II stopień IŚ stacjonarne KOIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II stopień IŚ stacjonarne KOIS"

Transkrypt

1 II stopień IŚ stacjonarne KOIS Lp. TEMAT nr tematu * Promotor 1 Projekt klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej. prof. dr hab. inż. S. Anisimov 2 Wentylacja i klimatyzacja obiektu handlowego. prof. dr hab. inż. S. Anisimov 3 Projekt wentylacji dużego pomieszczenia biurowego. prof. dr hab. inż. S. Anisimov 4 Projekt wentylacji z chłodzeniem w domu weselnego (sale konsumpcyjne, kuchnia, część hotelowa). dr inż. M. Besler 5 Projekt wentylacji z chłodzeniem pomieszczeń w budynku biurowym. dr inż. M. Besler 6 Projekt wentylacji basenu. dr inż. M. Besler 7 Klimatyzacja zespołu bloków operacyjnych. dr inż. A. Bugaj 8 Klimatyzacja biurowca z wykorzystaniem funkcji akumulacji ciepła. dr inż. A. Bugaj 9 Klimatyzacja pomieszczeń galerii handlowej z funkcją pompy ciepła. dr inż. A. Bugaj 10 Wentylacja budynku jednorodzinnego z chłodzeniem wykorzystującym energię gruntu. dr inż. M. Kostka 11 Klimatyzacja obiektu biurowego z wykorzystaniem fotowoltaiki. dr inż. M. Kostka 12 Analiza pracy istniejących systemów powietrznych Narodowego Forum Muzyki w aspekcie utrzymania parametrów powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach oraz zużycia energii dr inż. M. Kostka (praca badawcza). 13 Klimatyzacja sali konferencyjnej z wykorzystaniem energii odnawialnej. dr inż. D. Kwiecień 14 Klimatyzacja budynku biurowego z pomieszczeniami typu openspace. dr inż. D. Kwiecień 15 Klimatyzacja trzykondygnacyjnego budynku hotelowego. dr inż. D. Kwiecień 16 Klimatyzacja budynku wielofunkcyjnego. dr hab. inż. E. Przydróżny 17 Klimatyzacja hali konfekcjonowania papieru. dr hab. inż. E. Przydróżny 18 Klimatyzacja pomieszczeń biurowych. dr hab. inż. E. Przydróżny 19 Wentylacja hali hodowli drobiu. dr hab. inż. E. Przydróżny 20 Klimatyzacja zespołu sal konferencyjnych. dr inż. M. Sompoliński 21 Klimatyzacja pomieszczeń mieszkalnych w hotelu. dr inż. M. Sompoliński 22 Wentylacja w części multikina. dr inż. M. Sompoliński 23 Projekt klimatyzacji galerii handlowej. dr inż. J. Misiński 24 Projekt klimatyzacji budynku biurowo-mieszkalnego. dr inż. J. Misiński 25 Zaopatrzenie w ciepło budynku wielorodzinnego z systemy ciepłowniczego jako rozwiązanie ograniczające smog w obszarach dr inż. Grzegorz Bartnicki miejskich. 26 Kotłownia gazowa jako efektywne środowiskowo rozwiązanie zaopatrzenia w ciepło. dr inż. Grzegorz Bartnicki 27 Instalacja grzewcza dla budynku niskoenergetycznego. Koncepcja prof. dr hab. inż. Jan wraz z uzasadnieniem ekonomicznym. Danielewicz 28 Instalacja grzewcza budynku jednorodzinnego z wyborem pompą prof. dr hab. inż. Jan ciepła. Porównanie z instalacją z gazem propan-butan. Analiza Danielewicz ekonomiczna. 29 Analiza ekonomiczna źródła ciepła budynku energooszczędnego. dr inż. Natalia Fidorów 30 Analiza energetyczna instalacji ogrzewania i chłodzenia naturalnego. dr inż. Natalia Fidorów 31 Wpływ układów automatycznego sterowania na efektywność OZE. dr inż. Piotr Jadwiszczak 32 Sterowanie zasilaniem budynku z wielu OZE. dr inż. Piotr Jadwiszczak 33 Wybór strategii sterowania hybrydowymi pompami ciepła. dr inż. Piotr Jadwiszczak 34 Wpływ obudowy cieplnej budynku na temperaturę odczuwalną wewnątrz pomieszczeń. dr inż. Piotr Kęskiewicz 35 Wpływ akumulacyjności cieplnej przegród na zużycie energii pomieszczeń. dr inż. Piotr Kęskiewicz

2 36 Projekt systemu zaopatrzenia w ciepło budynku wielorodzinnego w Zielonej Górze. dr inż. Marcin Klimczak 37 Analiza pracy sieci ciepłowniczej po termomodernizacji odbiorów ciepła. dr inż. Marcin Klimczak 38 Charakterystyka energetyczna niskoenergetycznego budynku mieszkalnego i ocena ekonomiczna jej różnych wariantów. dr inż. Piotr Kowalski 39 Wymiarowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby grzewcze. dr inż. Piotr Kowalski 40 Badania zmienności parametrów powietrza w sali wykładowej. dr inż. Marta Laska 41 System grzewczy dla budynku wielorodzinnego wraz z analizą możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. dr inż. Marta Laska 42 Możliwości i ograniczenia metod termomodernizacji budynków zabytkowych. dr inż. Marta Laska 43 Źródło ciepła dla zakładu przemysłowego. dr inż. Maciej Miniewicz 44 Poprawa efektywności istniejącej ciepłowni. dr inż. Maciej Miniewicz 45 System zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę dla domu jednorodzinnego w Syryni. dr inż. Bogdan Nowak 46 Układy technologiczne dwufunkcyjnych kotłowni średniej mocy. dr inż. Bogdan Nowak 47 Zastosowanie kolektorów słonecznych PV/T w budynkach. dr hab. inż. Ara Sayegh 48 Hybrydowe pompy ciepła do zasilania domu jednorodzinnego. dr hab. inż. Ara Sayegh 49 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku. dr hab. inż. Ara Sayegh 50 Wpływ rozwiązań instalacyjnych na charakterystykę energetyczną budynku przemysłowego. dr inż. Paweł Szałański 51 Charakterystyka energetyczna i praca źródła ciepła budynku po termomodernizacji. dr inż. Paweł Szałański 52 Porównanie efektywności eksploatacyjnej pompy ciepła powietrzewoda z wynikami symulacji uzyskanych za pomocą wybranych dr inż. Małgorzata Szulgowska- Zgrzywa metod analitycznych. 53 Audyt energetyczny budynku - modernizacja do standardu bliskozero-energetycznego. Zgrzywa dr inż. Małgorzata Szulgowska- 54 Projekt źródła ciepła dla budynku z wykorzystaniem pomp ciepła dr inż. Małgorzata Szulgowskasolanka-woda. Zgrzywa 55 Badanie charakterystyki niskotemperaturowej rury cieplnej chłodzonej powietrzem. dr inż. Wojciech Mazurek 56 Badanie charakterystyki wymiennika ciepła ciecz gaz. dr inż. Wojciech Mazurek 57 Absorpcyjne układy chłodnicze stosowane w klimatyzacji - analiza dr inż. Anna Bryszewskarozwiązań i opracowanie wybranej koncepcji. Mazurek 58 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach dr inż. Anna Bryszewskaużyteczności publicznej - analiza techniczno-ekonomiczna. Mazurek 59 Badanie jakości powietrza wewnętrznego w taborze kolejowym. dr hab. Andrzej Szczurek 60 Model miasta niskoemisyjnego. dr hab. inż. Renata Krzyżyńska 61 Niska emisja w dużych aglomeracjach miejskich - modelowe rozwiązania. dr hab. inż. Renata Krzyżyńska 62 Analiza jakości powietrza wewnętrznego z zastosowaniem dr hab. inż. Monika symulacji. Maciejewska 63 Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia porównanie metod obliczeń zapotrzebowania gazu. dr inż. Marek Badura 64 Projekt instalacji gazowej budynku wielorodzinnego z domowymi systemami bezpieczeństwa. dr inż. Marek Badura 65 Projekt instalacji gazowej budynku wielorodzinnego analiza metod obliczeń hydraulicznych. dr inż. Marek Badura 66 Instalacje sanitarne w szpitalu. dr inż. Wojciech Cepiński 67 Instalacje sanitarne w galerii handlowej. dr inż. Wojciech Cepiński 68 Instalacje sanitarne w fabryce. dr inż. Wojciech Cepiński 69 Metody doboru wodomierza na przykładzie budynków mieszkalnych. dr inż. Edyta Dudkiewicz 70 Instalacje sanitarne w hotelu z kotłownią dachową. dr inż. Edyta Dudkiewicz

3 71 Wykorzystanie ciepła ze spalin do przygotowania ciepłej wody w hali przemysłowej. dr inż. Edyta Dudkiewicz 72 Analiza możliwości pozyskiwania i wykorzystania biogazu w budynkach. dr inż. Sebastian Englart 73 Porównanie metod obliczeniowych zapotrzebowania na gaz wraz z projektem instalacji gazowej. dr inż. Sebastian Englart 74 Analiza rozwiązań umożliwiających ograniczenie zużycia wody w budynkach. dr inż. Sebastian Englart 75 Możliwości podniesienia energetyczności pracy instalacji c.w.u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym na podstawie badań dr inż. Michał Fijewski bezpośrednich. 76 Grupowa stacja przygotowania ciepłej wody użytkowej analiza opłacalności stosowania. dr inż. Michał Fijewski 77 Dezynfekcja instalacji ciepłej wody użytkowej w aspekcie "Warunków technicznych". dr inż. Michał Fijewski 78 Projekt instalacji sanitarnych w budynku produkcyjnym z analizą porównawczą zastosowania przewodów wykonanych z różnych dr inż. Andrzej Jedlikowski materiałów. 79 Projekt instalacji sanitarnych w budynku wielorodzinnym z analizą porównawczą różnych metod obliczeń instalacji cyrkulacyjnej ciepłej dr inż. Andrzej Jedlikowski wody użytkowej. 80 Projekt instalacji sanitarnych w hotelu z analizą porównawczą zastosowania przewodów wykonanych z różnych materiałów. dr inż. Andrzej Jedlikowski 81 Analiza możliwości zastosowania odzysku wody deszczowej i instalacje sanitarne w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. dr inż. Agnieszka Ludwińska 82 Analiza możliwości wykorzystania ścieków szarych do spłukiwania toalet w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. dr inż. Agnieszka Ludwińska 83 Instalacje sanitarne i przeciwpożarowe dla budynku szkoły podstawowej z zapleczem sportowym. dr inż. Agnieszka Ludwińska 84 Projekt instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego wraz z analizą rozwiązań. dr hab. inż. Paweł Malinowski 85 Instalacje sanitarne dla hotelu. dr hab. inż. Paweł Malinowski 86 Instalacje sanitarne dla pensjonatu z basenem. dr hab. inż. Paweł Malinowski 87 Analiza techniczno-ekonomiczna wykonania instalacji sanitarnych z różnych materiałów w budynku wielorodzinnym. dr inż. Joanna Paduchowska 88 Wykorzystanie wody deszczowej w budynku mieszkalnym-analiza opłacalności. dr inż. Joanna Paduchowska 89 Analiza metod obliczeniowych instalacji cyrkulacyjnej w budynku mieszkalnym z garażem podziemnym. dr inż. Joanna Paduchowska 90 Instalacje sanitarne w budynku wysokim. dr inż. Iwona Polarczyk 91 Sprawność instalacji ciepłej wody. dr inż. Iwona Polarczyk 92 Obliczeniowy strumień wody w instalacji wodociągowej. dr inż. Iwona Polarczyk 93 Analiza porównawcza stosowania różnych typów gazów w budownictwie mieszkaniowym na podstawie projektu domu dr inż. Maciej Skrzycki wielorodzinnego. 94 Porównanie metod obliczeniowych wyznaczania zapotrzebowania na gaz dla budynku mieszkalnego. dr inż. Maciej Skrzycki 95 Instalacje sanitarne dla marketu spożywczego. dr inż. Maciej Skrzycki 96 Projekt instalacji dla domu jednorodzinnego wraz z analizą wykorzystania ścieków deszczowych. dr inż. Alina Żabnieńska-Góra 97 Analiza kosztów instalacji z różnych materiałów dla budynku wielorodzinnego z częścią usługową. dr inż. Alina Żabnieńska-Góra 98 Analiza metod obliczeniowych instalacji cyrkulacyjnej w hotelu. dr inż. Alina Żabnieńska-Góra 99 Analiza opłacalności mikroźródeł odnawialnej energii dla domu jednorodzinnego. dr inż. Kazimierz Gaj 100 Ocena systemu oczyszczania spalin w wybranej elektrociepłowni. dr hab. inż. Józef Kuropka 101 Aspekty techniczne, ekologiczne i ekonomiczne zastosowania dr hab. inż. Anna Musialikrozmaitych paliw do produkcji energii cieplnej w małych Piotrowska gospodarstwach.

4 102 Analiza wpływu emisji CO2 z energetyki na powstawanie efektu cieplarnianego. dr inż. Elżbieta Romanik II stopień IŚ stacjonarne EQM Lp. TEMAT nr tematu * Promotor 1 Energy system suppling energy demand of a single family house by heat pump and solar PV panels. dr hab. inż. Ara Sayegh 2 Energy Assessment of hybrid solar/wind/diesel generator for residential applications. dr hab. inż. Ara Sayegh 3 Survey method in air quality studies. dr hab. inż. Monika Maciejewska 4 Sustainable building services. dr hab. inż. Paweł Malinowski 5 Water centric cities. dr hab. inż. Paweł Malinowski II stopień niestacjonarne IŚ KOIS Lp. TEMAT nr tematu * Promotor 1 Projekt klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej. prof. dr hab. inż. S. Anisimov 2 Klimatyzacja pomieszczeń z czystą produkcją. dr inż. A. Bugaj 3 Klimatyzacja czterech sali wykładowych. dr inż. A. Bugaj 4 Klimatyzacja klubu nocnego. dr inż. M. Kostka 5 Klimatyzacja biurowca w Łodzi. dr inż. D. Kwiecień 6 Klimatyzacja pomieszczeń biurowych. dr inż. M. Sompoliński 7 Klimatyzacja pomieszczeń małego oddziału szpitalnego. dr inż. M. Sompoliński 8 Projekt klimatyzacji kompleksu biurowego w galerii handlowej. dr inż. J. Misiński 9 Klimatyzacja przychodni lekarskiej. dr inż. J. Misiński 10 Wentylacja i klimatyzacja budynku biur i zaplecza socjalnego w zakładzie produkcyjnym. dr inż. J. Misiński 11 Wybór technologii instalacji grzewczej oraz źródła ciepła dla dr inż. Grzegorz Bartnicki 12 budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na pensjonat. Projekt instalacji grzewczej dla budynku jednorodzinnego z wyborem instalacji pomiędzy ogrzewaniem kotłem gazowym a pompą ciepła. prof. dr hab. inż. Jan Danielewicz 13 Wpływ przeszkleń na zapotrzebowanie energii pomieszczeń. dr inż. Piotr Kęskiewicz 14 Zasilanie budynku energią z wielu OZE. dr inż. Piotr Jadwiszczak 15 Projekt systemu zaopatrzenia w ciepło trzygwiazdkowego hotelu usytuowanego w Karpaczu. dr inż. Marcin Klimczak 16 Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego i ocena ekonomiczna jej różnych wariantów. dr inż. Piotr Kowalski 17 Projekt systemu grzewczego dla budynku biurowego wraz z analizą możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. dr inż. Marta Laska 18 Gazowe pompy ciepła jako źródło ciepła dla budynku. dr inż. Maciej Miniewicz 19 Uwarunkowania projektowania, budowy i eksploatacji ogrzewań w XXI wieku. dr inż. Bogdan Nowak 20 Budynek neutralny pod względem emisji CO2. dr hab. inż. Ara Sayegh 21 Możliwości poprawy charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej. dr inż. Paweł Szałański 22 Audyt energetyczny budynku z XIX wieku. dr inż. Małgorzata Szulgowska- Zgrzywa

5 23 Analiza sposobu wyboru zagospodarowania ciepła z upustu ciepłowniczego turbiny kondensacyjnej elektrociepłowni wybranego dr inż. Wojciech Mazurek rozwiązania. 24 Wykorzystanie energii geotermalnej do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. dr hab. inż. Renata Krzyżyńska 25 Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia porównanie metod obliczeń zapotrzebowania gazu. dr inż. Marek Badura 26 Projekt instalacji gazowej budynku wielorodzinnego analiza metod obliczeń hydraulicznych. dr inż. Marek Badura 27 Instalacje sanitarne w hotelu. dr inż. Wojciech Cepiński 28 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynku 5- kondygnacyjnym. dr inż. Edyta Dudkiewicz 29 Instalacje sanitarne i przeciwpożarowe w zakładzie produkcyjnym. dr inż. Sebastian Englart 30 Instalacje sanitarne w budynku wielorodzinnym z uwzględnieniem analizy różnych rozwiązań przygotowania c.w.u. dr inż. Michał Fijewski 31 Projekt instalacji sanitarnych w restauracji z porównaniem różnych metod przygotowania ciepłej wody użytkowej. dr inż. Andrzej Jedlikowski 32 Analiza sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem niekonwencjonalnych źródeł energii w budynku dr inż. Agnieszka Ludwińska biurowym. 33 Projekt instalacji sanitarnych dla hotelu. dr hab. inż. Paweł Malinowski 34 Temat do uzgodnienia. dr hab. inż. Paweł Malinowski 35 Analiza sposobów przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz projekt instalacji sanitarnych w budynku biurowym. dr inż. Joanna Paduchowska 36 Sprawność instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. dr inż. Iwona Polarczyk 37 Analiza porównawcza stosowania różnych typów gazów w budownictwie mieszkaniowym na podstawie projektu domu dr inż. Maciej Skrzycki wielorodzinnego. 38 Analiza kosztów instalacji z różnych materiałów dla budynku wielorodzinnego. dr inż. Alina Żabnieńska-Góra 39 Analiza przydatności sorbentu haloizytowego do kompleksowego oczyszczania biogazu. dr inż. Kazimierz Gaj 40 Projekt poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla wybranej miejscowości. dr inż. Elżbieta Romanik I stopień niestacjonarne IŚ KOIS Lp. TEMAT nr tematu * Promotor 1 Wentylacja sali sprzedaży hipermarketu. prof. dr hab. inż. S. Anisimov 2 Wentylacja pomieszczeń biurowych. dr inż. A. Bugaj 3 Wentylacja kuchni z zapleczem. dr inż. M. Kostka 4 Wentylacja z chłodzeniem pawilonu handlowego. dr inż. D. Kwiecień 5 Napowietrzanie pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku. dr inż. M. Sompoliński 6 Projekt kuchni i jadalni zakładowej. dr inż. J. Misiński 7 Kotłownia na biomasę jako źródło ciepła dla budynku jednorodzinnego. dr inż. Grzegorz Bartnicki 8 Instalacja grzewcza budynku jednorodzinnego z zastosowaniem prof. dr hab. inż. Jan pompy ciepła. Danielewicz 9 Wpływ zmian wymagań ochrony cieplnej budynków na instalację centralnego ogrzewania. dr inż. Piotr Kęskiewicz 10 System grzewczy wspomagany energią słoneczną. dr inż. Piotr Kowalski 11 Kotłownia z kotłami gazowymi kondensacyjnymi dla budynku mieszkalnego. dr inż. Maciej Miniewicz 12 Projekt ogrzewania domu dwurodzinnego w Wałbrzychu. dr inż. Bogdan Nowak

6 13 Projekt instalacji c.o. dla domku jednorodzinnego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. dr inż. Wojciech Mazurek 14 Projekt instalacji ciepłej wody zasilanej energią słoneczną. dr inż. Anna Bryszewska- 15 Projekt sieci gazowej z uwzględnieniem zespołu gazowego na przyłączu dla zakładu przemysłowego. dr inż. Marek Badura 16 Instalacje sanitarne w strefie wellness. dr inż. Edyta Dudkiewicz 17 Zagospodarowanie wód deszczowych oraz ścieków sanitarnych w budynku jednorodzinnym. dr inż. Michał Fijewski 18 Projekt instalacji sanitarnych dla pensjonatu. dr hab. inż. Paweł Malinowski 19 Projekt instalacji gazowej dla budynku wielorodzinnego. dr inż. Maciej Skrzycki 20 Instalacje sanitarne w budynku biurowym. dr inż. Alina Żabnieńska-Góra 21 Ocena oddziaływania na środowisko ciepłowni w wybranej miejscowości. dr hab. inż. Józef Kuropka 22 Zastosowanie metod katalitycznych do oczyszczania gazów dr hab. inż. Anna Musialikodlotowych emitowanych z różnych źródeł. Piotrowska

7 Student

8

9

10 Student Student

11 Student

12

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. Imię i nazwisko studenta nr albumu Promotor 1. dr inż. Marek Badura 2. dr inż. Marek Badura 3. dr inż. Marek Badura

Bardziej szczegółowo

II stopień IŚ stacjonarne/kois

II stopień IŚ stacjonarne/kois II stopień IŚ stacjonarne/kois 1 Projekt klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej. prof. dr hab. inż. S. Anisimov 2 Wentylacja i klimatyzacja obiektu handlowego. prof. dr hab. inż. S. Anisimov 3 Projekt

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT Projekt klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej (kino, biurowiec, bank, hotel) Projekt klimatyzacji hali

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego Lista propozycji tematów dyplomowych studia niestacjonarne I st. () Zespół: OiC 1. dr Bogdan Nowak Projekt instalacji w budynku jednorodzinnym w Kątach Wr. 2. dr Bogdan Nowak Projekt źródła ciepła dla

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. TEMAT Promotor Student INSTALACJE SANITARNE 1. Instalacje sanitarne w części socjalnej basenu. 2. Instalacje sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA - WROCŁAW

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA - WROCŁAW PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. Imię i nazwisko studenta nr albumu Promotor Temat pracy dyplomowej Nr tematu INSTALACJE SANITARNE 1. 2. 3. dr

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Marek Badura 2016/2017 stopień I polski Cel: Celem pracy jest sporządzenie projektu instalacji gazowej dla budynku przemysłowego

Dr inż. Marek Badura 2016/2017 stopień I polski Cel: Celem pracy jest sporządzenie projektu instalacji gazowej dla budynku przemysłowego 1. Wentylacja centrum handlowego Ventilation of the trade centre Prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov 2016/2017 stopień I polski Cel: Wykonanie projektu wentylacji centrum handlowego. 2. Projekt wentylacji

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I stopnia (NZ-Ii), I rok, sem. 2

Studia niestacjonarne I stopnia (NZ-Ii), I rok, sem. 2 Studia niestacjonarne I stopnia (NZ-Ii), I rok, sem. 2 kursu Nazwa kursu Terminy Sala Bud. Prowadzący 1 S02-11a FLH071612W Etyka w biznesie 2019-03-23 (so) 18:20-19:50, 2019-04-06 (so) 18:20-19:50, 2019-05-11

Bardziej szczegółowo

1 I rok NZ Ii (I stopień)

1 I rok NZ Ii (I stopień) 1 I rok NZ Ii (I stopień) 1 S01-40a EKZ000162W Ekonomia i prawo dla inżynier. 2017-10-08 (n) 11:20-12:50, 2017-10-22 (n) 11:20-12:50, 2017-11- 05 (n) 11:20-12:50, 2017-11-26 (n) 11:20-12:50, 2018-01-14

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia Załącznik nr 1.2 (do uchwały RW WBiA nr 34/2012/13 z dn. 03.07.2013 r.) Ewidencja zgłaszanych tematów prac dyplomowych w roku akadem. 2014/2015 Kierunek: BUDOWNICTWO / INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lp Jedn. organ.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technika grzewcza

Innowacyjna technika grzewcza Innowacyjna technika grzewcza analiza ekonomiczna 2015 pompy ciepła mikrokogeneracja kondensacja instalacje solarne fotowoltaika ogniwa paliwowe Łukasz Sajewicz Viessmann sp. z o. o. 1. Struktura zużycia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI www.iis.uz.zgora.pl www.facebook.com/instytut.inzynierii.srodowiska.uz/ INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE ENERGETYKA KOMUNALNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA dr inż.

Bardziej szczegółowo

1 I rok NZ IIM (II stopień), KOS

1 I rok NZ IIM (II stopień), KOS 1 I rok NZ IIM (II stopień), KOS 1 S02-07a FBZ000331W Planowanie fin. przeds. inwes. 2017-10-08 (n) 16:40-18:10, 2017-10-15 (n) 16:40-18:10, 301 A-1 Dr inż. Agata Klaus-Rosińska 2017-10-22 (n) 16:40-18:10,

Bardziej szczegółowo

Rynek pomp ciepła 2017 Perspektywy rozwoju rynku do 2020 r. Główne czynniki wzrostu rynku

Rynek pomp ciepła 2017 Perspektywy rozwoju rynku do 2020 r. Główne czynniki wzrostu rynku Rynek pomp ciepła 2017 Perspektywy rozwoju rynku do 2020 r. Główne czynniki wzrostu rynku 19.04.2018 Przygotował Paweł Lachman 1 Członkowie wspierający PORT PC 2 Pompy ciepła to różne technologie 3 Pompy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE Jasno, czysto, bezpiecznie nowoczesne oświetlenie ulic i czysty transport PROGRAM CZYSTE POWIETRZE Zielona Góra, 3.10.2018 Doradztwo energetyczne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna budynków

Jakość energetyczna budynków Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość

Bardziej szczegółowo

ROBUR. Linia absorpcyjnych urządzeń. Gazowe pompy ciepła Gazowe wytwornice wody lodowej Zewnętrzne gazowe kotły kondensacyjne

ROBUR. Linia absorpcyjnych urządzeń. Gazowe pompy ciepła Gazowe wytwornice wody lodowej Zewnętrzne gazowe kotły kondensacyjne Linia absorpcyjnych urządzeń ROBUR Gazowe pompy ciepła Gazowe wytwornice wody lodowej Zewnętrzne gazowe kotły kondensacyjne Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: Polska Organizacja

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2011/2012 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2011/2012 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia W Zakładzie Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji - 12 studentów doc. - 4 stud. - 4 stud. - 3 stud. - 2 stud. Projekt koncepcyjny systemu

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ZBO LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż. prof. UZ

ZBO LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż. prof. UZ ZBO 1. dr hab. inż. Projekt oceny stanu technicznego obiektu budowlanego na przykła- Szlachetka Iwona 2. dr hab. inż. 3. dr hab. inż. 4. dr hab. inż. 5. dr hab. inż. 6. dr hab. inż. 7. dr hab. inż. 8.

Bardziej szczegółowo

ROBUR. Linia absorpcyjnych urządzeń. Gazowe pompy ciepła Gazowe wytwornice wody lodowej Zewnętrzne gazowe kotły kondensacyjne

ROBUR. Linia absorpcyjnych urządzeń. Gazowe pompy ciepła Gazowe wytwornice wody lodowej Zewnętrzne gazowe kotły kondensacyjne Linia absorpcyjnych urządzeń ROBUR Gazowe pompy ciepła Gazowe wytwornice wody lodowej Zewnętrzne gazowe kotły kondensacyjne Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: Polska Organizacja

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne

Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne Infrastruktura techniczna budynku Wymagania: komfort wewnętrzny i zdrowie oszczędność energii bezpieczeństwo Rozwiązanie: zasilanie w media i energię nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE STS mgr w roku akademickim 2009/2010 Lp. TEMAT Nr Promotor Student 1 Źródło ciepła z pompa ciepła. Całoroczna analiza pracy.

PRACE DYPLOMOWE STS mgr w roku akademickim 2009/2010 Lp. TEMAT Nr Promotor Student 1 Źródło ciepła z pompa ciepła. Całoroczna analiza pracy. PRACE DYPLOMOWE STS mgr w roku akademickim 2009/2010 Lp. TEMAT Nr Promotor Student 1 Źródło ciepła z pompa ciepła. Całoroczna analiza pracy. dr inż. Grzegorz Bartnicki Tomaszewska Janina 2 System rozdziału

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

KATEDRA SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH projekty inżynierskie 2019/2020

KATEDRA SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH projekty inżynierskie 2019/2020 KATEDRA SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH projekty inżynierskie 2019/2020 1. EŹE Ocena efektu ekologicznego związanego z wymianą izolacji ścian zewnętrznych. Dr hab. inż. Leszek Pająk 2. EŹE Ocena efektu ekologicznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO NAZWA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Tendencje rynkowe a nowe Warunki Techniczne 2017 W 2015 roku 30% nowobudowanych

Bardziej szczegółowo

KODY ZAPISOWE sem. Letni 2017/2018, studia niestacjonarne. Kody zapisowe - I rok NZ - I stopień

KODY ZAPISOWE sem. Letni 2017/2018, studia niestacjonarne. Kody zapisowe - I rok NZ - I stopień KODY ZAPISOWE sem. Letni 2017/2018, studia niestacjonarne Kody zapisowe - I rok NZ - I stopień Lp. Kod grupy Kod kursu Nazwa kursu Terminy Sala Bud Prowadzący 1 S01-00a FLH071612W Etyka w biznesie 2 S01-01a

Bardziej szczegółowo

1. Uruchomienie/ uchwała

1. Uruchomienie/ uchwała 1. Uruchomienie/ uchwała Studia podyplomowe z zakresu Pompy ciepła i magazynowanie energii ciepła zostały utworzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej mocą uchwały nr 7/377 Senatu Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Monika Plińska

mgr inż. Monika Plińska Nowoczesne rozwiązania technologiczne z zastosowaniem urządzeń energooszczędnych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w biuletynach SEKOCENBUD mgr inż. Monika Plińska System SEKOCENBUD

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Tendencje rynkowe a nowe Warunki Techniczne 2017 W 2015 ru 30% nowobudowanych

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Czynniki kształtujące energochłonność budynków c.o. Bryła Lokalizacja Orientacja

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Budownictwo komunalne w Białymstoku

Budownictwo komunalne w Białymstoku Budownictwo komunalne w Białymstoku 1 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku jest jednostką budżetową Gminy Białystok, gospodarującą majątkiem gminnym, między innymi budynkami i lokalami mieszkalnymi.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jarosław Chudzicki dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska

dr inŝ. Jarosław Chudzicki dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska dr inŝ. Jarosław Chudzicki dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska Typ budynku: jednorodzinny Źródło ciepła: kocioł gazowy niskotemperaturowy

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Letycja II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Marika II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r. SPOTKANIE INFORMACYJNE Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych 29.01.2016 r. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki pomocowe Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek studiów Energetyka Specjalność prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej www.itc.polsl.pl Profil absolwenta PiSE wiedza inżynierska

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Audyt energetyczny Nazwa modułu w języku angielskim Energy audit of buildings Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2012/2013 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2012/2013 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia W Zakładzie Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji 12 + 6 studentów - 4 + (2) stud. - 4 + (2) stud. - 4 + (2) stud. Projekt koncepcyjny systemu

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Honorata II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Jaki jest optymalny wybór technologii OZE?

Jaki jest optymalny wybór technologii OZE? Jaki jest optymalny wybór technologii OZE? 05/2010 Argumenty PC Folia 1 Pompa ciepła Kocioł na biomasę Kolektory słoneczne Fotowoltaika Energetyka wiatrowa Cele pakietu energetyczno-klimatycznego Unii

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lisa Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Kolorado Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej jako przykład efektywności wykorzystania i poszanowania energii w budynkach użyteczności publicznej Dr inż. Piotr LIS Prof.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie 26 listopada 2015 roku OGÓLNA STRATEGIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Dyrektywa Unii Europejskiej 2012/27/UE

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Dyrektywa Unii Europejskiej 2012/27/UE Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Dyrektywa Unii Europejskiej 2012/27/UE oraz Ustawa o efektywności energetycznej obligują przedsiębiorstwa: - zatrudniające

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Tulio Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

4-5 LISTOPADA 2008 VII EUROPEJSKIE DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII

4-5 LISTOPADA 2008 VII EUROPEJSKIE DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII kim jesteśmy? nasza wizja i misja mała skala bezpieczna i przyjazna przestrzeń dostępność podział funkcjonalny podział na strefy dla dzieci w róŝnym wieku wewnątrz i na zewnątrz zapewnienie optymalnego

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Audyting energetyczny w budownictwie Rok akademicki: 2017/2018 Kod: STC-1-309-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE 1. 1.1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa miejscowości 1.2. Adres przedsiębiorstwa 1.3. Rodzaj działalności Branża: 1.4. Osoba kontaktowa / tel. / adres e-mail Powierzchnia użytkowa / ogrzewana budynków: 1.5. usługowych

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza Nazwa obiektu Adres obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno szatniowym 41-940 Piekary Śląskie ul. Drzymały dz.nr 4272/325 i 758/325 3 Piekary

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków rocław, 19.06.013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "ertyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" edycja 8 organizowanych przez ydział Inżynierii Środowiska Politechniki rocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Dakota VIII Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja AHK, Warszawa 10 czerwca 2014 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce Źródło:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo