Radca Prawny Anna Matusiak-Wekiera. Kancelaria Radcy Prawnego Anna Matusiak-Wekiera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radca Prawny Anna Matusiak-Wekiera. Kancelaria Radcy Prawnego Anna Matusiak-Wekiera"

Transkrypt

1 Operacje mogące powodować z dużym prawdopodobieństwem wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych zgodnie z RODO oraz w świetle aktualnych wytycznymi Grupy Roboczej art. 29 ds. Ochrony Danych Radca Prawny Anna Matusiak-Wekiera Kancelaria Radcy Prawnego Anna Matusiak-Wekiera

2 OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH art. 35 RODO Jeżeli dany rodzaj przetwarzania w szczególności z użyciem nowych technologii ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Praw i wolności podmiotów danych: Prawa do prywatności, Wolności wypowiedzi, Swobody przemieszczania się, Zakaz dyskryminacji

3 Art. 24 RODO OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH Risk - based approach Obowiązki administratora Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

4 Motyw 84 RODO OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH Risk - based approach Aby poprawić przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, gdy operacje przetwarzania mogą wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, należy zobowiązać administratora do dokonania oceny skutków dla ochrony danych w celu oszacowania w szczególności źródła, charakteru, specyfiki i powagi tego ryzyka. Wyniki oceny należy uwzględnić przy określaniu odpowiednich środków, które należy zastosować, by wykazać, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem

5 Motyw 75 ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych Ryzyko naruszenia praw i wolności może wynikać z: 1) przetwarzania danych osobowych mogącego prowadzić do uszczerbku fizycznego lub szkód majątkowych lub niemajątkowych, 2) przetwarzania mogącego poskutkować dyskryminacją, kradzieżą tożsamości lub oszustwem dotyczącym tożsamości, stratą finansową, naruszeniem dobrego imienia, naruszeniem poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, nieuprawnionym odwróceniem pseudonimizacji lub wszelką inną znaczną szkodą gospodarczą, lub społeczną, 3) jeżeli osoby, których dane dotyczą, mogą zostać pozbawione przysługujących im praw i wolności lub możliwości sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi;

6 Motyw 75 ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych 4) jeżeli przetwarzane są dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie lub przekonania światopoglądowe, lub przynależność do związków zawodowych oraz jeżeli przetwarzane są dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące seksualności lub wyroków skazujących i naruszeń prawa lub związanych z tym środków bezpieczeństwa, 5) jeżeli oceniane są czynniki osobowe, w szczególności analizowane lub prognozowane aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się w celu tworzenia lub wykorzystywania profili osobistych, 6) jeżeli przetwarzane są dane osobowe osób wymagających szczególnej opieki, w szczególności dzieci; 7) jeżeli przetwarzanie dotyczy dużej ilości danych osobowych i wpływa na dużą liczbę osób, których dane dotyczą.

7 OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH Zgodnie z podejściem opartym na ryzyku, dokonanie oceny skutków dla ochrony danych nie jest wymagane dla każdej operacji przetwarzania, a jedynie tylko wówczas, gdy przetwarzanie z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Co w przypadkach, w których nie jest możliwe jasne określenie czy przeprowadzenie oceny skutków jest obligatoryjnej? GR. Art. 29 zaleca, aby dokonać oceny skutków ochrony danych.

8 Kiedy przetwarzanie z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych? Z dużym prawdopodobieństwem wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych może powodować - art. 35 ust. 3 RODO: 1) systematyczna, kompleksowa ocena czynników osobowych odnoszących się do osób fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób znacząco wpływających na osobę fizyczną; 2) przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych danych wrażliwych, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, 3) systematyczne monitorowanie na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.

9 Kiedy przetwarzanie z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych? Lista kryteriów określona przez GR. Art. 29, które należy brać pod uwagę oceniając czy przetwarzanie wiąże się z wysokim ryzkiem: 1) Ewaluacja lub ocena, w tym profilowanie i prognozowanie w szczególności aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą Motyw 71 RODO. 2) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji wywołujących skutki prawne lub podobne istotne skutki 3) Systematyczne monitorowanie przetwarzanie w celu obserwowania, monitorowania i kontroli osób, których dane dotyczą, w szczególności systematyczne monitorowanie na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie. 4) Dane wrażliwe przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO oraz te dane, które mogą zwiększać ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych np. dane dotyczące lokalizacji, dane finansowe.

10 Kiedy przetwarzanie z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych? 5) Przetwarzanie danych na dużą skalę liczba osób, których dane dotyczą, zakres przetwarzanych danych, okres przez jaki dane są przechowywane, zakres geograficzny przetwarzania Motyw 91, Przetwarzanie danych osobowych nie powinno być uznawane za przetwarzanie na dużą skalę, jeżeli dotyczy danych osobowych pacjentów lub klientów i jest dokonywane przez pojedynczego lekarza, innego pracownika służby zdrowia lub prawnika. W takich przypadkach ocena skutków dla ochrony danych nie powinna być obowiązkowa. 6) Połączenie lub porównanie zestawów danych np. zestawianie lub łączenie danych ze zbiorów zebranych w różnych celach lub przez różnych administratorów. 7) Dane dotyczą osób wymagających szczególnej opieki Motyw 75

11 Kiedy przetwarzanie z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych? 8) Innowacyjne wykorzystanie lub zastosowanie rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych Motyw 89, 91 oraz art. 35 ust. 1 RODO wykorzystywanie nowych technologii. 9) Transgraniczne przekazywanie danych poza UE motyw ) Przetwarzanie uniemożliwia osobom, których dane dotyczą wykonywania prawa lub korzystania z usługi lub umowy - art. 22 RODO, Motyw 91.

12 Kiedy trzeba przeprowadzić ocenę przykłady GR. Art. 29 Dane wrażliwe + dane osób wymagających szczególnej opieki = przetwarzanie danych osobowych w szpitalu, Systematyczne monitorowanie + innowacyjne wykorzystanie nowych technologii = automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych połączone z monitoringiem zachowania kierowców, Ocenianie + przetwarzanie danych na dużą skalę = zbieranie publicznych profili w mediach społecznościowych do tworzenia profili w celu skontaktowania się

13 ROLA I ZADANIA DPO a OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH Wytyczne dotyczące DPO GR. Art. 29 z dnia r. ADO może konsultować z DPO: - czy przeprowadzić ocenę, - metodologię oceny, - czy dokonać wewnętrzną czy zewnętrzną ocenę, komu zlecić, - stosowanych zabezpieczeń i inne jeżeli ADO nie zgadza się z zaleceniami DPO, dokumentacja oceny skutków dla ochrony danych powinna zawierać pisemne uzasadnienie nieuwzględnienia zaleceń, GR. Art. 29 rekomenduje jasno, aby umowa z DPO, w informacjach przekazywanych pracownikom, kierownikom i innym, wskazywać zakres obowiązków DPO w dane organizacji, w szczególności w zakresie oceny skutków dla ochrony.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kancelaria Radcy Prawnego Anna Matusiak-Wekiera Anna Matusiak-Wekiera jest radcą prawnym, członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołanej przy GIODO. Audytor wiodący systemu zarządzenia Bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO

RODO w praktyce JST czas: 353 dni. Michał Jaworski Członek Zarządu Microsoft sp. z o.o.

RODO w praktyce JST czas: 353 dni. Michał Jaworski Członek Zarządu Microsoft sp. z o.o. RODO w praktyce JST czas: 353 dni Michał Jaworski Członek Zarządu Microsoft sp. z o.o. michalja@microsoft.com ang. GDPR = pol. RODO lub r.o.d.o. Czy RODO dotyczy JST? Art.4 Definicje 7) administrator

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK SPROSTOWANIE

ZAŁĄCZNIK SPROSTOWANIE ZAŁĄCZNIK SPROSTOWANIE do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONFLIKT INTERESÓW PRZY POWIERZENIU DPO INNYCH ZADAŃ A NAKAZ WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W SPOSÓB NIEZALEŻNY

KONFLIKT INTERESÓW PRZY POWIERZENIU DPO INNYCH ZADAŃ A NAKAZ WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W SPOSÓB NIEZALEŻNY KONFLIKT INTERESÓW PRZY POWIERZENIU DPO INNYCH ZADAŃ A NAKAZ WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W SPOSÓB NIEZALEŻNY Kancelaria Radcy Prawnego Anna Matusiak-Wekiera anna.matusiak-wekiera@oirpwarszawa.pl Matusiak &

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdrożenia RODO Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Praktyczne aspekty wdrożenia RODO Data Protection Impact Assessment (DPIA) Praktyczne aspekty wdrożenia RODO Data Protection Impact Assessment (DPIA) PricewaterhouseCoopers Kosovo sh.p.k. Warszawa, wrzesień 2018 Agenda? Czym jest ocena skutków dla ochrony danych? Kiedy należy

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO Praktyczne i prawdziwe aspekty wdrożenia RODO, a nadgorliwość w jego stosowaniu Piotr Glen Ekspert ds. ochrony danych osobowych Inspektor ochrony

Bardziej szczegółowo

RODO W ORGANIZACJI- JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ SIĘ ORAZ UNIKNĄĆ KAR PIENIĘŻNYCH

RODO W ORGANIZACJI- JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ SIĘ ORAZ UNIKNĄĆ KAR PIENIĘŻNYCH www.inforakademia.pl RODO W ORGANIZACJI- JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ SIĘ ORAZ UNIKNĄĆ KAR PIENIĘŻNYCH Anna Sosińska Administrator bezpieczeństwa informacji, (certyfikat TÜV Technische Überwachung Hessen

Bardziej szczegółowo

Agenda. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO. Jakie działania należy podjąć, aby dostosować firmę do wymagań rozporządzenia GDPR/RODO?

Agenda. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO. Jakie działania należy podjąć, aby dostosować firmę do wymagań rozporządzenia GDPR/RODO? Jakie działania należy podjąć, aby dostosować firmę do wymagań rozporządzenia GDPR/RODO? Maciej Byczkowski European Network Security Institute Agenda Nowy system przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Rola biura rachunkowego w nowym modelu ochrony danych osobowych

Rola biura rachunkowego w nowym modelu ochrony danych osobowych Rola biura rachunkowego w nowym modelu ochrony danych osobowych Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

Maciej Byczkowski ENSI 2017 ENSI 2017

Maciej Byczkowski ENSI 2017 ENSI 2017 Znaczenie norm ISO we wdrażaniu bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego wymaganego w RODO Maciej Byczkowski Nowe podejście do ochrony danych osobowych w RODO Risk based approach podejście oparte

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia w wykorzystywaniu baz danych związane ze zautomatyzowanym przetwarzaniem danych oraz wykorzystaniem chmury obliczeniowej w świetle RODO

Ograniczenia w wykorzystywaniu baz danych związane ze zautomatyzowanym przetwarzaniem danych oraz wykorzystaniem chmury obliczeniowej w świetle RODO Ograniczenia w wykorzystywaniu baz danych związane ze zautomatyzowanym przetwarzaniem danych oraz wykorzystaniem chmury obliczeniowej w świetle RODO adwokat Krzysztof Muciak Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty Big data w sektorze bankowym 22 maja 2017

Prawne aspekty Big data w sektorze bankowym 22 maja 2017 Prawne aspekty Big data w sektorze bankowym 22 maja 2017 Karolina Gałęzowska Prawnik, TMT Dane osobowe Definicja Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka, a zasada rozliczalności na przykładzie Allegro

Ocena ryzyka, a zasada rozliczalności na przykładzie Allegro RISK Ocena ryzyka, a zasada rozliczalności na przykładzie Allegro Konferencja Akademii Leona Koźmińskiego & GIODO: Metodyka oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych Mariola Więckowska Agenda

Bardziej szczegółowo

RODO. Nowe prawo w zakresie ochrony danych osobowych. Radosław Wiktorski

RODO. Nowe prawo w zakresie ochrony danych osobowych. Radosław Wiktorski RODO Nowe prawo w zakresie ochrony danych osobowych Radosław Wiktorski Art. 4 pkt 1 RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ( osobie,

Bardziej szczegółowo

Paweł Makowski Radca GIODO

Paweł Makowski Radca GIODO Organ Nadzorczy 2.0 GIODO wobez wyzwań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Paweł Makowski Radca GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY W NOWYM PROJEKCIE KODEKSU PRACY. r.pr. Patrycja Kozik

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY W NOWYM PROJEKCIE KODEKSU PRACY. r.pr. Patrycja Kozik PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY W NOWYM PROJEKCIE KODEKSU PRACY r.pr. Patrycja Kozik Nowa ustawa o ochronie danych osobowych a prawo pracy Motyw 155: W prawie państwa członkowskiego lub

Bardziej szczegółowo

Z dziennika tłumaczki. Rozważania o RODO. Odcinek 15 - zgłoszenie naruszenia

Z dziennika tłumaczki. Rozważania o RODO. Odcinek 15 - zgłoszenie naruszenia Z dziennika tłumaczki. Rozważania o RODO Odcinek 15 - zgłoszenie naruszenia Piątek 9 listopada 2018 r. RODO jest z nami od pięciu miesięcy Drogi Dzienniku! Ale ten czas leci Dopiero był koniec maja, a

Bardziej szczegółowo

Status prawny i obowiązki adwokata związane z przetwarzaniem danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Status prawny i obowiązki adwokata związane z przetwarzaniem danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Status prawny i obowiązki adwokata związane z przetwarzaniem danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) adw. dr Grzegorz Sibiga Kraków, 24.03.2018 r. P l a n Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w biurach rachunkowych

Ochrona danych osobowych w biurach rachunkowych Ochrona danych osobowych w biurach rachunkowych w kontekście zmienianych przepisów prawa, w szczególności w zgodzie z RODO Prowadzi: Piotr Glen Ekspert ds. ochrony danych osobowych Administrator bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opinia 18/2018. w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy portugalski organ nadzorczy. dotyczącego

Opinia 18/2018. w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy portugalski organ nadzorczy. dotyczącego Opinia 18/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy portugalski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony

Bardziej szczegółowo

Technologia Infromacyjna i Prawo w służbie ochrony danych - #RODO2018

Technologia Infromacyjna i Prawo w służbie ochrony danych - #RODO2018 Technologia Infromacyjna i Prawo w służbie ochrony danych - Jak RODO wpłynie na pracę działów HR nowe obowiązki pracodawców Tomasz Pleśniak Kiedy można przetwarzać dane osobowe? Przetwarzanie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Reforma regulacyjna sektora bankowego

Reforma regulacyjna sektora bankowego Reforma regulacyjna sektora bankowego Dostosowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i przepisów krajowych w zakresie danych osobowych 11 grudnia 2017 Agenda Wpływ

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 23 lutego 2016 r. Warszawa 1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opinia 4/2018. w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy czeski organ nadzorczy. dotyczącego

Opinia 4/2018. w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy czeski organ nadzorczy. dotyczącego Opinia 4/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy czeski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych

Bardziej szczegółowo

Opinia 17/2018. w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy polski organ nadzorczy. dotyczącego

Opinia 17/2018. w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy polski organ nadzorczy. dotyczącego Opinia 17/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy polski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych

Bardziej szczegółowo

ECDL RODO Sylabus - wersja 1.0

ECDL RODO Sylabus - wersja 1.0 ECDL RODO Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu RODO. Sylabus opisuje, poprzez efekty uczenia się, zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Opinia 5/2018. w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwe niemieckie organy nadzorcze. dotyczącego

Opinia 5/2018. w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwe niemieckie organy nadzorcze. dotyczącego Opinia 5/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwe niemieckie organy nadzorcze dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych

Bardziej szczegółowo

RODO w firmie transportowej RADCA PRAWNY PAWEŁ JUDEK

RODO w firmie transportowej RADCA PRAWNY PAWEŁ JUDEK RODO w firmie transportowej RADCA PRAWNY PAWEŁ JUDEK Co to jest RODO? 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

Bardziej szczegółowo

Które i jakie organizacje będą zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD/DPO)

Które i jakie organizacje będą zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD/DPO) Które i jakie organizacje będą zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD/DPO) Prowadzi: Piotr Glen Ekspert ds. ochrony danych osobowych Administrator bezpieczeństwa informacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad przetwarzaniem kadrowych danych osobowych zgodnie z RODO

Nadzór nad przetwarzaniem kadrowych danych osobowych zgodnie z RODO Nadzór nad przetwarzaniem kadrowych danych osobowych zgodnie z RODO Jak przygotować i wdrożyć zmiany w procedurach i zasadach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Prowadzi: Piotr Glen Ekspert

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Ochrona danych osobowych

Szkolenie. Ochrona danych osobowych Szkolenie Ochrona danych osobowych Ustawa o Ochronie Danych Osobowych Art. 1. 1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Art. 36a 2. Do zadań administratora ( ) należy: c) zapewnianie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie wymagań RODO w organizacji niezbędne czynności i harmonogram ich realizacji

Wdrożenie wymagań RODO w organizacji niezbędne czynności i harmonogram ich realizacji Wdrożenie wymagań RODO w organizacji niezbędne czynności i harmonogram ich realizacji System ochrony d.o. obecnie Administrator Bezpieczeństwa Informacji - fakultatywnie Obowiązkowa dokumentacja ochrony

Bardziej szczegółowo

Opinia 9/2018. w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy francuski organ nadzorczy. dotyczącego

Opinia 9/2018. w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy francuski organ nadzorczy. dotyczącego Opinia Rady (art. 64) Opinia 9/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy francuski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków

Bardziej szczegółowo

Opinia 3/2018. w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy bułgarski organ nadzorczy. dotyczącego

Opinia 3/2018. w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy bułgarski organ nadzorczy. dotyczącego Opinia 3/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy bułgarski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych

Bardziej szczegółowo

Opinia 12/2018. dotyczącego. rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust.

Opinia 12/2018. dotyczącego. rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. Opinia 12/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy włoski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych

Bardziej szczegółowo

Przemysław Bańko Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Smart In

Przemysław Bańko Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Smart In Przemysław Bańko Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Smart In Zgodność 01 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych Nowe regulacje europejskie dr Maciej Kawecki Istota ogólnego rozporządzenia Największy lobbing sektora prywatnego; Jeden z aktów prawa wtórnego UE o najszerszym zakresie zastosowania;

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29

GRUPA ROBOCZA ART. 29 GRUPA ROBOCZA ART. 29 17/PL WP 248 rev.01 Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie może powodować wysokie ryzyko do celów rozporządzenia 2016/679 Przyjęte

Bardziej szczegółowo

NOWE UJĘCIE OCHRONY DANYCH OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

NOWE UJĘCIE OCHRONY DANYCH OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH NOWE UJĘCIE OCHRONY DANYCH OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH Michał Cupiał administrator bezpieczeństwa informacji Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Nowe ujęcie ochrony danych Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

XVI Forum Szpitali Ochrona danych osobowych w kontekście wejścia w życie unijnych regulacji

XVI Forum Szpitali Ochrona danych osobowych w kontekście wejścia w życie unijnych regulacji XVI Forum Szpitali Ochrona danych osobowych w kontekście wejścia w życie unijnych regulacji Mirosława Mocydlarz-Adamcewicz Administrator Bezpieczeństwa Informacji Wielkopolskiego Centrum Onkologii Członek

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy i zasady ochrony danych osobowych

Nowe przepisy i zasady ochrony danych osobowych Nowe przepisy i zasady ochrony danych osobowych Jak przygotować i wdrożyć zmiany dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w kontekście nowych przepisów prawa, krajowych i europejskich Prowadzi:

Bardziej szczegółowo

Obszar I. Obszar II. Co dokładnie będziemy analizować? Nowa klasyfikacja: dane zwykłe dane wrażliwe dane biometryczne

Obszar I. Obszar II. Co dokładnie będziemy analizować? Nowa klasyfikacja: dane zwykłe dane wrażliwe dane biometryczne Obszar I Nowa klasyfikacja: dane zwykłe dane wrażliwe dane biometryczne zidentyfikujemy dane osobowe w oparciu o zmieniony podział (dane zwykłe/wrażliwe) zweryfikujemy przetwarzanie przez spółkę nowozdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

RODO, czyli co się zmieni oraz do czego (i jak) trzeba się przygotować.

RODO, czyli co się zmieni oraz do czego (i jak) trzeba się przygotować. O R Y G I N A Ł / O D P I S RODO, czyli co się zmieni oraz do czego (i jak) trzeba się przygotować. W dniu 25 maja 2018 r. wejdzie w życie tzw. rozporządzenie RODO 1, które ma na celu wprowadzenie jednolitych

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna i Prawo w służbie ochrony danych - #RODO2018

Technologia Informacyjna i Prawo w służbie ochrony danych - #RODO2018 Technologia Informacyjna i Prawo w służbie ochrony danych - #RODO2018 Wdrożenie przepisów RODO w praktyce Wyzwania Techniczne i Prawne Tomasz Pleśniak Adam Wódz Wdrożenie przepisów RODO w praktyce Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście do ochrony danych osobowych. Miłocin r.

Nowe podejście do ochrony danych osobowych. Miłocin r. Nowe podejście do ochrony danych osobowych Miłocin 20-22.06.2017 r. RODO : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

Bardziej szczegółowo

Implementacja europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prace Ministerstwa Cyfryzacji oraz wytyczne organów unijnych

Implementacja europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prace Ministerstwa Cyfryzacji oraz wytyczne organów unijnych Implementacja europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Prace Ministerstwa Cyfryzacji oraz wytyczne organów unijnych Agenda aktywność GIODO i Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie wdrażania

Bardziej szczegółowo

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Opis zmian w wersji

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Opis zmian w wersji www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Opis zmian w wersji 2.4.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wersja 2.4.0....3 Wstęp...3 Wykaz zmian...3 Rejestr naruszeń ochrony danych

Bardziej szczegółowo

RODO W WYKONYWANIU ZAWODU RADCY PRAWNEGO

RODO W WYKONYWANIU ZAWODU RADCY PRAWNEGO RODO W WYKONYWANIU ZAWODU RADCY PRAWNEGO Małgorzata Kurowska Radca prawny, Senior Associate w kancelarii Maruta Wachta sp. j. RAMY PRAWNE SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Podstawowe akty prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do RODO. Dr Jarosław Greser

Wprowadzenie do RODO. Dr Jarosław Greser Wprowadzenie do RODO Dr Jarosław Greser 1 Nowa filozofia przepisów o ochronie danych osobowych 2 Nowe struktury na poziomie urzędów 3 Nowe struktury na poziomie zarządzania danymi osobowymi w organizacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA W APTECE PRZEPISÓW RODO

PORADNIK PRAWNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA W APTECE PRZEPISÓW RODO PORADNIK PRAWNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA W APTECE PRZEPISÓW RODO 1. Od dnia 25 maja 2018 r. aktualizuje się obowiązek stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

XXIII Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia

XXIII Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia XXIII Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia Jak opracować skuteczną strategię ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych analiza ryzyka i praktyczne wskazówki w zakresie doboru

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych kadrowych zgodnie z RODO

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych kadrowych zgodnie z RODO Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych kadrowych zgodnie z RODO Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Prowadzi: Piotr Glen Ekspert ds. ochrony danych osobowych

Bardziej szczegółowo

przyjęta 4 grudnia 2018 r. Tekst przyjęty

przyjęta 4 grudnia 2018 r. Tekst przyjęty Opinia 24/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy duński organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych - General Data Protection Regulation

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych - General Data Protection Regulation Cyberpolicy http://cyberpolicy.nask.pl/cp/ramy-prawne/rodo-gdpr/79,rozporzadzeni e-ogolne-o-ochronie-danych-osobowych-general-data-protection-regul a.html 2019-01-13, 10:10 Rozporządzenie Ogólne o Ochronie

Bardziej szczegółowo

przyjęta 4 grudnia 2018 r. Tekst przyjęty

przyjęta 4 grudnia 2018 r. Tekst przyjęty Opinia 25/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy chorwacki organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych

Bardziej szczegółowo

1) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z podstawowymi zasadami określonymi w

1) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z podstawowymi zasadami określonymi w Obowiązki administratora według RODO... 1 Krok 1. Przygotowanie harmonogramu zmian... 2 Wskazanie kategorii osób, których dane są przetwarzane... 2 Weryfikacja, czy dane są przetwarzane zgodnie z RODO...

Bardziej szczegółowo

RODO w spółkach jak przygotować się do nowych unijnych przepisów o ochronie danych

RODO w spółkach jak przygotować się do nowych unijnych przepisów o ochronie danych Jakie obowiązki będzie miał administrator zgodnie z RODO... 1 Przed wdrożeniem zmian należy opracować harmonogram... 2 Należy wskazać kategorie osób, których dane są przetwarzane... 3 Należy zweryfikować,

Bardziej szczegółowo

rodo. ochrona danych osobowych.

rodo. ochrona danych osobowych. rodo. ochrona danych osobowych. artur piechocki aplaw warszawa, 22.05.2018 artur piechocki radca prawny ekspert enisa nowe technologie ochrona danych osobowych bezpieczeństwo sieci i informacji 2 pojęcia

Bardziej szczegółowo

poleca e-book Instrukcja RODO

poleca e-book Instrukcja RODO poleca e-book Instrukcja RODO Sprawdź czy dobrze wdrożyłeś przepisy RODO w kadrach 1 Czy w zakładzie została opracowana polityka bezpieczeństwa danych osobowych Polityka bezpieczeństwa obrazuje cały obrót

Bardziej szczegółowo

RODO w praktyce psychologicznej. adw. dr Maciej Bocheński Uniwersytet Jagielloński Krakowska Izba Adwokacka

RODO w praktyce psychologicznej. adw. dr Maciej Bocheński Uniwersytet Jagielloński Krakowska Izba Adwokacka RODO w praktyce psychologicznej adw. dr Maciej Bocheński Uniwersytet Jagielloński Krakowska Izba Adwokacka RODO definicje dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przesłanki przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem. dr Jarosław Greser

Przesłanki przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem. dr Jarosław Greser Przesłanki przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem dr Jarosław Greser Plan szkolenia Dane osobowe i dane osobowe sensytywne Przesłanki zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych Uchylenie

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych. w Kancelarii Radcy Prawnego Iwony Madoń

Polityka ochrony danych. w Kancelarii Radcy Prawnego Iwony Madoń Polityka ochrony danych w Kancelarii Radcy Prawnego Iwony Madoń Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polityka ochrony danych (zwana dalej Polityką ) określa zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

System bezpłatnego wsparcia dla NGO

System bezpłatnego wsparcia dla NGO System bezpłatnego wsparcia dla NGO Cztery rzeczy, które musisz wiedzieć o RODO Ekspert: Jarosław Greser Prowadzi: Małgorzata Dąbrowska, Dimpact 07.03.2018 Ekspert: Jarosław Greser Doktor nauk prawnych.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie systemów IT

Monitorowanie systemów IT Monitorowanie systemów IT Zmiany w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych Adam Wódz CISSP QSA ASV Business Unit Director Security Solution Cybercom Poland Agenda Co i kiedy zmieni się w ustawie o ochronie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dotyczące zasad ochrony danych osobowych po zmianach wprowadzanych przez rozporządzenie RODO

Opracowanie dotyczące zasad ochrony danych osobowych po zmianach wprowadzanych przez rozporządzenie RODO Opracowanie dotyczące zasad ochrony danych osobowych po zmianach wprowadzanych przez rozporządzenie RODO W chwili obecnej kwestie związane z ochroną danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO)

Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO) Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO) Normy ISO 31000, ISO 27001, ISO 27018 i inne Waldemar Gełzakowski Copyright 2016 BSI. All rights reserved. Tak było Na dokumentację,

Bardziej szczegółowo

RODO w Hodowli, czy nas dotyczy? Doradca Podatkowy Marek Rudy nr wpisu Wojciech Nowakowski

RODO w Hodowli, czy nas dotyczy? Doradca Podatkowy Marek Rudy nr wpisu Wojciech Nowakowski RODO w Hodowli, czy nas dotyczy? Doradca Podatkowy Marek Rudy nr wpisu 13409 Wojciech Nowakowski 1. Słownik najważniejszych pojęć; 2. Planowane zmiany w ustawie Kodeks pracy; 3. Zasady przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne przetwarzanie danych wrażliwych

Bezpieczne przetwarzanie danych wrażliwych Magdalena Kot Lawmore magdalena.kot@lawmore.pl Bezpieczne przetwarzanie danych wrażliwych Słowa kluczowe: dane wrażliwe, dane osobowe, RODO Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

RODO. Wszystko co musi wiedzieć marketingowiec. Witold Chomiczewski

RODO. Wszystko co musi wiedzieć marketingowiec. Witold Chomiczewski RODO. Wszystko co musi wiedzieć marketingowiec Witold Chomiczewski RODO ma zastosowanie Zasięg terytorialny do przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez administratora lub

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe w stacji demontażu. Marcin Witaszek Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Dane osobowe w stacji demontażu. Marcin Witaszek Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Dane osobowe w stacji demontażu Marcin Witaszek Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Co to są dane osobowe? Wszelkie informacje, które identyfikują osobę fizyczną lub pozwalają ją zidentyfikować (bez

Bardziej szczegółowo

IODO: kompetencje nie wystarczą

IODO: kompetencje nie wystarczą IODO: kompetencje nie wystarczą W interesie kadry menadżerskiej jest prawidłowe określenie zakresu obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych i zapewnienie mu niezależności. To ona bowiem ostatecznie

Bardziej szczegółowo

Rola inspektora ochrony danych w zabezpieczeniu systemu informatycznego. Podejście oparte na ryzyku

Rola inspektora ochrony danych w zabezpieczeniu systemu informatycznego. Podejście oparte na ryzyku RISK RODO GDPR Rola inspektora ochrony danych w zabezpieczeniu systemu informatycznego. Podejście oparte na ryzyku GIODO oraz INP PAN 14 luty 2017 Mariola Więckowska 2 Agenda 1. UODO: Analiza ryzyka systemów

Bardziej szczegółowo

Polityka Ochrony Danych Osobowych. Magdalena Młynarczyk Lege Artis Biuro Obrotu Nieruchomościami

Polityka Ochrony Danych Osobowych. Magdalena Młynarczyk Lege Artis Biuro Obrotu Nieruchomościami Drogi kliencie w/z z nowymi prawami ochrony danych osobistych ( RODO) informujemy, że z dniem 25.05.2018r zmieniają się warunki ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podstawowe z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych

Szkolenie podstawowe z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Szkolenie podstawowe z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

3) ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

3) ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania; Wyciąg z Rozporządzenia Artykuł 4. Definicje. Na użytek niniejszego rozporządzenia: 1) dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ( osobie, której

Bardziej szczegółowo

PARTNER.

PARTNER. PARTNER Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych Konferencja Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych 2 czerwca 2017 r. Katarzyna Witkowska Źródła prawa ochrony danych Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność: szczególna kategoria danych osobowych

Niepełnosprawność: szczególna kategoria danych osobowych Niepełnosprawność: szczególna kategoria danych osobowych CHROŃMY DANE OSOBOWE! W czasach powszechnego dostępu do Internetu ochrona danych osobowych to priorytetowa sprawa 11 Podstawowe zasady ochrony przed

Bardziej szczegółowo

PRELEGENT Przemek Frańczak Członek SIODO

PRELEGENT Przemek Frańczak Członek SIODO TEMAT WYSTĄPIENIA: Rozporządzenie ws. Krajowych Ram Interoperacyjności standaryzacja realizacji procesów audytu bezpieczeństwa informacji. Określenie zależności pomiędzy RODO a Rozporządzeniem KRI w aspekcie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO RODO OGÓLNE UNIJNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH. - Leszek Zając

WPROWADZENIE DO RODO OGÓLNE UNIJNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH.   - Leszek Zając WPROWADZENIE DO RODO OGÓLNE UNIJNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH www.akademia-medicomp.pl - Leszek Zając 2 Założenia do webinarium 3 Założenia do webinarium Omówione zostaną zmiany oraz wynikające z

Bardziej szczegółowo

Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO)

Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO) Znaczenie norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych (RODO) Normy ISO 31000, ISO 27001, ISO 27018 i inne Waldemar Gełzakowski Witold Kowal Copyright 2016 BSI. All rights reserved. Tak

Bardziej szczegółowo

Prawne ograniczenia dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Prawne ograniczenia dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji XI Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie. Analityka danych Prawne ograniczenia dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL Wprowadzenie Analiza danych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia w wykonywaniu funkcji IODy

Pierwsze doświadczenia w wykonywaniu funkcji IODy Pierwsze doświadczenia w wykonywaniu funkcji IODy Pierwsze doświadczenia w wykonywaniu funkcji IODy Maciej Byczkowski SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych IOD - wymagania przepisów Zapisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na działalność sektora ubezpieczeń przegląd zagadnienia

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na działalność sektora ubezpieczeń przegląd zagadnienia Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na działalność sektora ubezpieczeń przegląd zagadnienia r. pr. Paweł Gruszecki Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji.

Bardziej szczegółowo

Ustawa wdrażająca RODO- uwaga na zmiany obowiązujących przepisów

Ustawa wdrażająca RODO- uwaga na zmiany obowiązujących przepisów Ustawa wdrażająca RODO- uwaga na zmiany obowiązujących przepisów Piotr Glen Ekspert ds. ochrony danych osobowych Inspektor ochrony danych Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

CO ZROBIĆ ŻEBY RODO NIE BYŁO KOLEJNYM KOSZMAREM DYREKTORA SZKOŁY? mgr inż. Wojciech Hoszek

CO ZROBIĆ ŻEBY RODO NIE BYŁO KOLEJNYM KOSZMAREM DYREKTORA SZKOŁY? mgr inż. Wojciech Hoszek CO ZROBIĆ ŻEBY NIE BYŁO KOLEJNYM KOSZMAREM DYREKTORA SZKOŁY? mgr inż. Wojciech Hoszek ŹRÓDŁA PRAWA REGULUJĄCEGO ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ŹRÓDŁA PRAWA REGULUJĄCEGO ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I - WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania szkolenia- 1 DZIEŃ

Czas trwania szkolenia- 1 DZIEŃ NOWE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- NOWOŚĆ ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NAS PO 25 MAJA 2018 ROKU?

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 09.00 09.05 Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz o zagadnienia, na Wyjaśnieniu których

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Kraków, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Kraków, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku, w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku Kod szkolenia: 498418 Miejsce: Kraków, Centrum

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z RODO administrator i podmiot przetwarzający muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych, gdy:

Zgodnie z RODO administrator i podmiot przetwarzający muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych, gdy: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 602218 Temat: Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku,w kontekście zmian obowiązujących

Bardziej szczegółowo

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH - PROCEDURA

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH - PROCEDURA PRAWA PODMIOTÓW DANYCH - PROCEDURA I. Podstawowe Definicje 1. Administrator administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie

Bardziej szczegółowo

przyjęta 12 marca 2019 r. Tekst przyjęty 1

przyjęta 12 marca 2019 r. Tekst przyjęty 1 Opinia 7/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy islandzki organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych

Bardziej szczegółowo

Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w czynnościach outsourcingowych

Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w czynnościach outsourcingowych Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w czynnościach outsourcingowych MMC Polska, Outsourcing bankowy organizacja, zarządzanie i kontrola czynności powierzonych Warszawa, 4 kwietnia 2016 r. Michał

Bardziej szczegółowo

Spotkanie sieciujące dla doradców kluczowych OWES kwietnia 2018 Warszawa, Hotel Warsaw Plaza

Spotkanie sieciujące dla doradców kluczowych OWES kwietnia 2018 Warszawa, Hotel Warsaw Plaza Spotkanie sieciujące dla doradców kluczowych OWES 23-24 kwietnia 2018 Warszawa, Hotel Warsaw Plaza Informacja o warunkach wykorzystaniu prezentacji. 1. Możesz wykorzystać prezentację (treść merytorczną)

Bardziej szczegółowo

Chroń Dane Osobowe. Personal Data Protection Officer. Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Chroń Dane Osobowe. Personal Data Protection Officer. Konrad Gałaj-Emiliańczyk 01 Personal Data Protection Officer Chroń Dane Osobowe Konrad Gałaj-Emiliańczyk Prowadzę działalność w zakresie wsparcia organizacji w dostosowaniu do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe wymagania dla systemów informatycznych wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie dany

Nowe wymagania dla systemów informatycznych wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie dany Nowe wymagania dla systemów informatycznych wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie dany Projektowanie systemów informatycznych Privacy by design (uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania)

Bardziej szczegółowo

RODO WYMOGI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW MLD Katowice, dnia 24 kwietnia 2018 r. r. pr. Michał Rytel

RODO WYMOGI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW MLD Katowice, dnia 24 kwietnia 2018 r. r. pr. Michał Rytel WYMOGI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW MLD Katowice, dnia 24 kwietnia 2018 r. r. pr. Michał Rytel PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

EBIS POLITYKA OCHRONY DANYCH

EBIS POLITYKA OCHRONY DANYCH EBIS POLITYKA OCHRONY DANYCH Copyright 2018 EBIS 1 Spis treści I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II OCHRONA DANYCH W SPÓŁCE...4 III INWENTARYZACJA...6 IV OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI...6 V OBOWIĄZKI INFORMACYJNE...7

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani globalnie

Zaangażowani globalnie Zaangażowani globalnie Technologia Informacyjna i Prawo w służbie ochrony danych #RODO2018 Wdrożenie przepisów RODO w praktyce aspekty prawne Jarosław Kamiński I Warszawa I 06.04.2017 1 Agenda 1 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

II Lubelski Konwent Informatyków i Administracji r.

II Lubelski Konwent Informatyków i Administracji r. II Lubelski Konwent Informatyków i Administracji 20 21.09.2016 r. WYBRANE AKTY PRAWNE Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo