MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa SO w Pozniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Pozńska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw I i II instancja z ubiegłego roku MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych za I półrocze 2015 r. WPŁYNĘŁO ZAŁATWIONO Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Sprawozdanie leży przekazać adresatowi w terminie do 10 dnia kalendarzowego po każdym kwartale z danymi rastającymi od początku roku do końca kwartału okres stępny Ogółem I i II instancja (dz w dz w. 01) Dział Ewidencja spraw I instancja lub wykazów Ogółem I instancja (wiersze ) GC procesowe (wiersze 03 do 47) z ubiegłego roku Symbol WPŁYNĘ- ŁO uwzględniono w całości lub w części ZAŁATWIONO oddalono zwrócono odrzucono umorzono zawarcia ugody przed sądem w tym w wyniku cofnięcia pozwu/ wniosku mediacji inne załatwienia Odroczono w tym publikację orzeczenia okres stępny a) 727 a) a)1.076 Opróżnienie lokalu użytkowego Wydanie nieruchomości Ochro turalnego środowiska człowieka Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją (dotyczy wszystkich rodzajów umów) Roszczenia z umowy o usługi (o dzieło, zlecenia, umowy niezwane), z wyłączeniem spraw o symbolu 618 dostawy łącznie ze sporami przedumownymi tle tej umowy, z wyłączeniem spraw o symbolu sprzedaży, z wyłączeniem spraw o symbolu o roboty budowlane i inwestycyjne, z wyłączeniem spraw o symbolach 618 i Stro 1 z 23

2 Dział Ewidencja spraw I instancja (c.d.) Roszczenia lub wykazów z ubiegłego roku Symbol WPŁYNĘ- ŁO uwzględniono w całości lub w części ZAŁATWIONO oddalono zwrócono odrzucono umorzono zawarcia ugody przed sądem w tym w wyniku dotyczące prac projektowych z umowy o przewóz i spedycję, z wyłączeniem spraw o symbolach 634 i 635 dotyczące sporów tle szkód i braków ilościowych w przesyłkach Spory tle nieleżytego wykorzystania środków transportu cofnięcia pozwu/ wniosku mediacji inne załatwienia Odroczono w tym publikację orzeczenia okres stępny Roszczenia z umowy leasingu Roszczenia z umowy rachunku bankowego agencyjnej i umów niezwanych podobnych do agencyjnych Spory tle ubezpieczeń majątkowych Spory tle ubezpieczeń majątkowych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640wk, 640oc, 640pz 640um spory tle ubezpieczeń majątkowych, z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640oc i 640wk pz spory tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw 640oc 21 o symbolu 640pz o roszczenia z tytułu zwrotu kosztów jmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu 640pz 22 mechanicznego Dotyczące nieuczciwej konkurencji Roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) Dotyczące uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o Rozwiązanie spółki Pozbawienie tytułu wykowczego wykolności (art. 840 kpc) Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) O uznie umowy za bezskuteczną (art. 59 kc) O zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli (art. 64 kc) O uznie za bezskuteczną czynności prawnej dokonej z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 527 kc) Dział Ewidencja spraw I instancja (c.d.) z ubiegłego Symbol WPŁYNĘ- ŁO ZAŁATWIONO Odroczono Stro 2 z 23

3 umorzono uwzględniono w całości lub w części oddalono zwrócono odrzucono zawarcia ugody przed sądem w tym w wyniku O wydanie rzeczy, z wyłączeniem spraw o symbolu 610, O wygrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 kc i st.) O roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia O roszczenia z czynów niedozwolonych O roszczenia z umowy jmu lub dzierżawy, z wyłączeniem spraw o symbolu O roszczenia z umowy kredytu O roszczenia z umowy pożyczki O roszczenia z umowy przechowania lub składu O roszczenia z weksla O roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej oraz innych osób dochodzone podstawie art oraz ksh O uchylenie wyroku sądu polubownego O ochronę praw autorskich i pokrewnych b) Z zakresu ochrony prawnej roślin Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym GNs nieprocesowe GNc kazowe, upomiwcze i europejskie postępowanie kazowe (wiersze od 50 do 77) Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją (dotyczy wszystkich rodzajów umów) o usługi (o dzieło, zlecenia, umowy niezwane), Roszczenia z umowy Roszczenia z wyłączeniem spraw o symbolu 618 dostawy łącznie ze sporami przedumownymi tle tej umowy, z wyłączeniem spraw o symbolu 618 cofnięcia pozwu/ wniosku mediacji inne załatwienia w tym publikację orzeczenia b) sprzedaży, z wyłączeniem spraw o symbolu o roboty budowlane i inwestycyjne, z wyłączeniem spraw o symbolach 618 i dotyczące prac projektowych z umowy o przewóz i spedycję, z wyłączeniem spraw o symbolach 634 i dotyczące sporów tle szkód i braków ilościowych w przesyłkach Spory tle nieleżytego wykorzystania środków transportu Dział Ewidencja spraw I instancja (c.d.) lub wykazów z ubiegłego roku Symbol WPŁYNĘ- ŁO ZAŁATWIONO uwzględniono oddalono zwrócono odrzucono umorzono inne zała- Odroczono w tym publikację okres stępny Stro 3 z 23

4 w tym w wyniku Roszczenia z umowy leasingu zawarcia ugody przed sądem Roszczenia z umowy rachunku bankowego agencyjnej i umów niezwanych podobnych do agencyjnych Spory tle ubezpieczeń majątkowych Spory tle ubezpieczeń majątkowych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640wk, 640oc, 640pz spory tle ubezpieczeń majątkowych, z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640oc i 640pz spory tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640pz o roszczenia z tytułu zwrotu kosztów jmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) cofnięcia pozwu/ wniosku 640um wk oc pz O wygrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 kc i st.) O roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia O roszczenia z czynów niedozwolonych O roszczenia z umowy jmu lub dzierżawy, z wyłączeniem spraw o symbolu O roszczenia z umowy kredytu O roszczenia z umowy pożyczki O roszczenia z umowy przechowania lub składu O roszczenia z weksla O roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej oraz innych osób dochodzone podstawie art oraz ksh Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym GCo ogólne (wiersze od 79 do 92) O danie klauzuli wykolności, z wyłączeniem spraw o symbolach 104E, 104m, 104osh, 104p _ mediacji Dział Ewidencja spraw I instancja (dok.) lub wykazów z ubiegłego roku Symbol WPŁYNĘ- ŁO uwzględniono w całości ZAŁATWIONO oddalono zwrócono odrzucono umorzono inne załatwienia Odroczono w tym publikację okres stępny Stro 4 z 23

5 zawarcia ugody przed sądem w tym w wyniku O danie klauzuli wykolności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787, kpc) m O danie klauzuli wykolności przeciwko wspólnikowi osobowej spółki handlowej (art kpc) sh 104o 81 O danie klauzuli wykolności wobec przejścia uprawnień lub obowiązków (art. 788 kpc) 104p O zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata Uznie orzeczenia sądu państwa obcego O wyzczenie sądu O wyłączenie sędziego Odtworzenie akt O uznie albo stwierdzenie wykolności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed takim sądem O ponowne wydanie tytułu wykowczego zamiast utraconego (art. 794 kpc) O udzielenie zabezpieczenia O uznie albo stwierdzenie wykolności wyroku lub ugody sądu polubownego, z wyłączeniem spraw o symbolu Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym WSC skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem I instancja Wykaz U (sprawy upadłości banków i zakładów ubezpieczeń) c) cofnięcia pozwu/ wniosku mediacji Dział Ewidencja spraw II instancja lub wykazów Sym bol z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano do sądu I instancji zwrócono ZAŁATWIONO odrzucono zawarcia ugody przed sądem umorzono w tym w wyniku Ogółem II instancja (w do 53) Ga apelacyjne e) (w. 03 do 48) Opróżnienie lokalu użytkowego Dział Ewidencja spraw II instancja (c.d.) lub wykazów Sym bol z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i zwrócono ZAŁATWIONO odrzucono cofnięcia pozwu/ wniosku/ skargi umorzono w tym w wyniku mediacji inne załatwienia inne załatwienia Odroczono Odroczono w tym publikację orzeczenia w tym publikację orzeczenia okres stępny okres stępny Stro 5 z 23

6 zawarcia ugody przed sądem cofnięcia pozwu/ wniosku/ skargi mediacji Wydanie nieruchomości Ochro turalnego środowiska człowieka Roszczenia związane z rękojmią i gwarancją (dotyczy wszystkich rodzajów umów) Roszczenia z umowy o usługi (o dzieło, zlecenia, umowy niezwane) z wyłączeniem spraw o symbolu dostawy łącznie ze sporami przedumownymi tle tej umowy, z wyłączeniem spraw o symbolu sprzedaży, z wyłączeniem spraw o symbolu o roboty budowlane i inwestycyjne, z wyłączeniem spraw o symbolach 618 i Roszczenia dotyczące prac projektowych z umowy o przewóz i spedycję, z wyłączeniem spraw o symbolach 634 i 635 Roszczenia dotyczące sporów tle szkód i braków ilościowych w przesyłkach Spory tle nieleżytego wykorzystania środków transportu Roszczenia z umowy leasingu rachunku bankowego Roszczenia z umowy agencyjnej i umów niezwanych podobnych do agencyjnych Spory tle ubezpieczeń majątkowych Spory tle ubezpieczeń majątkowych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640wk, 640oc, 640pz 640um 19 spory tle ubezpieczeń majątkowych, z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640oc i 640pz spory tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 640pz 640wk oc 21 o roszczenia z tytułu zwrotu kosztów jmu pojazdu zastępczego przeciwko ubezpieczycielowi OC posiadacza pojazdu mechanicznego 640pz 22 Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o Rozwiązanie spółki Pozbawienie tytułu wykowczego wykolności (art. 840 kpc) Sprawy z wykazu Ns - Rej. KRS Ns Rej. Za 27 Sprawy z rep. Gzd GUo Roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne) O ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) O uznie umowy za bezskuteczną (art. 59 kc) Dział Ewidencja spraw II instancja (dok.) lub wykazów Sym bol z ubiegłego roku WPŁY- NĘŁO oddalono zmieniono uchylono lub uchylono i przekazano zwrócono ZAŁATWIONO odrzucono umorzono w tym w wyniku inne załatwienia Odroczono w tym publikację orzeczenia okres stępny Stro 6 z 23

7 zawarcia ugody przed sądem cofnięcia pozwu/ wniosku/ skargi mediacji O zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli (art. 64 kc) O wydanie rzeczy, z wyłączeniem spraw o symbolu 610, O wygrodzenie za korzystanie z rzeczy (art. 224 kc i st.) O ochronę ruszonego posiadania (art. 344 kc) O roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia O roszczenia z czynów niedozwolonych O uznie za bezskuteczną czynności prawnej dokonej z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 527 kc) O roszczenia z umowy jmu lub dzierżawy, z wyłączeniem spraw o symbolu O roszczenia z umowy kredytu O roszczenia z umowy pożyczki O roszczenia z umowy przechowania lub składu O roszczenia z weksla O roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej oraz innych osób dochodzone podstawie art oraz ksh O uchylenie wyroku sądu polubownego Skarga orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej f) Inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym d) Gz zażaleniowe e) GCo II instancja WSC skarga kasacyj e) WSC skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem II instancja c) 1 Skargi postępowanie sądowe ** ** Na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze ruszenie prawa strony do rozpoznia sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub dzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.). Dział 1.1.a. Pozwy zbiorowe rep. GC Wpłynęło 01 Załatwiono 02 odrzucono 03 W tym oddalono 04 zwrócono Liczby spraw Dział 1.1.b. (dział wiersz 49 kolum 3 lit. b) Liczby spraw w postępowaniu kazowym Wydano kaz zapłaty w postępowaniu upomiwczym w europejskim postępowaniu kazowym 03 6 Stro 7 z 23

8 Dział 1.1.c. (dział wiersz 93 + dział wiersz 52 kolum 3 lit. c) skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem łącznie I i II instancja Liczby spraw Przekazanych Sądowi Najwyższemu ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 01 Przesłanych z Sądu Najwyższego w okresie sprawozdawczym (w.02 =w. 03 do 07) 02 1 w których Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznia (art kpc) 03 odrzucił skargę (art kpc) 04 1 oddalił skargę (art kpc) 05 uwzględnił skargę (art kpc) 06 załatwił w inny sposób 07 Dział 1.1.d. Zażalenia w ramach właściwości poziomej Zażalenia rozpozne w trybie art Wpłynęło Załatwiono 1 kpc w sprawach: z ubiegłego roku okres stępny Razem (w02+03) Ga Gz 03 Dział 1.1.e. (dział wiersz 51 kolum 3 lit. e) skarga kasacyj Liczby spraw Przekazanych Sądowi Najwyższemu ze skargą kasacyjną w okresie sprawozdawczym 01 3 Przesłanych z Sądu Najwyższego w okresie sprawozdawczym (w. 02 = w. 03 do 09) 02 2 w których Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznia (art kpc) 03 odrzucił skargę 04 oddalił skargę (art kpc) 05 1 uwzględnił skargę poprzez zmianę orzeczenia (art kpc) 06 uchylił orzeczenie i przekazał sprawę sądowi I lub II instancji do ponownego rozpoznia (art kpc) 07 1 uchylił wydane orzeczenie i odrzucił pozew (art kpc) 08 załatwił w inny sposób 09 Dział 1.1.f. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Repertorium lub wykaz Liczba spraw w których doszło do ustanowienia pełnomocnika z urzędu (radca prawny, adwokat) Liczba ustanowionych pełnomocników z urzędu (radca prawny, adwokat) W tym liczba wyzczonych pełnomocników w wyniku zwolnienia poprzedniego pełnomocnika (od I 2012) GC Ga Dział 1.1.g. Sprawy mediacyjne Sądowe Liczba Pozasądowe Liczba Stro 8 z 23

9 Wpływ Rozstrzygnięcie Liczba spraw, w których strony skierowano do mediacji podstawie postanowienia sądu art kpc Liczba protokołów złożonych przez mediatorów art kpc Umorzono postępowanie w wyniku zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem art i 2 kpc Odmówiono zatwierdzenia ugody w trybie art kpc Liczba protokołów złożonych przez mediatorów art kpc 02 Liczba wniosków o zatwierdzenie ugody Zatwierdzono ugodę 07 w tym przez danie klauzuli wykolności art kpc Odmówiono zatwierdzenia ugody w trybie art kpc Dział 1.1.h Ewidencja spraw i przyczyny ponownych wpisów oraz szczególne rodzaje załatwień spraw gospodarczych Ogółem Ogółem Repertorium/wykaz w tym Ogółem w tym I i II instancja I instancja GC GNs GNc GCo II instancja Ga Gz z ubiegłego roku (w.01=dz r.1 odpowiednie wiersze) Wpłynęło (w.02=dz r.2 odpowiednie wiersze = w03+25) W tym ponownie wpisane (w. 03 = w.04 do 24) ponownie wpisane zwrot pozwu / wniosku / skargi przekazanie z innych jednostek podstawie art kpc (z wyjątkiem zmian organizacyjnych) wyłączenie sprawy do odrębnego rozpoznia poprzednio połączonej podstawie art. 219 kpc 06 wyłączenie roszczenia do odrębnego postępowania 07 sprawy zawieszone zakreślone, które podjęto wpisane podstawie art. 486 kpc i art kpc wpisane podstawie art kpc wpisane podstawie art kpc przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu 12 przekazano sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów przekazane przez SR Lublin-Zachód (e-sąd) wpisane w wyniku przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia 15 po uchyleniu orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznia w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 17 zmiany organizacyjne związane z utworzeniem wydziału (ów) 18 lub likwidacją sądu (ów) 19 w związku ze zmianą obszaru właściwości wydziału (ów) 20 miejscowej sądu (ów) 21 wpisane w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) dokono omyłkowego wpisu inne ponownie wpisane Wpływ pozostałych spraw Załatwiono (w.26=dz r.3 odpowiednie wiersze=w.27+51) W tym szczególne rodzaje załatwień (w. 27 = w.28 do 50) szczególne rodzaje załatwień zwrot pozwu / wniosku / skargi przekazanie do innych jednostek podstawie art kpc (z wyjątkiem zmian organizacyjnych) zakończono w trybie art. 339 kpc 30 zakończono w trybie art. 341 kpc 31 zakreślono podstawie art. 486 kpc 32 zakreślono podstawie art kpc 33 w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 34 Stro 9 z 23

10 Repertorium/wykaz Ogółem Ogółem w tym Ogółem w tym I i II instancja I instancja GC GNs GNc GCo II instancja Ga Gz w wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu 35 w wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów zmiany organizacyjne związane z utworzeniem wydziału (ów) 37 lub likwidacją sądu (ów) 38 w wyniku zmiany obszaru właściwości wydziału (ów) 39 miejscowej sądu (ów) 40 połączono do łącznego rozpoznia podstawie art. 219 kpc zakreślone w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) zakreślono podstawie art pkt 1 kpc pkt 4 kpc zakreślenie omyłkowych wpisów odrzucono pozew / wniosek / skargę/apelację/ zażalenie umorzenie skutek cofnięcia pozwu, wniosku (wykazujemy I i II instancję), środka odwoławczego lub, skargi przed sądem II instancji umorzenie podstawie art kpc w trybie 110 ust. 3 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.) inne nie wymienione wyżej szczególne rodzaje załatwień Załatwienie pozostałych spraw okres stępny (w.52=dz r.15 odpowiednie wiersze) Dział Skład orzekający w sprawach Ga W tym liczba zakończonych spraw Ga w składzie Liczba zakończonych 3 sędziów 1 sędziego spraw Ga (kol. 2+4) w tym załatwionych przez sędziów SO w tym załatwionych przez sędziów SO Rep. Ga Dział Liczba sesji i wyzczonych spraw według repertoriów i wykazów Lp. Liczba sesji (rozprawy i posiedzenia) - wokandy Suma wyzczonych spraw (suma kol. Łącz 4,21) liczba dni które wyzczono sesjewokandy zczonych rozprawę sędziowie SO i SR czonych (suma kol. spraw rozprawę sędziowie wyłą czeniem sędzió w nyc h SO (su ma Sędziowie SO Liczba wyzczonych spraw rozprawę, dotyczy: inni rozprawę sędzio wie sędziowie SR czas nieokre ślony lub czas nieokre ślony lub dele- go- wa- nych w trybie art. Stro 10 z 23

11 prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji wizytatorów innych funkcyjnych tego sądu pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów Ogółem sprawy gospodarcze (w.2 do 12) GC GNs 03 2 GNc GCo I instancja GCo II instancja 06 4 Ga apelacyjne Gz zażaleniowe WS C skarga o skarga kasacyj stwierdzenie nie Wykaz U Skargi postępowanie sądowe (wykaz S)* Dział Liczba sesji i wyzczonych spraw według repertoriów i wykazów Lp Liczba wyzczonych spraw posiedzenia, dotyczy: sędziowie SO sędziowie SR Stro 11 z 23. zczonych posiedzenie sędziowie SO, SR i referendarze (suma czo- kol.22,34,3 nych spraw posiedzenie sędziowie SO SO z (suma wyłą czeniem sędzió w kcyj funk nyc h SO (su ma kol. inni lub SR posie dzenie sędzio wie czas SR nieokre ślony lub czas nieokre ślony delegowanych w trybie art. 77 referendarzy

12 prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji wizytatorów innych funkcyjnych tego sądu pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów Ogółem sprawy gospodarcze (w.2 do 12) GC GNs GNc GCo I instancja GCo II instancja Ga apelacyjne Gz zażaleniowe WS C skarga kasacyj skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem Wykaz U Skargi postępowanie sądowe (wykaz S)* * Na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze ruszenie prawa strony do rozpoznia sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub dzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwło ki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.). Stro 12 z 23

13 Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba załatwionych spraw rozprawie, dotyczy: RODZAJE SPRAW według repertoriów i wykazów sędziowie SO sędziowie SR Liczba odbytych sesji (rozprawy i posiedzenia) - wokandy Łącz liczba dni w których odbyto sesje-wokandy Załatwienie 1) (suma kol. 4, 21) Załatwienie (suma kol. 6, 7, 16,18, 19, 20) Razem załatwionych spraw rozprawie sędziowie SO (suma kol.6,7,16) sędziów SO z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SO (suma kol. od 8 do 15) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji wizytatorów innych funkcyjnych tego sądu pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni Razem załatwionych spraw rozprawie sędziowie SR (suma kol.18,19,20) sędziów SR delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony, orzekających w pełnym wymiarze sędziów SR delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony, orzekających w niepełnym wymiarze sędziów SR delegowanych w trybie art usp Ogółem sprawy gospodarcze (w. 02, 24 do 33) GC zwrot pozwu przekazanie do innych jednostek podstawie art kpc ( z wyjąt- Zakończono w trybie art kpc Zakończono w trybie art kpc 06 zakończono w trybie art. 339 kpc 07 zakończono w trybie art. 341 kpc 08 w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości 09 W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego W wyniku pionu przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów zmiany organizacyjne wydziału (łów) W tym związane z utworzeniem sądu (dów) w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów) sądu (ów) połączono do łącznego rozpoznia podstawie art. 219 kpc zakreślone w wyniku zmiany trybu lub rodzaju postępowania (art i 2 kpc) zakreślono podstawie art pkt 1 kpc Stro 13 z 23

14 Liczba załatwionych spraw rozprawie, dotyczy: sędziowie SO sędziowie SR Liczba odbytych sesji (rozprawy i posiedzenia) - wokandy Łącz liczba dni w których odbyto sesje-wokandy Załatwienie 1) (suma kol. 4, 21) Załatwienie (suma kol. 6, 7, 16,18, 19, 20) Razem załatwionych spraw rozprawie sędziowie SO (suma kol.6,7,16) sędziów SO z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów funkcyjnych SO (suma kol. od 8 do 15) RODZAJE SPRAW według repertoriów i wykazów prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji wizytatorów innych funkcyjnych tego sądu pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni Razem załatwionych spraw rozprawie sędziowie SR (suma kol.18,19,20) sędziów SR delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony, orzekających w pełnym wymiarze sędziów SR delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony, orzekających w niepełnym wymiarze sędziów SR delegowanych w trybie art usp zakreślono podstawie art pkt 4 kpc 19 1 zakreślenie omyłkowych wpisów 20 1 odrzucono pozew 21 3 umorzono podstawie art kpc inne GNs 24 1 GNc GCo I instancja GCo II instancja 27 4 Ga (apelacyjne) Gz ( zażaleniowe) WSC skarga kasacyjne 30 5 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem 31 Wykaz U 32 Skargi postępowanie sądowe (wykaz S)* Stro 14 z 23

15 Dział Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba załatwionych spraw posiedzeniach, dotyczy: RODZAJE SPRAW według repertoriów i wykazów Załatwienie (suma kol. 23, 24, 33, 35 do 38) Razem załatwionych spraw posiedzeniu sędziowie SO (suma kol.23,24,33) sędziów SO z wyłączeniem sędziów funkcyj nych sędziów funkcyjnych SO (suma kol. od 25 do 32) prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału sędziowie SO O zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji wizytatorów innych funkcyjnych tego sądu pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni Razem załatwionych spraw posiedzeniu sędziowie SR (suma kol.35,36,37) sędziów SR delegowanych w trybie art usp sędziowie SR sędziów SR delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony, orzekających w niepełnym wymiarze sędziów SR delegowanych w trybie art usp referendarzy Ogółem sprawy gospodarcze (w. 02, 23 do 32) GC zwrot pozwu przekazanie do innych jednostek podstawie art kpc ( z wyjątkiem zmian organi- Zakończono w trybie art kpc Zakończono w trybie art kpc zakończono w trybie art. 339 kpc 07 zakończono w trybie art. 341 kpc 08 W tym w wyniku zmian zarządzenia MS o biurowości W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami tego samego pionu W wyniku przekazania sprawy w ramach sądu pomiędzy wydziałami różnych pionów zmiany organizacyjne związane z utworzeniem wydziału (łów) sądu (dów) w wyniku zmiany obszaru właściwości miejscowej wydziału (ów) 14 sądu (ów) 15 połączono do łącznego rozpoznia podstawie art. 219 kpc przekazanie do innego trybu podstawie art i 2 kpc zakreślono podstawie art pkt 1 kpc Stro 15 z 23

16 Liczba załatwionych spraw posiedzeniach, dotyczy: sędziowie SO O sędziowie SR Załatwienie (suma kol. 23, 24, 33, 35 do 38) Razem załatwionych spraw posiedzeniu sędziowie SO (suma kol.23,24,33) sędziów SO z wyłączeniem sędziów funkcyj nych sędziów funkcyjnych SO (suma kol. od 25 do 32) RODZAJE SPRAW według repertoriów i wykazów prezesa wiceprezesa przewodniczącego wydziału zastępcę przewodniczącego wydziału kierownika sekcji wizytatorów innych funkcyjnych tego sądu pionu innych funkcyjnych tego sądu z innych pionów inni Razem załatwionych spraw posiedzeniu sędziowie SR (suma kol.35,36,37) sędziów SR delegowanych w trybie art usp sędziów SR delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony, orzekających w niepełnym wymiarze sędziów SR delegowanych w trybie art usp referendarzy zakreślono podstawie art pkt 4 kpc zakreślenie omyłkowych wpisów odrzucono pozew umorzono podstawie art kpc inne GNs GNc GCo I instancja GCo II instancja Ga (apelacyjne) Gz ( zażaleniowe) WSC skarga kasacyjne skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem 31 Wykaz U 32 Skargi postępowanie sądowe (wykaz S)* * Na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze ruszenie prawa strony do rozpoznia sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub dzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z późn. zm.). 1) Liczba w wierszu (w.01) powin być zgod z sumą liczb wykazanych w dz.1 w.01. rubr.3). Stro 16 z 23

17 Dział Załatwienie spraw przez referendarzy W przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych i/lub ustanowienia adwokata lub radcy prawnego Zwrot pism (wniosku lub pozwu) po bezskutecznym upływie terminu do ich uzupełnienia i opłacenia Wydawanie kazów zapłaty w postępowaniu upomiwczym Liczba spraw załatwionych przez referendarzy Ogółem (kol.od 2 do 6) Rep. GC Rep. GNc Rep GNs Rep GCo Inne O danie klauzuli wykolności 04 Inne 05 Dział 1.4. Terminowość sporządzania uzasadnień RODZAJE SRPAW i wykazów Razem (kol ) w terminie ustawowym 1 14 dni w tym nieusprawiedliwione Terminowość sporządzania uzasadnień po upływie terminu ustawowego 1) w tym nieusprawiedliwione pow. 1 do dni mies. w tym nieusprawiedliwione pod 3 mies. w tym nieusprawiedliwione Uzasadnienia wygłoszone (art kpc) Liczba wniosków o transkrypcje uzasadnień wygłoszonych w trybie art kpc OGÓŁEM (w. od 02 do 05 = w.06+11) Sędziowie SO Sędziowie SR delegowani do SO I instancja II instancja 1) Dodaje się liczbę dni. GC (w.07+12) GNs (w ) 03 Ga (w.09+14) Gz (w.10+15) (w. od 07 do 10) I instancja II instancja GC GNs 08 Ga Gz (w. od 12 do 15) I instancja II instancja GC GNs 13 Ga Gz 15 Stro 17 z 23

18 Dział Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (kol.2+3) do 3 miesięcy suma powyżej 3 miesięcy (suma kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu (pozwu, wniosku, apelacji, zażalenia) powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 12 miesięcy (suma kol. od 7 do 11) powyżej 12 miesięcy do 2 lat powyżej 2 do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 do 8 lat Razem (wiersze 02 do 06) GC GNs 03 GNc Ga (apelacyjne) Gz (zażaleniowe) pod 8 lat Dział a. Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale ) (kol.2+3) do 3 miesięcy suma powyżej 3 miesięcy (suma kol. od 4 do 6) Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego wpływu do sądu (pozwu, wniosku, apelacji, zażalenia) powyżej 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy suma powyżej 12 miesięcy (suma kol. od 7 do 11) powyżej 12 miesięcy powyżej 2 do powyżej 3 do do 2 lat 3 lat 5 lat Dział Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania powyżej 5 do 8 lat Razem (wiersze 02 do 06) GC GNs 03 GNc Ga (apelacyjne) Gz (zażaleniowe) Razem (kol.2+3) Do 3 miesięcy Suma powyżej 3 miesięcy (kol. od 4 do 6) Powyżej 3 do 6 miesięcy Powyżej 6 do 12 miesięcy Suma powyżej 12 miesięcy (kol. od 7 do 11) Powyżej 12 miesięcy do 2 lat Powyżej 2 do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Razem (wiersze 02 do 06) GC GNs 03 GNc 04 Ga (apelacyjne) 05 Gz (zażaleniowe) 06 Powyżej 5 do 8 lat pod 8 lat Pod 8 lat Stro 18 z 23

19 Dział 2.2. Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji, a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) SO I instancja SO II instancja Sprawy z repertorium Razem (kol. od 02 do 9) Do 3 miesięcy Powyżej 3 do 6 miesięcy Powyżej 6 do 12 miesięcy Powyżej 12 mies. do 2 lat Powyżej 2 do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 do 8 lat GC GNs GNc Wykaz U 04 GCo GC (GCupr) GNs Ns-Rej. KRS Ns-Rej. Za 09 GU GUp GN 12 Gzd GUu 14 GUo Wykaz U 16 GNc GCo Ga (apelacyjne) Gz (zażaleniowe) (dane od stycznia 2013r.) w tym Gz (sprawy kończące postępowanie w I instancji) Pod 8 lat Dział 3. Wyzczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw Rodzaje spraw z repertorium (kol. od 2 do 8) Od daty wpływu sprawy w danym lub poprzednim okresie sprawozdawczym do pierwszej rozprawy/posiedzenia w okresie sprawozdawczym upłynął okres do 1 mies. pow. 1 do 2 mies. pow. 2 do 3 mies. pow. 3 do 4 mies. pow. 4 do 6 mies. pow. 6 do 12 miesięcy pod 12 miesięcy I instancja II instancja GC GNc Ga (apelacyjne) Gz (zażaleniowe) Stro 19 z 23

20 Dział 4.1. Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych Wpłynęło spraw Ogółem (kol. 2 do 7) Z tego od daty orzeczenia sądu rejonowego do daty wpływu do sądu okręgowego upłynął okres do 2 mies. pow. 2 do 3 mies. pow. 3 do 6 mies. pow.6 do 12 miesięcy pow. 12 mies. do 2 lat Ga (apelacyjnych) pod 2 lata Gz (zażaleniowych) Dział 4.2. Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji Rodzaje spraw z repertorium Ogółem (kol. 2 do 7) W terminie pow. 1 do 2 pow. 2 3 do miesiąca mies. do 3 mies. do 6 mies pow.6 do 9 mies. Ga (apelacyjne) Gz (zażaleniowe) Dział 5.1. Szczegółowe rozliczenie skargi (wykaz S) z ubiegłego roku Wpłynęło uwzględniono w całości lub w części w tym przez zasądzenie kwoty pieniężnej Załatwiono w tym oddalono odrzucono w inny sposób do 2 mies. w tym od wpływu pow. 2 do 4 mies. pod 4 mies. Ogól kwota zasądzonych odszkodowań (w złotych ) Ogółem (wiersze od 02 do 12) zbyt odległe wyzczenie terminu pierwszej rozprawy 02 długość przerwy (odroczenia) między rozprawami 03 zwłokę wykonia opinii przez biegłych albo zasięganie przez sędziów kolejnych opinii dużywanie zawieszania postępowania 05 przewlekłość trwania tzw. czynności wstępnych przewlekłość postępowania międzyinstancyjnego 07 Skarga przewlekłość postępowania sądu wyko- wczego komornika 09 bezczynność w podejmowaniu czynności procesowych nieterminowość sporządzania uzasadnień 11 inne Stro 20 z 23

21 Dział 5.2. Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) ( ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.); Przesłano do sądu właściwego Skarb Państwa (w złotych) Rozpoznie skargi Zarządzono wypłatę przez Kwota Wpłynęło uwzględniono oddalono inne Skargi pracę sądu 01 Dział 6 Sprawy gospodarcze wielotomowe GC Ga z rep. zbiorczo pow. 5 tomów (kol. od 2 do 7) pow. 5 do 10 tomów pow. 10 do 20 tomów Sprawy gospodarcze - Liczba spraw pow. 20 do 30 tomów pow. 30 do 50 tomów pow. 50 do 100 tomów powyżej 100 tomów pozostało z poprzedniego okresu wpływ w okresie sprawozdawczym wpływ w wyniku przekazania z w tym innej jednostki 03 w wyniku zwrotu pozwu 04 w tym wyłączenie sprawy (roszczenia) do odrębnego postępowania 05 załatwienie w okresie sprawozdawczym załatwienie w wyniku przekazania do innej jednostki 07 w wyniku zwrotu pozwu 08 pozostało stępny okres sprawozdawczy pozostało z poprzedniego okresu wpływ w okresie sprawozdawczym w tym wpływ w wyniku przekazania z innej jednostki 12 załatwienie w okresie sprawozdawczym w tym załatwienie w wyniku przekazania do innej jednostki 14 pozostało stępny okres sprawozdawczy Stro 21 z 23

22 Dział 6.1. Obsada Sądu (Wydziału) Liczba sędziów SO i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu ( ostatni dzień okresu statystycznego) Liczba sędziów SO i wakujących stanowisk sędziowskich w ramach limitu (w okresie statystycznym) Obsada średniookresowa (sędziowie SO) z wyłączeniem sędziów funkcyjnych, delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, KSSiP oraz sędziów SO delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SA i delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie okręgowym czy sądzie rejonowym Liczba sędziów SO z wyłączeniem sędziów funkcyjnych, delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, KSSiP oraz sędziów SO delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SA i delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie okręgowym czy sądzie rejonowym Obsada średniookresowa sędziów SO delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SA Liczba sędziów SO delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony orzekających w pełnym wymiarze w SA Liczba sędziów SO w ramach limitu ( ostatni dzień okresu statystycznego delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości Liczba sędziów SO delegowanych do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości Liczba sędziów SO w ramach limitu ( ostatni dzień okresu statystycznego delegowanych do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Liczba sędziów SO delegowanych do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Obsada sędziów SA delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w sadzie okręgowym Liczba sędziów SA delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w sadzie okręgowym Obsada sędziów SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w sądzie rejonowym Liczba sędziów SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w sądzie rejonowym Sędziowie (zbiorczo I i II instancja) ,000 17,000 9,754 11,000 I instancja 02 10,000 10,000 6,921 8,000 II instancja 03 7,000 7,000 2,833 3,000 Obsada sędziów danego SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie okręgowym Liczba sędziów danego SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym wymiarze w innym sądzie okręgowym Obsada sędziów innego SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie okręgowym Liczba sędziów innego SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych w pełnym lub niepełnym wymiarze w danym sądzie okręgowym Obsada średniookresowa (sędziowie funkcyjni SO) I wersja Obsada średniookresowa (sędziowie funkcyjni SO) II wersja Liczba sędziów SO funkcyjnych tego sądu Obsada średniookresowa (sędziowie SR delegowani w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony orzekający w pełnym wymiarze) Liczba sędziów SR delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony orzekających w pełnym wymiarze) Obsada średniookresowa (sędziowie SR delegowani w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony orzekających w niepełnym wymiarze) Liczba sędziów SR delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony orzekających w niepełnym wymiarze) Obsada średniookresowa sędziów SR delegowanych w trybie art usp) Liczba sędziów SR delegowanych w trybie art usp) Łącz liczba sesji w danym okresie statystycznym (rozprawy i posiedzenia) sędziów SO z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony orzekający w pełnym lub niepełnym wymiarze, sędziów SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych do innego i z innego sądu okręgowego czy też delegowanych w trybie art. 77 9usp i i sędziów delegowanych do MS, KSSiP Średniookresowa liczba sesji w danym okresie statystycznym (rozprawy i posiedzenia) jednego sędziego SO z wyłączeniem sędziów funkcyjnych sędziów delegowanych w trybie art usp czas nieokreślony lub czas określony orzekający w pełnym lub niepełnym wymiarze, sędziów SO delegowanych do pełnienia czynności orzeczniczych do innego i z innego sądu okręgowego czy też delegowanych w trybie art usp i i sędziów delegowanych do MS, KSSiP Liczba obsadzonych etatów ( ostatni dzień okresu statystycznego) Liczba obsadzonych etatów (w okresie statystycznym) Sędziowie (zbiorczo I i II instancja) ,510 4,631 6,000 0,078 1,000 0,210 1,000 0,318 5, , ,075 16,000 16,805 I instancja 02 1,783 2,088 2,000 0,078 1,000 0,210 1, ,000 85,714 9,000 9,805 II instancja 03 3,727 2,543 4,000 0,318 5, ,000 72,361 7,000 7,000 Stro 22 z 23

23 Dział 6.2. Obsada Sądu (Wydziału) Treść Liczba według limitu etatów ostatni dzień okresu statystycznego Liczba według limitu etatów w okresie statystycznym Obsada średniookresowa W tym obsada z ośrodków migracyjnych Liczba obsadzonych etatów ostatni dzień okresu statystycznego Liczba obsadzonych etatów w okresie statystycznym I instancji II instancji I instancji II instancji I instancji II instancji I instancji II instancji I instancji II instancji I instancji II instancji Referendarze 01 Pracownicy administracyjni urzędnicy 02 18,000 14,000 4,000 18,167 14,000 4,167 15,683 11,756 3,927 18,000 14,000 4,000 18,128 14,000 4,128 asystenci sędziów 03 11,000 7,000 4,000 11,000 7,000 4,000 10,012 6,241 3,771 11,000 7,000 4,000 11,000 7,000 4,000 Dział 7. Obciążenia administracyjne respondentów Proszę podać czas (w minutach) przezczony : przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza wypełnienie formularza 240 Stro 23 z 23

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Gdańska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1. Ewidencja spraw wg repertoriów

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 24.08.2015 SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 22.07.2015 SO w Opolu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu VIII Wydział KRS - u [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe zbiorcze Okręg Sądu Okręgowego w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bydgoszczy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Adresat:

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych

Bardziej szczegółowo

za... kwartał... **) 20... r.

za... kwartał... **) 20... r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny w. Numer identyfikacyjny REGON Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za... kwartał...

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Strona 1 z 38 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE SA w Łodzi [WYDZIAL] w sprawach cywilnych Numer identyfikacyjny REGON za I półrocze 2016 r. Adresat Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku Okręg Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe Sprawozdanie Zbiorcze MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Sokółce [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu. Okręgowego w. Apelacyjnego w Apelacja Lubelska. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Zamościu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe: SR w Opolu Lubelskim[SELEKCJESR] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Myśliborzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja i ogółem I i II instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Kaliszu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Mogilnie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Strzelinie Okręg Sądu Okręgowego we Wrocławiu Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie V Wydział Cywilny- Odwoławczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR w Łańcucie [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich Okręg Numer

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy-Mokotowa [WY- DZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla m. st. Warszawy [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2016 r.

MS-S1 SPRAWOZDANIE. za rok 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2016

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WY- DZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r. SR w Białymstoku wydziały karne Okręg Sądu Okręgowego w MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Apelacyjnego w Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I kwartał 2017 r.

MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12r SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I kwartał 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa. MS-S1r SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1r SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I kwartał 2017 r.

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2016 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy-Mokotowa [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Warszawska MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa Numer statystyczny REGON: 8 PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 6/, -58 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdoskie 11, 00-950 Warszaa SO Szczecinie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Eidencja spra ogółem I i II instancja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Legionowie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Puławach [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego w Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne skreślić Dział

Bardziej szczegółowo

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot Wydział Karny I instancji Sądu Okręgowego Wersja 2006.12.02 Currenda Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S5 w Wydziale Karnym I instancji Sądu Okręgowego 2 Sprawozdanie MS-S5 Opis zmian Dział 1.1 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl )

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) do końca Marca 2007 r. 1. Dodano opcję umieszczania inicjałów sędziego na zwrotce

Bardziej szczegółowo

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych Zażalenie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, Warszawa Okręgowej PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 8/, -5 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach

Bardziej szczegółowo

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych. Obszar Sądu Apelacyjnego Sprawozdanie należy przekazać adresatowi w terminie

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych. Obszar Sądu Apelacyjnego Sprawozdanie należy przekazać adresatowi w terminie Zażalenie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 25.05.2016 SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla Łodzi-Widzewa [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Łódzka MS-S16/18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych Zażalenie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych Adresat Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR dla m. st. Warszawy [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Zamościu [WYDZIAL] MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Adresaci 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach

Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach WYDZIAŁ STATYSTYCZNEJ INFORMACJI ZARZĄDCZEJ DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach 2007

Bardziej szczegółowo

Wymiar sprawiedliwości w RP

Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Chełmie [WYDZIAL] Okręg Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Suwałkach [WYDZIAL] Okręg Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 16.09.2016 SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 53/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 29.09.2016 SR dla Łodzi-Widzewa [WYDZIAL] Okręg

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 21/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA

INFORMACJA STATYSTYCZNA Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Wydział Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie

Bardziej szczegółowo

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna Właściwość sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Właściwość funkcjonalna Właściwość rzeczowa Art. 16. 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Pruszkowie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 143 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 16.08.2017 SR dla Warszawy-Mokotowa [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za rok 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za rok 2016 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 08.02.2017 SR w Szczecinku [WYDZIAL] Okręg Sądu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Marek Procek (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Marek Procek (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 26/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 stycznia 2017 r. SSN Piotr Prusinowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Marek Procek (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Władysław Pawlak (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Władysław Pawlak (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 33/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 kwietnia 2017 r. SSN Władysław Pawlak (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) w sprawie z powództwa S.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 13/09. Dnia 10 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 13/09. Dnia 10 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II PZ 13/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2009 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Sąd. instytucjonalnym - sąd jako konkretna jednostka organizacyjna;

Sąd. instytucjonalnym - sąd jako konkretna jednostka organizacyjna; Sąd znaczenie w ujęciu: ustrojowym - wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawowany przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe - art. 175 Konstytucji;

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 188/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 marca 2012 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) w sprawie egzekucyjnej z wniosku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Józef Iwulski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Józef Iwulski (sprawozdawca) Sygn. akt III SPP 14/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lipca 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Józef Iwulski (sprawozdawca) w sprawie ze skargi A. M.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1181 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Bardziej szczegółowo