Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r."

Transkrypt

1 Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1

2 2

3 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 r. ustalającej wytyczne dotyczące wdrożenia efektów kształcenia do programów kształcenia w Uczelni Łazarskiego. 3

4 Plan studiów Wykaz modułów kształcenia wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych semestrów, przypisanymi do modułów punktami ECTS, określeniem rodzaju i wymiaru zajęć dydaktycznych, wskazaniem modułów obowiązkowych oraz podlegających wyborowi przez studenta. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2013/2014 Liczba godzin Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem W K/C/S ECTS Rok I Semestr zimowy (I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. 1 Prawoznawstwo E, Z c c 6 Logika prawnicza E, Z c c 6 MODUŁ HISTORYCZNO-PRAWNY CZ. 1 Prawo rzymskie I E Powszechna historia prawa E MODUŁ OGÓLNOAKADEMICKI CZ. 1 Metodyka pracy i badań E Wychowanie fizyczne I / Zajęcia e-learning I Z c e 1 MODUŁ JĘZYKÓW OBCYCH I CZ. 1 Język obcy I (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, Z c c 4 francuski) Razem semestr I Semestr letni (II) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. 2 Doktryny polityczno prawne E

5 MODUŁ HISTORYCZNO-PRAWNY CZ. 2 Prawo rzymskie II E Historia prawa polskiego E MODUŁ OGÓLNOAKADEMICKI CZ. 2 Metodyka pracy akademickiej Z Wychowanie fizyczne II / Zajęcia e-learning II Z c e 1 MODUŁ NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH Filozofia Z Psychologia Z MODUŁ JĘZYKÓW OBCYCH I CZ. 2 Język obcy II (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, Z c c 4 francuski) Razem semestr II Razem rok I Rok II Semestr zimowy (III) MODUŁ PRAWA KONSTYTUCYJNEGO CZ. 1 Prawo konstytucyjne I (wstęp) E,Z c c 7 MODUŁ PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO I CZ. 1 Prawo cywilne I (część ogólna) E,Z c c 7 MODUŁ PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZ. 1 Prawo karne I (nauka o ustawie karnej i przestępstwie) E,Z c c 7 MODUŁ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIALNEGO CZ. 1 Prawo administracyjne I (ustrojowe) E,Z c c 7 MODUŁ JĘZYKÓW OBCYCH II CZ. 1 Język obcy III (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, Z c c 2 francuski) Razem semestr III Semestr letni (IV) MODUŁ PRAWA KONSTYTUCYJNEGO CZ. 2 Prawo konstytucyjne II (system rządów) E,Z c c 7 MODUŁ PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO I CZ. 2 5

6 Prawo cywilne II (prawo rzeczowe) E,Z c c 7 MODUŁ PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO CZ. 2 Prawo karne II (nauka o karze i poszczególnych przestępstwach) E,Z c c 7 MODUŁ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIALNEGO CZ. 2 Prawo administracyjne II (materialne) E,Z c c 7 MODUŁ JĘZYKÓW OBCYCH II CZ. 2 Język obcy IV (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, E,Z c c 2 francuski) Razem semestr IV Razem rok II Rok III Semestr zimowy (V) MODUŁ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I UNII EUROPEJSKIEJ CZ. 1 Prawo międzynarodowe publiczne E,Z c c 5 Prawo instytucjonalne UE E MODUŁ PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO II CZ. 1 Prawo cywilne III (zobowiązania) E,Z c c 7 MODUŁ PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO CZ. 1 Postępowanie karne I (prawo karne procesowe - zagadnienia E,Z c c 6 ogólne) MODUŁ KIERUNKOWY I CZ. 1 Przedmiot kierunkowy 1-1 Z Przedmiot kierunkowy 1-2 Z k k 4 Razem semestr V Semestr letni (VI) MODUŁ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I UNII EUROPEJSKIEJ CZ. 2 Prawo materialne UE E,Z c c 5 MODUŁ PRAWA CYWILNEGO MATERIALNEGO II CZ. 2 Prawo cywilne IV (spadki i prawo rodzinne) E,Z c c 5 MODUŁ PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO CZ. 2 Postępowanie karne II (przebieg procesu karnego) E,Z c c 6 6

7 MODUŁ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PROCESOWEGO Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne E,Z c c 6 MODUŁ KIERUNKOWY I CZ. 2 Przedmiot kierunkowy 1-3 Z Przedmiot kierunkowy 1-4 Z k k 4 Razem semestr VI Razem rok III Rok IV Semestr zimowy (VII) MODUŁ PRAWA CYWILNEGO PROCESOWEGO CZ. 1 Postępowanie cywilne I E,Z c c 6 MODUŁ PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH CZ. 1 Prawo pracy I (indywidualne) E,Z c c 6 MODUŁ PRAWA HANDLOWEGO CZ. 1 Prawo handlowe I (prawo spółek) E,Z c c 6 MODUŁ PRAWA GOSPODARCZEGO I FINANSOWEGO CZ. 1 Prawo gospodarcze publiczne E MODUŁ KIERUNKOWY II CZ. 1 Przedmiot kierunkowy 2-1 Z Przedmiot kierunkowy 2-2 Z k k 4 Razem semestr VII Semestr letni (VIII) MODUŁ PRAWA CYWILNEGO PROCESOWEGO CZ. 2 Postępowanie cywilne II E,Z c c 6 MODUŁ PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH CZ. 2 Prawo pracy II (zbiorowe i ubezpieczeń społecznych) E,Z c c 6 MODUŁ PRAWA HANDLOWEGO CZ. 2 Prawo handlowe II (umowy handlowe) E,Z c c 6 MODUŁ PRAWA GOSPODARCZEGO I FINANSOWEGO CZ. 2 Prawo finansów publicznych E MODUŁ KIERUNKOWY II CZ. 2 7

8 Przedmiot kierunkowy 2-3 Z Przedmiot kierunkowy 2-4 Z k k 4 Razem semestr VIII Razem rok IV Rok V Semestr zimowy (IX) MODUŁ KIERUNKOWY III CZ. 1 Przedmiot kierunkowy 3-1 Z Przedmiot kierunkowy 3-2 Z k k 4 MODUŁ KIERUNKOWY IV CZ. 1 Przedmiot kierunkowy 4-1 Z Przedmiot kierunkowy 4-2 Z k k 4 MODUŁ SPECJALIZACYJNY CZ. 1 Przedmiot specjalizacyjny 1 Z k k 4 Przedmiot specjalizacyjny 2 Z k k 4 MODUŁ SEMINARYJNY CZ. 1 Seminarium magisterskie I Z s s 6 Razem semestr IX Semestr letni (X) MODUŁ KIERUNKOWY III CZ. 2 Przedmiot kierunkowy 3-3 Z Przedmiot kierunkowy 3-4 Z k k 4 MODUŁ KIERUNKOWY IV CZ. 2 Przedmiot kierunkowy 4-3 Z Przedmiot kierunkowy 4-4 Z k k 4 MODUŁ SPECJALIZACYJNY CZ. 2 Przedmiot specjalizacyjny 3 Z k k 4 Przedmiot specjalizacyjny 4 Z k k 4 MODUŁ SEMINARYJNY CZ. 2 Seminarium magisterskie II Z s s 6 Razem semestr X Razem rok V

9 Razem 10 semestrów MODUŁ PRAKTYK Praktyka zawodowa I Z Praktyka zawodowa II Z MODUŁY FAKULTATYWNE STUDIA STACJONARNE 840 GODZIN MODUŁY JĘZYKÓW OBCYCH 180 godzin MODUŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO I 120 MODUŁ JĘZYKA NIEMIECKIEGO I 120 MODUŁ JĘZYKA FRANCUSKIEGO I 120 MODUŁ JĘZYKA ROSYJSKIEGO I 120 Język angielski I 60 Język niemiecki I 60 Język francuski I 60 Język rosyjski I 60 Język angielski II 60 Język niemiecki II 60 Język francuski II 60 Język rosyjski II 60 MODUŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO II 60 MODUŁ JĘZYKA NIEMIECKIEGO II 60 MODUŁ JĘZYKA FRANCUSKIEGO II 60 MODUŁ JĘZYKA ROSYJSKIEGO II 60 Język angielski III 30 Język niemiecki III 30 Język francuski III 30 Język rosyjski III 30 Język angielski IV 30 Język niemiecki IV 30 Język francuski IV 30 Język rosyjski IV 30 9

10 MODUŁY KIERUNKOWE 480 godzin MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO KONSTYTUCYJNE 120 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO ADMINISTRACYJNE 120 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO CYWILNE 120 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO KARNE 120 Tworzenie prawa 30 Prawo budowlane 30 Prawo turystyczne 30 Kazusy z prawa karnego - warsztaty 30 Trybunał Konstytucyjny i inne organy ochrony prawnej Konstytucyjne podstawy stosunków państwo-kościół w Polsce 30 Kontrola państwowa 30 Prawo spółdzielcze 30 Prawo karne wykonawcze Postępowanie egzekucyjne w administracji 30 Prawo ochrony konsumenta 30 Prawo karne skarbowe 30 Głowa Państwa a system rządów w Polsce - historia i współczesność 30 Pisma procesowe w sprawach administracyjnych 30 Prawo umów w orzecznictwie sądowym 30 Prawo wykroczeń 30 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO KARNE PROCESOWE 120 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO FINANSOWE 120 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE 120 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO CYWILNE PROCESOWE 120 Prawo karne międzynarodowe 30 System prawa podatkowego 30 Nadzór korporacyjny 30 Prawo prywatne międzynarodowe 30 Postępowania karne szczególne 30 Finanse przedsiębiorstwa 30 Partnerstwo publiczno-prywatne 30 Postępowanie cywilne nieprocesowe 30 Postępowanie w sprawach nieletnich 30 Finanse jednostek samorządu terytorialnego 30 Prawo pomocy publicznej 30 Prawo upadłościowe i naprawcze 30 Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 30 Rachunkowość finansowa 30 Regulacje sektorów infrastrukturalnych 30 Postępowanie cywilne - warsztaty 30 10

11 MODUŁY SPECJALIZACYJNE 120 godzin MODUŁ PRAWA SĄDOWEGO 120 MODUŁ PRAWA NIERUCHOMOŚCI 120 MODUŁ PRAWA EUROPEJSKIEGO 120 MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO 120 Prawo o ruchu drogowym 30 Prawo nieruchomości I 30 Ochrona praw podstawowych w UE Pisma procesowe w sprawach karnych 30 Księgi wieczyste i hipoteka 30 Harmonizacja prawa państw członkowskich UE 30 Opodatkowanie dochodu w prawie polskim Postępowanie podatkowe 30 Prawo o adwokaturze 30 Prawo nieruchomości II 30 Case law Unii Europejskiej 30 Podatek VAT 30 Prawo o ustroju sądów powszechnych i prokuraturze 30 Opodatkowanie obrotu nieruchomościami 30 Przestrzeń Bezpieczeństwa Wolności i Sprawiedliwości 30 Podatki lokalne 30 MODUŁ PRAWA LOTNICZEGO 120 MODUŁ PRAWA MEDIÓW 120 MODUŁ PRAWA FUZJI I PRZEJĘĆ 120 MODUŁ PRAWA MEDYCZNEGO 120 Międzynarodowe publiczne prawo lotnicze Międzynarodowe prywatne prawo lotnicze Badanie wypadków lotniczych 30 Prawo prasowe 30 Regulacja prawna fuzji i przejęć spółek 30 Informacja publiczna i ochrona informacji 30 Transgraniczne łączenie spółek 30 Radiofonia i telewizja 30 Podatkowe i rachunkowe aspekty fuzji i przejęć Żegluga powietrzna 30 Prawo reklamy 30 Kontrola fuzji i przejęć w prawie ochrony konkurencji 30 Prawo zdrowia publicznego Prawa pacjenta Odpowiedzialność cywilna i karna w medycynie 30 System ochrony zdrowia w Unii Europejskiej MODUŁ PRAWA ENERGETYCZNEGO 120 MODUŁ PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO 120 MODUŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 120 MODUŁ PRAWA FARMACEUTYCZNEGO 120 Aksjologia (cele) prawa energetycznego Organizacja rynku energii elektrycznej i paliw 30 Prawo telekomunikacyjne 30 Prawo zamówień publicznych 30 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 30 Organizacja prawna obrotu produktami leczniczymi 30 Prawo telekomunikacyjne 30 Reglamentacja prawna obrotu detalicznego produktami leczniczymi

12 Regulacja prokonkurencyjna w sektorze energetycznym 30 Regulowanie rynku telekomunikacyjnego 30 Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych 30 Reklama i komunikaty o produktach leczniczych 30 Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki 30 Urząd Komunikacji Elektronicznej 30 Procedury kontrolne w zamówieniach publicznych 30 Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna 30 MODUŁ PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA 120 MODUŁ PRAWA KORPORACYJNEGO 120 MODUŁ PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII 120 MODUŁ KRYMINALISTYKI 120 Prawo ochrony środowiska 30 Specyfika działalności korporacji międzynarodowych Prawo ochrony przyrody 30 Zarządzanie problematyką prawną w korporacjach międzynarodowych Administracja ochrony środowiska 30 Globalizacja porządków prawnych i jej wpływ na działalność korporacji międzynarodowych Ustawa o odpadach 30 Fuzje, przejęcia, sprzedaże i restrukturyzacje przedsiębiorstw 30 Prawo własności intelektualnej 30 Kryminalistyka Prawo telekomunikacyjne 30 Kryminologia Świadczenie usług drogą elektroniczną 30 Ochrona prywatności i danych osobowych 30 Medycyna sądowa Psychiatria sądowa 30 MODUŁY FAKULTATYWNE STUDIA NIESTACJONARNE 560 GODZIN MODUŁY JĘZYKÓW OBCYCH 120 godzin MODUŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO I 80 MODUŁ JĘZYKA NIEMIECKIEGO I 80 MODUŁ JĘZYKA FRANCUSKIEGO I 80 MODUŁ JĘZYKA ROSYJSKIEGO I 80 Język angielski I 40 Język niemiecki I 40 Język francuski I 40 Język rosyjski I 40 Język angielski II 40 Język niemiecki II 40 Język francuski II 40 Język rosyjski II 40 12

13 MODUŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO II 40 MODUŁ JĘZYKA NIEMIECKIEGO II 40 MODUŁ JĘZYKA FRANCUSKIEGO II 40 MODUŁ JĘZYKA ROSYJSKIEGO II 40 Język angielski III 20 Język niemiecki III 20 Język francuski III 20 Język rosyjski III 20 Język angielski IV 20 Język niemiecki IV 20 Język francuski IV 20 Język rosyjski IV 20 MODUŁY KIERUNKOWE 320 godzin MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO KONSTYTUCYJNE 80 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO ADMINISTRACYJNE 80 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO CYWILNE 80 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO KARNE 80 Tworzenie prawa 20 Prawo budowlane 20 Prawo turystyczne 20 Kazusy z prawa karnego - warsztaty 20 Trybunał Konstytucyjny i inne organy ochrony prawnej Konstytucyjne podstawy stosunków państwo-kościół w Polsce 20 Kontrola państwowa 20 Prawo spółdzielcze 20 Prawo karne wykonawcze Postępowanie egzekucyjne w administracji 20 Prawo ochrony konsumenta 20 Prawo karne skarbowe 20 Głowa Państwa a system rządów w Polsce - historia i współczesność 20 Pisma procesowe w sprawach administracyjnych 20 Prawo umów w orzecznictwie sądowym 20 Prawo wykroczeń 20 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO KARNE PROCESOWE 80 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO FINANSOWE 80 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE 80 MODUŁ KIERUNKOWY PRAWO CYWILNE PROCESOWE 80 13

14 Prawo karne międzynarodowe 20 System prawa podatkowego 20 Nadzór korporacyjny 20 Prawo prywatne międzynarodowe 20 Postępowania karne szczególne 20 Finanse przedsiębiorstwa 20 Partnerstwo publiczno-prywatne 20 Postępowanie cywilne nieprocesowe 20 Postępowanie w sprawach nieletnich 20 Finanse jednostek samorządu terytorialnego 20 Prawo pomocy publicznej 20 Prawo upadłościowe i naprawcze 20 Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 20 Rachunkowość finansowa 20 Regulacje sektorów infrastrukturalnych 20 Postępowanie cywilne - warsztaty 20 MODUŁY SPECJALIZACYJNE 80 godzin MODUŁ PRAWA SĄDOWEGO 80 MODUŁ PRAWA NIERUCHOMOŚCI 80 MODUŁ PRAWA EUROPEJSKIEGO 80 MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO 80 Prawo o ruchu drogowym 20 Prawo nieruchomości I 20 Ochrona praw podstawowych w UE Pisma procesowe w sprawach karnych 20 Księgi wieczyste i hipoteka 20 Harmonizacja prawa państw członkowskich UE 20 Opodatkowanie dochodu w prawie polskim Postępowanie podatkowe 20 Prawo o adwokaturze 20 Prawo nieruchomości II 20 Case law Unii Europejskiej 20 Podatek VAT 20 Prawo o ustroju sądów powszechnych i prokuraturze 20 Opodatkowanie obrotu nieruchomościami 20 Przestrzeń Bezpieczeństwa Wolności i Sprawiedliwości 20 Podatki lokalne 20 MODUŁ PRAWA LOTNICZEGO 80 MODUŁ PRAWA MEDIÓW 80 MODUŁ PRAWA FUZJI I PRZEJĘĆ 80 MODUŁ PRAWA MEDYCZNEGO 80 Międzynarodowe publiczne prawo lotnicze Międzynarodowe prywatne prawo lotnicze Badanie wypadków lotniczych 20 Prawo prasowe 20 Regulacja prawna fuzji i przejęć spółek 20 Informacja publiczna i ochrona informacji 20 Transgraniczne łączenie spółek 20 Radiofonia i telewizja 20 Podatkowe i rachunkowe aspekty fuzji i przejęć Żegluga powietrzna 20 Prawo reklamy 20 Kontrola fuzji i przejęć w prawie ochrony konkurencji 20 Prawo zdrowia publicznego Prawa pacjenta Odpowiedzialność cywilna i karna w medycynie 20 System ochrony zdrowia w Unii Europejskiej

15 MODUŁ PRAWA ENERGETYCZNEGO 80 MODUŁ PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO 80 MODUŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 80 MODUŁ PRAWA FARMACEUTYCZNEGO 80 Aksjologia (cele) prawa energetycznego Organizacja rynku energii elektrycznej i paliw 20 Prawo telekomunikacyjne 20 Prawo zamówień publicznych 20 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 20 Organizacja prawna obrotu produktami leczniczymi 20 Prawo telekomunikacyjne 20 Reglamentacja prawna obrotu detalicznego produktami leczniczymi Regulacja prokonkurencyjna w sektorze energetycznym Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki 20 Regulowanie rynku telekomunikacyjnego 20 Urząd Komunikacji Elektronicznej 20 Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych 20 Procedury kontrolne w zamówieniach publicznych 20 Reklama i komunikaty o produktach leczniczych 20 Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna MODUŁ PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA 80 MODUŁ PRAWA KORPORACYJNEGO 80 MODUŁ PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII 80 MODUŁ KRYMINALISTYKI 80 Prawo ochrony środowiska 20 Specyfika działalności korporacji międzynarodowych Prawo ochrony przyrody 20 Zarządzanie problematyką prawną w korporacjach międzynarodowych Administracja ochrony środowiska 20 Globalizacja porządków prawnych i jej wpływ na działalność korporacji międzynarodowych Ustawa o odpadach 20 Fuzje, przejęcia, sprzedaże i restrukturyzacje przedsiębiorstw 20 Prawo własności intelektualnej 20 Kryminalistyka Prawo telekomunikacyjne 20 Kryminologia Świadczenie usług drogą elektroniczną 20 Ochrona prywatności i danych osobowych 20 Medycyna sądowa Psychiatria sądowa 20 15

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2017/2018 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 17/18 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2018/2019

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2018/2019 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 18/19 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

I rok 1 semestr 2 semestr

I rok 1 semestr 2 semestr Lp. PLAN NIESTACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO w roku akademickim 2011/2012 o ria Seminariu m I rok PRZEDMIOTY PODSTAWOWE - obowiązkowe 1. Wstęp do prawoznawstwa Egz. 45 30

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ROK I ROK I - SEMESTR 2. Zajęcia związane z przedmiotem Sposób zaliczenia przedmiotu. Liczba Łącznie ilość poszczególnych zajęć (godz.

ROK I ROK I - SEMESTR 2. Zajęcia związane z przedmiotem Sposób zaliczenia przedmiotu. Liczba Łącznie ilość poszczególnych zajęć (godz. Program studiów realizowany w roku akademickim 01/13 PRAWO NIESTACJONARNE UCHWAŁA nr 168/011/01 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 9 maja 01 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin 15 Zal.

Bardziej szczegółowo

581( WF +30, tj. F:1 z 4)

581( WF +30, tj. F:1 z 4) MICROSOFT Plan studiów dla kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015 oraz 2015/2016) Rok I Semestr zimowy (1)

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. tyg. ćwiczenia.

W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. tyg. ćwiczenia. .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (dla 3 roku) Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIESTACJONARNE 2016/2017

PRAWO NIESTACJONARNE 2016/2017 PRAWO NIESTACJONARNE 20/2017 I ROK Uchwała 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE 2016/2017

PRAWO STACJONARNE 2016/2017 PRAWO STACJONARNE 2016/2017 ROK I Uchwała nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE ROK I

PRAWO STACJONARNE ROK I PRAWO STACJONARNE 013-014 ROK I Wstęp do prawoznawstwa Historia ustroju i prawa w Polsce Powszechna historia państwa i prawa Logika prawnicza Prawo rzymskie ROK I - SEMESTR 1 zajęć E 4 E 4 W 15 Z 1 semestrze

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym

Bardziej szczegółowo

PLAN STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO Od roku akademickiego 2012/2013, Profil ogólnoakademicki Forma zajęć

PLAN STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO Od roku akademickiego 2012/2013, Profil ogólnoakademicki Forma zajęć PLAN STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK PRAWO Od roku akademickiego 2012/2013, Profil ogólnoakademicki I rok s. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1. Wstęp do prawoznawstwa Egz. 60 30 30 6 30

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S. liczba godzin

Łączna liczba godzin W Ć K S. liczba godzin Załącznik nr 1 do uchwały nr 04/2016 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIESTACJONARNE 2015/2016

PRAWO NIESTACJONARNE 2015/2016 PRAWO NIESTACJONARNE 2015/20 I ROK Uchwała 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie Nazwa Wstęp do prawoznawstwa Historia ustroju i prawa w Polsce Powszechna

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 120 ( 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom B2 według Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo

Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r., zmieniony przez Radę Wydziału Prawa

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego

Plan studiów dla kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego Plan studiów dla kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2013/2014) Rok I Semestr zimowy (1) 1. Prawoznawstwo 50 30 20

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r. zmieniony przez Radę Wydziału Prawa

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Plan studiów dla kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu MICROSOFT Plan studiów dla kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2012/2013) Rok I Semestr zimowy (1) 1. Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Kierunek: prawo Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: prawo Studia stacjonarne i niestacjonarne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Kierunek: prawo i niestacjonarne Plan studiów obowiązujący studentów roku III V Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2011-2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

30 30 Z

30 30 Z I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp do prawoznawstwa 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Katedra Teorii i Filozofii

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - niestacjonarne I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Nazwa przedmiotu

Prawo - jednolite studia magisterskie - niestacjonarne I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Nazwa przedmiotu I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr/K Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr/K Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin

Bardziej szczegółowo

Prawo stacjonarne. Przedmiot Semestr I Semestr II Ogółem E/Z po W Ć ECTS W Ć EC Godz. EC sem. TS O W Ć TS 1. Szkolenie biblioteczne I (Z)

Prawo stacjonarne. Przedmiot Semestr I Semestr II Ogółem E/Z po W Ć ECTS W Ć EC Godz. EC sem. TS O W Ć TS 1. Szkolenie biblioteczne I (Z) I ROK Przedmiot Semestr I Semestr II Ogółem E/Z po 1. Szkolenie biblioteczne 3 3 3 I (Z) 2. Szkolenie BHP 5 5 5 I (Z) 3. Tradycje i obyczaje 2 2 2 I (Z) akademickie 1. Prawoznawstwo 45 20 7+4 - - - 65

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Poziom 7

P l a n s t u d i ó w. Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Poziom 7 P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom studiów: Wydział Prawa i Administracji Prawo Jednolite studia magisterskie Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 120 - zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom B2 według Europejskiego Systemu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja zmieniony uchwałami nr 156/2014-2015 z dnia 19 maja 2015 r., nr

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S

Łączna liczba godzin W Ć K S Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2015 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE 2015/2016

PRAWO STACJONARNE 2015/2016 PRAWO STACJONARNE 2015/2016 ROK I Uchwała nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie Wstęp do prawoznawstwa Historia ustroju i prawa w Polsce Powszechna

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne - w łącznym wymiarze 60 (2x 30 zajęcia do wyboru w semestrach 2-4 ćwiczenia) Język obcy - w

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja zmieniony uchwałami nr 156/2014-2015 z dnia 19 maja 2015 r. nr

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM

SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp do prawoznawstwa 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Katedra Teorii i Filozofii

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE ROK I

PRAWO STACJONARNE ROK I PRAWO STACJONARNE ROK I Załącznik do Uchwały Nr 99/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. zmieniającej Uchwałę nr 211/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 27 czerwca 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/XII/2015 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 150/XII/2015 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. W Ćw E/Z Punkty W Ćw E/Z Punkty Postępowanie sądowoadministracyjne 6 4 E/Z 4 6 4 30 4 2 Historyczne korzenie współczesnej administracji 6 Z 3 6 6 3 Instytut Historii Państwa i Prawa 3 Prawo urbanistyczno-budowlane

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS.

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S Punkty jednostka 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 20 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Kierunek: prawo Studia stacjonarne i niestacjonarne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Kierunek: prawo Studia stacjonarne i niestacjonarne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Kierunek: prawo i niestacjonarne Plan studiów obowiązujący studentów od roku akademickiego 2011/2012 Rok I Objaśnienia: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 PRAO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓ od roku akadem. 2015/2016 Semestr I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Prawoznawstwo 30 15 45 E 4 Terminologia łacińska w prawie - 30 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/XII/2015 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 150/XII/2015 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. 1 Postępowanie sądowoadministracyjne 12 10 E/Z 4 12 10 22 4 2 Historyczne korzenie współczesnej administracji 10 Z 2 10 10 2 Instytut Historii Państwa i Prawa 3 Prawo urbanistyczno-budowlane

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie I ROK. SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM

PRAWO - studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie I ROK. SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 Wstęp do prawoznawstwa 0 1 E/Z 8 Logika dla prawników 16 0 E/Z 8 4 Łacińska terminologia dla prawników Obsługa prawniczych baz danych 1 Z 10 Z 5 Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Język obcy - w łącznym wymiarze 120 { 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5. poziom B2 według

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia niestacjonarne (zaoczne) jednolite magisterskie I ROK Razem

PRAWO - studia niestacjonarne (zaoczne) jednolite magisterskie I ROK Razem I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 Wstęp do prawoznawstwa 0 1 E/Z 8 Logika dla prawników 10 0 E/Z 8 Łacińska terminologia dla prawników 1 Z 4 Obsługa prawniczych baz danych 10 Z 5 Ekonomia

Bardziej szczegółowo

L.p. I rok. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. 30 egz 5

L.p. I rok. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. 30 egz 5 Załącznik nr 3 do uchwały nr 04./2016 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów studiów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS kierunku prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie od roku akademickiego 2017/2018

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS kierunku prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie od roku akademickiego 2017/2018 Struktura programu wraz z liczbą punktów kierunku prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie od roku akademickiego 2017/2018 Prawoznawstwo I o+e 60 30 30 7 Prawo konstytucyjne I o 30 15 15 3 Historia

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie I ROK. SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM

PRAWO - studia niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie I ROK. SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 Wstęp do prawoznawstwa 0 1 E/Z 8 Logika dla prawników 16 0 E/Z 8 4 Łacińska terminologia dla prawników Obsługa prawniczych baz danych 1 Z 10 Z 5 Ekonomia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 ROK I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Nazwa kursu Prawoznawstwo 20 10 30 E 4 Terminologia łacińska w prawie - - 10 10 Z 2 Prawo konstytucyjne 20 10 30 E 5 Historia ustroju i prawa na ziemiach polskich

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19

Uchwała nr 1/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19 ADMINISTRACJA - studia stacjonarne II stopnia I ROK Uchwała nr 1/I/2018 Rady Wydziału z dnia 22.01.2018 r. SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw suma godzin jednostka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia stacjonarne jednolite magisterskie I ROK. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. jednostka

PRAWO - studia stacjonarne jednolite magisterskie I ROK. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. jednostka I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Wstęp do prawoznawstwa 0 0 E/Z 8 Logika dla prawników 6 0 E/Z 8 Łacińska terminologia dla prawników 0 Z 4 Obsługa prawniczych baz danych 4 Z 5 Ekonomia dla prawników

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł wstępny prawniczy moduł 60 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo wykład 18 Prawoznawstwo warsztaty 9 Logika prawnicza konwersatorium 18 Logika prawnicza e-learning 15 II Moduł historyczno - prawny

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE ROK I ROK I - SEMESTR 1

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE ROK I ROK I - SEMESTR 1 Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE Uchwała nr 158/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 168/2011/2012 z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: Prawo kanoniczne Specjalność: kanoniczno-cywilna

Plan studiów na kierunku: Prawo kanoniczne Specjalność: kanoniczno-cywilna Plan studiów na kierunku: Prawo kanoniczne Specjalność: kanoniczno-cywilna Załącznik PK/3 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: jednolite studia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja zmieniony uchwałami nr 156/2014-2015 z dnia 19 maja 2015 r. oraz

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo

Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r., zmieniony przez Radę Wydziału Prawa

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r. zmieniony przez Radę Wydziału Prawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA ECTS L.p. Nazwa przedmiotu A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. JĘZYKI OBCE 1 Język angielski 2,4 1,2,3,4 2. PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r., zmieniony przez Radę Wydziału Prawa

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2008 r.) Wymagania ogólne: 1. Liczba lat:

Bardziej szczegółowo

L.p. Łączna liczba godzin i punktów w II semestrze. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. 20 egz Język obcy 30 zal 1.

L.p. Łączna liczba godzin i punktów w II semestrze. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. 20 egz Język obcy 30 zal 1. Załącznik nr 6 do uchwały nr 04./2016 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów studiów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia

Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia ECTS Status Lp. Moduł Semestr pracy Sa wykład konwersatori

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19

Uchwała nr 1/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19 ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne II stopnia I ROK 1 Postępowanie sądowoadministracyjne 12 10 E/Z 4 12 10 22 4 2 Historyczne korzenie współczesnej administracji 10 Z 2 10 10 3 Instytut Historii Państwa

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 9 UCHWAŁA nr 157/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 167/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -administracja niestacjonarna - studia II stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -administracja niestacjonarna - studia II stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -administracja niestacjonarna - studia II stopnia Wykłady monograficzne kursy WPIA Semestr 1 - zimowy 1. Zasady ustroju politycznego

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Moduły zajęć:

MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Moduły zajęć: MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Studenci MISH zamierzający uzyskać dyplom magisterski na Wydziale Prawa i Administracji UW zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 28 Uchwała nr 213/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 157/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 4 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 26 Uchwała nr 211/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku Administracja Specjalność: Administracja bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 208Z gólnoakademicki Stacjonarne Pierwszego

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 10 UCHWAŁA nr 158/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 168/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ADMINISTRACJA I* Cykl kształcenia: 2016-2019 Plan studiów realizowanych w formie stacjonarnej obejmuje łącznie 2064 godz., w tym: 1704 godz. zajęć w typowych formach dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE. I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia)

PRAWO STACJONARNE. I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia) UCHWAŁA nr 167/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia stacjonarne PRAWO STACJONARNE I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna studia II stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna studia II stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna studia II stopnia Wykłady monograficzne kursy WPIA Semestr 1 - zimowy 1. Zasady ustroju politycznego państwa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ADMINISTRACJA I* Cykl kształcenia: 2016-2019 Plan studiów realizowanych w formie niestacjonarnej obejmuje łącznie 1450 godz., w tym 1090 godz. zajęć w typowych formach dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Moduły zajęć:

MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Moduły zajęć: MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Studenci MISH zamierzający uzyskać dyplom magisterski na Wydziale Prawa i Administracji UW zobowiązani

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja zmieniony uchwałami nr 156/2014-2015 z dnia 19 maja 2015 r. nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 29 Uchwała nr 214/20/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 23 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo