PRZEDMIAR ROBÓT. PRZEDMIAR Strona SYKAL N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. PRZEDMIAR Strona SYKAL N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Budowa: Instalacje wod.-kan. i c.o. i wentylacji Obiekt: Rozbudowa z przebudową Domu Strażaka na Centrum Pracy Twórczej Rodzaj robót: Instalacyjne Lokalizacja: Kramsk, ul. Rynek 4a, dz. nr 242/3 Samolicz sykal.pl Zamawiający: Gmina Kramsk Ul. Chopina Kramsk PRZEDMIAR Strona Przebudowa z rozbudową budynku 1.1 Instalacja wodociągowa P R Z E D M I A R O W E J Wycena indywidualna Demontaż elementów istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej kmpl 1, KNNR N Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach i bruzdach w budynkach niemieszkalnych ø 15 metr 175, KNNR N Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 20 metr 30, KNNR N Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 25 metr 37, KNNR N Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 32 metr 35, KNNR N Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 40 metr 37, KNNR N Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 50 metr 20, KNNR N Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 80 metr 32, KNNR N Dodatek za podejście stalowe do zaworu o połączeniu elastycznym z tworzywa ø 15 szt 14, KNNR N Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii ø 15 szt 50, KNNR N Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 15 szt 34, KNNR N Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 25 szt 2, KNNR N Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 32 szt 2, KNNR N Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 40 szt 1, KNNR N Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 80 szt 2, KNNR N Analogia - Zawór antyskażeniowy EA 423 RE ø 80 kmpl 1, KNNR N Zawór czerpalny ø 15 ze złączką do węża szt 2, KNNR N Montaż baterii umywalkowej stojącej szt 15, KNNR N Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej szt 3, KNNR N Montaż baterii natryskowej z natryskiem ręcznym szt 3, KNNR N Zawór hydrantowy montowany w szafce ø 25 szt 8, KNNR N Szafka hydrantowa naścienna z wyposażeniem kmpl 8, KNNR N Pojemnościowy podgrzewacz wody V=60 dm3 kmpl 1, KNNR N Pojemnościowy podgrzewacz wody V=50 dm3 kmpl 3, KNNR N Pojemnościowy podgrzewacz wody V=10 dm3 kmpl 2, KNR Izolacja rury ø 80 otuliną Thermaflex n/taśmę gr 13 mm metr 32, KNR Izolacja rury ø 50 otuliną Thermaflex n/taśmę gr 13 mm metr 20, KNR Izolacja rury ø 40 otuliną Thermaflex n/taśmę gr 13 mm metr 37, KNR Izolacja rury ø 32 otuliną Thermaflex n/taśmę gr 13 mm metr 23, KNR Izolacja rury ø 32 otuliną Thermaflex n/taśmę gr 9 mm metr 12,000

2 PRZEDMIAR Strona P R Z E D M I A R O W E J KNR Izolacja rury ø 25 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr 24, KNR Izolacja rury ø 25 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 9 mm metr 13, KNR Izolacja rury ø 20 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr 27, KNR Izolacja rury ø 20 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 9 mm metr 3, KNR Izolacja rury ø 15 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 20 mm metr 107, KNR Izolacja rury ø 15 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 9 mm metr 60, KNR Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej metr 158, KNR Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/4 w ścianach z cegieł metr 158, KNNR N Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur stalowych OC w budynkach niemieszkalnych do ø 65 metr 334, KNNR N Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur stalowych OC w budynkach mieszkalnych do ø 150 metr 32, KNNR N Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr 366, Wycena indywidualna Analiza bakteriologiczna wody dopuszczająca instalację do użytkowania kmpl 1, KNR Usunięcie z budynku gruzu m³ 1, KNR Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m³ 1, Instalacja kanalizacyjna Wycena indywidualna Demontaż elementów istniejącej instalacji kanalizacyjnej kmpl 1, KNNR N Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków ø 160 metr 7, KNNR N Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków ø 110 metr 12, KNNR N Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków ø 50 metr 3, KNNR N Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 110 metr 106, KNNR N Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 75 metr 5, KNNR N Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 50 metr 58, KNNR N Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50 szt 25, KNNR N Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110 szt 13, KNNR N Rura wywiewna z PVC na uszczelkę ø 110 szt 5, KNNR N Zawór napowietrzający kanal z PVC ø 50 szt 1, KNNR N Zawór napowietrzający kanal z PVC ø 110 szt 2, KNNR N Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ø 50 szt 2, KNNR N Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110 szt 7, KNNR N Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy na ścianie szt 2, KNNR N Umywalka pojedyńcza z syfonem z tworzywa sztucznego t. 240/245 kmpl 15, KNNR N Ustęp porcelanowy z dolnopłukiem kmpl 13, KNNR N Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 800x800 kmpl 3, KNR Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej metr 151, KNR Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/2x1/2 w ścianach z cegieł metr 151, KNR Usunięcie z budynku gruzu i ziemi m³ 1, KNNR N Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład m³ 171,500

3 PRZEDMIAR Strona P R Z E D M I A R O W E J KNNR N Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4 m³ 171, KNNR N Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego m³ 6, KNNR N Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym metr 22, KNNR N Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym metr 67, KNNR N Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" ø 425 z rurą teleskopową z pokrywą szt 5, KNNR N Analogia - Separator PST-V 2/400 szt 1, Instalacja centralnego ogrzewania Wycena indywidualna Demontaż elementów istniejącej instalacji centralnego ogrzewania kmpl 1, KNNR N Analogia - Rurociąg z rur PE-Xc ø 12 metr 197, KNNR N Analogia - Rurociąg z rur PE-Xc ø 15 metr 262, KNNR N Analogia - Rurociąg z rur PE-Xc ø 20 metr 189, KNNR N Analogia - Rurociąg z rur PE-Xc ø 25 metr 59, KNNR N Analogia - Rurociąg z rur PE-Xc ø 32 metr 85, KNNR N Analogia - Rurociąg z rur PE-Xc ø 40 metr 6, KNR Rury przyłączne do grzejników C.O. na ścianie ø 15 kmpl 67, KNR Izolacja rury ø 12 otuliną gr 20 mm metr 197, KNR Izolacja rury ø 15 otuliną gr 20 mm metr 262, KNR Izolacja rury ø 20 otuliną gr 20 mm metr 189, KNR Izolacja rury ø 25 otuliną gr 20 mm metr 59, KNR Izolacja rury ø 32 otuliną gr 20 mm metr 85, KNR Izolacja rury ø 40 otuliną gr 20 mm metr 6, KNNR N Grzejnik stalowy 1 płytowy 11/600/400 szt 4, KNNR N Grzejnik stalowy 1 płytowy 11/600/600 szt 4, KNNR N Grzejnik stalowy 1 płytowy 11/600/500 szt 1, KNNR N Grzejnik stalowy 1 płytowy 11/600/700 szt 2, KNNR N Grzejnik 1-płytowy PURMO typ 11/500/400 szt 1, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/1100 szt 7, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/1600 szt 5, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/1400 szt 3, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/400 szt 1, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/1800 szt 6, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/1000 szt 5, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/600 szt 3, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/800 szt 2, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/900 szt 9, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/1200 szt 2, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/700 szt 2, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/500 szt 5, KNNR N Grzejnik 2-płytowy PURMO typ 22/900/1100 szt 2, KNNR N Grzejnik 2-płytowy PURMO typ 22/900/1400 szt 1, KNNR N Głowica zaworu termostatycznego ø 15 RTD szt 65, KSNR S Analogia - wykonanie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych ø 15 szt 67, KNNR N Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 15 szt 67,000

4 PRZEDMIAR Strona P R Z E D M I A R O W E J KNR Pompa obiegowa typ IPL 32/ /2, Q=2,29m3/h, Hp=15,3 mh20, N=0,75kW - analogia kmpl 2, KNR Pompa cyrkulacyjna Stratos-Z 30/1-12 GG CAN PN 10 - analogia kmpl 1, KNR Analogia - pompa kotłowa TOP-S 25/5 kmpl 2, KNR Analogia - pompa ładująca TOP-S 25/5 kmpl 1, KNR Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych 1,6 MPa FIG 215 ø 80 szt 4, KNR Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych 1,6 MPa FIG 215 ø 50 szt 6, KNNR N Zawór zaporowy żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa FIG 205 ø 32 szt 2, KNNR N Zawór zaporowy żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa FIG 215 ø 40 szt 5, KNNR N Zawór zaporowy żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa FIG 215 ø 25 szt 7, KNNR N Zawór zaporowy żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa FIG 205 ø 15 szt 4, KNNR N Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa FIG 287 ø 25 szt 1, KNNR N Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy 1,6 MPa SOCLA typ 402 ø 40 szt 2, KNNR N Analogia - zawór trójdrogowy ø 32 szt 2, KNNR N Zawór bezpieczeństwa żeliwny sprężynowy 1,6 MPa FIG 773 ø 25 szt 2, KNNR N Analogia - zasobnik ciepłej wody użytkowej V = 300 l typu Vitocell-V100 wraz z wyposażeniem szt 1, KNNR N Analogia - Sprzęgło hydrauliczne typu MEibes MH80 szt 1, KNNR N Analogia - Demontaż i montaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu otwartego szt 1, KNNR N Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o. ø 80 metr 3, KNNR N Rurociąg stalowy spawany B/S ø 88,9x3,6 metr 6, KNNR N Rurociąg stalowy spawany B/S ø 57x3,2 metr 6, Wycena indywidualna Zakup i montaż regulatora centralnego ogrzewania do kotłów węglowych w układzie kaskadowym wraz z instalacją kmpl 1, KNNR N Montaż termometru kontaktowego wraz z wykonaniem tulei szt 3, KNNR N Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei szt 3, KNNR N Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt 2, KNNR N Próba szczelności instalacji c.o. z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych metr 826, KNNR N Uruchomienie kotłowni c.o. szt 1, KNNR N Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 1,800 2 Instalacje pomieszczenia garażu KNNR N Analogia - Rurociąg z rur PE-Xc ø 15 metr 6, KNR Izolacja rury ø 15 otuliną gr 20 mm metr 6, KNNR N Głowica zaworu termostatycznego ø 15 RTD szt 2, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/1400 szt 2,000 3 Instalacje pomieszczenia kuchni KNNR N Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach i bruzdach w budynkach niemieszkalnych ø 15 metr 29, KNNR N Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 20 metr 16, KNNR N Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 25 metr 11, KNNR N Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii ø 15 szt 10, KNNR N Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 15 szt 18, KNNR N Montaż baterii umywalkowej stojącej szt 1,000

5 PRZEDMIAR Strona P R Z E D M I A R O W E J KNNR N Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej szt 7, KNNR N Montaż baterii natryskowej z natryskiem ręcznym szt 1, KNR Izolacja rury ø 15 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 9 mm metr 29, KNR Izolacja rury ø 20 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 9 mm metr 16, KNR Izolacja rury ø 25 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 9 mm metr 11, KNNR N Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur stalowych OC w budynkach niemieszkalnych do ø 65 metr 56, KNNR N Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr 56, KNNR N Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 110 metr 9, KNNR N Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 75 metr 9, KNNR N Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 50 metr 9, KNNR N Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50 szt 10, KNNR N Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110 szt 1, KNNR N Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ø 50 szt 3, KNNR N Analogia - odwodnienie liniowe długości 1,2 m szt 1, KNNR N Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce szt 1, KNNR N Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy na ścianie szt 7, KNNR N Umywalka pojedyńcza z syfonem z tworzywa sztucznego t. 240/245 kmpl 1, KNNR N Ustęp porcelanowy z dolnopłukiem kmpl 1, KNNR N Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 800x800 kmpl 1, KNNR N Analogia - Rurociąg z rur PE-Xc ø 12 metr 22, KNR Izolacja rury ø 12 otuliną gr 20 mm metr 22, KNR Rury przyłączne do grzejników C.O. na ścianie ø 15 kmpl 5, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/400 szt 1, KNNR N Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/800 szt 1, KNNR N Grzejnik 1-płytowy PURMO typ 11/500/400 szt 2, KNNR N Grzejnik 2-płytowy PURMO typ 22/900/600 szt 1, KNNR N Głowica zaworu termostatycznego ø 15 RTD szt 5, KSNR S Analogia - wykonanie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych ø 15 szt 5, KNNR N Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N ø 15 szt 5, KNR Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i ø 160 m² 0, KNR Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i ø 200 m² 0, KNR Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek i ø 250 m² 0, KNR Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek i ø 315 m² 0, KNR Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek i ø 350 m² 0, KNR Czerpnia ścienna kołowa ø 350 szt 1, KNR Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A1 250x100 szt 3, KNR Analogia - Wentylator osiowy ø 100 z czujnikiem ruchu szt 3, KNR Analogia - Wentylator osiowy ø 100 szt 2, KNR Analogia - Wentylator wyciągowy typ KBT 225 E4 szt 1, KNR Analogia - Wentylator nawiewny typ TD 2000/315 HS szt 1, KNNR N Zakup i montaż nagrzewnicy DH-355/120 szt 1, KNNR N Filtr powietrza DF 355EU3 - analogia szt 1, KNNR N Analogia - okap wyciągowy 2,95x0,75 m szt 1,000

6 PRZEDMIAR Strona P R Z E D M I A R O W E J

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Inwestor: Gmina Skulsk SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: Gmina Skulsk PRZEDMIAR Strona 1 DZIAŁ D Z I A Ł U 10 Instalacja centralnego ogrzewania 20 Instalacja wody użytkowej 30 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Data: wrzesień 2012 Budowa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Obiekt: Żlinice,

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl POZNAŃ PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl POZNAŃ PRZEDMIAR ROBÓT POZNAŃ Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i spolecznej, krematoriów oraz obiektów uzytecznosci publicznej Budowa:

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Inwestor: Miasto Konin SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: Miasto Konin PRZEDMIAR Strona 1 DZIAŁ D Z I A Ł U 10 Instalacja centralnego ogrzewania 20 Instalacja ciepłej wody użytkowej 30 Roboty uzupełniające - węzeł

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770 PPU 18-400 Łomża Identyfikator: 2/10 Data utworzenia: 2009-11-30 Remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. [CPV:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory trial version

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory trial version Inwestor: Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 12-11-2009 Zamawiający: 1. Dane techniczne: Zaplecze socjalne murowane: Pz=99,8m2 Pu=134,2m2 V=548,9m3 Dane techniczno - ekonomiczne 2. Skrócony

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Luty 2015 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Luty 2015 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - ADMINISTRACYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE

Przedmiar BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - ADMINISTRACYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE Przedmiar BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - ADMINISTRACYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE Data: 2011-09-05 Budowa: Będzin ul. Kijowska 2 Obiekt: Budynek zaplecza Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie: instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynków socjalnych i technologicznych w Głogówku przy ul. Kąpielowej. Kod i nazwa Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY Sykal KOSZTORYS ŚLEPY 205-01-001 Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Strona 2 SYKAL LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

KOSZTORYS Strona 2 SYKAL LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ KOSZTORYS Strona 2 LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ 44 5833502 Tuleja gumowa uszczelniająca ø 65 szt 2,00 45 6160101 Podgrzewacz elektryczny V=150 dm3 szt 1,00 46 6351621 Umywalka porcelanowa

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ BIAŁEJ O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ.

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ BIAŁEJ O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ. Przedmiar robót ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ BIAŁEJ O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJA WODOCIĄGOWA, CWU, INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACJI. Budowa: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZEDMIARU. Nazwa /Tutuł pozycji. 1.7 BCI Rurociąg z rur polietylenowych montowany za pomocą złączek

TABELE PRZEDMIARU. Nazwa /Tutuł pozycji. 1.7 BCI Rurociąg z rur polietylenowych montowany za pomocą złączek Kosztorys.xml Strona 1 TABELE PRZEDMIARU Lp. Podstawa wyceny Numer S.T. Nazwa /Tutuł pozycji Ilość Jednostka 1 2 3 4 5 6 1 GRUPA 1 INSTALACJE WODOCIĄGOWE 1.1 BCI.4.3.1.006 Rurociąg z rur polietylenowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Sykal sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt: Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na Ośrodek Pomocy Społęcznej, Komendę Policji, gabinety lekarskie Rodzaj robót:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar - instalacja wod-kan

Przedmiar - instalacja wod-kan Przedmiar - instalacja wod-kan Kosztorys Data: 2009-04-29 Budowa: Stacja uzdatniania wody w Łukanowicach Działka nr 386/4 Łukanowice, gm. Wojnicz Obiekt: Przebudowa laboratorium wody czystej (fizykochemia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Strona 2 SYKAL LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

KOSZTORYS Strona 2 SYKAL LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ KOSZTORYS Strona 2 LP SYMBOL N A Z W A OSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ 44 5760712 Szafka hydrantowa z wyposaż zawieszana kmpl 1,00 45 5761102 Zawór hydrantowy M519S ø 1' szt 1,00 46 5832902 Obejma z zasuwą ø

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ EKO Sp. z o.o. 64-920 PIŁA ul. OKRZEI 18 tel. 067 214 22 40, fax. 067 214 22 50

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ EKO Sp. z o.o. 64-920 PIŁA ul. OKRZEI 18 tel. 067 214 22 40, fax. 067 214 22 50 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ EKO Sp. z o.o. P R Z E D M I A R R O B Ó T 64-920 PIŁA ul. OKRZEI 18 tel. 067 214 22 40, fax. 067 214 22 50 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Rozbudowa budynku hospicjum - instalacja centralnego ogrzewania Identyfikator kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Lech Słowiński,...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Lech Słowiński,... Przedmiar robót Data: 2008-12-04 Budowa: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej Obiekt: Instalacja kanalizacyjna. Instalacja wodna. Wentylacja. Zamawiający: Urząd Gminy w Polance Wielkiej Kosztorys

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY COMPLEX Kościan Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY 518-30-000 CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Budowa: Zespół Szkół w Krzywiniu Obiekt: Termomodernizacja Zespołu Szkół - Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce

Przedmiar robót. Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce Przedmiar robót Nazwa zadania: Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu "Senior- Wigor" Lokalizacja: 23-310

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU HEMATOLOGII W BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU PRZY UL. KATOWICKIEJ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU HEMATOLOGII W BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU PRZY UL. KATOWICKIEJ Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA WOD-KAN Nazwy i kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332400-7 Roboty instalacyjne w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : SKŁADOWISKO ODPADÓW MIASTA POZNANIA W SUCHYM LESIE Obiekt : MODERNIZACJA ZESPOŁU WAG SAMOCHODOWYCH Adres : DZIAŁKA nr 245/5; OBR. MORASKO, DZIAŁKA 1052/1; 1052/4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Kosztorys obejmuje wycenę instalacji wod-kan, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla budowanej sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-05-24 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót Dział nr 1. ROBOTY DEMONTAŻOWE [CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wewnętrzne instalacje sanitarne dla Przedszkola czterooddziałowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33

Przedmiar. Wewnętrzne instalacje sanitarne dla Przedszkola czterooddziałowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33 Przedmiar Wewnętrzne instalacje sanitarne dla Przedszkola czterooddziałowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33 Data: 2016-11-28 Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Dn 32 mm 44 m KNNR 4/106/5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach

Przedmiar Robót. Dn 32 mm 44 m KNNR 4/106/5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach strona nr 1 Przedmiar Robót 1 ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI GRZEWCZEJ 1.001 KNR 402/506/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, í 32 mm 30 m 1.002 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/14

Przedmiar Strona 1/14 Przedmiar Strona 1/14 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Instalacja wod-kan 1 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE

INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-93/07 NR PROJEKTU: P 337-2/5/A NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 501/89, 624/89 obręb Brzezinka

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku internatu przy L.O. w Puszczykowie z budową szybu windowego i klatki schodowej - roboty instalacyjne ADRES INWESTYCJI : Puszczykowo ul.kasprowicza 3, działka

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: Roboty sanitarne - instalacja wodno-kanalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ Data: 2008-09-10 Budowa: Adaptacja budynku połozonego w Żywcu przy Al. Wolności 2 dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatoweg Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU Z ADAPTACJĄ PODDASZA -- INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U., HYDRANTOWA (II-ETAP)

Przedmiar robót ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU Z ADAPTACJĄ PODDASZA -- INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U., HYDRANTOWA (II-ETAP) Przedmiar robót ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU Z ADAPTACJĄ PODDASZA -- INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U., HYDRANTOWA (II-ETAP) Data: 2011-11-23 Budowa: Budynek przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu Obiekt: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ INSTALACJE SANITARNE. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ INSTALACJE SANITARNE. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Adres :

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Budynek mieszkalny wielorodzinny Budynek mieszkalny wielorodzinny Kościerzyna ul. Heykego Inwestor : Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Ilość Krotność Jedn ostka Kosztorys 1 WĘZEŁ CIEPLNY CPV KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur PP, Fi mm

Numer Podstawa Opis Ilość Krotność Jedn ostka Kosztorys 1 WĘZEŁ CIEPLNY CPV KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur PP, Fi mm Numer Podstawa Opis Ilość Krotność Jedn ostka Kosztorys 1 WĘZEŁ CIEPLNY CPV 45331110-0 1 KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur PP, Fi 15-20 mm (analogia) 4 1 szt 2 KNNR 4/507/3 Wymienniki ciepła

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych Budowa: BUDOWA STREFY REKREACJI

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PYZÓWCE O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ.

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PYZÓWCE O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ. Przedmiar robót ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PYZÓWCE O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJA WODOCIĄGOWA, CWU, INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACJI. Data: listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200 Data utworzenia: 2009-05-08 Instalacja wod-kan Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe 1. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty instalacyjne w budynkach. Sykal sykal.pl. PRZEDMIAR Strona SYKAL

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty instalacyjne w budynkach. Sykal sykal.pl. PRZEDMIAR Strona SYKAL PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Budowa: Rozbudowa i przebudowa części budynku Obiekt: Dydaktyczne Centrum Gastronomiczne Rodzaj robót: Instalacje sanitarne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁOMŻY. Przedmiar robót

MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁOMŻY. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-07-28 MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁOMŻY Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Roboty demontażowe i budowlane 1. KNR 4-02 0114-0200

Bardziej szczegółowo

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. Element: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. 1. KNR 00-31-0219-0500 Łączenie systemu pcvz innymi technologiami - rury stalowe czarne lub OC, kształtki gwintowane, armatura łączona na gwint,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Sprawdzający: Przedmiar robót. Data: 2017-03-28 Budowa: INSTALACJE SANITARNE Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45320000-6 Roboty izolacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna 45330000-9 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Przedmiar Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Data: 2007-05-11 Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014 Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Dzienny Dom Pomocy ul. Konstytucji 3 Maja 12 Inwestor ZGL Mikołów Sporządził mgr inż. Maria Penar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami.

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami. Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 86. Obiekt lub rodzaj robót: Toalety i pomieszczenie z natryskami - insatalacje sanitarne. Lokalizacja: Kraków os. Jagiellońskie 18. Inwestor: Zespół Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski. ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski. ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski ul. Kluczborska /, 50-2 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-9 Roboty w zakresie burzenia 4500000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan Przedmiar robót Dział nr 1. Instalacje wodociągowe 1. KNNR 4 0110-01 Rurociągi z PEX-C śr. zewnętrznej 16 mm łączone

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS OFERTOWY 057-00-501 CPV: 45214210-5 Szkoły podstawowe Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wewnętrzne instalacje sanitarne dla adaptacji poddasza Przedszkola 3-oddziałowego w Ligocie przy ul. Przedszkolnej

Przedmiar. Wewnętrzne instalacje sanitarne dla adaptacji poddasza Przedszkola 3-oddziałowego w Ligocie przy ul. Przedszkolnej Przedmiar Wewnętrzne instalacje sanitarne dla adaptacji poddasza Przedszkola 3-oddziałowego w Ligocie przy ul. Przedszkolnej Data: 2016-05-30 Budowa: na działce nr 5136/535 Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Strona SYKAL LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

KOSZTORYS Strona SYKAL LP SYMBOL N A Z W A JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ KOSZTORYS 003-00-100 Strona 3 22-05-2012 LP SYMBOL N A Z W A OSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ 19 6013343 Grzejnik KV22-60/800 szt 6,00 20 6013345 Grzejnik KV22-60/1200 szt 4,00 21 6013346 Grzejnik KV22-60/140/3115W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJI

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJI PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont pomieszczeń parteru Szkoły podstawowej w Brzeźnie

Przedmiar. Remont pomieszczeń parteru Szkoły podstawowej w Brzeźnie Przedmiar Data: 2009-06-15 Budowa: Branża sanitarna Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Demontaż rury wywiewnej PVC krotność= 1,00. Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku krotność= 1,00

Przedmiar robót. Demontaż rury wywiewnej PVC krotność= 1,00. Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku krotność= 1,00 Przedmiar robót Obiekt: Nadbudowa istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o jedną kondygnację użytkową Rodzaj robót: Budowa instalacji wod-kan i cwu Adres budowy: Handzlówka gm. Łańcut Lp.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja wodociagowa. Wstawienie zaworu fi 25 mm w istniejący przewód

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja wodociagowa. Wstawienie zaworu fi 25 mm w istniejący przewód PRZEDMIAR ROBÓT Nr pozycji Podstawa wyceny Opis robót Jedn. miary Ilość jedn. Cena jedn. PLN Wartość netto PLN 1 3 4 5 6 7 Instalacja wodociagowa 0111-02 Wstawienie zaworu fi 25 mm w istniejący przewód

Bardziej szczegółowo

Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej przy Obserwatorium Astronomicznym. (syg. wew.: Ż-Vel)

Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej przy Obserwatorium Astronomicznym. (syg. wew.: Ż-Vel) Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej przy Obserwatorium Astronomicznym. (syg. wew.: Ż-Vel) Inwestor: Stowarzyszenie POLARIS-OPP PRZEDMIARY - roboty ogólnobudowlane

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowa: INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W M. OCHLA

Książka Przedmiarów Budowa: INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W M. OCHLA Książka Przedmiarów Budowa: INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W M. OCHLA 1 Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 1 02-01-0310-01-060 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót 1. 1. 1. KNNR 04-04-0503-0 Element: Instalacja centralnego ogrzewania Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach [ 22 ] Nr spec. techn.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA Budowa: CZĘSTOCHOWA Obiekt: INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Zamawiający: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA, ul ŚLĄSKA 11/13

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Data: 2007-07-31 Budowa: BUDYNEK SOCJALNY NR 1 Obiekt: Dz nr 1167, ul.fr.kaima 32-700 Bochnia Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn) Obiekt : Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach 1 Instalacja wody zimnej 1 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl. 24 d.1 0124-02 skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro- ciągach miedzianych 2 KNR 2-15 Wodomierze

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T W UKŁADZIE KNR

P R Z E D M I A R R O B Ó T W UKŁADZIE KNR Data opr. Kosztorysu: 24.08.2009 r P R Z E D M I A R R O B Ó T W UKŁADZIE KNR Nazwa obiektu: Utworzenie pracowni tkackiej z elementami folkloru obrzędowego w świetlicy wiejskiej. Lokalizacja obiektu: 21-542

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Budowa instalacji c.o oraz instalacji wod-kan w Hali magazynowej na Strażnice OSP na dz nr 271/6, 271/4, 267, w m. Nawojowa Obiekt lub rodzaj robót: KOD CPV 45330000-9 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT POZNAŃ Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i spolecznej, krematoriów oraz obiektów uzytecznosci publicznej Budowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja c.o.

Przedmiar robót. Instalacja c.o. Instalacja c.o. Budowa: Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku biura obsługi klienta cmentarza. Obiekt lub rodzaj robót: 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót TRANSGRANICZE CENTRUM TURYSTYKI I WYMIANY MŁODZIEŻY

Przedmiar robót TRANSGRANICZE CENTRUM TURYSTYKI I WYMIANY MŁODZIEŻY Przedmiar robót Data: 2013-10-25 Budowa: Lokalizacja: Zarzecze, ul. Beskidzka 80, 34-325 Łodygowice Zamawiający: Zarzecze, ul. Beskidzka 80, 34-325 Łodygowice Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont, modernizacja i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej w Kołozębiu - Wewnętrzne Instalacje Sanitarne ADRES INWESTYCJI : Kołoząb, 09-110 Sochocin, gm. Sochocin INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI DO ZADANIA II - CPV 45200000-9 NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnetrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnicznych, remontu części

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniu nr 62 i WC na piętrze w budynku "B" Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Data: 2015-02-20 Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Instalacje wewnętrzne : wodociągowa, kanalizacyjna i c.o. w budynku remizy OSP w Bobinie Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72 32-100

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót nr 6

Przedmiar Robót nr 6 Część sanitarna Przedmiar Robót nr 6 Lp. T Podsta wa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1 d.1 2 d.1 3 d.1 INTALACJA WODOCIĄGOWA - Z.W.U I C.W.U. 08-08- 08-03 ocynkowanego o śr.

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI, UL. STARODWORCOWA 36

Kosztorys PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI, UL. STARODWORCOWA 36 Kosztorys PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI, UL. STARODWORCOWA 36 Obiekt lub rodzaj robót: Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych: ciepłej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont pomieszczeń sanitarnych / grupa I i IV / w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Murzynowskiego 24 w Olsztynie Instalacje sanitarne -

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIR ROBÓT. Termomodernizacja budynku Z.U.K. Modernizacja instalacji wod - kan. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn.

PRZEDMIR ROBÓT. Termomodernizacja budynku Z.U.K. Modernizacja instalacji wod - kan. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. PRZEDMIR ROBÓT Termomodernizacja budynku Z.U.K. 1 Instalacje 1.1 Instalacje wodno-kanalizacyjne - rob.budowlane, ziemne i demontażowe 1 KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa 10,200 m2 [ Wydanie - Warszawa 1994

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Sprawdzający: Przedmiar robót 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, Kod CPV nr 45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; Kod CPV nr 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego; STWiOR: Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedmiar robót Budowa: Przedszkole Samorządowe nr 151 Kraków, os. Niepodległości 4. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje snitarne /remont santariatu/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Adres : Człopa ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu Strona 8/8

Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,896 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,292 3 Środek transportowy m-g 0,579 Razem 3,767 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 9. KNR Ścianki działowe pełne z cegły pełnej gr.1/2 cegły Jednostka: 1 m2 16,6200

Przedmiar robót. 9. KNR Ścianki działowe pełne z cegły pełnej gr.1/2 cegły Jednostka: 1 m2 16,6200 Data utworzenia: 2009-04-06 Instalacja wod-kan dla pomieszczeń socjalnych Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty budowlane 1. KNR 4-04 0102-0200 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu. Mury i słupy w budynkach

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor PRZEBUDOWA PODDASZA SEGMENTU F, H, I NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, DOSTOSOWANIE SEGMENTU F, H, I DO WYMOGÓW OCHRONY P.POś., ROZBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN., C.O.,

Bardziej szczegółowo