Zatwierdzam Olsztyn, I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE"

Transkrypt

1 Zatwierdzam Olsztyn, I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE ze stanu demoralizacji i przestępczości nieletnich w województwie warmińsko mazurskim oraz stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych, internatów i burs szkolnych) za rok Czyny zabronione przez ustawę Kodeks Karny - y karalne nieletnich a) Stan zagrożenia przestępczością nieletnich, dynamika przestępczości, udział ów ch nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw stwierdzonych: W województwie warmińsko-mazurskim w roku 2011r. odnotowano dalszy wzrost ogólnej liczby ów ch nieletnich (przestępstw). Osiągnięto wskaźnik dynamiki przestępczości nieletnich 112,4% (w 2010 r. 117,9%). W 2011 roku nieletni popełnili 2613 ów ch, tj. o 289 ów więcej niż w roku 2010r. (2324 ów). Szczegóły w poszczególnych powiatach zawiera poniższa tabela: Jednostka Policji Czyny karalne nieletnich 2010 rok 2011 rok wzrost (-) spadek Przestępstwa stwierdzone w 2011 roku % udział ów ch nieletnich do ogółu przestępstw stwierdzonych 2010 rok 2011 rok BARTOSZYCE ,9 4,0 BRANIEWO ,8 3,4 DZIAŁDOWO ,8 1,6 ELBLĄG ,7 7,5 EŁK ,9 5,4 GIŻYCKO ,4 3,0 GOŁDAP ,7 10,0 IŁAWA ,6 4,2 KĘTRZYN ,3 5,7 LIDZBARK WARMIŃSKI ,1 8,4 MRĄGOWO ,7 7,8 NIDZICA ,6 2,4 NOWE MIASTO LUBAWSKIE ,2 3,0 OLECKO ,3 7,6 OLSZTYN ,3 9,0 OSTRÓDA ,0 6,5 PISZ ,4 4,0 SZCZYTNO ,5 10,6 WĘGORZEWO ,5 5,8 RAZEM ,2 6,7 Opracowała: nadkom. Małgorzata Bojarowska W ch bezwzględnych najwięcej ów ch nieletni popełnili na terenie : 1

2 KMP Olsztyn 831 ów KMP Elbląg 440 ów KPP Ostróda ów KPP Szczytno 223 KPP Ełk 128 ów W roku 2011 wskaźnik udziału ów ch nieletnich do ogółu przestępstw również wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi 6,7% ( w 2010r. 6,2%). Największy wzrost ów w roku 2011 odnotowano na terenie KPP w Ostródzie (101 ów), następnie na terenie działania KMP w Olsztynie (97 ów) i KPP w Mrągowie (67 ów) b) Kategorie przestępstw: Nieletni wchodząc w konflikt z prawem głównie popełniają y o charakterze kryminalnym. W 2011 roku nieletni popełnili ich 2480, co stanowi 94,9% ogółu popełnionych przez nich ów ch. W porównaniu do roku poprzedniego w 2011 roku wystąpił wzrost przestępstw kryminalnych o 255 (w 2010 r. 2225). Poddając szczegółowej poszczególne kategorie przestępczości, zauważyć można iż nieletni najczęściej dopuszczają się ów : Przestępstwa narkotykowe 447 ów W porównaniu do roku ubiegłego zanotowano znaczny wzrost tj. 154 y (w 2010r , w 2009r 178, w 2008 r ). Nieletni dopuścili się ów z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: - z art. 62 ust.1 i 3 posiadanie 221 (w 2010r. -171; w 2009 r. 71) - z art. 58 udzielanie innej osobie 126 (w 2010r. -70; w 2009r. 56) - z art. 59 udzielanie innej osobie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 92 (w 2010r.- 34 ; w 2009r. 42) - z art. 63 ust.1 i 3 uprawa maku 5 (w 2010r. -12; w 2009 r. 5) Miejscem ujawnienia przestępstw narkotykowych: - ulica 214 (w 2010r. 42); - budynki mieszkalne 37 (w 2010r. 48); - szkoły podstawowe, gimnazja 20 (2010r. 27); - restauracja, bar, pub, kawiarnia 18 kradzież rzeczy 377 ów W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek o 34 (w 2010r ; w 2009r. 325, w 2008 roku 462). Miejsca w których najczęściej dochodziło do kradzieży : - w budynkach mieszkalnych 89 (w 2010r.- 84) - centrach handlowych 23 (w 2010r. -33) - szkołach 10 (w 2010r. -19) - ulica - 21 Przedmiotem kradzieży najczęściej były: - telefony komórkowe 45 (2010r. 65) - monety polskie 44 (2010 r. 45) - artykuły odzieżowe 23 (2010r. 25) - rowery 18 (2010r. -18) - Biżuteria, wyrób jubilerski 31 (2010r. 14) kradzież z włamaniem 284 y 2

3 W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 32 y (w 2010r. 252 ; w 2009r. 368, w 2008 roku 396) w tej kategorii. Najczęściej nieletni dokonują włamań do: - ogród działkowy (altanka) 51 (2010r.- 7) - budynki mieszkalne -49 (2010r. 28) - komórka, piwnica 29 (2010r. 23) Najczęściej przedmiotem zaboru są: - monety 20 (2010r. 39) - sprzęt RTV, fotograficzny, optyczny, muzyczny 17 (2010r. 20) rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze 266 ów, W roku 2010 nastąpił dalszy wzrost ów w stosunku do roku ubiegłego tj. o 60 (w 2010r. 206; w 2009r 111, w 2008 roku 120). Najczęściej nieletni, przestępstw rozbójniczych dopuszczali się: - na terenie szkół podstawowych ch 147 (2010r. 98), - na parkingach samochodowych 147 (2010r. 39) - ulicy 59 (2010r. - 27) Przedmiotem zaboru były: - monety 142 (2010r. 155) - wyrób tytoniowy 31 (2010r. 13) - telefon komórkowy 8 (2010r. 11) uszkodzenie rzeczy 165 ów, o 39 mniej niż w roku ubiegłym (2010r. 204; w 2009 r. 204, w 2008 roku 187) bójka lub pobicie 128 ów, wzrost o 35 ów w stosunku do roku ubiegłego (w 2010r. 93; w 2009 r. 106, w 2008 roku 135) Miejscem bójek i pobić najczęściej były: - ulica 24 (2010r. 31) - szkoła 61 (2010r. 31) Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym - 78 ów W roku 2010 przestępczość w tej kategorii na tym samym poziomie co w roku ubiegłym (w 2010r. 78; w roku , w 2008r. 77) Najczęściej do przestępstw w tej kategorii dochodzi: - szkoła podstawowa 48 (w 2010r.- 55) - ulica 5 3

4 Szczegóły zawiera poniższa tabela: KATEGORIE PRZESTĘPSTW Czyny o charakterze kryminalnym uszczerbek na zdrowiu uszkodzenie rzeczy Bójka lub pobicie Kradzież cudzej rzeczy Kradzież z włamaniem Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii sporządziła: nadkom. Małgorzata Bojarowska (-) spadekwzrost 2010 rokwojewództwo 2011 rokwojewództwo Bartoszyce Braniewo Działdowo Elbląg Ełk Giżycko Gołdap sprawcy sprawcy sprawcy sprawcy sprawcy sprawcy sprawcy sprawcy Iława Kętrzyn Lidzbark Warm. Mrągowo Nidzica Nowe Miasto Lub. Olecko Olsztyn Ostróda Pisz Szczytno Węgorzewo Z analizy liczby przestępstw popełnionych na terenie województwa, pod kątem procentowego udziału ów ch nieletnich w poszczególnych kategoriach przestępczości, wynika, że największy udział nieletnich jest w kategoriach : Uszczerbek na zdrowiu 35,1% (w 2010r. - 31% ; w 2009r.- 23,1%, w 2008 r. - 23,9%), Przestępstwa rozbójnicze 36,4% (w 2010r. -31,3 % ; w 2009r. - 18,3%, w 2008r. - 19,0%) 4

5 KATEGORIE PRZESTĘPSTW Czyny o charakterze kryminalnym uszczerbek na zdrowiu uszkodzenie rzeczy Bójka lub pobicie Kradzież cudzej rzeczy Kradzież z włamaniem Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Szczegóły dotyczące wskaźnika udziału ów ch nieletnich do ogółu przestępczości w wybranych kategoriach przestępczości w roku 2011, w rozbiciu na powiaty przedstawia poniższa tabela: województwo 2010 rok województwo 2011 rok Bartoszyce Braniewo Działdowo Elbląg Ełk Giżycko Gołdap Iława UDZIAŁU 8,5 9,3 5,1 5,9 2,0 10,0 7,3 4,6 15,9 6,0 6,6 11,8 11,8 3,0 4,2 11,8 12,1 9,1 6,6 14,4 8, UDZIAŁU 31,0 35,1 3,2 26,1 0,0 23,0 32,1 16,7 47,8 34,2 6,1 36,0 34,4 0,0 14,3 46,4 47,0 49,0 5,0 66,2 15, ,0 3,0 0,0 2,0 71,0 1,0 6,0 0,0 5,0 2,0 3,0 7,0 2,0 1,0 3,0 26,0 13,0 3,0 13,0 4,0 UDZIAŁU 8,0 6,5 3,2 0,0 0,1 11,6 0,7 6,1 0,0 4,5 2,9 6,3 10,4 5,6 4,0 6,3 3,8 9,1 5,6 10,6 12,5 Kętrzyn ,0 5,0 1,0 0,0 9,0 3,0 1,0 6,0 7,0 2,0 7,0 3,0 0,0 1,0 4,0 62,0 7,0 0,0 9,0 1,0 UDZIAŁU 17,4 23,9 20,8 16,7 0,0 16,4 14,3 3,4 42,9 17,5 6,7 31,8 21,4 0,0 16,7 20,0 42,5 16,7 0,0 28,1 14, ,0 3,0 5,0 3,0 121,0 25,0 10,0 7,0 12,0 9,0 5,0 16,0 3,0 4,0 4,0 77,0 31,0 22,0 19,0 1,0 UDZIAŁU 5,7 5,1 1,7 3,6 1,0 8,6 6,5 4,1 11,7 3,5 3,3 3,2 6,7 2,0 3,9 3,3 3,9 4,8 8,7 4,3 1, ,0 10,0 2,0 0,0 86,0 9,0 9,0 4,0 10,0 7,0 5,0 3,0 0,0 1,0 15,0 59,0 20,0 16,0 28,0 0,0 UDZIAŁU 4,9 5,4 8,3 3,2 0,0 11,9 2,6 4,2 9,5 3,7 2,9 3,6 1,9 0,0 1,2 15,6 4,4 4,1 9,5 6,8 0, ,0 2,0 7,0 0,0 28,0 19,0 1,0 5,0 4,0 1,0 5,0 1,0 0,0 2,0 3,0 106,0 53,0 0,0 29,0 0,0 UDZIAŁU 31,3 36,4 7,4 33,3 0,0 25,9 42,2 3,8 100,0 23,5 7,1 41,7 4,2 0,0 33,3 18,8 41,4 64,6 0,0 64,4 0,0 sporządziła: nadkom. Małgorzata Bojarowska ,0 1,0 0,0 1,0 23,0 26,0 2,0 7,0 21,0 13,0 21,0 37,0 11,0 0,0 7,0 193,0 30,0 5,0 41,0 8,0 UDZIAŁU 14,9 22,4 3,1 0,0 1,6 6,4 17,3 7,1 15,2 23,9 14,1 50,0 48,7 6,0 0,0 17,1 43,6 17,0 20,0 46,6 40,0 c) Geografia przestępczości nieletnich: W województwie warmińsko mazurskim w 2010 r. nieletni popełnili 2613 przestępstw (w 2010r ; w 2009r. 1971, w 2008r ) większość z nich dopuścili się na terenie miast 2081 (w 2010r. 1791; w2009r , w 2008r. 1927), co stanowi 77,1% (w 2009r. - 74,2%, w 2008 r. 76,9%. Jak wynika z przedstawionych liczb, nieletni popełniają y karalne głównie na terenach miejskich. Szczegóły dot. geografii przestępczości nieletnich zawiera poniższa tabela: Lidzbark Warm. Mrągowo Nidzica Lub.Nowe Miasto Olecko Olsztyn Ostróda Pisz Szczytno Węgorzewo miejsce popełnienia ogółem Czyny o charakterze kryminalnym uszczerbek na zdrowiu y karalne nieletnich Bójka lub pobicie Kradzież cudzej rzeczy Kradzież z włamaniem ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze województwo miasto % udział 79,6 77,1 80,2 77,4 77,0 80,3 81,3 80,6 82,8 79,1 77,1 66,3 86,8 74,7 76,3 83,5 Opracowała: nadkom. Małgorzata Bojarowska Analizując dane zawarte w powyższej tabeli zauważyć można, że w roku 2010 nieletni większość przestępstw popełnili w miastach. I tak procentowo na terenach miejskich nastąpił wzrost przestępstw w porównaniu do roku uprzedniego w kategoriach: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 86,6% (w 2010r. - 74,7%) kradzież z włamaniem 77,1% (w 2010r. - 66,3%) kradzież cudzej rzeczy 82,8% (w 2010r. - 79,1%) rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze 83,5% ogółu przestępstw nieletnich (w 2009 roku 61,3%) bójka lub pobicie 81,3% (w 2010r. - 80,6%) 5

6 d) Charakterystyka nieletnich sprawców: W 2011 roku nastąpił wzrost liczby nieletnich sprawców ów ch. W kolizję z prawem weszło 2166 osób nieletnich (w 2010r. 2026; w roku , 1902 w 2008r , w 2007 r ), to jest więcej o 140 w porównaniu do roku ubiegłego. Powyższe zagadnienie w rozbiciu na poszczególne powiaty obrazuje poniższa tabela: Jednostka Policji 2010 rok Osoby 2011 rok ( ) wzrost Osoby podejrzane w 2011 roku % udział osób nieletnich do ogółu podejrzanych (-) spadek 2010 rok 2011 rok BARTOSZYCE ,2 7,4 BRANIEWO ,9 4,9 DZIAŁDOWO ,7 3,0 ELBLĄG ,5 10,1 EŁK ,8 6,4 GIŻYCKO ,2 10,1 GOŁDAP ,9 13,3 IŁAWA ,9 8,3 KĘTRZYN ,8 9,9 LIDZBARK WARMIŃSKI ,1 13,7 MRĄGOWO ,4 14,7 NIDZICA ,5 4,1 NOWE MIASTO LUBAWSKIE ,6 5,9 OLECKO ,2 8,6 OLSZTYN ,6 10,6 OSTRÓDA ,1 9,8 PISZ ,7 7,1 SZCZYTNO ,3 22,1 WĘGORZEWO ,4 7,3 RAZEM ,3 9,7 nadkom. Małgorzata Bojarowska Ogólno-wojewódzki wskaźnik udziału osób nieletnich sprawców ów ch do ogółu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa wyniósł w roku ,7% (w 2010r. - 9,3% w 2009r. - 4,9%, w 2008r. - 9,8%, w 2007r. 10%). Z analizy poszczególnych kategorii przestępczości pod kątem liczby osób nieletnich popełniających y karalne, do ogółu osób podejrzanych, wynika iż nieletni stanowią największą część wśród sprawców: Bójka lub pobicie 26,8% (w 2010r. - 26,2 %) Rozbój, kradzież rozb. i wymuszenie rozb. 24,9% (w 2010r. - 21,1%) Kradzież cudzej rzeczy 15% (w 2010r. - 18,4%) Kradzież z włamaniem 21.4 (w 2010r. - 18,2%) Uszkodzenie rzeczy 23,4% (w 2010r. - 22,3%) Przestępstwa narkotykowe 19,3% (w 2010r. -15,1%) 6

7 Szczegóły zawiera poniższa tabela: DANE OGÓLNE w tym: osoby podejrzanych% nieletnich do ogółu PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE w tym: osoby % nieletnich do ogółu podejrzanych ROZBÓJ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA I WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE w tym: osoby podejrzanych% nieletnich do ogółu BÓJKI w tym: osoby podejrzanych% nieletnich do ogółu KRADZIEŻ CUDZEJ RZECZY w tym: osoby podejrzanych% nieletnich do ogółu KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM w tym: osoby podejrzanych% nieletnich do ogółu USZKODZENIE RZECZY w tym: osoby % nieletnich do ogółu podejrzanych PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE KPP Bartoszyce , , , , , , , ,0 KPP Braniewo , , , , , , , ,0 KPP Działdowo , , , , , , , ,0 KMP Elbląg , , , , , , , ,7 KPP Ełk , , , , , , , ,1 KPP Giżycko , , , , , , , ,0 KPP Gołdap , , , , , , ,1 KPP Iława , , , , , , , ,4 KPP Kętrzyn , , , , , , , ,6 KPP Lidzbark Warm , , , , , , , ,9 KPP Mrągowo , , , , , , , ,4 KPP Nidzica , , , , , , , ,8 KPP Nowe M. Lub , , , , , , , ,0 KPP Olecko , , , , , , , ,7 KMP Olsztyn , , , , , , , ,0 miasto Olsztyn , , , , , , , ,2 gminy olsztyńskie , , , , , , , ,2 KPP Ostróda , , , , , , , ,4 KPP Pisz , , , , , , , ,5 KPP Szczytno , , , , , , , ,8 KPP Węgorzewo , , , , , , , ,6 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO -MAZURSKIE , , , , , , , ,3 Opracowała: nadkom. Małgorzata Bojarowska Wiek i płeć sprawców: 2166 nieletnich w wieku od 13 do 17 lat popełniło y karalne (2010r 2026) wśród sprawców było 283 dziewcząt ( w 2010r. 265), co stanowi 13,1% ogółu nieletnich sprawców. Analizując dane statystyczne w poszczególnych kategoriach przestępczości pod kątem udziału w nich dziewcząt, zauważyć można że najczęściej popełniają one przestępstwa : - bójki lub pobicie 42 (w 2010r. 35; w 2009r. 38, w 2008r.- 63) - kradzież rzeczy 39 (w 2010r. 70; w 2009r. -59, w 2008r. - 67) - kradzież z włamaniem 20 (w 2010r. -8; w 2009r. -21, w 2008r. 13) - uszczerbek na zdrowiu 16 (w 2010r. 32; w 2009r. 29, w 2008r. - 24) - ustawa o przeciwdziałaniu narkomani 7 (w 2010r.- 14; w 2009r. 7, w 2008r. - 19) - przestępstwa rozbójnicze 12 (w 2010r. -4; w 2009r. 3, w 2008r. - 17) w tym: osoby % nieletnich do ogółu podejrzanych Większą cześć, bo 73% nieletni popełnili y karalne działając indywidualnie, a mianowicie: indywidualnie 2019 (w 2010r. 1801, w 2009r. 1440, w 2008 r.-1807) przez dwie osoby 376 (w 2010r. 349, w 2009r.-272, w 2008 r. 444) w grupie 218 (w 2010r. 174, w 2009r.-259, w 2008 r. 254) 7

8 Dodatkowe informacje o podejrzanych nieletnich: uczyło się 2125 (w 2010r , w 2009r. 1848, w 2008 roku 2317) nie uczyło się 11 (w 2010r. 28, w 2009r. -28, w 2008 roku 33) pod wpływem alkoholu 111 (w 2010r. -86, w 2009r. -125, w 2008 r. 212). pod wpływem narkotyku 0 (w 2010r. 3,w 2009r. 1, w 2008 r. 1). 2) Czyny zabronione przez Ustawę Kodeks Karny popełnione przez nieletnich do 13r.z. przejaw demoralizacji W 2010 r. 142 osób do lat 13 (2010 roku 158) popełniło 105 (w 2010r. 80) ów. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 16 liczby osób nieletnich, które weszły w konflikt z prawem oraz wzrost o 25 liczby popełnianych przez nich ów zabronionych. Najwięcej sprawców nieletnich odnotowano w kategoriach: Kradzież rzeczy 27 sprawców (w 2010r - 29) uszkodzenie rzeczy 24 sprawców (w 2010r - 35) uszczerbek na zdrowiu 19 sprawców (w 2010r - 28) bójka lub pobicie 17 sprawców (w 2010r - 28) Kradzież z włamaniem 11 sprawców (w 2010r - 15) rozbój i wymuszenie rozb. - 4 sprawców (w 2010r 7) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z art. 62 ust.1 i 3 posiadanie 2 (2010r. 0) Nieletni z tej grupy wiekowej najczęściej popełniali y zabronione w kategoriach: Kradzież rzeczy 28 y (w 2010r 23) uszczerbek na zdrowiu 16 ów (w 2010r - 19) uszkodzenie rzeczy 12 ów (w 2010r 11) rozbój i wymuszenie rozb. 8 y (w 2010r. 4) udział w bójce lub pobiciu 7 ów (w 2010r. 11) Kradzież z włamaniem 7 y (w 2010r 4) 3) stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych, internatów i burs szkolnych) za 2011rok Zgodnie z założeniami rządowego programu Razem bezpieczniej na terenie placówek oświatowych Policja jest jednym z podmiotów podejmujących przedsięwzięcia w kierunku ograniczenia demoralizacji i przestępczości nieletnich. Działania te ukierunkowane są na rozpoznanie występujących zagrożeń, wypracowanie systemu komunikowania i przekazywania informacji o zaistniałych problemach, szybkie i skuteczne reagowanie na przejawy niedostosowania społecznego oraz wdrażanie przedsięwzięć profilaktycznych. 8

9 Dane statystyczne pozyskano z opracowania nt. przestępczości na terenie placówek oświatowych za okres 2011r. opracowanego przez Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Olsztynie oraz Temida przy pomocy programu Stator. W okresie 2011r. na terenie placówek oświatowych odnotowano wzrost przestępstw o 53. Policja odnotowała ogółem 778 przestępstw (w roku ubiegłym 641 przestępstwa). Na terenie poszczególnych placówek popełniono: 688 przestępstwa (w roku , wzrost o 89 ów) Szkół średnich i zawodowych 50 (w roku t.j. spadek o 27 przestępstw) Internatów i burs szkolnych 40 (w roku wzrost o12 przestępstw) Nieletni byli sprawcami 593 ów ch ów ch popełnionych na terenie placówek oświatowych, co stanowi 76,2%. Najwięcej przestępstw popełniono na terenie szkół podstawowych i gimnazjów, co stanowi 88.4% ogółu przestępstw popełnionych na terenie placówek oświatowych. W odniesieniu do roku ubiegłego na terenie szkół podstawowych i gimnazjów nastąpił wzrost o 89 przestępstw tj. 14,8 punktów procentowych. Spadek liczby przestępstw o 35 % nastąpił na terenie szkół średnich i zawodowych, co stanowi 27 przestępstw. Natomiast na terenie internatów i burs szkolnych odnotowano wzrost o 12 przestępstw. Dokonując analizy przestępczości w poszczególnych kategoriach, zauważyć można: Przestępstwa rozbójnicze: W tej kategorii wszystkie przestępstwa popełniono na terenie szkół podstawowych i gimnazjów (162). W większości, bo w 90,7% sprawcami były osoby tj. poniżej 17 roku życia (a47). Biorąc pod uwagę wiek sprawców, można wnioskować że są oni uczniami danej szkoły. Toteż, dążąc do dalszego ograniczenia przestępstw w tej kategorii należy zwiększyć nadzór osób dorosłych nad uczniami podczas przerw, wyeliminowanie miejsc ustronnych poprzez ich objęcie dyżurami pełnionymi przez nauczycieli. Uszczerbek na zdrowiu:

10 Przestępstwa w tej kategorii na terenie placówek oświatowych popełniają głównie nieletni, na 161 przestępstw popełniły osoby. Najbardziej zagrożone tą przestępczością są szkoły podstawowe (154 przestępstw). Celem nie dopuszczenia do wzrostu przestępczości w tej kategorii, podczas spotkań edukacyjnych należy omawiać zagadnienia dotyczące przemocy rówieśniczej i uzależnienia netoholizmu (często dzieci naśladując bohaterów gier komputerowych w realnym życiu stosują w przemoc fizyczną). Upowszechniać informacje na temat placówek udzielających pomocy, telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży nr oraz strony internetowej Udział w bójce lub pobiciu: Do bójek lub pobić najczęściej dochodzi na terenie szkół podstawowych i gimnazjów. Sprawcami w 95,3% są osoby. Kradzież rzeczy: Najwięcej ów w tej kategorii popełniono na terenie szkół podstawowych i gimnazjów (56). Sprawcami kradzieży na terenie placówek oświatowych były najczęściej osoby mające ukończone 17 lat (na 93 kradzieży, nieletni dokonali 15 ów). Biorąc pod uwagę wiek sprawców, w przypadku szkół podstawowych lnych, można wnioskować, że sprawcy nie są uczniami szkół. Toteż dążąc do dalszego ograniczenia przestępstw w tej kategorii należy w dalszym ciągu realizować działania zmierzające do ograniczenia wstępu na teren placówek oświatowych osób postronnych (tzw. kontrola wejść i wyjść), zmniejszenie anonimowości w szkole (np. wprowadzenie identyfikatorów). Ponadto wzmożenie nadzoru nad szatniami i plecakami oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za swoje mienie (telefony komórkowe) wśród uczni. Przestępstwa narkotykowe: W tej kategorii gro przestępstw zostało popełnionych na terenie szkół podstawowych i gimnazjów. W większości sprawcami były osoby. 10

11 Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu: W roku ubiegłym odnotowano 51 przestępstw w tej kategorii, można powiedzieć sprawcami są nieletni. Przestępstwa z tej kategorii popełniane są na terenie szkół podstawowych i gimnazjów (48 przestępstw). Wskazane jest zatem, podczas spotkań edukacyjnych dalsze omawianie z dziećmi i młodzieżą, zachowań w tym zakresie, które w świetle prawa uznane są za niewłaściwe. Podsumowanie: 1) Na terenie województwa warmińsko nastąpił wzrost przestępczości nieletnich: a) W ch bezwzględnych nieletni dopuszczają się ów ch na terenie działania: KMP w Olsztynie, KMP w Elblągu, KPP w Ełku, KPP w Ostródzie i KPP w Szczytnie, b) Największy wzrost liczby ów zabronionych ogółem wystąpił na terenie działania KMP w Olsztynie, KPP w Mrągowie, KPP w Ostródzie i KPP w Szczytnie, 2) Największy udział ów ch do ogółu przestępstw stwierdzonych odnotowano: KMP w Olsztynie, KPP w Gołdapi i KPP w Szczytnie. 3) Najwyższy poziom przestępczości nieletnich odnotowano w kategorii przestępczość narkotykowa. W roku 2011 nastąpił dalszy wzrost udziału nieletnich w przestępstwach narkotykowych. Najwięcej nieletnich było sprawcami przestępstwa z art.62 ust.1i3 upn tj. posiadanie środków odurzających i psychotropowych oraz art. 58 upn tj. udzielanie środków odurzających i psychotropowych. 4) Znaczny wzrost odnotowano również w kategorii przestępstwa rozbójnicze. W kategorii tej odnotowano również jeden z większych wskaźników - procentowy udział nieletnich do ogółu osób podejrzanych w tej kategorii. 5) Nastąpił wzrost liczby dziewcząt popełniających y karalne. Dziewczęta najczęściej były sprawcami przestępstw bójka lub pobicia. 6) Dzieci do lat 13 najczęściej były sprawcami ów zabronionych kradzież rzeczy. 7) W dalszym ciągu rośnie przestępczość na terenie placówek oświatowych. Najwięcej popełnianych jest przestępstw a kategorii: przestępstwa rozbójnicze i uszczerbek na zdrowiu. Opracowała: nadkom. Małgorzata Bojarowska Sporządzono w 1 egz. Przesłano PSTD Oryginał dokumentu znajduje się: w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego KWP Złożono: Pr-t-10/2008 ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI i RUCHU DROGOWEGO KWP W OLSZTYNIE nadkom. Arkadiusz Sylwestrzak -wnoszę o zatwierdzenie - 11

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010 Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2011.01.27 p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 178/2011 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich.

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich. Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2010.02.26 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 355/2010 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI CH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego:

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego: Małoletni: - osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub uzyskała pełnoletność (wyjątek stanowi kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniu 16 lat) - art.10 1 i 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI

KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI KOMISARIAT POLICJI W BOGATYNI Informacja na temat bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Bogatynia w 2006 roku nadkom.. Daniel Gotthardt Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni Struktura Komisariatu Policji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis danych finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik 1. Opis danych finansowych jednostek samorządu terytorialnego Załącznik 1 Opis danych finansowych jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego i sposobu ich pozyskania w drodze kwerend w bazie danych finansów samorządowych administrowanej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAANIA KOMISARIATU POLICJI W SEROCKU dane statystyczne styczeń-grudzień 2018 rok Serock dn. 27.03.2019 r. Wyk. i opr. Kom. Zbigniew Prusinowski

Bardziej szczegółowo

Informacjaa. powiecie mrągowskim na koniec maja 2013r.

Informacjaa. powiecie mrągowskim na koniec maja 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 1 Tel. centrala 89 743 3500, sekretariat 89 743 3510, fax. 89 743 3501 www.pupmragowo.pl, e-mail: sekretariat@pupmragowo.pl ; filia: filia_mikolajki@pupmragowo.pl

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, 17 lutego 2014r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, 17 lutego 2014r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, 17 lutego 214r. Przestępstwa ogółem 211 4 353 35 3 25 2924 294 2712 2646 239 2154 1975 186 2 15 1 5 Wykryte CZYNY KARALNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2017 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2016-2017 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Liczba uczestników Ogółem 17 69 139 3 233. Nazwa szkoły, uczelni na terenie której odbyły się warsztaty

Liczba uczestników Ogółem 17 69 139 3 233. Nazwa szkoły, uczelni na terenie której odbyły się warsztaty Załącznik nr Zestawienie warsztatów p. t.: Stereotypy na temat młodości i starości jak z nimi walczyć przeprowadzonych przez zespoły doradców zawodowych w ramach Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy

Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Zał. nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii dla pacjentów dorosłych Województwo: warmińsko-mazurskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Egz. nr. styczeń Żychlin, dnia roku. Opracowano : Komisariat Policji w Żychlinie

SPRAWOZDANIE Egz. nr. styczeń Żychlin, dnia roku. Opracowano : Komisariat Policji w Żychlinie owy Policji r ćlzkie / Żychlin, dnia 04.01.2019 roku URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNĘŁO 04 L dz Dnia 1 5. 01. 2019 (podpis Egz. nr,1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISARIATU POLICJI W ŻYCHLINIE ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

KWP: FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

KWP: FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM POLICJA WARMIŃSKO-MAZURSKA Źródło: http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/21031,kwp-final-wojewodzkiego-turnieju-bezpieczenstwa-w-ruchu- Drogowym.html Wygenerowano: Sobota, 9 lipca 2016,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Ełk ul. Baranki 24. Odział Ginekologiczno- Położniczy

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Ginekologiczno- Położniczy Ełk ul. Baranki 24. Odział Ginekologiczno- Położniczy Zał. nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii dla pacjentów dorosłych Województwo: warmińsko-mazurskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W ROKU 2007 W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W ROKU 2007 W UJĘCIU STATYSTYCZNYM STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W ROKU 2007 W UJĘCIU STATYSTYCZNYM Warszawa, lipiec 2004 Warszawa 2008 STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO BAZA INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp. Nazwa instytucji Dane adresowe Dane teleadresowe 1. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

I. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego w 2017 roku w porównaniu do 2016 r.

I. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego w 2017 roku w porównaniu do 2016 r. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu białostockiego z wyłączeniem obszaru miejskiego miasta Białegostoku za 217 rok. I. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 12 lutego 2014 roku

Siedlce, 12 lutego 2014 roku Siedlce, 12 lutego 2014 roku Przestępstwa ogółem 4000 Wykrywalność 66,5% 3000 3247 2904 2000 1940 1000 1456 0 postępowania wszczęte czyny stwierdzone czyny wykryte podejrzani 3864 Dynamika przestępstw

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 220. Przestępczość nieletnich

Informacja. Nr 220. Przestępczość nieletnich KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przestępczość nieletnich Czerwiec 1994 Jolanta Szymańczak Informacja Nr 220 W ostatnich latach odnotowuje się stały

Bardziej szczegółowo

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138109,lomzynscy-funkcjonariusze-podsumowali-rok-pracy.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 14:35 ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w marcu 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Załącznik nr 13 personel pracujący w jednostkach SOR ZRM TABELA 13- personel pracujący w jednostkach (SOR, ZRM) stan na 31.12. 2011 r SOR ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w tym: 1 FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W SZKOLE I I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

PRZESTĘPCZOŚĆ W SZKOLE I I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZESTĘPCZOŚĆ W SZKOLE I I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Dane dotyczą przestępstw popełnionych na terenie szkół podstawowych i gimanazjum 2009 2010 2011 2012 Uszczerbek na 2 208 2 953 2 613 1 894 Udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 4 lutego 9 r. Raport roczny 8 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej

SPRAWOZDANIE. z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej Oryginał zatwierdził Olsztyn, 2013.01.31 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-419/2013 SPRAWOZDANIE z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 21 lutego 2018 r.

Olsztyn, 21 lutego 2018 r. Aktualizacja kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy, Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski Załącznik nr 10 szpitalne oddziały ratunkowe TABELA 10- szpitalne oddziały ratunkowe - 2011 r. powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200

Bardziej szczegółowo

Koło, dnia 6 lutego 2019 r. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI WKOLE

Koło, dnia 6 lutego 2019 r. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI WKOLE KOMENDANT POWATOWY POLCJ WKOLE Koło, dnia 6 lutego 2019 r. SPRA WOZDANE Z DZAŁALNOŚC KOMENDANTA POWATOWEGO POLCJ W KOLE ORAZ NFORMACJA O STANE BEZPECZEŃSTWA PORZĄDKU PUBLCZNEGO NA TERENE KOŁA ZA ROK 2018

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego TABELA 13- personel pracujący w jednostkach (SOR, ZRM) stan na 31.12. 2011 r SOR w tym: ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1 FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. 10-603 ul. METALOWA 6 000000007431 ZRTM 25 25 14 14 88

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologiom społecznym

SPRAWOZDANIE. z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologiom społecznym ZATWIERDZAM Olsztyn, 2012.01.31 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-1077/2012 SPRAWOZDANIE z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo w szkole Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy Zespołu Szkół nr 4 z Policją z sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Funkcjonariusze zabezpieczyli 19 imprez masowych, w tym 16 sportowych i 3 koncerty w Wągrowcu angażując do tego znaczne siły osobowe i sprzętowe.

Funkcjonariusze zabezpieczyli 19 imprez masowych, w tym 16 sportowych i 3 koncerty w Wągrowcu angażując do tego znaczne siły osobowe i sprzętowe. Odprawa roczna wągrowieckiej policji 8 stycznia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyła się narada roczna podsumowująca wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE I. ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNEJ. a) alkoholizm: ZATWIERDZAM Olsztyn, 2009.01.29

SPRAWOZDANIE I. ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNEJ. a) alkoholizm: ZATWIERDZAM Olsztyn, 2009.01.29 ZATWIERDZAM Olsztyn, 2009.01.29 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 205/2009 SPRAWOZDANIE o stanie prewencji kryminalnej i zadaniach realizowanych w tym zakresie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II W BARTOSZYCACH WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200 BARTOSZYCE WYSZYŃSKIEGO 11 2801021 BARTOSZYCE nie tak 200 1 1 4 2 POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Edukacja prawna młodzieży

Edukacja prawna młodzieży Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu Program działań edukacyjno-profilaktycznych Edukacja prawna młodzieży Autorzy programu: Edyta Jeżyk, Małgorzata Kaliszewska-Kubacka

Bardziej szczegółowo

KWP: ALKOHOL I NARKOTYKI POLICJANCI PODSUMOWALI DZIAŁANIA NA DROGACH WARMII I MAZUR

KWP: ALKOHOL I NARKOTYKI POLICJANCI PODSUMOWALI DZIAŁANIA NA DROGACH WARMII I MAZUR POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/162772,kwp-alkohol-i-narkotyki-policjanci-podsumowali-dzialania-na-drogach-warmii-i- Maz.html 2019-05-11, 23:15 Strona znajduje się w archiwum. KWP: ALKOHOL

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z podjętych przez KWP w Bydgoszczy działań i osiągniętych wyników w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2009 roku

Sprawozdanie z podjętych przez KWP w Bydgoszczy działań i osiągniętych wyników w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2009 roku KWP w Bydgoszczy Źródło: http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/kwb/statystyki/przestepczosc-nieletni/7935,sprawozdanie-z-zakresu-rozpoz nania-i-profilaktycznej-pracy-policji-na-rzecz-zapo.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ INTERWENCYJNO WYCHOWAWCZYCH

PROGRAM DZIAŁAŃ INTERWENCYJNO WYCHOWAWCZYCH PROGRAM DZIAŁAŃ INTERWENCYJNO WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w ŻARKACH W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM

Bardziej szczegółowo

R a p o r t z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2009 roku

R a p o r t z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2009 roku R a p o r t z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2009 roku z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz Warszawa, 2010 r. 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w

2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w CO TO JEST ROZBÓJ? ART. 280 Kodeksu karnego mówi: 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo dopuszczając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Zespół szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci

Bardziej szczegółowo

Wpływ zaplecza osobowościowego na brutalizację czynów przestępczych dziewcząt

Wpływ zaplecza osobowościowego na brutalizację czynów przestępczych dziewcząt Wpływ zaplecza osobowościowego na brutalizację czynów przestępczych dziewcząt OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH DLA DZIEWCZĄT W POLSCE Dziewczęta stanowią około 10% ogółu wychowanków przebywających

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ.

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. LUBUSKIEGO I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne PSP

Jednostki organizacyjne PSP przesuń do początku strony KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ http://www.strazpozarna.intracom.pl/komenda_glowna/jednostki_organizacyjne_psp/printpdf.html/st:22.ht ml Drukuj grafikę: tak nie Jednostki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e

K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Ż n i n i e ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŻNINIE ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE INFORMACJE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lp Nazwa Aglomeracji Akty prawa miejscowego dotyczące aglomeracji z terenu woj. warmińskomazurskiego

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia Załącznik nr 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego TABELA 12 -Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze o działalności w 2015 roku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze o działalności w 2015 roku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze o działalności w 2015 roku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu jaworskiego Jawor, Styczeń 2016 1 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015)

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Milanówek Powierzchnia 13,44 km 2 Ludność 16 353 osób BARANÓW GRODZISK MAZOWIECKI MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA

Bardziej szczegółowo

KOLEJNYM ROKIEM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI NA DOLNYM ŚLĄSKU

KOLEJNYM ROKIEM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI NA DOLNYM ŚLĄSKU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137947,2016-kolejnym-rokiem-ograniczania-przestepczosci-na-dolnym-slasku.html Wygenerowano: Wtorek, 28 listopada 2017, 18:22 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr

Bardziej szczegółowo