Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS"

Transkrypt

1 Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany jest za pomocą funkcji protokołu MODBUS RTU. Spis treści Parametry interfejsu szeregowego: Protokół MODBUS Zaimplementowane funkcje Mapy rejestrów oraz zmiennych bitowych Przykłady wykorzystania zaimplementowanych funkcji Funkcja Read Coils kod 0x Funkcja Read Discrete Inputs kod 0x Funkcja Read Holding Registers kod 0x Funkcja Read Input Registers kod 0x Funkcja Write Single Coil kod 0x Funkcja Write Single Register kod 0x Funkcja Write Multiple Coils kod 0x0F Funkcja Write Multiple Registers kod 0x Tryb serwisowy...11 Parametry interfejsu szeregowego: warstwa fizyczna RS-485, protokół komunikacji MODBUS RTU, komunikacja w trybie HALF DUPLEX, prędkość transmisji [b/s] (domyślna), 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, format przesyłanych danych 8 bitów danych + 1 bit stopu (2 bity stopu w przypadku braku bitu parzystości) + 1 bit parzystości (even lub odd). domyślnie 8 bitów danych + 1 bit stopu + bit parzystości (even) adres sterownika (1 - adres domyślny). Uwaga!!! W przypadku nieznania aktualnych ustawień sterownika S2 (adres sterownika, prędkość transmisji, format przesyłanych danych) istnieje możliwość odczytania oraz ustawienia parametrów interfejsu w trybie serwisowym (patrz rozdział 2). strona 1 z 13

2 1. Protokół MODBUS. 1.1 Zaimplementowane funkcje W sterowniku zaimplementowano następujące funkcje standardu MODBUS: KOD 01 (0x01) Read Coils (odczyt N x bitów) ZNACZENIE 02 (0x02) Read Discrete Inputs (odczyt N x bitów) 03 (0x03) Read Holding Registers (odczyt N x 16-bitowych rejestrów) 04 (0x04) Read Input Registers (odczyt N x 16-bitowych rejestrów) 05 (0x05) Write Single Coil (zapis pojedyńczego bitu) 06 (0x06) Write Single Register (zapis pojedynczego 16-bitowego rejestru) 15 (0x0f) Write Multiple Coils (zapis N x bitów) 16 (0x10) Write Multiple Registers (zapis N x 16-bitowych rejestrów) 1.2 Mapy rejestrów oraz zmiennych bitowych Uwaga! W przypadku wentylatorów AC rejestry 2 11 są niedostępne (Holding Registers oraz Input Registers). Rejestry te dostępne są tylko w przypadku wentylatorów EC (elektronicznie komutowanych), bowiem tylko w tych wentylatorach możliwa jest płynna zmiana wydajności. Wartości rejestrów o adresie 0 oraz 2 11 zapisywane są do pamięci EEPROM dopiero po 10 minutach od ostatniej zmiany. Dopiero zapis umożliwia podjęcie przez centralę pracy według tych ustawień po zaniku napięcia zasilania. Coils (odczyt kod 0x01, zapis pojedynczego bitu kod 0x05, zapis grupy bitów kod 0x0f) nr bitu znaczenie 0 stan bypass-u, 0 bypass wyłączony, 1 bypass załączony 1 0 wentylacja pełna, 1 nawiew bądź wywiew wyłączony z poziomu manipulatora bądź z poziomu tego bitu *. 2 0 wietrzenie wyłączone, 1 wietrzenie załączone (praca na 4 biegu) * wyłączany wentylator (nawiew lub wywiew) ustawiany jest w trybie serwisowym sterownika tylko z poziomu manipulatora RM4. strona 2 z 13

3 Holding Registers (odczyt kod 0x03, zapis pojedynczego rejestru - kod 0x06, zapis grupy rejestrów - kod 0x10 nr rejestru Wartości dopuszczalne (wentylatory EC 0-5) ustawiony bieg znaczenie czas wietrzenia w minutach wpisanie wartości większej niż 0 uruchamia wietrzenie wydajność wentylatora nawiewnego jeżeli ustawiony bieg ma wartość wydajność wentylatora wywiewnego jeżeli ustawiony bieg ma wartość wydajność wentylatora nawiewnego na 1 biegu wydajność wentylatora nawiewnego na 2 biegu wydajność wentylatora nawiewnego na 3 biegu wydajność wentylatora nawiewnego na 4 biegu wydajność wentylatora wywiewnego na 1 biegu wydajność wentylatora wywiewnego na 2 biegu wydajność wentylatora wywiewnego na 3 biegu wydajność wentylatora wywiewnego na 4 biegu 23(s) adres sterownika S2 (domyślnie 1) 24(s) 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, prędkość transmisji [b/s] (domyślnie 19200) 25(s) brak bitu parzystości + 2 bity stopu 1 - bit stopu + bit parzystości (odd nieparzystość) 2 - bit stopu + bit parzystości (even parzystość) (domyślnie 2) * dostępne wyłącznie dla wentylatorów EC * (s) rejestry (serwisowe) są dostępne dopiero po restarcie sterownika z załączonym przełącznikiem dip-switch 2 (patrz rozdział 2). strona 3 z 13

4 Input Registers (odczyt kod 0x04) nr rejestru Wartości dopuszczalne (wentylatory EC 0-5) ustawiony bieg czas wietrzenia w minutach znaczenie wydajność wentylatora nawiewnego jeżeli ustawiony bieg ma wartość wydajność wentylatora wywiewnego jeżeli ustawiony bieg ma wartość wydajność wentylatora nawiewnego na 1 biegu wydajność wentylatora nawiewnego na 2 biegu wydajność wentylatora nawiewnego na 3 biegu wydajność wentylatora nawiewnego na 4 biegu wydajność wentylatora wywiewnego na 1 biegu wydajność wentylatora wywiewnego na 2 biegu wydajność wentylatora wywiewnego na 3 biegu wydajność wentylatora wywiewnego na 4 biegu (AC) (EC) (AC) (EC) aktualna wydajność wentylatora nawiewnego aktualna wydajność wentylatora wywiewnego 14 - wartość temperatury z czujnika podłączonego pod wejście A wartość temperatury z czujnika podłączonego pod wejście A wartość temperatury z czujnika podłączonego pod wejście A wartość temperatury z czujnika podłączonego pod wejście A etap rozmrażania licznik rozmrażania (liczy w minutach) licznik enable (liczy w minutach) numer kanału który wywołał zadziałanie awaryjnego stopu 22 - numer alarmu (nieobsługiwane) 23(s) adres sterownika S2 24(s) 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, prędkość transmisji [b/s] 25(s) brak bitu parzystości + 2 bity stopu 1 - bit parzystości(odd nieparzystość) + 1 bit stopu 2 - bit parzystości(even parzystość) + 1 bit stopu * dostępne wyłącznie dla wentylatorów EC * (s) rejestry (serwisowe) są dostępne dopiero po restarcie sterownika z załączonym przełącznikiem dip-switch 2 (patrz rozdział 2). strona 4 z 13

5 Discretes Inputs(odczyt kod 0x02) nr bitu znaczenie 0 Stan bypass-u, 0 bypass wyłączony, 1 bypass załączony 1 0 wentylacja pełna, 1 nawiew bądź wywiew wyłączony z poziomu manipulatora bądź z poziomu tego bitu *. 2 0 wietrzenie wyłączone, 1 wietrzenie załączone (praca na 4 biegu) 3 Stan sygnału enable, 0 sygnał enable wyłączony, 1 sygnał enable załączony * wyłączany wentylator (nawiew lub wywiew) ustawiany jest w trybie serwisowym sterownika tylko z poziomu manipulatora RM Przykłady wykorzystania zaimplementowanych funkcji Funkcja Read Coils kod 0x01 Funkcja służy do odczytu parametrów jedno-bitowych z centrali. Odczytać można kilka bitów lecz adresy bitów muszą po sobie następować. Przykład zastosowania funkcji Read Coils do odczytu stanu bypass-u oraz stanu wentylatora nawiewnego: Funkcja 0x01 Funkcja 0x01 Adres pierwszego bitu Hi 0x00 Ilość bajtów 0x01 Adres pierwszego bitu Lo 0x00 Stan bitów w bajcie 0x03 Ilość bitów Hi 0x00 CRC Lo Ilość bitów Lo 0x02 CRC Lo Na podstawie odebranych danych można określić stan bypass-u oraz stan wentylatora nawiewnego. Stan wysoki bitu o adresie 0 oznacza bypass załączony. Stan wysoki bitu o adresie 1 oznacza wyłączony wentylator nawiewny. strona 5 z 13

6 Funkcja Read Discrete Inputs kod 0x02 Funkcja służy do odczytu stanu zmiennych bitowych. Przykład zastosowania funkcji Read Dicsrete Inputs do odczytu stanu sygnały enable (sygnał pracy centrali) Funkcja 0x02 Funkcja 0x02 Adres pierwszego bitu Hi 0x00 Ilość bajtów 0x01 Adres pierwszego bitu Lo 0x03 Odczytana wartość 0x01 Ilość bitów Hi 0x00 CRC Lo Ilość bitów Lo 0x01 CRC Lo Powyższy przykład przedstawia odczyt stanu sygnał enable. Odczytana wartość wynosi 0x01 = 0b czyli pierwszy bit począwszy od adresu 0x03 ma wartość 1 sygnał enable załączony Funkcja Read Holding Registers kod 0x03 Funkcja służy do odczytu poszczególnych rejestrów z urządzenia. Przesyłać można po kilka rejestrów (adresy rejestrów muszą następować po sobie). Przykład zastosowania funkcji Read Holding Registers do odczytu ustawionej wydajności centrali: Funkcja 0x03 Funkcja 0x03 Adres pierwszego rejestru Hi 0x00 Ilość bajtów 0x02 Adres pierwszego rejestru Lo 0x00 Rejestr 0 Hi 0x00 Ilość rejestrów Hi 0x00 Rejestr 0 Lo np. 0x03 Ilość rejestrów Lo 0x01 CRC Lo CRC Lo Na podstawie odebranych danych można określić ustawiony bieg centrali. Rejestr 0 = 0x0003 oznacza ustawiony bieg 3. strona 6 z 13

7 Funkcja Read Input Registers kod 0x04 Funkcja służy do odczytu poszczególnych rejestrów z urządzenia. Przesyłać można po kilka rejestrów (adresy rejestrów muszą następować po sobie). Przykład zastosowania funkcji Read Input Registers do odczytu aktualnej wydajności centrali: Funkcja 0x04 Funkcja 0x04 Adres pierwszego rejestru Hi 0x00 Ilość bajtów 0x04 Adres pierwszego rejestru Lo 0x0C Rejestr 12 Hi 0x00 Ilość rejestrów Hi 0x00 Rejestr 12 Lo np. 0x23 Ilość rejestrów Lo 0x02 Rejestr 13 Hi 0x00 CRC Lo Rejestr 13 Lo np. 0x28 CRC Lo Na podstawie odebranych danych można określić aktualną wydajność centrali. Rejestr 12 = 0x0023 aktualna wydajność wentylatora nawiewnego 35%. Rejestr 13 = 0x0028 aktualna wydajność wentylatora wywiewnego 40%. Przykład zastosowania funkcji Read Input Registers do odczytu wartości z czujników temperatury: Funkcja 0x04 Funkcja 0x04 Adres pierwszego rejestru Hi 0x00 Ilość bajtów 0x08 Adres pierwszego rejestru Lo 0x0E Rejestr 14 Hi np. 0x00 Ilość rejestrów Hi 0x00 Rejestr 14 Lo np. 0x24 Ilość rejestrów Lo 0x04 Rejestr 15 Hi np. 0x00 CRC Lo Rejestr 15 Lo np. 0x30 Rejestr 16 Hi np. 0xFF Rejestr 16 Lo Rejestr 17 Hi Rejestr 17 Lo CRC Lo np. 0xF7 np. 0xFF np. 0xEC strona 7 z 13

8 Wartość temperatury reprezentowana jest 16-bitową zmienną ze znakiem(typ short). Aby otrzymać temperaturę w stopniach Celsjusza wartość należy podzielić przez 2 np.: - odczytana wartość z rejestru 14 0x0024 (36), 36 / 2 = 18 C, - odczytana wartość z rejestru 16 0xFFF7 (-8), -8 / 2 = -4 C Funkcja Write Single Coil kod 0x05 Funkcja służy do zapisu pojedynczego bitu. Przykład zastosowania funkcji Write Single Coil do uruchomienia funkcji wietrzenia (praca centrali na czwartym biegu przez 15 minut): Funkcja 0x05 Funkcja 0x05 Adres bitu Hi 0x00 Adres pierwszego bitu Hi 0x00 Adres bitu Lo 0x02 Adres pierwszego bitu Lo 0x02 Stan bitu 0xFF Stan bitu 0xFF 0x00 0x00 CRC Lo CRC Lo Powyższy przykład przedstawia załączenie funkcji wietrzenia (praca centrali na czwartym biegu przez 15 minut) Funkcja Write Single Register kod 0x06 Funkcja służy do zapisu pojedynczego rejestru w urządzeniu. Przykład zastosowania funkcji Write Single Register do zapisu ustawionej wydajności centrali: Funkcja 0x06 Funkcja 0x06 Adres rejestru Hi 0x00 Adres rejestru Hi 0x00 Adres rejestru Lo 0x00 Adres rejestru Lo 0x00 Rejestr Hi 0x00 Rejestr Hi 0x00 Rejestr Lo np. 0x02 Rejestr Lo np. 0x02 CRC Lo CRC Lo Powyższy przykład przedstawia ustawienie wydajności centrali na 2 bieg. strona 8 z 13

9 Funkcja Write Multiple Coils kod 0x0F Funkcja służy do zapisu pojedynczego bitu. Przykład zastosowania funkcji Write Multiple Coils do załączenia przepustnicy bypass-u oraz wyłączenia wentylatora nawiewnego: Funkcja 0x0F Funkcja 0x0F Adres pierwszego bitu Hi 0x00 Adres pierwszego bitu Hi 0x00 Adres pierwszego bitu Lo 0x00 Adres pierwszego bitu Lo 0x00 Ilość bitów Hi 0x00 Ilość bitów Hi 0x00 Ilość bitów Lo 0x02 Ilość bitów Lo 0x02 Ilość bajtów 0x01 CRC Lo Zapisywana wartość 0x03 CRC Lo Powyższy przykład przedstawia załączenie funkcji wietrzenia (praca centrali na czwartym biegu przez 15 minut). strona 9 z 13

10 Funkcja Write Multiple Registers kod 0x10 Funkcja służy do zapisu pojedynczego rejestru w urządzeniu. Przykład zastosowania funkcji Write Multiple Registers do zapisu bezpośredniej wydajności wentylacji dla wentylatorów EC: Funkcja 0x10 Funkcja 0x10 Adres pierwszego rejestru Hi 0x00 Adres pierwszego rejestru Hi 0x00 Adres pierwszego rejestru Lo 0x00 Adres pierwszego rejestru Lo 0x00 Ilość rejestrów Hi 0x00 Ilość rejestrów Hi 0x00 Ilość rejestrów Lo 0x04 Ilość rejestrów Lo 0x04 Ilość bajtów 0x08 CRC Lo Rejestr 0 Hi 0x00 Rejestr 0 Lo Rejestr 1 Hi Rejestr 1 Lo Rejestr 2 Hi Rejestr 2 Lo Rejestr 3 Hi Rejestr 3 Lo CRC Lo 0x05 0x00 0x00 0x00 np. 0x25 0x00 np. 0x25 Powyższy przykład przedstawia ustawienie 5 biegu (rejestr o adresie 0) - wydajność wentylatorów EC ustawiana według wypełnienia wprowadzonego do rejestrów o adresie 0x02 oraz 0x03. strona 10 z 13

11 2. Tryb serwisowy W sterowniku S2 dostępnych jest kilka trybów nastaw serwisowych, przy czym niektóre z nich dostępne są wyłącznie z poziomu manipulatora RM4. Tryb1 (tylko z poziomu manipulatora RM4) umożliwia zmianę konfiguracji zastosowanych wentylatorów (AC, EC), parametrów układu rozmrożeniowego oraz wyboru wyłączanego wentylatora (nawiew/wywiew). Tryb2 umożliwia zmianę wydajności wentylatorów EC na poszczególnych biegach centrali. Tryb ten dostępny jest zarówno z poziomu manipulatora RM4 jak i protokołu transmisji rejestry 2 11 (Holding Registers oraz Input Registers). W niniejszej dokumentacji opisano szczegółowo jedynie tryb umożliwiający zmianę parametrów transmisji protokołu komunikacji RS-485. Tryb3 w przypadku kiedy nie znamy aktualnych ustawień sterownika centrali (adres sterownika, prędkość transmisji, format przesyłanych danych) istnieje możliwość odczytania ustawień w trybie serwisowym z wymuszonymi parametrami transmisji. W trybie tym możliwe jest również ustawienie parametrów interfejsu RS-485. W celu wejścia w tryb serwisowy z wymuszonymi parametrami transmisji należy: odłączyć zasilanie 230V AC, ustawić na module sterownika S2 przełącznik dip-switch 2 w pozycji ON, podłączyć zasilanie z wciśniętym klawiszem MAX na manipulatorze RM4. Wejście do tego trybu sygnalizowane jest miganiem na manipulatorze dwóch diod zielonych oraz jednej czerwonej. Sterownik centrali uruchomi się z następującymi parametrami interfejsu transmisji: prędkość transmisji [b/s], adres sterownika 247, format danych 8 bitów danych + bit stopu + bit parzystości (even). Parametry interfejsu szeregowego znajdują się w rejestrach Holding Registers zgodnie z opisem powyżej. Tryb serwisowy służy wyłącznie do zmiany bądź odczytu parametrów interfejsu szeregowego. Po zakończeniu podglądu lub edycji parametrów należy ustawić przełącznik dip-switch 2 w pozycji OFF i ponownie uruchomić centralę poprzez odłączenie i podłączenie zasilania 230V AC. Po restarcie sterownik rozpocznie pracę zgodnie z ustawionymi parametrami transmisji. Widok płytki modułu sterownika S2 z zaznaczonym przełącznikiem serwisowym dip-switch przedstawiono na zdjęciu poniżej. W czasie normalnej pracy sterownika przełącznik dip-switch 2 musi znajdować się w pozycji OFF. W przeciwnym razie sterownik może nie działać prawidłowo sygnalizując awarię na manipulatorze RM4. strona 11 z 13

12 Wyświetlacz serwisowy Terminator transmisji RS- 485 Protokół transmisji RS-485 Gniazdo RJ45 manipulatora RM4 Manipulator RM4 Kolejność pinów złącza IDC10 układu transmisji RS-485: 1 zasilanie GND, 2 zasilanie +12V DC, 3 zasilanie GND, 4 zasilanie +12V DC, 5 zasilanie GND, 6 zasilanie +12V DC, 7 Komunikacja RS485 - A, 8 Komunikacja RS485 - B, Przełącznik serwisowy dipswitch strona 12 z 13

13 Uwaga! kolejność pinów złącza IDC jest inna niż kolejność pinów złącza RJ45 zamontowanego na zewnętrz centrali MISTRAL. Kolejność pinów złącza RJ45: 1 Zasilanie +12V DC 2 Zasilanie GND 3 Zasilanie +12V DC 4 Zasilanie GND 5 Zasilanie +12V DC 6 Zasilanie GND 7 Komunikacja RS485 - B 8 Komunikacja RS485 - A W celu ułatwienia serwisu urządzenia zaleca się zacisnąć wtyk modularny zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B, co przedstawiono na rysunku poniżej. Podana numeracja liczona jest od lewej w gnieździe, na które patrzymy od strony frontowej tj. wtyku, gdzie klips wtyku skierowany jest w dół. STANDARD EIA/TIA 568B: 1 - Biało-pomarańczowy 2 - Pomarańczowy 3 - Biało-zielony 4 - Niebieski 5 - Biało-niebieski 6 - Zielony 7 - Biało-brązowy 8 - Brązowy strona 13 z 13

Sterownik procesorowy S-3 Komunikacja MODBUS v2.3 (v26)

Sterownik procesorowy S-3 Komunikacja MODBUS v2.3 (v26) Sterownik procesorowy S- Komunikacja MODBUS v. (v6) Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS85. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

ELPM-8DI8DOasLightCount

ELPM-8DI8DOasLightCount Sterownik PLC ELPM-8DI8DO z aplikacją ELPM-8DI8DOasLightCount wersja v1.1 2018 08 28 www.el-piast.com 1 1. Opis ogólny ELPM-8DI8DOasLightCount-PL-V1 Moduły ELPM- są to sterowniki swobodnie programowalne

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELPM-8DI8DO z aplikacją ELPM-8DI8DOasRoleta wersja v

Sterownik PLC ELPM-8DI8DO z aplikacją ELPM-8DI8DOasRoleta wersja v Sterownik PLC ELPM-8DI8DO z aplikacją ELPM-8DI8DOasRoleta wersja v1.1 2018 09 09 www.el-piast.com 1 1. Opis ogólny ELPM-8DI8DOasRoleta-PL-V1 Moduły ELPM- są to sterowniki swobodnie programowalne PLC (bez

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania DTR Załącznik nr 5 MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania Wydanie 2 czerwiec 2012 r. 1 Załącznik nr 5 DTR Rys.1 Rozmieszczenie złączy i mikroprzełączników na płytce modułu MODBUS 1. Zasilenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM Dokumentacja Techniczna Czytnik RFID UW-M4RM UW-M4GM -man-2 1 WPROWADZENIE... 3 2 DANE TECHNICZNE... 4 3 OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY... 5 4 KOMENDY PROTOKÓŁU MODBUS RTU... 6 4.1 Adresy MODBUS...7 2 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu przekaźników MODBUS GEMINI INVEO s.c.

Instrukcja obsługi modułu przekaźników MODBUS GEMINI INVEO s.c. Instrukcja obsługi modułu przekaźników MODBUS GEMINI INVEO s.c. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 33 444 65 87 www.inveo.com.pl info@inveo.com.pl Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1 Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.1 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa J3 - linia B RS 485 linia A RS 485 masa RS 485 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MANUALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MANUALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MANUALNY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI manipulatora RM4 ze sterownikiem S2, S4 (v. 2015_06) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) 20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl

Bardziej szczegółowo

LMWD-2X LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ DWUSTANOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

LMWD-2X LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ DWUSTANOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ DWUSTANOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czytnika RFID MODBUS RFID-MB-10. INVEO s.c. ul. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 785552252 www.inveo.com.pl info@inveo.com.

Instrukcja obsługi Czytnika RFID MODBUS RFID-MB-10. INVEO s.c. ul. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 785552252 www.inveo.com.pl info@inveo.com. Instrukcja obsługi Czytnika RFID MODBUS RFID-MB-10 INVEO s.c. ul. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 785552252 www.inveo.com.pl info@inveo.com.pl Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego

Bardziej szczegółowo

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie)

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie) MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 2 wrzesień 2012 r. 1 DTR 1. Koncepcja i podłączenie 2 2. Sterowanie siłownikiem Sterowanie siłownika poprzez interfejs MODBUS można dokonać na dwa sposoby: 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.4 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa J3 J2 J1 - wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

Funkcje sterownika CellBOX-UxR ModBUS RTU

Funkcje sterownika CellBOX-UxR ModBUS RTU BIATEL S.A. Plac Piłsudskiego 1 00 078 Warszawa Funkcje sterownika CellBOX-UxR ModBUS RTU Białystok 2006-10-13 wersja 1.2 Opracował: mgr inż. Paweł Kozłowski BIATEL S.A. 1 Funkcje sterownika CellBOX Modbus

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

MSW8-LPM. wersja 0.1 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika

MSW8-LPM. wersja 0.1 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika MSW8-LPM wersja 0.1 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika Podstawy Komunikacja z multiprzyciskiem MSW8-LPM dostępna jest za pomocą transmisji szeregowej EIA-485 (wcześniej RS-485) przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1)

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1) REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1) WSTĘP Manipulator RC3 przystosowany jest do montażu w standardowych podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1m wersja V32.1

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1m wersja V32.1 SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1m wersja V32.1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/20 2/20 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE str. 4 2. DANE TECHNICZNE str. 4 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 6 4. MONTAŻ I EKSPLOATACJA

Bardziej szczegółowo

DRV ELiS moduł sterujący do kurtyn ELiS

DRV ELiS moduł sterujący do kurtyn ELiS BIURO HANDLOWE ul. Chwaszczyńska 151E 81-571 Gdynia tel. +48 (58) 669 82 20 fax +48 (58) 669 82 21 info@flowair.pl DRV ELiS moduł sterujący do kurtyn ELiS WYMIARY INFORMACJE OGÓLNE Moduł sterujący dedykowany

Bardziej szczegółowo

Protokół Modbus RTU / Sieć RS-485

Protokół Modbus RTU / Sieć RS-485 Modbus Protokół komunikacyjny stworzony w 1979 roku przez firmę Modicon. Służył do komunikacji z programowalnymi kontrolerami tej firmy. * Opracowany z myślą do zastosowań w automatyce * Protokół jest

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny Modbus RTU do ciepłomierza SonoMeter 30

Moduł komunikacyjny Modbus RTU do ciepłomierza SonoMeter 30 Moduł komunikacyjny Modbus RTU do ciepłomierza SonoMeter 30 Zastosowanie służy do podłączania ciepłomierzy do sieci Modbus RTU przy użyciu interfejsu EIA- 485 Właściwości Galwanicznie izolowany interfejs

Bardziej szczegółowo

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 Spis treści 1. Właściwości... 3 2. Parametry techniczne centralki.... 3 3. Zasada działania.... 3 4. Instalacja systemu... 5 4.1. Podłączenie detektorów do centralki...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MODBUS Z FALOWNIKAMI SERII EL1000 oraz EDS

KOMUNIKACJA MODBUS Z FALOWNIKAMI SERII EL1000 oraz EDS KOMUNIKACJA MODBUS Z FALOWNIKAMI SERII EL1000 oraz EDS 1. Podłączenie Przemiennik częstotliwości należy podłączyć do sieci poprzez zaciski L1 i L2 w przypadku zasilania jednofazowego lub L1, L2, L3 w przypadku

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 02.01.2002 Data aktualizacji 28.02.2006 Korekta 3 Il. stron 7

Data utworzenia 02.01.2002 Data aktualizacji 28.02.2006 Korekta 3 Il. stron 7 Uwaga: Poniższy opis dotyczy oprogramowania sterownika dla wersji 2v24 oraz późniejszych. Opis protokołu dla wcześniejszych wersji zawarty jest w dokumencie Opis protokołu Modbus RTU sterownika układu

Bardziej szczegółowo

UNIPROD 44-100 GLIWICE ul. Sowińskiego 3 tel: +48 32 238 77 31, fax +48 32 238 77 32 e-mail: kontakt@uniprod.pl 12.11.2011.1.

UNIPROD 44-100 GLIWICE ul. Sowińskiego 3 tel: +48 32 238 77 31, fax +48 32 238 77 32 e-mail: kontakt@uniprod.pl 12.11.2011.1. UNIPROD 44-100 GLIWICE ul. Sowińskiego 3 tel: +48 32 238 77 31, fax +48 32 238 77 32 e-mail: kontakt@uniprod.pl 12.11.2011.1 UniSonic_HL INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS SIECIOWY RS-485 MODBUS Spis treści.

Bardziej szczegółowo

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave AN-CM-180-5-1-v1_02 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-5-1-v1_02 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROCESOROWY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROCESOROWY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie PROCESOROWY STEROWNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH MISTRAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RC7 ze sterownikiem S4 (v. 2018_04) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka Górna

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny Modbus RTU w standardzie RS-485 do ciepłomierza SonoMeter 31 i przelicznika energii Infocal 9

Moduł komunikacyjny Modbus RTU w standardzie RS-485 do ciepłomierza SonoMeter 31 i przelicznika energii Infocal 9 Moduł komunikacyjny Modbus RTU w standardzie RS-485 do ciepłomierza SonoMeter 31 i przelicznika energii Infocal 9 Zastosowanie służy do podłączania ciepłomierzy do sieci Modbus RTU przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROTOKOŁU MODBUS DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH EKOZEFIR ver 2.0.E+ 85-055 Bydgoszcz; ul. Podolska 13; tel./fax: +48 52 349 51 35, e-mail: biuro@ekozefir.pl, www.ekozefir.pl SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1m INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1m INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1m INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE str. 4 2. DANE TECHNICZNE str. 4. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 6 4. MONTAŻ I EKSPLOATACJA str. 8 5. PRZECHOWYWANIE

Bardziej szczegółowo

LSPX-21 LISTWOWY MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPX-21 LISTWOWY MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności AN-STHR-6610v1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STHR-6610v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

MS360-LPM. wersja 1.09 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika

MS360-LPM. wersja 1.09 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika MS360-LPM wersja 1.09 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika Białystok 2011 Podstawy Komunikacja z multiczujnikiem MS360-LPM dostępna jest za pomocą transmisji szeregowej EIA-485 (wcześniej RS-485)

Bardziej szczegółowo

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 Data aktualizacji: 08/2011r. 08/2011 AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia...

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 1.2 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czytnika RFID IND-U1

Instrukcja obsługi Czytnika RFID IND-U1 d Instrukcja obsługi Czytnika RFID IND-U1 INVEO s.c. ul. Rzemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 785552252 www.inveo.com.pl info@inveo.com.pl Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master CM-180-3 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master Spis treści: Konwerter ModBus RTU slave - ModBus RTU master - CM-180-3 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

CM Konwerter Modus RTU master easycan

CM Konwerter Modus RTU master easycan CM-180-1 Konwerter Modus RTU master easycan Spis treści: 1 Przeznaczenie modułu 3 2 Tryby pracy modułu 3 21 Tryb inicjalizacyjny 3 22 Tryb normalny 3 23 Tryb konfiguracyjny 3 24 Mapa pamięci w trybie konfiguracyjnym

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16O

RS485 MODBUS Module 16O Wersja 1.0 14.07.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator 2.0. Instrukcja obsługi dla central

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator 2.0. Instrukcja obsługi dla central Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator 2.0 Instrukcja obsługi dla central MISTRAL (v. 2018_11) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE, Dąbrówka

Bardziej szczegółowo

CM ModBus RTU slave DMX master

CM ModBus RTU slave DMX master CM-180-24 ModBus RTU slave DMX master AN-CM-180-2-1-v1_2 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-2-1-v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czytnika RFID MODBUS RFID-MB-10. INVEO s.c. ul. Rzemieślnicza Kozy tel:

Instrukcja obsługi Czytnika RFID MODBUS RFID-MB-10. INVEO s.c. ul. Rzemieślnicza Kozy tel: Instrukcja obsługi Czytnika FID MODBUS FID-MB-10 INVEO s.c. ul. zemieślnicza 21 43-340 Kozy tel: +48 785552252 www.inveo.com.pl info@inveo.com.pl Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8O

RS485 MODBUS Module 8I8O Wersja 2.2 12.01.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

AE-1030 pokojowy czujnik temperatury z interfejsem RS485

AE-1030 pokojowy czujnik temperatury z interfejsem RS485 Instrukcja obsługi AE-1030 pokojowy czujnik temperatury z interfejsem RS485 1./ uwagi dotyczące bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi;

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

SDM-6RO. Moduł rozszerzający 6 wyjść przekaźnikowych. wyprodukowano dla

SDM-6RO. Moduł rozszerzający 6 wyjść przekaźnikowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 5.02.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

CDI-360 Karta wejść binarnych Instrukcja obsługi

CDI-360 Karta wejść binarnych Instrukcja obsługi Karta wejść binarnych Instrukcja obsługi AN-v1_1 Data aktualizacji: 06/2013r. 06/2013 AN-v1_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 3 1. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik klimatu FT-27 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Wprowadzenie do wentylacji... 2 3. Główne opcje... 3 4. Opcje konfiguracji... 4 4.1 Opcje trybu A...

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16O

RS485 MODBUS Module 16O wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

SDM-8AI. Moduł rozszerzający 8 wejść analogowych. wyprodukowano dla

SDM-8AI. Moduł rozszerzający 8 wejść analogowych. wyprodukowano dla Wersja 1.1 3.02.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AI

RS485 MODBUS Module 8AI Wersja 1.4 15.04.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WP-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1.0 Wrocław, luty 2012 Wyświetlacz uniwersalny WP-1 v1.0 Strona 1 z 8 Spis treści dokumentacji wyświetlacza uniwersalnego WP-1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny SAV5.HT

Opis ogólny SAV5.HT 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną częstością.

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16I

RS485 MODBUS Module 16I Wersja 2.0 18.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

CM-180-26 ModBus RTU Slave Danfoss MCD3000 Master

CM-180-26 ModBus RTU Slave Danfoss MCD3000 Master CM-180-26 ModBus RTU Slave Danfoss MCD3000 Master AN-CM-180-26-1-v1_03 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-26-1-v1_03 1 Spis treści Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 3 1. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Kalibracja kanału pomiarowego 1. Wstęp W systemach sterowania

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8RO

RS485 MODBUS Module 8I8RO Moduł rozszerzający 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść przekaźnikowych Wersja 1.0 3.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8RO

RS485 MODBUS Module 8I8RO Moduł rozszerzający 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść przekaźnikowych Wersja 1.0 3.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną

Bardziej szczegółowo

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS SIC184 Protokół MODBUS-RTU (v1.10) Spis treści 1. Informacje wstępne... 1 2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS... 1 3. Opis rejestrów i funkcji... 2 3.1 Odczyt stanu wejść/wyjść... 2 3.2

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AI

RS485 MODBUS Module 8AI Wersja 1.4 15.04.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora SAV35 wersja 10

Instrukcja obsługi rejestratora SAV35 wersja 10 Strona 1 z 7 1. OPIS REJESTRATORA SAV35 wersja 10. Rejestrator SAV35 umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci przyrządu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych

Bardziej szczegółowo

wayy.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA DTR W.DDM.401 Moduł wyjść analogowych

wayy.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA DTR W.DDM.401 Moduł wyjść analogowych DOKUMENTACJA TECHNICZNA DT W.DDM.401 Moduł wyjść analogowych Moduł wyjść analogowych może być zastosowany jako moduł sterujący urządzeniami stosowanymi w układach automatyki instalacji grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AO

RS485 MODBUS Module 8AO Wersja 1.5 20.05.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MLAN-1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI MLAN-1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI data publikacji grudzień 2015 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zasilanie... 3 3. Port LAN... 3 4. Porty MicroLAN... 4 5. Port szeregowy... 5 6. Sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przetwornik pomiarowy dla czujników siły FlexiForce. Programowalny moduł z wyjściem 0..10V, OC i RS485 (MODBUS)

Instrukcja obsługi. Przetwornik pomiarowy dla czujników siły FlexiForce. Programowalny moduł z wyjściem 0..10V, OC i RS485 (MODBUS) Instrukcja obsługi Przetwornik pomiarowy dla czujników siły FlexiForce Programowalny moduł z wyjściem 0..10V, OC i RS485 (MODBUS) PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.(061)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 16.05.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

SDM-16RO. Moduł rozszerzający 16 wyjść przekaźnikowych. wyprodukowano dla

SDM-16RO. Moduł rozszerzający 16 wyjść przekaźnikowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 5.02.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC moduły rozszerzeń we/wy serii ELPM Aplikacja AP1v1

Sterowniki PLC moduły rozszerzeń we/wy serii ELPM Aplikacja AP1v1 Sterowniki PLC moduły rozszerzeń we/wy serii ELPM Aplikacja AP1v1 www.el-piast.com 1 1. Opis ogólny Moduły ELPM- są to sterowniki swobodnie programowalne PLC (bez zegara RTC). Mogą być używane jako autonomiczne

Bardziej szczegółowo

CAI-360 Karta 12x wejść analogowych Instrukcja obsługi

CAI-360 Karta 12x wejść analogowych Instrukcja obsługi CAI-360 Karta 12x wejść analogowych Instrukcja obsługi AN-CAI-360-C-0-v1_01 Data aktualizacji: 02/2012r. 02/2012 AN-CAI-360-C-0-v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i

Bardziej szczegółowo

STR-6610-D Naścienny przetwornik temperatury z czujnikiem Dallas

STR-6610-D Naścienny przetwornik temperatury z czujnikiem Dallas STR-6610-D Naścienny przetwornik temperatury z czujnikiem Dallas AN-STR-6610-Dv1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STR-6610-Dv1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom SZYMAŃSKI 93-623 ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) 645 92 66 Tel./fax. (042) 250 50 52 Kom. 0 604 938 830 INSTRUKCJA WSAŹNIKA POŁOŻEŃ PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TYPU WNZT 25a Opracował: Edward Szymański

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1 Sieć Modbus w dydaktyce Protokół Modbus Rozwiązania sprzętowe Rozwiązania programowe Podsumowanie 2 Protokół Modbus Opracowany w firmie Modicon do tworzenia

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

OPIS INTERFEJSU SIECIOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA MPP-04. Data utworzenia Data aktualizacji 03.07.2000 Korekta 1 Il. stron 8

OPIS INTERFEJSU SIECIOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA MPP-04. Data utworzenia Data aktualizacji 03.07.2000 Korekta 1 Il. stron 8 OPIS INTERFEJSU SIECIOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA MPP-04. Nr 0059OT05/00 Data utworzenia Data aktualizacji 03.07.2000 Korekta 1 Il. stron 8 1. Opis interfejsu Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego

Bardziej szczegółowo

THP-100-x parametry. Pobór prądu (przy zasilaniu 12V) Pobierana moc (przy zasilaniu 12V) 0,036W. Pomiar ciśnienia

THP-100-x parametry. Pobór prądu (przy zasilaniu 12V) Pobierana moc (przy zasilaniu 12V) 0,036W. Pomiar ciśnienia THP100 THP-100-x parametry Zasilanie Pobór prądu (przy zasilaniu 12V) 6 24 V DC * zalecane 6-12 V 3mA Pobierana moc (przy zasilaniu 12V) 0,036W Zakres temperatur pracy Komunikacja Zakres pomiaru ciśnienia

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16I-M

RS485 MODBUS Module 16I-M Wersja 1.0 18.12.2012 wyprodukowano dla 1. Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Komunikacja RS485 - MODBUS

Komunikacja RS485 - MODBUS Komunikacja RS485 - MODBUS Zadajnik MG-ZT1 może komunikowad się z dowolnym urządzeniem nadrzędnym obsługującym protokół MODBUS - RTU na magistrali RS485. Uwaga: Parametry konfigurowane przez Modbus NIE

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny OPIS OGÓLNY LICZNIKA AL154LI01.

Opis Ogólny OPIS OGÓLNY LICZNIKA AL154LI01. 1. OPIS OGÓLNY LICZNIKA AL154LI01. 8 Przyrząd umożliwia pomiar, wyświetlenie na wyświetlaczu oraz przesłanie na komputer wartości ośmiu niezależnych liczników impulsów. Zerowanie oraz włączenie (uruchomienie)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RFID Modbus IND-U1

Instrukcja obsługi RFID Modbus IND-U1 Instrukcja obsługi RFID Modbus IND-U1 Soft >= 1.2 Instrukcja obsługi RFID Modbus IND-U1 Strona 1 z 15 Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego produktu. Jednocześnie przed rozpoczęciem jego

Bardziej szczegółowo

MiniModbus 4DI. Moduł rozszerzający 4 wejścia cyfrowe. Wyprodukowano dla

MiniModbus 4DI. Moduł rozszerzający 4 wejścia cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 18.04.2013 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść uniwersalnych

Moduł wejść uniwersalnych DOKUMENTACJA TECHNICZNA DT W.DDM.501 Moduł wejść uniwersalnych Moduł wejść uniwersalnych może być zastosowany jako moduł kontrolno-pomiarowy stosowany w układach automatyki instalacji grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo