania i Obsługi. 3. Obsługi nieodpowiedniej i niezgodnej z Instrukcją Instalowania i Obsługi produktu lub użytkowania niesprawnego produktu. 4. Działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz inne agresywnie działające substancje chemiczne (np. cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy) lub anormalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych. 5. Zakłóceń w pracy urządzenia sterującego spowodowanych silnym polem magnetycznym pochodzącym od zlokalizowanych w pobliżu urządzeń energetycznych lub radiowych. 6. Przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie nieupoważnione do takich zmian przez Producenta. 7. Napraw przeprowadzonych przez osoby niekompetentne** lub nieupoważnione przez Producenta. 8. Zastosowania części zamiennych lub dodatkowych urządzeń innych producentów niż części oryginalne Producenta, bez pisemnej zgody Producenta. 9. Niewykonania czynności przewidzianych w Instrukcji Instalowania i Obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik produktu we własnym zakresie i na własny koszt. 10. Zastosowania bramy otworowej w środowisku o kategorii korozyjności innej niż C1, C2, C3 (wg PN-EN ISO oraz PN-EN ISO 14713). 11. Deformacji paneli bramy segmentowej na skutek ich ugięcia pod wpływem różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. 12. Wykonania montażu niezgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej. 13. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego składowania lub magazynowania wyrobu. V. UWAGI KOŃCOWE 1. Załącznikiem do produktu jest Instrukcja Instalowania i Obsługi, Karta Gwarancyjna, a w przypadku bram z napędem dodatkowo Książka Raportowa Bramy. 2. Koszty naprawy usterek i wad nie podlegających naprawie gwarancyjnej ponosi wzywający serwis Producenta. 3. W przypadku konieczności przekazania podzespołu do ekspertyzy u dostawcy okres rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. 4. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową. 5. Inne parametry produktów, które nie są opisane w Warunkach Gwarancji są określone w Cennikach dla właściwej grupy produktowej w opisie standardowego wykonania. * stopień korozyjności środowiska wg PN-EN ISO 14713, ** osoba kompetentna osoba zaopatrzona w niezbędne instrukcje, odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia, zapewniająca wykonanie montażu w sposób prawidłowy i bezpieczny. 4

5 Spis treści Spis treści Drzwi aluminiowe CREO 6 Opis techniczny Doświetla boczne i górne...43 Wzory przeszkleń...45 Wzór 310 str. 12 Wzór 311 str. 13 Wzór 312 str. 14 Wzór 313 str. 15 Wzór 315 str. 16 Wzór 321 str. 17 Wzór 322 str. 18 Wzór 323 str. 19 Wzór 324 str. 20 Wzór 325 str. 21 Wzór 326 str. 22 Wzór 331 str. 23 Wzór 332 str. 24 Wzór 333 str. 25 Wzór 334 str. 26 Wzór 335 str. 27 Wzór 336 str. 28 Wzór 337 str. 29 Wzór 338 str. 30 Wzór 339 str. 31 Wzór 340 str. 32 Wzór 341 str. 33 Wzór 342 str. 34 Wzór 343 str. 35 Wzór 344 str. 36 Wzór 345 str. 37 Wzór 346 str. 38 Wzór 347 str. 39 Wzór 348 str. 40 Wzór 349 str. 41 Wzór 350 str. 42 5

6 CREO

7 Drzwi aluminiowe CREO: D1PM, D2PM Opis techniczny Informacje ogólne Drzwi aluminiowe zewnętrzne CREO jedno lub dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną: rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych czterokomorowych, z przegrodą termiczną o głębokości 77 [mm], co daje efekt skrzydeł zlicowanych z ościeżnicą od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Sztywne profile aluminiowe pozwalają na wykonanie drzwi o dużych gabarytach L do 1400 [mm], H do 2500 [mm]. Estetyczne wypełnienia obustronnie nakładkowe dostępne w wielu wzorach, kolorach z palety RAL, okleinach drewnopodobnych lub powłokach dekoracyjnych DECOR. Specjalne uszczelki zapewniają wysoką szczelność na wodę i powietrze, co ma wpływ na jeszcze lepszy komfort użytkowania i oszczędność kosztów. Konstrukcje drzwi pozwalają uzyskać bardzo dobre parametry termiczne. Współczynnik U drzwi od 0,8 [W/m 2 K]. minimum 900 x 2000 [mm] (w drzwiach 2-skrzdłowych wymiar dotyczy skrzydła czynnego). Wymiar światła przejścia drzwi określono przy skrzydle otwartym pod kątem 90 o (wymiar nie uwzględnia klamki). Drzwi nie spełniające powyższych wymagań Klient zamawia na własną odpowiedzialność. Dobór wymiarów drzwi Wymiary drzwi w zależności Rodzaj drzwi od otworu montażowego Światło przejścia S H Sj Hj Jednoskrzydłowe So - 20 [mm] Ho - 10 [mm] S [mm] H - 99 [mm] Dwuskrzydłowe So - 20 [mm] Ho - 10 [mm] S I [mm] H - 99 [mm] Przekroje Sd - szerokość drzwi, So - szerokość otworu, Sj - szerokość światła przejścia, S I - szerokość skrzydła czynnego (patrz str. 11, rys. 28), Hd - wysokość drzwi, Ho - wysokość otworu, Hj - wysokość światła przejścia. Określenie kierunku otwierania drzwi PZ wewnątrz LZ wewnątrz zewnątrz Rys. 4. PZ - prawe (P), na zewnątrz (Z). zewnątrz Rys. 5. LZ - lewe (L), na zewnątrz (Z). LW wewnątrz PW wewnątrz Rys. 1. Drzwi aluminiowe CREO, system MB86 SI+. Rys. 2. Przekrój pionowy drzwi aluminiowych CREO, system MB86 SI+. zewnątrz Rys. 6. LW - lewe (L), do wewnątrz (W). zewnątrz Rys. 7. PW - prawe (P), do wewnątrz (W). Okucia i zamki Drzwi aluminiowe CREO wyposażone są standardowo w jeden zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami i funkcją dzienną, wkładkę atestowaną antywłamaniową z pięcioma kluczami i kluczem serwisowym, oraz uchwyt-klamkę wykonaną ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym. Do wyboru są cztery rodzaje klamek (rys. 8-11). Wszystkie drzwi wyposażone są standardowo w zawiasy rolkowe (rys. 16). Rys. 3. Przekrój poziomy drzwi aluminiowych CREO, system MB86 SI+. Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w: zawiasy ukryte (rys. 17), okucie klamka - klamka, zamek dodatkowy, samozamykacz DORMA ITS 96 ukryty w skrzydle, czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu, bolce przeciwwyważeniowe zabezpieczające przed wyważeniem drzwi (opcja dostępna TYLKO dla zawiasów rolkowych i drzwi otwieranych na zewnątrz, standardowo montowane jako opcja 2 szt. - przy górnym i dolnym zawiasie), elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwieni, zamek elektryczny autotronic z jednokanałowym czytnikiem linii papilarnych, czytnikiem Bluetooth lub klawiaturą kodową, zamek elektryczny autotronic z dwukanałowym czytnikiem linii papilarnych, zamek elektryczny autotronic z hako-bolcami. Wypełnienie Drzwi aluminiowe CREO posiadają wypełnienie panelem obustronnie nakładkowym o grubości 77 [mm]. Panel składa się z dwóch blach aluminiowych sklejonych z ekstrudowaną pianką polistyrenową XPS. Wypełnienia mogą być przeszklone szybą trzykomorową przytrzymywaną aplikacjami ze stali nierdzewnej. Wymiary drzwi Zgodnie z przepisami budowlanymi drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć światło przejścia Kolory W drzwiach aluminiowych CREO proszkowo malowane są rama skrzydła, ościeżnica, zawiasy oraz panel nakładkowy. Drzwi mogą być pomalowane w jedenastu kolorach standardowych: RAL 1013 (biały perłowy), RAL 3000 (czerwony ognisty), RAL 5010 (niebieski gencjanowy), RAL 6029 (zielony miętowy), RAL 7016 (szary antracytowy), RAL 7035 (szary jasny), RAL 7040 (szary okienny), RAL 9006 (aluminiowy biały), RAL 9007 (aluminiowy szary), RAL 9010 (biały czysty), RAL 9016 (biały). - Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić dokładność wykonania otworu. - Podano wymiar światła przejścia dla drzwi, w których skrzydło otwarte jest pod kątem 90 o (wymiar nie uwzględnia klamki). Do celów obliczeniowych przyjęto drzwi z progiem i zawiasami rolkowymi. Pozostałe zależności wymiarowe światła przejścia dla drzwi z zawiasami ukrytymi oraz dla drzwi z doświetlami bocznymi pokazano na str Opis techniczny, CDCreo/PL-PLN/

8 Drzwi aluminiowe CREO: D1PM, D2PM Opis techniczny Inny kolor Drzwi aluminiowe CREO mogą być malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (nie dotyczy kolorów z efektem perłowym, refleksyjnym i metalicznym). Kolorami specjalnymi dostępnymi w drzwiach aluminiowych CREO są: antracyt, żeliwo, kwarc lub kolory malowane w mat strukturze np.: modern graphite (7016 mat struktura), modern perl (1013 mat struktura), modern white (9010 mat struktura), modern black (9005 mat struktura). Okleina Renolit Ościeżnica i skrzydło drzwi aluminiowych CREO mogą zostać oklejone folią Renolit w kolorach drewnopodobnych. Zawiasy rolkowe zawsze pozostają malowane proszkowo w kolorach RAL najbardziej zbliżonych do okleiny. Maksymalny wymiar drzwi w okleinie drewnopodobnej: 1350 [mm] na szerokości i 2500 [mm] na wysokości. Profile i skrzydło oklejone są z obu stron drzwi. Poniższa tabela przedstawia dostępne okleiny i ich numer oraz kolor zawiasów rolkowych. Nazwa okleiny NR RAL zawiasów Złoty dąb Orzech Mahoń Black Cherry Ciemny dąb Dąb antyczny Dąb bagienny Tabasco Macore Siena Rosso Siena Noce Oregon Letnia wiśnia Winchester Sapeli Siena PL Dark green Cream white Anthracite grey Metbrush aluminium AnTeak Dąb naturalny Dąb rustykalny Daglesia Tab. 1. Dobór kolorów zawiasów do oklein. Nie ma możliwości okleinowania wzorów drzwi CREO z tłoczeniami poziomymi. Dotyczy to wzorów o nr: 311, 312, 313, 321, 322, 323, 324, 325 i 326. Kolor DECOR Drzwi aluminiowe CREO można malować proszkowo w kolorach DECOR. Jest to metoda dekorowania elementów aluminiowych poprzez transfer fotoczułych organicznych pigmentów ze specjalnej folii na warstwę poliestrowej farby proszkowej. W efekcie końcowym uzyskujemy trwałą a zarazem dekoracyjną powłokę imitującą usłojenia drewna. Maksymalny wymiar drzwi w kolorze DECOR: 1350 [mm] na szerokości i 2500 [mm] na wysokości. W ofercie kolory: złoty dąb, orzech, mahoń, winchester, wenge (ciemny dąb) wg. palety Colorex. Nie ma możliwości malowania techniką DECOR wzorów drzwi CREO z tłoczeniami poziomymi. Dotyczy to wzorów o nr: 311, 312, 313, 321, 322, 323, 324, 325 i 326. Rodzaje klamek Drzwi aluminiowe CREO wyposażone są w klamki wykonane ze stali nierdzewnej na szyldach dzielonych prostokątnych: Gaius, Gioia, Botticelli i Kobe. Rys. 8. Wzór klamki Gaius. Rys. 10. Wzór klamki Botticelli. Rys. 9. Wzór klamki Gioia. Rys. 11. Wzór klamki Kobe. Rodzaje uchwytów Drzwi aluminiowe CREO można wyposażyć w uchwyt ze stali nierdzewnej od strony zewnętrznej. Do wyboru są uchwyty montowane na skraju skrzydła lub w wypełnieniu. Do okucia uchwyt - klamka drzwi w standardzie wyposażone są w zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami i funkcję dzienną. Sposób montażu uchwytów - patrz rys dla uchwytów P! i P5 2 - dla uchwytów Q5 1 2 Rys. 12. Sposób montażu uchwytów na skraju skrzydła (P1, P5 i Q5). Rys. 13. Sposób montażu uchwytów w wypełnieniu skrzydła. Uchwyty stal nierdzewna P1 P5 krótki Q5 40x20 Q5 40x40 Rys. 14. Wzory uchwytów do montażu na skraju skrzydła. 8 Opis techniczny, CDCreo/PL-PLN/

9 Drzwi aluminiowe CREO: D1PM, D2PM Opis techniczny P10 Q10 40x20 Q45R 40x20 lub 40x40 Q60 40x20 lub 40x40 1 Arco 01 Arco 04 40x20 Rys. 18. Wzory zamka trzypunktowego automatycznego i trzyców w elektrycznym i zamka dodatkowego. Rys. 19. Wzory języka w zamku automatycznym, hako-bolpunktowego autotronic z napędem elektrycznym z językami. Zamek trzypunktowy FUHR z funkcją dzienną Rys. 15. Wzory uchwytów do montażu w wypełnieniu skrzydła. Uchwyty ze stali nierdzewnej P1, P5 krótki dostępne są tylko w wymiarach i rozstawie jak na rys. 14. Uchwyty ze stali nierdzewnej P5, Q5, P10, Q10, Q45R i Q60 dostępne są w standardzie w wymiarach jak na rys. 14 i 15. Powyższe uchwyty można zamówić na życzenie w innych długościach o L=max [mm]. Uchwyty ze stali nierdzewnej Arco 01 z rury giętej o średnicy 34 [mm] i Arco 04 z profila 40x20 dostępne są tylko w wymiarach i rozstawie jak na rys. 15. Zawiasy drzwiowe Standardowo drzwi aluminiowe CREO o wymiarach do 1200x2300 [mm] wyposażone są w trzy zawiasy rolkowe a o wymiarach do 1400x2500 [mm] wyposażone są w cztery zawiasy rolkowe umieszczone od strony otwierania drzwi tj. przy drzwiach otwieranych na zewnątrz od strony zewnętrznej, przy drzwiach otwieranych do wewnątrz zawiasy będą zamontowane od wewnątrz pomieszczenia. Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w zawiasy ukryte w profilach. Rys. 20. Zamek trzypunktowy FUHR z funkcją dzienną. Opis Do okucia uchwyt-klamka oferujemy klientom zamek automatyczny z funkcją blokady języków (funkcja dzienna). Dzięki przełącznikowi znajdującemu się na listwie, można włączyć/wyłączyć funkcję blokady języków, która umożliwia zastosowanie funkcji dziennej. Funkcja Aktywacja blokady języków: nacisnąć klamkę do oporu i przytrzymać przesunąć blokadę na listwie puścić klamkę Dwa języki magnetyczne zostają ukryte, natomiast język główny nadal spełnia swoje funkcje a zastosowanie na ościeżnicy tzw. wyślizgu ślepego elektrozaczepu umożliwia wejście i wyjście pociągając za uchwyt jak w przypadku zamka rolkowego. Rys. 16. Zawias rolkowy. Rys. 17. Zawias ukryty. Rodzaje zamków Drzwi aluminiowe CREO wyposażone są w zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami i funkcją dzienną oraz okucie uchwyt-klamka. Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w zamek trzypunktowy autotronic z językami lub hako-bolcami i napędem elektrycznym oraz zamek dodatkowy umiejscowiony w górnej części skrzydła w zamkach z językami. Wszystkie zamki elektryczne wyposażone są w transformator i specjalne styki, które dostarczają napięcie bezpieczne do silnika. Wzory trzypunktowych i dodatkowych zamków - patrz rys Zamek dodatkowy przy okuciu klamka-klamka i uchwyt-klamka montowany w wypełnieniu wyposażony jest we wkładkę obustronną, zamek dodatkowy przy okuciu uchwyt-klamka montowany na skraju skrzydła wyposażony jest we wkładkę jednostronną z pokrętłem od strony wewnętrznej (możliwość zamknięcia tylko od wewnątrz). Deaktywacja blokady języków: Przesunąć przełącznik do pozycji początkowej w celu wyłączenia blokady języków, które ponownie spełniają swoje funkcje. System kontroli dostępu Drzwi aluminiowe CREO z zamontowanym zamkiem autotronic z napędem elektrycznym mogą być wyposażone w czytniki linii papilarnych (jedno lub dwukanałowy), czytnik Bluetooth lub klawiaturę kodową. Czytniki montowane są na skrzydle drzwiowym. Drugi kanał czytnika dwukanałowego może służyć do otwierania bramy garażowej lub ogrodzeniowej. W cenie czytnika jest przekaźnik radiowy do podłączenia w automacie bramy garażowej lub ogrodzeniowej. Rys. 21. Jednokanałowy czytnik linii papilarnych. Rys. 22. Czytnik Bluetooth. Rys. 23. Klawiatura kodowa. Rys. 24. Dwukanałowy czytnik linii papilarnych. 9 Opis techniczny, CDCreo/PL-PLN/

10 Drzwi aluminiowe CREO: D1PM, D2PM Opis techniczny Wizjer drzwiowy Jako opcja dodatkowa można wyposażyć drzwi CREO w elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwieni. Przygotowanie do montażu musi zostać określone przez Klienta. Należy podać wymiary (szer. i wys.) umiejscowienia. Główne cechy: łatwy montaż w oparciu o standardowy otwór wizjera14 [mm], 3.5 calowy monitor LCD, 4 szt. AA baterii w komplecie, kąt widzenia110 stopni, 500 MB karta pamięci SD, kolor czarno-srebrny. Funkcje: automatycznie zapisuje obraz na karcie pamięci SD, każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i godzinę, dzwonek drzwiowy zintegrowany, wyraźny obraz, łatwa obsługa jednym przyciskiem, łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi, wykonywanie zdjęć w nocy przy pomocy kamery na podczerwień. Rys. 25. Elektroniczny wizjer drzwiowy. Wyposażenie i dostawa Drzwi są zmontowane, przygotowane do montażu poprzez wykonanie otworów w ościeżnicy do montażu bezpośredniego oraz kotwy stalowe do montażu pośredniego. Z uwagi na ograniczenia transportowe jeden z wymiarów (szer. lub/i wys.) nie może przekraczać 3000 [mm]. Producent nie zaleca montowania stolarki drzwiowej w ciemnych kolorach w budynkach od strony silnie nasłonecznionej. Stolarka malowana jest farbą matową. Folię zabezpieczającą profile należy zerwać po zamontowaniu wyrobów. 10 Opis techniczny, CDCreo/PL-PLN/

11 Drzwi aluminiowe CREO: D1PM, D2PM Opis techniczny Wymagania montażowe drzwi CREO odbojnik Rys. 26. Montaż w otworze - przekrój poziomy- drzwi CREO z zawiasami rolkowymi. Rys. 29. Montaż progu z tworzywowym profilem podprogowym 30 [mm]. Rys. 30. Montaż progu z kilkoma tworzywowymi profilami podprogowymi 30 [mm]. Zależności światła przejścia dla drzwi CREO zawiasy rolkowe 2 - zawiasy ukryte Rys. 31. Światła przejścia dla drzwi CREO bez doświetli bocznych. z jednym doświetlem bocznym z jednym doświetlem bocznym Rys. 27. Montaż w otworze - przekrój pionowy- drzwi CREO. So - szerokość otworu, Sd - szerokość zamówieniowa drzwi, Sj - szerokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi Sj = S [mm], Ho - wysokość otworu, Hd - wysokość zamówieniowa drzwi, Hj - wysokość światła przejścia po zamontowaniu drzwi Hj = H - 99 [mm], E - wymagana przestrzeń pozwalająca na otwarcie skrzydła patrząc od strony kierunku otwierania E = Sj [mm]. 1 - zawiasy rolkowe 2 - zawiasy ukryte Rys. 32. Światła przejścia dla drzwi CREO z jednym doświetlem bocznym. z dwoma doświetlami bocznymi 1 2 z dwoma doświetlami bocznymi zawiasy rolkowe 2 - zawiasy ukryte Rys. 33. Światła przejścia dla drzwi CREO z dwoma doświetlami bocznymi. Przestrzeń E jest wymiarowana od strony, w którą drzwi są otwierane. Drzwi są montowane w otworze lub poza otworem. Sposób montażu (tradycyjny lub ciepły ) ustala z Klientem montażysta. Drzwi dwuskrzydłowe z symetrycznym lub niesymetrycznym podziałem skrzydeł. Minimalna szerokość skrzydła biernego (wymiar S II rys. 28) wynosi 400 [mm]. Rys. 28. Podział szerokości drzwi na skrzydło czynne (S I) i bierne (S II). Do drzwi montowanych w miejscach o podwyższonych wymaganiach (budynki użyteczności publicznej) Producent zaleca stosowanie szyb bezpiecznych oraz samozamykacza. W celu ochrony skrzydła drzwi przed uszkodzeniem wskutek uderzenia o szpaletę Producent zaleca stosowanie odbojnika. (Sposób montażu odbojnika wg rys. 26). 11 Opis techniczny, CDCreo/PL-PLN/

12 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy pełny. okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. Wzór 310 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

13 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy pełny z trzema tłoczeniami poziomymi rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi. okleina drewnopodobna obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. DECOR drewnopodobny obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. Wzór 311 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

14 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy pełny z czterema tłoczeniami poziomymi rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi. okleina drewnopodobna obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. DECOR drewnopodobny obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. Wzór 312 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

15 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy pełny z pięcioma tłoczeniami poziomymi rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi. okleina drewnopodobna obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. DECOR drewnopodobny obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. Wzór 313 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

16 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy pełny z wzorami zaprojektowanymi na indywidualne życzenie klienta i uzgodnionymi z działem konstrukcyjnym Firmy WIŚNIOWSKI okleina drewnopodobna obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. DECOR drewnopodobny obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. Wzór przykładowy wzór drzwi Drzwi wg indywidualnej kalkulacji Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. 16 Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

17 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną od strony uchwytu, przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną O mat//o mat U=0,6 i trzema tłoczeniami poziomymi rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi. okleina drewnopodobna obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. DECOR drewnopodobny obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. Wzór 321 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) opcja niedostępna - Rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

18 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną na środku skrzydła, przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną O mat//o mat U=0,6 i trzema tłoczeniami poziomymi rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi. okleina drewnopodobna obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. DECOR drewnopodobny obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. Wzór 322 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

19 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną od strony zawiasów, przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną O mat//o mat U=0,6 i trzema tłoczeniami poziomymi rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi. okleina drewnopodobna obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. DECOR drewnopodobny obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. Wzór 323 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

20 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną od strony uchwytu, od strony zewnętrznej umieszczone są aplikacje 3D wykonane ze stali nierdzewnej, przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną O mat//o mat U=0,6 i trzema tłoczeniami poziomymi rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi. okleina drewnopodobna obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. DECOR drewnopodobny obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. Wzór 324 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) opcja niedostępna - Rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

21 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną na środku skrzydła, od strony zewnętrznej umieszczone są aplikacje 3D wykonane ze stali nierdzewnej, przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną O mat//o mat U=0,6 i trzema tłoczeniami poziomymi rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi. okleina drewnopodobna obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. DECOR drewnopodobny obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. Wzór 325 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

22 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną od strony zawiasów, od strony zewnętrznej umieszczone są aplikacje 3D wykonane ze stali nierdzewnej, przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną O mat//o mat U=0,6 i trzema tłoczeniami poziomymi rozmieszczonymi symetrycznie na skrzydle drzwi. okleina drewnopodobna obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. DECOR drewnopodobny obustronnie: opcja niedostępna dla drzwi z tłoczeniami. Wzór 326 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

23 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną O mat//o mat U=0,6. okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. Wzór 331 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

24 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną O mat//o mat U=0,6. okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. Wzór 332 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

25 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną O mat//o mat U=0,6. okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. Wzór 333 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

26 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronną aplikacją ze stali nierdzewnej umieszczoną centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybą trzykomorową obustronnie bezpieczną O mat//o mat U=0,6. okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. Wzór 334 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

27 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi O mat//o mat U=0,6. okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. Wzór 335 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

28 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi O mat//o mat U=0,6. okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. Wzór 336 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

29 klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokątnym, montowane na skraju skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 8, rys. 14), trzy zawiasy rolkowe dla Wzór panel obustronnie nakładkowy z obustronnymi aplikacjami ze stali nierdzewnej umieszczonymi centralnie na skrzydle i przeszkleniem szybami trzykomorowymi obustronnie bezpiecznymi O mat//o mat U=0,6. okleina drewnopodobna obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. DECOR drewnopodobny obustronnie: dostępne kolory patrz str. 8. Wzór 337 RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor RAL standard Inny RAL Kolory specjalne Okleina drewnopodobna Decor Okucie uchwyt - klamka montowane w wypełnieniu skrzydła (uchwyty do wyboru patrz str. 9, rys. 15) za kpl. - Maksymalne wymiary drzwi w okleinie drewnopodobnej lub kolorze Decor, rodzaje kolorów specjalnych - patrz str Ceny w polskich złotych, Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów, CDCreo/PL-PLN/

BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE

BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE BRAMY GARAZOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE GARAZE www.legbudgargula.com Kolory standardowe dla bram uchylnych, podwieszanych, dwuskrzydłowych i garaży. RAL 8017 CIEMNY BRĄZ RAL 8004 CEGLASTY RAL 3005 WIŚNIOWY RAL

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA BRAMY PRZEMYSŁOWE

BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA BRAMY PRZEMYSŁOWE BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA BRAMY PRZEMYSŁOWE WIŚNIOWSKI Początek produkcji paneli - kształtowanie blachy Składowanie gotowych paneli do bram segmentowych 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych. www.aldrew-bielice.pl

Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych. www.aldrew-bielice.pl Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych 1 I. PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI GWARANCJI Drzwi produkowane przez przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych, które zamykaja pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

BRAMA GARAŻOWA UCHYLNA

BRAMA GARAŻOWA UCHYLNA BRAMA GARAŻOWA UCHYLNA (PL - 1/1) (EU - 1/2) INSTRUKCJA ORYGINALNA Instrukcja Instalowania i Obsługi EN Technical documentation Assembly and Operating Instructions Up and over garage door / PART 1 Technical

Bardziej szczegółowo

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE OPAL KLASY 2 i Rw=32dB AGAT Rw=32dB

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE OPAL KLASY 2 i Rw=32dB AGAT Rw=32dB 5 DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE OPAL KLASY 2 i Rw=32dB AGAT Rw=32dB KARTA GWARANCYJNA WRAZ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Stworzone, by służyć

INSTRUKCJA MONTAŻU Stworzone, by służyć SYSTEMY AŻUROWE INSTRUKCJA MONTAŻU Stworzone, by służyć INSTRUKCJA MONTAŻU Przed przystąpieniem do prac montażowych należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją montażu obsługi. W instrukcji zostały

Bardziej szczegółowo

Brama skrzydłowa Instrukcja montażu

Brama skrzydłowa Instrukcja montażu Brama skrzydłowa Instrukcja montażu Biuro: Nowy Sacz ul. Tarnowska 32 tel +48 18 521 12 88 tel +48 533 400 403 fax +48 34 373 42 65 Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i stosować się do jej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r. Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z dnia 05.01.2012 r. Spis Treści: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r.

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Spis treści Strona Ogólne warunki sprzedaży...2 Zawarcie umowy sprzedaży...2 Cena...2 Gwarancja jakości...2 Warunki dostawy...3 Termin płatności

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CLASSIC 3.4 TERMOLU 3.6 INTERLU 3.7 INTERLU Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 STANDARD

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy segmentowe

Przemysłowe bramy segmentowe NOWOŚĆ Bramy i drzwi przejściowe o grubości konstrukcji 67 mm, wyposażone w przegrodę termiczną Największa odporność na zarysowania Przemysłowe bramy segmentowe Z innowacyjnymi drzwiami przejściowymi bez

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy segmentowe

Przemysłowe bramy segmentowe // DURATEC - przeszklenie z tworzywa sztucznego wyjątkowo odporne na zarysowania. Przemysłowe bramy segmentowe Pewne bezpieczeństwo z innowacyjnymi drzwiami przejściowymi bez wystającego progu 2 Know how

Bardziej szczegółowo

Z pewnością indywidualne. Bramy segmentowe górne Euro i Aluframe. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl INBRAAK- DOOR

Z pewnością indywidualne. Bramy segmentowe górne Euro i Aluframe. Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl INBRAAK- DOOR INBRAAK- ZABEZPIECZENIE antywłamaniowe VEILIGHEID INBEGREPEN w komplecie Dzięki DOOR Z pewnością indywidualne. Bramy segmentowe górne Euro i Aluframe Wzór technologii i wzornictwa. www.normstahl.pl Więcej

Bardziej szczegółowo

PŁYTY - IZOLACJE - LAMINATY BUDOWNICTWO KATALOG PRODUKTÓW. www.plastics.pl

PŁYTY - IZOLACJE - LAMINATY BUDOWNICTWO KATALOG PRODUKTÓW. www.plastics.pl PŁYTY - IZOLACJE - LAMINATY KATALOG PRODUKTÓW 2015 DO NASZYCH PARTNERÓW PLASTICS GROUP - wiodący w Polsce dystrybutor płyt i folii z tworzyw sztucznych, jest dla Państwa atrakcyjnym partnerem, ponieważ

Bardziej szczegółowo

OŚCIEŻNICA MINIMAX 100 mm OŚCIEŻNICA w naturalnej okleinie

OŚCIEŻNICA MINIMAX 100 mm OŚCIEŻNICA w naturalnej okleinie 14 OŚCIEŻNICA MINIMAX 100 mm OŚCIEŻNICA w naturalnej okleinie KARTA GWARANCYJNA WRAZ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji. www.porta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Solidne drzwi wejściowe chroniące nasze mieszkanie. wewnętrzne. drzwi. wejściowe OPTIMAL AGAT, OPAL KWARC GRANIT GRANIT PS

Solidne drzwi wejściowe chroniące nasze mieszkanie. wewnętrzne. drzwi. wejściowe OPTIMAL AGAT, OPAL KWARC GRANIT GRANIT PS OPTIMAL AGAT, OPAL KWARC GRANIT GRANIT PS 05 drzwi wewnętrzne wejściowe Solidne drzwi wejściowe chroniące nasze mieszkanie przed nieproszonymi gośćmi stanowią ważną pozycję w ofercie Porta KMI Poland.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Miejsce wykonywania robót: Lokale mieszkalne stanowiące zasób

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE KATALOG WYROBÓW

DRZWI STALOWE KATALOG WYROBÓW R KMT STAL rok założenia 1967 DRZWI STALOWE KATALOG WYROBÓW 2015 Marzec dla drzwi KMT Ud=0,75 MTP BUDMA 2015 NAGRODA EKSPERTÓW ą s a l k z e i c ś j We Tradycja Lider rynku stolarki 2014 wg. Historia tworzenia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. 150zł WIŚNIOWSKI. Kupując jeden lub kilka produktów promocyjnych, możesz otrzymać za każdy z nich premię pieniężną 150 zł

PROMOCJA. 150zł WIŚNIOWSKI. Kupując jeden lub kilka produktów promocyjnych, możesz otrzymać za każdy z nich premię pieniężną 150 zł PROMOCJA WIŚNIOWSKI CASHBACK Kupując jeden lub kilka produktów promocyjnych, możesz otrzymać za każdy z nich premię pieniężną 150 zł 150zł cashback Bramy Drzwi ogrodzenia Formularz rejestracyjny i Regulamin

Bardziej szczegółowo

Cennik 1/2015. Ważny od 1.01.2015 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl. wygenerowano: 14.09.2015 21:37:17

Cennik 1/2015. Ważny od 1.01.2015 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl. wygenerowano: 14.09.2015 21:37:17 Cennik 1/2015 Ważny od 1.01.2015 do odwołania Podane ceny są cenami netto www.betafence.pl wygenerowano: 14.09.2015 21:37:17 Cennik 1 Informacje ogólne................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTER DOOR wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania Wyrób Pieczęć pakowacza produkcji Wydanie 01/2015 www.interdoor.pl INTERDREX Sp. z o.o. Bieszkowice 45,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej WIŚNIOWSKI Cash BACK na wyroby (grupy produktowe) marki WIŚNIOWSKI wyszczególnione w 3 pkt. 9 niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN Akcji promocyjnej WIŚNIOWSKI Cash BACK na wyroby (grupy produktowe) marki WIŚNIOWSKI wyszczególnione w 3 pkt. 9 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN Akcji promocyjnej WIŚNIOWSKI Cash BACK na wyroby (grupy produktowe) marki WIŚNIOWSKI wyszczególnione w 3 pkt. 9 niniejszego Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest WIŚNIOWSKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW Europanels Sp. z o.o. Aktualizacja 04.2015 1 Postanowienie ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Płyt Warstwowych, Izolacyjnych i Akcesoriów

Bardziej szczegółowo

CENNIK STOLARKI PVC. www.redan.pl cennik obowiązuje od 1 września 2013r.

CENNIK STOLARKI PVC. www.redan.pl cennik obowiązuje od 1 września 2013r. CENNIK STOLARKI PVC www.redan.pl cennik obowiązuje od września 03r. INNOWACJE INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE ZBROJENIA KOMPOZYTOWEGO KBE 88 mm Dzięki zastosowaniu wzmocnienia kompozytowego K07P współczynnik przenikania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTERDOOR. wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTERDOOR. wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTERDOOR wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania Wyrób Pieczęć pakowacza produkcji Spis treści 1. Instrukcje montażu 1.1. Drzwi wewnętrzne na ościeżnicy

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE KATALOG WYROBÓW

DRZWI STALOWE KATALOG WYROBÓW R KMT STAL rok założenia 1967 DRZWI STALOW KATALOG WYROBÓW 015 Lipiec dla drzwi KMT passive Ud=0,75 MTP BUDMA 015 NAGRODA KSPRTÓW ą s a l k z e i c ś j We Tradycja Lider rynku stolarki 014 wg. Historia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTERDOOR

INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTERDOOR INSTRUKCJA MONTAŻU PRODUKTÓW MARKI INTERDOOR wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania Wyrób Pieczęć pakowacza produkcji Wydanie 02/2013 www.interdoor.pl INTERDREX Sp. z o.o. Bieszkowice 45,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie INWESTOR: CENTRUM KULTURY W KNUROWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 44-190 KNURÓW LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo