Kosztorys ślepy. Data opracowania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys ślepy. Data opracowania:"

Transkrypt

1 ślepy Budowa: MOKIS - Myślenice Obiekt lub rodzaj robót: Remont sanitariatów Inwestor: Urząd Miasta i Gminy,Rynek13, Myślenice Jednostka opracowująca kosztorys: Jan Gorączko,ul.Sienkiewicza 30a, Myślenice,tel Data opracowania:

2 J I strona nr: 2 Przedmiar robót Jm Ilość 1 Element Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 2 2, drzwi wahadłowe 1 1, RAZEM: 3, szt KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły wc-damski (1,08+1,67)*2,05 5, RAZEM: 5, m2 5, KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek wc-damski (1,67*3+2,94*2+1,03*2)*2,05+(0,97+1,88+0,97)*0,56 28, RAZEM: 28, m2 28, KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej wc-damski 1,67*2,94 4, korytarz 9,37*1,29 12, RAZEM: 16, m2 16, KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową wc-damskie 2 2, RAZEM: 2, kpl KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych 5,63*0,14*1,20 0, (28,69+17)*0,04*1,20 2, RAZEM: 3, m3 3, KNR 401/108/15 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych m3 3, Kalkulacja Utylizacja odpadów i gruzu 3,14*1,5 4, RAZEM: 4, t 4,710 2 Element Roboty remontowe 2.1 NNRNKB Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 202/1130/1 (2) 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych (2) m NNRNKB Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT /1134/2 (1) wc-damski 21,04+4,91*2 30, korytarz (9,37*2+1,29)*2,67+9,37*1,29 65, RAZEM: 96, m2 96, KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła w miejscach kabin wc-damski (2,94*2+1,67*2)*2,05+(0,97*2+1,88)*0,56 21, RAZEM: 21, m2 21, KNR 12/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła wc-damski 1,67*2,94 4, korytarz 9,37*1,29 12, RAZEM: 16, m2 17, KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne wc-damski 2,93*1,67 4, korytarz (9,37*2+1,29)*2,67+9,37*1,29 65, RAZEM: 70, m2 70, KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie m2 70, KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 2

3 J I J I W strona nr: 3 Jm Ilość 2.9 Kalkulacja Montaż ścianek systemowych kabin ustępowych z drzwiami wc-damski (1,67+1,10)*2,05 5, RAZEM: 5, m2 5, KSNR 2/1003/4 Ościeżnice drewniane zwykłe z korytarza do wc-tów 0,8*2,0 1, RAZEM: 1, m2 1, KSNR 2/1002/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone szybą o powierzchni do 1.6 m2 m2 1,60 3 Element Roboty instalacyjne 3.1 KNR 215/208/2 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 40 mm podejście KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm podejście KNR 402/219/2 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką szt KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl KNR 403/606/1 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 1x20 W szt Nr Podstawa Jm Norma 1 Element Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 szt 3 Robotnicy grupa I r-g 1,58 4, KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły m2 5,638 Robotnicy grupa I r-g 1,03 5, KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 28,687 Robotnicy grupa I r-g 1,38 39, KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 16,997 Robotnicy grupa I r-g 0,92 15, KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 2 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 3,44 6,88000 Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm szt 1 2,00000 Sznur konopny smołowany kg 0,09 0,18000 Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi 100 mm szt 1 2,00000 inne () % KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych m3 3,139 Robotnicy grupa I r-g 2,13 6,68607 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 1,23 3, KNR 401/108/15 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych m3 3,14 Robotnicy grupa I r-g 3,2 10,04800 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,64 5, Kalkulacja Utylizacja odpadów i gruzu t 4,710 Utylizacja materiałów z rozbiórki ton 1 4,71000 Ilość C Cena jedn.

4 J I W strona nr: 4 2 Element Roboty remontowe 2.1 NNRNKB 202/1130/1 (2) Jm Norma Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 17 Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,14 2,38000 Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,51000 Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10 mm (do posadzek) "Ceresit CN 72" (op. 25 kg) kg 8,15 138,55000 inne () % 1,5 Wyciąg m-g 0,01 0,17000 Środek transportowy (1) m-g 0,01 0, KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych (2) m2 28 Robotnicy grupa I r-g 0,08 2,24000 Robotnicy grupa II r-g 0,04 1,12000 Tynkarze grupa II r-g 0,25 7,00000 Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 39,20000 Piasek do zapraw m3 0,005 0,14000 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 30,80000 Woda m3 0,0064 0,17920 inne () % 1,5 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0, NNRNKB Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 202/1134/2 (1) 17 m2 96,427 Robotnicy grupa I r-g 0,08 7,71416 Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17" dm3 0,22 21,21394 inne () % 1,5 Wyciąg m-g 0,002 0,19285 Środek transportowy (1) m-g 0,003 0, KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła w miejscach kabin m2 21,04 Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,3306 6,95582 Posadzkarz-płytkarz III r-g 0, ,83380 Robotnicy grupa I r-g 0,2354 4,95282 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm m2 1,02 21,46080 Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 8,41600 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 99,94000 inne () % 1,5 Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,57860 Wyciąg m-g 0,0295 0, KNR 12/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła m2 17,00 Posadzkarz-płytkarz II r-g 0, ,54610 Robotnicy grupa I r-g 0,2433 4,13610 Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20 cm m2 1,02 17,34000 Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 10,20000 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 80,75000 inne () % 1,5 Środek transportowy (1) m-g 0,023 0,39100 Wyciąg m-g 0,0303 0,51510 Ilość C Cena jedn.

5 J I W strona nr: 5 C Jm Norma Ilość Cena jedn. 2.6 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 70,46 Malarze grupa II r-g 0,1083 7,63082 Robotnicy grupa I r-g 0,0308 2,17017 Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0, ,36999 inne () % 1,5 Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0, KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie m2 70,46 Malarze grupa II r-g 0,0505 3,55823 Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,135 9,51210 inne () % 1,5 Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0, KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 2 Cieśle grupa II r-g 0,17 0,34000 Murarze grupa II r-g 0,47 0,94000 Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,08000 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 2 4,00000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 2,07 4,14000 Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14 cm szt 1 2,00000 Piasek do zapraw m3 0,005 0,01000 Woda m3 0,002 0,00400 inne () % 1,5 2.9 Kalkulacja Montaż ścianek systemowych kabin ustępowych z drzwiami m2 5,679 Stolarze grupa III r-g 1 5,67900 Ścianki działowe o konstrukcji stalowej niklowane - systemowe z wypełnieniem płytami z kompletem drzwi do kabin ustępowych-komplet na trzy kabiny ustepowe m2 1 5, KSNR 2/1003/4 Ościeżnice drewniane zwykłe m2 1,600 Robotnicy r-g 1,75 2,80000 Ościeżnice drewniane drzwi zewnętrznych, zwykłe, bez malowania m2 1 1,60000 inne () % 5 Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,03200 Wyciąg m-g 0,01 0, KSNR 2/1002/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone szybą o powierzchni do 1.6 m2 m2 1,60 Robotnicy r-g 0,56 0,89600 Skrzydło płytowe 40 mm, oszklone oklejone folią typu PORTA m2 1 1,60000 inne () % 5 Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,03200 Wyciąg m-g 0,04 0,06400

6 J I W strona nr: 6 C Jm Norma Ilość Cena jedn. 3 Element Roboty instalacyjne 3.1 KNR 215/208/2 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 40 mm podejście 2 Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,28 0,56000 Robotnicy grupa I r-g 0,18 0,36000 Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 40 mm szt 3 6,00000 Uchwyty do rur PVC 40 mm szt 1 2,00000 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 40 mm szt 4 8,00000 inne () % 0,2 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,01 0, KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm podejście 2 Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,83 1,66000 Robotnicy grupa I r-g 0,54 1,08000 Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 3 6,00000 Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 1 2,00000 Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 4 8,00000 inne () % 0,2 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,01 0, KNR 402/219/2 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl 1 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 2,75 2,75000 Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000 Umywalki porcelanowe prostokątne szt 1 1,00000 Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 1 1,00000 Wsporniki do umywalek prętowe szt 1 1,00000 inne () % KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką szt 1 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 1,08 1,08000 Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna mosiężna chromowana standardowa M1306 Fi 15 mm szt 1 1,00000 inne () % KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpl 2 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 1,66 3,32000 Robotnicy grupa I r-g 2,03 4,06000 Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 1 2,00000 Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 1 2,00000 inne () % 1,8 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,01 0, KNR 403/606/1 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 1x20 W szt 5 Elektromonter grupa II r-g 1,1 5,50000 Klosze szt 1,04 5,20000 Oprawy świetlówkowe przykręcane 1x20W szt 1 5,00000 Świetlówki szt 1,04 5,20000 Zapłonniki szt 1 5,00000 inne () % 4 3.7

7 strona nr: 7 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena 1. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna mosiężna chromowana standardowa M1306 Fi 15 mm szt 1 2. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 4 3. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 4,14 4. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 29, Gips budowlany szpachlowy kg 39,2 6. Klosze szt 5,2 7. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm szt 2 8. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi 100 mm szt 2 9. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14 cm szt Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 40 mm szt Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt Oprawy świetlówkowe przykręcane 1x20W szt Ościeżnice drewniane drzwi zewnętrznych, zwykłe, bez malowania m2 1,6 14. Piasek do zapraw m3 0, Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm m2 21, Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20 cm m2 17, Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl Skrzydło płytowe 40 mm, oszklone oklejone folią typu PORTA m2 1,6 19. Sucha zaprawa do spoinowania kg 18, Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10 mm (do posadzek) "Ceresit CN 72" (op. 25 kg) kg 138, Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt Sznur konopny smołowany kg 0, Ścianki działowe o konstrukcji stalowej niklowane - systemowe z wypełnieniem płytami z kompletem drzwi do kabin ustępowych-komplet na trzy kabiny ustepowe m2 5, Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT 17" dm3 21, Świetlówki szt 5,2 26. Uchwyty do rur PVC 40 mm szt Uchwyty do rur PVC 110 mm szt Umywalki porcelanowe prostokątne szt Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 40 mm szt Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt Utylizacja materiałów z rozbiórki ton 4, Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 30,8 34. Woda m3 0, Wsporniki do umywalek prętowe szt Zapłonniki szt Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 180,69 Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

GIMNAZJUM NR 1 W NISKU - REMONT KOTŁOWNI

GIMNAZJUM NR 1 W NISKU - REMONT KOTŁOWNI P R Z E D M I A R R O B Ó T GIMNAZJUM NR 1 W NISKU - REMONT KOTŁOWNI Data: 2015-03-29 Inwestor: ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI W NISKU UL. KOŚCIUSZKI 3, 37-400 NISKO Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 35 w Koninie Budowa: Konin; ul. Kard. St. Wyszyńskiego 35 Obiekt lub rodzaj robót: Budowlane Lokalizacja: Konin Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

P-28 kontynuacja dachu i posadzki Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

P-28 kontynuacja dachu i posadzki Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Kontynuacja remontu dachu 1.1 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa Robotnicy grupa I r-g 0,31 0,31000 1.2 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK SKRZYPCZAK ul. Brandowskiego 8a, 63-00 Jarocin KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja kanalizacji. Kody CPV: 45332200-5 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

UP BOchnia 1 17 aw Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys

UP BOchnia 1 17 aw Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 ROBOTY REMONTOWE - MALARSKIE 1 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie 510,559 m2 Robotnicy r-g 0,152

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych Przedmiar robót Data: 2012-06-27 Budowa: przebudowa pomieszczeń na potrzeby grup przedszkolnych Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 12, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

Zespół szkół Nr. 2 w Rzeszowie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12360) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół szkół Nr. 2 w Rzeszowie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12360) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 GRUPA I 11 ELEMENT - STOLARKA DRZWIOWA PARTERU 111 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 15 szt 112 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski PRZEBUDOAWA SANITARIATÓW NA PARTERZE I WYKONANIE WINDY DLA NIEPAŁNOSPRAWNYCH

Kosztorys inwestorski PRZEBUDOAWA SANITARIATÓW NA PARTERZE I WYKONANIE WINDY DLA NIEPAŁNOSPRAWNYCH Kosztorys inwestorski Obiekt: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZDUŃSKIEJ WOLI UL. DĄBROWSKIEGO 6 Zamawiający: POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W ZDUŃSKIEJ WOLI UL. ZŁOTNICKIEGO 25 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Natryski 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wymiana stolarki okiennej w gimnazjum w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Wymiana stolarki okiennej w gimnazjum w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-07-03 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzanska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Wymiana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Myślenice, maj 2016r

Przedmiar robót. Myślenice, maj 2016r Przedmiar robót Obiekt, rodzaj robót Przebudowa pomieszczeń łażni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych Budowa Sułkowice ul.1-go Maja 66 Inwestor Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 9 PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK nr 9 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK nr 9 PRZEDMIAR ROBÓT : Przebudowa i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie : ul. Bpa Nankera 103 Piekary Ślaskie 41-947 DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZSO 2 san 2014 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 5899) strona nr: 1. Przedmiar robót

ZSO 2 san 2014 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 5899) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Sanitariat 1 1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 Robotnicy grupa I r-g 1.16 2.32000 1.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANE W TOALECIE NA PARTERZE

ROBOTY BUDOWLANE W TOALECIE NA PARTERZE Usługi Budowlane Marek Skolimowski Pracownia Projektowa: 80-299 Gdańsk ul. Wodnika 1A tel. 058 762 70 80; fax 058 554 85 86; kom. 0501 034 400 P R Z E D M I A R R O B Ó T ROBOTY BUDOWLANE W TOALECIE NA

Bardziej szczegółowo

Remont sanitariatu i korytarza budynek 252 PSM

Remont sanitariatu i korytarza budynek 252 PSM Remont sanitariatu i korytarza budynek 252 PSM NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatu i korytarza 252 PSM ADRES INWESTYCJI : Zakłady Metalowe Dezamet S.A. ul. Szypowskiego 1 BRANŻA : Budowlana DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Kórnicka 24 - remont WC ADRES INWESTYCJI : Poznan ul. Kórnicka 24 INWESTOR : ZKZL Sp. z o. o. ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki57 WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony

Bardziej szczegółowo

P-1 remont lazienek - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

P-1 remont lazienek - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Łazienka na parterze 1.1 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 25-32 mm 1,50+0,86+2,20+0,80 = 5,36 5,36 5,360 m Razem robocizna: r-g 0,22 1,1792 1.2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ` KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki -wejscie z pom nr 7 (lewa) ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 62-800 Kalisz INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: Kosztorys. Data opracowania:

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: Kosztorys. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Data opracowania: 2015-03-25

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. MOKIS-Roboty remontowe Galeria

Kosztorys inwestorski. MOKIS-Roboty remontowe Galeria Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe -Galeria Inwestor: MOKiS - Myślenice Jednostka opracowująca kosztorys: Jan Gorączko,ul.Sienkiewicza 30a,32-400 Myślenice,tel.601547036 e-mail

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich. Remont parteru.

Kosztorys Ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich. Remont parteru. Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Ślepy Obiekt Budowa Inwestor Kowale Oleckie Gmina Kowale Oleckie Stawka robocizny PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Sporządził Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: Robert Paliga,...

Przedmiar robót. Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: Robert Paliga,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Modernizacja pomieszczenia w Internacie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie Nazwa obiektu lub robót: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont sanitariatu

Przedmiar robót. Remont sanitariatu Przedmiar robót Data: 2013-04-26 Obiekt/Rodzaj robót: Przedszkole Nr 122 w Krakowie/ Roboty budowlane i instalacyjne Lokalizacja: ul. Fiołkowa 13 31-478 Kraków Zamawiający: ZEO w Krakowie ul. Ułanów 9,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie korytarzy.

Przedmiar robót. Wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie korytarzy. Przedmiar robót Wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie korytarzy. Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum nr.13 Lokalizacja: Kraków ul. Mackiewicza 15 Inwestor: ZEO - Kraków ul Ułanów 9 strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont obiektu komunalnego w Rydzowie ADRES INWESTYCJI : Rydzów INWESTOR : Gmina Mielec ADRES INWESTORA : ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec Stawka roboczogodziny : Poziom

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe, branża sanitarna Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Obiekt: ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Świetlica wiejska w Raczkach Elbląskich CPV ; Roboty remontowe i renowacyjne

Kosztorys ślepy. Świetlica wiejska w Raczkach Elbląskich CPV ; Roboty remontowe i renowacyjne Kosztorys ślepy Świetlica wiejska w Raczkach Elbląskich CPV ; 45.45.31.00-8 Roboty remontowe i renowacyjne KOD Data: 2010-08-03 Budowa: Raczki Elbląskie gm. Elbląg działka nr 82 obręb Raczki Elbląskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 150 w Krakowie, ul. Teligi 28. Data: Zamawiający: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów 9. Sprawdzający:...

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 150 w Krakowie, ul. Teligi 28. Data: Zamawiający: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów 9. Sprawdzający:... Przedmiar robót Przedszkole Nr 150 w Krakowie, ul. Teligi 28 - remont łazienek Data: 2012-05-10 Zamawiający: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów 9 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót MODERNIZACJA KWATER

Przedmiar Robót MODERNIZACJA KWATER MODERNIZACJA KWATER Przedmiar Robót Data: 2015-03-19 Budowa: 60-692 POZNAŃ; UL. FRANCISZKA FIRLIKA 11 a-d Obiekt: BUDYNEK INTERNATU Zamawiający: WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy do wyceny. Remont posadzek w korytarzu budynku nr 2 i w budynku nr 3

Kosztorys ofertowy do wyceny. Remont posadzek w korytarzu budynku nr 2 i w budynku nr 3 Kosztorys ofertowy do wyceny Remont posadzek w korytarzu budynku nr 2 i w budynku nr 3 Lokalizacja: 19-500 Gołdap ul. Jaćwieska 14 Inwestor: Powiat Gołdapski ul. Krótka1 19-500 Gołdap Zespół Szkół Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Likwidacja awarii w pomieszczeniach natrysków na IV oraz IIIp., usunięcie zawilgocenia sufitów w obrębie pomieszczeń.

Przedmiar robót. Likwidacja awarii w pomieszczeniach natrysków na IV oraz IIIp., usunięcie zawilgocenia sufitów w obrębie pomieszczeń. Przedmiar robót zawilgocenia sufitów w obrębie pomieszczeń. Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlano - instalacyjne Lokalizacja: Kraków os.teatralne 4a Nazwa i kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy (nakładczy)

Kosztorys ślepy (nakładczy) Kosztorys ślepy (nakładczy) Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokrzatałcących nr 5 Jednostka opracowująca kosztorys: Zespół Szkół Ogólnokrzatałcących nr 5 ul.sikornik 5 44-100 Gliwice Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwa i adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu ul. Kopernika 28 Data opracowania przedmiaru robót: 2017-05-30 Data opracowania: 2017-05-30 strona nr:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont sanitariatu, kuchni, oraz wymiana opraw elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przy ulicy Kamienickiej 11 w Bielsku-Białej

Przedmiar. Remont sanitariatu, kuchni, oraz wymiana opraw elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przy ulicy Kamienickiej 11 w Bielsku-Białej Przedmiar Remont sanitariatu, kuchni, oraz wymiana opraw elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przy ulicy Kamienickiej 11 w Bielsku-Białej Data: 2008-04-21 Budowa: Remont sanitariatu, kuchni,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI Kosztorys ofertowy Data: 2011-04-11 Budowa: ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. PEOWIAKÓW 14

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1 Element 1.1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią. SP-41 harcówka Zuzia10 (C) Datacomp (lic.

Przedmiar robót. 1 Element 1.1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią. SP-41 harcówka Zuzia10 (C) Datacomp (lic. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Element 1.1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią Robotnicy r-g 0,057 0,05700 Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 0,35700 1.2 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności Malowanie korytarzy i klatki schodowej 1 Wejście do budynku 1 d.1 KNR 4-01 1204-08 2 NNRNKB 202 d.1 1134-01 3 NNRNKB 202 d.1 1134-02 4 KNR 2-02 d.1 1505-10 5 KNR-W 4-01 d.1 1216-01 6 d.2 1,4*2,62

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4540000-4 Tynkowanie 4543000-7 Kładzenie płytek 454400-8 Roboty malarskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont łazienki dla dzieci

Przedmiar robót. Remont łazienki dla dzieci Przedmiar robót Remont łazienki dla dzieci Data: 2016-04-06 Budowa: Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt: Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys "ślepy" Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys "ślepy" Obiekt Budowa Trzebiatów ul. Zagórska 21, Budynek nr 21 Inwestor Kompleks Wojskowy 2111 w m. Trzebiatów Koszalin luty 2019r.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR Dolnośląski Odział Doskonalenia Nauczycieli 53-025 Wrocław ul.skarbowców 8a KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pokoi na potrzeby biurowe ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.skarbowców

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Bez wartości

Kosztorys Bez wartości Kosztorys Bez wartości Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Bytów 77-100 ul. Lęborska Inwestor Szpital Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o. Sporządził A. Kordyjasz Bytów 20 kwiecień 2018 r. Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót

Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót BRANŻA BUDOWLANA - PRZEBUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO WRAZ Z WĘZŁEM SANITARNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘKORAJU GM. MOSZCZENICA - SANITARIATY Budowa: 97-310 Moszczenica

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Montaż instalacji doprowadzającą ciepłą wodę, oraz remont sanitariatów

Przedmiar robót. Montaż instalacji doprowadzającą ciepłą wodę, oraz remont sanitariatów Przedmiar robót Data: 2015-08-05 Budowa: Zadanie Dzielnicy VI Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 153/Roboty remontowe instalacji sanitarnych, malowanie ścian Lokalizacja: Ul. Na błonie 15d, 30-147

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczenia pryszniców - pion B - prysznice dla pań

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczenia pryszniców - pion B - prysznice dla pań Kosztorys ślepy Remont pomieszczenia pryszniców - pion B - prysznice dla pań Lokalizacja: Ośrodek Szpulki": Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej ul. Małe Żywczańskie 9b, 34-500 Zakopane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar MODERNIZACJA HYDROFORNI

Przedmiar MODERNIZACJA HYDROFORNI Przedmiar MODERNIZACJA HYDROFORNI Data: 2016-08-27 Budowa: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. L.PERZYNY w KALISZU 62-800 KALISZ, ul. POZNAŃSKA 79 Obiekt: HYDROFORNIA DLA BUDYNKU SZPITALA Zamawiający: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. listopad 2015

Przedmiar robót. listopad 2015 Przedmiar robót Obiekt Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych balkonowych wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45420000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont sanitariatu

Przedmiar robót. Remont sanitariatu Przedmiar robót Lokalizacja: Przedszkole nr 57 przy ul. Smolki 9 w Krakowie. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9 31-450 Kraków strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Biblioteka Publiczna w Łęgu Tarnowskim. Data: Zamawiający: Urząd Miejski w Żabnie. Sprawdzający:

Kosztorys. Biblioteka Publiczna w Łęgu Tarnowskim. Data: Zamawiający: Urząd Miejski w Żabnie. Sprawdzający: Kosztorys Biblioteka Publiczna w Łęgu Tarnowskim Data: 2006-05-29 Zamawiający: Urząd Miejski w Żabnie Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... 1 Biblioteka Publiczna w Łęgu Tarnowskim Kosztorys Opis

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Chrzanowie Chrzanów, ul.topolowa 16

Szpital Powiatowy w Chrzanowie Chrzanów, ul.topolowa 16 Szpital Powiatowy w Chrzanowie 32-500 Chrzanów, ul.topolowa 16 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja węzłow sanitarnych w Oddziale Rehabilitacji Ogólnej ADRES INWESTYCJI : p.ii INWESTOR : Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie, ul. Sucharskiego 38 Remont sanitariatów - Roboty budowlane ZEO w Krakowie

Przedmiar Robót. Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie, ul. Sucharskiego 38 Remont sanitariatów - Roboty budowlane ZEO w Krakowie Przedmiar Robót. Budowa: Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie, ul. Sucharskiego 38 Obiekt lub rodzaj robót: Remont sanitariatów - Roboty budowlane Inwestor: ZEO w Krakowie strona nr: 2 Przedmiar robót Remont

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. SP-4-Remont pomieszczeń dla PSOUU w Myślenicach

Kosztorys inwestorski. SP-4-Remont pomieszczeń dla PSOUU w Myślenicach Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe Inwestor: Urząd Miasta i Gminy,Rynek13, 32-400 Myślenice Jednostka opracowująca kosztorys: Jan Gorączko,ul.Sienkiewicza 30a,32-400 Myślenice,tel.601547036

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT 23,00%

Kosztorys. 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT 23,00% Kosztorys Remont sanitariatów wymiana urządzeń sanitarnych,malowanie, wymiana posadzek korytarzy i inne prace remontowe w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie Budowa: Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY MUROWE 1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Wymiana stolarki okiennej

Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Wymiana stolarki okiennej Kosztorys ślepy - Załącznik nr. 12 Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej nr. 2 w Sosnowcu ul. Jagielońska 2 41-200 Sosnowiec Jednostka opracowująca kosztorys: Adam Szafirski Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe instalacji wodnej w budynku. Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Obiekt: ul. Kamienna 13

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4540000-4 Tynkowanie 4543000-7 Kładzenie płytek 454400-8 Roboty malarskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c DATA OPRACOWANIA : 27.2.214 Ogółem wartość kosztorysowa robót :. zł WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Nr: 04/05/2012

Kosztorys inwestorski Nr: 04/05/2012 Inwestor: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2 14-500 Braniewo Braniewo 2012-06-29 Kosztorys inwestorski Nr: 04/05/2012 Nazwa budowy: Budynek główny ZSB w Braniewie Adres budowy: ul. Wiejska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont lokalu przy ul. Grzegórzeckiej 45-47

Przedmiar robót. Remont lokalu przy ul. Grzegórzeckiej 45-47 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Lokal ZHR Lokalizacja: ul. Grzegórzecka 45-47 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Data opracowania: 2015-09-30 N strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Element

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniu nr 62 i WC na piętrze w budynku "B" Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Data: 2015-02-20 Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Prace ogólnobudowlane związane z remontem pomieszczeń biurowych Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski zlokalizowanych we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 23, 29-00 Włoszczowa.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający:

Kosztorys ślepy. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający: Kosztorys ślepy Remont wybranych pomieszczeń, montażu pokrycia dachowego z ociepleniem wymianą instalacji odgromowej, wymianą opierzeń, rynien, rur spustowych oraz remont kominów w SOSW w Żukowie dz.nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Data: 2007-07-31 Budowa: BUDYNEK SOCJALNY NR 1 Obiekt: Dz nr 1167, ul.fr.kaima 32-700 Bochnia Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI-ślepy

KOSZTORYS INWESTORSKI-ślepy KOSZTORYS INWESTORSKI-ślepy NAZWA INWESTYCJI : REMONT GABINETU ZABIEGOWEGO ADRES INWESTYCJI : ODDZIAŁ ORTOPEDII- BUD. NR1 INWESTOR : 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP Z.O.Z. ADRES INWESTORA : 78-600

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy - szczegółowy. PRZEBUDOWA ŚCIAN DZIAŁOWYCH i POSADZEK PIWNIC USUNIĘCIE SZKÓD w PIWNICACH

Kosztorys ofertowy - szczegółowy. PRZEBUDOWA ŚCIAN DZIAŁOWYCH i POSADZEK PIWNIC USUNIĘCIE SZKÓD w PIWNICACH Kosztorys ofertowy - szczegółowy Data: 2014-06-06 Budowa: ul. Peowiaków 42, 22-400 Zamość Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót strona nr: 1 Kosztorys 1 ROBOTY MALARSKIE 1 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie Robotnicy r-g 0,152 0,15200 Farba emulsyjna akrylowa

Bardziej szczegółowo

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6 Szczgółowy kosztorys ofertowy Data: 2016-08-10 Budowa: Remont klatek - szt. 2 Obiekt: Akademicka 6 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Sp. z o.o. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Przedmiar robót REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Lokalizacja: KRAKÓW oś. Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KRAKÓW oś. Jednostka opracowująca kosztorys: Mirosława Szumiec Usługi Remontowo Budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ WYMIANA INSTALACJI WODY WYMIANA POZIOMU INSTALACJI WODY w PIWNICACH

Kosztorys ofertowy. WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ WYMIANA INSTALACJI WODY WYMIANA POZIOMU INSTALACJI WODY w PIWNICACH Kosztorys ofertowy WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ WYMIANA INSTALACJI WODY WYMIANA POZIOMU INSTALACJI WODY w PIWNICACH Data: 2011-06-10 Budowa: ul. PEOWIAKÓW 8, 22-400 ZAMOŚĆ Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY

Bardziej szczegółowo

Liceum Ekonomiczne-sanitariaty Zuzia (C) DataComp (lic. 260) strona nr: 1

Liceum Ekonomiczne-sanitariaty Zuzia (C) DataComp (lic. 260) strona nr: 1 strona nr: 1 1 ELEMENT -WC-IV pietro 1.1 KNR 202/1118/1 układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 ~22,599 1.2 KNR 202/1118/8 układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła m2 22,599 1.3 KNR 401/811/7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1. Data opracowania:

Przedmiar robót. Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1. Data opracowania: Przedmiar robót budynku głównego ( Jadalnia pom. 142 i Korytarz nr. 147 ) Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. ul. Nowaczyńskiego 1 Data opracowania: 2012-11-02 strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedmiar robót Budowa: Przedszkole Samorządowe nr 151 Kraków, os. Niepodległości 4. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje snitarne /remont santariatu/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont łazienek dla niepełnosprawnych. Budowa: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 ul.

Przedmiar robót. Remont łazienek dla niepełnosprawnych. Budowa: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 ul. Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 ul. Stojałowskiego N P J N I W strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Element Łazienka nr 1 - parter 2 Element Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016 Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016 Data: 2016-09-21 Budowa: Naprawa tarasu Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor: Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera, Dobczyce, ul. Szkolna 20 a. Data opracowania:

Przedmiar robót. Inwestor: Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera, Dobczyce, ul. Szkolna 20 a. Data opracowania: Przedmiar robót sanitarne ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych Inwestor: Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera, 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20 a Data opracowania: 2018-03-16 J strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Raszewy - przystosowanie... Zuzia (C) DataComp (lic. 5554) strona nr: 1. Przedmiar

Raszewy - przystosowanie... Zuzia (C) DataComp (lic. 5554) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty remontowe 1.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły 3,05*3,05 = 9,3025 1,60*3,05 = 4,88 3,10*3,05 = 9,455 1,00*3,05*4 =

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Inwestor. Data opracowania : wrzesień 2017

Przedmiar Robót. Inwestor. Data opracowania : wrzesień 2017 Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45215140-0

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2. 1 szt. 1.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2. 1 szt. 1. NAZWA INWESTYCJI : Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez modernizację wnętrza świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże, gm. Regimin NAZWA OBIEKTU : Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarluty Duże

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak Przedmiar robót Budowa: Remont mieszkania Nazwa obiektu lub robót: Remont lokalu nr 3 Lokalizacja: Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Jednostka opracowująca: Witold

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa łazienek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym - roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa łazienek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym - roboty budowlane Data opracowania: 2017-05-19 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa łazienek w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym - roboty budowlane Adres inwestycji: Zamawiającyr:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Kosztorys. Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn. podstawy nakładów wyliczenie ilości robót strona nr: 1 Kosztorys 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 401/818/5 Zerwanie okładziny sciennej z tworzyw sztucznych 69,226 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,18 0,18000 2 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem. Rozebranie posadzek. 60,13 m2 60,130 RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy

Przedmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem. Rozebranie posadzek. 60,13 m2 60,130 RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 1 KNR-W 4-01 0819-05 2 KNR-W 2-02 1104-02 3 KNR-W 2-02 1105-03 4 KNNR 2 1206-01 5 KNR-W 2-02 1124-01 6 KNR-W 4-01 1204-08 7 KNR-W 4-01 1204-08 8 9 KNR-W 4-01 1204-01 10 KNR-W 4-01 1204-02 11 KNR-W 2-02

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy różnicowy

Kosztorys ofertowy różnicowy B I U R O P R O J E K T O W E J A N D W O R Z Y C K I ul. Wyspiańskiego 21/8, 22-600 Tomaszów Lubelski tel. 0-503-052-668, e-mail: janekdworzycki@interia.pl www.projekty-dworzycki.pl NIP 921-163-45-68

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Kosztorys ślepy NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmiana sposobu uŝytkowania II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowej - ROBOTY MONTAśOWE WOD-KAN ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.sieradzka 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34

Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34 Kosztorys ofertowy Wymiana stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - Bazyliańska 34 Data: 2009-04-27 Budowa: Wymiana stolarki okiennej z PCV Obiekt: Zamo ul Bazyliańska 34 Zamawiający: Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pomieszczeń internatu w budynku Z.S. im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej

Przedmiar robót. Remont pomieszczeń internatu w budynku Z.S. im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej Przedmiar robót Remont pomieszczeń internatu w budynku Z.S. im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - zadanie: Remont pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gałdowie.

Przedmiar robót - zadanie: Remont pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gałdowie. Przedmiar robót - zadanie: Remont pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gałdowie.. Roboty remontowe sanitariatów świetlicy. 5 Odbicie tynków zaprawy cementowej, wewnętrznych(na

Bardziej szczegółowo

POZYCJE KOSZTORYSU. m2 53,3. m2 43,15. m2 207,46. m2 26,91. m2 108,57. m3 0,27*0,15*2,0+0,1*0,15*2+0,4*0,2*2,0 = 0,27. m3 1,1*2,0*0,25 = 0,55

POZYCJE KOSZTORYSU. m2 53,3. m2 43,15. m2 207,46. m2 26,91. m2 108,57. m3 0,27*0,15*2,0+0,1*0,15*2+0,4*0,2*2,0 = 0,27. m3 1,1*2,0*0,25 = 0,55 POZYCJE KOSZTORYSU Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jednostkowa Wartość PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ IIIp - ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ - LIKWIDACJA BARIER, MONTAŻ WYKŁADZIN ANTYPOŚLIZGOWYCH,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót + kosztorys nakładczy. Wymiana stolarki okiennej w IV L.O. w Lesznie

Przedmiar robót + kosztorys nakładczy. Wymiana stolarki okiennej w IV L.O. w Lesznie Przedmiar robót + kosztorys nakładczy Wymiana stolarki okiennej w IV L.O. w Lesznie Budowa: IV L.O. w Lesznie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowo-budowlane Lokalizacja: Leszno, ul. Kurpińskiego 2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa 12-100 Szczytno ul. Mickiewicza 7 Inwestor Zespół Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Data: Budowa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ PRALNI W OŚRODKU REHABILITACYJNO-LECZNICZYM W RAFAŁOWCE

Kosztorys nakładczy. Data: Budowa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ PRALNI W OŚRODKU REHABILITACYJNO-LECZNICZYM W RAFAŁOWCE Kosztorys nakładczy Pralnia - Roboty wewnętrzne + schody zewnętrzne Data: 2019-03-29 Budowa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ PRALNI W OŚRODKU REHABILITACYJNO-LECZNICZYM W RAFAŁOWCE Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo