KSI GA PRZEDMIARÓW. SPORZ DZI KALKULACJE : Katarzyna Ko czy o-widera DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSI GA PRZEDMIARÓW. SPORZ DZI KALKULACJE : Katarzyna Ko czy o-widera DATA OPRACOWANIA : 03.04.2013 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 03.04."

Transkrypt

1 .. KSI GA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ORAZ KOMINÓW ADRES INWESTYCJI : Brzeg, ul. Jana Paw a II 0 INWESTOR : Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego Spó ka z o.o. ADRES INWESTORA : ul. Towarowa 6, Brzeg BRAN A : OGÓLNOBUDOWLANA SPORZ DZI KALKULACJE : Katarzyna Ko czy o-widera DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent zosta opracowany przy poocy prograu NORMA STD

2 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Brzeg ul. Jana Paw a II nr 0 - reont dachu BRY A CENTRALNA. Roboty rozbiórkowe d.. KNR-W KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR 9-0 d KNNR 3 d Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj cej si do u ytku 9,35 9,350 RAZEM 9,350 Rozebranie rynny z blachy nie nadaj cej si do u ytku 43,84 43,840 RAZEM 43,840 Rozebranie obróbek urów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzysów itp. z blachy nie nadaj cej si do u ytku 35,79 35,790 RAZEM 35,790 Rozbiórka pokrycia z dachówki 33, 33,00 RAZEM 33,00 Rozebranie o acenia po aci dachu 33, 33,00 RAZEM 33,00 Rozbiórka konstrukcji z ceg y na zaprawie wapiennej i ceentowo-wapiennej 3 4, ,045 RAZEM 4,045. Reont dachu i roboty odtworzeniowe 7 KNR-W 4-0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d KNR 0- d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d Przeurowanie koinów z cegie o obj to ci w jedny iejscu ponad (na poddaszu i ponad dache) 4, ,045 RAZEM 4,045 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioa - jedna warstwa,64,640 RAZEM,640 Nakrywy attyk cian ogniowych i koinów o redniej grubo ci 7 c,64,640 RAZEM,640 Drzwiczki i kratki, osadzone w cianach o powierzchni eleentu do 0. szt. 7 szt. 7,000 RAZEM 7,000 Obróbki dachowe koinów przy zastosowaniu papy terozgrzewalnej dkd b obwodu 6,66 b obwodu Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwyk e i kleszcze 3 6,660 RAZEM 6,660,5,50 RAZEM,50 Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - p atwie 75,98 75,980 RAZEM 75,980 Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - s upy 8,4 8,40 RAZEM 8, Nora STD Wersja 4.5 Licencja: 83 dla Marcin Ko czy o

3 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 5 KNR-W 4-0 Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - iecze lub zastrza y d ,59 7,590 6 KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR 4-0 d KNR-W -0 d KNR-W -0 d KNR K-05 d KNR K-05 d KNR K-05 d KNR K-05 d TZKNBK d.. XXIII TZKNBK d.. XXIII Wzocnienie eleentów obustronnyi przek adkai drewnianyi gr / ele. RAZEM 7,590 9,54 9,540 RAZEM 9,540 Wzocnienie eleentów jednostronnyi przek adkai drewnianyi gr / ele. 35,7 35,70 RAZEM 35,70 Odgrzybianie eleentów drewnianych przy u yciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 387,7 387,70 RAZEM 387,70 Odgrzybianie desek lub p yt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 0 preparatai solowyi etod sarowania 39,56 39,560 RAZEM 39,560 Odgrzybianie desek lub p yt przez powlekanie powierzchni do 0 preparatai solowyi etod sarowania - ka de nast pne 39,56 39,560 RAZEM 39,560 Ipregnacja ogniochronna desek, p yt, bali i kraw dziaków 387,7 387,70 RAZEM 387,70 Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconej 33, 33,00 RAZEM 33,00 Pokrycie dachów pap na pod o u drewniany jednowarstwowo 33, 33,00 RAZEM 33,00 Monta kontr at na dachu z deskowanie pe ny, rozstaw krokwi do 00 c 33, 33,00 RAZEM 33,00 Monta at pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 00 c 33, 33,00 RAZEM 33,00 Wykonanie po aci dachowych ponad 50 z dachówki 33, 33,00 RAZEM 33,00 Wykonanie kalenicy w dachu kryty dachówk,9,90 RAZEM,90 Wykonanie i zawieszenie rynien pó okr g ych r. 5 c z blachy cynkowej 43,84 43,840 RAZEM 43,840 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okr g ych r. c z blachy cynkowej 53, 53,0 RAZEM 53,0-3 - Nora STD Wersja 4.5 Licencja: 83 dla Marcin Ko czy o

4 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 30 TZKNBK Wykonanie i onta pasów nad i podrynnowych oraz obróbek urów ogniowych, d.. XXIII analogia okapów, ko nierzy, gzysówo itp. 4,7 4,70 3 KNR K-05 d KNR K-05 d KNR K-05 d KNR-W -0 d Monta eleentów kounikacji po dachu - aweczka koiniarska du a szt. RAZEM 4,70 szt.,000 RAZEM,000 Monta eleentów kounikacji po dachu - stopie koiniarski szt. 8 szt. 8,000 RAZEM 8,000 Monta zabezpieczenia przeciw nie nego z p otkie 4,6 4,60 RAZEM 4,60 Wy azy dachowe fabrycznie wyko czone szt szt,000 RAZEM,000 BRY A WSCHODNIA. Roboty rozbiórkowe 35 d.. KNR-W KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR 9-0 d Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj cej si do u ytku 7,8 7,80 RAZEM 7,80 Rozebranie rynny z blachy nie nadaj cej si do u ytku 0,58 0,580 RAZEM 0,580 Rozebranie obróbek urów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzysów itp. z blachy nie nadaj cej si do u ytku 6,95 6,950 RAZEM 6,950 Rozbiórka pokrycia z dachówki 4,8 4,80 RAZEM 4,80 Rozebranie o acenia po aci dachu 4,8 4,80 RAZEM 4,80. Reont dachu i roboty odtworzeniowe 40 KNR-W 4-0 Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwyk e i kleszcze d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d ,87 5,870 RAZEM 5,870 Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - ur aty i podwaliny 4, 4,0 RAZEM 4,0 Wzocnienie eleentów obustronnyi przek adkai drewnianyi gr / ele. 38,5 38,50 RAZEM 38,50 Wzocnienie eleentów jednostronnyi przek adkai drewnianyi gr / ele.,5,50 RAZEM,50 Odgrzybianie eleentów drewnianych przy u yciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do Nora STD Wersja 4.5 Licencja: 83 dla Marcin Ko czy o

5 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 6,7 6,70 RAZEM 6,70 45 KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR 4-0 d KNR-W -0 d KNR-W -0 d KNR K-05 d KNR K-05 d KNR K-05 d KNR K-05 d TZKNBK d.. XXIII TZKNBK d.. XXIII TZKNBK d.. XXIII analogia 57 KNR K-05 d KNR-W -0 d Odgrzybianie desek lub p yt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 0 preparatai solowyi etod sarowania 37,84 37,840 RAZEM 37,840 Odgrzybianie desek lub p yt przez powlekanie powierzchni do 0 preparatai solowyi etod sarowania - ka de nast pne 37,84 37,840 RAZEM 37,840 Ipregnacja ogniochronna desek, p yt, bali i kraw dziaków 6,7 6,70 RAZEM 6,70 Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconej 4,8 4,80 RAZEM 4,80 Pokrycie dachów pap na pod o u drewniany jednowarstwowo 4,8 4,80 RAZEM 4,80 Monta kontr at na dachu z deskowanie pe ny, rozstaw krokwi do 00 c 4,8 4,80 RAZEM 4,80 Monta at pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 00 c 4,8 4,80 RAZEM 4,80 Wykonanie po aci dachowych ponad 50 z dachówki 4,8 4,80 RAZEM 4,80 Wykonanie kalenicy w dachu kryty dachówk 0,9 0,90 RAZEM 0,90 Wykonanie i zawieszenie rynien pó okr g ych r. 5 c z blachy cynkowej 0,58 0,580 RAZEM 0,580 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okr g ych r. c z blachy cynkowej,5,50 RAZEM,50 Wykonanie i onta pasów nad i podrynnowych oraz obróbek urów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzysówo itp.,7,70 RAZEM,70 Monta zabezpieczenia przeciw nie nego z p otkie 8,44 8,440 RAZEM 8,440 Wy azy dachowe fabrycznie wyko czone szt szt,000 RAZEM,000 3 BRY A ZACHODNIA 3. Roboty rozbiórkowe Nora STD Wersja 4.5 Licencja: 83 dla Marcin Ko czy o

6 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 59 KNR-W 4-0 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj cej si do u ytku d ,35 9, KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 9-0 d KNR 4-0 d KNR-W 4-0 d Rozebranie rynny z blachy nie nadaj cej si do u ytku RAZEM 9,350 9,8 9,800 RAZEM 9,800 Rozebranie obróbek urów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzysów itp. z blachy nie nadaj cej si do u ytku 3,4 3,40 RAZEM 3,40 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 49,35 49,350 RAZEM 49,350 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nast pna warstwa 49,35 49,350 RAZEM 49,350 Rozebranie o acenia po aci dachu 49,35 49,350 RAZEM 49,350 Rozebranie podbitki (tynk + suprea) nie nadaj cych sie do u ytku 4, 4,0 RAZEM 4,0 Rozebranie eleentów wi b dachowych - deskowanie dachu z desek na styk Krotno = 49,35 49,350 RAZEM 49, Reont dachu i roboty odtworzeniowe 67 KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR 4-0 d Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwyk e i kleszcze (zak adane ilo ci -brak dost pu) 9,57 9,570 RAZEM 9,570 Wzocnienie eleentów obustronnyi przek adkai drewnianyi gr / ele. (zak adane ilo ci -brak dost pu) 67,89 67,890 RAZEM 67,890 Wzocnienie eleentów jednostronnyi przek adkai drewnianyi gr / ele. (zak adane ilo ci -brak dost pu) 7,49 7,490 RAZEM 7,490 Odgrzybianie eleentów drewnianych przy u yciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 65, 65,0 RAZEM 65,0 Odgrzybianie desek lub p yt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 0 preparatai solowyi etod sarowania 40,5 40,50 RAZEM 40,50 Odgrzybianie desek lub p yt przez powlekanie powierzchni do 0 preparatai solowyi etod sarowania - ka de nast pne 40,5 40,50 RAZEM 40,50 Ipregnacja ogniochronna desek, p yt, bali i kraw dziaków 65, 65,0 RAZEM 65,0-6 - Nora STD Wersja 4.5 Licencja: 83 dla Marcin Ko czy o

7 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 74 KNR-W -0 Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconej d ,35 49, KNR-W -0 d KNR K-05 d KNR K-05 d KNR K-05 d KNR K-05 d TZKNBK d.3. XXIII TZKNBK d.3. XXIII TZKNBK d.3. XXIII analogia 83 KNR K-05 d KNR K-05 d KNR-W -0 d Pokrycie dachów pap na pod o u drewniany jednowarstwowo RAZEM 49,350 49,35 49,350 RAZEM 49,350 Monta kontr at na dachu z deskowanie pe ny, rozstaw krokwi do 00 c 49,35 49,350 RAZEM 49,350 Monta at pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 00 c 49,35 49,350 RAZEM 49,350 Wykonanie po aci dachowych ponad 50 z dachówki 49,35 49,350 RAZEM 49,350 Wykonanie kalenicy w dachu kryty dachówk 9,8 9,800 RAZEM 9,800 Wykonanie i zawieszenie rynien pó okr g ych r. 5 c z blachy cynkowej 9,6 9,600 RAZEM 9,600 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okr g ych r. c z blachy cynkowej 4,55 4,550 RAZEM 4,550 Wykonanie i onta pasów nad i podrynnowych oraz obróbek urów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzysówo itp. 8,74 8,740 RAZEM 8,740 Monta eleentów kounikacji po dachu - aweczka koiniarska du a szt. szt.,000 RAZEM,000 Monta zabezpieczenia przeciw nie nego z p otkie 7,34 7,340 RAZEM 7,340 Wy azy dachowe fabrycznie wyko czone szt szt,000 RAZEM,000 4 PRZYBUDÓWKA ZACHODNIA 4. Roboty rozbiórkowe 86 d.4. KNR-W KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj cej si do u ytku 5,3 5,30 RAZEM 5,30 Rozebranie rynny z blachy nie nadaj cej si do u ytku,33,330 RAZEM,330 Rozebranie obróbek urów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzysów itp. z blachy nie nadaj cej si do u ytku 5,68 5, Nora STD Wersja 4.5 Licencja: 83 dla Marcin Ko czy o

8 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM 5, KNR-W 4-0 Rozbiórka pokrycia z dachówki d ,5 63,50 RAZEM 63,50 90 KNR 9-0 Rozebranie o acenia po aci dachu d ,5 63,50 RAZEM 63,50 4. Reont dachu i roboty odtworzeniowe 9 KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR 4-0 d KNR-W -0 d KNR-W -0 d KNR K-05 d KNR K-05 d KNR K-05 d Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwyk e i kleszcze (zak adane ilo ci -brak dost pu) 5,87 5,870 RAZEM 5,870 Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - ur aty i podwaliny (zak adane ilo ci -brak dost pu) 9,5 9,50 RAZEM 9,50 Wzocnienie eleentów obustronnyi przek adkai drewnianyi gr / ele. (zak adane ilo ci -brak dost pu) 47,5 47,50 RAZEM 47,50 Wzocnienie eleentów jednostronnyi przek adkai drewnianyi gr / ele. (zak adane ilo ci -brak dost pu) 7, 7,0 RAZEM 7,0 Odgrzybianie eleentów drewnianych przy u yciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 75,78 75,780 RAZEM 75,780 Odgrzybianie desek lub p yt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 0 preparatai solowyi etod sarowania 68,0 68,00 RAZEM 68,00 Odgrzybianie desek lub p yt przez powlekanie powierzchni do 0 preparatai solowyi etod sarowania - ka de nast pne 68,0 68,00 RAZEM 68,00 Ipregnacja ogniochronna desek, p yt, bali i kraw dziaków 75,78 75,780 RAZEM 75,780 Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconej 63,5 63,50 RAZEM 63,50 Pokrycie dachów pap na pod o u drewniany jednowarstwowo 63,5 63,50 RAZEM 63,50 Monta kontr at na dachu z deskowanie pe ny, rozstaw krokwi do 00 c 63,5 63,50 RAZEM 63,50 Monta at pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 00 c 63,5 63,50 RAZEM 63,50 Wykonanie po aci dachowych ponad 50 z dachówki 63,5 63, Nora STD Wersja 4.5 Licencja: 83 dla Marcin Ko czy o

9 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM 63,50 04 KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu kryty dachówk Tegalit d ,33,330 RAZEM, TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien pó okr g ych r. 5 c z blachy cynkowej d.4. XXIII 003-0,66, TZKNBK d.4. XXIII TZKNBK d.4. XXIII analogia 08 KNR K-05 d Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okr g ych r. c z blachy cynkowej RAZEM,660 0,5 0,50 RAZEM 0,50 Wykonanie i onta pasów nad i podrynnowych oraz obróbek urów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzysówo itp. 5,68 5,680 RAZEM 5,680 Monta zabezpieczenia przeciw nie nego z p otkie,,00 RAZEM,00 5 PRZYBUDÓWKA PÓ NOCNA 5. Roboty rozbiórkowe 09 d.5. KNR-W KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj cej si do u ytku 5,94 5,940 RAZEM 5,940 Rozebranie rynny z blachy nie nadaj cej si do u ytku 5,77 5,770 RAZEM 5,770 Rozebranie obróbek urów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzysów itp. z blachy nie nadaj cej si do u ytku 7,5 7,50 RAZEM 7,50 5. Roboty odtworzeniowe KNR K-05 Monta koinka wentylacyjnego d KNR K-05 d TZKNBK d.5. XXIII TZKNBK d.5. XXIII TZKNBK d.5. XXIII analogia szt.,000 RAZEM,000 Monta odpowietrznika instalacji sanitarnej szt. szt.,000 RAZEM,000 Wykonanie i zawieszenie rynien pó okr g ych r. 5 c z blachy cynkowej 5,77 5,770 RAZEM 5,770 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okr g ych r. c z blachy cynkowej,75,750 RAZEM,750 Wykonanie i onta pasów nad i podrynnowych oraz obróbek urów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzysówo itp. 7,5 7,50 RAZEM 7,50 6 WIATRO AP BRY Y CENTRALNEJ 6. Roboty rozbiórkowe 7 d.6. KNR-W Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj cej si do u ytku 5,63 5,630 RAZEM 5, szt. Nora STD Wersja 4.5 Licencja: 83 dla Marcin Ko czy o

10 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 8 KNR-W 4-0 Rozebranie rynny z blachy nie nadaj cej si do u ytku d ,46 7,460 9 KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d Rozebranie obróbek urów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzysów itp. z blachy nie nadaj cej si do u ytku RAZEM 7,460 5,9 5,90 RAZEM 5,90 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 8,75 8,750 RAZEM 8,750 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nast pna warstwa 8,75 8,750 RAZEM 8, Reont dachu i roboty odtworzeniowe KNR-W 4-0 Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwyk e i kleszcze d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR-W 4-0 d KNR 4-0 d KNR-W -0 d KNR-W -0 d TZKNBK d.6. XXIII TZKNBK d.6. XXIII TZKNBK d.6. XXIII analogia,4,400 RAZEM,400 Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - ur aty i podwaliny 7, 7,00 RAZEM 7,00 Odgrzybianie eleentów drewnianych przy u yciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 0,5 0,500 RAZEM 0,500 Odgrzybianie desek lub p yt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 0 preparatai solowyi etod sarowania 0,5 0,500 RAZEM 0,500 Odgrzybianie desek lub p yt przez powlekanie powierzchni do 0 preparatai solowyi etod sarowania - ka de nast pne 0,5 0,500 RAZEM 0,500 Ipregnacja ogniochronna desek, p yt, bali i kraw dziaków 0,5 0,500 RAZEM 0,500 Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconej 8,75 8,750 RAZEM 8,750 Pokrycie dachów pap na pod o u drewniany dwuwarstwowo 8,75 8,750 RAZEM 8,750 Wykonanie i zawieszenie rynien pó okr g ych r. c z blachy cynkowej 8,37 8,370 RAZEM 8,370 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okr g ych r. 0 c z blachy cynkowej 5,63 5,630 RAZEM 5,630 Wykonanie i onta pasów nad i podrynnowych oraz obróbek urów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzysówo itp. 5,83 5,830 RAZEM 5, Nora STD Wersja 4.5 Licencja: 83 dla Marcin Ko czy o

11 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 7 ROBOTY TOWARZYSZ CE 33 KNR-W 4-0 Wywiezienie saochodai skrzyniowyi gruzu z rozbieranych konstrukcji wirobetonowych 3 d analogia i elbetowych na odleg o k wraz z utylizacj 86, , KNR-W 4-0 d analogia 35 d.7 kalk. w asna Wywiezienie saochodai skrzyniowyi gruzu z rozbieranych konstrukcji na ka dy nast pny k Krotno = 5 3 RAZEM 86,070 86, ,070 RAZEM 86,070 Wykonanie wyaganych zabezpiecze bhp i rusztowa niezb dnych dla realizacji kpl. robót kpl.,000 RAZEM, Nora STD Wersja 4.5 Licencja: 83 dla Marcin Ko czy o

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU - POKRYCIE DACHÓWKĄ BETONOWĄ ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przrdsiębiorstwo Usługowe "AD REM" - inż. Adam Hałka. ul.sarbinowska 43/5 ; 54-320 Wwocław

PRZEDMIAR. Przrdsiębiorstwo Usługowe AD REM - inż. Adam Hałka. ul.sarbinowska 43/5 ; 54-320 Wwocław Przrdsiębiorstwo Usługowe "AD REM" - inż. Ada Hałka ul.sarbinowska 43/5 ; 54-320 Wwocław PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachu budynku B w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczy dla Dorosłych ADRES

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu Ceynowy 18 - przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Reont dachu 1 KNR 202 Rusztowania raowe warszawskie, wielokolunowe, daszki ochronne nad 2 1611-0900 wejściai. [3*2*4] 2 24.000 2 KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 02-535 WARSZAWA UL.ŁOWICKA 51/31A STUDIO ARCHTEKTURY REKREACYJNEJ- OLAF CHMIELWESKI

PRZEDMIAR ROBÓT 02-535 WARSZAWA UL.ŁOWICKA 51/31A STUDIO ARCHTEKTURY REKREACYJNEJ- OLAF CHMIELWESKI STUDIO ARCHTEKTURY REKREACYJNEJ- OAF CHMIEWESKI -535 WARSZAWA U.ŁOWICKA 51/31A ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212313-3 Roboty budowlane w zakresie uzeów 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Dubois 36 INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sùownika Zaówieñ NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa fragentu budynku Hotelu MARATON ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Boczna 15 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2010 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2010 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĄSTKOWY DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL.KAWĘCZYŃSKA 2 INWESTOR : URZAD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem. 9.0 m 9.0

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem. 9.0 m 9.0 Lp. Podst Opis i wylicenia j.. Posc Rae Wykonywanie reontów bieŝących w akresie robót blacharsko-dekarskich w obiektach Urędu Miejskiego Wrocławia. 1 ROBOTY BLACHARSKO - DEKARSKIE. 1 KNR 4- Roebranie rynien

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : ul. Sukiennicza 30, wiebodzin

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : ul. Sukiennicza 30, wiebodzin KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : ul. Sukiennicza 30, wiebodzin INWESTOR : GMINA WIEBODZIN ADRES INWESTORA : 66-200 wiebodzin, ul. Rynkowa 2 NARZUTY

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE NOR- BUD NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ ul. Polna 23; 97-340 Rozprza NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w ZSP w Sulejowie ADRES INWESTYCJI : ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Hali Sportowej zlokalizowanej przy Zespole Boisk ORLIK 2012 w Białej Piskiej - (remont dachu)

Modernizacja Hali Sportowej zlokalizowanej przy Zespole Boisk ORLIK 2012 w Białej Piskiej - (remont dachu) Obiar Modernizacja Hali Sportowej zlokalizowanej przy Zespole Boisk ORLIK 0 w Białej Piskiej - (reont dachu) j.. OBMIAR: Modernizacja Hali Sportowej zlokalizowanej przy Zespole Boisk ORLIK 0 w Białej Piskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 12.02.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: SPORZĄDZIŁ: Data opracowania 12.02.2010

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 12.02.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: SPORZĄDZIŁ: Data opracowania 12.02.2010 EURO-PROJEKT Obsługa Inwestycji S.C. 66-400 Gorzów Wlkp., Wawrów 18B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PUH PROJEKT AGATA NOWAKOWSKA 6-600 Rado ul. Żeroskiego 4500- Roboty rozbiórkowe 45600-4 Betonowanie 450000-6 Roboty izolacyjne 4560-7 Zbrojenie 450-0 Instalowanie konstrukcji etalowych 45600-5 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Kętrzyńska 27 51-411 Wrocław

PRZEDMIAR. ul. Kętrzyńska 27 51-411 Wrocław DPI MALACHIT ul. Kętrzyńska 7 5-4 Wrocław NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku powiatowej i iejskiej biblioteki publicznej ADRES INWESTYCJI : Oleśnica, ul. M. Reja INWESTOR : POwiatowa i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU W PAWILONIE ORANGUTANÓW ADRES INWESTYCJI : Gdańsk Oliwa ul. Karwieńska 3 INWESTOR : Miejski

Bardziej szczegółowo

- - Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania - Data zatwierdzenia

- - Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania - Data zatwierdzenia - - REMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU Kod CPV 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont konstrukcji i pokrycia dachu kościoła ADRES INWESTYCJI : Świniary - działka nr 49 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ADMEX Zarządzanie Nieruchomościami ul. Komandorska 53A/8 Wrocław INWESTOR : Data zatwierdzenia

ADMEX Zarządzanie Nieruchomościami ul. Komandorska 53A/8 Wrocław INWESTOR : Data zatwierdzenia ADMEX Zarządzanie Nieruchoościai ul. Koandorska 53A/8 Wrocław PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Ginazjalna 2a INWESTOR : ADMEX Zarządzanie Nieruchoościai ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAK ADCZY Remont dachu budynku nr 11/2617

KOSZTORYS NAK ADCZY Remont dachu budynku nr 11/2617 Reont dachu bud nr 11 1 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si do 0535-04 ytku obiar = 67.400 0.15r-g/ r-g 10.1100 0.000 0.00 2 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA : Nazwa: Roboty remontowe Kod CPV: 45453000-7. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

NAZWA ZADANIA : Nazwa: Roboty remontowe Kod CPV: 45453000-7. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA : Budynek adinistracyjny, internatu i recepcji Centru Kałcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie wyiana pokrycia dachowego Nazwa: Roboty reontowe Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : Data opracowania wrzesień 2015. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

INWESTOR : Data opracowania wrzesień 2015. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego z dachówki na DK-18 budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Malczyce ul. Sienkiewicza 38 INWESTOR : Malczyckie Usługi Kounalne Sp. z o.o. ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4 WOG Gliwice ul. Gen. Andersa 47 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych bud. nr ADRES INWESTYCJI : Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont częściowy dachu. Budowa : Remont częściowy dachu. Obiekt : Remont częściowy dachu. Adres : Poznań, ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont częściowy dachu. Budowa : Remont częściowy dachu. Obiekt : Remont częściowy dachu. Adres : Poznań, ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : DAC-000-0000 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Obiekt : Adres : Poznań, ul. Piaskowa 6 Inwestor : Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Adres

Bardziej szczegółowo

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST PRZEDMIAR Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SP NR 16 W GDYNI - WZMOCNIENIE STROPODACHU 1 WZMOCNIENIE STROPU 1.1 Zabezpieczenie podłóg folią

Bardziej szczegółowo

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Przedmiar REMONT KOMINÓW i WIĘŹBY WRAZ ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Budowa: Budynek dydaktyczny C.K.U w Jarosławiu Obiekt: Jarosław ul. 3-go Maja 31 dz. Nr 3089 Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW O b i e k t : BUDYNEK TECHNICZNY A d r e s : SZAMOTUŁY, ul.nowowiejskiego I n w e s t o r : ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp.z

Bardziej szczegółowo

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu w kopleksie obiektów X LO budynek Róży Wiatrów. ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń, Plac św.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. INWESTOR : Szko a Podstawowa nr 3. ul. ppor. opuskiego Edmunda 15, 78-100 Ko obrzeg. BRAN A : Budowlana DATA OPRACOWANIA : 2008-05-12

PRZEDMIAR ROBÓT. INWESTOR : Szko a Podstawowa nr 3. ul. ppor. opuskiego Edmunda 15, 78-100 Ko obrzeg. BRAN A : Budowlana DATA OPRACOWANIA : 2008-05-12 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111220-6 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KRUS Turek - roboty reontowe budynku ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe budynku Placówki Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogó em warto kosztorysowa robót : ownie: WYKONAWCA : DATA: Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogó em warto kosztorysowa robót : ownie: WYKONAWCA : DATA: Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONTY DACHU NA BUDYNKU GOSPODARCZYM ADRES INWESTYCJI : wiebodzin, ul. ycka 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN ADRES INWESTORA : 66-200 wiebodzin, ul. Rynkowa 2 NARZUTY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Białej Piskiej ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PPHU INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski Plac Teatralny 1, 06-100 Pułtusk PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45321000-3 Izolacja cieplna 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo. PHU Hydrobud Stanisław Kuźmiński

PRZEDMIAR. ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo. PHU Hydrobud Stanisław Kuźmiński PHU Hydrobud Sanisław Kuźiński ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KULESZACH KOŚCIEL- NYCH ADRES INWESTYCJI : UL. GŁÓWNA 2,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 84/2010

Przedmiar robót Nr: 84/2010 Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem Wykonawca: Rudnik nad Sanem 2010-09-10 Przedmiar robót Nr: 84/2010 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki ieszkaniowej półka z o.o. Kościuszki 42, 77-330 Czarne KOZTOY INWETOKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego łownika Zaówień NAZWA INWETYCJI: ADE INWETYCJI: INWETO: ADE INWETOA:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kolejowa 5A. Biuro Projektowe Żero Wojciech Żero

KOSZTORYS ŚLEPY. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kolejowa 5A. Biuro Projektowe Żero Wojciech Żero Biuro Projektowe Żero Wojciech Żero 17-1 Bielsk Podlaski ul. Kolejowa 5A KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja i zastosowanie odnawialnych żródeł energii cieplnej w Powiecie Bielski Kosztorys

Bardziej szczegółowo

BRI "FRONTON" SP. Z 0, Łódź, ul. Nastrojowa 42/11 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA. mgr. inż Andrzej Sobczak

BRI FRONTON SP. Z 0, Łódź, ul. Nastrojowa 42/11 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA. mgr. inż Andrzej Sobczak BRI "FRONTON" SP. Z 0,0. 9-496 Łódź, ul. Nastrojowa 4/ NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE DATA OPRACOWANIA Przediar Reont budynku ieszkalnego - ETAP Dacti

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe A-4 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul. Myśliwska 4, -00 Nowy Sącz KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej Nr 98 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" W JAROCINIE

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMYCZEK W JAROCINIE Kosztorys ofertowy REMONT DACHU W Budowa: REMONT DACHU W Obiekt lub rodzaj robót: REMONT DACHU W Inwestor: STOWARZYSZENIE WYCHOWACZO-OPIEKU CZO-DYDAKTYCZNE UL. BATOREGO 5 63-200 JAROCIN kosztorysu: z Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach PB Nasz Do Zygunt Dyrda 37-450 Stalowa Wola; ul. Poniatowskiego 21/19 PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR-W 2-02 Rusztowania raowe przy cienne RR - 1/30 wysoko do 16 d.1 1609-02 8.5*8.5+9*12.5+2.6*3.5+8.5*6.5+8.5*3.5 278.850 2 KNR

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu zaku -skrzydło północne INWESTOR : Muzeu Warii i Mazur ADRES INWESTORA : Olsztyn, ul.zakowa 2, 10-074 Olsztyn BRANśA : Roboty budowlane - reont dachów SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka Budynków ieszkalnych ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Lp. Podstawa ustalenia 1 wg nakładów KNR 2-020908-01- Opis robót Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU WROCŁAW UL. HERCENA 11 PRZEDMIAR ROBÓT

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU WROCŁAW UL. HERCENA 11 PRZEDMIAR ROBÓT IZBA CELNA WE WROCŁAWIU WROCŁAW UL. HERCENA 11 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4000000-7 Roboty budowlane 4100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty urowe 45261214-7 Kładzenie dachów bituicznych 45321000-3 Izolacja cieplna NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2. 18,40*10,70+[2,45*4,10]*2+[4,50*6,0]*2 m 2 270,970 RAZEM 270,970 2 KNR 4-01

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2. 18,40*10,70+[2,45*4,10]*2+[4,50*6,0]*2 m 2 270,970 RAZEM 270,970 2 KNR 4-01 REMONT DACHU. 1 KNR 4-19-04 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 18,40*10,70+[2,45*4,10]*2+[4,50*6,0]*2 270,970 2 KNR 4-19- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI BALETOWEJ INWESTOR : TEATR MUZYCZNY ROMA ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 BRANŻA : usługa reontowa SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS ŚLEPY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT UL. AKACJOWA 13, 07-306 BROK KOSZTORYSOWANIE I NADZOROWANIE RO- BÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH MAREK KRUK

PRZEDMIAR ROBÓT UL. AKACJOWA 13, 07-306 BROK KOSZTORYSOWANIE I NADZOROWANIE RO- BÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH MAREK KRUK KOSZTORYSOWANIE I NADZOROWANIE RO- BÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH MAREK KRUK UL. AKACJOWA 13, 07-306 BROK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 45262100-2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. CCI Sp. z o.o. Długołęka k/wrocławia, ul. Robotnicza 69

PRZEDMIAR. CCI Sp. z o.o. Długołęka k/wrocławia, ul. Robotnicza 69 CCI Sp. z o.o. Długołęka k/wrocławia, ul. Robotnicza 69 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45422000-1 Roboty ciesielskie 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : WIĘŻBA DACHOWA+ POKRYCIE Z OBRÓBKAMI ADRES INWESTYCJI : 19-420 KOWALE OLECKIE Dz, nr, 504/2 INWESTOR : Gmina KOWALE OLECKIE ADRES INWESTORA : KOWALE OLECKIE ul, KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05 Biblioteka Węgliniec elewacja PARTER KSIĄśKA PRZEDIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-07-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Słupsk ul.tuwima 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

PRZEDMIAR Słupsk ul.tuwima 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 76-00 Słupsk ul.tuwia 4 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 456690-4 Reont starych budynków 4560000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNE-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski Usługi Projektowe Henryk Toaszewski KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont swietlicy wiejskiej w Tuławkach ADRES INWESTYCJI : Tuławki 14; 11-001 Dywity INWESTOR : Gina Dywity ADRES INWESTORA : ul.olsztyńska

Bardziej szczegółowo

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : remont dachu Montelupich 3 - krycie pianką poliuretanową ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Montelupich 3 INWESTOR : WAM OReg Kraków ADRES

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15 a ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Opole, ul. Barlickiego 13. Pracownia PROKON Aleksandra Bagińska

PRZEDMIAR ROBÓT. Opole, ul. Barlickiego 13. Pracownia PROKON Aleksandra Bagińska Pracownia PROKON Aleksandra Bagińska Opole, ul. Barlickiego 13 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 26,44-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY PRZEDMIAR - TARAS DOLNY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okładzin schodów zewn.i posadzki tarasu w Budynku Wojewódzkiego Sądu Adinistracyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ Tytuł opracowania: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, W BUDYNKU MIESZKALNYM STĘPIŃSKA 43 W WARSZAWIE Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont dachu budynku komunalnego w Młochowie 1 DEMONTAś POKRYCIA DACHOWEGO 1 d.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont dachu budynku komunalnego w Młochowie 1 DEMONTAś POKRYCIA DACHOWEGO 1 d. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Reont dachu budynku kounalnego w Młochowie DEMONTAś POKRYCIA DACHOWEGO d. KNR 4-0 0535-0 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŝytku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Archiodicus sj. ul.kluczborska 3/A Kosztorys inwestorski NAZWA INWESTYCJI : Reont elewacji budynku i reont balkonów.reont dachu.izolacja przeciwwilgociowa ścian fundaentowych.reont dzidzinca ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : marian zając DATA OPRACOWANIA : 23 maj 2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : marian zając DATA OPRACOWANIA : 23 maj 2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachu budynku E F ADRES INWESTYCJI : DzierŜoniów,ul.Szkolna 4 INWESTOR : ZSZ nr ADRES INWESTORA : Dzierzoniow,ul.Pilsudskiego 4 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arian zając

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 PRZEDMIAR

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 PRZEDMIAR Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ,PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ORAZ NOWE NAWIERZCHNIE W DZIE- DZIŃCU ADRES INWESTYCJI : Katowice

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Nadleśnictwo Piotrków zs. w Łęcznie Leśniczówka Wierzeje Adres : 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leśników 4 Inwestor : Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : reont pokrycia 1/2 dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Ul. Łokietka 22 w Szczecinie (Lokal uŝytkowy ) INWESTOR : ZBiLK R-10 ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. Łokietka 22

Bardziej szczegółowo

Gmina Pieńsk Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29

Gmina Pieńsk Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29 Gina Pieńsk 59-90 Pieńsk, ul. Bolesławiecka 9 REMONT DACHU SP - ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 560000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reontu dachów budynków 21,27,52. ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Janickiego 33 INWESTOR : Zachodniopoorski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LABORATORIÓW NAUKOWYCH W BUDYNKU HALI TECHNOLOGICZNEJ WYDZIA- ŁU INśYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ZUT w SZCZECINIE ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu 1.1 Remont dachu głównego 1 d.1. 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu 1.1 Remont dachu głównego 1 d.1. 1 Płoskinia - Urząd Giny Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Reont dachu. Reont dachu głównego d.. KNR AT-05 65-0 KNR 4-0 d.. 0508-0 KNR 4-0 d.. 055-0 4 KNR 4-0 d.. 055-04 5 KNR 4-0 d.. 055-06

Bardziej szczegółowo

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013 .. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : Baćkowice, dz. nr ew. 181/5 INWESTOR : Gina Baćkowice ADRES INWESTORA : Baćkowice 84, 27-552

Bardziej szczegółowo

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu przybudówki w budynku ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. A. Struga 76 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR GMINA POPIELÓW

PRZEDMIAR GMINA POPIELÓW GMINA POPIELÓW NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ADRES INWESTYCJI : STARE SIOŁKOWICE, UL MICHAŁA 2 INWESTOR : Gina Popielów ADRES INWESTORA : 46-090 Popielów, ul Opolska 13 WYKONAWCA ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku przy ul. Mazurskiej 14 oficyna ADRES INWESTYCJI : ul. Mazurska 14 oficyna, Szczecin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ASA Lubliniec Sp. z o.o Lubliniec ul. Przemysłowa 5

KOSZTORYS ŚLEPY. ASA Lubliniec Sp. z o.o Lubliniec ul. Przemysłowa 5 ASA Lubliniec Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Przeysłowa 5 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : dach na poieszczeniach gospodarczych ADRES INWESTYCJI : Lubliniec,ul.Kilińskiego 20 INWESTOR : Gina Lubliniec

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego budynku nr 52 (braa nr:14,15,16,17) w Szczecinie przy ul. Janickiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU I EEWACJI BUDYNKU MIESZKANEG0 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK REJTANA 2C INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : II kwartał 2011 Sekocenbud

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : II kwartał 2011 Sekocenbud PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dach w Dou Poocy Społecznej w Cisewiu ADRES INWESTYCJI : 83-440 Karsin INWESTOR : Do Poocy Społecznej w Cisewiu ADRES INWESTORA : 83-440 Karsin BRANŻA : budowlana SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO POLITECHNIKA WARSZAWSKA PALAC POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachu na Gachu Główny P.W. ADRES INWESTYCJI : 00-661 Warszawa Plac Politechniki 1 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Archimmodicus sj. ul.kluczborska 13/1A PRZEDMIAR

Archimmodicus sj. ul.kluczborska 13/1A PRZEDMIAR Archiodicus sj. ul.kluczborska 3/A NAZWA INWESTYCJI : Reont elewacji budynku i reont balkonów.reont dachu.izolacja przeciwwilgociowa ścian fundaentowych.reont dzidzinca ADRES INWESTYCJI : ul.krasińskiego

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej 2 0101-02 24.00 2 24.000 2 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 2 0101-03 31.20 2 31.200

Bardziej szczegółowo

Dzial lnwestycji i Remont6w Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D4browskiego. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

Dzial lnwestycji i Remont6w Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D4browskiego. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. Dzial lnwestycji i Reont6w Wojskowa Akadeia Techniczna i. Jaroslawa D4browskiego Wojskowa Akadeia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa NAZWAINWESTYCJI : ADRES INWESryCJI : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

PRZEDMIARY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. Y NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji ceglanej ADRES INWESTYCJI : Torun ul Rabiańska 8 INWESTOR : Centrum Astronomiczne PAN ADRES INWESTORA : Toruń ul Rabiańska 8 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6 Lp. Poz. ST Podstawa wyceny robót Opis jm Ilość Cena jednostkowa (zł) Wartość robót(zł) (6x7) 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR K-05 Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie 2 d.1 0101-02 z rozebranie łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna,

Bardziej szczegółowo

- doświetle nad drzwiami 1.65*0.80 m 2 1.32 - okienko w drzwiach 3.14*0.22*0.35*2 m 2 0.48

- doświetle nad drzwiami 1.65*0.80 m 2 1.32 - okienko w drzwiach 3.14*0.22*0.35*2 m 2 0.48 5500- Roboty reontowe i renowacyjne. Renowacja drzwi zewnętrznych - wejście główne 5 6 8 9 0 058-0 - Analogia 0-09 0-0 Analogia 0-05 0-09 0-0 0-0 0-0 08-0 09-0 05-9 05-0 Zdjęcie skrzydeł drzwiowych.0*.55.0

Bardziej szczegółowo