KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA"

Transkrypt

1 USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK SKRZYPCZAK ul. Brandowskiego 8a, Jarocin KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont toalet ADRES INWESTYCJI : Szkoła Filialna w Dzielicach, Dzielice 4, Rozdrażew INWESTOR : Zespół Szkół w Rozdrażewie ADRES INWESTORA : ul. Krotoszyńska 4, Rozdrażew SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESZEK SKRZYPCZAK DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: PODSTAWA OPRACOWANIA Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzą dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. Nr 30, poz. 389/ Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie nowych. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiot inwestycji: Remont toalet w budynku Szkoły Filialnej w Dzielicach - stan wykończony Inwestor: Zespół Szkół w Rozdrażewie, ul. Krotoszyńska 4, Rozdrażew Adres budowy: Szkoła Filialna w Dzielicach, Dzielice 4, Rozdrażew Zestawienie parametrów - powierzchnia użytkowa - 3,74m Zakres prac: - roboty rozbiórkowe i demontażowe - rozbiórka okładzin ściennych z płytek, posadzki z płytek, demontaz ustępu, umywalek i baterii, zmycie ścian, wywóz elementów z rozbiórki; - roboty budowlane remontowe - okładziny ścienne z płytek ceramicznych 0x0cm, posadzka z płytek 33,3x33,3cm, malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, montaż ustępu wraz z płuczką, połączeniem elastycznym i zaworem kątowym, montaż umywalek wraz z bateriami, montaz skrzydeł drzwiowych wraz z malowaniem ościeznic metalowych. Uwaga: Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć stolarkę drzwiową i okienną przed uszkodzeniami oraz zabrudzeniem oraz zdemontować i po wykonaniu robót zamontować osprzęt elektryczny.

3 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem TOALETY DLA DZIECI. ROBOTY ROZBIÓRKOWE d.. KNR KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d Demontaż ustępu z miską fajansową RAZEM.00 Demontaż umywalki RAZEM.00 Demontaż baterii umywalkowej RAZEM.00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ( *+0.30** *)*.00.6 RAZEM.6 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.7* *0.0+.7*.+0.80*0.0.8 RAZEM.8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m (.7+.*)*.0+.7* RAZEM ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 7 KNR 0-II d Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża ( *+0.30** *)* KNR 0-II d KNR 0-II d KNR 0-II d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR-W 4-0 d Licowanie ścian płytkami o wymiarach 0x0 cm na klej metodą zwykłą RAZEM 4.5 ( *+0.30** *)* RAZEM 4.5 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża.7* *0.0+.7*.+0.80*0.0.8 RAZEM.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 33,3x33,3 cm układane na klej metodą zwykłą.7* *0.0+.7*.+0.80*0.0.8 RAZEM.8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (.7+.*)*.0+.7* RAZEM 8.75 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (.7+.*)* RAZEM 6.06 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów.7*..69 RAZEM.69 Wymiana skrzydeł drzwiowych płycinowych wewnętrznych RAZEM 3.00

4 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 5 KNR-W 4-0 Dwukrotne malowanie farbą ościeżnic metalowych d.. -4 (.05*+0.80)*0.0* KNR -5 d KNR -5 d KNR -5 d KNR-W -5 d Zawory przelotowe do płuczek ustępowych o śr.nom. 5 mm wraz z połączeniem elastycznym RAZEM RAZEM.00 Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' RAZEM.00 Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym mosiężnym RAZEM.00 Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 5 mm RAZEM.00 TOALETY DLA PERSONELU. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0 d.. KNR KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d Demontaż ustępu z miską fajansową RAZEM.00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ( *+0.30*)* RAZEM 7.34 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.7* *0.0. RAZEM. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ( *)* * * RAZEM 4.6. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 4 KNR 0-II d Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża ( *+0.30*)* KNR 0-II d KNR 0-II d KNR 0-II d KNR 4-0 d Licowanie ścian płytkami o wymiarach 0x0 cm na klej metodą zwykłą RAZEM 8.44 ( *+0.30*)* RAZEM 8.44 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża.7* *0.0. RAZEM. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 33,3x33,3 cm układane na klej metodą zwykłą.7* *0.0. RAZEM. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ( *)* * * RAZEM 4.6

5 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 9 KNR 4-0 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( *)* * KNR 4-0 d KNR -5 d KNR -5 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów RAZEM.89.7*.00.7 RAZEM.7 Zawory przelotowe do płuczek ustępowych o śr.nom. 5 mm wraz z połączeniem elastycznym RAZEM.00 Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' RAZEM.00

6 KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł REMONT TOALET TOALETY DLA DZIECI. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KNR 4-0 Demontaż ustępu z miską fajansową.00 d KNR 4-0 Demontaż umywalki.00 d KNR 4-0 Demontaż baterii umywalkowej.00 d KNR 4-0 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek.6 d KNR 4-0 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.8 d KNR 4-0 d Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m 8.75 Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 7 KNR 0-II Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 4.5 d KNR 0-II Licowanie ścian płytkami o wymiarach 0x0 cm na 4.5 d klej metodą zwykłą 9 KNR 0-II Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na.8 d klej - przygotowanie podłoża 0 KNR 0-II d Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 33, 3x33,3 cm układane na klej metodą zwykłą.8 d.. KNR KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR -5 d KNR -5 d KNR -5 d KNR-W -5 d Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Wymiana skrzydeł drzwiowych płycinowych wewnętrznych Dwukrotne malowanie farbą ościeżnic metalowych.94 Zawory przelotowe do płuczek ustępowych o śr.nom. 5 mm wraz z połączeniem elastycznym Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem.00 gruszkowym mosiężnym Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 5 mm.00 Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE Razem dział: TOALETY DLA DZIECI TOALETY DLA PERSONELU. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0 KNR 4-0 Demontaż ustępu z miską fajansową.00 d KNR 4-0 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 7.34 d KNR 4-0 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej. d KNR 4-0 d Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m 4.6 Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 4 KNR 0-II Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 8.44 d KNR 0-II Licowanie ścian płytkami o wymiarach 0x0 cm na 8.44 d klej metodą zwykłą 6 KNR 0-II d Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża. 7 d.. KNR 0-II 8-08 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 33, 3x33,3 cm układane na klej metodą zwykłą. Wartość zł (5 x 6)

7 KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł KNR 4-0 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 4.6 d emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 9 KNR 4-0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych.89 d tynków wewnętrznych ścian 30 KNR 4-0 d Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów.7 3 d.. 3 d.. KNR KNR Zawory przelotowe do płuczek ustępowych o śr.nom. 5 mm wraz z połączeniem elastycznym Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE Razem dział: TOALETY DLA PERSONELU Wartość zł (5 x 6)

8 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM TOALETY DLA DZIECI. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE TOALETY DLA PERSONELU. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE RAZEM Słownie:

9 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. REMONT TOALET TOALETY DLA DZIECI. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KNR 4-0 Demontaż ustępu z miską fajansową d obmiar =.00 R M S 3.44r-g/ * korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 5 mm / 3* sznur konopny smołowany 0.09kg/ 4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 00 mm / 4%(od M) KNR 4-0 Demontaż umywalki d obmiar =.00 r-g/ * korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 3 mm / 4%(od M) 3 KNR 4-0 Demontaż baterii umywalkowej d obmiar = r-g/ r-g kg % r-g % r-g.4000 * korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr mm / 4%(od M) % KNR 4-0 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek d obmiar =.6 r-g r-g/ 5 d.. KNR Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej obmiar =.8 r-g r-g/

10 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 6 KNR 4-0 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach d o powierzchni podłogi do 5 m obmiar = 8.75 R M S 0.0r-g/ r-g kg 0.95 t m * mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.0kg/ 3* wapno suchogaszone t/ 4* piasek do zapraw 0.00m 3 / %(od M) % ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 7 d.. KNR 0-II Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża obmiar = r-g/ r-g kg * zaprawa klejąca 4.75kg/.5%(od M) %.5000 m-g * wyciąg 0.007m-g/ 8 d.. KNR 0-II Licowanie ścian płytkami o wymiarach 0x0 cm na klej metodą zwykłą obmiar = r-g/ r-g kg kg * płytki ceramiczne ścienne 0x0.0 / 3* zaprawa klejąca 4.75kg/ 4* zaprawa spoinująca 0.6kg/.5%(od M) %.5000 m-g m-g * wyciąg 0.095m-g/ 7* środek transportowy 0.075m-g/ 9 d.. KNR 0-II 8-0 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża obmiar =.8 0.9r-g/ r-g * zaprawa klejąca 4.75kg/ kg

11 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. % %(od M) R M S m-g 0.06 m-g * wyciąg m-g/ 5* środek transportowy 0.000m-g/ 0 d.. KNR 0-II 8-08 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 33,3x33,3 cm układane na klej metodą zwykłą obmiar = r-g/ r-g kg kg.40 * płytki ceramiczne podłogowe 33,3x33,3.0 / 3* zaprawa klejąca 4.75kg/ 4* zaprawa spoinująca 0.4kg/.5%(od M) %.5000 m-g m-g * wyciąg 0.035m-g/ 7* środek transportowy 0.07m-g/ d.. KNR Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = r-g/ r-g kg.650 * gips szpachlowy 0.3kg/ %(od M) %.0000 KNR 4-0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi d starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = r-g/ r-g 0.7 dm * farby emulsyjne wewn. kolor 0.86dm 3 / %(od M) % KNR 4-0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi d starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = r-g/ r-g 0.30

12 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. * farby emulsyjne wewn. biała dm dm 3 / %.0000 %(od M) 4 KNR-W 4-0 Wymiana skrzydeł drzwiowych płycinowych d wewnętrznych obmiar = 3.00 R M S 0.79r-g/ * Skrzydło płycinowe, pełne, gładkie z tulejami wentylacyjnymi, klamka z szyldem i zamykaniem łazienkowym, wym 70/00 szt/ 5 d.. KNR-W Dwukrotne malowanie farbą ościeżnic metalowych obmiar =.94 r-g.3700 szt r-g/ r-g.886 ark * farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.4dm 3 / dm * farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm dm 3 / 4* benzyna do lakierów dm dm 3 / 5* papier ścierny w arkuszach 0.56ark./ 6* materiały pomocnicze %(od M) % d.. KNR Zawory przelotowe do płuczek ustępowych o śr.nom. 5 mm wraz z połączeniem elastycznym obmiar =.00 0.*0.955=0.0r-g/ * zawór kątowy do płuczek ustępowych /" x / " / 3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 5 mm.06/ 4* przyłącza elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej /" x /" szt/ 0.9%(od M) 7 d.. KNR Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' obmiar = *0.955=3.6863r-g/ r-g szt.0000 % r-g

13 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S * urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe / 3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu / 4* materiały pomocnicze 0.%(od M) 5* samochód dostawczy 0.9 t 0.0m-g/ 8 KNR -5 Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym mosiężnym d obmiar =.00.96*0.955=.878r-g/ * umywalki porcelanowe szer. 45cm / 3* wsporniki do umywalek porcelanowych / 4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr.3 mm / 0.%(od M) 6* samochód dostawczy 0.9 t 0.06m-g/ 9 KNR-W -5 Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 5 mm d obmiar = r-g/ * bateria umywalkowa śr.5 mm / 0.5%(od M) 4* środek transportowy 0.006m-g/ TOALETY DLA PERSONELU. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0 KNR 4-0 Demontaż ustępu z miską fajansową d obmiar = r-g/ * korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 5 mm / 3* sznur konopny smołowany 0.09kg/ % m-g r-g % m-g 0.00 r-g % m-g 0.00 r-g kg

14 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr mm / % %(od M) KNR 4-0 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek d obmiar = 7.34 R M S r-g r-g/ d.. KNR Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej obmiar =. r-g.4 0.9r-g/ 3 d.. KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m obmiar = r-g/ r-g kg t m * mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.0kg/ 3* wapno suchogaszone t/ 4* piasek do zapraw 0.00m 3 / %(od M) % ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 4 d.. KNR 0-II Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża obmiar = r-g/ r-g.5599 kg * zaprawa klejąca 4.75kg/.5%(od M) %.5000 m-g * wyciąg 0.007m-g/ 5 d.. KNR 0-II Licowanie ścian płytkami o wymiarach 0x0 cm na klej metodą zwykłą obmiar = r-g/ r-g.7748 * płytki ceramiczne ścienne 0x0.0 /

15 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 3* zaprawa klejąca 4.75kg/ 4* zaprawa spoinująca 0.6kg/ % %(od M) R M S m-g m-g 0.3 6* wyciąg 0.095m-g/ 7* środek transportowy 0.075m-g/ 6 d.. KNR 0-II 8-0 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża obmiar =. 0.9r-g/ r-g kg * zaprawa klejąca 4.75kg/.5%(od M) %.5000 m-g 0.03 m-g * wyciąg m-g/ 5* środek transportowy 0.000m-g/ 7 d.. KNR 0-II 8-08 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 33,3x33,3 cm układane na klej metodą zwykłą obmiar =. 0.95r-g/ r-g kg kg * płytki ceramiczne podłogowe 33,3x33,3.0 / 3* zaprawa klejąca 4.75kg/ 4* zaprawa spoinująca 0.4kg/.5%(od M) %.5000 m-g m-g * wyciąg 0.035m-g/ 7* środek transportowy 0.07m-g/ 8 d.. KNR Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = r-g/ r-g kg.480 * gips szpachlowy 0.3kg/ %(od M) %.0000

16 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 9 KNR 4-0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi d starych tynków wewnętrznych ścian obmiar =.89 R M S 0.9r-g/ r-g dm * farby emulsyjne wewn. kolor 0.86dm 3 / %(od M) % KNR 4-0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi d starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar =.7 0.9r-g/ r-g 0.5 dm * farby emulsyjne wewn. biała 0.98dm 3 / %(od M) % d.. KNR Zawory przelotowe do płuczek ustępowych o śr.nom. 5 mm wraz z połączeniem elastycznym obmiar =.00 0.*0.955=0.0r-g/ * zawór kątowy do płuczek ustępowych /" x / " / 3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 5 mm.06/ 4* przyłącza elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej /" x /" szt/ 0.9%(od M) 3 d.. KNR Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' obmiar = *0.955=3.6863r-g/ * urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe / 3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu / 4* materiały pomocnicze 0.%(od M) 5* samochód dostawczy 0.9 t 0.0m-g/ r-g szt.0000 % r-g % m-g 0.000

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK SKRZYPCZAK ul. Brandowskiego 8a, 63-200 Jarocin KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Kórnicka 24 - remont WC ADRES INWESTYCJI : Poznan ul. Kórnicka 24 INWESTOR : ZKZL Sp. z o. o. ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki57 WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich. Remont parteru.

Kosztorys Ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich. Remont parteru. Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Ślepy Obiekt Budowa Inwestor Kowale Oleckie Gmina Kowale Oleckie Stawka robocizny PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Sporządził Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane ZBILK R14 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane ul. Szpitalna 18 Szczecin LOKAL MIESZKALNY : Remont mieszkania SZCZECIN UL. WŁOŚCIAŃSKA 45 M

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont obiektu komunalnego w Rydzowie ADRES INWESTYCJI : Rydzów INWESTOR : Gmina Mielec ADRES INWESTORA : ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec Stawka roboczogodziny : Poziom

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Data opracowania:

Kosztorys ślepy. Data opracowania: ślepy Budowa: MOKIS - Myślenice Obiekt lub rodzaj robót: Remont sanitariatów Inwestor: Urząd Miasta i Gminy,Rynek13, 32-400 Myślenice Jednostka opracowująca kosztorys: Jan Gorączko,ul.Sienkiewicza 30a,32-400

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI-ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI-ŚLEPY 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOP w Wałczu KOSZTORYS INWESTORSKI-ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY DODATKOWE ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK NR 1-ODDZIAŁY:DZIECIĘCY,CHIRURGIA,ORTOPEDIA,GINEKOLOGIA,WEWNETRZNY,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Myślenice, maj 2016r

Przedmiar robót. Myślenice, maj 2016r Przedmiar robót Obiekt, rodzaj robót Przebudowa pomieszczeń łażni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych Budowa Sułkowice ul.1-go Maja 66 Inwestor Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W POZNANIU ADRES INWESTYCJI : 60-326 POZNAŃ UL. PODKOMORSKA 49 INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Montaż instalacji doprowadzającą ciepłą wodę, oraz remont sanitariatów

Przedmiar robót. Montaż instalacji doprowadzającą ciepłą wodę, oraz remont sanitariatów Przedmiar robót Data: 2015-08-05 Budowa: Zadanie Dzielnicy VI Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 153/Roboty remontowe instalacji sanitarnych, malowanie ścian Lokalizacja: Ul. Na błonie 15d, 30-147

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienki ADRES INWESTORA : Dom Pomocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana

Przedmiar robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienki ADRES INWESTORA : Dom Pomocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienki ADRES INWESTORA : Dom Pomocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Pełka upr. nr 35/91 Sk-ce Ogółem

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Goleniewski Artur DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Goleniewski Artur DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CKR im. SZKOŁY PODCHORĄŻYCH PIECHOTY W KOMOROWIE - BUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNO - SO- CJALYCH ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W NISKU - REMONT KOTŁOWNI

GIMNAZJUM NR 1 W NISKU - REMONT KOTŁOWNI P R Z E D M I A R R O B Ó T GIMNAZJUM NR 1 W NISKU - REMONT KOTŁOWNI Data: 2015-03-29 Inwestor: ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI W NISKU UL. KOŚCIUSZKI 3, 37-400 NISKO Obiekt:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Przedmiot robót: Remont pom. konserwatora. Dom Dziennego Pobytu i Rehab.Dzieci Specjalnej Troski w Głogowie ul.

KOSZTORYS ŚLEPY. Przedmiot robót: Remont pom. konserwatora. Dom Dziennego Pobytu i Rehab.Dzieci Specjalnej Troski w Głogowie ul. KOSZTORYS ŚLEPY Przedmiot robót: Remont pom. konserwatora. Dom Dziennego Pobytu i Rehab.Dzieci Specjalnej Troski w Głogowie ul. Norwida 5 Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie ul. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

19 KOSZTORYS OFERTOWY

19 KOSZTORYS OFERTOWY D.M. Pń Oś B. Chrobrego 19 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont auli ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Bydgoska 4a INWESTOR : Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c DATA OPRACOWANIA : 27.2.214 Ogółem wartość kosztorysowa robót :. zł WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ` KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki -wejscie z pom nr 7 (lewa) ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 62-800 Kalisz INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aleksandra Sachajko DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aleksandra Sachajko DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT W POKOJU BIUROWYM NR 4 i 5 ORAZ W ŁAZIENCE Z WC W BUDYNKU BIUROWYM NA NIERUCHOMOŚCI W ŁODZI, UL. GDAŃSKA 38 ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. GDAŃSKA 38 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : remont pralni - jedno piętro ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Natryski 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR Dolnośląski Odział Doskonalenia Nauczycieli 53-025 Wrocław ul.skarbowców 8a KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pokoi na potrzeby biurowe ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.skarbowców

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY URZĄD GMINY W GOŁUCHOWIE

KOSZTORYS ŚLEPY URZĄD GMINY W GOŁUCHOWIE URZĄD GMINY W GOŁUCHOWIE KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Malowanie sali wiejskiej w Kucharach ADRES INWESTYCJI : Kuchary INWESTOR : GMINA GOŁUCHÓW ADRES INWESTORA : UL. LIPOWA 1 63-322 GOŁUCHÓW Stawka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ROBOTY REMONTOWE SANITARNE ŁAZIENKI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

KOSZTORYS INWESTORSKI ROBOTY REMONTOWE SANITARNE ŁAZIENKI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 KOSZTORYS INWESTORSKI ROBOTY REMONTOWE SANITARNE ŁAZIENKI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe sanitarne

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie łazienki z WC ADRES INWESTYCJI : 0 M "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O M 'PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA : ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej INWESTOR : Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ADRES INWESTORA : 9-06 Rogów, ul.akademicka 20 BRANśA : budowlana DATA OPRACOWANIA : 05.11.2012

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II

KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II NAZWA INWESTYCJI : Remont Oddziału Radioterapii Onkologicznej II ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA BUDYNKU "A 20" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ MECHANICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : remont kuchni - jedno piętro ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 9 PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK nr 9 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK nr 9 PRZEDMIAR ROBÓT : Przebudowa i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie : ul. Bpa Nankera 103 Piekary Ślaskie 41-947 DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALARSKIE W BUDYNKU NR 8 ( I i II PIĘTRO ) W KOMPLEK- SIE WOJSKOWYM PRZY UL.DOBRZYŃSKIEJ W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent:

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent: Oferent: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: Wymiana stolarki okiennej oraz ułożenie płytek ceramicznych w kuchni i obieralni ul. Sulechowska 2, 66-200 Świebodzin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie korytarzy I i II piętra ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź ul.rojna

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITUZ mgr inż. arch. Mirosław Gudra DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITUZ mgr inż. arch. Mirosław Gudra DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Domy ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś Książęca, dz. nr ewid. 29/5, 63-640

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2. 1 szt. 1.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2. 1 szt. 1. NAZWA INWESTYCJI : Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez modernizację wnętrza świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże, gm. Regimin NAZWA OBIEKTU : Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarluty Duże

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4540000-4 Tynkowanie 4543000-7 Kładzenie płytek 454400-8 Roboty malarskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : N - 0. STARA ZABUDOWA. MALOWANIE TYPOWEGO POKOJU O POW. 20 M2. NAKŁADY NA 1 SZT. ADRES INWESTYCJI : O. A. "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O. A. "PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI -ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI -ŚLEPY KOSZTORYS INWESTORSKI -ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia mieszkalnego w byłym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 23.00 % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 23.00 % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE KABINY WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES INWESTYCJI : Budynek Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Kosztorys ślepy NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmiana sposobu uŝytkowania II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowej - ROBOTY MONTAśOWE WOD-KAN ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.sieradzka 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Remont sanitariatu i korytarza budynek 252 PSM

Remont sanitariatu i korytarza budynek 252 PSM Remont sanitariatu i korytarza budynek 252 PSM NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatu i korytarza 252 PSM ADRES INWESTYCJI : Zakłady Metalowe Dezamet S.A. ul. Szypowskiego 1 BRANŻA : Budowlana DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Załącznik nr 9e KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont Bieżący Łazienek w budynkach A, B, C przy ul. Chałubińskiego 4/6 oraz użytkowanych przez Ministerstwo w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zakład Ogólnobudowlany Jakub Gałęski Łódź,ul. Zarzewska 52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2013 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2013 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ DLA WYDZIAŁU W2E ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. STACYJNA 10 INWESTOR : URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ ADRES INWESTORA : WROCŁAW UL. STACYJNA 10 DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY I PRZEDMIAR -

KOSZTORYS NAKŁADCZY I PRZEDMIAR - ZUBI Eugeniusz Przuchoćko 73-0 Stargard tel. 69388305 73-0 Stargard Szczeciński ul. Chopina 33/c/ 6 KOSZTORYS NAKŁADCZY I PRZEDMIAR - NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów ADRES INWESTYCJI : Stara Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji

KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji Powiat Ostrowski Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski KOSZTORYS Ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 115 w Wydziale Geodezji ADRES INWESTYCJI : Al. Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach 40-214 Katowice ul. Wróblewskiego 42-44 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie - sanitariaty bud. A i B ADRES INWESTYCJI : j.w. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Przedmiar robót Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski Data: 2015-02-17

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : DS -1. cz. C. PIWNICA, MALOWANIE KORYTARZA RAZEM Z HOLEM DO POCHYLNI ZJAZDOWEJ I DO CZĘŚCI A ADRES INWESTYCJI : O.A. "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O.A. "PRZYJAŹŃ" ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Słownie: zł KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt Budowa Inwestor Poradnia Leczenia UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Substancji Psychoaktywnych Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANIE ZALECEŃ PIP

KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANIE ZALECEŃ PIP KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANIE ZALECEŃ PIP NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ZALECEŃ PIP ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY

KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY ZBiLK Rejon 13 70-227 Szczecin ul. Kaszubska 30 KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Prace budowlane - remontowe ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Kaszubska 46 m 3a INWESTOR : Zarząd Budynków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy - ślepy ul. Bartnicza KOSZTORYS NAKŁADCZY-SLEPY

Kosztorys nakładczy - ślepy ul. Bartnicza KOSZTORYS NAKŁADCZY-SLEPY ul. Bartnicza NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej po pożarze ADRES INWESTYCJI : Poznań INWESTOR : ZKZL Sp. z o. o. ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki57 BRANŻA : budowlana - prace wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN w Dzielnicy " WOLA " Warszawa, ul. Bema 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu koszty obciąŝające najemcę lokalu ADRES INWESTYCJI : ul. Grenady 5 m 45 INWESTOR : Administracja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4540000-4 Tynkowanie 4543000-7 Kładzenie płytek 454400-8 Roboty malarskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie kuchni z korytarzykiem ADRES INWESTYCJI : APS OA "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : APS OA"PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu,

Bardziej szczegółowo

file:///e:/roosevelta%2052-%20remont%20bramy.htm

file:///e:/roosevelta%2052-%20remont%20bramy.htm Strona 1 z 7 Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pile 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 64-920 Piła

Bardziej szczegółowo

- - : - : - DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

- - : - : - DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: - - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie pomieszczeń Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu - XI-piętro ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys na prace wykończeniowe Zuzia (C) DataComp (lic ) Przedmiar

Kosztorys na prace wykończeniowe Zuzia (C) DataComp (lic ) Przedmiar Przedmiar Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Kosztorys dla Zespołu Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 2, ul. Piastowska 2, Brzesko 1 Korytarz szkolny - II piętro 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BLOK B - ODDZIAŁ CHIRURGICZNY ; BLOK C - ODDZIAŁ UROLOGICZNY ADRES INWESTYCJI : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I etap

KOSZTORYS OFERTOWY I etap Wartość kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY I etap Obiekt Kod epy Budowa Inwestor 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w

Bardziej szczegółowo

Danuta Grobelna 12 WOG DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY

Danuta Grobelna 12 WOG DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Danuta Grobelna 12 WOG KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty konserwacyjne - malowanie pomieszczeń budynku nr 19 ADRES INWESTYCJI : Poligon - Kijewo INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT

KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT Miejski Urząd Pracy Kielce KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych budunków Urzędu Miasta Szymanowskiego 6 ADRES INWESTYCJI : Szymanowskiego 6 INWESTOR : Miejski

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU Nr 31 ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności Malowanie korytarzy i klatki schodowej 1 Wejście do budynku 1 d.1 KNR 4-01 1204-08 2 NNRNKB 202 d.1 1134-01 3 NNRNKB 202 d.1 1134-02 4 KNR 2-02 d.1 1505-10 5 KNR-W 4-01 d.1 1216-01 6 d.2 1,4*2,62

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający:

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający: Przedmiar Remont wybranych pomieszczeń, montażu pokrycia dachowego z ociepleniem wymianą instalacji odgromowej, wymianą opierzeń, rynien, rur spustowych oraz remont kominów w SOSW w Żukowie dz.nr 740/13

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Biały Dunajec ul. Kościuszki 67a. MCM Projekt Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie Maciej Chowaniec

PRZEDMIAR Biały Dunajec ul. Kościuszki 67a. MCM Projekt Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie Maciej Chowaniec MCM Projekt Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie Maciej Chowaniec 34-45 Biały Dunajec ul. Kościuszki 67a PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 451410-5 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usługi Techniczno Projektowe mgr Badowski Leszek 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 56/3 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wymiana skrzydeł drzwiowych w pralni.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRZEDMIARY AL. PIASTÓW 17 ; 70-310 SZCZECIN Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNU PRZECHOWALNICTWA PRÓBEK KATEDRY OCHRONY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS BUDOWLANY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 45453000-7 45442100-8 45331000-6 45262100-2 45261000-4 45453000-7 45410000-4 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT HALLU, KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZA W PIWNI-

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT HALLU, KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZA W PIWNI- PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT HALLU, KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZA W PIWNI- CY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych malarskich w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Obiekt Budowa Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, Parkowa 3A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań, Parkowa 3A KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej II w Budynku Zespołu Szkół Samochodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Zamenhofa 142 INWESTOR : Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6 Szczgółowy kosztorys ofertowy Data: 2016-08-10 Budowa: Remont klatek - szt. 2 Obiekt: Akademicka 6 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Sp. z o.o. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANE W TOALECIE NA PARTERZE

ROBOTY BUDOWLANE W TOALECIE NA PARTERZE Usługi Budowlane Marek Skolimowski Pracownia Projektowa: 80-299 Gdańsk ul. Wodnika 1A tel. 058 762 70 80; fax 058 554 85 86; kom. 0501 034 400 P R Z E D M I A R R O B Ó T ROBOTY BUDOWLANE W TOALECIE NA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ślepy. Zespół Zabezpieczenia Sekcja Obsługi Infrastruktury Śrem ul. Sikorskiego 2. : system zlecony : - BRANŻA : ogólnobudowlana

KOSZTORYS ślepy. Zespół Zabezpieczenia Sekcja Obsługi Infrastruktury Śrem ul. Sikorskiego 2. : system zlecony : - BRANŻA : ogólnobudowlana Zespół Zabezpieczenia Sekcja Obsługi Infrastruktury w m. Śremie 63-100 Śrem ul. Sikorskiego 2 KOSZTORYS ślepy : system zlecony : - BRANŻA : ogólnobudowlana Adres : - PODWYKONAWCY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Jednostka Wojskowa nr Warszawa ul. Banacha 2

KOSZTORYS OFERTOWY. Jednostka Wojskowa nr Warszawa ul. Banacha 2 Jednostka Wojskowa nr 2063 00-909 Warszawa ul. Banacha 2 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Malowanie sal, korytarzy i zaplecza kuchennego - Przedszkole nr. 23 ul. Skotnicka 86, Kraków.

Przedmiar robót. Malowanie sal, korytarzy i zaplecza kuchennego - Przedszkole nr. 23 ul. Skotnicka 86, Kraków. Przedmiar robót Malowanie sal, korytarzy i zaplecza kuchennego - Przedszkole nr. 23 ul. Skotnicka 86, Kraków. Budowa: Przedszkole nr. 23 ul. Skotnicka 86, Kraków. Obiekt lub rodzaj robót: Malowanie sal,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY 001-01-005

KOSZTORYS ŚLEPY 001-01-005 f-ma SOFTBUD Poznań KOSZTORYS ŚLEPY 001-01-005 Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Lokalizacja: Roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę Swietlica wiejska ROBOTY MODERNIZACYJNE Łyskowo Łyskowo Gm.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.Głowacki

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.Głowacki KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA Remont klatki scfiodowej ul. Warszawska 41, 97-200 Tomaszów Maz. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : 4 kw. 13

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : : 4 kw. 13 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA ŁAZIENKA ADRES INWESTYCJI : 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124 INWESTOR : CENTRUM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECNYCH ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

P-1 remont lazienek - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

P-1 remont lazienek - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Łazienka na parterze 1.1 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 25-32 mm 1,50+0,86+2,20+0,80 = 5,36 5,36 5,360 m Razem robocizna: r-g 0,22 1,1792 1.2

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIETLICY ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Chrzanowie Chrzanów, ul.topolowa 16

Szpital Powiatowy w Chrzanowie Chrzanów, ul.topolowa 16 Szpital Powiatowy w Chrzanowie 32-500 Chrzanów, ul.topolowa 16 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja węzłow sanitarnych w Oddziale Rehabilitacji Ogólnej ADRES INWESTYCJI : p.ii INWESTOR : Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ZBILK Szczecin ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający:

Kosztorys ślepy. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający: Kosztorys ślepy Remont wybranych pomieszczeń, montażu pokrycia dachowego z ociepleniem wymianą instalacji odgromowej, wymianą opierzeń, rynien, rur spustowych oraz remont kominów w SOSW w Żukowie dz.nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY

KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY ZBiLK Rejon 13 70-227 Szczecin ul. Kaszubska 30 KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Prace budowlane - remontowe ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Łokietka 27 m 18 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Mnich Upr. Bud. nr 25/89/PW DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, Potworowskiego 12-14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań, Potworowskiego 12-14 KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usługi Techniczno Projektowe mgr Badowski Leszek 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 56/3 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hospicjum stacjonarne : Zmiana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Wartość kosztorysu. Nazwa zadania: Malowanie klatki schodowej nr 1 Osiedle Kostka 13. Data opracowania:

KOSZTORYS. Wartość kosztorysu. Nazwa zadania: Malowanie klatki schodowej nr 1 Osiedle Kostka 13. Data opracowania: Data opracowania: 2014-04-02 KOSZTORYS Nazwa zadania: Malowanie klatki schodowej nr 1 Osiedle Kostka 13 Adres inwestycji: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Kostka 13 99-400 Łowicz Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo