Pytania ustne Grupa SZKOŁY PODSTAWOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania ustne Grupa SZKOŁY PODSTAWOWE"

Transkrypt

1 Pytania ustne Grupa SZKOŁY PODSTAWOWE 1. Przedstaw podział linii wężowych? Linie wężowe w zależności od przeznaczenia dzieli się na: tłoczne, w tym; główne, gaśnicze, zasilające i linie ssawne. 2. Co to jest linia główna? Linia główna to linia wężowa, od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustanowionej na stanowisku wodnym do rozdzielacza. 3. Co to jest linia gaśnicza? Linia gaśnicza to linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej, hydrantu, rozdzielacza do stanowiska gaśniczego. 4. Co to jest linia zasilająca? Linia zasilająca to linia wężowa od nasad hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego. 5. Co to jest linia ssawna? Linia ssawna to linia wężowa, od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej. 6. Do czego służą (co to są) ubrania żaroodporne? Ubrania żaroodporne służy do ochrony ratownika przed promieniowaniem cieplnym i krótkotrwałym zetknięciem z płomieniami. 7. Do czego służą (co to są) ubrania gazoszczelne? Ubrania gazoszczelne służą do ochrony ratownika przed trującymi związkami znajdującymi się we wdychanym powietrzu miekscu prowadzenia akcji ratunkowej. 8. Wymień nazwy, rodzaje bosaków strażackich (przynajmniej trzy)? Bosak podręczny, bosak ciężki, bosak lekki, bosak sufitowy, bosak strzechowy. 9. Co wchodzi w skład uzbrojenia osobistego strażaka? W skład uzbrojenia osobistego strażaka wchodzą: hełm strażacki, pas strażacki, toporek, ubranie ochronne, zatrzaśnik, obuwie. 10. Jakimi cechami winno charakteryzować się ubranie ochronne strażaka? Odpornością na przesiąkanie wody i działanie podwyższonej temperatury, częściową odpornością na działanie czynników chemicznych, być dobrze widoczna w różnych warunkach oświetlenia. Nie powinna krępować ruchów strażaka i być zbyt ciężka, a także być odpowiednio dostosowana do zmieniających się warunków atmosferycznych. Powinna cechować się odpornością mechaniczną. Musi być łatwa do czyszczenia i prania, i ponadto nie powinna tracić swoich właściwości po praniu. 11. Przed czym winno zabezpieczać strażaka ubranie ochronne, buty, hełm oraz rękawice.? Przed urazami mechanicznymi, działaniem wysokiej temperatury, substancji chemicznych (zasady, kwasy), działaniem niskich i wysokich temperatur, przed działaniem prądu elektrycznego, wody i wilgoci. Obuwie ochronne powinno charakteryzować się grubą podeszwą z protektorem o właściwościach przeciwpoślizgowych, olejoodpornych i antyelektrostatycznych. W podeszwie powinna być wmontowana metalowa wkładka zabezpieczająca przed urazami mechanicznymi. czynnikami szkodliwymi, wysokimi i niskimi temperaturami, wilgocią i wodą, prądem elektrycznym. 12. Do czego służą węże ssawne? Węże ssawne służą do połączenia nasady ssawnej zamontowanej na korpusie pompy z otwartym zbiornikiem wody w celu jej zassania i dalszego tłoczenia przez pompę.

2 13. Do czego służą węże tłoczne? Węże tłoczne pożarnicze węże tłoczne służą do podawania wody oraz wodnych roztworów środków pianotwórczych. 14. Do czego służy przełącznik (będący jednym z elementów armatury wodnej)? Przełącznik służy do zmiany wielkości (średnicy) łączonych elementów węży - w liniach ssawnych i tłocznych. 15. Do czego służy rozdzielacz? Rozdzielacz służy do zakończenia linii głównej i rozdzielenia jej na dwie linie gaśnicze. Wyloty rozdzielacza wyposażone są w zawory kulowe lub grzybkowe służące do zamknięcia wody. 16. Do czego służy zbieracz? Zbieracz umożliwia doprowadzenie wody do węża o wielkości 110 mm z dwóch źródeł zasilania wężami o wielkości 75 mm lub do węża o wielkości 75 z dwóch węży wielkości 52 mm. 17. Do czego służy mostek przejazdowy? Mostek przejazdowy służy do zabezpieczania węży tłocznych przed zgnieceniem. 18. Jakich substancji nie wolno gasić wodą? Wodą nie wolno gasić: ciał reagujących z wodą jak : sód, potas, karbid, wapno palone wytwarzające gazy palne i wytwarzające wysoką temperaturę, płynów łatwo palnych, lżejszych od wody, jak benzyna, nafta, oleje, które palą się nad cieczą, która unoszona jest przez wodę, instalacji elektrycznej pod napięciem, ponieważ woda jest dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego i może nastąpić porażenie prądem osoby gaszącej ogień, ciał żarzących się w wysokiej temperaturze, gdyż woda powoduje rozrzut ogniska pożaru. 19. Jakie materiały należą do grupy A materiałów palnych i jakich środków gaśniczych używa się do gaszenia takich pożarów? Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier itp. materiały) Rodzaj środka gaśniczego: woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla). 20. Jakie materiały należą do grupy B materiałów palnych i jakich środków gaśniczych używa się do gaszenia takich pożarów? Ciecze palne i substancje stałe topniejące wskutek ciepła (rozpuszczalniki, pasty do podłogi, topiące się tworzywa sztuczne) Rodzaj środka gaśniczego: piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla. 21. Jakie materiały należą do grupy C materiałów palnych i jakich środków gaśniczych używa się do gaszenia takich pożarów? Gazy palne (gaz miejski, metan, propan-butan) Rodzaj środka gaśniczego: proszek gaśniczy, dwutlenek węgla. 22. Jakie materiały palne należą do grupy E materiałów palnych i jakich środków gaśniczych używa się do gaszenia takich pożarów? Pożary (materiały) ABC występujące w obrębie urządzeń pod napięciem Rodzaj środka gaśniczego: proszek gaśniczy, dwutlenek węgla. 23. Jakie objawy świadczą o zaistnieniu pożaru? płomień, swąd, podwyższona temperatura, dym, trzaski płonącego lub zwęglającego się materiału 24. Wymień trzy rodzaje drabin pożarniczych?

3 przystawna, słupkowa, dwuprzęsłowa wysuwana, nasadkowa, hakowa, mechaniczna 25. Do czego służy ubranie gazoszczelne? Służy do ochrony ratownika w czasie akcji przy udziale substancji niebezpiecznych 26. Jakie znasz rodzaje węży używanych w OSP? węże ssawne o średnicy (150 mm, 125 mm) 110 mm, 75 mm, węże tłoczne o średnicy 75 mm, 52 mm, 25 mm; 27. Jaki znasz sprzęt burzący, wymień trzy przykłady? kilofy, łomy, topór strażacki ciężki, siekierołom, kotwica pożarnicza, bosaki, ciągarka szczękowa, pilarki mechaniczne 28. W jaki sposób udziela się pierwszej pomocy przy złamaniu kończyny? jeśli to konieczne zdjąć ubranie z kończyny, unieruchomić dwa sąsiednie do złamania stawy, opanować krwawienie jeśli występuje, założyć opatrunek, wezwać Pogotowie Ratunkowe 29. Kto może być członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej? (osoba, która ukończyła 18 lat, wyrazi chęć wstąpienia do OSP i złoży przyrzeczenie 30. Kto może być członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej? osoba, która ukończyła 12 lat i jej rodzice lub opiekunowie wyrażą zgodę, złoży przyrzeczenie 31. Wymień 5 przyczyn powstawania pożarów. nieostrożne obchodzenie się z ogniem i nośnikami energii, wady urządzeń i instalacji elektrycznych, niewłaściwe posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi, nieostrożne obchodzenie się z cieczami palnymi, lekkomyślność i zabawy dzieci, zły stan urządzeń ogrzewczo-kominowych, wyładowania atmosferyczne, samozapalenia płodów rolnych, podpalenia 32. W jakich działaniach ratowniczych uczestniczy Państwowa Straż Pożarna? gaszenie pożarów, walka z innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo: techniczne, chemiczne, ekologiczne, medyczne 33. Wymień znane ci środki gaśnicze? woda, piana gaśnicza; mechaniczna i chemiczna, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, gazy spalinowe, piasek, śnieg, ziemia 34. Co zaliczamy do podręcznego sprzętu gaśniczego? gaśnice, hydronetki, koce gaśnicze, tłumice, małe agregaty gaśnicze, hydranty wewnętrzne 35. Podaj rodzaje piany mechanicznej (w zależności od wartości liczby spienienia). Piana ciężka liczba spienienia mniejsza od 20, piana średnia Ls od 20 do 200, piana lekka LS > Wymień rodzaje gaśnic. śniegowe, pianowe, proszkowe, (halonowe wycofane) 37. Na jakie grupy dzielą się samochody pożarnicze ze względu na ich masę całkowitą? Samochody pożarnicze lekkie o masie całkowitej do 3,5 tony, średnie o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton, ciężkie o masie całkowitej przekraczającej 12 ton. 38. Jaki sprzęt ratowniczy używany jest do ewakuacji ludzi? Drabiny ręczne, drabiny mechaniczne, podnośniki hydrauliczne, skokochrony, wory ratownicze, linkowe urządzenia ratownicze, śmigłowce.

4 39. Do czego służy motopompa, jak jest zbudowana? Motopompa służy do tłoczenia wody od źródła do stanowisk gaśniczych..motopompa składa się z pompy i napędzającego ją silnika spalinowego. 40. Do czego służy autopompa i jak jest zbudowana? Autopompa służy do tłoczenia wody ze zbiornika samochodu (lub z zewnętrznych źródeł wody) do działka gaśniczego zamontowanego na samochodzie, urządzenia szybkiego natarcia lub do linii wężowych. Autopompa jest pompą pożarniczą wbudowaną na stałe do samochodu pożarniczego i napędzaną przez silnik tego samochodu. 41. Przed czym głowę strażaka chroni hełm strażacki? uderzeniami spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody, wysoką temperaturą (promieniowaniem cieplnym), porażeniem prądem elektrycznym, deszczem, mrozem 42. Jakie informacje należy podać zgłaszając telefonicznie pożar do straży pożarnej? - nazwisko i imię powiadamiającego, - gdzie się pali lub jakie wystąpiło zagrożenie - adres, rodzaj obiektu, piętro, dojazd do obiektu, - co się pali, - czy istnieje zagrożenie ludzi. 43. Jakie czynniki są niezbędne aby mógł zaistnieć proces spalania (palenia się)? Niezbędne jest równoczesne zaistnienie trzech czynników: musi być materiał palny, który może ulec spalaniu, musi być dostępny tlen (powietrze), musi być energia cieplna inicjująca zapalenie (np. płomień zapałki, iskra elektryczna. 44. Na jakie grupy dzielą się pożary w zależności od rodzaju płonących materiałów? Pożary grupy A ciał stałych, grupy B cieczy palnych, grupy C gazów palnych, pożary grupy D metali. Pożary grupy E - pożary występujące w obrębie urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem. 45. Co to jest linia ssawna. Linia ssawna - linia wężowa zbudowana z węży ssawnych służąca do pobierania (ssania) wody z otwartych punktów czerpania wody. 46. Co to jest linia główna. Linia główna - linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza. 47. Co to jest linia gaśnicza. Linia gaśnicza - linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej lub hydrantu, zakończona prądownicą lub wytwornicą. 48. Jaki to jest materiał niepalny - definicja? Materiał niepalny poddany badaniom w określonych warunkach i czasie nie zapala się. Nie wydziela też par i gazów, które mogą się zapalić, a także nie wydziela ciepła, które umożliwia podniesienie temperatury do określonej wartości. 49. Jaki to jest materiał łatwozapalny - definicja? Próbka materiału łatwozapalnego umieszczona w odpowiednich warunkach i poddana działaniu płomienia pali się w płomieniu oraz pali się także po odsunięciu płomienia. 50. Jaki to jest materiał trudnozapalny - definicja? Próbka materiału trudno zapalnego umieszczona w odpowiednich warunkach i poddana działaniu płomienia pali się w płomieniu, zaś po odsunięciu płomienia gaśnie.

5 51. Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy wymień trzy przykłady. Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się: - hydronetki, - gaśnice, - małe agregaty gaśnicze, - koce gaśnicze. 52. Wymień władze Ochotniczej Straży Pożarnej. 1. Walne zebranie. 2. Zarząd. 3. Komisja rewizyjna. 53. Armatura wodna to sprzęt służący do łączenia zasadniczego sprzętu gaśniczego, jakim są węże i pompy. Wymień 6 elementów zaliczanych do armatury wodnej. Łączniki, nasady, pokrywy, przełączniki, rozdzielacze, zbieracze, smoki ssawne, prądownice, działka wodne, zbiorniki przenośne, pływaki, regulatory ciśnienia i stojaki hydrantowe. 54. Jakie są cele działania Ochotniczej Straży Pożarnej (wymień trzy)? Cele i zadania OSP: 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach obrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnooświatowej i rozrywkowej. 5. Reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i przyjętego statutu. 55. Wymień rodzaje członkostwa OSP - członkowie OSP dzielą się na: 1. członków czynnych, 2. członków honorowych, 3. członków wspierających, 4. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. 56. Wymień czynniki niezbędne w procesie spalania. Czynnikami uczestniczącymi w procesie spalania są: lub inne związki czy pierwiastki mogące zastąpić funkcje tlenu). (tlen z powietrza 57. Co to jest strefa spalania? Strefa spalania występuje zarówno w pożarach zewnętrznych i wewnętrznych i jest to przestrzeń, w której następuje spalanie materiałów palnych (wytworzona faza lotna - płomień). 58. Co to jest strefa oddziaływania cieplnego? Strefa oddziaływania cieplnego to część przestrzeni wokół strefy spalania, w której wydzielające się ciepło stwarza niebezpieczeństwo zmian w sytuacji pożarowej i zagrożenie ludzi. 59. Co to jest strefa zadymienia? Strefa zadymienia to przestrzeń wypełniona dymem, w której prowadzenie działań jest utrudnione i występuje zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Dymem nazywamy gazowe produkty spalania materiałów organicznych, w których rozproszone są małe cząsteczki gazowe i ciekłe. 60. Wymień rodzaje pożarów lasów. Pożary przyziemne: - podpowierzchniowe, - pokrywy gleby, - upraw, podszytów i podrostów oraz pożary całkowite drzewostanu. 61. Na czym polega pierwsza pomoc przy oparzeniach? Chcąc udzielić pierwszej pomocy można: delikatnie zdjąć odzież i ozdoby (biżuterię) z poparzonych części ciała, niewielkie oparzenia schładzać wodą przez minut (przy rozległych schładzanie wodą może wywołać wstrząs), po ochłodzeniu poczekać, aż wyschnie skóra, a następnie osłonić opatrunkiem,

6 w miarę możliwości unieść, a nawet unieruchomić uszkodzoną część ciała, w przypadku większego uszkodzenia skóry wezwać karetkę pogotowia lub zawieźć oparzonego do szpitala. Przy oparzeniach nie wolno: smarować oparzonej skóry kremem, maścią lub tłuszczem, przekłuwać pęcherzy, podawać (bez zalecenia lekarza) doustnych środków leczniczych. 62. Budowa i sposób użycia gaśnicy pianowej. Najczęściej gaśnica pianowa składa się z 10-litrowego stalowego pojemnika z umieszczonymi na zewnątrz uchwytami, szklanego naczynia umieszczonego wewnątrz, przepony oddzielającej szklane na czynie od pojemnika i zbijaka umożliwiającego przebicie przepony w trakcie uruchamiania urządzenia. W szklanym naczyniu znajduje się wodny roztwór kwasu, w pojemniku metalowym zaś roztwór zasadowy (alkaliczny). Aby uruchomić gaśnicę, należy zdjąć ją z wieszaka, tuż przed rozpoczęciem gaszenia odwrócić do góry dnem i wbić zbijak uderzając o twarde podłoże. Wbicie zbijaka powoduje wymieszanie się dwóch roztworów, a tym samym burzliwą reakcję, w wyniku której wydziela się dwutlenek węgla wytwarzający pianę chemiczną. Wytworzone w butli ciśnienie powoduje wyrzucenie piany przez dyszę na odległość kilku metrów. Warto pamiętać, że procesu wydobywania się piany nie można zatrzymać. Obok gaśnic wytwarzających pianę chemiczną stosowane są także gaśnice z pianą mechaniczną. W ich wnętrzu znajduje się roztwór wodny środka pianotwórczego, zaś wyrzutnikiem piany jest znajdujący się w małym zbiorniczku dwutlenek węgla. Uruchomienie polega na przebiciu płytki zabezpieczającej zbiorniczek z dwutlenkiem węgla, który po uwolnieniu się powoduje wzrost ciśnienia wymienionego roztworu, jego spienienie i wyrzucenie na zewnątrz butli. Gaśnice pianowe używane są do gaszenia pożarów ciał stałych i cieczy palnych. Ze względu na zawartość wody w pianie nie wolno używać ich do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięcie. 63. Budowa i sposób użycia gaśnicy śniegowej. Składa się z butli stalowej, wysokociśnieniowej, zaworu z pokrętłem lub dźwignią, zaworu bezpieczeństwa, węża z dyszą lub dyszy osadzonej na krótkim przewodzie sztywnym. Środkiem gaśniczym stosowanym w urządzeniu jest dwutlenek węgla (CO 2 ) sprężony pod dużym ciśnieniem. Z uwagi na temperaturę krytyczną CO 2 wynoszącą +31 C i możliwość samoczynnego rozładowania się butli przez zawór bezpieczeństwa po przekroczeniu tej temperatury, gaśnice śniegowe należy chronić przed nagrzewaniem od zbyt wysokiej temperatury otoczenia i promieniowania słonecznego. Uruchomienie gaśnicy polega na otwarciu zaworu za pomocą pokrętła lub (w nowszych typach) dźwigni. Wydobywający się gaz rozpręża się i przechodzi głównie w stan lotny. Część gazu osiąga stan skupienia stały osadzając się na gaszonych powierzchniach w postaci suchego śniegu. Stąd nazwa - gaśnica śniegowa. Gaśnice śniegowe mogą służyć do gaszenia wszystkich materiałów palnych. 64. Budowa i sposób użycia gaśnicy proszkowej. To urządzenia o różnej wielkości zawierające w butlach proszek gaśniczy oraz dwutlenek węgla lub azot (gazy obojętne) jako wyrzutnik. W celu uruchomienia małej gaśnicy, z zaworem przy butli należy wyszarpnąć zawleczkę zabezpieczającą dźwignię, a następnie nacisnąć dźwignię otwierającą zawór. W urządzeniach większych uruchomienie polega na wbiciu zbijaka i otwarciu zaworu w prądowniczce przez wyszarpnięcie zawleczki i naciśnięcie dźwigni. Z uwagi na różne rozwiązania techniczne stosowane w gaśnicach proszkowych warto zapoznać się ze wskazaniami umieszczonymi na etykiecie na butli. Proszek gaśniczy jest także środkiem uniwersalnym, służy do gaszenia wszystkich rodzajów pożarów, niemniej przy działaniu na urządzenie elektryczne należy zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr. Należy uważać także, by nie gasić urządzeń, w których napięcie przekracza 1000 V. 65. Wymień trzy jednostki wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne zawodowe straże pożarne, terenowe służby ratownicze, inne jednostki ratownicze.

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY Obok specjalistycznego sprzętu do prowadzenia wszelkich działań ratowniczogaśniczych, stanowiącego wyposażenie państwowej i ochotniczych straży pożarnych, ważną rolę w systemie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej Nowy Sącz 2007 Pytania ustne. ZESTAW III. Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej Nowy Sącz 2007 Pytania ustne.

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej Nowy Sącz 2007 Pytania ustne. ZESTAW III. Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej Nowy Sącz 2007 Pytania ustne. ZESTAW I 1. Na którym ramieniu strażak nosi sznur galowy? Odp. Na prawym. 2. Co to jest stanowisko wodne? Odp. Jest to specjalnie przygotowane miejsce przy zbiorniku wodnym, służące do ustawienia motopompy

Bardziej szczegółowo

Numery alarmowe. Aby zachować wymogi bezpieczeństwa, ognisko można rozpalać 100 m od lasu.

Numery alarmowe. Aby zachować wymogi bezpieczeństwa, ognisko można rozpalać 100 m od lasu. Numery alarmowe 997 policja 998 straż pożarna 999 pogotowie 112 ogólny dotyczy wszystkich służb W trakcie powstania pożaru dochodzi do spalenia dóbr materialnych, np. spalenie domu, siana, lasu. Aby proces

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Eliminacje 2016 Szkoła Podstawowa

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Eliminacje 2016 Szkoła Podstawowa . Nazwisko i imię Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Eliminacje 2016 Szkoła Podstawowa 1. Jak nazywa się czasopismo strażaków ochotników? a/ Przegląd Pożarniczy b/ Ogniomistrz c/ Strażak 2. Kiedy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ... Słopnice, dnia 26 marca 2013r. Imię i Nazwisko... Szkoła, klasa Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom" Grupa Szkoły Podstawowe Eliminacje pisemne Ilość zdobytych punktów...

Bardziej szczegółowo

Pytania do OTWP. 5. Jakie znasz stopnie oparzeń I, II, III

Pytania do OTWP. 5. Jakie znasz stopnie oparzeń I, II, III Pytania do OTWP 1. Kim był i jak zginął św. Florian. Legionista rzymski, utopiony z kamieniem młyńskim 2. Wymień czasopisma pożarnicze. Strażak, W akcji 3. Wymień kategorie pożarów. Pożar mały: do 70 m

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU Imię i Nazwisko:.Klasa:... Punkty: /. 1. Co oznacza skrót ZOSP

Bardziej szczegółowo

2. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko: a) 50 metrów b) 100 metrów c) 200 metrów

2. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko: a) 50 metrów b) 100 metrów c) 200 metrów 1. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy: a) koca gaśniczego b) hydronetki c) prądownicy uniwersalnej 2. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa w szkole

Ochrona przeciwpożarowa w szkole Ochrona przeciwpożarowa w szkole POŻAR: SPALANIE: to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. to proces utleniania do przebiegu którego potrzebne są: Tlen Materiał palny Czynnik

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o zagrożeniach

Podstawowe wiadomości o zagrożeniach 1. Proces Palenia Spalanie jest to proces utleniania (łączenia się materiału palnego z tlenem) z wydzielaniem ciepła i światła. W jego wyniku wytwarzane są także produkty spalania: dymy i gazy. Spalanie

Bardziej szczegółowo

Zasady użycia, rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Zasady użycia, rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Zasady użycia, rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/9 1. Gaśnice Rodzaje gaśnic powinny być dostosowane do gaszenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Grupa I klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Eliminacje Miejskie Piechowice 2012/2013

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Grupa I klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Eliminacje Miejskie Piechowice 2012/2013 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Grupa I klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Eliminacje Miejskie Piechowice 2012/2013 1.Co oznacza skrót OSP? a) Obowiązkowa Służba Pożarnicza b) Ochotnicza Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnica ZAGROŻENIE EKOLOGICZNO-CHEMICZNE

Urząd Miasta Legnica ZAGROŻENIE EKOLOGICZNO-CHEMICZNE Urząd Miasta Legnica http://um.bip.legnica.eu/uml/zarzadzanie-kryzysowe-o/ochrona-ludnosci/19381,zagrozenie-ekologiczno-chemiczne.htm l 2019-07-24, 01:11 Piątek, 15 grudnia 2017 ZAGROŻENIE EKOLOGICZNO-CHEMICZNE

Bardziej szczegółowo

Ochrona KOMPLEX. przeciwpożarowa

Ochrona KOMPLEX. przeciwpożarowa Ochrona KOMPLEX przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa I. Zagrożenie pożarowe to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru a przez to na bezpieczeństwo życia ludzi. II.

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 22 kwietnia 1998 r.

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 22 kwietnia 1998 r. Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Drabiny pożarnicze. Drabiny pożarnicze dzielimy na: 1. autodrabiny 2. drabiny przenośne. a) przystawne - DN-2,7 - D-5 - D-10W - D-3,8.

Drabiny pożarnicze. Drabiny pożarnicze dzielimy na: 1. autodrabiny 2. drabiny przenośne. a) przystawne - DN-2,7 - D-5 - D-10W - D-3,8. Drabiny pożarnicze Drabiny pożarnicze dzielimy na: 1. autodrabiny 2. drabiny przenośne a) przystawne - DN-2,7 - D-5 - D-10W - D-3,8 b) wolnostojące - D-10W Bosaki - ciężki 1 / 8 - lekki - sufitowy - podręczny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 3 czerwca 2016 r. AC 063 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE PISEMNE. Czynności, które powinny być wykonane w razie wypadku lub zagrożenia

INSTRUKCJE PISEMNE. Czynności, które powinny być wykonane w razie wypadku lub zagrożenia INSTRUKCJE PISEMNE Czynności, które powinny być wykonane w razie wypadku lub zagrożenia W razie zaistnienia podczas przewozu wypadku lub zagrożenia, członkowie załogi pojazdu powinni wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z póź. zm. ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W ZESPOLE LABORATORIÓW TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W ZESPOLE LABORATORIÓW TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W ZESPOLE LABORATORIÓW TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Badane obiekty / Grupa Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem Maski do aparatów

Bardziej szczegółowo

BHP ochrona przeciwpożarowa. M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej

BHP ochrona przeciwpożarowa. M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej BHP ochrona przeciwpożarowa M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej Definicja spalania Złożony fizykochemiczny proces wzajemnego oddziaływania materiału palnego (paliwa) i tlenu (utleniacza). Procesowi

Bardziej szczegółowo

Pytania ustne. 1. Podaj definicje samochodu pożarniczego?

Pytania ustne. 1. Podaj definicje samochodu pożarniczego? Pytania ustne 1 1. Na którym ramieniu strażak nosi sznur galowy? Na prawym. 2. Co to jest stanowisko wodne? Jest to specjalnie przygotowane miejsce przy zbiorniku wodnym, służące do ustawienia motopompy

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP - CNBOP - czerwiec 00 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- -GAŚNICZEGO (załoga + LUB +, zbiornik wody 000 dm )...

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻEŃ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 178

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻEŃ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 178 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻEŃ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 178 Trzy czynniki umożliwiające spalanie Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

Temat: SPRZĘT GAŚNICZY I ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU.

Temat: SPRZĘT GAŚNICZY I ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA POSTĘPOWANIE W WYPADKU RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ Temat: SPRZĘT GAŚNICZY I ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. OPRACOWAŁ mgr inż. Jerzy JURKIEWICZ 02 LISTOPADA 2011 LITERATURA

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 5: Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany Autorzy: Zbigniew Sural Sławomir Kaczmarzyk Sylwester Główka Pożarnicze węże tłoczne do pomp pożarniczych W

Bardziej szczegółowo

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych W przypadkach, w których znajduje ono zastosowanie, wymagana jest zgodność z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

Temat: ZASADY I SPOSOBY GASZENIA POŻARÓW

Temat: ZASADY I SPOSOBY GASZENIA POŻARÓW Scenariusz 17 Temat: ZASADY I SPOSOBY GASZENIA POŻARÓW Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży z zasadami i sposobami gaszenia pożarów w pierwszej fazie ich powstania i rozwoju. 1. Założenia organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

OTWP eliminacje wojewódzkie 2012 r. grupa szkół podstawowych

OTWP eliminacje wojewódzkie 2012 r. grupa szkół podstawowych 1. Który z symboli oznacza samochód gaśniczy ciężki z motopompą: a) GBA b) GBM b) GCBA c) GCBM 2. W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów: a) A, B, C, D, E, F b) A, B, C, D c) A, B,

Bardziej szczegółowo

Środki łączności i alarmowania UWAGI. Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego JOT OSP w Porażu. Stan wyposażenia Data zmiany

Środki łączności i alarmowania UWAGI. Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego JOT OSP w Porażu. Stan wyposażenia Data zmiany Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego OSP w Porażu Zbiorczy wykaz normatywnego wyposażenia w pojazdy i sprzęt ratowniczy Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Porażu do działań ratowniczych określonych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. grupa wiekowa uczniowie szkół podstawowych

PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. grupa wiekowa uczniowie szkół podstawowych ... IMIĘ I NAZWISKO... DATA URODZENIIA... SZKOŁA Bełchatów, dnia 31.03.2010 r. PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. grupa wiekowa uczniowie szkół podstawowych 1. Ręczny ostrzegacz pożarowy

Bardziej szczegółowo

O C H R O N A PRZECIWPOŻAROWA

O C H R O N A PRZECIWPOŻAROWA O C H R O N A PRZECIWPOŻAROWA Pożar jest to nagłe i niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia powodujące straty materialne i zagrożenie życia REGUŁA POWSTAWANIA POŻARÓW paliwo tlen ciepło Jednoczesne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. grupa wiekowa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. grupa wiekowa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ... IMIĘ I NAZWISKO... DATA URODZENIIA... SZKOŁA Bełchatów, dnia 31.03.2010 r. PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. grupa wiekowa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 1. Maksymalna odległość

Bardziej szczegółowo

5. W którym roku harcerskie drużyny pożarnicze przekształcono w harcerskie oddziały pożarne? a) w 1916 roku b) w 1936 roku c) w 1956 roku

5. W którym roku harcerskie drużyny pożarnicze przekształcono w harcerskie oddziały pożarne? a) w 1916 roku b) w 1936 roku c) w 1956 roku Pytania z testu pisemnego dla grupy II (gimnazjum). OTWP 2011 - eliminacje gminne w Rudnej. 1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 2. Za pierwsze

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 8: Podstawy organizacji akcji gaśniczej Autorzy: Jerzy Prasuła Sławomir Kaczmarzyk Teren pożaru - obszar, na którym rozwija się i rozprzestrzenia pożar oraz

Bardziej szczegółowo

4. Kołnierz szyjny stosujemy, aby: a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego b) zmniejszyć utratę ciepła c) usztywnić kręgosłup

4. Kołnierz szyjny stosujemy, aby: a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego b) zmniejszyć utratę ciepła c) usztywnić kręgosłup 1. Co to są samochody ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą? a) samochody wyposażone w podręczny sprzęt ratownictwa technicznego oraz w środek gaśniczy i autopompę lub agregat gaśniczy b) samochody

Bardziej szczegółowo

OTWP eliminacje wojewódzkie 2012 r. grupa szkół gimnazjalnych

OTWP eliminacje wojewódzkie 2012 r. grupa szkół gimnazjalnych 1. W przypadku gdy na gaśnicy lub etykiecie widnieje wielka litera A oznacza to, że zmagazynowany w niej środek gaśniczy umożliwia gaszenie: a) cieczy i gazów palnych b) ciał stałych pochodzenia organicznego

Bardziej szczegółowo

2. Kołnierz szyjny stosujemy, aby: a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego b) zmniejszyć utratę ciepła c) usztywnić kręgosłup

2. Kołnierz szyjny stosujemy, aby: a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego b) zmniejszyć utratę ciepła c) usztywnić kręgosłup Pytania z testu pisemnego dla grupy OTWP 2013. 1. Liczba spienienia to: a) iloczyn objętości piany do objętości roztworu z którego powstała b) ilość wytworzonej piany w ciągu 1 minuty c) iloraz objętości

Bardziej szczegółowo

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 2. Za pierwsze przepisy przeciwpożarowe w Polsce uważa się wydanie uchwały rady miejskiej Krakowa tzw. porządki

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB 0015 Wydanie 2, Lipiec 2014 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa System dopuszczeń

Bardziej szczegółowo

mł. bryg. Paweł Dyba KW PSP Kraków WOSz

mł. bryg. Paweł Dyba KW PSP Kraków WOSz mł. bryg. Paweł Dyba KW PSP Kraków WOSz Swobodny rozwój pożaru Zasady wyposażenia obiektów w gaśnice Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników prac dla pomp pożarniczych i armatury pożarniczej (grupa 2 i 3*)

Zbiorcze zestawienie wyników prac dla pomp pożarniczych i armatury pożarniczej (grupa 2 i 3*) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Zbiorcze zestawienie wyników prac dla pomp pożarniczych i armatury pożarniczej (grupa 2 i 3*) *

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

GDY ZAUWAŻYMY POŻAR...

GDY ZAUWAŻYMY POŻAR... Szkoły Ponadgimnazjalne Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu dobytku. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie,

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

30. Podaj jaki czas może bezpiecznie pracować ratownik w aparacie powietrznym nadciśnieniowym z butlą o pojemności 6 litrów, w której ciśnienie

30. Podaj jaki czas może bezpiecznie pracować ratownik w aparacie powietrznym nadciśnieniowym z butlą o pojemności 6 litrów, w której ciśnienie Pytana na egzamin 1. Jakie są formy natarcia: 2. Obronę dzielimy na: 3.Bezpośrednie zwalczanie ogniska pożaru środkami gaśniczymi w celu przerwania procesu 4. Przyjmuje się, że jedno stanowisko gaśnicze

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 10: Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze Autorzy: Jerzy Prasuła Bożenna Porycka Joanna Rakowska Daniel Małozięć Środki gaśnicze - substancje, które hamują procesy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. II grupa wiekowa uczniowie szkół gimnazjalnych

PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. II grupa wiekowa uczniowie szkół gimnazjalnych ... IMIĘ I NAZWISKO... DATA URODZENIIA... SZKOŁA Bełchatów, dnia 31.03.2010 r. PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. II grupa wiekowa uczniowie szkół gimnazjalnych 1. Podaj środki gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BHP ochrona przeciwpożarowa. Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej

BHP ochrona przeciwpożarowa. Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej BHP ochrona przeciwpożarowa M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej Definicja spalania Złożony fizykochemiczny proces wzajemnego oddziaływania materiału palnego (paliwa) i tlenu (utleniacza). Procesowi

Bardziej szczegółowo

ZASADY GASZENIA RÓŻNYCH TYPÓW POŻARÓW ORAZ ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH TYPÓW GAŚNIC ANALIZA POKAZU GASZENIA POŻARU OPON SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

ZASADY GASZENIA RÓŻNYCH TYPÓW POŻARÓW ORAZ ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH TYPÓW GAŚNIC ANALIZA POKAZU GASZENIA POŻARU OPON SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO mł. bryg. mgr inż. Krzysztof T. Kociołek Szkoła Aspirantów PSP, Kraków kkociolek@sapsp.pl ZASADY GASZENIA RÓŻNYCH TYPÓW POŻARÓW ORAZ ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH TYPÓW GAŚNIC ANALIZA POKAZU GASZENIA POŻARU OPON

Bardziej szczegółowo

problematyce nowego systemu dopuszczeń wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia.

problematyce nowego systemu dopuszczeń wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia. st. kpt. mgr inż. Jacek ZBOINA Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP ISTOTNE ZMIANY W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW. Streszczenie Artykuł jest pierwszym z cyklu 4 artykułów poświeconych zmianom w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 18 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 18 czerwca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 28/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania strażaków w służbie kandydackiej Szkoły Głównej Służby

Bardziej szczegółowo

Zasady zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Karol Chmielewski

Zasady zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Karol Chmielewski Zasady zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego Karol Chmielewski Zasady zachowania się przed wystąpieniem pożaru zainstaluj wykrywacze dymów (pożarów) i używaj ich zgodnie z instrukcją,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM MATERIAŁY POMOCNICZE dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Spis treści WSTĘP...5 CO TO JEST OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA?...6

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 25 lipca 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 25 lipca 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 25 lipca 2002 r. Druk nr 167 A SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 lipca 2002 r. ustawie o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Na podstawie Art.209 2 1 ust.2 ustawy Kodeks pracy POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ I INNEGO MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Piany gaśnicze. Środek pianotwórczy to substancja, z której po zmieszaniu z wodą w odpowiedniej proporcji w sprzęcie pianowym wytwarza się pianę

Piany gaśnicze. Środek pianotwórczy to substancja, z której po zmieszaniu z wodą w odpowiedniej proporcji w sprzęcie pianowym wytwarza się pianę Piany gaśnicze Piana gaśnicza to nagromadzenie napełnionych powietrzem pęcherzyków wytworzonych z roztworu pianotwórczego, stosowane w celach gaśniczych. Do wytwarzania piany gaśniczej i podawania jej

Bardziej szczegółowo

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych.

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych. PROGRAM NAUCZANIA SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ DLA KLASY MUNDUROWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU I. Przedmiotowe cele nauczania i wychowania Celem kształcenia uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano siły i środki służb ratowniczych.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano siły i środki służb ratowniczych. W dniu 10 marca 2016 roku o godzinie 13.01 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w kamienicy przy ul. Dworcowej

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe. Wykaz środków trwałych przeznaczonych do likwidacji. nazwa symbol ilość cena

Środki trwałe. Wykaz środków trwałych przeznaczonych do likwidacji. nazwa symbol ilość cena Środki trwałe Załącznik nr 1 do zarzadzenia Burmistrza Brzeszcz nr 64/2014 z dnia 1 października 2014 r. Lp Wykaz środków trwałych przeznaczonych do likwidacji nazwa symbol ilość cena Stadion sportowy

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 9: Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych Autorzy: Jerzy Prasuła Mirosław Sobolewski Rozwijanie i zwijanie linii wężowych. Do przesyłu wody stosuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 228 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Cennik , OW ZOSP RP Olsztyn

Cennik , OW ZOSP RP Olsztyn Cennik 2018, OW ZOSP RP Olsztyn Nazwa wyrobu ARMATURA POŻARNICZA cena netto cena brutto Łączniki Łącznik tłoczny 52 PN aluminium (para) 18,00 zł 22,14 Łącznik tłoczny 75 PN aluminium (para) 26,00 zł 31,98

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 6 Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych Dane statystyczne Struktura zdarzeń ze względu na

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu kopolimer metakrylanu metylu i akrylan metylu b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM

Bardziej szczegółowo

materiał palny utleniacz ciepło skomplikowane reakcje łańcuchowe (wolne rodniki)

materiał palny utleniacz ciepło skomplikowane reakcje łańcuchowe (wolne rodniki) Pożary Pożar niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania i przebiegu procesu jakim jest pożar (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie czworokąta

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. GRUPA I szkoła podstawowa

PRZYKŁADOWE PYTANIA OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. GRUPA I szkoła podstawowa PRZYKŁADOWE PYTANIA OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Eliminacje środowiskowe OSP Sromowce Wyżne I. Samochody i sprzęt MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM GRUPA I szkoła podstawowa 1. Co oznacza skrót GCBM?

Bardziej szczegółowo

10. 1. Opłata za udzielenie informacji z ewidencji wynosi 20 zł. 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się w znakach

10. 1. Opłata za udzielenie informacji z ewidencji wynosi 20 zł. 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się w znakach Dziennik Ustaw Nr 55-2151 Poz. 361 i 362 6. Po dokonaniu wpisu lub jego wykreśleniu sąd niezwłocznie przesyła do centralnej ewidencji dane z wykazu lub zawiadomienie o wykreśleniu wpisu. 7. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2017-02-10 piątek ORG Spotkanie organizacyjne 16.00-16.45 01-T Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności 17.00-17.45 01-T Struktura i organizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA.

3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA. 3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA. Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem opierającym się na pracy społecznej swoich członków. Jako stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H 05.03. 05.03. 05.03. 5.03. Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, PR - Kutno 1 Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności Służba wewnętrzna. Musztra PR - Kutno 2 Sprzęt ratowniczy i

Bardziej szczegółowo

Zestaw I. 1. Co oznacza skrót GCBA 5/32

Zestaw I. 1. Co oznacza skrót GCBA 5/32 Zestaw I grupa I 1. Co oznacza skrót GCBA 5/32 2. Jakie wyróżniamy prądy gaśnicze wody? 4. Podaj podział samochodów gaśniczych ze względu na ich masę całkowitą 5. Jaki jest kolor gaśnic śniegowych i jaki

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H nr. tematu 3.09. 13:20-14:05 Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności Służba wewnętrzna. Musztra Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ ...... (miejscowość, data) (imię i nazwisko)... (nazwa szkoły) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Zestaw Eliminacyjny Szczebla Powiatowego Grupa I uczniowie szkół podstawowych 1. Zawodnikami w Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

4. Kołnierz szyjny stosujemy, aby: a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego b) zmniejszyć utratę ciepła c) usztywnić kręgosłup

4. Kołnierz szyjny stosujemy, aby: a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego b) zmniejszyć utratę ciepła c) usztywnić kręgosłup 1. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu: a) wilgotność ściółki i powietrza b) wilgotność drzew oraz poszycia gleby c) wilgotność mchów i porostów oraz gleby 2. Przy zwichnięciu w

Bardziej szczegółowo

4. Kto jest pionierem polskiego pożarnictwa?

4. Kto jest pionierem polskiego pożarnictwa? 1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 2. Za pierwsze przepisy przeciwpożarowe w Polsce uważa się wydanie uchwały rady miejskiej Krakowa tzw. porządki

Bardziej szczegółowo

Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej Materiały na szkolenie okresowe pracowników AGH z zakresu ochrony przeciwpożarowej opracował: mgr inż. Leszek Król inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej AGH 1. Podstawy prawne funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases)

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) . Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) Poniższe kody umieszczane są na opakowaniach odczynników chemicznych oraz w katalogach firmowych producentów odczynników

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z bezpieczeństwa i higieny pracy. dla klas Technikum i ZSZ

Wymagania edukacyjne z bezpieczeństwa i higieny pracy. dla klas Technikum i ZSZ Wymagania edukacyjne z bezpieczeństwa i higieny dla klas Technikum i ZSZ L.P Dział programu Ocena Ocena Ocena dobra Ocena bardzo Ocena dopuszczająca dostateczna dobra celująca I Zagadnienia prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOśAROWA

STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Centrum Naukowo Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka Telefon. (+48) 22 789 11 11 Fax.: (+48) 22 769 33

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa Podstawowe regulacje prawne Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z art.3 ust.1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej / j.t.dz.u.nr 147, poz.1229 z 2002r.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ... Słopnice, dnia 26 marca 2013r. Imię i Nazwisko... Szkoła, klasa Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom" Grupa Gimnazjum Eliminacje pisemne Ilość zdobytych punktów...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie działaniami ratowniczymi Oznaczenie kwalifikacji: Z.23 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Bardziej szczegółowo

TEST1. 1. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju

TEST1. 1. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju TEST1 1. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju 2. Do wytwarzania piany ciężkiej służy: a) wytwornica pianowa b) generator piany c) prądownica pianowa 3. Niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Grupa III uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Grupa III uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ...... (imię i nazwisko) (miejscowość, data)... (nazwa szkoły) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Zestaw Eliminacyjny Szczebla Powiatowego Grupa III uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 1. W którym

Bardziej szczegółowo