Zgodnie z nową etykietą-instrukcją stosowania, środek może być używany do ochrony:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgodnie z nową etykietą-instrukcją stosowania, środek może być używany do ochrony:"

Transkrypt

1 Signum 33 WG w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami Signum 33 WG to produkt firmy BASF, dobrze znany zwłaszcza producentom truskawek. Zarejestrowano go w 2005 roku i dopuszczono do zwalczania szarej pleśni truskawki. Zgodnie z zezwoleniem MRiRW rejestracja tego preparatu w 2010 roku została rozszerzona o inne gatunki roślin oraz nowe jednostki chorobowe. Nowe zastosowania Zgodnie z nową etykietą-instrukcją stosowania, środek może być używany do ochrony: truskawki przed szarą pleśnią, białą plamistością liści i mączniakiem prawdziwym; maliny przed szarą pleśnią i zamieraniem pędów; wiśni przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych; czarnej porzeczki przed antraknozą liści i rdzą wejmutkowo-porzeczkową. Charakterystyka preparatu Signum 33 WG zawiera dwie substancje biologicznie czynne: 6,7% piraklostrobiny, z grupy strobiluryn, oraz 26,7% boskalidu z grupy anilidów. Pierwsza z nich wykazuje działanie quasi- systemiczne, polegające na tym, że środek działa nie tylko w miejscu naniesienia, ale także rozprzestrzenia się w fazie gazowej na roślinie, zaś druga układowe, a więc ma zdolność wnikania do chronionych tkanek. Substancje te charakteryzują się odmiennym mechanizmem działania na poziomie oddychania komórkowego grzybów. Ich współdziałanie sprawia, że preparat wykazuje szerokie spektrum aktywności w stosunku do różnych patogenów pochodzenia grzybowego, przy ograniczonym ryzyku selekcji form odpornych. Przeciwko szarej pleśni Wśród fungicydów polecanych do zwalczania szarej pleśni na truskawce, Signum 33 WG wyróżnia się bardzo wysoką efektywnością. Dobre działanie środka uwidacznia się zwłaszcza w latach epidemii choroby. Duże straty w plonie występują przede wszystkim na plantacjach odmian truskawek podatnych na szarą pleśń. W naszych warunkach klimatycznych należy do nich odmiana Senga Sengana. Szara pleśń powoduje także znaczne straty na coraz powszechniej uprawianych w Polsce odmianach deserowych, np. Onebor, Elsanta, Pegasus, Florence. Nasilenie choroby w dużej mierze zależy od przebiegu warunków pogodowych. Lata 2009 i 2010, charakteryzujące się bardzo dużą ilością opadów w okresie kwitnienia truskawek i zbioru owoców, należały do szczególnie sprzyjających występowaniu szarej pleśni. Objawy choroby w postaci ciemnych, gnilnych plam można było obserwować zarówno na kwiatach, ogonkach liściowych, szypułkach owoców (fot. 1), jak i na owocach (fot. 2) w różnej fazie ich rozwoju.

2 Fot. 1 i 2. Szara pleśń objawy na szypułce, kielichu i zawiązku owocu oraz na dojrzałym owocu. W zależności od odmiany, wieku roślin i lokalizacji plantacji, liczba porażonych owoców (w latach 2009 i 2010) wynosiła od 30 do 98%. W latach tych, na plantacjach podatnych odmian, należało wykonać 4 lub 5 zabiegów przeciwko tej chorobie, zaś na mniej podatnych przynajmniej dwa. Nawet w tak trudnych warunkach preparat Signum 33 WG, działający układowo i częściowo powierzchniowo, wykazał bardzo dobrą skuteczność w zwalczaniu szarej pleśni (wykres). 98, , , ,6 21,3 11,3 9,1 20 6,5 0 1 Kontrola 2 Signum 33 WG 1,8 kg/ha 3 Fungicyd standardowy Wykres. Skuteczność fungicydu Signum 33 WG w zwalczaniu szarej pleśni truskawki. Środek ten nie powinien być jednak stosowany częściej niż 2 razy w sezonie. Należy go używać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Dlatego też zabiegi tym preparatem, w dawce 1,8 kg/ha, najlepiej wykonywać w okresie największego zagrożenia roślin czyli w pełni kwitnienia. Jak wykazały badania, w warunkach wysokiej wilgotności i sprzyjającej temperatury (średnia około C), to wła śnie rozwinięte kwiaty porażane są najsilniej, nawet w 90%. Ze względu na obecność w fungicydzie Signum 33 WG substancji biologicznie czynnej o właściwościach układowych (boskalidu), preparat ten testowano także w programach interwencyjnych zwalczania szarej pleśni, w których zabiegi wykonywano po zaistniałej infekcji. Środek zastosowany w terminach wyznaczonych wg sygnalizacji wykazał dobrą skuteczność w zwalczaniu szarej pleśni truskawki. Efektywność programu interwencyjnego z dwoma zabiegami była nieznacznie niższa od programu zapobiegawczego, w którym wykonano trzy opryskiwania. W sezonie 2010 szara pleśń była

3 Fot. 3. Owocujący pęd maliny porażony przez B. cinerea. Fot. 4. Objawy przypąkowego zamierania pędów malin także poważnym problemem na innych gatunkach roślin sadowniczych, m.in. na malinie, porzeczce i borówce wysokiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że preparat Signum 33 WG zwalczał szarą pleśń (Botrytis cinerea fot. 3) i zamieranie pędów maliny (Didymella applanata fot. 4) na poziomie od 77 do 99%. Zdecydowanie lepszą skuteczność grzybobójczą obserwowano w przypadku zwalczania grzyba B. cinerea, sprawcy szarej pleśni niż D. applanata, sprawcy zamierania pędów maliny. Ze względu na krótką karencję, która dla maliny wynosi 3 dni, stosowanie tego środka jest bardzo przydatne, także na plantacjach malin owocujących na pędach jednorocznych. Zbiory i jednoczesne kwitnienie malin, takich odmian jak Polka, czy Polana, przypadają zwykle od lipca do września. Występujące w tym czasie opady sprzyjają rozwojowi chorób. W takiej sytuacji warto włączyć do programu ochrony fungicyd Signum 33 WG, aby przerwać trwające infekcje i zabezpieczyć owoce przed dalszym ich gniciem, zwłaszcza w czasie przechowywania i transportu. Przeciwko mączniakowi i białej plamistości liści Preparat Signum 33 WG, wykazujący szerokie spektrum działania, zwalcza także mączniaka prawdziwego (Sphaerotheca macularis fot. 5) i białą plamistość liści truskawki (Mycosphaerella fragariae fot. 6). Fot. 5. Mączniak prawdziwy na liściach truskawki. Fot. 6. Liść truskawki porażony przez M. fragariae.

4 Efektywność preparatu w zwalczaniu tych chorób wynosi od 84 do nawet 99% (tabela 1). Bardzo często nie ma więc konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów przeciwko tym patogenom. Mączniak prawdziwy truskawki stanowi poważny problem, nie tylko na plantacjach owocujących, ale także na matecznych, na których wykonuje się zwykle od 6 do nawet 9 zabiegów w sezonie przeciwko tej chorobie. Wprowadzenie na rynek środka Signum 33 WG poszerza dostępny asortyment preparatów i daje większą możliwość prawidłowej ich rotacji, ze względu na inny mechanizm działania od dotychczas polecanych fungicydów. Tabela 1. Skuteczność fungicydu Signum 33 WG (1,8 kg/ha) w zwalczaniu mączniaka prawdziwego i białej plamistości liści truskawki Kombinacja Mączniak prawdziwy truskawki Biała plamistość liści truskawki % porażonych liści Efektywność % porażonych liści Efektywność Kontrola 92,2-25,3 - Signum 33 WG 14,3 84,5 0,06 97,7 Fungicyd standardowy 16,0 82,6 0,04 99,8 Przeciwko antraknozie Ważnym problemem na plantacjach wszystkich odmian porzeczki czarnej jest antraknoza liści porzeczki (Drepanopeziza ribis fot. 7). Na niechronionych roślinach podatnej odmiany Ben Lomond nasilenie choroby w sezonie 2010 wyniosło, w zależności od lokalizacji, od 60 do 75%. Wykonane zabiegi preparatem Signum 33 WG bezpośrednio przed kwitnieniem, a następnie po kwitnieniu w odstępach 7-10 dni spowodowały ograniczenie objawów choroby w około 90% (tabela 2). Dobre efekty uzyskano także w zwalczaniu rdzy wejmutkowo- porzeczkowej (Cronartium ribicola fot. 8). Przy niskim poziomie choroby, jaki obserwowano w minionym Fot. 7. Antraknoza (opadzina) liści porzeczki Fot. 8. Pomarańczowe, poduszeczkowate skupienia zarodników sprawcy rdzy wejmutkowo-porzeczkowej sezonie (około 20% porażonych liści na krzewach niechronionych), skuteczność środka Signum 33 WG była bardzo wysoka i wyniosła %. Preparat ten wykazał także bardzo wysoką efektywność w zwalczaniu amerykańskiego mączniaka agrestu. Na plantacji bardzo podatnej odmiany Ben Lomond, przy 90% porażenia pędów na krzewach niechronionych, zabiegi wykonane tym fungicydem zwalczały chorobę na poziomie 90%. W minionym sezonie, na niektórych odmianach truskawki w dużym nasileniu wystąpiła także stosunkowo nowa dla warunków Polski choroba, jaką jest antraknoza truskawki (Colletotrichum acutatum).

5 Tabela 2. Skuteczność fungicydu Signum 33 WG (1,8 kg/ha) w zwalczaniu antraknozy liści porzeczki (wg A. Broniarek-Niemiec) Kombinacja Liczba porażonych liści % Lokalizacja 1 Efektywność Lokalizacja 2 Efektywność Kontrola 75,8-75,0 - Signum 33 WG 6,2 92,0 7,4 90,0 Fungicyd standardowy 17,7 77,0 15,1 80,0 Fot. 9. Antraknoza truskawki suche, brązowe, gnilne plamy na owocach Typowe objawy choroby w postaci suchych, brązowych gnilnych plam, występujących zarówno na niedojrzałych, jak i dojrzewających owocach (fot. 9), stwierdzano głównie na odmianach Pegasus i Albion. Straty w plonie z powodu wystąpienia tej choroby, w zależności od lokalizacji, wynosiły od 40 do 70%. W trakcie prowadzonych doświadczeń nad zwalczaniem szarej pleśni truskawki stwierdzono, że 2 zabiegi fungicydem Signum 33 WG ograniczały występowanie antraknozy w 60-70%. Przeciwko brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych Najnowsza rejestracja preparatu Signum 33 WG obejmuje także zwalczanie na wiśniach brunatnej zgnilizny drzew pestkowych (Monilinia laxa). W latach sprzyjających infekcjom choroba ta może powodować masowe zamieranie kwiatów, a następnie wierzchołków pędów (fot. 10). W sezonie 2010 nasilenie choroby na niechronionych drzewach wiśni było duże. W zależności od lokalizacji na odmianie Łutówka zamierało od 25 do 48% pędów, a na bardzo podatnej odmianie Northstar nawet do 100%. Zabiegi przeciwko brunatnej zgniliźnie należy wykonywać na początku kwitnienia, w okresie rozchylania się pierwszych pąków oraz w pełni kwitnienia. Preparat Signum 33 WG, polecany do jednorazowego stosowania, doskonale uzupełnia dość skąpy asortyment produktów zalecanych w zwalczaniu tej choroby. Dotąd zarejestrowane związki: Topsin M 500 SC i Rovral Flo 255 SC oraz preparaty z grupy IBE, wymagają jednak dla prawidłowego działania temperatury powyżej 12 C, a takie warunki w okresie kwitnienia wiśni nie zawsze występują. Fot. 9. Zamierający pęd wiśni w efekcie porażenia przez grzyby z rodzaju Monilinia Ponadto prawidłowa rotacja fungicydów o różnym mechanizmie działania jest niezbędna w zapobieganiu zjawisku uodporniania się grzybów na fungicydy.

6 BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie Warszawa Tel.: (+48 22) Tel. Kom.: (+48)

AKTUALNE ZALECENIA W INTEGROWANEJ OCHRONIE PORZECZKI I AGRESTU PRZED CHOROBAMI

AKTUALNE ZALECENIA W INTEGROWANEJ OCHRONIE PORZECZKI I AGRESTU PRZED CHOROBAMI AKTUALNE ZALECENIA W INTEGROWANEJ OCHRONIE PORZECZKI I AGRESTU PRZED CHOROBAMI Agata Broniarek-Niemiec Opole Lubelskie, 15. 03. 2014 r. INTEGROWANA OCHRONA Nowoczesna ochrona porzeczki przed chorobami

Bardziej szczegółowo

OCHRONA TRUSKAWEK Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD INTEGROWANEJ OCHRONY. Agata Broniarek-Niemiec

OCHRONA TRUSKAWEK Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD INTEGROWANEJ OCHRONY. Agata Broniarek-Niemiec OCHRONA TRUSKAWEK Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD INTEGROWANEJ OCHRONY Agata Broniarek-Niemiec INTEGROWANA OCHRONA Zdrowy materiał szkółkarski Dobór stanowiska wolnego od patogenów glebowych i szkodników Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania do ochrony truskawek. Chmielno Krzysztof Krupa

Rozwiązania do ochrony truskawek. Chmielno Krzysztof Krupa Rozwiązania do ochrony truskawek Chmielno 18 03 2015 Krzysztof Krupa Sprawdzone rozwiązanie przeciwko szarej pleśni i antraknozie Podwójna ochrona działanie zapobiegawcze i interwencyjne Cyprodinil Fludioksonil

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S IGNUM 3 3 WG

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S IGNUM 3 3 WG Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 33 /2010 z dnia 19.04.2010 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: BASF SE, Carl Bosch - Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-42525,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze choroby rzepaku ozimego (BBCH 30-33). Jak je zwalczać?

Najważniejsze choroby rzepaku ozimego (BBCH 30-33). Jak je zwalczać? .pl Najważniejsze choroby rzepaku ozimego (BBCH 30-33). Jak je zwalczać? Autor: mgr inż. Agata Kaczmarek Data: 31 marca 2018 Wczesną wiosną, zaraz po ruszeniu wegetacji, liczne choroby rzepaku ozimego

Bardziej szczegółowo

SIGNUM 33 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

SIGNUM 33 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 300/2015d z dnia 30.04.2015 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia 19.04.2010 r. Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl Bosch - Straße 38, 67056 Ludwigshafen,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 281/2013d z dnia 14.11.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia 19.04.2010 r.

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 281/2013d z dnia 14.11.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia 19.04.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia 19.04.2010 r. Posiadacz zezwolenia : BASF SE, Carl Bosch - Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-42525, e mail:

Bardziej szczegółowo

Jagodniki Edycja 2015

Jagodniki Edycja 2015 Jagodniki Edycja 2015 Zrodzone z natury. Wsparte technologią. Uwaga nowe rejestracje! Insektycydy Produkt Uprawa Zwalczane organizmy Zalecana dawka Karencja agrest mszyce 0,2 l/ha 21 dni borówka wysoka

Bardziej szczegółowo

Ochrona jest sztuką. Jagodniki. Uwaga! Nowe rejestracje!

Ochrona jest sztuką. Jagodniki. Uwaga! Nowe rejestracje! Ochrona jest sztuką Jagodniki Uwaga! Nowe rejestracje! Edycja 2014 Insektycydy: Produkt: Calypso 480 SC Uprawa: agrest (nowa rejestracja!) borówka wysoka porzeczki: czarna, czerwona, biała (nowa rejestracja!)

Bardziej szczegółowo

Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje.

Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje. Centrum Kompetencji BASF w Pągowie aktualna sytuacja ocena stanu roślin Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje. Przebieg warunków atmosferycznych w sezonie jesiennym i na przełomie jesieni/zimy

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony roślin wykorzystywane w szkółkarstwie

Środki ochrony roślin wykorzystywane w szkółkarstwie .pl Środki ochrony roślin wykorzystywane w szkółkarstwie Autor: Małgorzata Wróblewska-Borek Data: 15 grudnia 2015 7 tys. gatunków i odmian roślin ozdobnych produkowanych na blisko 7 tys. ha. Wartość produkcji

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie alternariozy i zarazy ziemniaka z dodatkową korzyścią!

Zwalczanie alternariozy i zarazy ziemniaka z dodatkową korzyścią! https://www. Zwalczanie alternariozy i zarazy ziemniaka z dodatkową korzyścią! Autor: Małgorzata Srebro Data: 16 maja 2018 Zaraza ziemniaka oraz alternarioza ziemniaka to jedne z najroźniejszych chorób.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 282/2017d z dnia r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia r.

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 282/2017d z dnia r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia r. Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 282/2017d z dnia 22.06.2017 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia 19.04.2010 r. Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl - Bosch - Straße 38, 67056 Ludwigshafen,

Bardziej szczegółowo

Numer katalogowy Kod EAN TOPSIN M 500 SC 15ML. Środek grzybobójczy

Numer katalogowy Kod EAN TOPSIN M 500 SC 15ML. Środek grzybobójczy Dane aktualne na dzień: 23-08-2019 23:01 Link do produktu: https://www.fermowo.pl/topsin-m-500-sc-15ml-p-1230.html TOPSIN M 500 SC 15ML Cena brutto Cena netto Dostępność 11,90 zł 11,02 zł Dostępny Numer

Bardziej szczegółowo

Tocata Duo. Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy!

Tocata Duo. Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy! Tocata Duo Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy! Łamliwość podstawy źdźbła Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła Mączniak prawdziwy Rdza brunatna Tocata Duo Zawiera w swoim składzie dwie uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Sezon 2013 Sezon 2012

Sezon 2013 Sezon 2012 Komunikat 9 z dnia 2013-05-8 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych sadów owocowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 281/2013d z dnia r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia r.

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 281/2013d z dnia r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia r. zmieniającej zezwolenie nr R - 33/2010 z dnia 19.04.2010 r. Posiadacz zezwolenia : BASF SE, Carl Bosch - Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-42525, e mail: info.service@basfag.de

Bardziej szczegółowo

Siarkol Extra 80 WP 1kg kod produktu: kategoria: Kategoria > Rolnik > Fungicydy - grzybobójcze

Siarkol Extra 80 WP 1kg kod produktu: kategoria: Kategoria > Rolnik > Fungicydy - grzybobójcze Fungi-Chem P.W. Dorota Kaletka ul. Kwiatowa 1 64-000 Pianowo tel. +48 65 511 96 13 sklep@fungichem.pl Zapraszamy do sklepu www.fungichem.pl Facebook.com/FungiChem Siarkol Extra 80 WP 1kg kod produktu:

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona upraw sadowniczych

Profesjonalna ochrona upraw sadowniczych Profesjonalna ochrona upraw sadowniczych Edycja 2015 SPIS TREŚCI 04 Bellis 38 WG 06 Delan 700 WG 08 Faban 500 SC 12 Mythos 300 SC 14 Polyram 70 WG 16 Regalis 10 WG 18 Rovral Aquaflo 500 SC 20 Signum 33

Bardziej szczegółowo

Wiele chorób JEDNO ROZWIĄZANIE

Wiele chorób JEDNO ROZWIĄZANIE Wiele chorób JEDNO ROZWIĄZANIE sucha zgnilizna (rzepak) alternarioza ziemniaka czerń krzyżowych (rzepak) chwościk buraka mączniak prawdziwy rdza brunatna septorioza liści septorioza plew Ze środków ochrony

Bardziej szczegółowo

Grisu 500 SC. celny strzał w choroby! ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

Grisu 500 SC. celny strzał w choroby! ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Grisu 500 SC ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY celny strzał w choroby! Czy wiesz, że Yumi (jap. 弓 ) to tradycyjny łuk japoński. Przez całe wieki był najważniejszą bronią tamtejszych wojowników, a nauka strzelania z

Bardziej szczegółowo

Ochrona fungicydowa zbóż - mieszaniny czynią cuda!

Ochrona fungicydowa zbóż - mieszaniny czynią cuda! https://www. Ochrona fungicydowa zbóż - mieszaniny czynią cuda! Autor: mgr inż. Agata Kaczmarek Data: 20 marca 2019 Zabieg T1 w zbożach jest pierwszym i bardzo istotnym zabiegiem ochrony roślin przed patogenami

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej

Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej Porter 250 EC FUNGICYD Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku NOWOC NCJA A STA NA SU B ZES WNA KTY PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej FUNGICYD przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. S C O R E 2 5 0 E C

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. S C O R E 2 5 0 E C 1 Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Szwajcaria tel.: (+41,61) 323-11-11. Fax: (+41,61) 323-12-12. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na

Bardziej szczegółowo

Nowość w ochronie truskawek! ...i życie nabiera smaku!

Nowość w ochronie truskawek! ...i życie nabiera smaku! Nowość w ochronie truskawek!...i życie nabiera smaku! Edycja 2015 Luna w Polsce i na świecie Grupa produktów Luna to kilka formulacji fungicydów dostosowanych do lokalnych potrzeb w różnych krajach. Wspólną

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej

Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej Porter 250 EC FUNGICYD Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej FUNGICYD przeznaczony do upraw RZEPAKU OZIMEGO PSZENICY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 48/2016d z dnia r.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 48/2016d z dnia r. Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 48/2016d z dnia 22.01.2016 r. Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl - Bosch - Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-42525; e - mail:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Drzew Pestkowych

Program Ochrony Drzew Pestkowych Program Ochrony Drzew Pestkowych Spis treści. Wstęp. Charakterystyka środków grzybo- i bakteriobójczych zarejestrowanych do upraw sadowniczych. Charakterystyka środków owado- i roztoczobójczych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Zamir 400 EW. Niepohamowana siła! fungicyd. Simply. Grow. Together.

Zamir 400 EW. Niepohamowana siła! fungicyd. Simply. Grow. Together. Zamir 400 EW Niepohamowana siła! fungicyd Simply. Grow. Together. n Straty plonu powodowane przez choroby mogą być bardzo wysokie. Na roślinach uprawnych w ciągu okresu wegetacyjnego mogą pojawiać się

Bardziej szczegółowo

Miedzian Extra 350 SC 0.5L kod produktu: kategoria: Kategoria > Rolnik > Fungicydy - grzybobójcze

Miedzian Extra 350 SC 0.5L kod produktu: kategoria: Kategoria > Rolnik > Fungicydy - grzybobójcze Fungi-Chem P.W. Dorota Kaletka ul. Kwiatowa 1 64-000 Pianowo tel. +48 65 511 96 13 sklep@fungichem.pl Zapraszamy do sklepu www.fungichem.pl Facebook.com/FungiChem Miedzian Extra 350 SC 0.5L kod produktu:

Bardziej szczegółowo

Zamir 400 EW. fungicyd. Niepohamowana siła!

Zamir 400 EW. fungicyd. Niepohamowana siła! Zamir 400 EW Niepohamowana siła! fungicyd Straty plonu powodowane przez choroby mogą być bardzo wysokie. Na roślinach uprawnych w ciągu okresu wegetacyjnego mogą pojawiać się różne choroby. W praktyce

Bardziej szczegółowo

SIGNUM 33 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

SIGNUM 33 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 282/2017d z dnia 22.06.2017 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia 19.04.2010 r. Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl - Bosch - Straße 38, 67056 Ludwigshafen,

Bardziej szczegółowo

Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana dawka wody] Uwagi. 0,8-1,0 kg/ha [ l/ha] 8,0 l/ha [ l/ha] 5,0 kg/ha [ l/ha]

Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana dawka wody] Uwagi. 0,8-1,0 kg/ha [ l/ha] 8,0 l/ha [ l/ha] 5,0 kg/ha [ l/ha] Nazwa choroby lub szkodnika Nazwa środka [Karencja dni] Dawka kg (l)/ha lub stężenie w % [zalecana dawka wody] Uwagi Usunięcie (wykoszenie) wszystkich pędów jednorocznych malin na plantacjach odmian owocujących

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S C O R E E C

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S C O R E E C 1 Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 239/2012d z dnia 03.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 663/2000 z dnia 21.01.2000 r. Posiadacz zezwolenia: Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea,

Bardziej szczegółowo

SIGNUM 33 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

SIGNUM 33 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 736/2015d z dnia 03.09.2015 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia 19.04.2010 r. Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl - Bosch - Straße 38, 67056 Ludwigshafen,

Bardziej szczegółowo

LUNA SENSATION 500 SC

LUNA SENSATION 500 SC Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 147/2017d z dnia 12.04.2017 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-82/2014 z dnia 26.05.2014 r. Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon,

Bardziej szczegółowo

Efektywne fungicydy na zboża: Priaxor

Efektywne fungicydy na zboża: Priaxor .pl https://www..pl Efektywne fungicydy na zboża: Priaxor Autor: Karol Bogacz Data: 4 kwietnia 2017 Każdego roku choroby grzybowe infekują rośliny uprawne. Jest to zjawisko nieuniknione. Naszym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Nasze gospodarstwo: Najważniejsze aspekty ochrony truskawek przed agrofagami g w produkcji szkółkarskiej

Nasze gospodarstwo: Najważniejsze aspekty ochrony truskawek przed agrofagami g w produkcji szkółkarskiej Najważniejsze aspekty ochrony truskawek przed agrofagami g w produkcji szkółkarskiej mgr Jerzy Dominikowski Szkółka Truskawek - HORTPLANT Nasze gospodarstwo: Gospodarstwo rodzinne istniejące ponad 25 lat

Bardziej szczegółowo

OCHRONA MALIN PRZED CHOROBAMI

OCHRONA MALIN PRZED CHOROBAMI OCHRONA MALIN PRZED CHOROBAMI Maliny owocujące na pędach tegorocznych Maliny tradycyjne owocujące na pędach dwuletnich OCHRONA MALIN Maliny owocujące na pędach tegorocznych, późnym latem i jesienią (np.

Bardziej szczegółowo

275 SC. Gigant NOWOŚĆ! Chcesz go poznać! fungicyd. Kompletna i długotrwała ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi w terminie liścia flagowego.

275 SC. Gigant NOWOŚĆ! Chcesz go poznać! fungicyd. Kompletna i długotrwała ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi w terminie liścia flagowego. Gigant 275 SC Chcesz go poznać! Kompletna i długotrwała ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi w terminie liścia flagowego. fungicyd NOWOŚĆ! n W okresie rozwoju liścia flagowego zboża narażone są na infekcję

Bardziej szczegółowo

PASTOR 80 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R - 179/2016 z dnia r.

PASTOR 80 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R - 179/2016 z dnia r. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 179/2016 z dnia 23.08.2016 r. Posiadacz zezwolenia: Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24 A, 97-320 Wolbórz, tel./fax: +48 44 616

Bardziej szczegółowo

BISZOP 80 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R - 183/2016 z dnia r.

BISZOP 80 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zezwolenie MRiRW nr R - 183/2016 z dnia r. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 183/2016 z dnia 19.08.2016 r. Posiadacz zezwolenia: Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24 A, 97-320 Wolbórz, tel./fax: +48 44 616 43

Bardziej szczegółowo

solidne uderzenie! SZEROKA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Fungicyd rekomendowany przez KFPZ

solidne uderzenie! SZEROKA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Fungicyd rekomendowany przez KFPZ SZEROKA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY solidne uderzenie! Czy wiesz, że Taiko (jap. 刃物) to japoński bęben, bez dźwięku którego nie może się obejść prawie żadna uroczystość w Kraju Kwitnącej

Bardziej szczegółowo

Mirador Forte 160 EC. fungicyd. Widoki na zdrowy plon!

Mirador Forte 160 EC. fungicyd. Widoki na zdrowy plon! Mirador Forte 160 EC Widoki na zdrowy plon! fungicyd Intensywnie uprawiane pszenica ozima i rzepak ozimy są bardzo podatne na straty powodowane przez grzyby chorobotwórcze. Występowanie tych patogenów

Bardziej szczegółowo

Sztuka zwalczania chorób pieczarki i warzyw

Sztuka zwalczania chorób pieczarki i warzyw Sztuka zwalczania chorób pieczarki i warzyw Nowy i unikalny mechanizm działania na patogeny Najwyższa skuteczność przeciwko daktylium w uprawie pieczarki Doskonałe zwalczanie mączniaka prawdziwego w uprawie

Bardziej szczegółowo

S K O W E R 2 5 0 E C

S K O W E R 2 5 0 E C 1 Załącznik do pozw. MRiRW nr R -11/2013h.r. z dnia 15.03.2013 r. Posiadacz pozwolenia na handel równoległy: ARJO Sp. z o.o., ul. Wąska 3/7, 85-036 Bydgoszcz, fax (52) 561 03 15, email: office@arjo-ag.com

Bardziej szczegółowo

Ochrona fungicydowa liści i kłosa w zbożach

Ochrona fungicydowa liści i kłosa w zbożach https://www. Ochrona fungicydowa liści i kłosa w zbożach Autor: mgr inż. Kamil Młynarczyk Data: 27 kwietnia 2018 Z roku na rok rośnie presja chorób grzybowych. Priorytetem jest profilaktyczna ochrona zbóż

Bardziej szczegółowo

Bumper Super 490 EC. fungicyd. Twarda ochrona przed chorobami!

Bumper Super 490 EC. fungicyd. Twarda ochrona przed chorobami! Bumper Super 490 EC Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd Specjaliści od uprawy i ochrony zbóż podkreślają ścisłą zależność między intensyfikacją upraw (płodozmian, nawożenie), a występowaniem chorób

Bardziej szczegółowo

Vaxiplant SL. Vaxiplant. Gotowe do obrony

Vaxiplant SL. Vaxiplant. Gotowe do obrony SL Gotowe do obrony Szczepionka dla roślin nowa metoda ochrony Jakie korzyści oprócz skutecznej ochrony zapewnia stosowanie u SL? n brak pozostałości, brak karencji preparat może być stosowany n zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

solidne uderzenie! NOWA, ROZSZERZONA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Fungicyd rekomendowany przez KFPZ

solidne uderzenie! NOWA, ROZSZERZONA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Fungicyd rekomendowany przez KFPZ NOWA, ROZSZERZONA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY solidne uderzenie! Czy wiesz, że Taiko (jap. 刃物) to japoński bęben, bez dźwięku którego nie może się obejść prawie żadna uroczystość w Kraju

Bardziej szczegółowo

KAPŁAN 80 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

KAPŁAN 80 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 123/2016d z dnia 29.02.2016 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-81/2014 z dnia 23.05.2014 r. Posiadacz zezwolenia: Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska SIGNUM 33 WG

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska SIGNUM 33 WG Podmiot, który uzyskał zezwolenie: BASF AG, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Niemcy,Tel: +49 621 60-0, Telefax +49 621 60-42525, E-Mail: info.service@basf-ag.de Podmiot wprowadzający środek ochrony

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie z chorobami grzybowymi zbóż?

Jak radzić sobie z chorobami grzybowymi zbóż? .pl https://www..pl Jak radzić sobie z chorobami grzybowymi zbóż? Autor: Karol Bogacz Data: 29 marca 2017 Wysoki plon zbóż wymaga intensywnej technologii uprawy zaczynając od agrotechnicznych zabiegów

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby na zwalczanie mączniaka prawdziwego

Skuteczne sposoby na zwalczanie mączniaka prawdziwego https://www. Skuteczne sposoby na zwalczanie mączniaka prawdziwego Autor: mgr inż. Agata Kaczmarek Data: 15 kwietnia 2018 Jedną z głównych chorób zagrażających zbożom jest mączniak prawdziwy zbóż i traw.

Bardziej szczegółowo

SIARKOL 80 WP. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

SIARKOL 80 WP. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 1014/2015d z dnia 23.12.2015 r. zmieniającej zezwolenia MRiRW nr 157/2014 z dnia 02.09.2014 r. Posiadacz zezwolenia: CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,

Bardziej szczegółowo

Lotus 750 EC. Wygrywasz na starcie! fungicyd fenpropidyna

Lotus 750 EC. Wygrywasz na starcie! fungicyd fenpropidyna Lotus 750 EC Wygrywasz na starcie! fungicyd fenpropidyna Mączniak prawdziwy to jedna z najczęściej spotykanych i powtarzających się chorób na zbożach zarówno ozimych, jak i jarych. Biały, poduszeczkowaty

Bardziej szczegółowo

Wpływ odkażania gleby na. truskawek

Wpływ odkażania gleby na. truskawek Wpływ odkażania gleby na zdrowotność, wzrost i plonowanie truskawek Beata Meszka Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice Owoce jagodowe- powierzchnia uprawy (w tys. ha) 3,0 5,0 2,5 10,5 33,0 20,5 50,0 Truskawki

Bardziej szczegółowo

Jak dbać o sad owocowy Miedzian

Jak dbać o sad owocowy Miedzian Dane aktualne na dzień: 23-08-2019 04:40 Link do produktu: http://www.goldplants.eu/jak-dbac-o-sad-owocowy-miedzian-srodek-grzybobojczy-p-1910.html Jak dbać o sad owocowy Miedzian środek grzybobójczy Opis

Bardziej szczegółowo

azeco.pl ROVRAL FLO 255 SC - 1 l Cena : 103,96 zł Producent : BASF Agro Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji

azeco.pl ROVRAL FLO 255 SC - 1 l Cena : 103,96 zł Producent : BASF Agro Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji Informacje o produkcie ROVRAL FLO 255 SC - 1 l Cena 103,96 zł Producent BASF Agro Dostępność Dostępny Stan magazynowy niski Średnia ocena brak recenzji Utworzono 07-07-2016 Środek grzybobjczy w formie

Bardziej szczegółowo

owies mszyce mszyca czeremchowo-zbożowa - 5 mszyc na 1 źdźbło mszyca zbożowa - 5 mszyc na kłosie

owies mszyce mszyca czeremchowo-zbożowa - 5 mszyc na 1 źdźbło mszyca zbożowa - 5 mszyc na kłosie Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na dzień 19.06.2014r. POWIAT

Bardziej szczegółowo

Komunikat 15 z dnia dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 15 z dnia dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 15 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chorób buraka cukrowego może być proste i skuteczne!

Zwalczanie chorób buraka cukrowego może być proste i skuteczne! https://www. Zwalczanie chorób buraka cukrowego może być proste i skuteczne! Autor: mgr inż. Agata Kaczmarek Data: 25 czerwca 2019 Buraki cukrowe są narażone na wiele chorób. Jednak jak sobie z nimi poradzić?

Bardziej szczegółowo

Podobnie postępować z sadzonką truskawki, maliny, jeżyny, porzeczek kolorowej i czarnej oraz agrestu.

Podobnie postępować z sadzonką truskawki, maliny, jeżyny, porzeczek kolorowej i czarnej oraz agrestu. SADOWNICY Stosowanie 20-30 litrów na ha przy zagęszczeniu 2500 drzewek jabłoni na 1 ha uprawy. Wyższe dawki stosować w przypadku większego zagęszczenie lub podkładek tworzących słaby system korzeniowy

Bardziej szczegółowo

Quantum MZ 690 WG. Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf

Quantum MZ 690 WG. Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf Quantum MZ 690 WG Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf Quantum MZ 690 WG (mankozeb 600 g/kg + dimetomorf 90 g/kg): niezbędny element ochrony fungicydowej ziemniaka, pozytywnie wpływa

Bardziej szczegółowo

Bumper Super 490 EC. Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd. Simply. Grow. Together.

Bumper Super 490 EC. Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd. Simply. Grow. Together. Bumper Super 490 EC Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd Simply. Grow. Together. n Specjaliści od uprawy i ochrony zbóż podkreślają ścisłą zależność między intensyfikacją upraw (płodozmian, nawożenie),

Bardziej szczegółowo

Aneks do I N S T R U K C J I. dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji

Aneks do I N S T R U K C J I. dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji Aneks do I N S T R U K C J I dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji część II, tom I i II wydana w 1993 r. pt. Metody sygnalizacji i prognozowania pojawu chorób i szkodników

Bardziej szczegółowo

Groźne choroby buraka cukrowego - czym je zwalczać?

Groźne choroby buraka cukrowego - czym je zwalczać? https://www. Groźne choroby buraka cukrowego - czym je zwalczać? Autor: Karol Bogacz Data: 26 lipca 2017 Plantatorzy buraków cukrowych każdego roku zmagają się z kilkoma chorobami, które w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie alternariozy ziemniaka oraz zarazy w jednym zabiegu!

Zwalczanie alternariozy ziemniaka oraz zarazy w jednym zabiegu! https://www. Zwalczanie alternariozy ziemniaka oraz zarazy w jednym zabiegu! Autor: agrofakt.pl Data: 25 maja 2018 Alternarioza oraz zaraza to najgroźniejsze choroby, pojawiające się co roku w uprawie

Bardziej szczegółowo

YAMATO 303 SE. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

YAMATO 303 SE. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych Posiadacz zezwolenia: Sumi Agro Europe Ltd.; Vintners Place, 68 Upper Thames Street; Londyn; EC4V 3 BJ; Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: +44 20 7246 3697; fax: +44 20

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. S W I T C H 62,5 WG

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. S W I T C H 62,5 WG Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa. Tel.: (022) 326 06 01. Fax: (022) 326 06 99. Producent: Syngenta Crop Protection AG, P.O.Box,

Bardziej szczegółowo

Quantum MZ 690 WG. fungicyd mankozeb, dimetomorf. Energia w czystej postaci!

Quantum MZ 690 WG. fungicyd mankozeb, dimetomorf. Energia w czystej postaci! Quantum MZ 690 WG Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf Quantum MZ 690 WG (mankozeb 600 g/kg + dimetomorf 90 g/kg): niezbędny element ochrony fungicydowej ziemniaka, dwie substancje

Bardziej szczegółowo

Kiła kapusty w rzepaku: zabieg T0 receptą na sukces?

Kiła kapusty w rzepaku: zabieg T0 receptą na sukces? .pl https://www..pl Kiła kapusty w rzepaku: zabieg T0 receptą na sukces? Autor: mgr inż. Agata Kaczmarek Data: 23 marca 2018 Aby w przyszłości liczyć na satysfakcjonujący plon, rzepak ozimy należy chronić

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Załącznik do decyzji MRiRW nr R -240/2010d z dnia 31.08.2010 Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Nippon Soda Co. Ltd.,Shin-Ohtemachi Building, 2-1,2-Chome, Ohtemachi, Chioda-ku Tokio, 100-8165 Japonia,

Bardziej szczegółowo

mszyce jary zaraza ziemniak przebiegiem pogody oraz z wczesnością i odpornością odmian 1-2 chrząszczy na 25 roślin wczesnych odmian ziemniaka lub

mszyce jary zaraza ziemniak przebiegiem pogody oraz z wczesnością i odpornością odmian 1-2 chrząszczy na 25 roślin wczesnych odmian ziemniaka lub Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na dzień 27.06.2014r. POWIAT

Bardziej szczegółowo

azeco.pl O R T U S 05 SC - 1 l

azeco.pl O R T U S 05 SC - 1 l Informacje o produkcie O R T U S 05 SC - 1 l Wygenerowano w programie www.oscgold.com Cena : 160,00 zł Dostępność : Dostępność - 3 dni Stan magazynowy : wysoki Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-02-2017

Bardziej szczegółowo

Quantum MZ 690 WG. Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf

Quantum MZ 690 WG. Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf Quantum MZ 690 WG Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf Quantum MZ 690 WG n niezbędny element ochrony fungicydowej ziemniaka, n dwie substancje aktywne o uzupełniających się mechanizmach

Bardziej szczegółowo

Poprawa zdrowotności plantacji truskawek z wykorzystaniem nawozu Perlka i środka ochrony biologicznej Prestop.

Poprawa zdrowotności plantacji truskawek z wykorzystaniem nawozu Perlka i środka ochrony biologicznej Prestop. Poprawa zdrowotności plantacji truskawek z wykorzystaniem nawozu Perlka i środka ochrony biologicznej Prestop. Marek Łada 12.03.2018 Perlka cyjanamid wapnia azotowany (azotniak) Działanie nawozowe Perlka

Bardziej szczegółowo

FUNGICYD. Moc zielonych liści i złocistych kłosów. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno

FUNGICYD. Moc zielonych liści i złocistych kłosów. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno FUNGICYD Moc zielonych liści i złocistych kłosów to preparat grzybobójczy o pełnym działaniu systemicznym i wgłębnym do zapobiegawczego zwalczania chorób grzybowych w zbożach, rzepaku, ziemniakach, warzywach

Bardziej szczegółowo

Zabieg T3 - ochroń kłos przez groźnymi chorobami!

Zabieg T3 - ochroń kłos przez groźnymi chorobami! https://www. Zabieg T3 - ochroń kłos przez groźnymi chorobami! Autor: Małgorzata Srebro Data: 21 maja 2018 Trudno uzyskać wysoką jakość ziarna bez prawidłowej ochrony fungicydowej. Zwalczanie chorób kłosa

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -101/2009 z dnia 27.08.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo Danii. Podmiot wprowadzający środek na terytorium

Bardziej szczegółowo

Graj pewną kartą, ryzyko zostaw dla innych! ZAWIERA AZOKSYSTROBINĘ, DIFENOKONAZOL, TEBUKONAZOL

Graj pewną kartą, ryzyko zostaw dla innych!   ZAWIERA AZOKSYSTROBINĘ, DIFENOKONAZOL, TEBUKONAZOL Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. ZAWIERA AZOKSYSTROBINĘ, DIFENOKONAZOL,

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r.

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Zmienne warunki atmosferyczne panujące w

Bardziej szczegółowo

Ochrona warzyw korzeniowych przed chorobami

Ochrona warzyw korzeniowych przed chorobami .pl https://www..pl Ochrona warzyw korzeniowych przed chorobami Autor: mgr inż. Joanna Sobczak Data: 22 marca 2016 Warzywa korzeniowe, wśród których najważniejsze gatunki to marchew, pietruszka, pasternak,

Bardziej szczegółowo

P U N C H B I S 400 EC

P U N C H B I S 400 EC Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Du Pont de Nemours (France) S.A.S., Défense Plaza 23/25, Rue Delariviere Lefoullon La Défense 9, 92800 Puteaux, Tel.: +33-1-41-97-44-00, Fax.: +33-1-41-97-44-11 Podmiot

Bardziej szczegółowo

Cabrio Duo. Oczekuj więcej po zbiorach! NOWOŚĆ

Cabrio Duo. Oczekuj więcej po zbiorach! NOWOŚĆ Cabrio Duo Oczekuj więcej po zbiorach! NOWOŚĆ Cabrio Duo ochrona uprawy pomidora Pomidor zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza zastosowania: 2,0- od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia

Bardziej szczegółowo

Mirador Forte 160 EC. Widoki na zdrowy plon! fungicyd. Simply. Grow. Together.

Mirador Forte 160 EC. Widoki na zdrowy plon! fungicyd. Simply. Grow. Together. Mirador Forte 160 EC Widoki na zdrowy plon! fungicyd Simply. Grow. Together. n Intensywnie uprawiana pszenica ozima jest bardzo podatna na straty powodowane przez grzyby chorobotwórcze. Występowanie tych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN Roślina: Pszenica ozima Agrofag: Septorioza liści pszenicy Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-05-22 Plantacjom pszenicy ozimej zagraża septorioza paskowana liści pszenicy.

Bardziej szczegółowo

Bumper Super 490 EC. Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd prochloraz, propikonazol

Bumper Super 490 EC. Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd prochloraz, propikonazol Bumper Super 490 EC Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd prochloraz, propikonazol Specjaliści od uprawy i ochrony zbóż podkreślają ścisłą zależność między intensyfikacją upraw (płodozmian, nawożenie),

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 165/2018 z dnia r.

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 165/2018 z dnia r. 1 Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 165/2018 z dnia 23.10.2018 r. Posiadacz zezwolenia: UPL Europe Ltd, 1st Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Zjednoczone Królestwo Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze tegoroczne spotkanie Forum Doradców Sadowniczych

Pierwsze tegoroczne spotkanie Forum Doradców Sadowniczych Pierwsze tegoroczne spotkanie Forum Doradców Sadowniczych Pierwsze w tym roku Forum Doradców Sadowniczych (fot. 1) zorganizowane przez firmę Bayer CropScience odbyło się 12 maja w Przypkach koło Tarczyna.

Bardziej szczegółowo

Topsin zielony PAK (Topsin 10L + Mantrac 500 5L) kod produktu: kategoria: Kategoria > Rolnik > Fungicydy - grzybobójcze

Topsin zielony PAK (Topsin 10L + Mantrac 500 5L) kod produktu: kategoria: Kategoria > Rolnik > Fungicydy - grzybobójcze Zapraszamy do sklepu www.fungichem.pl Facebook.com/FungiChem Fungi-Chem P.W. Dorota Kaletka ul. Kwiatowa 1 64-000 Pianowo tel. +48 65 511 96 13 sklep@fungichem.pl Topsin zielony PAK (Topsin 10L + Mantrac

Bardziej szczegółowo

M Y T H O S 300 SC. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-282/2012d z dnia r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-21/2007 z dnia r.

M Y T H O S 300 SC. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-282/2012d z dnia r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-21/2007 z dnia r. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-282/2012d z dnia 29.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-21/2007 z dnia 22.05.2007 r. Posiadacz zezwolenia: BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zwalczanie szkodników w sadach!

Nowoczesne zwalczanie szkodników w sadach! https://www. Nowoczesne zwalczanie szkodników w sadach! Autor: Ewa Ploplis Data: 8 lutego 2017 Owocówka jabłkóweczka, przędziorek, mączniak, szara pleśń, zgorzel czy inne szkodniki i choroby w sadach i

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska MYTHOS 300 SC

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska MYTHOS 300 SC Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- /2012 z dnia.11.2012 r. 1 Producent: BASF Agro B.V., Arnhem Królestwo Niderlandów, Oddział Wädenswil, Moosacherstrasse 2, P.O. Box 69, CH-8804, Wädenswil/Au Konfederacja

Bardziej szczegółowo

Zabieg fungicydowy T1 dopasowany do obecnych warunków polowych

Zabieg fungicydowy T1 dopasowany do obecnych warunków polowych https://www. Zabieg fungicydowy T1 dopasowany do obecnych warunków polowych Autor: Katarzyna Szponar Data: 5 maja 2017 W tym roku wszystko jest opóźnione. Opóźnione były siewy zbóż, opóźniony start wiosenny

Bardziej szczegółowo

PORAŻONE PĘDY ŚLIW PRZEZ BRUNATNĄ ZGNILIZNĘ DRZEW PESTKOWYCH ( MUMIE ).

PORAŻONE PĘDY ŚLIW PRZEZ BRUNATNĄ ZGNILIZNĘ DRZEW PESTKOWYCH ( MUMIE ). PORAŻONE PĘDY ŚLIW PRZEZ BRUNATNĄ ZGNILIZNĘ DRZEW PESTKOWYCH ( MUMIE ). Komunikat należy zebrać i spalić wszelkie pozostałości po zeszłorocznym porażeniu owoców pestkowych na śliwach, brzoskwiniach, czereśniach

Bardziej szczegółowo

Luna Sensation i Envidor w ochronie upraw jagodowych

Luna Sensation i Envidor w ochronie upraw jagodowych Luna Sensation i Envidor w ochronie upraw jagodowych Tomasz Gasparski Dział Rozwoju i Rejestracji Bayer CropScience Wichrowe Wzgórze, 18.03.2015r. i życie nabiera smaku Luna Sensation 500 SC w ochronie

Bardziej szczegółowo