II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH"

Transkrypt

1 Tabela oferty ów dla Produktów Hipotecznych z dnia 22 lipca 2017 r. I. WSTĘP 1. Tabela oferty ów wraz z Regulaminem ów określają warunki obniżenia Marży Podstawowej, Prowizji Przygotowawczej oraz warunki produktowe, które Bank oferuje Klientom składającym wnioski o Produkt Hipoteczny od dnia 22 lipca 2017 r. i obowiązuje do dnia poprzedzającego dzień wprowadzenia przez Bank nowej Tabeli oferty ów lub do dnia wycofania ów z oferty Banku. 2. O wprowadzeniu nowej Tabeli oferty ów lub o wycofaniu ów z oferty Banku, Bank poinformuje na stronie internetowej Banku W przypadku wprowadzenia nowej Tabeli oferty ów Bank dodatkowo umieści treść tej Tabeli na ww. stronie internetowej oraz udostępni ją w Oddziałach Banku.Tabela nie jest załącznikiem do Umowy Produktu Hipotecznego, ani nie stanowi części tej Umowy. Obowiązujące Klienta warunki obniżenia Marży Podstawowej, Prowizji Przygotowawczej, oraz warunki produktowe ustalone dla danej Umowy Produktu Hipotecznego w oparciu o wybrane przez Klienta parametry (w tym ) zawarte zostaną w Pozostałych Indywidualnych Warunkach. 3. Wszelkie terminy zdefiniowane (wyrazy pisane wielką literą), mają takie znaczenie, jakie im nadano w niniejszej Tabeli oferty ów i w Regulaminie ów. W sytuacji gdy Regulamin ów odnosi się do produktów oznaczonych jako db IwP albo Ubezpieczenia na Życie, należy pod tymi pojęciami rozumieć produkty wymienione w Tabeli oferty ów. Regulamin Kredytowy oraz Regulamin Produktowy dostępne są na stronie Banku II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH 1. Zawierając Umowę Produktu Hipotecznego, udzielanego w ramach oferty dotyczącej Marży Podstawowej oraz Prowizji Przygotowawczej, Klient może zdecydować o skorzystaniu z jednego z następujących pakietów: a. u Standardowego b. u Inwestycyjnego c. u Ubezpieczeniowego d. u Inwestycyjnego. 2. Klient może skorzystać z Produktu Hipotecznego w walucie, w której uzyskuje Główny Dochód. 3. Warunki cenowe wskazane w aktualnej na dzień złożenia wniosku o zawarcie Umowy Produktu Hipotecznego ofercie Banku zostaną przyznane każdemu Klientowi, który: - w okresie trwania danej oferty złoży wniosek o zawarcie Umowy Produktu Hipotecznego wraz ze wszystkimi dokumentami wskazanymi przez Bank w Check-liście, - zaakceptuje warunki oferty określone w Regulaminie ów i Pozostałych Indywidualnych Warunkach w momencie zawierania Umowy Produktu Hipotecznego, - będzie spełniał warunki produktowe dla wybranego u określone w Regulaminie ów i Pozostałych Indywidualnych Warunkach przez wymagany okres. III. ZASADY SKORZYSTANIA Z OFERTY DLA KLIENTÓW PRIVATE BANKING 1. Warunki cenowe dla Klientów Private Banking mogą zostać przyznane każdemu Klientowi, który: a. Jest Klientem Private Banking (Posiada przydzielonego Managera Private Banking/segment Private oraz rachunek osobisty o profilu dbelite) b. Wnioskuje o Produkt Hipoteczny w wysokości nie niższej niż PLN (lub równowartość w walucie obcej) lub posiada w Banku Saldo aktywów w wysokości nie niższej niż PLN lub równowartości w walucie obcej (liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych w okresie od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca, ustalonych na koniec każdego dnia dzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu), Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr Wysokość kapitału zakładowego: zł (kapitał opłacony w całości), NIP /6

2 IV. WARUNKI CENOWE A. MARŻA PODSTAWOWA 1. Dla Produktów Hipotecznych w Pakiecie m, Pakiecie m, Pakiecie m Marża Podstawowa ulega obniżeniu o wartość wskazaną w Umowie Produktu Hipotecznego i określona jest w poniższych tabelach. Dla Produktów Hipotecznych w Pakiecie m Marża Podstawowa wskazana w poniższych tabelach może ulec obniżeniu za spełnianie warunków produktowych zgodnie z informacją znajdującą się w punkcie IV.3 poniżej. Produkt Hipoteczny w walucie PLN Kredyt Mieszkaniowy Kredyt Konsolidacyjny Pożyczka Hipoteczna Główny Dochód / Produkt Kwota - Z tytułu innego niż prowadzenie działalności gospodarczej - Profesjonaliści < PLN 0-80% 3,1% 2,1% 2,1% 2,0% 0-30% 3,7% 2,7% 2,7% 2,6% 0-30% 3,9% 2,9% 2,9% 2,8% 81-90% 3,3% 2,3% 2,3% 2,2% 31-70% 3,9% 2,9% 2,9% 2,8% 31-70% 4,1% 3,1% 3,1% 3,0% 0-80% 2,9% 1,9% 1,9% 1,8% 0-30% 3,5% 2,5% 2,5% 2,4% 0-30% 3,7% 2,7% 2,7% 2,6% 81-90% 3,1% 2,1% 2,1% 2,0% 31-70% 3,7% 2,7% 2,7% 2,6% 31-70% 3,9% 2,9% 2,9% 2,8% 0-80% 3,3% 2,3% 2,3% 2,2% 0-30% 3,9% 2,9% 2,9% 2,8% 0-30% 4,1% 3,1% 3,1% 3,0% - Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej < PLN 81-90% 3,5% 2,5% 2,5% 2,4% 31-60% 4,1% 3,1% 3,1% 3,0% 31-60% 4,3% 3,3% 3,3% 3,2% 0-80% 3,1% 2,1% 2,1% 2,0% 0-30% 3,7% 2,7% 2,7% 2,6% 0-30% 3,9% 2,9% 2,9% 2,8% 81-90% 3,3% 2,3% 2,3% 2,2% 31-60% 3,9% 2,9% 2,9% 2,8% 31-60% 4,1% 3,1% 3,1% 3,0% Private Banking - Niezależnie od źródła uzyskiwania dochodu 0-80% 2,7% 1,7% 1,7% 1,6% 0-30% 3,3% 2,3% 2,3% 2,2% 0-30% 3,5% 2,5% 2,5% 2,4% 81-90% 2,9% 1,9% 1,9% 1,8% 31-70% 3,5% 2,5% 2,5% 2,4% 31-70% 3,7% 2,7% 2,7% 2,6% Produkt Hipoteczny w walucie EUR Kredyt Mieszkaniowy Kredyt Konsolidacyjny Pożyczka Hipoteczna Główny Dochód - Niezależnie od źródła uzyskiwania dochodu Kwota < PLN 0-80% 4,1% 2,9% 2,9% 2,5% 0-30% 4,6% 3,3% 3,3% 2,9% 0-30% 5,3% 4,1% 4,1% 3,6% 81-90% 4,3% 3,1% 3,1% 2,7% 31-70% 4,8% 3,5% 3,5% 3,1% 31-70% 5,5% 4,3% 4,3% 3,8% 0-80% 4,0% 2,8% 2,8% 2,4% 0-30% 4,5% 3,2% 3,2% 2,8% 0-30% 5,2% 4,0% 4,0% 3,5% 81-90% 4,2% 3,0% 3,0% 2,6% 31-70% 4,7% 3,4% 3,4% 3,0% 31-70% 5,4% 4,2% 4,2% 3,7% Private Banking - Niezależnie od źródła uzyskiwania dochodu 0-80% 3,9% 2,7% 2,7% 2,3% 0-30% 4,4% 3,1% 3,1% 2,7% 0-30% 5,1% 3,9% 3,9% 3,4% 81-90% 4,1% 2,9% 2,9% 2,5% 31-70% 4,6% 3,3% 3,3% 2,9% 31-70% 5,3% 4,1% 4,1% 3,6% 2/6

3 Produkt Hipoteczny w walucie GBP Główny Dochód Z tytułów innych niż prowadzenie działalności gospodarczej Kwota < PLN Kredyt Mieszkaniowy 0-80% 4,5% 3,3% 3,3% 2,9% 81-90% 4,7% 3,5% 3,5% 3,1% 0-80% 4,4% 3,2% 3,2% 2,8% 81-90% 4,6% 3,4% 3,4% 3,0% Private Banking - Niezależnie od źródła uzyskiwania dochodu 0-80% 4,3% 3,1% 3,1% 2,7% 81-90% 4,5% 3,3% 3,3% 2,9% 2. Dla Produktu Hipotecznego w walucie innej niż PLN, EUR, GBP, USD Marża Podstawowa wynosi 6,7%. (Marża stosowana wyłącznie w przypadku przewalutowania Kredytu w walucie obcej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017, poz. 819) na walutę inną niż PLN, EUR, GBP, USD na warunkach określonych w Umowie Produktu Hipotecznego). 3 Wysokości obniżek marży za spełnienie wskazanych poniżej Warunków produktowych w ramach u Standardowego: Warunek Produktowy Wysokość obniżki marży Zawarcie z Bankiem umowy o Rachunek osobisty o profilu db Life, db Invest lub db Elite oraz Utrzymywanie Wpływów albo Utrzymywanie Salda określonych w Umowie 0,5% Produktu Hipotecznego w części Pozostałe Indywidualne Warunki Zawarcie z Bankiem umowy o Kartę kredytową 0,2% 4. Wysokość Marży Podstawowej obowiązująca Klienta, po uwzględnieniu dokonanego obniżenia jest określona w Umowie Produktu Hipotecznego w części Pozostałe Indywidualne Warunki. B. PROWIZJA PRZYGOTOWAWCZA 1. Tabela Prowizji Przygotowawczej Produkt Hipoteczny PLN Kredyt Mieszkaniowy Kredyt Konsolidacyjny Pożyczka Hipoteczna Waluta EUR GBP PLN EUR PLN EUR 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2) 0% 2) 0% 2) 1% 2) 1% 2) 1% 2) 1% 2) 0% 2) 0% 2) 0% 2) 0% 2) 0% 2) 0% 2) 0% 2) 2) w przypadku, w którym Klient spełniał nieprzerwanie warunki wybranego u od Daty Wypłaty Produktu Hipotecznego przez okres wskazany w punkcie V. poniżej 3/6

4 C. OPŁATA REKOMPENSACYJNA (REKOMPENSATA) ZA WCZEŚNIEJSZA SPŁATĘ 1. Od przedterminowej spłaty całości lub części Produktu Hipotecznego Bank pobierze Opłatę Rekompensacyjną, o której mowa w wtabeli prowizji i opłat Produkty hipoteczne dla klientów indywidualnych na zasadach i w wysokości w niej wskazanej oraz na zasadach określonych w Regulamieni Produktowym i Umowie Produktu Hipotecznego. D. OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU 1. Opłata za Rozpatrzenie Wniosku, wskazana w Tabeli prowizji i opłat Produkty hipoteczne dla klientów indywidualnych j, ulega obniżeniu do 0 PLN. V. WARUNKI PRODUKTOWE 1. Tabela warunków produktowych dla Klientów z wyłączeniem Klientów Private Banking Warunek produktowy u u,, Wymagane Okres utrzymywania Zawarcie z Bankiem umowy o rachunek osobisty o profilu db Life, db Invest lub db Elite. Tak (opcjonalnie) Tak Tak Tak Okres kredytu 36 miesięcy Utrzymywanie Wpływów albo Utrzymywanie Salda wpływ wynagrodzenia 3) Tak (opcjonalnie) Tak Tak Tak Okres kredytu 36 miesięcy Utrzymywanie Wpływów albo Utrzymywanie Salda wpływ dwukrotności raty kapitałowoodsetkowej Tak (opcjonalnie) Tak Tak Tak Okres kredytu 36 miesięcy 3) Utrzymywanie Wpływów albo Utrzymywanie Salda utrzymywanie Salda rachunku 3) Tak (opcjonalnie) Tak Tak Tak Okres kredytu 36 miesięcy Zawarcie z Bankiem umowy o Kartę kredytową, Tak (opcjonalnie) Tak 4) Tak 4) Tak 4) Okres kredytu 36 miesięcy Przystąpienie do Ubezpieczenia na Życie - - Tak Tak n/d 36 miesięcy Zawarcie umowy ubezpieczenia z linii db IwP 5) - Tak - Tak n/d 36 miesięcy 4/6

5 2. Tabela warunków produktowych dla Klientów Private Banking Warunek produktowy u u,, Wymagane Okres utrzymywania Zawarcie z Bankiem umowy o rachunek osobisty o profilu db Elite. Tak (opcjonalnie) Tak Tak Tak Okres kredytu 36 miesięcy Utrzymywanie Wpływów albo Utrzymywanie Salda wpływ wynagrodzenia 3) Tak (opcjonalnie) Tak Tak Tak Okres kredytu 36 miesięcy Utrzymywanie Wpływów albo Utrzymywanie Salda wpływ dwukrotności raty kapitałowoodsetkowej Tak (opcjonalnie) Tak Tak Tak Okres kredytu 36 miesięcy 3) Utrzymywanie Wpływów albo Utrzymywanie Salda utrzymywanie Salda rachunku 3) Tak (opcjonalnie) Tak Tak Tak Okres kredytu 36 miesięcy Utrzymywanie Wpływów albo Utrzymywanie Salda utrzymywanie Salda aktywów 3) Tak (opcjonalnie) Tak Tak Tak Okres kredytu 36 miesięcy Zawarcie z Bankiem umowy o Kartę kredytową, Tak (opcjonalnie) Tak 4) Tak 4) Tak 4) Okres kredytu 36 miesięcy Przystąpienie do Ubezpieczenia na Życie - - Tak Tak n/d 36 miesięcy Zawarcie umowy ubezpieczenia z linii db IwP 5) - Tak - Tak n/d 36 miesięcy Szczegółowe zasady dotyczące wypełniania powyższych warunków wskazane są w Regulamine ów. 3) W zależności od źródła Głównego Dochodu Klient jest zobowiązany do spełnienia jednego z wskazanych warunków Utrzymania Wpływu albo Utrzymywania Salda. (Saldo rachunku w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty Produktu Hipotecznego) 4) O ile została przyznana w decyzji kredytowej co najmniej jednemu z Klientów 5) Minimalna wysokość składki miesięcznej za db IwP za każde złotych Produktu Hipotecznego wynosi 120 złotych, z uwzględnieniem składki minimalnej wymaganej przy wybranym przez Klienta db IwP. 3. Produkty dostępne w ramach ów dla Klientów z wyłączeniem Klientów Private Banking Tabela produktowa Rachunek osobisty Karta kredytowa Ubezpieczenie na Życie Produkt ubezpieczeniowoinwestycyjny z linii dbiwp 4. Produkty dostępne w ramach ów dla Klientów Private Banking Tabela produktowa Rachunek osobisty Rachunki i instrumenty finansowe uwzględniane w ramach utrzymania Salda aktywów dblife dbinvest dbelite dowolna karta kredytowa wybrana przez Klienta z dostępnych aktualnie w ofercie Banku Ubezpieczenie Kredytobiorców na wypadek śmierci oraz na wypadek trwałej i czasowej niezdolności do pracy, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna Ubezpieczenie Kredytobiorców na wypadek śmierci oraz na wypadek trwałej i czasowej niezdolności do pracy w wariancie pierwszym lub drugim zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna a wariancie drugim także AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną db Inwestuj w Przyszłość Navigator III (Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna. Vienna Insurance Group) dbelite rachunki osobiste (wspólne i indywidualne) rachunki płatne na każde żądanie plany systematycznego oszczędzania rachunki lokat terminowych jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nabytych przez Kredytobiorcę za pośrednictwem Deutsche Bank Polska S.A. rachunki Biura Maklerskiego DB Securities S.A. (polskich i zagranicznych papierów wartościowych) Polisy lokacyjne, db Invest Optimum, db Invest Plus Open, polisy typu db Gwarancja, certyfikaty 5/6

6 Karta kredytowa Ubezpieczenie na Życie Produkt ubezpieczeniowoinwestycyjny z linii dbiwp dowolna karta kredytowa wybrana przez Klienta z dostępnych aktualnie w ofercie Banku Ubezpieczenie Kredytobiorców na wypadek śmierci oraz na wypadek trwałej i czasowej niezdolności do pracy, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna Ubezpieczenie Kredytobiorców na wypadek śmierci oraz na wypadek trwałej i czasowej niezdolności do pracy w wariancie pierwszym lub drugim zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna a w wariancie drugim także AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną db Inwestuj w Przyszłość Navigator III (Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna. Vienna Insurance Group) 6/6

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH Tabela oferty ów dla Produktów Hipotecznych z dnia 15 marca 2017 r. I. WSTĘP 1. Tabela oferty ów wraz z Regulaminem ów określają warunki obniżenia Marży Podstawowej, Prowizji Przygotowawczej oraz warunki

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH. 01.02.2011r

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH. 01.02.2011r OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH 01.02.2011r Wyciąg z Tabeli oprocentowania środków pieniężnych klientów detalicznych BGŻ S.A. Kredyty hipoteczne i budowlane, w tym także z dopłatami do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA OSÓB FIZYCZNYCH - nieprowadzących działalności gospodarczej Tabela obowiązuje od dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:23) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:00) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Powrót Franka

Regulamin Promocji Powrót Franka Regulamin Promocji Powrót Franka I Organizator 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie OFERTA DLA KLIENTA: 100 tys. PLN na 10 lat (raty równe); Wartość zabezpieczenia (nieruch Bank Przedział marż (%) Stawka bazowa Prowizja za przyznanie Maks. możliwe LTV OGÓLNE PARAMETRY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Konsolidacyjnym Hipotecznym

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Konsolidacyjnym Hipotecznym Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Konsolidacyjnym Hipotecznym Nazwa kredytodawcy: Deutsche Bank Polska S.A. Siedziba: Warszawa Adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Dostępne cele

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Konsolidacyjnym Hipotecznym

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Konsolidacyjnym Hipotecznym Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Konsolidacyjnym Hipotecznym Nazwa kredytodawcy: Deutsche Bank Polska S.A. Siedziba: Warszawa Adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Dostępne cele

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank at Work dla Pracowników GlaxoSmithKline

Deutsche Bank at Work dla Pracowników GlaxoSmithKline at Work dla Pracowników GlaxoSmithKline 14 lipca 2014 roku Marketing Material Prezentacja oferty produktowej Agenda Polska S.A. Program at Work db Kredyt Gotówkowy Kredyt Mieszkaniowy Karty Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Z_92_PMiZP_2013 z dnia 14.10.2013 Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 30.09.2013 r. Ostatnia nowelizacja: Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2015r.

z dnia 30 kwietnia 2015r. Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Powrót Franka v.2

Regulamin Promocji Powrót Franka v.2 Regulamin Promocji Powrót Franka v.2 I Organizator 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 27 sierpnia 2012 r.) 1/7 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A.

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 17 kwietnia 2015 r. 1 w stosunku rocznym 1 Dotyczy klientów obsługiwanych w systemie Altamira I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Private

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym Nazwa kredytodawcy: Deutsche Bank Polska S.A. Siedziba: Warszawa Adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Dostępne cele kredytu 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje własne m

Regulamin Promocji Moje własne m Regulamin Promocji Moje własne m I Organizator 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank SA, z siedzibą w Warszawie przy ul.senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A.

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. w stosunku rocznym Obowiązuje od 12.07.2019 r. 1 1 Dotyczy klientów obsługiwanych w systemie Altamira I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Private

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Aktywni płacą mniej Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji Aktywni płacą mniej Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Aktywni płacą mniej Obowiązuje od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. 1 Organizator 1. Promocja Aktywni płacą mniej, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez mbank S.A., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BANKU BPS S.A.

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BANKU BPS S.A. REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BANKU BPS S.A. ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt z plusem. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji Kredyt z plusem. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Kredyt z plusem Obowiązuje od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. 1 Organizator 1. Promocja Kredyt z plusem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank Hipoteczny S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A.

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. w stosunku rocznym Obowiązuje od 29.10.2018 r. 1 1 Dotyczy klientów obsługiwanych w systemie Altamira I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Private

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 czerwca 2015r.

z dnia 8 czerwca 2015r. Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) (ex BNPP) dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A.

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. uwzględniająca zmiany od 20 kwietnia 2017 r. 1 oprocentowanie w stosunku rocznym 1 Dotyczy klientów obsługiwanych w systemie Altamira I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym Nazwa kredytodawcy: Deutsche Bank Polska S.A. Siedziba: Warszawa Adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Dostępne cele kredytu 1)

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 22.05.2014 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 04.09.2014 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Pożyczką Hipoteczną

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Pożyczką Hipoteczną Informacja dla Klienta zainteresowanego db Pożyczką Hipoteczną Nazwa kredytodawcy: Deutsche Bank Polska S.A. Siedziba: Warszawa Adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Dostępne cele pożyczki 1) Cel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w ofercie Alior Banku

Przewodnik po zmianach w ofercie Alior Banku Przewodnik po zmianach w ofercie Alior Banku Od 1 stycznia 2015 r. zmieni się Taryfa Opłat i Prowizji część dot. rachunków i kredytów odnawialnych dla Klientów Indywidualnych. Wprowadzane zmiany nie dotyczą

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 21.02.2014 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 25.0.204 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...3

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 06.11.2014 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) w stosunku rocznym Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych MultiBanku ( obowiązuje od 01.08.2006 r.)

Tabele stóp procentowych MultiBanku ( obowiązuje od 01.08.2006 r.) Tabele stóp procentowych MultiBanku ( obowiązuje od 01.08.2006 r.) Spis treści: Załącznik nr 1 (osoby fizyczne)...3 I. Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy + Rachunek Oszczędnościowy (PLN)...3 II. Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 1. 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Załączniki do Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załączniki do Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 1. Tabela Limitów Załączniki obowiązują od dnia 8 sierpnia 201814 września 2019 r. Citibank-BP PAYBACK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Z KARTĄ KREDYTOWĄ MASTERCARD W BANKU BPS S.A.

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Z KARTĄ KREDYTOWĄ MASTERCARD W BANKU BPS S.A. REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Z KARTĄ KREDYTOWĄ MASTERCARD W BANKU BPS S.A. ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.0.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym Nazwa kredytodawcy: Deutsche Bank Polska S.A. Siedziba: Warszawa Adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Dostępne cele kredytu 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05..05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) w stosunku rocznym Obowiązuje od 6.0.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zamieszkaj w domu marzeń. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji Zamieszkaj w domu marzeń. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Zamieszkaj w domu marzeń Obowiązuje od 01.07.2016 r. do 30.09.2016r. 1 Organizator 1. Promocja Zamieszkaj w domu marzeń, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank Hipoteczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁY SYM ULACJI

SZCZEGÓŁY SYM ULACJI Sebastian Bilski tel. +48 661 285 876 sebastian.bilski@morizon.pl Symulacja ofert kr. hipotecznych z dnia: poniedziałek, 3 września 2018, godz. 12:36 Kwota kredytu: 300 000 PLN Wartość zabezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) w stosunku rocznym Obowiązuje od 4..04 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym Nazwa kredytodawcy: Deutsche Bank Polska S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Lecha Kaczyńskiego 26,00-609 Warszawa Dostępne cele kredytu

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 06.0.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym

Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym Informacja dla Klienta zainteresowanego db Kredytem Mieszkaniowym Nazwa kredytodawcy: Deutsche Bank Polska S.A. Siedziba: Warszawa Adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Dostępne cele kredytu 1)

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:55) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 334 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A.

Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. Tabela oprocentowania Private Banking mbanku S.A. w stosunku rocznym Obowiązuje od 6.12.2018 r. 1 1 Dotyczy klientów obsługiwanych w systemie Altamira I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Private

Bardziej szczegółowo

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 08.06.207 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 30 marca 2015r. KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy 1 532 886 879,90 zł, w całości wpłacony

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) w stosunku rocznym Obowiązuje od.0.04 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Urodziny Fiata 500

Regulamin promocji Urodziny Fiata 500 Regulamin promocji Urodziny Fiata 500 W związku z planowaną przez FCA Poland S.A. sprzedażą samochodów marki Fiat w ramach promocji Urodziny Fiata 500 (zwaną dalej Promocją ) wprowadza się następujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku. 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 09.01.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę"

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę" I. Organizator 1. Promocja organizowana jest przez mbank BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt z widokiem na przyszłość. Obowiązuje od r do r.

Regulamin Promocji Kredyt z widokiem na przyszłość. Obowiązuje od r do r. Regulamin Promocji Kredyt z widokiem na przyszłość Obowiązuje od 22.07.2017r do 31.10.2017r. 1 Organizator 1. Promocja Kredyt z widokiem na przyszłość, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa

WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego 26 00-609 Warszawa WAŻNA INFORMACJA Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie informuje, że w związku z planowanym na dzień 09.11.2018 r. przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.) Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:... 3 - Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 06.04.207 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych DZIAŁ III. KREDYTY I POŻYCZKI ROZDZIAŁ 1. KREDYTY I POŻYCZKI - BIEŻĄCA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 08/04/O/19 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 29.04.2019 r. Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 1 lipca 2019 r. Spis treści A. KLIENCI INDYWIDUALNI...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Rata pod ochroną - edycja jesienna

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Rata pod ochroną - edycja jesienna Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Rata pod ochroną - edycja jesienna Obowiązuje od 05.10.2017 r. do 15.04.2018 r. 1 Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo