i iliifffifil,;ll,jifil;li,i? KwANTyF TKAC r A za2012rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i iliifffifil,;ll,jifil;li,i? KwANTyF TKAC r A za2012rok"

Transkrypt

1 Zackirdnl u jrr:! or.sii llniwersytei: Techn, ',, \\ '''l ' ;,i r.ir.rr,r.r4lti\ra ir\ich;lelildr:r' i iliifffifil,;ll,jifil;li,i? KwANTyF TKAC r A za2012rok WYDZAL BUDOWNCTWA ARCHTEKTURY Zachodniopomorskiego uniwersytetu Technorogicznego w szczecinie ,00 1. dr hab. inz. arch. Zbigniew Paszkowski, prof. nadzw. ZrJT 2. dr inz. arch. Kozlowska zabela 3. dr ifll.. arch. Ha"lina Rut)'na 4. dr in2. arch. Piotr Fiuk 5. mgr ir;2. arch. Jakub Golgbiewski 6. dr hab. inz. arch. Aleksandra Satkiewicz, prof. nalzw. ZrJT 7. dr in:z. arch. Maciej Plotkowiak 8. dr inz. arch. Ewa Augustyn-Lendzion 9. dr inz. arch. Joanna Arlet 10. dr inz. arch. Agnieszka Rek-Lipczyriska , ,00 3, Zaklad Urbanistvki. Planowania Resionalneeo i Zarzadzania 256,68. fu iill. arch. Klara Czryriska 2. dr inz. arch. Pawel Rubinowicz 3. dr inz. arch. Adam Zwoliriski 4. dr iuz. arch. El2bieta Czekiel-Switalska 5. dr im. arch. Helena Freino 6. prof. dr hab. ifil arch. Waldemar Marzgcki 7. dr ifi. arch. Agnieszka Zimnicka - urlop bezplatny 8. dr inz. arch. Lechoslaw Czernik 9. mgr inz. arch. Mikolaj Heigel 10. prof. dr hab. inz. arch. Wojciech Pgski 0,25 55,00 45,10 41,s8 33, , ,11 3. Zaklad Proiektowania Architektonicznego 349,00 1. dr hab. in2. arch. Robert Barelkowski 2. dr in2. arch. Mariusz Tuszyriski 3. dr hab. inz. arch. Marek Wolos4,n, prof. nadzw. ZUT 4. dr in2. arch. Marek Czynski 5. ** dr inz. arch. Karol KrzEtala. t. 6. dr in2. arch. Leszek Swiqtek 7. dr inz. arch. Grzegorz Wojtkun 62, ,

2 8. dr inz. arch. Jaroslaw Bondar 9. mgr inz. Oshowski Marer 10. mgr inz. Sylwia Klaczyiska 1. **mgr inz. arch. Maciej Furmanczyk 12. mgr irrz. arch. Piotr Gradziriski 13. ** dr inz. arch. Jerzy Byrecki 14. & ifi. Nowaczyk GraZyna 0,2s o,54 2s,00 15,00 13,00 6,00 ** procownik dydaktyczny 35,65 28, dr in2. Stefan Nowaczyk dr inz. arch. Kopc4mska Olga 14,25 20,50 5. Zesp6l Dvdaktvcznv Geometrii Wvkre5lnei i Persnektvwy 23,00 1. dr inz. arch. Piotr Arlet 2. dr inz. arch. Ryszard Hajdamowicz 1 3. dr inz. arch. Sergiusz Subocz 17,00 5,00 1,00 7,67 Srednia dla instytutu : 26,82. Katedra i Metodo 241'80 1 prof. dr hab. inz. arch. Adam M. Szymski 2. dr inz. arch. Tomasz Cykalewicz 3. dr inz. arch. Wojciech Ba1 4. dr inz. arch. Milosz Raczyriski 5. dr inz. arch. Krzysaof Bizio 6. dr inz. arch. Marek Sietnicki 7. mgr inz. arch. Robert Mazur 8. & inz. arch. Wojciech Pawlowski 9. mgr inz. arch. Henryk Karpisz 10. mgr inz. arch. Dorota Janisio-Pawlowska 58,80 53,00 52,00 26,00 19,00 1 s,00 2,00 26, dr hab. inz. Maria Kaszyiska 2. dr hab. inz. El2bietaHorszczaruk, prof. nadzw. ZJT 91,50 46,00

3 3. mgr itz. Pioh Brzozowski 4. prof. dr hab. inz. Wodzimierz Kiemo2vcki 5. dr inz. Piotr Freidenberg 6. mgr inz. Adam Zielifrski 7. mgr inz. Jaroslaw Blyszko 8. dr inz. Jolanta Borucka-Lipska 24, ,08 1 0,67 3,50 0,50 0,08 24, prof. dr hab. inz. Wladyslaw Szaflik 2. *mgr in2. Jerzy Nejranowski 3. dr inz. Ewa Figiel 4. dr in2. Dorota Leciej-Pirczewska 5. dt in2. KatuzynaZwuycz-Makles t pracownik inzynieryjno-techniczny 28,29 q5?? 6,00 5, V. Katedra Teorii Konstrukcii Zesp6l Dydaktvcznv Mechaniki Budowli 1. dr hab. ini. Traa Duong Hien, prof. nadzw. ZJT 2. mgr inz. Piotr Szewczyk 3. mgr fui.. Hanna Weber 4. dr inz. Agata Maryniak 5. mgr in2. Arura Jablonka 6. dr inz. Teresa Paczkowska 7. dr inz. Adrian Silicki 8. dr inz. Ewa Silicka pkt i prac. N-D : 2, Zesp6l Dvdaktvczny Konstrukcii Metalowvch ,50 9,00 6,00 4,50 12,25 1. dr inz. Tomasz Wr6blewski 2. dr inz. Wieslaw Paczkowski 3. mgr iri!.. Malgorzata Abramowicz 4. mgr irlri1. Agnieszka Pelka-Sawenko 5. mg h2.. MalgorzaXa Jarosiriska 6. dr inz. Tomasz Czajkowski 7. dr inz. Piotr Popiel 8. mgr inz. Tomasz Urbariczyk 5,75 1 3,00 1,75 1,75 0,2s Srednia dta katedry : 1,69 2,34

4 V. Katedra Budownictwa Wodnego 1. *dr inz. Jacek Kumatowski 2. dr inz. Anna Roszak 3. dr hab. inz. Wladyslaw Buchholz, ptof. nadmv. Z\JT 4. dr inz. Andrzej Kreft - urlop bezplatny 5. dr in2. Dorota Libront 6. dr irt. Zbigniew Mroziriski 7. dr hab. Ryszard Ewertowski 8. *dr inz. J6zef Miakoto 9. dr ful^ Anna Szczepaniak-Kreft 10. mgr inz. Robert Manko etu.ovr0t20r2r.) 11. dr im. Crzegorz Stanczak - urlop bezplatny 3. Punktv dla Katedrv 1. studenci Srednia dla katedry : pkt i prac. N-D : - 8,80 6,00-5,80 1 0,75-0,25-4& _ 6, V. Katedra nzynierii Sanitarnei 1. dr inz. Magdalena Janus 2. dr hab. in2. Jerzy Wira, ptof. nadzw. ZJT 3. dr inz. Andrzej Aniszewski 4. dr in2. Slawomira Bering 5. dr inz. Krzysztof Tamowski 6. dr inz. Jacek Mazur 7. dr hab. inz. Anna Zewska 8. dr in2. Daniela Wira 9 29,00 2 9,00 9,00 6,50 17s.50 V. Katedra Geotechniki 21, Zaktrad Mechaniki Grunttiw i Fundamentowania 56.s8 1. prof. dr hab. inz. Zygmunt Meyer 2. dr in2. Tomasz Kozlowski 3. dr inz. Adam ftupiriski 4. dr inz. Roman Bednarek 5. *mgr in2. Crzegorz Szmechel 6. dr ir2. Andrzej Poz\ewicz 7. *mgr inz. Gabriela Mroziriska * pracownik inz.-techn. 1 7) 1\ 6,00 6,00 5,00-4,50 2,00-0,33 11,32

5 2. Zaklad Geoloeii nzynierskiei i Hvdroeeoloeii 1. dr hab. in2. Ryszard Coufal, prof. nadzw. ZJT 2. dr Leszek Kaszubowski 3. dr Cyprian Seul 4. dr hab. inz. Marek Tamawski 5. **mg. inz. Julita Szutowicz ** pracownik dydaktycmy 3. Punkty dla Katedrv 1. inz. Marek Borkowski - pracownik emerrtowany 2. studenci Srednia dla katedry : , ,2s 9,50 6,00 6,00 o?1 0,34 1,00 X. Katedra Budownictwa Ogrilneeo prof. dr hab. inz. Romuald Orlowicz 2. dr in2. Zofta Gil 3. x dr irz. Andrzej Rzeszotarski 4. dr iriz. Malgorzata Lange 7. dt hab, itl, Jerzy Kaszyriski zatrudnienie od: 0l/10/2012 r. 5. mgt br2. Piotr Tkacz 6. mgr inz. Rafal Nowak 8. mgr inz. Rafal Jaworski zatrudnienie od: 0l/10/2012 r. * pracownik dydaktyczry 0,25 0,2s 102,83 25,00 32,s0 29,50 1,00 37,61 X. Katedra Dr6g. Most6w i Material6w Budowlanvch Zaklad Budowv Dr6e i Most6w 1. dr inz. Alicja Solowczuk 2. dr inz. Pawel Mieczkowski 3. dr inz. Janusz Holowaty 4. dr inz. Robert Jurczak 5. dr in2. Stanislaw Majer 6. dr inz. Jacek Czamecki 7. mgr inz. Przemyslaw Gardas 8. msr irz. Adam Czuchnicki i 48,17 25,00 21,75 1 1,00 1 6,50 1,00 16,93

6 2. Zaklad Material6w Budowlanych i Drosowrch 1. dr hab. inz. Halina Garbaliriska, prof. nadzw. Z\JT 2. & inz. Teresa Ruciriska 3. dr inz. Karolina Kurtz 4. dr inz. Agata Siwiriska 5. dr inz. Agata Wygocka-Domagallo 3. Punktv dla Katedry 1. stazydci 2. osoby spoza ZUT 3. studenci 4. in2. Tomasz Marmua - laborant ,07 52,83 39,50 24,50 16,00 7,50 9,00 11,30 Srednia dla katedry : 23,39 X. Katedra Rysunku. Malarstwa i RzeZbv l. Zaklad Rvsunku i Malarstwa mgr Mikolaj Koziak dr hab. Waldemar Wojciechowski mgr Patryk Slowiriski mgr Emil Saryrsz Wolski mgr sztuki Andrzej Golc prof. Ryszard TOkarczyk od 0l ll0l20l2 t. 314 etat!) dr hab. Krzysztof Chr6dcielewski 0r miejsce zatrudnienia) 1za otres o y0r-tst01/2012-0,5 et?n'), dr hab. Grzegorz Reriski, prof. naazw, ZUT dr hab. Zbigliew Taszycki 0 miejsce * pracownik emerltowany 2. ZakJad. Rzeflbv 0r miejsce zatrudnienia) 0r miejsc zatrudnienra) zahudnienia o d 0tlt0/2012 r.) 71,00 0,46 9,75 186,00 13,63 35, dr Monika Szpener 2. prof. Ryszard Wilk 3. mgr Agata Kosmacz 4. mgr Joanna Tokarczyk 5. mgr Mikolaj Jerczyriski 6. dr hab. Jerzy Lipczyriski 7. dr Danuta D4browska-Wojciechowska 8. dr Renata Jackowiak ( miejsoe zatrudnienia) 0,4 t 0,25 57, ,00 16,00 15,00 1 Srednia dla katedry : 32,92 23,66

7 w Budownictwie l. mgr inz. Magdalena Bochenek 2. dr inz. Agnieszka Siewiera 3. dr inz. Grazyna N owaczyk 0,2s 3. Punkty dla Zespolu Trll 1& Punkty kwantyfikacyjne WBiA : Srednia WBiA ( pkt / prac. N-D ) : 2 571,03 20r81 Przewodniczacy komisj i kwantyfikaryj nej architektura i urbanistyka Przewodniczacy komisj i kwantyfi kacyj n6j budownictwo : t Szczeciry 23 04/201.3r.

8 Za.clro d n iop ri rn olr ki lerhnuliqji..;u,, tv \,1\ d; i ;r i ll u,j,r r liiir,,,, i?0-ll i 1 1,,: :zei:ir.:1. tel i,:ll.,ii) llt f. r.r ir:ii i rfr Urriwersl.tei Szczt t:irrii.,\ichtiplir l;.r, l:'irrsl6,r' 50 '12 :Wykaz Jednostek Organizacyjnych WBiA ranking wg ilosci punkttiw kwantyfikacyjnych w 2012 roku p. Jednostka organizacyjna ilose punkt6w kwantyfikacyjnych 1 nstytut Architektury i Planowania przestrzennego 3 886, Katedra Dr6g, Most6w i Material6w Budowlanvch 304,05 Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzefby 257,.00 Katedra Architektury Wsp6lczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania 241,90 Katedra Budownictwa Og6lnego 206,93 6 Katedra Konstrukcji Zelbetowych i Technologii Betonu 190,16 7 Katedra nzynierii Sanitarnej 175,50 8 Katedra Ognewnictwa, Wentylacji i Cieplownictwa 113,16 9 Katedra Geotechniki Katedra Budownictwa Wodnego 36,60 11 Katedra Teorii Konstrukcji 35,75 t2 Zesp6l \dakfyczny Ekonomiki Organizacji i Zarzqdzania w Budownictwie 16,00 Razem: 2 571,03 Przewodniczacy komisj. kwanffikacyjnej architektura i urbanistyka Przewodniczacy komisji kwantyfikacyj nej budownictwo dr inz, Szczecin, 23 / 04 /2013 r.

9 Zachodniopomorsft i Uni wersvret.t chn0lcg;czn1.w 11,,. "-,, ir )i;lj ir lj.;t,i;i, "', o?iil.'rli,-,-,,"'' ii: tij i:"iil,',,i-i,nolrro 'hyk- J"doo.tek Organizacyj nych WBiA ustawionych wg Sredniej ilo5ci punkt6w kwantyfikacyjnych prrypadaj4cych na pracownika N-D w 2012 roku lp. Jednostka organizacyjna ilosd puktow kwantyfikacyjnych 2 3 Katedra Budownictwa Og6lnego i Konstrukcji Drewnianych 37,61 2. Katedra 9grzewnictwa, Wentylacji i Cieplownictwa 2829 Katedra Architektury Wsp6tczesnej, Teorii 3. i Metodologii Projektowania 26,87 A nstytut Architektury i Planowania przestnennego 26,92 ' Zaklad hoj ektowania Architektonicznego ' Zaklad Urbanistyki, Planowania Regionahego i Zarz4dzania Zaklad Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytk6w 22,90 ' Zesp6l Dydaktyczty Podstaw Techniczrych i Ekonomicznych Architektury 14,25 ' Zesp6l Dydaktyczny ceometrii Wyloeshej i perspektywy 7,67 5. Katedra Kgnstrukcji Zelbetorych i Technologii Betonu Katedra Rysunku, Malarclwa i Rzefby 23,66 ' ZaHadRzeiby 7) q). Zaklad Rysunku i Malantwa Katedra Dr6g, Most6w i Materialdw Budowlanych 2339 ' Zaklad Material6w Budowlanych i Drogowych 28,07 ' Zaklad Budowy Dr6g i Most6w t6,93 8. Kntedra niynierii Sanitarnej 21,94 9. Katedra Geotechniki 10. ' ZakJad Ceologii luynierskiej i Hydrogeologii 1) \'). Zesp6l Mechaniki Grunt6w i Fundamentowania 1r,32 Zesp6l Dydaktyczny Ekonomiki Organizacji i Zarzadzanit w Budownictwie 1l Katedra Budownictwa Wodnego 6,10 t2. Katedra Teorii Konstrukcji 2,34 ' ZD Mechaniki Budowli 2,94. ZD Konstrukcii Metalowvch 1,69 Srednia dla Wvdzialu : 20,81 Trll *^"'""ffi Przewodniczaoy komisj i kwantyfi kacyjnej budownictwo Szczectn. 23 /04/2013 r.

10 Zachodniopomorski Uniwersvter Technologiczly w Szc zecii ie Wvdzlal Budov,'nictrva i.{rehitektury?0-311 Szczecin. ai. Piast6w 50 tei.: C , faxr i)gl Wydzial Budownictwa i Architekturv Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Lista os6b, kt6re uryskaly najwi$ej punkt6w kwantyfi kacyjnych za aktywnosd naukowe w 2012 roku dr hab. in2. arch. Zbigniew Paszkowski, prof., nadztl. ZuT 10 prof. dr hab. inz. Romuald Orlowicz r02,83 3. dr inz. Magdalena Janus 9 4. prof. dr hab. inz. Wladyslaw Szaflik q5 1? 5. dr inz. Maria Kaszfnska 91,50 6. dr hab. inz. arch. Robert Barelkowski, prof.. Nadzw, ZUT 62,00 7. prof. dr hab. inz. arch. Adarn M. Szymski s8,80 8. dr Monika Szpener 57,00 9. dr inz, arch. Klara Czyriska 55,00 10.prof dr hab. inl. Zygmunt Meyer 5 11.dr inz. aroh. Tomasz Cykalewicz 53,00 12.dr hab. in2. Halina Garbalirisku rnof, nadzw, ZUT 52,83 J. dr inz. arch. Woiciech Bal 52,00 14.dr hab. inz. Alicja Solowczuk 48,17 15.dr hab. inz. Elzbieta Horszczaruk, prof.. ZUT 46, dr inz. arch. Pawel Rubinowicz 45,10 17.dr inz. arch Mariusz Tuszldski 4 t8. prof. dr hab. in2. Zygrnunt Meyer 5 19.dr hab. inz. arch. Marek Czyfiski 42, dr inz. arch. Adam Zwoliriski 41, dr hab. inz. arch. Marek Wolo szyn, ptof.. ZJT 4 Przewodniczacy komisj i jnej architdtura i urbanistyka Szczecin, 23 / 04 /2013 r. rkcf(;6ski t Przewodniczacy komisj i kwantyfi kacyj nej budownictwo dr inz. JacefKurnptowski /t- L//l

WYDZIAL BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

WYDZIAL BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 2,nr,,,,i:.i :.. ; " \.-. 70,-r.ir '.:..,,.i,,,,..,,,,,-,r,! -:c KWANTyFKA rr,i.: i)lll.i :, +il i, t. t..r: it: i itr t: 2; CJ A za203rok WYDZAL BUDOWNCTWA ARCHTEKTURY Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK SALA 117 GODZINA STUDIA ZAKŁAD DYPLOMANT OPIEKUN NAUKOWY RECENZENT SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY

PIĄTEK SALA 117 GODZINA STUDIA ZAKŁAD DYPLOMANT OPIEKUN NAUKOWY RECENZENT SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY PIĄTEK 12.09.2014 SALA 117 09:00 S1 ZUPRiZ CHODKIEWICZ ANGELIKA, BERSKA NATALIA dr inż. arch. Elżbieta CZEKIEL-ŚWITALSKA dr inż. arch. Lechosław CZERNIK mgr inż. arch. Mikołaj HEIGEL prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK SALA 117 GODZINA STUDIA ZAKŁAD DYPLOMANT PROMOTOR RECENZENT SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY

CZWARTEK SALA 117 GODZINA STUDIA ZAKŁAD DYPLOMANT PROMOTOR RECENZENT SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY CZWARTEK 17.09.2015 SALA 117 11:00 S1 KAWTIMP Agnieszka Polak Prof. dr hab inż. arch. ADAM SZYMSKI dr inż. arch. WOJCIECH PAWŁOWSKI mgr inż. arch. ROBERT MAZUR dr inż. arch. MAREK SIETNICKI 12:00 S1 KAWTIMP

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Dom jednorodzinny wolnostojący w Wołczkowie. Dom jednorodzinny wolnostojący w Wołczkowie. Proekologiczna zabudowa szeregowa w Szczecinie

Dom jednorodzinny wolnostojący w Wołczkowie. Dom jednorodzinny wolnostojący w Wołczkowie. Proekologiczna zabudowa szeregowa w Szczecinie PONIEDZIAŁEK 06.07.2015 SALA 117 09:00 S1 ZPA Patrycja Białkowska dr inż. arch. JERZY BYRECKI dr inż. arch. LECHOSŁAW CZERNIK mgr inż. arch. PIOTR GRADZIŃSKI prof. nzw. dr hab. inż. arch. MAREK WOŁOSZYN

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

Dom jednorodzinny wolnostojący w Wołczkowie. Dom jednorodzinny wolnostojący w Wołczkowie. Proekologiczna zabudowa szeregowa w Szczecinie

Dom jednorodzinny wolnostojący w Wołczkowie. Dom jednorodzinny wolnostojący w Wołczkowie. Proekologiczna zabudowa szeregowa w Szczecinie PONIEDZIAŁEK 06.07.2015 SALA 117 09:00 S1 ZPA Patrycja Białkowska dr inż. arch. JERZY BYRECKI dr inż. arch. LECHOSŁAW CZERNIK mgr inż. arch. PIOTR GRADZIŃSKI prof. nzw. dr hab. inż. arch. MAREK WOŁOSZYN

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefy Sztuki w Ogrodzie Różanym w Szczecinie. Rewitalizacja budynku elektrowni przy ul. Skarbowej w Stargardzie

Projekt Strefy Sztuki w Ogrodzie Różanym w Szczecinie. Rewitalizacja budynku elektrowni przy ul. Skarbowej w Stargardzie PONIEDZIAŁEK 27.06.2016 SALA 117 12:00 S1 KHITA Klaudia Wolska Prof. dr hab. inż. arch. ZBIGNIEW PASZKOWSKI dr inż. arch. JOANNA ARLET mgr inż. arch. AGNIESZKA LAMPRECHT dr inż. arch. PIOTR FIUK Projekt

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M.

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra

Bardziej szczegółowo

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K.

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K. Laureaci z poszczególnych dni: 16-02-2018 Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N. 17-02-2018 Michał K. Elżbieta J. Grzegorz P. Agata Sz. Krzysztof K. Karina

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH KOŁO JELENIEJ GÓRY O KOMPLEKS SPORTOWY

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH KOŁO JELENIEJ GÓRY O KOMPLEKS SPORTOWY PONIEDZIAŁEK 20.05.2013 SALA 117 10:00 N2 KAWTIMP JERZY BRANIEWSKI prof. dr hab inż. arch. ADAM SZYMSKI dr inż. arch. WOJCIECH BAL dr inż.. arch. WOJCIECH PAWŁOWSKI dr inż.. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T.

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra M. Daniel S. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Projekt budynku jednorodzinnego w Kluczu nad Regalicą. Strzelnica przy ul. W. Szafera w Szczecinie. Budynek użyteczności publicznej w Szczecinie

Projekt budynku jednorodzinnego w Kluczu nad Regalicą. Strzelnica przy ul. W. Szafera w Szczecinie. Budynek użyteczności publicznej w Szczecinie PONIEDZIAŁEK 29.06.2015 SALA 117 11:00 S1 KAWTIMP Agata Lewandowska dr inż. arch. KRZYSZTOF BIZIO dr inż.. arch. WOJCIECH PAWŁOWSKI mgr inż. arch. DOROTA JANISIO-PAWŁOWSKA Prof. dr hab inż. arch. ADAM

Bardziej szczegółowo

Mieczysława B. Małgorzata R.

Mieczysława B. Małgorzata R. Imię i Nazwisko Małgorzata K. Joanna W. Anna Z. Elżbieta G. Dorota D. Aneta Ś. Justyna Z. Marek M. Bożena N. Cecylia M. Maria Z. Aneta S. Taisa R. Justyna G. Jadwiga C. Paula W. Monika M. Marcin G. Marta

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR 1 362 Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Agnieszka 924 Aleksandra 924 Anna 924 Alicja 924 Adam 924 Dorota

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań Poznań, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY KONKURSU "APETYT NA MUNDIAL"

ZWYCIĘZCY KONKURSU APETYT NA MUNDIAL ZWYCIĘZCY KONKURSU "APETYT NA MUNDIAL" Data Tura Imię E-mail 14.06 15.06 16.06 Marcin P. Agnieszka D. Damian U. Agnieszka K. Mateusz S. Joanna M. Andrzej K. Damian H. Ewa G. Kamil W. Kamil S. Roman G.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach z dnia 1 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach z dnia 1 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Michałowice zarządzonych na dzień 21 października

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 191.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Jaworze Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Armii Krajowej Nr 9, Jawor 1. Ewelina

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015

Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 KATEDRA BANKOWOŚCI prof. dr hab. Jerzy Węcławski dr Jacek Czarecki dr Tamara Galbarczyk pok. 703

Bardziej szczegółowo

1. Królowa G. Bogusza: Od p. Mężyk Teresa do Mężyk Anna i Stanisław Patryk Janus i Kacper Janus.

1. Królowa G. Bogusza: Od p. Mężyk Teresa do Mężyk Anna i Stanisław Patryk Janus i Kacper Janus. Propozycja kolędy dla aspirantów, ministrantów i lektorów 1. Królowa G. Bogusza: Od p. Mężyk Teresa do Mężyk Anna i Stanisław Patryk Janus i Kacper Janus. 2. Mszalnica Zagóra od p. Jelito Kazimiera i Piotr

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Kod Kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji Nazwisko Imie ZdajePisemny ZdajePraktyczny A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Bartnik - Ból

Kod Kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji Nazwisko Imie ZdajePisemny ZdajePraktyczny A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Bartnik - Ból Kod Kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji Nazwisko Imie ZdajePisemny ZdajePraktyczny A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Bartnik - Ból Małgorzata TAK ARKUSZ TAK A.71. Projektowanie i wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W GORZYCACH z dnia 24 SIERPNIA 2015 r.

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W GORZYCACH z dnia 24 SIERPNIA 2015 r. NR 1 W GORZYCACH nr 1 w Gorzycach Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach, ul. Edukacji Narodowej 3 i pełnione funkcje w Referendum nr 1 w Gorzycach, 6 września 2015 r., na terenie Gminy Gorzyce: 1. Chara Dorota

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA Nr 1 w Krośnie Odrzańskim CAK Zamek w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA Nr 1 w Krośnie Odrzańskim CAK Zamek w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA Nr 1 CAK Zamek ul. Szkolna 1 1. Hałko Stanisław Bronisław Przewodniczący 2. Lambryczak Andrzej Zastępca przewodniczącego OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA MIŁKÓW

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA MIŁKÓW numer 14 34 35 22 46 43 42 59 31 28 33 27 załoga nazwisko i imię Łaganowski Jakub,Małgorzata Zajączkowski Edward, Elżbieta Kapała Krzysztof, Dominika, Teresa, Wróblewska Sandra Reliszko Janusz, Jadwiga,

Bardziej szczegółowo

W tym 2018 roku w naszej parafii ochrzczono wyjątkowo dużo, bo 32 dzieci (14 dziewczynek + 18 chłopczyków):

W tym 2018 roku w naszej parafii ochrzczono wyjątkowo dużo, bo 32 dzieci (14 dziewczynek + 18 chłopczyków): CHRZTY, ŚLUBY, POGRZEBY 2018 Sakrament Chrztu: W kancelarii parafialnej spisuje się akt chrztu. Do spisania aktu chrztu potrzebne są: akt urodzenia dziecka z USC, świadectwo kościelne zawarcia sakramentu

Bardziej szczegółowo

Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, ul. Rynek 2, Bobowa:

Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, ul. Rynek 2, Bobowa: Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, ul. Rynek 2, 1. Danuta Tarasek Przewodniczący 2. Iwona Anna Dynda Zastępca Przewodniczącego 3. Iwona Flądro Członek 4. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA II Eliminacji OKC PZM Wodzisław Śląski 6-10.VI.2007 r.

KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA II Eliminacji OKC PZM Wodzisław Śląski 6-10.VI.2007 r. KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA II Eliminacji OKC PZM Wodzisław Śląski 6-10.VI.2007 r. Numer startowy Załoga nazwisko i imiona Klub Okręg Jazda z przyczepą pkt czas BRD Testy I pomoc znajomość regionu sek pkt pkt

Bardziej szczegółowo

NAZWISKO IMIE FUNKCJA 1 SKUCHA JERZY 2 Delegat na Kongres & Kierownik Reprezentacji 2 ROZUM JANUSZ 3 Delegat na Kongres

NAZWISKO IMIE FUNKCJA 1 SKUCHA JERZY 2 Delegat na Kongres & Kierownik Reprezentacji 2 ROZUM JANUSZ 3 Delegat na Kongres POLAND 47th IAAF Congress 10-13.08.2009 12th IAAF WCH in Berlin 15-23.08.2009 CONGRESS DELEGATE Gender Family Name Given Name Position 1 M Korzeniowski Robert 1st Congress Delegate 2 M Skucha Jerzy 2nd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR 131/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. ZARZĄDZENIE NR 131/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku L Imię i nazwisko Adres zamieszkania funkcja Zgłaszający p. 1. Sara Wiktoria Chrulenko Pieńsk członek Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz uczniów, którym przyznano stypendium Burmistrza Bolkowa stypendium naukowe

Wykaz uczniów, którym przyznano stypendium Burmistrza Bolkowa stypendium naukowe Załącznik nr 1 do Zarz ądzenia nr 85/2012 Burmistrza Bolkowa z dnia 29 czerwca 2012r. Wykaz uczniów, którym przyznano stypendium Burmistrza Bolkowa stypendium naukowe Lp. rodziców/prawnych opiekunów 1.

Bardziej szczegółowo

Lista startowa Bieg na dystansie 5km Numer startowy Imię i Nazwisko Instytucja/Klub Kategoria Kategoria (N) Kategoria (L) 1 Patryk Waraksa Instytut

Lista startowa Bieg na dystansie 5km Numer startowy Imię i Nazwisko Instytucja/Klub Kategoria Kategoria (N) Kategoria (L) 1 Patryk Waraksa Instytut Bieg na dystansie 5km Numer startowy Imię i Nazwisko Instytucja/Klub Kategoria Kategoria (N) Kategoria (L) 1 Patryk Waraksa Instytut Badawczy Leśnictwa M Magister i Doktorant n/d 2 Maja Winnicka Instytut

Bardziej szczegółowo

15 Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY

15 Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY p p (0) GRZEGORZ p p 0 p p p p p p () MAREK KOSTKA p p 0 :. :. :. :. :. :0.00 :. :0. :. ::. :0. :0. :. :. :0. :.0 ::. :00. :. :. :.0 :. :. :. :. :.0 :.0 :0.00 :. :.00 :0. :. :. :. :.0 :.0 ::. :.0 :. :.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Uchwała 148 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2017 roku

Uchwała 148 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2017 roku Uchwała 148 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie przekształcenie Zakładu Ekonomii i Rachunkowości w Katedrę Ekonomii i Rachunkowości, do której przenosi się

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze edycja 3 rok akadem. 2015/2016

Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze edycja 3 rok akadem. 2015/2016 Szczecin, 19.06.201 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny W YDZIA Ł B U DOWNIC T W A I A RCHIT E K T U R Y Studia podyplomowe: Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Nr 1 Chałupki i Gorliczyna Szewnia. 1 Katarzyna Marciniak Gorliczyna 293A Przewodniczący

Obwodowa Komisja Nr 1 Chałupki i Gorliczyna Szewnia. 1 Katarzyna Marciniak Gorliczyna 293A Przewodniczący OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEWORSK z dnia 13.10.2015r. o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Przeworsk na wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzieo 25 października 2015r. Obwodowa

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kurowie z dnia 3 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kurowie z dnia 3 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kurowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kurów zarządzonych na dzień 21 października 2018

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza w dniu głosowania tj. 25 październik 2015 roku (niedziela) rozpoczyna pracę od godz

Obwodowa Komisja Wyborcza w dniu głosowania tj. 25 październik 2015 roku (niedziela) rozpoczyna pracę od godz Nr 1 WERBKOWICE Gminny Ośrodek Kultury 1. Elżbieta Mazurek Werbkowice PRZEWODNICZĄCY 2. Marta Gnasiuk Wilków ZASTĘPCA 3. Danuta Muzyczka Werbkowice CZŁONEK 4. Władysław Adam Soja Terebiń CZŁONEK 5. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych ul. Ostrowska 58 1) Bogumiła Nadany Przewodnicząca Komisji 2) Jacek Kikoła Zastępca Przewodniczącej 3) Andrzej Tokarski 4) Anna Konferowicz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowychkomisji wyborczych w mieście Ostróda

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowychkomisji wyborczych w mieście Ostróda POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowychkomisji wyborczych w mieście Na podstawie art. 182 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego GŁÓWNY INSPEKTOR JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Numer stan na 22.11.2010 r. do rejestru zostało wpisanych 99 inspektorów rolnictwa ekologicznego 0001 Bańkowski Marek X Zbiórzestanu Rejestr

Bardziej szczegółowo

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka S K Ł A D obwodowych wyborczych w mieście Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr w Ustce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr w Ustce, ul.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Poczesnej z dnia 2 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Poczesnej z dnia 2 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Poczesnej z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Poczesna zarządzonych na dzień października 2018

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

Lokal Wyborczy będzie otwarty w dniu 16 listopada 2014r. W godzinach od 7:00 do 21 :00

Lokal Wyborczy będzie otwarty w dniu 16 listopada 2014r. W godzinach od 7:00 do 21 :00 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr l, Zespół Szkół w Borkach, Borki 164,33-230 l Małgorzata Edyta Bator Przewodniczacy Komisji 2 Agata Kica Zastępca Przewodniczącego Komisji 3 Mirosława Kazimiera Hoszwa

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

40 LAT NAUCZANIA ARCHITEKTURY W SZCZECINIE 1 PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

40 LAT NAUCZANIA ARCHITEKTURY W SZCZECINIE 1 PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ 40 LAT NAUCZANIA ARCHITEKTURY W SZCZECINIE 1 PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ 40 YEARS OF TEACHING ARCHITECTURE IN SZCZECIN THE PAST, THE PRESENT AND THE FUTURE Marek Wołoszyn dr hab. inŝ. arch.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr 11.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Żarów dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Akademia Sztuki w Szczecinie - Wydział Sztuk Wizualnych ROZKŁAD ZAJĘĆ Rok Akademicki 2015/2016 Semestr zimowy I

Akademia Sztuki w Szczecinie - Wydział Sztuk Wizualnych ROZKŁAD ZAJĘĆ Rok Akademicki 2015/2016 Semestr zimowy I 1 I I Akemia Sztuki w Szczecinie - Wydział Sztuk Wizualnych ROZKŁAD ZAJĘĆ Rok Akemicki 2015/2016 Semestr zimowy I Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 08:30-11:15

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, r

Częstochowa, r kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy studia niestacjonarne I stopnia 1. Bartłomiej Jacek Wiśniewski Kierunek: Finanse i rachunkowość studia stacjonarne I stopnia 1 Aneta Sławomira Dróżdż 2 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

sekretarz: Agata Świątczak, tel ,

sekretarz: Agata Świątczak, tel , KOMUNIKAT NR 5/2016 Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 24 września 2016 r. ze zm. w sprawie: powołania Wydziałowych Komisji ds. Przewodów Doktorskich na okres kadencji

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli podaje się do publicznej wiadomości skład ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli: 1. Iwona Markiewicz-Kozłowska 2. Ilona Helena

Bardziej szczegółowo

nauczyciel PN WT ŚR CZW PT SOB ZSL s :00-20:05 Rondo 12:45-13:15 ZSZ_5 s. 3 15:00-18:00 Rondo 09:00-10:30 ZSL s.

nauczyciel PN WT ŚR CZW PT SOB ZSL s :00-20:05 Rondo 12:45-13:15 ZSZ_5 s. 3 15:00-18:00 Rondo 09:00-10:30 ZSL s. ZSL Zespół Szkoł Logistycznych (Zespół Szkoł nr 23) ul. Dawida 9 ZSZ_5 Zespół Szkół Zawodowych nr 5 ul. Dawida 5 Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu plac Powstańców Śląskich 12

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegu dla Tomka

Wyniki Biegu dla Tomka Wyniki Biegu dla Tomka Kategoria Open POZYCJA NR UCZESTNIK PLEC KATEGORIA_WIEK WYNIK_NETTO WYNIK_BRUTTO 1 210 Pytel Janusz M M50 00:24:17.3230 00:24:20.9740 2 54 Biener Tomek M M30 00:24:33.8280 00:24:42.1900

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieroszowie z dnia 2 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieroszowie z dnia 2 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mieroszowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Mieroszowa zarządzonych na dzień 21 października

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Koniecpolu z siedzibą Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17 1 WOJCIECH SZYDŁOWSKI KONIECPOL

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Koniecpolu z siedzibą Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17 1 WOJCIECH SZYDŁOWSKI KONIECPOL INFORMACJA O POWOŁANIU PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Obwodowa

Bardziej szczegółowo

SKŁAD Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Chełmek do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, wyznaczonego na dzień 6 września 2015 roku

SKŁAD Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Chełmek do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, wyznaczonego na dzień 6 września 2015 roku SKŁAD Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Chełmek do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, wyznaczonego na dzień 6 września 2015 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.22.2015 Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 1 Danuta Bolewska Piotrków Kujawski 2 Sylwia Ciesielska Leszcze

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zagnańsku z dnia 22 października 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zagnańsku z dnia 22 października 2014 r. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w u z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania na terenie Gminy składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów organów samorządu

Bardziej szczegółowo