WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)"

Transkrypt

1 Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 53 / 200 ( - ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 100 / 100 ( - ) 3 Finanse jednostek samorządu terytorialnego ( Wykladowca nie został określony ) 3 Administracja [stc.i s.] 2 / 100 ( - ) 4 Legislacja administracyjna ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 53 / 200 ( - ) 5 Nauka o państwie i polityce ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 24 / 200 ( - ) 6 Organizacja ochrony środowiska ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Administracja [stc.i s.] 4 / 200 ( - ) 7 Prawo o gospodarce gruntami ( Wykladowca nie został określony ) 3 Administracja [stc.i s.] 0 / 200 ( - ) 8 Prawo ubezpieczeń gospodarczych ( Wykladowca nie został określony ) 3 Administracja [stc.i s.] 10 / 60 ( - ) 9 Współczesne kultury prawne ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 31 / 200 ( - ) Przedmioty monograficzne adm I st Administracja [stc.i s.] 10 Administracja elektroniczna ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( - ) 11 Dzieje parlamentaryzmu polskiego ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( - ) 12 Ewolucja samorządu gospodarczego do wieku XX ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Administracja [stc.i s.] 34 / 35 ( - ) 13 Obywatelstwo europejskie ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( - ) 14 Państwo i prawo w nauce niemieckiej XIX i XX wieku ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( - ) 15 Prawo o partiach politycznych ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( - ) 16 Prawo parlamentarne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( - ) 17 Prawo sportowe ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( - ) 18 Zasady działania jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną ( Wykladowca nie został określony ) 3 Administracja [stc.i s.] 4 / 35 ( - ) 19 Zasady tworzenia prawa na tle porównawczym ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Administracja [stc.i s.] 35 / 35 ( - ) Przedmioty kierunkowe - adm II st Administracja [stc.ii s.] 20 Administrowanie Wspólną Polityką Rolną ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 8 / 100 ( - ) 21 Europejska kultura prawna ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 3 / 200 ( - ) 22 Międzynarodowe prawo handlowe ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 18 / 60 ( - ) strona 1 / 7

2 23 Odpowiedzialność karna urzędników ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 100 ( - ) 24 Podstawy prawne działalności urzędniczej w środowisku międzynarodowym ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 30 ( - ) 25 Postępowanie nieprocesowe ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 60 ( - ) 26 Prawo dewizowe ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 100 ( - ) 27 Prawo o notariacie ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 50 ( - ) 28 Prawo subwencyjne ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 3 / 100 ( - ) 29 Prawo upadłościowe i naprawcze ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 2 / 50 ( - ) 30 Prawo żywnościowe ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 7 / 200 ( - ) 31 System międzynarodowy organów ochrony prawnej ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 2 / 50 ( - ) 32 Umowy o obrocie gospodarczym ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 7 / 50 ( - ) 33 Zarządzanie zasobami ludzkimi ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 7 / 200 ( - ) Przedmioty monograficzne adm II st Administracja [stc.ii s.] 34 Administrowanie zasobami naturalnymi ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 35 ( - ) 35 Idea niezawisłości sędziowskiej w II Rzeczypospolitej ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 3 / 35 ( - ) 36 Katolicka nauka społeczna ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 4 / 35 ( - ) 37 Międzynarodowy arbitraż ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 35 ( - ) 38 Prawo autorskie w Internecie ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 24 / 35 ( - ) 39 Prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 1 / 35 ( - ) 40 Prawo konsumenckie ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 1 / 35 ( - ) 41 Rozstrzyganie spraw gospodarczych ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 34 / 35 ( - ) 42 Techniki decyzyjne ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 35 / 35 ( - ) 43 Umowy w prawie własności intelektualnej ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 35 ( - ) 44 Ustrój i prawo na ziemiach polskich ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 0 / 35 ( - ) 45 Wycena nieruchomości ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Administracja [stc.ii s.] 7 / 35 ( - ) Przedmioty kierunkowe - bw I st Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 46 Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb państwowych ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 199 / 200 ( - ) 47 Historia doktryn polityczno-prawnych ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 112 / 200 ( - ) strona 2 / 7

3 48 Ochrona bezpieczeństwa i pewności obroty gospodarczego ( Wykladowca nie został określony ) 3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 116 / 200 ( - ) 49 Organizacja i funkcjonowanie wybranych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 109 / 200 ( - ) 50 Prawo celne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 194 / 200 ( - ) 51 Prawo karne skarbowe ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 41 / 200 ( 41 ) 52 Prawo karne wykonawcze ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 111 / 200 ( - ) 53 Prawo migracyjne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 50 / 200 ( 50 ) 54 Prawo policyjne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 200 / 200 ( - ) 55 Prawo wykroczeń ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 173 / 200 ( - ) 56 Publiczno prawne aspekty bezpieczeństwa gospodarczego ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 83 / 200 ( - ) 57 Współpraca policyjna i sądowa w państwach Europy ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.i s.] 50 / 200 ( 50 ) Przedmioty kierunkowe - bw II st Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.ii s.] 58 Czynności operacyjno-rozpoznawcze ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.ii s.] 60 / 60 ( - ) 59 Prawa uchodźców i mniejszości w prawie międzynarodowym ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.ii s.] 35 / 100 ( - ) 60 Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Bezpieczeństwo wewnętrzne [stc.ii s.] 60 / 60 ( - ) Przedmioty kierunkowe - pb I st Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 61 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych ( Wykladowca nie został określony ) 2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 11 / 50 ( - ) 62 Finanse publiczne ( Wykladowca nie został określony ) 2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 50 / 50 ( - ) 63 Gra kierownicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 50 / 50 ( - ) 64 Podstawy logistyki ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 28 / 50 ( - ) 65 Podstawy prawne systemu gospodarczego UE ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 0 / 50 ( - ) 66 Podstawy publicznego prawa bankowego ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 29 / 50 ( - ) 67 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 13 / 50 ( - ) 68 Prawne instrumenty wspierania przedsiębiorstw ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 16 / 50 ( - ) 69 Prawo antymonopolowe ( Wykladowca nie został określony ) 2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 6 / 50 ( - ) 70 Prawo konkurencji ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 10 / 50 ( - ) 71 Romanistyczne tradycje wybranych instytucji obrotu gospodarczego ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 0 / 50 ( - ) strona 3 / 7

4 72 Rozwój kompetencji interpersonalnych ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 50 / 50 ( - ) 73 Zarys myśli prawniczej i ekonomicznej ( Wykladowca nie został określony ) 1,2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 1 / 50 ( - ) 74 Zarządzanie jakością i wiedzą ( Wykladowca nie został określony ) 2 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 2 / 50 ( - ) 75 Zarządzanie strategiczne ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 36 / 50 ( - ) Przedmioty monograficzne - pb I st Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 76 Gospodarka komunalna ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 0 / 35 ( - ) 77 Międzynarodowe organizacje gospodarcze i finansowe ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 3 / 35 ( - ) 78 Partnerstwo publiczno-prywatne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 10 / 35 ( - ) 79 Prawo farmaceutyczne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 34 / 35 ( - ) 80 Prawo medyczne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 35 / 35 ( - ) 81 Prawo reklamy ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 35 / 35 ( - ) 82 Transformacje przedsiębiorców ( Wykladowca nie został określony ) 2,3 Prawno - Biznesowy [stac.i s.] 35 / 35 ( - ) Przedmioty kierunkowe - ps Prawo [stc.mgr] 83 Ekonomia ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 10 / 200 ( - ) 84 Etyka prawicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 19 / 200 ( - ) 85 Historia administracji w nowożytnej Europie ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 9 / 200 ( - ) 86 Łacińska terminologia prawnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 17 / 200 ( - ) 87 Międzynarodowe prawo handlowe ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 1 / 200 ( - ) 88 Postępowanie egzekucyjne w administracji ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 1 / 200 ( - ) 89 Postępowanie odrębne w pocesie cywilnym ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 203 / 200 ( - ) 90 Postępowanie szczególne w procesie karnym ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 185 / 200 ( - ) 91 Prawo dowodowe ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 15 / 100 ( - ) 92 Prawo karne porównawcze ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 51 / 50 ( - ) 93 Prawo karne wykonawcze ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 83 / 100 ( - ) 94 Prawo konkurencji ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 9 / 35 ( - ) 95 Prawo o notariacie ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 12 / 200 ( - ) 96 Prawo papierów wartościowych ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 50 / 200 ( - ) strona 4 / 7

5 97 Prawo parlamentarne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 192 / 200 ( - ) 98 Prawo podatkowe ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 200 / 200 ( - ) 99 Prawo policyjne ( Wykladowca nie został określony ) 2 Prawo [stc.mgr] 166 / 200 ( - ) 100 Prawo prywatne międzynarodowe ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 9 / 50 ( - ) 101 Prawo upadłościowe ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 32 / 200 ( - ) 102 Prawo wykroczeń i prawo karno skarbowe ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 27 / 200 ( - ) 103 Prawo wyznaniowe ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 22 / 200 ( - ) 104 Prawo żywnościowe i zarządzania rolnictwem ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 46 / 200 ( - ) 105 Swobody rynku wewętrznego w UE ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 19 / 200 ( - ) 106 System ochrony prawnej w UE ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 1 / 200 ( - ) 107 Ustroje państw współczesnych ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 151 / 200 ( - ) 108 Współczesne kultury prawne ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 81 / 200 ( - ) 109 Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 97 / 200 ( - ) 110 Zamówienia publiczne ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 6 / 200 ( - ) 111 Zarządzanie nieruchomościami ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 64 / 120 ( - ) Przedmioty monograficzne Prawo [stc.mgr] 112 Aksjologia współczesnych systemów politycznych i prawnych ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 113 Aktualne problemy organizacji wymiaru sprawiedliwości i pomocy prawnej oraz postępowania w sprawach cywilnych ( Wykladowca nie został określony ) 5 Prawo [stc.mgr] 1 / 35 ( - ) 114 Bank centralny w warunkach gospodarki rynkowej ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 115 Bezpośrednie stosowanie Konstytucji ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 116 Europejsckie prawo reklamy ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 117 Europejskie prawo procesowe ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 0 / 35 ( - ) 118 Filozofia prawa natury ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 34 / 35 ( - ) 119 Historia kryminalistyki ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 120 Instrumenty prawne gospodarowania nieruchomościami ( Wykladowca nie został określony ) 5 Prawo [stc.mgr] 2 / 35 ( - ) 121 Język łaciński ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 86 / 90 ( - ) 122 Katolicka nauka społeczna ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 123 Komparytystyka prawnicza ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) strona 5 / 7

6 124 Kompetencje komunikacyjne, trening argumentacyjny i analiza przemówienia ( Wykladowca nie został określony 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 0 / 35 ( - ) ) 125 Kompozycja wypowiedzi i autoprezentacja ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 126 Kompozycja wypowiedzi i autoprezentacja ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 0 / 35 ( - ) 127 Międzynarodowe prawo karne ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 128 Międzynarodowy arbitraż ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 1 / 35 ( - ) 129 Obywatelstwo europejskie ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 130 Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie UE ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 0 / 35 ( - ) 131 Państwo i prawo w nauce niemieckiej XIX i XX wieku ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 132 Podstawy biojurisprudencji ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 133 Porównawcze prawo parlamentarne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 134 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 135 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 0 / 35 ( - ) 136 Prawna ochrona dóbr kulturowych ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 137 Prawnokarna ochrona dokumentów ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 34 / 35 ( - ) 138 Prawnokarne pormy przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 139 Prawo celne UE ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 140 Prawo dyplomatyczne i konsularne ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 141 Prawo konsumenckie ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 142 Prawo morskie ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 34 / 35 ( - ) 143 Prawo o partiach politycznych ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 144 Prawo przewozowe ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 11 / 35 ( - ) 145 Prawo systemu bankowego ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 146 Prawo umów międzynarodowych ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 147 Psychologia sądowa ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 36 / 35 ( - ) 148 Psychologia zeznań ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 37 / 35 ( - ) 149 Rzymaskie prawo karne ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 150 Udział Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym ( Wykladowca nie został określony ) 4,5 Prawo [stc.mgr] 9 / 35 ( - ) 151 Uniwersytecka studencka poradnia prawna ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 33 / 35 ( - ) 152 Wiktymologia ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) strona 6 / 7

7 Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF ( WPiA UMCS 153 Własność prywatna w doktrynach prawnych ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 154 Wprowadzenie do prawa amerykańskiego ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) 155 Wspólna polityka rolna UE ( Wykladowca nie został określony ) 3,4,5 Prawo [stc.mgr] 2 / 35 ( - ) 156 Źródła prawa kanonicznego ( Wykladowca nie został określony ) 2,3,4,5 Prawo [stc.mgr] 35 / 35 ( - ) * Kolorem czerwonym zaznaczono przedmioty o statusie nie uruchomiony Razem przedmiotów uruchomionych: 126 Razem przedmiotów nieuruchomionych: 30 Data wygenerowania zestawienia: 2015/09/15 14:06:41 strona 7 / 7

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 45 / 200 ( 20 ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych)

WPiA UMCS Lista przedmiotów (uruchomionych i nie uruchomionych) Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.i s.] 1 Etyka urzędnicza ( Wykladowca nie został określony ) 1,2,3 Administracja [stc.i s.] 49 / 200 ( - ) 2 Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 20 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Język obcy - w łącznym wymiarze 120 { 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5. poziom B2 według

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym

Bardziej szczegółowo

W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. tyg. ćwiczenia.

W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. tyg. ćwiczenia. .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (dla 3 roku) Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 120 - zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom B2 według Europejskiego Systemu

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM

SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp do prawoznawstwa 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Katedra Teorii i Filozofii

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

30 30 Z

30 30 Z I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp do prawoznawstwa 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Katedra Teorii i Filozofii

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 120 ( 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom B2 według Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS.

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S Punkty jednostka 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin 15 Zal.

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - niestacjonarne I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Nazwa przedmiotu

Prawo - jednolite studia magisterskie - niestacjonarne I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Nazwa przedmiotu I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr/K Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr/K Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne - w łącznym wymiarze 60 (2x 30 zajęcia do wyboru w semestrach 2-4 ćwiczenia) Język obcy - w

Bardziej szczegółowo

Ogółem godzin. Semestr I ECTS. Liczba godzin. Semestr I. Ogółem godzin. Liczba godzin

Ogółem godzin. Semestr I ECTS. Liczba godzin. Semestr I. Ogółem godzin. Liczba godzin Administracja studia drugiego stopnia niestacjonarne Przedmioty w ramach specjalności - Administracja publiczna 1 Prawo o nieruchomościach W E 4 I II V 2 Psychologia rozwoju osobistego W 4 3 Menedżeryzm

Bardziej szczegółowo

I rok 1 semestr 2 semestr

I rok 1 semestr 2 semestr Lp. PLAN NIESTACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO w roku akademickim 2011/2012 o ria Seminariu m I rok PRZEDMIOTY PODSTAWOWE - obowiązkowe 1. Wstęp do prawoznawstwa Egz. 45 30

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY MONOGRAFICZNE NA SEMESTR ZIMOWY 2009/2010 PRAWO

WYKŁADY MONOGRAFICZNE NA SEMESTR ZIMOWY 2009/2010 PRAWO 8 00-8 30 Dr Jacek Sobczak Dr Marek STEFANIUK Dr Przemysław TELENGA Dr Włodzimierz GOGŁOZA 8 30-9 00 Konstytucyjna ochrona praw Prawo antymonop. Prawo przewozowe Komparatystyka prawnicza 9 00-9 30 PS+PW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ADMINISTRACJA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ADMINISTRACJA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ADMINISTRACJA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Podstawy prawoznawstwa Historia administracji Nauka o administracji Konstytucyjny system organów państwa Prawo administracyjne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19

Uchwała nr 1/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19 ADMINISTRACJA - studia stacjonarne II stopnia I ROK Uchwała nr 1/I/2018 Rady Wydziału z dnia 22.01.2018 r. SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw suma godzin jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ADMINISTRACJA II STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ADMINISTRACJA II STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ADMINISTRACJA II STOPNIA STUDIA STACJONARNE Zasady ustroju politycznego państwa Postępowanie sądowo-administracyjne Fundusze strukturalne i systemy finansowania

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 ROK I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Nazwa kursu Prawoznawstwo 20 10 30 E 4 Terminologia łacińska w prawie - - 10 10 Z 2 Prawo konstytucyjne 20 10 30 E 5 Historia ustroju i prawa na ziemiach polskich

Bardziej szczegółowo

Prawo stacjonarne. Przedmiot Semestr I Semestr II Ogółem E/Z po W Ć ECTS W Ć EC Godz. EC sem. TS O W Ć TS 1. Szkolenie biblioteczne I (Z)

Prawo stacjonarne. Przedmiot Semestr I Semestr II Ogółem E/Z po W Ć ECTS W Ć EC Godz. EC sem. TS O W Ć TS 1. Szkolenie biblioteczne I (Z) I ROK Przedmiot Semestr I Semestr II Ogółem E/Z po 1. Szkolenie biblioteczne 3 3 3 I (Z) 2. Szkolenie BHP 5 5 5 I (Z) 3. Tradycje i obyczaje 2 2 2 I (Z) akademickie 1. Prawoznawstwo 45 20 7+4 - - - 65

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

L.p. Łączna liczba godzin i punktów w II semestrze. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. 20 egz Język obcy 30 zal 1.

L.p. Łączna liczba godzin i punktów w II semestrze. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. 20 egz Język obcy 30 zal 1. Załącznik nr 6 do uchwały nr 04./2016 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów studiów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/XII/2015 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 150/XII/2015 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. 1 Postępowanie sądowoadministracyjne 12 10 E/Z 4 12 10 22 4 2 Historyczne korzenie współczesnej administracji 10 Z 2 10 10 2 Instytut Historii Państwa i Prawa 3 Prawo urbanistyczno-budowlane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/XII/2015 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 150/XII/2015 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. W Ćw E/Z Punkty W Ćw E/Z Punkty Postępowanie sądowoadministracyjne 6 4 E/Z 4 6 4 30 4 2 Historyczne korzenie współczesnej administracji 6 Z 3 6 6 3 Instytut Historii Państwa i Prawa 3 Prawo urbanistyczno-budowlane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19

Uchwała nr 1/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19 ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne II stopnia I ROK 1 Postępowanie sądowoadministracyjne 12 10 E/Z 4 12 10 22 4 2 Historyczne korzenie współczesnej administracji 10 Z 2 10 10 3 Instytut Historii Państwa

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 PRAO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓ od roku akadem. 2015/2016 Semestr I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Prawoznawstwo 30 15 45 E 4 Terminologia łacińska w prawie - 30 30

Bardziej szczegółowo

L.p. I rok. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. 30 egz 5

L.p. I rok. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. 30 egz 5 Załącznik nr 3 do uchwały nr 04./2016 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów studiów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S

Łączna liczba godzin W Ć K S Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2015 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2017/2018 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 17/18 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 Specjalizacja administracyjno społeczna 1 Prawo samorządu terytorialnego - Dr P.Suwaj 2 Administracja spraw zagranicznych - Dr A.Suławko-Karetko

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S. liczba godzin

Łączna liczba godzin W Ć K S. liczba godzin Załącznik nr 1 do uchwały nr 04/2016 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO Od roku akademickiego 2012/2013, Profil ogólnoakademicki Forma zajęć

PLAN STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO Od roku akademickiego 2012/2013, Profil ogólnoakademicki Forma zajęć PLAN STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO Od roku akademickiego 2012/2013, Profil ogólnoakademicki I rok s. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1. Wstęp do prawoznawstwa Egz. 60 30 30 6 30

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA ECTS L.p. Nazwa przedmiotu A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. JĘZYKI OBCE 1 Język angielski 2,4 1,2,3,4 2. PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia ROK AKADEMICKI 2011/2012

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia ROK AKADEMICKI 2011/2012 ROK AKADEMICKI 2011/2012 L.p. Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok Wymiar Razem Egz. ECTS 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s godzin w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. sem. Przedmioty kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2018/2019

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2018/2019 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 18/19 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Administracja

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Administracja ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 07/0 FORMA STUDIÓW: stacjonarne Ilość godzin w semestrze: I Ilość godzin w semestrze: II. Podstawy prawoznawstwa. Historia administracji. Nauka administracji 4. Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Administracja Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 200/2010-2011 z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna studia II stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna studia II stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna studia II stopnia Wykłady monograficzne kursy WPIA Semestr 1 - zimowy 1. Zasady ustroju politycznego państwa

Bardziej szczegółowo

I rok II rok Wymiar godzin. Nazwa przedmiotu. egz./zal. ECTS. 1 s 2 s 3 s 4 s w ćw ECTS Z/L. w ćw. w ćw. w ćw. w ćw. Przedmioty obowiązkowe.

I rok II rok Wymiar godzin. Nazwa przedmiotu. egz./zal. ECTS. 1 s 2 s 3 s 4 s w ćw ECTS Z/L. w ćw. w ćw. w ćw. w ćw. Przedmioty obowiązkowe. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja studia II stopnia profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 I rok II rok Wymiar godzin L.p. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Tytuł zawodowy: Magister. Plan studiów_administracja II_Stacjonarne_ Administracja_II_Stacjonarne 1

Tytuł zawodowy: Magister. Plan studiów_administracja II_Stacjonarne_ Administracja_II_Stacjonarne 1 Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PLAN STUDIÓW NR Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ADMINISTRACJA. Tytuł zawodowy: Magister

KIERUNEK: ADMINISTRACJA. Tytuł zawodowy: Magister Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PLAN STUDIÓW NR Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Rok studiów II, III

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Rok studiów II, III PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 Rok studiów II, III L.p. Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok Wymiar Razem Egz. ECTS 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s godzin w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ADMINISTRACJA I* Cykl kształcenia: 2016-2019 Plan studiów realizowanych w formie stacjonarnej obejmuje łącznie 2064 godz., w tym: 1704 godz. zajęć w typowych formach dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia KIERUNEK: ADMINISTRACJA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK II. ROK III 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia KIERUNEK: ADMINISTRACJA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK II. ROK III 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. Forma zaliczenia I II sem. 2 sem. w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p 394 22 4 2 6 Język obcy E III 8 2 8 2 8 2 4 4 6 2 Technologia informacyjna zal. z oc. II

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Kierunek prawno-ekonomiczny

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Kierunek prawno-ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Kierunek prawno-ekonomiczny Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ADMINISTRACJA I* Cykl kształcenia: 2016-2019 Plan studiów realizowanych w formie niestacjonarnej obejmuje łącznie 1450 godz., w tym 1090 godz. zajęć w typowych formach dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zaliczanych przedmiotów w procesie potwierdzania efektów uczenia się. Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Wykaz zaliczanych przedmiotów w procesie potwierdzania efektów uczenia się. Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu Wykaz zaliczanych przedmiotów w procesie potwierdzania efektów uczenia się Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu Prawo godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń 2. Powszechna historia państwa i prawa Ukończone

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł wstępny prawniczy moduł 60 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo wykład 18 Prawoznawstwo warsztaty 9 Logika prawnicza konwersatorium 18 Logika prawnicza e-learning 15 II Moduł historyczno - prawny

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -administracja niestacjonarna - studia II stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -administracja niestacjonarna - studia II stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -administracja niestacjonarna - studia II stopnia Wykłady monograficzne kursy WPIA Semestr 1 - zimowy 1. Zasady ustroju politycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia KIERUNEK: ADMINISTRACJA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK II. ROK III 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia KIERUNEK: ADMINISTRACJA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK II. ROK III 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. do Uchwały nr /2/28 Rady Wydziału AiBN z dnia kwietnia 28 r. obowiązuje I rok w r.a. 28/29 Forma zaliczenia sem. 2 sem. w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p 9

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Administracja

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Administracja ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 FORMA STUDIÓW: stacjonarne Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Podstawy prawoznawstwa. Historia administracji.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz Europejska polityka regionalna

Bardziej szczegółowo

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych su ma suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 20 20 E/Z 7 20 20 40 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 2 20 20 2 Konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 0 0 E/Z 7 0 0 60 7 Technologie informacyjne 0 Z 0 0 Konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Liczba godzin E Z ECTS. Razem W K I Razem W K I Rok I Semestr zimowy (1) Socjologia E 5 Antropologia społeczna i kulturowa

Przedmiot Liczba godzin E Z ECTS. Razem W K I Razem W K I Rok I Semestr zimowy (1) Socjologia E 5 Antropologia społeczna i kulturowa Program i plan stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiów 1º na kierunku europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Warunki: Przynajmniej 6 semestrów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia Kierunek Ekonomia Profil ogólnoakademicki realizacja od roku akademickiego 2018/2019

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia Kierunek Ekonomia Profil ogólnoakademicki realizacja od roku akademickiego 2018/2019 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 21/20 Rady Wydziału Ekonomii z dnia 17 maja 20 1 E/I/O.1 ogólnouczelniany ZAL 2 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 36 36 2 2 3 przedmioty ogólne 54 36 2 2 2 4 Grupa treści podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19

Uchwała nr 2/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19 EKONOMIA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Uchwała nr 2/I/208 Rady Wydziału z dnia 22.0.208 r. Obowiązuje od roku akademickiego 208/9 SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Matematyka 30 30 E 6

Bardziej szczegółowo

KATEDRA PRAWA TERMINARZ PRACY DYDAKTYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

KATEDRA PRAWA TERMINARZ PRACY DYDAKTYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 KATEDRA PRAA TERMINARZ PRACY DYDAKTYCZNEJ ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 SEMESTR LETNI Doc. dr Zbigniew Markwart Kierownik Zakładu Nauk o Państwie i Prawie Poniedziałek wykład Historia ustroju i Co tydzień

Bardziej szczegółowo

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS kierunku prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie od roku akademickiego 2017/2018

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS kierunku prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie od roku akademickiego 2017/2018 Struktura programu wraz z liczbą punktów kierunku prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie od roku akademickiego 2017/2018 Prawoznawstwo I o+e 60 30 30 7 Prawo konstytucyjne I o 30 15 15 3 Historia

Bardziej szczegółowo

ROK I ROK I - SEMESTR 2. Zajęcia związane z przedmiotem Sposób zaliczenia przedmiotu. Liczba Łącznie ilość poszczególnych zajęć (godz.

ROK I ROK I - SEMESTR 2. Zajęcia związane z przedmiotem Sposób zaliczenia przedmiotu. Liczba Łącznie ilość poszczególnych zajęć (godz. Program studiów realizowany w roku akademickim 01/13 PRAWO NIESTACJONARNE UCHWAŁA nr 168/011/01 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 9 maja 01 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie I ROK. SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM

PRAWO - studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie I ROK. SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 Wstęp do prawoznawstwa 0 1 E/Z 8 Logika dla prawników 16 0 E/Z 8 4 Łacińska terminologia dla prawników Obsługa prawniczych baz danych 1 Z 10 Z 5 Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19

Uchwała nr 2/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19 EKONOMIA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK Uchwała nr 2/I/208 Rady Wydziału z dnia 22.0.208 r. SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Matematyka 20 20 E 6 20 20 0 40 6 INE 2 Mikroekonomia 20

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -administracja niestacjonarna - studia II stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -administracja niestacjonarna - studia II stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -administracja niestacjonarna - studia II stopnia Wykłady monograficzne kursy WPIA Semestr 1 - zimowy 1. Zasady ustroju politycznego

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja zmieniony uchwałami nr 156/2014-2015 z dnia 19 maja 2015 r. nr

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja zmieniony uchwałami nr 156/2014-2015 z dnia 19 maja 2015 r., nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. C art. 16 1 k.c. 2. B art. 42 1 k.c.

Bardziej szczegółowo

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat:

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Egzamin na aplikację notarialną 2009 prawo finansowe - 9 pyt. prawo cywilne 73 pyt. prawo administracyjne 14 pyt. prawo konstytucyjne i ustrojowe 14 pyt. prawo pierwotne

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie I ROK. SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM

PRAWO - studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie I ROK. SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 Wstęp do prawoznawstwa 0 1 E/Z 8 Logika dla prawników 16 0 E/Z 8 4 Łacińska terminologia dla prawników Obsługa prawniczych baz danych 1 Z 10 Z 5 Ekonomia

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Podstawy prawoznawstwa 20 10 30 E 4 Nauka o państwie 10 10 20-3 Nauka administracji 20 10 30 E 4 prowadzenie do socjologii 15-15 E 4 Mikroekonomia 15 10 25-3 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia niestacjonarne (zaoczne) jednolite magisterskie I ROK Razem

PRAWO - studia niestacjonarne (zaoczne) jednolite magisterskie I ROK Razem I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 Wstęp do prawoznawstwa 0 1 E/Z 8 Logika dla prawników 10 0 E/Z 8 Łacińska terminologia dla prawników 1 Z 4 Obsługa prawniczych baz danych 10 Z 5 Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Ochrona własności

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Ochrona własności Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Ochrona własności W 15 Zaliczenie Nie 1 intelektualnej 3. Ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy W 15 Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA kierunek: EKONOMIA O Grupa treści ogólnych E/II/O1 Przedmiot ogólnouczelniany 18 18 18 2 E/II/O3 Język obcy 36 36 18 2 18 2 A Grupa treści podstawowych E/II/A1 Ekonomia menedżerska E / 1 24 12 12 12 12

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Rok akademicki 201/201 Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej W 30 Zaliczenie Nie 2 3. Ergonomia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009 WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2009 nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. B art. 16 2 k.c. 2. C art. 18 2 k.c. 3. B art. 25 k.c. 4.

Bardziej szczegółowo