Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85)"

Transkrypt

1 Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85) 1. MNI Centrum Usług S.A., zwana dalej Operatorem, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu wykonywania usług telekomunikacyjnych wprowadza promocję Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych. Z Promocji mogą skorzystać zarówno Abonenci Operatora, jak i Klienci nieposiadający linii Operatora, zamieszkali na terenie obszaru działalności Operatora. 2. Promocja obowiązuje od do odwołania. Odwołanie Promocji nastąpi w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Operatora oraz w BOK. Odwołanie Promocji może nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych wariantów usługi, jak również poprzez wyłączenie z Promocji określonego obszaru świadczenia usług. Odwołanie Promocji jak również wyłączenie z Promocji określonego obszaru świadczenia usług nie ma skutku do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu. 3. W ramach niniejszej Promocji Operator oferuje następujące warunki: 3.1 jednorazowa opłata aktywacyjna za linię telefoniczną: kod promocji okres umowy jednorazowa opłata aktywacyjna w ramach oferty promocyjnej jednorazowa opłata aktywacyjna bez uwzględnienia ulgi wynikającej z oferty promocyjnej wysokość ulgi w opłacie aktywacyjnej X85 14 m-cy 200,00 zł 246,00 zł 250,00 zł 307,50 zł 50,00 zł 61,50 zł 3.2 miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 61,50 zł, minut rozliczanych sekundowo do wykorzystania na połączenia lokalne i międzystrefowe w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej, 3.4 dodatkowe, oprócz minut o których mowa w pkt. 3.3, 200 minut rozliczanych sekundowo do wykorzystania na połączenia lokalne i międzystrefowe w pierwszym pełnym okresie, 3.5 minuty niewykorzystane w bieżącym miesiącu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy, 3.6 taryfikacja ruchu wykonanego na linii/ach po preferencyjnych stawkach, zgodnie z załączonym cennikiem. 4 Zasady obowiązujące Abonentów Operatora, którzy zamienią aktualnie posiadaną taryfę na promocyjną taryfę Biznes 200 Fresh: 4.1 uregulowanie wszystkich zobowiązań względem Operatora przed dokonaniem zamiany taryfy, 4.2 zapłacenie opłaty inicjacyjnej w wysokości 300 zł, z zastrzeżeniem pkt. 4.3 pozostania w sieci Operatora przez okres co najmniej 14 miesięcy na podstawie podpisanego aneksu do Umowy, 4.3 Abonent Operatora nie ponosi opłaty określonej w pkt. 4.2 za dokonanie zmiany taryfy jeśli zobowiąże się korzystać z usług Operatora na warunkach niniejszej Promocji przez okres co najmniej 14 miesięcy od podpisania aneksu inicjującego stosowanie taryfy Biznes 200 Fresh, 4.4 w przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej w zakresie świadczenie usług telefonii stacjonarnej przez Operatora z winy Abonenta lub rezygnacji z usług przez Abonenta przed upływem minimalnego okresu obowiązywania umowy 14 miesięcy, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej stanowiącej równowartość przyznanych abonentowi ulg (kwoty ) określonych w pkt. 4.2 za pozostałe okresy rozliczeniowe od dnia rozwiązania umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez strony w umowie. 5. Zasady obowiązujące Klientów niebędących w chwili podpisywania umowy abonentami Operatora lub Klientów zawierających nową umowę na kolejny numer telefonu bez rezygnowania z dotychczasowego, którzy podpiszą nową umowę abonencką na warunkach niniejszej Promocji: 5.1 miesięczna opłata abonamentowa obniżona do 1,23 zł przez jeden miesiąc, 5.2 warunki, które musi spełnić Klient innego operatora, aby podłączyć linię/e na warunkach tej Promocji: przedstawienie terminowo zapłaconych rachunków z 2 ostatnich miesięcy u innego operatora telefonii stacjonarnej, Klient może uzyskać na warunkach promocyjnych tyle linii, ile posiada u innego operatora, jeżeli spełni w/w wymagania; za każdą następną linię Klient winien zapłacić obowiązującą u Operatora opłatę instalacyjną, firma może zainstalować na warunkach Promocji linię/e w tym samym miejscu, gdzie już istnieje linia telefoniczna, na którą Klient przedstawił zapłacone rachunki lub w oddziale firmy pod innym adresem, albo pod adresem prywatnym właściciela (współwłaściciela), 5.3 udział w Promocji uzależniony jest od możliwości technicznych podłączenia Klienta. Informacja o technicznej możliwości zrealizowania przez Operatora złożonego zamówienia zostanie udzielona Klientowi po wykonaniu testów propagacyjnych, 5.4 jeśli po okresie Promocji pojawią się nowe możliwości techniczne, Klient nie może ubiegać się o prawo do podłączenia na warunkach tej Promocji, 5.5 Klient, który zapłacił promocyjną opłatę aktywacyjną określoną w pkt. 3.1 jest zobowiązany do korzystania z usług, za które zapłacił tak obniżoną opłatę, przez okres co najmniej 14 miesięcy, 5.6 w przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej przez Operatora z winy Abonenta lub rezygnacji z usługi przez Abonenta przed upływem minimalnego okresu obowiązywania umowy 14 miesięcy, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej stanowiącej równowartość przyznanych Abonentowi ulg określonych w pkt. 3.1 i 5.1 za pozostałe okresy rozliczeniowe od dnia rozwiązania umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez strony w umowie. 6. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zastosowania warunków promocyjnych w przypadku, gdy zrealizowanie podłączenia linii telekomunikacyjnej nie będzie możliwe w terminie do 30 dni po zakończeniu czasu trwania Promocji. 7. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Regulaminu wykonywania usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz Prawa telekomunikacyjnego. 1

2 Opłata miesięczna cena cena miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 200 minut do wykorzystania na połączenia lokalne i międzystrefowe) 50,00 11,50 61,50 Opłaty za połączenia lokalne i do numerów xxx pon.-pt. 0:00-24:00 0,12 0,03 0,15 sobota, niedziela, święta 0:00-24:00 0,12 0,03 0,15 Opłaty za połączenia międzystrefowe pon.-pt. 0:00-24:00 0,12 0,03 0,15 sobota, niedziela, święta 0:00-24:00 0,12 0,03 0,15 Opłaty za połączenia do polskich sieci komórkowych (Orange, T-Mobile, Plus GSM) wszystkie dni tygodnia, całą dobę 0,26 0,06 0,32 Opłaty za połączenia do pozostałych krajowych sieci komórkowych wszystkie dni tygodnia, całą dobę 0,59 0,14 0,73 Opłaty za połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych wszystkie dni roku 0:00-24:00 Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Albania, Australia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Egipt, Estonia, Gruzja, Hongkong, Izrael, Japonia, Serbia i Czarnogóra, Kanada, Kazachstan, Kirgizja, Libia, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Nowa Zelandia, Rosja, Słowenia, Tajwan, Tadżykistan, Turcja, Turkmenia, USA, Uzbekistan, Wyspy Owcze 0,60 0,14 0,74 0,99 0,23 1,22 pozostałe kraje świata 3,00 0,69 3,69 Opłaty za połączenia międzynarodowe do sieci komórkowych wszystkie dni roku 0:00-24:00 Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Albania, Australia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Egipt, Estonia, Gruzja, Hongkong, Izrael, Japonia, Serbia i Czarnogóra, Kanada, Kazachstan, Kirgizja, Libia, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Nowa Zelandia, Rosja, Słowenia, Tajwan, Tadżykistan, Turcja, Turkmenia, USA, Uzbekistan, Wyspy Owcze 1,10 0,25 1,35 1,20 0,28 1,48 pozostałe kraje świata 3,10 0,71 3,81 2

3 Opłaty za połączenia do numerów 80x cena cena minutę 800, bez opłat 801 3, minutę ,00 0,09 0,02 0, ,00 0,04 0,01 0,05 pon.-pt ,00 0,40 0,09 0,49 pon.-pt ,00 0,20 0,05 0,25 sobota, niedziela, święta ,00 0,30 0,07 0,37 sobota, niedziela, święta ,00 0,20 0,05 0, ,5,6 60,00 0,26 0,06 0, ,00 0,09 0,02 0, ,00 0,04 0,01 0, ,00 0,26 0,06 0,32 806, bez opłat 801 1, 801 2, 801 7, JT 0,26 0,06 0,32 Opłaty za połączenia do numerów 70x cena cena minutę minutę 700 1, ,00 0,26 0,06 0, , ,60 0,94 0,22 1, , ,33 1,51 0,35 1, , ,30 1,88 0,43 2, , ,80 2,69 0,62 3, , ,03 3,10 0,71 3, , ,36 3,58 0,82 4, , ,80 5,57 1,28 6, JT 0,26 0,06 0, JT 0,78 0,18 0, JT 1,56 0,36 1, JT 2,34 0,54 2, JT 3,12 0,72 3, JT 3,90 0,90 4, , JT 7,28 1,67 8,95 cena (Jednostki Taryfikacyjnej - JT) 0,29 0,07 0,36 minutę minutę 703 1, ,00 0,29 0,07 0, , ,57 1,05 0,24 1,29 3

4 703 3, ,30 1,69 0,39 2, , ,29 2,10 0,48 2, , ,80 3,00 0,69 3, , ,03 3,46 0,80 4, , ,35 4,00 0,92 4, , ,78 6,25 1,44 7, , JT 8,12 1,87 9, JT 0,58 0,13 0, JT 1,16 0,27 1, JT 2,03 0,47 2, JT 3,19 0,73 3, JT 4,06 0,93 4, JT 5,22 1,20 6, JT 8,12 1,87 9, JT 10,15 2,33 12,48 Opłaty za połączenia do sieci Internet połączenia z numerami: minutę ), , , , , ) 22, ) minutę pon.-pt. 8:00-18:00 0,08 0,02 0,10 pon.-pt. 18:00-8:00 0,05 0,01 0,06 sobota, niedziela, święta 0,05 0,01 0,06 naliczanie impulsowe cena (Jednostki Taryfikacyjnej - JT) 0,26 0,06 0,32 minutę minutę pozostałe numery 20 60,00 0,26 0,06 0,32 1) numer dostępny w strefach numeracyjnych 15, 42, 44, 48. 2) numer dostępny w strefach numeracyjnych 22, 85, 86. 3) numer dostępny w strefie numeracyjnej 22 Opłaty za połączenia z numerami 39 9 cena cena pon.-sob ,00 0,10 0,02 0,12 pon.-sob ,00 0,05 0,01 0,06 niedziela, święta 360,00 0,05 0,01 0,06 Opłaty za połączenia do sieci przywoławczej cena cena CPP Metro Bip ,36 3,58 0,82 4,40 Sieci przywoławcze 64 (z wyjątkiem CPP) 180,00 0,09 0,02 0,11 4

5 Opłaty za połączenia z numerami alarmowymi i informacyjnymi cena cena 980, 986, 991, 992, 993, 994, 999, 998, 997, bez opłat 19393, 19394, 19395, 19330, 19331, 19332, 19334, 19426, ,09 0,02 0,11 cena (Jednostki Taryfikacyjnej - JT) 0,29 0,07 0, ,29 0,07 0, (0,1,5,6,7,9), 931 (0,1,3,4,6,9), 942 (3,8), 19489, 957 (0,1), 94 3(3,6), ,58 0,13 0, ,57 1,05 0,24 1, ,30 1,69 0,39 2, ,70 2,00 0,46 2,46 cena za 19050, JT 0,87 0,19 1, JT 1,16 0,26 1,42 5

6 Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X86) 1. MNI Centrum Usług S.A., zwana dalej Operatorem, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu wykonywania usług telekomunikacyjnych wprowadza promocję Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych. Z Promocji mogą skorzystać zarówno Abonenci Operatora, jak i Klienci nieposiadający linii Operatora, zamieszkali na terenie obszaru działalności Operatora. 2. Promocja obowiązuje od do odwołania. Odwołanie Promocji nastąpi w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Operatora oraz w BOK. Odwołanie Promocji może nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych wariantów usługi, jak również poprzez wyłączenie z Promocji określonego obszaru świadczenia usług. Odwołanie Promocji jak również wyłączenie z Promocji określonego obszaru świadczenia usług nie ma skutku do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu. 3. W ramach niniejszej Promocji Operator oferuje następujące warunki: 3.1 jednorazowa opłata aktywacyjna za linię telefoniczną: kod promocji okres umowy jednorazowa opłata aktywacyjna w ramach oferty promocyjnej jednorazowa opłata aktywacyjna bez uwzględnienia ulgi wynikającej z oferty promocyjnej wysokość ulgi w opłacie aktywacyjnej X86 24 m-ce 100,00 zł 123,00 zł 250,00 zł 307,50 zł 150,00 zł 184,50 zł 3.2 miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 61,50 zł, minut rozliczanych sekundowo do wykorzystania na połączenia lokalne i międzystrefowe w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej, 3.4 dodatkowe, oprócz minut o których mowa w pkt. 3.3, 200 minut rozliczanych sekundowo do wykorzystania na połączenia lokalne i międzystrefowe przez pierwsze 3 pełne okresy rozliczeniowe, 3.5 minuty niewykorzystane w bieżącym miesiącu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy, 3.6 taryfikacja ruchu wykonanego na linii/ach po preferencyjnych stawkach, zgodnie z załączonym cennikiem. 4 Zasady obowiązujące Abonentów Operatora, którzy zamienią aktualnie posiadaną taryfę na promocyjną taryfę Biznes 200 Fresh: 4.1 uregulowanie wszystkich zobowiązań względem Operatora przed dokonaniem zamiany taryfy, 4.2 zapłacenie opłaty inicjacyjnej w wysokości 300 zł, z zastrzeżeniem pkt. 4.3 pozostania w sieci Operatora przez okres co najmniej 24 miesięcy na podstawie podpisanego aneksu do Umowy, 4.3 Abonent Operatora nie ponosi opłaty określonej w pkt. 4.2 za dokonanie zmiany taryfy jeśli zobowiąże się korzystać z usług Operatora na warunkach niniejszej Promocji przez okres co najmniej 24 miesięcy od podpisania aneksu inicjującego stosowanie taryfy Biznes 200 Fresh, 4.4 w przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej w zakresie świadczenie usług telefonii stacjonarnej przez Operatora z winy Abonenta lub rezygnacji z usług przez Abonenta przed upływem minimalnego okresu obowiązywania umowy 24 miesiące, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej stanowiącej równowartość przyznanych abonentowi ulg (kwoty ) określonych w pkt. 4.2 za pozostałe okresy rozliczeniowe od dnia rozwiązania umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez strony w umowie. 5. Zasady obowiązujące Klientów niebędących w chwili podpisywania umowy abonentami Operatora lub Klientów zawierających nową umowę na kolejny numer telefonu bez rezygnowania z dotychczasowego, którzy podpiszą nową umowę abonencką na warunkach niniejszej Promocji: 5.1 miesięczna opłata abonamentowa obniżona do 1,23 zł przez jeden miesiąc, 5.2 warunki, które musi spełnić Klient innego operatora, aby podłączyć linię/e na warunkach tej Promocji: przedstawienie terminowo zapłaconych rachunków z 2 ostatnich miesięcy u innego operatora telefonii stacjonarnej, Klient może uzyskać na warunkach promocyjnych tyle linii, ile posiada u innego operatora, jeżeli spełni w/w wymagania; za każdą następną linię Klient winien zapłacić obowiązującą u Operatora opłatę instalacyjną, firma może zainstalować na warunkach Promocji linię/e w tym samym miejscu, gdzie już istnieje linia telefoniczna, na którą Klient przedstawił zapłacone rachunki lub w oddziale firmy pod innym adresem, albo pod adresem prywatnym właściciela (współwłaściciela), 5.3 udział w Promocji uzależniony jest od możliwości technicznych podłączenia Klienta. Informacja o technicznej możliwości zrealizowania przez Operatora złożonego zamówienia zostanie udzielona Klientowi po wykonaniu testów propagacyjnych, 5.4 jeśli po okresie Promocji pojawią się nowe możliwości techniczne, Klient nie może ubiegać się o prawo do podłączenia na warunkach tej Promocji, 5.5 Klient, który zapłacił promocyjną opłatę aktywacyjną określoną w pkt. 3.1 jest zobowiązany do korzystania z usług, za które zapłacił tak obniżoną opłatę, przez okres co najmniej 24 miesięcy, 5.6 w przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej przez Operatora z winy Abonenta lub rezygnacji z usługi przez Abonenta przed upływem minimalnego okresu obowiązywania umowy 24 miesiące, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej stanowiącej równowartość przyznanych Abonentowi ulg określonych w pkt. 3.1 i 5.1 za pozostałe okresy rozliczeniowe od dnia rozwiązania umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez strony w umowie. 6. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zastosowania warunków promocyjnych w przypadku, gdy zrealizowanie podłączenia linii telekomunikacyjnej nie będzie możliwe w terminie do 30 dni po zakończeniu czasu trwania Promocji. 7. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Regulaminu wykonywania usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz Prawa telekomunikacyjnego. 1

7 Opłata miesięczna cena cena miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 200 minut do wykorzystania na połączenia lokalne i międzystrefowe) 50,00 11,50 61,50 Opłaty za połączenia lokalne i do numerów xxx pon.-pt. 0:00-24:00 0,12 0,03 0,15 sobota, niedziela, święta 0:00-24:00 0,12 0,03 0,15 Opłaty za połączenia międzystrefowe pon.-pt. 0:00-24:00 0,12 0,03 0,15 sobota, niedziela, święta 0:00-24:00 0,12 0,03 0,15 Opłaty za połączenia do polskich sieci komórkowych (Orange, T-Mobile, Plus GSM) wszystkie dni tygodnia, całą dobę 0,26 0,06 0,32 Opłaty za połączenia do pozostałych krajowych sieci komórkowych wszystkie dni tygodnia, całą dobę 0,59 0,14 0,73 Opłaty za połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych wszystkie dni roku 0:00-24:00 Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Albania, Australia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Egipt, Estonia, Gruzja, Hongkong, Izrael, Japonia, Serbia i Czarnogóra, Kanada, Kazachstan, Kirgizja, Libia, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Nowa Zelandia, Rosja, Słowenia, Tajwan, Tadżykistan, Turcja, Turkmenia, USA, Uzbekistan, Wyspy Owcze 0,60 0,14 0,74 0,99 0,23 1,22 pozostałe kraje świata 3,00 0,69 3,69 Opłaty za połączenia międzynarodowe do sieci komórkowych wszystkie dni roku 0:00-24:00 Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Albania, Australia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Egipt, Estonia, Gruzja, Hongkong, Izrael, Japonia, Serbia i Czarnogóra, Kanada, Kazachstan, Kirgizja, Libia, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Nowa Zelandia, Rosja, Słowenia, Tajwan, Tadżykistan, Turcja, Turkmenia, USA, Uzbekistan, Wyspy Owcze 1,10 0,25 1,35 1,20 0,28 1,48 pozostałe kraje świata 3,10 0,71 3,81 2

8 Opłaty za połączenia do numerów 80x cena cena minutę 800, bez opłat 801 3, minutę ,00 0,09 0,02 0, ,00 0,04 0,01 0,05 pon.-pt ,00 0,40 0,09 0,49 pon.-pt ,00 0,20 0,05 0,25 sobota, niedziela, święta ,00 0,30 0,07 0,37 sobota, niedziela, święta ,00 0,20 0,05 0, ,5,6 60,00 0,26 0,06 0, ,00 0,09 0,02 0, ,00 0,04 0,01 0, ,00 0,26 0,06 0,32 806, bez opłat 801 1, 801 2, 801 7, JT 0,26 0,06 0,32 Opłaty za połączenia do numerów 70x cena cena minutę minutę 700 1, ,00 0,26 0,06 0, , ,60 0,94 0,22 1, , ,33 1,51 0,35 1, , ,30 1,88 0,43 2, , ,80 2,69 0,62 3, , ,03 3,10 0,71 3, , ,36 3,58 0,82 4, , ,80 5,57 1,28 6, JT 0,26 0,06 0, JT 0,78 0,18 0, JT 1,56 0,36 1, JT 2,34 0,54 2, JT 3,12 0,72 3, JT 3,90 0,90 4, , JT 7,28 1,67 8,95 cena (Jednostki Taryfikacyjnej - JT) 0,29 0,07 0,36 minutę minutę 703 1, ,00 0,29 0,07 0, , ,57 1,05 0,24 1,29 3

9 703 3, ,30 1,69 0,39 2, , ,29 2,10 0,48 2, , ,80 3,00 0,69 3, , ,03 3,46 0,80 4, , ,35 4,00 0,92 4, , ,78 6,25 1,44 7, , JT 8,12 1,87 9, JT 0,58 0,13 0, JT 1,16 0,27 1, JT 2,03 0,47 2, JT 3,19 0,73 3, JT 4,06 0,93 4, JT 5,22 1,20 6, JT 8,12 1,87 9, JT 10,15 2,33 12,48 Opłaty za połączenia do sieci Internet połączenia z numerami: minutę ), , , , , ) 22, ) minutę pon.-pt. 8:00-18:00 0,08 0,02 0,10 pon.-pt. 18:00-8:00 0,05 0,01 0,06 sobota, niedziela, święta 0,05 0,01 0,06 naliczanie impulsowe cena (Jednostki Taryfikacyjnej - JT) 0,26 0,06 0,32 minutę minutę pozostałe numery 20 60,00 0,26 0,06 0,32 1) numer dostępny w strefach numeracyjnych 15, 42, 44, 48. 2) numer dostępny w strefach numeracyjnych 22, 85, 86. 3) numer dostępny w strefie numeracyjnej 22 Opłaty za połączenia z numerami 39 9 cena cena pon.-sob ,00 0,10 0,02 0,12 pon.-sob ,00 0,05 0,01 0,06 niedziela, święta 360,00 0,05 0,01 0,06 Opłaty za połączenia do sieci przywoławczej cena cena CPP Metro Bip ,36 3,58 0,82 4,40 Sieci przywoławcze 64 (z wyjątkiem CPP) 180,00 0,09 0,02 0,11 4

10 Opłaty za połączenia z numerami alarmowymi i informacyjnymi cena cena 980, 986, 991, 992, 993, 994, 999, 998, 997, bez opłat 19393, 19394, 19395, 19330, 19331, 19332, 19334, 19426, ,09 0,02 0,11 cena (Jednostki Taryfikacyjnej - JT) 0,29 0,07 0, ,29 0,07 0, (0,1,5,6,7,9), 931 (0,1,3,4,6,9), 942 (3,8), 19489, 957 (0,1), 94 3(3,6), ,58 0,13 0, ,57 1,05 0,24 1, ,30 1,69 0,39 2, ,70 2,00 0,46 2,46 cena za 19050, JT 0,87 0,19 1, JT 1,16 0,26 1,42 5

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 24,39 zł 23% 30,00 zł. BRUTTO Pakiet 100 minut (90/10 - stacjonarne/niestacjonarne) 1 5,00 zł 23% 6,15 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 24,39 zł 23% 30,00 zł. BRUTTO Pakiet 100 minut (90/10 - stacjonarne/niestacjonarne) 1 5,00 zł 23% 6,15 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r.

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. Usługa Pakiet Oszczędny Darmowe minuty: do 40 minut* PAKIETY TELEFONICZNE Cena brutto *Darmowe minuty na rozmowy

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej Połączenia wideo w kraju i w roamingu dla Użytkowników Heyah, Abonentów Heyah i Abonentów Heyah Mix

Regulamin oferty specjalnej Połączenia wideo w kraju i w roamingu dla Użytkowników Heyah, Abonentów Heyah i Abonentów Heyah Mix Regulamin oferty specjalnej Połączenia wideo w kraju i w roamingu dla Użytkowników Heyah, Abonentów Heyah i Abonentów Heyah Mix Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A z siedziba w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZE- WODOWĄ

CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZE- WODOWĄ CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZE- WODOWĄ ) Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi przez Dostawcę usług (INEA S.A.)

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę z dnia 17 maja 2018 r. do odwołania.

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę z dnia 17 maja 2018 r. do odwołania. PREP/PDF03/0518 Strona 1 z 5 Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę z dnia 17 maja 2018 r. do odwołania. Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZEWODOWĄ

CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZEWODOWĄ CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZEWODOWĄ ) Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi przez Dostawcę usług (INEA S.A.) zgodnie

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 19 maja 2016 roku. I. Opłaty Abonamentowe (plany taryfowe oraz pakiety dodatkowe) A. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Cennik Dostawcy usług usługi głosowe i usługi głosowe świadczone drogą bezprzewodową TARYFy: 60 minut, 300 minut, Nonstop

Cennik Dostawcy usług usługi głosowe i usługi głosowe świadczone drogą bezprzewodową TARYFy: 60 minut, 300 minut, Nonstop Cennik Dostawcy usług usługi głosowe i usługi głosowe świadczone drogą bezprzewodową TARYFy: 60 minut, 00 minut, Nonstop. Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Mobilny Telefon SIM

Cennik Taryfa Mobilny Telefon SIM Obowiązuje od 1.07.2013 r. do odwołania. 1. Cennik usług podstawowych w ramach taryfy Mobilny Telefon SIM Tabela nr 1. Cennik jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe rozliczane poza Pakietem 60

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. NJU/PDF23/2013 Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. nju mobile w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń krajowych CloudPBX. Cennik połączeń międzynarodowych CloudPBX

Cennik połączeń krajowych CloudPBX. Cennik połączeń międzynarodowych CloudPBX Cennik połączeń krajowych Kierunek Taryfa Stacjonarne Komórki krajowe stacjonarne krajowe komórkowe Infolinia prefiks 800 infolinia 800 Infolinia prefiks 801 infolinia 801 Infolinia prefiksy 8010, 8015,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę Obowiązuje od 17 maja 2018 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę Obowiązuje od 17 maja 2018 r. do odwołania PREP/PDF05/0518, Strona 1 z 5 Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę Obowiązuje od 17 maja 2018 r. do odwołania Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ

CENNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ Opłaty za połączenia Nazwa usługi Aktywacja Abonament Ilość minut Minuta w Metro Minuta poza ą Metro Minuta do P4 i Cyfrowy Polsat Metro 10 50 PLN 9,90 PLN 10 0,30 PLN 0,30

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZEWODOWĄ

CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZEWODOWĄ CENNIK DOSTAWCY USŁUG USŁUGI GŁOSOWE I USŁUGI GŁOSOWE ŚWIADCZONE DROGĄ BEZPRZEWODOWĄ. Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi przez Dostawcę usług (INEA S.A.) zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia 01.07.2015r. nju mobile w rozumieniu niniejszego cennika oznacza ofertę telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.10.2011 r. (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą)

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia 61 447 99 20, www.tosa.pl

Infolinia 61 447 99 20, www.tosa.pl Cennik Dostawcy usług (Usługi Głosowe) TARYFA ZŁOTA 60, TARYFA ZŁOTA 300, TARYFA DIAMENTOWA I. Informacje o połączeniach. Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 12 z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 12 z dnia 16 kwietnia 2013 r. Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 12 z dnia 16 kwietnia 2013 r. Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. z siedziba w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 01.01.2014r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 22 grudnia 2014 r. nju mobile w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza ofertę telekomunikacyjną, której

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Maxitel. Oferty Standardowej na czas nieokreślony oraz Ofert Specjalnych na 12 miesięcy i 24 miesiące

Cennik Usługi Maxitel. Oferty Standardowej na czas nieokreślony oraz Ofert Specjalnych na 12 miesięcy i 24 miesiące Cennik Usługi Maxitel Oferty Standardowej na czas nieokreślony oraz Ofert Specjalnych na 12 miesięcy i 24 miesiące Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Połączenia do Użytkowników Usługi tubiedronka oraz do Abonentów lub Użytkowników T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 23% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty głosowej, w tym odsłuchanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Cennik Oferty Virgin Mobile Polska #ChcęWszystko Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Niniejszy Cennik obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2016r. i w całości zastępuje Cennik Oferty

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KOMÓRKOWYCH

CENNIK USŁUG KOMÓRKOWYCH CENNIK USŁUG KOMÓRKOWYCH Telefon (umowa na czas nieokreślony) Pakiet Pakiet minut w abonamencie abonamentowa XS 0 minut do krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych 0,09 zł M L 0 minut do krajowych sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik usług mobilnych

Cennik usług mobilnych 1 GB Internet mobilny Pakiety z limitem transmisji danych opłaty abonamentowe 24,99 zł 2 GB 29,00 zł 4 GB 34,00 zł Opłaty jednorazowe Wydanie duplikatu karty SIM Zmiana numeru telefonu w zakresie usług

Bardziej szczegółowo

cennik usług w ofercie Orange POP 7

cennik usług w ofercie Orange POP 7 XOPOP/PDF01/0214, Strona 1 z 4 cennik usług w ofercie Orange POP 7 z dnia 22 grudnia 2014 roku Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 16 marca 2015. Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm

Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Cennik Oferty FORMUŁA dla Firm jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4)

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4) Cennik usług w roamingu Obowiązuje od dnia 03.10.2016 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna.

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna. Cennik usług telekomunikacyjnych Heyah Usługi Cennik usług dla Użytkowników Heyah korzystających z Taryfy Pakietowej i taryfy Nowa Heyah (w tym korzystających. z Równej Taryfy do 27.05.2009 r) Ceny za

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Netia Mobile

Cennik Usługi Netia Mobile Obowiązuje od 1.07.2013 r. do odwołania. 1. Zasady rozliczania usług Tabela nr 1. Wysokości abonamentów przy Umowie na czas nieokreślony: Dostępny abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament miesięczny

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 23% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa *1111 lub 888001111 Połączenie krajowe z numerem Poczty głosowej, w tym

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna.

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna. Cennik usług telekomunikacyjnych Heyah Usługi Cennik usług dla Użytkowników Heyah korzystających z Taryfy Pakietowej i taryfy (w tym korzystających. z Równej Taryfy do 27.05.2009 r) Ceny za usługi podane

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Drugi numer dla Firm

Cennik Oferty Drugi numer dla Firm Cennik Oferty Drugi numer dla Firm Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Cennik Oferty Drugi numer dla Firm jest skierowany do przedsiębiorców (osób

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 z dnia 22.12.2014 r.

Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 z dnia 22.12.2014 r. Cennik usług w taryfie Orange SMART na kartę 13 z dnia 22.12.2014 r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 16 marca 2015. Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 30 stycznia 2017 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 15 czerwca 2017 roku.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

Crowley - Dostęp do Internetu

Crowley - Dostęp do Internetu Page 1 of 6 ENGLISH SŁOWNIK MAPA SERWISU SZUKAJ EXTRANET Plan taryfowy TeleMobile ZERO TeleMobile 35 TeleMobile 70 TeleMobile 120 Aktywacja karty SIM (przyłączenie do sieci) Abonament miesięczny 0 zł 35

Bardziej szczegółowo

Cennik Dostawcy Usług (Usługi Głosowe) TARYFA BIZNES COMPLEX

Cennik Dostawcy Usług (Usługi Głosowe) TARYFA BIZNES COMPLEX Cennik Dostawcy Usług (Usługi Głosowe) TARYFA BIZNES COMPLEX I. Informacje ogólne. Usługi, o których mowa w niniejszym Cenniku są Usługami głosowymi świadczonymi przez Dostawcę usług (INEA S.A.) zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę 12 z dnia 11 marca 2014 roku

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę 12 z dnia 11 marca 2014 roku Cennik usług w ofercie Free na Kartę 12 z dnia 11 marca 2014 roku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 01.01.2014r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 22 grudnia 2014 r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od 3 października 2016 r. oraz zmiany obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Nowy Mix w Play

Cennik Oferty Nowy Mix w Play Cennik i zasady Oferty NOWY Mix w Play_ 2008a_27_06_08 6/30/08 9:41 PM Page 1 Cennik Oferty Nowy Mix w Play Cennik Oferty Nowy Mix w Play Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 30.08.2008

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1 obowiązuje od 22 grudnia 2014 roku

Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1 obowiązuje od 22 grudnia 2014 roku OGO/PDF02/0214, Strona 1 z 53 Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go 1 obowiązuje od 22 grudnia 2014 roku Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 16 marca 2015. Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna

Bardziej szczegółowo

03 lutego 2017 [SZCZEGÓŁOWY CENNIK POŁĄCZEŃ EURO VOIP 600]

03 lutego 2017 [SZCZEGÓŁOWY CENNIK POŁĄCZEŃ EURO VOIP 600] 03 lutego 2017 [SZCZEGÓŁOWY CENNIK POŁĄCZEŃ EURO VOIP 600] Rodzaj połączenia/usługi Cena netto w PLN za 1 minutę połączenia Cena brutto w PLN za 1 minutę połączenia Połączenie wewnątrz sieci 0,00 zł 0,00

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 01.01.2014r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od 22 grudnia 2014 r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od 3 października 2016 r. oraz zmiany obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. Cennik Oferty 2012 Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2014r. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę12 12 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę12 12 z dnia 22 grudnia 2014 roku PREPPDF100214, Strona 1 z 53 Cennik usług w ofercie Free na Kartę12 12 z dnia 22 grudnia 2014 roku Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 16 marca 2015. Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe: Połączenia krajowe SMS-y krajowe Połączenia w Heyah 0,60 PLN Wysłanie w Heyah 0,03

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix cennik p4-mix 27_06_08 6/30/08 9:43 PM Page 1 Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 30.08.2008 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r.

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. CENNIK OFERTY TELE25 Cennik Usług Telekomunikacyjnych Tele25. obowiązuje od 01.04.2014 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Cennik usług w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania nju mobile w rozumieniu niniejszego cennika oznacza ofertę świadczoną w ramach mobilnej sieci telekomunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 1.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Orange Stacjonarny dla Firm dla cyfrowego łącza abonenckiego

Cennik usług w ofercie Orange Stacjonarny dla Firm dla cyfrowego łącza abonenckiego Cennik usług w ofercie Orange Stacjonarny dla Firm dla cyfrowego łącza abonenckiego Obowiązuje od 20 lipca 2010 roku ze zmianami od 1 stycznia 2011 roku Oferta Orange Stacjonarny dla Firm jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Postanowienia ogólne 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów Mobilnej Sieci Orange, którzy są stroną pisemnej umowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY DLA FIRM

CENNIK OFERTY PLAY DLA FIRM CENNIK OFERTY PLAY DLA FIRM CENNIK OFERTY PROMOCYJNEJ PLAY DLA FIRM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 1 lipca 2009 r. do odwołania Cennik Oferty Promocyjnej Play dla Firm jest

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Połączenia do Użytkowników Usługi tubiedronka oraz do Abonentów lub Użytkowników T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj opłaty Kwota netto zł vat kwota brutto zł. 1 Aktywacja Usługi głosowej dla jednego Odbiornika Abonenta 243,01 55,89 298,90

Lp. Rodzaj opłaty Kwota netto zł vat kwota brutto zł. 1 Aktywacja Usługi głosowej dla jednego Odbiornika Abonenta 243,01 55,89 298,90 Cennik Dostawcy usług Usługi głosowe i Usługi głosowe świadczone drogą bezprzewodową TARYFA FIRMA 60, TARYFA FIRMA 00, TARYFA FIRMA 0000 I. Informacje o połączeniach Usługi, o których mowa w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA iphone z Internetem

Cennik Oferty FORMUŁA iphone z Internetem Cennik Oferty FORMUŁA iphone z Internetem Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 22 grudnia 2014 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z r. Cennik usług w ofercie nju na kartę z 01.01.2014r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od 22 grudnia 2014 r. Cennik uwzględnia zmiany obowiązujące od 3 października 2016 r. oraz zmiany obowiązujące od

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II

Cennik Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II Cennik Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 21 czerwca 2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play dla Firm

Cennik Oferty Play dla Firm Cennik Oferty Play dla Firm Cennik Oferty Promocyjnej Play dla Firm Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 19.10.2007r do odwołania Cennik Oferty Promocyjnej Play dla Firm jest skierowany

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE MIX II

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE MIX II CENNIK OFERTY PLAY ONLINE MIX II obowiązuje od 01.07.2012 r. do odwołania Niniejsza oferta przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób wskazanych przez Aspiro.Net sp. z o.o. jako osób, które od dnia 1

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY MIX

CENNIK OFERTY PLAY MIX CENNIK OFERTY PLAY MIX Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 1.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE 2GB

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE 2GB CENNIK OFERTY PLAY ONLINE 2GB obowiązuje od 01.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, opisanych w niniejszym Cenniku (w punkcie 2, 7, 8, 9), dotyczą długości

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r.

Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r. Cennik Oferty Virgin Mobile Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. obowiązuje od 01.07.2013 r. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich () i zawierają

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 7 marca 2016 roku do 18 maja 2016 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 15

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI MULTIMEDIA MOBILFON MULTIMEDIA POLSKA S.A. *)

CENNIK USŁUGI MULTIMEDIA MOBILFON MULTIMEDIA POLSKA S.A. *) CENNIK USŁUGI MULTIMEDIA MOBILFON MULTIMEDIA POLSKA S.A. *) Cennik Usługi Multimedia Mobilfon Multimedia Polska S.A. obowiązuje od 0 grudnia 009r. *) Multimedia Polska SA z siedzibą w Gdyni przy ul. T.

Bardziej szczegółowo