Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki 9B Warszawa Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2 PROJEKT EUROPEJSKI WYMIAR ŁODZI Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Dofinansowanie z Łodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata stan na koniec 2012 roku ŁÓDŹ, MAJ

3 Wprowadzenie Elżbieta Królikowska-Kińska wolontariusze w projekcie Patrycja Belica Dominika Dembowska Paweł Pomorski Koordynator projektu Europejski Wymiar Łodzi to wieloetapowy projekt własny Towarzystwa Inicjatyw Europejskich. Celem głównym jest monitorowanie zmian, jakie zaszły w różnych obszarach funkcjonowania Łodzi związanych ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Chcemy badać, jak członkostwo w UE przyczynia się do spójności gospodarczej i społecznej Polski z innymi krajami Europy na przykładzie naszego miasta. Dążenie do tej spójności to główny cel naszej organizacji. Projekt rozpoczęliśmy w październiku 2012 dzięki wsparciu Programu Długotrwałego Wolontariatu. Zakończyliśmy właśnie etap pierwszy. 2

4 Przedstawiamy raport prezentujący wsparcie łódzkich przedsiębiorców w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dofinansowanie mogły uzyskać projekty inwestycyjne i badawcze w przedsiębiorstwach, jednostki B+R, projekty przyczyniające się do rozwoju otoczenia biznesu oraz sektora usług turystycznych i bazy rekreacyjno-sportowej. Realizacja takich ma wpływ m.in. na: zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego w regionie, wzrost stopnia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki w województwie, a także poprawę atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. Łódzcy przedsiębiorcy złożyli projekty w 25 konkursach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Ponad 1700 z całego województwa zostało zakwalifikowanych do, z czego 46% stanowiły projekty przedsiębiorców z Łodzi.. Z całkowitej kwoty w wysokości około zł beneficjentom łódzkim przypadło 40% tej sumy ( zł.) Wkład własny beneficjentów łódzkich wyniósł około zł. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji dostępnych na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 3

5 Działanie III.1 Wsparcie jednostek B+R Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Celem działania jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Pomoc udzielono na projekty polegające na rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych docelowo przeznaczonej do prowadzenia prac badawczych bądź rozwojowych, których rezultaty mają służyć przedsiębiorcom. Tabela 1. Konkurs nr RPLD /12 w ramach Działania III. 1 Całkowita liczba 3 Całkowita liczba 1 oraz kwota (w ) RPLD /12 w ramach Działania III , Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie załącznika do Uchwały nr 1570/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 października 2012 r. 4

6 W konkursie nr RPLD /12 został zakwalifikowany 1 projekt z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 3 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 33% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości zł beneficjentowi łódzkiemu przypadło 10% tej sumy ( zł). Wkład własny beneficjentów oraz kwota (w ) z Łodzi w ramach Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R ; 40% ; 60% (w ) Wkład własny beneficjentów (w ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Na realizację z Łodzi w ramach Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R beneficjenci uzyskali zł ze środków finansowych RPO WŁ. Kwota ta stanowi 40 % całkowitego kosztu łódzkich, które zostały zakwalifikowane do 1 konkursu w ramach Działania III.1. 5

7 Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Celem działania jest wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach, promocja oferowanych wyrobów na rynkach docelowych oraz kreowanie produktów regionalnych jako rozpoznawalnej marki regionu. Przedsiębiorstwa, aby utrzymać lub polepszyć swoją konkurencyjność na rynku, muszą dysponować odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym, które pozwoli im sprostać wymogom rynkowym zarówno jeżeli chodzi o cenę oferowanych produktów jak i ich jakość. Ze względu na strategiczne położenie województwa łódzkiego w centrum Polski oraz powstawanie Centralnego Węzła Komunikacyjnego w działaniu III.2 wspierane są projekty w zakresie transportu multimodalnego. W ramach działania III.2. przewiduje się również wsparcie mających szczególną wartość dla wizerunku województwa łódzkiego na tle Polski i Europy, a mianowicie dotyczących marketingu i promocji marek produktów regionalnych oraz marek lokalnych (regionalnych). Ponadto przewidziane jest wsparcie dla operacji polegających na udziale w targach, wystawach i misjach gospodarczych za granicą, jako elementów promocji wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. a) Marka regionalna Tabela 2. Konkurs nr RPLD /09 w ramach Działania III. 2 Całkowita liczba 3 Całkowita liczba 1 6

8 oraz kwota (w ) RPLD /09 w ramach Działania III , , , Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. W konkursie nr RPLD /09 został zakwalifikowany 1 projekt z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 3 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 33% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,21zł beneficjentowi łódzkiemu przypadło 43% tej sumy ( zł). Tabela 3. Konkurs nr RPLD /10 w ramach Działania III. 2 Całkowita liczba 7 Całkowita liczba 2 7

9 oraz kwota (w ) RPLD /10 w ramach Działania III , , Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały Nr 154 /11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2011 r. W konkursie nr RPLD /10 zostały zakwalifikowane 2 projekty z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 7 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 29% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,32 zł beneficjentom łódzkim przypadło 28% tej sumy ( zł). Tabela 4. Konkurs nr RPLD /11 w ramach Działania III.2 Całkowita liczba 14 Całkowita liczba 7 8

10 oraz kwota (w ) RPLD /11 w ramach Działania III , , , ,34 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały nr 1410/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. W konkursie nr RPLD /11 zostało zakwalifikowanych 7 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 14 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 50% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,69 zł beneficjentom łódzkim przypadło 68% tej sumy ( ,34 zł). Tabela 5. Konkurs nr RPLD /11 w ramach Działania III.2 Całkowita liczba 23 Całkowita liczba 8 9

11 oraz kwota (w ) RPLD /11 w ramach Działania III , , Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie: Załącznika do Uchwały nr 2273/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2011 r.; Załącznika do Uchwały nr 1374/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. W konkursie nr RPLD /11 zostało zakwalifikowanych 8 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 23 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 35% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,53 zł beneficjentom łódzkim przypadło 53% tej sumy ( zł). b) Targi i misje zagraniczne Tabela 6. Konkurs nr RPLD /08 w ramach Działania III.2 Całkowita liczba 30 Całkowita liczba 13 10

12 oraz kwota (w ) RPLD /08 w ramach Działania III , , , ,05 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. W konkursie nr RPLD /08 zostało zakwalifikowanych 13 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 30 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 43% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,20 zł beneficjentom łódzkim przypadło 41% tej sumy ( ,05 zł). Tabela 7. Konkurs nr RPLD /09 w ramach Działania III.2 Całkowita liczba 27 Całkowita liczba 16 11

13 oraz kwota (w ) RPLD /09 w ramach Działania III , , , ,73 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały Nr 19/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2010 r. W konkursie nr RPLD /09 zostało zakwalifikowanych 16 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 27 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 60% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,64 zł beneficjentom łódzkim przypadło 61% tej sumy ( ,73 zł). Tabela 8. Konkurs nr RPLD /10 w ramach Działania III.2 Całkowita liczba 36 Całkowita liczba 17 12

14 oraz kwota (w ) RPLD /10 w ramach Działania III , , , ,11 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 211/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. W konkursie nr RPLD /10 zostało zakwalifikowanych 17 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 36 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 47% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,70 zł beneficjentom łódzkim przypadło 42% tej sumy ( ,11 zł). Tabela 9. Konkurs nr RPLD /11 w ramach Działania III.2 Całkowita liczba 39 Całkowita liczba 23 13

15 oraz kwota (w ) RPLD /11 w ramach Działania III , , , ,41 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały nr 1001/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 lipca 2011 r. W konkursie nr RPLD /11 zostały zakwalifikowane 23 projekty z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 39 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 59% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,38 zł beneficjentom łódzkim przypadło 67% tej sumy ( ,41 zł). c) Bezpośrednie inwestycje Tabela 10. Konkurs nr RPLD /08 w ramach Działania III.2 Całkowita liczba 59 Całkowita liczba 22 14

16 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 575/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. W konkursie nr RPLD /08 zostało zakwalifikowane 22 projekty z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 59 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 37% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,14 zł beneficjentom łódzkim przypadło 39% tej sumy ( ,99 zł). Tabela 11. Konkurs nr RPLD /09 w ramach Działania III.2 Całkowita liczba 113 Całkowita liczba 44 oraz kwota (w ) RPLD /09 w ramach Działania III , , , ,

17 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1297/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2010 r. W konkursie nr RPLD /09 zostało zakwalifikowanych 44 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 113 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 39% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,62 zł beneficjentom łódzkim przypadło 40% tej sumy ( ,91 zł). Tabela 12. Konkurs nr RPLD /10 w ramach Działania III.2 Całkowita liczba 136 Całkowita liczba 50 oraz kwota (w ) RPLD /10 w ramach Działania III , , , ,86 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie: Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1296/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2010 r.; Załącznika do Uchwały nr 194/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2013 r. 16

18 W konkursie nr RPLD /10 zostało zakwalifikowanych 50 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 136 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 37% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,88 zł beneficjentom łódzkim przypadło 36% tej sumy ( ,86 zł). Tabela 13. Konkurs nr RPLD /11 w ramach Działania III.2 Całkowita liczba 149 Całkowita liczba 63 oraz kwota (w ) RPLD /11 w ramach Działania III , , , ,28 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie: Załącznika do Uchwały nr 2271/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2011 r.; Załącznika do Uchwały nr 195/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2013 r. W konkursie nr RPLD /11 zostały zakwalifikowane 63 projekty z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród

19 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 42% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,48 zł beneficjentom łódzkim przypadło 41% tej sumy ( ,28 zł). Tabela 14. Konkurs nr RPLD /12 w ramach Działania III.2 Całkowita liczba 10 Całkowita liczba 2 oraz kwota (w ) RPLD /12 w ramach Działania III , , , ,00 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie Załącznika do Uchwały nr 1720/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 października 2012 r. W konkursie nr RPLD /12 zostały zakwalifikowane 2 projekty z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 10 18

20 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 20% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,85 zł beneficjentom łódzkim przypadło 24% tej sumy ( ,00 zł). Wkład własny beneficjentów oraz kwota (w ) z Łodzi w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ; 49% ,7; 51% (w ) Wkład własny beneficjentów (w ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Na realizację z Łodzi w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw beneficjenci uzyskali ,7 zł ze środków finansowych RPO WŁ. Kwota ta stanowi 51% całkowitego kosztu łódzkich, które zostały zakwalifikowane do 13 konkursów w ramach Działania III.2 19

21 Działania III.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Celem działania jest wspieranie działalności B+R w przedsiębiorstwach dla podniesienia ich konkurencyjności oraz wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego na rynku. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw obejmuje m.in. działania o charakterze naukowym (badawczym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych produktów bądź procesów. Takie działania mogą przybierać postać zarówno zakupu i wdrożenia wyników prac B+R, jak i realizacji celowych obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzonych przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców posiadających zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu celowego w praktyce. Tabela 15. Konkurs nr RPLD /10 w ramach Działania III.3 Całkowita liczba 34 Całkowita liczba 19 20

22 oraz kwota (w ) RPLD /10 w ramach Działania III , , , , Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1527/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 października 2010 r. W konkursie nr RPLD /10 zostało zakwalifikowanych 19 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 34 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 56% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,87 zł beneficjentom łódzkim przypadło 53% tej sumy ( ,77 zł). Tabela 16. Konkurs nr RPLD /11 w ramach Działania III.3 Całkowita liczba 30 Całkowita liczba 21 21

23 oraz kwota (w ) RPLD /11 w ramach Działania III , , , ,50 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie: Załącznika nr 1 do Uchwały nr 1818/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 października 2011 r.; Załącznika do Uchwały nr 845/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 maja 2012 W konkursie nr RPLD /11 zostało zakwalifikowanych 21 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 30 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 64 % ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,80 zł beneficjentom łódzkim przypadło 65% tej sumy ( ,50 zł). Tabela 17. Konkurs nr RPLD /12 w ramach Działania III.3 Całkowita liczba 43 Całkowita liczba 28 22

24 oraz kwota (w ) RPLD /12 w ramach Działania III , , , ,06 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie załącznika do Uchwały nr 41/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 stycznia 2013 r. W konkursie nr RPLD /12 zostało zakwalifikowanych 28 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 43 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 65% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,54 zł beneficjentom łódzkim przypadło 62% tej sumy ( ,06 zł). 23

25 Wkład własny beneficjentów oraz kwota (w ) z Łodzi w ramach Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ,14; 45% ,33; 55% (w ) Wkład własny beneficjentów (w ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Na realizację z Łodzi w ramach Działania III.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwach beneficjenci uzyskali ,33 zł ze środków finansowych RPO WŁ. Kwota ta stanowi 55% całkowitego kosztu łódzkich, które zostały zakwalifikowane do 3 konkursów w ramach Działania III.3 24

26 Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata r. Celem działania jest rozwój otoczenia biznesu służący poprawie współpracy między sferą nauki i biznesu oraz ułatwieniu przedsiębiorstwom dostępu do źródeł finansowania. Instytucje otoczenia biznesu w gospodarce opartej na wiedzy przyczyniają się do transferu wiedzy ze sfery nauki do sfery biznesu, dostarczają przedsiębiorstwom informacji, które poprawiają ich orientację na rynku, świadczą usługi finansowe, które zapewniają MŚP łatwiejszy dostęp do finansowania oraz pomagają nowopowstałym i rozwijającym się przedsiębiorstwom wejść na rynek i osiągnąć sukces. W ramach działania III.4 przewidziane jest tworzenie platform transferu technologii w regionie poprzez wsparcie dla dotyczących instytucji otoczenia biznesu o zasięgu regionalnym. Dofinansowaniem objęte zostały projekty dotyczące tworzenia i rozwoju: parków przemysłowych, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz innych ośrodków proinnowacyjnych nieobjętych wsparciem w PO Innowacyjna Gospodarka. Działanie III.4. obejmuje również swoim wsparciem projekty z zakresu tworzenia i dokapitalizowania instrumentów finansowych dla MŚP, w szczególności funduszy mikropożyczkowych lub poręczeniowych, działających na rynku lokalnym i regionalnym, w celu podniesienia zdolności tych instytucji do świadczenia coraz lepszych i dostosowanych do potrzeb rynku usług finansowych. Tabela 18. Konkurs nr RPLD /10 w ramach Działania III.4 Całkowita liczba 1 Całkowita liczba 1 25

27 oraz kwota (w ) RPLD /10 w ramach Działania III , , , ,31 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1719/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 listopada 2010 r. W konkursie nr RPLD /10 został wyłoniony tylko 1 projekt z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu. Projekt złożony przez Fabrykę Sztuki w Łodzi otrzymał ,31 zł. Tabela 19. Konkurs nr RPLD /11 w ramach Działania III.4 Całkowita liczba 2 Całkowita liczba 2 26

28 oraz kwota (w ) RPLD /11 w ramach Działania III , , , , Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie Załącznika do Uchwały nr 2268/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2011 r. W konkursie nr RPLD /11 zostały wyłonione 2 projekty z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu. Projekty złożone przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa otrzymały łącznie ,62 zł. Tabela 20. Konkurs nr RPLD /11 w ramach Działania III.4 Całkowita liczba 18 Całkowita liczba 3 27

29 oraz kwota (w ) RPLD /11 w ramach Działania III , , , ,66 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie Załącznika do Uchwały nr 1468/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 września 2012 r. W konkursie nr RPLD /11 zostały zakwalifikowane 3 projekty z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 18 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 17% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,60 zł beneficjentom łódzkim przypadło 25% tej sumy ( ,66 zł). Tabela 21. Konkurs nr RPLD /12 w ramach Działania III.4 Całkowita liczba 2 Całkowita liczba 1 28

30 oraz kwota (w ) RPLD /12 w ramach Działania III , , , ,50 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie załącznika do Uchwały nr 40/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 stycznia 2013 r. W konkursie nr RPLD /12 został zakwalifikowany 1 projekt z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 2 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 50% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,78 zł beneficjentowi łódzkiemu przypadł 1% tej sumy ( ,50 zł). 29

31 Wkład własny beneficjentów oraz kwota (w ) z Łodzi w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ,09; 48% ,76; 52% (w ) Wkład własny beneficjentów (w ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Na realizację z Łodzi w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu beneficjenci uzyskali ,09 zł ze środków finansowych RPO WŁ. Kwota ta stanowi 48% całkowitego kosztu łódzkich, które zostały zakwalifikowane do 4 konkursów w ramach Działania III.4. 30

32 Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Celem działania jest poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. Część działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości skierowana jest do turystyki, która stanowi dynamicznie rozwijającą się dziedzinę gospodarki w województwie łódzkim, w szczególności w sektorze usług. W programie wsparcie turystyki nakierowano na poprawę atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu, w szczególności na: hotelarstwo, turystykę kongresową, gastronomię i rekreację. Strategia zakłada zaakcentowanie wsparcia dla podmiotów gospodarczych z sektora usług turystycznych, które decydują o zmianie tradycyjnej struktury gospodarczej województwa oraz redukcji wysokiego bezrobocia. Instrumentami skierowanymi bezpośrednio do przedsiębiorstw są też dotacje ukierunkowane na: udział w targach turystycznych, marketing i promocję marek turystycznych produktów regionalnych, infrastrukturę turystyczną, systemy informacji turystycznej oraz promocję turystyki. Tabela 22. Konkurs nr RPLD /09 w ramach Działania III.5 Całkowita liczba 26 Całkowita liczba 6 31

33 oraz kwota (w ) RPLD /09 w ramach Działania III , , , ,67 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie: Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 2129/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2009 r.; Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 210/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. W konkursie nr RPLD /09 zostało zakwalifikowanych 6 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 26 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 23% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,53 zł beneficjentom łódzkim przypadło 24% tej sumy ( ,67 zł). 32

34 Wkład własny beneficjentów oraz kwota (w ) z Łodzi w ramach Działania III.5 Infrastruktura turystyczno rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ,67; 29% ,65; 71% (w ) Wkład własny beneficjentów (w ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Na realizację z Łodzi w ramach Działania III.5 Infrastruktura turystyczno rekreacyjna beneficjenci uzyskali ,67 zł ze środków finansowych RPO WŁ. Kwota ta stanowi 29% całkowitego kosztu łódzkich, które zostały zakwalifikowane do 1 konkursu w ramach Działania III.5 Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikro- i małych przedsiębiorstw. Umożliwienie realizacji inwestycji rozwojowych mikro- i małych przedsiębiorstw ma służyć podnoszeniu umiejętności utrzymania lub powiększania udziałów w rynku oraz skutecznego realizowania założonych celów rozwojowych. Mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać w ramach tego działania dofinansowanie na rozpoczęcie bądź 33

35 kontynuację bezpośrednich inwestycji oraz na doradztwo w zakresie poprawy efektywności prowadzenia działalności gospodarczej. Dofinansowanie przeznaczone jest również dla z zakresu udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych, oraz wsparcia promocji produktów lokalnych i regionalnych. a) Targi i misje zagraniczne Tabela 23. Konkurs nr RPLD /11 w ramach Działania III.6 Całkowita liczba 9 Całkowita liczba 7 oraz kwota (w ) RPLD /11 w ramach Działania III , , , , Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały nr 1411/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. W konkursie nr RPLD /11 zostało zakwalifikowanych 7 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 9 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 78% ogółu. 34

36 Z całkowitej kwoty w wysokości ,56 zł beneficjentom łódzkim przypadło 80% tej sumy ( ,60 zł). b) Bezpośrednie inwestycje Tabela 24. Konkurs nr RPLD /10 w ramach Działania III.6 Całkowita liczba 413 Całkowita liczba 205 oraz kwota (w ) RPLD /10 w ramach Działania III , , , , Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie: Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 836/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2011 r.; Załącznika do Uchwały nr 197/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2013 r. W konkursie nr RPLD /10 zostało zakwalifikowanych 205 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 413 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 50% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,42 zł beneficjentom łódzkim przypadło 49% tej sumy ( ,25 zł). 35

37 Tabela 25. Konkurs nr RPLD /11 w ramach Działania III.6 Całkowita liczba 541 Całkowita liczba 245 oraz kwota (w ) RPLD /11 w ramach Działania III , , , ,14 Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Opracowano na podstawie: Załącznika do Uchwały nr 2277/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2011 r.; Załącznika do Uchwały nr 196/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2013 r. W konkursie nr RPLD /11 zostało zakwalifikowanych 245 z Łodzi do w ramach RPO WŁ spośród 541 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianego konkursu, co stanowi 45% ogółu. Z całkowitej kwoty w wysokości ,64 zł beneficjentom łódzkim przypadło 43% tej sumy ( ,14 zł). 36

38 Wkład własny beneficjentów oraz kwota (w ) z Łodzi w ramach Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ,89; 45% ,99; 55% (w ) Wkład własny beneficjentów (w ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Na realizację z Łodzi w ramach Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw beneficjenci uzyskali ,99 zł ze środków finansowych RPO WŁ. Kwota ta stanowi 55% całkowitego kosztu łódzkich, które zostały zakwalifikowane do 3 konkursów w ramach Działania III.6 37

39 Podsumowanie 1. Beneficjenci z Łodzi zostali zakwalifikowani do w 25 konkursach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata W 25 konkursach do zostało zakwalifikowanych około 800 z Łodzi spośród ponad 1700 wyłonionych z całego Województwa Łódzkiego w ramach omawianych konkursów, co stanowi prawie połowę (46%) ogółu 3. Z całkowitej kwoty w wysokości około zł (suma z 25 konkursów) beneficjentom łódzkim przypadło 40% tej sumy ( zł.) zł na realizację z Łodzi w ramach 6 działań Osi priorytetowej stanowi niemal połowę (49%) całkowitego kosztu łódzkich, które zostały zakwalifikowane do RPO WŁ. Wkład własny beneficjentów łódzkich wyniósł około zł. 38

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. WYKAZ ZMIAN W DOKUMENCIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Program regionalny to jeden z programów, który umożliwi

Bardziej szczegółowo

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r.

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r. Podsumowanie wdrażania I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20132013 Złożone wnioski w ramach I i II Osi RPO WL 2007-20132013 Paweł Majka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, ma na celu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, ma na celu Beneficjenci i typy wsparcia w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Krzysztof Maszewski, DWK w MRR Gdańsk, 20 czerwca 2007 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Stan wdrażania informacje podstawowe Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w ramach Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Środki strukturalne na lata

Środki strukturalne na lata Środki strukturalne na lata 2007-2013 Prof. Tadeusz Więckowski Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Plan wystąpienia: Część I Charakterystyka ogólna Część II Finansowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Warszawa, 17 maja 2007 r. Priorytety: Instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorców i współpracy nauki z biznesem w ramach RPO WKP

Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorców i współpracy nauki z biznesem w ramach RPO WKP Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorców i współpracy nauki z biznesem w ramach RPO WKP 2014-2020 Bydgoszcz, 28.09.2015 r. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, LISTA WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH W KSI (SIMIK 07-13) L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA. SYSTEM FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ KONFERENCJA OTWIERAJĄCA. Bydgoszcz,

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA.    SYSTEM FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ KONFERENCJA OTWIERAJĄCA. Bydgoszcz, SYSTEM FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ Bydgoszcz, 04.09.2017 FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ wsparcie grantowe przedsiębiorstw poprzez: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa bony na zakup przez

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na rozwój firmy oferta Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach RPO WŁ

Fundusze unijne na rozwój firmy oferta Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach RPO WŁ ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI Fundusze unijne na rozwój firmy oferta Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach RPO WŁ 2014-2020 Łódź, 29 marca 2019 r. I.2.1 INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 2013 Niniejszy załącznik powstał w oparciu o rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej, w szczególności zatwierdzone projekty rozporządzeń i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 2004-2006 Krzysztof Gulda p.o. Dyrektora Departament Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Nowe działania planowane do realizacji przez PARP w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków w 2012 roku

Nabory wniosków w 2012 roku Nabory wniosków w 2012 roku 1. Program Kapitał Ludzki część centralna część regionalna 2. Regionalne Programy Operacyjne 3. Program Infrastruktura i Środowisko 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - część

Bardziej szczegółowo

Występowanie pomocy publicznej. Działanie w całości objęte pomocą publiczną. Działanie w całości objęte pomocą publiczną

Występowanie pomocy publicznej. Działanie w całości objęte pomocą publiczną. Działanie w całości objęte pomocą publiczną 6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 2013 Niniejszy załącznik powstał w oparciu o rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej, w szczególności zatwierdzone projekty rozporządzeń i

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ul. Wyszyńskiego Kutno /arrksa/

ul. Wyszyńskiego Kutno /arrksa/ ul. Wyszyńskiego 11 99-300 Kutno www.arrk.pl arrk@arrk.pl 24 355 74 50 /arrksa/ I.2.1 INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW Doposażenie własnego laboratorium, zarówno w urządzenia, jak i wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r.

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DO 2020 ROKU Warszawa, 17 września 2015 r. Strategia Europa 2020 Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, a dokumenty strategiczne Polski Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Bardziej szczegółowo

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Do końca 2016 roku planowane jest ogłoszenie 6 konkursów skierowanych dla przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Określenie indywidualnych oraz partnerskich inicjatyw [wyzwania dla biznesu]

Określenie indywidualnych oraz partnerskich inicjatyw [wyzwania dla biznesu] Określenie indywidualnych oraz partnerskich inicjatyw [wyzwania dla biznesu] Tomasz Bogdan Ekspert Strategiczny Miasta Chełmek Prezes Zarządu Certus Partnerzy Sp. z o.o. Urząd Miasta i Gminy Chełmek /

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Gorzów Wielkopolski, 4 marca 2013 r. Plan prezentacji Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naborów wniosków na projekty innowacyjne dla małych, średnich oraz dużych firm, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2017 Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Częstochowa, r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Częstochowa, r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Częstochowa, 06.10.2016 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw sposób Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stan na dzień

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stan na dzień Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stan na dzień 31.01.2019 Toruń 28.02.2019 Nabory w ramach RPO WK-P wg stanu realizacji

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

7 lutego br. Poddębice

7 lutego br. Poddębice 7 lutego br. Poddębice KIM JESTEŚMY? CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? PRZYZNAJEMY DOTACJE UNIJNE NA BADANIA INNOWACJE ROZWÓJ W REGIONIE ŁÓDZKIM ZASTANAWIASZ SIĘ SKĄD CZERPAĆ FUNDUSZE NA WPROWADZENIE INNOWACJI? I oś

Bardziej szczegółowo

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 2013 Niniejszy załącznik powstał w oparciu o rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej zatwierdzone, projekty rozporządzeń i w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo