Informacja techniczna Patronat ITS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja techniczna Patronat ITS"

Transkrypt

1 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Warszawa, ul. Jagiellońska 80 Tabela opłat za badania techniczne pojazdów zasady naliczania Stan prawny na dzień: r. Opracował: mgr inż. Andrzej Damm, mgr inż. Robert Karpiński, mgr inż. Paweł Dziedziak 1

2 OPŁATY za badania techniczne pojazdów Algorytm postępowania przy wykonywaniu badania technicznego Ustalenie z klientem rodzaju badania COPYRIGHT BY INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W WARSZAWE Ustalenie zakresu badania Zapoznanie się z wykazem czynności Ustalenie wysokości opłaty Wykonanie badania Wystawienie dowodu zapłaty i pobranie opłaty

3 OPŁATY za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera VAT) Wykaz sporządzono na podstawie rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych (Dz. U. nr 81 z 1999 poz. 917) i w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz. U nr 10 z 2002 r. poz. 98) 1 Okresowe badanie techniczne: motocykl, ciągnik rolniczy 62, samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 2) samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 92,00 148,00 170,00 192, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40, przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50, przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70, przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 75, przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 157,00 171,00 82, taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42, pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 1

4 OPŁATY za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera VAT) pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 63,00 48, tramwaj - wagon silnikowy 3) 330, tramwaj - wagon przegubowy 3) 395, tramwaj - wagon doczepny czynny 3) 250, tramwaj - wagon doczepny bierny 3) 110, trolejbus - badania elektryczne 3) 4) 115,00 2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: skuteczności i równomierności działania hamulców 20, skuteczności działania hamulców tramwaju 3) 120, skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 3) 50, ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14, połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20, toksyczności spalin 14, poziomu hałasu 20, geometrii kół jednej osi 36, działania amortyzatorów jednej osi 14, wszystkich innych usterek łącznie 20,00 2

5 OPŁATY za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera VAT) 3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych): motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 112, samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą - przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 163,00 224,00 287,00 316,00 89, przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134, przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165, przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 170, przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 260,00 287,00 3

6 OPŁATY za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera VAT) 4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 5) 20, po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94, dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51, Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: - co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 5) 20, po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 4

7 OPŁATY za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera VAT) 6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 114, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) - który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) - który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) - autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 42,00 50,00 82,00 122,00 - do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 8) 48,00 - w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) 82,00 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: - prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 2) 35,00 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 6) 21,00 5

8 OPŁATY za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera VAT) czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 6) 48, czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego regularnej komunikacji publicznej 6) 41,00 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 6) 41, nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru nadwozia 49, nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika 49, wykonanie tabliczki i jej zamocowanie 36, sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych - ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp. 82,00 51,00 - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 255,00 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 7) 6

9 OPŁATY za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera VAT) Objaśnienia: 1) Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo. 2) Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się. 3) Opłaty za badania nie obejmują kosztów dojazdu i zakwaterowania badających. 4) Pozostałe badania jak dla autobusu. 5) W przypadku gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką jak za okresowe badanie techniczne pojazdu. 6) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym. 7) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy. 8) Opłata za sprawdzenie warunków dodatkowych pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego naliczana jest do czasu wejścia nowych aktów wykonawczych samodzielnie (ww. warunki sprawdza się bez wykonania czynności badania okresowego). Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają: m.w. - masa własna pojazdu, d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Pozycje w cenniku, które mogą stanowić samodzielną, koń cową cenę za wykonane badanie techniczne pojazdu. Pozycje w cenniku, które nie mogą stanowić samodzielnej, koń cowej ceny za wykonane badanie techniczne pojazdu. 7

10 Badania techniczne pojazdów skierowanych Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych o których mowa w ustawie i rozporządzeniu badanie w Uwagi 1 Odpowiednich czynności kontrolnych Sprawdzenie każdego wskazanego układu lub zespołu pojazdu według wytycznych określonych w skierowaniu 20,00 za każde określone warunki techniczne lub badany układ, czy zespół pojazdu UWAGA! W przypadku gdy łączna opłata za kontrolę usterek po zsumowaniu przekracza opłatę badania okresowego, przyjmuje się opłatę jak za badanie okresowe, tj zł min 20 zł max 92 zł Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę badanie w Uwagi 1 Odpowiednich czynności kontrolnych Sprawdzenie pojazdu lub osobno każdego wskazanego układu lub zespołu pojazdu według wytycznych określonych w skierowaniu 20,00 za każde określone warunki techniczne lub badany układ, czy zespół pojazdu UWAGA! W przypadku gdy łączna opłata za kontrolę usterek po zsumowaniu przekracza opłatę badania okresowego, przyjmuje się opłatę jak za badanie okresowe, tj zł min 20 zł max 92 zł 1

11 Badania techniczne pojazdów skierowanych Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę zgłoszonego do rejestracji, a uszkodzonego w kolizji, wypadku drogowym lub innym 1 Okresowego badania (standard) 2 Specjalistycznego badania (powypadk.) 1. Identyfikacja pojazdu 2. Ogumienia 3. Świateł 4. Układu hamulcowego 5. Układu kierowniczego 6. Podwozia i zawieszenia 7. Instalacji elektrycznej 8. Nadwozia i osprzętu 9. Zagadnień związanych z ochroną środowiska Dodatkowa kontrola: 10. Stanu technicznego i działania hamulców 11. Świateł mijania 12. Układu kierowniczego 13. Zawieszenia 14. Ustawienia kół jezdnych 15. Tarcz kół i ich mocowania oraz ogumienia 16. Nadwozia/podwozia 17. Dodatkowa próba drogowa badanie w 92,00 +94,00 Uwagi UWAGA! Dodatkowa próba drogowa tylko w przypadkach uzasadnionych wynikami pomiarów. 186 zł 2

12 Badania techniczne pojazdów po zmianach Dodatkowe badanie techniczne pojazdu w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt. 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi. badanie w Uwagi 1 Okresowego badania (standard) 1. Identyfikacja pojazdu 1 Specjalistycznego badania (zmiana) 2. Ogumienia 3. Świateł 4. Układu hamulcowego 5. Układu kierowniczego 6. Podwozia i zawieszenia 7. Instalacji elektrycznej 8. Nadwozia i osprzętu 9. Zagadnień związanych z ochroną środowiska 10. Oględziny zewnętrzne 11. Sporządzenie opisu zmian 12. Ocena dokonanych zmian 13. Ustalenie nowych danych technicznych 92,00 +82,00 UWAGA! Przed oceną dokonanych zmian i ustaleniem nowych danych technicznych pojazdu można w uzasadnionych przypadkach żądać opinii rzeczoznawcy samochodowego 174 zł 3

13 Badania techniczne pojazdów skierowanych Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 5) 1 Odpowiednich czynności kontrolnych Sprawdzenie każdego wskazanego układu lub zespołu pojazdu według wytycznych określonych w skierowaniu badanie w 20,00 za każde określone warunki techniczne lub badany układ, czy zespół pojazdu Uwagi UWAGA! W przypadku gdy łączna opłata za kontrolę usterek po zsumowaniu przekracza opłatę badania okresowego, przyjmuje się opłatę jak za badanie okresowe, tj zł min 20 zł max 92 zł 4

14 Badania techniczne pojazdów skierowanych Badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego uszkodzonego w kolizji, wypadku drogowym obejmuje: badanie w Uwagi 1 Okresowego badania (standard) 1. Identyfikacja pojazdu 2 Specjalistycznego badania (powypadk.) 2. Ogumienia 3. Świateł 4. Układu hamulcowego 5. Układu kierowniczego 6. Podwozia i zawieszenia 7. Instalacji elektrycznej 8. Nadwozia i osprzętu 9. Zagadnień związanych z ochroną środowiska Dodatkowa kontrola: 10. Stanu technicznego i działania hamulców 11. Świateł mijania 12. Układu kierowniczego 13. Zawieszenia 14. Ustawienia kół jezdnych 15. Tarcz kół i ich mocowania oraz ogumienia 16. Nadwozia/podwozia 17. Dodatkowa próba drogowa 92,00 +94, zł 5

15 Badania techniczne pojazdów zasilanych gazem Połączone pierwsze oraz dodatkowe badanie techniczne pojazdu zarejetrowanego, w którym za granicą dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym po raz pierwszy za granicą badanie w Uwagi 1 Pierwszego badania (okresowe-standard + specjalistyczne-z zagranicy) 2 Specjalistycznego badania (gaz) 1. Identyfikacja pojazdu 2. Ogumienia 3. Świateł 4. Układu hamulcowego 5. Układu kierowniczego 6. Podwozia i zawieszenia 7. Instalacji elektrycznej 8. Nadwozia i osprzętu 9. Zagadnień związanych z ochroną środowiska Dane pojazdu 11. Dodatkowa kontrola układu jezdnego: - pomiar geometrii ustawienia kół przednich i tylnych oraz osi - pomiar sprawności amortyzatorów 12. Rozmieszczenie i mocowanie instalacji 13. Szczelność instalacji 14. Działanie reduktora 15. Działanie elektrozaworu gazowego i paliwa bazowego 16. Działanie zaworu ograniczającego wypływ gazu 17. Działanie urządzenia ograniczającego stopień napełnienia 18. Szczelność obudowy zbiornika i zaworów Emisja zanieczyszczeń gazowych przy zasilaniu gazem 163, ,00 Uwaga 1! Pomiary geometrii kół przednich lub tylnych oraz osi tylko w uzasadnionych wypadkach Uwaga 2! Pomiar sprawności amortyzatorów dotyczy tylko samochodu osobowego Uwaga! Wymagane jest poświadczenie o sprawności zbiornika gazu wystawione przez polskie organy dozoru technicznego tj. TDT (poprzednio KDT). 277 zł 6

16 Badania techniczne pojazdów zasilanych gazem Badanie techniczne pojazdu, w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem (nie homologowanej) w Polsce (jedna sztuka rocznie): 1 Okresowego badania (standard) 2 Specjalistycznego badania (gaz) 1. Identyfikacja pojazdu 2. Ogumienia 3. Świateł 4. Układu hamulcowego 5. Układu kierowniczego 6. Podwozia i zawieszenia 7. Instalacji elektrycznej 8. Nadwozia i osprzętu 9. Zagadnień związanych z ochroną środowiska 10. Rozmieszczenie i mocowanie instalacji 11. Szczelność instalacji 12. Działanie reduktora 13. Działanie elektrozaworu gazowego i paliwa bazowego 14. Działanie zaworu ograniczającego wypływ gazu 15. Działanie urządzenia ograniczającego stopień napełnienia 16. Szczelność obudowy zbiornika i zaworów 17. Emisja zanieczyszczeń gazowych przy zasilaniu gazem badanie w 92, ,00 Uwagi UWAGA! Posiadanie homologacji na wykonywanie montażu instalacji gazowych obowiązuje od 30 września 2000 r. 206 zł 7

17 Pierwsze, dodatkowe i okresowe badanie techniczne taksówki osobowej Pierwsze, dodatkowe lub okresowe badanie techniczne taksówki osobowej: 1 Okresowego badania (standard) 1. Identyfikacja pojazdu badanie w Uwagi 2 Sprawdzenia warunków dodatkowych (taxi) 2. Ogumienia 3. Świateł 4. Układu hamulcowego 5. Układu kierowniczego 6. Podwozia i zawieszenia 7. Instalacji elektrycznej 8. Nadwozia i osprzętu 9. Zagadnień związanych z ochroną środowiska 10. Zalegalizowanego taksometru 11. Wymaganej ilości miejsc dla pasażerów 12. Wymaganej liczby i rozmieszczenia drzwi pojazdu 13. Pomieszczenia na podręczny bagaż pasażerów taksówki osobowej 14. Gaśnicy 15. Apteczki 16. Koła zapasowego 17. Wymaganego, dodatkowego światła TAXI oraz jego rozmieszczenia 18. Prawidłowości rozmieszczenia dodatkowych (np. reklamowych) informacji na pojeździe 92,00 +42,00 UWAGA! Zarówno przy pierwszym, dodatkowym badaniu jak i okresowym badanie techniczne składa się z tych samych czynności i pobiera się jednakową opłatę 134 zł 8

18 Badanie techniczne pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania Okresowe badania techniczne pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy 1 Okresowego badania (standard) 2 Sprawdzenia warunków dodatkowych (n.jazdy) 1. Identyfikacja pojazdu 2. Ogumienia 3. Świateł 4. Układu hamulcowego 5. Układu kierowniczego 6. Podwozia i zawieszenia 7. Instalacji elektrycznej 8. Nadwozia i osprzętu 9. Zagadnień związanych z ochroną środowiska 10. Dodatkowego pedału hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym 11. Liczby miejsc siedzących 12. Dodatkowych lusterek zewnętrznych: prawe i lewe 13. Dodatkowego lusterka wewnętrznego 14. Ogrzewanej tylnej szyby 15. Apteczki 16. Koła zapasowego badanie w 92,00 +48,00 Uwagi 140 zł 9

19 Badanie techniczne pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania Sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy 1 Sprawdzenia warunków dodatkowych (n.jazdy) 1. Dodatkowego pedału hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym 2. Liczby miejsc siedzących 3. Dodatkowych lusterek zewnętrznych: prawe i lewe 4. Dodatkowego lusterka wewnętrznego 5. Ogrzewanej tylnej szyby 6. Apteczki 7. Koła zapasowego badanie w 48,00 Uwagi UWAGA 1! Badanie wykonuje się na wniosek właściciela, posiadacza pojazdu lub starosty UWAGA 2! Wprowadzono zmianę do ustawy Prawo o ruchu drogowym polegającą na objęciu pojazdów nauki jazdy dodatkowym badaniem technicznym. W związku z tym w skład badania technicznego, po wprowadzeniu aktu wykonawczego wejdą czynności badania okresowego, a więc opłatę będzie należało podwyższyć o 92 zł 48 zł 10

20 Przykład ustalenia opłaty przy badaniu technicznym pojazdu: taksówki osobowej przystosowanej do ciągnięcia przyczepy, wyposażonej w instalację gazową. badanie techniczne pojazdu: taksówki osobowej przystosowanej do ciągnięcia przyczepy, wyposażonej w nie homologowaną instalację gazową 1 Okresowego badania (standard) 2 Sprawdzenia warunków dodatkowych (taxi) 1. Identyfikacja pojazdu 2. Ogumienia 3. Świateł 4. Układu hamulcowego 5. Układu kierowniczego 6. Podwozia i zawieszenia 7. Instalacji elektrycznej 8. Nadwozia i osprzętu 9. Zagadnień związanych z ochroną środowiska 10. Zalegalizowanego taksometru 11. Wymaganej ilości miejsc dla pasażerów 12. Wymaganej liczby i rozmieszczenia drzwi pojazdu 13. Pomieszczenia na podręczny bagaż pasażerów taksówki osobowej badanie w 92,00 +42,00 Uwagi 11

21 3 Sprawdzenia prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy (hak) 4 Specjalistycznego badania (gaz) 14. Gaśnicy 15. Apteczki 16. Koła zapasowego 17. Wymaganego, dodatkowego światła TAXI oraz jego rozmieszczenia 18. Prawidłowości rozmieszczenia dodatkowych (np. reklamowych) informacji na pojeździe 19. Mocowania haka holowniczego 20. Tabliczki znamionowej 21. Certyfikatu, znaku bezpieczeństwa lub homologacji 22. Zabezpieczenia przed samoczynnym rozłączaniem 23. Prawidłowości podłączenia oraz stanu instalacji elektrycznej 24. Rozmieszczenie i mocowanie instalacji 25. Szczelność instalacji 26. Działanie reduktora 27. Działanie elektrozaworu gazowego i paliwa bazowego 28. Działanie zaworu ograniczającego wypływ gazu 29. Działanie urządzenia ograniczającego stopień napełnienia 30. Szczelność obudowy zbiornika i zaworów 31. Emisja zanieczyszczeń gazowych przy zasilaniu gazem +35,00 +63,00 UWAGA! Opłatę pobiera się jedynie w przypadku gdy pojazd badany na stacji nie posiada jeszcze stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. 197 zł (bez opłaty za sprawdzenie haka holowniczego) 232 zł (z opłatą za sprawdzenie haka holowniczego kiedy brak adnotacji w dowodzie rejestracyjnym Hak ) 12

22 Przykład ustalenia opłaty przy okresowym badaniu technicznym pojazdu: do nauki jazdy, wyposażonego w instalację gazową i przystosowanego do ciągnięcia przyczepy Okresowe badanie techniczne pojazdu: do nauki jazdy, wyposażonego w instalację gazową i przystosowanej do ciągnięcia przyczepy 1 Okresowego badania (standard) 2 Sprawdzenia warunków dodatkowych (n.jazdy) 1. Identyfikacja pojazdu 2. Ogumienia 3. Świateł 4. Układu hamulcowego 5. Układu kierowniczego 6. Podwozia i zawieszenia 7. Instalacji elektrycznej 8. Nadwozia i osprzętu 9. Zagadnień związanych z ochroną środowiska 10. Dodatkowego pedału hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym 11. Liczby miejsc siedzących 12. Dodatkowych lusterek zewnętrznych: prawe i lewe 13. Dodatkowego lusterka wewnętrznego 14. Ogrzewanej tylnej szyby 15. Apteczki 16. Koła zapasowego badanie w 92,00 +48,00 Uwagi 13

23 3 Specjalistycznego badania (gaz) 3 Sprawdzenia prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy (hak) 32. Rozmieszczenie i mocowanie instalacji 33. Szczelność instalacji 34. Działanie reduktora 35. Działanie elektrozaworu gazowego i paliwa bazowego 36. Działanie zaworu ograniczającego wypływ gazu 37. Działanie urządzenia ograniczającego stopień napełnienia 38. Szczelność obudowy zbiornika i zaworów 39. Emisja zanieczyszczeń gazowych przy zasilaniu gazem 24. Mocowania haka holowniczego 25. Tabliczki znamionowej 26. Certyfikatu, znaku bezpieczeństwa lub homologacji 27. Zabezpieczenia przed samoczynnym rozłączaniem 28. Prawidłowości podłączenia oraz stanu instalacji elektrycznej +63,00 +35,00 UWAGA! Opłatę pobiera się jedynie w przypadku gdy pojazd badany na stacji nie posiada jeszcze stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. 203 zł (bez opłaty za sprawdzenie haka holowniczego) 238 zł (z opłatą za sprawdzenie haka holowniczego kiedy brak adnotacji w dowodzie rejestracyjnym Hak ) 14

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Dz. U Nr - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 22 r {poz. 98} Lp. Wyszczególnienie Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł

Bardziej szczegółowo

1 Okresowe badanie techniczne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

1 Okresowe badanie techniczne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004)

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) ze zmianami na podstawie rozporządzenia z dnia 18 września 2009r Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. ( poz. 2261) TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW Lp. 1 Okresowe badanie techniczne: Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ( Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2261 ze zm.) Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł 1 Okresowe badanie techniczne: 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 1.2 1.3 samochód

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów

Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. OLSZTYŃSKA 6A, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera podatek od

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW - CENNIK Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli

Bardziej szczegółowo

Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016.

Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016. Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016. PIMB Zapraszamy na badania techniczne (rejestracyjne) do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Nasza stacja jest pierwszą stacją okręgową

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW o rozszerzonym zakresie badań technicznych wykonuje:

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW o rozszerzonym zakresie badań technicznych wykonuje: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW o rozszerzonym zakresie badań technicznych wykonuje: 1.Badanie wszystkich pojazdów w podstawowym zakresie (badanie okresowe). 2.Badanie pojazdów: - motocykli, - samochodów

Bardziej szczegółowo

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ SKP Autor: Administrator 25.08.2009. Zmieniony 18.02.2013. STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002 Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

Okresowe badanie techniczne Okresowe Motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł

Okresowe badanie techniczne Okresowe Motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł Opłaty za przeprowadzane badanie są ustawowe i obowiązują od 10.2004 na podstawie DZ. U. 223 poz. 2261 (do wglądu na naszej stronie), opłaty za przeprowadzane badania wynoszą odpowiednio: badanie Motocykl,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 14 paêdziernika 2004 r. Nr 223

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 14 paêdziernika 2004 r. Nr 223 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 paêdziernika 2004 r. Nr 223 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 2259 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 wrzeênia 2004 r. w sprawie przyj cia Uzupe

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Stacją Kontroli Pojazdów

Kontakt ze Stacją Kontroli Pojazdów Serwisy firmy Lellek w Opolu-Sławicach i Nysie dysponują nowoczesną Stacją Kontroli Pojazdów. Nasi diagności sprawnie, rzetelnie i fachowo sprawdzą prawidłowość działania wszystkich podzespołów Państwa

Bardziej szczegółowo

Patronat Instytutu Transportu Samochodowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów

Patronat Instytutu Transportu Samochodowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów 4 4. Patronat nstytutu Transportu Samochowego nad Stacjami Kontroli Pojazdów Wyszczególnienie Opłata w zł Wpis Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 98 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 98 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 10 626 Poz. 98 98 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokoêci op at za przeprowadzenie badaƒ technicznych pojazdów. Na podstawie art. 84a ust.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ OSOBOM NIEUBEZPIECZONYM ORAZ

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 kwietnia 2010 roku SPRAWOZDANIE

Kraków, 15 kwietnia 2010 roku SPRAWOZDANIE KM.05.5526- Kraków, 15 kwietnia 2010 roku SPRAWOZDANIE z konferencji zorganizowanej 26 lutego 2010 r. w Urzędzie Miasta Krakowa - w zakresie Nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODY

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODY tel. 89 537 38 30 STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODY SAMOCHODY DOSTAWCZE OSOBOWE 1. ANALIZA SKŁADU SPALIN 50,00 50,00 2. POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIK 55,00 55,00 BENZYNOWY 3. POMIAR SZCZELNOŚCI CYLINDRÓW

Bardziej szczegółowo

700,00/os. współpracujących z systemem PRM 7. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa

700,00/os. współpracujących z systemem PRM 7. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa tel. 89 537 38 48 WARMIŃSKO-MAZURSKA SZKOŁA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO* 1. Warsztaty szkoleniowe dla kadr medycznych 15,00 za godzinę edukacyjną 2. Seminarium dla kadr medycznych 1/os. 3. Kurs doskonalący

Bardziej szczegółowo

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN Stacja obsługi pojazdów w Starachowicach CENNIK USŁUG: Usługa: Osobowe: Dostawcze: Ciężarowe i autobusy: Roboczogodzina mechanika 40 40 40 Roboczogodzina elektryka 50 50 50 Roboczogodzina blacharza / lakiernika

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel. 89 533 74 62

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel. 89 533 74 62 tel. 89 533 74 62 TRANSPORT MEDYCZNY w granicach administracyjnych Olsztyna (bez względu na ilość przejechanych kilometrów) 1. KARETKA S każda rozpoczęta godzina 200,00 2. KARETKA P każda rozpoczęta godzina

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel. 89 537 38 31

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel. 89 537 38 31 tel. 89 537 38 31 ŚWIADCZENIA BADANIA ZDROWOTNE TECHNICZNE UDZIELANE POJAZDÓW W RAMACH zgodnie NOCNEJ z Rozporządzeniem I ŚWIĄTECZNEJ Ministra OPIEKI Infrastruktury ZDROWOTNEJ z dnia 29 OSOBOM września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODY

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODY tel. 89 537 38 30 STACJA OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODY SAMOCHODY DOSTAWCZE OSOBOWE 1. ANALIZA SKŁADU SPALIN 50,00 50,00 2. POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIK 55,00 55,00 BENZYNOWY 3. POMIAR SZCZELNOŚCI CYLINDRÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Problematyka merytoryczno-prawna (3)

Problematyka merytoryczno-prawna (3) Problematyka merytoryczno-prawna (3) data aktualizacji: 2013.05.28 niektórych dodatkowych badań technicznych pojazdów. Kontynuujemy tematykę dotyczącą dodatkowych badań technicznych. Wcześniejsze dwa artykuły

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Patronat ITS

Informacja techniczna Patronat ITS INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 03 301 Warszawa, ul. Jagiello ska 80 Rok za o enia 1999 TABELA OP AT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ZASADY NALICZANIA Stan prawny (wg obowi zuj cych Dzienników Ustaw)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. USTAWA z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy wszystkich kierowców na przegląd rejestracyjny. Stacja Kontroli Pojazdów do 3.5 tony. przyjazna samochodom wyposażonym w instalacje gazu

Zapraszamy wszystkich kierowców na przegląd rejestracyjny. Stacja Kontroli Pojazdów do 3.5 tony. przyjazna samochodom wyposażonym w instalacje gazu Zapraszamy wszystkich kierowców na przegląd rejestracyjny Stacja Kontroli Pojazdów do 3.5 tony przyjazna samochodom wyposażonym w instalacje gazu SY/013/P Symbole pojazdów A,B,T,E, A- motocykle i motorowery;

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy wszystkich kierowców na przegląd rejestracyjny. Stacja Kontroli Pojazdów do 3.5 tony. przyjazna samochodom wyposażonym w instalacje gazu

Zapraszamy wszystkich kierowców na przegląd rejestracyjny. Stacja Kontroli Pojazdów do 3.5 tony. przyjazna samochodom wyposażonym w instalacje gazu Zapraszamy wszystkich kierowców na przegląd rejestracyjny Stacja Kontroli Pojazdów do 3.5 tony przyjazna samochodom wyposażonym w instalacje gazu SY/013/P Symbole pojazdów A,B,T,E, A- motocykle i motorowery;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1825. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do

Bardziej szczegółowo

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. w Opolu. Stacja Diagnostyczna

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. w Opolu. Stacja Diagnostyczna Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. w Opolu Stacja Diagnostyczna Odpowiednie utrzymanie stanu technicznego pojazdu ma bez wątpienia duży wpływ na bezpieczne poruszanie się nim po drodze.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 1 września 2006 r. (Dz. U. z dnia 14 września 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 1 września 2006 r. (Dz. U. z dnia 14 września 2006 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1700 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Kategorie prawa jazdy i wymagany minimalny wiek 1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie: u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.103.1085 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem aktu wykonawczego.

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem aktu wykonawczego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-231-08 Druk nr 1540 Warszawa, 24 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 30 marca 2016 r. 2) 3) w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie o ruchu drogowym związane z badaniami technicznymi

Zmiany w prawie o ruchu drogowym związane z badaniami technicznymi Zmiany w prawie o ruchu drogowym związane z badaniami technicznymi data aktualizacji: 2013.05.28 Od września 2003 roku Sejm prowadził intensywne prace przygotowujące Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7447 UCHWAŁA NR XII/84/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 27 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7447 UCHWAŁA NR XII/84/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 27 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7447 UCHWAŁA NR XII/84/15 RADY GMINY PLEŚNA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

Bardziej szczegółowo

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta Limanowa w zł

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta Limanowa w zł Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/279/ 2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 listopada 2009 r. Stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta Limanowa w zł Lp Wyszczególnienie Stawka 1 SAMOCHODY

Bardziej szczegółowo

KM-05.5421.6.2.2012 Kraków, 30.03.2012 r. SPRAWOZDANIE

KM-05.5421.6.2.2012 Kraków, 30.03.2012 r. SPRAWOZDANIE KM-05.5421.6.2.2012 Kraków, 30.03.2012 r. SPRAWOZDANIE z konferencji zorganizowanej 23 marca 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa - w zakresie Nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach:

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach: Rodzaje opłat: 1. Opłata komunikacyjna wpłacana w Ajencji PKO w urzędzie lub na rachunek: Starostwo Powiatowe w Puławach w PKO BP S.A. Oddział C/Puławy nr 18 1020 3219 0000 9002 0012 0196. 2. Opłata ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 22 października 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 22 października 2004 r. Dz.U.04.238.2395 2006.09.29 zm. Dz.U.06.164.1161 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM z warunkami

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw U S T AWA Projekt z dnia 10 lipca 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) 2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/176/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXII/176/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr XXII/176/12 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/396/2018 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 17 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/396/2018 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 17 października 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIX/396/2018 RADY GMINY BRZEŹNICA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/267/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/267/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XII/267/15 RADY MIASTA SZCZECIN Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI "SAM" Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI

ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI SAM Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR... nazwisko i imię (nazwa) wnioskodawcy adres (siedziba) wnioskodawcy WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI "SAM" Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do poniżej 12 ton

Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do poniżej 12 ton Załącznik Nr 1 z dnia 8 listopada 2010 r. Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do poniżej 12 ton Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku na rok 2011

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw U S T AWA Projekt z dnia 13 marca 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) 2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Art. 71. Badania techniczne pojazdów Art. 81.

Art. 71. Badania techniczne pojazdów Art. 81. Art. 71. 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090 Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 7787 UCHWAŁA NR XIII/103/2015 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 7787 UCHWAŁA NR XIII/103/2015 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 7787 UCHWAŁA NR XIII/103/2015 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 36 2615 Poz. 182 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/10/28 Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller Zleceniodawca: Idea Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa KRS 0000205318, REGON 015737230, NIP 1132480641 tel. 22 811 26 06, fax 22 811 28 78 ING Bank Śląski: 40 1050 1025 1000 0022 8014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Laboratorium: Środowiskowe oddziaływanie motoryzacji Ćwiczenie nr 4 Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/268/2012 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/268/2012 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/268/2012 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/378/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/378/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/378/2017 RADY GMINY w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych

WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych CZĘŚĆ II maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu Strona 1 (pieczęć firmowa lub nagłówek) Ja, niżej podpisany(na), WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych...

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LXIV/1060/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

U C H W A Ł A NR LXIV/1060/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. U C H W A Ł A NR LXIV/1060/2009 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku

Bank Spółdzielczy w Kłobucku WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/241/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/241/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/241/2012 RADY GMINY w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg poniższej tabeli :

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg poniższej tabeli : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/201/2014 Rady Gminy Jordanów Śląski Z dnia 13.11.2014 r. Ustala się następującą wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 na terenie Gminy Jordanów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.2005.108.908) - wyciąg DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.2005.108.908) - wyciąg DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.2005.108.908) - wyciąg DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/248/13 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/248/13 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/248/13 RADY GMINY PLEŚNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007 r

Uchwała Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007 r Uchwała z dnia 26 października 2007 r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wolbrom Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/143/2012 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/143/2012 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/143/2012 RADY MIASTA JORDANOWA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-164-18 Druk nr 2985 Warszawa, 2 listopada 2018 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 RADY GMINY OSIEK. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 RADY GMINY OSIEK. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 RADY GMINY OSIEK w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42

Bardziej szczegółowo

KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY JEST TO JUŻ OSTATNI KURS PRZED WAKACJAMI!!!` możliwość zakwaterowania uczestników kursu Hotel "Pod Plantami" tel. 62742 1090 Al. Wojska Polskiego 21 63300 Pleszew Wymagania dla

Bardziej szczegółowo

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych CZĘŚĆ II (Pieczęć firmowa lub nagłówek) Strona 1 Maksymalny format: A4 (210 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych Ja niżej podpisany,... (nazwisko

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 6412 UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2014 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 października 2014 roku

Kraków, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 6412 UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2014 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 października 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 6412 UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2014 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/1032/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/1032/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/1032/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/201/2012 RADY MIASTA MSZANA DOLNA. z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXX/201/2012 RADY MIASTA MSZANA DOLNA. z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXX/201/2012 RADY MIASTA MSZANA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015:

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015: Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie b/ powyżej 5,5 ton do

Bardziej szczegółowo

Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania

Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania Kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania Prawo jazdy stało się dokumentem powszechnym i niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób to luksus umożliwiający korzystanie z własnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 5190 UCHWAŁA NR XXXI/167/2016 RADY MIASTA SKIERNIEWICE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17 RS

Wykonawca opinii : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17 RS OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: Wykonawca opinii : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17 RS Zleceniodawca: IDEA GETIN Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B, 53-611 Wrocław Zadanie: Określenie

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Opinia numer: z dnia: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment Leasing Polska

Bardziej szczegółowo

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rowery, motorowery, czterokołowce Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rower Rower: pojazd o szerokości nie przekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może

Bardziej szczegółowo

ADR Październik 2010 r.

ADR Październik 2010 r. BADANIE POJAZDÓW W DO PRZEWOZU TOWARÓW W NIEBEZPIECZNYCH ADR 2009-2011 Październik 2010 r. TOM II TOM II ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/575/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXIV/575/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XXIV/575/16 RADY MIASTA SZCZECIN w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2009 roku

Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2009 roku Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żórawina w 2010 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo