ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)"

Transkrypt

1 ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (03) ; tel./fax (03) Zabezpieczenie nadprądowo - czasowe RITz-430 WYKONANIE ZEG-E EE46057

2 Copyright by ZEG ENERGETYKA Tychy

3 RITz-430 WYKONANIE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe, typu RITz-430, przeznaczone jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony pól liniowych i transformatorowych sieci średnich napięć, silników WN i nn oraz generatorów przed skutkami zwarć, przeciążeń ruchowych i asymetrii prądowej. Urządzenie wykrywa zakłócenia w pracy części elektrycznej chronionego obiektu i realizuje sterowanie awaryjne. Podstawowe właściwości Zestaw zabezpieczeń 50/51 nadprądowe bezzwłoczne/zwłoczne niezależne, trójfazowe 50N/51N ziemnozwarciowe nadprądowe bezzwłoczne/ zwłoczne, niezależne 49/51 nadprądowe zwłoczne z charakterystyką czasową niezależną albo zależną, lub nadprądowe cieplne z charakterystyką zależną, trójfazowe 46 nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką czasową niezależną albo zależną, od asymetrii prądowej. Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania. Pomiar bieżących wartości prądów wejściowych i składowej przeciwnej prądu. Formowany impuls sterujący na zadziałanie. Rejestrator zdarzeń. Rejestrator parametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia. Licznik prądu kumulowanego wyłącznika (PKW). wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń zewnętrznych (technologicznych) lub do blokady działania wybranych zabezpieczeń. 5 programowalnych przekaźników wyjściowych. Wyjścia stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego. Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia. Zegar czasu rzeczywistego. Opcjonalnie komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem nadrzędnym w standardzie RS-485. ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne/zwłoczne, niezależne, od zwarć międzyfazowych I>> (50/51) Zakresy nastawcze: prąd rozruchowy (0,0 0,00)In co 0,01In czas zadziałania (0,00 99,99)s co 0,01s Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne/zwłoczne, niezależne, od zwarć doziemnych Io> (50/51N) Zakresy nastawcze: prąd rozruchowy (5 500)mA co 1mA albo (0,05,50)A co 0,01A czas zadziałania (0,00 99,99)s co 0,01s Zabezpieczenie nadprądowe, od przeciążeń Ip> (49/51) z możliwością wyboru jednego z wariantów: - zwłoczne, niezależne o zakresach nastawczych: prąd rozruchowy (0,0 0,00)In co 0,01In czas zadziałania (0,00 99,99)s co 0,01s - zwłoczne, z charakterystyką czasową zależną typu A, B lub C zakres nastawczy prądu rozruchowego (0,0,00)In co 0,01In - zwłoczne, z charakterystyką czasową zależną typu 49R o zakresach nastawczych: prąd rozruchowy (0,50 1,50)I b co 0,01I b prąd bazowy (0,10,50)In co 0,01In - cieplne, z charakterystyką zależną typu 49M o zakresach nastawczych: prąd bazowy (0,0 1,0)In co 0,01In temperatura blokowania załączenia (30 150)ºC co 1ºC temperatura sygnalizacji (60 150)ºC co 1ºC temperatura wyłączenia (80 160)ºC co 1ºC - /16 - EE46057

4 RITz-430 WYKONANIE Zabezpieczenie od asymetrii prądowej I A > (46) z możliwością wyboru jednego z wariantów: - zwłoczne, niezależne o zakresach nastawczych: prąd rozruchowy (0,10 1,00)In co 0,01In czas zadziałania (0,00 99,99)s co 0,01s - zwłoczne, z charakterystyką czasową zależną typu A, B lub C zakres nastawczy prądu rozruchowego (0,10 1,00)In co 0,01In - zwłoczne, z charakterystyką czasową zależną typu 46G o zakresach nastawczych: prąd rozruchowy (0,10 0,50)In co 0,01In prąd bazowy (0,50,50)In co 0,01In Zabezpieczenia zewnętrzne Z1 i Z Dwa dwustanowe wejścia sterujące, pobudzane z wykorzystaniem napięcia pomocniczego, umożliwiają blokowanie zadziałania wybranych zabezpieczeń. Wejścia te mogą być również wykorzystane do realizacji torów zabezpieczeń zewnętrznych, z nastawialnym opóźnieniem działania i sterowaniem wybranymi przekaźnikami wyjściowymi. Zakresy nastawcze: napięcie sterujące (polaryzacja dowolna) Usn=Upn czas zadziałania (0,00 99,99)s co 0,01s CHARAKTERYSTYKI ZALEŻNE Charakterystyki czasowe zależne typu A, B, C rys. 1, zdefiniowane według PN-EN :1999: Charakterystyki typu A, B, C mogą być zastosowane przy realizacji zabezpieczeń nadprądowych, zwłocznych, zależnych. Algorytm działa w oparciu o pomiar maksymalnej wartości skutecznej składowej podstawowej prądu z trzech wejść pomiarowych albo w oparciu o pomiar wartości skutecznej składowej przeciwnej prądu (dla zabezpieczenia od asymetrii prądowej - 46). [s] t z A B C I/ Ir [-] Rys. 1. Charakterystyki czasowe typu A, B, C (k=1). - 3/16 - EE46057

5 RITz-430 WYKONANIE Czas działania zabezpieczenia określa zależność: t k1 = ( I / I ) r α k 1 [s] gdzie: t - teoretyczny czas zadziałania (sekundy) I - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu pomiarowego albo składowej przeciwnej prądu (dla zabezpieczenia 46) Ir - wartość skuteczna prądu rozruchowego k - współczynnik α - wykładnik potęgi określający typ charakterystyki k 1 - stała charakteryzująca typ charakterystyki (sekundy) Zakresy nastawcze: prąd rozruchowy Ir = (0,0,00)In co 0,01In dla zabezpieczeń od przeciążeń (49/51) Ir = (0,10 1,00)In co 0,01In dla zabezpieczenia od asymetrii prądowej (46) współczynnik k = (0,05 3,00) co 0,01 rodzaj charakterystyki Typ A - charakterystyka normalna: k 1 = 0,14s; α = 0,0 Typ B - charakterystyka bardzo zależna: k 1 = 13,5s; α = 1 Typ C - charakterystyka ekstremalnie zależna: k 1 = 80s; α =. Charakterystyka czasowa zależna typu 49R rys., zdefiniowana według PN-EN :1999. Charakterystyka typu 49R może być zastosowana m. in. przy realizacji zabezpieczenia chroniącego uzwojenie wirnika generatora przed termicznymi skutkami przeciążeń ruchowych. Algorytm wykrywa wzrost wartości skutecznej prądu sumowanego z trzech wejść pomiarowych i realizuje kryterium dopuszczalnej krótkotrwale przeciążalności. Rys.. Charakterystyka czasowa zależna cieplna typu 49R. - 4/16 - EE46057

6 RITz-430 WYKONANIE Czas działania zabezpieczenia określa zależność: t = k [ s] I 1 I b, gdzie: IL1 + IL + IL3 I = 3 gdzie: t teoretyczny czas zadziałania (sekundy) k stała charakteryzująca zabezpieczenie (sekundy) IL1, IL, IL3 wartości skuteczne prądów wejściowych I b wartość skuteczna prądu bazowego Zakresy nastawcze: prąd rozruchowy I r = (0,50 1,50)I b co 0,01I b prąd bazowy I b = (0,10,50)In co 0,01In stała k = (1,0 50,0) s co 0,1s czas minimalny t min = (1,0 100,0)s co 0,1s czas maksymalny t max = ( )s co 1s czas powrotu charakterystki t powr = (5 1000)s co 1s współczynnik powrotu k p = 0,80 0,99 co 0,01 Charakterystyka zależna, cieplna typu 49M zdefiniowana według PN-EN Charakterystyka typu 49M może być zastosowana m. in. przy realizacji zabezpieczenia od przeciążeń ruchowych silników. Algorytm działa w oparciu o pomiar kwadratu maksymalnej wartości skutecznej prądu z trzech wejść pomiarowych i realizuje model cieplny nagrzewania obiektu (wyizolowanego z otoczenia) opisany poniższymi wzorami. Dla stanu nagrzewania: Dla stanu stygnięcia: Θ = Θ Dla I < I b : Dla I I b : n MAX Θ Θ = Θ = Θ n n MAX MAX ( IL ; IL ; IL3 ) 1 e t 1 T1 I b ( IL ; IL ; IL3 ) 1 e t 1 T I b ( IL ; IL ; IL3 ) MAX ( IL1 ; IL ; IL3 ) + Θ e Θ t 1 kt1 s n I b I b gdzie: Θ - temperatura bieżąca modelu Θ n - temperatura obiektu osiągnięta przy prądzie znamionowym Θ s - temperatura obiektu w momencie rozpoczęcia stygnięcia IL1, IL, IL3 - wartości skuteczne prądu obciążenia I b - wartość skuteczna prądu bazowego t - czas T1 - stała czasowa dla I < I b T - stała czasowa dla I I b k - współczynnik wydłużenia stałej czasowej dla stygnięcia bezprądowego - 5/16 - EE46057

7 RITz-430 WYKONANIE Zakresy nastawcze: prąd bazowy I b = (0,0 1,0)In co 0,01In temperatura otoczenia Θ o = (0 50)ºC co 1ºC przyrost temperatury przy nagrzewaniu prądem znamionowym Θ n = (60 10)ºC co 1ºC stała czasowa T1 = (1 99) min co 1 min stała czasowa T = (1 99) min co 1 min współczynnik wydłużenia stałej czasowej dla stygnięcia bezprądowego k = (1 0) co 1 temperatura blokowania załączenia Θ b = (30 150)ºC co 1ºC temperatura sygnalizacji Θ s = (60 150)ºC co 1ºC temperatura wyłączenia Θ w = (80 160)ºC co 1ºC Charakterystyka czasowa zależna typu 46G rys. 3, zdefiniowana według PN-EN :1999. Charakterystyka typu 46G może być zastosowana m. in. przy realizacji zabezpieczenia generatora od asymetrii obciążenia (człon wyłączający), reagującego na przekroczenie czasu trwania dopuszczalnego krótkotrwale obciążenia niesymetrycznego. Algorytm wykrywa wzrost amplitudy składowej podstawowej symetrycznej przeciwnej prądu i realizuje kryterium dopuszczalnego krótkotrwale obciążenia niesymetrycznego. Rys. 3. Charakterystyka czasowa zależna cieplna typu 46G. Dopuszczalny czas trwania obciążenia niesymetrycznego określa zależność: t = I I b k1 [ s] k gdzie: k 1 współczynnik, będący miarą krótkotrwale dopuszczalnej niesymetrii obciążenia k współczynnik, będący miarą trwale dopuszczalnej niesymetrii obciążenia I wartość skuteczna składowej przeciwnej prądu I b wartość skuteczna prądu bazowego Ir wartość skuteczna składowej przeciwnej prądu rozruchowego. - 6/16 - EE46057

8 RITz-430 WYKONANIE Zakresy nastawcze: prąd rozruchowy I r = (0,10 0,50)In co 0,01In prąd bazowy I b = (0,50,50)In co 0,01In współczynnik k 1 = (1,0 50,0)s co 0,1s współczynnik k = 0,01 1,00 co 0,01 czas min t min = (1,0 10,0)s co 0,1s czas max t max = ( )s co 1s czas powrotu charakterystyki t powr = (5 000)s co 1s współczynnik powrotu k p = 0,80 0,99 co 0,01 FUNKCJE POMOCNICZE Pomiary Zabezpieczenie realizuje pomiar następujących wielkości: - wartości skutecznej składowej podstawowej prądów wejściowych (IL1, IL, IL3) w zakresie (0,1 4)In, - wartości skutecznej składowej zerowej Io w zakresie (0 600)mA albo (0,00 3,00)A, - wartości składowej symetrycznej przeciwnej prądu (I wartość obliczana na podstawie prądów wejściowych), - kątów przesunięcia fazowego φ, φ3 prądów wejściowych IL, IL3 - wyznaczonych względem prądu IL1 (założono dla prądu IL1 kąt fazowy φ1= 0). Wynik pomiarów jest podawany jako wielkość po stronie wtórnej przekładników. Czas repetycji pomiarów wynosi 1 sekundę, a podgląd wyników pomiarów umożliwia lokalny wyświetlacz na płycie czołowej lub oprogramowanie użytkownika w komunikacji zdalnej. Uchyb gwarantowany pomiarów jest nie większy od 5%. Ponadto dla charakterystyki zależnej 49M urządzenie umożliwia dostęp do bieżącej wartości temperatury obiektu (Θ), obliczonej na podstawie przyjętego modelu cieplnego. Natomiast dla charakterystyk zależnych 49R i 46G możliwy jest podgląd procentowego wskaźnika stanu zabezpieczenia (np. %-46G=50,00%); zabezpieczenie działa przy osiągnięciu przez wskaźnik wartości 100,00%. Rejestracja Zabezpieczenie posiada dwa niezależne rejestratory cyfrowe rejestrator zdarzeń oraz rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia. Rejestrator zdarzeń Rejestrator 36 rozróżnialnych zdarzeń, z rozdzielczością czasową 1 ms o pojemności 300 zapisów. Rejestrowane są m. in.: - pobudzenie, zadziałanie i odwzbudzenie zabezpieczeń nadprądowych, - załączenie i zanik pomocniczego napięcia zasilającego, - przekroczenie nastawy licznika prądów kumulowanych wyłącznika, - zmianę nastaw, - pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wejść sterujących, - zadziałanie zabezpieczeń zewnętrznych, - kasowanie sygnalizacji wewnętrznej. W przypadku zapełnienia rejestratora zdarzeń następuje nadpisanie zdarzenia najstarszego. Jeżeli zabezpieczenie jest na bieżąco obsługiwane przez oprogramowanie zewnętrzne, kolejne rejestrowane zdarzenia są przenoszone do pliku utworzonego w podłączonym komputerze. Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia Zapis parametrów zakłócenia, które spowodowało sterowanie awaryjne, takich jak: - maksymalna wartość skuteczna prądów wejściowych, składowej zerowej i składowej symetrycznej przeciwnej prądu; - kąty fazowe prądów wejściowych; - czas trwania zakłócenia; - czas wystąpienia zakłócenia. Rejestrator przechowuje zapis do czasu następnego sterowania awaryjnego. Konfigurowanie wejść i wyjść Zabezpieczenie posiada konfigurowalną strukturę w zakresie: - określenia funkcji dwustanowych wejść sterujących, - działania przekaźników wyjściowych. - 7/16 - EE46057

9 RITz-430 WYKONANIE INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Panel operatora Wyświetlacz LCD i klawiatura umożliwiające pełną obsługę urządzenia w zakresie: - odczytu wartości wielkości nastawianych, - wprowadzania zmian wartości wielkości nastawianych, - odczytu bieżących wartości wielkości pomiarowych, - przeglądania zapisów rejestratorów, - kasowania sygnalizacji optycznej, - przeprowadzenia testu funkcjonalnego. Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD informująca o : - pobudzeniu i zadziałaniu zabezpieczeń, - przekroczeniu nastawy licznika prądu kumulowanego wyłącznika, - pobudzeniu dwustanowych wejść sterujących, - zadziałaniu zabezpieczeń zewnętrznych. Sygnalizacja optyczna na diodach LED informująca o: - pobudzeniu i zadziałaniu zabezpieczeń (z wyjątkiem zabezpieczeń zewnętrznych), - sygnalizacja przepływu prądów w obwodach wejściowych, - przekroczeniu wartości nastawczej prądu kumulowanego wyłącznika, - poprawnej pracy zabezpieczenia. Komunikacja Możliwe są dwa rodzaje komunikacji z zabezpieczeniem: - lokalna z wykorzystaniem wyświetlacza i klawiatury na płycie czołowej, - zdalna z wykorzystaniem komputera PC lub z systemu nadzoru zabezpieczeń (opcja). Transmisja danych odbywa się w standardzie: - port komunikacyjny RS-485 (dwuprzewodowy - A i B ) - protokół MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU - prędkość transmisji 100, 400, 4800, 9600, 1900 lub Bd. Program obsługi Oprogramowanie użytkownika, stanowiące standardowe wyposażenie zabezpieczenia, umożliwia jego pełną obsługę w zakresie: - konfiguracji, - wprowadzania i odczytu nastaw, - odczytu mierzonych wartości prądów, - odczytu stanu wejść i wyjść, - testu wyjść, - zdalnego kasowania sygnalizacji, - odczytu stanu zabezpieczeń, - przeglądania zapisów rejestratorów, - prezentacji graficznej wyników pomiarów, - synchronizacji czasu wewnętrznego. Zabezpieczenie może być włączone do zdalnej komunikacji i obsługi w systemie pracującym pod nadzorem oprogramowania monitorującego SMiS. System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym programem przeznaczonym do pełnej, równoległej obsługi oraz archiwizacji danych wszystkich zespołów automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaźników produkcji ZEG-ENERGETYKA. - 8/16 - EE46057

10 RITz-430 WYKONANIE OBWODY WEJŚCIOWE/WYJŚCIOWE Obwody połączeń zabezpieczenia przedstawiono na rys.4. Pięć konfigurowalnych przekaźników wyjściowych (S1, S, S3, S4, S5) umożliwiają realizację sterowania awaryjnego i sygnalizacji zewnętrznej. Dodatkowy przekaźnik (zestyk BZ) sygnalizuje uszkodzenie zasilacza lub brak napięcia pomocniczego. Opis wejść: Rys. 4. Schemat połączeń zabezpieczenia RITz WYKONANIE Lp. Nazwa wejścia Opis Rodzaj wejścia Zaciski 1. Us (ST1) Napięcie sterujące wejście dwustanowe, napięciowe 1-. IL1 Pomiar prądu fazy L1 wejście prądowe IL Pomiar prądu fazy L wejście prądowe IL3 Pomiar prądu fazy L3 wejście prądowe Io Pomiar prądu Io wejście prądowe Us (ST) Napięcie sterujące wejście dwustanowe, napięciowe A RS-485, DATA + 13 Port szeregowy 8. B RS-485, DATA Upn Pomocnicze napięcie zasilające wejście napięciowe 4-5 Opis wyjść: Lp. Nazwa wyjścia Opis Rodzaj wyjścia Zaciski 1. BZ Przekaźnik sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napięcia pomocniczego zestyk rozwierny S1 Przekaźnik sygnalizacyjny programowalny zestyk zwierny S Przekaźnik wykonawczy programowalny zestyk przełączny S3 Przekaźnik wykonawczy programowalny zestyk przełączny S4 Przekaźnik wykonawczy programowalny zestyk przełączny S5 Przekaźnik wykonawczy programowalny zestyk przełączny /16 - EE46057

11 RITz-430 WYKONANIE PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Urządzenie RITz-430 może być stosowane m. in. jako zabezpieczenie silnika SN. Przykład takiej aplikacji przedstawiono na rysunku 5. Rys. 5. Schemat połączeń zewnętrznych zabezpieczenia RITz-430 WYKONANIE dla przykładowej aplikacji zabezpieczenie silnika SN - 10/16 - EE46057

12 RITz-430 WYKONANIE Dla podanej niżej konfiguracji urządzenia, przy załączonym napięciu pomocniczym Up, zestyki przekaźników wykonawczych sterowane są w sposób przedstawiony w tabeli (O otwarte, Z zamknięte). Stan Stan zestyków zabezpieczenia RITz WYKONANIE (konfiguracja przykładowa) przekaźnika BZ S1 0-1 S 1- S 3-4 S3 4-5 S3 6-7 S4 7-8 S S S5 brak pobudzenia O O O Z O Z O Z O Z pobudzenie I p > O O O Z Z O O Z O Z zadziałanie I pt > O O O Z Z O Z O O Z pobudzenie I >> O O Z O O Z O Z O Z zadziałanie I t >> O O O Z Z O Z O O Z pobudzenie Io > O O Z O O Z O Z O Z zadziałanie Io > O O Z O O Z Z O O Z pobudzenie I A> O Z O Z O Z O Z O Z zadziałanie I At> O O Z O O Z O Z Z O brak apięcia Up, awaria, uszkodzenie zasilacza Z O O Z O Z O Z O Z Przykładowa konfiguracja zabezpieczenia RITz WYKONANIE Zabezpieczenie nadprądowo czasowe, od zwarć miedzyfazowych I >> - ON (aktywny) - pobudzenie - przekaźnik wykonawczy S - zadziałanie - przekaźnik wykonawczy S4 - Bl.1 (blokowanie od wejścia ST1) OFF (brak) - Bl. (blokowanie od wejścia ST) OFF (brak) Zabezpieczenie nadprądowo czasowe, od przeciążeń I p > - ON (aktywny) - pobudzenie - przekaźnik wykonawczy S3 - zadziałanie - przekaźnik wykonawczy S4 - Bl.1 (blokowanie od wejścia ST1) OFF (brak) - Bl. (blokowanie od wejścia ST) OFF (brak) Zabezpieczenie od asymetrii prądowej I A > - ON (aktywny) (kontrola ciągłości obwodów prądowych) - pobudzenie - przekaźnik wykonawczy S1 - zadziałanie - przekaźnik wykonawczy S5 - Bl.1 (blokowanie od wejścia ST1) OFF (brak) - Bl. (blokowanie od wejścia ST) OFF (brak) Zabezpieczenie nadprądowo czasowe, ziemnozwarciowe I 0 > - - pobudzenie - przekaźnik wykonawczy S - zadziałanie - przekaźnik wykonawczy S5 - Bl.1 (blokowanie od wejścia ST1) OFF (brak) - Bl. (blokowanie od wejścia ST) OFF (brak) ON (aktywne) Zabezpieczenia technologiczne: - techn.1 (zaciski 1-) - ON (aktywny) (sygnalizacja i rejestracja pobudzenia RTEst-4 na wyświetlaczu LCD i w rejestratorze zdarzeń) - zadziałanie (przekaźnik wykonawczy) OFF (brak) - techn. (zaciski 13-14) - ON (aktywny) (sygnalizacja i rejestracja zadziałania RTEst-4 na wyświetlaczu LCD i w rejestratorze zdarzeń) - zadziałanie (przekaźnik wykonawczy) OFF (brak) BUDOWA Zabezpieczenie typu RITz-430 jest wykonane w obudowie BOPLA CN100 przeznaczonej do montażu na szynie TS35 lub do montażu natablicowego - z możliwością przystosowania do montażu zatablicowego. Szkic wymiarowy obudowy i adaptera przedstawiono na rys. 6 i 7. Na płycie czołowej zabezpieczenia znajduje się wyświetlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umożliwiające pełną obsługę urządzenia oraz diody sygnalizacji optycznej LED. Obwody prądowe są doprowadzone do zacisków umożliwiających przyłączenie przewodów o przekroju do 4mm. Pozostałe obwody wejściowe i wyjściowe są doprowadzone do zacisków umożliwiających przyłączenie przewodów o przekroju do,5mm. - 11/16 - EE46057

13 RITz-430 WYKONANIE Rys. 6. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-430 montaż zatablicowy - 1/16 - EE46057

14 RITz-430 WYKONANIE PŁYTA MONTAŻOWA ADAPTERA Rys. 7. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-430 montaż zatablicowy - 13/16 - EE46057

15 RITz-430 WYKONANIE DANE TECHNICZNE Prąd pomiarowy znamionowy In dla wejść IL1, IL, IL3 1A albo 5A Prąd pomiarowy znamionowy dla wejścia Io 5A Pomocnicze napięcie zasilające Upn 4V DC, od 48V do 60V DC, od 110V do 30V DC/AC Częstotliwość znamionowa fn 50Hz Zakres roboczy napięcia pomocniczego Up (0,8 1,1)Upn Napięcie sterujące znamionowe Usn zgodne z Upn Pobór mocy w obwodach prądowych przy I=In 0,5VA Pobór mocy w obwodach napięcia sterującego przy Us=Usn 1W/VA dla 1 wejścia Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego 6,5W Zakres nastawczy prądu kumulowanego wyłącznika PKW ( )In Uchyb gwarantowany pomiaru prądu rozruchowego dla zabezpieczeń I>>, Ip> 5% w zakresie (0, 1,0)In,5% w zakresie (1,0 0,0)In Uchyb gwarantowany pomiaru prądu rozruchowego dla zabezpieczenia I A > 5% Uchyb gwarantowany pomiaru prądu rozruchowego dla zabezpieczenia Io> 10% w zakresie (5 10)mA 5% w zakresie (0,01,5)A Uchyb gwarantowany pomiaru czasu - dla charakterystyk niezależnych 1% ± 5ms - dla charakterystyk zależnych typu A, B, C,5% ± 10ms - dla charakterystyk zależnych typu 49M 5% - dla charakterystyk zależnych typu 49R i 46G 10% - dla zabezpieczeń zewnętrznych,5% ± 10ms Czas własny zadziałania: - dla zabezpieczeń I>>, Ip>, Io>, I A> 40ms - dla zabezpieczeń zewnętrznych 100ms Czas powrotu: - dla zabezpieczeń nadprądowych I>>, Ip>, I A> 60ms - dla zabezpieczenia Io> 300ms - dla zabezpieczeń zewnętrznych 100ms Minimalny czas trwania impulsu sterującego na zadziałanie 300ms ± 0ms Współczynnik powrotu (oprócz zabezpieczeń z charakterystykami 49R i 46G): - dla zabezpieczeń I>>, Ip 0,94 < Kp < 0,99 - dla zabezpieczenia I A> 0,9 < Kp < 0,99 - dla zabezpieczenia Io> Kp > 0,85 Impedancja wejściowa obwodów prądowych < 60mΩ dla In=1A, < 0mΩ dla In=5A Obciążalność trwała obwodów prądowych,in Wytrzymałość cieplna obwodów prądowych (1 s) 80In Wytrzymałość dynamiczna obwodów prądowych 00In Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (S S5): - obciążalność prądowa trwała 5A - moc łączeniowa w kategorii AC1 < 000VA - otwieranie obwodu przy obciążeniu indukcyjnym (L/R 40ms) 0,1A/50V DC Zdolność łączeniowa przekaźników sygnalizacyjnych (S1, BZ): - obciążalność prądowa trwała 5A - moc łączeniowa w kategorii AC1 1500VA - otwieranie obwodu przy obciążeniu DC1: 8/0V 6/0,16A Zakres temperatur pracy (68 313)K/(-5 +40) o C Wilgotność względna 80% Stopień ochrony obudowy IP40 Masa zespołu 0,8kg Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 10mm - 14/16 - EE46057

16 RITz-430 WYKONANIE ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM Charakterystyki czasowe PN-EN :1999, PN-EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) PN-EN 5063:004 Izolacja PN-EN :005 Inne PN-86/E-88600, PN-EN :000, PN-EN :003, EN :1993, PN-EN :1999, PN-EN :1999, EN :1996+A+A, PN-EN :005, PN-EN :1999, PN-EN :1998, PN-EN :1999, PN-EN :1998, PN-EN :1997, PN-EN :00, PN-EN :001, PN-EN 55011:001, PN-EN 6059:003, PN-IEC 55-11:1994. GWARANCJA I SERWIS Na zabezpieczenie RITz-430 jest udzielana 4 miesięczna gwarancja, od daty sprzedaży. Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usługi w zakresie badań pomontażowych i okresowych zabezpieczenia. Numery telefonów: - informacja techniczna (0-3) zgłoszenie napraw serwisowych (0-3) lub (0-3) telefon kontaktowy (całodobowy) (0-3) SPOSÓB ZAMAWIANIA W zamówieniu należy podać kod według poniższego oznaczenia lub pełną nazwę zabezpieczenia, prąd znamionowy pomiarowy, napięcie pomocnicze, sposób montażu oraz wymagania w zakresie komunikacji. Oznaczenie: RITz-430 x x x xxx x x 0 montaż na szynie TS35 lub natablicowy 1 montaż zatablicowy 0 bez funkcji komunikacja 1 z funkcją komunikacja 04 Upn = 4V DC 060 Upn = od 48V do 60V DC 0 Upn = od 110V do 30V AC/DC 0 Ir = (0, 0)In dla I>>, Ip>; Ir = (5 500)mA dla Io> 1 Ir = (0, 0)In dla I>>, Ip>; Ir = (0,05,5)A dla Io> wykonanie 01 In=1A 05 In=5A Przykład zamówienia: Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe, typu RITz Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe, typu RITz wykonanie, o parametrach: In=5A; Ir = (0, 0)In dla I>>, Ip>; Ir = (5 500)mA dla Io>; Upn=(110-30)V AC/DC; do montażu zatablicowego, z funkcją komunikacja. - 15/16 - EE46057

17 RITz-430 WYKONANIE Adres firmy: ZEG-ENERGETYKA Spółka z o.o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel: (03) Dział Marketingu i Sprzedaży tel: (03) , tel./fax.: (03) /16 - EE46057

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik napięciowo-czasowy

Przekaźnik napięciowo-czasowy Przekaźnik napięciowo-czasowy - 2/11 - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej m. in. jako zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE KARTA KATALOGOWA

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo - czasowy EG-E EE 426006.01 KARTA KATALGWA CHARAKTERYSTYKA GÓLNA astosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy RET-425 jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

mzaz I UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz I UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KARTA KATALOGOWA mzaz UNWERSALNE ZABEZPECZENE NADPRĄDOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie nadprądowe typu mzaz- jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie obwodów prądu stałego mzaz-dc

Zabezpieczenie obwodów prądu stałego mzaz-dc Zabezpieczenie obwodów prądu stałego mzaz-dc KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie obwodów prądu stałego typu mzaz-dc przeznaczone jest głównie do kontroli napięcia i prądu

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OD MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA

ZABEZPIECZENIE OD MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA mzaz Pz ZABEZPIECZENIE OD MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie od mocy zwrotnej typu mzaz-pz reaguje na zmianę kierunku mocy czynnej w układach trójfazowych

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

RET-325 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-325 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA ASTSWANIE Przekaźnik napięciowo - czasowy RET- 325 Przekaźniki napięciowo-czasowe, typu, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

mzaz T ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA SN / 0,4 kv

mzaz T ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA SN / 0,4 kv mzaz T ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA SN / 0,4 kv KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie transformatora SN/0,4kV typu mzaz-t jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe typu mzaz-u to urządzenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH

PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.

Bardziej szczegółowo

Zespół zabezpieczeń średniego napięcia

Zespół zabezpieczeń średniego napięcia Zespół zabezpieczeń średniego napięcia SKRÓCONA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA - 1 - Skrócona - DTR _12.2017 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zespół zabezpieczeń średniego napięcia, typu, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

mzaz PR ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA

mzaz PR ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA mzaz PR ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie pola pomiarowego typu mzaz-pr to urządzenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA

mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie linii średniego napięcia typu mzaz-l jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa. Przekaźnik nadprądowo-czasowy RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa. Przekaźnik nadprądowo-czasowy RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Przekaźnik nadprądowo-czasowy DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA - 1 - DTR _04.2019 SPIS TREŚCI 1. Uwagi producenta 1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa 1.2. Wykaz przyjętych norm 1.3. Przechowywanie i transport

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.xx Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.xx jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służącym do ochrony

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przeka niki czasowe serii Rto-2 przeznaczone s do stosowania jako elementy opó niaj ce w układach automatyki i zabezpiecze. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RIT-400A PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DWUSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RIT-400A PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DWUSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DWUSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424029 0 - EE 428031.01

Bardziej szczegółowo

RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY RIT-430A Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

RIT-433A PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RIT-433A PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424036 0-2 EE 428086.01

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej pola łącznika szyn SN CZAZ CR

Bardziej szczegółowo

REFT-430 TRÓJFAZOWY PRZEKA NIK NAPIÊCIOWO-CZASOWY DLA SIECI FALOWNIKOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

REFT-430 TRÓJFAZOWY PRZEKA NIK NAPIÊCIOWO-CZASOWY DLA SIECI FALOWNIKOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TRÓJFAZOWY PRZEKANIK NAPIÊCIOWO-CZASOWY DLA SIECI FALOWNIKOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 3 Uwagi producenta 4. Miejsce instalacji Instalowanie urządzeń dopuszcza się w pomieszczeniach pozbawionych

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY

PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY RIT-433A Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis:

Bardziej szczegółowo

mzaz I UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI

mzaz I UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI mzaz I UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. UWAGI PRODUCENTA... 3 1.1. ZASADY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OBSŁUGI I EKSPLOATACJI... 3 1.2. WYKAZ PRZYJĘTYCH NORM... 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY RET-430A

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY RET-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424034 0 - EE 428081.01

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY. RIoT-400

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY. RIoT-400 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424035 0 - EE

Bardziej szczegółowo

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIO STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN ZASTOSOWANIE Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN ZEG-E

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN ZEG-E Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii WN ZEG-E CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA!"Wielofunkcyjny zestaw zabezpieczeń, zapewniający szybkie i pewne eliminowanie stanów zwarciowych i awaryjnych!"zaawansowana

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających PS-2 65,0 mm 72,0 mm ZASILANIE 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-2 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA

KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I I STEROWNICZEJ SILNIKA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO WN WN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej silnika asynchronicznego WN ZEG-E Kopex Electric

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC 25 Elektroniczny Pomiarowy Przekaźnik Nad - lub Podnapięciowy REx-11 Przekaźnik jednofunkcyjny o działaniu bezzwłocznym Napięcie pomiarowe jest równocześnie napięciem zasilającym Możliwość zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys.

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys. 1 73,0 mm 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola uziemianego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Przekaźnik kontroli ciągłości napięciowych obwodów licznikowych ZEG-E EE428060.01

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Przekaźnik kontroli ciągłości napięciowych obwodów licznikowych ZEG-E EE428060.01 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Przekaźnik kontroli ciągłości napięciowych obwodów licznikowych ZEG-E EE428060.01 RCN-301 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń. ZASTOSOWANIE. Przekaźnik RCW-3 przeznaczony jest do kontroli ciągłości obwodów wyłączających i sygnalizacji jej braku. Przekaźnik może kontrolować ciągłość w jednym, dwóch lub trzech niezależnych obwodach

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA I ZIEMNOZWARCIOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. Zabezpieczenie nadprądowo - czasowe i ziemnozwarciowe. RITz

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA I ZIEMNOZWARCIOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. Zabezpieczenie nadprądowo - czasowe i ziemnozwarciowe. RITz DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE I ZIEMNOZWARCIOWE Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3 Karta monitoringu napięć typu MMN-3 1. PRZEZNACZENIE. Karta MMN-3 przeznaczona jest do monitorowania stanu napięć trójfazowych w obwodach pomiaru energii. Modułowa konstrukcja karty zgodna jest ze standardem

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

Sterownik polowy CZIP -PRO

Sterownik polowy CZIP -PRO Sterownik polowy CZIP -PRO cyfrowe zabezpieczenia, automatyki, pomiary, sterowanie, rejestracja i komunikacja Zabezpieczenie konduktancyjne ziemnozwarciowe z algorytmem adaptacyjnym detekcja zwarć doziemnych

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK MOCY ZWROTNEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKA NIK MOCY ZWROTNEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA RPz-410 / 410s PRZEKA NIK MOCY ZWROTNEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA RPz-410 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi RPz-410/RPz-410/s...

Bardziej szczegółowo

RTo-1 / RTo-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY

RTo-1 / RTo-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY RTo-1 / RTo-2 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48

Bardziej szczegółowo

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika.

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika. 1. ZASTOSOWANIE Wskaźnik położenia wyłącznika WPW-1 przeznaczony jest do użytku między innymi w układach automatyki i energetyki przemysłowej. Znajduje zastosowanie w tablicach synoptycznych w rozdzielniach.

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR

KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

CZAZ-L+ i Sterowniczej linii SN

CZAZ-L+ i Sterowniczej linii SN KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ LINII SN I STEROWNICZEJ LINII SN Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń. ZASTOSOWANIE. RCW-3 Przekaźnik RCW-3 przeznaczony jest do kontroli ciągłości obwodów wyłączających i sygnalizacji jej braku. Przekaźnik może kontrolować ciągłość w jednym, dwóch lub trzech niezależnych

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424014.02

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. CSA-16 138 mm 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

RET-410A PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY KARTA KATALOGOWA

RET-410A PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekanik napiciowo-czasowy okienkowy typu, przeznaczony jest do stosowania w ukadach automatyki elektroenergetycznej, m. in.

Bardziej szczegółowo

CZAZ GT BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY. DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2

CZAZ GT BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY. DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2 CZAZ GT CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ GENERATORA / BLOKU GENERATOR -TRANSFORMATOR BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2 Modyfikacje funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA 1. Zastosowa. Przekaźniki czasowe serii RT-4... przeznaczone są do stosowania jako elementy opóźniające w układach automatyki i zabezpieczeń. 2. Budowa. Przekaźniki

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny CZAZ-COM przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi

Bardziej szczegółowo

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Sygnalizator przepływu prądu zwarcia SPPZ 21.3 Instrukcja użytkowania (wersja 3) WARSZAWA 2013 Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu Instytut Tele- i Radiotechniczny

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej silnika asynchronicznego WN ZEG-E EE 426064.02

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej silnika asynchronicznego WN ZEG-E EE 426064.02 Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej silnika asynchronicznego WN CZAZ-MSE ZEG-E EE 426064.02 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej CZAZ-MSE

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wygląd panelu milisekundomierza M-1.

Rys. 1. Wygląd panelu milisekundomierza M-1. 1. ZASTOSOWANIE Milisekundomierz umożliwia badanie sekwencji zdarzeń w automatyce. Umożliwia jednoczesny pomiar czasu w pięciu niezależnych obwodach np. wyłączających. Wejścia milisekundomierza sterowane

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327

Bardziej szczegółowo

- kasowanie (naciśnięcie obu przycisków) Przekaźnik sygnalizuje stan pracy za pomocą trzech kolorowych diod LED, których znaczenie jest następujące:

- kasowanie (naciśnięcie obu przycisków) Przekaźnik sygnalizuje stan pracy za pomocą trzech kolorowych diod LED, których znaczenie jest następujące: ZASTOSOWANIE. Przekaźnik RT-22 przeznaczony jest do stosowania w obwodach automatyki i zabezpieczeń jako programowalny element opóźniający. Umożliwia realizację czterech trybów pracy: 1. OZ - opóźnienie

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1011 S F16-1011 S F6-1111 S F16-1111 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie transformatora SN/0,4kV mzaz-t

Zabezpieczenie transformatora SN/0,4kV mzaz-t Zabezpieczenie transformatora SN/0,4kV INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. UWAGI PRODUCENTA... 2 1.1. ZASADY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OBSŁUGI I EKSPLOATACJI... 2 1.2. WYKAZ PRZYJĘTYCH NORM... 2 1.3. PRZECHOWYWANIE

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ KARTA KATALOGOWA KARTA KARTA KATALOGOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN CYFROWY ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY

MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY MPI-8E 8-KANAŁOWY REJESTRATOR PRZENOŚNY 8 wejść analogowych Dotykowy wyświetlacz LCD Wewnętrzna pamięć danych 2 GB Port USB na płycie czołowej Port komunikacyjny RS-485 Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe,

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

KARTAKATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ BATERII KONDENSATORÓW SN CZAZ - KR

KARTAKATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ BATERII KONDENSATORÓW SN CZAZ - KR KARTA KARTAKATALOGOWA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ BATERII KONDENSATORÓW SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej baterii

Bardziej szczegółowo