GOURMET MAXX GRILL STOŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOURMET MAXX GRILL STOŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 GOURMET MAXX GRILL STOŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1

2 Szanowna Klientko, szanowny Kliencie, gratulujemy zakupu nowego grilla stołowego Gourmet Maxx. Z tym urządzeniem przygotują Państwo w błyskawicznym tempie smaczne beztłuszczowe potrawy. Życzymy wiele zadowolenia z produktu! Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, którą należy starannie przechowywać, a w przypadku przekazania kompletu innemu użytkownikowi należy ją załączyć do kompletu. Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności w razie nie przestrzegania zasad użytkowania opisanych w instrukcji. ZNACZENIE SYMBOLI W INSTRUKCJI: Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są oznaczone tym symbolem. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zastosować się do zawartych w niej wskazówek, aby uniknąć ewentualnych szkód. Tym symbolem są oznaczone wskazówki i zalecenia. Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przeznaczenie: Urządzenie służy do smażenia i grillowania produktów spożywczych. Ten produkt przeznaczony jest do użytku domowego a nie do celów przemysłowych. Proszę używać urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Niebezpieczeństwo zranienia: Proszę przechowywać folię opakowania z dala od dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia się! To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi zdolnościami albo z wyraźnym brakiem doświadczenia i/lub wiedzy chyba, że są one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za nie i otrzymują wskazówki, jak należy posługiwać się urządzeniem. Dzieci muszą być pod stałym nadzorem, żeby się upewnić, czy się nie bawią urządzeniem. Nie korzystać z urządzenia, gdy jest ono uszkodzone. Uwaga: gorąca powierzchnia urządzenia! Urządzenie podczas pracy staje się bardzo gorące. Podczas pracy oraz krótko po zakończeniu należy trzymać jedynie za uchwyty z tworzywa sztucznego. Zaleca się stosowanie rękawic kuchennych. Uwaga: niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas pracy z urządzenia może wydobywać się gorąca para. Ostrożnie podczas wyjmowania i umieszczania potraw na grillu. Wskazówki dotyczące zdrowia Uszkodzenie zdrowia poprzez zanieczyszczenia! Urządzenie przed pierwszym użyciem należy oczyścić z resztek poprodukcyjnych. Podczas pierwszego użycia grilla może się ulotnić specyficzny zapach. Jest to całkowicie normalne i nie powinno mieć miejsca przy kolejnym korzystaniu z urządzenia.. 2

3 Ustawianie i podłączenie urządzenia Proszę stosować produkt tylko w zamkniętych pomieszczeniach. Urządzenie należy ustawić na równej, trwałej, odpornej na wysoką temp. powierzchni. W pobliżu grilla powinno się zachować sporo przestrzeni z każdej strony. Proszę zachować wystarczający odstęp od źródeł gorąca tj. płyta kuchenki czy też piecyk, w celu uniknięcia uszkodzeń. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu wody i innych płynów, w celu uniknięcia porażenia prądem. Urządzenia nie ustawiać w pobliżu łatwopalnych materiałów tj. np. zasłony, tekstylia itp. Nie uruchamiać urządzenia ustawionego na płycie kuchenki lub w pobliżu źródła gazu. Proszę podłączać urządzenie tylko w gniazdkach elektrycznych zainstalowanych zgodnie z przepisami. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne również po podłączeniu do niego urządzenia. Napięcie elektryczne musi się zgadzać z danymi technicznymi urządzenia. Proszę używać odpowiedniego przedłużacza, którego dane techniczne zgadzają się z danymi technicznymi urządzenia. Proszę zwrócić uwagę, czy podłączony kabel nie spowoduje porażenia prądem. Proszę nie wieszać kabla na kantach stołów lub barów domowych. Ktoś mógłby się zahaczyć i ściągnąć na dół urządzenie. Proszę ułożyć kabel tak, aby uniknąć zmiażdżenia, zginania oraz zetknięcia z gorącymi powierzchniami. Nie narażać produktów na działanie promieni słonecznych, wahania temperatur i wilgoć. Zasady właściwego zastosowania: Przed każdym uruchomieniem proszę sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Jeżeli urządzenie, kabel lub wtyczka wykazują wyraźne szkody lub urządzenie wpadło do wody, to nie należy pod żadnym pozorem korzystać z urządzenia. Jeżeli urządzenie ma defekt, to proszę samodzielnie nie naprawiać urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia proszę skontaktować się z punktem obsługi klienta. Do nakładania i wyjmowania potraw z grilla należy używać odpornych na wysokie temp. sprzętów kuchennych. Metalowe, o ostrych kantach przedmioty kuchenne należy trzymać z dala od urządzenia, gdyż mogą one uszkodzić płytę grzewczą. Nie używać folii spożywczej lub innego typu opakowań, może to doprowadzić do przegrzania urządzenia. Nie pozostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru. Proszę wyciągnąć wtyczkę z gniazdka - jeżeli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy okres czasu, - jeżeli podczas pracy urządzenia występują błędy, - przed burzą, - przed wymianą osprzętu, - przed czyszczeniem. Jeżeli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, to pociągnij za wtyczkę, a nie za kabel. Proszę nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach. Proszę się upewnić, czy urządzenie, kabel lub wtyczka nie wpadną do wody lub się nie zamoczą. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, proszę natychmiast odłączyć dopływ prądu. Nie spryskiwać zimnej wody podczas lub bezpośrednio po użyciu urządzenia na płyty grzewcze. Może dojść do uszkodzenia odpornej na przywieranie powłoki! Urządzenie i pojemnik na tłuszcz należy pozostawić do całkowitego ostygnięcia, zanim zacznie się myć poszczególne części. Nie poruszać urządzeniem podczas jego pracy. Stosować jedynie osprzęt załączony do zestawu lub polecany przez producenta. 3

4 Unikanie uszkodzeń urządzenia: Nie dopuścić do upadku urządzenia i nie wystawiać na działanie silnych uderzeń. Nie zanurzać urządzenia, wtyczki oraz kabla w wodzie lub innych płynach. Na lub do urządzenia nie wkładać żadnych łatwopalnych np. papa, tworzywo sztuczne, papier lub świece. Nie narażać produktów na działanie promieni słonecznych, wahania temperatur i wilgoć. Urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym, nie narażonym na działanie promieni słonecznych. W przypadku zakłóceń/usterki urządzenia należy je natychmiast odłączyć od źródła prądu. Nie należy naprawiać elektrycznego urządzenia samodzielnie, lecz zwrócić się do punktu obsługi klienta w miejscu zakupu. Warunki gwarancji: Wszystkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub próbami samodzielnej naprawy nie są objęte gwarancją. Dotyczy to również użytkowania poszczególnych części. 4

5 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU I PRZEGLĄD PRODUKTU: 1. górna płyta grillowa/pokrywa 2. dolna płyta grillowa 3. składana podstawa 4. pojemnik na tłuszcz Przed pierwszym użyciem: Zanim użyją Państwo urządzenia, należy: rozpakować zawartość zestawu wyczyścić płytę grzewczą (patrz rozdział czyszczenie i przechowywanie"), Rozpakowywanie: UWAGA! Proszę przechowywać folię opakowania z dala od dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia się! Proszę rozpakować wszystkie części i sprawdzić, czy zestaw jest kompletny (patrz: zawartość zestawu) i czy części nie są uszkodzone. Jeżeli części zestawu wykazują widoczne uszkodzenia, proszę ich nie używać i zgłosić to do punktu obsługi klienta w miejscu zakupu. 5

6 Pierwsze czyszczenie: UWAGA! Uszkodzenie zdrowia poprzez zanieczyszczenia! Urządzenie przed pierwszym użyciem należy oczyścić z resztek poprodukcyjnych. Nie zanurzać urządzenia, kabla lub wtyczki w wodzie. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować żrących, szorujących środków czyszczących. 1. Urządzenie oraz płyty grzewcze należy czyścić miękką, lekko zwilżoną ściereczką z dodatkiem delikatnego płynu czyszczącego. Ostatecznie wysuszyć urządzenie. 2. Zanim po raz pierwszy użyją Państwo grilla stołowego, należy podgrzać urządzenie bez zawartości, aby się pozbyć ewentualnych resztek poprodukcyjnych. Może dojść do wytworzenia dymu bądź osobliwego zapachu, co nie oznacza defektu urządzenia i jest normalne podczas pierwszego zastosowania. ZASTOSOWANIE: Uwaga: niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas pracy z urządzenia może wydobywać się gorąca para. Ostrożnie podczas otwierania i zamykania grilla. Nie przepełniać grilla! Nie używać nadmiernej siły przy zamykaniu górnej płyty grillowej! Urządzenie podczas pracy staje się bardzo gorące! Podczas pracy oraz krótko po zakończeniu należy trzymać jedynie za uchwyty z tworzywa sztucznego. Zaleca się stosowanie rękawic kuchennych. Do nakładania i wyjmowania potraw z grilla należy używać odpornych na wysokie temp. akcesoriów kuchennych, aby nie doszło do uszkodzenia powierzchni płyt grillowych. Proszę uważać, aby podczas stosowania urządzenia jego kabel nie miał kontaktu z gorącą powierzchnią. Proszę uruchamiać urządzenie w stanie zamkniętym, aby uniknąć jego przegrzania. Wskazówka: Urządzenie może być stosowane zarówno ze złożoną jak i rozłożoną podstawą. Proszę rozłożyć podstawę, w przypadku, gdy urządzenie ma być lekko nachylone do przodu, w celu lepszego przepływu tłuszczu do pojemnika na tłuszcz. Zaleca się stosować tą zasadę w przypadku potraw zawierających większą ilość tłuszczu bądź wody jak np. klopsy, sznycel, stek itp. Podstawa powinna być złożona w przypadku, jeśli urządzenie ma być ustawione w pozycji horyzontalnej. Zaleca się stosować tą zasadę w przypadku potraw tj. panini czy kanapki grillowane. Proces nagrzewania urządzenia Proces nagrzewania urządzenia trwa kilka minut przed każdorazowym zastosowaniem. 1. Zamknięte urządzenie należy ustawić na równej, płaskiej, odpornej na wysoką temp. powierzchni. 2. Proszę rozłożyć podstawę, w przypadku, gdy urządzenie ma być lekko nachylone do przodu, w celu lepszego przepływu tłuszczu do pojemnika na tłuszcz (klopsy, sznycel, steki). Podstawa powinna być złożona w przypadku, jeśli urządzenie ma być ustawione w pozycji horyzontalnej (panini czy kanapki grillowane). 6

7 3. Pojemnik na tłuszcz należy umieścić pod dolną płytą grillową. 4. Proszę podłączać urządzenie tylko w gniazdkach elektrycznych zainstalowanych zgodnie z przepisami. Czerwona lampka kontrolna zaświeci jak tylko urządzenie zostanie podłączone do źródła prądu. 5. Proszę odczekać kilka minut aż zakończy się proces nagrzewania urządzenia. Dioda kontrolna wygaśnie, jak tylko urządzenie osiągnie optymalną temp. do pracy i można zaczynać grillowanie potraw. Grillowanie: 1. Po zakończeniu procesu nagrzewania należy otworzyć urządzenie podnosząc jego górną część. 2. Na płycie ułożyć produkty spożywcze. 3. Zamknąć grilla, opuszczając jego górną część/pokrywę. Proszę wziąć pod uwagę, że podczas pracy urządzenia dioda kontrolna na zmianę gaśnie i zapala się. Ponowne zapalenie się diody kontrolnej oznacza proces nagrzewania urządzenia w celu utrzymania jego stałej temperatury. 4. Po kilku minutach mogą Państwo otworzyć urządzenie aby sprawdzić, czy potrawa jest gotowa czy trzeba ją jeszcze dosmażyć. 5. Gotową potrawę należy usunąć z grilla za pomocą sprzętów kuchennych z drewna lub z tworzywa sztucznego. 6. Po zakończeniu grillowania należy odłączyć urządzenie od źródła prądu, wyjąć wtyczkę z gniazdka, i pozostawić urządzenie oraz pojemnik na tłuszcz do ostygnięcia. Pomocne wskazówki: Przed zastosowaniem urządzenia należy uruchomić proces nagrzewania. Podczas tego procesu należy przygotować produkty spożywcze. W przypadku przywierania potraw do powierzchni płyt grillowych należy dodać, przed ułożeniem produktów spoż., kroplę oleju i rozprowadzić ją za pomocą pędzla kuchennego. Mięso przypieka się równomiernie, po uprzednim usunięciu kości. Jeśli grillują Państwo kilka produktów jednocześnie, należy wybierać je pod kątem podobnej grubości. Nie przepełniać urządzenia! Produkty spożywcze nie powinny wystawać poza krawędzie grilla. Proszę regularnie sprawdzać stopień przygotowania potrawy na grillu. Czyszczenie i przechowywanie: UWAGA! Przed każdym czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła prądu. Nie zanurzać urządzenia, kabla oraz wtyczki w wodzie podczas czyszczenia. Proszę nie stosować do czyszczenia urządzenia żrących i szorujących środków czyszczących. 1. Proszę się upewnić, że urządzenie oraz pojemnik na tłuszcz uległy ostygnięciu a urządzenie jest wyłączone. 2. Obudowę urządzenia oraz płyty grzewcze należy przetrzeć lekko zwilżoną ściereczką z dodatkiem delikatnego płynu czyszczącego. Ostatecznie należy osuszyć urządzenie miękką ściereczką. 3. Pojemnik na tłuszcz należy wyczyścić ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego płynu czyszczącego. 4. Urządzenie i pojemnik na tłuszcz należy osuszyć, przed umieszczeniem ich w miejscu przechowywania. 7

8 Unikanie usterek Jeżeli urządzenie ma defekt, to proszę nie próbować samodzielnie go naprawić. W tym celu proszę się zwrócić do punktu obsługi klienta. Proszę sprawdzić czy uda się Państwu samodzielnie usunąć problem. Problem Urządzenie nie funkcjonuje. Dioda kontrolna zapala się i wygasa podczas zastosowania. Możliwa przyczyna /rozwiązanie Wtyczka nie jest właściwie umieszczona w gniazdku? Gniazdko jest uszkodzone? Spróbować podłączyć do innego gniazdka Proszę sprawdzić bezpieczeństwo podłączenia sieciowego. Podczas procesu grillowania dioda kontrolna może się zapalać i gasnąć. Ponowne zapalenie się diody kontrolnej oznacza proces nagrzewania urządzenia w celu utrzymania jego stałej temperatury. Nie oznacza to defektu. Dane techniczne: Model: Artykuł nr: Napięcie elektryczne: Klasa ochronna: TSK-2631 IGR Z V~50Hz I Usuwanie odpadów Jeżeli będą się Państwo chcieli pozbyć opakowania, proszę zrobić to zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Urządzenia nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Informacji o ochronie środowiska, utylizacji odpadów można uzyskać w ośrodkach powiatów i gmin lub u osób odpowiedzialnych za usuwanie odpadów. 8

AG120 PODGRZEWACZ DO WOSKU

AG120 PODGRZEWACZ DO WOSKU AG120 PODGRZEWACZ DO WOSKU Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup robota kuchennego AG120 PODGRZEWACZ DO WOSKU. Fabrycznie nowy, wysokiej jakości bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

ROBOT KUCHENNY NUTRI BLITZER JML

ROBOT KUCHENNY NUTRI BLITZER JML ROBOT KUCHENNY NUTRI BLITZER JML Przeznaczenie Urządzenie służy do mieszania, wyciskania soku i zdrabniania, miksowania, przygotowywania puree, ubijania produktów spożywczych. Ten produkt przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup obrotowej gofrownicy ze stali szlachetnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Czajnik ceramiczny 1,7 l kwiatowy wzór Rosenstein & Söhne

Czajnik ceramiczny 1,7 l kwiatowy wzór Rosenstein & Söhne Czajnik ceramiczny 1,7 l kwiatowy wzór Rosenstein & Söhne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ceramicznego 1,7 l. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

OPIEKACZ DO KANAPEK R-2106

OPIEKACZ DO KANAPEK R-2106 Instrukcja obsługi OPIEKACZ DO KANAPEK R-2106 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Zestaw do fondue ze szklaną misą

Zestaw do fondue ze szklaną misą Zestaw do fondue ze szklaną misą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do fondue ze szklaną misą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

OPIEKACZ DO KANAPEK R-264

OPIEKACZ DO KANAPEK R-264 Instrukcja obsługi OPIEKACZ DO KANAPEK R-264 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 11679818 Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści Znaczenie symboli w instrukcji... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko

Bardziej szczegółowo

OPIEKACZ DO KANAPEK R-2108

OPIEKACZ DO KANAPEK R-2108 Instrukcja obsługi OPIEKACZ DO KANAPEK R-2108 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

OPIEKACZ DO KANAPEK R-2600/R-2670

OPIEKACZ DO KANAPEK R-2600/R-2670 Instrukcja obsługi OPIEKACZ DO KANAPEK R-2600/R-2670 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

MINIGRILL OPIEKACZ DO KANAPEK R-2103

MINIGRILL OPIEKACZ DO KANAPEK R-2103 Instrukcja obsługi MINIGRILL OPIEKACZ DO KANAPEK R-2103 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi 837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu Instrukcja obsługi Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci zakupu urządzenia do usuwania cellulitu Cellu. Życzymy Ci wiele radości z korzystania

Bardziej szczegółowo

Robot kuchenny Twin Star Gourmet Maxx Instrukcja obsługi 2374

Robot kuchenny Twin Star Gourmet Maxx Instrukcja obsługi 2374 Robot kuchenny Twin Star Gourmet Maxx Instrukcja obsługi 2374 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup robota kuchennego Twin Star z serii Gourmet Maxx. Dzięki

Bardziej szczegółowo

MINI PIEKARNIK R-2148

MINI PIEKARNIK R-2148 Instrukcja obsługi MINI PIEKARNIK R-2148 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

OPIEKACZ DO KANAPEK R-2683

OPIEKACZ DO KANAPEK R-2683 Instrukcja obsługi OPIEKACZ DO KANAPEK R-2683 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Patelnie ceramiczne, 3 sztuki. Nr Instrukcja obsługi

Patelnie ceramiczne, 3 sztuki. Nr Instrukcja obsługi Patelnie ceramiczne, 3 sztuki Nr 11021581 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko odniesienia obrażeń... 3 Prawidłowe obchodzenie się z

Bardziej szczegółowo

OPIEKACZ ELEKTRYCZNY R-2101

OPIEKACZ ELEKTRYCZNY R-2101 Instrukcja obsługi OPIEKACZ ELEKTRYCZNY R-2101 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRILL R-256

Instrukcja obsługi GRILL R-256 Instrukcja obsługi GRILL R-256 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BAMBUSOWY GRILL BBQ R-2520

Instrukcja obsługi BAMBUSOWY GRILL BBQ R-2520 Instrukcja obsługi BAMBUSOWY GRILL BBQ R-2520 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Piec do pizzy Rosenstein&Sohne

Piec do pizzy Rosenstein&Sohne Piec do pizzy Rosenstein&Sohne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup pieca do pizzy Rosenstein&Sohne. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

GRILL DO RACLETTE R-2740

GRILL DO RACLETTE R-2740 Instrukcja obsługi GRILL DO RACLETTE R-2740 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. GRILL 3 w 1 R-2380

Instrukcja obsługi. GRILL 3 w 1 R-2380 Instrukcja obsługi GRILL 3 w 1 R-2380 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy

Bardziej szczegółowo

FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA FRYTOWNICA FT-2503 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem frytownicy! 1. Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami instrukcji. 2. Dla ochrony przed porażeniem elektrycznym

Bardziej szczegółowo

Turbo Grill Keramik Plus. Instrukcja obsługi

Turbo Grill Keramik Plus. Instrukcja obsługi 11316072 Turbo Grill Keramik Plus Instrukcja obsługi Zawartość Znaczenie symboli użytych w instrukcji... 2 Znaczenie symboli w instrukcji... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem...

Bardziej szczegółowo

GRILL KONTAKTOWY R-2115

GRILL KONTAKTOWY R-2115 Instrukcja obsługi GRILL KONTAKTOWY R-2115 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Mini żelazko podróżne

Mini żelazko podróżne Mini żelazko podróżne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka podróżnego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Żelazko parowe podróżne

Żelazko parowe podróżne Żelazko parowe podróżne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup parowego żelazka podróżnego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

GRILL KONTAKTOWY R-2325

GRILL KONTAKTOWY R-2325 Instrukcja obsługi GRILL KONTAKTOWY R-2325 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

OPIEKACZ DO KANAPEK ST-0802 Dwojaczek

OPIEKACZ DO KANAPEK ST-0802 Dwojaczek OPIEKACZ DO KANAPEK ST-0802 Dwojaczek INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIEKACZ DO KANAPEK ST-0802 Dwojaczek WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj wszystkie zalecenia producenta. 2.

Bardziej szczegółowo

Blender Mr Green Instrukcja obsługi

Blender Mr Green Instrukcja obsługi 12364360 Blender Mr Green Instrukcja obsługi Z 06844_DE-GB-FR-NL_V0 1 Spis treści Znaczenie symboli użytych w instrukcji... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko odniesienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRILL R-234

Instrukcja obsługi GRILL R-234 Instrukcja obsługi GRILL R-234 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

Bardziej szczegółowo

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-286

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-286 Instrukcja obsługi FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-286 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Zestaw do roztapiania czekolady

Zestaw do roztapiania czekolady Zestaw do roztapiania czekolady Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do roztapiania czekolady. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

R-207. Instrukcja obsługi TOSTER. Toster R-207

R-207. Instrukcja obsługi TOSTER. Toster R-207 Instrukcja obsługi TOSTER R-207 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

MD GOFROWNICA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MD GOFROWNICA INSTRUKCJA OBSŁUGI MD 15344 GOFROWNICA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup wysokiej jakości Gofrownicy Home Electric. W celu uniknięcia niepożądanych uszkodzeń i wypadków, spowodowanych przez nieprawidłowe

Bardziej szczegółowo

GRILL KONTAKTOWY R-2320

GRILL KONTAKTOWY R-2320 Instrukcja obsługi GRILL KONTAKTOWY R-2320 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-2810

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-2810 Instrukcja obsługi FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-2810 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

LODÓWKA SAMOCHODOWA TERMOELEKTRYCZNA R-4024

LODÓWKA SAMOCHODOWA TERMOELEKTRYCZNA R-4024 Instrukcja obsługi LODÓWKA SAMOCHODOWA TERMOELEKTRYCZNA R-4024 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Suszarka do owoców i warzyw

Suszarka do owoców i warzyw Suszarka do owoców i warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup suszarki do owoców i warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Zestaw 4 gorących kamieni do masażu

Zestaw 4 gorących kamieni do masażu Zestaw 4 gorących kamieni do masażu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gorących kamieni do masażu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Toster ze stali nierdzewnej 1300 W

Toster ze stali nierdzewnej 1300 W Toster ze stali nierdzewnej 1300 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup tostera ze stali nierdzewnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego siekacza / rozdrabniacza do warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

PROMIENNIK PODCZERWIENI I KONWEKTOR 2v1 R-8016

PROMIENNIK PODCZERWIENI I KONWEKTOR 2v1 R-8016 Instrukcja obsługi PROMIENNIK PODCZERWIENI I KONWEKTOR 2v1 R-8016 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

R-268. Instrukcja obsługi GOFROWNICA. Gofrownica R-268

R-268. Instrukcja obsługi GOFROWNICA. Gofrownica R-268 Instrukcja obsługi GOFROWNICA R-268 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

LONO Opiekacz do kanapek Instrukcja obsługi

LONO Opiekacz do kanapek Instrukcja obsługi LONO Opiekacz do kanapek Instrukcja obsługi Ważne informacje w zakresie bezpieczeństwa Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Młynek do kawy Model ME-1497, ME-1498 Instrukcja oryginalna w języku polskim

Młynek do kawy Model ME-1497, ME-1498 Instrukcja oryginalna w języku polskim Gratulujemy zakupu produktu marki Metrox. Poniżej zostały przedstawione ważne informacje dotyczące instalacji, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji urządzenia. Przekazując urządzenie osobie trzeciej,

Bardziej szczegółowo

Premium urządzenie do prasowania parowego Instrukcja obsługi

Premium urządzenie do prasowania parowego Instrukcja obsługi Premium urządzenie do prasowania parowego Instrukcja obsługi Szanowna klientko, szanowny kliencie, cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup urządzenia Clean Maxx Premium". Dzięki funkcji pary

Bardziej szczegółowo

Czajnik samochodowy z adapterem 12V, 1 l

Czajnik samochodowy z adapterem 12V, 1 l Czajnik samochodowy z adapterem 12V, 1 l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika samochodowego z adapterem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektryczna. Instrukcja oryginalna w języku polskim

Kuchenka elektryczna. Instrukcja oryginalna w języku polskim Gratulujemy zakupu produktu marki Metrox. Poniżej zostały przedstawione ważne informacje dotyczące instalacji, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji urządzenia. Przekazując urządzenie osobie trzeciej,

Bardziej szczegółowo

OPIEKACZ DO KANAPEK- GOFROWNICA-GRILL ST-0803 TrojaczekT

OPIEKACZ DO KANAPEK- GOFROWNICA-GRILL ST-0803 TrojaczekT OPIEKACZ DO KANAPEK- GOFROWNICA-GRILL ST-0803 TrojaczekT INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIEKACZ DO KANAPEK-GOFROWNICA-GRILL ST-0803 Trojaczek WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

MIKSER DO FRAPPE R-4410

MIKSER DO FRAPPE R-4410 Instrukcja obsługi MIKSER DO FRAPPE R-4410 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOC ELEKTRYCZNY R-032 / R-035

KOC ELEKTRYCZNY R-032 / R-035 Instrukcja obsługi KOC ELEKTRYCZNY R-032 / R-035 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

FRYTKOWNICA R-281. Instrukcja obsługi. Frytkownica R-281

FRYTKOWNICA R-281. Instrukcja obsługi. Frytkownica R-281 Instrukcja obsługi FRYTKOWNICA R-281 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego ogrzewacza szyb samochodowych. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA R-9100

SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA R-9100 Instrukcja obsługi SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA R-9100 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HM-4018

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HM-4018 Instrukcja obsługi PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HM-4018 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

TOSTER R-210B. Instrukcja obsługi. Toster R-210B

TOSTER R-210B. Instrukcja obsługi. Toster R-210B Instrukcja obsługi TOSTER R-210B Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

R Instrukcja obsługi TOSTER. Toster R-2150

R Instrukcja obsługi TOSTER. Toster R-2150 Instrukcja obsługi TOSTER R-2150 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7910

CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7910 Instrukcja obsługi CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7910 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Lampy grzewcze. Model: , , , , , , , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Lampy grzewcze. Model: , , , , , , , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampy grzewcze v1.0-08.2015 Model: 692400, 692410, 692500, 692600, 692601, 692602, 692610, 692611, 692612 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax:

Bardziej szczegółowo

Przenośny wentylator (2w1)

Przenośny wentylator (2w1) Przenośny wentylator (2w1) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wentylatora z funkcją mgiełki dla zapewniania równomiernie chłodnej temperatury powietrza. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

TOSTER R Instrukcja obsługi. Toster R-2150

TOSTER R Instrukcja obsługi. Toster R-2150 Instrukcja obsługi TOSTER R-2150 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Lampka stołowa LED. Instrukcja obsługi. Tchibo GmbH D Hamburg 85677FV04X00VI

Lampka stołowa LED. Instrukcja obsługi. Tchibo GmbH D Hamburg 85677FV04X00VI Lampka stołowa LED pl Instrukcja obsługi Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 85677FV04X00VI 2016-01 328 108 Drodzy Klienci! Państwa nowa lampka stołowa LED emituje przyjemnie miękkie światło. Jest odporna na wpływy

Bardziej szczegółowo

MIKSER DO FRAPPE R-447

MIKSER DO FRAPPE R-447 Instrukcja obsługi MIKSER DO FRAPPE R-447 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw)

Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw) Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu miedzianych garnków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

GRILL PIONOWY R-2540

GRILL PIONOWY R-2540 Instrukcja obsługi GRILL PIONOWY R-2540 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK MICA R-070/R-075

GRZEJNIK MICA R-070/R-075 Instrukcja obsługi GRZEJNIK MICA R-070/R-075 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Mini piekarnik z polami grzewczymi INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini piekarnik z polami grzewczymi INSTRUKCJA OBSŁUGI 11415338 - Mini piecyk z kuchenką Mini piekarnik z polami grzewczymi INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup tego produktu. Przed uruchomieniem urządzenia należy starannie zapoznać

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7105

TURYSTYCZNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7105 Instrukcja obsługi TURYSTYCZNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7105 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Maszyna do wyrobu makaronu

Maszyna do wyrobu makaronu Maszyna do wyrobu makaronu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do wyrobu makaronu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

HALOGEN OVEN - INSTRUKCJA OBSŁUGI

HALOGEN OVEN - INSTRUKCJA OBSŁUGI HALOGEN OVEN - INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup wysokiej jakości piekarnika - kombiwaru Halogen Oven. W celu uniknięcia niepożądanych uszkodzeń i wypadków, spowodowanych przez

Bardziej szczegółowo

A Original-Gebrauchsanleitung V1/0516

A Original-Gebrauchsanleitung V1/0516 6L A100268 Original-Gebrauchsanleitung V1/0516 PL Dane techniczne Nazwa Nr art.: Wykonanie: Wymiary: Ciężar: Zestaw garnków termoizolacyjny 6L A100268 Skład zestawu: garnek do gotowania ze szklaną pokrywką,

Bardziej szczegółowo

CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7630

CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7630 Instrukcja obsługi CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7630 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK OLEJOWY R / R / R

GRZEJNIK OLEJOWY R / R / R Instrukcja obsługi GRZEJNIK OLEJOWY R-1507-16 / R-2009-16 / R-2511-16 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-792

CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-792 Instrukcja obsługi CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-792 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Promiennik ciepła do przewijania niemowląt

Promiennik ciepła do przewijania niemowląt BY 801 S Instrukcja montażu i obsługi Promiennik ciepła do przewijania niemowląt Nr zamówienia: ba_by 1 Wskazówki dla użytkownika WSKAZÓWKA Szanowny Kliencie! Bardzo prosimy o przeczytanie wszystkich informacji

Bardziej szczegółowo

ROZDRABNIACZ ŻYWNOŚCI R-516

ROZDRABNIACZ ŻYWNOŚCI R-516 Instrukcja obsługi ROZDRABNIACZ ŻYWNOŚCI R-516 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

GRILL Z WĘDZARNIĄ. Instrukcja obsługi

GRILL Z WĘDZARNIĄ. Instrukcja obsługi GRILL Z WĘDZARNIĄ Instrukcja obsługi WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed montażem produktu oraz pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc się do niej odwołać w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

FRYTKOWNICA R-284. Instrukcja obsługi. Frytkownica R-284

FRYTKOWNICA R-284. Instrukcja obsługi. Frytkownica R-284 Instrukcja obsługi FRYTKOWNICA R-284 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo