SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa nadana zamówieniu. Załącznik nr 4 do SIWZ Sukcesywna dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych dla ppup Poczta Polska Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie. II. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Zamawiający zamierza podpisać umowę na okres 12 stu miesięcy. 2. Zamawiający wymaga dostawy oryginalnych części zamiennych i części zamiennych o porównywalnej jakości tzw. równoważnych zamienników, odpowiadających jakością częściom oryginalnym, spełniających normy jakościowe stosowane przez producentów danej marki pojazdu, a także części regenerowanych. 3. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia pojęcia oznaczają: a) oryginalne części zamienne - to części o tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta pojazdu, b) zamienniki - to części zamienne o porównywalnej jakości z oryginalnymi, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych. 4. Powyższe definicje określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję ( Dz. U. z 2003 r Nr 39 poz. 38 poz. 329 z późniejszymi zmianami). 5. Zamówienie podzielone zostało na siedem części, ustalonych według rodzaju dostawy, marek pojazdów samochodowych i miejsc dostawy: zadanie nr 1: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Citroen dla CL OR w Olsztynie. zadanie nr 2: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Fiat dla CL OR w Olsztynie. zadanie nr 3: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Iveco dla CL OR w Olsztynie. zadanie nr 4: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Lublin dla CL OR w Olsztynie. zadanie nr 5: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Mercedes dla CL OR w Olsztynie. zadanie nr 6: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Renault dla CL OR w Olsztynie. zadanie nr 7: Dostawa żarówek i bezpieczników do pojazdów samochodowych dla CL OR w Olsztynie. 6. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych, zwanych dalej częściami i akcesoriów do pojazdów samochodowych, zwanych dalej akcesoriami, zgodnie z potrzebami zamawiającego, w asortymencie i w ilościach określonych w Wykazach części zamiennych do samochodów.. oraz Wykazach akcesoriów do pojazdów samochodowych, opisanych odrębnie dla każdej części. Wykazy stanowią załączniki od nr 1 do 7 do Opisu przedmiotu zamówienia. 7. Wykazy części zamiennych do samochodów.. określają nazwy części, numery katalogowe (nie dotyczy wszystkich części), marki, typy i roczniki samochodów i numery VIN. 1

2 8. Wykazy określają, które części muszą być oryginalnymi częściami zamiennymi - oznaczone przed numerem katalogowym symbolem (O), a które regenerowane - oznaczone przed numerem katalogowym symbolem (R). Pozostałe części i akcesoria nie oznaczone w/w symbolami to zamienniki o porównywalnej jakości z częściami oryginalnymi. 9. Wszystkie dostarczone części i akcesoria, składające się na przedmiot zamówienia, muszą być: a) fabrycznie nowe, b) kompletne, c) w pierwszym gatunku, d) wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty dostawy, e) w przypadku części oryginalnych, oznaczone logo (znakiem towarowym producenta pojazdu), nazwą i numerem katalogowym, f) w przypadku zamiennika części lub akcesoriów, dostarczone w opakowaniu (lub z metką), na którym powinny znajdować się: nazwa części i oznaczenie producenta, oraz ewentualnie numer katalogowy zamiennika i numer katalogowy oryginału, któremu odpowiada zamiennik, g) dopuszczone do stosowania zgodnie z 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zmianami). 10. Części i akcesoria nie spełniające wymagań, określonych w punkcie 9 nie będą przyjęte przez zamawiającego i zostaną zwrócone wykonawcy. 11. Na dostarczone części zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 12 sto miesięcznej gwarancji. W przypadku nie oznaczenia przez producenta terminu gwarancji, zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił takiej gwarancji, liczonej od dnia dostawy. 12. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego wad mechanicznych dostarczonych części lub akcesoriów, wykonawca będzie miał obowiązek, na własny koszt wymienić w ciągu 2 dni roboczych, wadliwe części lub akcesoria na wolne od wad. 13. W przypadku niewłaściwych parametrów jakościowych dostarczonych części lub akcesoriów, budzących wątpliwość co do jakości gwarantowanej przez producenta, zamawiający odmówi zapłaty za dostawę zakwestionowanej partii do czasu rozpatrzenia reklamacji. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo skutecznego dochodzenia roszczeń reklamacyjnych z tytułu braków ilościowych, jak również w przypadku kwestionowanej jakości dostarczonych części lub akcesoriów. 15. W ramach wartości zamówienia, zamawiający w porozumieniu z wykonawcą ma prawo do zmian ilości w asortymencie zamawianych części akcesoriów tzn. zwiększenie ilości danej pozycji zamówienia kosztem zmniejszenia ilości z innej pozycji. 16. W przypadku nie wyczerpania całości zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym, zamawiający nie będzie ponosił żadnych skutków prawnych ani finansowych, a wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia. 17. Wykonawca będzie zobowiązany realizować sukcesywne dostawy części i akcesoriów do magazynu zamawiającego w Olsztynie przy Towarowej Dowóz części zamiennych do magazynu zamawiającego odbywał się będzie na koszt wykonawcy, jego transportem lub za pośrednictwem dowolnie wybranego przez wykonawcę przewoźnika. 19. Dostawy będą realizowane według pisemnie zgłaszanych potrzeb przez zamawiającego. 20. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana w terminie do 24 godzin, 2

3 liczonym od momentu złożenia zamówienia przez zamawiającego w dniu roboczym. Jeżeli po dniu roboczym, w którym zamawiający złoży zamówienie nastąpi dzień ustawowo wolny od pracy, termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni ustawowo wolnych od pracy. 22. Zamówienia będą składane na druku zamawiającego, za pomocą faksu przez pracownika zamawiającego, określonego w umowie. 23. Wykonawca będzie miał obowiązek potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie faksu do godziny 15:00, w dniu wysłania zamówienia przez zamawiającego. 24. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez wykonawcę, będzie upoważniał zamawiającego do naliczenia kar umownych, za nie przyjęcie do realizacji zgłoszonej dostawy. 25. Ryzyko związane z dostarczeniem przedmiotu umowy oraz jego utratą lub uszkodzeniem, przechodzi na zamawiającego z chwilą zakończenia rozładunku i podpisania dowodu dostawy lub odebrania faktury VAT przez pracownika zamawiającego. III. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Przedmiot zamówienia, we Wspólnym Słowniku Zamówień oznaczony jest kodami CPV: części i akcesoria do pojazdów i silników do nich, mechaniczne części zapasowe, z wyłączeniem silników i części silników, filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza. IV. Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są: a) Wykazy części zamiennych do samochodów.. odpowiednio do części od nr 1 do nr 6. b) Wykaz akcesoriów do pojazdów samochodowych do części nr 7. 3

4 Załączniki nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykaz części zamiennych do samochodów marki Citroen dla Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie. Citroen Xsara Break pojemność 1,6, rok produkcji 2001 Reprezentatywny numer VIN VF7N2NFUB Wkład filtra oleju OE 667 szt. 4 2 Wkład filtra powietrza AP 080/2 szt. 4 3 Filtr paliwa PP 831/1 szt. 4 4 Filtr p.pyłkowy K1107 szt. 4 5 Zestaw kół napędowych szt. 1 6 Pasek rozrządu PR 5581 XS szt. 1 7 Pasek alternatora 6 PK 1563 szt. 2 8 Świeca zapłonowa NGK LFR 6 B szt. 8 9 Klocki hamulca przód GDB 1463 szt Tarcza hamulca przód DF 4184 szt Klocki hamulca tył GDB 905 szt Tarcza hamulca tył szt Tuleja stabilizatora przód śr. drążka 21 mm szt Tuleja wahacza przedniego tylna szt Pióro wycieraczek lewe L = 550 szt Pióro wycieraczek prawe L = 500 szt Pióro wycieraczek tył L = 410 szt. 2 Citroen Xsara Break pojemność 1,9, rok produkcji 2001 Reprezentatywny numer VIN VF7N2WJYB Wkład filtra powietrza AP 080/4 szt. 2 2 Wkład filtra paliwa PE 816/2 szt. 2 3 Filtr p.pyłkowy K1007 szt. 2 4 Klocki hamulca przód szt. 2 5 Tarcza hamulca przód T 092 szt. 2 6 szczęka hamulca GS 8272 szt. 1 7 cylinderek hamulca szt. 2 8 Tuleja wahacza przód JBU 152 szt. 4 9 Tuleja wahacza przód tylna JBU116 szt Łącznik stabilizatora 35E1 21-LS-02 szt tuleja drążka stabilizatora śr. drążka 21 mm szt poduszka belki tył SA szt poduszka belki tył SW szt. 1 4

5 Citroen C- 5 HDI pojemność 2,0 D, rok produkcji 2002 Reprezentatywny numer VIN VF7DCRHZB Wkład filtra oleju OP 540/1 szt. 4 2 Wkład filtra powietrza AP 021 szt. 4 3 Wkład filtra paliwa PE 816/4 szt. 2 4 Filtr p.pyłkowy K-1125 szt. 4 5 Klocki hamulca przód szt. 2 6 Tarcza hamulca przód 4246W2 szt. 2 7 Klocki hamulca tył szt. 2 8 Tarcza hamulca tył szt. 2 9 Łącznik stabilizatora szt Pióro wycieraczek lewe 6426 YP szt Pióro wycieraczek prawe 6426 YQ szt Pióro wycieraczek tył 6429 T 3 szt. 2 Citroen Jumper pojemność 2,5 D, rok produkcji 1997 ładowność kg Reprezentatywny numer VIN VF223J Pasek rozrządu szt. 1 2 Koło napinacza szt. 1 3 Napinacz paska rozrządu szt. 1 4 Poduszka amort. przed. L i P szt. 2 5 Tuleja resoru szt. 2 6 Filtr oleju szt. 5 7 Wkład filtra powietrza szt. 2 9 Filtr paliwa szt Amortyzator przedni szt Amortyzator tylny szt Sworzeń wahacza szt Końcówka drążka kierow. szt Łożysko wycisku sprz. szt Tuleja wahacza przednia szt Tuleja wahacza tylna szt Łożysko amortyzatora szt Łącznik stabilizatora szt Bęben hamulca szt Linka hamulca centralna szt Linka hamulca tylna szt Szczęka hamulca szt Tarcza hamulca przed. szt Klocki hamulca szt Cylinderek hamulca szt Klamka zewn. drzwi przesuw. szt Pasek alternatora szt Napinacz paska alternatora szt. 2 5

6 Załączniki nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykaz części zamiennych do samochodów marki Fiat dla Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Fiat Doblo pojemność 1910, rok produkcji 2001 Reprezentatywny numer VIN ZFA Świeca żarowa szt Filtr oleju OP 540/1 szt Wkład filtra powietrza AR 234/3 szt Filtr paliwa PP 966 szt Osłona dolna silnika szt. 2 6 Napinacz paska szt. 4 7 Napinacz paska szt. 4 8 Pasek rozrządu szt. 5 9 Pasek alternatora 6 PK 1050 szt Napinacz paska alternatora szt Chłodnica szt Silnik nagrzewnnicy szt Oprnik dmuchawy szt Sprzęgło kpl szt Pompa sprzęgła szt Zabezpiecz. siłownika sprzęgła szt Linka sterowania biegami kpl szt Przegub zewnętrzny półosi szt Osłona przegubu zew. kpl szt Osłona przegubu wew. kpl szt Nakrętka półosi szt Krzyżak półosi szt Łącznik zaw. skrzyni biegów szt Opaska przegubu wewn.śr. 90, szt Nakrętka piasty tył szt Klocki hamulcowe szt Tarcza hamulcowa F szt Szczęka hamulca szt Bęben hamulca szt Cylinderek hamulca szt Samoregulator szczęk hamulca szt Zestaw naprawczy szczęk hamulca szt Linka hamulca ręcznego lewa szt Linka hamulca ręcznego prawa szt Wahacz kompletny lewy (przód) szt Wahacz kompletny prawy (przód) szt Śruba wahacza szt Nakrętka śruby wahacza szt Sworzeń wahacza kpl szt Śruba sworznia wahacza szt Nakrętka śruby sworznia wahacza szt Podkładka szt Tuleja wahacza szt Tuleja wahacza tylna lewa szt Tuleja wahacz tylna prawa szt Tuleja stabilizatora szt. 6 6

7 47 Końcówka drążka kierownicz szt Łożysko piasty przód szt Amortyzator przedni szt Łącznik amortyzatora przód szt Łącznik amortyzatora przód szt Amortyzator tylny szt Zawias drzwi przesuwnych górny szt Prowadnica drzwi przes. środkowa szt Prowadnica drzwi przes. dolna szt Zamek drzwi prawych kabiny szt Zamek drzwi lewych kabiny szt Podnośnik szyby lewy szt Podnośnik szyby prawy szt Zamek drzwi tylnych dolny prawy szt Zamek drzwi tylnych dolny lewy szt Zamek drzwi tylnych lewych górny szt Klamka drzwi tylnych zewnętrzna szt Zamek drzwi przesuwnych szt Rygiel zamka szt Klamka drzwi przesuwn. zewn szt Ogranicznik drzwi szt Tuleja met-gum res. tylnego przód szt Tuleja met-gum resoru tylnego tylna szt Wieszak resoru szt Wieszak resoru szt Tuleja gumowa resoru szt Śruba wieszaka resoru szt Nakrętka śruby wieszaka resoru szt Odbój resoru szt Tłumik końcowy szt Plecionka rury wydechowej BR szt Uszczelka rury wydechowej szt Mechanizm wycieraczek szt Grzejnik nagrzewnicy szt Oring grzejnika szt Pióro wycieraczki L = 450mm szt Rozrusznik zębatka ø 30mm (R) CS 1212 szt Alternator (R) szt Zderzak przedni szt Belka zderzaka szt Zderzak tylny środkowy szt Narożnik zderzaka prawy szt Narożnik zderzaka lewy szt Listwa drzwi przednich lewych szt Listwa drzwi prawych szt Kołek tapicerki drzwi szt Tulejka mocująca tapicerkę drzwi szt Wieniec koła zamachowego szt Przewód nagrzewnicy szt Drążek kierowniczy TA 2004 szt Osłona drążka kierowniczego szt Przełącznik zespolony świateł szt Spinka mocująca podłokietnik szt. 30 UWAGA: (R) - oznacza, że zamawiający dopuszcza część zamienną regenerowaną 7

8 Załączniki nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykaz części zamiennych do samochodów samochodów marki Iveco dla Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Iveco Eurocargo 120 E 18 Reprezentatywny numer VIN ZFA Filtr oleju OP 594 szt Filtr powietrza AM 409/1 szt. 4 3 Filtr wstępnego oczyszczania PP 879/1 szt Filtr paliwa PP 837 szt Czujnik temperatury szt. 1 6 Termostat szt. 1 7 Sprzęgło kpl szt. 1 8 Siłownik sprzęgła szt. 1 9 Tuleja resoru szt Tuleja drążka stabilizatora przód szt Tuleja drążka stabilizatora tył szt Tuleja łącznika stabilizatora szt Poduszka resoru AUG szt Klocki hamulca szt Tarcza hamulca szt Zabezpieczenie klocków hamulca szt Uszczelniacz piasty przód szt Zestaw naprawczy szt Czujnik klocków szt Siłownik hamulca tylnego szt Drążek kierown. wzdłużny P szt Końcówka drążka kierowniczego szt Końcówka drążka kierowniczego szt Rozrusznik szt Sterownik rozruchu /przekaźnik/ 5-stopk szt Alternator szt Stacyjka szt Wyłącznik główny prądu szt Pióro wycieraczki szt Pióro wycieraczki szt Lampa kierunkowskazu lewa szt Lampa kierunkowskazu prawa szt Lampa zespolona tylna lewa szt Lampa zespolona tylna lprawa szt Lampa ośw. tablicy rejestr. prawa szt Lmpa ośw. tablicy rejestr. lewa szt Lampa obrysowa pomarańcz. YHELLAPO szt Uszczelniacz piasty tył szt Podpora wału szt Siłownik p[odnoszenia kabiny szt Podnosnik szyby prawy szt Podnośnik szyby lewy szt Przewód wydechowy przedni szt Uszczelka przewodu szt Podkładka szt Tuleja szt Tuleja szt Sworzeń szt. 4 8

9 49 Korek wlewu paliwa szt Pasek alternatora 13 x szt Pasek sprężarki 13 x szt. 4 Iveco Eurocargo 75 E 14 Reprezentatywny numer VIN Tuleja stabilizatora na drążek tył szt. 4 2 Tuleja stabilizatora szt. 4 3 Tuleja stabilizatora szt. 4 4 Tuleja stabilizatora szt. 4 5 Tuleja metalowo-gum. drążka stabiliz szt. 4 6 Tuleja stabilizatora szt. 4 7 Drążek kierown. wzdłużny szt. 1 8 Klocki hamulca szt. 1 9 Czujnik klocków szt Tarcza hamulca przód szt Tarcza hamulca tył szt Siłownik hamulca tylnego szt. 2 Iveco Eurocargo EL /K Reprezentatywny numer VIN Filtr oleju szt Filtr paliwa szt Filtr powietrza szt. 4 4 Czujnik filtra paliwa szt. 2 5 Pompa wody szt. 1 6 Oring pompy szt. 1 7 Sprzęgło kpl szt. 1 8 Łożysko skrzyni biegów szt. 1 9 Drążek kierown. wzdłużny szt Klocki hamulca szt Rura wydechowa /z harmonijką/ szt Korek wlewu paliwa szt Obudowa lusterka prawego małego szt Osłona lusterka lewego szt Pasek alternatora 8 PK PK 1688 szt Pasek alternatora 8 PK PK 1230 szt. 2 9

10 Załączniki nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykaz części zamiennych do samochodów marki Lublin dla Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie 1 Wkład filtra paliwa WP 40-3X szt Filtr oleju /silnik 4C90/ PP 872 szt Wkład filtra powietrza 4C90 WA szt Separator oleju szt. 2 5 Czujnik temperatury wody szt. 2 6 Czujnik poziomu paliwa szt. 1 7 Uszczelka czujnika poziomu paliwa szt. 1 8 Końcówka wtryskiwacza DNO SD 297 A szt. 8 9 Świeca żarowa szt Pompa podciśnienia szt Zestaw naprawczy zwrotnicy /II szt Tuleja zwrotnicy szt Podkładka regulacyjna sworz. zwrotn szt Końcówka drążka kierowniczego prawa szt Końcówka drążka kierowniczego lewa szt Amortyzator przedni szt Amortyzator tylny szt Pompa wspomagania szt Linka sprzęgła szt Tarcza sprzęgła KIA AZ 166 A 0000 szt Docisk sprzęgła KIA BZ szt Widełki wyłączające sprzęgla szt Tuleja z łożyskiem szt Łożysko z szt Tarcza h-ca przednia szt Klocki hamulca /99 szt Cylinderek tylny samoregulujący szt Szczęka hamulca 2,9 T szt Serwo z pompą hamulcową szt Przewód podciśnieniowy serwa szt Bęben hamulca 2,9 T szt Linka hamulca ręcznego 2,9 T szt Przewód elastyczny hamulca B szt Tuleja stabilizatora szt Tuleja metalowo-gumowa szt Tłumik szt Zestaw mocow. rury wydechowej przedni /z szt Zestaw mocow. rury wydechowej tylny /z szt Rura wydechowa tylna 2,9 T szt Rozrusznik PAL-MAGNETON szt Alternator A C szt Panel sterowania ogrzewania szt Mieszalnik powietrza szt Wyłącznik zapłonu z kluczykiem W szt Sterownik świec żarowych APE 25 M szt przekaźnik rozruchu PS 70 C szt Przekaźnik świec żarowych PSS 180 L szt Kontroler świateł APE-21 szt Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej G-09 szt Pióro wycieraczek szt. 6 10

11 51 Pióro wycieraczek szt Sygnał dźwiękowy 12 V szt Odłącznik akumulatora SW 40 szt Wózek dolny szt Mechanizm otwierania drzwi szt Linka szybkościomierza szt Lusterko zewnętrzne prawe szt Lusterko zewnętrzne lewe szt Zamek drzwi prawy szt Zamek drzwi lewy szt Uszczelniacz 40 x 55 x 7 szt Uszczelniacz 35 zx47 x 7 szt Uszczelniacz 48 x 75 x 12/16 szt Uszczelniacz 85 x 110 x 12 szt Pasek rozrządu szt Pasek klinowy AVX 10 x 950 szt Pasek klinowy AVX 10 x 800 szt Pasek klinowy AVX 13 x 900 szt Łożysko RS szt Łożysko RS szt Łożysko RS szt Łożysko RS 12 11

12 Załączniki nr 5 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykaz części zamiennych do samochodów marki Mercedes dla Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Mercedes 410 D pojemność 2874, rok produkcji 1994 Reprezentatywny numer VIN WDB P Wkład filtra oleju Merc. OC 602 szt. 4 2 Filtr paliwa Merc PP 841 szt. 2 3 Filtr powietrza Merc AK 435 szt. 2 4 Końcówka drążka kier. prawa szt. 4 5 Końcówka drążka kier.lewa szt. 4 6 Tuleja drążka stabilizatora przód szt. 6 7 Tuleja łącznika stabilizatora przód szt. 8 8 Tulejka drążka stabilizatora tył szt. 8 9 Tuleja łącznika stabilizatora tył szt Amortyzator przedni szt Amortyzator tylny szt Łożysko piasty przedniej DB szt Zestaw łożysk piasty przedniej FE08146 szt Linka hamulca ręcznego prawa LH szt Linka hamulca ręcznego lewa LH szt Klocki hamulcowe kpl szt Tarcza hamulca szt Cylinderek hamulcowy tylny szt Tarcza sprzęgła szt Łożysko oporowe sprzęgła szt Sprzęgło kpl szt Resor przedni szt Tuleja resoru przedniego szt Pasek alternatora 6 PK 2080 szt Pasek alternatora 6 PK 2120 szt. 1 Mercedes Sprinter 308 D pojemność 2299, rok produkcji 1996 Reprezentatywny numer VIN WDB P Filtr powietrza AP 157 szt. 6 2 Filtr oleju OM 610 szt. 4 3 Klocki hamulca przód szt. 3 4 Tarcza hamulca przód szt. 2 5 Klocki hamulcowe tył szt. 4 6 Tarcza hamulca tył szt. 2 7 Czujnik klocków hamulca szt. 2 8 Sworzeń wahacza szt. 2 9 końcówka drążka l i p szt Tuleja drążka stabilizatora przód szt Tuleja drążka stabilizatora tył szt Pasek alternatora 6 PK 2100 szt. 1 Mercedes Sprinter 413 CDI pojemność 2151, rok produkcji

13 Reprezentatywny numer VIN WDB R Filtr powietrza klimatyzacji CU 3858 szt. 4 2 Filtr oleju OE 640/5 szt. 3 3 Filtr paliwa PP 841/3 szt. 4 4 Świeca żarowa szt. 8 5 Pióro wycieraczek lewe szt. 2 6 Pióro wycieraczek kpl szt. 2 7 Klocki hamulca przód szt. 4 8 Czujniki klocków hamulca szt. 4 9 Tarcza hamulca przód szt klocki hamulca tył szt Tarcza hamulca tył szt szczęki hamulca ręcznego szt Sworzeń wahacza górnego szt Tuleja wahacza dolnego szt drążek kierowniczy szt końcówka drążka l i p szt Tuleja drążka stabilizatora przód szt Tuleja łącznika stabilizat. przód szt Tuleja drążka stabilizatora tył szt Tuleja łącznika stabilizat. tył szt wózek środkowy drzwi bocznych szt zamek drzwi przesuwnych tylny szt Pasek alternatora 6 PK 2270 szt. 1 13

14 Załączniki nr 6 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykaz części zamiennych do samochodów marki Renault dla Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Renault Master pojemność 2,2 DCI, rok produkcji 2001 Reprezentatywny numer VIN VF1FDCNL Filtr oleju OE 666/1 szt. 4 2 Wkład filtra pow. AP 137/1 szt. 2 3 Filtr paliwa PX C 496 szt. 2 4 Klocki hamulc. przód szt. 2 5 Tarcza hamulca przód szt. 2 6 Klocki hamiulca tył szt. 2 7 Tarcza hamulca tył szt. 2 8 Pasek alternatora 6 PK 1150 szt. 2 9 Rolka paska alternatora szt Pasek rozrządu CT 1046 szt Napinacz paska EVR szt Rolka prowadz. paska roz. EVR55575 szt Wózek drzwi środkowy szt Klamka zewn. drzwi przesuwnych szt Sworzeń wahacza górnego szt Przegub kulisty wahacza szt Końcówka drążka lewa szt Końcówka drążka prawa szt Łożysko koła przód szt Łożysko podpory półosi szt Uszczelniacz półosi 30 x 52 x szt Amortyzator przedni szt Amortyzator tylny szt Łącznik stabilizatora tył szt Tuleja drążka stabilizatora tył szt Wieszak gumowy tłumika szt. 10 Renault Kangoo pojemność 1,9 D, rok produkcji 2001 Reprezentatywny numer VIN VF1KCOJBF Filtr oleju OP 643/3 szt. 6 2 Wkład filtra powietrza AP134/3 szt. 3 3 Filtr paliwa PM 815/1 szt. 4 4 Poduszka silnika SA szt. 2 5 Klocki hamulca przód szt. 3 6 Tarcza hamulca przód P szt. 4 7 Szczęka hamulca szt. 2 8 Cylinderek hamulca LUC BWH392 szt. 4 9 Bęben hamulca szt Końcówka drążka prawa SAS szt Końcówka drążka lewa szt Drążek kier. L i P SAS szt Sworzeń wahacza SW szt Łącznik stabilizatora szt. 4 14

15 15 Świeca żarowa D-POWER NR12 szt Pasek alternatora 6 PK 1400 szt Pasek rozrządu PR 5484 szt Koło napin. paska VKM szt. 2 15

16 Załączniki nr 7 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykaz akcesoriów do pojazdów samochodowych dla Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Żarówki i bezpieczniki Lp. Nazwa towaru 1 Żarówka 12 V 21/5W szt Żarówka 12 V 5 W całoszklana szt Żarówka 12 V 21 W szt Żarówka 12 V 21 W pomarańczowa szt Żarówka 12 V 4 W szt Żarówka 12 V 1,2 w całoszklana szt Żarówka 12 V 5 W rurka szt Żarówka 12 V 5 W kulka szt Żarówka 12 V 60/55 W H-4 P-43 szt Żarówka 12 V 45/40 W szt Żarówka 12 V 55 W H-1 szt Żarówka 12 V 55 W H-7 szt Żarówka 12 V 1,2 z oprawką szt Żarówka 12 V/21/4W szt Żarówka 12 V 2 W z oprawką szt Żarówka 24 V 1,2 w całoszklana szt Żarówka 24 V 75/70 W H-4 P-43 szt Żarówka 24 V 1,2 W z oprawką szt Żarówka 24 V 2 W szt Żarówka 24 V 4 W szt Żarówka 24 V 5 W rurka szt Żarówka 24 V 5 W całoszklana szt Żarówka 24 V 5 W kulka szt Żarówka 24 V 10 W kulka szt Żarówka 24 V 70 W H-7 szt Żarówka 24 V H-1 55 W szt Żarówka 24 V 21 W szt Żarówka 24 V 21 W pomarańczowa szt Bezpiecznik płaski 5 A szt Bezpiecznik płaski 7,5 A szt Bezpiecznik płaski 10 A szt Bezpiecznik płaski 15 A szt Bezpiecznik płaski 20 A szt Bezpiecznik płaski 25 A szt Bezpiecznik płaski 30 A szt Bezpiecznik płaski 70 A szt Bezpiecznik płaski mini 5 A szt Bezpiecznik płaski mini 7,5 A szt Bezpiecznik płaski mini 10 A szt Bezpiecznik płaski mini 15 A szt Bezpiecznik płaski mini 20 A szt Bezpiecznik płaski mini 25 A szt Bezpiecznik płaski mini 30 A szt Bezpiecznik ceramiczny 16 A szt

Zestawienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu umowy oraz warunki techniczne

Zestawienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu umowy oraz warunki techniczne Załącznik nr 1d Zestawienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu umowy oraz warunki techniczne Zadanie nr 4 Części zamienne o porównywalnej jakości, do samochodów marki Lublin Lp. 1 Wkład filtra paliwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz części zamiennych oraz szczegółowa kalkulacja cenowa dla części I: Sukcesywna dostawa części zamiennych do samochodów marki Citroen.

Wykaz części zamiennych oraz szczegółowa kalkulacja cenowa dla części I: Sukcesywna dostawa części zamiennych do samochodów marki Citroen. znak sprawy CIOR/DZP/48/0705/WS/2008 załącznik nr 3a do SIWZ załącznik nr 1a do oferty Wykaz części zamiennych oraz szczegółowa kalkulacja cenowa dla części I: Sukcesywna dostawa części zamiennych do samochodów

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 Części zamienne o porównywalnej jakości, do samochodów marki Volkswagen T - 4, T - 5 i LT - 35

Zadanie nr 1 Części zamienne o porównywalnej jakości, do samochodów marki Volkswagen T - 4, T - 5 i LT - 35 Załącznik nr 1 a do umowy nr. Zestawienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu umowy oraz warunki techniczne Zadanie nr 1 Części zamienne o porównywalnej jakości, do samochodów marki Volkswagen T - 4,

Bardziej szczegółowo

Wykaz części i materiałów

Wykaz części i materiałów WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00 www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl Wykaz części

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy. Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL215997199

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy. Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL215997199 Nowy Sącz, dnia 20.04.2015 r. 1 Załącznik nr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych.

dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych. Toruń, dnia 10.04.2014 r. W.Sz.Z: TZ 280 48/14 W/g listy adresowej dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych.

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 271 2 2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy ZMIENIONY obowiązujący dla oferenta Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI Asortyment

Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI Asortyment Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI L.p. Ilość Asortyment 1 Amortyzator przedni kpl. 4 2 Amortyzator tył kpl 4 3 Drążek kierowniczy 1 4 Filtr oleju 6 5 Filtr paliwa 6 6 Filtr powietrza 6 7

Bardziej szczegółowo

Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL

Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL Nowy Sącz, dnia 08.05.2017 r. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy. Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy. Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL Nowy Sącz, dnia 26.04.2019 r. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

"Ford Tranzit typ 300 M i 260 poj D, rok produkcji 2005 i 2006" Oddział Terenowy w Krakowie

Ford Tranzit typ 300 M i 260 poj D, rok produkcji 2005 i 2006 Oddział Terenowy w Krakowie CIOR 6/2/09 ZMODYFIKOWANY - Sposób obliczenia ceny - część II załącznik nr 2b "Ford Tranzit typ 300 M i 260 poj. 1998 D, rok produkcji 2005 i 2006" Oddział Terenowy w Krakowie Lp. Nazwa części Jedn miary

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA formularz asortymentowo- cenowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA formularz asortymentowo- cenowy ZP.271-3-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA formularz asortymentowo- cenowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych wg poniższego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego ZADANIE nr 1 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Insignia typ 0G-A,

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej

Formularz kalkulacji cenowej Część I części do aut osobowych Kia Załącznik nr 5.1 do siwz.. (pieczęć wykonawcy) Formularz kalkulacji cenowej Lp. Pojazd / Części Szacunkowa ilość* Cena netto za szt. Wartość netto [kol. C x kol. D]

Bardziej szczegółowo

"VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją" Oddział Terenowy w Krakowie

VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją Oddział Terenowy w Krakowie CIOR 6/68/09 Sposób obliczenia ceny - Część II załącznik nr 2b do siwz "VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją" Oddział Terenowy w Krakowie Lp. Nazwa części Jedn miary Ilość

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość do zakupu (w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego)

Przewidywana ilość do zakupu (w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) tabela 41 L.p. Nazwa części lub podzespołu indeks części Przewidywana ilość do zakupu (w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) okres gwarancji producent Cena jednostkowa brutto Łącznie brutto

Bardziej szczegółowo

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V Citroen antia nr nadw. VF71RFV72246000, poj. 2.0 L, rok prod. 2000. nr silnika. 10HKH23013351 CITROEN ANTIA HATCHBACK 16V 1 Filtr klimatyzacji 1 2 Filtr oleju 1 3 Filtr paliwa 1 4 Filtr powietrza 1 5 Klocki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Znak sprawy: CIOR2/20/10 Załącznik nr 1 do SIWZ - zmieniony. Formularz oferty

Załącznik nr 2 Znak sprawy: CIOR2/20/10 Załącznik nr 1 do SIWZ - zmieniony. Formularz oferty Załącznik nr 2 Znak sprawy: CIOR2/20/10 Załącznik nr 1 do SIWZ - zmieniony Formularz oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyraŝoną w złotych

Bardziej szczegółowo

Tśm do pojazdu markistar 200

Tśm do pojazdu markistar 200 Zadanie nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do ogólnych warunków umowy Nazwa tśm numer katalogowy nr VIN nr silnika rok produkcji pojazdu jm ilość cena jednostkowa netto wartość netto stawka VAT cena

Bardziej szczegółowo

Ewa Samulak - Augustyn Prosimy o potwierdzenie czytelnego otrzymania niniejszego pisma pod nr faks 58 32 14 810.

Ewa Samulak - Augustyn Prosimy o potwierdzenie czytelnego otrzymania niniejszego pisma pod nr faks 58 32 14 810. Gdańsk, 13 listopada 2013 roku Nr sprawy 174/2013 Cp. 2380.1 174/2013...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części zamiennych do samochodów marki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1. L.p. Nazwa towaru Numer katalogowy Cena brutto

FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1. L.p. Nazwa towaru Numer katalogowy Cena brutto ... Załącznik nr 2... nazwa Wykonawcy, adres FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1 Typ pojazdu: Autosan L.p. Nazwa towaru Numer katalogowy Cena brutto 1 Tuleja zwrotnicy stary typ 4050500103 Cena... 2 Sworzeń

Bardziej szczegółowo

Akumulatory. Tśm do pojazdu marki HONKER. Zadanie nr 1. Załącznik nr 1 do ogólnych warunków umowy FORMULARZ OFERTOWY

Akumulatory. Tśm do pojazdu marki HONKER. Zadanie nr 1. Załącznik nr 1 do ogólnych warunków umowy FORMULARZ OFERTOWY Zadanie nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do ogólnych warunków umowy Nazwa tśm numer katalogowy nr VIN nr silnika rok produkcji pojazdu jm ilość cena jednostkowa netto wartość netto stawka VAT cena

Bardziej szczegółowo

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie napraw floty samochodowej Poczty Polskiej S.A..

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie napraw floty samochodowej Poczty Polskiej S.A.. Nasz znak: CIOR/ORZ-WS/50/10 Data: 12 lipca 2010 r. Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie floty samochodowej Poczty Polskiej S.A.. POCZTA POLSKA S.A. Centrum Infrastruktury Oddział

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Skład pakietu oraz żródło pochodzenia jego elementów. Nr prot.

Strona 1. Skład pakietu oraz żródło pochodzenia jego elementów. Nr prot. WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do pojazdów Fiat Brava, Fiat CC, Ford, Nysa-Żuk, VW Passat, Vento i Transporter (nowe i używane) pozycja nr 17 z przetargu z dnia 20.01.2012

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Lp Nazwa części Numer katalogowy Szt. Cena jedn. netto za sztukę Wartość netto 3 4 5 6 7 AKUMULATYOR V0Ah 58 AKUMULATYOR V6Ah 3 AKUMULATYOR V95Ah 6 4 ALTERNATOR / / 76989653 5 AMORTYZATOR PRZEDNI KPL.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ EURO NA: dostawę części zamiennych do samochodów (numer sprawy: 19/07/WG)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ EURO NA: dostawę części zamiennych do samochodów (numer sprawy: 19/07/WG) OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ 60 000 EURO NA: dostawę części zamiennych do samochodów (numer sprawy: 19/07/WG) CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE Adres: 05-121 Legionowo, ul. Zegrzyńska

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy wg rozdzielnika. Nasz znak: PI/ZPLub/201/57/159/14/MWW Data: 31 lipca 2014 roku

Wykonawcy wg rozdzielnika. Nasz znak: PI/ZPLub/201/57/159/14/MWW Data: 31 lipca 2014 roku Wykonawcy wg rozdzielnika Nasz znak: PI/ZPLub/201/57/159/14/MWW Data: 31 lipca 2014 roku Sprawa: odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę części zamiennych do

Bardziej szczegółowo

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie napraw floty samochodowej Poczty Polskiej S.A..

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie napraw floty samochodowej Poczty Polskiej S.A.. Nasz znak: CIOR/ORZ-WS/50/10 Data: 7 lipca 2010 r. Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie floty samochodowej Poczty Polskiej S.A.. POCZTA POLSKA S.A. Centrum Infrastruktury Oddział

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi

Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi Nasz znak: CIOR/DZP1/169/08 Data: 29 września 2008 roku Dotyczy: postępowania na dostawę części i innych materiałów do samochodu p.p.u.p.

Bardziej szczegółowo

jm Ilość Cena jednost netto

jm Ilość Cena jednost netto załącznik nr 2 przedmiot zamówienia Zadanie 1 Akumulatory do samochodów 1 Akumulator 12V 90Ah szt. 5 2 Akumulator 12V 95Ah szt. 2 3 Akumulator 12V 70Ah szt. 3 4 Akumulator 12V 60Ah szt. 1 jm Ilość W przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy 56/2008/ZP WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI FIAT

Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy 56/2008/ZP WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI FIAT Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy 56/2008/ZP WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI FIAT Lp. Nazwa części Numer katalogowy 1 USZCZELKI KPL.GŁOWICY BRAVO 1.6

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NORM CZASU NAPRAW*

WYKAZ NORM CZASU NAPRAW* Załącznik nr 8 do siwz WYKAZ NORM CZASU NAPRAW* Pojemność silnika 1997 1248 D 2771 2435 1388 1896 D 2148 1998 1998 2417 2498 1598 1400 L.p. Nazwa czynności Ford Kuga ZS 7793N Opel Astra III ZS 1199L Skoda

Bardziej szczegółowo

SOLBUS SN-11. Zacznik nr. 1 E. Orientacyj na ilość szt. Wartość netto. Cena 1 szt. /netto/ Wartość brutto. Strona 1 z 6. Lp Nazwa części Nr.

SOLBUS SN-11. Zacznik nr. 1 E. Orientacyj na ilość szt. Wartość netto. Cena 1 szt. /netto/ Wartość brutto. Strona 1 z 6. Lp Nazwa części Nr. Zacznik nr. 1 E SOLBUS SN-11 Lp Nazwa części Nr.katalogowy Cena 1 szt. /netto/ Orientacyj na ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1 2 3 5 6 7 8 1 Alternator 1 2 Akumulator 12V 180 Ah 1 3 Amortyzator

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie jm ilość id AMW. 1 Amortyzator szt. 5,

Lp. Wyszczególnienie jm ilość id AMW. 1 Amortyzator szt. 5, WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: Części zamienne do samochodów NYSA, ŻUK, POLONEZ - pakiet zawierający 164 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, błotniki, półosie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz części przeznaczonych do sprzedaŝy KATEGORIA NAZWA. Lp. Jednostka

Wykaz części przeznaczonych do sprzedaŝy KATEGORIA NAZWA. Lp. Jednostka Wykaz części przeznaczonych do sprzedaŝy Lp. KATEGORIA NAZWA Jednostka Ilość Cena za 1 szt./kpl. Wartość (cena * ilość szt.) UWAGI MATERIAŁY RÓśNE 1 prowadnica łoŝyskowa kpl 1 5,00 zł 5,00 zł 2 chlapacze

Bardziej szczegółowo

Katalog części do autobusów Solaris

Katalog części do autobusów Solaris 85-350 Bydgoszcz, ul. Nakielska 211a tel.: +48 52 379 80 01, fax: +48 52 379 82 58 e-mail: autobusy@motobus.pl Katalog części do autobusów Solaris 2014/2015 2014/2015 www.motobus.pl 1 Alternatory 0104200001

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. Części zamienne do autobusów marki Volvo. CPV Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich.

Zadanie nr 1. Części zamienne do autobusów marki Volvo. CPV Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich. Części zamienne do autobusów marki Volvo Zadanie nr 1 CPV 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Lp CPV Numer katalogowy Nazwa części Jednost ka miary Szacunkowa ilość Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: Ad. 1, 2, 3 i 4

ODPOWIEDŹ: Ad. 1, 2, 3 i 4 Nr sprawy 41/2013 Cp. 2380.1 41/2013 Gdańsk, 10 kwietnia 2013 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części zamiennych do samochodów marki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający

Bardziej szczegółowo

3. Załącznik 4I poz. 42 (łożysko amortyzatora góra) i poz. 55 (łożysko górne amortyzatora) Czy chodzi o tę samą część?

3. Załącznik 4I poz. 42 (łożysko amortyzatora góra) i poz. 55 (łożysko górne amortyzatora) Czy chodzi o tę samą część? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Sekcja Zamówień Publicznych znak sprawy 114/2015 Cp.2380.1-114/2015 Gdańsk, 02 listopada 2015 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu Części zamienne do pojazdów marki JELCZ pakiet zawierający 154 poz. asort. poz. przet. nr 39 Nazwa j.m. Ilość ID AMW 1 Pióro główne resoru przedniego 317.18.01

Bardziej szczegółowo

dostawę części zamiennych do samochodów oraz materiałów niezbędnych do napraw i obsługi pojazdów słuŝbowych (numer sprawy: 4/07/WG)

dostawę części zamiennych do samochodów oraz materiałów niezbędnych do napraw i obsługi pojazdów słuŝbowych (numer sprawy: 4/07/WG) OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ 60 000 EURO NA: dostawę części zamiennych do samochodów oraz materiałów niezbędnych do napraw i obsługi pojazdów słuŝbowych (numer sprawy: 4/07/WG) CENTRUM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł Rodzaj usługi osobowy terenowy dostawczy Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi stalowe) Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi aluminiowe) 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł 70 zł Wymiana płynu chłodzącego 30-60

Bardziej szczegółowo

Łask, dnia 23 stycznia 2015 r. Jednostka Wojskowa Łask

Łask, dnia 23 stycznia 2015 r. Jednostka Wojskowa Łask Łask, dnia 23 stycznia 2015 r. Jednostka Wojskowa 1158 98 100 Łask Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę części zamiennych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT

FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT Załącznik nr 1a do siwz FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT Fiat Albea 1,2 Fiat Doblo1,3D Fiat Doblo 1,4 Fiat Doblo

Bardziej szczegółowo

Podwozie. Części Deserter

Podwozie. Części Deserter Page 1 of 9 Części Deserter Dane Techniczne:? Pojemność silnika 110ccm? Długość 1960mm? Szerokość 1160 mm? Wysokość 990 mm? Liczba osi 2? Masa pojazdu 136 kg? Typ silnika 1 cylinder 4 suw? Max moc 7,8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12. Części zamienne do autobusu marki MAN. Cena jednostkowa netto. Proponow ana ilość zakupu. Wartość netto (4X5) Kod towaru Dostawcy

Załącznik nr 12. Części zamienne do autobusu marki MAN. Cena jednostkowa netto. Proponow ana ilość zakupu. Wartość netto (4X5) Kod towaru Dostawcy Zadanie 5 Części zamienne do autobusu marki MAN Załącznik nr 12 Nr sprawy 9/PN/2 Lp Nazwa części Nr katalogowy Kod towaru Dostawcy Proponow ana ilość zakupu Cena jednostkowa netto Wartość netto (4X5) 1

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich - STAR, JELCZ. dotyczy przetargu nieograniczonego: Star 266, 200 /

Zadanie nr 2 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich - STAR, JELCZ. dotyczy przetargu nieograniczonego: Star 266, 200 / . (pieczęć firmy) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr. Zadanie nr 2 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich - STAR, JELCZ dotyczy przetargu nieograniczonego: Lp Przedmiot zamówienia CPV Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI MERCEDES

WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI MERCEDES WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI MERCEDES Lp Nazwa części Numer katalogowy Części oryginalne o numerze katalogowy m równowaŝn ym 1) ilość [szt.] Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Nazwa producenta i numer

Załącznik nr 1. Nazwa producenta i numer Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych i baterii trakcyjnych do wózków akumulatorowych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Warszawa ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Części zamienne Jelcz 120M, 120M/3

Części zamienne Jelcz 120M, 120M/3 Zacznik nr. 1 / 6 Części zamienne Jelcz 120M, 120M/3 Lp. Nazwa części Nr katalogowy Cena 1 szt. /netto/ Orientacyj na ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1 2 3 5 6 7 8 1 Automat STOP 501 20 2 Bęben

Bardziej szczegółowo

WESOŁA ul Okuniewska 1; Warszawa- Wesoła. ZEGRZE 26 WOG ul. Juzistek 2; Zegrze

WESOŁA ul Okuniewska 1; Warszawa- Wesoła. ZEGRZE 26 WOG ul. Juzistek 2; Zegrze ROZDZIELNIK MIEJSCA DOSTAW LP NAZWA nr katalogowy WESOŁA ul Okuniewska 1; 05-075 Warszawa- Wesoła Załącznik do umowy nr 3a ZEGRZE 26 WOG ul. Juzistek 2; 05-131 Zegrze KAZUŃ ul Wojska Polskiego 1; 05-152

Bardziej szczegółowo

Poz. 07 "Części samochodowe (STAR, ŻUK, POLONEZ, GAZ, TATRA) pakiet zawierający 248 poz. asort. wg oddzielnego wykazu"

Poz. 07 Części samochodowe (STAR, ŻUK, POLONEZ, GAZ, TATRA) pakiet zawierający 248 poz. asort. wg oddzielnego wykazu Poz. 07 "Części samochodowe (STAR, ŻUK, POLONEZ, GAZ, TATRA) pakiet zawierający 248 poz. asort. wg oddzielnego wykazu" Lp. 1 Alternator A12M 16-3701010 Żuk 2920PL0677481 szt. 1 2 2 AlternatorA111A Żuk

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa sprzętu - marka/typ (artykułu) Ilość Jm Nr fabryczny

Lp. Nazwa sprzętu - marka/typ (artykułu) Ilość Jm Nr fabryczny Nazwa pakietu Części samochodowe (POLONEZ, STAR 200 i 660; JELCZ, UAZ) - pakiet zawierający 236 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: amortyzatory; części układu hamulcowego; łożyska; tarcze

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa sprzętu - marka/typ (artykułu) Ilość jm

Lp. Nazwa sprzętu - marka/typ (artykułu) Ilość jm Nazwa pakietu Części samochodowe (POLONEZ, STAR 200 i 660; JELCZ, UAZ) - pakiet zawierający 236 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: amortyzatory; części układu hamulcowego; łożyska; tarcze

Bardziej szczegółowo

Przykładowe ceny usług

Przykładowe ceny usług Przykładowe ceny usług Usługi wulkanizacji Przechowalnia opon cena* Przekładka opon z wyważeniem Felgi stalowe 13''-14'' Felgi stalowe 15'' Felgi stalowe 16'' Felgi stalowe 17'' Felgi stalowe 18'' Felgi

Bardziej szczegółowo

51 Nakrętka szt. 3, Narożnik zderzaka tylnego szt. 4, Obrotomierz elektryczny m-3-3 szt.

51 Nakrętka szt. 3, Narożnik zderzaka tylnego szt. 4, Obrotomierz elektryczny m-3-3 szt. WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: Części zamienne do samochodu A 9, H-10 - pakiet zawierający 182 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. silnika, kadłuby na części zamienne, skrzynie

Bardziej szczegółowo

"Części samochodów osobowych i dostawczych pakiet zawierający 339 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu)"

Części samochodów osobowych i dostawczych pakiet zawierający 339 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu) "Części samochodów osobowych i dostawczych pakiet zawierający 339 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu)" Lp. 1 Fartuch przeciw błotny lewy 028248 9320PL0288652 szt. 5 1 Polonez 2 Wieszak tłumika tylnego

Bardziej szczegółowo

Części zamienne Jelcz 120M, 120M/3

Części zamienne Jelcz 120M, 120M/3 Zacznik nr. 1B Części zamienne Jelcz 120M, 120M/3 Lp. Nazwa części Nr katalogowy Cena 1 szt. /netto/ Orientacyj na ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1 2 3 5 6 7 8 1 Automat STOP 501 1 2 Akumulator

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr1 Wykaz czesci do przetargu. Jednost a miary. Filtr hydrauliczny skrzyni biegów Filtr hudrauliczny układu kieroniczego

Załącznik nr1 Wykaz czesci do przetargu. Jednost a miary. Filtr hydrauliczny skrzyni biegów Filtr hudrauliczny układu kieroniczego l Załącznik nr Wykaz czesci do przetargu Jednost a miary NAZWA CZĘŚCI Lp re oleju Uszczelka filtra oleju paliwa powietrza kabiny hydrauliczny skrzyni biegów 7 hudrauliczny układu kieroniczego 3 H 8 9 0

Bardziej szczegółowo

NYSA, ŻUK, UAZ, LUBLIN

NYSA, ŻUK, UAZ, LUBLIN WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: Części do samochodów GAZ, NYSA, ŻUK, UAZ, LUBLIN - pakiet zawierający 162 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: koła pasowe, amortyzatory, przeguby,

Bardziej szczegółowo

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a...

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy Zadanie A Kategoria CPV 34320000-6 Oznaczenie Zamiennik - Producent 1 Czujnik ciśnienia A 007 153 08 28 szt. 10 oleju 2 Uszczelka miski A 457 014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TŚM DO STAR poz. 43

SPECYFIKACJA TŚM DO STAR poz. 43 SPECYFIKACJA TŚM DO STAR 660 - poz. 43 Lp. Nazwa jm. Ilość 1 Analizator rozcieńczania oleju ARD 2 szt 1 2 Docierarka ręczna do zaworów szt 1 3 Drążek zewnętrzny do pomiaru zbieżności kół szt 2 4 Dymomierz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr. Z dnia. WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI MERCEDES

Załącznik do umowy nr. Z dnia. WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI MERCEDES Załącznik do umowy nr. Z dnia. WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI MERCEDES Lp. Nazwa części Numer katalogowy WAŁ KIEROWNICZY 4634600109 2 WYCIERACZKA 4638200045

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Warszawa Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Warszawa ZADANIE nr 1 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Insignia

Bardziej szczegółowo

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Zadanie A Kategoria CPV 34300000-0 L.p. Asortyment Oznaczenie Zamiennik oznaczenie Producent J.m. Ilość Cena jedn.

Bardziej szczegółowo

WYPRZEDAŻ CZĘŚCI DO JAGUAR S-TYPE (1999-2008)

WYPRZEDAŻ CZĘŚCI DO JAGUAR S-TYPE (1999-2008) WYPRZEDAŻ CZĘŚCI DO JAGUAR S-TYPE (1999-2008) BLACHARSKIE FELGA ALU SPORT - 7,5 J 17 XR827512 1 1,080.37 zł KORPUS LUSERKA LEWE XR827255 1 1,377.23 zł KORPUS LUSTERKA XR827254 1 1,001.02 zł LISTWA DACHU

Bardziej szczegółowo

symbol towaru nazwa towaru opis Producent Proponowana cena F44010 ŁOŻYSKO OPOROWE HONDA CIVIC JC_LOP 51,01 B44001 FILTR POWIETRZA-WEW.

symbol towaru nazwa towaru opis Producent Proponowana cena F44010 ŁOŻYSKO OPOROWE HONDA CIVIC JC_LOP 51,01 B44001 FILTR POWIETRZA-WEW. symbol towaru nazwa towaru opis Producent Proponowana cena F44010 ŁOŻYSKO OPOROWE HONDA CIVIC JC_LOP 51,01 B44001 FILTR POWIETRZA-WEW. HONDA CIVIC JC_FIL # 15,59 O54003.000 PANEWKI GŁÓWNE HONDA CIVIC JC_PAN

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 7. Wymogi techniczne Zgodnie z opisem. J.m. 1 Wentylator chłodnicy szt VIVARO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 7. Wymogi techniczne Zgodnie z opisem. J.m. 1 Wentylator chłodnicy szt VIVARO 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa części zamiennych do pojazdów kołowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (pieczęć firmy) FORMULARZ CENOWY. Zadanie nr 1 - Akcesoria, lakiery, znaki i oznaczenia

Załącznik nr. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (pieczęć firmy) FORMULARZ CENOWY. Zadanie nr 1 - Akcesoria, lakiery, znaki i oznaczenia . (pieczęć firmy) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr. Zadanie nr 1 - Akcesoria, lakiery, znaki i oznaczenia dotyczy przetargu nieograniczonego: Lp Przedmiot zamówienia CPV Dodatkowe oznaczenia, nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG AUTO-SERWISU ZIBBART

CENNIK USŁUG AUTO-SERWISU ZIBBART USŁUGI MECHANICZNE jm cena minimalna od wymiana oleju z filtrem - 20,00 zł wymiana filtra powietrza - 20,00 zł wymiana filtra paliwa - 30,00 zł wymiana filtra kabinowego - 30,00 zł wymiana płynu hamulcowego

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00 Cena (netto) WYMIANA OPON Wymiana opony z wyważeniem felga stalowa (do 16 cali) 12,50 Wymiana opony z wyważeniem felga aluminiowa (do 16 cali) 16,50 Wyważenie koła felga stalowa (do 16 cali) 5,00 Wyważenie

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: NIP:

Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: NIP: ...FZ-1986/07... m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1bltr.wp.mil.pl Warszawa: Dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych i baterii trakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku posiada do sprzedania części zamienne do n/w pojazdów

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku posiada do sprzedania części zamienne do n/w pojazdów Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku posiada do sprzedania części zamienne do n/w pojazdów UAZ 1. uszczelka zaworu A szt. 5 2. uszczelka misy olej. boczna pr. A szt. 11 3. uszczelka misy olej. boczna

Bardziej szczegółowo

::: EDPOL ::: świece, przewody zapłonowe, cewki, kopułki, palce rozdzielacza, moduły zapłonowe

::: EDPOL ::: świece, przewody zapłonowe, cewki, kopułki, palce rozdzielacza, moduły zapłonowe Nasi dostawcy uszczelki głowicy, pod pokrywę zaworów, uszczelki kolektorów ssących i wydechowych, uszczelki misek olejowych, uszczelniacze, popychacze, śruby (szpilki głowicy) elementy karoserii chłodnice

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/6/2011 Warszawa dn r.

WSPRiTS/ZP/6/2011 Warszawa dn r. WSPRiTS/ZP/6/2011 Warszawa dn. 17.01.2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2010/S 243-371556 z dnia 15.12.2010 r. na dostawy części zamiennych do samochodów [Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

NR. SKAN KOD NAZWA 1 CZ Zderzak przód 2 CZ Nakrętka z kołnierzem. 4 CZ Błotnik przód prawy

NR. SKAN KOD NAZWA 1 CZ Zderzak przód 2 CZ Nakrętka z kołnierzem. 4 CZ Błotnik przód prawy Page 1 of 18 Części Quad110 Dane Techniczne:? Pojemność silnika 110ccm? Długość 1580mm? Szerokość 930 mm? Wysokość 920 mm? Liczba osi 2? Typ silnika 1 cylinder 4 suw? Max moc 7,5 km? Max prędkość 55 km/h?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. /pełna nazwa wykonawcy/

Załącznik nr 1 do SIWZ. /pełna nazwa wykonawcy/ / pieczęć wykonawcy/ Załącznik nr 1 do SIWZ F O R M U L A R Z O F E R T O W Y JEDNOSTKA WOJSKOWA 4141 ul. 27-go Lutego 77-330 Czarne My/Ja* niżej podpisani... reprezentując: /pełna nazwa wykonawcy/ firmę:...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do samochodów Star 660 i 266 pozycja nr 2 przetargu z dnia r.

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do samochodów Star 660 i 266 pozycja nr 2 przetargu z dnia r. WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do samochodów Star 660 i 266 pozycja nr 2 przetargu z dnia 20.01.2012 r. Skład pakietu oraz żródło pochodzenia jego elementów Lp. Wyszczegółnienie

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 CZĘŚCI DO AUTOBUSÓW NIEEKSPLOATOWANE W PKM SOSNOWIEC MARKI JELCZ I IKARUS, ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ DO SPRZEDAŻY

Arkusz1 CZĘŚCI DO AUTOBUSÓW NIEEKSPLOATOWANE W PKM SOSNOWIEC MARKI JELCZ I IKARUS, ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ DO SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO AUTOBUSÓW NIEEKSPLOATOWANE W PKM SOSNOWIEC MARKI JELCZ I IKARUS, ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ DO SPRZEDAŻY MAGAZYN 001 magazyn techniczny części nowe Cena jednostkowa Wartość ogółem Ilość

Bardziej szczegółowo

LP NUMER OEM Nazwa 1 37300-02551 Alternator 2 37300-42750 Alternator 3 37300-4X200 Alternator 4 37300-4Z300 Alternator 5 0K2A2-18-300 Alternator 6

LP NUMER OEM Nazwa 1 37300-02551 Alternator 2 37300-42750 Alternator 3 37300-4X200 Alternator 4 37300-4Z300 Alternator 5 0K2A2-18-300 Alternator 6 LP NUMER OEM Nazwa 1 37300-02551 Alternator 2 37300-42750 Alternator 3 37300-4X200 Alternator 4 37300-4Z300 Alternator 5 0K2A2-18-300 Alternator 6 37300-4A112 Alternator 7 0K011-18-300 (Z) Alternator (Z)

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. 1. Ford DoKa nr. nadwozia WF0CXXGBFC3S34831 rok budowy 2003 Ford Tansit nr nadwozia WF0VXXTTFV6Y19519 rok budowy 2006

OFERTA CENOWA. 1. Ford DoKa nr. nadwozia WF0CXXGBFC3S34831 rok budowy 2003 Ford Tansit nr nadwozia WF0VXXTTFV6Y19519 rok budowy 2006 Załącznik Nr 5.. Pieczęć Wykonawcy ZADANIE NR 1 OFERTA CENOWA 1. Ford DoKa nr. nadwozia WF0CXXGBFC3S34831 rok budowy 2003 Ford Tansit nr nadwozia WF0VXXTTFV6Y19519 rok budowy 2006 1. Klocki hamulcowe 2.

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

Nr zamówienia Towar JM Cena średnia Ilość Wartość (zł) /P głowiczka sprężarki po naprawie szt 95, ,00

Nr zamówienia Towar JM Cena średnia Ilość Wartość (zł) /P głowiczka sprężarki po naprawie szt 95, ,00 Nr zamówienia Towar JM Cena średnia Ilość Wartość (zł) 00-00-0013/P głowiczka sprężarki po naprawie szt 95,00 2 190,00 02-81-1207 oliwka do maszyn szt 1,95 1 1,95 04-58-3110 nasuwka szt 1,23 2 2,46 04-58-3112

Bardziej szczegółowo

Skład pakietu oraz źródło pochodzenia jego elementów składowych. Lp. Wyszczególnienie jm ilość Uwagi

Skład pakietu oraz źródło pochodzenia jego elementów składowych. Lp. Wyszczególnienie jm ilość Uwagi WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: części zamienne do samochodu POLONEZ - pakiet zawierający 323 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: wahacze, filtry, przeguby, wałki, nagrzewnice,

Bardziej szczegółowo

SERWIS OKRESOWY Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem

SERWIS OKRESOWY Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem ul. Kolejowa 7 62-090 ROKIETNICA 509-781-788 serwis@gmauto.pl www.gmauto.pl CENNIK USŁUG SERWIS OKRESOWY Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem Wymiana filtra powietrza Wymiana filtra kabinowego Wymiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Techniczne Środki Materiałowe - poz. 2

SPECYFIKACJA Techniczne Środki Materiałowe - poz. 2 SPECYFIKACJA Techniczne Środki Materiałowe - poz. 2 Lp. Nazwa jm. Ilość 1 Bęben kpl. szt. 1 2 Czujnik temperatury wody szt. 5 3 Czujnik temperatury wody fiat szt. 6 4 Element optyczny szt. 1 5 Filtr A

Bardziej szczegółowo

ul. Makuszyńskiego 19, Kraków, tel

ul. Makuszyńskiego 19, Kraków, tel USŁUGI WULKANIZACJI PRZECHOWALNIA OPON PRZEKŁADKA OPON Z WYWAŻENIEM FELGI STALOWE 13-14 FELGI STALOWE 15 FELGI STALOWE 16 FELGI STALOWE 17 FELGI STALOWE 18 FELGI STALOWE 19 PRZEKŁADKA OPON Z WYWAŻENIEM

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w roku

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w roku Elbląg 06.0.206r. Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w 206-208roku w związku z planowanym udzieleniem zamówienia - w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Dostawa części zamiennych do sprzętu przeładunkowego 2. Ilość Zgodnie z załącznikiem 3. CPV 34900000-6 4. Inne normy NIE 5.

Bardziej szczegółowo

Z.P.A.M. GABRIEL G.T.P. Babińscy S.j. ul. Nadbrzeżna 7, Oława tel./fax , kom.

Z.P.A.M. GABRIEL G.T.P. Babińscy S.j. ul. Nadbrzeżna 7, Oława tel./fax , kom. - 1 - www.truck-gabriel.pl balimech-gabriel@wp.pl Z.P.A.M. GABRIEL G.T.P. Babińscy S.j. ul. Nadbrzeżna 7, 55-200 Oława tel./fax. 71 313 36 69, kom. 603 385 877 A U T O S A N H 9 NR PRODUKCYJNY NR PORÓWNAWCZY

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 & 1 K.C.

Informacje zawarte powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 & 1 K.C. FARTUCHY I ODBOJE 1 ODBÓJ GUMOWO-METALOWY M 8/47x34,5mm 40317211 1 ŚRUBA - PODUSZKA CHŁODNICY STAR 200 403.17.211 540000016809 2 3 4 5 ODBÓJ GUMOWY M 8/39x34mm 46917229 2 ŚRUBY - POD. CHŁODNICY STAR 742,1142

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT

FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Znak sprawy: RGZ.251.2.2012 Zadanie numer 1 Załącznik nr 1a do siwz FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych III, w skład której wchodzi: 1. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 DOSTAWA CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

51 Kranik spustowy - Star 660, S X szt. 16, Kranik spustowy - Star 660, S X szt. 1, Kranik spustowy wody -

51 Kranik spustowy - Star 660, S X szt. 16, Kranik spustowy - Star 660, S X szt. 1, Kranik spustowy wody - WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: Części zamienne do samochodu STAR 660 - pakiet zawierający 244 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: chłodnice wody, mechanizmy różnicowe, pompy

Bardziej szczegółowo

Istotne Warunki Umowy /UMOWA / nr... na: dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Warszawa

Istotne Warunki Umowy /UMOWA / nr... na: dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Warszawa Istotne Warunki Umowy /UMOWA / nr... na: dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Warszawa zawarta w dniu... pomiędzy: 1 Bazą Lotnictwa Transportowego,

Bardziej szczegółowo

Części zamienne Fiat. Załącznik nr 1. BRAVA 1,6 SX 97-98r 1 Amortyzator przedni

Części zamienne Fiat. Załącznik nr 1. BRAVA 1,6 SX 97-98r 1 Amortyzator przedni Części zamienne Fiat Załącznik nr 1 Lp. Nazwa części lub podzespołu Nr katalogowy Cena netto w PLN za sztukę Stawka podatku VAT [%] Cena brutto w PLN za sztukę 1 2 3 4 5 6 FIAT BRAVA 1,6 SX 97-98r 1 Amortyzator

Bardziej szczegółowo

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, 2017 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 5 1.1. Dane identyfikacyjne samochodu 5 1.2. Dane techniczne samochodu

Bardziej szczegółowo