Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku"

Transkrypt

1 Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wyniki na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP IZ /16 w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR SUBREGION TARNOWSKI Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość projektu 1 RPMP /16 Gmina Iwkowa 2 RPMP /16 Powiat Brzeski 3 RPMP /16 Powiat Brzeski TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBROCIESZ Termomodernizacja budynków edukacyjno - administracyjnych Powiatu Brzeskiego Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku Wartość kosztów Kwalifikowane Wartość dofinansowania ŁĄCZNA PUNKTÓW PKT W UJĘCIU % WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ ,74 zł ,00 zł ,73 zł 51 98,08% POZYTYWNY ,89 zł ,89 zł ,67 zł 50 96,15% POZYTYWNY ,92 zł ,92 zł ,31 zł 50 96,15% POZYTYWNY 4 RPMP /16 Powiat Tarnowski 5 RPMP /16 Gmina Dąbrowa Tarnowska 6 RPMP /16 GMINA BRZESKO 7 RPMP /16 Gmina Gromnik 8 RPMP /16 Gmina Pleśna 9 RPMP /16 Gmina Gromnik 10 RPMP /16 MIEJSKI KLUB SPORTOWY TARNOVIA W TARNOWIE 11 RPMP /16 Gmina Szczurowa 12 RPMP /16 Gmina Wojnicz 13 RPMP /16 Gmina Radłów 14 RPMP /16 Gmina Wojnicz Termomodernizacja obiektów dydaktycznych Powiatu Tarnowskiego w Tuchowie i Zakliczynie Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska Głęboka modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Siemiechowie w Gminie Gromnik Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Ciężkowice, Pleśna i Rzepiennik Strzyżewski Głęboka modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zakladu Komunalnego w Gromniku Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej w Miejskim Klubie Sportowym TARNOVIA, ul. Bandrowskiego 9, Tarnów. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radłów Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Wielka Wieś, gm. Wojnicz ,95 zł ,03 zł ,10 zł 50 96,15% POZYTYWNY ,37 zł ,99 zł ,92 zł 50 96,15% POZYTYWNY ,52 zł ,15 zł ,92 zł 50 96,15% POZYTYWNY ,10 zł ,20 zł ,36 zł 50 96,15% POZYTYWNY ,78 zł ,74 zł ,01 zł 49 94,23% POZYTYWNY ,44 zł ,41 zł ,21 zł 48 92,31% POZYTYWNY ,22 zł ,22 zł ,91 zł 48 92,31% POZYTYWNY ,12 zł ,40 zł ,88 zł 46 88,46% POZYTYWNY ,99 zł ,99 zł ,97 zł 45 86,54% POZYTYWNY ,48 zł ,55 zł ,92 zł 44 84,62% POZYTYWNY ,04 zł ,79 zł ,88 zł 43 82,69% POZYTYWNY

2 15 RPMP /16 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Modernizacja kotłowni szpitalnej - poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii ,61 zł ,13 zł ,19 zł 43 82,69% POZYTYWNY 16 RPMP /16 Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. Kompleksowa termomodernizacja budynku Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Tarnowie ul. Kwiatkowskiego ,77 zł ,58 zł ,94 zł 42 80,77% POZYTYWNY 17 RPMP /16 CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie ,00 zł ,00 zł ,99 zł 40 76,92% POZYTYWNY 18 RPMP /16 Gmina Brzesko 19 RPMP /16 GMINA SZERZYNY 20 RPMP /16 Gmina Dębno 21 RPMP /16 Gmina Zakliczyn Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSPJadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dębno Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Paleśnicy, budynku mienia komunalnego w Dzierżaninach, budynku Remizy OSP w Stróżach, budynku Ośrodka Zdrowia w Paleśnicy, budynku Remizy OSP w Faliszewicach i budynku Remizy OSP w Wróblowicach. SUMA ,69 zł ,41 zł ,46 zł 40 76,92% POZYTYWNY ,55 zł ,54 zł ,87 zł 34 65,38% POZYTYWNY ,07 zł ,13 zł ,41 zł 33 63,46% POZYTYWNY ,45 zł ,10 zł ,99 zł 33 63,46% POZYTYWNY ,64 zł

3 Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wyniki na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP IZ /16 w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR SUBREGION SĄDECKI Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość projektu 1 RPMP /16 Gmina Łącko 2 RPMP /16 GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM 3 RPMP /16 Gmina Korzenna Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kicznia. Modernizacja energetyczna budynków Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowościach Bartkowa Posadowa i Gródek nad Dunajcem. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Korzenna Razem koszty kwalifikowane Wartość dofinansowania ŁĄCZNA PUNKTÓW PKT W UJĘCIU % WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ ,53 zł ,55 zł ,68 zł 51 98,08% POZYTYWNY ,72 zł ,79 zł ,39 zł 51 98,08% POZYTYWNY ,91 zł ,57 zł ,70 zł 51 98,08% POZYTYWNY 4 RPMP /16 Gmina Niedźwiedź 5 RPMP /16 Miasto Mszana Dolna 6 RPMP /16 Gmina Podegrodzie 7 RPMP /16 Gmina Tymbark 8 RPMP /16 Gmina Stary Sącz 9 RPMP /16 Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 10 RPMP /16 Powiat Nowosądecki 11 RPMP /16 12 RPMP /16 Gmina Gródek nad Dunajcem Związek Gmin Ziemi Gorlickiej 13 RPMP /16 Gmina Chełmiec Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Niedźwiedź w których wcześniej wymieniono urządzenia grzewcze wykorzystujące do produkcji ciepła węgiel na urządzenia wykorzystujące gaz ziemny w miejscowościach Niedźwiedź i Poręba Wielka. Termomodernizacja budynków miasta Mszana Dolna "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Podegrodzie" Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Barcicach Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmiec ,04 zł ,46 zł ,53 zł 50 96,15% POZYTYWNY ,72 zł ,44 zł ,21 zł 50 96,15% POZYTYWNY ,49 zł ,07 zł ,98 zł 50 96,15% POZYTYWNY ,90 zł ,99 zł ,78 zł 48 92,31% POZYTYWNY ,53 zł ,09 zł ,24 zł 48 92,31% POZYTYWNY ,09 zł ,30 zł ,06 zł 47 90,38% POZYTYWNY ,13 zł ,18 zł ,46 zł 46 88,46% POZYTYWNY ,68 zł ,01 zł ,45 zł 44 84,62% POZYTYWNY ,77 zł ,02 zł ,37 zł 42 80,77% POZYTYWNY ,82 zł ,42 zł ,89 zł 41 78,85% POZYTYWNY

4 14 RPMP /16 Miasto i Gmina Piwniczna- Zdrój 15 RPMP /16 Miasto Nowy Sącz 16 RPMP /16 Miasto Limanowa 17 RPMP /16 Powiat Limanowski Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łomnicy Zdrój w gminie Piwniczna -Zdrój Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, na terenie Miasta Nowego Sącza Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Miasta Limanowa. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego ,92 zł ,92 zł ,93 zł 39 75,00% POZYTYWNY ,95 zł ,90 zł ,80 zł 38 73,08% POZYTYWNY ,14 zł ,59 zł ,66 zł 38 73,08% POZYTYWNY ,76 zł ,76 zł ,82 zł 35 67,31% POZYTYWNY SUMA ,95 zł

5 Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wyniki na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP IZ /16 w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR SUBREGION PODHALAŃSKI Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość projektu Wartość kosztów kwalifikowanych Wartość dofinansowania ŁĄCZNA PUNKTÓW PKT W UJĘCIU % WYNIKK OCENY MERYTORYCZNEJ 1 RPMP /16 Gmina Biały Dunajec Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gliczarowie Górnym ,03 zł ,03 zł ,01 zł 51 98,08% POZYTYWNY 2 RPMP /16 Samodzielny Publiczny Termomodernizacji obiektu administracyjnego Szpital Specjalistyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc im. Dr O. Sokołowskiego w Zakopanem Specjalistycznego Chorób Płuc im. Dr O. Sokołowskiego usytuowanego w Zakopanem przy ul. Gładkie 1a ,83 zł ,52 zł ,36 zł 50 96,15% POZYTYWNY 3 RPMP /16 Powiat Nowotarski 4 RPMP /16 Gmina Miasto Zakopane Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Domu Nauczyciela położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum numer 3 w Zakopanem ,36 zł ,94 zł ,33 zł 49 94,23% POZYTYWNY ,99 zł ,62 zł ,13 zł 48 92,31% POZYTYWNY 5 RPMP /16 Fundacja Szczęśliwe Jutro Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku placówki "Przystań Szczęśliwe Jutro" w miejscowości Wróblówka, gmina Czarny Dunajec ,66 zł ,04 zł ,00 zł 47 90,38% POZYTYWNY 6 RPMP /16 Gmina Lipnica Wielka 7 RPMP /16 Gmina Jordanów 8 RPMP /16 Gmina Biały Dunajec 9 RPMP /16 Gmina Biały Dunajec 10 RPMP /16 Gmina Bystra-Sidzina 11 RPMP /16 Gmina Zawoja Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Naprawie Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu. Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierockiem Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródła ciepła na biomasowe oraz montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej oraz Zespole Szkół w Sidzinie w gminie wiejskiej Bystra- Sidzina. Głęboka termomodernizacja zespołu budynków szkolnych w Skawicy Centrum i w Zawoi Wilcznej ,47 zł ,30 zł ,74 zł 46 88,46% POZYTYWNY ,35 zł ,15 zł ,08 zł 45 86,54% POZYTYWNY ,63 zł ,63 zł ,71 zł 44 84,62% POZYTYWNY ,50 zł ,50 zł ,27 zł 44 84,62% POZYTYWNY ,14 zł , ,84 zł 43 82,69% POZYTYWNY ,47 zł ,74 zł ,38 zł 39 75,00% POZYTYWNY

6 12 RPMP /16 Gmina Czarny Dunajec Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec ,23 zł ,23 zł ,83 zł 39 75,00% POZYTYWNY 13 RPMP /16 Gmina Ochotnica Dolna 14 RPMP /16 15 RPMP /16 Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Podhalański Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu 16 RPMP /16 Gmina Poronin Głęboka termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Ochotnica Dolna Poprawa bilansu energetycznego budynków Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji sanitarnych Kompleksowa Szpital termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii OZE Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Poronin SUMA ,65 zł ,18 zł ,67 zł 38 73,08% POZYTYWNY ,82 zł ,43 zł ,99 zł 38 73,08% POZYTYWNY ,24 zł ,02 zł ,67 zł 37 71,15% POZYTYWNY ,68 zł , ,94 zł 35 67,31% POZYTYWNY ,95 zł

7 Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wyniki na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP IZ /16 w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR SUBREGION MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość projektu Wartość kosztów kwalifikowanych Wartość dofinansowania ŁĄCZNA PUNKTÓW PKT W UJĘCIU % WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ 1 RPMP /16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Zwiększenie efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej Miejskiej Przychodni Zdrowia ,11 zł ,22 zł ,49 zł 51 98,08% POZYTYWNY 2 RPMP /16 Gmina Alwernia Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Alwernia i Regulice ,97 zł ,35 zł ,18 zł 50 96,15% POZYTYWNY 3 RPMP /16 Gmina Stryszów Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie ,84 zł ,51 zł ,36 zł 50 96,15% POZYTYWNY 4 RPMP /16 Gmina Zator 5 RPMP /16 Gmina Spytkowice 6 RPMP /16 Gmina Wolbrom 7 RPMP /16 Gmina Trzyciąż Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie miejsko-wiejskiej Zator Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie wraz z ich remontem, przebudową, nadbudową i rozbudową. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolbrom wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności Publicznej: Zespołu Szkół w Zadrożu, Zespołu Szkół w Suchej, Zespołu Szkół w Zadrożu - oddział Przedszkolny ,91 zł ,34 zł ,14 zł 50 96,15% POZYTYWNY ,11 zł ,14 zł ,66 zł 50 96,15% POZYTYWNY ,83 zł ,17 zł ,67 zł 49 94,23% POZYTYWNY ,82 zł ,82 zł ,55 zł 49 94,23% POZYTYWNY

8 8 RPMP /16 Gmina Kęty 9 RPMP /16 Gmina Klucze 10 RPMP /16 Gmina Bolesław 11 RPMP /16 Gmina Brzeszcze 12 RPMP /16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku 13 RPMP /16 Gmina Babice 14 RPMP /16 Gmina Chrzanów 15 RPMP /16 Powiat Oświęcimski 16 RPMP /16 Gmina Miasto Oświęcim 17 RPMP /16 Powiat Olkuski 18 RPMP /16 Gmina Andrychów 19 RPMP /16 Powiat Oświęcimski Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Kęty Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bolesław Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu SP ZOZ w Osieku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Jankowice, Olszyny, Mętków i Zagórze w Gminie Babice Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Kętach. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia "Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego" Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu ,28 zł ,01 zł ,80 zł 48 92,31% POZYTYWNY ,04 zł ,96 zł ,49 zł 48 92,31% POZYTYWNY ,17 zł ,58 zł ,68 zł 48 92,31% POZYTYWNY ,61 zł ,70 zł ,69 zł 48 92,31% POZYTYWNY ,91 zł ,59 zł ,33 zł 48 92,31% POZYTYWNY ,13 zł ,32 zł ,29 zł 47 90,38% POZYTYWNY ,59 zł ,59 zł ,93 zł 45 86,54% POZYTYWNY ,15 zł ,15 zł ,03 zł 45 86,54% POZYTYWNY ,59 zł ,13 zł ,64 zł 44 84,62% POZYTYWNY ,82 zł ,76 zł ,39 zł 43 82,69% POZYTYWNY ,14 zł ,11 zł ,87 zł 41 78,85% POZYTYWNY ,80 zł ,80 zł ,52 zł 41 78,85% POZYTYWNY

9 20 RPMP /16 Gmina Wieprz 21 RPMP /16 Gmina Bolesław 22 RPMP /16 Gmina Trzebinia 23 RPMP /16 Ośrodek Kultury w Brzeszczach 24 RPMP /16 Gmina Wadowice 25 RPMP /16 Powiat Chrzanowski Głęboka termomodernizacja budynków Żłobka we Frydrychowicach oraz Szkoły nr 2 w Wieprzu wraz z salą gimnastyczną Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bolesław "Termomodernizacja 6 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebinia". Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola na terenie Gminy Wadowice Podniesienie wartości energetycznej budynków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie SUMA ,66 zł ,13 zł ,37 zł 40 76,92% POZYTYWNY ,57 zł ,57 zł ,02 zł 40 76,92% POZYTYWNY ,07 zł ,97 zł ,34 zł 37 71,15% POZYTYWNY ,20 zł ,17 zł ,73 zł 36 69,23% POZYTYWNY ,23 zł ,69 zł ,30 zł 35 67,31% POZYTYWNY ,63 zł ,75 zł ,80 zł 34 65,38% POZYTYWNY ,27 zł

10 Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wyniki na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP IZ /16 w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR SUBREGION KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITARNY Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość projektu Wartość kosztów kwalifikowalnych Wartość dofinansowania ŁĄCZNA PUNKTÓW PKT W UJĘCIU % WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ 1 RPMP /16 Gmina Miechów 2 RPMP /16 Gmina Nowy Wiśnicz 3 RPMP /16 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej 4 RPMP /16 Gmina Rzezawa 5 RPMP /16 Gmina Iwanowice 6 RPMP /16 Gmina Lubień 7 RPMP /16 Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach 8 RPMP /16 Powiat Bocheński 9 RPMP /16 Gmina Nowy Wiśnicz 10 RPMP /16 Gmina Nowy Wiśnicz 11 RPMP /16 Gmina Wiśniowa 12 RPMP /16 Gmina Wiśniowa 13 RPMP /16 Powiat Krakowski 14 RPMP /16 Gmina Nowy Wiśnicz 15 RPMP /16 Gmina Wiśniowa Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów Głęboka modernizacja energetyczna budynków edukacji szkolnej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. Głęboka Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrówce, gmina Rzezawa Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Iwanowice Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bocheńskiego Głęboka modernizacja energetyczna budynków administracyjnych oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Nowy Wiśnicz Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej związanej ze spędzaniem czasu wolnego na terenie Gminy Nowy Wiśnicz Głęboka termomodernizacja budynku starego ośrodka zdrowia na działce nr 2111/2 w Wiśniowej Głęboka termomodernizacja budynku urzędu gminy na działce nr 2031 w Wiśniowej Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale wraz z wymianą źródła ciepła Głęboka modernizacja energetyczna budynku przedszkola w Starym Wiśniczu. Głęboka termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych na działce nr 852 w Lipniku ,86 zł ,55 zł ,85 zł 51 98,08% POZYTYWNY ,10 zł ,10 zł ,44 zł 51 98,08% POZYTYWNY ,46 zł ,66 zł ,94 zł 51 98,08% POZYTYWNY ,26 zł ,18 zł ,90 zł 49 94,23% POZYTYWNY ,50 zł ,50 zł ,74 zł 47 90,38% POZYTYWNY ,29 zł ,73 zł ,18 zł 47 90,38% POZYTYWNY ,83 zł ,26 zł ,65 zł 47 90,38% POZYTYWNY ,93 zł ,93 zł ,91 zł 46 88,46% POZYTYWNY ,73 zł ,13 zł ,04 zł 45 86,54% POZYTYWNY ,03 zł ,60 zł ,54 zł 45 86,54% POZYTYWNY ,51 zł ,97 zł ,48 zł 44 84,62% POZYTYWNY ,51 zł ,96 zł ,92 zł 44 84,62% POZYTYWNY ,36 zł ,05 zł ,83 zł 44 84,62% POZYTYWNY ,84 zł ,21 zł ,79 zł 43 82,69% POZYTYWNY ,07 zł ,88 zł ,69 zł 42 80,77% POZYTYWNY

11 16 RPMP /16 Gmina Słomniki Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kacicach ,48 zł ,84 zł ,35 zł 42 80,77% POZYTYWNY 17 RPMP /16 Gmina Bochnia 18 RPMP /16 Gmina Sułoszowa 19 RPMP /16 Gmina Koszyce Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Bochni poprzez wymianę systemu ogrzewania i częściowe ocieplenie budynku Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sułoszowa Kompleksowa modernizacja energetyczna zespołu budynków użyteczności publicznej w Gminie Koszyce SUMA ,98 zł ,55 zł ,31 zł 34 65,38% POZYTYWNY ,18 zł ,55 zł ,75 zł 34 65,38% POZYTYWNY ,39 zł ,88 zł ,31 zł 33 63,46% POZYTYWNY ,62 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrówce, gmina Rzezawa

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrówce, gmina Rzezawa Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wyniki na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość projektu Wartość dofinansowania

Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość projektu Wartość dofinansowania Lista wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP.9..3-IP.1-1-73/17 Lp. Powiat Gmina Typ gminy Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi (tj. usługami wsparcia oferowanymi w ramach dziennych domów pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16

Bardziej szczegółowo

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały POZYTYWNY wynik oceny na etapie oceny formalnej złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16, dla Działania 4.4 Redukcja emisji

Bardziej szczegółowo

Koszty całkowite projektu. Wnioskowane dofinansowanie. l.p Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu ,28 zł ,78 zł

Koszty całkowite projektu. Wnioskowane dofinansowanie. l.p Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu ,28 zł ,78 zł Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały POZYTYWNY wynik oceny na etapie oceny finansowej złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02- IZ.00-12-101/16, dla Działania 4.4 Redukcja emisji

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita (w PLN)

Wartość całkowita (w PLN) WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY LP Gmina Projektodawca Tytuł projektu 1 Gmina Proszowice Gmina Proszowice 2 Gmina Koszyce Gmina Koszyce Wymiana starych kotłów

Bardziej szczegółowo

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 Lista gmin Województwa Małopolskiego, w których nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego określone w Ustawie z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1749/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE)

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY (w Koszty kwalifikowalne (w 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.4.3/1 Gmina Proszowice 2 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.4.3/2 Gmina Koszyce Wymiana

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY

KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY Załącznik do Uchwały Nr 859/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.3.2 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński LP POWIAT OŚRODEK SUBREGION 1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński Nowy Wiśnicz MOPS 7 bocheński

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w ie pierwszej szkoły podstawowej stan w dniu 03 września 2012 r. Wydział Pragmatyki Zawodowej i Administracji Oddział Analiz i Informacji Oświatowej Informacja o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2011 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji grzewczej w budynkach Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim wraz z dociepleniem ścian i wymianą stolarki okiennej

Modernizacja instalacji grzewczej w budynkach Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim wraz z dociepleniem ścian i wymianą stolarki okiennej LISTA ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITARNY W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.3.2 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SPR LP Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Koszyce

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Koszyce WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR LP Numer identyfikacyjny Karty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku*

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku* Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Numer 1 Pleśna Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-33 025,00 22 526,00 2 Tuchów Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Gminy Wietrzychowice na lata 2016-2023 128 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015 Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11. ust. 2 pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1434/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017

Uchwała Nr 1434/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 Uchwała Nr 1434/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1392/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu (PLN)* Gmina Biskupice , ,00

podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu (PLN)* Gmina Biskupice , ,00 Wykaz projektów z obszaru działania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 4.4.1 Obniżanie poziomu niskiej emisji - ZIT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO. z dnia Ar marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO. z dnia Ar marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia Ar marca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) Gmina Biskupice , ,00 Gmina Czernichów , ,00

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) Gmina Biskupice , ,00 Gmina Czernichów , ,00 Wykaz projektów z obszaru działania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 4.4.1 Obniżanie poziomu niskiej emisji - ZIT

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego Lp Liczba domowników Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (ile razy w miesiącu) 1 osoba 2 osoby 3 osoby

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie małopolskim według gmin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie małopolskim według gmin Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie małopolskim według gmin W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie małopolskim

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie małopolskim Wyniki sprawdzianu w latach 2002-2006 według gmin w województwie małopolskim W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansowania (zł) Koszty kwalifikowalne (zł) Gmina wnioskująca. Koszty całkowite (zł) Tytuł projektu

Kwota dofinansowania (zł) Koszty kwalifikowalne (zł) Gmina wnioskująca. Koszty całkowite (zł) Tytuł projektu Wykaz wniosków o przyznanie pomocy złożonych w województwie małopolskim w ramach PROW 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, w zakresie operacji: budowa mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od 1 stycznia 2012 r./. - KARETKI

ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od 1 stycznia 2012 r./. - KARETKI ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od stycznia 202 r./. - KARETKI Nr rejonu operacyjn ego Dysponent ZRM Nazwa i opis rejonu operacyjnego Liczba ZRM S P 20 SP

Bardziej szczegółowo

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Grand Dochy własne patku and WOJEWÓDZTWO... 6601628,3 2463856,0 914623,8 1681533,8 1350158,4

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.3.2 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.3.2 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SPR Załącznik do Uchwały Nr 183 /16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lutego 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.3.2 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

,54 zł ,50 zł ,95 zł 35,00 94,59% POZYTYWNY. 1 RPMP /17 Gmina Drwinia

,54 zł ,50 zł ,95 zł 35,00 94,59% POZYTYWNY. 1 RPMP /17 Gmina Drwinia Lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim Stan na 01.10.2007 Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim L.p. Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź,, Gorczański Park dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice (w dofinansowanie (w 3 500 000,00 2 845 528,00

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz ANEKS Nr 10. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Kraków, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz ANEKS Nr 10. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 stycznia 207 r. Poz. 07 ANEKS Nr 0 z dnia 28 grudnia 206 r. Zawarty w Krakowie do Porozumienia zawartego dnia 7 lutego 204 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 1. Nakłady na w latach 2004 2012 Poziom nakładów na w okresie od 2004r. do 2012r odznacza się znaczącym wzrostem o kwotę ponad 73 mln

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 1 RPOWM/SPR/KOM/201/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie www.nfz-krakow.pl infolinia (czynna w godz.8.00-16.00): 12 194 88; 12 29 88 386; 12 29 88 404 NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Nie zaklejać! Na podstawie art. 32 ust. 1-4, art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheoski Brzeski Chrzanowski Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana Łapanów ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/398/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 2 lipca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/398/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 2 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR XXV/398/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY

KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY Załącznik do Uchwały Nr 183 /16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lutego 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.3.2 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /17

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /17 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1590/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 03 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 8.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Nazwa świadczeniodawcy NZOZ "Przy Basenie" Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheński Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Telefon kontaktowy Dni i godziny pracy Bochnia Bochnia Ul. Kazimierza Wielkiego 26 Bochnia Ul.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/463/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów L.p. Powiat Gmina Miejscow ość 1 bocheński m. Bochnia m. Bochnia 2 bocheński m. Bochnia m. Bochnia Pełna nazwa szkoły - siedziby POWUZ/CWUZ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego

Bardziej szczegółowo

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPMP IP /15 w ramach danej rundy oceny

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPMP IP /15 w ramach danej rundy oceny Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPMP.0001-IP.01-12-007/15 w ramach danej rundy oceny I 23-30.02015 Powiat chrzanowski / Powiatowe w Chrzanowie Gmina Biecz/Miejsko - Gminny w Bieczu Gmina Wielka

Bardziej szczegółowo

Budowa szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II

Budowa szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/2009/6.2.b dla Schematu 6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r. Załącznik do uchwały nr 1/Z/2011 z dnia 24.02.2011 r. Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1639 /16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji

Harmonogram realizacji operacji Załącznik Nr 6 do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji Lp.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w %

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w % TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH A. LUDNOŚĆ, GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Województwa 1988 2002 1988= =100 Ludność miejska w % współczynnik feminizacji

Bardziej szczegółowo

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym Małopolska dla rodziny Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym 1 Sytuacja gmin w województwie małopolskim opieka nad dziećmi do lat 3 Sytuacja gmin

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w sieci szkół w Województwie Małopolskim w 2011 r.

Planowane zmiany w sieci szkół w Województwie Małopolskim w 2011 r. LP POWIAT GMINA NAZWA SZKOŁY RODZAJ PRZEKSZTAŁ- CENIA DOKĄD DZIECI DATA PRZEKSZTAŁ- CENIA Zespół Szkół w olkuski Trzyciąż SP w Tarnawie 1 Zadrożu 2 olkuski Trzyciąż SP w Imbramowicach Zespół Szkół w Suchej

Bardziej szczegółowo

Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów

Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów Załącznik nr 2 Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu 1%

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA GOSPODARKA WODNO KANALIZACYJNA - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA GOSPODARKA WODNO KANALIZACYJNA - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1163/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.3.2 GOSPODARKA WODNO KANALIZACYJNA - SPR REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/789/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/789/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLVIII/789/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia terminów zbioru gatunków roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16

LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16 LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 Lp. Numer wniosku 1 0297/16 2 3 0291/16 0400/16 6 4 0345/16 5 0398/16 0292/16 Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa Projektodawcy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych

KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych Nowy Targ 11.10.2017 Bieg sztafetowy- dziewcząt ur.2005 i mł. dystans 10 x 800 m PKT 1 15 SP 91 Kraków m. Kraków 13 2

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA MERYTORYCZNA KART PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPR

KWALIFIKACJA MERYTORYCZNA KART PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPR KWALIFIKACJA MERYTORYCZNA KART PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.3.2 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPR MAŁOPOLSKA ZACHODNIA KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku

Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1468/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16

LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1145/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu (zł)

Całkowita wartość projektu (zł) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1411/10 Zarządu go z dnia 23 listopada 2010 r. Lista projektów z pełną dokumentacją konkursową po dokonaniu oceny strategicznej w ramach konkursu nr 1/2010/1.2 dla Działania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych

KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Bieg sztafetowy- dziewcząt ur.2004 i mł. dystans 10 x 800 m Nowy Targ 11.10.2016 1 16 SP 91 Kraków m. Kraków

Bardziej szczegółowo

L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel:

L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel: L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy 1 bocheński NZOZ PD-L Centermed Sp.z o.o. Tarnów Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel: 14 611 54 50 2 brzeski NZOZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/573/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/573/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/573/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego, na realizację

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 151/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego 2011 roku

Uchwała Nr 151/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego 2011 roku Uchwała Nr 151/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Kraków 23 stycznia 2015 r.

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Kraków 23 stycznia 2015 r. Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Kraków 23 stycznia 2015 r. Agenda spotkania 10.00 10.30 Założenia wstępne projektu 10.30 10.45 Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

dynamikę wzrostu notujemy w latach 2006-2009, by w latach 2010-2013 osiągnąć stabilizację. RATOWNICTWO MEDYCZNE

dynamikę wzrostu notujemy w latach 2006-2009, by w latach 2010-2013 osiągnąć stabilizację. RATOWNICTWO MEDYCZNE RATOWNICTWO MEDYCZNE 1. Finansowanie ratownictwa go w latach 2004 2013 W tym zakresie świadczeń należy przede wszystkim podkreślić, że zadania planowania, organizowania, koordynowania systemu ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2. Wnioski złożone zgodnie z naborem na podstawie pisma OP.III.2/78/2014. Samochód

Zał. nr 2. Wnioski złożone zgodnie z naborem na podstawie pisma OP.III.2/78/2014. Samochód Zał. nr 2 Wnioski złożone zgodnie z naborem na podstawie pisma OP.III.2/78/2014 L.p Powiat Gmina OSP Samochód KSRG ciężki średni lekki TAK - 1 NIE - 0 1. Bochnia Łapanów Łapanów 0 0 1 1 2. Bochnia Bochnia

Bardziej szczegółowo

Sandomierski małopolskie Białka Tatrzańska ul. Środkowa Zrzeszenie BPS SA

Sandomierski małopolskie Białka Tatrzańska ul. Środkowa Zrzeszenie BPS SA małopolskie Andrychów ul. Krakowska 112 Zrzeszenie BPS SA małopolskie Andrychów ul. Lenartowicza 36 G Zrzeszenie BPS SA małopolskie Babice ul. Krakowska 47 Zrzeszenie BPS SA małopolskie Baranów Rynek 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE bocheński Bochnia Orlik Bochnia, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12 2016-11-03 10:00 Kamil Król 880053640 bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 13/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 26 października 2016 r. UCHWAŁA NR 13/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa

Bardziej szczegółowo

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Data sposób Nr karty Urząd Gminy Iwonicz - Zdrój 08.10.2013 poczta 157. Starostwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. ZAŁACZNIK NR 9. Poradnie chorób zakaźnych na terenie województwa małopolskiego.

Strona 1 z 6. ZAŁACZNIK NR 9. Poradnie chorób zakaźnych na terenie województwa małopolskiego. ZAŁACZNIK NR 9. Porad chorób na tere województwa małopolskiego. czy w strukturze ZOZ-u jest poradnia chorób? uwagi chorób 1 bocheński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy"

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia Orlik MOSiR Bochnia 2016-11-19 09:00 Kamil Król 880053640 Orlik MOSiR Bochnia 2016-11-19 09:15

Bardziej szczegółowo

"MOJE BOISKO - ORLIK 2012", lata 2008-2012. "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", lata: powiat / gmina. bochnia gmina bochnia miasto

MOJE BOISKO - ORLIK 2012, lata 2008-2012. MOJE BOISKO - ORLIK 2012, lata: powiat / gmina. bochnia gmina bochnia miasto gorlicki dąbrowski chrzanowski brzeski bocheński bochnia gmina bochnia miasto Bochnia drwinia Mikluszowice 1 lipnica murowana Rajbrot 1 łapanów Sobolów 1 1 nowy wiśnicz Stary Wiśnicz Królówka rzezawa trzciana

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata ZATWIERDZAM Wojewoda Małopolski WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Rok dofinansowania 2016 Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/288/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Kraków os. Złotej Jesieni 7, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW 30-053 Kraków, 7 ul. Kronikarza Galla 25 Firma Marketingowo-Medyczna

Kraków os. Złotej Jesieni 7, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW 30-053 Kraków, 7 ul. Kronikarza Galla 25 Firma Marketingowo-Medyczna L.p. 1 3 4 Wykonawca CenterMed, bocheński dąbrowski telefon rejestracja 14 611 54 50 14 611 54 60 CenterMed, 2 14 663 51 41 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Trzciana

Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Trzciana WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY LP Numer identyfikacyjny Karty projektu Projektodawca Tytuł projektu Wartość całkowita (w 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/5.3.2/1

Bardziej szczegółowo