Kosztorys Nakładczy. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys Nakładczy. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO"

Transkrypt

1 Kosztorys Nakładczy NAZWA INWESTYCJI : Remont stropu tunelu nawęglania na placu węglowym Ciepłowni Miejskiej -Pabianice ADRES INWESTYCJI : Pabianice ul. Konstantynowska 62 INWESTOR : Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : Pabianice ul. Św. Rocha 8 BRANŻA : budowlana Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAPRAWA KONSTRUKCJI MONOLITYCZNEJ STROPU NOWE PŁYTY ŻELBETOWE PRZEKRYCIA TUNELU NAPRAWA NAWIERZCHNI

3 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad m 3 d cm nawierzchnia placu wzdłuż tunelu 0.5*0.2*( )*2 m RAZEM KNR 2-02 Płyty stropowe środkowe pełne długości 3,3 m Demontaż innym żurawiem. elem. d z.sz analogia 24 elem RAZEM KNR AT-17 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia d ściana fragment ścian 48*0.84* RAZEM KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m 3 d żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 6.6*1.4 m *1.5 m *1.25*3.3*0.12 m RAZEM KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m 3 d za każdy następny 1 km Krotność = 9 6.6*1.4 m *1.5 m *1.25*3.3*0.12 m RAZEM Rozporz.w Koszt utylizacji gruzu t d.1 sprawie opłat za korzystanie ze środ.na 2010 r. M.P kalk. własna 24*2.2 t *2.0 t *2.0 t KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d RAZEM Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości m 3 do 1.5 m w gruncie kat. I-II podbudowa nawierzchni placu wzdłuż tunelu 0.5*0.2*( )*2 m RAZEM Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m 3 grunt.kat. I-II podbudowa nawierzchni placu wzdłuż tunelu 0.5*0.2*( )*2 m RAZEM Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m 3 Krotność = m RAZEM t 10 Rozporz.w Koszt utylizacji ziemi d.1 sprawie opłat za korzystanie ze środ.na 2010 r. M.P kalk. własna 6.6*1.7 t RAZEM NAPRAWA KONSTRUKCJI MONOLITYCZNEJ STROPU 11 KNR BC-02 Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach d poziomych i pionowych ( )* *( )*

4 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych sufitowych niemalowanych d * strop - część * * * * strop - część * RAZEM KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pionowych niemalowanych d (4* )* strop - część 3 4*0.28*(3.0-4*0.28)+4*0.28*(3.35-4*0.2)+4*2*0.28* *(2*3.0+2*3.35+2* ) 4*0.28*(3.0-4*0.28)+4*0.28*(3.35-4*0.2)+4*2*0.28* *(2*3.0+2*3.35+2* ) strop - część 7 (4* )* KNR BC-02 d KNR-W 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR BC-02 d KNR BC-02 d RAZEM Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o m śr. do 16 mm 4*3.0 m *0.82 m m strop - część m *4* *16* m strop - część m RAZEM Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników m strzemiona 18*0.57+2*16* RAZEM Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych kg o śr. do 6 mm strzemiona nowe strzemiona (18+2*16)*0.82*0.222 kg RAZEM Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych kg o śr mm nowe zbr. podłużne 3*4*3.0*1.58 kg RAZEM Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką m antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm 18*0.65 m *16* RAZEM Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką m antykorozyjną na powierzchniach sufitowych; pręty o śr. do 16 mm 4*3.0 m *0.17 m m strop - część m *16*0.17 m *4* m strop - część 7-4 -

5 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 10.0 m RAZEM KNR BC-02 d KNR BC-02 d KNR BC-02 d KNR BC-02 d KNR BC-02 d KNR BC-02 d KNR BC-02 d Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych 2.6* strop - część * * * * strop - część * Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych (4* )* strop - część 3 4*0.28*(3.0-4*0.28)+4*0.28*(3.35-4*0.2)+4*2*0.28* *(2*3.0+2*3.35+2* 1.5) 4*0.28*(3.0-4*0.28)+4*0.28*(3.35-4*0.2)+4*2*0.28* *(2*3.0+2*3.35+2* 1.5) RAZEM strop - część 7 (4* )* RAZEM Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm ( )* strop - część * * * *1.5-2*0.2* strop - część * RAZEM Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm (4* )* strop - część 3 4*0.28*(3.0-4*0.28)+4*0.28*(3.35-4*0.2)+4*2*0.28* *(2*3.0+2*3.35+2* 1.5) 4*0.28*(3.0-4*0.28)+4*0.28*(3.35-4*0.2)+4*2*0.28* *(2*3.0+2*3.35+2* 1.5) strop - część 7 (4* )* RAZEM Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku Krotność = 3 ( )* *( )* RAZEM Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm 0.2* *0.2* RAZEM Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych i żelbetowychzaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 10 mm ubytku Krotność = 4 0.2* *0.2* RAZEM

6 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 27 KNR BC-02 Reprofilacja naroży 30x30 mm w konstrukcjach żelbetowych m d strop - część m RAZEM NOWE PŁYTY ŻELBETOWE PRZEKRYCIA TUNELU 28 KNR 2-02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z wykorzystaniem pompy d do betonu 3.3*( ) RAZEM KNR 2-02 Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości d płyty - z wykorzystaniem pompy do betonu Krotność = 5 3.3*( ) KNR 2-02 d KNR 2-02 d NNRNKB d analogia 33 KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-02 d analogia RAZEM Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty t żebrowane t RAZEM Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty t żebrowane t RAZEM (z.v) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 (3.3+2*0.35)* RAZEM Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm 3.3* RAZEM Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = RAZEM Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową RAZEM NAPRAWA NAWIERZCHNI 36 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu d podbudowa nawierzchni placu wzdłuż tunelu 0.5*( )* KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d RAZEM Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 17 podbudowa nawierzchni placu wzdłuż tunelu 0.5*( )* RAZEM Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm nawierzchnia placu wzdłuż tunelu 0.5*( )* RAZEM Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm nawierzchnia placu wzdłuż tunelu 0.5*( )* RAZEM Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 nawierzchnia placu wzdłuż tunelu 0.5*( )* RAZEM

7 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych m 3 d niezbrojonych o grubości ponad 15 cm obmiar = m 3 r-g r-g/m 3 2 d.1 KNR z.sz analogia Płyty stropowe środkowe pełne długości 3,3 m Demontaż innym żurawiem. obmiar = elem. ele m. 1.79*1.15=2.0585r-g/elem. 2* żuraw 0.5*1.15=0.575m-g/elem. 3* Samochód skrzyniowy 15-20t(1) 0.01*1.15=0.0115m-g/elem. 3 KNR AT-17 d Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana obmiar = r-g m-g m-g r-g/ r-g szt m Mi 2* tarcza diamentowa śr.350 mm 0.22szt/ 3* woda 0.3m 3 / 4* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % m-g * piła tarczowa z prowadnicą 1.16m-g/ 4 d.1 KNR Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km obmiar = m r-g/m 3 r-g m-g * samochód samowyładowczy 5 t 1.23m-g/m 3 5 d.1 KNR Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 obmiar = m 3 m-g * samochód samowyładowczy 5 t 0.04*9=0.36m-g/m 3 m 3 m 3-7 -

8 6 Rozporz.w Koszt utylizacji gruzu t d.1 sprawie opłat obmiar = t za korzystanie ze środ.na 2010 r. M.P kalk. własna 1* utylizacja gruzu betonowego z rozbiórek 1t/t 7 KNR 4-01 d Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II obmiar = m 3 t m 3 r-g r-g/m 3 8 d.1 KNR Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II obmiar = m r-g/m 3 r-g m-g * samochód samowyładowczy 5 t 0.54m-g/m 3 9 d.1 KNR Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 obmiar = m 3 m-g * samochód samowyładowczy 5 t 0.03*9=0.27m-g/m 3 10 d.1 Rozporz.w sprawie opłat za korzystanie ze środ.na 2010 r. M.P kalk. własna Koszt utylizacji ziemi obmiar = t m 3 m 3 t 1* utylizacja ziemi z wykopu 1t/t t PODSUMOWANIE RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: - 8 -

9 2 NAPRAWA KONSTRUKCJI MONOLITYCZNEJ STROPU 11 KNR BC-02 Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o d gr. do 1 cm na powierzchiach poziomych i pionowych obmiar = r-g r-g/ 12 d.2 KNR BC Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych sufitowych niemalowanych obmiar = r-g/ r-g * piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm 47.1kg/ 3* materiały pomocnicze kg m-g * piaskarnia 0.2m-g/ 5* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m-g m3/min 0.2m-g/ 6* ciągnik kołowy KM m-g m-g/ 7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g m-g/ 13 d.2 KNR BC Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pionowych niemalowanych obmiar = r-g/ r-g * piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm 42.4kg/ 3* materiały pomocnicze kg m-g * piaskarnia 0.18m-g/ 5* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m-g m3/min 0.18m-g/ 6* ciągnik kołowy KM m-g m-g/ 7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g m-g/ 14 d.2 KNR BC Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm obmiar = m m 0.11r-g/m r-g

10 2* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 kg mm 10.6kg/m 3* materiały pomocnicze 4* piaskarnia do czyszczenia metalu 0.044m-g/m 5* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min 0.044m-g/m 6* ciągnik kołowy KM 0.004m-g/m 7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0.004m-g/m 15 KNR-W 4-01 d r-g/m Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników obmiar = m 2* Elektrody do stal.-er fi 3,25mm, dł. 450mm 0.217[100 szt.]/m 3* materiały pomocnicze 2%(od M) 4* spawarka elektryczna 0.42m-g/m 16 KNR 4-01 d r-g/kg Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm strzemiona obmiar = kg 2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6mm 1.002kg/kg 3* drut stalowy okrągły miękki 0.025kg/kg 4* materiały pomocnicze 2%(od M) 17 KNR 4-01 d r-g/kg Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr mm obmiar = kg 2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr. 16mm 1.02kg/kg 3* drut stalowy okrągły miękki 0.016kg/kg 4* materiały pomocnicze 2%(od M) m-g m-g m-g m-g m r-g szt. % m-g kg r-g kg kg % kg r-g kg kg %

11 18 KNR BC-02 Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych m d przed korozją mineralną powłoką antyko- rozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm obmiar = m 0.08r-g/m 2* mineralna powłoka antykorozyjna typu ASOC- RET-KS/HB 0.2kg/m 3* materiały pomocnicze 19 KNR BC-02 d r-g/m Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach sufitowych; pręty o śr. do 16 mm obmiar = m 2* mineralna powłoka antykorozyjna typu ASOC- RET-KS/HB 0.2kg/m 3* materiały pomocnicze 20 KNR BC-02 d Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych obmiar = r-g kg m r-g kg r-g/ r-g * mineralna powłoka antykorozyjna typu ASOC- RET-KS/HB 2.03kg/ 3* materiały pomocnicze 21 KNR BC-02 d Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych obmiar = kg r-g/ r-g * mineralna powłoka antykorozyjna typu ASOC- RET-KS/HB 2.03kg/ 3* materiały pomocnicze kg

12 22 KNR BC-02 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni d sufitowej konstrukcji żelbetowych za- prawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm obmiar = r-g/ r-g * mineralna warstwa sczepna typu ASOCRET- kg KS/HB 2.03kg/ 3* zaprawa naprawcza typu ASOCRET-FM 40V kg kg/ 4* materiały pomocnicze 23 KNR BC-02 d Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm obmiar = r-g/ r-g * mineralna warstwa sczepna typu ASOCRET- kg KS/HB 2.03kg/ 3* zaprawa naprawcza typu ASOCRET-FM 40V kg kg/ 4* materiały pomocnicze 24 KNR BC-02 d Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku Krotność = 3 obmiar = *3=0.42r-g/ r-g kg * zaprawa naprawcza typu ASOCRET-FM 40V 10.15*3=30.45kg/ 3* materiały pomocnicze 25 KNR BC-02 d Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm obmiar = r-g/ r-g * mineralna warstwa sczepna typu ASOCRET- KS/HB 2.03kg/ kg * zaprawa naprawcza typu ASOCRET-GM kg/ kg * materiały pomocnicze

13 26 KNR BC-02 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni d poziomych konstrukcji betonowych i żelbetowychzaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 10 mm ubytku Krotność = 4 obmiar = *4=0.84r-g/ r-g kg * zaprawa naprawcza typu ASOCRET-GM *4=81.2kg/ 3* materiały pomocnicze 27 KNR BC-02 d Reprofilacja naroży 30x30 mm w konstrukcjach żelbetowych obmiar = m m 0.18r-g/m 2* mineralna warstwa sczepna typu ASOCRET- KS/HB 0.085kg/m 3* zaprawa naprawcza typu ASOCRET-FM 40V 0.91kg/m 4* materiały pomocnicze r-g kg kg PODSUMOWANIE RAZEM NAPRAWA KONSTRUKCJI MONOLITYCZNEJ STROPU RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

14 3 NOWE PŁYTY ŻELBETOWE PRZEKRYCIA TUNELU 28 KNR 2-02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm d płaskie - z wykorzystaniem pompy do betonu obmiar = r-g/ r-g m m m m kg * Beton zwykły C30/37 (B-37), W m 3 / 3* Drewno na stemple okrągłe korowane m 3 / 4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m 3 / 5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m 3 / 6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.406kg/ 7* materiały pomocnicze 1.5%(od M) % m-g m-g m-g * wyciąg m-g/ 9* środek transportowy m-g/ 10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) 0.014m-g/ 29 d.3 KNR Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z wykorzystaniem pompy do betonu Krotność = 5 obmiar = *5= r-g/ r-g m * Beton zwykły C30/37 (B-37), W *5=0.051m 3 / 3* materiały pomocnicze 1.5%(od M) % m-g m-g * wyciąg *5= m-g/ 5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) 0.001*5=0.005m-g/ 30 d.3 KNR Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane obmiar = t t 47.75r-g/t 2* pręty żebrowane 10 mm 1020kg/t 3* materiały pomocnicze 1.5%(od M) 4* prościarka do prętów 4.8m-g/t 5* nożyce do prętów 6.4m-g/t 6* giętarka do prętów 5.4m-g/t r-g kg % m-g m-g m-g

15 7* wyciąg m-g m-g/t 8* środek transportowy m-g m-g/t 31 KNR 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji t d monolitycznych budowli - pręty żebrowane obmiar = t 47.75r-g/t 2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr. 16mm 1020kg/t 3* materiały pomocnicze 1.5%(od M) 4* prościarka do prętów 4.8m-g/t 5* nożyce do prętów 6.4m-g/t 6* giętarka do prętów 5.4m-g/t 7* wyciąg 1m-g/t 8* środek transportowy 1.8m-g/t 32 d.3 NNRNKB analogia (z.v) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 obmiar = r-g kg % m-g m-g m-g m-g m-g *2=0.26r-g/ r-g * polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 1.15*2=2.3 / * gaz propan-butan 0.1*2=0.2kg/ kg * materiały pomocnicze 1.5%(od M) % m-g m-g * wyciąg 0.002*2=0.004m-g/ 6* środek transportowy 0.003*2=0.006m-g/ 33 d.3 KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm obmiar = r-g/ r-g * kit asfaltowy dylatacyjny kg kg/ 3* krawędziaki iglaste kl.ii m m 3 / 4* piasek m m 3 / 5* papa smołowa izolacyjna /

16 6* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm / 7* woda m Mi 0.075m 3 / 8* materiały pomocnicze % %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7) 9* Beton zwykły C25/30 (B-30) m 3 / m m-g * Walec wibrac.samoj.2,5t(1) 0.021m-g/ 34 d.3 KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 4 obmiar = *4=0.1116r-g/ r-g * papa smołowa izolacyjna 0.001*4=0.004 / 3* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm 0.002*4=0.008 / 4* materiały pomocnicze % %(od M2+M3) 5* Beton zwykły C25/30 (B-30) *4=0.0406m 3 / m m-g * Walec wibrac.samoj.2,5t(1) 0.004*4=0.016m-g/ 35 d.3 KNR analogia Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową obmiar = r-g/ r-g * siatka stalowa do zbrojenia posadzek z prętów śr.6mm o oczkach 10x10cm 1.02 / 3* materiały pomocnicze 1.5%(od M) % m-g m-g * wyciąg m-g/ 5* środek transportowy m-g/ Słownie: PODSUMOWANIE RAZEM NOWE PŁYTY ŻELBETOWE PRZEKRYCIA TUNELU RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

17 4 NAPRAWA NAWIERZCHNI 36 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym d cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar = r-g/ r-g m m Mi 2* piasek 0.037m 3 / 3* woda m 3 / 4* materiały pomocnicze % %(od M) 37 KNR 2-31 d Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 17 obmiar = *17=0.1411r-g/ r-g m m Mi 2* piasek *17=0.2091m 3 / 3* woda *17=0.0102m 3 / 4* materiały pomocnicze % %(od M) 38 KNR 2-31 d Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm obmiar = r-g/ r-g m m m Mi 2* krawędziaki iglaste kl.ii m 3 / 3* piasek 0.05m 3 / 4* papa smołowa izolacyjna / 5* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm / 6* woda 0.075m 3 / 7* materiały pomocnicze % %(od M2+M3+M4+M5+M6) 8* mieszanka betonowa m 3 / m m-g * Walec wibrac.samoj.2,5t(1) 0.051m-g/ 39 d.4 KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm obmiar = r-g/ r-g

18 2* masa asfaltowa zalewowa kg kg/ 3* krawędziaki iglaste kl.ii m m 3 / 4* piasek m m 3 / 5* papa smołowa izolacyjna / 6* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm / 7* woda m Mi 0.075m 3 / 8* materiały pomocnicze % %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7) 9* mieszanka betonowa m 3 / m m-g * Walec wibrac.samoj.2,5t(1) 0.021m-g/ 40 d.4 KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 obmiar = *3=0.0837r-g/ r-g * papa smołowa izolacyjna 0.001*3=0.003 / 3* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm 0.002*3=0.006 / 4* materiały pomocnicze % %(od M2+M3) 5* Beton zwykły C25/30 (B-30) *3= m 3 / m m-g * Walec wibrac.samoj.2,5t(1) 0.004*3=0.012m-g/ Słownie: PODSUMOWANIE RAZEM NAPRAWA NAWIERZCHNI RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

19 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartość zł ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAPRAWA KONSTRUKCJI MONOLITYCZNEJ STROPU NOWE PŁYTY ŻELBETOWE PRZEKRYCIA TUNELU NAPRAWA NAWIERZCHNI RAZEM Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: Udział procentowy

20 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych m 3 d niezbrojonych o grubości ponad 15 cm obmiar = 0.5*0.2*( )*2 = m 3 r-g r-g/m 3 2 d.1 KNR z.sz analogia Płyty stropowe środkowe pełne długości 3,3 m Demontaż innym żurawiem. obmiar = 24 elem. ele m. 1.79*1.15=2.0585r-g/elem. 2* żuraw 0.5*1.15=0.575m-g/elem. 3* Samochód skrzyniowy 15-20t(1) 0.01*1.15=0.0115m-g/elem. 3 KNR AT-17 d Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana obmiar = 48*0.84*0.15 = r-g m-g m-g r-g/ r-g szt m Mi 2* at17002 tarcza diamentowa śr.350 mm 0.22szt/ 3* woda 0.3m 3 / 4* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % m-g * at173 piła tarczowa z prowadnicą 1.16m-g/ 4 d.1 KNR Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km obmiar = 6.6* * *1.25*3.3* RAZEM m r-g/m 3 r-g m-g * samochód samowyładowczy 5 t 1.23m-g/m 3 5 d.1 KNR Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 obmiar = 6.6* * *1.25*3.3* RAZEM m 3 m 3 m

21 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI m-g * samochód samowyładowczy 5 t 0.04*9=0.36m-g/m 3 6 d.1 Rozporz.w sprawie opłat za korzystanie ze środ.na 2010 r. M.P kalk. własna Koszt utylizacji gruzu obmiar = 24* * * RAZEM t t 1* utylizacja gruzu betonowego z rozbiórek 1t/t 7 KNR 4-01 d Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II obmiar = 0.5*0.2*( )*2 = m 3 t m 3 r-g r-g/m 3 8 d.1 KNR Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II obmiar = 0.5*0.2*( )*2 = m r-g/m 3 r-g m-g * samochód samowyładowczy 5 t 0.54m-g/m 3 9 d.1 KNR Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 obmiar = 6.6 m 3 m-g * samochód samowyładowczy 5 t 0.03*9=0.27m-g/m 3 10 d.1 Rozporz.w sprawie opłat za korzystanie ze środ.na 2010 r. M.P kalk. własna Koszt utylizacji ziemi obmiar = 6.6*1.7 = t 1* utylizacja ziemi z wykopu t t/t 2 NAPRAWA KONSTRUKCJI MONOLITYCZNEJ STROPU m 3 m 3 t

22 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 11 KNR BC-02 Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o d gr. do 1 cm na powierzchiach poziomych i pionowych obmiar = ( )* *( )* RAZEM r-g r-g/ 12 d.2 KNR BC Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych sufitowych niemalowanych obmiar = 2.6* strop - część * * * * strop - część * RAZEM r-g/ r-g * piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm 47.1kg/ 3* materiały pomocnicze kg m-g * piaskarnia 0.2m-g/ 5* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m-g m3/min 0.2m-g/ 6* ciągnik kołowy KM m-g m-g/ 7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g m-g/ 13 d.2 KNR BC Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pionowych niemalowanych obmiar = (4* )* strop - część 3 4*0.28*(3.0-4*0.28)+4*0.28*(3.35-4*0.2)+4*2* 0.28* *(2*3.0+2*3.35+2*1.5) *0.28*(3.0-4*0.28)+4*0.28*(3.35-4*0.2)+4*2* 0.28* *(2*3.0+2*3.35+2*1.5) strop - część 7 (4* )* RAZEM r-g/ r-g * piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm 42.4kg/ 3* materiały pomocnicze kg

23 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI m-g * piaskarnia 0.18m-g/ 5* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m-g m3/min 0.18m-g/ 6* ciągnik kołowy KM m-g m-g/ 7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g m-g/ 14 d.2 KNR BC Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm obmiar = 4* * strop - część *4* *16* strop - część RAZEM m m 0.11r-g/m 2* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm 10.6kg/m 3* materiały pomocnicze 4* piaskarnia do czyszczenia metalu 0.044m-g/m 5* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min 0.044m-g/m 6* ciągnik kołowy KM 0.004m-g/m 7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t 0.004m-g/m 15 KNR-W 4-01 d r-g/m Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników obmiar = 18*0.57+2*16*0.57 = m 2* Elektrody do stal.-er fi 3,25mm, dł. 450mm 0.217[100 szt.]/m 3* materiały pomocnicze 2%(od M) 4* spawarka elektryczna 0.42m-g/m 16 KNR 4-01 d Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm strzemiona obmiar = (18+2*16)*0.82*0.222 = kg r-g kg m-g m-g m-g m-g m r-g szt. % m-g kg

24 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 0.16r-g/kg 2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6mm 1.002kg/kg 3* drut stalowy okrągły miękki 0.025kg/kg 4* materiały pomocnicze 2%(od M) 17 KNR 4-01 d r-g/kg Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr mm obmiar = 3*4*3.0*1.58 = kg 2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr. 16mm 1.02kg/kg 3* drut stalowy okrągły miękki 0.016kg/kg 4* materiały pomocnicze 2%(od M) 18 KNR BC-02 d r-g/m Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm obmiar = 18* *16* RAZEM m 2* bc02029 mineralna powłoka antykorozyjna typu ASOC- RET-KS/HB 0.2kg/m 3* materiały pomocnicze 19 KNR BC-02 d Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach sufitowych; pręty o śr. do 16 mm obmiar = 4* * strop - część *16* *4* strop - część RAZEM m r-g kg kg % kg r-g kg kg % m r-g kg m

25 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI r-g r-g/m 2* bc02029 mineralna powłoka antykorozyjna typu ASOC- RET-KS/HB 0.2kg/m 3* materiały pomocnicze 20 KNR BC-02 d Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych obmiar = 2.6* strop - część * * * * strop - część * RAZEM kg r-g/ r-g * bc02029 mineralna powłoka antykorozyjna typu ASOC- RET-KS/HB 2.03kg/ 3* materiały pomocnicze 21 KNR BC-02 d Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych obmiar = (4* )* strop - część 3 4*0.28*(3.0-4*0.28)+4*0.28*(3.35-4*0.2)+4*2* 0.28* *(2*3.0+2*3.35+2*1.5) *0.28*(3.0-4*0.28)+4*0.28*(3.35-4*0.2)+4*2* 0.28* *(2*3.0+2*3.35+2*1.5) strop - część 7 (4* )* RAZEM kg r-g/ r-g * bc02029 mineralna powłoka antykorozyjna typu ASOC- RET-KS/HB 2.03kg/ 3* materiały pomocnicze 22 KNR BC-02 d Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm obmiar = ( )* kg

26 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI strop - część * * * *1.5-2*0.2* strop - część * RAZEM r-g/ r-g * bc02031 mineralna warstwa sczepna typu ASOCRET- kg KS/HB 2.03kg/ 3* bc02033 zaprawa naprawcza typu ASOCRET-FM 40V kg kg/ 4* materiały pomocnicze 23 KNR BC-02 d Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm obmiar = (4* )* strop - część 3 4*0.28*(3.0-4*0.28)+4*0.28*(3.35-4*0.2)+4*2* 0.28* *(2*3.0+2*3.35+2*1.5) *0.28*(3.0-4*0.28)+4*0.28*(3.35-4*0.2)+4*2* 0.28* *(2*3.0+2*3.35+2*1.5) strop - część 7 (4* )* RAZEM r-g/ r-g * bc02031 mineralna warstwa sczepna typu ASOCRET- kg KS/HB 2.03kg/ 3* bc02033 zaprawa naprawcza typu ASOCRET-FM 40V kg kg/ 4* materiały pomocnicze 24 KNR BC-02 d Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku Krotność = 3 obmiar = ( )* *( )* RAZEM *3=0.42r-g/ r-g kg * bc02033 zaprawa naprawcza typu ASOCRET-FM 40V 10.15*3=30.45kg/ 3* materiały pomocnicze

27 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 25 KNR BC-02 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni d poziomych konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm obmiar = 0.2* *0.2* RAZEM r-g/ r-g * bc02031 mineralna warstwa sczepna typu ASOCRET- kg KS/HB 2.03kg/ 3* bc02035 zaprawa naprawcza typu ASOCRET-GM 100 kg kg/ 4* materiały pomocnicze 26 KNR BC-02 d Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych i żelbetowychzaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 10 mm ubytku Krotność = 4 obmiar = 0.2* *0.2* RAZEM *4=0.84r-g/ r-g kg * bc02035 zaprawa naprawcza typu ASOCRET-GM *4=81.2kg/ 3* materiały pomocnicze 27 KNR BC-02 d Reprofilacja naroży 30x30 mm w konstrukcjach żelbetowych obmiar = 1.5 m m 0.18r-g/m r-g * bc02031 mineralna warstwa sczepna typu ASOCRET- KS/HB 0.085kg/m 3* bc02033 zaprawa naprawcza typu ASOCRET-FM 40V 0.91kg/m 4* materiały pomocnicze 3 NOWE PŁYTY ŻELBETOWE PRZEKRYCIA TUNELU 28 d.3 KNR Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z wykorzystaniem pompy do betonu obmiar = 3.3*( ) = kg kg r-g/ r-g

28 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 2* Beton zwykły C30/37 (B-37), W m 3 / 3* Drewno na stemple okrągłe korowane m 3 / 4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m 3 / 5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m 3 / 6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.406kg/ 7* materiały pomocnicze % %(od M) m-g m-g m-g * wyciąg m-g/ 9* środek transportowy m-g/ 10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) 0.014m-g/ 29 d.3 KNR Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z wykorzystaniem pompy do betonu Krotność = 5 obmiar = 3.3*( ) = *5= r-g/ r-g m * Beton zwykły C30/37 (B-37), W *5=0.051m 3 / 3* materiały pomocnicze 1.5%(od M) % m-g m-g * wyciąg *5= m-g/ 5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) 0.001*5=0.005m-g/ 30 d.3 KNR Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane obmiar = t t 47.75r-g/t 2* pręty żebrowane 10 mm 1020kg/t 3* materiały pomocnicze 1.5%(od M) 4* prościarka do prętów 4.8m-g/t 5* nożyce do prętów 6.4m-g/t 6* giętarka do prętów 5.4m-g/t 7* wyciąg 1m-g/t 8* środek transportowy 1.8m-g/t 31 KNR 2-02 d Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane obmiar = t r-g kg % m-g m-g m-g m-g m-g t

29 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 47.75r-g/t 2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr. 16mm 1020kg/t 3* materiały pomocnicze 1.5%(od M) 4* prościarka do prętów 4.8m-g/t 5* nożyce do prętów 6.4m-g/t 6* giętarka do prętów 5.4m-g/t 7* wyciąg 1m-g/t 8* środek transportowy 1.8m-g/t 32 d.3 NNRNKB analogia (z.v) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 obmiar = (3.3+2*0.35)*30.0 = r-g kg % m-g m-g m-g m-g m-g *2=0.26r-g/ r-g * 23 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 1.15*2=2.3 / * gaz propan-butan 0.1*2=0.2kg/ kg * materiały pomocnicze 1.5%(od M) % m-g m-g * wyciąg 0.002*2=0.004m-g/ 6* środek transportowy 0.003*2=0.006m-g/ 33 d.3 KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm obmiar = 3.3*30.0 = r-g/ r-g kg m m m Mi 2* kit asfaltowy dylatacyjny 1.1kg/ 3* krawędziaki iglaste kl.ii m 3 / 4* piasek 0.05m 3 / 5* papa smołowa izolacyjna / 6* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm / 7* woda 0.075m 3 / 8* materiały pomocnicze % %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7) 9* Beton zwykły C25/30 (B-30) m 3 / m

30 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI m-g * Walec wibrac.samoj.2,5t(1) 0.021m-g/ 34 d.3 KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 4 obmiar = *4=0.1116r-g/ r-g * papa smołowa izolacyjna 0.001*4=0.004 / 3* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm 0.002*4=0.008 / 4* materiały pomocnicze % %(od M2+M3) 5* Beton zwykły C25/30 (B-30) *4=0.0406m 3 / m m-g * Walec wibrac.samoj.2,5t(1) 0.004*4=0.016m-g/ 35 d.3 KNR analogia Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową obmiar = r-g/ r-g * siatka stalowa do zbrojenia posadzek z prętów śr.6mm o oczkach 10x10cm 1.02 / 3* materiały pomocnicze 1.5%(od M) % m-g m-g * wyciąg m-g/ 5* środek transportowy m-g/ 4 NAPRAWA NAWIERZCHNI 36 d.4 KNR Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar = 0.5*( )*2 = r-g/ r-g m m Mi 2* piasek 0.037m 3 / 3* woda m 3 / 4* materiały pomocnicze % %(od M) 37 KNR 2-31 d Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 17 obmiar = 0.5*( )*2 =

31 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI *17=0.1411r-g/ r-g m m Mi 2* piasek *17=0.2091m 3 / 3* woda *17=0.0102m 3 / 4* materiały pomocnicze % %(od M) 38 KNR 2-31 d Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm obmiar = 0.5*( )*2 = r-g/ r-g m m m Mi 2* krawędziaki iglaste kl.ii m 3 / 3* piasek 0.05m 3 / 4* papa smołowa izolacyjna / 5* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm / 6* woda 0.075m 3 / 7* materiały pomocnicze % %(od M2+M3+M4+M5+M6) 8* mieszanka betonowa m 3 / m m-g * Walec wibrac.samoj.2,5t(1) 0.051m-g/ 39 d.4 KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm obmiar = 0.5*( )*2 = r-g/ r-g kg m m m Mi 2* masa asfaltowa zalewowa 0.7kg/ 3* krawędziaki iglaste kl.ii m 3 / 4* piasek 0.05m 3 / 5* papa smołowa izolacyjna / 6* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm / 7* woda 0.075m 3 / 8* materiały pomocnicze % %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7) 9* mieszanka betonowa m 3 / m m-g * Walec wibrac.samoj.2,5t(1) 0.021m-g/

32 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI 40 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy d dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 obmiar = 0.5*( )*2 = *3=0.0837r-g/ r-g * papa smołowa izolacyjna 0.001*3=0.003 / 3* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm 0.002*3=0.006 / 4* materiały pomocnicze % %(od M2+M3) 5* Beton zwykły C25/30 (B-30) *3= m 3 / m m-g * Walec wibrac.samoj.2,5t(1) 0.004*3=0.012m-g/

33 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie:

34 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 1. utylizacja gruzu betonowego z rozbiórek t utylizacja ziemi z wykopu t gaz propan-butan kg Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6mm kg pręty żebrowane 10 mm kg pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr. kg mm 7. drut stalowy okrągły miękki kg Elektrody do stal.-er fi 3,25mm, dł. 450mm szt. 9. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg siatka stalowa do zbrojenia posadzek z prętów śr.6mm o oczkach 10x10cm 11. piasek m piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 kg mm 13. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 14. kit asfaltowy dylatacyjny kg masa asfaltowa zalewowa kg papa smołowa izolacyjna Beton zwykły C30/37 (B-37), W6 m Beton zwykły C25/30 (B-30) m mieszanka betonowa m deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m krawędziaki iglaste kl.ii m płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm woda m Drewno na stemple okrągłe korowane m tarcza diamentowa śr.350 mm szt mineralna powłoka antykorozyjna typu ASOC- kg RET-KS/HB 28. mineralna warstwa sczepna typu ASOCRET-KS/ kg HB 29. zaprawa naprawcza typu ASOCRET-FM 40V kg zaprawa naprawcza typu ASOCRET-GM 100 kg materiały pomocnicze zł RAZEM Wartość Grupa Słownie:

35 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g żuraw m-g wyciąg m-g ciągnik kołowy KM m-g Samochód skrzyniowy 15-20t(1) m-g środek transportowy m-g Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g giętarka do prętów m-g nożyce do prętów m-g prościarka do prętów m-g spawarka elektryczna m-g piaskarnia do czyszczenia metalu m-g piaskarnia m-g sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min m-g piła tarczowa z prowadnicą m-g RAZEM Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych do budynku ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie, ul. ul. Gen. Okulickiego 1 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Okulickiego1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont stropu pod przejazdem budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont stropu pod przejazdem budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : 23 Lutego 4/6 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 23 Lutego 4/6 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE W BUDYNKU OSP W ZACZARNIU ADRES INWESTYCJI : ZACZARNIE 33-140 LISIA GÓRA INWESTOR : Urząd Gminy Lisia Góra ADRES INWESTORA : 33-140 Lisia

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Technolo- Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia terenu ZUT - ogrodzenie od str. al. Piastów ADRES INWESTYCJI : WIMiM ul. Kordeckiego-Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m 3

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m 3 1 KNR 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 0125-02 o grubości do 15 cm z darnią z przerzu- tem obmiar = 8.1*0.6 = 4.860 0.263*0.955=0.251165r-g/ r-g 1.2207 2 KNR 2-01 0215-01 Wykopy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - OGRODZENIE PŁYTY GŁÓWNEJ BOIS- KA OD STRONY PÓŁNOCNEJ, WSCHODNIEJ, POŁUDNIOWEJ

KOSZTORYS OFERTOWY - OGRODZENIE PŁYTY GŁÓWNEJ BOIS- KA OD STRONY PÓŁNOCNEJ, WSCHODNIEJ, POŁUDNIOWEJ KOSZTORYS OFERTOWY - OGRODZENIE PŁYTY GŁÓWNEJ BOIS- KA OD STRONY PÓŁNOCNEJ, WSCHODNIEJ, POŁUDNIOWEJ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Konstrukcje z betonu zbrojonego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Konstrukcje z betonu zbrojonego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego NAZWA INWESTYCJI : Fundament pod wagę samochodową firmy WAG-POL typ PP 3x19 60 ton ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 501A na Vp. w budynku A OUM ADRES INWESTYCJI : 90-132 Łódź ul. Narutowicza 75 INWESTOR : Okręgowy Urząd Miar w Łodzi ADRES INWESTORA : 90-132 Łódź

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGRODZENIA CENTRUM REAGOWANIA EPIDEMIOLOGICZNEGO SIŁ ZBROJNYCH R.P. - TYP

Bardziej szczegółowo

<Tytuł Kosztorysu> REMONT NIECKI BASENOWEJ BRODZIKA DLA DZIECI WRAZ Z PLAŻĄ ETAP Ia UL. 3-GO MAJA 36 A, CZERWIONKA - LESZCZYNY

<Tytuł Kosztorysu> REMONT NIECKI BASENOWEJ BRODZIKA DLA DZIECI WRAZ Z PLAŻĄ ETAP Ia UL. 3-GO MAJA 36 A, CZERWIONKA - LESZCZYNY REMONT NIECKI BASENOWEJ BRODZIKA DLA DZIECI WRAZ Z PLAŻĄ ETAP Ia Data: Inwestor: Obiekt: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI UL. 3-GO MAJA 36 A, CZERWIONKA - LESZCZYNY MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

MK Konstrukcje Karolina Kubica Bielsko-Biała, ul. Górska 200. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2016

MK Konstrukcje Karolina Kubica Bielsko-Biała, ul. Górska 200. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2016 MK Konstrukcje Karolina Kubica 43-300 Bielsko-Biała, ul. Górska 200 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont ściany oporowej w/c DP nr 2678 S - ul.górnosląska w Wiśle ADRES INWESTYCJI : Wisła INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) "PROKOL" Pracownia Projektowo - Kosztorysowa ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno, PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie miejsca wypoczynku związanego z bł. Edmundem Bojanowskim na rynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO Przedmiar robót Data:2009-11-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Bardziej szczegółowo

Naprawa murków attykowych w budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1

Naprawa murków attykowych w budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 Usługi Budowlane mgr inż Zygmunt Domarecki 44-144 Żernica, ul. Leśna 2B Naprawa murków attykowych w budynku Pływalni Krytej w Bytomiu przy ul. Parkowej 1 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pływalni krytej w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO SZKOŁY OD STRONY UL. TRYBUNALSKIEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE COKOŁÓW BALUSTRADOWYCH Z CZĘSCIOWĄ NAPRAWĄ POKRYCIA DACHOWEGO ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: mgr inż. Witold Krygier 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : 93-030 Łódź ul. Bednarska 15 INWESTOR : Dom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I uwzb Waldemar Błachowicz 08-130 Kotuń, Albinów 5D PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I NAZWA INWESTYCJI : WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KARCZEWSKIEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOŁACZYCACH II ETAP

Przedmiar robót / kosztorys ślepy OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOŁACZYCACH II ETAP Przedmiar robót / kosztorys ślepy Nazwa i kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Inwestor: GMINA KOŁACZYCE,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Wzmocnienie muru oporowego ADRES INWESTYCJI : police ul.dolna INWESTOR : Urząd Miejski w Policach ADRES INWESTORA : Police ul.batorego 3 BRANŻA : budowlana DATA OPRACOWANIA : lipiec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia architektoniczna ATRIUM Łódź ul. Ptasia 5/10

PRZEDMIAR. Pracownia architektoniczna ATRIUM Łódź ul. Ptasia 5/10 Pracownia architektoniczna ATRIUM Łódź ul. Ptasia 5/10 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych NAZWA INWESTYCJI : Projekt

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont stropu. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont stropu. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Dąbrowskiego 20, 22 abcd Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Adres : Ul. Dabrowskiego 20, 22 abcd Wykonawca :... Adres :...

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tokarek SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Sebasian Adamski DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tokarek SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Sebasian Adamski DATA OPRACOWANIA : Biuro Projektowe TOKBUD Krzysztof Tokarek os. A. Biernackiego 94, 44-370 Pszów KOSZTORYS Ślepy - wzmocnienie Skarpy NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie skarpy w rejonie SP16 w Jastrzębiu-Zdroju ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45410000-4 Tynkowanie 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : SZPITAL w CZERWONEJ GÓRZE INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa szybu windy wraz z dostawą urzadzenia ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty rekreacyjnej w Donimierzu- Etap I ADRES INWESTYCJI : Donimierz działka nr 120 INWESTOR : GMINA SZEMUD ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT ul. Browarna 4, 59-100 Polkowice PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213400-7 Instalowanie pomieszczeń dla personelu 45233253-7 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ZADANIE 2 - ZAŁĄCZNIK NR 8 B - izolacja ścian zewnętrznych

PRZEDMIAR - ZADANIE 2 - ZAŁĄCZNIK NR 8 B - izolacja ścian zewnętrznych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR - ZADANIE 2 - ZAŁĄCZNIK NR 8 B - izolacja ścian zewnętrznych NAZWA INWESTYCJI : Remont Domu Studenta Nr 1 ZUT

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reprofilacja fundamentu wentylatora 330 X PN-2 ADRES INWESTYCJI : ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police INWESTOR : Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : Police,

Bardziej szczegółowo

m 3 -- R -- 1* robocizna r-g r-g/m 3 Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: -- R -- 1* robocizna r-g

m 3 -- R -- 1* robocizna r-g r-g/m 3 Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: -- R -- 1* robocizna r-g 1KNR 4-01 Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione 0102-05 o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. III - niwelacja terenu pod schody i płytę denną obmiar = 4.0*0.95*0.25+2.5*0.95*0.2 = 1.425 1* robocizna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Gosiewski (Budowlana) DATA OPRACOWANIA : 21.07.2015

ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Gosiewski (Budowlana) DATA OPRACOWANIA : 21.07.2015 ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka hali magazynowej ADRES INWESTYCJI : Szczeci, ul. Twardowskiego 18 INWESTOR : ZBiLK ADRES INWESTORA : Szczecin, Mariacka 25

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45233252-0, Roboty w zakresie naw Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 233252-0,Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAZWA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane 1 KNR AT-03 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 m d.1 0101-04 cm - posadzka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH Wojskowy Zarząd Infrastruktury 6-967 Poznań ul. Kościuszki 92/98 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji termicznej daxchu budynku nr 14 Poznań ul. Wojska Polskiego 84/86 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa 1. gaz propan-butan kg 0.8364 0.8364 0.00 0.00 2. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 130.0208 130.0208 0.00 0.00 3. pręty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY i PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY i PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ZBiLK DZIAŁ TECHNICZNY Szczecin ul. Żubrów 1 45000000-7 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY i PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Naprawa ścian budynku poptrzez klamrowanie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. MAREK PATUŁA DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II KW. 2016R.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. MAREK PATUŁA DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II KW. 2016R. KOSZTORYS ŚLEPY ŚMIETNIKÓW PODZIEMNYCH ADRES INWESTYCJI : TORUŃ UL. PODMURNA/SZEROKA INWESTOR : GMINA MIASTA TORUŃ ADRES INWESTORA : TORUŃ UL.WAŁY GENERAŁA SIKORSKIEGO 8 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji Budynku Technicznego (Scena przy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr. Przedsiębiorstwo Usługowe PIOTBUD ul. Traugutta 1 m.3, 95-100 Zgierz KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. "AN BUD" Zakład InŜynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13

KOSZTORYS NAKŁADCZY. AN BUD Zakład InŜynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13 "AN BUD" Zakład InŜynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45410000-4 Tynkowanie NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót LGJ200617

Przedmiar robót LGJ200617 Przedmiar robót LGJ200617 Roboty remontowe związane z montażem dźwigu osobowego. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Remontowe Budowlana 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek)

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) NAZWA INWESTYCJI : Łososina Dolna- lotnisko DATA OPRACOWANIA : 2014 KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) Stawka roboczogodziny : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe Zakład Remontowo - Budowlany WAM Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6 PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Hangar nr 23 w Mińsku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : OBŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW BIEGNĄCYCH OD PROSEKTORIUM DO STACJI TRAFO

Bardziej szczegółowo

DFF Projekt Jacek Fiuk Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT

DFF Projekt Jacek Fiuk Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT DFF Projekt Jacek Fiuk 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45443000-4 Roboty

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz. KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia kotłowni w budynku MOK w Tomaszowie Mazowieckim ADRES INWESTYCJI : ul. Browarna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH INWESTOR : Gmina gota Wielka ADRES INWESTORA : 97-565 gota Wielka : : BRANŻA : Budowlana POZIOM CEN: : II kwartał 2010 r. : KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SAI SPORTOWEJ Z ZAPECZEM W BRUDZICACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4 AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL 62-5 Mosina, M.Dąbrowskiej 4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry ADRES INWESTYCJI : Mosina ul. Fredry INWESTOR : GMINA MOSINA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont Tuneli Komunikacyjnych - Tunel nr 3 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Mączna 4 INWESTOR : SPS ZOZ "ZDROJE" ADRES INWESTORA : Szczecin ul Mączna 4 BRANŻA : ROBOTY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 10.05.2014 rok. Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 10.05.2014 rok. Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego - docieplenie powierzchni stropodachu wełna mineralną granulowaną gr. 16 cm ADRES INWESTYCJI : ul. Kilińskiego 8E,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 2010-09-02. Poziom cen : II KWARTAŁ 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 2010-09-02. Poziom cen : II KWARTAŁ 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010 KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - SZATNIE W BISKUPOWIE - KONTENER ZWA INWESTYCJI : SZATNIA SPORTOWA DLA ZAWODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : BISKUPÓW DZ. NR 3/2 INWESTOR : Gmina Głuchołazy ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót

Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa fundamentów pod dźwigniki śrubowe typu Kutruffa w hali EZT na terenie PRSEiUT Szczecin. Przewozy Regionalne Sp. z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil, Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil, Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil, Wojciech Ładecki 61-716 Poznań, ul. Kościuszki 112a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212310-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010 KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - SZATNIE W POLSKIM ŚWIĘTOWIE - KONTENER NAZWA INWESTYCJI : SZATNIA SPORTOWA DLA ZAWODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : POLSKI ŚWIĘTÓW DZ. NR 317/1, 398/1 INWESTOR : Gmina Głuchołazy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli

Przedmiar robót. strona nr: 1. Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Stalowej Woli strona nr: 1 Przedmiar robót Budowa: Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli Lokalizacja: Stalowa Wola, województwo podkarpackie Inwestor: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola Data

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Budowa Krosino, dz. nr 85/61 Inwestor Gmina Świdwin Koszty zakupu Świdwin marzec 2013. "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

KOSZTORYS ZEROWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych KOSZTORYS ZEROWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektu małej architektury -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : 6 czerwiec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : 6 czerwiec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych w UP Sokołów Podlaski ADRES INWESTYCJI : Sokołów Podl. INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Fosa przy placu manewrowym dla samochodów straży pożarnej

Kosztorys ofertowy. Fosa przy placu manewrowym dla samochodów straży pożarnej Kosztorys ofertowy Budowa: Szpital Powiatowy w Poddębicach ul. A.Mickiewicza 16 Obiekt: Fosa Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16 Jednostka opracowująca kosztorys: Marek Łoś Projekty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY

Kosztorys ofertowy BUDOWA WIATY Kosztorys ofertowy Data: 2012-03-16 Budowa: ul. Starowiejska 23, 22-400 Zamość Kody CPV: 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego Obiekt: WIATA Zamawiający: Samodzielna Publiczna Stacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Gmina Rzgów 95-030 Rzgów ul. Plac 500-lecia 22 Kosztorys inwestorski Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S Ś L E P Y

K O S Z T O R Y S Ś L E P Y K O S Z T O R Y S Ś L E P Y NAZWA INWESTYCJI : Pomieszczenia dla spikera, TV i obserwatora ADRES INWESTYCJI : ul.sportowa 1, 63-800 GOSTYŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Mechlin ul. Dąbrowska 7. Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski

KOSZTORYS OFERTOWY. Mechlin ul. Dąbrowska 7. Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski Mechlin ul. Dąbrowska 7 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja "Świetlicy wiejskiej w Górze" ADRES INWESTYCJI : Góra gm. Śrem INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45233252-0, Roboty w zakresie naw Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 233252-0,Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) KOSZTORYS BUDOWLANY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : Warszawa

Bardziej szczegółowo

Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan Sanniki ul. Fabryczna 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan Sanniki ul. Fabryczna 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY Fira Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan 09-540 Sanniki ul. Fabryczna 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 - PODJAZD SCHODY ZEW, PLAC PRZY PRZEDSZKOLU ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAPRAWA CHODNIKA PRZY ZJEŹDZIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH V KOMISARIAT POLICJI W GDAŃSKU

PRZEDMIAR NAPRAWA CHODNIKA PRZY ZJEŹDZIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH V KOMISARIAT POLICJI W GDAŃSKU Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 PRZEDMIAR NAPRAWA CHODNIKA PRZY ZJEŹDZIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH V KOMISARIAT POLICJI W GDAŃSKU NAZWA INWESTYCJI : Naprawa chodnika przy

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : III kwartał 2016r NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : III kwartał 2016r NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa altany ogrodowej ADRES INWESTYCJI : dz. 406/7, Obr. Gościszów, gm. Nowogrodziec INWESTOR : Gmina Nowogrodziec ADRES INWESTORA : 59-730 Nowogrodziec ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg wewnętrznych z miesznek mineralno-bitumicznych w kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY PRZEBUDOWA MOSTU DREWNIANEGO ROBOTY UZUPEŁNIAJACE PRZY BUDOWIE MOSTU

KOSZTORYS NAKŁADCZY PRZEBUDOWA MOSTU DREWNIANEGO ROBOTY UZUPEŁNIAJACE PRZY BUDOWIE MOSTU Załącznik Nr 2a do SIWZ PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA " 99-300 Kutno ul. Narutowicza 8 MAGBUD" - Bogdan Krawczyk KOSZTORYS NAKŁADCZY PRZEBUDOWA MOSTU DREWNIANEGO ROBOTY UZUPEŁNIAJACE PRZY BUDOWIE MOSTU

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Hali Sportowej przy iceum Ogólnokształcącym w Sierpcu ADRES INWESTYCJI : ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc INWESTOR : Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Gmina Rzgów 95-030 Rzgów ul. Plac 500-lecia 22 Kosztorys inwestorski Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów 45410000-4 Tynkowanie NAZWA

Bardziej szczegółowo

Tunel foliowy - roboty budowlane

Tunel foliowy - roboty budowlane P R Z E D M I A R R O B Ó T Tunel foliowy - roboty budowlane Data: 2010-11-21 Budowa: 30-149 KRAKÓW al. Balicka 116 b Dz.Nr 83 obręb 48 Krowodrza Obiekt: Tunel Foliowy Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5 Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, 15-666 Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5 PRZEDMIAR ROBÓT DOCIEPLENIE DACHU NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń budynku biurowego PWiK w Suwałkach ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM ul. Niebiańska 31a, 71-493 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: REMONT

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM. Słownie: Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: dla

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM. Słownie: Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: dla ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość 1. robocizna r-g 241.1971-1 - Norma PRO Wersja 4.1, Marzec 23 r. Licencja: 37337 dla Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. 1. beton zwykły z kruszywa naturalnego m

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ''ŚLEPY'' DATA OPRACOWANIA : luty Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY VAT [V] % Σ(R, M, S)

KOSZTORYS ''ŚLEPY'' DATA OPRACOWANIA : luty Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY VAT [V] % Σ(R, M, S) KOSZTORYS ''ŚLEPY'' Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR (ślepy Kosztorys)

PRZEDMIAR (ślepy Kosztorys) PRZEDMIAR (ślepy Kosztorys) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg NAZWA INWESTYCJI : Wymiana zużytej posadzki parkietowej" "na posadzkę sportową powierzchniowo-sprężystą

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : "Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie" ADRES INWESTYCJI : dz. nr 117/16 obr. 3 Chechło Drugie INWESTOR : Gmina Dobroń

Bardziej szczegółowo

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 FUNDAMENT NR 1 - PRASA YSLT 300A 1.1 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, posadzka o grubości 30cm 54,5 m3 1.2 KNR 404/1103/4 załadowaniu

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Stacja paliw POL DT Rzeszów ul. Matuszczaka - Roboty modernizacyjne - wymiana zbiornika na paliwo Budowa Rzeszów ul. Matuszczaka 5 Inwestor POCZTA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Murowane ogrodzenie roboty budowlane

Kosztorys inwestorski. Murowane ogrodzenie roboty budowlane Kosztorys inwestorski Budowa: CMENTARZ POLSKI W KOŁOMYJI Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY RENOWACYJNE Lokalizacja: CMENTARZ KOMUNALNY W KOŁOMYJI UL. MAZEPY Stawka r-g: 11,50 zł Cennik materiałów: Sekocenbud

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo