Instalacja i konfiguracja zapory sieciowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja i konfiguracja zapory sieciowej."

Transkrypt

1 Spis treści 1 Instalacja zapory Kerio Konfiguracja Panel Przegląd Panel - Ochrona sieci Panel Ataki Panel Panel - Logi i ostrzeżenia Zadania do wykonania Instalacja zapory Kerio Aby przystąpid do instalacji SKPF, w pierwszej kolejności musimy ściągnąd na nasz dysk instalator. Pobieramy zatem Kerio: a) ze strony producenta, gdzie aktualną wersję tego firewalla znajdziemy zawsze w tym miejscu b) z vortalu dobreprogramy.pl, wpisując w wyszukiwarkę Kerio. Gdy już mamy SKPF na dysku, wówczas przystępujemy do właściwej części instalacji systemowej. Zamykamy wszystkie otwarte programy i zapisujemy zmiany (po instalacji Kerio będzie wymagany restart). Teraz dwukrotnie klikamy na ściągnięty plik. Nastąpi instalacja i restart komputera. 2 Konfiguracja Właściwy proces konfiguracji rozpoczyna się po restarcie systemu. Na samym początku wyświetla nam się okienko o nazwie Nowy interfejs sieciowy lub adres IP sieci. I pada pytanie - czy ten interfejs jest podłączony do zaufanej sieci. str. 1

2 a) Tak, jest - polecam zaznaczyd tylko i wyłącznie wtedy, gdy Kerio poda dane, które należą do sieci lokalnej, a za pomocą swojego komputera łączysz się np. z sąsiadem, aby grad poprzez LAN i nie masz dostępu do internetu b) Nie, nie jest - ta opcja będzie destynacyjnie przypisana wszystkim, którzy łączą się z internetem za pomocą swojego komputera, ponieważ chcemy się łączyd z siecią, a firewall ma za zadanie właśnie chronid nas przed zagrożeniami, płynącymi z internetu oraz monitorowad ruch z i do sieci, a za pomocą stworzonych przez nas reguł - również moderowad ten ruch. Jeśli mamy modem, dodatkowo będziemy proszeni o potwierdzenie numeru dostępowego do internetu. Jest to wbudowany w Kerio antydialer, który w skrócie zapobiega dużo większym rachunkom za internet. Teraz czas na opcje samego programu. Po wykonaniu w/w działao, w tray'u (pole obok zegarka) winna pojawid się ikona naszego firewalla, w postaci niebieskiej tarczy. W celu dokładnej konfiguracji oprogramowania, klikamy prawym przyciskiem na ikonę programu w tray'u. W tym miejscu zatrzymam się na chwilę, gdyż naszym oczom pokazują się pierwsze opcje Kerio. a) Wyłącz firewalla - po wywołaniu tej opcji, Kerio będzie nadal działał rezydentnie, lecz reguły, filtry oraz monitoring sieci (o tym później) - nie będzie działał. Nasz komputer będzie działał tak, jakbyśmy nie mieli firewalla. b) Odłącz sied - opcja skutkuje tym, że Kerio odcina całkowicie ruch z i do sieci z naszego komputera. Efekt - nie ma wymiany pakietów, nie mamy internetu. c) Rejestruj - gdy na dysk ściągnięta została wersja trial, to po wywołaniu tej opcji mamy możliwośd wpisania kodu rejestracyjnego, uprzednio przez nas zakupionego. str. 2

3 d) O programie - to polecenie wyświetli nam pole, w którym będziemy mogli odczytad licencję programu oraz wersji aktualnie posiadanych w systemie komponentów aplikacji Kerio. e) Zamknij - po kliknięciu w tę opcję, usługa Kerio zostanie wyłączona. Skutkuje to tym samym, co w podpunkcie a, lecz tym razem Kerio nie będzie dostępny rezydentnie. f) Konfiguracja - po wywołaniu tej opcji otworzy nam się okno konfiguracji firewalla Kerio. To właśnie tutaj dokonujemy najważniejszych z punktu widzenia działania aplikacji zmiao, modyfikacji oraz możemy podglądnąd naszą aktywnośd w sieci. Wybieramy tę funkcję teraz. Po wejściu do konfiguracji, po lewej stronie widzimy panele opcji głównych, pod którymi kryją się zakładki, zawierające szczegółowe opcje, dedykowane dla danego zagadnienia. Omówię w skrócie każdą: 2.1 Panel Przegląd a) zakładka Połączenia - widzimy tutaj wszystkie aktywne w danym momencie połączenia oraz spis portów, poprzez które dokonywana jest wymiana danych. Są to zarówno porty TCP jak i UDP. Klikając na plusik przy wybranej pozycji w kolumnie Lokalny punkt widzimy dokładnie, przez jaki port połączenie wychodzi i z jakim adresem się łączy. Jeśli wymieniane są dane, to w kolumnach Prędkośd przychodząca oraz Prędkośd wychodząca ujrzymy bieżący transfer danych. Ostatnie dwa pola przedstawiają dane wysłane i odebrane ogółem. b) zakładka Statystyki - dają możliwośd przeglądania historii pracy naszego firewalla. Możemy zobaczyd, jakie działania podjęła nasza aplikacja w danym okresie czasu, jeśli chodzi o NIPS, HIPS, blokowanie reklam, ciasteczek, skryptów czy innych informacji. str. 3

4 c) zakładka Właściwości - tutaj możemy skonfigurowad automatyczne powiadamianie o nowych wersjach, zaimportowad/wyeksportowad ustawienia naszego firewalla, wybrad język lub włączyd ochronę hasłem. d) zakładka Licencja - ukazuje wszelakie informacje na temat licencji naszego programu, dane użyte do rejestracji oraz wersję systemu operacyjnego. Screena nie wklejam celowo, gdyż zawierają się tam informacje poufne. 2.2 Panel - Ochrona sieci a) zakładka Aplikacje - służy do definiowania i moderowania ruchu pakietów przychodzących i wychodzących. Podczas gdy pierwszy raz aplikacja próbuje dostad się do sieci, otrzymujemy komunikat dotyczący działania firewalla (dopuścid czy zablokowad). Tutaj właśnie widad skutek naszej decyzji. Do wyboru mamy zawsze 3 akcje: Blokuj, Zezwól, Pytaj. Kerio pozwala również na bardziej profesjonalne moderowanie pakietów, w tym celu należy posłużyd się filtrem pakietów (guzik na dole). Uwaga!. W ostatnim polu o nazwie dowolna aplikacja wszędzie ustawiamy same znaki zapytania. str. 4

5 Posłużmy się przykładem. Poczta nie chcę nam się ściągad, program pomimo widnienia na liście dopuszczonych aplikacji z akcją dopuśd, nie chce łączyd się z siecią lub nie pasuje nam, aby ktoś korzystał z niektórych portów. Można własnoręcznie wprowadzid reguły, którymi firewall posłuży się przy moderowaniu pakietów. W tym celu należy kliknąd Filtr pakietów. Następnie po lewej stronie odnajdujemy guziczek Dodaj. Ukaże nam się okienko reguły filtra pakietów, w którym dokonujemy odpowiednich zmian. str. 5

6 - Opis - służy nam do identyfikacji tej reguły. Dla programu nie ma znaczenia, co tu wpiszemy, to pole jest tylko i wyłącznie dla nas, abyśmy potrafili sprawnie zlokalizowad sens danej reguły w przyszłości. - Aplikacja - klikamy Przeglądaj i musimy wskazad aplikację, dla której tworzymy regułę. Jeśli zależy nam na wycięciu ruchu na niektórych portach, co wskazane jest dla wszystkich aplikacjach, to zostawiamy w tym polu any. - Protokół/Lokalny/Zdalny - wybieramy to, co nas interesuje, według naszych potrzeb. Jeśli mamy zaawansowane wymagania co do moderowania ruchu, to możemy wybrad w tym miejscu blokadę np. na portach nasłuchu na wybranym przedziale. Robimy to zawsze w polu Dodaj. Blokowanie, zezwalanie czy wskazywanie portów dla aplikacji będzie się przeważnie odbywało w sekcji Zdalny. Tu klikamy właśnie Dodaj i w zależności od tego, co chcemy zrobid - wybieramy odpowiednią opcję. Nie wybranie żadnej i przejście do następnego kroku oznacza tyle, że dana reguła będzie obowiązywała na wszystkich portach. - Kierunek - wybieramy kierunek dopuszczania danych. Warto tutaj napomknąd, że reguły dla całego zakresu portów (brak uściślenia w punkcie c) ograniczają zaporze monitorowanie tej aplikacji. Dlatego polecam uważad na to, co dopuszczamy i gdzie. Ustawmy więc najpierw samo Wychodzą, a dopiero w przypadku dalszych niepowodzeo, Oba. - Akcja - tutaj wybieramy akcję. Jeśli stworzyliśmy regułę dla programu, który ma łączyd się z siecią a tego robid nie chce, to klikamy oczywiście Dopuśd. Jeśli zaś w polu Zdalny podaliśmy porty szkodników lub takie, na których chcemy założyd kłódkę komunikacyjną - wybieramy Blokuj. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, mamy regułę gotową. b) zakładka Zdefiniowane - możemy wybrad, czy chcemy wykorzystad zdefiniowane reguły ochrony sieci. Oczywiście moja propozycja jest tylko przykładową, istnieje wiele możliwych konfiguracji, w zależności od uznania. Ja polecam nadanie regułom: ping and tracert out, Dynamic Host Configuration Protocol, Domain Name System oraz Broadcasts atrybutu Dopuśd w obu kolumnach. Resztę natomiast opatrzyd atrybutem Blokuj, również w obu kolumnach. c) zakładka Zaufana strefa - polecam nie mied żadnej zaufanej strefy. Czyli odznaczamy kwadraciki po lewej stronie tej zakładki (mają byd puste). str. 6

7 d) zakładka Zaawansowane - ujawnia trzy dodatkowe opcje do wykorzystania: - Blokuj wszystkie połączenia przychodzące w czasie uruchamiania i zamykania systemu - nie wymaga chyba opisu. Polecam zaznaczyd tę opcję. - Tryb współdzielenia łącza - ta możliwośd jest dla tych, którzy zainstalowali Kerio na komputerze, który udostępnia sied na inne. Należy wówczas zaznaczyd kwadracik przy tej opcji. - Zaawansowana rejestracja zdarzeo spowoduje rejestrowanie przez Kerio odwołao do nieotwartych portów. Z własnego doświadczenia jednak wiem, że wówczas ucierpi na tym procesor i pamięd RAM, a i firewall lubi się zawiesid. Można potestowad, włączyd na chwilę, aby podglądnąd odwołania, ale nie polecam tej opcji dłuższą metę. 2.3 Panel Ataki a) zakładka Główne - jest jedyną w tej kategorii i zawiera trzy sekcje: str. 7

8 - sieciowy system zapobiegania atakom (NIPS) - skanuje ruch z i do sieci oraz blokuje rozpoznane ataki. Takie połączenia są od razu wycinane, co zapobiega niebezpieczeostwu. Po kliknięciu na więcej ukaże nam się mała konfiguracja. Zalecam, aby we wszystkich trzech polach wybrad akcję Blokuj. Przy okazji można wybrad zapis do logów i zaznajomid się ze szczegółami. - system zapobiegania atakom na aplikacje (HIPS) - system monitorowania i blokowania podejrzanego zachowania względem aplikacji zainstalowanych w systemie. Po kliknięciu na Więcej docieramy do ustawieo tejże opcji: przepełnienie bufora oraz iniekcja kodu. Zaznaczamy oczywiście oba. str. 8

9 - ochrona systemu - jest to moduł moderowania aplikacji zainstalowanych w systemie, a ściślej ich zachowania. Po kliknięciu w guzik więcej naszym oczom ukażą się szczegółowe ustawienia. Dotyczą one zachowania, gdy uruchomiona zostanie aplikacja, aplikacja zostanie zmieniona oraz gdy aplikacja próbuje uruchomid aplikację. Zakładka aplikacje daje nam wgląd w reguły (coś na wzór ochrony sieci), które utworzyliśmy dla danych programów. Na screenach i ustawieniach w tej konfiguracji wszystko jest domyślnie, gdyż ja funkcję ochrona systemu mam wyłączoną. Z doświadczenia wiem, że niektóre aplikacje, np. oprogramowanie antywirusowe, nie lubi takiej kontroli. Rolę tego modułu z powodzeniem przejmuje właśnie skaner rezydentny, który skanuje w czasie rzeczywistym uruchamiane aplikacje. Ochronę systemu można włączyd oczywiście doraźnie, w celu kontroli algorytmu uruchamiania się aplikacji. str. 9

10 2.4 Panel WWW a) Blokowanie reklam - w tej zakładce deklarujemy, czy chcemy mied aktywny moduł filtrowania stron www. Po włączeniu (zaznaczeniu kwadracika obok tej opcji) Kerio będzie kontrolował zawartośd, blokował reklamy i okna pop-up oraz skrypty, które możemy ustawid. Jeśli chodzi o ustawienia tego modułu, to u mnie tę funkcję przejął AdBlock Plus wraz z Firefoxem, dlatego jest on u mnie nieaktywny. b) Prywatnośd - tutaj mamy szereg funkcji, których można użyd w celu podniesienia poziomu prywatności. Do wyboru jest filtrowanie cookies, blokowanie serwerom informacji o przeglądanych stronach oraz blokowanie wybranych informacji prywatnych, gdzie można wpisad takie elementy jak numer konta bankowego, , PIN etc. c) Wyjątki - gdy moduł filtrowania www jest aktywny, to tutaj można dodad url, który będzie traktowany inaczej, niż standardowo. Jednym słowem - mamy możliwośd spersonalizowania akcji filtrowania dla każdej witryny oddzielnie. str. 10

11 2.5 Panel - Logi i ostrzeżenia a) Logi - możemy przeglądnąd zapisy z akcji, jakie podjął SKPF w celu ochrony naszego systemu. Podział logiczny na kilka części - sied, NIPS, HIPS, System, www. b) Ustawienia - wszelkie opcje dotyczące logów - wielkośd pliku logów oraz wysyłanie go na serwer. Jeszcze jedna uwaga. Zarówno w panelach Logi jak i Przegląd, w celu optymalizacji działania Kerio, radzę odznaczyd wszelkie rozpoznawanie adresów, portów i protokołów. Polecam doraźne włączanie, gdy będą nas interesowały szczegóły. Gdy się z nimi zapoznamy, ponownie odznaczyd. Usprawni to działanie firewalla (zdarzały się przypadki, że zawieszał pracę i były z nim problemy). str. 11

12 str. 12

13 str. 13

14 3 Zadania do wykonania 1. Zapoznaj się z teorią dot. zapór ogniowych. 2. Wyłącz zaporę systemu Windows. 3. Zapoznaj się z możliwościami programu (rozdział 2) 4. Zainstaluj program Kerio. 5. Ustaw blokady portów wg przykładu 6. Zablokuj możliwośd pingowania komputera z sieci lokalnej ze wszystkich komputerów z wyjątkiem jednego o adresie Zablokuj łączenie się z Internetem poprzez przeglądarkę Google Chrome (jeżeli jej nie ma, to ją zainstaluj). 8. Zablokuj aplikację Total Commander i jej klienta ftp (proszę sprawdzad logowanie do lokalnego serwera ftp o adresie , użytkownik pracownia, hasło pracownia). 9. Po udokumentowaniu czynności zrzutami ekranu odinstaluj program Kerio i zgłoś ten fakt prowadzącemu. str. 14

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010.

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. ISPConfig DOKUMENTACJA Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. Spis treści I. Podręcznik dla Administratora... 5 1. Informacje ogólne.... 6 1.1. Nazwa użytkownika oraz hasło.... 6

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie antywirusowym avast! Free Antivirus 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika BitDefender Business Client Podręcznik użytkownika Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo