Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Pozycja 17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Pozycja 17"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Pozycja 17 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 Szkolnictwo wyższe Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 2) ) ogłasza się wykazy jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiące załączniki do obwieszczenia: 1) wykaz jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Działalność dydaktyczna, stanowiący załącznik nr 1; 2) wykaz jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, stanowiący załącznik nr 2; 3) wykaz jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Zadania projakościowe, stanowiący załącznik nr 3. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. L. Sirko 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej nauka, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

2 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 Poz. 17 Załączniki do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 marca 2016 r. (poz. 17) Załącznik nr 1 WYKAZ jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Działalność dydaktyczna Kwota Lp. Nazwa jednostki (w złotych) I Publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ,00 2 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ,00 3 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ,00 4 Akademia Pomorska w Słupsku , Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ,00 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach , , , ,00 10 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ,00 11 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ,00 12 Chrześcijańska Akademia Teologiczna ,00 13 Politechnika Białostocka ,00 14 Politechnika Częstochowska ,00 15 Politechnika Gdańska ,00 16 Politechnika Koszalińska ,00 17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 18 Politechnika Lubelska ,00 19 Politechnika Łódzka ,00 20 Politechnika Opolska ,00 21 Politechnika Poznańska ,00

3 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 Poz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ,00 23 Politechnika Śląska ,00 24 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ,00 25 Politechnika Warszawska ,00 26 Politechnika Wrocławska ,00 27 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ,00 28 Szkoła Główna Handlowa ,00 29 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ,00 30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ,00 31 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ,00 32 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ,00 33 Uniwersytet Gdański w Gdańsku ,00 34 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,00 35 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,00 36 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ,00 37 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ,00 38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ,00 39 Uniwersytet Łódzki ,00 40 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ,00 41 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,00 42 Uniwersytet Opolski ,00 43 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,00 44 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ,00 45 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ,00 46 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ,00 47 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ,00 48 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ,00 49 Uniwersytet Rzeszowski ,00 50 Uniwersytet Szczeciński ,00 51 Uniwersytet Śląski w Katowicach , Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy , ,00 54 Uniwersytet w Białymstoku ,00 55 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,00

4 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 Poz Uniwersytet Warszawski ,00 57 Uniwersytet Wrocławski ,00 58 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze ,00 59 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ,00 II Publiczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ,00 2 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ,00 3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ,00 4 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ,00 5 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ,00 6 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie , , , ,00 11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie , , , , ,00 17 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ,00 18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,00 19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ,00 20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ,00 21 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ,00 22 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ,00 23 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ,00 24 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ,00

5 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 Poz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ,00 26 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ,00 27 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ,00 28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ,00 29 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ,00 30 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu ,00 31 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ,00 32 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ,00 33 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ,00 34 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ,00 35 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ,00 36 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ,00 III Publiczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, z tego: ,00 1 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ,00 2 Akademia Obrony Narodowej ,00 3 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ,00 4 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ,00 5 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ,00 IV Uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z tego: ,00 1 Akademia Ignatianum w Krakowie ,00 2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ,00 3 Papieski Wydział Teologiczny ,00 4 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ,00 5 Prawosławne Seminarium Duchowne ,00 6 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,00 V Uczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula ,00 2 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ,00 3 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ,00 4 Akademia Polonijna w Częstochowie ,00 5 Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ,00 6 Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu ,00 7 Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ,00 8 Collegium Varsoviense 3 200,00

6 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6 Poz Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu ,00 10 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach ,00 11 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ,00 12 Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna ,00 13 Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu ,00 14 Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu 4 200,00 15 Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku ,00 16 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie , Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach , ,00 19 Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa ,00 20 Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie ,00 21 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (poprzednio: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku) ,00 22 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ,00 23 Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach ,00 24 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie ,00 25 Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie ,00 26 Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach z siedzibą w Siemiatyczach 2 100,00 27 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku ,00 28 Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu 6 200,00 29 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego ,00 30 Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych ,00 31 Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle ,00 32 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych ,00 33 Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim ,00 34 Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni ,00 35 Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach ,00 36 Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu 8 800,00 37 Radomska Szkoła Wyższa ,00 38 Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie ,00 39 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi ,00 40 Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim 8 500,00

7 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 Poz Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ,00 42 SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z siedzibą ,00 43 Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie ,00 44 Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji ,00 45 Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 7 400,00 46 Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ,00 47 Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ,00 48 Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie ,00 49 Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Toruniu ,00 50 Uczelnia Łazarskiego ,00 51 Uczelnia Nauk Społecznych 5 300,00 52 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ,00 53 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ,00 54 VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą 2 100, Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku (poprzednio: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku) Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej 4 300, , ,00 58 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu ,00 59 Wszechnica Polska Szkoła Wyższa ,00 60 Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach ,00 61 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku ,00 62 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie 2 100, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku , ,00 65 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach 7 400,00 66 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce ,00 67 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie ,00 68 Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna ,00 69 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ,00 70 Wyższa Szkoła Artystyczna ,00 71 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ,00 72 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ,00

8 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 Poz Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ,00 74 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ,00 75 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ,00 76 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu ,00 77 Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie 7 300,00 78 Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ,00 79 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim ,00 80 Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu ,00 81 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ,00 82 Wyższa Szkoła Biznesu w Pile ,00 83 Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi ,00 84 Wyższa Szkoła Demokracji z siedzibą w Grudziądzu 3 200,00 85 Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu ,00 86 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli ,00 87 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach 8 400,00 88 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ,00 89 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce ,00 90 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ,00 91 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ,00 92 Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie ,00 93 Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu ,00 94 Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej ,00 95 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania ,00 96 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie ,00 97 Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie ,00 98 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ,00 99 Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach , Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu , Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu 7 400, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu ,00

9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 Poz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu 3 900, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie , , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 3 200, Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku 5 700, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (poprzednio: Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania ) Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu , , Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu 8 300, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie , Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu , Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni , Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych , Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 2 100, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie , Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu , Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi 5 200, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie , Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu , Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie 7 400, Wyższa Szkoła Mazowiecka , Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku 8 400, Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku 3 200, Wyższa Szkoła Menedżerska , Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim 4 300, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu , Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu ,00

10 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10 Poz Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej 8 500, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu z siedzibą 3 200, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie , Wyższa Szkoła Rehabilitacji , Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku , Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku , Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi 2 700, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie , , Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi 9 300, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy z siedzibą w Poznaniu , , Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych , Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 9 400, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku , Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu , Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie 1 000, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie , Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu (poprzednio: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości) , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach , Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 7 400, Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia , Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi 3 700, Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z siedzibą w Łomży 1 000, Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu , Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie ,00 Suma ,00

11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11 Poz. 17 Załącznik nr 2 WYKAZ jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Lp. Nazwa jednostki Kwota (w złotych) I Publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ,00 2 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ,00 3 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ,00 4 Akademia Pomorska w Słupsku ,00 5 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ,00 6 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ,00 7 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ,00 8 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ,00 9 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ,00 10 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ,00 11 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ,00 12 Chrześcijańska Akademia Teologiczna ,00 13 Politechnika Białostocka ,00 14 Politechnika Częstochowska ,00 15 Politechnika Gdańska ,00 16 Politechnika Koszalińska ,00 17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 18 Politechnika Lubelska ,00 19 Politechnika Łódzka ,00 20 Politechnika Opolska ,00 21 Politechnika Poznańska ,00 22 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ,00 23 Politechnika Śląska ,00

12 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 Poz Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ,00 25 Politechnika Warszawska ,00 26 Politechnika Wrocławska ,00 27 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ,00 28 Szkoła Główna Handlowa ,00 29 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ,00 30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ,00 31 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ,00 32 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ,00 33 Uniwersytet Gdański w Gdańsku ,00 34 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,00 35 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,00 36 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ,00 37 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ,00 38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ,00 39 Uniwersytet Łódzki ,00 40 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ,00 41 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,00 42 Uniwersytet Opolski ,00 43 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,00 44 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ,00 45 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ,00 46 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ,00 47 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ,00 48 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ,00 49 Uniwersytet Rzeszowski ,00 50 Uniwersytet Szczeciński ,00 51 Uniwersytet Śląski w Katowicach , Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy , ,00 54 Uniwersytet w Białymstoku ,00 55 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,00 56 Uniwersytet Warszawski ,00 57 Uniwersytet Wrocławski ,00

13 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13 Poz Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze ,00 59 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ,00 II Publiczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ,00 2 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ,00 3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ,00 4 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ,00 5 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ,00 6 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie , , , ,00 11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu , , , ,00 16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ,00 17 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ,00 18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,00 19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ,00 20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ,00 21 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ,00 22 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ,00 23 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ,00 24 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ,00 25 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ,00 26 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ,00 27 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ,00

14 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 Poz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ,00 29 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ,00 30 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu ,00 31 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ,00 32 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ,00 33 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ,00 34 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ,00 35 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ,00 36 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ,00 III Publiczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, z tego: ,00 1 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ,00 2 Akademia Obrony Narodowej ,00 3 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ,00 4 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ,00 5 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ,00 IV Uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z tego: ,00 1 Akademia Ignatianum w Krakowie ,00 2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ,00 3 Papieski Wydział Teologiczny ,00 4 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ,00 5 Prawosławne Seminarium Duchowne ,00 6 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,00 7 Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie ,00 8 Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą ,00 9 Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu ,00 10 Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie ,00 11 Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów w Krakowie ,00 12 V Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie Uczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: , ,83 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula ,00 2 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ,00 3 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ,00 4 Akademia Leona Koźmińskiego ,00

15 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15 Poz Akademia Polonijna w Częstochowie ,00 6 ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą ,00 7 Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku ,00 8 Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej ,00 9 Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ,00 10 Collegium Civitas , Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu (poprzednio: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu) Collegium Humanitatis z siedzibą w Świdnicy w likwidacji (poprzednio: Collegium Humanitatis z siedzibą w Świdnicy) , ,00 13 Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie ,00 14 Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ,00 15 Collegium Medicum Wyższa Szkoła Służb Medycznych z siedzibą (poprzednio: Collegium Wyższa Szkoła Służb Medycznych z siedzibą ) 4 400,00 16 Collegium Varsoviense ,00 17 Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu ,00 18 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach ,00 19 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ,00 20 Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie ,00 21 Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna ,00 22 Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu ,00 23 Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu ,00 24 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji ,00 25 Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ,00 26 Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku ,00 27 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna ,00 28 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach ,00 29 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie , Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie , , ,00 33 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie ,00 34 Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa ,00 35 Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie ,00

16 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 Poz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie ,00 37 Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie ,00 38 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (poprzednio: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku) ,00 39 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ,00 40 Lingwistyczna Szkoła Wyższa ,00 41 Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach ,00 42 Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach ,00 43 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie ,00 44 Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie ,00 45 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ,00 46 Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach z siedzibą w Siemiatyczach ,00 47 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku ,00 48 Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu ,00 49 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego ,00 50 PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych ,00 51 Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle ,00 52 Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko w Podkowie Leśnej ,00 53 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych ,00 54 Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim ,00 55 Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni ,00 56 Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie ,00 57 Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach ,00 58 Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą ,00 59 Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu ,00 60 Radomska Szkoła Wyższa ,00 61 Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie ,00 62 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi ,00 63 Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim ,00 64 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ,00 65 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą (poprzednio: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ) ,00 66 Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie ,00 67 Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji ,00

17 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 Poz Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi ,00 69 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego ,00 70 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ,00 71 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin , Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu ,00 73 Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie ,00 74 Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ,00 75 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ,00 76 Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ,00 77 Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie ,00 78 Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ,00 79 Uczelnia Jańskiego w Łomży ,00 80 Uczelnia Łazarskiego ,00 81 Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi ,00 82 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ,00 83 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ,00 84 Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie ,00 85 VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą ,00 86 Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą ,00 87 Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku (poprzednio: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku) ,00 88 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa ,00 89 Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego ,00 90 Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa ,00 91 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki , Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej , ,00 94 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu ,00 95 Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi ,00 96 Wszechnica Polska Szkoła Wyższa ,00 97 Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach ,00 98 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku ,00 99 Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu ,00

18 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 Poz Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku , , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie , Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna , Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży , Wyższa Szkoła Artystyczna , Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku , Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu , Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie , , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu , Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie , Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi , Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim , Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie , Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu , Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim , Wyższa Szkoła Biznesu w Pile , Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi , Wyższa Szkoła Demokracji z siedzibą w Grudziądzu , Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu , Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi , Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ,00

19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19 Poz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie , Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie , Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach , Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie , Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu , Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi , Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania , Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie , Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie , Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie , Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami , Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach , Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim , Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu , Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka , Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu , Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu , Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie , Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie , Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie , Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu ,00

20 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20 Poz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu , Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie , Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania , Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji , Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie , Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu , Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku , Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (poprzednio: Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania ) , Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie , Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu , Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie , Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu , Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni , Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych , Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie , Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi , Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie , Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu , Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie ,00

21 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 Poz Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu , Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie , Wyższa Szkoła Mazowiecka , Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku 1 200, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy , Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku , Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku , Wyższa Szkoła Menedżerska , Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim , Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie , Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej , Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka , Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi , Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego , Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu , Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu , Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej , Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości , Wyższa Szkoła Rehabilitacji , Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (poprzednio: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku) , Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku , Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie , Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi , Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie , ,00

22 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 Poz Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi , Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi , Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy (poprzednio: Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy) , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna , Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy w Poznaniu Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu , , Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach , Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach , Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych , Wyższa Szkoła Trenerów Sportu 7 600, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej , Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku , Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych , Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu , Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie , Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie , Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku , Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie , Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu (poprzednio: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości) , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach , Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem ,00

23 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 Poz Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi , Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku , Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia , Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi , Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z siedzibą w Łomży , Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą , Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu , Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie ,00 VI Jednostki naukowe, z tego: ,00 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN ,00 2 Centrum Badań Kosmicznych PAN 1 100,00 3 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi ,00 4 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 5 300,00 5 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach ,00 6 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie ,00 7 Instytut Archeologii i Etnologii PAN ,00 8 Instytut Badań Literackich PAN 3 100,00 9 Instytut Badawczy Leśnictwa ,00 10 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ,00 11 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN ,00 12 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie ,00 13 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ,00 14 Instytut Chemii Fizycznej PAN ,00 15 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 8 800,00 16 Instytut Chemii Organicznej PAN ,00 17 Instytut Elektrotechniki 2 900,00 18 Instytut Farmakologii PAN w Krakowie ,00 19 Instytut Filozofii i Socjologii PAN ,00 20 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie ,00 21 Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu 7 700,00 22 Instytut Fizyki PAN ,00 23 Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu 3 100,00 24 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 8 100,00

24 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24 Poz Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 5 900,00 26 Instytut Geofizyki PAN ,00 27 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN 1 600,00 28 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 300,00 29 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN , Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu 5 300, ,00 32 Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie 9 200, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku , ,00 35 Instytut Matematyczny PAN ,00 36 Instytut Matki i Dziecka 1 700, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie , ,00 39 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN ,00 40 Instytut Nauk Geologicznych PAN 3 700,00 41 Instytut Nauk Prawnych PAN ,00 42 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu ,00 43 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie 800,00 44 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu ,00 45 Instytut Podstaw Informatyki PAN ,00 46 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 9 300,00 47 Instytut Psychiatrii i Neurologii 2 600,00 48 Instytut Psychologii PAN ,00 49 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ,00 50 Instytut Slawistyki PAN ,00 51 Instytut Studiów Politycznych PAN 8 000,00 52 Instytut Sztuki PAN ,00 53 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach ,00 54 Instytut Technologii Elektronowej 4 100,00 55 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie ,00

Dotacja podstawowa , , , , , , , , , , , , , ,2

Dotacja podstawowa , , , , , , , , , , , , , ,2 Dotacja podstawowa, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, przyznana uczelniom publicznym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uczelniom

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16 Lp Nazwa uczelni liczba przyjętych w roku Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Zdrowiu) 3) Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Zdrowiu) 3) Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność 1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 2 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 75,73 3 WyŜsza Szkoła Bankowa we 71,97 4 Szkoła WyŜsza im. Pawła

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Pozycja 16

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Pozycja 16 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.03.06 15:20:35 +01'00' Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Pozycja 16 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 21

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 21 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazów jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje podmiotowe w ustawowo

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

LP Uczelnia Liczba Studentów Siła Głosu

LP Uczelnia Liczba Studentów Siła Głosu LP Uczelnia Liczba Studentów Siła Głosu Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie 4 524 2 2 Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie 3 262 5 3 Akademia Humanistyczna im.aleksandra

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2013.04.29 16:17:39 +02'00' Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 18 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Pozycja 18

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Pozycja 18 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Pozycja 18 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2016 przyznano dotacje podmiotowe

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 397 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 397 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 397 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazów jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 17 stycznia 2011 r. (poz...)

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 17 stycznia 2011 r. (poz...) Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 17 stycznia 2011 r. (poz....) WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM UDZIELONO W 2010 R. DOTACJI PODMIOTOWYCH W USTAWOWO OKREŚLONYM W ZAKRESIE W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Pozycja 40

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Pozycja 40 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 10 maja 2019 r.

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 10 maja 2019 r. KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 10 maja 2019 r. o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 218 Termin składania

Bardziej szczegółowo

LEGIA AKADEMICKA. osoba, która przeszła kwalifikację wojskową bądź wyraża gotowość do jej odbycia.

LEGIA AKADEMICKA. osoba, która przeszła kwalifikację wojskową bądź wyraża gotowość do jej odbycia. Legia Akademicka LEGIA AKADEMICKA Jeżeli jesteś młodą, ambitną osobą o dobrym stanie zdrowia, chcącą się rozwijać i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje, nie posiadasz jakiegokolwiek przeszkolenia

Bardziej szczegółowo

Zespół nauk technicznych. Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy lp. Kierunek Uczelnia Jednostka Miasto 1

Zespół nauk technicznych. Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy lp. Kierunek Uczelnia Jednostka Miasto 1 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 449/208 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 208 r. Zespół nauk technicznych Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK 1 PL BIALA01 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (/NIE) (/NIE) 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 PL BIALYST03

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr projektu Nazwa uczelni Kod Erasmusa. 1 2016-1-PL01-KA103-023950 Akademia Obrony Narodowej konsorcjum 359 700

Lp. Nr projektu Nazwa uczelni Kod Erasmusa. 1 2016-1-PL01-KA103-023950 Akademia Obrony Narodowej konsorcjum 359 700 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 r. Poz. 582 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 kwietnia 2015r.

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 kwietnia 2015r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 kwietnia 2015r. ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Wykaz wniosków złożonych w konkursie 2019 r.: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu (KA103) podlegających ocenie formalnej

Wykaz wniosków złożonych w konkursie 2019 r.: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu (KA103) podlegających ocenie formalnej Kod Erasmusa konsorcjum konsorcjum PL BIALA01 PL BIALYST01 PL BIALYST02 PL BIALYST03 PL BIALYST04 PL BIALYST06 PL BIALYST09 PL BIALYST10 PL BIELSKO01 PL BIELSKO02 PL BIELSKO04 PL BIELSKO06 PL BYDGOSZ01

Bardziej szczegółowo

Wykaz wniosków spełniających kryteria formalne w konkursie "Mobilność-szkoły wyŝsze" rok 2011

Wykaz wniosków spełniających kryteria formalne w konkursie Mobilność-szkoły wyŝsze rok 2011 1 PL BIALA01 Państwowa Szkoła WyŜsza im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 PL BIALYST03 WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK NA (/NIE) (/NIE) 1 PL BIALA01 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4

Bardziej szczegółowo

Wykaz wniosków złożonych w konkursie 2018 r.: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu (KA103) podlegających ocenie formalnej

Wykaz wniosków złożonych w konkursie 2018 r.: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu (KA103) podlegających ocenie formalnej Kod Erasmusa PL BIALA01 PL BIALYST01 PL BIALYST02 PL BIALYST03 PL BIALYST04 PL BIALYST06 PL BIALYST09 PL BIELSKO01 PL BIELSKO02 PL BIELSKO04 PL BIELSKO06 PL BYDGOSZ01 PL BYDGOSZ02 PL BYDGOSZ04 PL BYDGOSZ06

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3.

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 4. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora po

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Nowe horyzonty-innowacyjne aplikacje systemów antyplagiatowych dla wspierania oryginalności i kreatywności 2 Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu w roku 2017 Termin składania

Bardziej szczegółowo

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA Beneficjenci konkursów NCN w 2013 r. uszeregowani wg liczby przyznanych wniosków ze wskazaniem liczby wniosków zakwalifikowanych w poszczególnych rodzajach konkursów Beneficjent ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu w roku 2018 Termin składania

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie przyznane beneficjentom programu LLP-Erasmus na realizację działań "Mobilność-Szkoły wyŝsze" w roku akademickim 2008/09

Dofinansowanie przyznane beneficjentom programu LLP-Erasmus na realizację działań Mobilność-Szkoły wyŝsze w roku akademickim 2008/09 - fundusze na wypłaty stypendiów dla studentów wyjeŝdŝających na studia - fundusze na wypłaty stypendiów dla studentów wyjeŝdŝających na praktykę - fundusze na wypłaty stypendiów dla nauczycieli wyjeŝdŝających

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu w roku 2019 Termin składania

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Łączna kwota umowy. Kod Erasmusa

Łączna kwota umowy. Kod Erasmusa Kwota - fundusze na wypłaty stypendiów dla studentów - fundusze na wypłaty stypendiów dla pracowników Kwota OM - fundusze na wsparcie organizacji wymiany umowy Kwota 1 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula. 2 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula. 2 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nazwa Wnioskodawcy 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 2 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 3 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Tytuł projektu Biuro Karier programowanie

Bardziej szczegółowo

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys).

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys). Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys). Bartosz Zalewski Zabrze 05 Turystyka dziedzictwa przemysłowego (nazywana także przemysłową lub

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2019

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2019 UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2019 2. Biuro Karier Politechniki Warszawskiej 3. Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 4. Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

Czas SMP. Liczba wyjazdów SMP. Czas SMS (miesiące) Kwota SMP

Czas SMP. Liczba wyjazdów SMP. Czas SMS (miesiące) Kwota SMP OM 1 PL BIALA1 Państwowa Szkoła WyŜsza im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej 28 77 4 32 2 12 18 6 14 42 8 1 1 19 3 99 2 PL BIALYST1 Politechnika Białostocka 429 26 34 2 13 94 19 3 1 4 3 4 38 19 4 2 193 3

Bardziej szczegółowo

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 9/208 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 208 r. Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Liczba wyjazdów STA. Czas trwania SMP. Czas trwania STA. Kwota SMP

Liczba wyjazdów STA. Czas trwania SMP. Czas trwania STA. Kwota SMP -wyjazdy studentów na studia; -wyjazdy studentów na praktykę; -wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć; -wyjazdy szkoleniowe pracowników) Kwota Kwota Kwota Kwota PL BIALA01 Państwowa Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 3. Bydgoska Szkoła Wyższa 4. Collegium Da Vinci

Bardziej szczegółowo

lp. Kod Erasmusa: Nazwa uczelni: Kwota SMS Kwota SMP Kwota STA Kwota STT Kwota OM

lp. Kod Erasmusa: Nazwa uczelni: Kwota SMS Kwota SMP Kwota STA Kwota STT Kwota OM *wartości w EUR Kwota SMS*: fundusze na wypłaty stypendiów dla studentów (wyjazd na studia) Kwota SMP*: fundusze na wypłaty stypendiów dla studentów (wyjazd na praktykę) Kwota STA*: fundusze na wypłaty

Bardziej szczegółowo

64. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 65. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 66. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im

64. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 65. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 66. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Obwieszczenie Nr 6 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu uczelni i związków uczelni z dnia 20 lipca 2009 r. (Dz.Urz.MNiSzW Nr 3, poz. 59) Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: maj 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł. 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564 zł

2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł. 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564 zł Zestawienie wszystkich podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według liczby przyznanych grantów. Zestawienie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Jagielloński 1 409 156 025 805 zł. 2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł

PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Jagielloński 1 409 156 025 805 zł. 2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł Zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według wysokości przyznanej kwoty. Zestawienie obejmuje projekty

Bardziej szczegółowo

GRUPA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH

GRUPA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH Jednostki naukowe wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2015 r. Uporządkowane w ramach grup wspólnej oceny (GWO) wg. stosunku przyznanego finansowania do liczby pracowników naukowych GWO Kategoria

Bardziej szczegółowo

Wy sza Szko³a Bankowa w Gdañsku Gazeta: otoziebice.pl Tytu³: Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013 Data: 10.05.2013

Wy sza Szko³a Bankowa w Gdañsku Gazeta: otoziebice.pl Tytu³: Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013 Data: 10.05.2013 Grupa Oto: Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice Środa Śl. Strzelin

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projekru. 3 Akademia Morska w Gdyni Kompas Kariery

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projekru. 3 Akademia Morska w Gdyni Kompas Kariery Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projekru 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 2 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Biuro Karier programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV ABK przyczółkiem

Bardziej szczegółowo

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii do których rozesłano publikację Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny) 4) Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 22 stycznia 204 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 203 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013

Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013 Grupa Oto: Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice Środa Śl. Strzelin

Bardziej szczegółowo