Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura..."

Transkrypt

1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XV XVII XXIII Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) Dział I. Sądy powszechne Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. Rodzaje sądów; zadania Art. 2. Zadania sędziów, referendarzy i asesorów sądowych. 3 Art. 3. Samorząd sędziowski Art. 4. Ławnicy Art. 5. Język urzędowy Art. 6. Związki rodzinne Art. 7. Nadzór jurysdykcyjny Art. 8. Działalność administracyjna Art. 9. Nadzór administracyjny Art. 9a. Wewnętrzny i zewnętrzny nadzór administracyjny.. 11 Art. 9b. Ograniczenie nadzoru administracyjnego Rozdział 2. Organizacja sądów Art. 10. Sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne Art. 11. Wydziały; przewodniczący Art. 12. Wydziały sądu rejonowego Art. 13. (uchylony) Art. 14. (uchylony) Art. 15. (uchylony) Art. 16. Wydziały sądu okręgowego Art. 16a. Koordynator do spraw mediacji Art. 17. (uchylony) Art. 18. Wydziały sądu apelacyjnego Art. 18a. Inne wydziały Art. 18b. Wydziały i ośrodki zamiejscowe Art. 19. Tworzenie i znoszenie wydziałów oraz ośrodków.. 23 Art. 20. Upoważnienie Art. 20a. Przydzielanie nowych stanowisk sędziowskich i asesorskich V

2 VI Rozdział 3. Organy sądów Art. 21. Wyliczenie Art. 22. Kompetencje prezesa Art. 22a. Podział spraw, przydział czynności Art. 22b. Ustalanie liczby wiceprezesów Art. 23. Powołanie prezesa sądu apelacyjnego Art. 24. Powołanie prezesa sądu okręgowego Art. 25. Powołanie prezesa sądu rejonowego Art. 25a. (utracił moc) Art. 26. Kadencja prezesa Art. 27. Odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu Art. 28. Kolegium sądu apelacyjnego, kadencja, uchwały Art. 29. Zadania kolegium Art. 30. Skład kolegium sądu okręgowego Art. 31. Zadania kolegium Art. 31a. Dyrektor sądu, zadania Art. 32. Dyrektor sądu apelacyjnego Art. 32a. Obsadzanie stanowisk dyrektorów i kierownika finansowego Art. 32b. Procedura odwołania dyrektora sądu Art. 32c. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatki Art. 32d. Wymóg bezpartyjności i niepełnienia funkcji publicznych Rozdział 4. Samorząd sędziowski Art. 33. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji Art. 34. Zadania Art. 35. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Art. 36. Zadania Art. 36a. Zebranie sędziów danego sądu Rozdział 5. Wewnętrzny i zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu związanego bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej Art. 37. Powierzenie czynności nadzoru; sędzia wizytator, inspektor Art. 37a. Uprawnienia nadzorcze prezesa sądu Art. 37b. Czynności nadzorcze Art. 37c. Wizytacje wydziałów Art. 37d. Sędzia wizytator, powołanie Art. 37e. Zalecenia pokontrolne

3 Art. 37f. Zewnętrzny nadzór administracyjny Art. 37g. Uprawnienia Ministra Sprawiedliwości Art. 37h. Informacja roczna o działalności sądów Art. 37i. Delegacja dla ministra Art. 38. (uchylony) Art. 39. (uchylony) Art. 40. Wytknięcie uchybienia Art. 41. Upoważnienie Rozdział 5a. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków Art. 41a. Rozpatrywanie bez zbędnej zwłoki Art. 41b. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku 79 Art. 41c. Przekazanie skargi właściwym organom Art. 41d. Przekazanie skargi rzecznikowi dyscyplinarnemu. 80 Art. 41e. Delegacja dla ministra Rozdział 6. Ogólne przepisy o czynnościach sądów Art. 42. Wyroki; jawność postępowania Art. 43. Czynności poza siedzibą Art. 44. Pomoc sądowa Art. 45. Zastąpienie sędziego Art. 46. Skład sędziowski Art. 47. Dodatkowy sędzia lub asesor sądowy na rozprawie. 86 Art. 48. Upomnienie; wydalenie z sali rozpraw Art. 49. Kara porządkowa Art. 50. Zażalenie Art. 51. Wyłączenie środków porządkowych Art. 52. Skład jednoosobowy Art. 53. Akta spraw Art. 53a. Moc dokumentu w systemie teleinformatycznym.. 92 Art. 53b. Weryfikacja podmiotów w systemie teleinformatycznym Art. 54. Środki bezpieczeństwa Dział II. Sędziowie i asesorzy sądowi Rozdział 1. Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim Art. 55. Powoływanie sędziów Art. 56. (uchylony) Art. 57. Zgłoszenie kandydatury Art. 57a. Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko 101 Art. 57aa. Dokumenty Art. 57ab. Zgłaszanie kandydatury Art. 57ac. Pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia, zastrzeżenie VII

4 VIII Art. 57ad. Oświadczenie o cofnięciu zgłoszenia Art. 57ae. Dostęp do zgromadzonych w systemie dokumentów 110 Art. 57af. Okres przechowywania dokumentów Art. 57ag. Delegacja ustawowa Art. 57ah. Ocena kwalifikacji kandydatów Art. 57b. Kryteria oceny kwalifikacji kandydata Art. 57c. Referendarz, ocena kwalifikacji Art. 57d. Asystent sędziego, ocena kwalifikacji Art. 57e. Prokurator, ocena kwalifikacji Art. 57f. Adwokat, radca, notariusz, ocena kwalifikacji Art. 57g. Profesor, doktor habilitowany, ocena kwalifikacji Art. 57h. Prezes Prokuratorii Generalnej, ocena kwalifikacji 122 Art. 57i. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, ocena kwalifikacji Art. 58. Ocena kandydatów Art. 59. (uchylony) Art. 60. Rozpatrzenie kandydatur Art. 61. Kryteria powołania sędziego Art. 62. Podstawy szczególne Art. 63. Sędziowie sądów okręgowych Art. 63a. (uchylony) Art. 64. Sędziowie sądów apelacyjnych Art. 64a. (uchylony) Rozdział 1a. Status sędziego Art. 65. Powstanie stosunku służbowego Art. 65a. (uchylony) Art. 65b. (uchylony) Art. 66. Ślubowanie Art. 67. Wykaz służbowy Art. 68. Ustanie stosunku służbowego Art. 69. Przejście w stan spoczynku Art. 70. Obligatoryjne przeniesienie w stan spoczynku Art. 71. Fakultatywne przeniesienie w stan spoczynku Art. 72. Zawiadomienie Ministra Art. 73. Decyzje Krajowej Rady Sądownictwa Art. 74. Prawo powrotu Art. 75. Przeniesienie sędziego Art. 75a. Prawo do urlopu, ekwiwalent w przypadku przeniesienia lub awansu Art. 76. Zwrot kosztów przeniesienia Art. 77. Delegowanie sędziego Art. 77a. Należności dla sędziego delegowanego

5 Art. 78. Delegowanie do Ministerstwa Art. 78a. Wynagrodzenie sędziego delegowanego Art. 79. Podległość poleceniom Art. 80. Immunitet Art. 80a. (utracił moc) Art. 80b. (utracił moc) Art. 80c. (utracił moc) Art. 80d. (utracił moc) Art. 81. Odpowiedzialność za wykroczenia Rozdział 2. Prawa i obowiązki sędziów Art. 82. Obowiązki Art. 82a. Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Art. 82b. Patronat nad przebiegiem praktyk i staży Art. 83. Czas pracy Art. 84. Strój urzędowy; legitymacja Art. 85. Tajemnica służbowa Art. 86. Dodatkowe zatrudnienie Art. 87. Oświadczenie o stanie majątkowym Art. 88. Formularz oświadczenia Art. 89. Droga służbowa Art. 90. Zawiadomienie o własnej sprawie Art. 91. Wynagrodzenie zasadnicze; dodatki Art. 91a. Stawki wynagrodzenia sędziów obejmujących stanowisko Art. 92. Urlop dodatkowy; gratyfikacja jubileuszowa Art. 93. Urlop dla poratowania zdrowia Art. 94. Nieobecność w pracy Art. 94a. Jednorazowe odszkodowanie Art. 94b. Orzeczenie oceniające uszczerbek na zdrowiu Art. 94c. Postępowanie kontrolne ZUS w sprawie zwolnień lekarskich Art. 95. Zamieszkanie Art. 96. Pomoc finansowa na mieszkanie Art. 97. Służba wojskowa Art. 98. Funkcje publiczne Art. 99. Tytuł Art Uposażenie Art Świadczenia pośmiertne Art Uposażenie rodzinne Art Upoważnienie Art Stan spoczynku Art Sędzia w stanie spoczynku, powierzenie funkcji IX

6 X Art Utrata uprawnień Rozdział 2a. System oceny pracy i planowania rozwoju zawodowego sędziego Art. 106a. Ocena pracy sędziego Art. 106b. Wizytacja wydziału sądu Art. 106c. Indywidualny plan rozwoju zawodowego Art. 106d. Realizacja planu Art. 106e. Delegacja dla ministra Art. 106f. Klauzula tajności Art. 106g. Wyłączenie stosowania Rozdział 2b. Asesorzy sądowi Art. 106h. Warunki powołania Art. 106i. Kadencja, ślubowanie Art. 106j. Zasada niezawisłości Art. 106k. Wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku służbowego 215 Art. 106l. Przeniesienie Art. 106m. Zwrot kosztów przeniesienia, prawo do urlopu Art. 106n. Zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko Art. 106o. Wykaz sygnatur akt prowadzonych spraw Art. 106p. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko referendarza Art. 106q. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko asystenta sędziego Art. 106r. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prokuratora Art. 106s. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza Art. 106t. Ocena kwalifikacji kandydata z tytułem profesora lub doktora habilitowanego Art. 106u. Odesłanie Art. 106v. Ocena kandydata świadczącego pomoc prawną Art. 106w. Przebieg oceny Art. 106x. Ocena pracy asesora Art. 106y. Wynagrodzenie, dodatki funkcyjne Art. 106z. Urlop dla poratowania zdrowia Art. 106za. Strój urzędowy Art. 106zb. Delegowanie do innego sądu Art. 106zc. Uchylenie się od wykonania polecenia Art. 106zd. Postępowanie dyscyplinarne Art. 106ze. Odpowiedzialność za wykroczenia Art. 106zf. Szkolenie i doskonalenie zawodowe Art. 106zg. Odesłanie

7 Rozdział 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów Wprowadzenie Art Przewinienia dyscyplinarne Art. 107a. Zakres odpowiedzialności asesora Art Przedawnienie dyscyplinarne Art Kary Art Sądy dyscyplinarne Art Skład Art Rzecznik dyscyplinarny; zastępcy Art Obrońca Art Wszczęcie postępowania Art Wyznaczenie rozprawy Art Jawność Art Rozszerzenie oskarżenia Art Ustanie stosunku służbowego Art Przestępstwo Art Postępowanie karne Art Odwołanie Art Wyłączenie kasacji Art Wykonanie wyroku Art Rozwinięcie; zatarcie skazania Art Wznowienie postępowania Art Rozwinięcie Art Uzasadnienie i doręczenie orzeczeń Art Odesłanie Art Zawieszenie w czynnościach służbowych, odpowiedzialność dyscyplinarna Art Przerwa w czynnościach służbowych Art Zażalenie Art Ustanie zawieszenia Art. 132a. Zawieszenie w czynnościach służbowych uprawnienia pracownicze Art Koszty Dział III. (uchylony) Art a. (uchylone) Art (uchylony) Art. 146a. (uchylony) Dział IV. Referendarze sądowi, kuratorzy sądowi, pracownicy sądów, stali mediatorzy, ławnicy oraz organy pomocnicze sądów XI

8 XII Rozdział 1. Przepisy ogólne Art Struktura Art Upoważnienie Rozdział 2. Referendarze sądowi Art Kwalifikacje Art. 149a. Nabór w drodze konkursu Art Mianowanie; ślubowanie; starszy referendarz Art Niezależność zawodowa Art. 151a. Przeniesienia na inne miejsce służbowe; rozwiązanie stosunku pracy Art. 151b. Wynagrodzenie zasadnicze Art. 151c. Referendarz, przystąpienie do egzaminu sędziowskiego Art Odpowiedzialność dyscyplinarna Art (uchylony) Art. 153a. (uchylony) Art. 153b. Przydzielanie sądom nowych stanowisk referendarza sądowego Rozdział 3. Kuratorzy sądowi Art Kuratorzy sądowi Rozdział 4. Asystenci sędziów Art Asystenci Art. 155a. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego Art. 155b. (uchylony) Art. 155c. (uchylony) Art. 155ca. Staż asystencki Art. 155cb. Czas trwania stażu Art. 155d. Przydzielenie sądom nowych stanowisk asystenta sędziego Art. 155e. Delegowanie asystenta sędziego do pełnienia czynności w innym sądzie Rozdział 5. Urzędnicy i inni pracownicy sądowi Art Inne regulacje Rozdział 6. Biegli Art Ustanawianie biegłych Rozdział 6a. Stali mediatorzy Art. 157a. Kwalifikacje Art. 157b. Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów Art. 157c. Skreślenie z listy mediatorów Art. 157d. Lista stałych mediatorów Art. 157e. Aktualna lista stałych mediatorów Art. 157f. Delegacja dla ministra

9 Rozdział 7. Ławnicy Art Kwalifikacje Art Wyłączenia Art Wybory Art Liczba ławników Art Zgłaszanie kandydatów Art Termin wyborów Art Lista; ślubowanie; legitymacja Art Kadencja Art Wygaśnięcie mandatu Art Wyłączenie od pełnienia obowiązków Art Wybory uzupełniające Art Niezawisłość Art Udział w rozprawach Art Ławnicy dodatkowi Art Zwolnienie od pracy; rekompensata Art Zwrot wydatków Art Organ przyznający należności Art Rada ławnicza Dział IVa. Przetwarzanie danych osobowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych Art. 175a. Zakres uprawnień Ministra Sprawiedliwości Art. 175b. Coroczna informacja na temat przetwarzania danych Art. 175c. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych z systemu teleinformatycznego Dział V. Finansowanie działalności sądów powszechnych Rozdział 1. Budżet sądownictwa Art Pozycja w budżecie państwa Art Dysponenci Art. 177a. Wstąpienie do sprawy Ministra Sprawiedliwości. 325 Art Plany finansowe Rozdział 2. Gospodarka finansowa sądów Art Gospodarka finansowa sądów Art. 179a. Uprawnienia ministra w zakresie powierzania zadań 328 Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących Art (pominięte) Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe Wprowadzenie XIII

10 Art Istniejące sądy Art Ośrodki i wydziały zamiejscowe Art Wynagrodzenie sędziów Art Uposażenie sędziów SN Art Stan spoczynku Art Kadencje; aplikacja; asesura Art Sędziowie sądu rejonowego Art Dyrektorzy sądów Art Sprawy dyscyplinarne Art Wynagrodzenie referendarzy Art. 205a. Mianowanie na stanowisko referendarza sądowego 334 Art Wynagrodzenie i uposażenie prokuratorów Art Przejście w stan spoczynku Art (pominięte) Art Derogacja Art Wejście w życie Załącznik Indeks rzeczowy XIV

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... XVII XXI Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070)...........

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Słowo wstępne.......................................... XI Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XV Wprowadzenie.........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne...

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne... Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa... 1 1. Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych... 1 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw PROJEKT USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Ważniejsze zmiany Dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (tj. z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1254)) Projekt ustawy o Sądzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... Wykaz literatury................................... XI XIII XVII Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Dz.U.2016.1066 z dnia 2016.07.20 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 20 lipca 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. z 2017 r. poz. 2188 ze zm. Stan prawny na 17.10.2018. USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądy administracyjne sprawują wymiar

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3236)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3236) Druk nr 3948 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 1889

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 1889 Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 1889 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 153 poz USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 153 poz USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1269 USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1647, z 2015 r. poz. 1224.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2018 r. Poz. 2107

Warszawa, dnia 7 listopada 2018 r. Poz. 2107 Warszawa, dnia 7 listopada 2018 r. Poz. 2107 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ustroju sądów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 13 września 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 13 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1230 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 1066 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. DZIAŁ I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. DZIAŁ I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Rodzaje i zadania sądów powszechnych] 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Źródło: https://www.wsa.poznan.pl/wsa-poznan/pdf/13/prawo_o_ustroju_sadow_administracyjnych Dz.U.02.153.1269 2006.03.15 zm. Dz.U.2005.169.1417 art.81 2010.01.01

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Komentarz Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Komentarz Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... XIII XVII Komentarz....................................... 1 Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169,

Bardziej szczegółowo

Dział I. Sądy powszechne.

Dział I. Sądy powszechne. Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 427) tj. z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 133) tj.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1410. Art. 1. 1. Tworzy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje cele określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Jarzęcka-Siwik

Elżbieta Jarzęcka-Siwik Publikacja ma na celu przybliżenie Czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej. Kontrola NIK obejmuje

Bardziej szczegółowo

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.)

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.) 13. Sąd Najwyższy Ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) Sąd Najwyższy: jest organem władzy sądowniczej powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 512 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 512 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 512 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI kontrola realizowana przez: 1. sądy powszechne 2. sądy administracyjne 3. sądy powszechne i sądy administracyjne Polska? model

Bardziej szczegółowo

OSTATNIE ZMIANY DOTYCZĄCE USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH. Bartosz Wilk

OSTATNIE ZMIANY DOTYCZĄCE USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH. Bartosz Wilk 1 OSTATNIE ZMIANY DOTYCZĄCE USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH Bartosz Wilk USTAWA NOWELIZUJĄCA PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3236 Warszawa, 6 lipca 2010 r.

Druk nr 3236 Warszawa, 6 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-74-10 Druk nr 3236 Warszawa, 6 lipca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Rozdział 3

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Rozdział 3 Spis treści Wykaz skrótów...13 Wstęp...17 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...21 Rozdział 1 Postanowienia wstępne...21 Art. 1. [Zakres podmiotowy ustawy]... 21 Art. 2. [Wyłączenia podmiotowe

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. (druk nr 1189)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. (druk nr 1189) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1189) USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. PRAWO

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Druk nr 545 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dz.U.2019.52 t.j. z dnia 2019.01.11 Wejście w życie: 1 października 2001 r.,1 stycznia 2002 r.,1 stycznia 2003 r. zobacz: art. 212 Art. 212. [Wejście w życie ustawy]

Bardziej szczegółowo

Dział I. Sądy powszechne.

Dział I. Sądy powszechne. Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 427) tj. z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 133) tj.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV Referendarze sądowi, kuratorzy sądowi, pracownicy sądów, stali mediatorzy, ławnicy oraz organy pomocnicze sądów. Rozdział 7 Ławnicy

DZIAŁ IV Referendarze sądowi, kuratorzy sądowi, pracownicy sądów, stali mediatorzy, ławnicy oraz organy pomocnicze sądów. Rozdział 7 Ławnicy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dz.U.2019.52 t.j. z dnia 2019.01.11 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 marca 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r. Wejście w życie: 1 października 2001 r., 1 stycznia 2002

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO ASESORSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO ASESORSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO ASESORSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W związku z obwieszczeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia. ( M.P. z. r. poz. ) zgłaszam

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. Spis treści Wykaz skrótów............................................... 11 Wprowadzenie............................................... 15 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177)

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177) Prokuraturę stanowią: Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy i pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz prokuratorzy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r.

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 77 poz. 367 USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzeczeń Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Geneza prawa dyscyplinarnego

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzeczeń Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Geneza prawa dyscyplinarnego Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzeczeń... XI XV XXXI Wstęp... 1 Rozdział I. Wprowadzenie... 11 1. Rozważania ogólne... 11 2. Geneza inspiracji materią postępowań dyscyplinarnych... 12 3. Pole

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2018 r. Poz z dnia 20 lipca 2018 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2018 r. Poz z dnia 20 lipca 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2018 r. Poz. 1443 USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 1224 USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

wydrukowano ze strony:

wydrukowano ze strony: USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.) DZIAŁ I SĄDY POWSZECHNE Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 27 czerwca 2001 r. Druk nr 682

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 27 czerwca 2001 r. Druk nr 682 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 27 czerwca 2001 r. Druk nr 682 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (DRUK NR 1727)

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (DRUK NR 1727) ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (DRUK NR 1727) Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie o Sądzie Najwyższym

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie ul. Gen. Władysława Andersa 34A Koszalin

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie ul. Gen. Władysława Andersa 34A Koszalin PROKURATURA OKRĘGOWA W KOSZALINIE 75-950 Koszalin, ul. Gen. Wł. Andersa 34A tel. (94) 34 28 656, fax (94) 34 22 417 Koszalin, A kwietnia 2019 r. PO IV WOS 1110.5.2019 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM

Bardziej szczegółowo

I II III IV. i Spraw Publicznych

I II III IV. i Spraw Publicznych 18 grudnia 2017 r. ZESTAWIENIE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH zawartych w: (I) obowiązującej, (II) zawetowanej, (III) zaproponowanej przez prezydenta oraz (IV) przekazanej prezydentowi do podpisu ustawie o Sądzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 16 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2062 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony na 16.12.2011 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

Tekst ujednolicony na 16.12.2011 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Tekst ujednolicony na 16.12.2011 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

z dnia 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw Projekt U S T AWA z dnia 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz

Bardziej szczegółowo

Ważniejsze zmiany. dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego

Ważniejsze zmiany. dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego Ważniejsze zmiany dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego - porównanie ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz z przedstawionym

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Ważniejsze zmiany dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego - porównanie ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz z przedstawionym

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. (druk nr 1169)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. (druk nr 1169) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 1169) USTAWA z dnia 17 grudnia 1997 r. O ZMIANIE USTAWY PRAWO O

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) ROZDZIAŁ 7 Ławnicy

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) ROZDZIAŁ 7 Ławnicy Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) ROZDZIAŁ 7 Ławnicy Art. 158. 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO SĘDZIOWSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO SĘDZIOWSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO SĘDZIOWSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W związku z obwieszczeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia... (M.P. z... r., poz... ) zgłaszam

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/95 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787. Dział I Sądy powszechne Rozdział

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2018 r. Druk nr 932 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XI XIX XXI Część I. Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych... 1 Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych... 3 Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/50 Autopoprawka do rządowego projektu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy 1656) W projekcie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 1656)

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela. komentarz praktyczny

Karta Nauczyciela. komentarz praktyczny Karta Nauczyciela komentarz praktyczny Stan prawny: styczeń 2018 Autorzy: Dariusz Dwojewski prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach,

Bardziej szczegółowo

2. Test z ustawy z r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5)

2. Test z ustawy z r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) 2. Test z ustawy z 8.12.2016 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) 1. Sąd Najwyższy dzieli się na Izby: a) wyłącznie Cywilną i Karną, b) Cywilną, Karną, Karną wojskową oraz Pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Liczba stron: 103 Data: 2007-01-17 Nazwa pliku: D20011070Lj 1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dział I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm. Stan prawny na 17.10.2018. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. Stan prawny prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. Stan prawny prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Stan prawny prawny na 07.02.2012r. (Dz.U.2011.270.1599 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny oraz podlegli

Bardziej szczegółowo

5. Test z ustawy z r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177 ze zm.)

5. Test z ustawy z r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177 ze zm.) 5. Test z ustawy z 28.1.2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177 ze zm.) 1. Prokuraturę stanowią: Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy, pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2680 Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Druk nr 2680 Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-75-14 Druk nr 2680 Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Dział I. Sądy powszechne.

Dział I. Sądy powszechne. (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 509) Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 427) tj. z dnia 16 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

z dnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

z dnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym U S T AWA Projekt z dnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym Art. 1. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. Tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 214 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne... 3 Art. 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 98 poz U S T A W A. z dnia 27 lipca 2001 r.

Dz.U Nr 98 poz U S T A W A. z dnia 27 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 U S T A W A z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509. Ławnicy Art. 158.

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 marca 2010 r.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 marca 2010 r. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 11 marca 2010 r. w przedmiocie projektów rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Komornik sądowy funkcjonariuszem publicznym...4 Kompetencje komornika... 26 Nadzór prezesa sądu rejonowego... 45 Wykonywanie czynności na

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 31 poz. 138 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 31 poz. 138 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1985 Nr 31 poz. 138 USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, Nr 240, poz. 1430, z 2012

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/165 U S T AWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 1948, 2103, 2261, z 2017 r. poz. 38, 60, 803, 1139,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury...xvii

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury...xvii Wstęp................................................. Wykaz skrótów........................................... XIII Wykaz literatury..........................................xvii Ustawa o Policji z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Dz.U. z 2011r. Nr 270 poz. 1599 Z ostatnią zmianą z dnia 01.06.2014r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Prokuraturę stanowią Prokurator

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2019.52 t.j. z dnia 2019.01.11 Wersja od: 4 marca 2019r. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Rodzaje i zadania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.270.1599 2014.06.01 zm. Dz.U.2014.504 art. 1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U. 2016,

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

z dnia r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw U S T AWA Projekt z dnia. 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2011.270.1599 USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.1.Prokuraturę stanowią

Dz.U.2011.270.1599 USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.1.Prokuraturę stanowią Dz.U.2011.270.1599 USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.1.Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych

Bardziej szczegółowo

5) w art. 40 skreśla się pkt 4.

5) w art. 40 skreśla się pkt 4. W art. 2 projektu ustawy dodaje się następujące punkty:, zmieniając jednocześnie dalszą numerację: 1) Użyte w ustawie, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy okręgowa izba adwokacka zastępuje się użytymi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 976 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Ławnicy Art Art Art Art Art. 162.

Rozdział 7 Ławnicy Art Art Art Art Art. 162. Rozdział 7 Ławnicy Art. 158. 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 2) jest nieskazitelnego charakteru; 3) ukończył 30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2019 r. Poz. 52

Warszawa, dnia 11 stycznia 2019 r. Poz. 52 Warszawa, dnia 11 stycznia 2019 r. Poz. 52 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 98 poz z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1.

Dz. U Nr 98 poz z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/176 Dz. U. 2001 Nr 98 poz. 1070 U S T AWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125. DZIAŁ I Sądy

Bardziej szczegółowo

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Prawo o ustroju sądów powszechnych Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) Tekst jednolity z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 133) 1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 1247, poz. 1433; 2015, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.08.7.39 2008.07.01 zm. przen. Dz.U.2007.136.959 art. 2 2009.01.22 zm. Dz.U.2009.1.4 art. 2 2009.04.22 zm. Dz.U.2009.56.459 art. 3 2009.05.05 zm. Dz.U.2009.26.157 art. 57 2009.05.08 zm. Dz.U.2009.56.459

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 98 poz USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 98 poz USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/159 Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509, 694, 1066, 1224,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz. 1452 USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo