14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH"

Transkrypt

1 14. PARAMETRY PRZEKŁADNKÓW PRĄDOWYCH Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów indukcyjnych przekładników prądowych stosowanych w układach elektroenergetycznych, oraz zapoznanie się z warunkami badania tych aparatów. W zakres ćwiczenia wchodzi wykonanie wybranych badań zgodnie z zaleceniami normy [14.1] nformacje wstępne Wiadomości podstawowe Przekładniki prądowe stosowane obecnie w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych dzieli się na [14.2]: a) przekładniki indukcyjne, które należą do konstrukcji tradycyjnych, b) przekładniki sensorowe, które są rozwiązaniami opracowanymi i wdrożonymi w ostatnich latach; konstrukcje przekładników sensorowych są aktualnie wciąż rozwijane i udoskonalane. Przedmiotem badań w ćwiczeniu są przekładniki indukcyjne, czyli transformatory prądowe. Zadaniem przekładników prądowych jest: a) przetwarzanie prądów pierwotnych, zwykle o znacznych wartościach, na prądy wtórne o wartościach znormalizowanych, możliwych do zmierzenia powszechnie stosowanymi przyrządami pomiarowymi, b) galwaniczna separacja obwodów pomiarowych i obwodów automatyki elektroenergetycznej od obwodów pierwotnych układu elektroenergetycznego, c) dostarczenie określonych sygnałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej, uzyskiwanych przez odpowiednie sumowanie prądów wtórnych przekładników, bądź wykorzystanie tych prądów do tworzenia funkcji logicznych Podstawowe dane znamionowe i wielkości charakteryzujące przekładniki prądowe Podstawową konstrukcją przekładnika prądowego indukcyjnego jest przekładnik jednoprzekładniowy, czyli wyposażony w jedno uzwojenie pierwotne i jedno uzwojenie wtórne (rys. 14.1). Zgodnie z normą [14.1] zaciski uzwojenia pierwotnego (strony pierwotnej) oznaczane są symbolami i, natomiast zaciski uzwojenia wtórnego (strony wtórnej) i. Do chwili obecnej powszechnie stosowane są jednak jeszcze oznaczenia starsze, tj.: K, L dla zacisków strony pierwotnej oraz k, l

2 dla zacisków strony wtórnej. stnieje znormalizowany szereg wartości znamionowych prądów strony pierwotnej pn [14.1]: 10 12, A i ich dziesiętne wielokrotności i części, przy czym wartości podkreślone są wartościami zalecanymi. Znormalizowane wartości znamionowych prądów wtórnych sn, to: 1, 2 i 5 A, przy czym wartością zalecaną jest 5 A. Rys Schemat przekładnika prądowego wraz z oznaczeniami zacisków strony pierwotnej (, ) i wtórnej (, ). Znamionowa przekładnia przekładnika K n, to iloraz prądów znamionowych: pierwotnego pn i wtórnego sn : pn K n =. (14.1) sn Rzeczywista przekładnia przekładnika, to stosunek rzeczywistego prądu pierwotnego do rzeczywistego prądu wtórnego. Znamionowa moc przekładnika, to sumaryczna moc pozorna przyrządów pomiarowych włączonych do obwodu wtórnego przekładnika. Znormalizowane wartości mocy znamionowych to: 2, i 30 VA [14.1], choć w zależności od potrzeby są produkowane przekładniki na większe wartości mocy znamionowych, do 90 VA. Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny th, to wartość skuteczna prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać przez jedną sekundę bez uszkodzenia. Możliwe jest również określenie prądu th dla innych czasów próby: 0,5s, 2s i 3s. Znamionowy prąd dynamiczny dyn, to wartość szczytowa prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać bez uszkodzenia elektrycznego bądź mechanicznego w wyniku działania sił elektromagnetycznych.

3 Błąd prądowy (błąd przekładni, błąd modułu) przekładnika %, to błąd wprowadzany przez przekładnik do pomiaru prądu, wynikający z tego, że przekładnia rzeczywista nie jest równa przekładni znamionowej; błąd ten wyrażony w procentach, to różnica pomiędzy rzeczywistą wartością skuteczną prądu wtórnego s pomnożoną przez przekładnię znamionową przekładnika K n, a rzeczywistą wartością skuteczną prądu pierwotnego p, odniesiona do p : K n s p % = 100%. (14.2) Błąd kątowy to kąt fazowy pomiędzy wektorami prądów pierwotnego i wtórnego, jeżeli zwroty tych wektorów są tak dobrane, że w idealnym przekładniku jest on równy zeru. Błąd całkowity ε c to wartość skuteczna prądu w stanie ustalonym, będącego różnicą pomiędzy chwilowymi wartościami prądu pierwotnego i p, a chwilowymi wartościami rzeczywistego prądu wtórnego i s pomnożonymi przez znamionową przekładnię przekładnika K n, przy oznaczeniu kierunku przepływu prądów pierwotnego i wtórnego, zgodnymi z przyjętą zasadą oznaczania zacisków. Błąd całkowity jest wyrażany w procentach wartości skutecznej prądu pierwotnego, zgodnie z zależnością: p T 2 ε c = ( K nis i p ) dt, (14.3) T 0 p gdzie: T czas trwania jednego okresu Przekładniki prądowe do pomiarów i do zabezpieczeń. Przekładniki prądowe stosowane w elektroenergetyce dzieli się na: a) przekładniki do pomiarów, które służą do zasilania przyrządów pomiarowych, takich jak np. amperomierze, cewki prądowe watomierzy i liczników energii elektrycznej, b) przekładniki do zabezpieczeń, których zadaniem jest zasilanie obwodów automatyki zabezpieczeniowej w stacjach elektroenergetycznych. Rozróżnienie tych dwóch rodzajów przekładników wynika z ich odmiennych właściwości i funkcji w dwóch stanach pracy układu elektroenergetycznego: w stanie roboczym, w stanie zakłóceniowym, przede wszystkim podczas zwarć.

4 Przez obwód pierwotny przekładnika pracującego w określonym miejscu układu elektroenergetycznego płyną nie tylko prądy obciążenia roboczego, lecz sporadycznie pojawiają się również prądy zwarciowe. Jeśli w obwodzie wtórnym przekładnika włączone są przyrządy pomiarowe, to ich zadaniem jest pomiar prądu, mocy czy energii w stanach roboczych, do czego dobrane są odpowiednio zakresy pomiarowe przyrządów. Przepływający w bardzo krótkim czasie prąd zwarciowy nie musi być dokładnie zmierzony przez te przyrządy, a wręcz przeciwnie: dokładny pomiar prądu zwarciowego, wielokrotnie przekraczającego obciążenia robocze, a tym samym zakresy pomiarowe przyrządów, może spowodować zniszczenie mierników. Dlatego od przekładników prądowych do pomiarów wymaga się dużej dokładności transformacji prądu pierwotnego w zakresie, odpowiadającym roboczym stanom obciążenia. Błąd transformacji w stanach zakłóceniowych, głównie podczas zwarć, może być natomiast bardzo duży. Przekładniki te powinny posiadać liniową charakterystykę magnesowania w zakresie obciążeń roboczych, natomiast poza tym zakresem powinno następować możliwie szybkie nasycenie rdzenia (rys. 14.2a). Od przekładników prądowych do zabezpieczeń wymaga się z kolei określonej dokładności transformacji w stanach zakłóceniowych, gdy prąd pierwotny może wielokrotnie przekraczać prąd znamionowy przekładnika, natomiast błąd pomiaru w stanach obciążenia roboczego nie ma w tym przypadku istotnego znaczenia. Dlatego krzywa magnesowania przekładników do zabezpieczeń powinna być liniowa w zakresie wielokrotnie przekraczającym zakres obciążeń roboczych (rys. 14.2b). a) b) B ( s ) ε c >= 10% B n ( sn ) zakres obciążeń roboczych B ( s ) ε c <= od klasy przekładnika zakres obciążeń roboczych B n ( sn ) znamionowy graniczny prąd pirewotny H n ( pn ) PL H ( p ) H n ( pn ) H ( p ) Rys Porównanie krzywych magnesowania i zakresów pracy przekładnika do pomiarów (a) i przekładnika do zabezpieczeń (b); H, B natężenie pola magnetycznego i indukcja magnetyczna w rdzeniu przekładnika, p, s prąd pierwotny i wtórny przekładnika, PL znamionowy prąd pierwotny bezpieczny przyrządu, ε c błąd całkowity, indeks n oznacza wielkość znamionową.

5 Opisane cechy obydwu rodzajów przekładników charakteryzują określone parametry [14.1]. Przekładnik do pomiarów charakteryzowany jest przez: znamionowy prąd pierwotny bezpieczny przyrządu PL jest to wartość skuteczna minimalnego prądu pierwotnego p, przy którym błąd całkowity ε c (14.3) przekładnika prądowego do pomiarów jest równy lub większy niż 10% przy obciążeniu znamionowym (rys. 14.2). współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS jest to stosunek znamionowego prądu pierwotnego bezpiecznego przyrządu PL do znamionowego prądu pierwotnego pn : PL FS =, (14.4) wtórna graniczna siła elektromotoryczna U sgr to iloczyn współczynnika bezpieczeństwa przyrządu FS, znamionowego prądu wtórnego sn oraz sumy wektorowej obciążenia znamionowego Z n i impedancji uzwojenia wtórnego Z s : sgr sn pn U = FS Z + Z. (14.5) n s Znamionowe współczynniki bezpieczeństwa przyrządów FS przekładników do pomiarów mają zwykle wartości od 3 do 5. Przykładowo jeśli FS = 3 to znaczy, że błąd całkowity przekładnika ε c przy prądzie pierwotnym p = 3 pn = PL nie jest mniejszy niż 10%. Przekładniki do pomiarów są tym lepsze, im mają niższą wartość współczynnika FS. Dalszy wzrost prądu pierwotnego powyżej wartości PL powoduje już jedynie nieznaczny przyrost prądu wtórnego s. Znormalizowane klasy przekładników prądowych do pomiarów wynoszą: 0,1-0,2-0, Przekładnik do zabezpieczeń jest charakteryzowany przez: znamionowy graniczny prąd pierwotny pngr jest to wartość skuteczna prądu pierwotnego, do której przekładnik spełnia wymagania w zakresie błędu całkowitego, tzn. błąd całkowity ε c (14.3) jest mniejszy lub równy od klasy przekładnika, współczynnik graniczny dokładności n gr jest to stosunek znamionowego granicznego prądu pierwotnego pngr do znamionowego prądu pierwotnego pn przekładnika: pngr n gr =, (14.6) pn

6 wtórna graniczna siła elektromotoryczna U sgr jest zdefiniowana analogicznie jak dla przekładników do pomiarów z ta różnicą, że współczynnik bezpieczeństwa przyrządu w zależności (14.5) jest zastąpiony przez współczynnik graniczny dokładności n gr : U = n Z + Z. (14.7) sgr gr sn n s Przekładniki prądowe do zabezpieczeń posiadają zwykle jedną z dwóch klas: 5P albo 10P. Znormalizowane wartości współczynników granicznych dokładności n gr wynoszą: Przykładowo, jeśli n gr = 20 przy klasie 5P (oznaczenie 50) to znaczy, że przy prądzie pierwotnym p = 20 pn błąd całkowity przekładnika ε c nie przekracza jeszcze 5% Niezbędne przygotowanie studenta Studentów przystępujących do ćwiczenia obowiązuje znajomość materiału teoretycznego dotyczącego przekładników prądowych elektroenergetycznych zawartego w rozdziale 8 pozycji [14.2] Opis stanowiska laboratoryjnego Stanowisko laboratoryjne jest wyposażone w zestaw przekładników prądowych badanych i wzorcowych, transformator prądowy oraz zestaw przyrządów pomiarowych umożliwiających przeprowadzenie ćwiczenia. Przekładnik wzorcowy posiada klasę o co najmniej dwa rzędy wyższą od badanego przekładnika energetycznego. Poszczególne układy pomiarowe przekładników są zestawiane na bieżąco w trakcie wykonywania badań Program ćwiczenia Dla wskazanych przez prowadzącego przekładników prądowych należy wykonać wymienione niżej badania pokrywające się w znacznej mierze z badaniami wyrobu określonymi w normie [14.1] Odczytanie danych z tabliczki znamionowej przekładnika. Tabliczka znamionowa przekładnika prądowego powinna zawierać co najmniej oznaczenia zawarte w tabeli 14.1.

7 Sprawdzenie oznaczeń zacisków. Oznaczenia zacisków przekładnika prądowego powinny odpowiadać oznaczeniom podanym na rys. 14.3, dla przekładników o różnej konstrukcji. Przekładniki starsze mogą posiadać stosowane do niedawna oznaczenia K (), L () oraz k (),l () odpowiednio dla uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Zaciski powinny być oznaczone wyraźnie i trwale na ich powierzchni lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Tab Wymagane oznaczenia na tabliczce znamionowej przekładnika prądowego [14.1] Lp. Elementy oznaczenia 1 Nazwa wytwórcy lub inny znak, za pomocą którego przekładnik może być łatwo zidentyfikowany 2 Numer seryjny lub oznaczenie typu (najlepiej obydwa oznakowania) 3 Znamionowe prądy pierwotny i wtórny w postaci: K n = pn / sn A (np. K n =100/5 A) 4 Częstotliwość znamionowa (np. 50 Hz) 5 Moc znamionowa i odpowiadająca jej klasa dokładności oraz inne informacje podane w następujący sposób: a) dla przekładników do pomiarów: moc znamionowa, klasa dokładności i współczynnik bezpieczeństwa przyrządów, np.:15va klasa 0,5 FS5 b) dla przekładników do zabezpieczeń: moc znamionowa, klasa dokładności i współczynnik graniczny dokładności, np.: 30 VA klasa 5P 10 6 Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia (najwyższe napięcie robocze, wartość skuteczna) np. 3,6 kv lub 12 kv 7 Znamionowy poziom izolacji (znamionowe napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej, wartość skuteczna / znamionowe napięcie probiercze udarowe piorunowe, wartość szczytowa) np.: 6/- kv (kreska oznacza brak poziomu), lub 28/75 kv *) 8 Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny ( th ) i znamionowy prąd dynamiczny ( dyn ), jeżeli jest inny niż 2,5-krotny prąd th, np.: 13 ka lub 13/40 ka 9 Klasa izolacji, jeżeli jest inna niż klasa A 10 W przekładnikach o więcej niż jednym uzwojeniu wtórnym, przeznaczenie każdego uzwojenia i odpowiadające mu zaciski *) Uwaga: oznaczenia podane w p. 6 i 7 mogą być połączone w jedno, np.: 1,2/6/- kv lub 12/28/75 kv Sprawdzenia prawidłowości oznaczeń zacisków należy dokonać w jednym z dwóch układów pomiarowych przedstawionych na rys W układzie z rys. 14.4a należy użyć przekładnika wzorcowego PW, czyli przekładnika o klasie co najmniej 2 rzędy wyższej niż klasa przekładnika badanego PB. Przekładnik wzorcowy PW jest włączony szeregowo z przekładnikiem badanym PB w obwód transformatora wielkoprądowego TW, przy czym obydwa przekładniki mają jednakowe przekładnie znamionowe i tę samą wartość znamionowego prądu wtórnego. Oznaczenia zacisków są prawidłowe, jeżeli wskazanie amperomierza A2 jest bliskie zeru, podczas wymuszenia po stronie pierwotnej przekładników prądu bliskiego ich prądowi znamionowemu. Amperomierz A1, włączony w obwód przekładnika transformatorowego transformatora TW, służy do pomiaru prądu probierczego.

8 Drugi sposób nie wymaga użycia przekładnika wzorcowego, a przekładnik badany PB jest przyłączony do źródła prądu stałego w sposób przedstawiony na rys. 14.4b. Oznaczenie zacisków jest prawidłowe, jeśli w chwili włączenia łącznika Ł wskazówka miliwoltomierza wychyla się w prawo, natomiast otwarciu łącznika Ł towarzyszy wychylenie się wskazówki przyrządu w lewo. Wartość prądu probierczego należy dobrać, nastawiając rezystor R, tak, aby nie powodować zbytniego obciążenia źródła prądu stałego, ani nie przekroczyć zakresu pomiarowego miliwoltomierza mv. Jeżeli badany przekładnik nie ma oznaczonych zacisków, to zaciski jednej ze stron należy oznaczyć dowolnie, a zaciski drugiej strony oznaczyć zgodnie z wynikiem opisanych tu badań. a) b) S3 c) C1 C2 d) S 1 S S 1 S 1 2 Rys Oznaczenia zacisków przekładników prądowych [14.1]; a) przekładnik jednoprzekładniowy, b) przekładnik z zaczepem w uzwojeniu wtórnym, c) przekładnik z uzwojeniem pierwotnym o dwu sekcjach do łączenia szeregowo lub równolegle, d) przekładnik z dwoma uzwojeniami wtórnymi, każde na własnym rdzeniu (podano dwa alternatywne oznaczenia zacisków wtórnych) Próba izolacji uzwojenia pierwotnego napięciem o częstotliwości sieciowej. Próba ta polega na przyłożeniu napięcia probierczego o częstotliwości sieciowej pomiędzy zwarte zaciski uzwojenia pierwotnego a podstawę, zbiornik oleju (w przekładnikach o izolacji olejowej), rdzeń (jeśli może być uziemiony) i wszystkie zaciski uzwojenia wtórnego, które należy połączyć razem i uziemić (rys. 14.5a). Wyznaczoną wartością napięcia powinna być wartość skuteczna. Próbę izolacji uzwojenia pierwotnego przeprowadza się przy użyciu aparatu do prób napięciowych APN (rys. 14.5). Pomiar należy przeprowadzić w ten sposób, że napięcie probiercze jest zwiększane od odpowiednio małej wartości do wartości końcowej podanej w tabeli 14.2 tak szybko, jak to umożliwia jego pomiar. Pełne napięcie probiercze powinno być utrzymywane przez 60 s, a następnie szybko zmniejszone do odpowiednio małej wartości, zanim zostanie wyłączone. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeśli podczas próby nie wystąpiły przeskoki na izolacji badanego przekładnika oraz jeżeli nie stwierdzono ani przebicia izolacji, ani trwałych zmian właściwości izolacyjnych przekładnika.

9 a) L DŁ TW A1 N PW PB A2 b) Ł + PB R + mv - Rys Schematy układów probierczych do sprawdzania oznaczeń zacisków przekładników prądowych: a) w obwodzie prądu przemiennego przy użyciu przekładnika wzorcowego, b) w obwodzie prądu stałego; PB przekładnik badany, PW przekładnik wzorcowy, DŁ dławik do regulacji prądu probierczego, TW transformator wielkoprądowy, Ł łącznik. L N Ł ATr APN TP A1 a) b) PB PB Rys Schemat układu do prób izolacji uzwojeń przekładnika napięciem o częstotliwości sieciowej: a) uzwojenia pierwotnego, b) uzwojenia wtórnego; APN aparat do prób napięciowych, ATr autotransformator, TP transformator probierczy, Ł łącznik, PB przekładnik badany.

10 Jeśli uzwojenie pierwotne jest podzielone na dwie lub więcej sekcji (rys. 14.3c), to każda sekcja powinna wytrzymać w ciągu jednej minuty napięcie probiercze o wartości 3 kv, przyłożone pomiędzy badane uzwojenie a wszystkie inne uzwojenia, połączone razem z podstawą i uziemione. Tab Znamionowe poziomy izolacji uzwojeń pierwotnych przekładników prądowych [14.1] Najwyższe dopuszczalne napięcie U m. (wartość skuteczna) [kv] 0,72 1,2 3,6 7, , o częstotliwości sieciowej (wartość skuteczna) [kv] Znamionowe napięcie probiercze udarowe piorunowe (wartość skuteczna) [kv] Próba izolacji uzwojenia wtórnego napięciem o częstotliwości sieciowej. Próba ta jest przeprowadzana również przy użyciu aparatu do prób napięciowych APN (rys. 14.5), przy czym napięcie probiercze jest przyłożone pomiędzy zwarte zaciski uzwojenia wtórnego a zwarte, uziemione i połączone z podstawą zaciski uzwojenia pierwotnego (rys. 14.5b). zolacja uzwojenia wtórnego powinna wytrzymać w ciągu 60 s napięcie probiercze o wartości skutecznej 3 kv. Jeżeli przekładnik posiada więcej niż jedno uzwojenie wtórne lub sekcje, (rys. 14.3d), to każde uzwojenie lub sekcja powinny wytrzymać w ciągu jednej minuty napięcie probiercze o wartości skutecznej 3 kv, przyłożone pomiędzy badane uzwojenie a wszystkie inne uzwojenia, połączone razem z podstawą i uziemione Próba izolacji międzyzwojowej przekładników prądowych. Próba ta powinna być wykonana według jednego z opisanych niżej sposobów A lub B. Prowadzący ćwiczenie wskazuje sposób, według którego należy przeprowadzić próbę. Sposób A. Przy otwartym uzwojeniu wtórnym (lub przyłączonym do niego mierniku o dużej impedancji wewnętrznej służącego pomiaru wartości szczytowej napięcia) należy przez uzwojenie pierwotne przepuścić w ciągu 60 s prąd przemienny, praktycznie sinusoidalny, o częstotliwości między 40 Hz a 60 Hz, o wartości skutecznej równej znamionowemu prądowi pierwotnemu. Przepuszczony prąd

11 powinien być ograniczony, jeśli na zaciskach uzwojenia wtórnego uzyska się wartość szczytową (amplitudę) napięcia probierczego równą 4,5 kv przed osiągnięciem prądu znamionowego w uzwojeniu pierwotnym. Sposób B. Przy otwartym uzwojeniu pierwotnym należy do zacisków uzwojenia wtórnego doprowadzić w ciągu 60 s wymagane napięcie probiercze tak, aby wartość skuteczna prądu w uzwojeniu wtórnym nie przekroczyła wartości znamionowej prądu tego uzwojenia, lub aby wartość szczytowa (amplituda) tego napięcia nie przekroczyła 4,5 kv. Jeżeli przyłożone w ten sposób napięcie szczytowe uzwojenia wtórnego osiągnie przy znamionowym prądzie wtórnym wartość szczytową mniejszą niż 4,5 kv, to napięcie to uznaje się za napięcie probiercze. W przeciwnym razie napięcie probiercze jest równe 4,5 kv. Jeśli przekładnik posiada rozszerzony zakres prądowy, nastawiany prąd znamionowy dotyczy zakresu rozszerzonego. Należy wyjaśnić, że próba izolacji międzyzwojowej nie ma na celu odtworzenia warunków występujących przy otwarciu uzwojenia wtórnego, lecz wykazanie, że izolacja międzyzwojowa jest prawidłowa. Otwarcie uzwojenia wtórnego przekładnika podczas eksploatacji, szczególnie gdy uzwojenie to posiada dużą liczbę zwojów, stwarza zagrożenie zarówno dla izolacji przekładnika jak i dla obsługi. Tab Granice błędu prądowego przekładników do pomiarów [14.1] Klasa dokładności Procentowy błąd prądowy przy podanych poniżej procentowych wartościach prądu znamionowego (+ lub -) 5% 20% 50% 100% 120% 0,1 0,4 0,2-0,1 0,1 0,2 0,75 0,35-0,2 0,2 0,5 1,5 0,75-0,5 0,5 1 3,0 1,5-1,0 1, ,0-3, ,0-5, Sprawdzenie dokładności. W ramach sprawdzenia dokładności badanych przekładników należy wykonać: a) dla przekładnika do pomiarów: pomiar błędu prądowego %, sprawdzenie współczynnika bezpieczeństwa przyrządu FS, b) dla przekładnika do zabezpieczeń: pomiar błędu prądowego %, sprawdzenie błędu całkowitego ε c przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym pngr.

12 Pomiar błędu kątowego wymaga zastosowania złożonego układu pomiarowego, jest czasochłonny i trudny do wykonania podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Z tego powodu nie wchodzi on w zakres omawianego ćwiczenia. Pomiar błędu prądowego przekładników o najwyższych klasach dokładności (0,1 i 0,2) przeprowadza się przy użyciu specjalnego mostka zapewniającego wymaganą dokładność pomiarów. W omawianym ćwiczeniu ograniczono się do prostszego układu pomiarowego, którego schemat przedstawiono na rys. 14.6, a który służy do sprawdzania przekładników o niższych klasach dokładności, tj. 0,5 1,0 3,0 i 5,0. Klasa przekładnika wzorcowego PW (rys. 14.6) powinna być o co najmniej dwa rzędy wyższa niż klasa przekładnika badanego PB. Klasa użytych przyrządów pomiarowych nie powinna być niższa niż 0,5. Błąd prądowy % należy określić korzystając z zależności (14.2), przy czym prąd pierwotny p należy określić w oparciu o pomiar przekładnikiem wzorcowym. Podczas wyznaczania błędu prądowego obciążenie przekładnika badanego PB (rys. 14.6) powinno mieć współczynnik mocy 0,8 indukcyjny, z wyjątkiem obciążeń mniejszych niż 5 VA, dla których dopuszcza się wartość współczynnika mocy w zakresie od 0,8 indukcyjny do 1,0. W żadnym przypadku obciążenie przekładnika podczas próby nie powinno być mniejsze niż 1 VA. Obciążenie to (rys. 14.6) ustala się na podstawie wskazań woltomierza V s (napięcie U s w zależności 14.8) i amperomierza A s (prąd s ) zgodnie ze wzorem: S = U s s. (14.8) L DŁ TW A1 N PW PB A w V s As R Rys Schemat układu pomiarowego do sprawdzania błędu prądowego przekładników prądowych; R rezystor suwakowy o cos ϕ = 0,8; pozostałe oznaczenia jak na rys

13 Dla wskazanych przez prowadzącego przekładników prądowych do pomiarów o klasach 0,5 i 1 należy sprawdzić ich dokładność dla obciążeń podanych w tabeli 14.3, tj. przy 5%,20%, 100% i 120% obciążenia znamionowego, lecz nie mniej niż 1 VA. Przekładniki do pomiarów o klasach 3 i 5 powinny być badane przy 50% i 120% obciążenia znamionowego (tabela 14.3), lecz nie mniej niż 1 VA. Przekładniki mające rozszerzony zakres pomiarowy większy niż 120% powinny być sprawdzane przy prądzie rozszerzonego zakresu pomiarowego, zamiast przy 120% prądu znamionowego. Sprawdzenie współczynnika bezpieczeństwa przyrządu FS może być wykonywane z użyciem tzw. próby pośredniej (rys. 14.7). Przy otwartym uzwojeniu pierwotnym, uzwojenie wtórne zasilane jest napięciem praktycznie sinusoidalnym o częstotliwości znamionowej i o wartości skutecznej równej granicznej sile elektromotorycznej U sgr (14.5). W celu określenia U sgr z zależności (14.5) należy dokonać pomiaru rezystancji i reaktancji indukcyjnej uzwojenia wtórnego badanego przekładnika, wykorzystując przyrządy dostępne na stanowisku (mostek Thomsona i miernik indukcyjności). Rezystancję uzwojenia wtórnego, zmierzoną dla temperatury równej temperaturze otoczenia ϑ należy przeliczyć na temperaturę 75 C, korzystając z zależności [14.3]: α 0 234, R 75 = Rϑ =, (14.9) 1 234,5 + ϑ + ϑ α 0 gdzie: R 75, R ϑ rezystancja uzwojenia odpowiednio w temperaturze 75 C i w temperaturze otoczenia ϑ, α 0 temperaturowy współczynnik rezystancji, 1 1 α 0 = 234,5 C. W układzie z rys w uzwojeniu wtórnym płynie prąd wzbudzający exc wymuszony przez graniczną siłę elektromotoryczną U sgr. Prąd ten wyrażony jako wartość procentowa exc% znamionowego prądu wtórnego sn pomnożonego przez współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS: exc ε c ( PL) exc% = 100% 10%, (14.10) FS sn jest w przybliżeniu równy błędowi całkowitemu przekładnika ε c (PL) przy znamionowym prądzie pierwotnym bezpiecznym dla przyrządów PL, i zgodnie z zależnością (14.10) powinien przekraczać 10%.

14 L ATr R V PB N A Rys Schemat układu sprawdzania błędu całkowitego przekładników metodą pośrednią; układ służy w ćwiczeniu do sprawdzania współczynnika bezpieczeństwa przyrządu FS przekładników do pomiarów oraz znamionowego współczynnika granicznego dokładności n gr przekładników do zabezpieczeń; R rezystor suwakowy o ilorazie R/Z = 0,8; pozostałe oznaczenia jak na rys Dla wskazanych przez prowadzącego przekładników prądowych do zabezpieczeń należy dokonać pomiaru błędu prądowego % w układzie z rys oraz błędu całkowitego ε c przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym pngr w układzie z rys Błąd prądowy przekładników do zabezpieczeń określa się dla znamionowego prądu pierwotnego (tabela 14.4), podobnie jak dla przekładników do pomiarów. Pomiar błędu całkowitego ε c przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym pngr dokonywany jest w ćwiczeniu identycznie jak w przypadku sprawdzania współczynnika bezpieczeństwa przyrządu FS przekładników do pomiarów z tą różnicą, że wartość granicznej siły elektromotorycznej U sgr należy określić z zależności 14.7, a w miejsce współczynnika FS w zależności (14.10) wchodzi znamionowy współczynnik graniczny dokładności n gr. Wymuszony przez tę siłę elektromotoryczną prąd wzbudzający exc, wyrażony w procentach znamionowego prądu wtórnego sn pomnożonego przez znamionowy współczynnik graniczny dokładności n gr (14.6): exc ε c ( pngr ) exc% = 100%, (14.11) n nie powinien przekraczać granic błędu całkowitego podanych w tabeli Tab Granice błędu prądowego przekładników do zabezpieczeń [14.1] Klasa dokładności Błąd prądowy przy znamionowym prądzie pierwotnym (+ lub -) sn gr Błąd całkowity przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym (+ lub -) - % % 5P P 3 10

15 14.6. Opracowanie wyników badań Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia powinno zawierać: 1. Krótki opis celu i zakresu wykonanych badań. 2. Dane znamionowe badanych przekładników prądowych oraz przekładnika wzorcowego 3. Schematy układów pomiarowych wykorzystanych podczas realizacji ćwiczenia. 4. Tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów wykonanych w ramach prób opisanych w punkcie Porównanie wyników pomiarów z wymogami normy [14.1], zestawionymi w tabelach Wnioski wynikające z przeprowadzonych pomiarów Literatura [14.1] PN-EN Przekładniki. Przekładniki prądowe. PKN [14.2] Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa, [14.3] Kurdziel R.: Podstawy elektrotechniki, WNT, Warszawa, 1972.

Badanie przekładnika prądowego

Badanie przekładnika prądowego Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne nstrukcja do ćwiczenia Badanie przekładnika prądowego Autor: dr inż. Sergiusz Boron Gliwice, czerwiec 2009 -2- Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 1. Podstawy teoretyczne ĆWCENE NR 4 BADANE PREKŁADNKÓW PRĄDOWYCH Przekładnik prądowy jest to urządzenie elektryczne transformujące sinusoidalny prąd pierwotny na prąd wtórny o wartości dogodnej do zasilania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ nstrukcja laboratoryjna - 1 - LABORATORUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYK ZABEZPECZENOWEJ BADANE PRZEKŁADNKA PRĄDOWEGO TYPU ASK10 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania, danych znamionowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 223692 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223692 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399602 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 1

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki nstrukcja do zajęć laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Temat: Badanie przekładników prądowych konwencjonalnych przeznaczonych do zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO CEL ĆWICZENIA: poznanie zasady działania, budowy, właściwości i metod badania transformatora. PROGRAM ĆWICZENIA. Wiadomości ogólne.. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11 NSTRKCJA LABORATORM ELEKTROTECHNK BADANE TRANSFORMATORA Autor: Grzegorz Lenc, Strona / Badanie transformatora Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie parametrów schematu

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA...

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... Przekładniki prądowe typu ELA... przystosowane są do mocowania do konstrukcji. Mogą być stosowane do pomiarów w urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ Ćwiczenie 4 WYZNCZNE NDUKCYJNOŚC WŁSNEJ WZJEMNEJ Celem ćwiczenia jest poznanie pośrednich metod wyznaczania indukcyjności własnej i wzajemnej na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych obwodu. 4..

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA APARATURA ŁĄCZENIOWA Szybko Pewnie Kompleksowo Zgodność ze standardami zakładów energetycznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PACOWNA ELEKTYCZNA ELEKTONCZNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE TANSFOMATOA JEDNOFAZOWEGO rok szkolny klasa grupa data

Bardziej szczegółowo

Pomiar wysokich napięć

Pomiar wysokich napięć Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0-68 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Przedmiot: Pomiary Elektryczne Materiały dydaktyczne: Pomiar i regulacja prądu i napięcia zmiennego Zebrał i opracował: mgr inż. Marcin Jabłoński

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1) 1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Ćwiczenie nr Badanie obwodów jednofazowych RC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozkładem napięć prądów i mocy w obwodach złożonych z rezystorów cewek i

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą. Ćwiczenie nr 9 Pomiar rezystancji metodą porównawczą. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie różnych metod pomiaru rezystancji, a konkretnie zapoznanie się z metodą porównawczą. 2. Dane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17-...A Zastosowanie Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17- A służą do zasilania

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie E9 Badanie transformatora E9.1. Cel ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. W ćwiczeniu przykładając zmienne napięcie do uzwojenia pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171065 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 299277 (22) Data zgłoszenia: 11.06.1993 (51) IntCl6: G01R 35/02 (54)

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Schemat ten jest stosowany w schematach zastępczych sieci elektroenergetycznych, przy obliczeniach prądów zwarciowych.

Schemat ten jest stosowany w schematach zastępczych sieci elektroenergetycznych, przy obliczeniach prądów zwarciowych. Temat: Transformatory specjalne: transformator trójuzwojeniowy, autotransformator, przekładnik prądowy i napięciowy, transformator spawalniczy, transformatory bezpieczeństwa, transformatory sterowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroenergetyki 2

Podstawy Elektroenergetyki 2 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak ~ 1 ~ I. Właściwości elementów biernych A. Charakterystyki elementów biernych 1. Rezystor idealny (brak przesunięcia fazowego między napięciem a prądem) brak części

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C ĆWICZENIE 4EMC POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C Cel ćwiczenia Pomiar parametrów elementów R, L i C stosowanych w urządzeniach elektronicznych w obwodach prądu zmiennego.

Bardziej szczegółowo

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA LABORATORIUM APARATÓW I URZĄDZEŃ WYSOKONAPIĘCIOWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 3 Zagadnienie mocy w obwodzie RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Przypomnienie ostatniego wykładu Prąd i napięcie sinusoidalnie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Instytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24 Karta katalogowa ZASTOSOWANIE Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej typu IMZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów

Bardziej szczegółowo

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności

Bardziej szczegółowo

Pracownia Elektrotechniki

Pracownia Elektrotechniki BADANIE TRANSFORMATORA I. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z budową i działaniem transformatora w trybie stanu jałowego oraz stanu obciążenia (roboczego), wyznaczenie przekładni i sprawności transformatora.

Bardziej szczegółowo

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Metody mostkowe Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Rodzaje przewodników Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności cewek, pojemności i stratności kondensatorów stosuje się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Ćwiczenia tablicowe nr 1 Ćwiczenia tablicowe nr 1 Temat Pomiary mocy i energii Wymagane wiadomości teoretyczne 1. Pomiar mocy w sieciach 3 fazowych 3 przewodowych: przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym 2. Pomiar mocy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych.

Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych. Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych. Metrologia jest jednym z działów nauki zajmująca się problemami naukowo-technicznymi związanymi z pomiarami, niezależnie od rodzaju wielkości mierzonej i od dokładności

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH DO UKŁADÓW POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH

DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH DO UKŁADÓW POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH DO UKŁADÓW POMIAROWYCH I ZABEZPIECZENIOWYCH mgr inż. Katarzyna Strzałka Gołuszka F.P.I. ELDES Kraków mgr inż. Marcin Gołuszka EP Kraków S.A. 1. Wprowadzenie Przekładniki

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej Ćw. 3 Pomiar mocy czynnej w układzie jednofazowym Rzeszów 2016/2017 Imię i nazwisko Grupa Rok studiów Data wykonania Podpis

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH -CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Pomiary mocy i energii elektrycznej

Pomiary mocy i energii elektrycznej olitechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i ystemów omiarowych omiary mocy i energii elektrycznej Grupa Nr ćwicz. 1 1... kierownik... 3... 4... Data Ocena I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego 1 Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego A. Zasada pomiaru mocy za pomocą jednego i trzech watomierzy Moc czynna układu trójfazowego jest sumą mocy czynnej wszystkich jego faz. W zależności

Bardziej szczegółowo

Pomiary dużych prądów o f = 50Hz

Pomiary dużych prądów o f = 50Hz Pomiary dużych prądów o f = 50Hz 1. Wstęp Pomiary prądów przemiennych o częstotliwości 50 Hz i wartościach od kilkudziesięciu do kilku tysięcy amperów są możliwe za pomocą przetworników pomiarowych. W

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora POLITECHIKA ŚLĄSKA WYDIAŁ IŻYIERII ŚRODOWISKA I EERGETYKI ISTYTUT MASY I URĄDEŃ EERGETYCYCH LABORATORIUM ELEKTRYCE Badanie transformatora (E 3) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWIC 3. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Fizyka Kod przedmiotu: ISO73, INO73 Ćwiczenie Nr 7 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Bardziej szczegółowo

3. Przebieg ćwiczenia I. Porównanie wskazań woltomierza wzorcowego ze wskazaniami woltomierza badanego.

3. Przebieg ćwiczenia I. Porównanie wskazań woltomierza wzorcowego ze wskazaniami woltomierza badanego. Badanie woltomierza 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rożnymi układami nastawienia napięcia oraz metodami jego pomiaru za pomocą rożnych typów woltomierzy i nabranie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzężone magnetycznie.

Obwody sprzężone magnetycznie. POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIM ELEKTRYCZNE Obwody sprzężone magnetycznie. (E 5) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLEWICZ

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja

Bardziej szczegółowo

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami regulacji napięcia zmiennego, stosowanymi w tym celu układami elektrycznymi, oraz metodami

Bardziej szczegółowo

BADANIE TRANSFORMATORA I.

BADANIE TRANSFORMATORA I. BADANIE TRANSFORMATORA I. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z budową i działaniem transformatora w trybie stanu jałowego oraz stanu obciążenia (roboczego), wyznaczenie przekładni transformatora, jego sprawności

Bardziej szczegółowo

Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych

Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych mgr inż. Marcin Gołuszka EP Kraków S.A. mgr inż. Katarzyna Strzałka-Gołuszka F.P.. ELDES Kraków Dobór przekładników prądowych Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych 1.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Pracownia elektryczna MontaŜ Maszyn Instrukcja laboratoryjna Pomiar mocy w układach prądu przemiennego (dwa ćwiczenia) Opracował: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Pomiar indukcyjności.

Pomiar indukcyjności. Pomiar indukcyjności.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru indukcyjności, ich wadami i zaletami, wynikającymi z nich błędami pomiarowymi, oraz umiejętnością ich właściwego

Bardziej szczegółowo

4.8. Badania laboratoryjne

4.8. Badania laboratoryjne BOTOIUM EEKTOTECHNIKI I EEKTONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 p. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania ćwiczenia Podpis prowadzącego zajęcia 4. 5. Temat Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi

Temat ćwiczenia. Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elektrycznymi metodami pomiarowymi wykorzystywanymi

Bardziej szczegółowo

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala

Bardziej szczegółowo

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Laboratorium dydaktyczne z zakresu URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Informacje ogólne Sala 2.2 w budynku Zakładu Aparatów i Urządzeń Rozdzielczych 1. Zajęcia wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora

Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora Temat ćwiczenia: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora - - ` Symbol studiów (np. PK0): - data wykonania ćwiczenia godzina wykonania ćwiczenia Lp.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Budowa oraz eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych KOD: ES1C 710

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ Wstęp Układy elektryczne w postaci szeregowego połączenia RL, podczas zasilania z sieci napięcia przemiennego, pobierają moc czynną, bierną

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Miernik parametrów sieci - ND20. www.lumel.com.pl SPIS TREŚCI Charakterystyka ogólna przekładników...3 Seria LCTM z uzwojeniem pierwotnym (odpowiednik WSK 40)...5 Seria

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY BYDGOSZCZY YDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆICZENIE: E3 BADANIE ŁAŚCIOŚCI

Bardziej szczegółowo

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ZAWARTOŚĆ KATALOGU strona 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis...3 Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYRZĄDY POMIAROWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyrządy pomiarowe Ogólny podział: mierniki, rejestratory, detektory, charakterografy.

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Przekładniki Prądowe nn

Przekładniki Prądowe nn NOWOŚĆ 2015 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dane teleadresowe: 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 W razie jakichkolwiek pytań informacji udzieli: Marcin Mofina: 668 353 798, (34) 387 29 70 przekladniki@bezpol.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 5. Pomiary rezystancji, pojemności, indukcyjności, impedancji

ĆWICZENIE nr 5. Pomiary rezystancji, pojemności, indukcyjności, impedancji Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 5 Pomiary rezystancji, pojemności, indukcyjności, impedancji

Bardziej szczegółowo

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych dr inż. MARCIN HABRYCH Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska mgr inż. JAN LUBRYKA mgr inż. DARIUSZ MACIERZYŃSKI Kopex Electric Systems S.A. dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI POMIAROWE. Transforming. Supporting.

40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI POMIAROWE. Transforming. Supporting. 40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI POMIAROWE Transforming. Supporting. PRZEKŁADNIKI POMIAROWE ŚREDNICH NAPIĘĆ 1. Przekładniki prądowe wnętrzowe SPIS TREŚCI Informacja techniczna Przekładniki prądowe wsporcze

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie ĆWICZENIE Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów C. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest praktyczno-analityczna ocena wartości

Bardziej szczegółowo

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu 7 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A F I Z Y K I Ćw. 7. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu Wprowadzenie Obwód złożony z połączonych: kondensatora C cewki L i opornika R

Bardziej szczegółowo

Badanie ograniczników przepięć

Badanie ograniczników przepięć POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TWN LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr 1 Badanie ograniczników przepięć Grupa dziekańska... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa

Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa Wykład dla studentów II roku MSE Kraków, rok ak. 2006/2007 Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa Źródła wysokich napięć przemiennych Marcin Ibragimow Typy laboratoriów WN Źródła wysokich

Bardziej szczegółowo

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

2.Rezonans w obwodach elektrycznych 2.Rezonans w obwodach elektrycznych Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie podstawowych właściwości szeregowych i równoległych rezonansowych obwodów elektrycznych. 2.1. Wiadomości ogólne 2.1.1

Bardziej szczegółowo

Współczynnik bezpieczeństwa FS i współczynnik graniczny dokładności ALF przekładników prądowych

Współczynnik bezpieczeństwa FS i współczynnik graniczny dokładności ALF przekładników prądowych Wiesław JAŁMUŻNY, Danuta ADAMCZEWSKA, Iwonna BOROWSKA-BANAŚ Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej doi:10.15199/48.2017.01.70 Współczynnik

Bardziej szczegółowo