ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY"

Transkrypt

1 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE Uwagi ogólne 1. Orzecznictwo lekarskie wchodzi w zakres zadań lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września 1997 r. Lekarze orzecznicy orzekają niezdolność do pracy dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego takich, jak: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, świadczenie rehabilitacyjne. Ponadto, począwszy od sierpnia 1999 r. rozszerzono zadania lekarzy orzeczników o kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy. 2. Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje jej odzyskania po przekwalifikowaniu. Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się w przypadku naruszenia sprawności organizmu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnie z posiadanym poziomem kwalifikacji. W zależności od charakteru i stopnia naruszenia sprawności organizmu oraz rokowań odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik ustala trwałą lub okresową niezdolność do pracy. 3. Orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego, stanowiącego podstawę przyznania renty szkoleniowej, wydawane jest w stosunku do osoby niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale rokującej odzyskanie tej zdolności po przekwalifikowaniu do innego zawodu. 4. Orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego jest wydawane osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 5. Podstawę opracowania danych prezentowanych w tablicach 2 (116) 13 (127) oraz 15 (129) 25 (139) stanowią wyniki badań orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników dla celów rentowych, przeprowadzonych przez Departament Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

2 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 1 (115). ORZECZENIA LEKARSKIE WEDŁUG STOPNI TEJ NIEZDOLNOŚCI I RODZAJU BADAŃ WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM w tym: Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych razem ustalające: niezdolność do pracy niezdolność do samodzielnej egzystencji całkowitą niezdolność do pracy częściową niezdolność do pracy uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego celowość przekwalifikowania zawodowego brak niezdolności do pracy Orzeczenia ponowne dla celów rentowych razem ustalające: niezdolność do pracy niezdolność do samodzielnej egzystencji całkowitą niezdolność do pracy częściową niezdolność do pracy uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego celowość przekwalifikowania zawodowego brak niezdolności do pracy Orzeczenia powypadkowe razem ustalające: uszczerbek na zdrowiu brak uszczerbku na zdrowiu Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej w okresie czasowej niezdolności do pracy a w tym stwierdzające potrzebę rehabilitacji Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy b w tym o potrzebie rehabilitacji leczniczej a Bez orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. b Łącznie z orzeczeniami dotyczącymi przedłużenia okresu zasiłkowego; przepisy w zakresie kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy weszły w życie od sierpnia 1999 r. 140 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

3 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII TABL. 2 (116). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG WIEKU, STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I PŁCI OSÓB BADANYCH WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem a całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji b całkowita niezdolność do pracy c częściowa niezdolność do pracy 19 lat i mniej Wiek lat i więcej o 100,0 0,7 4,7 11,2 41,5 34,1 3,8 4,0 a 100,0 2,2 7,1 11,4 32,8 28,5 4,6 13,4 b 100,0 1,2 6,7 12,5 38,1 31,3 5,2 5,0 c 100,0 0,4 3,8 10,6 43,5 35,6 3,3 2, o 100,0 0,6 5,7 11,9 40,0 34,6 4,1 3,1 a 100,0 1,4 7,2 10,9 34,4 33,0 5,3 7,8 b 100,0 0,9 7,8 13,4 38,1 32,1 4,7 3,0 c 100,0 0,3 4,5 11,3 41,7 36,0 3,7 2, o 100,0 0,7 6,4 11,5 38,2 36,5 4,2 2,5 a 100,0 1,7 7,7 10,6 32,5 36,7 4,7 6,0 b 100,0 1,0 8,4 13,3 36,9 33,4 4,7 2,3 c 100,0 0,4 5,2 10,8 39,8 38,0 3,8 2, o 100,0 0,8 6,9 11,7 37,2 37,0 4,5 1,9 a 100,0 1,8 7,2 11,0 31,9 36,7 5,6 5,8 b 100,0 1,2 9,0 13,2 36,2 33,8 4,7 1,9 c 100,0 0,4 5,6 11,0 38,8 38,8 4,2 1,2 Mężczyźni o 100,0 0,7 5,3 10,9 37,4 36,8 5,1 3,8 a 100,0 2,2 8,3 10,7 29,5 32,0 6,1 11,2 b 100,0 1,1 7,1 11,4 34,1 35,0 7,0 4,4 c 100,0 0,4 4,4 10,7 39,3 38,0 4,3 2, o 100,0 0,6 6,3 11,5 35,8 37,1 5,7 3,0 a 100,0 1,5 8,0 10,7 30,3 36,1 7,2 6,2 b 100,0 0,9 8,4 12,1 33,9 35,3 6,6 2,7 c 100,0 0,4 5,0 11,3 37,4 38,1 5,0 2,7 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

4 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 2 (116). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG WIEKU, STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem a całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji b całkowita niezdolność do pracy c częściowa niezdolność do pracy 19 lat i mniej Wiek lat i więcej Mężczyźni (dok.) o 100,0 0,8 7,1 11,0 33,9 39,1 5,9 2,2 a 100,0 1,7 9,0 10,4 27,3 41,2 6,5 4,0 b 100,0 1,1 8,9 12,3 32,5 36,7 6,7 1,8 c 100,0 0,4 5,8 10,4 35,8 40,0 5,4 2, o 100,0 0,9 7,4 11,0 33,3 39,6 6,4 1,4 a 100,0 2,0 7,9 10,6 28,0 40,9 7,9 2,6 b 100,0 1,2 9,9 11,9 31,8 37,3 6,7 1,3 c 100,0 0,4 6,0 10,7 35,1 40,6 5,9 1,3 Kobiety o 100,0 0,7 3,8 11,5 47,6 30,1 2,0 4,3 a 100,0 2,2 5,4 12,5 37,7 23,2 2,3 16,8 b 100,0 1,4 6,0 14,3 44,7 25,4 2,2 6,0 c 100,0 0,3 3,0 10,5 49,3 32,2 1,8 2, o 100,0 0,5 4,8 12,4 46,3 31,0 1,8 3,2 a 100,0 1,3 5,9 11,2 40,5 28,5 2,5 10,1 b 100,0 0,8 6,9 15,5 45,0 26,7 1,7 3,4 c 100,0 0,3 3,8 11,3 47,7 33,0 1,8 2, o 100,0 0,6 5,3 12,4 44,9 32,4 1,5 2,9 a 100,0 1,6 6,0 11,0 40,2 30,2 2,1 9,0 b 100,0 0,9 7,4 15,1 44,3 27,9 1,4 3,0 c 100,0 0,3 4,2 11,4 46,0 34,9 1,5 1, o 100,0 0,8 6,0 12,7 43,8 32,6 1,4 2,7 a 100,0 1,6 6,2 11,6 37,7 30,4 2,1 10,4 b 100,0 1,3 7,7 15,4 43,5 27,9 1,4 2,8 c 100,0 0,3 5,0 11,5 45,3 35,6 1,3 1,0 142 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

5 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII TABL. 3 (117). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ WIEKU I PŁCI OSÓB BADANYCH WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem a całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji b całkowita niezdolność do pracy c częściowa niezdolność do pracy 19 lat i mniej Wiek lat i więcej o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a 6,0 19,0 9,0 6,1 4,7 5,0 7,2 20,1 b 25,0 43,7 35,3 28,1 23,0 23,0 33,9 31,4 c 69,0 37,3 55,7 65,8 72,3 72,0 58,9 48, o 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 a 8,9 22,3 11,2 8,1 7,6 8,4 11,3 22,2 b 27,7 41,4 38,4 31,4 26,4 25,7 31,8 26,8 c 63,4 36,3 50,4 60,5 66,0 65,9 56,9 51, o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a 10,6 24,8 12,8 9,8 9,0 10,7 11,8 25,7 b 29,4 42,2 38,4 34,0 28,4 26,9 32,9 26,4 c 60,0 33,0 48,8 56,2 62,6 62,4 55,3 47, o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a 11,8 26,6 12,5 11,2 10,1 11,7 14,6 35,3 b 30,7 46,0 40,3 34,7 29,9 28,0 32,0 29,5 c 57,5 27,4 47,2 54,1 60,0 60,3 53,4 35,2 Mężczyźni o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a 6,1 19,0 9,4 6,0 4,8 5,3 7,3 18,0 b 26,2 40,7 34,7 27,4 23,9 24,8 35,8 30,6 c 67,7 40,3 55,9 66,6 71,3 69,9 56,9 51, o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a 8,8 21,8 11,2 8,2 7,4 8,5 11,2 17,9 b 28,8 42,0 38,8 30,3 27,3 27,4 33,4 26,1 c 62,4 36,2 50,0 61,5 65,3 64,1 55,4 56,0 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

6 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 3 (117). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ WIEKU I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem a całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji b całkowita niezdolność do pracy c częściowa niezdolność do pracy 19 lat i mniej Wiek lat i więcej Mężczyźni (dok.) o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a 10,3 23,2 13,0 9,7 8,3 10,9 11,2 18,3 b 30,1 42,9 37,9 33,7 28,8 28,2 34,0 23,9 c 59,6 33,9 49,1 56,6 62,9 60,9 54,8 57, o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a 11,3 26,6 12,1 10,9 9,5 11,7 14,0 20,7 b 30,6 43,1 40,7 32,8 29,2 28,8 32,2 27,4 c 58,1 30,3 47,2 56,3 61,3 59,5 53,8 51,9 Kobiety o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a 5,8 18,9 8,2 6,3 4,6 4,5 7,0 22,7 b 23,3 48,2 36,4 28,9 21,9 19,7 26,5 32,4 c 70,9 32,9 55,4 64,8 73,5 75,8 66,5 44, o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a 9,0 23,1 11,1 8,1 7,8 8,2 12,1 28,2 b 26,1 40,4 37,7 32,8 25,4 22,6 24,2 27,7 c 64,9 36,5 51,2 59,1 66,8 69,2 63,7 44, o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a 11,1 27,9 12,5 9,8 9,9 10,4 15,0 34,8 b 28,3 40,8 39,5 34,4 27,9 24,3 25,8 29,5 c 60,6 31,3 48,0 55,8 62,2 65,3 59,2 35, o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a 12,8 26,6 13,1 11,7 11,0 11,9 18,6 48,1 b 30,8 51,4 39,5 37,3 30,7 26,4 30,8 31,4 c 56,4 22,0 47,4 51,0 58,3 61,7 50,6 20,5 144 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

7 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII TABL. 4 (118). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH STWIERDZAJĄCYCH BRAK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG WIEKU I PŁCI OSÓB BADANYCH Wiek LATA 19 lat i mniej lat i więcej ,0 0,5 5,6 14,2 49,4 24,8 1,9 3, ,0 0,5 6,7 13,5 46,4 26,7 2,1 4, ,0 0,7 7,4 12,4 44,2 29,7 2,2 3, ,0 0,6 7,5 12,7 43,5 31,4 2,1 2,2 Mężczyźni ,0 0,6 6,8 14,0 44,4 27,0 2,5 4, ,0 0,6 8,4 13,8 41,1 27,9 2,9 5, ,0 0,8 9,4 13,0 38,6 30,7 3,3 4, ,0 0,8 9,2 13,1 38,8 32,4 3,2 2,5 Kobiety ,0 0,3 4,4 14,4 54,6 22,4 1,3 2, ,0 0,2 5,0 13,3 52,0 25,4 1,2 2, ,0 0,5 5,2 11,8 50,3 28,6 1,0 2, ,0 0,4 5,5 12,1 49,1 30,2 0,9 1,8 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

8 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 5 (119). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH a, STOPNIA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem a całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji b całkowita niezdolność do pracy c częściowa niezdolność do pracy Nowotwory Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Ogó o 100,0 7,6 14,6 12 a 100,0 43,0 11,1 13 b 100,0 17,7 18,6 14 c 100,0 0,9 13, b o 100,0 11,2 16,5 16 a 100,0 49,3 10,6 17 b 100,0 21,8 19,2 18 c 100,0 1,2 16, o 100,0 14,2 9,2 10 a 100,0 51,1 10,1 11 b 100,0 26,5 19,0 12 c 100,0 1,7 4, o 100,0 15,4 18,2 14 a 100,0 49,6 12,2 15 b 100,0 27,8 19,9 16 c 100,0 1,8 18, o 100,0 6,4 11,5 18 a 100,0 41,0 10,9 19 b 100,0 13,1 15,3 20 c 100,0 0,7 10, b o 100,0 9,2 13,0 22 a 100,0 46,2 10,5 23 b 100,0 15,8 16,0 24 c 100,0 0,9 12,0 a Grupowanie jednostek chorobowych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. Męż 146 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

9 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I PŁCI OSÓB BADANYCH Choroby układu nerwowego Choroby oka i przydatków oka Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego Choroby układu kostno- -stawowego mięśniowego i tkanki łącznej Pozostałe Lp. łem 5,8 2,6 28,0 3,8 1,8 35, ,1 2,8 16,7 1,5 0,8 13,0 12 5,4 2,2 29,4 2,8 1,6 22,3 13 5,5 2,8 28,4 4,4 1,9 42,6 14 8,1 2,6 25,3 5,3 13,4 17,6 15 9,5 2,6 14,0 0,8 1,9 11,3 16 6,2 2,0 26,1 2,4 5,4 16,9 17 8,7 2,8 26,5 7,2 18,4 19,0 18 8,2 2,4 24,3 4,2 11,9 25, ,8 2,4 13,1 0,6 1,5 10,4 10 5,8 1,8 23,5 1,7 4,9 16,8 11 8,9 2,8 26,6 6,1 17,2 32,5 12 8,3 2,4 23,0 3,9 11,4 17, ,0 2,2 12,9 0,5 1,9 10,7 14 5,9 1,8 22,3 1,8 4,7 15,8 15 9,2 2,8 25,5 5,8 16,9 19,4 16 czyźni 6,0 2,7 31,0 3,8 1,3 37, ,8 2,7 16,8 1,7 0,4 14,7 18 5,4 1,9 35,7 3,1 1,0 24,5 19 5,8 3,1 30,5 4,3 1,6 44,0 20 8,1 2,6 29,2 4,5 12,6 20,8 21 9,5 2,4 15,5 1,0 1,1 13,8 22 5,9 1,7 33,1 2,7 4,6 20,2 23 8,9 3,1 29,4 5,8 17,8 22,1 24 Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. b Od 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

10 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 5 (119). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH a, STOPNIA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem a całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji b całkowita niezdolność do pracy c częściowa niezdolność do pracy Nowotwory Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Męż o 100,0 11,6 8,2 26 a 100,0 48,4 9,5 27 b 100,0 19,5 16,3 28 c 100,0 1,2 3, o 100,0 12,6 14,6 30 a 100,0 48,0 11,2 31 b 100,0 21,2 17,2 32 c 100,0 1,3 13, o 100,0 9,5 19,2 34 a 100,0 46,1 11,3 35 b 100,0 25,4 24,0 36 c 100,0 1,3 18, b o 100,0 14,2 21,7 38 a 100,0 53,9 10,8 39 b 100,0 31,6 24,6 40 c 100,0 1,7 22, o 100,0 18,3 10,6 42 a 100,0 55,0 11,0 43 b 100,0 38,2 23,5 44 c 100,0 2,3 4, o 100,0 20,1 24,2 46 a 100,0 51,8 13,8 47 b 100,0 38,7 24,3 48 c 100,0 2,8 26,5 a Grupowanie jednostek chorobowych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. Ko 148 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

11 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.) Choroby układu nerwowego Choroby oka i przydatków oka Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego Choroby układu kostno- -stawowego mięśniowego i tkanki łącznej Pozostałe Lp. czyźni (dok.) 8,1 2,5 28,9 3,6 11,1 26, ,6 2,2 14,7 0,7 0,9 13,0 26 5,6 1,5 30,5 2,0 4,3 20,3 27 9,0 3,0 30,6 5,0 16,2 31,1 28 8,1 2,5 27,6 3,6 10,9 20,1 29 9,9 2,0 13,7 0,4 1,4 13,4 30 5,6 1,7 29,0 2,1 4,1 19,1 31 9,2 2,9 29,5 5,0 16,3 21,9 32 biety 5,5 2,4 23,5 3,7 2,4 33, ,0 3,0 16,6 1,0 1,3 10,7 34 5,4 2,7 19,0 2,3 2,4 18,8 35 5,1 2,3 25,5 4,4 2,5 40,7 36 8,1 2,5 19,4 6,5 14,4 13,2 37 9,5 3,0 11,9 0,5 1,7 8,7 38 6,6 2,5 14,7 1,9 6,7 11,4 39 8,4 2,4 22,4 9,2 19,3 14,5 40 8,3 2,3 17,1 5,2 13,2 25, ,0 2,6 10,8 0,6 2,3 6,7 42 6,2 2,2 11,8 1,3 5,9 10,9 43 8,8 2,4 20,7 7,8 18,6 34,9 44 8,6 2,3 15,3 4,6 12,3 12, ,3 2,4 11,7 0,7 2,6 6,7 46 6,5 2,0 11,1 1,3 5,7 10,4 47 9,3 2,4 18,5 7,3 18,0 15,2 48 Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. b Od 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

12 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 6 (120). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem a całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji b całkowita niezdolność do pracy c częściowa niezdolność do pracy Nowotwory Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Ogó o 100,0 100,0 100,0 12 a 6,0 33,6 4,5 13 b 25,0 58,1 31,8 14 c 69,0 8,3 63, b o 100,0 100,0 100,0 16 a 8,9 39,0 5,7 17 b 27,7 54,1 32,3 18 c 63,4 6,9 62, o 100,0 100,0 100,0 10 a 10,6 38,2 11,7 11 b 29,4 54,8 60,9 12 c 60,0 7,0 27, o 100,0 100,0 100,0 14 a 11,8 38,0 7,9 15 b 30,7 55,2 33,5 16 c 57,5 6,8 58, o 100,0 100,0 100,0 18 a 6,1 39,0 5,8 19 b 26,2 53,6 34,9 20 c 67,7 7,4 59, b o 100,0 100,0 100,0 22 a 8,8 44,3 7,1 23 b 28,8 49,7 35,3 24 c 62,4 6,0 57,6 a Grupowanie jednostek chorobowych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. Męż 150 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

13 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE PRACY, GRUP CHOROBOWYCH a I PŁCI OSÓB BADANYCH Choroby układu nerwowego Choroby oka i przydatków oka Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego Choroby układu kostno- -stawowego mięśniowego i tkanki łącznej Pozostałe Lp. łem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,4 6,4 3,5 2,3 2,5 2, ,2 20,7 26,3 18,4 22,1 15, ,4 72,9 70,2 79,3 75,4 82, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,4 9,0 4,9 1,3 1,2 5, ,2 21,4 28,7 12,3 11,3 26, ,4 69,6 66,4 86,4 87,5 67, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,9 10,3 5,7 1,6 1,3 4, ,0 21,4 28,4 12,0 12,1 19, ,1 68,3 65,9 86,4 86,6 76, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,3 10,7 6,6 1,5 2,0 7, ,8 23,0 29,8 13,8 12,6 28, ,9 66,3 63,6 84,7 85,4 64,6 16 czyźni 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,9 5,9 3,3 2,7 1,8 2, ,5 18,0 30,1 20,9 20,1 17, ,6 76,1 66,6 76,4 78,1 80, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,3 7,9 4,7 1,9 0,8 5, ,9 18,6 32,6 17,1 10,6 28, ,8 73,5 62,7 81,0 88,6 66,1 24 Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. b Od 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

14 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 6 (120). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem a całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji b całkowita niezdolność do pracy c częściowa niezdolność do pracy Nowotwory Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Męż o 100,0 100,0 100,0 26 a 10,3 43,0 11,9 27 b 30,1 50,7 59,5 28 c 59,6 6,3 28, o 100,0 100,0 100,0 30 a 11,3 42,9 8,6 31 b 30,6 51,3 36,0 32 c 58,1 5,8 55, o 100,0 100,0 100,0 34 a 5,8 28,3 3,4 35 b 23,3 62,4 29,2 36 c 70,9 9,3 67, b o 100,0 100,0 100,0 38 a 9,0 34,0 4,5 39 b 26,1 58,2 29,6 40 c 64,9 7,8 65, o 100,0 100,0 100,0 42 a 11,1 33,3 11,5 43 b 28,3 58,9 62,6 44 c 60,6 7,8 25, o 100,0 100,0 100,0 46 a 12,8 32,8 7,3 47 b 30,8 59,3 30,9 48 c 56,4 7,9 61,8 a Grupowanie jednostek chorobowych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. Ko 152 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

15 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE PRACY, GRUP CHOROBOWYCH a I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.) Choroby układu nerwowego Choroby oka i przydatków oka Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego Choroby układu kostno- -stawowego mięśniowego i tkanki łącznej Pozostałe Lp. czyźni (dok.) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,4 9,1 5,2 1,9 0,9 5, ,9 18,7 31,7 16,4 11,6 23, ,7 72,2 63,1 81,7 87,5 71, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,7 9,3 5,6 1,2 1,5 7, ,9 20,7 32,2 17,6 11,5 29, ,4 70,0 62,2 81,2 87,0 63,4 32 biety 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,7 7,1 4,1 1,6 3,2 1, ,8 25,2 18,9 14,7 23,7 13, ,5 67,7 77,0 83,7 73,1 85, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,6 10,9 5,5 0,7 1,1 5, ,6 25,8 19,8 7,4 12,2 22, ,8 63,3 74,7 91,9 86,7 71, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,8 12,3 7,0 1,2 1,9 3, ,0 26,0 19,6 7,1 12,6 12, ,2 61,7 73,4 91,7 85,5 84, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,4 13,3 9,7 1,8 2,8 6, ,2 27,2 22,4 8,8 14,3 25, ,4 59,5 67,9 89,4 82,9 67,8 48 Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. b Od 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

16 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 7 (121). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG PRZEWIDYWANEGO OKRESU TRWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I JEJ STOPNIA WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem a niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji b całkowita niezdolność do pracy c częściowa niezdolność do pracy do 12 miesięcy Orzeczenia wydane na czas określony miesięcy miesięcy 37 miesięcy i więcej Orzeczenia bezterminowe o 100,0 32,8 27,2 18,7 0,8 20,5 a 100,0 38,0 17,6 8,1 0,6 35,7 b 100,0 35,3 25,2 16,8 0,9 21,8 c 100,0 31,5 28,7 20,4 0,7 18, o 100,0 45,3 26,3 11,7 0,4 16,3 a 100,0 47,1 18,6 6,0 0,4 27,9 b 100,0 46,6 26,1 11,4 0,5 15,4 c 100,0 44,5 27,4 12,7 0,4 15, o 100,0 52,4 26,0 7,7 0,4 13,5 a 100,0 48,9 18,7 6,3 0,6 25,5 b 100,0 50,2 27,2 8,6 0,5 13,5 c 100,0 54,2 26,8 7,4 0,3 11, o 100,0 52,3 26,7 6,8 0,5 13,7 a 100,0 46,0 18,2 6,1 0,5 29,2 b 100,0 48,4 28,1 8,4 0,7 14,4 c 100,0 55,6 27,7 6,2 0,3 10,2 TABL. 8 (122). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH a WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100,0 nowotwory ,3 1,8 2,8 3,2 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania ,3 9,4 8,9 10,3 choroby układu nerwowego ,6 7,9 7,6 8,1 choroby oka i przydatków oka ,8 0,8 0,8 0,8 choroby układu krążenia ,1 16,5 16,7 15,6 choroby układu oddechowego ,9 2,1 2,2 2,5 choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej ,3 25,7 23,7 22,2 pozostałe choroby ,7 35,8 37,3 37,3 a Od 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. 154 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

17 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII TABL. 9 (123). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO WEDŁUG WIEKU OSÓB BADANYCH I GRUP CHOROBOWYCH a Wiek WYSZCZEGÓLNIENIE 19 lat i mniej lat i więcej OGÓŁEM ,0 0,4 9,7 21,2 50,5 17,8 0, ,0 0,4 10,4 20,1 48,3 20,5 0, ,0 0,6 11,9 19,2 44,1 23,6 0, ,0 0,5 11,8 18,8 43,4 24,9 0,6 nowotwory ,0 0,9 14,7 21,4 45,2 16,7 1, ,0 0,9 14,7 20,0 41,0 23,2 0, ,0 1,0 12,8 21,2 40,7 23,4 0, ,0 0,7 13,7 18,7 39,7 25,7 1,5 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania ,0 0,1 6,4 24,4 55,8 13,2 0, ,0 0,0 7,1 20,8 56,2 15,6 0, ,0 0,2 8,7 18,6 52,3 20, ,0 0,1 9,1 18,5 51,5 20,6 0,2 choroby układu nerwowego ,0 0,3 9,5 24,8 52,0 13,2 0, ,0 0,3 8,3 24,2 52,2 14,9 0, ,0 0,4 8,0 23,6 49,2 18,5 0, ,0 0,2 9,4 20,9 48,1 21,0 0,4 choroby oka i przydatków oka ,0 0,4 13,0 22,8 48,1 15,3 0, ,0 13,7 20,3 47,7 18, ,0 0,0 18,8 22,6 37,6 19,9 1, ,0 1,9 13,0 24,2 34,8 25,6 0,5 choroby układu krążenia ,0 0,0 2,2 11,6 57,7 28,1 0, ,0 0,1 1,8 9,7 54,1 33,7 0, ,0 2,2 8,2 49,0 39,6 1, ,0 0,1 2,5 7,9 46,7 41,7 1,1 choroby układu oddechowego ,0 9,1 21,3 51,8 17,2 0, ,0 6,8 25,7 49,7 17, ,0 7,1 18,4 47,3 26,5 0, ,0 0,1 5,9 17,7 47,2 28,5 0,6 choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej ,0 0,8 13,8 23,1 44,6 16,9 0, ,0 0,1 5,8 19,5 52,6 21,8 0, ,0 0,2 7,4 18,9 48,8 24,2 0, ,0 0,2 7,5 18,0 48,3 25,5 0,5 pozostałe choroby ,0 0,5 11,8 22,7 48,1 16,5 0, ,0 0,9 18,8 23,8 40,0 16,1 0, ,0 1,2 20,7 23,5 36,3 17,7 0, ,0 0,9 19,7 23,3 36,1 19,3 0,7 a Od 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

18 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 10 (124). NATĘŻENIE a POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG WIEKU I PŁCI NIEZDOLNYCH DO PRACY Wiek LATA 19 lat i mniej lat i więcej Mężczyźni Kobiety a Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych). TABL. 11 (125). NATĘŻENIE a POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG WIEKU I STOPNIA NIEZDOLNOŚCI Wiek LATA 19 lat i mniej lat i więcej a Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych). 156 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

19 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII TABL. 11 (125). NATĘŻENIE a POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG WIEKU I STOPNIA NIEZDOLNOŚCI (dok.) Wiek LATA 19 lat i mniej lat i więcej Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Całkowita niezdolność do pracy Częściowa niezdolność do pracy a Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych). TABL. 12 (126). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY PRACOWNIKOM NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I PŁCI OSÓB BADANYCH WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem pracownicnicy ogółem pracow- ogółem pracownicy ogółem pracownicy OGÓŁEM ,0 83,8 100,0 83,7 100,0 82,6 100,0 81,9 Orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ,0 75,0 100,0 76,8 100,0 76,7 100,0 72,9 całkowitą niezdolność do pracy ,0 83,0 100,0 83,7 100,0 82,8 100,0 81,1 częściową niezdolność do pracy ,0 84,8 100,0 84,7 100,0 83,6 100,0 84,3 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

20 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 12 (126). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY PRACOWNIKOM NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE MĘŻCZYŹNI ,0 83,0 100,0 83,2 100,0 82,4 100,0 82,8 Orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ,0 76,9 100,0 79,5 100,0 80,3 100,0 77,2 całkowitą niezdolność do pracy ,0 82,9 100,0 83,5 100,0 83,2 100,0 82,6 częściową niezdolność do pracy ,0 83,6 100,0 83,5 100,0 82,4 100,0 84,0 KOBIETY ,0 84,9 100,0 84,4 100,0 83,0 100,0 80,5 Orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ,0 71,9 100,0 72,9 100,0 71,5 100,0 66,4 całkowitą niezdolność do pracy ,0 83,3 100,0 83,9 100,0 81,9 100,0 78,6 częściową niezdolność do pracy ,0 86,5 100,0 86,3 100,0 85,6 100,0 84,7 TABL. 13 (127). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDANYCH PRACOWNIKOM DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ I PŁCI OSÓB BADANYCH WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem pracownicnicy ogółem pracow- ogółem pracownicy ogółem pracownicy ogółem mężczyźnczyźni ogółem męż- ogółem mężczyźni ogółem mężczyźni OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo... 4,1 5,0 3,9 4,8 3,8 4,5 4,7 5,1 Rybołówstwo i rybactwo ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Górnictwo i kopalnictwo ,7 5,1 6,5 8,1 7,2 8,4 8,2 9,1 Przetwórstwo przemysłowe ,7 31,2 26,2 28,0 24,9 26,2 24,2 25,6 158 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

21 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII TABL. 13 (127). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDANYCH PRACOWNIKOM DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG SEKCJI GOSPODARKI NARODOWEJ I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem mężczyźnczyźni ogółem męż- ogółem mężczyźni ogółem mężczyźni Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę ,6 2,2 1,6 2,3 1,8 2,3 1,9 2,5 Budownictwo ,5 14,7 10,6 15,4 10,7 15,3 10,0 14,1 Handel i naprawy ,2 9,2 10,8 9,1 11,6 9,7 11,5 9,7 Hotele i restauracje ,2 0,7 1,3 0,8 1,2 0,7 1,2 0,7 Transport, gospodarka magazynowa i łączność ,5 8,2 5,9 7,5 5,4 6,9 5,2 6,1 Pośrednictwo finansowe ,1 0,6 1,3 0,7 1,2 0,7 1,2 0,7 Obsługa nieruchomości i firm.... 4,1 3,8 4,1 3,8 4,3 4,0 4,5 3,9 Administracja publiczna, obrona narodowa ,4 6,3 7,7 7,4 9,7 9,4 9,9 9,7 Edukacja ,5 2,1 4,7 2,1 4,0 1,8 3,3 1,7 Ochrona zdrowia i opieka społeczna ,0 3,5 8,9 3,5 7,0 2,7 5,6 2,4 Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna ,3 7,3 6,4 6,4 7,1 7,3 8,5 8,6 TABL. 14 (128). ORZECZENIA LEKARSKIE a WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W tym ustalające: WYSZCZEGÓLNIENIE razem niezdolność do pracy niezdolność do samodzielnej egzystencji całkowitą częściową uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego POLSKA a Bez orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

22 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 14 (128). ORZECZENIA LEKARSKIE a WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd.) W tym ustalające: WYSZCZEGÓLNIENIE razem niezdolność do pracy niezdolność do samodzielnej egzystencji całkowitą częściową uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie a Bez orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. 160 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

23 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII TABL. 14 (128). ORZECZENIA LEKARSKIE a WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PIERWSZORAZOWYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW (dok.) W tym ustalające: WYSZCZEGÓLNIENIE razem niezdolność do pracy niezdolność do samodzielnej egzystencji całkowitą częściową uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie a Bez orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

24 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 15 (129). NATĘŻENIE a POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI I WOJEWÓDZTW WYSZCZEGÓLNIENIE Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Całkowita niezdolność do pracy Częściowa niezdolność do pracy POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie a Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych). 162 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

25 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII TABL. 15 (129). NATĘŻENIE a POWSTAWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI I WOJEWÓDZTW (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Całkowita niezdolność do pracy Częściowa niezdolność do pracy Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie a Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych). ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

26 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 16 (130). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH WEDŁUG WIEKU, STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I PŁCI OSÓB BADANYCH WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem a całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji b całkowita niezdolność do pracy c częściowa niezdolność do pracy 19 lat i mniej Wiek lat i więcej o 100,0 0,2 3,0 8,9 36,7 43,2 4,6 3,4 a 100,0 0,3 3,5 7,9 22,6 33,3 12,7 19,7 b 100,0 0,3 3,9 9,2 32,3 43,7 6,6 4,0 c 100,0 0,1 2,4 8,9 41,0 44,4 2,5 0, o 100,0 0,1 2,9 8,5 36,6 44,3 4,5 3,1 a 100,0 0,2 3,5 7,6 22,7 35,0 12,9 18,1 b 100,0 0,3 4,3 9,4 32,0 43,6 6,5 3,9 c 100,0 0,1 2,2 8,2 40,5 46,0 2,4 0, o 100,0 0,1 2,8 8,2 35,4 46,3 4,2 3,0 a 100,0 0,1 3,3 7,2 22,2 36,4 13,2 17,6 b 100,0 0,2 4,5 10,0 31,7 43,2 6,2 4,2 c 100,0 0,0 2,1 7,7 38,5 48,8 2,3 0, o 100,0 0,0 2,6 7,8 33,3 49,3 4,2 2,8 a 100,0 0,1 3,1 7,0 21,3 38,1 13,1 17,3 b 100,0 0,1 4,5 10,0 30,6 45,1 5,8 3,9 c 100,0 0,0 1,9 7,2 35,7 52,1 2,5 0,6 Mężczyźni o 100,0 0,2 3,2 8,8 32,9 45,4 6,4 3,1 a 100,0 0,3 3,7 7,9 20,4 35,1 15,5 17,1 b 100,0 0,3 3,8 8,4 28,4 47,1 8,7 3,3 c 100,0 0,1 2,8 9,2 37,1 46,0 3,9 0, o 100,0 0,1 3,1 8,5 32,9 46,1 6,4 2,9 a 100,0 0,2 3,6 7,5 20,1 36,2 15,9 16,5 b 100,0 0,3 4,2 8,7 28,1 46,5 8,8 3,4 c 100,0 0,1 2,6 8,5 36,9 47,3 3,9 0,7 164 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

27 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII TABL. 16 (130). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH WEDŁUG WIEKU, STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I PŁCI OSÓB BADANYCH (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem a całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji b całkowita niezdolność do pracy c częściowa niezdolność do pracy 19 lat i mniej Wiek lat i więcej Mężczyźni (dok.) o 100,0 0,1 3,1 8,3 32,0 47,8 5,8 2,9 a 100,0 0,1 3,5 7,0 19,5 36,9 16,3 16,7 b 100,0 0,2 4,6 9,6 28,2 45,6 8,0 3,8 c 100,0 0,0 2,5 8,0 35,2 50,0 3,6 0, o 100,0 0,0 2,8 7,9 30,2 50,6 5,8 2,7 a 100,0 0,1 3,3 7,0 18,8 38,7 16,0 16,1 b 100,0 0,1 4,6 9,4 26,7 48,1 7,6 3,5 c 100,0 0,0 2,2 7,4 32,8 53,0 3,9 0,7 Kobiety o 100,0 0,2 2,6 9,0 42,1 40,2 2,1 3,8 a 100,0 0,3 3,1 7,9 25,8 30,7 8,8 23,4 b 100,0 0,3 4,0 10,4 38,2 38,6 3,5 5,0 c 100,0 0,1 1,9 8,5 46,2 42,2 0,6 0, o 100,0 0,1 2,6 8,4 41,8 41,9 1,9 3,3 a 100,0 0,3 3,3 7,8 26,4 33,3 8,5 20,4 b 100,0 0,3 4,4 10,4 38,0 39,2 3,1 4,6 c 100,0 0,1 1,7 7,7 45,4 44,2 0,5 0, o 100,0 0,1 2,4 8,0 40,2 44,3 1,9 3,1 a 100,0 0,1 3,0 7,6 26,1 35,6 8,6 19,0 b 100,0 0,2 4,5 10,8 37,2 39,0 3,4 4,9 c 100,0 0,0 1,7 7,2 43,0 47,2 0,5 0, o 100,0 0,0 2,3 7,9 37,8 47,3 1,8 2,9 a 100,0 0,0 2,7 7,0 25,1 37,2 9,0 19,0 b 100,0 0,1 4,4 11,0 36,4 40,6 3,0 4,5 c 100,0 0,0 1,5 7,0 39,8 50,8 0,5 0,4 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

28 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 17 (131). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH STWIERDZAJĄCYCH BRAK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH WEDŁUG WIEKU I PŁCI OSÓB BADANYCH Wiek LATA 19 lat i mniej lat i więcej ,0 0,2 5,1 14,9 52,5 25,9 0,7 0, ,0 0,1 4,3 12,5 51,6 30,4 0,6 0, ,0 0,1 3,9 11,0 47,4 36,5 0,7 0, ,0 0,0 3,5 9,9 44,9 40,5 0,8 0,4 Mężczyźni ,0 0,2 6,9 16,7 48,4 26,0 1,0 0, ,0 0,1 5,8 14,0 47,6 30,9 1,0 0, ,0 0,1 5,2 12,6 43,7 36,6 1,3 0, ,0 0,1 4,8 11,4 41,7 40,2 1,4 0,4 Kobiety ,0 0,2 3,2 13,0 56,9 25,8 0,2 0, ,0 0,1 2,8 10,9 55,8 29,8 0,2 0, ,0 0,1 2,5 9,3 51,1 36,5 0,2 0, ,0 0,0 2,1 8,4 48,2 40,8 0,2 0,3 166 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

29 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII TABL. 18 (132). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH WEDŁUG ZMIAN STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ PŁCI OSÓB BADANYCH WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100,0 Orzeczenia ustalające: dotychczasowy stopień niezdolności do pracy ,9 64,6 64,5 68,0 podwyższenie stopnia niezdolności do pracy ,8 11,2 10,8 10,9 obniżenie stopnia niezdolności do pracy ,6 10,5 9,3 7,8 brak niezdolności do pracy ,7 13,7 15,4 13,3 Mężczyźni OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100,0 Orzeczenia ustalające: dotychczasowy stopień niezdolności do pracy ,3 65,3 65,7 68,9 podwyższenie stopnia niezdolności do pracy ,2 11,8 11,3 11,6 obniżenie stopnia niezdolności do pracy ,9 10,8 9,5 7,8 brak niezdolności do pracy ,6 12,1 13,5 11,7 Kobiety OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100,0 Orzeczenia ustalające: dotychczasowy stopień niezdolności do pracy ,3 63,5 63,2 66,9 podwyższenie stopnia niezdolności do pracy ,3 10,4 10,0 10,1 obniżenie stopnia niezdolności do pracy ,2 10,2 9,0 7,6 brak niezdolności do pracy ,2 15,9 17,8 15,4 TABL. 19 (133). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH USTALAJĄCYCH ZMIANY STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH a ORZECZENIA USTALAJĄCE: o ogółem a dotychczasowy stopień niezdolności do pracy b podwyższenie stopnia niezdolności do pracy c obniżenie stopnia niezdolności do pracy d brak niezdolności do pracy OGÓŁEM o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 66,9 64,6 64,5 68,0 b 12,8 11,2 10,8 10,9 c 9,6 10,5 9,3 7,8 d 10,7 13,7 15,4 13,3 a Od 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

30 VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE TABL. 19 (133). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH USTALAJĄCYCH ZMIANY STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WEDŁUG GRUP CHOROBOWYCH a (dok.) ORZECZENIA USTALAJĄCE: o ogółem a dotychczasowy stopień niezdolności do pracy b podwyższenie stopnia niezdolności do pracy c obniżenie stopnia niezdolności do pracy d brak niezdolności do pracy w tym: nowotwory o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 47,5 47,6 46,8 49,4 b 35,1 34,0 31,9 30,1 c 17,0 17,5 20,2 19,6 d 0,4 0,9 1,1 0,9 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 76,8 75,7 77,1 80,6 b 13,5 11,8 11,0 10,6 c 9,0 10,9 10,0 7,4 d 0,7 1,6 1,9 1,4 choroby układu nerwowego o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 74,0 76,9 77,5 80,3 b 17,2 12,4 12,3 11,8 c 8,3 9,6 8,8 6,9 d 0,5 1,1 1,4 1,0 choroby układu krążenia o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 72,9 72,2 74,6 77,5 b 14,4 12,3 11,8 11,8 c 12,0 13,8 11,5 9,2 d 0,7 1,7 2,1 1,5 choroby układu oddechowego o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 76,4 77,0 77,8 80,5 b 13,3 11,0 9,8 9,7 c 9,4 10,0 9,5 7,6 d 0,9 2,0 2,9 2,2 choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 70,8 78,5 80,1 81,3 b 13,8 8,2 8,6 9,5 c 12,9 9,5 7,3 6,1 d 2,5 3,8 4,0 3,1 a Od 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. 168 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

31 ORZECZNICTWO LEKARSKIE VII TABL. 20 (134). STRUKTURA ORZECZEŃ LEKARSKICH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ PONOWNYCH WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I GRUP CHOROBOWYCH a ORZECZENIA USTALAJĄCE: o ogółem a całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji b całkowita niezdolność do pracy c częściowa niezdolność do pracy OGÓŁEM o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 8,5 9,0 8,9 8,7 b 30,6 27,0 24,0 22,7 c 60,9 64,0 67,1 68,6 w tym: nowotwory o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 34,9 35,7 34,0 32,4 b 45,5 43,8 41,6 40,6 c 19,6 20,5 24,4 27,0 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 9,5 9,2 8,5 8,0 b 43,1 37,2 34,2 32,7 c 47,4 53,6 57,3 59,3 choroby układu nerwowego o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 18,8 13,5 13,8 13,6 b 27,6 22,7 20,8 19,0 c 53,6 63,8 65,4 67,4 choroby układu krążenia o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 6,8 7,0 7,0 7,1 b 32,2 27,5 22,8 20,8 c 61,0 65,5 70,2 72,1 choroby układu oddechowego o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 4,9 4,6 4,1 3,6 b 30,8 24,5 20,1 17,2 c 64,3 70,9 75,8 79,2 choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej o 100,0 100,0 100,0 100,0 a 6,1 3,2 3,4 3,6 b 25,0 14,7 12,4 11,9 c 68,9 82,1 84,2 84,5 a Od 2000 r. dostosowano sposób agregacji jednostek chorobowych ściśle do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2018 roku

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2018 roku Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2018 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracował: Małgorzata Łabęcka, Andrzej Kania Wydział Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2017 roku

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2017 roku Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2017 roku DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowali: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania Wydział Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU Warszawa 2006 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU Warszawa 2005 SPIS TREŚCI str. Wprowadzenie 5 1. Orzecznictwo lekarskie w 2004 roku 8 2.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2007 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Warszawa 2008 Opracował:

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2006 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Warszawa 2007 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2018 roku

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2018 roku Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2018 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracował: Andrzej Kania, Małgorzata Łabęcka Wydział Badań Statystycznych Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2008 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Warszawa 2009 Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2013 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2012 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2017 roku

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2017 roku Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2017 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Wydział Badań Statystycznych Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2003 roku z powodu wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy oraz chorób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2008 r. 0 2 500 5 000 7 500 WARSZAWA, maj 2009 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH D Zachodniopomorskie Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-M azurskie Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie M azowieckie Łódzkie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK DOCHODY PLANOWANE W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej 33,12% Inne środki zagraniczne 0,02%

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2018 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych D

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2018 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych D Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2018 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2009 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 WARSZAWA, maj 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2009 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Warszawa 2010 Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2010 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2004 roku z powodu wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy oraz chorób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2004 ROKU Warszawa 2006 Opracowała Akceptowała Małgorzata Łabęcka Hanna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2011 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PO UPŁYWIE DWÓCH LAT OD ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ, KTÓREJ ZOSTALI PODDANI W 2003 ROKU W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2003 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2003 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2003 ROKU Warszawa 2005 Spis treści 1. Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2008 ROKU Warszawa 2010 Opracowały: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2017 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji

Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2017 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2017 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2014 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2016 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2005 roku z powodu wypadków i chorób zawodowych Warszawa 2006 Opracował: Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z. Nowak - Kapusta Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiadała odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (osoba niepełnosprawna prawnie) lub osoba, która takiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2015 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2017 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2017 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2017 roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018 Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych kwiecień 2019 r. Pracujący emeryci W XII 2018 r. 747,2 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie

Bardziej szczegółowo

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH w % przeciętnego wynagrodzenia 60 58 56 54 52 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Spis treści Uwagi wstępne...............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r. Warszawa 2017 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2012 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2016 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji

Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2016 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2016 roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W LATACH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W LATACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W LATACH 2006-2007 Warszawa 2008 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu województwa w 2015 roku Wyszczególnienie Plan na Wykonanie 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2012 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2015 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowały Ewa Karczewicz Agnieszka Sikora Niniejsza publikacja jest pierwszą edycją z zakresu absencji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2014 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Absencja chorobowa w 2018 roku

Absencja chorobowa w 2018 roku Absencja chorobowa w 2018 roku DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracowały: Ewa Karczewicz Agnieszka Sikora Wydział Badań Statystycznych Akceptowała: Hanna Zalewska Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2013 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Ubezpieczenie rentowe (I) Niezdolność do pracy, a niepełnosprawność. Niezdolność do pracy, jako ryzyko socjalne w systemie zabezpieczenia społecznego podlega odrębnej

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2009 ROKU Warszawa 2011 Opracowały: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2014 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2016 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Izabela Tomczyk Agnieszka Sikora Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo