Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015"

Transkrypt

1 Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Nowa formuła egzaminu województwo pomorskie (zestawy standardowe)

2 ul. Na Stoku 49, Gdańsk tel , fax Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym maj 2015 rok 1. Populacja zdających

3 Tabela 1. Zestawienie liczby szkół i liczby osób przystępujących do egzaminu maturalnego w województwie pomorskim Typ szkoły Liczba szkół Liczba zdających Liceum ogólnokształcące Tabela 2. Liczba osób zwolnionych z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w województwie pomorskim laureaci i finaliści olimpiad Przedmiot egzaminacyjny Liczba zwolnionych Biologia 3 Chemia 1 Filozofia 7 Fizyka 1 Geografia 4 Historia 7 Historia muzyki 2 Informatyka 8 Język angielski 1 Język francuski 6 Język niemiecki 3 Język polski 16 Język rosyjski 3 Matematyka 3 Wiedza o społeczeństwie 7 66 Tabela 3. Zestawienie liczby szkół i liczby osób przystępujących do egzaminu maturalnego z podziałem na powiaty województwa pomorskiego szkół zdających 3

4 bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski kwidzyński lęborski Gdańsk Gdynia Słupsk Sopot malborski nowodworski 1 73 pucki słupski 1 43 starogardzki sztumski tczewski wejherowski Ogólna zdawalność egzaminu Tabela 4. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów w województwie pomorskim Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych Liczba osób, które zdały egzamin Liczba osób w %, które zdały egzamin Wyniki części ustnej z przedmiotów obowiązkowych Tabela 5. Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających część ustną egzaminu z przedmiotów obowiązkowych w województwie pomorskim Przedmiot 4

5 Język polski Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język rosyjski Język włoski Przystąpiło Zdało Zdało w % 97 Wynik w % 64 Przystąpiło Zdało Zdało w % 97 Wynik w % 71 Przystąpiło 51 Zdało 51 Zdało w % 100 Wynik w % 86 Przystąpiło 27 Zdało 25 Zdało w % 93 Wynik w % 70 Przystąpiło 722 Zdało 680 Zdało w % 94 Wynik w % 61 Przystąpiło 75 Zdało 71 Zdało w % 95 Wynik w % 57 Przystąpiło 3 Zdało 3 Zdało w % 100 Wynik w % Wyniki części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych Tabela 5. Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających część pisemną egzaminu z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w województwie pomorskim Przedmiot 5

6 Język polski Matematyka Język angielski Język francuski Język hiszpański Język niemiecki Język rosyjski Język włoski Przystąpiło Zdało Zdało w % 96 Wynik w % 65 Przystąpiło Zdało 7914 Zdało w % 78 Wynik w % 54 Przystąpiło Zdało Zdało w % 96 Wynik w % 78 Przystąpiło 51 Zdało 51 Zdało w % 100 Wynik w % 88 Przystąpiło 26 Zdało 26 Zdało w % 100 Wynik w % 78 Przystąpiło 741 Zdało 690 Zdało w % 93 Wynik w % 65 Przystąpiło 72 Zdało 63 Zdało w % 88 Wynik w % 56 Przystąpiło 3 Zdało 3 Zdało w % 100 Wynik w % Wyniki części pisemnej z przedmiotów dodatkowych Tabela 7. Liczba zdających i średnie wyniki zdających część pisemną egzaminu z przedmiotów dodatkowo wybranych zdawanych na poziomie rozszerzonym w województwie pomorskim 6

7 Przedmiot Biologia Przystąpiło Wynik w % 43 Chemia Przystąpiło Wynik w % 51 Filozofia Przystąpiło 60 Wynik w % 56 Fizyka i astronomia Przystąpiło 649 Wynik w % 48 Geografia Przystąpiło Wynik w % 40 Historia Przystąpiło Wynik w % 46 Historia muzyki Przystąpiło 25 Wynik w % 48 Historia sztuki Przystąpiło 81 Wynik w % 37 Informatyka Przystąpiło 170 Wynik w % 47 Język angielski Przystąpiło Wynik w % 65 Język francuski Przystąpiło 47 Wynik w % 63 Język hiszpański Przystąpiło 46 Wynik w % 56 Język kaszubski Przystąpiło 16 Wynik w % 69 Język łaciński i kultura Przystąpiło 10 antyczna Wynik w % 28 Język niemiecki Przystąpiło 329 Wynik w % 62 Język polski Przystąpiło Wynik w % 62 Język rosyjski Przystąpiło 29 Wynik w % 60 Język włoski Przystąpiło 4 Wynik w % 82 Matematyka Przystąpiło Wynik w % 41 Wiedza o Przystąpiło społeczeństwie Wynik w % Zdawalność i wyniki egzaminu maturalnego w powiatach Tabela 8. Liczba zdających i odsetek zdających, którzy zdali egzamin maturalny w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego bytowski Przystąpiło 312 Zdało 182 7

8 chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski kwidzyński lęborski Gdańsk Gdynia Słupsk Sopot malborski nowodworski pucki słupski Zdało w % 58% Przystąpiło 654 Zdało 468 Zdało w % 72% Przystąpiło 198 Zdało 153 Zdało w % 77% Przystąpiło 194 Zdało 139 Zdało w % 72% Przystąpiło 531 Zdało 376 Zdało w % 71% Przystąpiło 246 Zdało 177 Zdało w % 72% Przystąpiło 276 Zdało 245 Zdało w % 89% Przystąpiło 289 Zdało 227 Zdało w % 79% Przystąpiło Zdało Zdało w % 83% Przystąpiło Zdało Zdało w % 84% Przystąpiło 727 Zdało 532 Zdało w % 73% Przystąpiło 364 Zdało 291 Zdało w % 80% Przystąpiło 394 Zdało 254 Zdało w % 64% Przystąpiło 73 Zdało 44 Zdało w % 60% Przystąpiło 239 Zdało 171 Zdało w % 72% Przystąpiło 43 Zdało 31 Zdało w % 72% starogardzki sztumski Przystąpiło 457 Zdało 388 Zdało w % 85% Przystąpiło 99 Zdało 67 Zdało w % 68% 8

9 tczewski wejherowski Przystąpiło 377 Zdało 294 Zdało w % 78% Przystąpiło 688 Zdało 458 Zdało w % 67% Tabela 9. Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających egzamin w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w powiatach województwa pomorskiego bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski kwidzyński lęborski Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Gdańsk Gdynia Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w %

10 Słupsk Sopot malborski nowodworski pucki słupski starogardzki sztumski tczewski wejherowski Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Przystąpiło Zdało Zdało w % Wynik w % Tabela 10. Liczba zdających i średnie wyniki zdających egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowo wybranego jako obowiązkowy na poziomie rozszerzonym w powiatach województwa pomorskiego (najczęściej wybierane przedmioty) Biologia Chemia Geografia Historia Język Język angielski polski Matematyka WOS bytowski Przystąpiło Wynik w % chojnicki Przystąpiło

11 człuchowski gdański kartuski kościerski kwidzyński lęborski Gdańsk Gdynia Słupsk Sopot malborski nowodworski pucki słupski starogardzki sztumski tczewski wejherowski Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w % Przystąpiło Wynik w %

12 Normalizacja wyników egzaminu maturalnego maj 2015 rok Do porównania wyników zdających w róŝnych latach wykorzystuje się dziewięciostopniową skalę staninową. Na kolejnych stopniach tej skali, zwanych staninami, znajdują się coraz wyŝsze wyniki. Staninom od 1. do 9. odpowiadają przedziały wyników surowych wyraŝonych w procentach, zawierające około 4%, 7%, 12%, 17%, 20%, 17%, 12%, 7%, 4% wyników (Tabela 1). Tabela 1. Nazwy i procent wyników odpowiadające kolejnym stopniom znormalizowanej skali dziewięciostopniowej (staninowej) Nazwa stanina Procent wyników Numer stanina najniŝszy bardzo niŝej wyŝej bardzo niski średni wysoki niski średni średni wysoki najwyŝszy KaŜdy maturzysta moŝe poznać pozycję swojego wyniku na tle wyników innych zdających. Uzyskuje równieŝ informację, jaki procent populacji zdających uzyskał wyniki znajdujące się na wyŝszych bądź niŝszych stopniach skali staninowej. Przedziały wyników w skali staninowej do wszystkich przedmiotów egzaminu maturalnego zamieszczone są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 1.. Rozkłady liczebności wyników zdających egzamin maturalny w 2014 roku w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych w powiatach województwa pomorskiego na skali staninowej Interpretując poniŝsze rozkłady wyników zdających, naleŝy zwrócić uwagę na liczbę zdających, dotyczy ona zdających po raz pierwszy, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Język polski Numer stanina Liczba zdających Przedział wyników w procentach 8 9 bytowski ,4 12,9 11,5 17,5 9,5 7,5 8,0 5,7 2,9 chojnicki 664 4,4 7,2 8,1 15,7 18,7 17,8 13,7 9,5 5,0 człuchowski 198 2,5 6,1 12,6 19,2 20,2 15,7 12,6 8,6 2,5 gdański 198 3,5 5,1 8,1 17,7 20,2 18,2 17,2 6,1 4,0 kartuski 535 3,0 10,3 10,3 16,3 15,7 16,1 15,5 8,4 4,5 kościerski 248 9,3 7,7 10,1 10,5 10,5 16,1 17,3 10,1 8,5 kwidzyński 278 0,4 2,9 6,5 15,1 16,2 20,5 16,9 11,9 9,7 lęborski 291 6,5 7,2 9,6 19,2 22,0 16,2 11,7 5,5 2,1 Gdańsk ,8 3,7 8,6 16,3 20,9 18,3 16,9 8,5 4,1 Gdynia ,6 6,8 11,1 19,2 18,5 14,4 14,3 6,7 4,4 Słupsk 735 7,1 7,1 9,4 14,1 16,6 14,4 15,4 10,9 5,0 Sopot 373 6,4 5,6 10,7 17,7 20,4 13,1 15,0 6,4 4,6 malborski ,3 7,8 13,3 18,5 19,0 14,3 9,3 4,0 1,8 nowodworski 73 8,2 20,5 26,0 16,4 11,0 11,0 2,7 1,4 2,7 pucki 240 7,5 12,9 17,9 22,1 17,9 9,6 7,5 2,9 1,7 słupski 43 7,0 7,0 27,9 27,9 18,6 4,7 7,0 0,0 0,0 starogardzki 462 6,1 6,7 12,6 18,4 27,1 11,7 11,0 4,5 1,9 sztumski 101 8,9 5,0 8,9 16,8 30,7 7,9 14,9 6,9 0,0 tczewski 384 4,2 10,7 16,9 21,9 20,3 10,7 9,1 3,4 2,9 wejherowski ,5 8,6 10,5 18,7 19,3 18,8 9,3 3,0 0,3 1 źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna ( 12

13 Matematyka Numer stanina Liczba zdających Przedział wyników w procentach 8 9 bytowski ,1 19,5 13,4 11,1 15,7 14,0 7,3 4,4 1,5 chojnicki 664 3,6 12,5 15,1 16,3 21,7 13,0 9,3 4,7 3,9 człuchowski 198 0,0 5,6 20,2 22,7 25,8 13,1 6,1 3,5 3,0 gdański 199 6,5 8,0 17,1 16,1 23,6 17,6 6,5 2,5 2,0 kartuski 536 3,4 9,7 17,7 16,8 20,9 16,0 7,3 4,3 3,9 kościerski 248 8,5 11,7 8,5 15,7 19,0 15,3 12,1 6,0 3,2 kwidzyński 278 1,8 1,4 10,1 14,0 27,0 22,3 12,2 5,4 5,8 lęborski 291 4,1 5,5 12,0 14,8 21,3 19,2 12,0 7,2 3,8 Gdańsk ,0 5,6 10,4 12,9 20,4 18,4 13,8 10,0 6,5 Gdynia ,7 4,6 8,8 10,9 17,6 18,5 17,1 11,5 8,3 Słupsk 734 6,0 8,0 14,3 18,4 19,8 17,2 8,2 5,9 2,3 Sopot 371 2,7 7,0 12,1 14,0 28,0 18,3 10,0 6,2 1,6 malborski 399 5,5 12,5 20,6 19,8 18,5 9,0 8,3 4,5 1,3 nowodworski 73 2,7 16,4 23,3 19,2 20,5 11,0 4,1 1,4 1,4 pucki 240 1,7 8,3 20,0 13,8 25,0 14,6 11,3 3,3 2,1 słupski 43 2,3 4,7 25,6 18,6 23,3 14,0 9,3 2,3 0,0 starogardzki 459 3,1 5,7 7,8 13,9 21,4 13,7 17,4 10,0 7,0 sztumski 101 5,0 6,9 19,8 24,8 19,8 11,9 7,9 4,0 0,0 tczewski 384 2,6 7,6 15,1 14,8 19,5 18,2 11,7 6,0 4,4 wejherowski 711 8,7 13,2 14,9 18,1 20,4 13,4 5,2 3,7 2,4 Język angielski Numer stanina Liczba zdających Przedział wyników w procentach 8 9 bytowski ,6 10,8 6,8 10,4 16,0 12,4 10,8 10,0 5,2 chojnicki 493 5,3 9,1 12,0 20,9 21,1 13,2 7,7 6,9 3,9 człuchowski 156 2,6 14,1 13,5 16,7 25,0 10,3 7,7 7,1 3,2 gdański 191 3,1 7,9 8,9 12,0 20,9 22,0 9,4 9,9 5,8 kartuski 490 7,8 20,2 15,5 14,3 16,5 11,0 6,1 5,1 3,5 kościerski 194 4,1 8,2 13,9 18,0 19,6 13,9 6,2 8,8 7,2 kwidzyński 271 0,7 4,8 9,6 18,1 21,8 20,7 10,7 10,3 3,3 lęborski 257 1,6 8,6 10,5 23,3 18,7 16,3 6,6 9,7 4,7 Gdańsk ,6 4,2 7,8 10,6 15,4 18,0 10,8 16,4 14,3 Gdynia ,0 5,0 6,4 9,2 13,1 18,7 12,7 17,3 15,6 Słupsk 679 4,1 7,5 11,0 13,8 17,4 16,3 9,6 12,2 8,0 Sopot 358 3,1 4,2 8,1 10,1 21,2 19,8 9,5 13,4 10,6 malborski 380 4,7 15,0 14,2 20,0 17,9 11,8 7,4 4,7 4,2 nowodworski 68 1,5 13,2 20,6 25,0 13,2 20,6 0,0 4,4 1,5 pucki 226 5,3 11,1 13,7 18,6 19,0 14,2 4,9 8,4 4,9 słupski 42 0,0 0,0 14,3 19,0 28,6 14,3 4,8 11,9 7,1 starogardzki 427 5,2 8,4 12,4 19,4 19,7 13,3 7,7 8,9 4,9 sztumski 94 7,4 13,8 21,3 27,7 16,0 8,5 0,0 4,3 1,1 tczewski 323 3,4 7,4 11,5 15,2 17,6 19,5 4,3 11,8 9,3 wejherowski ,2 11,4 14,1 16,3 15,7 12,9 7,3 7,7 4,3 13

14 Język niemiecki Numer stanina Liczba zdających Przedział wyników w procentach 8 9 bytowski 85 22,4 27,1 11,8 15,3 5,9 7,1 5,9 3,5 1,2 chojnicki 168 7,1 7,1 16,1 25,0 16,7 16,1 3,6 6,5 1,8 człuchowski 42 2,4 0,0 26,2 28,6 26,2 7,1 7,1 2,4 0,0 kartuski 33 9,1 21,2 15,2 27,3 15,2 9,1 3,0 0,0 0,0 kościerski 51 23,5 23,5 19,6 11,8 7,8 5,9 3,9 2,0 2,0 lęborski 29 6,9 10,3 3,4 17,2 13,8 37,9 6,9 0,0 3,4 Gdańsk 67 1,5 0,0 4,5 16,4 23,9 17,9 10,4 22,4 3,0 Gdynia 43 2,3 7,0 7,0 11,6 14,0 18,6 11,6 18,6 9,3 Słupsk 49 8,2 6,1 18,4 16,3 6,1 20,4 2,0 16,3 6,1 malborski 16 0,0 12,5 12,5 12,5 25,0 12,5 12,5 6,3 6,3 starogardzki 30 3,3 3,3 6,7 36,7 26,7 3,3 6,7 6,7 6,7 tczewski 57 1,8 12,3 17,5 19,3 8,8 8,8 3,5 19,3 8,8 wejherowski 33 18,2 12,1 12,1 12,1 9,1 12,1 9,1 9,1 6,1 bytowski 85 22,4 27,1 11,8 15,3 5,9 7,1 5,9 3,5 1,2 chojnicki 168 7,1 7,1 16,1 25,0 16,7 16,1 3,6 6,5 1,8 Uwaga! Pominięto powiaty z liczbą zdających poniŝej 10 osób. Język rosyjski Numer stanina Liczba zdających Przedział wyników w procentach 8 9 kartuski 10 0,0 0,0 20,0 10,0 50,0 10,0 0,0 10,0 0,0 Gdańsk 17 11,8 29,4 23,5 5,9 5,9 5,9 0,0 11,8 5,9 Gdynia 11 0,0 9,1 9,1 36,4 0,0 9,1 18,2 18,2 0,0 Uwaga! Pominięto powiaty z liczbą zdających poniŝej 10 osób. 14

15 Wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym sierpień 2015 rok Tabela 1. Liczba i odsetek maturzystów, którzy zdali egzamin maturalny w terminie poprawkowym w poszczególnych typach szkół w województwie pomorskim Przystąpiło Zdało 892 Zdało w % 61% Tabela 2. Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających egzamin w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych w województwie pomorskim w terminie poprawkowym Język polski Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Przedmiot Przystąpiło 43 Zdało 42 Zdało w % 98% Wynik w % 47% Przystąpiło 31 Zdało 29 Zdało w % 94% Wynik w % 35% Przystąpiło 3 Zdało 3 Zdało w % 100% Wynik w % 43% Przystąpiło 1 Zdało 1 Zdało w % 100% Wynik w % - Tabela 3. Liczba zdających, zdawalność przedmiotu i średnie wyniki zdających egzamin w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych w województwie pomorskim w terminie poprawkowym Język polski Matematyka Język angielski Język rosyjski Przedmiot Przystąpiło 43 Zdało 30 Zdało w % 70% Wynik w % 38% Przystąpiło Zdało 762 Zdało w % 58% Wynik w % 32% Przystąpiło 25 Zdało 24 Zdało w % 96% Wynik w % 40% Przystąpiło 2 Zdało 2 Zdało w % 100% Wynik w % - 15

16 Tabela 4 Liczba zdających i zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach województwa pomorskiego w terminie poprawkowym bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski kwidzyński lęborski Gdańsk Gdynia Słupsk Sopot malborski nowodworski pucki słupski starogardzki Przystąpiło 41 Zdało 18 Zdało w % 44% Przystąpiło 125 Zdało 75 Zdało w % 60% Przystąpiło 39 Zdało 31 Zdało w % 79% Przystąpiło 25 Zdało 16 Zdało w % 64% Przystąpiło 110 Zdało 61 Zdało w % 55% Przystąpiło 41 Zdało 19 Zdało w % 46% Przystąpiło 21 Zdało 15 Zdało w % 71% Przystąpiło 35 Zdało 16 Zdało w % 46% Przystąpiło 243 Zdało 153 Zdało w % 63% Przystąpiło 155 Zdało 84 Zdało w % 54% Przystąpiło 121 Zdało 70 Zdało w % 58% Przystąpiło 45 Zdało 35 Zdało w % 78% Przystąpiło 75 Zdało 40 Zdało w % 53% Przystąpiło 24 Zdało 14 Zdało w % 58% Przystąpiło 43 Zdało 31 Zdało w % 72% Przystąpiło 11 Zdało 9 Zdało w % 82% Przystąpiło 35 Zdało 19 Zdało w % 54% 16

17 sztumski tczewski wejherowski Przystąpiło 17 Zdało 11 Zdało w % 65% Przystąpiło 56 Zdało 37 Zdało w % 66% Przystąpiło 117 Zdało 63 Zdało w % 54% 17

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2018 roku. Wyniki w powiatach województwa pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2018 roku. Wyniki w powiatach województwa pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2018 roku Wyniki w powiatach województwa pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04 e-mail: ckesekr@cke.edu.pl

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie Części humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa pomorskiego W 2002 roku pierwsi absolwenci

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 roku w województwie pomorskim Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja na temat egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2009/2010 na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

MATURA 2009 W POLSCE

MATURA 2009 W POLSCE MATURA 2009 W POLSCE Przystąpiło do matury: 426 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 93% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. małopolskim:

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2015 roku w powiatach województwa pomorskiego

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2015 roku w powiatach województwa pomorskiego O K E O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Zdawalność egzaminu maturalnego w 2015 roku w powiatach województwa pomorskiego Nowa formuła egzaminu maturalnego Tabela 1. Liczba zdających* i odsetek

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pa stwo! pomorskiego ogólna przedmiotowa Zeszyt ogólny

Szanowni Pa stwo! pomorskiego ogólna przedmiotowa Zeszyt ogólny Szanowni Państwo! Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2018 roku w powiatach województwa pomorskiego

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2018 roku w powiatach województwa pomorskiego O K E O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Zdawalność egzaminu maturalnego w 2018 roku w powiatach województwa pomorskiego Tabela 1. Liczba zdających* i odsetek zdających, którzy zdali egzamin

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w województwie pomorskim

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w województwie pomorskim O K E Gdańsk Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2010-2014 w województwie pomorskim Podstawowe dane statystyczne Gdańsk, październik 2014 roku 1. Populacja zdających Tabela

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010 W POLSCE

MATURA 2010 W POLSCE MATURA 2010 W POLSCE Przystąpiło do matury: 366,6 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 96% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. dolnośląskim,

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. (województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie)

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. (województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie) O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2016 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. (województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie)

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. (województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie) O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2017 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. Informacja

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. Informacja O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o liczbie szkół i liczbie absolwentów do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2014/2015 na terenie objętym działalnością

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad. Zmiany

Bardziej szczegółowo

MATURA 2011 W POLSCE

MATURA 2011 W POLSCE MATURA 2011 W POLSCE Przystąpiło do matury: 355 116 absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 97% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. łódzkim, mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Skale centylowe ów egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. (egzamin w nowej formule ; absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum) Poniżej przedstawiamy i zdających w procentach i odpowiadające

Bardziej szczegółowo

Normalizacja wyników egzaminów maturalnych

Normalizacja wyników egzaminów maturalnych Normalizacja wyników egzaminów maturalnych 2005-2007 Skale znormalizowane umożliwiają porównanie wyników poszczególnych zdających, średnich wyników szkół i średnich wyników powiatów w różnych latach. W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki O K E Gdańsk i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, styczeń 2010 Wstęp Na mocy

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w województwie kujawsko-pomorskim

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w województwie kujawsko-pomorskim O K E Gdańsk Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2010-2014 w województwie kujawsko-pomorskim Podstawowe dane statystyczne Gdańsk, październik 2014 roku 1. Populacja zdających

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawały 329 043 osoby) 1 najniższa 0% 24% 2 bardzo niska 25% 33% 3 niska 34% 41%

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Szanowni Państwo! Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do dyrektorów szkół oraz egzaminatorów,

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawało 359 569 osób) 1 najniższa 0% 23% 2 bardzo niska 24% 31% 3 niska 32% 40%

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2008 podstawowe informacje o egzaminach SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Język polski Język obcy Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Część obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

MATURA OPRACOWANIE

MATURA OPRACOWANIE MATURA 217 - OPRACOWANIE Liczba zdających-maj 217 Ogółem Zdało % Nie zdało % 111 98 88,3 13 11,7 Liczba zdających-sierpień 217 Ogółem Zdało % Nie zdało % 111 16 9, 4, Przedmioty zdawane obowiązkowo - maj

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach 2012-2014 W niniejszym opracowaniu porównano uzyskane w województwie pomorskim wyniki zdających, którzy rozwiązywali zadania

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego.

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Zdawalność egzaminu maturalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Tabela 1. Liczba zdających* i odsetek zdających, którzy

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE (ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM) JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 Analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 w kraju: Do egzaminu w nowej formule w kraju przystąpiło 176 415 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku (absolwenci rozwiązujący arkusze standardowe 99,8% ogółu) Do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja),

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ FORMUŁA OD 2015 ( NOWA MATURA )

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ FORMUŁA OD 2015 ( NOWA MATURA ) TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ FORMUŁA OD 2015 ( NOWA MATURA ) JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawały 177 564 osoby) 1 najniższa 0% 34% 2 bardzo

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH Na terenie działania Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2011 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2011 r. Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2011 r. Do egzaminu maturalnego w maju 2011 roku w OKE Kraków przystąpiło 86 680 osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Tegoroczni absolwenci

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Średnie i z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Język polski pisemny Tabela 1. Wyniki uczniów po raz pierwszy i po raz kolejny Lubelskie 56,5 23116 60,3 2110 30,5 665 57,0 123 Małopolskie 59,4 34528 64,6

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 2012 w kraju: Do egzaminu przystąpiło: 343 542 absolwentów, tegoroczni absolwenci

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIAŁANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo