I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 1. Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 1. Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i"

Transkrypt

1 Gdańsk,

2 I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 1. Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i kadrach narodowych polskich związków sportowych poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo. 2. Programem objęci są zawodnicy w kategoriach wiekowych młodzika i juniora młodszego zwani dalej Kadrą Wojewódzką. 3. Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych przez Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej Ministrem, z zastrzeżeniem możliwości uczestnictwa zawodnika tylko w jednej akcji w danym czasie.

3 II. RODZAJ ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadanie związane ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych obejmujące następujące działania: 1) szkolenie zawodników Kadry Wojewódzkiej w sportach i kategoriach wiekowych wykazanych w załączniku nr 1 do Programu; 2) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM).

4 l.p. Sport kategoria wiekowa młodzik junior młodszy 1 badminton X X 2 baseball X 3 biathlon X X 4 bilard X 5 boks K i M X X 6 brydż sportowy X 7 curling X X gimnastyka: artystyczna X X 8 sportowa X X akrobatyka (zespoły) X trampolina X X 9 golf X 10 hokej na lodzie M X X 11 hokej na trawie K i M X X 12 jeżdziectwo X X 13 judo K i M X X 14 kajakarstwo X X 15 kajak polo X 16 karate fudokan X 17 karate kyokushin X 18 karate tradycyjne X 19 karate WKF X 20 kickboxing* 21 kolarstwo X X 22 koszykówka K i M X 23 kręglarstwo X 24 lekka atletyka X 25 łucznictwo X

5 26 łyżwiarstwo figurowe X X 27 łyżwiarstwo szybkie: tor długi X X short track X X narciarstwo: alpejskie X X 28 klasyczne X X snowboard X X 29 orientacja sportowa X 30 pięciobój nowoczesny X X 31 piłka nożna K X X 32 piłka nożna M X 33 piłka ręczna K i M X X 34 piłka siatkowa K i M X 35 piłka siatkowa plażowa K i M X pływanie X 36 piłka wodna M X pływanie synchroniczne X skoki do wody X 37 podnoszenie ciężarów X X 38 rugby M X X 39 sporty saneczkowe: tory lodowe X X tory naturalne X 40 sporty motorowe (karting) X 41 sporty wrotkarskie X 42 strzelectwo sportowe X X 43 sumo X 44 szachy X 45 szermierka X X 46 taekwondo ITF X 47 taekwondo olimpijskie X X 48 tenis X 49 tenis stołowy X X 50 triathlon 51 unihokej X 52 warcaby (100 polowe) X 53 wioślarstwo X X 54 zapasy K i M X X 55 żeglarstwo X

6 l.p. sport termin od termin do miejsce 1 łyżwiarstwo figurowe Gdańsk 2 orientacja sportowa Rumia/Wejherowo/Trójmiasto 3 brydż sportowy kajakarstwo slalomowe Człuchów 5 kajakarstwo klasyczne Człuchów 6 karate tradycyjne Wejherowo 7 kolarstwo Ostrzyce 8 łucznictwo Gdańsk 9 rugby 10 strzelectwo sportowe 11 szachy pomorskie 12 taekwondo ITF Gdańsk 13 zapasy klasyczne Żukowo

7 Dofinansowaniu podlegają zawody krajowe MMM organizowane zgodnie z poniższymi założeniami: 1) zawody muszą być rozgrywane zgodnie z zasadami dla poszczególnych sportów zawartymi w regulaminie SSM; 2) zawody rozgrywane są w strefach wskazanych w regulaminach szczegółowych SSM dla każdego sportu.

8 Sędziom zamiejscowym przyznaje się: a) zwrot kosztów przejazdu, b) wyżywienie i zakwaterowanie, c) ryczałt sędziowski - do 60 zł przy zawodach do 5 godzin, - do 75 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin, - do 90 zł przy zawodach powyżej 8 godzin. Sędziom miejscowym przyznaje się: a) ryczałt sędziowski - do 60 zł przy zawodach do 5 godzin, - do 75 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin, - do 90 zł przy zawodach powyżej 8 godzin b) wyżywienie. Sędziemu głównemu zamiejscowemu przyznaje się: a) zwrot kosztów przejazdu, b) wyżywienie i zakwaterowanie, c) ryczałt sędziowski - do 85 zł przy zawodach do 5 godzin, - do 110 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin, - do 160 zł przy zawodach powyżej 8 godzin.

9 1. Wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego. 2.Ryczałty sędziowskie i delegacje sędziowskie: - ryczałt/ekwiwalent - wyżywienie - zakwaterowanie - opłata klimatyczna/miejscowa - koszty przejazdu. 3. Zabezpieczenie medyczne zawodów. 4. Obsługa techniczna, obsługa biura zawodów i porządkowa. 5. Paliwo do zabezpieczenia zawodów. 6. Nagrody regulaminowe (medale, dyplomy). 7. Ubezpieczenie zawodów. 8. Zakup sprzętu sportowego jednorazowego użytku niezbędnego do przeprowadzenia zawodów.

10 III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 1. Na realizację Programu Minister przeznacza kwotę ,00 zł ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok Wysokość dofinansowania dla województwa pomorskiego wynosi zł IV. Termin realizacji zadania 1. Termin realizacji Termin realizcji zadań jednostkowych do , zadania po tylko po indywidualnym uzgodnieniu z dyrektorem PFS.

11 V. ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 1. SZKOLENIE KADRY WOJEWÓDZKIEJ 1.1. Zasady dofinansowania Kadry Wojewódzkiej Kadra Wojewódzka stanowi bezpośrednie zaplecze kadr narodowych młodzików i juniorów młodszych polskich związków sportowych (zwanych dalej pzs ) Zawodnicy objęci Programem muszą posiadać: 1) numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r. poz. 388, 1337, 1864 i 2281); 2) licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs; 3) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu Limity zawodników szkolenia Kadry Wojewódzkiej realizowanego z dofinansowaniem ze środków FRKF ustala się dla każdego województwa na podstawie: 1) w kategorii wiekowej młodzik aktualnej informacji GUS o populacji dzieci w wieku lat; 2) w kategorii juniora młodszego wyników sportowych współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży osiągniętych przez województwo w roku poprzedzającym dofinansowanie Programu przez zawodników w kategorii juniora młodszego i juniora.

12

13 W ramach szkolenia objętego dofinansowaniem średnia liczba dni szkoleniowych wynosi: 1) dla młodzików - 21 dni szkolenia; 2) dla juniorów młodszych - 40 dni szkolenia. Stawki dofinansowania os/dnia szkolenia wynoszą odpowiednio: 1) Kadra Wojewódzka Juniorów młodszych: MSiT = 75 zł, Środki własne = 10 zł. 2) Kadra Wojewódzka Młodzików: MSiT = 40 zł, UMWP = 30 zł, Środki własne = 10 zł. Brak możliwości realizacji zadań zagranicznych

14 Należy złożyć w PFS w formie papierowej podpisanej przez trenera koordynatora i OZS oraz w przesłać na adres: Dokumentacja: Wykaz szkolonych zawodników zał. 10 Wykaz kadry trenerskiej zał. 11 Program szkolenia roczny Preliminarz roczny

15 1.2 Organizacja szkolenia Kadry Wojewódzkiej Wnioskodawca odpowiada za realizację szkolenia sportowego w oparciu o program zatwierdzony przez: 1) pzs dla zawodników kategorii wiekowej juniora młodszego; 2) wojewódzkie okręgowe związki sportowe (zwane dalej wozs ) dla zawodników kategorii wiekowej młodzik (w przypadku braku wozs, program zatwierdza pzs) Zawodnicy są kwalifikowani do Kadry Wojewódzkiej danego sportu przez trenerów koordynatorów na podstawie: 1) wyników sportowych; 2) wyników testów sprawności ogólnej i specjalnej opracowanych lub wskazanych przez pzs; 3) aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej; 4) opinii trenerów klubowych dotyczących prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników.

16 Wykazy zawodników zakwalifikowanych do Kadry wojewódzkiej muszą być zatwierdzone zgodnie z pkt , odpowiednio przez pzs lub wozs. Zatwierdzone wykazy szkolonych zawodników Wnioskodawca składa jako załącznik do umowy Wykaz trenerów koordynatorów i trenerów współpracujących oraz plany szkoleniowe muszą zostać zaakceptowane, zgodnie z pkt , odpowiednio przez pzs lub wozs Zmiany w Kadrze Wojewódzkiej przeprowadzane są raz w roku, w terminie zależnym od specyfiki funkcjonowania danego sportu. Wnioskodawca informuje Departament Sportu Wyczynowego o zmianach w składach przesyłając aktualny wykaz zawodników zatwierdzony zgodnie z pkt , odpowiednio przez pzs lub wozs, szkolonych w danym sporcie, niezwłocznie po dokonaniu korekt, drogą elektroniczną Wnioskodawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji związanej z realizowaną akcją uwzględniając: 1) program szkolenia realizowanego podczas akcji (termin i adres realizacji); 2) wykaz szkolonych zawodników wraz ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych; 3) preliminarz kosztów akcji szkoleniowej; 4) inne dokumenty, w tym: aktualne orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu, dziennik zajęć.

17 Program zgrupowania/konsultacji: program szkolenia realizowanego podczas akcji, preliminarz kosztów akcji szkoleniowej; wykaz szkolonych zawodników, kadra szkoleniowa, harmonogram czasowy akcji, Inne: zgoda rodziców lub opiekunów prawnych składana wraz z planami rocznymi dla wszystkich zawodników powołanych do KW bez tego dok. zawodnik nie będzie zgłoszony do KW aktualne orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu (wydane przez lekarza medycyny sportowej) składane wraz z planami rocznymi oraz aktualizowane przy każdym zadaniu, tak aby każdy zawodnik uczestniczący w zadaniu miała w tym czasie aktualne badania.

18 Kserokopie badań potwierdzone za zgodność z oryginałem proszę składać wraz z preliminarzem (ew. z rozliczeniem) zadania. Proszę o nieprzesyłanie skanów badań do PFS. Zawodnicy, którzy w momencie złożenia rozliczenia zadania nie mają złożonych w PFS aktualnych badań lekarskich mogą być finansowani tylko ze środków własnych będzie wystawiona faktura na OZS.

19 10 dni przed planowanym terminem zadania

20 Stawka PREMILINARZ ŚRODKI L.p. Rodzaj kosztów osoby x dni x zł MSiT UMWP własne - fakturowane własne deklaratywne Łącznie 1 Zakwaterowanie 2 Wyżywienie 3 Najem obiektów 4 Opłata kadry szkol. 5 Transport sprzętu 6 Opieka lekarska 7 Pomoce szkoleniowe 8 Paliwo 9 Koszty podróży 10 Inne: R A Z E M UWAGA: pól zaciemnionych proszę nie wypełniać 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporządzil dnia... Trener Koordynator Osoba odpowiedzialna z ramienia dyscypliny Zatwierdzono do realizacji ze środków PFS (słownie): data złożenia Kierownik Wyszkolenia Główny Księgowy Dyrektor

21 Preliminarz Naliczenie kosztów zadania na podstawie: Liczby zawodników (max. limit, ew. gr. szk.), Liczby dni szkolenia, Stawki os/dnia. Np. KWM - 10 zawodników, 10 dniowe zgrupowanie, stawka 80 zł 10x10x80 zł = 8000 zł (w tym: MSiT = 4000 zł, UMWP = 3000 zł, środki własne = 1000 zł), Trenerów nie należy ujmować w stawce naliczeniowej, natomiast możemy ich finansować (pobyt) ze stawki naliczeniowej na zawodników (koszt os/dnia jest niższy niż wynika to ze stawki naliczeniowej).

22 Preliminarz Koszty dzielone są proporcjonalnie: np. przy niepełnej stawce naliczeniowej KWM = 70 zł (100%): MSiT = 35 zł (50%); UMWP = 26,25 zł (37,5%); Śr. własne = 8,75 zł (12,5%).

23 L.p Nazwisko i imię Kadra szkoleniowa LISTA UCZESTNIKÓW rok ur. KLUB Nr zawodnika na liście Kadry i jej oznaczenie np. 3 KWM L.p. nazwisko i imię tytuł szkoleniowy, klub ilość godz. pracy 1 2 PROGRAM SZKOLENIA Rozruch Trening przedpołudniowy Trening popołudniowy Czas Główny Czas Główny Czas Data trwania akcent Opis treningu trwania akcent Opis treningu trwania HARMONOGRAM CZASOWY AKCJI SZKOLENIOWEJ 1 Pobudka godz 2 Rozruch poranny godz 3 Sniadanie godz 4 godz 5 godz 6 Obiad godz 7 godz 8 godz 9 10 Kolacja godz 11 godz 12 godz 13 Cisza nocna godz

24 Przy kwocie > zł u jednego usługodawcy obowiązuje umowa (PFS-usługodawca) składana wraz z preliminarzem (zgodna z preliminarzem). Zaliczki: gotówkowe/przelewowe składane wraz z preliminarzem, Umowy zlecenia składane wraz z preliminarzem

25 Zatwierdzenie programu zadania przez PFS powoduje uruchomienie środków finansowych na daną akcję.

26 Szkoleniowiec podczas zadania powinien posiadać: 1. Zatwierdzony preliminarz zadania, 2. Listę uczestników, 3. Program szkolenia, 4. Rozkład/harmonogram dnia, 5. Badania lekarskie zawodników, szkoleniowców, 6. Ubezpieczenie, 7. Regulamin akcji, 8. Plan zakwaterowania, 9. Uprawnienia szkoleniowe/licencję trenera, 10.Dziennik treningowy może być prowadzony elektronicznie. Uwaga: pozycje 1, 2, 3, 4 - Program zadania - składany na 10 dni przed realizacją zadania, zatwierdzony w PFS. Należy składać w 2 egzemplarzach - 1 egzemplarz po zatwierdzeniu wraca do OZS

27 Ubezpieczenie NNW W przypadku zdarzenia/wypadku szkodę na podstawie polisy zgłasza trener lub rodzic. Trener powinien zamieścić informację o zdarzeniu wraz z załączoną dokumentacją medyczną w sprawozdaniu z realizacji zadania.

28 Maksymalnie do 14 dni po realizacji zadania Liczba przepracowanych godzin: 0 dydaktycznych teoretycznych w tym: przygotowanie techniczne: przygotowanie taktyczne przygotowanie fizyczne przygotowanie psychiczne opracował:... czytelny podpis + kserokopia dziennika treningowego z realizacją programu szkoleniowego zadania

29 Sprawozdanie merytoryczne (z realizacji): Wnioski org.-szkoleniowe, Konsultacje szkoleniowe/zgrupowania: załączona realizacja programu szkolenia kserokopia z dziennika treningowego. Dziennik treningowy - składany wraz z rocznym sprawozdaniem merytorycznym z realizacji programu. Konsultacje startowe: wyniki i ocena startu zawodników.

30

31

32 faktury/rachunki/ umowy zlecenia: Wystawione bezpośrednio na PFS, Termin usługi/zadania w treści faktury/w uwagach na fakturze/ ew. prawidłowa data dokonania (zakończenia) dostawy, data wykonania usługi.

33 Oświadczenie Oświadczam, że w przypadku braku akceptacji rocznego programu szkolenia lub listy zawodników Kadry Wojewódzkiej Juniorów młodszych (w przypadku braku OZS w danym sporcie również Kadry Wojewódzkiej Młodzików) przez Polski Związek Sportowy,.. (OZS/komisja regulaminowa) zobowiązuje się do pokrycia kosztów zadania Kadry Wojewódzkiej ze środków Budżetu podstawowego OZS (dział. II) lub ze środków własnych. podpis os. upoważnionej z OZS/komisji regulaminowej

34 W czasie zgrupowań ogólnorozwojowych, powinny być realizowane testy sprawności ogólnej i specjalistycznej opracowane lub wskazane przez pzs W ramach zadania dopuszcza się organizację szkolenia ze środków FRKF na zasadach akcji miejscowych. Maksymalną stawkę dofinansowania na zawodnika określa Katalog kosztów Koszty przejazdu zawodników i szkoleniowców (trenerów) na akcje szkoleniowe ponoszone są ze środków własnych Wnioskodawcy lub z innych źródeł Zawodnik może być szkolony w kilku sportach pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody DSW Zawodnik zakwalifikowany do Kadry Wojewódzkiej: 1) może być dofinansowany z innych programów w MSiT (kadra narodowa) pod warunkiem, że szkolenie zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych przez Ministra z uwzględnieniem uczestnictwa zawodnika tylko w jednej akcji szkoleniowej; 2) nie może być uczniem: NSMS, OSSM oraz placówek sportowych współpracujących z pzs na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 1129).

35 Zasady dofinasowania szkoleniowców maksymalne wysokości wsparcia ze środków publicznych wynagrodzeń szkoleniowców Kadry Wojewódzkiej i osób współpracujących

36 Po podziale limitów na poszczególne sporty podana zostanie kwota dofinansowania dla szkoleniowców w poszczególnych sportach, która będzie proporcjonalna do wymiaru szkolenia (l. os/dni). Podana kwota zostanie podana danemu OZS do dyspozycji z możliwością przeznaczenia na: Wynagrodzenie trenera koordynatora (termin umowy do uzgodnienia z PFS), Wynagrodzenie szkoleniowców za szkolenie podczas akcji, (z zastrzeżeniem, że jeśli trener koordynator otrzymuje wynagrodzenie z umowy długoterminowej np. 6 m-cy, nie może otrzymać wynagrodzenia ze środków MSiT przy zadaniach odbywających się w tym samym czasie)

37 KWJm w stawce naliczeniowej 75 zł ze środków MSiT nie ma wynagrodzenia trenera! Wynagrodzenie trenera jest możliwe tylko ze środków śr. własnych lub dodatkowych środków na wynagrodzenia. KWM wynagrodzenie trenera w stawce naliczeniowej jest możliwe tylko ze środków UMWP, śr. własnych lub dodatkowych środków na wynagrodzenia.

38 Zmiany bieżące: Każdą zmianę miejsca, terminu, składu osobowego uczestników akcji należy przekazać do działu szkolenia PFS w formie mailowej na min. 3 dni przed pierwotnym terminem rozpoczęcia akcji wymaga ona zatwierdzenia przez PFS i zgłoszenia do MSiT przed terminem realizowanego zadania. Brak zgłoszenia zmiany skutkuje pomniejszeniem budżetu danego sportu o planowany koszt akcji.

39 Plan po zmianach: Dotyczy informacji zawartych w dokumentacji planów rocznych: Program szkolenia, Wykaz kadry szkoleniowej, Lista zawodników 1 raz w roku w dowolnym terminie, Preliminarz roczny nie zatwierdza PZS. Każda zmiana kwoty zrealizowanego zadania w stosunku do planu skutkuje koniecznością dokonania korekty. PPZM również wymaga zatwierdzenia przez OZS/PZS

40 Ustala się zasady dofinansowania wynagrodzeń szkoleniowców pracujących z zawodnikami w kategorii juniora i juniora młodszego działanie Trener : 1) na podstawie wyników współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej za rok 2015 opracowanych przez Zespół Sportu Młodzieżowego 1) w kategoriach wiekowych juniora młodszego i juniora w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich, ustala się wysokość dofinansowania dla poszczególnych województw; 2) wysokość środków finansowych, o których mowa w pkt 1 określa Minister w podziale na sporty i kluby na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kluby w końcowej klasyfikacji systemu sportu młodzieżowego 2) ; 3) dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje trenerom, którzy łącznie spełnili następujące warunki: a) szkoleni przez nich zawodnicy zdobyli minimum 16 punktów we współzawodnictwie, o którym mowa w pkt pkt 1, b) zostali pozytywnie ocenieni przez wojewódzkiego trenera koordynatora w danym sporcie, c) posiadają licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uprawnienia trenera do prowadzenia szkolenia w sporcie, w którym prowadzi współzawodnictwo dany pzs; 1) Zespół Sportu Młodzieżowego związany z działalnością wspierającą i kontrolną sportu młodzieżowego, funkcjonujący w Instytucie Sportu Państwowym Instytucie Badawczym z/s w Warszawie. 2) System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej. Corocznie publikowane są wyniki współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym stanowiącą jego ocenę funkcjonowania. SSM udostępniony jest pod adresem:

41 4) wniosek o przyznanie dofinansowania do wynagrodzenia składają do Wnioskodawcy: a) uprawnione kluby sportowe posiadające licencję właściwego pzs, b) trener koordynator sportu młodzieżowego Wnioskodawcy w imieniu szkoleniowców pracujących w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (OSSM), niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego (NSMS) i publicznych szkołach mistrzostwa sportowego (SMS) lub inne osoby wskazane przez Wnioskodawcę; 5) wniosek o przyznanie dofinansowania do wynagrodzenia zawiera: a) imię i nazwisko trenera, b) nr wydanej licencji przez właściwy pzs lub inny dokument potwierdzający uprawnienia trenera do prowadzenia szkolenia w sporcie, w którym prowadzi współzawodnictwo dany pzs, c) zatwierdzoną przez trenera koordynatora poszczególnych sportów lub trenera koordynatora sportu młodzieżowego Wnioskodawcy listę zawodników objętych szkoleniem przez trenera w 2015 roku wraz z liczbą punktów uzyskanych przez nich w zawodach o których mowa w pkt 1;

42 6) W przypadku przekazania zawodnika do szkolenia w szkole mistrzostwa sportowego, niepublicznej szkole mistrzostwa sportowego, ośrodku szkolenia sportowego młodzieży punkty za wyniki osiągnięte w 2015 r. przyznaje się trenerowi przekazującemu zawodnika zgodnie z następującymi zasadami: a) pierwszy i drugi rok szkolenia 100%, b) trzeci rok i powyżej trzech lat według proporcji po 50% dla trenera z klubu przekazującego i prowadzącego szkolenie w placówce sportowej. 7) Wnioskodawca zawiera umowę na prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży: a) na 1 miesiąc dla wypłat do zł, b) na 2 miesiące dla wypłat powyżej zł do 6000 zł, c) na 3 miesiące dla wypłat powyżej zł do zł, d) na 4 miesiące dla wypłat powyżej zł do zł, e) na 5 miesięcy dla wypłat powyżej zł. 8) maksymalna wartość dofinansowania do wynagrodzenia dla trenera nie może przekroczyć zł brutto rocznie i 3000 zł brutto miesięcznie (pochodne zostaną opłacone przez Wnioskodawcę ze środków MSiT). 9) Wnioskodawca na podstawie zawartych umów składa do MSiT wykaz trenerów, którym przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia. 10) Wysokość wnioskowanego wynagrodzenia jest proporcjonalna do liczby zdobytych punktów.

43 Dziękuję za uwagę

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka Warszawa, 26 stycznia 2016 r. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka BM-WRP/0700/2/2016/4 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 1. Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 1. Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i Gdańsk, 9.02.2017 I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 1. Celem Programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i kadrach narodowych polskich związków

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z TRENERAMI. czwartek, 03 marzec 2016 r.

SPOTKANIE Z TRENERAMI. czwartek, 03 marzec 2016 r. SPOTKANIE Z TRENERAMI czwartek, 03 marzec 2016 r. PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY ZWIĄZANEGO

Bardziej szczegółowo

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe.

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku A. Młodzieżowiec I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Terminy i

Bardziej szczegółowo

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku. A. Młodzieżowiec (*2012)

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku. A. Młodzieżowiec (*2012) B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2012) A. Młodzieżowiec I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe.

Bardziej szczegółowo

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2008) I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku

UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku UCHWAŁA NR XL/333/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Lęborskiego za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

Bardziej szczegółowo

System Sportu Młodzieżowego Komunikat nr 7/2017. Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z dnia 30 listopada 2017 roku

System Sportu Młodzieżowego Komunikat nr 7/2017. Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z dnia 30 listopada 2017 roku 1 System Sportu Młodzieżowego Komunikat nr 7/2017 Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z dnia 30 listopada 2017 roku Klasyfikacja województw (korekta z 4 grudnia 2017) LP Sport młodzieżowiec

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XL/333/2014 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO. z dnia 29 lipca 2014 r.

Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XL/333/2014 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO. z dnia 29 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 2767 UCHWAŁA NR XL/333/2014 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOFINASOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY

PROGRAM DOFINASOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY PROGRAM DOFINASOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY ZWIĄZANEGO ZE SZKOLENIEM I WSPÓŁZAWODNICTWEM ZAWODNIKÓW

Bardziej szczegółowo

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych:

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych: Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Świętokrzyskiego Kuratora na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 9 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 26 stycznia 2016 r.

DECYZJA NR 9 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 26 stycznia 2016 r. DECYZJA NR 9 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania z obszaru wspierania szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY ZWIĄZANEGO ZE SZKOLENIEM I WSPÓŁZAWODNICTWEM ZAWODNIKÓW

Bardziej szczegółowo

W ostatnich dniach maja na torze w Gostyniu rozegrane zostały już piąty rok z rzędu zawody kartingowe o Puchar Ministra Edukacji Narodowej.

W ostatnich dniach maja na torze w Gostyniu rozegrane zostały już piąty rok z rzędu zawody kartingowe o Puchar Ministra Edukacji Narodowej. W ostatnich dniach maja na torze w Gostyniu rozegrane zostały już piąty rok z rzędu zawody kartingowe o Puchar Ministra Edukacji Narodowej. Wiele lat temu zawody wtedy rozgrywane o Puchar Ministra Oświaty

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR... MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1

DECYZJA NR... MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 3 DECYZJA NR.... MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 I~ Li&t " J z dnia... ~oó Qf.lU.lti.. 2013 roku w sprawie wprowadzenia,,programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2018 r. Poz. 20 DECYZJA NR 14 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 6 lutego 2018 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2018 r. Poz. 20 DECYZJA NR 14 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 6 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, dnia 6 lutego 2018 r. Poz. 20 DECYZJA NR 14 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia Programu dofinansowania ze

Bardziej szczegółowo

1. ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(dz.u r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.60),

1. ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(dz.u r. poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.60), Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2019 r. Poz. 3 DECYZJA NR 1 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 15 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 15 stycznia 2019 r. Poz. 3 DECYZJA NR 1 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 15 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, dnia 15 stycznia 2019 r. Poz. 3 DECYZJA NR 1 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia Programu dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Część A. I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych: 1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Część A. I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych: 1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/248/12. Rady Miasta Zielonka. z dnia 29 października 2012r.

Uchwała Nr XXV/248/12. Rady Miasta Zielonka. z dnia 29 października 2012r. Uchwała Nr XXV/248/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych Na podstawie art. 31 ust 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie

Bardziej szczegółowo

Zasady przeliczania ocen ze studiów pierwszego stopnia na punkty egzaminacyjne

Zasady przeliczania ocen ze studiów pierwszego stopnia na punkty egzaminacyjne Zasady przeliczania ocen ze studiów pierwszego stopnia na punkty egzaminacyjne Załącznik nr 2 Średnia ocen ze studiów I stopnia Skala ocen do 5 Punkty egzaminacyjne 4,70 i więcej 20 4,50 4,69 18 4,30 4,49

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ Załącznik nr 1 do Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży, ogłoszonego decyzją nr 2 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 stycznia 2017 roku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Organizatorzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Lubuska Federacja Sportu

R E G U L A M I N. Organizatorzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Lubuska Federacja Sportu R E G U L A M I N Organizatorzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Lubuska Federacja Sportu I. Organizatorzy Gospodarzem Finałów XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia. projekt z dnia 16 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów

Bardziej szczegółowo

POZIOM SPORTOWY WIELKOPOLSKI W 2015

POZIOM SPORTOWY WIELKOPOLSKI W 2015 POZIOM SPORTOWY WIELKOPOLSKI W 215 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe Wojewódzki Zespół Metodyczno Szkoleniowy Kierownik Wyszkolenia Dawid Gluza WOJEWÓDZTWA W SSM W ROKU 215 MIEJSCE i UDZIAŁ% w PUNKTACJI

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WAŻNE TERMINY: 1.Składanie dokumentów do wybranych szkół (wniosek) Od 14 kwietnia 2014r. do 25 czerwca 2014r. do godz.13:00 2.Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie organizacyjne dotyczące szkolenia młodzieży w roku 2013. 28.03.2013 Dawid Gluza

Spotkanie organizacyjne dotyczące szkolenia młodzieży w roku 2013. 28.03.2013 Dawid Gluza Spotkanie organizacyjne dotyczące szkolenia młodzieży w roku 2013 28.03.2013 Dawid Gluza Plan Prezentacji Kryteria podziału miejsc dodatkowych na poszczególne sporty dla KWJ i KWM w 2013 Założenia i zasady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STYPENDIUM SPORTOWE BURMISTRZA GOLUBIA-DOBRZYNIA za osiągnięte wyniki sportowe w 2016r.

WNIOSEK O STYPENDIUM SPORTOWE BURMISTRZA GOLUBIA-DOBRZYNIA za osiągnięte wyniki sportowe w 2016r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2017 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6.02.2017 r. WNIOSEK O STYPENDIUM SPORTOWE BURMISTRZA GOLUBIA-DOBRZYNIA za osiągnięte wyniki sportowe w 2016r. A. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 Część A Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na

Bardziej szczegółowo

1. Organizator Organizatorem MMP jest klub lub organizacja wyznaczona przez właściwy polski związek sportowy.

1. Organizator Organizatorem MMP jest klub lub organizacja wyznaczona przez właściwy polski związek sportowy. B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2016) A. Młodzieżowiec Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorem MMP jest klub lub organizacja wyznaczona przez właściwy polski związek sportowy.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH. Zarządzenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2013 roku

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH. Zarządzenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2013 roku REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH Zarządzenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2013 roku O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ: ZASADNICZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego na rok szkolny 2015/2016 Wykaz punktowanych osiągnięć kandydata do III LO Na podstawie Komunikatu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA. historii, - z rozszerzonym j. polskim, wiedzą o społeczeństwie, geografią: z wiedzy o

KRYTERIA. historii, - z rozszerzonym j. polskim, wiedzą o społeczeństwie, geografią: z wiedzy o KRYTERIA Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 30 marca 2015 r. naboru do szkół ponadgimnazjalnych (rok szkolny 2015/2016) wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015 IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kryteria rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna - Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 / 2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 6 / 2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku Zarządzenie nr 6 / 2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Poznań, r.

Poznań, r. Poznań, 10.12.2011 r. PROGRAM KONFERENCJI 9.00-9.15 Otwarcie Konferencji - Prezes WSS Stanisław Sikorski 9.15-10.00 Poziom sportowy Wielkopolski w SSM w roku 2011 - Kierownik Wyszkolenia Dawid Gluza 10.00-10.30

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru. do Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria naboru. do Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie na rok szkolny 2014/2015 Kryteria naboru do Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie na rok szkolny 2014/2015 opracowane na podstawie 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=9353 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r.w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Marta Przeździecka Departament Sportu Wyczynowego Spała, październik 2011 r. Źródła finansowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w województwie świętokrzyskim. Działając

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów PROJEKT Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym

Bardziej szczegółowo

Zebranie Zarządu WSS. 15 grudzień 2008 r.

Zebranie Zarządu WSS. 15 grudzień 2008 r. Zebranie Zarządu WSS 15 grudzień 2008 r. Szkolenie w roku 2008 Wykonanie porozumienia z AWF Poznań Współzawodnictwo w roku 2008 Uchwały Razem ind. 657 901 32850 37543 114,29 579 199 123 64,26 132 66,29

Bardziej szczegółowo

1. Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

1. Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2013/2014

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO 32 400 MYŚLENICE, UL. 3 MAJA 97B Tel.(012) 272 01 18 Fax. (012) 274 35 65 http://www.sredniawski.pl e mail:sekretariat@sredniawski.pl Szczegółowe zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora na podstawie art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. poniedziałek, 14 grudnia 2015, godz.14:00

POSIEDZENIE ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. poniedziałek, 14 grudnia 2015, godz.14:00 POSIEDZENIE ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO poniedziałek, 14 grudnia 2015, godz.14:00 OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLENIA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO W WIELKOPOLSCE W ROKU 2015 R. OCENA EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 3223 UCHWAŁA NR XXVI/321/2012 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych:

PROJEKT. I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych: Projekt wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 Komunikat Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1. SZKOLENIE MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO

1. SZKOLENIE MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO 1. SZKOLENIE MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO (*2008) Rok 2008 poświęcony będzie dalszej modyfikacji programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo. Dobór do szkolenia będzie się odbywał na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR.)...0... MINISTRA SPORTU I TURYSTYKl1l

DECYZJA NR.)...0... MINISTRA SPORTU I TURYSTYKl1l DECYZJA NR.)...0.... MINISTRA SPORTU I TURYSTYKl1l z dnia.. 4-2.. M........ 2015 roku w sprawie ogłoszenia Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może starać się absolwent gimnazjum. 2. Terminy składania podań, dokumentów i dokonywanie zmian:

INFORMACJE OGÓLNE. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może starać się absolwent gimnazjum. 2. Terminy składania podań, dokumentów i dokonywanie zmian: REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale na rok szkolny 2008/2009 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. O przyjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Na podstawie Zarządzenia Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE ZARZĄDU WSS POZNAŃ r.

ZEBRANIE ZARZĄDU WSS POZNAŃ r. ZEBRANIE ZARZĄDU WSS POZNAŃ 17.12.2012 r. PORZĄDEK OBRAD: 1. OTWARCIE ZEBRANIA. 2. SPORT W WIELKOPOLSCE W ROKU 2013 - ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I FINANSOWE- PREZENTACJA DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie rok szkolny 2016/2017 na Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

Część A. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018

Część A. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018 Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018 i uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

ZASADY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich ZASADY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2011/20 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 1. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przygotowano na podstawie Zarządzenia Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 lutego 2015 r. ; w pełnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI II. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI II. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Podstawa prawna: 1. art.9 ust.2 oraz art. 10ust.1 i 9 Ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 30 marca 2011 r.

Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 30 marca 2011 r. Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 113 / 2018

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 113 / 2018 Łódzki Kurator Oświaty ŁKO.WNP.110z.113.2018.JO Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 113 / 2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na

Bardziej szczegółowo

1.3.1. Za dyscyplinę indywidualną uważa się dyscyplinę, w której udział bierze jeden zawodnik. W przypadku wspólnego udziału (debel, duet, sztafeta)

1.3.1. Za dyscyplinę indywidualną uważa się dyscyplinę, w której udział bierze jeden zawodnik. W przypadku wspólnego udziału (debel, duet, sztafeta) Regulamin określający szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Czas na zmiany w sporcie wyczynowym 2013-01-29 Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki przedstawiła nową koncepcję Ministerstwa Sportu i Turystyki,

Bardziej szczegółowo

Poziom ogólnej sprawności fizycznej Kadry Wojewódzkiej Juniorów w Wielkopolsce w roku 2009.

Poziom ogólnej sprawności fizycznej Kadry Wojewódzkiej Juniorów w Wielkopolsce w roku 2009. Poznao 30.10.2009. Poziom ogólnej sprawności fizycznej Kadry Wojewódzkiej Juniorów w Wielkopolsce w roku 2009. Badanie sprawności fizycznej (MTSF) jest jednym z obowiązkowych elementów przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w XXI LO im. St. I. Witkiewicza- Witkacego w roku szkolnym 2007/2008

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w XXI LO im. St. I. Witkiewicza- Witkacego w roku szkolnym 2007/2008 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w XXI LO im. St. I. Witkiewicza- Witkacego w roku szkolnym 2007/2008 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH. Zarządzenie Nr 1/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2012 roku

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH. Zarządzenie Nr 1/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2012 roku REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADAGIMNAZJALNYCH Zarządzenie Nr 1/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2012 roku O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ: ZASADNICZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW. I. Koszty szkoleniowe. str. 1

KATALOG KOSZTÓW. I. Koszty szkoleniowe. str. 1 Załącznik nr 3 do Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem

Bardziej szczegółowo

Program: szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży uzdolnionej oraz sport osób niepełnosprawnych w 2012 roku. Skrót najważniejszych informacji

Program: szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży uzdolnionej oraz sport osób niepełnosprawnych w 2012 roku. Skrót najważniejszych informacji Założenia organizacyjne i finansowe zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczących sportu młodzieżowego oraz sportu osób niepełnosprawnych prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego Program:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym perspektywicznych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 października 2015 r. ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Na podstawie 5 ust. 2 Regulaminu przyznawania Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego,

Bardziej szczegółowo

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OBOWIAZUJĄCE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OBOWIAZUJĄCE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OBOWIAZUJĄCE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 1. Od 22 maja 2017r. do 21 czerwca 2017 roku do godziny 12.00 (a w postepowaniu uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 / 2013 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 roku

Zarządzenie nr 4 / 2013 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 roku Zarządzenie nr 4 / 2013 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora na podstawie art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne normujące zasady rekrutacji:

Przepisy prawne normujące zasady rekrutacji: R E K R U T A C J A NA ROK SZKOLNY 2011 / 2012 Przepisy prawne normujące zasady rekrutacji: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I 1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni w roku szkolnym 2009/2010 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku za 2018 rok.

Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku za 2018 rok. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku Sprawozdanie merytoryczne z działalności Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku za 2018 rok Partnerzy: Gdańsk, czerwiec 2019 1 Spis treści 1. Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 12 DECYZJA NR 7 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 26 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 12 DECYZJA NR 7 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 12 DECYZJA NR 7 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu dofinansowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 7 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 17 kwietnia 2014 roku

DECYZJA NR 7 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 17 kwietnia 2014 roku DECYZJA NR 7 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2006 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2006 roku

Zarządzenie nr 2/2006 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2006 roku Zarządzenie nr 2/2006 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego I. Organizatorzy Gospodarzem Finałów XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Lubuskie 2017 jest Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NYSIE dla absolwentów szkoły podstawowej

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NYSIE dla absolwentów szkoły podstawowej ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NYSIE dla absolwentów szkoły podstawowej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu w 2014 roku Podstawa prawna: 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH dostępnych w systemie elektronicznego naboru na rok szkolny 2017/2018

NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH dostępnych w systemie elektronicznego naboru na rok szkolny 2017/2018 NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH dostępnych w systemie elektronicznego naboru na rok szkolny 2017/2018 Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest w elektronicznym systemie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/424/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/424/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/424/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 r. Regulamin określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LO IM. A. GROTTGERA W GRYBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LO IM. A. GROTTGERA W GRYBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LO IM. A. GROTTGERA W GRYBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Dz.U.2015.1942 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ DO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MZSKF W 2016 ROKU

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ DO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MZSKF W 2016 ROKU ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ DO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MZSKF W 2016 ROKU Kraków, styczeń 2016 r. Spis treści Spis treści... 2 A. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 5 / 2 0 1 6 W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest utworzenie następujących oddziałów w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Tęgoborzy w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Tęgoborzy w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Tęgoborzy w roku szkolnym 2014/2015 1 Zasady rekrutacji: 1. O przyjęcie do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O POZIOMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO W ROKU 2012 POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI W SYSTEMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

INFORMACJE O POZIOMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO W ROKU 2012 POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI W SYSTEMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO INFORMACJE O POZIOMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO W ROKU 2012 POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI W SYSTEMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe Wojewódzki Zespół Metodyczno Szkoleniowy Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWE POWIERZANIA POLSKIM ZWI

ZASADY PROGRAMOWE POWIERZANIA POLSKIM ZWI Załącznik do Zarządzenia nr 35 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 listopada 2008 roku ZASADY PROGRAMOWE POWIERZANIA POLSKIM ZWIĄZKOM SPORTOWYM I INNYM PODMIOTOM PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH ORAZ PRZYGOTOWAŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 19 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu "Sybilli Sportowej" - Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ DO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MZSKF W 2015 ROKU

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ DO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MZSKF W 2015 ROKU ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ DO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MZSKF W 2015 ROKU Kraków, styczeń 2015 r. A. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików oraz organizacja Międzywojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych. na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych. na rok szkolny 2018/2019 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia31 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Regulamin Rekrutacji do VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu na rok szkolny 2014/2015

Szkolny Regulamin Rekrutacji do VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu na rok szkolny 2014/2015 Szkolny Regulamin Rekrutacji do VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu na rok szkolny 2014/2015 opracowany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjną VII Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIEWSZYCH

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIEWSZYCH ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR II IM. JOACHIMA CHREPTOWICZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 prowadzonych

Bardziej szczegółowo