15 Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15 Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY"

Transkrypt

1 p p (0) GRZEGORZ p p 0 p p p p p p () MAREK KOSTKA p p 0 :. :. :. :. :. :0.00 :. :0. :. ::. :0. :0. :. :. :0. :.0 ::. :00. :. :. :.0 :. :. :. :. :.0 :.0 :0.00 :. :.00 :0. :. :. :. :.0 :.0 ::. :.0 :. :. :0.0 :0. :. ::. :0. :.0 :. :.0 :. :. :. :0. :.0 :. :. :. :0. :.0 :. :.0 0:0. : :0. +:. +. +:0. +: :0. +:: :.0 +: :: : : : : :. +: :. +:: : :: : : :. +: :0. +:. +. ::0.0 ::.0 ::. ::. 0:0:.0 0:0:. 0:0:. 0:0:. 0::. ::. :00:.0 :0:. :0:0. ::. ::. ::.0 :0:. :0:.0 :0:0. ::. ::0. ::. ::. ::. :0:. :0:. ::. ::. ::0. ::0. ::. 0:00:. 0:0:. 0:0:. 0:0:.0 0::. ::. :0:. :0:.0 :0:.0 ::.0 ::. ::. :0:. :0:0.0 :0:. ::0. ::. ::. ::0. ::.0 :0:. ::.0 ::. ::0.0 ::. ::00. :0:.0 ::. ::. :0:. :0:. p p p () MARIUSZ p p p 0 p (.) p p 0 p p p p 0 () MAREK :0. :.0 :.00 :. :00. :. :. :. :. :. :0.0 :0. :. :0.0 :. ::.0 :0. :0. :.0 :. ::.0 :0. :0.00 :0. :. :. :0. :.0 :. :. :. :.0 :. :. :. :.0 ::. :. :. :. :. :. :.0 ::. :00.0 :. :. :.0 :. :. :. :. :. :0.0 :.0 :0. :0. :.0 :.0 :. +:. +:. +: :.0 +:0.0 +: : :. +: :: :0. +::. +. +:. +. +:. +: :. +. +:. +: :0.0 +:: : :: : : : ::. :0:0. ::. ::. ::. ::0. ::.0 ::. ::.0 ::. ::0.0 0:0:0. 0:0:.0 0:0:. 0::. ::. :0:0.0 :0:0.0 :0:0. :0:0. ::.0 ::.0 ::.0 ::. ::. :0:. :0:. ::.0 ::. ::. ::. 0:00:0. 0:0:. 0:0:0.0 0:0:. 0::0. ::0.0 :0:. :0:. :0:. ::. ::. ::. :0:.0 ::. ::. ::. ::.0 :00:0. :0:. :0:.0 :0:.0 ::.0 ::. ::. ::.0 ::. ::. ::. ::. () ALEKSANDER p p 0 p p () GRZEGORZ p 0 p p () RAFAŁ p p 0 p p () MACIEJ :. :. :. :. ::. :. :. :0. :.0 ::. :.0 :. :. :. :. :.0 :.0 :0. ::.0 :. ::. :. :. :.0 :. :0. :. :.0 :. :.0 :0. :0. :. :. :0.0 :. :. :0. :. :. :.00 :. :. :.0 :.0 :. :. :00. ::. :. :. :. :0. :. :. :. :. : :: :0.0 +:: : :0. +::.0 +:0. +:: : :. +: :0.0 +: : :. +:0: ::. ::. ::.0 ::.0 ::. :0:. :0:. :0:. :0:.0 :0:. :0:. :0:0. ::. ::.0 ::. ::.0 ::. :0:.0 ::0. ::. ::. ::0. ::0.0 ::.00 :0:. :0:.0 :0:. :0:0. ::0. :0:0.0 ::. ::.0 ::. :0:0. ::. ::. ::.0 ::.0 ::. ::. :0:0. :0:.0 :0:. ::. ::.0 ::. ::. ::. ::. ::. ::0. :0:. ::0. :0:.0 ::. ::. ::0.0 ::. Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY Przejazd Tor POZNAŃ,0 km 0 0:00 Wydrukowano: 0 :: Orbits Strona /

2 0 p p 0 0 p (0.) KOSTKA p p 0 p () TOMASZ p p p 0 :.0 :. :. :. :.00 :. :0.0 :.0 0:. :. :. :. ::. :0. :. :. :. :. :. :0. :.0 :. :. :. :. :. :. :.0 :. :.0 :. :. :. :. :. :. :0.0 :.0 :. :. :.0 :0.0 ::0. :0.0 :0. :. :. :0.0 :0. :0. :.0 :.0 :. :. ::. :0.0 :0. :.0 :0. :0. :. :: :. +: : :.0 +:: :0. +: : : : :.0 +:: :00. +: :. +:: : :0:. 0::.0 0::. 0::. :0:0. ::. :0:. ::. ::. ::.0 ::. ::. ::0. ::. ::. ::.0 ::. ::. :0:.0 ::. ::0. ::. ::. :00:. :0:0.0 ::. ::. ::. ::.0 ::. ::. ::.0 ::. ::. ::. ::. ::0. ::. ::. ::0.0 ::.0 ::0. ::. :0:.0 ::0. ::0. ::00. ::. ::. ::. ::. ::.0 :0:.0 0:00:. 0:0:. ::. :0:. :0:0.0 :0:.0 ::. ::0. ::0. :0:. p p p () WIESŁAW p 0 p () JAKUB (.) KRZYSZTOF p p p 0 p p p :.0 :0. :. :. :. :. :. :. :0.0 :. :. :. :. :. :. :. :. :. ::. :. :. :00. :. :0:.0 :. :. :. :. :. :. :. :. :. :.0 :. :.0 :. :. :. :. :0.0 :. :.0 :. :.0 :.0 :. :. :.0 :00:. :. :. :.0 ::.0 :. :0. :0. :. :. :. +. +:. +: : :. +: :0. +:: :0.0 +:0: : :. +:.0 +:0.0 +: :. +: : : :: :.0 +:. +.0 :0:. ::. ::.0 ::0. ::. :0:. ::. ::0. ::0. 0::.0 0::.0 0::. ::. ::. ::.0 ::0. ::. :0:. ::. ::0.0 ::. ::.00 ::. ::.0 ::. ::.0 ::. ::. ::. ::. ::.0 ::. ::0.0 ::0. ::.0 ::.0 ::. ::. ::. ::. 0:0:. 0:0:. 0:0:0.0 0::0. 0::.0 0::.0 0::. 0::. 0::. ::.0 :0:00. ::. ::.0 ::.0 ::0. ::. ::. ::0. ::.0 ::.0 p p 0 p p p p 0 (.) KRZYSZTOF KOSTKA p () PIOTR p 0 p (.) SZYMON p p p :. :.0 :. :. :. :.0 :. ::.0 :. :. :. :.0 :. :. ::.0 :00.0 :. :. :.0 :. :. :. :. :. :0.0 :. :0. :0. :.0 :.0 :. :.0 :. :.00 :. :. :. :.0 :. :0. :. :. :.00 :0. :. :. :. :. :. :.0 :0. :. :.0 :. :. :.0 :. :0. :. :. +. +:. +. +:. +: :0. +:: : :: : : : :0. +: : :. +: :. +. +:. +: :0. +:0. +:.0 +:0. ::. ::. 0:00:0.0 0:0:. 0:0:0.0 0:0:. 0::0. ::0.0 :0:. :0:. :0:.0 ::. ::. ::. :0:. ::. ::.0 ::. ::. :00:0.0 :0:. :0:.0 :0:.0 ::.0 ::. ::. ::.0 ::.0 :0:. ::. ::. ::. :0:.0 :0:. ::0. ::. ::0. ::. :0:. ::. ::. ::.0 ::. :0:. ::0.0 ::. ::.00 :0:. ::. ::. ::. :0:. ::0. 0::.0 0::. 0::. 0::. 0::.0 0::. 0::. Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY Przejazd Tor POZNAŃ,0 km 0 0:00 Wydrukowano: 0 :: Orbits Strona /

3 p0 () JERZY p 0 p p (0) BARTOSZ p 0 p p p () AREKKOSTKA p 0 p p :. :. :. :. :. :. :.0 :. :0. :. :.0 :.0 :. ::. :. :0. :. :.0 :0:0. :. :. :. :.0 :.00 :.0 :.0 :. :00:. :. :. :. :. ::. :. :0.0 :0:. :00.0 :. :.00 :. :. :0.0 :. :.0 :. :.0 :. :0. :. :. :0.0 :. :.0 :. :. :. ::0. :. :. :. +: :.0 +: :. +: :: :0: : :. +: :0. +:: :0. +:0: :. +: :. +: :0. +: :. +:: ::0. :0:. ::. 0::. 0::00. 0::. 0::. 0::. ::. ::. ::.0 ::. ::0. ::.0 ::0. ::0.0 ::0. :0:. ::. ::. ::0. ::. ::.0 :00:0.0 0::. 0::. 0::. ::. :0:.0 ::. ::. ::. ::. ::. ::. :0:0. ::0. ::. ::. ::. ::0. ::. :0:0.00 ::.0 ::0. ::. 0::.0 0::. 0::0. 0::0.0 0::. ::.0 ::. ::. ::. ::. :0:0. :0:0. :0:00. ::. p (.) ŁUKASZ p p () BARTOSZ p 0 p p p p p 0 (0) RAFAŁ p :. :.00 :. :.0 :.0 :.0 :0.0 :.0 :. :0:.0 :. 0:. :. :. ::. :0. :. :0. :. :. :. :. :.0 :. :00. :. :. :. :. :.0 :. :. :. :. :. :0. :. :. :0. :. :0.0 :. ::. :0.0 :.0 :. :00. :0. :. :. :.0 :.0 :. :. :. :. :0. :. :. :0. +: : :0: : :: :0. +:. +:. +: :0. +: :. +: :0. +: :. +: :0: : :. +: : :. ::. ::.0 ::. ::. ::. ::. ::.0 :0:.0 ::00. ::. :0:.0 ::0. ::. ::. :0:. :0:. :0:. ::. ::. ::. ::0. :0:. ::. ::0. ::0. 0::. 0::. 0::0.0 0::. 0::. ::0. ::. :0:. ::. ::. ::0. :00:0. :0:. :0:. :0:. ::0.0 ::. :0:. :0:.0 ::.0 ::. ::. ::. ::.0 :0:. ::. ::0. ::.0 ::. ::. ::. ::. :0:. ::0. 0::. p 0 0 p p p p () PRZEMYSŁAW p 0 p p p 0 :0. :00. :00. :0.0 :.0 :. :. :. :. :0.0 :. :.0 :.0 :. :. :. :. :. :. :. :0. :0. :. :. :0.0 :.0 :. :00. :. :. :. :. :. :.0 :0. :.0 :. :. :. ::0.0 :.0 :.0 :. :. :. :.00 :.0 :. :. :. :.0 :. :. :.0 :. :.0 :. :. :.0 :. :. :. :. : : : : :. +: :0.0 +:. +. +: :0. +: : :0: :00. +: :. +:. +. +: : ::.00 ::. ::. :00:. :0:.0 :0:0. :0:0. ::00.0 ::. ::. ::. :0:.0 ::. ::.0 ::. ::0. :00:. :0:0. ::. ::0. ::. ::.00 ::. ::. ::.0 ::0.0 ::.0 ::. 0::0. 0::. 0::. 0::. 0::. ::. ::. ::. ::. ::. ::. ::. ::. ::. ::. ::0. ::. :0:. :0:. :0:. ::. ::. ::0. ::. ::0. ::. ::. ::. ::.0 :00:0. ::0. ::0. ::. :0:. ::.0 ::.0 Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY Przejazd Tor POZNAŃ,0 km 0 0:00 Wydrukowano: 0 :: Orbits Strona /

4 p p p p 0 () KAROL p 0 p p p 0 () JACEK p 0 p :. :. ::. :. :00.0 :. :. :. :.0 :. :. :. :. :. :. :. :. :0. :. :0.0 :0. :0. :. :.0 :0. :. :. :. :. :. :. :00.0 :. :. :. ::. :0. :. :00. :. :.0 :.0 :. :.0 :. :. :. :. :. :. :00. :0. :. :.0 :. :. :.0 :.0 :. :. :. :: :: : :. +: :. +. +:0. +:0. +0: :0. +: :. +:. +: :.0 +:0: :0. +0:. +. +:. +: : :0. +: :0.0 +: :.0 +::. ::.0 ::0. :0:.0 :0:. :0:. ::. ::. ::. ::. ::. :0:. ::.0 ::.0 ::. ::. ::.0 ::. ::. :0:. ::. ::. 0::. 0::. 0::0. 0::0. 0::0. 0::. 0::. :00:. :0:.0 ::.0 ::. ::. ::. :0:.0 ::. ::. ::. ::. ::. ::0. ::.0 :0:. ::. ::. ::.0 ::. ::. ::. ::. ::. 0::. 0::. 0::0.00 0::. 0::. ::. :0:. ::. ::. :0:. ::. p p 0 () HANS p 0 p p p () ANDRZEJ p p 0 p p p :.0 :0. :00. :.0 :0:. :. :.0 :.0 :0.0 :. :.00 :.0 :.0 :.0 :. :. :0.0 :. :. :0.0 :. :.0 :.0 :. :.0 :. :. :. :. ::. :.0 :. :0.0 :00. :. :0:. :0.0 :. :. :0. :0. :. :.00 :. :. :. :. :. :0. :. :.0 :. :0. ::. :. :.0 :.00 :. :0. ::.0 :.0 : :0: : : : :00.0 +: :0. +:: :.0 +:0: : :. +. +:0. +: :0.0 +:: :. +. +::. +. ::0.0 ::.00 ::. :0:. ::.0 ::. ::. ::. ::. :0:0. ::00. ::. ::.0 ::. ::. ::. ::. ::. ::.00 0::. 0::.0 0::0. 0::. 0::. ::. ::. ::. ::. ::. ::0. ::0. ::.00 ::. ::.00 ::00.0 :0:.0 ::. ::. ::. ::. :0:. ::. ::.0 ::. ::0. ::. ::. ::. 0:0:. 0:0:.0 0:0:0.0 0::0. 0::. ::0. :0:. :0:. :0:. ::.0 ::. :0:0. :0:0. :0:0. 0 p p 0 () ADAM p p p p () TOMEK p p 0 p p :. :. :.0 :0. :. :.0 :. :0. :.0 ::. :00.0 :0. :0. :. :. :0.0 :0.0 :.0 :. :. :. :. :.0 :. :. :.0 :. :. :0.0 :. :. :.0 ::. :. :. :.0 :0. ::.0 :.0 :. :. :.0 :. :. :.0 :.0 :0. :. :. :0. :. :. :. :. :. :0. :0. ::. :. :. :.0 : :0.0 +: :: : : : :: :. +:: : : :00.0 +:0. +:.0 +:. +. +:.0 +:: :. 0::0.0 0::.00 0::.0 0::. ::. :0:. ::. ::0.0 ::.0 ::. ::. ::. ::. ::.0 :0:.0 ::. ::0. ::. ::. :00:. :0:. ::. ::. ::0. ::. ::. :00:. 0:00:. 0:0:. 0:0:. 0::0. 0::.0 ::. :00:.0 :0:0. :0:0. :0:0. :0:0.00 :0:0.0 :0:. ::.0 ::.0 ::. ::.00 ::.0 :0:. :0:.0 ::. ::. ::. ::. ::. ::.0 0:0:. 0:0:. 0:0:. 0::. ::. :00:. :0:.00 :0:0. ::. Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY Przejazd Tor POZNAŃ,0 km 0 0:00 Wydrukowano: 0 :: Orbits Strona /

5 p p 0 p p p () TOMEK p p 0 () MARCIN p p 0 :. :.0 :.0 :.0 :. :0.0 :. :0. :.0 :. :. :. :. ::. :.00 :0. :0. ::.0 :. :0.0 :.0 :. :. :. :. :.0 :.0 :. :00. :. :. :.0 ::. :. :.0 :. :. ::. :.0 0:. :0. :0. :. :. :0. :.0 :0. :0.0 :0. :. :00. :. :. :.0 :. :. :0. :. :.00 :0.0 :0.00 : :00.0 +:.0 +: :0. +: :: ::. +: :00. +: :.0 +:: :: : :0.0 +: :.0 +: :. +:. +:0. +:0.0 +:0. :0:. ::.0 ::. 0::. 0::. 0::.0 0::. 0::.0 ::.0 ::. ::. ::. ::. ::0. ::. ::. ::. :0:. ::0. ::0. ::0. ::. :0:. ::0.0 ::.0 ::0. ::. ::.0 ::. ::0. ::. 0:0:. ::. :0:0.0 :0:. :0:. :0:. :0:. :0:. :0:.0 ::. ::. ::. ::.0 :0:. ::. ::. ::. ::. ::.0 ::. ::0. :0:.0 ::. 0::. 0::. 0::.0 0::. ::0.0 :0:. ::. ::.0 p p p p (0.) PIOTR p p () PRZEMYSLAW p p 0 p p p () ADRIAN p :. ::0.0 :. :0. :0. :. :0:. :0. :0. :0. :00.0 :. :. :.0 :0. :0. :0. :.00 :. :.0 :. :. ::. :0. :0. :0. :00. :. ::. :0. :0. :0. :. :. :.0 :. :.0 :. :.0 :.0 :. ::.0 :0. :0. :. ::0. :00. :. :. :.0 :. :. :0. :. :.0 :0. :0:.0 :.0 :. :. +:. +:0: :0: : :. +:: :: :. +: :: :: : : ::. ::.0 ::.0 ::.0 ::. ::0. :0:00. ::0. ::0.0 ::0. ::0. :00:. ::0. ::. :0:.0 ::. ::.00 ::.0 0::.0 0::0. :00:. :0:0. :0:. ::0.00 ::0. ::. ::00.0 :0:. ::. ::0.0 ::. ::. ::.0 0::.0 0::0. :00:. :0:0. ::. ::00.0 ::. ::. :0:. ::.0 ::00. ::. ::. ::. ::.0 ::. ::. ::0. ::.0 ::. ::0. ::. :0:.0 0::. 0::. 0::. 0::.0 p p p () PIOTR p 0 p p () MATEUSZ p p 0 p p p p () MARCIN :.0 :. :.0 :.0 :.0 :. :. :. :00. :. :.0 :. :. :0. :. :. :. :. :. :0. ::. :.0 :. :. :00. :0:.0 :. :. :.0 :.0 :. :. :. :. :. :0.0 :0. :. :0.0 :. :. :. :. :. :0. :.0 :0.0 ::. :. :0. :. :0.0 :. ::.00 :. :0. :0. :. :00.0 : : : :0. +: :0. +: :0.0 +:0: :0.0 +:0: : : : :. +: :0.0 +:: : :: :0. +:. +. +:.0 ::. ::. ::.0 ::. ::. :0:0. ::. ::. ::. 0::0. 0::. 0::. 0::.0 0::. ::.0 ::. ::. ::. ::.0 ::.0 ::00.0 ::. ::. ::. ::. :0:0. ::00.0 ::. ::. ::. :00:. ::0. ::0. ::0.0 ::. :0:. ::. ::. ::.0 ::.0 ::.0 ::. ::. 0:0:0.0 0:0:0. 0:0:.0 0::. ::. :0:. :0:. :0:. ::.0 ::.0 :0:0. :0:. :0:0. ::. ::. ::. ::. Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY Przejazd Tor POZNAŃ,0 km 0 0:00 Wydrukowano: 0 :: Orbits Strona /

6 p () JAN p 0 p p () BARTOSZ p p p p (0) MIŁOSZ p p :0. :00. :0. :0. :.0 :.0 :.0 :. :.0 :0. :. :. :.0 :. :.0 :. :. ::0. :0. :0. :0. :00.0 :. :0:. :0. :.0 :.0 :. :. :. :0. :. :. :. :. 0:. :. :. :. :0. ::. :0.0 :0. :0. :0. :0.0 :. :0:.00 :0. :0. :0.0 :.0 :.0 :. :. :.0 :.0 :. :. : : :.0 +: :. +: :: :. +:0: : :. +: :0. +:: :0: : :.0 +:. +: ::.0 ::.0 ::.0 ::. :00:. ::. ::. ::0. ::. 0::. 0::. 0::. 0::. 0::0. ::0. ::.0 ::.0 ::. ::.0 ::. ::. ::. ::0.0 :0:. ::.0 ::. ::. ::.00 :0:. ::0. 0::.0 0::. 0::.0 0::. :0:0. ::. ::.0 ::.0 :0:0.0 ::. :0:. ::. ::. ::.00 ::. :00:.00 :0:0. ::0. ::0. ::0. ::. ::. ::. ::.0 ::. ::. 0::0.0 0::. 0::. 0::0. 0 p p p p 0 () PAWEŁ p p 0 () KRZYSZTOF p p p :. :.0 :00. :. :. :.0 :. ::. :0. :0. :0. :0.0 :. :0:0.0 :.0 :0. :0. :. :0. :0.0 :0. :0. :. :. :.0 :.0 :. :0. :. :. :. :. :. 0:. :. :. :.0 :0.0 ::. :0.0 :. :0. :0. :. :0:. :0. :. :0. :. :0.0 :0. :0. :0. :. :.0 :. ::. :. :. :. :00:. : :. +: :. +:: :0: : :0. +: :. +: :0. +:: :0: :0.0 +0: :: :: :0:. :0:0. ::0. ::.00 ::.0 ::0. ::. ::.0 ::. ::0. ::. ::. :0:. ::0. ::. ::. ::0. ::. ::. ::.0 ::. ::. :0:0. ::. ::. ::. :0:.0 ::0. 0::. 0::.0 0::.0 0::. :0:. ::.0 ::. ::.0 :0:.0 ::.0 :0:. ::. ::. ::0. ::0. :0:0.0 ::. ::. ::0. ::. ::.0 ::. ::. ::.0 ::. :0:. :0:. ::0. ::. :0:. :0:0.0 :0:. :0:.00 :0:. p 0 p p 0 () MICHAŁ 0 p p () TOMASZ p p 0 :. 0:. :.0 :. :.00 :. ::.0 :. :. :0. :0. :. :0:. :0. :0. :00. :. :0. :0.00 :00.0 :0. :0. :. :.0 :.0 :. :. :. :. :00:0. :. :. :.0 :. ::. :0. :0. :0. :0. ::. :.0 :00. :0. :0. :.0 :0. :0.0 :.0 :. :. :. :. :. :.0 :. :. ::. :.0 :0.0 :0. :. :0:. +:. +: :. +:: :0: :00. +0: : :.0 +0: :. +: :.0 +:: :0. +::0. +: : :. +: :. +:: :. +:0:. :0:. ::0.0 ::. ::0. :0:. ::. :0:. ::.0 ::. ::0. ::0.0 :0:. ::. ::. ::.0 ::. ::.0 ::.0 ::.00 ::.0 ::. :0:. ::. ::.00 ::.0 0::. 0::. 0::. 0::00. ::0. :0:. ::. ::. ::. ::. ::. ::0. ::0.0 ::. :0:. ::. ::.0 ::. ::. ::0. ::. ::. 0::. 0::.0 0::. 0::. ::. :0:00. ::.0 ::. ::. ::. ::. ::. ::. ::.0 :0:0. Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY Przejazd Tor POZNAŃ,0 km 0 0:00 Wydrukowano: 0 :: Orbits Strona /

7 p p 0 () KRĘGIEL p p 0 p () KRZYSZTOF p p 0 (0) MACIEJ :0. :. :0:. :0. :0.0 :. :.00 :0. :0. :0. :0. :0.0 :0.0 :. :. :0. :.0 :0:. :0. :. :. :. :.0 :. :0.0 :0. :0. :0. :. :.0 :.0 :0.0 :0.0 :.00 :. :.0 :. :.0 :. :.0 :.0 :0.0 ::. :.0 :. :. :. :0.0 :0:0. :. :.0 :.0 :0. :0.0 :0. :0. :0. :.0 :. : :0: : :0: :. +0: : :.000 +: :0. +:: :0: : :00:.0 :0:. ::00.0 ::0. ::. ::0.00 ::.0 ::. ::. ::.0 ::. :0:0.0 ::. ::. ::.0 :00:. :0:. ::. ::. ::0. ::.0 ::. ::0. ::. ::.00 :00:. :0:0. ::. ::.0 ::. ::. ::. 0::0. 0::0.0 0::.0 :00:. :0:. ::. ::. ::0. :0:. ::0.0 :0:0. ::. ::. ::0. ::. :0:0. ::00. ::.0 ::.0 ::. ::.0 ::. ::. ::.0 ::0. :0:. ::.0 ::.0 p p p () PIOTR p (.) WOJCIECH p 0 p (0) JACEK p p :. :0. :0:. :. :.0 :.0 :0.0 :. ::. :. :0. :. :. :. :.0 :. :0.0 :. ::. :. :0.00 :0. :0. :. :. :00. ::.0 :. :. :. :. ::0. :.00 :. :.0 :. :0. :0. :0.0 :. :0:. :0.0 :.0 :0. :. :.00 :. :.0 :. :.0 :. :.0 :. :. :0. :. :. :. :.0 ::. +. +:0. +:0:. +: :0.0 +:: : : :: :: :. +:: : :0: : :. +: :.0 +: :.0 +::. ::. ::. :0:. ::0. ::. ::0. ::. ::. :0:. ::00.0 ::0. ::. :00:.0 :0:0. :0:. ::.0 ::. ::. ::. :00:.0 :0:.0 :0:. :0:. ::. ::. ::.0 ::. :0:. ::. ::. :0:. ::.0 ::. ::. :0:. ::. ::.0 ::.0 ::. :0:. ::. ::. ::.0 ::00.0 ::0. ::. ::. :0:.0 ::. 0::0.0 0::. 0::. :00:. :0:. ::. ::. ::. ::0.0 ::. :0:. p 0 p p () TOMASZ p p p p 0 () MAREK p p :.0 :.0 :0. :.0 ::. :0. :0. :0. :0. :0.0 :.00 :. :. :. :0. :. :. :. :. :. 0:. :. :0. :. :. :. ::.0 :. :. :.00 :.0 :.0 :0:. :. :. :. :. :. :0. :0.0 :0. :. :. :.0 :. :.0 :.0 :. :.0 :. :0.0 :.0 0:. :. :. :0. :.0 ::. :. :0. :0. :0.0 +:. +: :0: :. +: :. +: :. +:: :0: :. +0: :. +: :0. +: :0. +:: ::. ::. ::. ::. ::. ::. ::. ::.0 ::. ::0. ::. ::00. ::. ::0. ::. 0::. 0::.0 0::. 0::0.0 :0:. ::. ::0.0 ::. :0:0. ::.0 ::. :0:0.0 ::. ::. ::. ::. :0:.0 ::0. ::. ::. ::. ::0. ::00. ::0. ::. :00:. :0:. ::. ::0.0 ::.0 :0:. ::. 0::. 0::. 0::0. 0::0.0 :0:0.0 ::. ::0.0 ::. ::. ::.0 :0:.0 ::. ::0.00 ::. ::. Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY Przejazd Tor POZNAŃ,0 km 0 0:00 Wydrukowano: 0 :: Orbits Strona /

8 p p () TOMASZ p p 0 () ROBERT p p () KOSTKA p :. :. :. :. :.0 :. :. :. :0.0 :.0 :. :.0 :0. :0.0 :. :.0 :.0 :. :. :. :. :. :.0 :.0 ::.0 :. :. :.0 :. :. :0:. :. :. :. :.0 :. :. :. :. :. :. :. :.0 :. 0:0. :. :.00 :.0 :. :. ::. :.0 :. :. :0. :0. :. :.0 :. : : :. +: :0.0 +: :0. +:: :0: : :0. +: :. +: :: :. ::. ::. ::. ::. ::. ::. ::. :0:0. :0:0. ::.00 ::. ::. ::0.0 ::. 0::0.0 0::. 0::. :0:0. :0:. ::. ::0. ::. ::. ::. :0:. ::. ::. ::. ::.0 :0:. ::.0 ::. ::. ::.0 ::0. ::.0 ::. ::.0 :0:0.0 :0:. :0:.0 ::0.0 ::. ::0. ::0. ::. 0:0:0. 0:0:0.00 0:0:. 0::. ::. :0:0. :0:. :0:0. :0:0.0 ::0. ::. ::.0 ::. ::. p 0 () TOMASZ p p p 0 p p () DOMINIKA p 0 :. :. :0. :. :.0 0:0.0 :. :.0 :. :. ::. :. :. :.0 :. :. :0:0.0 :.00 :.0 :0.0 :. :. :. :. :.0 :. :. :. :0. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. ::. :. :. :. :. :.0 :0:.0 :. :. :. :. :.0 :.0 :. :. :. ::. :. :. :. :. :. :0:. +: :0. +: :. +:: :0: : : :. +. +: :0. +: :0. +:: :0: : :: :0:. 0::.0 0::0. 0::.00 :00:0. :0:. ::. ::0. ::.0 ::. ::0. :0:. ::0.0 ::. ::. ::. :0:0.0 ::.0 ::0.0 ::. ::.00 ::0.00 ::. ::.0 ::. :0:. ::.0 ::. ::.0 ::.0 0::.0 0::.0 0::0.0 :00:. :0:. ::. ::. ::.00 ::.0 ::.00 :0:. ::0.0 ::. ::.0 :00:0. :0:. ::0. ::.0 ::. ::0. ::.0 ::0. ::. 0::. 0::0. :0:0.0 :0:. ::. ::.0 ::0.00 :00:. :0:0.0 :0:. 0 () TOMASZ p p 0 p p p p () PIOTR p p 0 p p :. :. :0. :. :. :0:.0 :0. :.0 :. :. :.0 :. :0. :. :0. :. :. :. :.00 :00:. :.0 :.0 :. :. :. :.0 :0. :0. ::0. :. :. :.0 :.0 :0:.0 :0.0 :.0 :0. :.0 :. :0.0 :0.0 :0. :0. :0.0 :0. :.0 :.0 :0. :. :. :.00 :. :0. :. :. ::0. :. :. :. :.0 :. :0: :0: :0. +0: :0. +: :0. +: :: :0: : :. +: :. +:. +: :. +:: :0:.0 ::. ::. ::.0 ::. :0:0. ::. ::. ::0. ::0. ::. ::0.00 ::. ::.0 :00:. :0:. ::.0 ::. ::0. ::. 0::. 0::. 0::. :0:0. :0:. ::00.00 ::. ::. ::.0 ::. ::. ::. ::. :0:0. ::. ::0. ::. ::. ::. ::0. ::. ::. :0:.0 ::.0 ::. :0:. ::. 0::.00 0::. 0::. :0:.0 ::0. ::. ::. ::0. ::. :0:. ::. ::0. ::. ::. :0:0. ::.00 Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY Przejazd Tor POZNAŃ,0 km 0 0:00 Wydrukowano: 0 :: Orbits Strona /

9 p () MARCIN p 0 p :. :. :. :. ::0.0 :0.0 :. :.00 :. :0. :. :.0 :0.0 :. :. :0.0 :. :. :. :.0 :. :. : :0.00 +:: : : ::00.0 ::. ::. ::0. ::0. ::0.0 ::. ::. :0:.0 :0:. ::.0 ::. ::. 0::. 0::. 0::. 0::. 0::.0 ::. ::. ::. ::. ::.0 p () MATEUSZ p p 0 p p p () ARKADIUSZ p p p () DAWID p :. :. :0. :. :.0 :. :. :00:. :.0 :0. :.00 :. :. :. :0.0 :.0 :. ::. :. :. :.00 :. :. :0:0. :. :.0 :0. :0. :. :. :. :. :.00 :. :0. :.0 :. :. :. :. :0.0 :00. :. :0. ::. :. :.0 :. ::0. :. :.0 :0.0 :. :. :. :.0 :0. :. :. : :0.0 +: : :: :0: : : : : :: :: :0. +: :0.0 +:. ::. ::.0 ::. ::0.0 ::. ::. ::. 0::. 0::. 0::.0 :0:.0 :0:.0 ::. ::. ::.0 ::. ::. ::0. ::0. ::.0 ::. :00:.0 :0:. :0:. ::. ::. ::. ::0. ::. ::.0 ::0. :0:0. :0:. ::. 0::00. 0::0. 0::. 0::.0 0::0. ::0.00 ::0. ::0. ::. ::. ::0. ::. ::. :0:. :0:. ::. ::.0 ::.0 :0:. ::0. 0::. 0::0.0 0::. :0:. :0:. ::0. Edycja TOR POZNAŃ TRACK DAY Przejazd Tor POZNAŃ,0 km 0 0:00 Wydrukowano: 0 :: Orbits Strona /

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR 1 362 Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Agnieszka 924 Aleksandra 924 Anna 924 Alicja 924 Adam 924 Dorota

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY KONKURSU "APETYT NA MUNDIAL"

ZWYCIĘZCY KONKURSU APETYT NA MUNDIAL ZWYCIĘZCY KONKURSU "APETYT NA MUNDIAL" Data Tura Imię E-mail 14.06 15.06 16.06 Marcin P. Agnieszka D. Damian U. Agnieszka K. Mateusz S. Joanna M. Andrzej K. Damian H. Ewa G. Kamil W. Kamil S. Roman G.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M.

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K.

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K. Laureaci z poszczególnych dni: 16-02-2018 Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N. 17-02-2018 Michał K. Elżbieta J. Grzegorz P. Agata Sz. Krzysztof K. Karina

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Printed wrzesień 18, 2016 at 17:37

Printed wrzesień 18, 2016 at 17:37 1 REDECKI, Tomasz : 1 1,7367 136 23 7 0 0 0 0 78,31 2 0,7033 69 18 3 0 3 0 0 98,11 3 0,5607 49 15 1 1 3 0 0 87,39 4 4,0424 160 26 10 0 0 0 0 39,58 5 3,5524 120 22 3 1 0 0 0 33,78 2 BORKOWSKI, Łukasz :

Bardziej szczegółowo

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T.

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra M. Daniel S. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 4 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 4 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 4 w dniu 2018-06-28 1. Babicz Kamil Patryk 08:00 2. Banaś Krystian Grzegorz 08:00 3. Bełda Bartłomiej Tomasz 08:00 4. Bernatowicz Mateusz Tomasz 08:00 5. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 5 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 5 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 5 w dniu 2017-06-19 1. Bulanda Albert 08:00 2. Chlebek Agnieszka Magdalena 08:00 3. Chudy Arkadiusz Czesław 08:00 4. Cisoń Wojciech Marian 08:00 5. Dąbrowski Michał

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Wydział Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia magisterskie 3 sem. Rok ak.

Wydział Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia magisterskie 3 sem. Rok ak. Grupa: EIAWG 1 Hnida Adam Andrzej 250361 2 Kocztorz Patryk Szymon 252508 3 Komarek Tomasz Karol 250372 4 Kozielski Marek Karol 250375 5 Książek Bartłomiej 250380 6 Kubica Szymon Artur 250381 7 Kucza Damian

Bardziej szczegółowo

K l a s y f i k a c j a k o ń c o w a S e n i o r ó w

K l a s y f i k a c j a k o ń c o w a S e n i o r ó w Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS K l a s y f i k a c j a k o ń c o w a S e n i o r ó w M-ce Nr lic. Zawodnik/czka Powiat Data ur. PKT 1 06558 RÓŻAK Jakub gnieźnieński 09-09-1998 12 2 CEMBROWICZ

Bardziej szczegółowo

Poz. Nr Zawodnik Klub / Sponsor

Poz. Nr Zawodnik Klub / Sponsor MX Open 1 51 Jakub Majchrzak RACING CLUB Leszno Motor-Passion.pl 50 50 33 41 47 50 43 43 357 2 46 Piotr Dereń Motoklub Oborniki 27 30 41 35 39 41 37 35 285 3 222 Miłosz Kozica Motoklub Oborniki 31 31 50

Bardziej szczegółowo

Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 22 czerwca 2015 r., zmiana 2. godz. 12.00, sala nr 1 kwalifikacja: M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Karabin - Wiosna 2018 Smotryszów, 22 kwietnia 2018 roku

Karabin - Wiosna 2018 Smotryszów, 22 kwietnia 2018 roku Karabin - Wiosna 2018 Smotryszów, 22 kwietnia 2018 roku Karabin sportowy 50m z optyką 1. KOTUSIEWICZ Maciej 10-ka Radomsko 94 94 2 2. WIŚNIEWSKI Paweł 10-ka Radomsko 87 87 1 3. ŚLIWAKOWSKI Ryszard 10-ka

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 5 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 5 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 5 w dniu 2017-06-20 1. Adamik Paweł Piotr 08:00 2. Bochenek Kamil Paweł 08:00 3. Bukański Piotr 08:00 4. Drąg Dawid Grzegorz 08:00 5. Durlak Jakub Andrzej 08:00 6.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 05 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 05 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 05 w dniu 2017-06-28 1. Adamik Paweł Piotr 08:00 2. Bochenek Kamil Paweł 08:00 3. Bukański Piotr 08:00 4. Drąg Dawid Grzegorz 08:00 5. Durlak Jakub Andrzej 08:00 6.

Bardziej szczegółowo

SuperOes - Puchar Jesieni

SuperOes - Puchar Jesieni Klasa I 1 78 Górzyński Grzegorz Citroen C1 2:49.50 2:40.37 2:42.54 2:40.63 10:53.04 Klasa II 1 76 Pakosiński Piotr VW Lupo ABT 2:18.17 2:15.97 2:15.88 2:16.82 9:06.84 2 88 Mostek Bartosz Peugeot 106 2:18.81

Bardziej szczegółowo

I kolejka godz Kapica Piotr br br Białobrzeski Konrad. zawodnik meczu Węgrzynowicz Alek. godz :2

I kolejka godz Kapica Piotr br br Białobrzeski Konrad. zawodnik meczu Węgrzynowicz Alek. godz :2 I kolejka - 17.09.2014 godz.18.00 SKŁADAKOS Garwolin 10 :13 6 : 2 Kapica Piotr br br Białobrzeski Konrad 2' Lodowski Bartosz Dzbański Rafał 3x 9',26',37' 15',34' x2 Obłoza Dariusz 3x 31',48',49' 4',17',30',

Bardziej szczegółowo

: 7 2 Korniłowicz Tomasz :: Olbrycht Wojciech 13. : 3 3 Stawicki Mariusz :: Piątkowski Mariusz 13. : 3 4 Wolak Michał :: Dróżdż Grzegorz 13

: 7 2 Korniłowicz Tomasz :: Olbrycht Wojciech 13. : 3 3 Stawicki Mariusz :: Piątkowski Mariusz 13. : 3 4 Wolak Michał :: Dróżdż Grzegorz 13 Rosiak Przemysław Zybert Grzegorz Korniłowicz Tomasz Olbrycht Wojciech Stawicki Mariusz Piątkowski Mariusz Wolak Michał Dróżdż Grzegorz Teufel Rafał Jabłoński Jarosław Kilian Rafał Stopczyński Mateusz

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu 2016-06-17 1. Adamczyk Adam Mateusz 10:00 2. Banach Szymon Mateusz 10:00 3. Biel Wiktor Maksymilian 10:00 4. Duda Mariusz Stanisław 10:00 5. Duda Rafał Łukasz

Bardziej szczegółowo

Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 22 czerwca 2015 r., zmiana 1., sala nr 19

Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 22 czerwca 2015 r., zmiana 1., sala nr 19 Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego 22 czerwca 2015 r., zmiana 1., sala nr 19 kwalifikacja: E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń zawód: 741103 Elektryk 2. Czajka Bartosz Dawid

Bardziej szczegółowo

Informatyka Stosowana I rok

Informatyka Stosowana I rok Ćwiczenia Grupa zielona 1 Ambroziak Marcin 282551 2 Biesiadziński Szymon Adrian 280492 3 Chuk Karol 280494 4 Czerski Bartosz 282555 5 Falkowski Patryk 280497 6 Grudek Robert 260102 7 Jabłoński Dawid Waldemar

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zbiorcze wyników Mistrzostw Wielkopolski w Sporcie Pożarniczym. Poznań, czerwca 2018r.

Zestawienie zbiorcze wyników Mistrzostw Wielkopolski w Sporcie Pożarniczym. Poznań, czerwca 2018r. Zestawienie zbiorcze wyników Mistrzostw Wielkopolski w Sporcie Pożarniczym. Poznań, 19-20 czerwca 2018r. Pożarniczy tor przeszkód 100m indywidualnie Miejsce Komenda Nazwisko i Imię Czas [s] 1 KM PSP Kalisz

Bardziej szczegółowo

OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KRUSZEWO

OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KRUSZEWO OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KRUSZEWO MĘŻCZYŹNI Piotr Koza Robert Ogrodowczyk Grzegorz Szymkowiak Rafał Smykowski Wojciech Bogdański Mikołaj Kalinowski Radosław Koza Karol

Bardziej szczegółowo

Piknik Zawody Enduro Braszowice

Piknik Zawody Enduro Braszowice Piknik Zawody Enduro Braszowice Szczegóły okrążeń A1 (AMATOR 1) motocykle 2T do 150 ccm i 4T do 250 ccm Miejsce 1. Horbacz, Szymon 6 Okrążeń 1 23 0:17:29 0:17:29 2 23 0:33:25 0:15:56 3 23 0:49:45 0:16:19

Bardziej szczegółowo

Makówka r. Tor nr 1. Pistolet Standard. Punkty ujemne

Makówka r. Tor nr 1. Pistolet Standard. Punkty ujemne Tor nr 1 1 Tomasz CZEKALA 9,41 4 11,41 2 Janusz BARAŃSKI 11,50 1 12,00 3 Jacek OSTRZYCKI 9,16 6 12,16 4 Rafał GOŚLICKI 9,16 6 12,16 5 Zbigniew RADASZEWSKI 10,09 5 12,59 6 Wojciech KACZMAREK 11,69 2 12,69

Bardziej szczegółowo

Konkurencja stylem dowolny 50 m do 35 lat

Konkurencja stylem dowolny 50 m do 35 lat Konkurencja stylem dowolny 50 m do 35 lat 1. 15 2 KP PSP Jarocin Damian Olejniczak 1982 1 26,01 2. 13 5 SA PSP Poznań Marcin Tabara 1995 1 27,2 3. 18 5 SA PSP Poznań Tomasz Korpalski 1996 1 28,95 4. 5

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 206 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 206 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 206 w dniu 2017-01-12 1. Adamska Sabina Joanna 14:00 2. Balicka Anna Katarzyna 14:00 3. Banasiewicz Jakub Dawid 14:00 4. Baran Mateusz Marek 14:00 5. Bąk Damian Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY z zawodów strzeleckich w Kwidzynie z dnia 22 kwietnia 2017 r. konkurencje skrócone 1 OBSADA SĘDZIOWSKA Lp. Funkcja na zawodach imię i nazwisko sędziego klasa sędziego numer licencji

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 101 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 101 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 101 w dniu 2018-01-10 1. Antoń Artur Łukasz 13:00 2. Batóg Szymon Piotr 13:00 3. Bąk Mateusz Kornel 13:00 4. Bąk Sebastian Lucjan 13:00 5. Białek Patryk 13:00 6. Bihuń

Bardziej szczegółowo

PISTOLET DYNAMICZNY KARABIN DYNAMICZNY STRZELBA DYNAMICZNA REZULTATY. Nowolipsk, dn r.

PISTOLET DYNAMICZNY KARABIN DYNAMICZNY STRZELBA DYNAMICZNA REZULTATY. Nowolipsk, dn r. PISTOLET DYNAMICZNY KARABIN DYNAMICZNY STRZELBA DYNAMICZNA REZULTATY Nowolipsk, dn. 13.10.2018r. 1 PISTOLET DYNAMICZNY, KARABIN DYNAMICZNY, STRZELBA DYNAMICZNA Nowolipsk, dn. 13.10.2018r. Komunikat rezultatów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć praktycznych w BCKUiP w zawodzie: górnik eksploatacji podziemnej (M.11)

Harmonogram zajęć praktycznych w BCKUiP w zawodzie: górnik eksploatacji podziemnej (M.11) Harmonogram zajęć praktycznych w BCKUiP w zawodzie: górnik eksploatacji podziemnej (M.11) Pracownia komputerowa: ul. Piastowska 21 Lp godz. 8.15 godz. 9.00 godz. 9.00 godz. 9.00 godz. 9.00 1. Cichy Michał

Bardziej szczegółowo

I Cykl Tygodniowy. ipady wygrywają: Głośniki Creative wygrywają:

I Cykl Tygodniowy. ipady wygrywają: Głośniki Creative wygrywają: I Cykl Tygodniowy Mariusz K. Krasne Potockie **********2408 Grzegorz R. Warszawa **********3351 Maciej C. Tarnów **********9561 Tomasz O. Gdynia **********9135 Piotr P. Łańcut **********5793 Ryszard S.

Bardziej szczegółowo

Komisje Problemowe powołane przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Rzeszowie I. Komisja Strzelecka.

Komisje Problemowe powołane przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Rzeszowie I. Komisja Strzelecka. Komisje Problemowe powołane przy Zarządzie Okręgowym PZŁ I. Komisja Strzelecka. Lp. Imię i Nazwisko Koło Łowieckie Funkcja 1. Stanisław Bać,,Bielik Budziwój Przewodniczący 2. Jakub Gawron,,Cietrzew Rzeszów

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA MĘŻCZYZN OPEN. M. Nazwisko i imię Nazwa drużyny W. Punkty

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA MĘŻCZYZN OPEN. M. Nazwisko i imię Nazwa drużyny W. Punkty OPEN 1 SZKUDLAREK Paweł WOPR Wrocław 24 1 791,84 2 KOT Wojciech WOPR Lublin 28 1 725,96 3 LIBERADZKI Michał WOPR Sochaczew 18 1 702,31 4 WIENCEK Tomasz WOPR Rybnik 20 1 677,89 5 PYRZYOSKI Marcin WOPR Lublin

Bardziej szczegółowo

SuperOes VI Runda 2017

SuperOes VI Runda 2017 Klasa I 1 89 Wołek Przemysław Daewoo Tico 2:47.96 2:44.65 2:44.39 2:46.98 2:47.02 13:51.00 2 88 Warszawa Łukasz Nissan Micra 2:55.74 2:45.91 2:44.07 2:43.62 2:41.94 13:51.28 0.28 3 90 Grudzień Waldemar

Bardziej szczegółowo

SuperOes - IV Runda 2019

SuperOes - IV Runda 2019 Klasa I 1 80 Szuter Tomasz Fiat 126 P I 3:05.38 2:40.30 2:38.44 2:39.50 2:41.68 13:45.30 2 77 Górzyński Grzegorz Citroen C1 I 3:20.43 2:54.14 2:47.69 2:47.10 2:56.05 14:45.41 1:00.11 3 76 Adamczyk Piotr

Bardziej szczegółowo

Komunikat z zawodów strzeleckich

Komunikat z zawodów strzeleckich Komunikat z zawodów strzeleckich Organizator : Towarzystwo Strzeleckie Shooting-Academy Termin : 08.11.2015 r. Miejsce : Strzelnica Shooting-Academy Parzęczew k/łodzi 1. Karabin centralnego zapłonu 10

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ GRUP. Rok studiów: Rok akademicki: 2015/2016. Aktualizacja: :18. Przedmiot / Forma zajęć

PODZIAŁ GRUP. Rok studiów: Rok akademicki: 2015/2016. Aktualizacja: :18. Przedmiot / Forma zajęć PODZAŁ GRUP różniczkowe i Algebra liniowa 1 Bąk Dawid Bartłomiej CA1 CR1 CL1 L1 S1 2 Banaś Jakub Piotr CA1 CR1 CL1 L1 S1 3 Baryczka Maksymilian Jacek CA1 CR1 CL1 L1 S1 4 Bigas Christian CA1 CR1 CL1 L1

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Centralnej Komisji Rekrutacyjnej z postępowania kwalifikacyjnego

P R O T O K Ó Ł Centralnej Komisji Rekrutacyjnej z postępowania kwalifikacyjnego 1 506623 Bierska Aleksandra Izabela 92.40 Przyjęty 2 501884 Rybarczyk Marek Piotr 90.00 Przyjęty 3 504287 Czarny Michał Janusz 89.60 Przyjęty 4 503696 Sosulski Piotr Michał 87.60 Przyjęty 5 502222 Delijewski

Bardziej szczegółowo

1 2 2 Bokser Brzeziny kategoria wagowa. SZYMKOWIAK PAWEŁ 41 +91 Bokser Brzeziny

1 2 2 Bokser Brzeziny kategoria wagowa. SZYMKOWIAK PAWEŁ 41 +91 Bokser Brzeziny Botkiewicz Michał Bokser Brzeziny kategoria wagowa Puchacz Jacek Botkiewicz Michał 6 Bokser Brzeziny Botkiewicz Michał SZYMKOWIAK PAWEŁ +9 Bokser Brzeziny DUET GDAŃSK SZYMKOWIAK PAWEŁ 6 Puchacz Jacek DUET

Bardziej szczegółowo

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i lista osób rezerwowych

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i lista osób rezerwowych Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i lista osób rezerwowych ETAP II REKRUTACJI KADYDACI KIERUKU TECHIK ELEKTROIK Grupa A Suma punktów Lp. azwisko i imię końcowych z przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zawody KS Gdańsk Gdańsk, Konkurencja: Pistolet sportowy

Zawody KS Gdańsk Gdańsk, Konkurencja: Pistolet sportowy Konkurencja: Pistolet sportowy L.p. Nazwisko i imię nr licencji Klub Wynik/200 1 Paczkowski Jakub 41277/01/16 KS Gdańsk 177 2 Tomaszewski Jacek 34775/03/16 Lok St. Gdański 171 3 Malec Grzegorz 35459/01/16

Bardziej szczegółowo

1. Królowa G. Bogusza: Od p. Mężyk Teresa do Mężyk Anna i Stanisław Patryk Janus i Kacper Janus.

1. Królowa G. Bogusza: Od p. Mężyk Teresa do Mężyk Anna i Stanisław Patryk Janus i Kacper Janus. Propozycja kolędy dla aspirantów, ministrantów i lektorów 1. Królowa G. Bogusza: Od p. Mężyk Teresa do Mężyk Anna i Stanisław Patryk Janus i Kacper Janus. 2. Mszalnica Zagóra od p. Jelito Kazimiera i Piotr

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 9/2018. VI Mistrzostwa KS Tarcza Szamotuły w strzelaniu śrutowym TRAP 25

KOMUNIKAT Nr 9/2018. VI Mistrzostwa KS Tarcza Szamotuły w strzelaniu śrutowym TRAP 25 Klub Strzelecki TARCZA SZAMOTUŁY 64-500 Szamotuły, ul. Powstańców Wlkp. 14 KOMUNIKAT Nr 9/2018 VI Mistrzostwa KS Tarcza Szamotuły Strzelanie śrutowe Funkcyjni Zawodów: Sędzia Główny Zawodów Zbigniew Gałka

Bardziej szczegółowo

RANKING ROCZNY ZAWODÓW KLUBOWYCH PSP W 2018 ROKU

RANKING ROCZNY ZAWODÓW KLUBOWYCH PSP W 2018 ROKU RANKING ROCZNY ZAWODÓW KLUBOWYCH PSP W ROKU M-ce Nazwisko i Imię Klub 19 II 21 II 19 III 21 III 16 IV 18 IV 18 VI 20 VI 17 IX 19 IX 15 X 17 X 19 X 21 X SUMA 1 DULNY Krzysztof DZIESIĄTKA - Łódź 97 92 93

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA GENERALNA

KLASYFIKACJA GENERALNA KLASYFIKACJA GENERALNA L.P. IMIĘ NAZWISKO PUNKTY 1 SZYMAŃSKI BARTOSZ 99 2 SKRZYPEK GRZEGORZ 97 3 KOZIOŁ SANDRA 95 4 RYŚ BARTOSZ 95 5 GOŁDA GABRIEL 93 6 MICHAŁOWSKI WŁODZIMIERZ 92 7 GÓRECKI WOJCIECH 89

Bardziej szczegółowo

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg:

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole, tel. (0-77) 668 924 080, 4747466 fax www.azs.po.opole.pl azs@po.opole.pl Opole 22.05.2011r. Komunikat

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA BANKOWCÓW MSC

KLASYFIKACJA BANKOWCÓW MSC 1 PKO BANK POLSKI I (kapitan: ADAM SZYMAŃSKI) BANKOWCÓW 02:54:03 237 1 PKODĄBROWSKI MARIUSZ 7,195 BANKOWCÓW 00:00:03 00:08:55 00:28:34 00:28:31 02:54:03 237 2 PKOWOLUSZEWSKI REMIGIUSZ 10 BANKOWCÓW 00:28:34

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.09.02.00-26-032/13

WND-POKL.09.02.00-26-032/13 łącznik nr 2 do protokołu z dnia 22 września 2014r. Komisji Rekrutacyjnej uczniów do II Edycji Projektu Dodatkowe umiejętności praktyczne i wied snsą na sukces wodowy Listy uczniów Technikum Nr 2 w ZST-I

Bardziej szczegółowo

Printed sierpień 6, 2017 at 11:10

Printed sierpień 6, 2017 at 11:10 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- PB1 1 64 17,80 3,5955 80,0000 100,00 28 Czauderna, Sławomir 2 68 24,16 2,8146 62,6242 78,28 18 Ciećwierz, Tomasz 3 76 30,69 2,4764 55,0994 68,87 29 Skolik, Andrzej

Bardziej szczegółowo

L i s t a uczniów klasy III ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych r. szk. 2011/2012 wychowawca: mgr inż. Ochała Krzysztof (as. mgr Nowakowski Roman)

L i s t a uczniów klasy III ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych r. szk. 2011/2012 wychowawca: mgr inż. Ochała Krzysztof (as. mgr Nowakowski Roman) uczniów klasy III ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych r. szk. 2011/2012 wychowawca: mgr inż. Ochała Krzysztof (as. mgr Nowakowski Roman) 1. Baran Adrian 2. Buda Łukasz 3. Ciępka Jacek 4. Długopolski

Bardziej szczegółowo

WYNIKI TCZEWSKIEJ LIGI STRZELECKIEJ 2015/ 2016 I. SENIORZY

WYNIKI TCZEWSKIEJ LIGI STRZELECKIEJ 2015/ 2016 I. SENIORZY 1. Koło LOK MIEJSKIE I WYNIKI TCZEWSKIEJ LIGI STRZELECKIEJ / I. SENIORZY GROBELNY JERZY 481 77 67 63 63 85 61 N 65 JURKO PIOTR 386 19 60 N 87 77 N 64 79 PIĄTKOWSKI ROMAN 516 67 64 49 72 61 53 74 76 Smagała

Bardziej szczegółowo

OES1 OES2 OES3 OES4 Nr Załoga Czas Próby Czas Próby Czas Próby Czas Próby 1 Jan Wygachiewicz/Anna Pękała 01:23,62 01:13,87 01:20,97 01:15,50 2 Arek

OES1 OES2 OES3 OES4 Nr Załoga Czas Próby Czas Próby Czas Próby Czas Próby 1 Jan Wygachiewicz/Anna Pękała 01:23,62 01:13,87 01:20,97 01:15,50 2 Arek OES1 OES2 OES3 OES4 Nr Załoga Czas Próby Czas Próby Czas Próby Czas Próby 1 Jan Wygachiewicz/Anna Pękała 01:23,62 01:13,87 01:20,97 01:15,50 2 Arek Idzi / Dominika Samburska 01:20,60 01:16,38 01:14,50

Bardziej szczegółowo

CLASSIC -- Overall Match Results Silesia Challenge L1 Printed kwiecień 21, 2019 at 16:41

CLASSIC -- Overall Match Results Silesia Challenge L1 Printed kwiecień 21, 2019 at 16:41 CLASSIC -- Overall Match Results 1 100,00 870,0000 73 Chmielewski, Sławomir S POL OPEN -- Overall Match Results 1 100,00 858,1010 99 Tausiewicz, Marcin POL 2 79,12 678,9701 68 Bereś, Krzysztof S POL 3

Bardziej szczegółowo

25 Marszobieg na Czantorię Wielką Ustroń, Wyniki. Bieg - KOBIETY LAT. Bieg - KOBIETY LAT. Bieg - KOBIETY LAT

25 Marszobieg na Czantorię Wielką Ustroń, Wyniki. Bieg - KOBIETY LAT. Bieg - KOBIETY LAT. Bieg - KOBIETY LAT Marszobieg na Czantorię Wielką Ustroń, 0-0- - Wyniki Bieg - KOBIETY - LAT KOBIETY - LAT/ KOBIETY - LAT/ KOBIETY - LAT/ [] [] [0] WARZECHA, Róża KAMECKA, Hanna KAMECKA, Wiktoria :0:. ::. ::. +0::.0 +0::.

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zawody Strzeleckie Zbrojowni. Komunikat Klasyfikacyjny

Otwarte Zawody Strzeleckie Zbrojowni. Komunikat Klasyfikacyjny Otwarte Zawody Strzeleckie Zbrojowni Komunikat Klasyfikacyjny Strzelnica Magnum - Poznań Poznań 17.06.2018 Otwarte Zawody Strzeleckie Zbrojowni 17.06.2018 Protokoły z następujących konkurencji: 1. Pistolet

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ CZTERECH STRZELNIC IM. A. CIEMNIEWSKIEGO PODSUMOWANIE PO IV RUNDACH PARCOUR

TURNIEJ CZTERECH STRZELNIC IM. A. CIEMNIEWSKIEGO PODSUMOWANIE PO IV RUNDACH PARCOUR PARCOUR I III 1 1 PASZENDA RYSZARD 22 22 18 20 23 105 2 2 BOCZKOWSKI ARKADIUSZ 19 15 21 23 Err:507 Err:507 3 3 TOMCZYK MARCIN 23 19 16 20 21 99 4 4 MOŁDRZYK JANUSZ 19 20 20 22 17 98 5 5 LIZUREJ TOMASZ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI I INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS - WŁOŚCIEJEWKI 10 sierpnia 2014

WYNIKI I INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS - WŁOŚCIEJEWKI 10 sierpnia 2014 WYNIKI I INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS - WŁOŚCIEJEWKI 10 sierpnia 2014 startujących: 78 osób średni czas przejazdu: 39 minut 3 sekundy średnia prędkość zawodów: 31,8km/h KLASYFIKACJA GENERALNA 1 Mocek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Letnie Mistrzostwa Polski. Indywidualny Konkurs Skoków HS-134 Start List - Official Training

Letnie Mistrzostwa Polski. Indywidualny Konkurs Skoków HS-134 Start List - Official Training Szczyrk, Skalite () Jury / Competition Management Judges Hill Data / Calculation Technical Delegate FIS () Assistant TD () Chief of Competition () Chief of Course () Equipment Control (FIS) Długopolski

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku w grudniu 2014r.

Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku w grudniu 2014r. Rybnik, dnia 31.12.2014r. Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku w grudniu 2014r. Lp. Imię Nazwisko Rodzaj kwalifikacji Bieniarz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Polski Związek Strzelectwa Sportowego IV Zawody Historyczne KSSK GWARD w Starym Dzierzgoniu KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY z dnia 23 września 2017 r. bezpośredni organizator: KSSK GWARD - Kwidzyn 1 OBSADA SĘDZIOWSKA

Bardziej szczegółowo

Tura I. Towarzyskie Zawody Feederowe o Puchar OKS Jagodno, r. Podsektor A1. Waga ryb. Sędzia Główny. Sędzia Sekretarz.

Tura I. Towarzyskie Zawody Feederowe o Puchar OKS Jagodno, r. Podsektor A1. Waga ryb. Sędzia Główny. Sędzia Sekretarz. Tura I Podsektor A1 1 Dr Rafał MIESZCZAKOWSKI Koło PZW nr 13 Starostwo 4 2-1 2 Ind Teodor KRÓL Koło PZW nr 13 Starostwo 1-2 Ind Krzysztof KOT Koło PZW nr 13 Starostwo 7-2 Dr Dawid KRÓL Koło PZW nr 13 Starostwo

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP WYNIKI

I Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP WYNIKI I Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP WYNIKI WYNIKI GRUPA A OSP Chajczyny 3 : 1 OSP Cybinka Grzegorz Tomaszczyk 1 1

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie

Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie 1. Nazwa Klubu Klub Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie 2. Data założenia Klubu 27.07.2007 3. Miejscowość Rakszawa 4. Władze Klubu (w latach 2006 2015) Prezes: Janusz Figiela w latach 2007-2012

Bardziej szczegółowo

OPEN -- Overall Stage Results Memoriał Marka "Doktorka" Zawiślaka Printed June 17, 2018 at 16:55

OPEN -- Overall Stage Results Memoriał Marka Doktorka Zawiślaka Printed June 17, 2018 at 16:55 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- Stage 01 1 139 21.27 6.5350 160.0000 100.00 15 CZARNECKI, Rafał STANDARD -- Overall Stage Results Stage 1 -- Stage 01 1 144 22.23 6.4777 160.0000 100.00 30 DYLOWICZ,

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego. ZAWODY STRZELECKIE Puchar Burmistrza Miasta i Gminy GRYFINO 2015

Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego. ZAWODY STRZELECKIE Puchar Burmistrza Miasta i Gminy GRYFINO 2015 Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego ZAWODY STRZELECKIE GRYFINO 2015 KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Organizator KSS LOK Regalica Gryfino Gryfino 5.09.2015r Powszechne Zawody Strzeleckie Gryfino 2015

Bardziej szczegółowo

TNMP 2016 Klasyfikacja Kierowców - Nawigacja

TNMP 2016 Klasyfikacja Kierowców - Nawigacja TNMP 2016 Klasyfikacja Kierowców - Nawigacja Mc Kierowca Klub Okręg Karlik I Karlik II Mysł. 4 Mysł. 4 Światowid Światowid Handi- cup Handirunda runda III runda IV runda V runda VI runda I cup II SUMA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH 2018 ODDZIAŁ BESKID SĄDECKI

PODSUMOWANIE WYNIKÓW LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH 2018 ODDZIAŁ BESKID SĄDECKI PODSUMOWANIE WYNIKÓW LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH 2018 ODDZIAŁ BESKID SĄDECKI Kat. A 1 247-OLECH DAMIAN DARIUSZ 146,39 2 216-OGORZAŁEK ANDRZEJ-KRZY 170,61 3 304-MICHALIK PAWEŁ 222,14 4 326-PACHO MARCIN 242,62

Bardziej szczegółowo

Wyniki z zawodów II GP Biegatonu Leśna Szarańcza bieg I :03:08:26 Grzegorz Kozieł 1982 Nr :04:09:49 Bogusław Bożek 1973 Nr 66

Wyniki z zawodów II GP Biegatonu Leśna Szarańcza bieg I :03:08:26 Grzegorz Kozieł 1982 Nr :04:09:49 Bogusław Bożek 1973 Nr 66 Klasyfikacja: Bieg 14km Kategoria: Open Uczestników: 25 1. 01:03:08:26 Grzegorz Kozieł 1982 Nr 12 2. 01:04:09:49 Bogusław Bożek 1973 Nr 66 3. 01:07:02:82 Bogdan Jendrysik 1966 Nr 19 4. 01:07:11:39 Lukasz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZBIORCZY 2019

KOMUNIKAT ZBIORCZY 2019 KOMUNIKAT ZBIORCZY 2019 25m Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów 1 PABIN Celestyn Społem Łódź 97 96 193 2 GUSTA Tomasz COLT Łódź 95 95 190 3 MIKOŁAJCZYK Adam COLT Łódź 96 92 188 4 SZNAJDER Wojciech

Bardziej szczegółowo

Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego DRAGON. PUCHAR DRAGONA EDYCJA 2019 Runda I KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY

Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego DRAGON. PUCHAR DRAGONA EDYCJA 2019 Runda I KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego DRAGON PUCHAR DRAGONA EDYCJA 2019 Runda I KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Siedlce 03-03-2019 Puchar DRAGONA 2019 Siedlce 03-03-2019 Funkcyjni zawodów Funkcja Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Jesień Snajpera Dnia: Organizator: Obsługa zawodów: - Stempniak Jerzy - licencja: s. kl.

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Jesień Snajpera Dnia: Organizator: Obsługa zawodów: - Stempniak Jerzy - licencja: s. kl. www.lok-pleszew.pl KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Jesień Snajpera Dnia: 22-10-2017 Organizator: Klub Strzelecki GILZA LOK Pleszew Zarząd Rejonowy LOK Miejsce zawodów - Licencja PZSS LK-41/2013 - Pleszew - Karczemka

Bardziej szczegółowo

RANKING ROCZNY ZAWODÓW KLUBOWYCH PSP W 2017 ROKU

RANKING ROCZNY ZAWODÓW KLUBOWYCH PSP W 2017 ROKU RANKING ROCZNY ZAWODÓW KLUBOWYCH PSP W ROKU M-ce Nazwisko i Imię Klub 22 i 25 II 08 i 11 III 29 III i 1 IV 31 V i 3 VI 28 VI i 1 VII 6 i 9 IX 11 i 14 X 22 i 25 XI SUMA 1 FRĄTCZAK Bogumił DZIESIĄTKA - Łódź

Bardziej szczegółowo

ATG 60 6 Marcin Chromiński Automobilklub Toruński 54 7 Marcin Schweig

ATG 60 6 Marcin Chromiński Automobilklub Toruński 54 7 Marcin Schweig SUPERPUCHAR 208 Wojciech Klusek ATG 37 2 Rudnicki Robert ATG 07 3 Przemysław Adelman ATG 87 4 Paweł Olszewski Automobilklub Toruński 67 5 Łukasz Adelman ATG 60 6 Marcin Chromiński Automobilklub Toruński

Bardziej szczegółowo

Komunikat Klasyfikacyjny

Komunikat Klasyfikacyjny www.lok-pleszew.pl Komunikat Klasyfikacyjny Otwarte zawody Strzeleckie Puchar Starosty Lato 2016 z LOK na strzelnicy Dnia: 07-08-2016 Organizatorzy: Klub Strzelecki GILZA LOK Pleszew ZR LOK Pleszew Strzelnica:

Bardziej szczegółowo

LISTA WYNIKÓW - DYSTANS Bieg Główny 10 Km

LISTA WYNIKÓW - DYSTANS Bieg Główny 10 Km LISTA WYNIKÓW - DYSTANS Bieg Główny 10 Km LP. NR. STARTOWY IMIĘ NAZWISKO CZAS GRUPA WIEKOWA KOBIETY 1 72 Izabela Zatorska 00:43:15 1962 2 85 Gabriela Rolka 00:44:03 1989 3 88 Magdalena Łączak 00:44:18

Bardziej szczegółowo

Printed październik 1, 2017 at 16:36

Printed październik 1, 2017 at 16:36 IC L1.- 01.10 rinted październik 1, 2017 at 16:36 1 WIŚNIEWKI, Maciej : 1 0,5998 7 6 2 1 3 0 0 11,67 2 3,6031 69 12 5 4 1 0 0 19,15 3 3,1102 79 18 3 0 2 0 0 25,40 4 4,5378 54 9 3 0 0 0 0 11,90 5 6,2449

Bardziej szczegółowo

III runda Grand Prix Torunia - 15 maja Dystans 6000 m. Msc Nr Imię i nazwisko Drużyna Rok Kat

III runda Grand Prix Torunia - 15 maja Dystans 6000 m. Msc Nr Imię i nazwisko Drużyna Rok Kat III runda Grand Prix Torunia - 15 maja Dystans 6000 m Nr Imię i nazwisko Drużyna Rok Kat kat Tempo Czas 1. 38 Wojciech Świderek T.S. Opatrunki Toruń 1982 M30 1 3:22 20:09:00 2. 47 Bartosz Wiligalski T.S.

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno

Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno 18 marzec 2017 KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY ORGANIZATORZY: UNIA Sp. z o.o. ul. Lechicka 23 75-837 Koszalin www.unia.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Jesień z karabinem Printed November 18, 2018 at 17:34

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Jesień z karabinem Printed November 18, 2018 at 17:34 OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Stage 1 -- Stage 1 1 149 43.08 3.4587 150.0000 100.00 1 KOSIŃSKI, Tomasz 2 148 44.10 3.3560 145.5472 97.03 19 MIKESKA, Szymon 3 147 48.60 3.0247 131.1782 87.45 30

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA KLUBOWE VICTORIA WIERUSZÓW

MISTRZOSTWA KLUBOWE VICTORIA WIERUSZÓW STRZELECKI "Victoria" Wieruszów KS AMATOR REZULTATY MISTRZOSTWA OWE VICTORIA WIERUSZÓW Działosze, 23 Września 2018 Protokół nr 1 - Protokół nr 2 - Protokół nr 3 - Protokół nr 4 - Karabin dowolny 20 strzałów

Bardziej szczegółowo

Historia gry w szachy w I LO

Historia gry w szachy w I LO Historia gry w szachy w I LO Wszystko zaczęło się od Andrzeja Szczukiewicza mistrza województwa świętokrzyskiego roku szkolnym 2003/2004. W następnym roku szkolnym 2004/2005 zainicjowała swój początek

Bardziej szczegółowo

Data: r. Rok Ak.: 2017/18

Data: r. Rok Ak.: 2017/18 Grupa: GĆ01 1 Banach Dawid D 080874 S 2 Belniak Mateusz D 080875 S 3 Bodziuch Rafał D 080876 S 4 Borowiec Katarzyna Marta D 080877 S 5 Bryk Jonasz Krzysztof (P) D 076330 P 6 Chrzanowski Adam Jacek D 080878

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE POLISH HANDBALL FEDERATION 00-349 Warszawa ul. Tamka 3 tel. + 48 22 892-90-12/13; fax: + 48 22 892-90-11; www.zprp.pl Akredytacje finał Pucharu Polski męŝczyzn: Vive Kielce

Bardziej szczegółowo

SALA 47. Uczniowie zdający ustny egzamin maturalny z języka polskiego w dniu 10 maja 2017r.

SALA 47. Uczniowie zdający ustny egzamin maturalny z języka polskiego w dniu 10 maja 2017r. SALA 47 w dniu 10 maja 2017r. Nazwisko i imię Orientacyjny czas trwania 1. F01 Banaś Beniamin 4fT 9 00 2. F09 Mazan Konrad Paweł 4fT 9 15 3. F11 Witkowski Szymon 4fT 9 30 4. F13 Pelc Jakub Wojciech 4fT

Bardziej szczegółowo

Puchar Prezesa. Wyniki oficjalne GRUPA: K01 DO 2008 DZ 1 przejazd GRUPA: K02 DO 2008 CH 1 przejazd. K03 I-IV KL PODST DZ 1 przejazd GRUPA:

Puchar Prezesa. Wyniki oficjalne GRUPA: K01 DO 2008 DZ 1 przejazd GRUPA: K02 DO 2008 CH 1 przejazd. K03 I-IV KL PODST DZ 1 przejazd GRUPA: K01 DO 008 DZ 3 4 1. Słowik Paulina 1 00:38:37 0:38,37 0,00. Nosal Julita 1 01:4:8 1:4,8 +1:04,61 3. 4 Zdeb Hania 010 1 01:8:7 1:8,7 +1:0,0 K0 DO 008 CH 6 1. 11 Rakszawski Alex 1 00:36:70 0:36,70 0,00.

Bardziej szczegółowo

BIEGAM BO LUBIĘ LASY NADLEŚNICTWO STARY SĄCZ 2015 Lista oficjalnych wyników Bieg Główny 9,5km wg. kategorii wiekowych

BIEGAM BO LUBIĘ LASY NADLEŚNICTWO STARY SĄCZ 2015 Lista oficjalnych wyników Bieg Główny 9,5km wg. kategorii wiekowych Bieg Główny 9,5km wg. kategorii wiekowych Miejsce Nr st. Kat m-ce_w_kat Nazwisko Imię Czas K 30 1 104 K30 K30 \ 1 Brończyk Angelika 00:48:30.58 2 143 K30 K30 \ 2 Bodziony Anna 00:49:04.19 3 183 K30 K30

Bardziej szczegółowo

Kod Kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji Nazwisko Imie ZdajePisemny ZdajePraktyczny A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Bartnik - Ból

Kod Kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji Nazwisko Imie ZdajePisemny ZdajePraktyczny A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Bartnik - Ból Kod Kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji Nazwisko Imie ZdajePisemny ZdajePraktyczny A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Bartnik - Ból Małgorzata TAK ARKUSZ TAK A.71. Projektowanie i wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IX /64/2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 marca 2014 r.

Uchwała nr IX /64/2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 marca 2014 r. Uchwała nr IX /64/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia uchwał komisji ds. nagłych Wlkp. ZPN. Na podstawie 0 ust. 12 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia

Bardziej szczegółowo