historia szkoły w Rycerce Górnej Click to edit Master subtitle style

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "historia szkoły w Rycerce Górnej Click to edit Master subtitle style"

Transkrypt

1 historia szkoły w Rycerce Górnej Click to edit Master subtitle style

2 Początki szkolnictwa w Rycerce Górnej sięgają 2 połowy XIX wieku. W 1855 roku mieszkańcy wioski złożyli w Żywcu wniosek o pozwolenie na budowę szkoły. W wykazach figurowała jako szkoła niezorganizowana z nauczycielem Antonim Kłusakiewiczem. W 1868 istniał już budynek szkoły. Wskazuje na to spis szkół powiatu żywieckiego, w którym zanotowano już w 1865 roku ten fakt. Do początku lat siedemdziesiątych szkoła była nieczynna z powodu braku nauczycieli. W 1873 roku szkoła trywialna, tzn. parafialna, oparta na wzorach austriackich, została przekształcona w jednoklasową, polską szkołę ludową. Jej kierownikiem początkowo był Franciszek Ziembiński, a następnie Jan Zwoliński. W roku 1914 posadę nauczyciela objął Wroński. W Rycerce Kolonii nauczanie odbywało się w budynku bacówki, prowadził je piśmienny chłop Michał Biernat, który otrzymywał wynagrodzenie od Habsburgów. Na początku XX wieku budynek szkoły w Rycerce Górnej posiadał dwie sale lekcyjne, korytarz oraz mieszkanie kierownika szkoły, którym był Mieczysław Weber. Oprócz kierownika pracowały dwie nauczycielki: Jadwiga Weber i Anna Grzybówna. 2

3 Świadectwo szkolne z 1909r. Marii Płoskonki W tym okresie (po 1900r.) szkoła była sześcioklasowa. Nauka trwała od 2 do 3 godzin dziennie, dzieci uczyły się języka polskiego, rachunków, przyrody, higieny, rysunków i religii. Klasy liczyły ok. 20 uczniów. 3

4 Budynek starej szkoły w Rycerce Górnej 1951r W Rycerce Kolonii w latach szkoła była czteroklasowa. Uczyli w niej nauczyciele: Studencki, Franciszek Ostrowski, Fojtulówna, Helena Kowalczuk, Maria Markówna, Stefan Zyzański, Michalina Wdowiak, Franciszek Biernat, Smoleński, Oślizgło i Zofia Kocoń. Druga wojna światowa przerwała system nauczania na Żywiecczyźnie. Szkoła zaczęła ponownie funkcjonować od 1950 roku. Lekcje przeprowadzano w szkolnej sali oraz w kilku barakach przywiezionych z Glinki. Jedne z pierwszych nauczycielek w powojennej szkole to P. Iwanek Bronisława i p. Anna Lorczyk oraz Maria Pietrzak i Zofia Jura. W tych latach w szkole wprowadzono piątą, szóstą i siódmą klasę. 4

5 W 1954 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły w Kolonii na parceli podarowanej przez Nadleśnictwo Państwowe w Rycerce Dolnej. Budynek ogrodzono drewnianym płotem i 15 października 1955 roku zorganizowano uroczystość otwarcia szkoły, która posiadała początkowo trzy sale lekcyjne, a z biegiem lat z części korytarza i szatni utworzono czwartą salę lekcyjną r. Otwarcie szkoły w Rycerce Kolonii W 1956 roku założono internat dla uczniów z Przegibka i innych górskich przysiółków. Internat przetrwał do 1963 roku. Do roku 1960 w szkole pracowali następujący nauczyciele: Helena Berstling, Maria Guc, Franciszek Włoch. Po ich odejściu pracę rozpoczęli: Krystyna Talar, Ryszard Wójcik, Edward Wójcik. 5

6 W 1963 roku kierownikiem szkoły w Rycerce Kolonii został Edward Wójcik. W 1964 roku ze szkoły odeszły: Zofia Stopka i Władysław Skowron, przybyła natomiast Urszula Burtok. W 1966 roku utworzono ósmą klasę. W 1967 roku w szkole uczyli: Edward Wójcik, Maria Pietrzak, Maria Suława, Ludwika Popławska, którą zastąpiła Maria Dziobek. W 1972 roku odeszła Maria Sutocha, a pracę rozpoczęły: Helena Sobiecka i Maria Bury. W roku 1973 szkołę pomalowano i ogrodzono. Budynek Szkoły Podstawowej w Rycerce Kolonii -1973r. Od roku 1974 w szkole w Rycerce Kolonii uczono w klasach I-IV. Uczniowie z klasy V i VI dowożeni byli do szkoły Podstawowej im. kpt. Zbigniewa Plewy w Rycerce Górnej. W 1982 roku ponownie wprowadzono klasy: V i VI, ale ze względu na małą liczbę uczniów klasy łączono. Szkołę opuścili Edward Wójcik oraz jego żona Jadwiga, Maria Bury rozpoczęła pracę w szkole w Rycerce Górnej, Helena Sobiecka przeniosła się w nowosądeckie, a kierownikiem szkoły została Olga Matuska. Od 1977 roku funkcję kierownika pełnił Stanisław Gołek. 6

7 Pierwsi uczniowie w powojennej szkole P. Iwanek Bronisława i p. Anna Lorczyk jedne z pierwszych nauczycielek w powojennej szkole 7

8 r. Otwarcie szkoły w Rycerce Kolonii W czerwcu 1960 roku w Rycerce Górnej uczniowie własnymi rękami ukończyli boisko szkolne, ale powódź, która wtedy była, zabrała część ich pracy. 11czerwca w szkole jak co roku zorganizowano Dzień Sportu i Pieśni. Brali w nim udział uczniowie z sąsiednich szkół: Rycerki Dolnej i Kolonii. W tamtych latach uczniowie brali udział w akademiach: Dzień Wojska Polskiego, Rewolucja Październikowa, Święto Pracy (1 Maja), Dzień Oświaty Książki i Prasy, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Wyjeżdżali do Żywca na przedstawienia teatralne, do kina i muzeum. 8

9 1 XII 1962 rok. Co za radość zapanowała we wsi, przyczyna? Drogą przejechał nasz autobus. Tak mówili mieszkańcy i uczniowie. Nastąpiło otwarcie linii autobusowej na odcinku Żywiec Rycerka Górna. Nareszcie cieszyli się, że nie są odcięci od świata, a uczniowie mogą dojeżdżać do szkół. Dzieci lubią zimę, nawet wtedy, gdy nosi miano zimy stulecia, tak jak ta w 1963 roku, w którym dzieci najdłużej nie chodziły do szkoły. Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty przerwa trwała od 15 stycznia do 6 lutego. Wiosną natomiast uczniowie wyruszali sadzić drzewka. W sobotę 5 września 1964 roku o godzinie dzieci i młodzież szkolna wzięła udział w uroczystości odsłonięcia pomnika kapitana Zbigniewa Plewy, ku czci żołnierzy poległych w obronie ojczyzny. 30 września następnego roku uczniowie po raz pierwszy przeszli od szkoły pod pomnik kpt. Zbigniewa Plewy, by złożyć piękny wieniec z kwiatów o barwach narodowych. W roku 1966 rozpoczęła swoją działalność Spółdzielnia Uczniowska Mrówka, jej pierwszą opiekunką została p. Monika Sadłek (Migdał), d.ługoletnia nauczycielka. 1966r. Uczniowie sklepiku szkolnego z opiekunką p. Moniką Sadłek (Migdał) 9

10 W szkole od 29 maja 1966 roku rozpoczęto organizację tzw. połączonych akademii, które mówiły o książce, matce i dziecku. Cieszyły się one dużym powodzeniem. W kwietniu 1967 roku na plac za szkołą zajechał pierwszy spychacz. Nadzieja wstąpiła w serca nauczycieli i uczniów: Będzie nowa szkoła! W w wyniku działań Eugeniusza Wnętrzaka i mieszkańców Rycerki. Górnej rozpoczęto budowę nowej szkoły. 9 października 1970 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku. Szkole nadano imię kpt. Zbigniewa Plewy. W roku 1971/72 przybył nowy kierownik Henryk Jakubiec. Ze wspomnień senatora RP Władysława Bułki: Parę lat po zakończeniu II wojny światowej sytuacja w Rycerce Górnej była taka, jak w całym kraju. Wszystko było stare np. szkoła. Nie było świetlicy, straży OSP, drogi przez wieś, nie kursowały autobusy, nie było elektryczności, ale byli ludzie, którzy widzieli przyszłość swojej wsi, wiedzieli co robić, by ulżyć ludziom, młodzieży, która chodziła lub dojeżdżała do szkół. W 1949r. zbudowano przystanek PKP Rycerka, plebanię, drogę do kaplicy i parafię. W szkole uczono religii. Pierwszy proboszcz parafii ks. Józef Jura to nauczyciel religii: Był dobrym katechetą wszyscy słuchali Go z uwagą, bardzo pięknie opowiadał, a jego konikiem był oczywiście sport, któremu nieraz poświęcał dużo czasu podczas katechezy (takie wychowanie przez sport) tak wspominali ci, których uczył (ze zbiorów Władysława Bułki). 10

11 Lata pięćdziesiąte zaowocowały powstaniem Ludowego Zespołu Sportowego, którego siedziba znajdowała się w szkole. Eugeniusz Wnętrzak był wspaniałym człowiekiem, wymagał nie tylko do siebie, ale i od swoich uczniów solidarności, uczciwości, czynów i dobrej roboty. W działalności sportowej wszyscy uczyli się, wszyscy słuchali wszystkich, bo byli bez doświadczenia. Dostarczał on swoim uczniom książki, które czytali. W tym czasie młodzi chłopcy zbudowali boisko szkolne do siatkówki, a następnie naprzeciw szkoły boisko do piłki nożnej. Pierwsza drużyna piłki nożnej LZS Rycerka Górna, 1955r. 11

12 Zawody rowerowe od lewej: Franciszek Zawada, Jan Gardas, Jan Bułka Kenedy,(...), Kazimierz Rosseger Młodzież z LZS organizowała zabawy taneczne przy pomocy kierownika szkoły i z tego wszyscy czerpali pieniądze na zakup sprzętu sportowego. Strzelanie z łuku Władysław Bułka Pchnięcie kulą Władysław Bułka 12

13 Zawodnicy od lewej: Eugeniusz Zwardoń, Dziasek, Szatanik LZS Rajcza, ( ), Żabnicki- trener, Jan Kuś, Kuś, Kuś, Władysław Lach. Przy udziale i pomocy nauczycieli uczniowie uprawiali łucznictwo, lekkoatletykę, a w okresie zimy? Młodzież nie miała świetlicy, więc szkoła służyła za miejce spotkań. Rada postanowiła zorganizować zespół artystyczny. Młode nauczycielki ze szkoły: Hanna Lorczyk, Maria (Guc) Włoch wystawiły sztukę Wesele Jagny, był to rok 1955r.. Życie kulturalne rozwijało się i cieszyło uznaniem młodzieży. Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej - wyjazd zespołu artystycznego na występ do Ujsół 13

14 Zespół regionalny z Rycerki Górnej od lewej: Hela Bułka, Aniela Bułka, Bronia Bułka, Stasiu Płoskonka Torka, Franek Bułka Kuter. 1955r. Kierownik szkoły w Rycerce Górnej Eugeniusz Wnętrzak i Przewodniczący Rady LZS w Rycerce Górnej Władysław Bułka W 1955 roku pod kierownictwem Eugeniusza Wnętrzaka, kierownika szkoły w Rycerce Górnej przystąpiono do organizacji i opracowania nowej sztuki,która cieszyła się wielkim uznaniem, a jej tytuł Diabeł pod Pilskiem (na motywach wodewilu Juliana Reimschussela). W zimie uczniowie brali udział w Rajdzie Chłopskim w Rajczy. Drużynę stanowili: Czesiek Lisiecki, Józef Biernat z Obłazu i Edek Anczakowski. W tych latach bardzo dynamicznie rozwinęła się sekcja narciarska. Zarząd LZS postanowił zbudować własną skocznię narciarską. Otwarcie skoczni to było wielkie wydarzenie dla uczniów, młodzieży, zarządu klubu LZS i całej wsi. Na Zagrodę ciągnęły tłumy ludzi, którzy po raz pierwszy zobaczyli konkurs skoków narciarskich. 14

15 Skocznia narciarska w Rycerce Górnej - Zagroda Była to niedziela 15 lutego 1955r. - tak wspomina senator Władysław Bułka (mieszkaniec Rycerki Górnej i pierwszy prezes LZS) - Wspaniała zima, duże opady śniegu, skocznia dobrze przygotowana. Sędziowie przygotowani: kierownik szkoły E. Wnętrzak, Jan Płowucha Janek Juśkulin, Czesiek Bułka, Czesiek Lisicki. Do najlepszych zawodników należeli: Kazek Rosseger, Bronek Bułka i Józek Bułka. Wygrał Kaziu Rosseger z LZS u Rycerka Górna. Skocznia narciarska w Rycerce Górnej. Luty 1955r. 15

16 Zeskok skoczni na Zagrodzie w Rycerce Górnej Władysław Bułka na Narciarskich Mistrzostwach Powiatowych w 1955 r. Od roku 1951 roku zaczęła działć w Szkole Podstawowej w Rycerce Górnej drużyna harcerska. Aby móc ją prowadzić trzeba było ukończyć kurs. Przewodniczącym Rady Drużyn Organizacji Harcerskiej został Władysław Bułka, który ukończył kurs harcerski w marcu 1951r. Legitymacja harcerska Władysława Bułki 16

17 24 kwietnia 1952 roku zorganizowano zbiorczą wycieczkę do Wieliczki dla uczniów ze szkoły w Rycerce Dolnej, Górnej i Kolonii 5 września 1964 roku W Rycerce Kolonii odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego śmierć żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, którzy w styczniu 1947 roku zginęli pełniąc służbę: dowódca strażnicy WOP w Rycerce Kolonii kpt. Zbigniew Plewa, starszy strzelec Stanisław Kozioł i strzelec Stanisław Duda. W następnych latach uczniowie oraz nauczyciele troszczyli się o pomnik i jego otoczenie. Uchwałą Rady Gminy Rajcza nr XXI/167/01 z dnia 28 lutego 2001 r. zamknięto Szkołę Podstawową w Rycerce Górnej Kolonii i do 2002 r. funkcjonowała jako filia Szkoły Podstawowej w Rycerce Górnej. Od września 2002 r. wszyscy uczniowie zlikwidowanej szkoły uczęszczali do Rycerki Górnej. W budynku byłej szkoły utworzono schronisko młodzieżowe. W Rycerce Górnej budynek starej szkoły zlokalizowany był bezpośrednio przy drodze. Boisko szkolne znajdowało się naprzeciw budynku szkolnego, ale po drugiej stronie ulicy, a powstało dzięki inicjatywie i zaangażowaniu mieszkańców: rodzice przekazali fundusze na budowę obiektu. Dzięki współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli wybudowano boisko, a następnie usypano wał wokół niego i posadzono drzewa. Boisko szkolne stało się miejscem letnich i zimowych zabaw. Latem dzieci grały w piłkę nożną, natomiast zimą, dzięki straży pożarnej, która zrobiła lodowisko, dzieci mogły jeździć na łyżwach. 17

18 9 października 1970 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły. Od roku 1970 szkoła podstawowa nosiła imię kpt. Zbigniewa Plewy. Kierownicy szkoły: Mieczysław Weber Eugeniusz Wnętrzak Dyrektorzy: Henryk Jakubiec od 1971 roku Irena Jakubiec roku Irena Bogdał od 1994 roku donadal Ostatnie dziesięciolecia w historii szkoły przyniosły wiele ważnych, ciekawych i pozytywnych wydarzeń. Każdy rok szkolny obfitował w różnorodne i pasjonujące działania podejmowane przez całą społeczność szkolną we współpracy ze środowiskiem lokalnym. W roku szkolnym 1985/1986 z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami ZBOWID: p. Zbigniewem Rypiną i p. Mieczysławem Dudźcem. Podczas szkolnej akademii harcerze złożyli przyrzeczenie, a zuchy obietnicę zuchową. Przyrzeczenie odebrał ówczesny Komendant Hufca Rajcza harcmistrz Jan Migus. 18

19 r. dyr Irena Jabubiec i harcmistrz Jan Migus Ze względu na lokalizację szkoły w terenie górskim częste były wycieczki na szczyty lokalnych gór, czego przykładem mogła być szkolna wycieczka 2 września 1986 r. Uczniowie kl. VIII wraz z opiekunami wyruszyli na Wielką i Małą Raczę. Uczestnicy mieli okazję podziwiać piękno jesiennych gór. Wycieczki cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Każda wycieczka stwarzała okazję do wzbogacenia wiedzy z zakresu geografii i historii, ale także zacieśniała więzy sympatii między wszystkimi uczestnikami. 31 maja 1989 r. uczniowie kl. VII i VIII wzięli udział w szkolnej wycieczce krajoznawczej do Ojcowa. Opiekunami byli p. Monika Migdał, p. Katarzyna Boślak i p. Witold Porwisz. 19

20 r. Wycieczka do Ojcowa Co roku organizowane były w szkole akademie z okazji Dnia Wojska Polskiego, z udziałem żołnierzy WOP. Dzień Dziecka był dniem obchodzonym w sposób szczególny. To dzień radości i uśmiechu, pełen zabawy i mądrego współzawodnictwa oraz właściwie rozumianego luzu. Dzień ten obchodzony był w szkole każdego roku. Tego dnia w roku 1990 uczniowie brali udział w różnych konkurencjach sportowych, szczególnym zainteresowaniem cieszyła się gra w piłkę nożną r. Dzień Dziecka 20

21 Sport to zdrowie. Uczniowie chętnie rywalizowali w konkurencjach gminnych, czego przykładem był bieg sztafetowy w roku szkolnym 1992 / Kolejną okazją poszerzenia wiedzy o ojczyźnie była np. wycieczka do Tarnowskich Gór w roku 1994.Uczniowie kl. VII i VIII wraz z opiekunami: p. Ireną Bogdał, p. Lucyną Wiercigroch i p. Teresą Zwardoń zwiedzili zabytkową kopalnię. Apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1994 / 1995 rozpoczął nowy dyrektor szkoły p. Irena Bogdał. W tym samym roku szkolnym 31 grudnia odbył się w szkole Bal Sylwestrowy. Dochody z tej zabawy przeznaczono na potrzeby szkoły. Rok szkolny obfitował także w wycieczki krajoznawcze: od 15 do 22 maja 1995 r. grupa uczniów zwiedziła ciekawe miejsca: Kórnik, Poznań, Ostrów Lednicki, Kruszwica, Toruń, Malbork, Gdańsk, Gdynia, Hel, Warszawa, Częstochowa. Natomiast w dniu 29 maja 1995 r. inna grupa uczniów dotarła do muzeum znajdującym się w kopalni soli w Wieliczce. 21

22 r. wycieczka do kopalni soli w Wieliczce Szkołę często odwiedzali goście. 6 marca 1996 r. nauczyciele zorganizowali spotkanie z posłem na Sejm RP p. Władysławem Bułką oraz z prezesem Przedsiębiorstwa Żywiec Zdrój p. Stanisławem Bizoniem, który ufundował dla szkoły komputer. Budynek szkoły rozbudowano, na drugim piętrze powstały nowe sale lekcyjne. Uroczystość otwarcia drugiego piętra odbyła się 2 października 1996 r. Swoją obecnością zaszczycili Kurator Oświaty p. Jan Janik, Wójt Gminy Rajcza p. Adam Iwanek, poseł na Sejm RP p. Władysław Bułka. Otwarcie drugiego piętra r. 22

23 Po koniec roku szkolnego 1996 / 1997 nauczyciele zorganizowali dla uczniów kilka szkolnych wycieczek: 13 maja do Zakopanego, 14 maja do Krakowa, 22 maja do Chorzowa, natomiast w dniach od 10 do 25 maja w ramach zielonej szkoły uczniowie kl. III wraz ze swoją wychowawczynią p. Beatą Ciurą spędzili miłe chwile w Ustroniu Morskim na Morzem Bałtyckim. Zielona szkoła w Ustroniu Morskim maj r. W kolejnym roku szkolnym 1997 / 1998 nastąpił ciąg dalszy wycieczek. W dniach od 17 do 18 września 1997 r. uczniowie i nauczyciele poznawali uroki Zakopanego i Kościeliska. Natomiast w dniach od 10 do 11 maja 1998 r. uczniowie poznali ciekawe zakątki Gór Świętokrzyskich: Jaskinię Raj, ruiny zamku w Chęcinach, muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, zespół klasztorny na Świętym Krzyżu. Rok szkolny 1998 / 1999 także obfitował w wyjazdy krajoznawcze. Jesienią uczniowie zwiedzili zamek w Pszczynie oraz Muzeum Auschwitz Birkenau. 23

24 1998 wycieczka do Pszczyny W dniach od 13 do 15 maja 1999 r. uczniowie uczestniczyli w trzydniowej wycieczce Szlakiem piastowskim. Zwiedzili Kalisz, Biskupin, Gniezno, Ostrów Lednicki r. - wycieczka szlakiem piastowskim 24

25 8 czerwca 1999 r. uczniowie kl. I, II i III świetnie bawili się w Wesołym Miasteczku w Chorzowie oraz obejrzeli zwierzęta w ZOO r. Wycieczka do Zakopanego W wyniku reformy polskiej oświaty od 1 września 1999r. absolwenci sześcioklasowej szkoły podstawowej rozpoczęli po raz pierwszy naukę w trzyklasowym gimnazjum będącym oddziałem Gimnazjum w Rajczy. Natomiast z dniem 1 września 2003 r. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne stały się Zespołem Szkół w Rycerce Górnej. Nowy 2000 Rok przywitano w szkole podczas balu sylwestrowego przygotowanego przez Radę Szkoły. Dochód z zabawy przeznaczono na potrzeby szkoły. W maju 2000 r. uczniowie uczestniczyli w trzydniowej wycieczce Szlakiem renesansu. Zwiedzili Baranów Sandomierski 25

26 Baranów maj 2000 r. (wycieczka szlakiem renesansu) Rok szkolny 2000 / 2001 zaczął się interesująco. Już we wrześniu od 14 do 20 uczniowie wraz z opiekunami ruszyli na południe Europy. Podczas tygodniowej zagranicznej wycieczki zwiedzili: Wiedeń, Padwę, Veronę, San Marino, Rawennę, Rzym, Wenecję. 21 listopada 2001 r. społeczność szkolna zaprosiła miejscową ludność na Regionalny Dzień Otwarty Szkoły. Uczniowie przygotowali poczęstunek składający się góralskich lokalnych przysmaków, takich jak prażuchy, placki z tarcin, chleb ze skwarkami, maślankę i inne. Wykazali się także umiejętnością wyrobu swojskiego masła r Dzień Otwarty Szkoły 26

27 I kolejna wycieczka zagraniczna, tym razem na Słowację, Węgry i do Austrii w dniach od 24 do 27 kwietnia 2002 r. 7 maja 2002 r. zaszczycił szkołę swoją obecnością ks. biskup Tadeusz Rakoczy r. - spotkanie z księdzem biskupem Tadeuszem Rakoczym Możliwość zaprezentowania swojego talentu wokalnego i tanecznego daje szkolny zespół regionalny, który początkowo istniał pod nazwą: Jodełki z Rycerki,a opiekowały się nim p. Jadwiga Hutyra, p. Jolanta Wolny i jej córka p. Anna Wolny, a od roku 2007 zespół nosi nazwę Zbójnicok, funkcję kierownika pełni p. Czesław Franusik. Zespół prezentował się na Festiwalu folklorystycznym w Niemczech otrzymał wyróżnienie, uświetnia uroczystości szkolne, przygotowuje Jasełka dla mieszkańców Rycerki. W 2009 roku udział w TKB, wystąpili na Gminnym Spotkaniu Opłatkowym, 2010 w ramach promocji Gminy i Powiatu zaprezentował się na festiwalu Danube na Węgrzech, występował gościnnie na zaproszenie Wojewody śląskiego dla Sejmiku samorządowego w Katowicach. 27

28 Poza tym działalność zespołu skupia się na występach dla mieszkańców wsi podczas uroczystości kościelnych, na Rajdzie Chłopskim, w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Zespół występował kilkakrotnie na Imprezie z okazji WOŚP, na Dniach Rajczy, uświetnia imprezę dla gości i mieszkańców Gminy Rajcza. Uroczystości i apele rocznicowe, spotkania z rodzicami w szkole jak również uroczystości kościelne (pasterka) są również uświetniane występami zespołu Zbójnicok. Brał udział w Korowodzie Trzech Króli w Rajczy i koncercie kolęd z tej okazji. Członkowie zespołu wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze, wychodzą w góry i organizują spotkania i ogniska integracyjne. 28

29 W listopadzie 2003 r. po raz pierwszy p. Ludmiła Laszczyk zorganizowała Bieg Niepodległości. W biegu tym uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i żołnierze WOP. Nagrody wręczył Wójt Gminy Rajcza p. Adam Iwanek r. Bieg Niepodległości w Rycerce Kolonii 29

30 W szkole funkcjonuje sklepik szkolny: Mrówka. Członkowie sklepiku od lat doskonalili swoje handlowe umiejętności, ale także mieli okazję uczestniczyć w wycieczkach. W czerwcu 2004 r. opiekun sklepiku p. Beata Ciurla zorganizowała swoim podopiecznym wycieczkę do Zakopanego. Czerwiec 2004 r. - wycieczka szkolnego sklepiku Mrówka do Zakopanego Zielone szkoły to inna, bardzo atrakcyjna forma nauki. W maju 2005 r. p. Teresa Zwardoń zorganizowała uczniom kl. III zieloną szkołę w Kołobrzegu. Oprócz nauki uczniowie zwiedzili Świnoujście, Międzyzdroje, mieli okazję pływać statkiem, spacerować polskimi plażami, zbierając muszelki i bursztyny. Zielona szkoła klasa III SP maj 2005 rok 30

31 Społeczność szkolna od dawna podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym z parafią Rycerka Górna. W roku szkolnym 2004 / 2005 uczniowie uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej odprawionej w intencji mieszkańców z placu Czanieckich zastrzelonych 7 kwietnia 1945 r. przez wycofujących się Niemców. Uroczystość odsłonięcia tablicy wmurowanej na ścianie kościoła parafialnego w 2005 r. poświęconej zamordowanym mieszkańcom z placu Czanieckich r. We wrześniu 2006 r. miało miejsce ważne wydarzenie, a mianowicie uroczystość otwarcia sali gimnastycznej. Przecięcia wstęgi dokonał m.in. pełniący obowiązki Śląskiego Kuratora Oświaty p. Jerzy Zawarczyński. Z tej okazji uczniowie klas gimnazjalnych wraz z nauczycielami przygotowali dla zaproszonych gości szkolną akademię. 31

32 Otwarcie sali gimnastycznej w Rycerce Górnej - wrzesień 2006r. W listopadzie 2006 r. w ramach programu realizowanego przez MEN: Pracownie komputerowe dla szkół szkoła wzbogaciła się o 12 nowych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowym wyposażeniem zewnętrznym. Dobrze wyposażona sala komputerowa dała możliwość uczniom korzystania z nowoczesnej technologii. 32

33 Szkoła brała udział w różnych projektach, w tym unijnych. Od dnia 14 kwietnia 2007 r. uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach przedmiotowych i sportowych finansowanych z projektu: Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny. M.in. wyjeżdżali na basen w Suchej Beskidzkiej, w Żywcu, w Kętach. Pod koniec roku szkolnego 2008 / 2009 odbyła się kolejna szkolna wycieczka, tym razem gimnazjaliści z kl. III wraz z opiekunami p. Ewą Borak i p. Radosławem Jachymem wędrowali po Tatrach r.- wycieczka do Zakopanego 33

34 Od września 2008 r. zaczął działać w szkole punkt przedszkolny jako inna forma wychowania przedszkolnego, zajęcia trwają 8 godzin dziennie. P. Władysław Bułka od 1988 r. redaktor naczelny Gazety Żywieckiej, poseł, a od roku 2001 senator RP, miłośnik i propagator wiedzy o Rycerce Górnej i Żywiecczyźnie, człowiek wywodzący się z Rycerki Górnej bardzo często odwiedzał szkołę. 29 września 2009 r. odbyła się w szkole promocja jego książki: Mały słownik gwary góralskiej z Rycerki Górnej. Autor książki oprócz wspominał także wszystkie swoje książki o tematyce regionalnej. Uroczystość została wzbogacona o część artystyczną przygotowaną przez p. Ludmiłę Laszczyk i p. Beatę Bieniek. 34

35 r. - promocja książki p. Władysława Bułki 35

36 Od roku 2010 działa nowe boisko. Zlokalizowane na miejscu poprzedniego, czyli przed szkołą, po drugiej stronie ulicy, ale odnowione i ogrodzone umożliwia sprawne przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego, a także jest miejscem pozalekcyjnych spotkań dzieci i młodzieży, która chętnie realizuje swoje piłkarskie pasje. Maj 2011 r. przyniósł wspaniałą trzydniową wycieczkę szkolną do stolicy Polski do Warszawy. Gimnazjaliści pod opieką nauczycieli: p. Marii Tomiczek, p. Ewy Rogalińskiej, p. Beaty Bieniek, p. Seweryna Bogdała zwiedzili najciekawsze zakątki Warszawy: Zamek Królewski, Łazienki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Techniki. 36

37 Szkoła stale współpracowała ze środowiskiem i lokalnymi instytucjami. 18 września 2011 r. szkoła podejmowała mieszkańców Rycerki Górnej oraz wszystkich gości zaproszonych na uroczystość Jubileuszu Stulecia Kościoła Parafialnego. Uroczystości przewodniczył ordynariusz bielsko żywiecki ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy. Biskup ponownie odwiedził szkołę w październiku 2011 r. 37

38 r. ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy - odwiedziny szkoły z ok. Jubileuszu Stulecia Kościoła Parafialnego Wiosną 2013 r. szkoła podjęła działania zmierzające do wyboru nowego patrona szkoły podstawowej. 15 maja 2013 r. szkolna komisja skrutacyjna ustaliła listę kandydatów na nowego patrona: Karol Wojtyła, Jan Paweł II, Ojciec Pio, ks. Jan Bosko. 23 października 2013 r. odbyły się w szkole demokratyczne wybory, których celem było wyłonienie patrona szkoły. W wyborach wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Rycerce Górnej, ich rodzice i nauczyciele. W wyniku wyborów wyłoniono patrona: KAROLA WOJTYŁĘ. Uchwałą Nr LV / 282 / 2013 / Rady Gminy Rajcza z dnia 4 grudnia 2013 r. patronem Szkoły Podstawowej w Rycerce Górnej został KAROL WOJTYŁA. 38

39 Sztandar szkoły 39

40 8 grudnia 2013 r. w niedzielę społeczność szkolna zorganizowała Dzień Otwarty Szkoły, którego celem było pozyskanie funduszy na zakup szkolnego sztandaru. Odbyła się licytacja przedmiotów, loteria fantowa, można było także kupić cegiełki wartościowe. Pobyt umilił mieszkańcom Rycerki Górnej, zaproszonym gościom i nauczycielom śpiew i taniec szkolnego zespołu regionalnego Zbójnicok, zespołu folklorystycznego Juhas oraz występy nauczycieli. 40

41 Szkoła od początku swojej dydaktyczno - wychowawczej działalności rozpoznawała i umożliwiała rozwój różnorodnych talentów uczniowskich, w tym artystycznych, takich jak aktorskich, muzycznych, tanecznych. Przykładem były coroczne szkolne jasełka bożonarodzeniowe. Jasełka 2002r. Jasełka 2005r. 41

42 Jasełka 2006 r. Jasełka 2007r. 42

43 Jasełka 2008 r. Jasełka 2012r. 43

44 udział W zdrowym ciele, zdrowy duch. Uczniowie bardzo chętnie brali w różnych zawodach i konkurencjach sportowych, zarówno na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, a nawet ogólnopolskim i międzynarodowym. Szkoła brała udział w cyklicznej kilkudniowej imprezie sportowej organizowanej zimą przez Urząd Gminy Rajcza: Ogólnopolskim, a następnie Międzynarodowym Narciarskim Rajdzie Chłopskim. Uczniowie bardzo aktywnie i z dużymi sukcesami realizowali swoje sportowe pasje. Konkurencje były różnorodne, m.in. biegi narciarskie i saneczkowe, tory przeszkód, konkursy wiedzy o Gminie Rajcza i Żywiecczyźnie. Rajd Chłopski 2000r. 44

45 Rajd Chłopski 2001.r Rajd Chłopski 2013r. 45

46 Rajd Chłopski 2013r. Misją szkoły było nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności, ale także wychowywanie młodego człowieka, kształtowanie postaw prospołecznych i empatii. Uczniowie brali udział w różnych szkolnych i lokalnych akcjach charytatywnych, ale szczególnie w ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy, której pomysłodawcą jest Jerzy Owsiak. Każdego roku uczniowie kwestowali w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szkoła realizuje wszystkie zadania statutowe. Podejmuje wiele działań zmierzających do pełnego rozwoju swoich wychowanków. Szkoła dba o rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny uczniów. Kształtuje postawy obywatelskie i prospołeczne, tworzy właściwe warunki rozwoju dla dzieci i młodzieży. Poprzez szereg działań edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych przyczynia się do kształtowania osobowości nowych pokoleń. W szkole uczniowie mają możliwość uczestniczenia w bogatej ofercie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych zarówno przedmiotowych, interdyscyplinarnych, jak i sportowo rekreacyjnych: 46

47 zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, biologii, chemii, języka angielskiego, przyrody, matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia artystyczno sportowe, sportowe, artystyczne, świetlicowe, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach i zawodach, zarówno szkolnych, jak i międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Uczniowie zdobywają I, II, III miejsca, indywidualnie i zespołowo, wyróżnienia, są finalistami i laureatami. Konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne: Konkurs Poezji Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko Żywieckiej, coroczny Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej Jonasz organizowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Bielsku Białej i Towarzystwo Katechetyczne Jonasz ze Skoczowa, Konkurs plastyczny organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu, Konkurs plastyczno ekologiczny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Żywcu, Powiatowy Konkurs Literacki Miłość rośnie wokół nas organizowany przez ZSEG w Żywcu, Gminny konkurs na stroik świąteczny organizowany przez GOK w Rajczy, coroczny Gminny i Powiatowy Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym, coroczny Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Mieszkam organizowany przez Starostwo w Żywcu, coroczny Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej, 47 w Beskidach

48 Konkurs piosenki angielskiej 2013r Ogólnopolski konkurs historyczno plastyczny Biżuteria patriotyczna organizowany przez Stowarzyszenie Dzieci Serc, Powiatowy Konkurs Historyczny Marszałek Piłsudski na Żywiecczyźnie organizowany przez ZS w Moszczanicy, Gminny Turniej Szachowy, coroczny konkurs wiedzy ekologicznej i krajoznawczej w ramach akcji Czyste góry organizowany przez Starostwo Powiatowe w Żywcu, Wojewódzki Konkurs Sportowy w Szczyrku : Konkurs kibicowania, Zawody sportowe: biegi przełajowe, piłka ręczna, piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis stołowy, 48

49 Udział uczniów w konkursach przyczynia się do wzbogacenia i poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów. Pozwala na poszukiwanie nowatorskich i oryginalnych rozwiązań plastycznych, literackich, multimedialnych, sportowych, organizacyjnych. Jest to jedna z najlepszych i najbardziej efektywnych form zagospodarowania czasu wolnego uczniów. Dzięki konkursom uczniowie uczą się zasad współzawodnictwa, odkrywają swoje uzdolnienia i predyspozycje. Szkoła zabiega o projekty unijne. Dzięki środkom unijnym szkoła wzbogaca swoją ofertę edukacyjną i opiekuńczą. Dla uczniów klas I III SP: Zdolny uczeń, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, Radosna szkoła miejsce zabaw kraina sprawności i zdrowia na deszczu (program rządowy). Dla przedszkolaków: Przedszkolaki nasza przyszłość, Postęp to edukacja, Od przedszkolaka do żaka, w ramach którego przeprowadzono program edukacyjny: Ratujemy i uczymy ratować. 49

50 Dla wszystkich uczniów: Szklanka mleka i Owoce w szkole. Od czterech lat szkoła realizuje projekty edukacyjne, których uczestnikami są uczniowie gimnazjum. Gimnazjaliści pracują pod kierunkiem nauczycieli, w rozmaitych zespołach tematycznych: W roku szkolnym 2010 / 2011: Projekt historyczny: Ślady przeszłości w mojej miejscowości. Projekt biologiczno chemiczny: Śmieci problem globalny czy lokalny. 3. Projekt języka angielskiego: Romeo i Julia scena balkonowa w języku angielskim i języku polskim. W roku szkolnym 2011 / 2012: 4. Projekt matematyczno informatyczny: Osoby z wyższym wykształceniem z mojej miejscowości. 5. Projekt geograficzny: Atrakcje turystyczne sąsiadów Polski. 6. Projekt biologiczny: Świadomi zagrożenia ogień w lesie a przyroda. W roku szkolnym 2012 / 2013: 7. Projekt sportowy: Dzień Sportu w ZS w Rycerce Górnej. 8. Projekt polonistyczny: O obyczajach i realiach życia w średniowiecznej Polsce w oparciu o powieść historyczną Krzyżacy H. Sienkiewicza. W roku szkolnym 2013 / 2014: Projekt biologiczny: Lasy mojej okolicy. Projekt plastyczny: Style ogrodowe w Europie. 50

51 Udział w projektach edukacyjnych daje uczniom wiele korzyści edukacyjnych poprzez wzbogacanie i poszerzanie wiadomości z poszczególnych przedmiotów, integrowanie wiedzy z różnych dziedzin, selekcjonowanie i krytyczne analizowanie informacji, posługiwanie się technikami multimedialnymi, a także wychowawczych, m.in. kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności, współpracy w grupie, zespołowego rozwiązywania konfliktów, kreatywności, komunikacji interpersonalnej. Przynosi również wiele satysfakcji i pozytywnej energii. Jeden z projektów, a mianowicie projekt biologiczny, pt.: Świadomi zagrożenia ogień w lesie a przyroda był częścią większego przedsięwzięcia pod patronatem Lasów Państwowych i zakończył się sukcesem w postaci III miejsca w województwie. Uczniowie zdobyli nagrodę rzeczową w postaci tablicy interaktywnej oraz pobyt dwutygodniowy na zielonej szkole w Białce Tatrzańskiej Laureatki konkursu z opiekunem p. Marią Habiciak 51

52 Tradycją szkoły stał się cykliczny Konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły. Od kilku lat konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem i sympatią uczniów ze względu na różnorodność konkurencji, jak i możliwość wykazania się inicjatywą i pomysłowością ze strony uczniów. Konkurs trwa cały rok szkolny. Tematyka poszczególnych konkurencji jest opracowywana przez Samorząd Uczniowski. Konkurencje odbywają się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I III SP, klasy IV VI SP i klasy I III GP. Każdy uczeń może odnaleźć swój talent i przyczynić się do sukcesu swojej klasy. Konkurencje mają charakter plastyczny, np. gazetki i dekoracje o różnej tematyce, teatralny, np. Konkurs filmowy, Walentynki, Wędrówka przez epoki historyczne, regionalny, np. Zwyczaje i obrzędy Bożego Narodzenia, Kartka bożonarodzeniowa, Album o parafii, poetycki, np. Wiersze o Matce, artystyczny, np. Rzeźby na śniegu, Dekoracje choinkowe, muzyczny, np. Mini playback show, proeuropejski, np. Państwa Unii Europejskiej, rekreacyjno -sportowy, np. Szkolny Dzień Dziecka, zabawowy, np. Kolorowy dzień, 52

53 Konkurs o Puchar Dyrektora 53

54 Konkurs o Puchar Dyrektora 54

55 Szkoła realizuje misję społeczną poprzez włączanie się do akcji charytatywnych i społecznych. Uwrażliwia uczniów na problem biedy, zdarzeń losowych, przygotowuje do życia społecznego i obywatelskiego. Wiele akcji przeprowadzanych przez szkołę przynosi pozytywne efekty: cykliczna akcja: Zbiórka - Góra grosza, zbiórka zniczy, zbiórka funduszy dla Fundacji Zmieńmy Los wspierającej bezdomne zwierzęta, zbiórka funduszy na zakup szkolnych mikrofonów, akcja: Nakrętki dla Krystiana (dla upośledzonego chłopczyka), akcja: Zapal światło wolności, akcja: 25 lat wolności, 55

56 Szkoła na bieżąco rozpoznaje sytuacje bytowe uczniów, współpracuje z dwiema fundacjami: Fundacją Światło Nadziei założoną przez Ks. Biskupa T. Rakoczego ordynariusza Diecezji Bielsko Żywieckiej oraz Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia. W szkole prężnie działa Szkolne Koło PCK, które upowszechnia zasady i ideały Czerwonego Krzyża, prowadzi działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej, wspiera osoby w trudnej sytuacji materialnej. PCK przeprowadza corocznie różne akcje, m.in. Gorączka złota, Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, zbiórka upominków mikołajkowych, paczek świątecznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Borku k. Oświęcimia i Zespołu Charytatywnego przy parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu. W ramach akcji WOŚP przeprowadza akcje udzielania pierwszej pomocy. Nagrody SKO 56

57 Święty Mikołaj w szkole NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCERCE KOLONII Dyrektorzy: Stanisław Gołek Ludmiła Laszczyk 2000/2001 Nauczyciele: Gołek Stanisław Bilewska (Bury) Maria 1976 Zwardoń Teresa Rogalińska (Ciurla) Urszula Gardas (Czaniecka) Maria Gajęcka Anna Wiercigroch Lucyna

58 SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W RYCERCE GÓRNEJ Kierownicy szkoły: Mieczysław Weber Eugeniusz Wnętrzak Dyrektorzy: Henryk Jakubiec od 1970 roku do 1983 Irena Jakubiec - od1984 roku do 1993 Irena Bogdał od 1994 roku do nadal Nauczyciele: Weber Mieczysław Wnętrzak Eugeniusz 1935/36, Weber Jadwiga Koszkul Jan Wiśniewska Janina 1948/49 Czeczot Irena Matyjewicz Izabela Bułka Maria Iwanek Bronisława 1951/52, , 1958/59, 1960/62 Zielińska Bronisława Płoskonka Zofia 1950/51 Lorczyk Anna Guc Maria Szeryptówna J 1953/1956 Janik Stanisław Krzyżastanik Janina 1955/56 Bułka Izabela 1957/58, ,, 1984/85, Włach Maria 1957/58 Sporek Tadeusz 1957/59 Skrzypek Aniela 1958/59 58

59 Jeleśniańska Maria , Skowron Władysława Radwaniak Józef 1961/62 Węcłowik Barbara Burtak Urszula 1963/64 Caputa Jan Sułocka Maria 1965/66 Szymańska Wiesława Sadłek (Migdał) Monika , Wolna Helena Rosseger Barbara 1965/66 Wolna Anna , Płowucha Helena Matuła Anna 1971 Suława (Jagosz) Maria , Kuśnierz (Dróżdż) Krystyna 1971/72, Bułka Józef 1971/72 Tetłak Helena Węglarz Janina Matuska Olga Jakubiec Irena Bilewska (Bury) Maria , Gołek Stanisław Zwardoń (Wiercigroch) Teresa , Rogalińska (Ciurla) Urszula , Żuk Małgorzata Grabowska Lucyna

60 Czaniecka Maria Gajęcka Anna 1981/82 Pęłkała Gabriela 1982/83 Prewendowska Maria Porwisz Witold Wisińska Magdalena Porwisz Stanisław 1984/85 Stypa (Pawlus) Danuta , Oleś (Wiercigroch) Maria 1984/85, od 2001 do nadal Hutyra Jadwiga Omyła (Ryłko) Magdalena Mordacik Krystyna Boślak Krystyna Wiercigroch Lucyna od 1988 do nadal Ks. Wardyński Stanisław , Dziergas Anna od 1991 do nadal Bogdał Irena od 1991 do nadal Ciurla Beata od 1991 do nadal Marek Dominika 1992/93 Pytlarz (Witos) Małgorzata od 1994 do nadal Bieniek Beata od 1995 do nadal Motyka Teresa 1996/97 Jachym Radosław od 1997 do nadal Laszczyk Ludmiła od 2001 do nadal Brodka Katarzyna od 2001 do nadal Maślanka Wiesława 2001 do 2003 Jeleśniański Marian

61 Ks. Płoskonka Wiesław Habiciak Maria od 2003 do nadal Motyka Katarzyna od 2003 do nadal Oleś Kazimierz od 2003 do nadal Tomiczek Maria od 2003 do nadal Porwisz Ewa od 2003 do nadal Dudała Lucyna Zeman Ziobrowska Halina od 2003 do nadal Karczewska Monika Banaś Elżbieta 2003/04 Rogalińska (Borak) Ewa od 2003 do nadal Moc Maciej 2006/07 Franusik Czesław od 2007 do nadal Zwardoń Joanna od 2006 do nadal Turska (Płowucha) Dominika , od 2013 do nadal Drożdż Agnieszka od 2008 do nadal Bogdał Seweryn od 2009 do nadal Legierska Janina 2009/10 Paździorko (Bryś) Anna od 2010 do nadal Wiercigroch Katarzyna od 2006 do 2010 Puszyński Piotr od 2010 do nadal Wydra Lucyna 2011/2012 Hutyra Marta Ks. Grochal Zdzisław od 2012 do nadal Ks. Duraj Marek od 2012 do nadal Pobłocka Kostka Magdalena Kopeć Dorota od 2013 do nadal 61

62 Zasłużeni pracownicy administracyjni: Pasik Jadwiga Płoskonka Janina Pawlik Anna Nowacka Maria Figura Anna Hulbój Maria Gryglak Maria Iwanek Maria Brączek Izabela Zając Maria Marciniak Katarzyna Miazek Jolanta Kocoń Helena Izabela Michałek Dziergas Halina Maria Haręża Władysława Michałek Anna Wydra Helena Cokot Brygida Gąska Omyła Michał Gardas Bronisława Pydych Jan od 1968r. do nadal Harmata Julia - pracownica starej szkoły Byrska Wiktria - pracownica starej szkoły

63 63

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Zajączki Pierwsze Krzepice tel.34/ Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak

Zajączki Pierwsze Krzepice tel.34/ Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak Zajączki Pierwsze 50 42-160 Krzepice tel.34/3175-211 brzechwa_zajaczki@o2.pl www.spzajaczki1.krzepice.pl Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak Szkoła w Zajączkach Pierwszych została założona w roku 1807.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Uroczystości okolicznościowe

Uroczystości okolicznościowe Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej oraz Programu Wychowawczo-Profilaktycznego W roku szkolnym 2018/2019 Uroczystości okolicznościowe Data, godzina. 3 IX 8 IX godz. 11:00 Nazwa uroczystości

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych. w roku szkolnym 2016/2017

Przydział czynności dodatkowych. w roku szkolnym 2016/2017 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2016/2017 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheta - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - jasełka - udział

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE ZAPEWNIAMY: PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ W SZKOLE DODATKOWE ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSPIERANIE INTEGRACJI W ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM ŻYCZLIWYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Sześciolatki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu

Sześciolatki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu Sześciolatki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu W sąsiedztwie szkoły zlokalizowano krytą pływalnię miejską i obiekty sportowe, w tym plac zabaw dla najmłodszych. Do szkoły

Bardziej szczegółowo

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam.

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Robert Baden Powell Zespół Szkół w Białej jest placówką oświatowo- wychowawczą leżącą na terenie gminy Radzyń Podlaski.

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheci - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - udział w konkursach

Bardziej szczegółowo

Uroczystości okolicznościowe

Uroczystości okolicznościowe Uroczystości okolicznościowe Data, godzina. Nazwa uroczystości Forma realizacji Organizator 2 IX 78.rocznica wybuchu II wojny światowej. 2 IX godz. 11:00 4 IX Wesele lekturą Narodowego Czytania 2017. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Adam Chmielowski św. Brat Albert (1845-1916) Artysta malarz, działacz społeczno charytatywny, święty. Misja Szkoły Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. Wajdy 7, tel ,

Gimnazjum nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. Wajdy 7, tel , W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 OTWIERAMY Oferta skierowana dla tych uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i poznać warsztat pracy dziennikarza. Proponujemy Ci warsztaty dziennikarskie prowadzone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie ul. Stanisława Polaczka 25 32-064 Rudawa Nasze Gimnazjum: 6 powodów, dla których warto uczyć się w naszym gimnazjum: Wyniki 9 8

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2016/2017

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2016/2017 Zał. nr Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 6/7 Rok szkolny 6 7 Lp. Nazwa konkursu szkolny/gminny powiatowy rejonowy woje wódz.. Sztafetowe Powiatowe Biegi I Przełajowe w kategorii

Bardziej szczegółowo

Misja szkoły: Zespół Szkół nr 3/ Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu

Misja szkoły: Zespół Szkół nr 3/ Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu Zespół Szkół nr 3/ Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu 1917-2014 Misja szkoły: "Naszym nadrzędnym celem jest rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości i potrzeb w atmosferze

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016

Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016 Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016 Lp. 1. Działania (imprezy, apele, inne zajęcia) Odpowiedzialny Tworzenie kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych: Termin realizacji Nauka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 GIMNAZJUM NR 33 ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków, tel. 012-657-75-62, 012-657-05-88 http://zso15.krakow.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ROK SZKOLNY 2008/2009 KRAKÓW 2008

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2014 / 2015

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2014 / 2015 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2014 / 2015 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheci gablota na górnym korytarzu konkurs biblijny dla uczniów klas V-VI apel wigilijny apel papieski

Bardziej szczegółowo

to SZKOŁA SUKCESU Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

to SZKOŁA SUKCESU Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej to SZKOŁA SUKCESU Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej tworzą ludzie kreatywni, otwarci na innowacyjność, poszukujący nowych sposobów

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 110 lat szkolnictwa powszechnego w Gilowicach/ 20 lat nauki w nowej szkole/ 15 lat gimnazjum

Uroczystość 110 lat szkolnictwa powszechnego w Gilowicach/ 20 lat nauki w nowej szkole/ 15 lat gimnazjum 20.10.2014 Uroczystość 110 lat szkolnictwa powszechnego w Gilowicach/ 20 lat nauki w nowej szkole/ 15 lat gimnazjum Rangę sztandaru podniosła ceremonia jego poświęcenia, która odbyła się w kościele pod

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. 26 Marca 66 44-300 Wodzisław Śląski tel.

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Zdarzenie Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna

Bardziej szczegółowo

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999r. Mieści się w dzielnicy Łódź Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Co roku 70-75% wszystkich uczniów

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999r. Mieści się w dzielnicy Łódź Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Co roku 70-75% wszystkich uczniów Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999r. Mieści się w dzielnicy Łódź Widzew przy ulicy Fabrycznej 4. Co roku 70-75% wszystkich uczniów stanowią uczniowie spoza rejonu. W bliskim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2018 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2018 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2018 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXVI

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych rok szkolny 2013/14

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych rok szkolny 2013/14 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych rok szkolny 2013/14 Nazwa konkursu, zasięg konkursu wojewódzki, ogólnopolski,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Wieloletniego Niepodległa na lata w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie

Realizacja Programu Wieloletniego Niepodległa na lata w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie Realizacja Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 szkoła realizowała Program Wieloletni Niepodległa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie UL. OLSZEWSKIEGO JAWORZNO

Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie UL. OLSZEWSKIEGO JAWORZNO Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie UL. OLSZEWSKIEGO 76 43 600 JAWORZNO Kilka słów o naszej szkole: Gimnazjum nr 2 w Jaworznie powstało 15 kwietnia 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 Osiągnięcia Szkoły Podstawowej w Twardorzeczce 2017/2018

Zał. nr 1 Osiągnięcia Szkoły Podstawowej w Twardorzeczce 2017/2018 Zał. nr Osiągnięcia Szkoły Podstawowej w Twardorzeczce 7/8 Rok szkolny 7 8 Lp. Nazwa konkursu szkolny/gminny. Sztafetowe Biegi przełajowe chł.. Gminne Zawody w Piłce Nożnej chł. 3. Sztafetowe Biegi przełajowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

Apel Samorządu Uczniowskiego

Apel Samorządu Uczniowskiego Apel Samorządu Uczniowskiego Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu rok szkolny 2014/2015 Wyniki klasyfikacji śródrocznej rok szkolny 2014/2015 5 4,5 4 3,5 3 4,06 4,52 4,24 4,4 3,84 4,46 4,48 4,29 2,5

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Żarki Wielkie, 21.09.2015r. ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskichw Żarkach Wielkich DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI

Bardziej szczegółowo

XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org

XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org ZSO Nr 8 Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014 Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014 Opracowała Jadwiga Filipowicz Białystok, 25.06.2014 r. Spotkania zespołu 24.04.2014r. 1. Analiza Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

Rok 1969 przynosi znaczną poprawę warunków działania szkoły. Do użytku zostaje oddany nowy budynek.

Rok 1969 przynosi znaczną poprawę warunków działania szkoły. Do użytku zostaje oddany nowy budynek. Szkoła Podstawowa w Radowie Małym rozpoczęła działalność 5 września 1945 r. w budynku byłej szkoły niemieckiej o jednej izbie lekcyjnej. Inicjatorem i organizatorem szkoły był ówczesny wójt pan Józef Kołtuniak

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017 Działania całoroczne Zadanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Zbiórka surowców wtórnych nakrętki i

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY l.p konkurs organizator szczebel opiekun uczestnicy osiągnięcia 1 Konkurs recytatorski dla gimnazjalistów dom jest sześcianem

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich WITAMY W MISJA SZKOŁY Dąż ążymy do tego aby każdy uczeń osiągn gnął sukces na miarę swoich możliwo liwości W NASZEJ SZKOLE jest kameralna atmosfera podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki

Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Plan pozalekcyjnych form realizacji Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Uroczystości okolicznościowe Data, godz. Nazwa uroczystości Forma realizacji Organizator Wrzesień

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5!

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! trochę orientacji w terenie JAK DOJECHAĆ DOJAZD Z CENTRUM MIASTA: wsiądź w autobus

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM działań w roku szkolnym 2014/2015

HARMONOGRAM działań w roku szkolnym 2014/2015 HARMONOGRAM działań w roku szkolnym 2014/2015 MODUŁ II: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POPRZEZ SPORT I REKREACJĘ TREŚCI FORMY REALIZACJI PRZEWIDYWANE EFEKTY OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Znajomość i przestrzeganie regulaminów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012. Rada pedagogiczna wso, statut szkoły. Integracja klasa 1a. Rada pedagogiczna zatwierdzenie planów pracy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012. Rada pedagogiczna wso, statut szkoły. Integracja klasa 1a. Rada pedagogiczna zatwierdzenie planów pracy WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 11/12 1 Inauguracja roku szkolnego 11/12 2 6 Test na wejście język niemiecki. 8 Rada pedagogiczna wso, statut szkoły. Integracja klasa 1a. 9 Integracja klasa 1c. 12 Integracja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. Data utworzenia 2008-12-23 Numer aktu 361 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr XXXII/ 361/08 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki

Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki Zachowaj Trzeźwy Umysł - udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej skierowanej do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

W mojej szkole i wokół niej. Szkoła Podstawowa nr 47

W mojej szkole i wokół niej. Szkoła Podstawowa nr 47 W mojej szkole i wokół niej. Szkoła Podstawowa nr 47 Szkoła Podstawowa nr 47 znajduje się przy ulicy Januszowickiej 35/37 w pobliżu ulicy Powstańców Śląskich. Dojazd do szkoły, a także wyjścia poza szkołę,

Bardziej szczegółowo

1

1 0 1 2 3 4 5 KLASA I II III IV V VI WARTOŚĆ rodzina kultura osobista patriotyzm lokalny nauka i rozwój uzdolnień uczciwość przyjaźń 6 7 8 Uczeń czuje więzi emocjonalne z rodziną i uczestniczy w jej życiu.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

Bardziej szczegółowo

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR Tak to się zaczęło. Pan dyrektor Wyskiel Obchody 1-majowe Jedna z sal w latach 70-tych Zabawa karnawałowa Pani Morawiec z uczniami w czasie zabawy noworocznej Wybieramy przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dydaktyczne

Osiągnięcia dydaktyczne 1 Osiągnięcia dydaktyczne 1. Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2004/2005 mierzone średnią liczba punktów uzyskanych w szkole: - część humanistyczna egzaminu: 32,6 - część

Bardziej szczegółowo

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017 OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny /2017 PROPOZYCJE KLAS Klasa DSD drugim językiem obowiązkowym jest niemiecki w wymiarze 6 godzin tygodniowo (intensywna nauka j. niemieckiego zakończona

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze Nasza szkoła zlokalizowana jest na terenie 1,7 ha, w budynku o powierzchni 5000m 2. W roku szk. 2015/2016 w 26 oddziałach SP 10 naukę

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH UROCZYSTOŚCI i KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KALENDARZ PLANOWANYCH UROCZYSTOŚCI i KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KALENDARZ PLANOWANYCH UROCZYSTOŚCI i KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 UROCZYSTOŚCI S Z K O L N E Rodzaj uroczystości Termin Odpowiedzialni Światowy Dzień Turystyki Młodzieży 25.09.2015r. Szkolnej. Rajd

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Rok szkolny 2016/2017

Plan pracy szkoły. Rok szkolny 2016/2017 Plan pracy szkoły Rok szkolny 2016/2017 Wrzesień 2016 1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 6 Zebrania z rodzicami kl. 1-3 7 Zebrania z rodzicami kl. 4-6 14 Prezentacja kandydatów i wybory do Małego Samorządu

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków.

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. Nasza placówka troszczy się o dobry start dzieci sześcioletnich. Sale lekcyjne dostosowane są

Bardziej szczegółowo

W naszej szkole... Dużo się dzieje. Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Snopkowie

W naszej szkole... Dużo się dzieje. Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Snopkowie W naszej szkole... Dużo się dzieje Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Snopkowie AKCJE CHARYTATYWNE i SPOŁECZNE Baza dydaktyczna nowoczesne boisko pracownia komputerowa różnorodne pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM /2016 Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ 1.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3.09. Jubileusz 95-lecia Szkoły Podstawowej nr 61 im.

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 L.p. Rodzaj uroczystości Tematyka ( środki realizacji) Termin Odpowiedzialny 1. Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI NA ROK SZKOLNY 2014/2015. LP. UROCZYSTOŚĆ DATA ODPOWIEDZIALNI 1. Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI NA ROK SZKOLNY 2014/2015. LP. UROCZYSTOŚĆ DATA ODPOWIEDZIALNI 1. Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015 LP. UROCZYSTOŚĆ DATA ODPOWIEDZIALNI 1. Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015 1.09.2014r. Dyrektor szkoły 2. Innowacje pedagogiczne i programy autorskie: W klasie i teatrze, Młody Matematyk, Z Mitologią

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku Rok szkolny 2012 / 2013 1. Wybory uzupełniające do SU i Rady SU. 2. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2012 / 2013.

Bardziej szczegółowo