instalacje solarne wraz z termodernizacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "instalacje solarne wraz z termodernizacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach"

Transkrypt

1 Projekty złożone do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii MRPO Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu Wartość całkowita 1. MRPO /13 Gmina Bobowa Instalacja kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej 2. MRPO /13 Gmina Pleśna Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Lichwin, Pleśna, Rzuchowa i Szczepanowice Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez 3. MRPO /13 Gmina Charsznica wykonanie instalacji fotowoltaiczno kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie Charsznicy Ograniczenie zużycia energii w obiektach 4. MRPO /13 Powiat Nowosądecki użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Poprawa sprawności energetycznej poprzez 5. MRPO /13 Gmina Łącko modernizację systemów grzewczych w ZSG w Zagorzynie i budynku pełniącym funkcje funkcje kulturalne w Łącku. Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w 6. MRPO /13 Gmina Zembrzyce instalacje solarne wraz z termodernizacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach 7. MRPO /13 Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o Tarnowski Klaster mocy zainstalowanej 2 MWp w miejscowości Przemysłowy Spółka Akcyjna Tarnów 8. MRPO /13 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice ,88 zł ,10 zł ,76 zł ,55 zł ,44 zł ,92 zł ,67 zł ,64 zł ,55 zł ,71 zł ,34 zł ,38 zł ,00 zł ,00 zł ,18 zł ,00 zł 9. MRPO /13 PVTEC Polska Sp. z o.o. Farma fotowoltaiczna 990kW Wierzchosławice ,00 zł ,00 zł 10. MRPO /13 Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" Budowa dolnego źródła ciepła, wraz z instalacją pomp ciepła, solarną i kotłownią gazową dla Centrum Jana Pawła II w Krakowie ETAP II Muzeum ,06 zł ,00 zł Strona 1 z 7

2 11. MRPO /13 Centrum Motoryzacji P.Czyżycki-Spółka Jawna 12. MRPO /13 Gmina Tarnów 13. MRPO /13 M.B. Energy Sp. z o.o. 14. MRPO /13 Antares-Energia Sp.z o.o. 15. MRPO /13 Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. 16. MRPO /13 Gmina Czarny Dunajec 17. MRPO /13 Szpital Powiatowy w Limanowej 18. MRPO /13 Gmina Łapsze Niżne 19. MRPO /13 BONI FRATRES CRACOVIENSIS Spółka z ograniczoną 20. MRPO /13 Gmina Lisia Góra 21. MRPO /13 Gmina Sucha Beskidzka Maksymalizacja produkcji z OZE poprzez uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej Jadowniki wykorzystującej zaawansowane rozwiązania techniczne Zmniejszenie emisji CO2 poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w Gminie Tarnów - etap I Wzrost konkurencyjności Spółki M.B. Energy oraz poprawa jakości powietrza w gminie Koszyce poprzez modernizację Małej Elektrowni Wodnej w Piotrowicach Rozbudowa elektrowni wiatrowej o moduł fotowoltaiczny o mocy 152 KWP w Rytrze do czerwca 2014 roku Rozbudowa układu fermentacji o IV komorę fermentacyjną wraz z układem kogeneracyjnym w MPOŚ Oświęcim Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec Budowa kotłowni opalanej biomasą, jako ekologicznego źródła ciepła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej Rozszerzenie sieci kotłowni na biomasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych Ograniczenie zużycia energii w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii "Instalacje fotowoltaiczne dla placówek oświatowych z terenu Gminy Lisia Góra" Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka ,15 zł ,08 zł ,00 zł ,50 zł ,62 zł ,37 zł ,63 zł ,14 zł ,00 zł ,00 zł ,83 zł ,96 zł ,00 zł ,81 zł ,57 zł ,21 zł ,00 zł ,95 zł ,33 zł ,23 zł ,04 zł ,83 zł Strona 2 z 7

3 22. MRPO /13 Gmina Chełmiec 23. MRPO /13 Gmina Łapanów 24. MRPO /13 Gmina Gołcza 25. MRPO /13 GORAN Sp. z o.o. 26. MRPO /13 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem 27. MRPO /13 Gmina Miejska Kraków 28. MRPO /13 Gmina Dobczyce 29. MRPO /13 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 30. MRPO /13 Miasto i Gmina Zakliczyn Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Chełmiec poprzez budowę 350 lamp hybrydowych Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz lamp hybrydowych Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza. Wymiana źródła ciepła wraz z termomodernizacją suszarni drewna oraz wdrożeniem technologii produkcji biomasy w firmie GORAN z Białej Niżnej Wykonanie instalacji solarnej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. Dr S. Jasińskiego w Zakopanem Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zakładu Uzdatniania Wody Raba Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Zakliczyn ,00 zł ,00 zł ,80 zł ,23 zł ,00 zł ,50 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,22 zł ,04 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,50 zł 31. MRPO /13 Zakład Usługowy "AS" Jan Stachura Wykorzystanie energii słonecznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych oraz solarnych w nieruchomościach Zakładu Usługowego "AS" ,36 zł ,96 zł Strona 3 z 7

4 32. MRPO /13 Wiesław Mucha Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Usługowe Mebli Tapicerowanych "KANITA" EKSPORT-IMPORT 33. MRPO /13 Powiat Tarnowski 34. MRPO /13 Helios Energia sp. z o.o. 35. MRPO /13 Gmina Lubień Inwestycje w zakresie ochrony powietrza w firmie Kanita Uporządkowanie gospodarki cieplnej z zastosowaniem źródeł odnawialnych w powiecie tarnowskim - II etap Budowa elektrowni fotowoltaicznej w gminie Miechów Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Tenczyn ,17 zł ,45 zł ,04 zł ,13 zł ,00 zł ,00 zł ,44 zł ,29 zł 36. MRPO /13 Fundacja im. ks. Siemaszki Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Fundacji im. ks. Siemaszki w Piekarach etap I ,00 zł ,00 zł 37. MRPO /13 Gmina Radłów 38. MRPO / MRPO /13 E9 Amber Wytwarzanie Sp. z o.o. TYMBARK-MWS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA 40. MRPO /13 Gmina Kozłów 41. MRPO /13 Gmina Mogilany 42. MRPO /13 ATM STUDIO PROJEKTY INWESTYCJE Alternatywne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Radłów Dachowa Elektrownia Słoneczna (fotowoltaiczna) Olszowice Wytwarzanie energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej na terenie TYMBARK MWS w Tymbarku Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie energii słonecznej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozłowie Ograniczenie zużycia energii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mogilanach poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. SŁONECZNA 23 FARMA FOTOWOLTAICZNA w Gminie Lisia Góra ,00 zł ,00 zł ,41 zł ,28 zł ,00 zł ,00 zł ,90 zł ,16 zł ,56 zł ,21 zł ,00 zł ,00 zł Strona 4 z 7

5 43. MRPO /13 KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH-KLĘCZANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 44. MRPO /13 POLIMERC SP. Z O.O. 45. MRPO /13 PNB Spółka z ograniczoną 46. MRPO /13 AEGM Adam Flaga 47. MRPO /13 Gmina Ochotnica Dolna 48. MRPO /13 Gmina Pałecznica 49. MRPO /13 SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie 50. MRPO /13 Gmina Czorsztyn 51. MRPO /13 Gmina Podegrodzie 52. MRPO /13 Gmina Nowy Targ Instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,95 MW w miejscowości Krasne Potockie Budowa instalacji fotowoltaicznej dla firmy Polimerc Sp. z o.o. w Dobczycach Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Moczydło Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w gminie Radłów Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Ochotnica Dolna Alternatywne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Pałecznica Ochrona środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji solarnej oraz termomodernizację części dachu budynku Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych. "Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych ,20 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,88 zł ,38 zł ,32 zł ,50 zł ,00 zł ,00 zł ,08 zł ,02 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 53. MRPO /13 Justa Bis S.C. FHU Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Wiśniowa ,00 zł ,00 zł 54. MRPO /13 PPUH ChyżBet Jan Łyś Poprawa jakości powietrza w powiecie nowotarskim - budowa farmy fotowoltaicznej w Chyżnem ,00 zł ,00 zł Strona 5 z 7

6 55. MRPO / MRPO / MRPO / MRPO /13 PVTAR-ENERGOPROJEKT SP. Z O.O. DZIADOWIEC DOROTA DOROTA DZIADOWIEC GOSPODARSTWO OBLASZKI Piotr Iwulski KRUSZ-BUD Zakład Eksploatacji Kruszyw, KRUSZ-BUD Roboty Drogowo Budowlane Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Eko-Energia Spółka z ograniczoną 59. MRPO /13 Gmina Racławice 60. MRPO / MRPO /13 Elektrownia Przecieszyn spółka z ograniczoną Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. 62. MRPO /13 KPPM Doradztwo sp. z o.o. BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ O MOCY 875 KW W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKA Mała moc OZE moc efektów inwestycji na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego (I etap) Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w Gierczycach Poprawa jakości powietrza poprzez instalację elektrowni fotowoltaicznej. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Racławice ,32 zł ,22 zł ,99 zł ,99 zł ,00 zł ,00 zł ,76 zł ,62 zł ,08 zł ,39 zł Budowa farmy fotowoltaicznej w Przecieszynie ,00 zł ,00 zł Zielona Energia - instalacje fotowoltaiczne w ZSZ i ZS im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PISARZOWA, GMINA LIMANOWA ETAP ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 63. MRPO /13 Szpital św. Anny 64. MRPO /13 Uzdrowisko Wysowa S.A. Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Św. Anny w Miechowie poprzez zastosowanie energii odnawialnej i kompleksową termomodernizację 6 budynków Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Sanatorium Uzdrowiskowym Biawena w Wysowej - Zdroju ,20 zł ,77 zł ,79 zł ,84 zł Strona 6 z 7

7 65. MRPO /13 Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby 66. MRPO /13 Gmina Korzenna 67. MRPO /13 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 68. MRPO /13 ECO-GNOJNIK Sp. z o.o. 69. MRPO /13 Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczecia NMP Dom Zakonny w Nowym Sączu 70. MRPO /13 SUPER SOLAR SP. Z O.O. 71. MRPO /13 Gmina Zielonki 72. MRPO / MRPO /13 Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o. Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej Gminy Korzenna. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez montaż instalacji solarnej do podgrzewu c.w.u. dla obiektów DS1 oraz DS4 Politechniki Krakowskiej Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie energii słonecznej - budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik Instalacja solarna dla wspomagania produkcji CWU w klasztorze sióstr niepokalanek w Nowym Sączu przy ul. Poniatowskiego 7, działka nr 88/4 w obr. 70. FARMA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 883 kw W PRZYBYSŁAWICACH Wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł energii szansą poprawy jakości środowiska Gminy Zielonki Ochrona powietrza atmosferycznego przez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Szpitala Specjalistycznego im. Klimontowicza w Gorlicach Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Bukowina Tatrz. poprzez wykonanie dubletu otworów czerpalno-zwrotnego wody geotermalnej przez BTG Sp.z o.o ,32 zł ,57 zł ,02 zł ,31 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,45 zł ,00 zł ,77 zł ,40 zł ,00 zł ,60 zł ,00 zł ,00 zł ,13 zł ,74 zł Strona 7 z 7

Zrealizowane inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:

Zrealizowane inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: Zrealizowane inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: Park energii odnawialnej w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Parkowej 12 Zdj.1. Park energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie efektywności energetycznej poprzez akty prawa miejscowego, dotacje oraz przykłady inwestycji samorządowych w gminie mieście Ełk

Stymulowanie efektywności energetycznej poprzez akty prawa miejscowego, dotacje oraz przykłady inwestycji samorządowych w gminie mieście Ełk Podstawowe dane liczbowe charakteryzujące miasto przedstawiają się następująco (stan na grudzień 2009 r.): powierzchnia: 21,05 km 2 liczba mieszkańców: 59.021 gęstość zaludnienia: 2.804 os/km 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO. 64 795 170,07 54 916 696,47 0,00 54 916 696,47 55 105 932,85 Zakończony

Dofinansowanie MRPO. 64 795 170,07 54 916 696,47 0,00 54 916 696,47 55 105 932,85 Zakończony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160 Oś priorytetowa Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Tryb składania wniosku Numer wniosku (Sygnatura) Numer umowy/decyzji oo Aktualny Wartośći ogółem Wydatki kwalifikowalne w tym UE Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZA 2006 R. 6004 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu - Zdroju pożyczka 32 716,00 36 351,33 Gmina Solec-Zdrój

UMOWY ZA 2006 R. 6004 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Solcu - Zdroju pożyczka 32 716,00 36 351,33 Gmina Solec-Zdrój Stan na dzień 11.06.2012r. (po ewentualnych aneksach) UMOWA- Numer umowy Nazwa zadania UMOWY ZA 2006 R. UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WFOŚiGW w Kielcach UMOWA-Koszt całkowity zadania Kontrahent

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH I REZERWOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY POTWIERDZENIE MŚ BĄDŹ DECYZJĘ KE

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH I REZERWOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY POTWIERDZENIE MŚ BĄDŹ DECYZJĘ KE ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH I REZERWOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY POTWIERDZENIE MŚ BĄDŹ DECYZJĘ KE Lp. Numer Beneficjent Tytuł Projektu Data potwierdzenia Działanie Kwota dofinansowania/ wydatki kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola numer projektu RPPK.02.02.00-18-52/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT

Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT Projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule Projekty komplementarne dokumenty źródłowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt, 8.01.2014 r.) Wyrazem silnie zaakcentowanego

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich DOBRE PRAKTYKI Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich Fot. istockphoto.com Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w Pomorskiem Doświadczenia projektu IEE ClearSupport

Wsparcie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w Pomorskiem Doświadczenia projektu IEE ClearSupport Wsparcie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w Pomorskiem Doświadczenia projektu IEE ClearSupport Warszawa, 26 lutego 2015 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z.o.o Katarzyna Grecka www.bape.com.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Fiszka projektowa nr 1

Fiszka projektowa nr 1 Fiszka projektowa nr 1 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta) Środki

Bardziej szczegółowo

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń 5 243 500 000 GDDKiA Budowa drogi S10 od A6

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo